326 tin tức, video về "

kiệu ấn

"
Kiệu rước ấn đền Trần “hứng” cơn mưa tiền lẻ từ khách mời
01:06

Kiệu rước ấn đền Trần “hứng” cơn mưa tiền lẻ từ khách mời

Sau khi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ dâng hương, các đại biểu được mời ra từ trước đó đã được mời vào bên trong đền Thiên Trường để dự nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường. Sau khi đi đến cổng chính đền Thiên Trường, kiệu rước ấn phải “hứng” cơn mưa tiền lẻ từ các khách mà BTC đã mời.