Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 10 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,097,209,992 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   29/9 đến 5/10/2019

 

30/09

Nguyễn Xuân Bách (Số 35 Hàng Đường -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Thị Hợi (Số 35 Hàng Đường -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Trung (Số 35 Hàng Đường -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Tuấn Anh(Số 35 Hàng Đường -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Vinh (Số 1 - Ngõ 23 Giang Văn Minh -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Hạo Nhiên (Số 1 - Ngõ 23 Giang Văn Minh -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Thị Hương (Số 37- Ngõ 128 - Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Tùng (Số 37- Ngõ 128 - Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Trương Thanh Thảo (Hồ Xuân Hương -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Vân Anh (Hồ Xuân Hương -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp MS3492; MS3494; Ms3495; MS3498 (Mỗi h/c 1,000,000 đ); MS3493; Ms3496; MS33497 (Mỗi h/c 500k)

5,500,000

 

Mai Ngọc Thương (Số 905 CT3 Bắc Linh Đàm -HN) Giúp Ms3498; MS3497 (Mỗi h/c 500k)

1,000,000

1/10

Hoàng Long(Kim Giang-HN) giúp Ms3498

500,000

 

Lê Huỳnh-(số 22 Hùng Vương-Ba Đình-HN) giúp Ms3499

200,000

2/10

Trần Bình-(58 Kim Mã-HN) giúp Ms3458, Ms3459( mỗi hc 300k)

600,000

 

Nguyễn Thị Quỳnh Dung-(58 Kim Mã-HN) giúp Ms3469, 3497, 3498 (mỗi hc 300k)

900,000

 

Cao Thúy Hằng-(39/135 Đội Cấn-HN) giúp Ms3498

500,000

 

Bạn đọc giúp Ms3499

200,000

 

Chị Giang-(Láng Hạ-HN) giúp Ms 3499

200,000

3/10

Gia đình Thủy Tích-HN giúp Ms3499, Ms3500 ( mỗi hc 500k)

1,000,000

 

Bạn đọc giúp Ms3492, Ms2493, Ms3494, Ms3498, Ms3499, Ms3500, Ms3501, Ms3495( mỗi hc 200k)

1,600,000

 

Nguyễn Minh Hiếu-(Time-City) giúp Ms3501

100,000

 

Bạn đọc gửi qua BĐ giúp Ms3493

50,000

4/10

Cấn Huy Bách-(Đô thị Xa La -Hà Đông-HN) giúp Ms3502

300,000

5/10

Chị Oanh-(SN4 khu 671 Hoàng hoa Thám-HN) giúp Ms3492, Ms3494, Ms3495, Ms3498, Ms3500, Ms3501, Ms3502, Ms3503( mỗi hc 100k)

800,000

 

Công ty Lan Phương-giúp Ms3501, Ms3502, Ms3503, Ms3484, Ms3463 (mỗi hc 100k)

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/09/2019 10:03:51

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 1000000; Ma so 3481: 1000000

971,800

29/09/2019 10:07:46

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 500000; Ma so 3496: 500000

484,800

29/09/2019 10:11:02

GD Thinh Cuc Kiet Minh; 0932114142; 1500000; Ma so 3495: 1500000

1,458,800

29/09/2019 12:01:06

Xem noi dung trong CMS

97,800

29/09/2019 12:08:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190929 190929 182249740

200,000

29/09/2019 12:44:49

Thanh Thu; 0916860507; 100000; Ma so 3302: 100000

97,800

29/09/2019 13:12:45

Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3496: 100000

97,800

29/09/2019 13:16:39

Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3492: 100000

97,800

29/09/2019 13:18:21

Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3491: 100000

97,800

29/09/2019 13:21:13

Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3487: 100000

97,800

29/09/2019 13:23:06

Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

29/09/2019 14:33:10

800039 DANTRI 1909292 39894675 VTBANK

100,000

29/09/2019 15:12:13

Xem noi dung trong CMS

493,400

29/09/2019 16:20:36

Anh Khoa; 0355754181; 300000; Ma so 3497: 300000

290,000

29/09/2019 19:19:25

800039 DANTRI 190929 230994332 VTBANK

100,000

29/09/2019 19:31:43

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190929 1909291 82906080

300,000

29/09/2019 20:57:45

Du Dang Long; 0914992257; 100000; Ma so 3497: 100000

97,800

30/09/2019 08:28:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 190930 183569214

500,000

30/09/2019 08:51:32

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3498: 200000

192,600

30/09/2019 08:53:47

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3497: 200000

192,600

30/09/2019 08:55:54

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3495: 100000

95,200

30/09/2019 09:32:21

Tai Nguyen; 0964629425; 300000; Ma so 3498: 300000

295,600

30/09/2019 09:33:47

Xem noi dung trong CMS

97,800

30/09/2019 09:41:04

nguyen quang khanh; 0948660660; 100000; Ma so 3498: 100000

95,200

30/09/2019 10:09:46

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 1909301 83926835

500,000

30/09/2019 10:34:49

Truong Thi Xuan; 0905651219; 300000; Ma so 3498: 300000

295,600

30/09/2019 10:46:04

Xem noi dung trong CMS

97,800

30/09/2019 11:25:37

Tran Thi Hong Nhung; 0984544499; 200000; Ma so 3498: 200000

196,700

30/09/2019 11:41:42

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3498: 100000

95,200

30/09/2019 11:43:03

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 190930184205319

300,000

30/09/2019 11:43:31

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3497: 100000

95,200

30/09/2019 12:06:11

Vu Trung Hieu; 094289008; 200000; Ma so 3492: 200000

196,700

30/09/2019 12:31:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 190930184324447

100,000

30/09/2019 13:00:38

1 nguoi me; 0916123279; 200000; Ma so 3498: 200000

196,700

30/09/2019 13:00:50

800039 DANTRI 190930234488222 VTBANK

100,000

30/09/2019 13:34:59

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3493: 200000

196,700

30/09/2019 15:26:08

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 190930184744457

100,000

30/09/2019 15:47:37

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3498: 200000

196,700

30/09/2019 15:51:38

An Duc Hoai Phuong; 0982487453; 300000; Ma so 3498: 300000

290,000

30/09/2019 15:57:45

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3484: 200000

196,700

30/09/2019 16:10:16

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3495: 200000

196,700

30/09/2019 16:29:18

Nhien; 0909418787; 200000; Ma so 3498: 200000

192,600

30/09/2019 16:55:10

800039 DANTRI 190930236105628 VTBANK

50,000

30/09/2019 17:01:17

800039 DANTRI 190930236155903 VTBANK

50,000

30/09/2019 17:59:24

Thuan; 0912925307; 50000; Ma so 3498: 50000

46,500

30/09/2019 18:09:19

Nguyen Canh Linh; 0395354095; 100000; Ma so 3498: 100000

97,800

30/09/2019 19:33:26

To Ha Linh; 0982469182; 300000; Ma so 3498: 300000

290,000

30/09/2019 19:38:20

To Ha Linh; 0982469182; 200000; Ma so 3497: 200000

192,600

30/09/2019 19:46:39

To Ha Linh; 0982469182; 50000; Ma so 3496: 50000

46,500

30/09/2019 19:52:53

Thao; 0914452978; 300000; Ma so 3498: 300000

290,000

30/09/2019 20:25:48

Xem noi dung trong CMS

971,800

30/09/2019 20:41:02

Xem noi dung trong CMS

971,800

30/09/2019 21:16:38

Nguyen Thi Ngoc Thuy; 0932240938; 300000; Ma so 3498: 300000

295,600

30/09/2019 22:54:23

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 190930186252908

200,000

30/09/2019 23:41:08

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190930 19093018 6333252

100,000

01/10/2019 00:16:07

800039 DANTRI 191001239 016362 VTBANK

3,000

01/10/2019 02:22:09

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3498: 200000

192,600

01/10/2019 06:20:36

800039 DANTRI 191001 239256671 VTBANK

100,000

01/10/2019 07:02:26

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3499: Nghi luc phi thuong cua cau be "di bang tay" den truong

48,350

01/10/2019 08:48:15

800039 DANTRI 191001 239824591 VTBANK

100,000

01/10/2019 09:42:22

Tran Kim Hien; 0932861109; 100000; Ma so 3496: 100000

97,800

01/10/2019 11:05:49

Truong Thanh Tung; 0908608601; 100000; Ma so 3499: 100000

95,200

01/10/2019 12:10:05

800039 DANTRI 191001230986744 VTBANK

10,000

01/10/2019 13:25:07

Nguyen Duc Thang; 0979883895; 500000; Ma so 3499: 500000

493,400

01/10/2019 14:18:38

Xem noi dung ung ho trong cms

889,000

01/10/2019 14:43:56

800039 DANTRI 1910012 31608581 VTBANK

100,000

01/10/2019 15:07:11

800039 DANTRI 1910012 31724947 VTBANK

300,000

01/10/2019 15:08:15

800039 DANTRI 1910012 31730411 VTBANK

200,000

01/10/2019 15:39:58

800039 DANTRI 191001 231894803 VTBANK

100,000

01/10/2019 15:44:44

800039 DANTRI 191001 231920514 VTBANK

100,000

01/10/2019 15:48:36

800039 DANTRI 191001 231941335 VTBANK

100,000

01/10/2019 16:01:23

Nguyen Thi Diem; 0911375846; 200000; Ma so 3498: 200000

196,700

01/10/2019 16:01:55

Bui Minh Thanh; 0935085856; 100000; Ma so 3499: 100000

97,800

01/10/2019 16:51:20

800039 DANTRI 1910012 32273168 VTBANK

10,000

01/10/2019 16:54:51

800039 DANTRI 191001 232290586 VTBANK

500,000

01/10/2019 17:19:20

800039 DANTRI 191001 232409413 VTBANK

10,000

01/10/2019 17:32:37

800039 DANTRI 19100123 2471143 VTBANK

100,000

01/10/2019 19:50:21

Xem noi dung trong CMS

493,400

01/10/2019 20:46:08

Xem noi dung trong CMS

192,600

01/10/2019 22:05:33

800039 DANTRI 191001233 614486 VTBANK

200,000

01/10/2019 22:12:06

800039 DANTRI 19100123 3634788 VTBANK

1,000

02/10/2019 00:05:42

hoang; 0914324188; 100000; Ma so 3499: 100000

97,800

02/10/2019 03:33:33

800039 DANTRI 19100223 3974708 VTBANK

100,000

02/10/2019 07:20:48

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3500: Me chet ngat nhin con chao doi mang "u khung" di thuong tren mat!

48,350

02/10/2019 08:58:48

Be Bon; 0979262932; 200000; Ma so 3500: 200000

192,600

02/10/2019 09:08:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 1910021 88742634

300,000

02/10/2019 10:38:23

tran van pong; 0944448666; 100000; Ma so 3500: 100000

97,800

02/10/2019 10:50:05

Doan Quoc Chi; 0356164127; 100000; Ma so 3500: 100000

95,200

02/10/2019 11:04:05

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 1910021 89009035

500,000

02/10/2019 11:09:45

Xem noi dung trong CMS

196,700

02/10/2019 11:18:30

Bui Thi Bich Lien; 0904098777; 100000; Ma so 3500: 100000

97,800

02/10/2019 11:26:27

Ly; ; 200000; Ma so 3500: 200000

196,700

02/10/2019 11:44:34

Truong Thanh Tung; 0908608601; 100000; Ma so 3500: 100000

95,200

02/10/2019 11:46:25

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 191002189099372

200,000

02/10/2019 12:24:10

Mrs Nuong; 0961873880; 500000; Ma so 3500: 500000

484,800

02/10/2019 12:40:28

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 1910021 89185712

100,000

02/10/2019 12:41:49

800039 DANTRI 1910022 35796237 VTBANK

100,000

02/10/2019 13:52:16

Thuy Duong; 0916365980; 300000; Ma so 3500: 300000

290,000

02/10/2019 14:31:13

Hoang Thi Ngoc Phuong; 0913761371; 1000000; Ma so 3500: 1000000

987,900

02/10/2019 14:56:58

Giang Do; 0903857599; 200000; Ma so 3500: 200000

192,600

02/10/2019 15:13:30

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 1910021 89461528

1,000,000

02/10/2019 15:57:04

800039 DANTRI 1910022 36744841 VTBANK

200,000

02/10/2019 16:27:43

800039 DANTRI 191002236904173 VTBANK

100,000

02/10/2019 16:43:46

Tran Thi Huong; 0977180685; 100000; Ma so 3500: 100000

97,800

02/10/2019 16:43:47

800039 DANTRI 19100223 6985808 VTBANK

100,000

02/10/2019 17:47:46

Minh Duc; 0976777000; 100000; Ma so 3500: 100000

97,800

02/10/2019 18:52:25

800039 DANTRI 191002 237570861 VTBANK

8,000

02/10/2019 19:25:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 19100218 9946703

200,000

02/10/2019 19:58:39

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3500: 100000

95,200

02/10/2019 20:37:54

800039 DANTRI 1910022 38043977 VTBANK

100,000

02/10/2019 21:18:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 19100219 0155963

30,000

02/10/2019 21:20:20

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191002 1910021 90160512

500,000

02/10/2019 23:03:36

800039 DANTRI 19100223 8506732 VTBANK

500,000

02/10/2019 23:37:47

800039 DANTRI 1910022 38559142 VTBANK

100,000

02/10/2019 23:39:44

800039 DANTRI 1910022 38561804 VTBANK

100,000

03/10/2019 00:58:21

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 1910031 90323644

10,000

03/10/2019 02:19:06

800039 DANTRI 1910032 38619700 VTBANK

20,000

03/10/2019 07:25:57

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3500: 100000

97,800

03/10/2019 08:06:55

800039 DANTRI 191003239004969 VTBANK

200,000

03/10/2019 08:10:52

800039 DANTRI 19100323 9022204 VTBANK

100,000

03/10/2019 08:37:49

Du Dang Long; 0914992257; 300000; Ma so 3501: 300000

295,600

03/10/2019 09:30:40

800039 DANTRI 1910032 39447045 VTBANK

100,000

03/10/2019 09:38:20

800039 DANTRI 1910032 39490297 VTBANK

500,000

03/10/2019 09:42:13

Vu Duc Kien; 0945098686; 500000; Ma so 3501: 500000

484,800

03/10/2019 09:50:01

800039 DANTRI 1910032 39559453 VTBANK

10,000

03/10/2019 09:55:57

800039 DANTRI 1910032 39594316 VTBANK

10,000

03/10/2019 10:05:28

Mrs Nuong; 0961873880; 1000000; Ma so 3501: 1000000

971,800

03/10/2019 10:09:09

800039 DANTRI 191003239668273 VTBANK

100,000

03/10/2019 10:24:14

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 1910031 90812864

100,000

03/10/2019 10:57:07

Dang Thi Thu Hien; 0985909839; 200000; Ma so 3501: 200000

196,700

03/10/2019 11:32:52

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 191003190955183

500,000

03/10/2019 11:38:42

Xem noi dung trong CMS

484,800

03/10/2019 11:55:12

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 1910031 90995601

100,000

03/10/2019 11:57:22

; ; 300000; Ma so 3501: 300000

295,600

03/10/2019 11:58:41

Trang Ton; 0903809731; 1000000; Ma so 3499: 1000000

971,800

03/10/2019 12:33:56

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 191003191062273

300,000

03/10/2019 13:00:30

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 191003191096870

100,000

03/10/2019 13:22:43

nguyen hai dang; 0334753809; 200000; Ma so 3502: 200000

192,600

03/10/2019 13:44:00

Tran Thi Kim Dung; 0947164384; 1000000; Ma so 3501: 1000000

971,800

03/10/2019 13:53:32

Ta Thi Phuong Dung; 0912063300; 500000; Ma so 3501: 500000

484,800

03/10/2019 14:32:52

Bui Minh Thanh; 0935085856; 100000; Ma so 3502: 100000

97,800

03/10/2019 15:08:25

Duong Thanh Xuan; 0975088802; 200000; Ma so 3502: 200000

196,700

03/10/2019 15:19:08

huy anh; 0979876855; 100000; Ma so 3502: 100000

97,800

03/10/2019 16:19:46

Pham Trung Thanh; 0915085158; 200000; Ma so 3502: 200000

192,600

03/10/2019 16:40:45

Tran Thi Duyen; 0369935897; 100000; Ma so 3502: 100000

95,200

03/10/2019 17:01:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 191003191602765

100,000

03/10/2019 19:08:43

800039 DANTRI 191003 232317480 VTBANK

100,000

03/10/2019 19:11:25

800039 DANTRI 191003 232329184 VTBANK

70,000

03/10/2019 19:42:25

800039 DANTRI 191003 232467242 VTBANK

50,000

03/10/2019 20:25:29

800039 DANTRI 1910032 32664132 VTBANK

200,000

03/10/2019 20:41:25

800039 DANTRI 1910032 32733673 VTBANK

500,000

03/10/2019 21:45:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191003 191003192135287

300,000

03/10/2019 22:39:49

Xem noi dung trong CMS

493,400

03/10/2019 23:09:23

Ngo Duc Dat; 0976863089; 200000; Ma so 3502: 200000

192,600

04/10/2019 01:06:12

800039 DANTRI 191004233381332 VTBANK

9,000

04/10/2019 08:33:38

Xem noi dung trong CMS

196,700

04/10/2019 08:37:21

Xem noi dung trong CMS

196,700

04/10/2019 09:53:44

Trang Ton; 0903809731; 1000000; Ma so 3500: 1000000

971,800

04/10/2019 11:15:45

800039 DANTRI 191004235047765 VTBANK

100,000

04/10/2019 11:16:20

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3502: Ba oi, chau khong chet dau! Chau con song de nuoi ba nua ma

97,800

04/10/2019 11:44:11

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191004 191004193050878

200,000

04/10/2019 12:12:50

800039 DANTRI 1910042 35461469 VTBANK

100,000

04/10/2019 12:18:18

800039 DANTRI 191004 235500016 VTBANK

10,000

04/10/2019 14:29:34

800039 DANTRI 191004 236304632 VTBANK

50,000

04/10/2019 20:40:18

800039 DANTRI 1910042 38884101 VTBANK

200,000

04/10/2019 20:45:06

800039 DANTRI 1910042 38911011 VTBANK

200,000

04/10/2019 23:08:35

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3493: 1000000

971,800

04/10/2019 23:11:30

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3499: 1000000

971,800

04/10/2019 23:13:11

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3496: 1000000

971,800

04/10/2019 23:15:28

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3495: 1000000

971,800

05/10/2019 06:18:58

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3503: 100000

97,800

05/10/2019 08:29:04

Truong; 0949327014; 50000; Ma so 3503: 50000

46,500

05/10/2019 08:33:29

Xem noi dung trong CMS

484,800

05/10/2019 08:49:20

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191005 191005195132117

200,000

05/10/2019 09:23:21

N; 3879; 200000; Ma so 3503: 200000

196,700

05/10/2019 09:32:29

800039 DANTRI 1910052 30648007 VTBANK

35,000

05/10/2019 09:43:27

800039 DANTRI 191005 230711938 VTBANK

50,000

05/10/2019 09:53:37

Khuyet Danh; 0996321979; 300000; Ma so 3503: 300000

290,000

05/10/2019 10:36:27

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3503: 100000

97,800

05/10/2019 10:43:27

800039 DANTRI 1910052 31088601 VTBANK

50,000

05/10/2019 10:47:56

800039 DANTRI 191005 231114253 VTBANK

100,000

05/10/2019 12:57:56

800039 DANTRI 1910052 31741632 VTBANK

100,000

05/10/2019 12:59:37

800039 DANTRI 191005 231747851 VTBANK

200,000

05/10/2019 13:22:52

800039 DANTRI 1910052 31834479 VTBANK

100,000

05/10/2019 13:55:54

TRAN VAN LAM; 0974441699; 500000; Ma so 3503: 500000

493,400

05/10/2019 14:01:35

pham ngoc oanh; 0936718199; 500000; Ma so 3502: 500000

484,800

05/10/2019 14:06:27

pham ngoc oanh; 0936718199; 500000; Ma so 3503: 500000

484,800

05/10/2019 16:37:25

Xem noi dung trong CMS

196,700

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

30/9

Bảo giúp MS 3473

200,000

 

Cô Ngọc Vân (Bình Thạnh) giúp MS 3498

500,000

1/10

Trịnh Tuấn Anh (Thủ Đức) giúp MS 3499

500,000

 

Hoàng Bảo Lương ( quận 12) giúp MS 3499, 3498, 3496

600,000

2/10

Ngô Văn Tuấn (Tân Bình) giúp MS 3484

200,000

 

Mr. Mười giúp MS 3497

500,000

3/10

Công ty cổ phần dịch vụ cơ khí Thăng Long giúp MS 3501 (1.000.000); 3500, 3499 (500.000/MS)

2,000,000

 

Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3501, 3500, 3499, 3498

1,200,000

 

Võ Ngọc Như Ý giúp MS 3493

200,000

4/10

Thanh Thảo giúp MS 3492, 3498

400,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

30/09/2019

Bạn đọc Đà Nẵng giúp đỡ 4 trường hợp: MS 3498, MS 3497, MS 3493, MS 3496 (mỗi trường hợp 500.000đ)

             2,000,000

3/10/2019

Bạn đọc giấu tên (Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3484

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơtừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/9/2019

MBVCB245776337 ung ho ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, Tinh Phu Tho CT tu 0011004119215 LE THI DIEM HUONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

29/9/2019

713772 280919 230037 Ung ho ma so 3496 ba Yen

200,000

29/9/2019

269037 290919 054726 Ung ho ma so 3496

500,000

29/9/2019

271788 290919 082034 HA TRONG THANG giup ma so 3493

50,000

29/9/2019

096650 290919 090845 SANHSEACO GUI MA SO 3497 290919 09: 09: 05

300,000

29/9/2019

442738 290919 104357 ung ho ma so 3444 (Tan SV chua 1 ngay dc den giang duong)

100,000

29/9/2019

879794 290919 155156 Ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua,   khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

1,000,000

29/9/2019

877390 290919 222845 Vietcombank 0451001944487 DANG PHUONG NHUNG ung ho ms 3497

300,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01310001 DD: 300919 SH: 10011979 BO: LE THAI HUNG UNG HO MS 3496

300,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01310012 DD: 300919 SH: 10010216 BO: DONG THI HUONG UNG HO MA SO 3496

300,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01309001 DD: 300919 SH: 10004024 BO: CHU LE THUY TRAM MA SO 3492 3493 3487 3484 3476 200K

1,000,000

30/9/2019

/Ref: P3029273138Y19 //}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3497 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

100,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01309001 DD: 300919 SH: 10003777 BO: BUI THI NGAN UNG HO TH KHO KHAN MA SO 3498

100,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01310005 DD: 300919 SH: 10023876 BO: DONG THI HUONG UNG HO MA SO 3498

300,000

30/9/2019

/Ref: P3029273017Y19 //}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3498 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

100,000

30/9/2019

/Ref: P3059273916Y19 //}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3487 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

400,000

30/9/2019

PT _ 20190930 142842 Transfer for PT BaoDanTri

200,000

30/9/2019

/Ref: P3029273025Y19 //}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3495 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

100,000

30/9/2019

Sender: 79302001 DD: 300919 SHGD: 10001775 BO: PHAM HIEN NHAN (CKRMNO: 043219092989727)MA SO 3 497 ONG NGUYEN KHAC HUA, KHU 5, THON HUNG CUONG, XA CHUONG XA, HUYEN CAM KHE, TINH PHU THO   DT 033 531 5465 (SO CHI LIEN LA CON GAI O GAN) (NHH: VI

300,000

30/9/2019

Sender: 01310005 DD: 300919 SHGD: 10026154 BO: NGO THI THANH HA UNG HO T8

5,000,000

30/9/2019

Sender: 79204017 DD: 300919 SHGD: 17043458 BO: NGUYEN THI THUY LINH CN THANH CONG, UNG HO MS 3 489, 3490 , 3491 , 3492, 3493,   3494, 3495 , 3496 , 3497 , 3498 , MOI MS 200 000

2,000,000

30/9/2019

MBVCB245942439 ung ho chi Luong Thi Tiem   thanh hoa (ms 3498) CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

30/9/2019

MBVCB246034952 le thi ha ung ho ma so 3498, chi luong thi tiem, thanh hoa CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

30/9/2019

MBVCB246082958 3498 CT tu 0251001055336 LUONG THI THU HIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

30/9/2019

MBVCB246114211 giup ma so 3498 CT tu 0541000198174 TRAN THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

30/9/2019

MBVCB246211056 ma so 3498 chuc 2 me con binh an CT tu 0011004379707 TRUONG AN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

400,000

30/9/2019

/Ref: P3029273146Y19 //}B/O: TRAN TUYET MAI UNG HO MS 3492 DVC: TRAN TUYET MAI 274 TRUONG CHI NH

100,000

30/9/2019

IBVCB 2909190134583001 NGUYEN THI HUE Ung ho ma so 3497 con xin chia se voi ong ba

100,000

30/9/2019

IBVCB 3009190919589001 NGUYEN THANH NAM 3498

100,000

30/9/2019

IBVCB 3009190623841001 VO THI THANH HUYEN Ung ho muc Hoan canh tren bao Dan Tri Ma so 3498: 1 trieu dong Cac ma so 3490, 3496 moi ma so 500 000 dong

2,000,000

30/9/2019

IBVCB 3009190443688001 DO NGOC LAN QUYNH Ung ho chi Luong Thi Tiem Ma so 3498

400,000

30/9/2019

IBVCB 3009190093068001 NGUYEN NGOC LINH Ung ho   Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

IBVCB 3009190654165001 THAI HUY NHUNG CTY MAKXIM VIET NAM UNG HO: 1 Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem Hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, T Hoa

500,000

30/9/2019

IBVCB 3009190909463001 NGUYEN THI NGOC HANH ONG BUI NGHI VU UNG HO Ma so 3494: Bo bat ngo tu vong tai Dai Loan, 4 dua con nhao nhac nhu bay chim vo to

200,000

30/9/2019

IBVCB 3009190757828001 NGUYEN MY DUNG Nho giup do hoan canh kho khan

200,020

30/9/2019

729146 290919 233250 Ung ho ma so 3497 ong Hua

300,000

30/9/2019

157267 300919 081318 HO TRO CHI LUONG THI TIEM (MS:   3498) 300919 08: 13: 03

800,000

30/9/2019

501470 300919 081338 P12804 ung ho

100,000

30/9/2019

167614 300919 090952 SANHSEACO GUI MA SO 3498 300919 09: 09: 52

300,000

30/9/2019

178057 300919 093028 Nguyen Xuan Thach ung ho ms 3498 FT19273389110220

200,000

30/9/2019

180015 300919 093526 Nguyen Xuan Thach giup ms 3493 FT19273727924227

200,000

30/9/2019

181151 300919 093811 Nguyen Xuan Thach giup ms 3489 FT19273186305498

200,000

30/9/2019

747021 300919 094354 ung ho ma so 3498: chi Luong Thi Tiem Mong chi chong khoe

200,000

30/9/2019

203708 300919 113918 GIUP MA SO 3494 VA 3498 MOI MA SO 500000 300919 11: 39: 17

1,000,000

30/9/2019

316318 300919 152644 UNG HO MS2990 BA BUI THI DO BA CUA 4 CHI EM THUONG HA TINH FT19273218784161

200,000

30/9/2019

905507 300919 155946 Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem   Hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu,   Benh vien Phuc hoi chuc nang Tr

