1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Triệu trái tim - Một ý chí": Danh sách bạn đọc ủng hộ Bắc Giang chống dịch

(Dân trí) - Từ ngày 21/5, đến hết ngày 25/5, Báo điện tử Dân trí đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc ủng hộ Mã số 4112: Chung tay cùng Bắc Giang chống dịch với tổng số tiền là: 142,603,900 đồng.

Chi tiết:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

25/5/2021

anh chị Việt - Hoa (HN) giúp ms 4112 số tiền 10 triệu

10,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

20/05/2021

541809. 200521. 074405. Ung ho ma 4112 FT21140807281452

50,000

21/05/2021

272472. 210521. 213058. Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21142247704221

50,000

21/05/2021

783455. 210521. 131824. Ung ho ma so 4112 chuc cac anh chi co duoc suc khoe va binh an FT21141002863347

50,000

21/05/2021

725586. 210521. 120532. Nghiem Minh Khang UH ma so 4112 FT21141863596403

200,000

21/05/2021

SHGD: 10000951. DD: 210521. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4112

50,000

21/05/2021

IBVCB. 1151143774. ung ho ms 4112 ; a 50k -cau mong binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

21/05/2021

046778. 210521. 090242. SANHSEACO GUI MS 4112-210521-09: 02: 37 046778

1,000,000

21/05/2021

117804. 210521. 082652. Ma so 4112

300,000

21/05/2021

MBVCB. 1152405732. e xin dong gop 1 chut cho 4112 chung tay cung bac giang chong dich . CT tu 0731000829338 HA THI KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

656259. 210521. 212808. Ung ho ma 4112- bac giang

200,000

21/05/2021

MBVCB. 1152376071. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

21/05/2021

407573. 210521. 205744. Phan Minh Tan tphcm ung ho ms 4112

400,000

21/05/2021

MBVCB. 1152301481. Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1152281808. Ungho tuyen dau chong dich ma so 4112. CT tu 0021000306730 PHAM THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

116915. 210521. 183022. Ung ho ma so 4112 Chung tay cung BG chong dich FT21141882806634

1,000,000

21/05/2021

080996. 210521. 175130. Vu Thi Hang tiep suc tuyen dau dich Covid Bac giang FT21141607911350

200,000

21/05/2021

MBVCB. 1151985093. NGUYEN HUU THANH chuyen tien Chung tay cung Bac giang chong dich( ma so 4112). CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151947330. Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011000790066 TRAN VAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

895690. 210521. 165302. Le Quang Anh Nesfaco Ung ho MS: 4112

500,000

21/05/2021

010420. 210521. 164927. Ung ho Vietnam chien thang Covid FT21141511416760

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151879244. vo chong tvt va cha me vo ung ho Ma So 4112: Chung tay cung Bac Giang Chong dich. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

60,000

21/05/2021

071985. 210521. 163639. UNG HO 4112 BAC GIANG

100,000

21/05/2021

439263. 210521. 042935. Ung ho phong dich covid19 A DI DA PHAT

500,000

21/05/2021

293223. 210521. 161730. IBFT 4112 chung tay cung Bac Giang

1,920,000

21/05/2021

944942. 210521. 155659. Ma so 4112 FT21141328096664

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151756959. LE THI THANH TAM chuyen tien ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

21/05/2021

MBVCB. 1151733560. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0931004194979 NGUYEN THI BICH HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

700,000

21/05/2021

MBVCB. 1151700134. NGO BA ANH UNG HO MA SO 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0011004360432 NGO BA ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151682516. Ung ho Bac Giang chong covid. CT tu 0351000652688 DAO THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

410075. 210521. 144930. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN THI MINH HONG chuyen khoan ung ho ma 4112

100,000

21/05/2021

536496. 210521. 143656. Cty Entech ung ho Ma so 4112

5,000,000

21/05/2021

837325. 210521. 142323. Tran Bich Phuong MS4112 FT21141205554211

500,000

21/05/2021

809597. 210521. 135128. MS 4112 Ung ho Bac Giang chong dich Covid 19 FT21141629863669

