21.228 tin tức, video về "

tổng công ty sông đà

"
Lương nhân viên Tổng công ty Sông Đà đạt gần 22 triệu đồng/tháng?

Lương nhân viên Tổng công ty Sông Đà đạt gần 22 triệu đồng/tháng?

Trong năm 2015, với việc làm ra 100 đồng những chỉ giữ lại được 1,55 đồng lãi ròng, TCT Sông Đà chỉ chi trả được mức lương bình quân 14,15 triệu đồng/tháng cho nhân viên, không đạt kế hoạch đề ra gần 20 triệu đồng/tháng. Nhưng năm 2016, cùng với quyết tâm IPO công ty mẹ, Sông Đà dự kiến nâng lương cho nhân viên lên 21,87 triệu đồng.