152.270 tin tức, video về "

mô hình học tập

"
Quảng Trị: Nhân rộng các mô hình học tập, nâng cao ý thức tự học cho người lớn

Quảng Trị: Nhân rộng các mô hình học tập, nâng cao ý thức tự học cho người lớn

Việc xây dựng 4 mô hình học tập và mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã có tác dụng tích cực, hiệu quả, hạn chế trẻ em bỏ học, các em tích cực học tập và rèn luyện, người lớn có ý thức hơn trong việc tự học, tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh và tham gia các lớp tập huấn tại các Trung tâm học tập cộng đồng…