1,000,000

30/9/2019

982728 300919 183137 Ung ho nhan ai MS 3498

250,000

30/9/2019

780828 300919 221019 Ung ho ma so 3498 c Tiem

200,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01310012 DD: 300919 SH: 10012031 BO: LE THAI HUNG UNG HO MS 3497

300,000

30/9/2019

IBPS/SE: 01310005 DD: 300919 SH: 10012013 BO: LE THAI HUNG UNG HO MS 3495

300,000

30/9/2019

Sender: 01307001 DD: 300919 SHGD: 10002224 BO: TRAN THI HONG GAM IBUNG HO MS 3493

500,000

30/9/2019

Sender: 01310012 DD: 300919 SHGD: 10008819 BO: HUYNH KHANH DUC MS 3492

100,000

30/9/2019

Sender: 01321001 DD: 300919 SHGD: 10003352 BO: DU MINH TRAM UNG HO MS3498 LUONG THI TIEM

100,000

1/10/2019

IBPS/SE: 01321001 DD: 011019 SH: 10000044 BO: CU THI THU THANH UNG HO MA SO 3495 3496 3497 349 8 MOI HOAN CANH 50 000 DONG

200,000

1/10/2019

Sender: 01309001 DD: 011019 SHGD: 10000730 BO: LE THI KIM QUY MS 3496 3497 3499

300,000

1/10/2019

Sender: 01310001 DD: 011019 SHGD: 10005777 BO: NGUYEN THI PHUONG MAI UNG HO MA SO 3498

200,000

1/10/2019

Sender: 79310001 DD: 011019 SHGD: 10015667 BO: NGUYEN THI THU THUY CK HO TRO MA SO 3499 NGUYEN THI TUYET

200,000

1/10/2019

Sender: 01310001 DD: 011019 SHGD: 10020106 BO: HO DUY QUOC UNG HO MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TU YET DT 0398206086

100,000

1/10/2019

MBVCB246746972 ung ho chi Nguyen Thi Tuyet   ha tinh (ms 3499) CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

1/10/2019

MBVCB246784753 ung ho ma so 3499 CT tu 0141000144687 DOAN DUC HUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

1/10/2019

MBVCB246922765 ung ho ma so 3499 Vu Thi Tuyet CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000,000

1/10/2019

MBVCB246995218 Ma so 3498: chi Luong Thi Tiem, Thanh Hoa CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

50,000

1/10/2019

MBVCB247018203 ung ho ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

1/10/2019

MBVCB247041953 le thi ha ung ho ma so 3499, chi nguyen thi tuyet CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

1/10/2019

MBVCB247136520 Ung ho chau Hoang   ma so 3499 CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

1/10/2019

IBVCB 0110190493188001 VO THI THANH HUYEN Ung ho muc Hoan canh tren bao Dan Tri Ma so 3499: 500 000 dong

500,000

1/10/2019

IBVCB 0110191047743002 BUI THANH VAN Ung ho 3499

700,000

1/10/2019

IBVCB 0110190908148004 NGUYEN THI THANH HUYEN NGUYEN THANH HUYEN UNG HO MS 3492, 3493, 3497, 3499 (MOI MS 50, 000VND)

200,000

1/10/2019

IBVCB 0110190054832002 DAO DUY LUAN Maso:   3496   Ba Le Thi Yen

300,000

1/10/2019

IBVCB 0110190432740008 TRAN THI NGOC Ung ho Ong Huynh Van Minh Ma so 3462

200,000

1/10/2019

521740 011019 164544 P12804 ung ho

100,000

1/10/2019

320018 011019 224600 Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 NGUYEN THI TRANG ck ngay 1 thang 10 nam 2019

100,000

1/10/2019

075523 011019 090044 ung ho hoan canh kho khan ms 3498,   3499 Moi ms 50 000 dong

100,000

1/10/2019

923550 011019 095943 BA NGUYEN THI LIEN DT 0988564650 UNG HO MA SO 3498 (QUY NHAN AI BAO DAN TRI) CHI LUONG THI TIEM (AN

300,000

1/10/2019

923706 011019 100249 BA NGUYEN THI LIEN DT 0988564650 UNG HO MA SO 3497   QUY NHAN AI BAO DAN TRI (ONG NGUYEN KHAC HUA,

300,000

1/10/2019

377403 011019 102821 SANHSEACO GUI MA SO 3499 011019 10: 28: 20

300,000

1/10/2019

115616 011019 141150 Tien nhan ai ma so 3499 100k ma so 3498 100k ma so 3497 100k ma so 3496 90k

390,000

1/10/2019

115735 011019 141339 Tien nhan ai ma so 3495 100k ma so 3494 100k ma so 3493 100k ma so 3492 90k

390,000

1/10/2019

VCBVT 84367666248 CT tu 0731000589173 NGUYEN VAN CHIEN sang 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI 191001232108782 VNVT20191001836202 Tam long thanh

100,000

1/10/2019

Sender: 01313007 DD: 011019 SHGD: 10000101 BO: HOANG VIET THANG HOANG THANH PHU SINH NGAY 26/0 6/1944 UNG HO 500 NGHIN/1 MS:   3494, 3493, 3484,   3479 NAM MO A DI DA PHAT

2,000,000

1/10/2019

Sender: 79307005 DD: 011019 SHGD: 10003702 BO: NGUYEN DUC NHAN IBGIUP DO MA SO 3499

300,000

1/10/2019

Sender: 79310001 DD: 011019 SHGD: 10006113 BO: NGUYEN ANH VU UNG HO MS 3496, 3497, 3498

300,000

1/10/2019

Sender: 01310005 DD: 011019 SHGD: 10005609 BO: VU THI LOAN UNG HO MS 3498

200,000

1/10/2019

Sender: 79302001 DD: 011019 SHGD: 10004149 BO: NGUYEN THANH SON (CKRMNO: 030219100189656)GIUP DO MA SO 3499 (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

100,000

2/10/2019

IBPS/SE: 48304001 DD: 021019 SH: 10001715 BO: TRAN VU LINH MA SO 3500 TAI NGOAI THUONG VIET NA M CN THANH CONG

200,000

2/10/2019

/Ref: P1377501 //}/Ref: P1377501 //}Ung ho Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach bo chau be, tru xo m 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An DT 0399 946 146 DVC: BUI THI HUYEN

100,000

2/10/2019

MBVCB247392424 Ma so 3500: anh Hoang Van Thach, Quynh Luu, Nghe An CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

50,000

2/10/2019

MBVCB247399213 Bui Hong Nhi Ca Mau chia se giup anh Hoang Van Thach CT tu 0191000325075 BUI HONG NHI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

2/10/2019

MBVCB247452495 Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

50,000

2/10/2019

MBVCB247675924 ung ho ma so 3500 anh Nguyen Van Thach CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000,000

2/10/2019

MBVCB247858557 c Thao ung ho MS 3500 anh Hoang Van Thach CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

2/10/2019

MBVCB247903342 ma so 3500 CT tu 0011004310855 MAI THI THUY LINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

2/10/2019

IBVCB 0210190993340002 NGUYEN LE MINH Ma so 3494:   Chi Truong Thi Thuan

200,000

2/10/2019

IBVCB 0210190884280004 NGUYEN LE MINH Ma so 3493:   Chau Trinh Thi Hong

200,000

2/10/2019

IBVCB 0210190148648005 NGUYEN LE MINH Ma so 3491:   Em Nguyen Thi Phuong Thuy

200,000

2/10/2019

IBVCB 0210190090740006 NGUYEN LE MINH Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach

200,000

2/10/2019

IBVCB 0210190706926001 NGHIEM THI THAO ung ho ma so 3500 anh hoang van thach

200,000

2/10/2019

IBVCB 0210190625784001 NGUYEN THI MINH HUE Giup ma so 3499

500,000

2/10/2019

826436 011019 232609 Ung ho ma so 3499 c Tuyet

200,000

2/10/2019

809657 021019 100212 UNG HO MS 3500 ANH HOANG VAN THACH

300,000

2/10/2019

958910 021019 110203 Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An D

1,000,000

2/10/2019

534461 021019 173438 Ung ho ma so 3500 FT19275344446042

100,000

2/10/2019

586431 021019 204051 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19276110909030

100,000

2/10/2019

800838 021019 204305 Ung ho hoan canh kho khan ms 3500

50,000

2/10/2019

523605 021019 211734 P12804 ung ho

100,000

2/10/2019

Sender: 79303008 DD: 021019 SHGD: 10006321 BO: PHAM DINH CUONG GUI MS 3499 CHI NGUYEN THI TUYE T

500,000

2/10/2019

Sender: 01310001 DD: 021019 SHGD: 10004237 BO: NGUYEN PHUONG NGOC UNG HO MA SO 3499

200,000

2/10/2019

Sender: 01310001 DD: 021019 SHGD: 10013640 BO: TRAN DUY KHANH UNG HO MA SO 3500

200,000

2/10/2019

Sender: 01313007 DD: 021019 SHGD: 10000392 BO: LE HONG MAI UNG HO QUY BAO

200,000

3/10/2019

IBPS/SE: 01310001 DD: 031019 SH: 10010081 BO: TRAN THI NGOC HOA TRAN NGOC HOA UNG HO CAC MA SO 3497, 3499,   3500, 3502

1,000,000

3/10/2019

Sender: 79305001 DD: 031019 SHGD: 10000222 BO: NGUYEN HAI BANG UNG HO MS 3500 HOANG VAN THACH

500,000

3/10/2019

MBVCB248152198 uh ma 3497 va ma 3498 moi ma 300k CT tu 0011004381400 NGUYEN THI HOA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

600,000

3/10/2019

MBVCB248154378 ck ung ho nhan ai ms3500 CT tu 0931004173391 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

3/10/2019

MBVCB248165506 Can P09 3206 chuyen khoan dang tin CT tu 0451000369416 PHAM MINH DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

3/10/2019

MBVCB248423080 ma so 3502 ba Do Thi Phuong CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

3/10/2019

IBVCB 0210190813333004 NGUYEN DUC NAM Ung ho Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

100,000

3/10/2019

IBVCB 0310190727565001 DANG PHI SON Ma so 3501:   Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha GiangSo DT: 02438330088 (So DT phong Cong tac xa hoi

200,000

3/10/2019

IBVCB 0310190037250001 DUONG THI THU HUONG Ung ho ma so 3501: anh Phan Van Vu

200,000

3/10/2019

IBVCB 0310190660099001 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3502:   Ba Do Thi Phuong, khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho

100,000

3/10/2019

IBVCB 0310190905159002 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3501: Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

100,000

3/10/2019

980214 021019 230049 Ung ho so 3499 c Tuyet

300,000

3/10/2019

873054 031019 002829 Ung ho ma so 3500 anh Thach

200,000

3/10/2019

140787 031019 083138 Ung ho ma so 3501 anh Phan Van Vu

300,000

3/10/2019

688244 031019 094037 SANHSEACO GUI MA SO 3501 031019 09: 41: 05

300,000

3/10/2019

985668 031019 095645 Ma so 3501 Anh Phan Van Vu Dia chi thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang So D

1,000,000

3/10/2019

990477 031019 114800 Ung ho ma so 3500 con anh hoang van thach nghe an Chuc con mau khoe

200,000

3/10/2019

655844 031019 115717 Ung ho ma 3501

2,000,000

3/10/2019

658972 031019 122530 ung ho 3500

400,000

3/10/2019

859964 031019 142541 Ung ho ma so 3502

300,000

3/10/2019

935758 031019 160615 MS HIEN CT MS3498 (CHI TIEM)VA MS3500(A THACH)

600,000

3/10/2019

771191 031019 160817 SANHSEACO GUI MA SO 3502 031019 16: 08: 15

300,000

3/10/2019

772892 031019 161450 SANHSEACO GUI MA SO 3500 031019 16: 14: 46

300,000

3/10/2019

IBPS/SE: 01310012 DD: 031019 SH: 10009547 BO: TRAN THI NGOC HOA TRAN NGOC HOA UNG HO MA SO 350 1

500,000

3/10/2019

Sender: 01310005 DD: 031019 SHGD: 10003786 BO: NGUYEN THI NHU LY NHO BAO DAN TRI CHUYEN GIUP C HO MA SO MS 3500

200,000

4/10/2019

IBPS/SE: 01310005 DD: 041019 SH: 10000828 BO: NGHIEM XUAN HOA UNG HO BA DO THI THAO MA SO 350 2

100,000

4/10/2019

CTY CP TT ANH SANG DIEU KY UNG HO MA SO 3500: ANH HOANG VAN THACH ( BO CHAU BE) , TRU XOM 8,   XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN

5,000,000

4/10/2019

DANG THU NGUYEN GUI TU THIEN MS 3500( 250 000D), MS 3502 (250 000D), MS 3501 ( 400 000D)   GD TIEN MAT

900,000

4/10/2019

Sender: 79302001 DD: 041019 SHGD: 10000177 BO: NGUYEN BAO TRAM (CKRMNO: 030219100482050)ATK UN G HI CHAU BAO THI MA SO 3502BA DO THI PHUONG (NHH: VIETCOMBANK THANG LONG )

500,000

4/10/2019

MBVCB249058233 3500 3501 3502 LUYEN THU ANH TAY HO GIUP DO 3 GIA DINH CT tu 0611001928568 NGUYEN THI LIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,500,000

4/10/2019

MBVCB249228602 ma so 3502 CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

4/10/2019

IBVCB 0410190675553003 TRAN TIEN NAM Ma so 3501:   Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

200,000

4/10/2019

IBVCB 0410190296656001 TRUONG MINH THIN Ma so 3498:   Chi Luong Thi Tiem Hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, duong Nguyen Du, phuong Truong Son,

200,000

4/10/2019

IBVCB 0410190067592002 TRUONG MINH THIN Ma so 3502:   Ba Do Thi Phuong, khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho DT:   0364924902Hien be Bao Thy dang dieu tri tai Don vi xa tri,

150,000

4/10/2019

IBVCB 0410190286992003 TRUONG MINH THIN Ma so 3501:   Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha GiangSo DT: 02438330088 (So DT phong Cong tac xa hoi

200,000

4/10/2019

IBVCB 0410190334916004 TRUONG MINH THIN Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An DT:   0399 946 146

150,000

4/10/2019

IBVCB 0410190738996001 VU THU DUONG VU THU DUONG GIUP DO HOAN CANH 3502

250,000

4/10/2019

IBVCB 0410190291920001 PHAN THI THU NGAN Ung ho Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho DT:   0364924902

100,000

4/10/2019

127705 041019 154820 UNG HO MS Ma so 3501 Anh Phan Van Vu , so DT cua gia dinh anh Vu 0362058434

200,000

4/10/2019

540877 041019 175237 Ung ho ma so 2990

20,000

4/10/2019

568869 041019 190414 Chuyen tien nguyen ngoc ck ung ho

100,000

4/10/2019

685394 041019 201621 P7 3515 FT19277690999446

100,000

4/10/2019

931471 031019 234523 Ung ho ma so 3501 anh Vu

200,000

4/10/2019

337299 041019 062001 giup do ma so 3500

300,000

4/10/2019

119751 041019 121647 Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong,   khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho DT 0364924902 Hien

1,000,000

4/10/2019

510030 041019 124029 P12804 ung hoi

100,000

4/10/2019

Sender: 01310005 DD: 041019 SHGD: 10000528 BO: VU THI LOAN UNG HO MS3502

200,000

4/10/2019

Sender: 01310001 DD: 041019 SHGD: 10001147 BO: NGUYEN THI NHU LY NHO BAO DAN TRI CHUYEN GIUP C HO MS 3502

300,000

4/10/2019

Sender: 79307005 DD: 041019 SHGD: 10003145 BO: DOAN THI DAO IBMA SO 3501 ANH PHAN VAN VU

200,000

5/10/2019

PT _ 20191005 144727 0451001944487; Transfer for PT BaoDanTri

200,000

5/10/2019

MBVCB249546650 Giup ms 3503 3496: 100K CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

800,000

5/10/2019

MBVCB249549424 ung ho ms 3503 CT tu 0931004173391 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

5/10/2019

IBVCB 0510190156425002 LE NGO QUYNH MINH ung ho ma so 3499

100,000

5/10/2019

712305 041019 221755 Ngo Thi Hang T91006 Timescity chuyen tien ung ho FT19278855069453

100,000

5/10/2019

982422 051019 011415 Ung ho ma so 3502 ba Phuong

200,000

5/10/2019

751449 051019 085632 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19278002646445

100,000

5/10/2019

006844 051019 091110 SANHSEACO GUI MA SO 3503 051019 09: 11: 41

300,000

5/10/2019

760459 051019 114143 Ung ho ms3503 Dang Thi Thu Thao

1,000,000

5/10/2019

866242 051019 145908 Gui em nguyen thi bich tuyen ms 1969 FT19278853530470

200,000

5/10/2019

153559 051019 155828 Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao Dia chi To 20, Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP   Viet Tri, Phu Tho

1,000,000

5/10/2019

636128 051019 213521 ung ho ma so: 3503 le thi thu thao

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/9/2019

MBVCB245530296. Ung ho MS 3496: Ba Le Thi Yen. CT tu 0011 004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245530805. Ung ho MS 3494 Chi Truong Thi Thuan. CT tu 001100 4162322 TRAN MY HANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245531049. Ung ho MS 3493 Chau Trinh Thi Hong. CT tu 0011004 162322 TRAN MY HANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245531261. Ung ho MS 3492 Chi Nguyen Thi Thuy Dung. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB. 245537031. MS 3496. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

29/9/2019

MBVCB. 245562979. Ms: 3497. CT tu Nguyen Khac Hua toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/9/2019

MBVCB245563161. ms 3497. ung ho bac Nguyen Khac Hua. CT tu 0541000202275 GIAP HOANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB. 245571314. Ma so 3494: Chi Truong Thi Thuan . CT tu Long Ha Mai An Dan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

29/9/2019

MBVCB245571511. UngHo MS 3497 ong Nguyen Khac Hua . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245572500. con trai duy nhat bi tai nan mat. CT tu Vu Thi Thu Huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/9/2019

MBVCB245574588. ma so 3497 NGUYEN KHAC HUA. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

29/9/2019

MBVCB. 245575277. Ma so 3497 ong nguyen khac hua. CT tu NQT toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245578033. cac chau co hoan canh kho khan. CT tu le thi thu huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

29/9/2019

MBVCB245584789. ung ho ma so 3497. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245593891. ung ho 4 be bo chet tai Dai Loan me ung thu. CT tu 0591000357073 VUONG THI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245595560. Le Thi Thom ung ho ma so 3495, 3496, 3497.   Moi ma so 500. 000VND. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

29/9/2019

MBVCB245596438. ma so 3497 Nguyen Khac Hua. CT tu 0011002427948 DAM THAN SIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/9/2019

MBVCB245604573. ung ho ms 3497. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

29/9/2019

MBVCB245605965. ung ho gia dinh cu NGUYEN KHAC HUA (MS: 3497). CT tu 0201000583255 MAI VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

29/9/2019

MBVCB245606458. Ma So 3496: ba Le Thi Yen (tinh Ha Tinh). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

29/9/2019

MBVCB245609369. uh ms 3497. CT tu 0061001126532 KHUC THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB245628176. Ung ho MS: 3497 ong Nguyen Khac Hua. CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245648849. kho khan. CT tu MS 3497 NGUYEN KHAC HUA toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/9/2019

MBVCB. 245658142. 3497. CT tu nguyen gia huy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245688273. giup do 3497. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

29/9/2019

MBVCB245700431. ung ho ong Nguyen Khac Hua max so: 3497 . CT tu 0301000414154 TRAN XUAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245704246. Ma so 3493: Chau Trinh Thi Hong. CT tu dao viet dung toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/9/2019

MBVCB. 245730522. tuoi cao nuoi con khuyet tat. CT tu Le Thi Yen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/9/2019

MBVCB. 245731472. 2 ong ba tuoi cao suc yeu. CT tu Nguyen Khac Hua toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/9/2019

MBVCB245751302. ung ho ma so 3497. CT tu 0781000417921 HO PHI LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245788133. Ma So : 3497   Nguyen Khac Hua. CT tu Dinh Thi Men toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

29/9/2019

MBVCB. 245813128. ms 3494, 3495, 3496( moi hc 300k). CT tu cao thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

900,000

29/9/2019

MBVCB. 245817848. uhms3497, 96, 95, 94, 93 ms400. 000n. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

29/9/2019

MBVCB245825562. ung ho ma so 3497. CT tu 0051000383899 DINH THI KIM THOM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB. 245834240. 3497. CT tu hung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/9/2019

MBVCB. 245845934. ung ho chung. CT tu nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

29/9/2019

MBVCB245867004. UngHo MS 3496 ba Le Thi Yen. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/9/2019

MBVCB245872786. ung ho . CT tu 0571000010296 NGUYEN VAN DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190675796001. thang hanoi 3496

500,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190777760004. Nguyen tuyen Vung tau 3492 chi nguyen thi thuy dung me be Minh Ngoc

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190097782002. NGO THI HAI CHAU. UNG HO MA SO 3495   DAO VAN QUAN

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190887274001. Duong Minh Hai Ha Long,   Quang Ninh Ma so 3497, gia dinh bac Hua , Bao

500,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190402710001. NGUYEN PHUOC HUNG. Ma so 3497. NGUYEN KHAC HUA

100,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190541916001. NGUYEN THI KIM LOAN quan Binh Thanh Ung ho MS 3493

200,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190393812002. NGUYEN THI KIM LOAN quan Binh Thanh Ung ho MS 3497

200,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190094748001. LE MINH TAN. Ba Le Thi Yen Ma so 3496

1,000,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190891060003. GD Cuc Kiet Minh ung ho MaSo 3494 Lo 2 A duong so 18   HuuThanh KCN Tan Duc LongAn Maso 3494 TruongThiThuan HaTinh DT 0335. 214. 156

1,000,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190957196001. Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua, khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Kh Nguoi me

60,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190275075001. Nguyen Khac Hua xa Chuong Xa huyen Cam Khe tinh Phu Tho Ms 3497

300,000

29/9/2019

IBVCB. 29091900 59555002. Do Thuy Nga, q7 Giup MS3497: Ong Nguyen Khac Hua

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190746137001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3495(1 trieui), (3488, 3493, 3494, 3496, 3497 moi ms (500) , (3489, 3490, 3491, 3492 moi ms (300)

4,700,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190 500965001. Giup ms 3493 Giup ms 3493 Giup ms 3493

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190 138057002. PHAM VIET HUNG. MS:   3494   Truong Thi Thuan, Ky Anh,   Ha Tinh

200,000

29/9/2019

IBVCB. 29091906 94663001. PHAM THE ANH. Ung ho ma so 3497:   ong NGUYEN KHAC HUA khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

200,000

29/9/2019

IBVCB. 29091907 11431001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3497:   Ong Nguyen Khac Hua,

300,000

29/9/2019

IBVCB. 290919 0336507002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3496:   Ba Le Thi Yen

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909191 002467003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3495: Dao Van Quan

300,000

29/9/2019

IBVCB. 29091910 45323004. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3493:   Chau Trinh Thi Hong

300,000

29/9/2019

IBVCB. 29091905 61883005. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3494:   Chi Truong Thi Thuan

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190023651006. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3492: Chi Nguyen Thi Thuy Dung

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190466171008. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3491: Em Nguyen Thi Phuong Thuy

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190890825001. Phan Thanh Thuy Ha Noi   3495, 3490, 3488,   3487, 3485, 3484 moi ma 100. 000

600,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190091641001. Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua khu 5, Hung Cuong, Chuong Xa, Cam Khe,   Phu Tho Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua

300,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190537381002. Luong Nguyen Minh Tram Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi MS 3497 ong Hua

200,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190997245003. Phan Ngoc Thanh Melbourne Australia Ho tro ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua

500,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190462763001. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3497, 3496, 3494,   3492, 3491, 3489,   3488, 3486, 3481,   3480, 3478: 200k MS

2,200,000

29/9/2019

IBVCB. 2909190390451002. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3495, 3493, 3487,   3484: 300k MS.   Ung ho MS 3485: 400k.

1,600,000

29/9/2019

991945. 280919. 233245. Ung ho Truong Thi Thuan ma so 3494 FT19273693305567

500,000

29/9/2019

994673. 290919. 000931. Ung ho MS 3492, 3491, 3493,   3494, 3496 FT192735 95193084

1,000,000

29/9/2019

995487. 290919. 002717. Ung ho ms 3496 ba le thi hai yen FT19273895730098

200,000

29/9/2019

875203. 290919. 073023. Ung ho ma so 3496, 3497

200,000

29/9/2019

504971. 290919. 075204. Ms3497 nguyen khac hua FT1927342 5668522

500,000

29/9/2019

301455. 290919. 080823. A Nhat Gui em Hien mua May May.

