13.981 tin tức, video về "

chống tiêu cực tham nhũng

"
Đấu tranh chống tham nhũng, sợ nhất... “alo, vỗ vai”!

Đấu tranh chống tham nhũng, sợ nhất... “alo, vỗ vai”!

“Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hiện nay, nhà báo và cơ quan báo chí không thể tự thân và đơn phương. Thiếu sự vào cuộc của cơ quan chức năng, bài báo sẽ bị rơi vào im lặng... Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng sợ nhất “alo, vỗ vai”." - Đó là một ý kiến tại Hội thảo về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.