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151522641. Ma so:   4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 1014841741 NGUYEN THE QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

21/05/2021

MBVCB. 1151504090. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0531002599680 NGUYEN TRONG BAO NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

IBVCB. 1151502199. Ung ho MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011001654251 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT  

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151500871. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0531002599680 NGUYEN TRONG BAO NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151491910. Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021000240457 NGUYEN NGOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151464452. TRAN DUC TUAN Chung tay cung BG chong dich. CT tu 0541001470429 TRAN DUC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

21/05/2021

513427. 210521. 130922. ma 4112 ung ho bac giang chong dich

200,000

21/05/2021

MBVCB. 1151446716. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0231000587165 NGUYEN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151425962. VU DINH HONG ung Ho chong Dich Covit Bac Giang. CT tu 1014353982 VU DINH HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

21/05/2021

487388. 210521. 124233. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021

740859. 210521. 122308. 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141379863706

200,000

21/05/2021

738967. 210521. 122048. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH MS 4112 FT21141178144841

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151349443. 4112 chung tay Bac Giang chong dich. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

720791. 210521. 120040. Ha Minh Quy Ung ho ma so 4112 FT21141083502812

500,000

21/05/2021

711000. 210521. 115027. 4112 Ung ho Bac Giang chong Covid FT21141445227835

5,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151311887. Ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011004015449 DOAN MINH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

21/05/2021

SHGD: 10012785. DD: 210521. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4112 150k.

150,000

21/05/2021

675861. 210521. 111722. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141494363619

500,000

21/05/2021

675756. 210521. 111717. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141072185471

200,000

21/05/2021

479099. 210521. 111328. ung ho Bac Giang chong dich

200,000

21/05/2021

358038. 210521. 110724. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

300,000

21/05/2021

166848. 210521. 110024. Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac Giang

300,000

21/05/2021

153482. 210521. 105633. TRAN TIEN DUC CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho dong bao Bac Gian

2,000,000

21/05/2021

647056. 210521. 105204. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141712401078

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151198596. 4112 Chung tay chong dich cung Bac Giang. CT tu 0351000985929 NGUYEN TIEN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

21/05/2021

641932. 210521. 104730. MS 4112 chung tay cung bac giang FT21141364694050

100,000

21/05/2021

163274. 210521. 104749. Ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151183322. ung ho MS 4112. CT tu 0491000160323 NGO THUY AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

633220. 210521. 103955. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141714263730

500,000

21/05/2021

624760. 210521. 103233. 4112 Bac Giang co len FT21141802601069

100,000

21/05/2021

MBVCB. 1151159951. NGO THI THU HOAI chuyen tien MS4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0011004378445 NGO THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151143783. ung ho chong dich covid tai bac giang. CT tu 0591000331622 NGUYEN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151136796. 4112: chung tay chong dich Bac Giang. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

281734. 210521. 101903. ung ho dong bao BG chong dich covid 19

100,000

21/05/2021

MBVCB. 1151119134. CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH. CT tu 0531002518928 NGUYEN THI NGOC YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1151114206. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021002191823 LE XUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

597017. 210521. 100748. Ma 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141803768612

100,000

21/05/2021

265502. 210521. 100641. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN VAN QUAN chuyen khoan ung ho Bac Giang chong dich ma so 4112

200,000

21/05/2021

588478. 210521. 100003. Ung ho 4112 FT21141489310485

2,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1151084852. Ma so 4112:   chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0451000388265 NGUYEN THI THU ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

MBVCB. 1151069121. DO HAI VAN chung tay cung BAC GIANG chong dich. CT tu 0011004094978 DO HAI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

540636. 210521. 095016. MS 4112 ung ho BG chong dich

1,000,000

21/05/2021

701139. 210521. 094927. Chung tay cung bac giang chong dich

200,000

21/05/2021

072625. 210521. 094920. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

21/05/2021

574850. 210521. 094728. Ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141326811949