200,000

29/9/2019

508597. 290919. 083111. Ung ho ma so 3497 FT192739 34667724

200,000

29/9/2019

508688. 290919. 083209. Ung ho MS3492 nguyen thi thuy dung FT192736 26803538

200,000

29/9/2019

510351. 290919. 084657. Ung ho ong Nguyen Khac Hua. Ma so 3497 FT19273 425872976

500,000

29/9/2019

436521. 290919. 091027. Ung ho ong: Nguyen Khac Hua. MS 3497

200,000

29/9/2019

274167. 290919. 091349. Ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua   Cam Khe Phu Tho

500,000

29/9/2019

515934. 290919. 092943. Ung ho ong Nguyen Khac Hung ma so 3497 FT19273 378200430

500,000

29/9/2019

324283. 290919. 100748. ma so 3497

1,000,000

29/9/2019

767994. 290919. 101323. 1 Ma so 3497 Ung ho Ong Nguyen Khac Hua khu 5   thon Hung Cuong xa Chuong Xa huyen Cam Khe tinh Phu Tho   DT   033 531 5465 so chi Lien

500,000

29/9/2019

339261. 290919. 110221. ung ho nguoi ngheo ong. Nguyen khac Hua

100,000

29/9/2019

537582. 290919. 114815. Ung ho ms3497 FT19273 378717976

100,000

29/9/2019

283420. 290919. 121043. Pham ngoc diep ung ho ms 3493 chau trinh hong nhat

100,000

29/9/2019

541204. 290919. 121352. Ung ho ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua FT1927306 2900135

200,000

29/9/2019

544291. 290919. 123646. Ma so 3497 FT19273 378906657

100,000

29/9/2019

548686. 290919. 130916. Ung ho ms 3497 Ong Nguyen Khac Hua Phu Tho FT19273379020196

200,000

29/9/2019

810795. 290919. 131101. 3497 ong nguyen khac hua

50,000

29/9/2019

549471. 290919. 131510. Nguyen Khac Trung ung ho 3491, 3492, 3493, 3494, 3495 chuc may man va manh khoe FT19273622199406

1,500,000

29/9/2019

818811. 290919. 134413. Ung ho ma so 3497 ong nguyen khac hua

100,000

29/9/2019

822346. 290919. 135954. Ung ho ma so 3497 ong nguyen khac hua

500,000

29/9/2019

453888. 290919. 140436. 3497

200,000

29/9/2019

556714. 290919. 141051. 3497 FT19273622407590

200,000

29/9/2019

288784. 290919. 141918. Ung ho ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua

200,000

29/9/2019

560807. 290919. 144124. Ung ho ba Nguyen Thi Thuy ma so 3488 FT19273000233002

700,000

29/9/2019

291792. 290919. 152448. ma so 3466 ong nguyen van dung

100,000

29/9/2019

567447. 290919. 152452. Tran thi thanh huong 0912669191 ung ho ma so 3497 FT19273427153710

100,000

29/9/2019

574933. 290919. 160807. Ma so 3496 FT19273755420509

200,000

29/9/2019

498113. 290919. 164226. hai tram nghin dong

200,000

29/9/2019

499234. 290919. 164812. mot tram nghin dong

100,000

29/9/2019

502342. 290919. 170520. hai tram nghin dong

200,000

29/9/2019

128282. 290919. 171310. PHAN H T THINH UNG HO MS 3479 3471 3468 3460. 290919 17: 10: 38

1,400,000

29/9/2019

705686. 290919. 191749. Ba khue ung ho ong hua ma so 3497

1,000,000

29/9/2019

939402. 290919. 194115. Ma so 3497

100,000

29/9/2019

305109. 290919. 202921. Ung ho cac na so 3497

100,000

29/9/2019

129871. 290919. 213931. Code 3497 FT19273001696728

200,000

29/9/2019

VCBVT. 84978360350. CT tu 042100 0400306. NGUYEN NGOC HA sang 0451000 476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190929216462418. VNVT201909 29803195. Ms 3496 ba Le Thi Yen

100,000

29/9/2019

VCBVT. 84978360350. CT tu 0421000400306. NGUYEN NGOC HA sang 04510004 76889. BAO DIEN TU DAN TRI. 19092921 6491318. VNVT20 190929803274. Ms 3479 ong Nguyen Khac Hua

100,000

29/9/2019

VCBVT. 84988396765. CT tu 002100 0264877. NGUYEN DUY LINH sang 045100 0476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190929 231385514. VNVT20190929809123. MS3485

100,000

30/9/2019

IBPS SE: 79302001. DD: 300919. SH: 10002035. BO: PHAN TONG THIEN KIEU. (CKRMNO: 042219092889331)MA SO 3496 BA LE THI YEN (SN 1954), TRU TAI THON HONG TIEN, XA GIA HANH, HUYEN CAN LOC, TINH HA TINH. DT CHI HOANG THI MAI (CON DAU BA YEN) 0359. 141. 7

500,000

30/9/2019

IBPS SE: 79333001. DD: 300919. SH: 10001836. BO: NGUYEN LUONG. UNG HO MS SO 3498 CHI LUONG THI TIE M

600,000

30/9/2019

DIEP THI THANH HIEN; 365810852 STR SDT: 0365464232; GIUP DO CHI: NGUYEN THI THUY DUNG(ME BE MI NH NGOC)7A219 1 X. PHAM VAN HAI, BINH CHANH, HCM;

500,000

30/9/2019

DO NGOC SON; SDT 0967653395; CTY TNHH TU VAN VA DV DAI LY THUE HA PHUONG UNG HO CHI LUONG TH I TIEM MS 3498;

1,000,000

30/9/2019

Sender: 01310012. DD: 300919. SHGD: 10003562. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3493

200,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10003718. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3495

200,000

30/9/2019

Sender: 01310012. DD: 300919. SHGD: 10004898. BO: LUU HOANG NGOC. UNG HO MA SO 3496

500,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10004542. BO: NGUYEN KHOI VIET. GUI UNG HO MA SO 3496. BA LE TH I YEN THON HONG TIEN. GIA HANH. CAN LOC. HA TINH

100,000

30/9/2019

Sender: 01310005. DD: 300919. SHGD: 10004552. BO: NGUYEN THANH BINH. MA SO 3496 BA LE THI YEN

1,000,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10003545. BO: TRAN NHAT LINH. HO TRO BENH NHAN DAO VAN QUAN MA SO 3495

300,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10003679. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3494

200,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10005267. BO: NGUYEN HIEN CHI. MS 3494 CHI TRUONG THI THUAN

200,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10008238. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3496: LE THI YE N, THIEN HONG TIEN, XA GIAO HANH, CAN LOC, HA TINH

200,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10009547. BO: TRAN MANH CUONG. 3496 BA LE THI YEN

2,000,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10009774. BO: NGUYEN KHANH VAN. MA SO 3496 BA LE THI YEN. 1954 THON HONG TIEN. CAN LOC. HA TINH

500,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10010184. BO: CAO DINH TRONG. UNG HO MA SO 3497

100,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10009560. BO: LOC MAN CHANH. QUYEN GOP MS 3495 DAO VAN QUAN

200,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10018665. BO: NGUYEN NGOC CHI. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM

100,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10018668. BO: DOAN THI TUYET NHUNG. UNG HO CHI LUONG THI TIEM   MS3498

200,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10019054. BO: PHAM LE QUANG. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG THI T IEM

1,000,000

30/9/2019

Sender: 01310001. DD: 300919. SHGD: 10019363. BO: PHAM LE QUANG. UNG HO MA SO 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA

1,000,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10022777. BO: PHAM THI NGOC TU. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG TH I TIEM CHUC ME CON CHI KHOE MANH

100,000

30/9/2019

Sender: 01310012. DD: 300919. SHGD: 10023110. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3498

50,000

30/9/2019

Sender: 79603001. DD: 300919. SHGD: 10000278. BO: NGUYEN THI BICH NGOC. UNG HO MS 3498 CHI LUONG T HI TIEM

200,000

30/9/2019

Sender: 01310012. DD: 300919. SHGD: 10023417. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG   THI TIEM

200,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10027588. BO: PHAM THI LAM. UNG HO MA SO 3498

500,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10029062. BO: HA QUANG HIEN. UNG HO MA SO 3498, CHI LUONG THI TIEM.   HIEN DANG DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU,   BENH VIEN PHUC HOI CHUC NANG TRUNG UONG, DUONG NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, TP SAM

150,000

30/9/2019

Sender: 01310005. DD: 300919. SHGD: 10029163. BO: NGUYEN VAN CHI. UNG HO QUY KHUYEN HOC

100,000

30/9/2019

Sender: 01310005. DD: 300919. SHGD: 10029253. BO: LE MINH DUC. UNG HO MS 3496 LE THI YEN

500,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10029650. BO: TRAN THI KIM TUYEN. GIUP DO MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM

500,000

30/9/2019

Sender: 01310005. DD: 300919. SHGD: 10030084. BO: LE MINH DUC. UNG HO MS 3494 TRUONG THI THUAN

500,000

30/9/2019

Sender: 79310001. DD: 300919. SHGD: 10032921. BO: NGUYEN VAN MINH. UNG HO MA SO 3 4 9 8 LUONG THI TIEM

2,000,000

30/9/2019

Sender: 79502001. DD: 300919. SHGD: 10002616. BO: NGUYEN BAO HOANG. UNG HO MA SO 3498: CHI LUONG T HI TIEM   BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/9/2019

NGUYEN PHI HOANG HA TINH HO TRO GIA DINH ANH LO VAN THANH

500,000

30/9/2019

MBVCB245880436. Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua, khu 5,   thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. . CT tu 0071000856258 PHAM NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB245888797. ma so 3497. CT tu 0611001578339 VU NGOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB245892749. 3302 Nguyen Thi Lien. CT tu 0601000021394 NGUYEN THANH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB245899560. UNG HO MA SO 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,200,000

30/9/2019

MBVCB. 245900830. ma so 3493. CT tu vu thi tuyet mai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

30/9/2019

MBVCB245916771. ung ho ma so 3498. CT tu 0781000391068 LE THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB. 245925170. ma so 3498: Luong Thi Tiem. CT tu viet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB245931288. ung ho benh nhan Luong Thi Tiem. Thanh Hoa. CT tu 0361001739185 LUU MANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB. 245934059. ma so 3498. CT tu luong thi tiem toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB245937095. Doan Ngoc Luu ung ho ma so 3498. CT tu 0011001702139 LY THANH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 245937775. Chi Luong Thi Tiem MS3498. CT tu Dao The Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/9/2019

MBVCB245975691. ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. CT tu 0611000183883 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 246014238. Ung ho ma so 3498. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB246038587. ung ho Luong Thi Tiem ma 3498. CT tu 0941000017161 NGUYEN THUC LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB246041916. ung ho Chi : Luong Thi Tiem . Ma so 3498. CT tu 0121000665258 NGUYEN HOANG PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246043654. ung ho. CT tu 0141000281273 PHAM VAN BON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246043989. ma so 3498: Luong Thi Tiem. CT tu 0451000256108 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB. 246046703. ms 3498 Chi Luong Thi Tiem. Thanh Hoa. CT tu Bui Anh Thuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/9/2019

MBVCB246057837. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

30/9/2019

MBVCB246063445. ung ho c Luong Thi Tiem ms 3498. CT tu 0971000005499 VU THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB. 246065043. liet toan than, co thai sap de. CT tu Luong Thi Tiem toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 246070448. 3493, 3494, 3495, 3496, 3498 200k 1 hoan canh. CT tu phuong thao , hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB246070493. Ung ho MS 3495 Dao Van Quan. CT tu 0011003103379 DINH THI HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB246071158. 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0021000494024 TRUONG PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246075229. Chuyen tien chi chi Luong Thi Tiem. Ma so: 3498. CT tu 0251001483217 PHU CHI QUANG KHOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB246076056. ma so 3498 luong thi tiem. chuc chi mau khoi benh. CT tu 0331000467379 NGUYEN SON TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246079229. ung ho MS 3498 chi Luong Thi Tiem . CT tu 0711000248847 TRAN THI THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB246080653. UNG HO BA LE THI YEN _ MA SO 3496. CT tu 0121000768599 THAI THI MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB. 246089719. ung ho ma so 3498. CT tu nguyen hoai lien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/9/2019

MBVCB246095580. ung ho ma so: 3498. CT tu 0011002581998 DAO XUAN DOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB246098823. ma so 3498 Luong thi Tiem(Sam son Thanh hoa). CT tu 0421000460655 NGUY NGOC DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB. 246101365. ung ho MS 3498. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/9/2019

MBVCB. 246101554. Ms 3497   mong ong ba binh an. CT tu Trinh Do Thanh Nhan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/9/2019

MBVCB. 246113885. ung ho ma so 3498 so tien 100. 000d. CT tu nguyen huu manh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 246130529. ms 3498 Luong Thi Tiem, tinh Thanh Hoa. CT tu Chu Nam Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 246130346. thai phu bi liet tu chi. CT tu Luong Thi Tiem   ma so 3498 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB246136495. MA SO 3498 LUONG THI TIEM. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB. 246149665. 1. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. . CT tu Tran Van Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB246154083. Con kinh gui 2 Bac ma so 3497. CT tu 0251001159256 BUI THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB246162439. 3498 . CT tu 0021002184566 PHAN XUAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB246176195. Ma so: 3498 . CT tu 0301000362553 NGO VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB246197112. ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem. CT tu 0011000988592 NGUYEN TRUNG BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/9/2019

MBVCB246201678. ung ho ma so 3498. CT tu 0611001577599 NGUYEN NHAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB246207290. ung ho ms 3498 chi Luong thi Tiem. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246213169. Ung ho ban Luong Thi Tiem. ma so 3498. Chuc 2 me con con manh khoe. CT tu 0361000339572 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246219001. chuyen tien ung ho. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246230900. ung ho MS 3498 Luong Thi Tiem. CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB246243389. ung ho chi luong thi tiem ma so 3498. CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB. 246266357. Ma so 3498   Luong Thi Tiem. CT tu Nguyen Xuan Ton toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/9/2019

MBVCB246267238. Ung ho chi Luong Thi Tiem ms 3498. CT tu 0931004213788 LUONG DUC TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246281704. ung ho 3498 : Luong Thi Tiem. CT tu 0081001205096 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB246285139. hien bach ung ho ms 3498 chi luong thi tiem. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

80,000

30/9/2019

MBVCB246286526. hien bach ung ho ms 3497 ong nguyen khac hua. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

80,000

30/9/2019

MBVCB246312024. Ung ho ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. . CT tu 0351000875326 NGO THI BAO TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

30/9/2019

MBVCB. 246320967. 3498 luong thi tiem (thanh hoa). CT tu tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

30/9/2019

MBVCB. 246359227. MA SO 3496: CU LE THI YEN. CT tu BE KEM toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

30/9/2019

MBVCB246369296. Ung ho ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua. CT tu 0351000875326 NGO THI BAO TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

30/9/2019

MBVCB. 246376268. ms 3498: Luong Thi Tiem. CT tu Quy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/9/2019

MBVCB. 246376322. 3497 ong Nguyen Khac Hua. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

30/9/2019

MBVCB. 246379060. ma so 3498. CT tu lua toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB. 246381590. ma so 3498 chi Luong Thi Tiem, Sam Son,   Thanh Hoa. CT tu La Ngoc Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB246397594. Ung ho chi Luong Thi Tiem   MS 3498. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB. 246400285. 3498 chi luong thi tiem. CT tu pham tan viet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

MBVCB246403991. Ung ho Dao Van Quan   MS 3495. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB246419679. ms 3498 chi Luong thi Tiem . CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB. 246421132. ngheo. CT tu nguyen khac hua ma 3497 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/9/2019

MBVCB246461267. ung ho tu thien ma so 3498, chi Luong Thi Tiem. CT tu 0011004111730 NGUYEN THI LOC PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/9/2019

MBVCB. 246473843. ms 3498, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

30/9/2019

MBVCB246484430. ma so 3498 LUong THi TIem. CT tu 0441000661375 PHAM ANH HUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246572841. ung ho chi Lien Thach Ha Ha Tinh. CT tu 0021000965331 NGUYEN DINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246574200. Ms 3497   Vncigar club ung ho gia dinh, mong ong ba giu sk. CT tu 0031000908783 NGUYEN XUAN LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB246584156. Pham Quoc Bao giup MS 3487, 3492, 3494,   3495, 3498 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/9/2019

MBVCB. 246600237. Ung ho hoan canh ma so 3497. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/9/2019

MBVCB246609943. ung ho chi luong thi tiem ma so 3498. CT tu 0501000166982 TA THI MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/9/2019

MBVCB246612646. ma 3498 luong thi tiem. CT tu 0141000860729 NGUYEN THI MINH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

30/9/2019

MBVCB246642866. UngHo MS 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB246673486. ung ho chi Luong Thi Tiem. CT tu 0081001199488 TRUONG DINH TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/9/2019

MBVCB. 246674384. Ms 3498 Chi Luong Thi Tiem. CT tu Bui Duy Hiep toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/9/2019

VCBPAY246377729. ung ho 3498 luong thi tiem. NGUYEN HONG SON CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

1,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190965373002. phan ngoc hung Giup ma so: 3497

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190926277003. phan ngoc hung Giup ma so: 3498

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190892799001. bui thi nhat vinh 70 ba huyen thanh quan, p7,   q3, hcm ung ho ms 3495, 349, 3498:   300k ms

900,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190079807001. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung u Me con

60,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190285167001. THIEU THI NGOC ANH. Ung ho chi Luong Thi Tiem, Ma so:   3498

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190108541001. Pham Minh Quan Pham Do Thuc Anh Quoc Bao Quoc Dat Hai Phong Ung ho ma so 3498 kho khan

150,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190982669001. Luong Thi Tiem Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, Thanh Hoa MS 3498 dien thoai chong la 0363596149

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009191027109001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3498: Chi Luong Thi Tiem, Thanh Hoa

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190671493002. NGUYEN THI PHUONG. quyen gop cho Ma so 3496: Ba Le Thi Yen (SN1954), tru tai thon Hong Tien, xa Gia Hanh, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh

10,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190027336001. PHAM VAN HOAT. ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190824592001. NLNQNM Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190547688001. NGUYEN ANH DUNG A5 20,   CHUNG CU GOLDEN WEST, 2 LE VAN THIEM, TX 3481, 3484,   3485, 3487, 3488,   3489, 3490

700,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190197004002. PHAM VAN HOAT. Ma so 3496:   Ba Le Thi Yen (SN 1954), tru tai thon Hong Tien, xa Gia Hanh, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190735466003. NGUYEN ANH DUNG A5 20,   CHUNG CU GOLDEN WEST, 2 LE VAN THIEM, TX 3491, 3492,   3493, 3494, 3495,   3496, 3497, 3498

800,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190347990001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3498

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190343470001. VU THI HIEN LUONG. Ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190768536001. Nguyen Khac Hua     3497 Phu Tho Kho Khan

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190680192002. Luong Thi Tiem   3498 Thanh Hoa Kho Khan

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190600704006. nguyen the thang Dam phu my Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190485228001. NGUYEN BICH CHI. Ung ho Ma so 3498

1,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190396884001. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO. Ung ho Ma so 3498

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190509770001. NGUYEN XUAN CHINH. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190398370001. TRAN THI MINH TRANG. ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem thanh hoa

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190039082002. TRAN THI MINH TRANG. ung ho Ma so 3496: Ba Le Thi Yen ha tinh

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190162070002. NGUYEN THANH TUONG. Giup do chi Luong Thi Tiem 3498,   Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, Thanh Hoa

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190480656001. PHAM THI THU HOA. Giup chi Luong Thi Tiem,   MS: 3498

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190156628002. NGUYEN BICH CHI. Ung ho MS 3492: 500k,   MS 3493: 500k

1,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190114376001. Nguyen Viet Tung ung ho ma so 3498

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190485646001. Chi Luong Thi Tiem Thanh Hoa ma so 3498

110,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190948922003. dao xuan viet thanh hoa     trieu son giup do

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190916562001. maso: 3498 , chi luong thi tiem, khoa cap cuu, benh vien phuc hoi chuc nang , duong nguyen du, p. truong son , tp sam son, thanh hoa , chi tiem bi tai nan

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190711648001. NGO DOAN KHANH VINH. Ung ho MS 3498: Luong Thi Tiem

50,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190048728002. nguyen van tien 154 NGUYEN VAN CU, LE LOI,   BAC GIANG Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190446958001. Luu Chi Anh Hnoi Ma so 3498

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190994462001. DTA Haiphong Mã   s? 3498: Ch? Luong Th? Ti?m

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190077792001. LA THI THUY NGA. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190039760001. NGUYEN HOANG LAN. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190929324002. BE QUAN KHOI QUAN 9 Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190550108001. @ Saigon Ma so 3498:   Chi Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190043398002. NGUYEN THU HA. ung ho truong hop 3498 chi Luong Thi Tiem

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190880410001. Thanh Thu Ha Noi MS 3498

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190494237002. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem Khoa cap cuu, BV PHCN Trung uong, Sam Son, Thanh Hoa hoan canh kho khan

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190551265003. Ma so 3493: Chau Trinh Thi Hong th Long Linh Ngoai, x Tho Truong, Tho Xuan, Thanh hoa mo coi cha me

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190373117004. Mã s? 3494: Ch? Truong Th? Thu?n Lien Phu, phuong Ky Lien, thi xa Ky Anh, Ha Tinh mo coi cha

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190081881002. NGUYEN THI THANH HUONG. ung ho tam long nhan ai   ma so 3498

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190647075001. Gia dinh Hung Thanh,   Bi & Sunny & mooney, ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay,   Ha Noi (M3498; M3495; M3484) x100k; (M3476; M3494): x50k

400,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190881523001. NGUYEN THI NGAN. Luong thi tiem. Ma so 3498

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190089873001. NGUYEN KHOA DANG. ung ho ms 3498

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190911041001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190710637007. TRINH THI HUONG. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190733959001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3498, chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190420331001. BUI THU GIANG. Ma so 3498:   Chi Luong Thi Tiem (Thanh Hoa)

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190874409002. HUYNH THI UYEN LAN. Gui den ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190804373002. NGUYEN THI MAI HUONG. Ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

1,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190854471001. Nguyen Hoang Thao Vietcombank Chi Luong Thi Tiem Ma so 3498

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190843991003. Truong Thi Hong lien   Quan 1 Ms 3487 em Dang Thanh Hien

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190730851004. Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190618371005. Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ma so 3481 em Nguyen Van Tue

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190390619002. MS 3498 chi Luong Thi Tiem khoa cap cuu, BV Phuc hoi chuc nang TW Thanh Hoa thai phu bi liet tu chi

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190398637001. Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho ma so 3489

300,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190642873001. Le Sy Huy Vietcombank Vinh 3498

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190483898001. LE MINH TAN. Chi Luong Thi Tiem Ma so 3498

1,000,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190806372001. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3498 chi LUONG THI TIEM

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190694744001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. Hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, duong Nguyen Du, phuong Truong Son,

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190473392001. Gd Bap Giao xu Sao Mai Ms 3498, Luong Thi Tiem

500,000

30/9/2019

IBVCB. 3009190166306001. PHAM QUOC SON. Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

IBVCB. 3009191023578004. LE TRONG SON. MS:   3496

250,000

30/9/2019

140081. 290919. 234202. Ung ho ong ba nguyen khac hua ma so 3497 FT19273707085480

200,000

30/9/2019

145027. 300919. 031023. Ung ho gia dinh ong Nguyen Khac Hua     ma so 3497 FT19273620140325

1,000,000

30/9/2019

002279. 300919. 062640. IBFTA 190930000000638 Maso 3595 maso 3496 maso 3497

150,000

30/9/2019

148802. 300919. 065847. Ung ho Ms 3498 luong thi tiem FT19273703644069

100,000

30/9/2019

884968. 300919. 074423. Tang ma so 3497

300,000

30/9/2019

523248. 300919. 080158. HanhDao ung ho MS 3498 Luong thi Tiem

200,000

30/9/2019

156396. 300919. 081028. Ung ho chi Tiem ms 3498 FT19273831262614

1,000,000

30/9/2019

867984. 300919. 083659. Ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua

200,000

30/9/2019

162682. 300919. 083834. Gop chut it cho chi tiem thanh hoa FT19273035034410

100,000

30/9/2019

588022. 300919. 083903. LE THI DAI DUONG HN UNG HO ME CON THAI PHU MS 3498

300,000

30/9/2019

318191. 300919. 084614. MS 3498 LUONG THI TIEM

200,000

30/9/2019

166787. 300919. 085520. Ung ho ma so 3498 luong thi tiem FT19273254162182

50,000

30/9/2019

166864. 300919. 085534. Ung ho Chi Luong Thi Tiem, ma so 3498 FT19273704082297

200,000

30/9/2019

870885. 300919. 085536. ms 3496 trang suc dai uy

200,000

30/9/2019

167187. 300919. 085649. Kg o Nguyen Khac Hua ms 3497 FT19273473351550

500,000

30/9/2019

168375. 300919. 090047. Ung ho Tam long nhan ai Ma so 3498 FT19273842968772

200,000

30/9/2019

734264. 300919. 090008. THANH THUY ck BAO DIEN TU DAN TRI cho ma so 3498 Luong thi Tiem

100,000

30/9/2019

873188. 300919. 090707. Ma so 3498, gui giup c Luong Thi Tiem (Sam Son, Thanh Hoa) bao dang 30 9 2019

300,000

30/9/2019

172443. 300919. 091212. 3498. Giup do c luong thi tiem thanh hoa. Cam on FT19273621393280

100,000

30/9/2019

572697. 300919. 091337. Ung ho MS 3498

300,000

30/9/2019

757595. 300919. 091425. 190930000007403 ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua xa Chuong Xa huyen Cam Khe tinh Phu Tho ZP5DKPDED6NT

200,000

30/9/2019

887985. 300919. 093039. Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem.

500,000

30/9/2019

490127. 300919. 093030. IBFT tienbim ung ho Luong Thi Tiem   3498

100,000

30/9/2019

322189. 300919. 093242. ung ho ms 3498

200,000

30/9/2019

747058. 300919. 094801. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

188068. 300919. 095545. Ung ho MS 3498 Chi Luong Thi Tiem FT19273426025030

500,000

30/9/2019

889572. 300919. 100153. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

630204. 300919. 100405. Maso 3484 ung ho be Hong Nhung

200,000

30/9/2019

631490. 300919. 100653. Ma so 3498 ung ho chi luong thi tiem

200,000

30/9/2019

169109. 300919. 101258. Ung ho Luong Thi Tiem ma so 3498

300,000

30/9/2019

507739. 300919. 102513. Chuc chi mau khoe Ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

591604. 300919. 102631. Giup ma so 3498. Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

201085. 300919. 102844. Ung ho ma so 3498 FT19273262055298

500,000

30/9/2019

330463. 300919. 103347. ung ho ma so 3498

200,000

30/9/2019

206104. 300919. 104107. Ung ho ma so 3498. luong thi tiem.   FT19273356760894

200,000

30/9/2019

619955. 300919. 104808. Ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

212047. 300919. 105553. Ung ho chi luong thi tiem ma so 3498 FT19273651698412

300,000

30/9/2019

597089. 300919. 105618. Ung ho ma so 3498   chi Luong Thi Tiem

200,000

30/9/2019

212775. 300919. 105741. Ung ho 3498 FT19273040528268

200,000

30/9/2019

214520. 300919. 110212. Ung ho chi Tiem va con   ms 3498 FT19273813106340

200,000

30/9/2019

892564. 300919. 110448. Ma so 3498   chi Luong Thi Tiem

1,000,000

30/9/2019

215491. 300919. 110441. Ung ho MS 3498 c Luong Thi Tiem FT19273426287849

200,000

30/9/2019

224259. 300919. 112552. Truong thi phuong giup do gia dinh chi Luong thi tiem, ma so 3498 FT19273040633236

3,000,000

30/9/2019

894221. 300919. 113720. Ung ho ma so 3498

300,000

30/9/2019

606340. 300919. 115202. Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

234853. 300919. 115336. ung ho ong Nguyen Khac Hua,   khu 5, thon Hung Cuong, Chuong Xa,   Cam Khe, Pho Tho. FT19273131834529

300,000

30/9/2019

336609. 300919. 115521. Ung ho ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua

200,000

30/9/2019

238183. 300919. 120315. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem FT19273209089915

500,000

30/9/2019

331670. 300919. 121123. ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 3498 tai Thanh Hoa

200,000

30/9/2019

339305. 300919. 123208. Ung ho Luong Thi Tiem ma so 3498

100,000

30/9/2019

247355. 300919. 123313. Ms 3498 FT19273913330908

300,000

30/9/2019

249783. 300919. 124144. UnghoLUONGTHITIEM FT19273966082199

100,000

30/9/2019

215211. 300919. 124440. UNG HO CHI LUONG THI TIEM MA SO:   3498 300919 12: 43: 32

300,000

30/9/2019

253807. 300919. 125606. Ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 3498 FT19273187046612

300,000

30/9/2019

921630. 300919. 133333. ung ho MS 3498 chi Luong Thi Tiem

300,000

30/9/2019

266310. 300919. 133707. Ung ho nhung hoan canh kho khan FT19273101606912

100,000

30/9/2019

772011. 300919. 134249. 190930000022859 ms 3498 Luong Thi Tiem ZP5DKPDG7PEN

100,000

30/9/2019

898070. 300919. 134834. Ung ho cho Chi Luong Thi Tiem. Ma so 3498 Dien thoai 0363. 596. 149 (anh Lo Van Thanh, chong chi Tiem)

500,000

30/9/2019

271605. 300919. 135157. Giup do ma so 3498 chi luong thi diem FT19273165470990

500,000

30/9/2019

272548. 300919. 135419. Giup do ms 3492 chj nguyen thi thuy dung me be minh ngoc FT19273652259724

500,000

30/9/2019

332890. 300919. 141058. UNG HO MS 3498 LUONG THI TIEM

500,000

30/9/2019

332954. 300919. 141553. ung ho ms3498

50,000

30/9/2019

230080. 300919. 142558. DUNG HA HOANG UNG HO MA SO 3498 300919 14: 25: 36

1,000,000

30/9/2019

351178. 300919. 144459. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

297183. 300919. 144926. Ung ho ma so 3498. Chi Luong Thi Tiem, thanh hoa FT19273078738967

500,000

30/9/2019

299807. 300919. 145434. Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem FT19273018003393

600,000

30/9/2019

307934. 300919. 151033. Ma so 3494 FT19273930003660

500,000

30/9/2019

316057. 300919. 152610. Ung ho ma so 3498. Chi Luong Thi Tiem, thanh hoa FT19273627068204

200,000

30/9/2019

904110. 300919. 153645. Ung ho Ma so 3498   Chi Luong Thi Tiem.

