47 tin tức, video về "

neu confession

"
9x mới ra trường lười và ảo tưởng, quản lý chỉ còn biết "than trời"

9x mới ra trường lười và ảo tưởng, quản lý chỉ còn biết "than trời"

"Tôi không hiểu các bạn muốn gì, những bạn trẻ, các bạn mới ra trường, ngay cả bản thân mình còn chưa có ý thức, chưa chủ động vậy còn đòi lương cao, đòi quyền lợi, đổ tội cho người khác, không hề chủ động... Có vẻ như chúng ta bị mắc bệnh không biết mình là ai, ở đâu thì phải. Các bạn định đến bao giờ mới làm việc 1 cách tử tế đây?"...