500,000

21/05/2021

427165. 210521. 094618. ma so 4112 - cung bac giang chong dich

300,000

21/05/2021

IBPS/SE: 79334001. DD: 210521. SH: 10000896. BO: TRINH MINH HANG 0519529. MA : 4112 CHUNG TAY CUNGBG CHONG DICH (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

21/05/2021

566454. 210521. 093932. UNG HO MA SO 4112 FT21141494002511

100,000

21/05/2021

558073. 210521. 093127. Ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21141005045310

200,000

21/05/2021

MBVCB. 1150997012. 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0351000643338 NGUYEN THI DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

MBVCB. 1150987408. Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

IBVCB. 1150980788. Ba con Bac Giang. CT tu 0071000758400 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1150964037. Chung tay cung Bac Giang chong dich ma 4112. . CT tu 0611001902928 NGUYEN CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

IBVCB. 1150958564. CAO THI LAN ANH ung ho bac giang. CT tu 0801000289644 CAO THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

21/05/2021

197607. 210521. 090113. Ung ho ms 4112

800,000

21/05/2021

MBVCB. 1150954807. NGUYEN SY HUONG chuyen tien cho ma so 4112: chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0491001699589 NGUYEN SY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

134724. 210521. 090246. Ung ho ma so 4112 cung Bac giang chong dich

100,000

21/05/2021

MBVCB. 1150941897. Ung ho Ma so 4112: ?Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

21/05/2021

MBVCB. 1150937424. 4112 ung ho Bac Giang - Hoang Gia Bach. CT tu 0021000695642 NGUYEN THI MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

21/05/2021

395731. 210521. 085008. MS 4112:   chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

21/05/2021

513194. 210521. 084325. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich FT21141537454416

200,000

21/05/2021

135906. 210521. 084222. Uh ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich

200,000

21/05/2021

506641. 210521. 083429. 4112 bac giang chong dich FT21141082838316

500,000

22/05/2021

337686. 210521. 234654. Ung ho ma so 4112 FT21142224554260

300,000

22/05/2021

IBVCB. 1153234949. NGUYEN THI THANH TRUC chuyen khoan chung tay cung Bac Giang chong dich MS 4112. CT tu 0461003962477 NGUYEN THI THANH TRUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

22/05/2021

MBVCB. 1153094759. NGUYEN DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 4112. CT tu 0251001147519 NGUYEN DANG KHOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

22/05/2021

860768. 220521. 053433. mr z giup ma so 4112

100,000

22/05/2021

153896. 210521. 233835. Nguyen Ha giup MS. 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich- NAM MO DUOC SU LUU QUANG VUONG PHAT

100,000

22/05/2021

MBVCB. 1152517462. 4112 ung ho bac giang. CT tu 0491000409267 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

22/05/2021

321690. 210521. 225720. Ung ho ms 4112 FT21142605270758

50,000

22/05/2021

MBVCB. 1154018101. VU THI MAI ung ho ma so 4112 cung bac giang chong dich. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

22/05/2021

IBVCB. 1153848809. Ung ho ma so 4112. CT tu 0011004002423 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT

300,000

22/05/2021

MBVCB. 1153746036. Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. . CT tu 0011004041014 DINH CONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

22/05/2021

912822. 220521. 181532. Ung ho ma so 4112 FT21142309372567

100,000

22/05/2021

IBVCB. 1153699760. MS4112 x 200k . CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT

200,000

22/05/2021

MBVCB. 1153620943. LE THI THU HUONG chuyen tien ma so 4112 (tiep suc cho tuyen dau chong dich Covid - 19 tai Bac Giang). CT tu 0011003176793 LE THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

22/05/2021

MBVCB. 1153462992. Ung ho Ma so 4112. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

22/05/2021

677429. 220521. 135112. 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21142208043144

678,900

22/05/2021

MBVCB. 1153180939. Ung ho MS 4112. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

22/05/2021

489161. 220521. 111813. Ung ho ma so 4112 chung tay chong dich

300,000

22/05/2021

560422. 220521. 111748. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4112 FT21142342882292