100,000

30/9/2019

904227. 300919. 153833. UNG HO Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem 200K

200,000

30/9/2019

264224. 300919. 160549. UNG HO CHI LUONG THI TIEM QUE THANH HOA 300919 16: 04: 58

100,000

30/9/2019

523072. 300919. 162222. Ma so 3498 Chi luong thi tiem

100,000

30/9/2019

349834. 300919. 163057. Ung ho ma so 3498 cho Luong Thi Hien FT19273371194935

300,000

30/9/2019

349776. 300919. 163051. Ma so 3498 gui Luong Thi Tiem FT19273528812275

100,000

30/9/2019

304713. 300919. 164634. giup Chi Luong thi Tiem Anh Lo Van Thanh

100,000

30/9/2019

312324. 300919. 165512. Ung ho MS 3498

50,000

30/9/2019

374557. 300919. 172148. Tran thi thanh huong 0912669191 ung ho ma so 3498 FT1927 3740315978

100,000

30/9/2019

751995. 300919. 172722. Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem sdt 0363596149

1,000,000

30/9/2019

381008. 300919. 173645. UH chi Luong Thi Tiem ma so 3498 FT19273260207100

200,000

30/9/2019

385203. 300919. 174735. UNG HO MS3498 LUONG THI TIEM FT192730 79309116

200,000

30/9/2019

772767. 300919. 182417. TRINH THI THUY LAN Ck ung ho ma so 3498 Luong thi Tiem

300,000

30/9/2019

983067. 300919. 183445. Ung ho nhan ai

200,000

30/9/2019

405120. 300919. 184910. Ck cho Pham Thi Cua FT1927 3740643803

500,000

30/9/2019

393227. 300919. 184920. ung ho MS 3498 Luong Thi Tiem

100,000

30/9/2019

424730. 300919. 195506. Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem FT19274963773825

200,000

30/9/2019

438911. 300919. 204520. Ma so 3498 ung ho tien cho c Luong Thi Tiem FT192747 40080510

500,000

30/9/2019

452592. 300919. 213938. Unghomaso3497, ong nguyenkhachua FT192746 58765964

100,000

30/9/2019

339311. 300919. 215013. ung ho ma so 3498

100,000

30/9/2019

456170. 300919. 215830. Ck ung ho ma so 3498 chi tiem FT19274758407000

200,000

30/9/2019

339401. 300919. 220047. ung ho ma so 3494

100,000

30/9/2019

339443. 300919. 220547. ung ho ma so 3493

100,000

30/9/2019

916755. 300919. 224115. Ma so 3498 Mong Chi Tiem va chau binh an

300,000

30/9/2019

467006. 300919. 231408. Ung ho ms 3498 luong thi Tiem,   lo van Thanh FT19274 951245918

1,000,000

30/9/2019

VCBVT. 84974452869. CT tu 0211000290009. LE THANH CHUYEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909302 14028771. VNVT2019 0930820041. ung ho ms3498

300,000

30/9/2019

VCBVT. 84375818778. CT tu 0081000402558. TRUONG THANH TUNG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909302 16503175. VNVT201909 30824104. chuyen tien cho maso 3498

1,000,000

30/9/2019

IBPS SE: 79302001. DD: 300919. SH: 10002016. BO: PHAN TONG THIEN KIEU. (CKRMNO: 042219092889333)MA SO 3493 CHAU TRINH THI HONG, THON LONG LINH NGOAI XA THO TRUONG, HUYEN THO XUAN, TINH THANH HOA.   DIEN THOAI 0705. 222. 563 (ANH TRINH HUU KHOA, BAC R

500,000

30/9/2019

IBPS SE: 79302001. DD: 300919. SH: 10000319. BO: PHAN TONG THIEN KIEU. (CKRMNO: 042219092889332)MA SO 3494 CHI TRUONG THI THUAN (TO DAN PHO LIEN PHU, PHUONG KY LIEN, THI XA KY ANH, TINH HA TINH) SO DT 0335. 214. 156 (NHH:   VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

500,000

30/9/2019

IBPS SE: 01201004. DD: 300919. SH: 10007943. BO: NGUYEN THI AN. UNG HO MA SO 3495 DAO VAN QUAN

200,000

30/9/2019

Sender: 79303008. DD: 300919. SHGD: 10030462. BO: NGO KIM HOA. GIUP EM DAO VAN QUAN CHO DAO VAN QU AN

300,000

30/9/2019

Sender: 01321001. DD: 300919. SHGD: 10001132. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HO MS 3498 CHI LUONG THI TIEM KHOA CAP CUU BV PHUC HOI CHUC NANG TW NGUYEN DU   TRUONG SON TP SAM SON TH

300,000

30/9/2019

Sender: 01348002. DD: 300919. SHGD: 10000137. BO: MR BUI NGOC TAM. BUI NGOC TAM CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO MS 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA

50,000

30/9/2019

Sender: 01352002. DD: 300919. SHGD: 10000132. BO: TRAN BICH THI. UNG HO ME CON BA YEN. MA SO 3496

100,000

30/9/2019

Sender: 79303008. DD: 300919. SHGD: 10009698. BO: DUONG HOA HUNG. GIUP MS 3496 BA LE THI YEN

200,000

30/9/2019

Sender: 48304001. DD: 300919. SHGD: 10003633. BO: LUU NGUYEN HOANG HANH. UNG HO CHI LUONG THI TIEM (MS: 3498), MONG CHI KHOE TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

300,000

30/9/2019

Sender: 79303008. DD: 300919. SHGD: 10021884. BO: NGUYEN ANH THIEN. GIUP DO BENH NHAN MA SO 3484 B E HONG NHUNG

500,000

30/9/2019

Sender: 01341001. DD: 300919. SHGD: 10000681. BO: DONG THI THU HIEN. (1900000008556742)UNG HO MA S O 3498

200,000

30/9/2019

Sender: 01321001. DD: 300919. SHGD: 10002981. BO: DIEP TRUONG LAM. UNG HO CHUONG TRINH TAM LONG NH AN AI MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM

400,000

1/10/2019

IBPS SE: 01359001. DD: 011019. SH: 10000230. BO: VO DINH NGOC. BCIN: FT1927454260: UNG HO MS 3498   CHI LUONG THI TIEM

200,000

1/10/2019

IBPS SE: 01307001. DD: 011019. SH: 10000890. BO: LE THI BAO NGOC. IBUNG HO MS3498 LUONG THI TIEM20 0000; MS3492 NGUYEN THI THUY DUNG 200000; MS3491NGUYEN THI PHUONG THUY 200000; MS3497 NGUYEN KHAC HUA 200000

800,000

1/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 011019. SH: 10003097. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI LUONG THI TIEM MS 3498

100,000

1/10/2019

FTF_CN: 9704366801198193010. FrAcc: 0011001283228. ToAcc: 0451000476889

50,000

1/10/2019

LIEN ANH; VUNG TAU; UNG HO MS : 3499   CHI NGUYEN THI TUYET   HA TINH;

300,000

1/10/2019

IBPS SE: 48304001. DD: 011019. SH: 10003928. BO: VO XUAN THU. UNG HO CHAU NGUYEN VAN HOANG, KY, HOP , KY ANH, HTINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

1,000,000

1/10/2019

Sender: 01310012. DD: 011019. SHGD: 10002133. BO: NGUYEN THI TUAN ANH. UNG HO MS3498: CHI LUONG TH I TIEM

100,000

1/10/2019

Sender: 01604001. DD: 011019. SHGD: 10000178. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3498 LUONG THI TIEMMINH VA SO N GIUP MA SO 3498 THAI PHU BI TAI NAN LIET GIUONGCHUA N BI SINH CON CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

1/10/2019

Sender: 01604001. DD: 011019. SHGD: 10000093. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3495 DAO VAN QUANMINH VA SO N GIUP MA SO 3495 TAI NAN NGHE NGHIEP HON ME DA CHANT HUONG GIA DINH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

1/10/2019

Sender: 01604003. DD: 011019. SHGD: 10000287. BO: DANG TRUNG TINH. HO CHO ME CON THAI PHU MS 3498     CHARGEDETAILS OUR

200,000

1/10/2019

Sender: 01604003. DD: 011019. SHGD: 10000175. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3496 LE THI YENMINH VA SON GI UP MA SO 3496 CON BENH DOWN ME GIA NAMLIET GIUONG GIA CANH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

1/10/2019

Sender: 01310012. DD: 011019. SHGD: 10003370. BO: LE DUC TRUONG. UNG HO GIA DINH CHI TRUONG THI TH UAN MS 3494

200,000

1/10/2019

Sender: 79604002. DD: 011019. SHGD: 10000161. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3497 NGUYEN KHAC HUAMINH VA S ON GIUP MA SO 3497 CON TRAI CHET ME HOA DIENGIA DINH K HO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

1/10/2019

Sender: 01310001. DD: 011019. SHGD: 10006508. BO: PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 3499 CHI NGUYEN THI T UYET

100,000

1/10/2019

Sender: 01310001. DD: 011019. SHGD: 10006525. BO: PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 3498 C LUONG THI TIEM

100,000

1/10/2019

Sender: 79310001. DD: 011019. SHGD: 10008046. BO: DUONG MINH TUAN. MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET 0398206086

29,000

1/10/2019

Sender: 01310005. DD: 011019. SHGD: 10012058. BO: PHAN ANH TUAN. UNG HO MA SO 3499

1,000,000

1/10/2019

Sender: 01310001. DD: 011019. SHGD: 10011871. BO: NGUYEN HUU VIET LINH. MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET O HA TINH

300,000

1/10/2019

Sender: 01204001. DD: 011019. SHGD: 11104014. BO: CHU HONG TOAN. CHU HONG TOAN UNG HO CHAU NGUYEN VAN HOANG, THON TRUONG XUAN, KY HOP,   KY AN HA TINH

300,000

1/10/2019

MBVCB. 247192070. Giup do chau Hoang. CT tu 3499 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB247249723. ung ho ma so 3499. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB247251350. ung ho ma so3497. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB247259863. ung ho ma so 3498. CT tu 0011004404721 DO PHUONG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

1/10/2019

MBVCB247278059. 3499 nguyen thi tuyet. CT tu 0611001894482 TONG QUANG DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB247301899. ung ho 200k mua xe lan cho con chi Nguyen Thi Tuyet ma so 3499. CT tu 0121001821331 BUI THI THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB247319629. ung ho mua xe lan cho be nguyen van hoang ms 3499. CT tu 0061002256789 NGUYEN THI THANH HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB247329167. chuyen tien ung ho ms 3499. CT tu 0011004123841 TRAN KIEU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB247337012. ung ho ma so 3496 ba Le Thi yen. CT tu 0011004246627 PHAM NU QUYNH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB246683308. 500k hc ma so 3498, 3497, 3496. CT tu 0491000116737 VU THE HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

1/10/2019

MBVCB246689008. ung ho ms 3498. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB246700060. UH chau Hoang con chi Tuyet o Ky Anh. CT tu 0971000023512 LE THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/10/2019

MBVCB246702458. ma so 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0011004153334 NGUYEN THI DIEM HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/10/2019

MBVCB. 246715522. nghi luc phi thuong cua cau be di bang tay den tru. CT tu chi NGUYEN THI TUYET ( MS : 3499) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/10/2019

MBVCB246725775. ung ho chi Tuyet me be Hoang. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB246733044. Ho tro ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet, huyen Ky Anh, Ha Tinh, co con la be Hoang 8 tuoi bi khuyet tat. CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/10/2019

MBVCB246736649. MS: (3406, 3413, 3437, 3480, 3498)x200k =1000k. CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB246740119. UNG HO MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB. 246742724. ung ho be Hoang ma so 3499. CT tu nguyen ngoc thanh lam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 246743098. ung ho MS 3498   chi Luong Thi Tiem. CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

1/10/2019

MBVCB246744754. ma so: 3499. CT tu 0021000282868 TRAN TU BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB246749368. UNG HO MA SO 3462 ONG HUYNH VAN MINH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB246770607. Ung ho em Hoang, Ma so 3499. CT tu 0011003233738 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/10/2019

MBVCB246772846. chi Thuy beo. CT tu 0611001960034 HOANG VIET DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,300,000

1/10/2019

MBVCB246778125. ung ho ma so 3499: chi nguyen thi tuyet. CT tu 0931004171979 NGUYEN THI HONG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB. 246788670. ms 3499 chi Nguyen thi tuyet. CT tu VO UU toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/10/2019

MBVCB246791852. CK ung ho chau HOANG 8 Tuoi. . CT tu 0121001260128 NGUYEN MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/10/2019

MBVCB. 246791678. Ma so 3499. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

1/10/2019

MBVCB. 246793238. ms 3492   chi Nguyen Thi Thuy Dung (me be M. Ngoc). CT tu Gia dinh Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/10/2019

MBVCB. 246797542. ms 3484 chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung). CT tu gia dinh Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/10/2019

MBVCB. 246799450. Maso 3499 . Chi NGUYEN THI TUYET. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai  Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/10/2019

MBVCB. 246800429. ms 3479   UBND xa Dak To Ver chu pah gia lai. CT tu gia dinh Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/10/2019

MBVCB. 246800921. 3499. CT tu HIEU UYNH toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/10/2019

MBVCB. 246803954. ms 3476 chi Hoang Thi Trang, me be Chung. CT tu VO UU toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB246817192. em Vu Dinh Phuc ung ho anh Hoang   Ky Hop Ky Anh Ha Tinh. CT tu 0591001704302 VU MAI PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/10/2019

MBVCB. 246830149. giup do ms 3499. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/10/2019

MBVCB246836002. ma so 3499 me con chi Nguyen Thi Tuyet   chau Nguyen Van Hoang 8 tuoi   thon Truong Xuan   Xa Ky Hop     huyen Ky Anh   tinh Ha Tinh. CT tu 0541000176699 DOAN QUANG HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB246858580. ung ho Chau be ma so 3499. CT tu 0011003998908 NGUYEN NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB246865448. ung ho ma so 3499. CT tu 0691000313598 BUI HAI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB246868437. be vu nguyen gia bao gui ms3499. CT tu 0011004103836 LE THANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/10/2019

MBVCB. 246869823. ms 3499, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

1/10/2019

MBVCB246872693. ung ho ma so: 3499. CT tu 0081000904528 NGUYEN TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB. 246900805. ms3495: Dao Van Quan, tinh Ha Nam. CT tu trinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB. 246902545. Be di bang tay toi truong. CT tu MS:   3499 Nguyen thi anh Tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB246904801. UngHo MS 3499 chi Nguyen Thi Tuyet. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 246923766. MS 3499 chi Nguyen Thi Tuyet. CT tu Ngo Tuan Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 246934110. 3499. CT tu nguyen thi tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/10/2019

MBVCB246966443. Ung ho ms 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet. CT tu 0581000751605 NGUYEN MINH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/10/2019

MBVCB246967097. ung ho MS 3499 . CT tu 0201000562581 TRAN DOAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

30,000

1/10/2019

MBVCB. 246988115. con trai tan tat doi chan. CT tu Nguyen Thi Tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB. 246991320. ms 3499 chau Hoang con me Tuyet. CT tu Hanh VBTT toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 247005282. ma so 3499. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB. 247023849. ma so 3492. CT tu Nguyen Thi Thuy Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

1/10/2019

MBVCB. 247025587. ung ho ma so 3499 co nguyen thi tuyet. CT tu chau tran minh trung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 247028210. ma so 3494. CT tu cong ty New Trend toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 247029695. tinh Ha Tinh. Dt: 0398206086. CT tu Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB. 247053249. Be di bang tay den truong. . CT tu Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB247078234. giup ms 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0071001585072 DO PHUOC BAO TRAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/10/2019

MBVCB. 247117339. Ma so 3499. CT tu thanh huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/10/2019

MBVCB247147997. Chuc con that nhieu suc khoe va that nhieu hanh phuc. CT tu 0511003756454 NGUYEN VAN CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/10/2019

MBVCB. 247150475. Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet. CT tu dao viet dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

1/10/2019

MBVCB. 247175735. ung ho ma so 3496. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB. 247176127. ung ho ma so 3497. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB. 247176524. ung ho ma so 3498. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

MBVCB. 247176870. ung ho ma so 3499. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/10/2019

VCBPAY246971455. ung ho be Nguyen Van Hoang thon Truong Xuan,   xa Ky Hop, huyen Ky Anh, Ha Tinh. DUONG TUAN CUONG CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

200,000

1/10/2019

Ref: P281475085081694{ } Ref: P281475085081694{ }REM FROM OVERSEAS Ung ho Ma so 3498 Luon g Thi Tiem DVC: 3455694060930 Thi Phuong Anh Nguyen 3 23 Third Avenue, Tauranga Avenues NZ

634,217

1/10/2019

IBVCB. 0110190385618001. TRAN NGOC GIANG. 3499   Nguyen Thi Tuyet

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190799974003. phan ngoc hung Giup ma so: 3499

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190200660001. MINH UT KG MS :   3499, NGUYEN THI TUYET (ME BE HOANG)

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190117760001. DAO THI THU HANG. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190380372002. DAO THI THU HANG. Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua, khu 5,   thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190276128001. Luong Khanh Ly Ha Noi Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190849868002. Luong Khanh Ly Ha Noi Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190183360001. TANG THI PHUONG HIEU. Ung ho chau be Ma so 3499: Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan, xa Ky Hop,   huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. DT: 0398. 206. 086

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190355338001. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190287112004. NGUYEN THI VUI. Ma so 3499:   Chi Nguyen Thi Tuyet Thon Truong Xuan,   xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. DT: 0398. 206. 086

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190287948002. LUU HONG DUC. Ma so 3499:   Chi Nguyen Thi Tuyet,   Thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. DT: 0398. 206. 086

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190376592001. TRINH MANH LINH. Ung ho ma so 3499

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190631335001. gia dinh 2 be Thoc Gao   MS 3499

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190667471001. VUONG THI THUY DUONG. ung ho Ma so 3499: Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan, xa Ky Hop,   huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh.

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190328439003. Luong Thi Tiem Khoa cap cuu, bv phuc hoi chuc nang Trung Uong ma so 3498

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190498185001. PHAN THI VAN ANH. Nguyen Minh Hoang ung ho em Hoang Ma #3499 , con chi Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190448237001. DUONG THI GIANG. chi Giang ung ho chau Nguyen Van Hoang ( ma so 3499)

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190218785001. Dang Thanh Sang     P604 34T Hoang Dao Thuy Trung Hoa   Cau Gia7   HN Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190926859001. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet Thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Nghi luc

60,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190080335003. Do Thuy Nga, q7 giup MS3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190722175002. NGO VAN MY. Ho tro   Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190868723001. LE QUANG TRUNG. Ung ho Nguyen Van Hoang di bang tay. . .

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190847535001. PHAN THI THU HIEN. Nguyen Phuc Hung 9M1 MC HN giup MS 3499

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190636403001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3499 chi Nguyen Thi Tuyet thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. dien thoai 0398206086

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190155119001. NGUYEN DUC HAI. Ma so 3499:   ho tro chi: nguyen thi tuyet, thon truong xuan, ky hop,   ky anh, ha tinh

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190816467003. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem, hien dang dieu tri tai khoa cap cuu, benh vien phuc hoi chuc nang Trung uong. dt 0363596149

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190898721001. Phuoc Vuong Nhi TP. HCM Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190899557001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3496 3497 3498 3499 moi ms 100 k   cau mong quy vi manh khoe   ADIDAPHAT

400,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190012337003. LE THI THUY HA. Ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190414831001. DAO VAN QUAN, THON TUONG THUY 3, XA TRAC VAN HUYEN DUY TIEN, TINH HA NAM MS 3495

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190713925001. TRAN THI THU HA. Ung ho ma so 3499. Be Nguyen Van Hoang, 8 tuoi

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190278141003. HO THU HUONG. Ma so 3497:   Ong Nguyen Khac Hua, khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190927853001. NGUYEN THI LAN. UNG HO:   MS3498

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190266303001. PHAM NGUYET ANH. Chuyen cho Ma so 3499

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190822039007. Quang Hoa Hanoi Ma so 3499:   Chi Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190228125001. PHAM HAI HUY. Ung ho MS 3499 ( chi Nguyen Thi Tuyet )

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190231109002. VAN LAN Q1 Ma so 3496:   Ba Le Thi Yen (SN 1954), tru tai thon

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190375672002. PHAM HAI HUY. Ung ho MS 3493 ( chau Trinh Thi Hong )

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190586324002. MS3499 (NGUYEN THI TUYET) MS3499

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190332458001. HANG THUY NHI. Ma so 3496:   Ba Le Thi Yen

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110191038136001. CHU THI VIET HUONG. Gui ung ho ma so 3480

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190037716001. CAO HUYNH THIEN TAM. Ma so 3499 be Hoang

100,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190541696002. DANG NGOAN CUONG. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. 0363. 596. 149

200,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190027078003. nguyen van duong 256 34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3499

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190725154001. Dinh Phuong Thao Quan 7, HCM Ung ho MS 3489 va 3484, moi hoan canh 350 ngan

700,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190001774007. TRAN THI NGOC. Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet. Ma so 3499

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190861718001. Nguyen Thi Tuyet Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190188622004. NGUYEN THI TUYET Ma so 3499

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190014394001. Nguyen Hong Quan An Duong Vuong, Ha Noi 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190584422002. Nguyen Hong Quan An Duong Vuong, Ha Noi 3498: Chi Luong Thi Tiem

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190369790003. Nguyen Hong Quan An Duong Vuong, Ha Noi 3497: Ong Nguyen Khac Hua,

50,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190950849001. LE QUOC CUONG. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

1/10/2019

IBVCB. 0110190892939001. Ban doc Ma so 3499   Nguyen Thi Tuyet

200,000

1/10/2019

692095. 011019. 164802. VU HANH QUYEN UNG HO MA SO 3487 FT19274109004003

100,000

1/10/2019

693974. 011019. 165215. VU GIA HAN UNG HO MA SO 3493 FT19274998228862

100,000

1/10/2019

877394. 011019. 173033. Ung ho be hoang ma so: 3499

100,000

1/10/2019

846689. 011019. 175409. Nhom Vien Gach Nho ung ho cac ma so 3495 va 3498

100,000

1/10/2019

487555. 011019. 180307. Dao Ngoc Vu ung ho MS 3499

300,000

1/10/2019

728339. 011019. 182226. Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem FT19274250867194

500,000

1/10/2019

146218. 011019. 192710. Ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet

200,000

1/10/2019

780429. 011019. 194405. ung ho chi Nguyen Thi Tuyet ma so 3499

500,000

1/10/2019

505628. 011019. 213351. ung ho ma so 3498 chi luong thi tuyen

500,000

1/10/2019

791920. 011019. 055645. Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet.   MS3499

100,000

1/10/2019

479295. 011019. 063210. Ma 3499 chi Nguyen Thi Tuyet, Truong Xuan, Ky Hop, Ky Anh,   Ha Tinh FT19274500551354

500,000

1/10/2019

480499. 011019. 065718. Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet.   Ma 3499. FT19274337008730

200,000

1/10/2019

940834. 011019. 072703. 3367253991 Chuyen qua MoMo

200,000

1/10/2019

900026. 011019. 073322. le ba phuc ung ho ms 3499 nguyen thi tuyet thon truong xuan ky hop ky anh ha tinh

500,000

1/10/2019

042193. 011019. 075420. be Nguyen Van Hoang, thon TruongXuan,   KyHop, KyAnh, HaTinh

1,000,000

1/10/2019

949378. 011019. 080708. 3367549675 Chuyen qua MoMo Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

1/10/2019

527890. 011019. 082411. Chuyen tien tu ViettelPay

100,000

1/10/2019

492159. 011019. 082429. Gui toi chi Nguyen Thi Tuyet,     Ky Anh,   Ha Tinh. Ma so 3499 FT19274003788680

250,000

1/10/2019

032629. 011019. 082752. ung ho Ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua, khu 5,   thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, huyen Cam Khe,   Phu Tho

200,000

1/10/2019

503463. 011019. 083812. 1 Ma so 3499 Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan xa Ky Hop huyen Ky Anh ti Ha TinhDT 0398206086

500,000

1/10/2019

498579. 011019. 084343. Nguyen Thi Tuyet MS 3499 FT19274993222248

500,000

1/10/2019

500764. 011019. 084956. Gui be Ms 3499 FT19274210599435

200,000

1/10/2019

696519. 011019. 085247. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THI HOA chuyen khoan

500,000

1/10/2019

514623. 011019. 092555. Ung ho ma so 3498. Chi Luong Thi Tiem o Thanh Hoa FT19274575306530

500,000

1/10/2019

517580. 011019. 092658. Ung ho Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

300,000

1/10/2019

876539. 011019. 093240. pham luyen ung ho ma so 3498 cluong thi tiem nam tai benh vienphuc hoi chuc nang trung uong tinhthan

100,000

1/10/2019

364672. 011019. 093811. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO CHI LUONG THI TIEM MA SO: 3498 011019 09: 37: 38

200,000

1/10/2019

751360. 011019. 094638. ung ho ma so 3499

50,000

1/10/2019

573195. 011019. 094632. Ung ho nhung hoan canh kho khan benh hiem ngheo

100,000

1/10/2019

523607. 011019. 094701. Tran Sy Thanh ung ho chau nguyen van hoang   ky anh     ha tinh 3499 FT19274710740850

500,000

1/10/2019

244134. 011019. 094719. MS 3499 Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

530394. 011019. 100255. Ung ho chau Hoang   ma so 3499 FT19274005569035

200,000

1/10/2019

816754. 011019. 102056. Ung ho chau Nguyen Van Hoang,   huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh.

