Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 4/2022

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 1,084,552,031 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần qua.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 4/2022 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022) tại đây.