10.317 tin tức, video về "

doanh nghiệp xả thải

"
Vụ doanh nghiệp xả thải: Có chỉ số vượt 16 lần mức cho phép

Vụ doanh nghiệp xả thải: Có chỉ số vượt 16 lần mức cho phép

Sau khi người dân cùng các cơ quan báo chí phản ánh việc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa xả nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cũng như sức khỏe người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy có 7/12 thông số vượt quy chuẩn môi trường trong đó Clo dư vượt 16,35 lần.