300,000

1/10/2019

539423. 011019. 102342. Ms 3499 ung ho chau FT19274758049596

200,000

1/10/2019

600075. 011019. 103113. Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

1/10/2019

294714. 011019. 104136. ung ho chi luong thi tiem. ma so 3498

250,000

1/10/2019

773039. 011019. 104513. Ung ho be Hoang chi Nguyen Thi Tuyet ma so: 3499

200,000

1/10/2019

609069. 011019. 104617. Ung ho ma so 3494 chi Truong Thi Thuan

300,000

1/10/2019

617051. 011019. 105954. maso3499

200,000

1/10/2019

774144. 011019. 110141. ung ho ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

620932. 011019. 110557. Hotro3499

200,000

1/10/2019

559007. 011019. 110753. Ung ho ms 3499 nguyen thi tuyet FT19274288233052

100,000

1/10/2019

559673. 011019. 110923. Ung ho MS 3499 FT19274330229385

100,000

1/10/2019

774815. 011019. 111124. NHOM SEABANKER HO UH MS 3498 LUONG THI TIEM

5,500,000

1/10/2019

562853. 011019. 111645. Ung ho ms3499 FT192747 69579926

1,000,000

1/10/2019

008813. 011019. 112159. IBFTA 191001000016321 ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet Ha Tinh

100,000

1/10/2019

566177. 011019. 112418. 3499 FT19274 286519758

100,000

1/10/2019

082908. 011019. 125626. 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

50,000

1/10/2019

083234. 011019. 125943. 3498 Chi Luong Thi Tiem

50,000

1/10/2019

115317. 011019. 133211. UNG HO CON

200,000

1/10/2019

730460. 011019. 133217. HUYNH NGA SG 070 GIUP MS 3499

300,000

1/10/2019

937958. 011019. 133641. Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

1,500,000

1/10/2019

938304. 011019. 134338. Ung ho ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

500,000

1/10/2019

734519. 011019. 135914. MASO 3499: chi NGUYEN THI TUYET   me NV HOANG

200,000

1/10/2019

451994. 011019. 141116. ma so 3499

500,000

1/10/2019

934034. 011019. 142002. Ung ho c Luong Thi Tiem ma so 3498

300,000

1/10/2019

631000. 011019. 143636. Ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 3498.   Chuc me co chi binh an vo su FT19274126288318

200,000

1/10/2019

117208. 011019. 144156. Ma so 3495, 3496, 3497. Moi truong hop 500. 000d

1,500,000

1/10/2019

634223. 011019. 144337. Ung ho ma so 3492 Nguyen Thi Thuy Dung FT19274009371465

300,000

1/10/2019

639193. 011019. 145456. Ung ho chi Truong Thi Thuan ma so 3494 Lien Phong Ky Lien Ky Anh Ha Tinh FT1927 4095036637

400,000

1/10/2019

936372. 011019. 150428. Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet   Thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh.   DT 0398.

200,000

1/10/2019

118625. 011019. 150814. Cac con yeu ung ho ma 3496,   3497, 3499   moi ma 100, 000 VND va ma 3498   200, 000 VND

500,000

1/10/2019

647829. 011019. 151339. ung ho 3499 be Hoang FT19274769290038

500,000

1/10/2019

347219. 011019. 154118. Ung ho ms 3499

50,000

1/10/2019

VCBVT. 84989273358. CT tu 0201000570919. NGUYEN VU QUOC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191001 212156413. VNVT201910 01837876. Ung ho ma so 3499

100,000

1/10/2019

VCBVT. 84989273358. CT tu 0201000570919. NGUYEN VU QUOC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191001212179407. VNVT2 0191001837944. Ung ho ma so 3462

100,000

1/10/2019

Sender: 48304001. DD: 011019. SHGD: 10003894. BO: NGUYEN THI CHAU LOAN. GIUP MS 3499 CHI NGUYEN T HI TUYET

500,000

1/10/2019

Sender: 01352002. DD: 011019. SHGD: 10000043. BO: DANG THI LA. LA DANG UNG HO 3492

200,000

1/10/2019

Sender: 01352002. DD: 011019. SHGD: 10000032. BO: DOAN THI AN. UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG THI TIE M

300,000

1/10/2019

Sender: 01310012. DD: 011019. SHGD: 10010049. BO: LE THI THIEN HUONG. NHAN AI MA SO: 3499 (CHI NGU YEN THI TUYET).

200,000

1/10/2019

Sender: 79302001. DD: 011019. SHGD: 10003802. BO: TRAN NGOC SON. (CKRMNO: 034219100187491)MA SO 34 99 CHI NGUYEN THI TUYET, THON TRUONG XUAN, XA KY HOP,   HUYEN KY ANH, TINH HA TINH.   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

200,000

1/10/2019

Sender: 01202001. DD: 011019. SHGD: 10002924. BO: HA GIANG THANH. 995219100133131   UNG HO MA SO 3 498 CHI LUONG THI TIEM

300,000

1/10/2019

Sender: 01339001. DD: 011019. SHGD: 10000197. BO: NGUYEN THI LE THUY. EM BUN UNG HO MA SO 3498

100,000

1/10/2019

Sender: 01360002. DD: 011019. SHGD: 10000731. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO CHI NGUYEN THI TUYET MA SO3499

500,000

1/10/2019

Sender: 79307005. DD: 011019. SHGD: 10016625. BO: TRAN THI NHUNG. IBUNG HO CHI TIEM MA SO: 3498

300,000

2/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 021019. SH: 10010169. BO: NGUYEN THI LOAN. UNG HO ANH HOANG VAN THACH. MS 3 500

200,000

2/10/2019

Sender: 79334001. DD: 021019. SHGD: 10000198. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3499.   CHI: NGUYE N THI TUYET (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

2/10/2019

Sender: 79334001. DD: 021019. SHGD: 10000607. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO MS 3492; 3493;   3494; 3 495; 3496;   3497 MOI MS 300K (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,800,000

2/10/2019

Sender: 01359001. DD: 021019. SHGD: 10000168. BO: TRAN THI THANH LIEM. BCIN: FT1927569882: UNG HO AN H DAO VAN QUAN QUE HA NAMCO MA SO 3495.   CHUC ANH NHANH MANHKHOE

400,000

2/10/2019

Sender: 01323001. DD: 021019. SHGD: 10000213. BO: LAM TANG BAO. UNG HO MS 3499 CHI NGUYEN THI TUYE T XA KY HOP HUYEN KY ANH TINH HATINH.

300,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10004118. BO: TRAN BA TUAN. MA SO 3486

500,000

2/10/2019

Sender: 79310001. DD: 021019. SHGD: 10004013. BO: LE VAN TRUONG. CHUYEN KHOAN GIUP DO CHI LUONG TH I TIEM MS 3498. MONG CHI CHONG BINH PHUC.

100,000

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10004028. BO: LE VAN TRUONG. CHUYEN KHOAN GIUP DO EM TRINH THI HONG. MA SO 3493.   MONG EM SOM VUOT QUA KHO KHAN.

100,000

2/10/2019

Sender: 79604002. DD: 021019. SHGD: 10001036. BO: NGUYEN HANH LINH. MS 3500 HOANG VAN THACH NGHE A N   CHARGEDETAILS OUR

200,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10004617. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3498 LUONG THI TIEM

100,000

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10005149. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3499 NGUYEN THI TUYET

100,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10005502. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3497 NGUYEN KHAC HUA

100,000

2/10/2019

Sender: 01310001. DD: 021019. SHGD: 10005138. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3496 LE THI YEN

100,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10009217. BO: NGUYEN THI NGA. UNG HO MA SO 3500

200,000

2/10/2019

Sender: 79310001. DD: 021019. SHGD: 10009346. BO: NGUYEN NGOC VU. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH

200,000

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10009606. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3500 HOANG VAN THACH

150,000

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10012359. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3499 NGUYEN THI TUYET

50,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10013685. BO: DUONG MINH TUAN. MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH 0399946146

27,000

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10015519. BO: THIEU NGUYEN LE ANH. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH

1,000,000

2/10/2019

Sender: 01309001. DD: 021019. SHGD: 10003177. BO: NGUYEN THI DUNG. MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH TRUXOM 8 XA QUYNH THANH HUYEN QUYNH LUU NGHE AN

200,000

2/10/2019

MBVCB247361166. ung ho ms 3498. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247381495. 3500. CT tu Nguyen Thu Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB247397348. Quy De y ho tro ma so 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0971000000056 DUONG THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

10,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247399220. Ung ho ma so 3500 kho khan. CT tu Minh Quan Thuc Anh Quoc Bao Quoc Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB247404295. gui ung ho chau Hoan Thi Be. CT tu 0011004405143 LE THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247411397. anh Hoang Van Thach, ma so 3500, chau be bi u o mat. CT tu 0011000565228 NGUYEN NHAT MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247415681. ma so 3500, anh Dang Van Thanh. nguoi ung ho Nguyen Anh Quan va Vu Ngoc Toan. CT tu 0011000565228 NGUYEN NHAT MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247419807. ms: 3500 chau Hoang Thi Be. CT tu pham viet cuong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/10/2019

MBVCB247423756. ung ho ms 3493. CT tu 0011004373888 NGO HO SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247426571. ms 3500. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

2/10/2019

MBVCB. 247428719. Ma so 3498. CT tu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/10/2019

MBVCB. 247429706. Ung ho ms: 3500. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247430879. toi ung ho quy. CT tu toi ung ho quy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247434480. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247437376. ung ho MS 3500. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB247439113. Ung ho gd Anh Hoang Van Thach. ma so 3500. CT tu 0141000717183 NGUYEN VAN BANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB247439030. Ung ho cau be di bang tay den truong. CT tu 0011004379325 LUONG TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247453210. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

2/10/2019

MBVCB247454554. chut qua ho tro e be bi khoi u tren mat. CT tu 0301000307187 NGUYEN THI HONG THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB. 247460712. ms 3500 anh hoang van thach. CT tu le thi thanh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247465178. ms 3499 chi nguyen thi tuyet. CT tu le thi thanh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247469275. ms 3498 chi luong thi tiem. CT tu le thi thanh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB247471199. Ung ho Hoang Van Thach MS 3500. CT tu 0351000893083 VU VAN HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247475423. MS 3500 Hoang Van Thach. CT tu N T H toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

2/10/2019

MBVCB. 247476840. ma so 3500. CT tu ma so 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/10/2019

MBVCB247479659. Ung ho ma so 3500 ( a Hoang Van Thach). CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB247480852. Duong Ha ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0301000381079 DUONG THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247488183. Ma so 3500 anh Hoang Van Thach bo chau Be. CT tu 0011004345042 TRAN TRUNG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247489182. anhhoangvanthach. CT tu 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

208,000

2/10/2019

MBVCB. 247490236. anhHoangVanThach. CT tu 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247493789. AnhHoangVanThach. CT tu 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

320,000

2/10/2019

MBVCB247501803. 3500 anh hoang van thach bo chau be so sinh bi u mat. CT tu 0991000046257 HA THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247514448. ung ho chau be ma so 3500 ( anh Hoang Van Thach). CT tu 0021000307000 TRAN HUY MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247518517. ung ho chau Be ma so 3500. CT tu 0021000644518 VO VAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247530365. chu phuoc ung ho chau Be ma so 3500. CT tu 0611001807703 PHAM DAC PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

2/10/2019

MBVCB. 247534160. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB247547116. giup ms 3500 con anh hoang van thach. CT tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247551751. Minh Trang gui anh Hoang Van Thach,   Nghe An, ma so 3500. CT tu 0011004121951 DINH MINH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247559961. MS 3499. CT tu Dang Minh Tam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

2/10/2019

MBVCB. 247560920. MS 3500. CT tu Dang Minh Tam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

2/10/2019

MBVCB. 247573655. 3500. CT tu ma so 3500 anh Hoang Van Thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB247581887. UNG HO MS 3500. CT tu 0691000401036 TA THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

2/10/2019

MBVCB. 247582887. 3500. CT tu hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB247588911. Ma so 3500 Hoang Van Thach. . CT tu 0071003307850 CHAU THIEN PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247608374. MS 3500, Hoang Van Thach. CT tu 0011004049489 TONG HUNG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247612969. MS3500 a Hoang Van Thach bo chau be bi u o mat. CT tu 0011004119720 NGUYEN THU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB247621147. ung ho con anh hoang van thach ma 3500. CT tu 0501000149699 TA HUU KHAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247634204. Gdinh Thien Dieu ung ho ms: 3500 a. Hoang Van Thach. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB. 247636061. MS 3500. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/10/2019

MBVCB. 247640980. ung ho ma 3500 anh hoang van thach. CT tu vu tuan anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247648643. ung ho ma so 3500 chau Hoang Thi Be. CT tu anh Hoang Van Thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB247649551. ma so 3500. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247650249. ung ho ms 3500   chuc be luon binh an. CT tu 0021000918311 NGUYEN THI KIM DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247658386. Ung ho. CT tu NTT toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247666859. con gai moi sinh bi khoi u la. CT tu Hoang Van Thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB247668420. ung ho ma so 3500. CT tu 0961000010293 PHAN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247673367. ung ho ma so 3500 Hoang Van Thach, Quynh Luu, Nghe An. CT tu 0181003498942 LE VAN GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247680216. Ma So 3500: a Hoang Van Thach (Nghe An). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247698400. Ma so 3500. CT tu 0691006966666 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247702221. MA SO 3500 HOANG VAN THACH. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB. 247703403. ms 3500 hoang van thach. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247710408. qui nhan ai thang 10. CT tu do hoang tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247710946. MS 3499. CT tu DAM THI ANH THU toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247713762. ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet. CT tu Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247714254. ung ho ma so: 3500, anh Hoang Van Thach. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/10/2019

MBVCB247720448. Ma So 3499: chi Nguyen Thi Tuyet, tinh Ha Tinh . CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247721682. Ma So 3498: chi Luong Thi Tiem (Thanh Hoa). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247722922. Ma So 3497: ong Nguyen Khac Hua (tinh Phu Tho). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247742071. ung ho ma so 3500   Hoang Van Thach. CT tu 0011001034675 DAO DINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247749465. ung ho ma 3500. CT tu 0491001495633 LE THI PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247765153. ma so 3500. CT tu 0851000018315 TRAN MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247774354. Ma so 3500. CT tu Ma so 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

20,000

2/10/2019

MBVCB247800605. ung ho hoang van thach ma so 3500. CT tu 0031000132374 BUI XUAN THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB247815550. UnghobeHoangThiBe(Maso3500). CT tu 0611001926759 PHAM QUANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247826008. Ma so 3500, Hoang Van Thach. Tru xom 8,   Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An. . CT tu 0011002024339 TUONG THI KIM THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB. 247841392. con moi sinh bi khoi u o mat. CT tu hoang van thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/10/2019

MBVCB247847797. Ung ho gia dinh be co ma so 3500. CT tu 0011001752313 VU DIEU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247858147. Ung Ho chau be ma so 3500 (con anh Hoang Van Thach). CT tu 0181003493889 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247859862. ung ho gd a Hoang Van Thach. CT tu 0221000025408 VU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247877186. maso3500   chuc be mau lanh benh. CT tu 0041000276669 MAI THI THANH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB247878906. Ma so 3486 Dau Thi Hien. CT tu 0721000598696 NGUYEN DANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/10/2019

MBVCB. 247885478. Con bi di tat so sinh. CT tu Ma so 3500 Hoang Van Thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/10/2019

MBVCB247889082. UH ma so 3500. CT tu 0011000826104 DO NGAN GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB247892087. Quyen gop cho gia dinh anh Hoang Van Thach ma so 3500. CT tu 0721000621570 CAO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/10/2019

MBVCB. 247898414. ma so 3500. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/10/2019

MBVCB. 247899927. MS 3500 Hoang Van Thach Nghe An. CT tu Hai Thom toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/10/2019

MBVCB. 247909880. ma so 3500 . CT tu Vu My Hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/10/2019

MBVCB247932617. ung ho ma so 3500 A Hoang Van Thach ( bo chau be), xom 8,   quynh thanh, quynh luu, nghe an. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

MBVCB247944909. Ung ho ma so 3500. CT tu 0491000012625 HOANG THI KHANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/10/2019

MBVCB247947238. ung ho gd a Hoang Van Thach. CT tu 1031000000155 NGO THI BICH NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190145965001. TRAN NHO THAI. 1. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach bo chau be, tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190554671003. phan ngoc hung Giup ma so: 3500

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190851839001. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach bo chau be xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   Me chet

60,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190244705001. HOANG THI HUONG. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210191004553002. Luu Chi Anh Hnoi Ma so 3500:

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190299721002. TRUONG MINH TAM. ,   MS 3497, Ong Nguyen Khac Hua   Phu Tho

600,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190713125003. TRUONG MINH TAM. ,   MS 3499, Nguyen Thi Tuyet   Ha Tinh

600,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190643157002. Tran Tuan Khai Cong ty Tuan Khai Quy Nhan Ai

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190093209001. VU THI NGHIEM. Ung Ho Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190792109002. NGUYEN VO LIEN PHUONG. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

1,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190133817003. Hoang Van Thach xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An MS 3500

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190936575003. Nguyen Cong Nuong Yen Hoa,   Cau Giay, Ha Noi MS 3500.   Anh Hoang Van Thach

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190650335002. TRAN THI KIM ANH TP. HCM MS 3499 , MS 3500

600,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190624771002. NGUYEN HUU THUONG. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3500

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190289997001. Ms 3500 Hoang Van Thach xom 8 Quynh Thanh, Quynh Luu,   Nghe An con bi benh

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190458589002. VU QUOC HUNG. ung ho ms 3499

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190422981003. TRAN THI THU DUNG. ung ho Ma so 3500

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190741657002. Ma so 3500 Nghe An KK

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210191015681001. Nguyen Thuy Linh tpHCM Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190715269001. HOANG VAN HUNG. ma so 3500

50,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190444769002. NGuyen Thuy Linh tp HCM Ma so 3496: Ba Le Thi Yen (SN 1954)

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190429025001. NGUYEN THI DIEM HANH. Ma so 3500 anh Hoang Van Thach Nghe An

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190693741001. TRAN VAN NGHIA. MS 3500

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190014069001. DUONG THI BICH HANH. ung ho MS: 3500 Hoang Van Thach

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190167687002. HOANG THI THU HUONG. Ung ho Ma so 3500 be gai Hoang Thi Be (mang khoi u khung tren mat)

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190092041001. NGUYEN THANH THUONG. MA SO 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190123629001. PNA 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190654545005. PHAN TUAN ANH. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190021477006. PHAN TUAN ANH. Ma so 3499:   Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan,   xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. DT: 0398. 206. 086

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190251053002. Long Tran 35 Hang Voi Xay truong hoc

1,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190414749002. DONG LE KHANH NGOC. Ung ho MS 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190886331001. TRAN TO LOAN. ung ho be ma so 3500   chuc con mau khoi benh

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190126707002. BUI LE TRA LOAN. Ma so 3500

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190106307001. NGUYEN THANH HA. Nguyen Van Lay, gui tien tu thien ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet o Ky Anh, Ha Tinh

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190196899001. HA ANH DUNG. Ung ho benh nhan Hoang Thi Be con anh Hoang Van Thach ma so 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190272939001. TRAN QUOC DAO. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190552574003. NGUYEN QUANG MINH PHUC THO HA NOI UNG HO MS 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190056594001. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach tru xom 8, xa Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An Kho khan

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190036850001. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An con chao doi mang u khung di thuong tren mat

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190518686002. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh cau be di bang tay den truong

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190960570002. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet Thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, Ha Tinh Kho khan

50,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190890594003. TRUONG NAM HOA. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190958538003. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem Khoa cap cuu, Bv Phuc hoi chuc nang TW, Thanh hoa me con thai phu thoat chet duoi gam xe tai

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190704538001. PHAM DUY. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190766862001. Nguyen Thanh Quyen Van chuong, Dong Da,   Ha Noi So 3499 chi Nguyen Thi Tuyet

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190298410001. VU DINH BAO. UNG HO MA SO 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190845076001. NGUYEN THI QUYNH NHUNG. Ma so 3500 HOANG VAN THACH (chau be bi khoi u)

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190241148004. Ma so 3496: Ba Le Thi Yen Hong Tien, xa Gia Hanh, huyen Can Loc, Ha Tinh me gia nam liet giuong

50,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190648544005. Ma so 3495: Dao Van Quan Tuong Thuy 3, xa Trac Van, huyen Duy Tien, Ha nam tren gian giao Quan bi nga xuong tu tang 4

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190455068006. Ma so 3492: Chi Nguyen Thi Thuy Dung 7A219 1 xa Pham Van Hai,   huyen Binh Chanh, TPHCM nguoi me don than cau xin moi nguoi cuu con gai 4

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190616380001. HUA HUYNH MINH NGUYET. Bich Phuong Phap ung ho MS3500 va MS3498 moi truong hop 200k. Mong ho se vuot qua con bi cuc

400,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190238646001. NGUYEN THI THAO NGUYEN. Ung ho Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190607438002. NGHIEM THI THAO. ung ho ma so 3500 Anh hoang van thach

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190342162001. Be hoang my Resco co nhue Ung ho ma 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190407202001. NGO MANH HUNG. Ung ho ma so 3500

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190799902001. NGUYEN THI THANH NHAN. ung ho MS: 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190400394001. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT:   0399. 946. 146

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190689328002. NGO DOAN KHANH VINH. Ung ho MS 3500 anh Hoang Van Thach

50,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190454772001. NGUYEN THI HUONG HAI. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be Hoang Thi Be), tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   DT: 0399. 946. 146

1,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190949052003. Nguyen Thi Quynh Hoa   Ma so 3492 200. 0000d,   Ma so 3500   200. 000d

400,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190020850001. be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be)

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190307810002. DO THI DUNG. 1. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190293124002. DOAN LE DUY UYEN. Co Hong chu Hue Seatle My gui MS3500 _Anh Hoang Van Thach be Hoang Thi Be;

1,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190372088001. NGUYEN THI LAN. Ung ho chau be Hoang Thi be con anh Hoang van Thach, tru xom 8, xa Quynh Luu, Nghe An.   Chau be bi u o mat khi moi sinh.

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190124894001. NGUYEN THU NGA. Giup Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190382568004. HUYNH HONG PHUONG. giup do ma so 3500. Nam Mo A Di Da Phat.

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190836296001. NGUYEN PHUOC HUNG. Ma so 3500. Anh HOANG VAN THANH

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190637004002. Nguyen Thi Tuyet     3499 Ha Tinh Kho khan

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190189690001. DAO THI THU HANG. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190009816001. MS3500, anh Hoang Van Thach (bo chau be) co khoi u xom 8,   xa Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An Be so sinh co khoi u tren mat

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190250132004. Nguyen Le Hoa 723 Hong Ha,   ChuongDuong, HoanKiem, HN MS3500, HoangVanThach, xom8, QuynhLuu, NgheAn

300,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190134984002. PHAM VAN HOAT. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190862419001. HO VAN DUONG. THAM CHAU HOANG THI BE. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210191002417001. HOANG THU HUONG. UH CON HOANG THI BE MS 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190314369001. HUYNH DUY BAO. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

1,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210191034413003. PHAM TUAN NAM. ms 3496 ung ho

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190734589002. Phuong Anh va Quang Vinh   Ma so 3500 anh Hoang Van Thach

2,000,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190130515001. Anh Hoang Van Thach bo chau be xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An Ma so 3500

100,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190226495001. THAN THAI SON. 3500

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190591501001. NGUYEN TUAN ANH. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210191046135001. Tra Binh Duong 3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190299811001. HA THI NHU HAI. Ung ho Ma so 3500

500,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190089115002. NGUYEN VAN THUC. Nguyen Van Thuc   3500

200,000

2/10/2019

IBVCB. 0210190228783001. KHUC THI YEN. Ung ho ma so 3497 va ma so 3498

1,500,000

2/10/2019

814108. 021019. 064758. Ung ho ms3500 FT19275613930004

1,000,000

2/10/2019

592367. 021019. 072018. ung ho chau Hoang Thi Be, Nghe An

500,000

2/10/2019

054056. 021019. 081958. LE THI NGOC VI UNG HO GD ANH HOANG VAN THACH MS 3500

100,000

2/10/2019

826545. 021019. 082404. Ung ho a hoang van thach ma so 3500 FT19275300809190

200,000

2/10/2019

519792. 021019. 082452. UNG HO MA SO 3500 021019 08: 24: 20

500,000

2/10/2019

998514. 021019. 084040. ung ho ba be Hoang Van Thach ma so 3500

500,000

2/10/2019

865561. 021019. 084103. 19100200 0005443 Ma so 3500 ZP5DMSF6T7LG

100,000

2/10/2019

522193. 021019. 084554. Giup do nguoi co hoan canh kho khan MS3500

100,000

2/10/2019

187175. 021019. 085435. Ma so 3500 Hoang Van Thach

200,000

2/10/2019

489238. 021019. 085517. Giup do chau Hoang Thi Be, ma so 3500

500,000

2/10/2019

836811. 021019. 085934. Ung ho MS 3500 A Hoang Van Thach FT19275049497401

110,000

2/10/2019

012085. 021019. 090928. Ung ho Ma so 3500

50,000

2/10/2019

027081. 021019. 091028. MS3500 HOANG VAN THACH CHA CUA BE GAI CO KHOI U NGAY MAT

200,000

2/10/2019

621652. 021019. 091335. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH XOM 8 XA QUYNH THANH QUYNH LUU NGHE AN

200,000

2/10/2019

844326. 021019. 092051. Ung ho Ma so 3500 Hoang Van Thach FT19275329566793

200,000

2/10/2019

530482. 021019. 092259. UNG HO MA SO 3500 GIA DINH ANH HOANG VAN THACH. CHUC CHAU BE MAU KHOE 021019 09: 23: 25

100,000

2/10/2019

529901. 021019. 093955. ms3500 chuc chau manh khoe

100,000

2/10/2019

530431. 021019. 094307. ms 3499 dong vien nghi luc phi thuong cua con

100,000

2/10/2019

531073. 021019. 094721. ms3494 chuc gia sinh som vuot qua kho khan

100,000

2/10/2019

600068. 021019. 095038. IBFT Ung ho Hoang Van Thach   Nghe An

200,000

2/10/2019

531784. 021019. 095156. Ms 3500 Hoang Van Thach Nghe An

100,000

2/10/2019

098139. 021019. 095632. Quynh ung ho be HOANG THI BE     NGHE AN MS 3500

200,000

2/10/2019

589493. 021019. 100104. Giup MS 3500 em be so sinh co khoi u tren mat

200,000

2/10/2019

964283. 021019. 100223. Ung ho ma so 3500 anh Hoang Van Thach

1,000,000

2/10/2019

138227. 021019. 100353. Ung ho ma: 3500 (Anh Hoang Van Thach)

500,000

2/10/2019

007450. 021019. 101837. IBFTA 191002000011407 Ma so 3500

200,000

2/10/2019

876544. 021019. 104249. Ms 3500. Anh hoang van thach. Bo chau Be FT19275528770316

200,000

2/10/2019

209010. 021019. 105032. Ung ho be con anh Hoang Van Thach,   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   Ma so 3500

100,000

2/10/2019

676140. 021019. 104736. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho ma so 3500 Hoang Van Thach

100,000

2/10/2019

881162. 021019. 105401. Ms 3499. Chi nguyen thi tuyet FT19275156049795

50,000

2/10/2019

883085. 021019. 105849. UNG HO MA SO 3498, chi LUONG THI TIEM FT19275002907018

300,000

2/10/2019

883853. 021019. 110043. UNG HO MA SO 3499, chi NGUYEN THI TUYET FT19275991876504

300,000

2/10/2019

958912. 021019. 110228. Ma so3500. Ung ho chau be bi khoi u tren mat

200,000

2/10/2019

884481. 021019. 110218. Ms 3498. Chi Luong Thi Tiem FT19275254389668

200,000

2/10/2019

885579. 021019. 110538. UNG HO MA SO 3500, anh HOANG VAN THACH FT19275109126631

300,000

2/10/2019

544342. 021019. 111310. Ung ho ma so 3500

50,000

2/10/2019

888889. 021019. 111315. Ung ho ma so 3500 Tel 0399946146 FT19275083461904

100,000

2/10/2019

843928. 021019. 111924. Ung ho ma so 3500

100,000

2/10/2019

844837. 021019. 112430. Be Hanh San ung ho Ms 3500 HOANG VAN THACH

100,000

2/10/2019

508488. 021019. 113324. CK tu 001891870016 den 0451000476889.   ND: Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach

400,000

2/10/2019

960763. 021019. 114409. Ung ho Quy Tam long nhan ai.   Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem.

