Thứ hai, 04/03/2013 - 14:08

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc thông báo tuyển sinh

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy, hệ đào tạo liên thông, hệ Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề năm học 2013 - 2014 như sau:

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Bắc là trường công lập trực thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải. Năm học 2013 - 2014, nhà trường được giao tuyển sinh các hệ đào tạo: 

     * Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy gồm các ngành: Mã trường: GT01 

1Bảo trì và sửa chữa ô tô (mã ngành: 42510225)

            2/  Kế toán doanh nghiệp (mã ngành: 42340303)

3/ Xây dựng cầu đường bộ (mã ngành: 42510115)

     - Đối tượng tuyển sinh: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

       + Học sinh đã học hết chương trình lớp 12 có điểm tổng kết các môn học ghi trong học bạ:

            Môn toán ≥ 5,0; Môn lý ≥ 5,0 (đối với học sinh chưa có Bằng tốt nghiệp THPT).

     - Thời gian đào tạo: 2 năm

     - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (Căn cứ vào điểm tổng kết 2 môn Toán - Lý của học bạ năm lớp 12).

     - Học phí: (Theo Nghị định số 49/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ)

     - Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày 01/3/2013

            * Thủ tục hồ sơ gồm:

            + 01 bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có dán ảnh 4 x 6 và đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

     - Mức lệ phí tuyển sinh: 30.000đ/hồ sơ.
 
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc.
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc.

      * Hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học Công nghệ  giao thông vận tải; Đại học giao thông vận tải.

      - Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp, học sinh có đủ điều kiện (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được học tiếp liên thông lên Cao đẳng  hoặc Đại học (hệ chính qui)  với các ngành đào tạo trên.

            + Trung cấp lên Cao đẳng:       Thời gian học 18 tháng

            + Cao đẳng lên Đại học:           Thời gian học 18 tháng

            + Trung cấp lên Đại học:           Thời gian học 3 năm

Nhà trường có nơi ăn, ở nội trú khang trang, sạch, đẹp.  

* Hệ Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề

Năm học 2013 - 2014, Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc được giao đào tạo các hệ sau:

     A/ Hệ Trung cấp nghề gồm các ngành: (Thời gian đào tạo 15 tháng)
 

   1/ Xây dựng cầu đường bộ (mã nghề 40510108)      5/ Cốt thép - Hàn (mã nghề 40510103)  

       2/ Lắp đặt cầu (mã nghề 40510109)                          6/ Sửa chữa máy thi công xây dựng

       3/ Vận hành máy xây dựng (mã nghề 40510250)           (mã nghề 40510240)

       4/ Trắc địa công trình (mã nghề 40510902)                              

- Đối tượng tuyển sinh:  + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 15 tháng; Tốt nghiệp ra trường được cấp bằng Trung cấp nghề

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (Ưu tiên con em chế độ chính sách, dân tộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa)

- Học phí: (Theo Nghị định số 49/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ)

- Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày 01/3/2013   +  Mức lệ phí tuyển sinh : 30.000đ/hồ sơ

     B/ Hệ Sơ cấp nghề gồm các nghề: (Thời gian đào tạo từ 3 - 6 tháng )

    1/ Xây dựng cầu đường bộ (mã nghề 40510108)                          7/ Duy tu, sửa chữa cầu đường bộ

       2/ Lắp đặt cầu (mã nghề 40510109)                                           8/ Công nghệ ô tô

       3/ Vận hành máy xây dựng (mã nghề 40510250)          9/ Vận hành máy nâng hàng

       4/ Trắc địa công trình (mã nghề 40510902)                               10/ Nề xây dựng

       5/ Cốt thép – Hàn (mã nghề 40510103)                                     11/ Thí nghiệm viên công trình

       6/ Sửa chữa máy thi công xây dựng (mã nghề 40510240)             giao thông và xây dựng           

 

 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (có đủ sức khoẻ để học tập và công tác)

 - Thời gian đào tạo: 3 - 6 tháng; Tốt nghiệp ra trường được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề

 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

 - Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày 01/3/2013  + Mức lệ phí tuyển sinh: 30.000đ/hồ sơ

 - Học phí: Theo qui định của Nhà nước 

     * Thủ tục hồ sơ gồm có

     + 01 bộ hồ sơ đăng ký học nghề (theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương binh & xã hội, có dán ảnh 4 x6 và đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

Nhà trường có nơi ăn, ở nội trú khang trang, sạch, đẹp.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ về:

BAN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG  CẤP  GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN BẮC

            ĐỊA CHỈ: XÃ KIÊU KỴ - HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI

            Địa chỉ truy cập: Website: http://Truongthgt.edu.vn  hoặc http://truongthgt.com/
            Điện thoại liên hệ: Ban tuyển sinh:  043.6770935-  043.8276577

 0904297856 (Thày Trào - Trưởng phòng đào tạo);  0983659998 (Thày Phú - Phó phòng đào tạo)

 0974757127 (Cô Nghiên - Cán bộ tuyển sinh)               

 

HIỆU TRƯỞNG
NGƯT, Ths. Vũ Minh Quỳnh