188.678 tin tức, video về "

ứng dụng khoa học công nghệ

"
Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp

Tổ chức sản xuất nông nghiệp không đồng bộ; giá trị sản xuất nông nghiệp chưa cao; khoa học công nghệ chưa phát huy vai trò là động lực; sự gắn kết giữa khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh còn khiêm tốn… Hàng loạt bất cập đối với ngành nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ ra.