500,000

2/10/2019

254098. 021019. 114348. Ma 3500

100,000

2/10/2019

094687. 021019. 114431. Ung ho gia dinh anh Hoang Van Thach

300,000

2/10/2019

755143. 021019. 115127. Be Hoang Hai Nam ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

100,000

2/10/2019

961399. 021019. 120049. Ung ho Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Ngh

300,000

2/10/2019

907777. 021019. 120443. Ma so 3500. Anh Hoang Van Thach FT19275145984895

50,000

2/10/2019

002248. 021019. 121545. LE THI HA Ung ho be ma so 3500 bi u o mat

200,000

2/10/2019

961968. 021019. 121805. Ung ho chau hoang thi be co khoi u moc tren mat

200,000

2/10/2019

112595. 021019. 123138. Chuyen ma so 3500 hoang van thach

200,000

2/10/2019

919678. 021019. 124531. Giup do con anh hoang van thach ms3500 FT19275662459410

100,000

2/10/2019

958222. 021019. 125702. Ho tro MS 3500

500,000

2/10/2019

925129. 021019. 130654. Ms 3500 a Hoang van Thach FT19275690658153

200,000

2/10/2019

927068. 021019. 131356. Ung ho be hoang thi be ma so 3500 FT19275690687080

300,000

2/10/2019

927171. 021019. 131421. Vo con anh Teo, Ba Ria Vung Tau FT19275270496728

2,000,000

2/10/2019

934550. 021019. 133945. Ung ho anh hoang van thach ma so 3500 FT19275449606088

100,000

2/10/2019

612785. 021019. 134410. IBFT Ung ho ms 3500 hoang van thach

200,000

2/10/2019

142300. 021019. 135920. ung ho chau Be

300,000

2/10/2019

755487. 021019. 141541. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3500

500,000

2/10/2019

586775. 021019. 141649. KINH GUI MA SO 3460:   300K, MS 3466: 300K, MS 3500 : 500 021019 14: 16: 49

1,100,000

2/10/2019

566003. 021019. 142102. DO THI NHAM UNG HO Ma so 3500 Hoang van thach

200,000

2/10/2019

854159. 021019. 142510. ung ho maso 3500

100,000

2/10/2019

118631. 021019. 144129. Lam Uyen Nhi ung ho MS 3500 Hoang Van Thach

500,000

2/10/2019

119361. 021019. 144259. Lam Anh Khoa ung ho MS 3499 Nguyen Thi Tuyet

500,000

2/10/2019

127311. 021019. 150018. Ma So 3500

300,000

2/10/2019

178811. 021019. 150518. ung ho chi Luong Thi Tiem

100,000

2/10/2019

888400. 021019. 150747. 191002000027563 Ma so 3500 anh Hoang Van Thach tru xom 8 xa Quynh Thanh Quynh Luu Nghe An ZP5DMSF9BQOJ

200,000

2/10/2019

480069. 021019. 151246. Ma so 3500

50,000

2/10/2019

976283. 021019. 152307. Ma so 3500 Hoang Van Thach Nghe An FT19275007142589

500,000

2/10/2019

251360. 021019. 152325. Ung ho tu thien MS3500 Anh Hoang Van Thach Nghe An

200,000

2/10/2019

505364. 021019. 162508. Ma so 3500 Hoang Van Thach FT19275478072070

500,000

2/10/2019

507634. 021019. 163001. Ung ho ms 3500 cho chau Hoang Thi Be FT19275007397118

100,000

2/10/2019

713027. 021019. 164613. Ma so 3498

300,000

2/10/2019

525034. 021019. 171009. Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach.   Ung ho Chau be mo u FT19275038780581

500,000

2/10/2019

532766. 021019. 173002. Chau Be, ma so 3500 FT19275080296873

100,000

2/10/2019

044342. 021019. 173054. Nguyen Van Tu Anh chuyen tien ung ho san phu Tran Thi Nghi. MS:   3500.

100,000

2/10/2019

834961. 021019. 174543. Ung ho be Hoang Thi Be ma so 3500

200,000

2/10/2019

544022. 021019. 180351. Ung ho Ma so 3302 chi Le Thi Lien FT19275410130395

100,000

2/10/2019

546216. 021019. 181120. Ung ho ma so 3500 chau Be FT19275017503133

100,000

2/10/2019

297255. 021019. 181413. Giup chi LUONG THI TIEM ma so 3498

200,000

2/10/2019

548107. 021019. 181741. Ung ho MS3493 chau Hong FT19275091350360

100,000

2/10/2019

553172. 021019. 183651. Ma so 3500 Hoang Van Thach FT19275478461904

100,000

2/10/2019

554299. 021019. 184103. Ma so 3500 FT19275091435725

100,000

2/10/2019

591080. 021019. 210015. Ctien ung ho chi Le Thi Lien   Ha Tinh FT19276308996301

200,000

2/10/2019

593676. 021019. 211050. Ma so 3500 Hoang Van Thach FT19276450094210

500,000

2/10/2019

VU XUAN BAO NT   UNG HO TU THIEN GD TIEN MAT GD TIEN MAT

1,000,000

2/10/2019

MA THI KIM THANH UNG HO LUONG THI TIEM, MS: 3498, DANG DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU BV PHUC HO I CHUC NANG TRUNG UONG; GD TIEN MAT

500,000

2/10/2019

MA THI KIM THANH UNG HO PHAN DUY HAI, MS: 3470, THON TAN HA, XA VO LIET,   HUYEN THANH SUONG,   TINH NGHE AN; GD TIEN MAT

500,000

2/10/2019

Sender: 79307005. DD: 021019. SHGD: 10003873. BO: LE QUANG HUY. IBGIUP DO CHAU HOANG THI BE

200,000

2/10/2019

Sender: 79321001. DD: 021019. SHGD: 10000381. BO: NGUYEN MANH HA. NGUYEN MANH HA UNG HO MA SO 3500 HOANG VAN THACH QUYNH LUU NGHE ANCAU MONG CON GAI ANH SOM KHOE MANH

250,000

2/10/2019

Sender: 01310001. DD: 021019. SHGD: 10008820. BO: DO NGOC BAC. MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH QUYN H LUU NGHE AN

100,000

2/10/2019

Sender: 01319001. DD: 021019. SHGD: 10000184. BO: NGUYEN DUY SAM. UNG HO MS 3500

300

2/10/2019

Sender: 01310005. DD: 021019. SHGD: 10012227. BO: BUI BICH TRAM. UNG HO MS 3498 CHI LUONG THI TIEM

200,000

2/10/2019

Sender: 79201001. DD: 021019. SHGD: 10006293. BO: PHAM CONG THANH. MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET

200,000

2/10/2019

Sender: 01310001. DD: 021019. SHGD: 10012485. BO: BUI BICH TRAM. UNG HO MS 3500 ANH HOANG VAN THAC H

300,000

2/10/2019

Sender: 79303008. DD: 021019. SHGD: 10015061. BO: NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH

350,000

2/10/2019

Sender: 79307005. DD: 021019. SHGD: 10011986. BO: LE XUAN VINH. IBUG HO MS 3498 LUONG THI TIEM   THANH HOA

1,000,000

2/10/2019

Sender: 79307005. DD: 021019. SHGD: 10012058. BO: LE XUAN VINH. IBUG HO MS 3499   NGUYEN THI TUYET   HA TINH

1,000,000

2/10/2019

Sender: 01357001. DD: 021019. SHGD: 10005450. BO: NGUYEN THI MAI DUNG. NGUYEN THI MAI DUNG (BAC NI NH) CT UNG HO CHI LUONG THI TIEM DANG DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU VIEN PHUC HOI CHUC NANG TW DUONG NGUYEN DU TP SAM SON THANH HOA

500,000

2/10/2019

Sender: 01357001. DD: 021019. SHGD: 10005449. BO: NGUYEN THI MAI DUNG. NGUYEN THI MAI DUNG (BAC NI NH) CT UNG HO CHI NGUYEN THI TUYET O THON TRUONG XUAN XA KY HOP HUYEN KY ANH TINH HA TINH

500,000

2/10/2019

Sender: 01357001. DD: 021019. SHGD: 10005452. BO: NGUYEN THI MAI DUNG. NGUYEN THI MAI DUNG (BAC NI NH) CT UNG HO CHO CON CUA ANH HOANG VAN THACH O XOM 8 XA QUYNH THANH HUYEN QUYNH LUU NGHE AN

500,000

2/10/2019

Sender: 01310012. DD: 021019. SHGD: 10009860. BO: DO DUY PHUONG. UH MS 3500 MONG MOI DIEU TOT LANH SE DEN

200,000

3/10/2019

IBPS SE: 01310001. DD: 031019. SH: 10002292. BO: VU TUAN NINH. UNG HO ANH THACH MS 3500

100,000

3/10/2019

BUI VAN QUANG; BUI VAN QUANG BHXH QN CT CHO C NGUYEN THI TUYET MS 3499; THON TRUONG XUAN, KY HOP, KY ANH, HA TINH;

1,000,000

3/10/2019

Ref: P0310092102{ } Ref: P0310092102{ }SM9. OW1910037360800, Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong k hu 4 xa ThanhVanHuyen Thanh BaTinh Phu Tho0364924902 Bao dt dan tri DVC: NGUYEN THI TUYET HOA

300,000

3/10/2019

Sender: 79334001. DD: 031019. SHGD: 10000755. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3501 .   ANH PHAN VAN VU (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10002486. BO: PHAM THI THU NGUYET. UNG HO BENH NHI HOANG THI B E

100,000

3/10/2019

Sender: 79334001. DD: 031019. SHGD: 10000847. BO: LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET, HA TINH VA MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU, HA GIANG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

400,000

3/10/2019

Sender: 79310001. DD: 031019. SHGD: 10002723. BO: LE BA LAM. MO SO 3500 ANH HOANG VAN THACH CAM ON BAO DAN TRI

500,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10003090. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3499

50,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10003816. BO: LA THI MINH THAO. MA SO 3500 A HOANG VAN THACH

100,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10004555. BO: HOANG THI NGA. MA SO 3498. CHUC ME TRON CON VUON G AH

500,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10005212. BO: NGUYEN MINH DUC. UNG HO MA SO 3501

200,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10005357. BO: NGUYEN MINH DUC. UNG HO MA SO 3499

200,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10005636. BO: PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3500

300,000

3/10/2019

Sender: 01310005. DD: 031019. SHGD: 10005644. BO: NGO HUONG GIANG. MA SO 3501 ANH PHAN ANH VU

200,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10005851. BO: HOANG THI HUONG GIANG. CK MA SO 3498 CHI LUONG T HI TIEM CHAU THAO NGUYEN 5G4 TRUONG NEWTON

200,000

3/10/2019

Sender: 79310001. DD: 031019. SHGD: 10005780. BO: HOANG THI HUONG GIANG. CHUYEN TIEN CHO MA SO 349 3 CHAU TRINH THI HONG THON LONG LINH NGOAI XA THO TRUONG THO XUAN THANH HOA CHAU THAO NGUYEN 5G4 TRUONG NEWTON

300,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10006699. BO: BUI VAN TRUONG. BUI VAN TRUONG UNG HO MA SO 3500

200,000

3/10/2019

Sender: 01310005. DD: 031019. SHGD: 10006894. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3500

100,000

3/10/2019

Sender: 79310001. DD: 031019. SHGD: 10007085. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3501

100,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10009157. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3501ANH PHAN VAN VU

150,000

3/10/2019

Sender: 79310001. DD: 031019. SHGD: 10009880. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3052 BA DO THI PHUONG

50,000

3/10/2019

Sender: 79310001. DD: 031019. SHGD: 10009891. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3499 NGUYEN THI TUYET

50,000

3/10/2019

Sender: 79305001. DD: 031019. SHGD: 10003531. BO: NGUYEN TRAN TIEN DUNG. CHUYEN TIEN GIUP DO ANH P HAN VAN VU MA SO 3501

1,000,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10013068. BO: PHUNG THUY DOAN QUYNH. UH GIA DINH ANH PHAN VAN VU

500,000

3/10/2019

Sender: 01309001. DD: 031019. SHGD: 10002928. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN TH ACH TRU XOM 8 XA QUYNH THANH HUYENQUYNH LUU TINH NGHE AN

300,000

3/10/2019

Sender: 01310005. DD: 031019. SHGD: 10015253. BO: TRAN THI NHUNG. CHI NHUNG UNG HO MA SO 3502

100,000

3/10/2019

Sender: 01310005. DD: 031019. SHGD: 10015295. BO: LE THANH TU. UH MS 3501 PHAN VAN VU

500,000

3/10/2019

Sender: 01310012. DD: 031019. SHGD: 10015796. BO: TRAN THI NHI. UNG HO MA SO 3502

200,000

3/10/2019

Sender: 01310005. DD: 031019. SHGD: 10016968. BO: PHAM LE QUANG. UNG HO MA SO 3502 BA DO THI PHUON G VA BE BAO THY DANG XA TRI

1,000,000

3/10/2019

MBVCB247963623. ma so 3500 : anh hoang van thach, tru xom 8, xa quynh thanh, huyen quynh luu, tinh nghe an. CT tu 0761002335435 NGO THI TRANG UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB247984160. UngHo MS 3500 Anh Hoang Van Thach . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/10/2019

MBVCB247986629. ung ho ma so 3500. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

3/10/2019

MBVCB247986774. ma 3499 nguyen thi tuyet. CT tu 0031000120930 BUI THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 247989059. ma so 3500   Hoang Van Thach, Nghe An. CT tu La Ngoc Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/10/2019

MBVCB247992892. ung ho ms 3495. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 247998911. ung ho ma so 3500. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB248009137. UNG HO MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

3/10/2019

MBVCB248012975. ung ho ma so 3500 be con anh Hoang Van Thach. CT tu 0441003767484 NGUYEN VAN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB248016352. ung ho ma so 3501. CT tu 0011000756761 LE VU HONG HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB. 248030125. Phan Van Vu   MS: 3501. CT tu Dang Quoc Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 248033156. 3501 a Phan Van Vu. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/10/2019

MBVCB. 248036542. be so sinh u khung. CT tu hoang van thach toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248057611. ung ho ma so 3501: Phan Van Vu (Ha Giang). CT tu 0731000617418 DOAN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248063290. Ung ho ma so 3500: Hoang Van Thach (Nghe An). CT tu 0731000617418 DOAN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248066023. Ung ho ma 3501 Anh Phan Van Vu. CT tu 0021000249551 TRAN THI KIM CUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248075872. MS 3501 anh Phan Van Vu. CT tu 0711000248847 TRAN THI THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB248078943. Ma So 3501: anh Phan Anh Vu (tinh Ha Giang). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB248127275. Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

3/10/2019

MBVCB248138648. Ung ho chau Hoang Thi Be. CT tu 0331000510971 DAO DUY CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB. 248140513. 3501: Phan Anh Vu. CT tu NGUYEN QUANG TUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/10/2019

MBVCB248141624. ung ho con gai anh Thach ma so 3500. CT tu 0691000297485 NGUYEN THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

30,000

3/10/2019

MBVCB248161275. ung ho gd anh Vu ms 3501. CT tu 0691000297485 NGUYEN THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

30,000

3/10/2019

MBVCB. 248166231. Ung thu mau. CT tu Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/10/2019

MBVCB. 248178238. ma so 3501. CT tu Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/10/2019

MBVCB248182791. ung ho ma so 3501. CT tu 0301000356917 DANG THI THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB. 248184837. bi ung thu mau. CT tu 3501 Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB248189099. ung ho gd anh Phan Van Vu ma so 3501. CT tu 0201000659941 TRAN THI HUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248191873. ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 3498. CT tu 0201000659941 TRAN THI HUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB248194026. ung ho chi Luong Thi Tiem Ma 3498. CT tu 0831000014067 VU DINH QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248193462. ung ho chi Nguyen Thi Tuyet ma so 3499. CT tu 0201000659941 TRAN THI HUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB248204852. ung ho ma so 3501. CT tu 0011002077034 TRAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248205844. ung ho ma so 3501. CT tu 0011002111530 BUI HUU THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB. 248214843. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3488 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248215238. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3489 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248215747. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3490 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248216375. ong ba su tan thu un ung ho ma so 349. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3491 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248216894. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3492 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248217269. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3493 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248226529. Ms 3501. . . . Anh Phan Van Vu. CT tu le dac phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248227225. uh ms 3501. CT tu 0611001554542 NGUYEN THE HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248228897. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3495 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248229486. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3494 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248229877. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3496 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248230333. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3497 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248230214. ung ho 3 bo con bi ung thu. CT tu 0451001992018 NGUYEN MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB. 248230703. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3498 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248231072. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3499 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248231321. Giup MS 3499. CT tu 0611000188139 NGUYEN THI NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB. 248231652. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3500 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248231998. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3501 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248232239. Giup MS 3501. CT tu 0611000188139 NGUYEN THI NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB248235350. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. CT tu 0071001158033 LE THANH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248239795. Ma so 3501. CT tu Ma so 3501 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

20,000

3/10/2019

MBVCB. 248240301. Ma so 3502. CT tu Ma so 3502 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

20,000

3/10/2019

MBVCB. 248246291. ma so 3501 anh Phan Van Vu . CT tu Do Thi Phuong Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB248257759. Chuyen tien ung ho Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. CT tu 0011001271123 LE DINH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248280780. anh tung ung ho be hong nhung ma 3484 so dien 0399979628 ngu ap 5, thi tran vinh vien huyen long my tinh hau giang. CT tu 0931004207479 NGUYEN THI THU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248303945. ung ho ma 3502 ba do thi phuong. CT tu 0011000654164 DINH THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB248312776. giup ba chau Do Thi Phuong 100k. CT tu 0011003111663 CHU DINH MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB248315702. ung ho ma so 3502. CT tu 0791000038616 NGUYEN DUONG NHU Y toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 248324229. chau Bao Thy bi u nao. CT tu Do thi phuong (ma so 3502) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248340232. Be Bao Thy, MS: 3502. CT tu 0611001928733 PHAM QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248341525. ung ho gd anh Hoang Van Thach ma so 3500. CT tu 0201000659941 TRAN THI HUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB248344867. Em gui tien sua cho chi Luong Thi Tiem. CT tu 0531002587990 HO THI LAN TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB. 248382951. 2 bo con bi ung thu mau. CT tu Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/10/2019

MBVCB. 248386537. Chau bi benh hiem ngheo. CT tu Maso 3502 Ba Do Thi Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/10/2019

MBVCB. 248398666. ms 3502 ba do thi phuong thanh ba phu tho. CT tu doan hong hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/10/2019

MBVCB248409407. ung ho be Bao Thy   Phu Tho. CT tu 0301000363599 PHAN MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

600,000

3/10/2019

MBVCB248419579. Ung ho ba chau o Phu Tho co Ma so 3502. CT tu 0011001752313 VU DIEU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB248424189. MS 3502. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB248468312. ung ho ma so 3502 : Ba Do Thi Phuong. CT tu 0531002566888 TRAN TIEN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

3/10/2019

MBVCB. 248471146. ms 3502 do thi phuong. CT tu anh dong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 248482884. Ms 3500 anh Hoang Van Thach. CT tu DIEN THUY toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248490975. chau Bao Thy bi U lao ac tinh. CT tu ba DO THI PHUONG toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/10/2019

MBVCB248492450. ung ho be Bao Thy dang dieu tri o Phu Tho. CT tu 0351000681697 NGUYEN BA TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/10/2019

MBVCB. 248504002. U nao. CT tu Ngoc Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/10/2019

MBVCB248510230. ung ho ma so 3493 Trinh Thi Hong. CT tu 0011004255045 HOANG THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

3/10/2019

MBVCB248510746. ung ho ma so 3494 Truong Thi Thuan. CT tu 0011004255045 HOANG THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/10/2019

MBVCB. 248514783. tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe A. CT tu Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 248522621. 3501 _ phan van vu. CT tu pham quynh anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/10/2019

MBVCB248528506. MS 3502 Ba Phuong va Be Bao Thy . CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/10/2019

MBVCB248534363. 3502. CT tu 0301000413341 DINH XUAN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/10/2019

MBVCB. 248554073. ms 3501 phan van vu. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/10/2019

MBVCB248557219. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. CT tu 0181003382017 NGUYEN XUAN NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/10/2019

MBVCB. 248576471. MS 3502. CT tu Tinh Thuc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/10/2019

MBVCB. 248580403. benh u nao ac tinh. CT tu bui nguyen dong nghi giup ms 3502 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

3/10/2019

MBVCB248590626. ms so 3500, anh Hoang Van Thach. CT tu 0071000672272 NGUYEN HOANG TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190339353001. NGUYEN DANG TRUC LAM. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190191625002. NGUYEN DANG TRUC LAM. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem.

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190982641003. TRAN MINH HOANG. ung ho ma so 3500 anh hoang van thach

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190935097001. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An hoancanhkhokhan

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190998389002. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang hoancanhkhokhan

150,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190861381005. Ma so 3495: Dao Van Quan,   thon Tuong Thuy 3, xa Trac Van, huyen Duy Tien, Hoan Canh kno khan

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0210191002257006. TRAN VAN QUY. Ma so 3500

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0210190207171001. VO DANG AI KHANG. Ms 3500 Giup do anh Hoang Van Thach

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190655113003. phan ngoc hung Giup ma so: 3501

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190969817001. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Nghiet nga

60,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190227701001. ngoc anh ung ho quy nhan ai ha noi quy nhan ai

2,000,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190122215001. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190340655001. PTK 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190904731001. TRAN THI KHANH. Ung ho MS 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau Be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190892063002. TRAN THI KHANH. Ung ho MS 3501: Anh Phan Van Vu. Dia chi:   thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190263521001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem ma so 3501

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190803122002. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190758430003. Nguyen Thi Hai Yen   Ha Noi ung ho ma so 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190698062001. Phan Van Vu Vinh Son,   xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, Ha Giang Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190382950001. LE NGUYEN BAO TRAN. Giup do anh Phan Van Vu (tinh Ha Giang), ma so 3501

150,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190508626001. Phan Van Vu   Ma so 3501 Bac Quang Ha Giang Ba bo con bi ung thu mau

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190514956001. DAO THI THU HANG. Ma so 3501: Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190943596001. NGUYEN THI MINH. giup gia dinh qua con hoan nan Ma so 3501

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190555152001. BUI XUAN BA. Ung ho ma so 3500_chau be o Nghe An

2,000,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190077568001. Trang vcb ung ho anh Phan Anh Vu MS3501

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190846780001. TRUONG NGOC LAN. Ung Ho Case Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190653082004. THAI HUU DUNG. ung ho MS 3501   Phan Anh Vu   Dia chi thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Bac Giang

5,000,000

3/10/2019

IBVCB. 0310191035830001. PHAM THI NHI. ung ho ma so 3500

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190191212003. NGUYEN TUAN ANH. gui den ma so 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190226774001. VU LAN CHI. Vu Lan Chi ung ho tien cho Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

5,000,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190702670001. THAI VIET HAI. Ma so 3501:   Anh Phan Van Vu

50,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190610470001. PHAM ANH TU. Ma so:   3501

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190518146002. DUONG THI CAM THUONG. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310191011162003. TRINH THI DINH. Ung ho ma 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190787566001. bui dang khoa van canh hoai duc ha noi Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190592904001. Le Ngoc Lan 263 34 Nguyen Hong Dao, F. 14,   Q. TB, TP. HCM Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190939074001. BUI THI VIET ANH. Ma so 3500 Hoang Van Thanh Nghe An

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190032606001. Ms 3502 Ms 3502 Ms 3502

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190230466001. Nguyen thi Thu Ha MS 3490, 3493, 3495, 3496, 3497, 3499. Moi MS100ngan

600,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190067136002. Nguyen thi Thu Ha 91 Huyen Tran Cong Chua, P. 8,   Tp Vung Tau MS 3492, 3501. Moi MS200ngan

400,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190666020002. Pham Vinh Quang Ha Noi ma 3502, ba Do Thi Phuong, Phu Tho

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190166748001. Dong Thi Van Long Bien,   Ha Noi Ung ho Ba Do Thi Phuong (MS 3502)

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190543035001. NTMH Quang Ngai MS03502

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190348463002. TRAN TIEN VIET. Giup ma so 3500 anh HOANG VAN THACH

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190892871002. LE MINH HANG. ma so:   3501 Phan van vu   thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang tinh Ha Giang

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190395385002. Linh Hanoi Ma 3502

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190213041002. PHAM HAI HUY. Ung ho MS 3501 ( anh Phan Van Vu )

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190278365003. Linh Hanoi Ma 3500

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190509237004. Linh Hanoi Ma 3499

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190403317006. Linh Hanoi Ma 3501

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190621857001. TRINH MINH TUAN. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Thanh Van, huyen Thanh Ba

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190396081007. Linh Hanoi Ma 3498

100,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190738017001. TRUONG THI NGOC DIEP. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. Dia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190746549001. Dieu Hai Phong MS 3501 Anh Phan Van Vu

50,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190272865002. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3484, 3492,   3493, 3494, 3498,   3499, 3500, 3501,   3489, 3485 moi ms 50. 000dg

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190992623001. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3502

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310191014975002. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3499

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190805063001. NGUYEN PHUONG LIEN. Ma so 3502: ung ho ba Do thi phuong, khu 4, xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh phu Tho de chua benh cho chau

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190979093001. BUI DANG DUC. Giup Gia dinh anh Vu Ma So 3501

300,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190654515002. BUI DANG DUC. Ung ho cho gia dinh anh Vu, Ma so 3501

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190277299001. MAO MONG TUYEN. UNG HO ONG NGUYEN KHAC HUA,   KHU 5, THON HUNG CUONG, CHUONG XA,   CAM KHE, TINH PHU THO

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190234355001. NGUYEN THUY DUONG. Ung ho MS 3498, 3499,   3500, 3501, 3502 moi ma 200k

1,000,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190110843001. Dinh Thi Thu Thanh Oai,   Ha Noi MS 3502 B. Do Thi Phuong,   Thah Van, Thanh Ba, P. Tho

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190370059002. THUCTA HCM Ma so 3502 be Bao Thy

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190397781002. thang hanoi 3502

500,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190208527002. VU THI HANG. Ung ho ma so 3500 anh Hoang Van Thach

200,000

3/10/2019

IBVCB. 0310190057992001. CTY CP CNSH CAY GIONG VIET NAM UNG HO BE CO KHOI U THEO MA SO 3500 HOANG VAN THACH H. QUYNH LUU T.   NGHE AN

