63.703 tin tức, video về "

những người khốn khổ

"
Cần có thêm tội danh “lừa đảo những người khốn khổ”?

Cần có thêm tội danh “lừa đảo những người khốn khổ”?

Xã hội còn bao nhiêu trường hợp đau khổ, không bệnh tật nhưng gặp bất công. Họ không có hoàn cảnh “sống dở chết dở” về thể xác mà “sống dở chết dở” về tinh thần. Cho nên, sau vụ này, cần phải tuyên truyền để người dân biết thêm một loại tội phạm mới để đề phòng và thêm tội danh “lừa đảo những người khốn khổ”.