1.007 tin tức, video về "

quách đức anh

"
Du học Nhật Bản - Là “quả đắng” hay “trái ngọt”? - Trò chuyện với Quách Đức Anh Akira Education

Du học Nhật Bản - Là “quả đắng” hay “trái ngọt”? - Trò chuyện với Quách Đức Anh Akira Education

Khi du học Nhật Bản trở thành xu hướng cũng là lúc du học sinh và phụ huynh được bao quanh bởi hàng loạt thông tin trái chiều. Có thực là thuận lợi “kiếm trăm triệu gửi về” hay sẽ là “bát cơm chan đầy nước mắt?” Du học sinh sẽ đối mặt những khó khăn gì? Cần chuẩn bị như thế nào để nhận được “trái ngọt” thay vì “quả đắng”?