64.355 tin tức, video về "

báo thanh tra

"
Cải chính một số thông tin chưa chính xác trong bài báo Báo Thanh tra thắng trong vụ kiện “đòi bồi thường danh dự”

Cải chính một số thông tin chưa chính xác trong bài báo Báo Thanh tra thắng trong vụ kiện “đòi bồi thường danh dự”

Báo Dân trí ngày 13/4 đăng bài “Báo Thanh tra thắng trong vụ kiện “đòi bồi thường danh dự” của tác giả Trần Đức. Bài báo đăng về vấn đề trên nhằm góp phần tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo.