364.700 tin tức, video về "

báo người cao tuổi

"
“...Thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”

“...Thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”

Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khoá II, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, là nhà cách mạng lão thành đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho nhân dân trên nhiều lĩnh vực công tác. Nhân dịp Đại hội III Hội KHVN, chúng tôi xin trích giới thiệu hai bài viết tâm huyết, trí tuệ và sáng tạo của đồng chí (trên báo Quân đội nhân dân và báo Người cao tuổi), về việc vận dụng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống “thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập".