60.071 tin tức, video về "

thị trường chứng khoán việt

"
Cú huých cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Cú huých cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Ông Trần Xuân Hà, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao động thái tích cực của Chính phủ tăng tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ 30% lên 49% và cho rằng đây là điều kiện thuận lợi, tạo cú huých cần thiết để thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam.