128.993 tin tức, video về "

du lịch cao bằng

"
Cần chú trọng nhân lực để “đánh thức” tiềm năng du lịch Cao Bằng

Cần chú trọng nhân lực để “đánh thức” tiềm năng du lịch Cao Bằng

Vốn là vùng đất có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch, nhưng cho đến nay, du lịch Cao Bằng vẫn chưa có bước tiến nào thực sự nổi bật. Để khắc phục tình trạng này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và nhiều đại diện doanh nghiệp cho rằng, Cao Bằng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực và có chính sách khai thác du lịch hợp lý.