20.724 tin tức, video về "

quảng yên

"
Du lịch Quảng Yên đang "cất cánh"

Du lịch Quảng Yên đang "cất cánh"

TX Quảng Yên hiện có trên 200 di tích, trong đó có một số di tích tiêu biểu như: Khu di tích lưu niệm chiến thắng Bạch Đằng, miếu Tiên Công, đình Phong Cốc, đình chùa Yên Đông gắn với các lễ hội đặc sắc của địa phương được tổ chức hàng năm. TX Quảng Yên cũng đã được tỉnh công nhận 3 tuyến, 11 điểm du lịch trên địa bàn. Đây là những điều kiện thuận lợi để Quảng Yên xây dựng quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, lâu dài.
Phát triển sản phẩm OCOP ở Quảng Yên: Còn nhiều khó khăn, hạn chế

Phát triển sản phẩm OCOP ở Quảng Yên: Còn nhiều khó khăn, hạn chế

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, TX Quảng Yên đã tích cực tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Từ chương trình này, nhiều nông sản của thị xã đã có thương hiệu được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Tuy nhiên, để giữ vững uy tín và phát huy giá trị của thương hiệu đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn của chính quyền, doanh nghiệp và người sản xuất.