273.506 tin tức, video về "

trọng dụng nhân tài

"
Trọng dụng nhân tài thế nào?

Trọng dụng nhân tài thế nào?

Nước ta hiện nay có 3 lãng phí lớn: Một là lãng phí đất đai, mà <a href=" http://www.dantri.com.vn/Sukien/diendandantri/2006/3/105065.vip"> nguyên nhân liên quan đến vấn đề sở hữu</a>. Hai là lãng phí tiền đầu tư, liên quan đến trình độ quản lý. Ba là lãng phí nhân tài, liên quan đến cơ chế sử dụng cán bộ. Cả 3 lãng phí này đều vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của tệ tham nhũng trầm trọng hiện nay.