5 tin tức, video về "

getfly

"
Vietcombank chung tay cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khởi nghiệp và phát triển

Vietcombank chung tay cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khởi nghiệp và phát triển

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ngày 04/11/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức Hội thảo "Vietcombank chung tay cùng Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khởi nghiệp và Phát triển".