40.023 tin tức, video về "

tiên yên

"
Đánh thức tiềm năng du lịch Tiên Yên

Đánh thức tiềm năng du lịch Tiên Yên

Nằm ở cửa ngõ miền đông của tỉnh, Tiên Yên có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển du lịch. Tuy nhiên, những năm qua, ngành công nghiệp không khói ở Tiên Yên dường như chưa phát triển, hầu hết các tài nguyên du lịch còn ở dạng tiềm năng... Để phát huy thế mạnh về du lịch, thời gian gần đây cùng với việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, Tiên Yên đang cùng với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng các tuyến, điểm du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch...