16.129 tin tức, video về "

tỷ lệ nợ xấu

"
“Mối nguy” nợ tiềm ẩn có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu vượt 10%!

“Mối nguy” nợ tiềm ẩn có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu vượt 10%!

Đề cập đến những rủi ro với nợ xấu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối 2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý chiếm 5,8% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế. Nếu tính cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu thì tỷ lệ này sẽ là 10,08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế.