40.659 tin tức, video về "

30 doanh nghiệp

"
Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao?

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao?

Nguyện vọng tha thiết của gần 30 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh là được thống nhất lộ trình, địa điểm di dời, phương án hỗ trợ để giảm thiểu tối đa thiệt hại và ổn định việc làm của người lao động trước khi bàn giao lại mặt bằng cho Công ty Việt Hà. UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ rõ hướng giải quyết vụ việc.