Chủ nhật, 03/02/2019 - 21:15

Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống

Dưới đây là những tin tốt năm 2018 ở nhiều nơi trên thế giới khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn vào cuộc sống.

Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 1
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 2
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 3
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 4
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 5
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 6
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 7
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 8
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 9
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 10
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 11
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 12
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 13
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 14
Những tin tốt năm 2018 trên thế giới khiến bạn lạc quan vào cuộc sống - 15

Theo Kiều Anh

VOV