20.523 tin tức, video về "

tôn giáo

"
"Cán bộ phụ trách tôn giáo nhưng không hiểu gì về tôn giáo"

"Cán bộ phụ trách tôn giáo nhưng không hiểu gì về tôn giáo"

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập, kẽ hở trong quy định pháp luật, hoạt động quản lý khiến tôn giao bị lợi dụng, bị thương mại hoá... Nhiều nơi, người phụ trách lĩnh vực tôn giáo trong cơ quan quản lý nhà nước cũng không hiểu gì về tôn giáo...