100,000

22/05/2021

MBVCB. 1153013687. ms 4112 chung tay chong covid. CT tu 0541000261742 toi 1017378606 CT NHAN AI   - BAO DTDT

300,000

22/05/2021

456597. 220521. 093229. Ung ho Bac Giang chong Covid FT21142527058046

200,000

22/05/2021

468279. 220521. 090911. 4112 ung ho Bac giang chong dich

500,000

22/05/2021

075400. 220521. 073913. ma so 4112

20,000

22/05/2021

MBVCB. 1152644108. Ma so 4112 chung tay cung chong dich. CT tu 0821000054346 NGUYEN QUOC GIAP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

130,000

22/05/2021

MBVCB. 1152633750. Ung ho Bac Giang chong dich. CT tu 0181002276893 CAO VE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

22/05/2021

MBVCB. 1152633043. MAC VAN THUONG chuyen tien phong chong dich covid mua 4 Viet Nam co len Bac Giang co len. CT tu 0731000690462 MAC VAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

22/05/2021

MBVCB. 1152609019. THANH chuyen tien uhBG ms4112. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

23/05/2021

329877. 230521. 120453. Ma so 4112

500,000

23/05/2021

417557. 230521. 095731. NGOC TUAN UNG HO QUY HY VONG. TIEP SUC TAM DICH. UNG HO CT NHAN AI -230521-09: 57: 14 417557

2,350,000

23/05/2021

281383. 220521. 231334. ung ho ms 4112

100,000

23/05/2021

MBVCB. 1154067864. Ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich. Co len Bac Giang oi. CT tu 1020038236 TRUONG MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

23/05/2021

196627. 230521. 213214. ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

50,000

23/05/2021

MBVCB. 1155114939. ma so 4112:   chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 1016756093 TONG THI KHANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

23/05/2021

MBVCB. 1155067900. 4112. CT tu 0491001574742 toi 1017378606 CT NHAN AI - BAO DTDT

200,000

23/05/2021

050721. 230521. 144624. Ung ho ms 4112( 300k)

300,000

23/05/2021

722470. 230521. 141603. MS 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

23/05/2021

273250. 230521. 104423. Ma so 4112 chung tay cung BGiang chong dich FT21144537900754

250,000

23/05/2021

229206. 230521. 094240. Ma so 4112-chung tay cung Bac Giang FT21144128977700

100,000

24/05/2021

145313. 240521. 132559. MS 4112 cung BacGiang chong dich FT21144502570254

300,000

24/05/2021

SHGD: 10004253. DD: 210524. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBMA SO 4112(300. 000)

300,000

24/05/2021

MBVCB. 1155318214. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0061001021725 NGUYEN THI HOANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

24/05/2021

MBVCB. 1156568882. Nhaahn ung ho ms 4112. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

24/05/2021

MBVCB. 1156258010. 4112 - chung tay cung bac giang chong dich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

24/05/2021

SHGD: 10009235. DD: 210524. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4112

50,000

24/05/2021

SHGD: 10001739. DD: 210524. BO: LE NGOC LOI. Remark: (CKRmNo: 043621052185372)Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich.   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG-)

1,000,000

24/05/2021

833050. 240521. 074014. Chau Dao Manh Hieu ung ho Bac Giang 4112 FT21144450016043

300,000

25/05/2021

MBVCB. 1158540824. ung ho 300, 000 noi hoan canh 4111, 4112, 4113. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

25/05/2021

MBVCB. 1158153843. UNG HO MA SO 4112. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

25/05/2021

102630. 250521. 140907. Nguyen dem cong duc nay hoi huong dich benh covid 19 som ket thuc, hoi huong nguoi dan Viet Nam luo

200,000

25/05/2021

SHGD: 10000889. DD: 210525. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBMS 4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH

200,000

25/05/2021

689974. 240521. 233319. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21145619705061

200,000

25/05/2021

MBVCB. 1158739632. ma so 4112 bac giang chong dich. CT tu 0491000045789 toi 1017378606 CT NHAN AI   - BAO DTDT

300,000

25/05/2021

MBVCB. 1158725801. Trieu trai tim-Mot y chi/ ung ho chong covid. CT tu 0071000898467 DOAN HONG UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

