96.602 tin tức, video về "

ông lại xuân môn

"
Xuất khẩu nông nghiệp đạt 35 tỷ USD nhưng sao bà con nông dân lại lỗ?

Xuất khẩu nông nghiệp đạt 35 tỷ USD nhưng sao bà con nông dân lại lỗ?

Đề cập tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế Quốc hội (khóa XIV) sáng nay (17/10), ông Lại Xuân Môn – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam băn khoăn, tại sao lĩnh vực nông nghiệp lần đầu tiên xuất khẩu đạt 35 tỷ USD nhưng bà con nông dân lại lỗ. Theo ông, cần phải xem lại vấn đề xuất khẩu, không nên quá coi trọng số lượng mà coi trọng chất lượng và giá trị gia tăng.