247.314 tin tức, video về "

công trình khoa học

"
Hơn 3.000 cán bộ nghiên cứu, một năm công bố…  20 công trình khoa học

Hơn 3.000 cán bộ nghiên cứu, một năm công bố… 20 công trình khoa học

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 3.116 cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi là 1.229 cán bộ nghiên cứu toàn thời gian tương đương), hàng trăm tỷ đồng được chi cho sự nghiệp khoa học. Tuy nhiên, năm 2019 chỉ có 19 công trình khoa học công bố trong nước và có 1 công trình khoa học (bài viết hội thảo) công bố quốc tế.
Những nét đặc biệt về các công trình khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Những nét đặc biệt về các công trình khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Chủ nhân của các công trình được nhận Giải thưởng có tuổi đời còn rất trẻ; Các công trình khoa học mà tác giả chính của chúng được trao Giải thưởng đều mang “đậm đà bản sắc Việt Nam”; Công trình khoa học của hai giải thưởng chính đều thuộc lĩnh vực khoa học thực nghiệm. Đây chính là những nét đặc biệt của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016.