25/05/2021

758786. 250521. 194735. ung ho ms: 4112

100,000

25/05/2021

IBVCB. 1158406634. Code 4112:   Join hands with Bac Giang to fight the epidemic. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

25/05/2021

MBVCB. 1158406151. Ung ho ma so 4112 chung tay ung ho bac giang chong dich. CT tu 0691000304866 NGUYEN THI MINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

25/05/2021

MBVCB. 1158354052. NGUYEN THI KIM NHUNG ung ho 4112. CT tu 1013931811 NGUYEN THI KIM NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

25/05/2021

792902. 250521. 162915. NGUYEN THU LAN xin ung ho BAC GIANG chong dich ma so 4112

500,000

25/05/2021

MBVCB. 1158234722. Ung ho Bac Giang chong dich. CT tu 0611001926506 TRAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

25/05/2021

MBVCB. 1158228917. Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0451000238661 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

25/05/2021

MBVCB. 1157478677. Ma so 4112- Cung Bac Giang chong dich. CT tu 0021000461517 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

25/05/2021

IBVCB. 1157355871. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0071001372056 toi 1017378606 CT NHAN AI   - BAO DTDT

500,000

25/05/2021

MBVCB. 1157194583. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4112. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

10,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

21-05-2021 08:30:10

GD Minh Thu- An Thu UH Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

21-05-2021 08:34:33

CT DEN:114108126523 Ung ho Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang Chong Dich NAM MO QUAN THE AM BO TAT

21,000

21-05-2021 09:05:32

MS 4112. Chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

21-05-2021 09:24:02

BUI HAI LY UNG HO MS 4112

200,000

21-05-2021 09:30:16

ung ho Bac Giang

100,000

21-05-2021 09:31:43

NGUYEN XUAN KHIEM chuyen tien chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

21-05-2021 09:38:06

CT DEN:114110215292 chuyen khoan ung ho ms 4112

100,000

21-05-2021 09:43:56

HOANG THI MINH HOA chuyen tien Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

2,000,000

21-05-2021 09:51:14

MS 4112;chung tay cung Bac Giang chong dich

80,000

21-05-2021 09:57:48

NGUYEN MAU CUONG chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich

200,000

21-05-2021 10:26:53

ung ho chong dich covid o bac giang

200,000

21-05-2021 10:38:16

Ngo Nam Phuong chuyen tien ung ho covid Bac Giang

500,000

21-05-2021 10:58:30

4112; chung tay cung bac giang chong dich

200,000

21-05-2021 11:15:12

VU THI THU THUY Chuyen tien Ma so 4112Chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

21-05-2021 13:39:04

ma so 4112

50,000

21-05-2021 15:29:08

4112;

29,000

21-05-2021 15:38:05

4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

21-05-2021 17:41:50

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4112

500,000

21-05-2021 17:57:33

CT DEN:114117972619 4112

50,000

21-05-2021 18:25:43

CT DEN:114111112811 Do Van Chung ung ho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich. Xin cam on FT21141140128916

200,000

21-05-2021 18:42:09

CT DEN:210129376079 ung ho co vid 4112

200,000

21-05-2021 19:08:03

LE VAN TRINH Ung ho Bac Giang chong covid

300,000

21-05-2021 20:26:29

LPT ung ho ms 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

21-05-2021 21:10:12

ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

100,000

21-05-2021 22:52:02

4112 ung ho Bac Giang

200,000

22-05-2021 09:16:54

uhms4112

100,000

22-05-2021 10:29:27

ung ho ma so 4112 cung Bac Giang chong dich

300,000

22-05-2021 10:59:21

CT DEN:114203270834 Gia dinh Thai An ung ho ma so 4112 chong dich Bac Giang

1,000,000

23-05-2021 12:53:13

MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

250,000

23-05-2021 15:46:27

ms 4112.cau chuc moi nguoi vuot qua dich benh.

