665 tin tức, video về "

ar

"
Thực tế Tăng cường (AR): Công nghệ đào tạo đột phá của Arena Multimedia

Thực tế Tăng cường (AR): Công nghệ đào tạo đột phá của Arena Multimedia

Giáo dục là một trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ. Hiện nay, việc áp dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) vào giảng dạy đang là xu hướng giáo dục toàn cầu. Tại Việt Nam, một trong những mô hình tiêu biểu cho sự đổi mới này là Arena Multimedia với sách điện tử AR.