Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 5 tháng 9/2021

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 804,952,101 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần qua.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 5 tháng 9/2021 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021) tại đây .