50,000

24-05-2021 10:31:46

Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

24-05-2021 11:37:49

TRA XUAN BINH GIUP MS 4112

5,000

24-05-2021 13:48:53

Pham Viet Ha ung ho ma so 4112 ; chung tay cung Bac Giang chong dich

3,000,000

24-05-2021 14:40:12

So GD goc: 10032873 Ung ho Bac Giang chong dich ma so 4112

300,000

24-05-2021 16:22:37

ung ho MS 4112 chung tay cung BG chong dich

200,000

25-05-2021 15:49:23

4112

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

25/05/2021 16h 58' 29

MB ( 456269) ( Ms 4112)

500,000

21/05/2021

MB ( 787902) ( TRANG ung ho ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich)

300,000

21/05/2021

231414 - Agribank; 1400206035022; ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

22/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   147649 - Agribank; 1400206035022; 4112

200,000

22/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   758188 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN DUC DOANH chuyen khoan 4112

300,000

22/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   296541 - Agribank; 1400206035022; Ung ho 4112

1,000,000

22/05/2021

MB ( 933778) ( Ma so 4112?Chung tay cung Bac Giang chong dich.)

200,000

24/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   078607 - Agribank; 1400206035022; 4112 Bac Giang

200,000

24/05/2021

974004 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4112 Chung tay cung B Giang chong dich

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày21/5/2021 - 25/5/2021

 

25/05/2021 11: 47: 44

REM Tfr Ac:   1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 4112

300,000

21/05/2021 08: 37: 18

REM Tfr Ac:   1501 000 0684391 BUI THI THU TRANG Chuyen tien 4112 ung ho bac giang

200,000

21/05/2021 08: 45: 08

REM Tfr Ac:   4831 000 0220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

21/05/2021 09: 24: 35

REM Tfr Ac:   4881 000 0556410 NGUYEN MINH DUC gui 4112

50,000

21/05/2021 09: 52: 39

REM Tfr Ac:   2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA Chuyen tien tiep suc chong dich ma 4112

300,000

21/05/2021 10: 03: 13

REM Tfr Ac:   4511 000 0522972 PHUNG THI HUU ung ho Bac Giang chong dich

200,000

21/05/2021 10: 05: 52

REM Tfr Ac:   3141 000 1580195 BANH XUAN HOAI Chuyen tien chung tay cung Bac Giang Chong Dich

1,000,000

21/05/2021 10: 12: 33

REM Tfr Ac:   2161 000 0119175 CAO THI HANG NGA Ma 4112 chung tay cung Bac Giang Chong dich

100,000

21/05/2021 10: 22: 25

REM Tfr Ac:   1221 000 0713111 NGUYEN THI THU HUONG Ung ho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021 10: 46: 19

REM Tfr Ac:   1231 000 1075680 UONG THI PHUONG ANH Ong Tu Van ck cho ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

5,000,000

21/05/2021 11: 09: 56

REM TKThe :   19036415038017, tai TCB. Ms 4112 FT21141008366754 -CTLNHIDI 000 001081967636-11-CRE-002

300,000

21/05/2021 11: 43: 49

REM Tfr Ac:  1241 000 3808913 PHAM THUY DUNG Ma so 4112 chung tay cung BG chong dich

350,000

21/05/2021 12: 00: 30

REM Tfr Ac:   1211 000 0360884 NGUYEN PHUONG QUYNH Ma so 4112 ung ho bac giang chong dich

200,000

21/05/2021 12: 25: 17

REM Tfr Ac:   7621 000 0825322 NGO THE NGHIA ung ho bac giang chong dich

200,000

21/05/2021 12: 42: 40

REM Tfr Ac:   1231 000 1100713 KOLMAKOVA EKATERINA Kolmakova Ekaterina chung tay cung Bac Giang chong dich Ma so 4112

5,000,000

21/05/2021 13: 13: 48

REM Tfr Ac:   1201 000 5890671 TRAN THI HOA chung tay cung bac giang chong dich ms 4112

200,000

21/05/2021 13: 47: 40

REM Tfr Ac:   6351 000 0822405 HO NGOC QUANG ung ho ma so 4112

100,000

21/05/2021 14: 11: 53

REM Tfr Ac:   1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4112. chung tay cung bac giang chong dich

