1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng

Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới đã có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Việt Nam.

Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng - 1

Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới đã có nhiều tin bài về Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: Reuters)

Trang channelnewsasia.com đưa tin tại phiên khai mạc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trước gần 1.600 đại biểu tham dự.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sự phát triển kinh tế vượt bậc và việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 là những thành tựu lớn trong năm vừa qua của Việt Nam.

Trang channelnewsasia.com dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chất lượng tăng trưởng được ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp.

Cùng ngày, báo Bangkok Post (Thái Lan) cũng đề cao thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm 2020. Báo dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật mức tăng trưởng GDP 2,91% của Việt Nam hồi năm ngoái tại một khu vực ghi nhận có nhiều quốc gia bị sụt giảm kinh tế.

Theo báo Bangkok Post, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam được biết đến là một điểm sáng kiềm chế thành công đại dịch Covid-19 song song với việc phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong khi đó, tờ Washington Post của Mỹ dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ toàn cầu hóa và sự hội nhập toàn cầu đang đi đúng hướng, song phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, cạnh tranh chiến lược và cạnh tranh kinh tế.

Báo The Star của Malaysia dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Đại hội, cho biết Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những thách thức gồm biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới.

Theo The Star, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng là một kỳ đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Báo The Star đưa tin Đại hội XIII sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.