78.813 tin tức, video về "

quan hệ vợ chồng

"
Khi đại biểu ví bỏ phiếu tín nhiệm với quan hệ… vợ chồng!

Khi đại biểu ví bỏ phiếu tín nhiệm với quan hệ… vợ chồng!

Đó là sự “so sánh”, “ví von” của Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn chiều 13-6.