100.788 tin tức, video về "

kiểm soát đặc biệt

"
Dự án Formosa, Núi Pháo được đưa vào kiểm soát đặc biệt

Dự án Formosa, Núi Pháo được đưa vào kiểm soát đặc biệt

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến khoảng 28 cơ sở được đưa vào kiểm soát đặc biệt, trong đó có Formosa, Bauxite Tây Nguyên, khai thác quặng đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên),… “Đây là những cơ sở tương đối đặc thù, tầm ảnh hưởng lớn nếu không kiếm soát tốt vấn đề môi trường thì có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, tác động tới nhiều người dân”- Phó Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức nói.