100,000

21/05/2021 14: 21: 36

REM Tfr Ac:   1211 000 0042076 VAN THI PHUONG THAO ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich

500,000

21/05/2021 14: 51: 42

REM Tfr Ac:   1181 000 0026261 HA THI THAI ma 4112 chung tay cung bac giang chong dich

500,000

21/05/2021 15: 13: 58

REM TKThe :   19028417861028, tai TCB. Ms 4112. Viet Nam chien thang dai dich FT21141150472505 -CTLNHIDI 000   001082501013-11-CRE-002

200,000

21/05/2021 15: 36: 27

REM Tfr Ac:   1231 000 0864487 PHAN THI THANH HOA Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021 15: 43: 36

REM Tfr Ac:   1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4112

200,000

21/05/2021 15: 54: 45

REM Tfr Ac:   3901 000 0446944 PHAM DINH HIEU MS 4112 CT cung BG chong dich

100,000

21/05/2021 16: 12: 56

REM Tfr Ac:   7021 000 0033853 VO THI NGOC DUNG ung ho Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021 16: 14: 22

REM Tfr Ac:   1261 000 0210036 TRAN THI TUYEN 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

21/05/2021 16: 32: 23

REM Tfr Ac:   3211 000 0939583 VU THI MAI ANH ung ho ms 4112 chung tay cung bac giang chong dich

1,000,000

21/05/2021 16: 38: 52

REM TKThe : 02978816201, tai Tienphongbank. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich -CTLNHIDI 000 001082764743-11-CRE-002

500,000

21/05/2021 17: 14: 14

REM Tfr Ac:   4331 000 0379662 NGUYEN THI THANH HUYEN Chuyen tien ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich

500,000

21/05/2021 21: 12: 49

REM Tfr Ac:   1251 000 0924905 PHAM THI HUONG Chuyen tien ma 4112

2,000,000

21/05/2021 22: 32: 36

REM Tfr Ac:   2611 000 0089773 VU THI THU HA Chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

22/05/2021 12: 14: 14

REM TKThe :   19021518701019, tai TCB. Ung ho ma so 4112 FT21142750809671 -CTLNHIDI 000 001084250254-11-CRE-002

100,000

22/05/2021 14: 05: 50

REM Tfr Ac:   62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

22/05/2021 15: 50: 31

REM TKThe : 109 000 856875, tai Vietinbank. Do Thi Hang chuyen tien ung ho ma so 4112 chung tay cung Bac giang chong dich -CTLNHIDI 000 001084620885-11-CRE-002

500,000

22/05/2021 20: 23: 05

REM Tfr Ac:   2161 000 0502599 LE THI HIEN 4112

1,000,000

22/05/2021 22: 45: 36

REM Tfr Ac:   1201 000 6655882 NGO THANH THUY Ung ho ma so 4112

200,000

23/05/2021 01: 41: 13

REM Tfr Ac:   1301 000 1849373 LE QUOC TRUNG Tam long nhan ai ma so 4112, chung tay cung Bac Giang chong dich. Transaction at date 2021-05-22-23.12.45

200,000

24/05/2021 10: 09: 01

REM Tfr Ac:   4321 000 0588771 TRAN THI HOANG NHUNG Nguyen Tran Quang Minh ung ho ms 4112 300K va ms 4107 200K

300,000

24/05/2021 12: 25: 26

REM TKThe :   19033680878011, tai TCB. MS4112 CHUNG TAY BAC GIANG CHONG DICH FT2114494 000 7608 -CTLNHIDI 000 001087776493-11-CRE-002

300,000

24/05/2021 16: 55: 44

REM TKThe : 66296596866, tai Standard Chart. Ma so 4112 Binh Nguyen ung ho Bac Giang -CTLNHIDI 000 001088487250-11-CRE-002

1,000,000

25/05/2021 06: 05: 20

REM Tfr Ac:   2111 000 0931736 NGUYEN THI QUYNH TRANG Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