5,000,000

3/10/2019

070061. 021019. 221653. Ma so 3498: ung ho chi Luong Thi Tiem, tinh Thanh Hoa

200,000

3/10/2019

070296. 021019. 222100. Ma so 3500: ung ho anh Hoang Van Thach, tinh Nghe An

200,000

3/10/2019

626276. 021019. 224718. 3377868446 Chuyen qua MoMo Ma so 3500 Hoang Van Thach

200,000

3/10/2019

308438. 021019. 234001. ung ho ma so 3500

80,000

3/10/2019

117042. 031019. 000133. Ma so 3500 FT19276459568054

500,000

3/10/2019

118057. 031019. 001843. Ck tu thien FT19276255233907

100,000

3/10/2019

119162. 031019. 004138. Ung ho ma so 3500 gia dinh anh hoang van thach mong chau be manh khoe binh an va vuot qua duoc so ph

300,000

3/10/2019

089511. 031019. 014307. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 3500

500,000

3/10/2019

980779. 031019. 053321. Ung ho chi Tiem ma so 3498

100,000

3/10/2019

126741. 031019. 070131. Giup do anh Phan Van Vu MS3501 FT19276500075250

1,000,000

3/10/2019

130464. 031019. 074315. Ung ho ms 3499 FT19276861495002

100,000

3/10/2019

347143. 031019. 075019. ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501

1,000,000

3/10/2019

133947. 031019. 080751. Ung ho MS 3501 FT19276500317440

200,000

3/10/2019

165568. 031019. 082451. ung ho Ma so 3500: Anh hoang van thach

200,000

3/10/2019

142008. 031019. 084428. MS 3501 FT19276250548928

300,000

3/10/2019

143699. 031019. 085031. Ung ho ma so 3501. gia dinh anh Vu FT19276512419595

200,000

3/10/2019

143391. 031019. 085327. Nguyen Van Tu Anh ct ung ho anh Phan Van Vu. MS:   3501

100,000

3/10/2019

901012. 031019. 092741. Chuyen tien

500,000

3/10/2019

902401. 031019. 093012. Chuyen tien ung ho Ma so 3499   nguyen thi tuyet

500,000

3/10/2019

590433. 031019. 100508. GIUP BE MS 3500

200,000

3/10/2019

170641. 031019. 100905. ung ho ma so 3500 FT19276561445103

100,000

3/10/2019

641261. 031019. 101112. Ung ho MS 3499

100,000

3/10/2019

175732. 031019. 102206. Ma so 3302 chi le thi lien thon thanh long xa thach ban huyen thach ha ha tinh FT19276884101742

1,000,000

3/10/2019

171496. 031019. 103254. Cac con yeu ung ho ma 3500     100, 000 VND; ma 3501   200, 000 VND

300,000

3/10/2019

183870. 031019. 104317. Ung ho ms. 3501 phan van vu FT19276203219665

200,000

3/10/2019

493418. 031019. 104611. 3501

200,000

3/10/2019

367145. 031019. 104600. Ung ho ms 3501

50,000

3/10/2019

367185. 031019. 104801. ung ho ms 3500

50,000

3/10/2019

160458. 031019. 105035. Ms 3501 phan van tu

300,000

3/10/2019

499653. 031019. 105803. ung ho anh phan van vu ma so 3501

500,000

3/10/2019

509238. 031019. 111540. Ung ho Ma so 3501 gd anh Phan Van Vu

300,000

3/10/2019

624689. 031019. 112248. UNG HO CHAU HOANG THI BE SN 2592019

200,000

3/10/2019

926076. 031019. 113500. 191003000015221 Ung ho ma so 3500 ZP5DMTD1H54U

800,000

3/10/2019

174652. 031019. 113831. UNG HO MS 3476 3498 3499 MOI MS 1TRIEU

3,000,000

3/10/2019

205317. 031019. 113926. Ung ho ma so 3501 gia dinh anh Phan Van Vu. FT19276 435730386

100,000

3/10/2019

208764. 031019. 114913. Gui toi anh Phan Van Vu,     huyen Bac Quang,   tinh Ha Giang.   Ma so 3501 FT1927 6257603570

250,000

3/10/2019

211625. 031019. 115802. Ma so 3501 anh Phan Van Vu FT19276510160709

200,000

3/10/2019

213309. 031019. 120317. Ung ho gd a Vu ma so 3501 FT19276435818028

200,000

3/10/2019

220233. 031019. 122817. Giup do 3498 FT19276275182807

500,000

3/10/2019

221839. 031019. 123421. ung ho anh Phan Van Vu ung thu mau ma so 3501 FT19276340869209

1,000,000

3/10/2019

223443. 031019. 124045. Ung ho ma so 3501 a phan van vu FT19276950703021

500,000

3/10/2019

225965. 031019. 125046. Ung ho anh Phan Van Vu FT19276560621972

100,000

3/10/2019

361411. 031019. 125759. Ung ho anh Phan Van Vu   Ma so 3501

2,000,000

3/10/2019

262272. 031019. 125851. Ung ho ma so 3501 phan van vu

500,000

3/10/2019

550351. 031019. 130618. Chuyen khoan tien ung ho gia dinh anh Phan Van Vu o Vinh Son Vinh Phuc Bac Quang Ha Giang

200,000

3/10/2019

230038. 031019. 130801. Ma so 3500, anh Hoang Van Thach, bo chau be FT19276180543457

300,000

3/10/2019

244832. 031019. 135808. Ung ho gia dinh a Phan Anh vu ma so 3501 FT19276877212396

100,000

3/10/2019

395647. 031019. 140414. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 3501 ung ho gia dinh a Phan Van Vu

1,000,000

3/10/2019

371529. 031019. 141434. ung ho ma so 3502

200,000

3/10/2019

994713. 031019. 142347. ung ho 3502

300,000

3/10/2019

023477. 031019. 142347. Chuyen tien ung ho be Bao Thy.   Ma so 3502

200,000

3/10/2019

910868. 031019. 142420. VU THI THI Uh ma so. 3502 be bao thy

250,000

3/10/2019

910971. 031019. 142549. VU THI THI Uh ma so. 3501 anh Phan van vu

200,000

3/10/2019

673038. 031019. 143138. Kieu Oanh ung ho ma so 3501 bo con anh Phan Van Vu

200,000

3/10/2019

259288. 031019. 143541. Ung ho anh Phan Van Vu ms 3501 FT19276620572009

500,000

3/10/2019

262311. 031019. 144306. 3499   chi Nguyen Thi Tuyet FT19276290260667

200,000

3/10/2019

189333. 031019. 144601. Ung ho ma so 3502: Ba Do Thi Phuong   Chau Bao Thi

200,000

3/10/2019

263949. 031019. 144706. Ung ho ma so 3502 Do Thi Phuong khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh Pho Tho FT19276180910081

200,000

3/10/2019

036398. 031019. 145019. Ung ho be Bao Thy

500,000

3/10/2019

265353. 031019. 145051. Ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501 FT19276905257602

100,000

3/10/2019

996806. 031019. 150804. Ung ho MS 3502, Ba Do Thi Phuong, Thanh Ba, Phu Tho hoan canh kho khan

200,000

3/10/2019

514045. 031019. 151143. Dung14 ung ho ma so 3502

398,000

3/10/2019

740870. 031019. 151901. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN VAN KHANH ung ho ma so 3502

300,000

3/10/2019

681068. 031019. 152550. Ung ho be Bao thy ma so 3502

200,000

3/10/2019

624418. 031019. 153119. Ung ho ms 3501

100,000

3/10/2019

685000. 031019. 155143. Cong ty TNHH Linh Trung dia chi So 26 28 30 ngo 71 Lang Ha HN ung ho Ma so 3501

2,000,000

3/10/2019

685548. 031019. 155510. Cong ty TNHH Linh Trung dia chi So 26 28 30 ngo 71 Lang Ha HN ung ho ma 3500

2,000,000

3/10/2019

296479. 031019. 160106. Ma 3502 ba Do Thi Phuong, khu 4, xa Thanh Van, huyen Thqnh Ba, tinh Phu Tho. Dt 0364924902 FT1927607

200,000

3/10/2019

299262. 031019. 160724. Ma so 3502 FT19276513476559

200,000

3/10/2019

305019. 031019. 162016. Ma so 3502 do thi phuong FT19276747547993

1,000,000

3/10/2019

305253. 031019. 162053. Ung ho Ma so 3502 FT19276747550747

7,000,000

3/10/2019

309474. 031019. 163013. Ung ho gia dinh anh Phan Van Vu ma so 3501 FT19276090187030

500,000

3/10/2019

311083. 031019. 163402. 3502 Do Thi Phuong FT19276747604054

1,000,000

3/10/2019

669874. 031019. 163936. ma so 3502

100,000

3/10/2019

595167. 031019. 164637. Ung ho MS 3500 Tam long nhan ai

150,000

3/10/2019

518146. 031019. 164908. Co chut tam long giup chau be dieu trimong chau luon khoe manh binh An

100,000

3/10/2019

921391. 031019. 165113. PHAM THI KIM ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3501 anh Phan Van Vu

200,000

3/10/2019

319259. 031019. 165342. Giup chau thy FT19276430217430

210,000

3/10/2019

685950. 031019. 170349. chuc be mau khoe lai

100,000

3/10/2019

696307. 031019. 171146. ung ho Ms 3501 Phan Van Vu

100,000

3/10/2019

103057. 031019. 173944. Ung ho Ma so 3501 Phan Van Vu

100,000

3/10/2019

103087. 031019. 173950. Ma so 3502

50,000

3/10/2019

346777. 031019. 181248. Ung ho gia dinh anh Phan Van Vu.   Mong gia dinh anh mau khoe FT19276480771503

300,000

3/10/2019

922088. 031019. 182030. ung ho chau bao thy

100,000

3/10/2019

656265. 031019. 192053. ung ho anh Hoang Van Thach ma so 3500

500,000

3/10/2019

700410. 031019. 081905. ma so 3501, ho tro bo con anh Vu

500,000

3/10/2019

700576. 031019. 082246. ma so 3502, giup do be Bao Thy

500,000

3/10/2019

106679. 031019. 204201. Ung ho ms 3502

200,000

3/10/2019

522218. 031019. 204429. Ung ho Ma so 3498 Luong Thi Tiem

100,000

3/10/2019

094743. 031019. 204912. 353SML8192760008 Chau Anh ung ho Hoang Thi Be ma so 3500

100,000

3/10/2019

094747. 031019. 205510. 353SML8192760009 Chau Anh mong chi Bao Thy mau khoe ma so 3502

100,000

3/10/2019

797390. 031019. 210619. chau Bao thy ma so 3502

200,000

3/10/2019

716449. 031019. 211747. Giup anh Phan Van Vu ma so 3501

1,000,000

3/10/2019

431178. 031019. 215012. giup do GD ma so 3502

100,000

3/10/2019

401410. 031019. 215753. Ban Hoang Ton 15 ngo 2 van phu ha dong ung ho ban Bao thy, ma so 3502.   Chuc ban nhanh lanh benh. FT1

200,000

3/10/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS3499 EM NGUYEN VAN HOANG CON CHI NGUYEN THI TUYET O HA TINH BI TAT , BENH HEP VAN TIM

1,000,000

3/10/2019

VU NGOC LAN; GIUP MA SO 3501;

300,000

3/10/2019

IBPS SE: 01310012. DD: 031019. SH: 10004178. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3500

50,000

3/10/2019

NGUYEN VAN A CT MA SO 3501: 100. 000VND, MA SO 3500: 100. 000 VND GD TIEN MAT

200,000

3/10/2019

Sender: 79307005. DD: 031019. SHGD: 10001984. BO: TRAN HONG THU. IBGIUP DO CHI LUONG THI TIEM , MA   SO 3498 (ME CON THAI PHU THOAT CHET DUOI GAM XE TAI MONG BUA AN NO)

1,000,000

3/10/2019

Sender: 79307005. DD: 031019. SHGD: 10004048. BO: NGUYEN THI HOA. IB UNG HO GIA DINH ANH PHAN VAN VU   MA SO 3501

200,000

3/10/2019

Sender: 79307005. DD: 031019. SHGD: 10004701. BO: LA THI HOA BINH. IBGIUP DO CHAU HOANG THI BE (MA SO 3500) XOM 8, QUYNH THANH, QUYNH LUU,   NGHE AN

1,000,000

3/10/2019

Sender: 79307005. DD: 031019. SHGD: 10005946. BO: NGUYEN THI QUYNH TIEN. IBUNG HO MS: 3501 ANH PHA N VAN VU

1,000,000

3/10/2019

Sender: 79303008. DD: 031019. SHGD: 10019371. BO: HUYNH THI CAM THU. UNG HO BE BAO THY BI U NAO AC TINH

300,000

3/10/2019

Sender: 01321001. DD: 031019. SHGD: 10001695. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HO BE BAO THY MA SO 3502 BA DO THI PHUONG KHU 4 XA THANH VAN HUYEN THANH BA TINH PHU THO

300,000

3/10/2019

Sender: 01310001. DD: 031019. SHGD: 10010547. BO: NGUYEN THI THUY ANH. UNG HO GIA DINH ANH PHAN VA N VU (HA GIANG)

300,000

4/10/2019

GUI BA DO THI PHUONG (H THANH BA, T PHU THO)   MS: 3502   VU THI THU NOP TIEN GD TIEN MAT

3,000,000

4/10/2019

Sender: 01310012. DD: 041019. SHGD: 10002206. BO: HOANG HAI VAN. VAN HOANG UNG HO MA SO 3501 ANH P HAN VAN VU

1,000,000

4/10/2019

Sender: 01310001. DD: 041019. SHGD: 10000534. BO: NGUYEN THI BICH NGOC. UNG HO MS 3501 ANH PHAN VA N VU

300,000

4/10/2019

Sender: 01310005. DD: 041019. SHGD: 10001804. BO: NGUYEN HANH LE. UNG HO TRUONG HOP MA SO 3502

300,000

4/10/2019

Sender: 01310001. DD: 041019. SHGD: 10001647. BO: DUONG VAN TIEN. 3502

500,000

4/10/2019

Sender: 01310001. DD: 041019. SHGD: 10003461. BO: TRAN HOAI NAM. UNG HO CHAU BAO THI U NAO O PHU T HO

500,000

4/10/2019

Sender: 01310005. DD: 041019. SHGD: 10004117. BO: MAI THI THOM. MS 3502 BA DO THI PHUONG

4,600,000

4/10/2019

Sender: 01310005. DD: 041019. SHGD: 10004518. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3486 DAU THI HIEN

50,000

4/10/2019

Sender: 79604002. DD: 041019. SHGD: 10000124. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3502   CHARGEDETAILS OUR

500,000

4/10/2019

Sender: 01310005. DD: 041019. SHGD: 10013249. BO: DUONG DUY HUNG. UNG HO MS 3502

500,000

4/10/2019

Sender: 79604002. DD: 041019. SHGD: 10002179. BO: CAO NHAT LY. 3502 DO THI PHUONG PHU THO3498 LUON G THI TIEM THANH HOA 3499 NGUYEN THI TUYET HA TINH3500 H OANG VAN THACH NGHE AN CHARGEDETAILS OUR

2,000,000

4/10/2019

MBVCB249010730. ung ho ms 3481. CT tu 0491000057969 NGUYEN MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB249035846. Ban doc Huu Duc ung ho Ma so 3499: Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan. CT tu 0351000867882 NGUYEN HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/10/2019

MBVCB249077284. ung ho be Bao Thy ms 3502. CT tu 0351001088866 VU QUANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/10/2019

MBVCB249099576. ma so 3498. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB249126252. UngHo MS 3501 anh Phan Van Vu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB. 249136752. Giup ma so 3502. CT tu Nguyen Phan Minh Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/10/2019

MBVCB249178942. ung ho ms 3502(50)va 3499 (50). CT tu 0591000326820 NGUYEN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB. 249208564. ma so 3501. CT tu phan van vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

4/10/2019

MBVCB249222340. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong, khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho. CT tu 0461000608652 TRAN XUAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB249231521. ung ho be Truong. CT tu 0021001324970 VU ANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB249237525. UNG HO MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/10/2019

MBVCB248594654. UNG HO MA SO 3502 BA DO THI PHUONG . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/10/2019

MBVCB248596557. UngHo MS 3502 ba Do Thi Phuong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/10/2019

MBVCB. 248600834. 3502. CT tu Do Thi Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/10/2019

MBVCB. 248602208. 3501. CT tu Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

4/10/2019

MBVCB248602225. Ung ho Ma so 3502. ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Thanh Van, Thanh Da, Phu Tho. CT tu 0911000032324 LE VU LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/10/2019

MBVCB248605222. ung ho be Bao Thu ma so 3502 mong em som khoe manh. CT tu 0491000413044 TRAN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/10/2019

MBVCB248613710. ung ho ma so 3502 ba Do Thi Phuong, khu 4 xa thanh van, huyen thanh ba, phu tho. CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB248614227. ung ho gd anh Phan Van Vu, Ha Giang, ms 3501. CT tu 0021001594064 DINH BA DIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/10/2019

MBVCB248615261. Ms 3502. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB248615742. ms 3501. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB248616423. ms 3498. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB. 248650572. gia dinh ung thu mau. CT tu 1. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/10/2019

MBVCB. 248657801. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

4/10/2019

MBVCB. 248675763. 3502 ba Do Thi Phuong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

350,000

4/10/2019

MBVCB248677987. ung ho gia dinh anh PHAN VAN VU ha giang. CT tu 0691000296888 TRAN HUONG CHAU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/10/2019

MBVCB248680714. ung ho ma so 3481. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/10/2019

MBVCB248682970. 1. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho. DT:   0364924902. CT tu 0611001446882 NGUYEN MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB248690741. gui cho ba: Do Thi Phuong ( ba be Bao Thy). CT tu 0441000684902 TRAN THI KIEU LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB248699249. ung ho chi Lien   Ma so : 3302. CT tu 0071000949848 PHAM NHAT VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/10/2019

MBVCB. 248756844. 3496, 3499. CT tu TD toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

4/10/2019

MBVCB. 248758180. Ms 3502 ba Do Thi Phuong Phu Tho. CT tu Hoang Quang Cuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/10/2019

MBVCB. 248778343. MA SO 3502: CHI BAO THY. CT tu BE KEM toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

4/10/2019

MBVCB248787048. MS 3502 ho tro be Bao Thy. CT tu 0121000774135 TRAN CONG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/10/2019

MBVCB248791319. ung ho be Bao Thy ma so 3502. CT tu 0611001605446 HOANG THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/10/2019

MBVCB. 248836550. uhms3501: 1000000vnd, ms3500, 1000000. CT tu nt toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

4/10/2019

MBVCB248874057. ung ho gia dinh anh vu ma so 3501. CT tu 0011004279532 NGUYEN THUY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/10/2019

MBVCB. 248883392. chau bi ung thu. CT tu Do Thi Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/10/2019

MBVCB248885180. ung ho MS 3502. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/10/2019

MBVCB248885918. ung ho MS 3500. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190941373001. Hoa TPHCM Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190805101002. Hoa TPHCM Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190386673002. NGUYEN THI DUY LY. UH MS 3318 C Thom 300k; MS 3331 va 3333 moi MS 100k

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190734457001. NGO THI THANH HOA. MS 3501:   Phan van Vu

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190015235003. NGUYEN THI DUY LY. MS 3492, 3500, 3501,   3502 moi MS 200k

800,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190958735003. NGUYEN HUNG YEN. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190389451004. NGUYEN HUNG YEN. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190242435004. NGUYEN THI DUY LY. MS 3462,   3491,   3493, 3494, 3495,   3497, 3498, 3499 moi MS 50 k

400,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190034609001. nguyen thi Minh so 9 Dinh Le Ma so 3502:   Ba Do Thi Phuong

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190593805002. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho ma so: 3500 anh Hoang Van Thach

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190634943002. TA THI TAM. ung ho Ma so:   3499 Nguyen Thi Tuyet

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190763741003. PHAN THI BAO CHAU. ung ho anh Phan Van Vu MS:   3501

300,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190241825004. NGUYEN THI THUY HIEN. Ung ho ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua, khu 5, thon Hung Cuong, xa Chuong Xa, Cam Khe,   Phu Tho

300,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190881799001. MS 3501 Phan Van Vu Vinh Son Vinh Phuc Bac Quang Ha Giang 3 bo con K mau

300,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190761047001. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190290631003. NGUYEN THI HOA. Ho tro ma so 3481: Nguyen Van Tue

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190849605002. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3499: Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan, xa Ky Hop,   huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh.

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190708229001. NGHIEM DANG THI DIEP. Ma3498 (me con thai phu): 250. 000d;   Ma 3499(cau be di bang tay):   250. 000d

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190722059001. NGUYEN TAT THANG. Ung ho be con anh Thach o Nghe An, ma so 3500

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190017647001. NGUYEN THI KIM DUNG. ung ho Ma so 3502:   Ba Do Thi Phuong

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190177323001. TRAN THI NGAN. MS 3502 300k, MS 3501 300k

600,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190797827003. MS 3502 Ba Do Thi Phuong khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh Phu Tho Chau ngoai bi u nao

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190363131004. MS 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet Thon Truong Xuan, xa Ky Hop,   Ky Anh, Ha Tinh Con trai bi di tat chan

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190814049002. NGUYEN QUANG THINH. Giup do cho Ma so 3501: Anh Phan Van Vu Dia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190748265003. NGUYEN QUANG THINH. Xin duoc giup do Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190683297001. Nguyen Mai Anh MS 3502, ba Phuong, chau Thy

1,000,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190096061006. NGUYEN QUANG THINH. Xin giup do Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet Thon Truong Xuan, xa Ky Hop,   huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh. DT: 0398. 206. 086

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190209195007. NGUYEN QUANG THINH. Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem. Hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu, Benh vien Phuc hoi chuc nang Trung uong, TP Sam Son, Thanh Hoa.

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190282314003. Ung ho cac be HCMC Ung ho cac be

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190998470001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3502, ba Do Thi Phuong

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190562692002. PHAN THI HUONG. Ho tro ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0310190416065001. Tran Thi No Da Nang Ma so 3501

300,000

4/10/2019

IBVCB. 0310190954624003. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190671676001. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho. Ba oi

60,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190866796001. TRAN THI NGOC UYEN. Tran Ngoc Uyen van khe Ha Dong giup em Nguyen Van Tue THPT Ly Thuong Kiet Viet Yen Bac Giang

2,000,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190091212001. TRINH HUONG GIANG. Ung ho quy khuyen hoc

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190618004002. HOANG VINH QUY. Ma so 3501:   Anh Phan Van Vu

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190983534001. VU HUY HOANG. Cun Bong gau ung ho Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

500,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190240032001. DOAN LE DUY UYEN. MS3502   Ba Do Thi Phuong, Khu4, x. Thanh Van, H. Thanh Ba, Tinh Phu Tho; Co Hong chu Hue Seatle My gui dong gop cho be Bao Thy

2,000,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190681054001. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3500

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190700218002. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3498, 3499, 3501, 3502 moi ma 50k

200,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190718698003. VUONG TINH MACH. Ung ho ma so 3498: 300. 000;   ma so 3499: 300. 000; ma so 3500: 400. 000

1,000,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190091952001. VU PHAM TRAM ANH. VU PHAM TRAM ANH UNG HO CAC MS (MOI MS 150. 000D): 3499, 3500,   3502

450,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190129912001. TRAN MINH NGOC. Giup Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau Hoang Thi Be), tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

100,000

4/10/2019

IBVCB. 0410190470066001. Nguyen Van Trung 358 04 Phan Chau Trinh Ho Ngheo

200,000

4/10/2019

544235. 041019. 135705. Ho tro chi Luong Thi Tiem   ma so 3498 FT19277933915474

1,000,000

4/10/2019

775115. 041019. 141909. ma so Anh Lo Van Quy ban Lech Son La sdt 0974033243

100,000

4/10/2019

555790. 041019. 142543. Ma so 3502 ba Do Thi Phuong.   Chuc be Bao Thy mau khoi benh FT19277761504030

200,000

4/10/2019

794195. 041019. 144512. UNG HO MA SO 3486 EM DAU THI HIEN,   XOM 10 XA NGHIA LAM, HUYEN NGHIA HUNG, TINH NAM DINH

300,000

4/10/2019

594577. 041019. 155054. Ms 3502. Ba Do Thi Phuong FT19277540404635

200,000

4/10/2019

614615. 041019. 163416. Ung ho ma so 3500 anh Hoang Van Thach FT19277591221460

500,000

4/10/2019

627412. 041019. 170335. Anh phan van vu thon vinh son xa vinh phuc huyen bac quang tinh ha giang 3 bo con bi ung thu mau FT1

500,000

4/10/2019

435053. 041019. 190051. MS 3500   anh HOANG VAN THACH

500,000

4/10/2019

770272. 041019. 073809. giup do chau Hoang mua xe lan.   ma so 3499

100,000

4/10/2019

682030. 041019. 200342. Ung ho gd a Hoang Van Thach ms 3500 FT19277690947254

1,000,000

4/10/2019

343701. 041019. 211735. 3388282325 Chuyen qua MoMo Ma so 3500 anh Hoang Van Thach

500,000

4/10/2019

347009. 041019. 213348. ho tro chi le thi lien va anh chau o ha tinh

200,000

4/10/2019

707337. 031019. 221341. ttq ung ho ma so 3502

100,000

4/10/2019

976474. 031019. 221903. Ma so 3501   anh Phan Van Vu thon Vinh Son   Xa Vinh Phuc huyen Bac Quang Tinh Ha Giang

200,000

4/10/2019

716871. 031019. 225655. MS3502 ba Do Thi Phuong

200,000

4/10/2019

408961. 031019. 225532. Chia se kho khan vat va voi anh Phan Van Vu,   Ms 3501 FT19277253284956

1,000,000

4/10/2019

411051. 031019. 231649. Ung ho ms 3502 FT19277253362059

500,000

4/10/2019

436973. 031019. 231924. ung ho gd anh Vu

200,000

4/10/2019

415827. 041019. 002658. Ung ho 3 cha con anh Vu ung thu mau.   FT19277121087533

100,000

4/10/2019

418042. 041019. 013703. Ung ho gia dinh anh Vu FT19277064019089

200,000

4/10/2019

418178. 041019. 014333. Gui tang gia dinh anh phan van vu ma so 3501 FT19277017278684

200,000

4/10/2019

421097. 041019. 055639. Ung ho ma so 3501 Phan Van Vu FT19277605851146

300,000

4/10/2019

422644. 041019. 064222. Ung ho ms3502 FT19277018292470

1,000,000

4/10/2019

239059. 041019. 071724. Chuyen tien gui gd anh minh

100,000

4/10/2019

109626. 041019. 072139. Ung ho ma so 3502 ba Do Thi Phuong,   khu 4, Thanh Van, Thanh Ba,   Phu Tho.

