120.277 tin tức, video về "

làm sạch môi trường

"
Nhà thầu Nhật Bản chung tay dọn rác làm sạch môi trường

Nhà thầu Nhật Bản chung tay dọn rác làm sạch môi trường

Với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể nhân viên cũng như người dân địa phương, Liên danh Yasuda - Kolon - Nhà thầu Nhật Bản đang thi công Gói thầu G thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước Giai đoạn 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động tình nguyện dọn dẹp thu gom rác thải trên nhiều tuyến đường của thành phố.