500,000

25/05/2021 15: 28: 24

REM TKThe :   19036454007013, tai TCB. Ma so 4112 FT21145603945460 -CTLNHIDI 000 001090437036-11-CRE-002

100,000

25/05/2021 16: 31: 11

REM Tfr Ac:   2201 000 0610439 NGUYEN DINH CHIEN Nguyen Quy Dinh ung ho MS4112

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

21/05/2021 08:49

NGO QUANG TRUNG gui ma so 4112 gop suc chong dich

400,000

21/05/2021 09:03

LE DUY HUNG DUY HUNG UNG HO BG

200,000

21/05/2021 09:08

TRAN TAN MY TRAN TAN MY chuyen khoan 4112-CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH

200,000

21/05/2021 09:49

ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

1,000,000

21/05/2021 10:14

DO THANH TUNG Ma so 4112: Chung tay cung Bac Gian g chong dich

1,000,000

21/05/2021 11:53

TA NGOC VAN Ma so 4112: Chung tay cung Bac Gian g chong dich

300,000

21/05/2021 12:19

TRAN THI NGOC ANH Ung ho ma 4112 Bac Giang bao Dan Tr i tam long nhan ai

300,000

21/05/2021 13:25

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4112

50,000

21/05/2021 13:40

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4112

200,000

21/05/2021 15:14

NGUYEN THI NGOC LAN 4112 -Thuong yeu Bac Giang

100,000

21/05/2021 16:15

TRAN THU HA Gd TRAN THU HA ma 4112: bac giang c hong dich

100,000

21/05/2021 18:10

NGUYEN THI THU HIEN NGUYEN THI THU HIEN chuyen khoan ma so 4112 chung tay cung bac giang c hong dich

300,000

22/05/2021 00:01

Le Thi Hoa ung ho ma so 4112 FT2114 2092200086 - Ma giao dich   Trace 33 3635 114116333635WIBT-SML

50,000

22/05/2021 00:01

Ung ho ms 4112 chung tay cung Bac G iang chong dich Nam Mo Duoc Su Luu   Ly Quang Vuong Phat

50,000

22/05/2021 05:18

Ung Ho Ms4112

200,000

24/05/2021 00:01

Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich - Ma giao dich Trace   186243 114305186243WIBT-SML

100,000

24/05/2021 00:01

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4112

100,000

24/05/2021 11:56

TRAN ANH HAO 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

200,000

25/05/2021 11:37

NGUYEN THI LAN HUONG NGUYEN THI LAN HUONG ung ho Covid   Bac Giang

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

21/05/2021 13:56

ung ho ma so 4112chung tay cung bac giang chong dich

100,000

21/05/2021 11:07

PHAN DO HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI - MA SO 4112 - CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH

5,000,000

21/05/2021 09:56

NGUYEN THI PHUONG ung ho ma so 4112 CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

21/05/2021 08:57

ma 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 21/5/2021 - 25/5/2021

 

21/05/2021

4112 CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH GD 455191 - 052121 12 : 14 : 15

1,000,000

 

TỔNG CỘNG

142,603,900

Chương trình TRIỆU TRÁI TIM - MỘT Ý CHÍ của Báo Điện tử Dân trí là cầu nối hiệu quả với độc giả, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh Covid và cùng Việt Nam bảo vệ người dân trước dịch bệnh.

Để tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc đến với tuyến đầu chống dịch một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, chúng tôi kính mời Quý độc giả tham gia ủng hộ tại đây:

- Ủng hộ qua tài khoản của Báo Điện tử Dân trí TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông hộ qua VNPAY QR TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông qua Ví điện tử MoMo TẠI ĐÂY

Báo điện tử Dân trí xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới đơn vị đồng hành chính là VNPAY-QR và các doanh nghiệp: Ví điện tử MomoTập đoàn Geleximco , Công ty TNHH Thương mại và Liên kết Nano , Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, Tập đoàn Đỉnh Vàng - Hải Phòng...  các độc giả Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm trong cả nước đã đồng hành cùng chương trình.