160.304 tin tức, video về "

phạm vi hoạt động

"
Ngân hàng Xây dựng được mở rộng phạm vi hoạt động nghiệp vụ

Ngân hàng Xây dựng được mở rộng phạm vi hoạt động nghiệp vụ

Với nội dung “Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng” vừa được bổ sung, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đảm bảo đầy đủ với hầu hết tất cả các mảng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đối với một ngân hàng thương mại như huy động vốn, sử dụng vốn, cấp tín dụng, trung gian tài chính.