300,000

4/10/2019

425165. 041019. 072155. 3302 chi le thi lien thon thanh long thach ban thach ha ha tinh FT19277005685041

100,000

4/10/2019

110183. 041019. 080651. Ms 3501 ung ho gia dinh a Phan Van Vu

200,000

4/10/2019

342719. 041019. 082249. Mong gia dinh som khoe (MS 3501 Anh Phan Van Vu)

300,000

4/10/2019

434624. 041019. 082819. Ung ho ma so 3502, chau Bao Thy FT19277775144891

300,000

4/10/2019

110760. 041019. 083115. TTTPHUONG giup Ms3501 Ms3502 moi Ms 100000 dong

200,000

4/10/2019

435744. 041019. 083324. Nguyen Thi Huyen ung ho ma so 3500 FT19277200745754

200,000

4/10/2019

501929. 041019. 083340. Ung ho ma so 3502 be Bao Thy Phu Tho

200,000

4/10/2019

436027. 041019. 083439. ung ho ma so 3499 FT19277606339336

100,000

4/10/2019

713439. 041019. 083803. Me Nghe Khoai ung ho chau Bao Thy ma so 3502

200,000

4/10/2019

111044. 041019. 084104. Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong   Be Bao Thy

200,000

4/10/2019

198815. 041019. 085105. Ung ho ma: 3502 (Ba Do Thi Phuong Be Bao Thy)

500,000

4/10/2019

444992. 041019. 090607. UNG HO MS 3501 ANH PHAN VAN VU FT19277091798668

1,000,000

4/10/2019

375340. 041019. 090747. Ung ho ms 3502

50,000

4/10/2019

038996. 041019. 092422. 3384671559 Chuyen qua MoMo Ms 3502 Do Thi Phuong tinh Phu Tho

100,000

4/10/2019

451696. 041019. 092527. Ma 3501 ung ho a Vu FT19277200939355

100,000

4/10/2019

353303. 041019. 094238. Ung ho ma so: 3502

100,000

4/10/2019

463900. 041019. 095857. UNG HO BA DO THI PHUONG MA 3502 FT19277262630093

300,000

4/10/2019

375990. 041019. 100045. ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481

300,000

4/10/2019

742407. 041019. 100208. Anh Dao Tran ck MS 3501 Phan Van Vu chuc ba bo con som binh phuc Cam on bao dan tri

2,000,000

4/10/2019

376043. 041019. 100509. ung ho ma so 3463 anh Lo Van Quy tinh Son La

300,000

4/10/2019

109716. 041019. 132137. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

100,000

4/10/2019

895393. 041019. 133140. ung ho ma so 3502

200,000

4/10/2019

121418. 041019. 133750. Chuyen giup be Bao Thy. So 3502. Xin cam on

100,000

4/10/2019

VCBVT. 84376666999. CT tu 0971000018016. TRAN ANH BAC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191004 234113859. VNVT20191 004871331. Ung ho MS 3501 anh Phan Van Vu

200,000

4/10/2019

VCBVT. 84376666999. CT tu 0971000018016. TRAN ANH BAC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191004 234122548. VNVT201 91004871350. Ung ho MS 3502 ba Do Thi Phuong

200,000

4/10/2019

DANG THI PHUONG; 3500: 1. 000. 000VND, 3501: 1. 000. 000VND, 3502: 1. 000. 0000VND;

3,000,000

4/10/2019

TRAN QUOC HUNG; CT QUYEN GOP CHO GD ANH: HOANG VAN THACH, BO CHAU HOANG THI BE   DE DIEU TR I BENH CHO BE;

1,000,000

4/10/2019

Sender: 01616002. DD: 041019. SHGD: 10000095. BO: PHAM VAN HAI. UNG HO MA SO 3502

211,111

4/10/2019

Sender: 79333001. DD: 041019. SHGD: 10000367. BO: TRAN DINH CUONG. MA SO 3502: BA DO THI PHUONG

250,000

4/10/2019

Sender: 79307005. DD: 041019. SHGD: 10000558. BO: PHAM THI LE   HUYEN. IBCHUYEN KHOAN ANH PHAN VAN   VU MA SO 3501

300,000

4/10/2019

Sender: 79307005. DD: 041019. SHGD: 10002241. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3502(300. 000), 3 501(100. 000), 3500(100. 000), 3499(100. 000), 3498(150. 000), 3497(100. 000), 3496(100. 000)

950,000

4/10/2019

Sender: 01310001. DD: 041019. SHGD: 10006810. BO: TRAN THI HUONG TRA. MA SO 3501   ANH PHAN VAN VU

300,000

4/10/2019

Sender: 79310001. DD: 041019. SHGD: 10007041. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3497 250K, 3498 250K,     3499 250K, 3500 250K, 3501 350K,   3502 250K.

1,600,000

4/10/2019

Sender: 79302001. DD: 041019. SHGD: 10003248. BO: BUI THI HONG LOAN. (CKRMNO: 031219100485142)GIUP DO ANH PHAN THANH VU MA SO 3501 GD CO 3 BO CON BI UNG THU MAU DANG DIEU TRI TAI BV HUYET HOC TU (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

500,000

4/10/2019

Sender: 79303008. DD: 041019. SHGD: 10014705. BO: PHAM DONG HIEP. FACEBOOK HIEP DIEM CHON THANH BI NH PHUOC UNG HO GD CHI LE THI LIEN O HA TINH SO DT 0396908925 UNG HO

1,000,000

4/10/2019

Sender: 01357001. DD: 041019. SHGD: 10000733. BO: NGUYEN VAN VI. NGUYEN VAN VI BAN TN TKV UNG HO M S 3499

200,000

4/10/2019

Sender: 01357001. DD: 041019. SHGD: 10000714. BO: NGUYEN VAN VI. NGUYEN VAN VI   BAN TN TKV UNG HO MA SO 3500

200,000

4/10/2019

Sender: 01202002. DD: 041019. SHGD: 10005432. BO: NGUYEN THI THANH HA. 995219100457284   UNG HO MS   3495 DAO VAN QUAN

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249249079. ung ho ma 3500. CT tu 0181000802138 VU VAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249255082. ung ho Ba: Do Thi Phuong, bao Dan Tri dua tin, ma so 3502 (o Phu Tho), nuoi chau Bao Thy bi ung thu. . CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249256324. ung ho gia dinh anh: Phan Anh Vu, bao Dan Tri dua tin ma so 3501, tinh Ha Giang. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249256815. ung ho em: Dau Thi Hien , bao Dan Tri dua tin ma so 3486, tinh Nam Dinh. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249257440. ung ho: Luong Thi Tiem, bao Dan Tri dua tin ma so 3498, tinh Thanh Hoa. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249257766. ca nha ung thu mau. CT tu Phan Van Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249257853. ung ho ong: Nguyen Khac Hua, bao Dan Tri dua tin ma so 3497, tinh Phu Tho. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249258252. ung ho gia dinh anh: Hoang Van Thach, bao Dan Tri dua tin ma so 3500, tinh Nghe An. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249260102. Giup do anh Phan Van Vu bi ung thu mau,   ma so 3501. CT tu 0911000043729 TRINH THUY NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249268550. Ma so 3498: Chi Khong Thi Tiem. CT tu 0071001356643 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249268722. PNgoc ung ho ma so 3501 a Vu. CT tu 0011003007154 NGUYEN PHUONG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB. 249280462. ma so: 3499. CT tu Nguyen Thi Tuyet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249281509. ung ho ma so 3501. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249281497. ung ho ma so 3502. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249284312. Ck be Lam. CT tu 0181003465922 MAI THANH DANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB249284378. ung ho ma so : 3503 em Le Thi Thu Thao. CT tu 0011004380798 TRINH DAO HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249291429. ms 3503. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249292895. ung ho MS 3503. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249300222. giup do ms 3501 gia dinh anh Vu . CT tu 0011000754897 LUU HAI MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249302863. ung ho ms3501. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249323884. UNG HO MA SO 3503 EM LE THI THU THAO. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

5/10/2019

MBVCB. 249328306. 3503. CT tu LE THI THU THAO toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249358376. ma so 3503: em le thi thu thao. CT tu 0441003715886 HA CHI HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB. 249363579. ma so 3503 em Le thi thu thao. CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB249365032. ung ho be tung lam , me la le thi thu thao (ms: 3503). CT tu 0071001237781 NGUYEN TIEN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB249368310. 3503 Le Thi Thu Thao. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB249377947. X. Anh xin gui bieu ong Nguyen Khac Hua MS 3497. . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB249379136. ung ho be Tung Lam mo tim. CT tu 0141000817326 PHUNG THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249379341. X. Anh xin gui tang be Tung Lam   MS 3503. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

600,000

5/10/2019

MBVCB. 249380377. ung ho MS 3500, 3501, 3502,   3503( 1. 000. 000 MS). CT tu Luu Thi Hong Nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

4,000,000

5/10/2019

MBVCB. 249381896. ung ho MS 3503. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB249384097. ung ho gd anh Phan van Vu. CT tu 0141000817326 PHUNG THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249402873. MS 3503: Le Thi Thu Thao( be Tung Lam) Chuc be som khoi benh, manh khoe. CT tu 0541000297807 LE THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249404038. ung ho hoan canh chau Tung Lam, ma so 3503. CT tu Hoang Xuan Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

5/10/2019

MBVCB. 249404600. HONG VAN TIM. CT tu TUNG LAM   MS 3503 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/10/2019

MBVCB249407237. ung ho be ms 3503 Le Thi Thu Thao. CT tu 0381000322749 DANG GIA TUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249415826. mong be Lam mau khoi benh, ma so: 3503. CT tu 0721000659406 VO HA PHUOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

550,000

5/10/2019

MBVCB249451148. nguyen huu the giup do ms 3503 Tung Lam. CT tu 0491001773625 NGUYEN HUU THE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249456163. ung ho tu thien MS 3503. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB. 249458565. con trai bi nhiem khuan nang. CT tu Le Thi Thu Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249466123. ung ho ma so 3498, chi Luong Thi Tiem. CT tu 0081001286808 VU VAN DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB. 249474000. ung ho ms 3503 em Le Thi Thu Thao Phu Tho. CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249475216. ung ho MS 3501 anh Phan Van Vu (Ha Giang). CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249488017. ms 3503 Le Thi Thu Thao. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB249510631. Ung ho gia dinh chi Thao ma so 3503. CT tu 0041000803516 DANG BA THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249532750. ung ho e le thi thu thao ms 3503 . CT tu 0011000638182 LE QUANG THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB. 249549913. Ung ho nhung hoan canh kho khan. CT tu Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB249551402. Ung ho Ma So 3503. CT tu 0721000575620 KIEU HUU HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB249568864. Ung ho em Thao   ma so 3503. CT tu 0021000265699 NGUYEN DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249578622. ung ho ms 3500. CT tu 0451000357740 DANG TRAN VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB249578568. ung ho Ma so 3302 chi Le Thi Lien. CT tu 0561003857674 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249580986. ms 3503 em le thi thu thao. CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249618444. maso 3503. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249620648. maso 3502. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249622684. maso 3501. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB249624112. MS3503 em Thao. CT tu 0181003452491 NGUYEN TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249625008. maso 3500. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249628728. maso 3499. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB. 249629617. MS 3502   ung ho be Bao Thy va ba Phuong (Phu Tho). CT tu Nguyen Ha Cam Tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/10/2019

MBVCB249644204. Ma So 3503: em Le Thi Thu Thao (tinh Phu Tho). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/10/2019

MBVCB. 249645556. maso 3498. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249646421. maso 3497. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249646927. maso 3496. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249647757. maso 3495. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249648506. maso 3494. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249649231. maso 3493. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249650434. maso 3492. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/10/2019

MBVCB. 249651608. maso 3491. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249655326. Do Anh Duc ung ho ma so 3503. CT tu 0031000212894 PHUNG THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249670437. ung ho ms 3503 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249671725. ung ho ms 3502 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249672813. ung ho ms 3501 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249673702. ung ho ms 3500 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/10/2019

MBVCB249707328. ung ho ma so 3503. CT tu 0961000010293 PHAN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249716973. CON TRAI PHAI PHAU THUAT TIM. CT tu MS 3503 LE THI THU THAO toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

5/10/2019

MBVCB. 249719301. 3503. CT tu Nguyen cao gia han toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249721459. ms 3503, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

5/10/2019

MBVCB249724337. Ma so 3501: anh phan van vu, huyen bac quang, ha giang. CT tu 0021000663479 NGUYEN TRUNG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB249732327. Ma so 3503 mong con mau khoi . CT tu 0901000027221 NGUYEN VAN HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/10/2019

MBVCB. 249740420. ms 3503. CT tu ngoc thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/10/2019

MBVCB249750193. um ho be Tung Lam. CT tu 0601000386229 HO MINH TAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/10/2019

MBVCB. 249759115. ung ho gd anh vu ma 3501. CT tu thu tra toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

5/10/2019

MBVCB249766062. ma so 3503: le thi thu thao. CT tu 0021001511794 NGUYEN VAN TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0410190360508001. x x Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0410190143024004. x x Ma so 3493: Chau Trinh Thi Hong

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0410190403928006. x x Ma so 3496: Ba Le Thi Yen

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0410190688184007. x x Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

1,000,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190974746003. Do Thuy Nga, q7 giup MS3503: Em Le Thi Thu Thao

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190481886004. Nha hao tam Ha Noi Ma so 3503_Le Thi Thu Thao_To 20, Khu Cao Dai, Phu

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190485178001. Gia dinh Tra Xanh Banh Gao Quan 5 3503

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190972418001. NGUYEN THI THU MAI. Ung ho ma so 3498     chi Luong Thi Tiem chuc chi sinh be khoe manh va mau binh phuc nhe

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190280390001. phan ngoc hung Giup ma so: 3502

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190908046002. phan ngoc hung Giup ma so: 3503

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190139230001. NGUYEN THANH PHUONG. Ms 3503. Le Thi Thu Thao

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190941550002. NGUYEN THANH PHUONG. Ms 3501. Phan Van Vu

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190152668001. NGO THI HUYEN. Ung ho e be 7 thang tuoi bi benh tim

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190775200001. LE XUAN DINH. UNG HO MA SO 3503   LE THI THU THAO

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190168368002. LE XUAN DINH. UNG HO MA SO 3501   PHAN VAN VU

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190356196001. TRINH QUANG HUNG. Ung ho chau Hoang Thi Be (Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146)

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190044520001. DUONG MINH THONG. ma so 3503, em le thi thu thao, dt 0984845903

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190175208001. NGUYEN THI TUYET MAI. Giup do Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190154176002. NGUYEN THI TUYET MAI. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510191038968001. LE MINH TUAN. Ung ho MS 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190349862001. NGUYEN KIEN TRUNG. Ma so 3503

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190617978003. NGUYEN KIEN TRUNG. Ma so 3502

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190721394001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3503: Em Le Thi Thu ThaoDia chi: To 20,   Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP. Viet Tri,   Phu Tho

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190225188003. Lh Ms 3503 E Le Thi Thu Thao me be Tung Lam   viet tri

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190305228001. TAO THI THUY. Chuyen tin ung ho be Tung Lam Ma so 3503

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190754540001. TRAN VAN VINH. Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach (bo chau be),   tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190391683001. Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao To 20, Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP.   Viet T Cau be

60,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190132851001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190147711002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190380607003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190750863004. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190574799005. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190243643001. PHAM VIET CUONG. Be Tung Lam   Ma so 3503

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190032723001. Luong Minh Khoi so 14 ngach 102 20 Phao Dai lang Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190533793001. BUI THANH PHUONG. Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao me be Do Tung Lam

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190809777001. Ms 3503 Ms 3503 Ms 3503

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190052841001. TRAN VAN NGHIA. Ma So 3503

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190422965001. MA SO 3485, 76, 87, 3491, 92, 93, 94, 95, 96, 99 MA SO 3485, 76, 87, 3491, 92, 93, 94, 95, 96, 99 MOI MA UNG HO 100. 000

1,000,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190637973002. DAO THI BICH THAO. Ung ho ma so 3503   em Le Thi Thu Thao

350,000

5/10/2019

IBVCB. 0510191029967001. LE THANH PHUONG. Ho tro Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao Dia chi: To 20,   Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP.   Viet Tri, Phu Tho So DT: 0984845903

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190037011001. Hoang Quynh Linh Hanoi Ung ho MS 3503 Le Thi Thu Thao

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190230875001. VO THI BAO TRAM. Ma so 3503: Em Le Thi Thu ThaoDia chi: To 20,   Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP. Viet Tri,   Phu ThoSo DT: 0984845903 CHUC BE MAU KHOE . IU BE

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190908403004. Thuyduong Hn Ms3503lethithuthao

200,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190290235002. NGUYEN MINH QUANG. Minh quang ung ho MS 3489

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190386747002. NGUYEN NAM LONG &   PHAN THU LAM MS 3502: 300K,   MS 3501: 300K

600,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190923823003. NGUYEN NAM LONG &   PHAN THU LAM MS 3500: 300K,   MS 3492: 300K

600,000

5/10/2019

IBVCB. 0510191016271003. NGUYEN MINH QUANG. Minh Quang ung ho MS 3500

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190407887004. NGUYEN NAM LONG &   PHAN THU LAM MS 3499: 250K

250,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190241115001. NGUYEN THI QUY. Goi den chau tung lam MS 3503

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190871759005. LE THI TUYET NGOC. ung ho MS 3493 Trinh Thi Hong

1,000,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190382799001. Nguyen Van Phong so 1 ngach 97 ngo Quynh Thanh Nhan HBT HN Ma so 3503

1,000,000

5/10/2019

IBVCB. 0510191025447001. Le tu quoc thang Tp ho chi minh 3505 em Le Thi Thu Thao

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190816429001. TRAN THANH HUYEN. Ung ho Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

1,000,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190678021001. VU THI THANH VAN. ung ho gia dinh ung thu mau anh PHAN VAN VU   tinh HA GIANG

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190782672001. LE THE QUYEN. Ung ho be Tung Lam Ma so 3503

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190378992002. Nguyen Thu Tra T11 12A08 Times City Ha Noi 3503 em Le Thi Thu Thao

100,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190236746002. NGUYEN THI KIM LOAN quan Binh Thanh Ung ho MS 3503

300,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190936294001. LUONG QUANG THUAN. Ung ho ma so 3500, anh hoang van thach

500,000

5/10/2019

IBVCB. 0510190351040001. Le thi thu thao MS3503 Khu cao dai p minh phuong viet tri phu tho Chuc be tung lam mau khoe MS3503 le thi thu thao

300,000

5/10/2019

828114. 041019. 222532. Ung ho 3501 Phan Van Vu

200,000

5/10/2019

268776. 041019. 223145. Ung ho Ma so 3502 ba Do Thi Phuong khu 4 xa van thanh huyen thanh ba tinh phu tho

50,000

5/10/2019

828956. 041019. 224616. Ung ho ma so 3501 anh Phan Van Vu

1,000,000

5/10/2019

829295. 041019. 225649. Ung ho gia dinh anh Vu ma so 3501

300,000

5/10/2019

146941. 051019. 032953. ung ho anh vu ms 3501

200,000

5/10/2019

832426. 051019. 043322. Ung ho Ma so 3501 anh Phan Van Vu o Vinh Son Vinh Phuc Bac Quang Ha Giang

500,000

5/10/2019

991830. 051019. 054351. UNG HO MA SO 3502, BA DO THI PHUONG, KHU 4, XA THANH VAN, HUYEN THANH BA TI 051019 05: 43: 50

1,000,000

5/10/2019

533957. 051019. 061835. mr z giup ma so 3499

100,000

5/10/2019

534021. 051019. 061906. mr z giup ma so 3500

100,000

5/10/2019

731782. 051019. 064030. Ung ho ms 3503 FT19278163420183

100,000

5/10/2019

732778. 051019. 065847. Ung ho chau Lam, Ma so 3503. FT19278562633501

200,000

5/10/2019

139210. 051019. 073517. Ung ho chi Le Thi Lien ms 3302

200,000

5/10/2019

545404. 051019. 074705. Doan Anh Tu ung ho anh Vu ma so 3501

300,000

5/10/2019

738093. 051019. 075430. Bui Trieu Xa giup ms 3503 FT19278562841680

250,000

5/10/2019

921718. 051019. 080323. NGUYEN THI QUYNH TIEN UNG HO MS 3501

100,000

5/10/2019

548556. 051019. 081409. Ung ho gia dinh Phan Van Vu o   Ha Giang

300,000

5/10/2019

762855. 051019. 083912. ung ho ma so 3503

50,000

5/10/2019

304464. 051019. 085405. UNG HO BE DO TUNG LAM . PHU THO

200,000

5/10/2019

751574. 051019. 085655. MS 3503 FT19278852286652

200,000

5/10/2019

325971. 051019. 085957. ng ho ma 3503

100,000

5/10/2019

005029. 051019. 090048. GUI BE TUNG LAM 051019 09: 00: 47

300,000

5/10/2019

757433. 051019. 091622. Ung ho ma so 3503 le thi thu thao mong con mau khoe FT19278808033011

50,000

5/10/2019

926475. 051019. 091641. Ma so 3503 em le thanh thao mong be het benh manh khoe

100,000

5/10/2019

757904. 051019. 091749. Gui toi be Tung Lam con ban Thao FT19278755782839

300,000

5/10/2019

844033. 051019. 092207. Nguyen thi phuong anh ung ho ma so 3503

200,000

5/10/2019

428369. 051019. 093356. le ba phuc ung ho ms 3503 le thi thu thao to 20 khu cao dai phuong minh phuong tp viet tri phu tho

500,000

5/10/2019

350070. 051019. 094339. ung ho chau tung lam 3503

200,000

5/10/2019

846907. 051019. 094508. Gui tang ma so 3503 em Le Thi Thu Thao

200,000

5/10/2019

769642. 051019. 095146. Ung ho MS 3502 ba Do Thi Phuong khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh Phu Tho be Bao Thy FT19278951

300,000

5/10/2019

770561. 051019. 095415. Ung ho MS 3501 anh Phan Van Vu thon Vinh Son xa Vinh Phuc huyen Bac Quang tinh Ha Giang FT1927823353

300,000

5/10/2019

771668. 051019. 095715. Ung ho MS 3500 Anh Hoang Van Thach lbo chau Be tru xom 8 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu tinh Nghe An

300,000

5/10/2019

773042. 051019. 100059. Ung ho MS 3503 em Le Thi Thu Thao to 20 khu Cao Dai phuong Minh Phuong Tp Viet Tri Tinh Phu Tho 0984

300,000

5/10/2019

774426. 051019. 100445. Ung ho MS3501 Phan Van Vu FT19278808052682

300,000

5/10/2019

776914. 051019. 101135. Ma so 3503 FT19278905220099

600,000

5/10/2019

859679. 051019. 101347. Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao.   Mong con som binh phuc FT19278091567954

100,000

5/10/2019

778864. 051019. 101646. ma so 3503 E Le Thi Thu Thao FT19278535281768

300,000

5/10/2019

065420. 051019. 104038. UNG HO MA SO 3503 LE THI THU THAO DE CHUA TRI BENH CHO CHAU TUNG LAM

500,000

5/10/2019

790144. 051019. 104657. Ung ho ms 3501 anh phan van vu FT19278806042259

200,000

5/10/2019

566430. 051019. 104840. Nguyen Van Tu Anh ung ho ms 3503:   em Le Thi Thanh Thao. 0984845903

100,000

5/10/2019

131794. 051019. 105148. LE THI NGOC VI UNG HO MS 3503 GD C LE THI THU THAO

100,000

5/10/2019

794223. 051019. 105748. Ma so 3503 chuc con nhanh khoi benh FT19278563423009

50,000

5/10/2019

794366. 051019. 105809. Ung ho ma so 3302 le thi lien chuc gd may man FT19278852733196

100,000

5/10/2019

136414. 051019. 110904. Cac con yeu ung ho ma 3502     200, 000 VND va ma 3503   100, 000 VND

300,000

5/10/2019

137333. 051019. 113104. UNG HO MA SO 3502, 3503

1,000,000

5/10/2019

503421. 051019. 130249. Ung ho ma so 3503 em Le Thi Thu Thao

500,000

5/10/2019

149622. 051019. 132802. Ung ho ma so 3302   Le Thi Lien, Ha Tinh

200,000

5/10/2019

055354. 051019. 133916. HAI THANH UNG HO MS 3503 051019 13: 38: 38

200,000

5/10/2019

460240. 051019. 134819. Giup em le thu thao ma 3503 chuc chau Tung Lam mau khoe

100,000

5/10/2019

847966. 051019. 135749. Ung ho ms3503 FT19278936045936

1,000,000

5/10/2019

858476. 051019. 143359. MS 3503. CO CHUC CON MAU KHOE FT19278806892663

100,000

5/10/2019

861771. 051019. 144447. Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao FT19278892596923

100,000

5/10/2019

940860. 051019. 144450. chuyen tien ung ho e Le Thu Thao 3503

100,000

5/10/2019

151541. 051019. 144644. Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

500,000

5/10/2019

882872. 051019. 152250. Ma so 3503 em Le Thi Thu Thao

100,000

5/10/2019

550233. 051019. 153113. 3392006227 Chuyen qua MoMo Giup do be tung lam me Le Thi Thu Thao ma so 3503

1,000,000

5/10/2019

837039. 051019. 154330. ung ho ma so 3503

200,000

5/10/2019

777313. 051019. 161017. IBFT 3503: le thi thu thao.

100,000

5/10/2019

904645. 051019. 165533. GIUP MS 3503 FT19278008063343

700,000

5/10/2019

905388. 051019. 165713. giup ms 3502 FT19278853974891

700,000

5/10/2019

905766. 051019. 165805. giup ms 3501 FT19278809496968

700,000

5/10/2019

906486. 051019. 165955. Ung ho Ma so 3503 Le Thi Thu Thao FT19278087006454

250,000

5/10/2019

906483. 051019. 165956. Giup ms 3499 FT19278105258781

700,000

5/10/2019

906902. 051019. 170106. GIUP MS 3500 FT19278551664010

700,000

5/10/2019

907178. 051019. 170147. Giup ms 3498 FT19278936630090

500,000

5/10/2019

651822. 051019. 170228. Ung ho gd anh PHAN VAN VU

2,000,000

5/10/2019

087280. 051019. 171152. NGUYEN THI LE HANG GIUP BE MS 3503 051019 17: 12: 23

500,000

5/10/2019

916681. 051019. 172940. Nguyen Hoai Bao giup do Le Thi Thu Thao MS 3503 FT19278854098101

10,000,000

5/10/2019

917057. 051019. 173051. Ung ho ms 3503 le thi thu thao FT19278008198570

200,000

5/10/2019

896552. 051019. 174456. Ma so 3502 ba Do Thi Phuong   khu 4 Thanh Van thanh ba   phu tho

500,000

5/10/2019

048500. 051019. 191052. 191005000033914 ung ho Tung Lam ZP5DMV8NKF2B

150,000

5/10/2019

951496. 051019. 194238. Ung ho be tung lam ma so 3503 FT19280920853993

200,000

5/10/2019

050216. 051019. 195921. 191005000035863 Tong Thi Hong Tuyen gui ms 3503 Le Thi Thu Thao ZP5DMV8NT682

1,500,000

5/10/2019

962690. 051019. 203216. Giup do ms 3503 FT19280500892730

300,000

5/10/2019

968951. 051019. 210213. Ms 3503. ChucTung Lam mau khoe FT19280999662560

300,000

5/10/2019

911173. 051019. 212211. Minh Tuan ung ho ma so 3503

500,000

5/10/2019

433230. 051019. 214615. 3302 ung ho chi LE THI LIEN

500,000

5/10/2019

977893. 051019. 214936. Ma so 3502 be Bao Thy FT19280854962920

100,000

5/10/2019

391213. 051019. 215457. Ung ho be Tung Lam

300,000

5/10/2019

VCBVT. 84979654817. CT tu 0201000579370. PHUNG VAN DIEP sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1910052 30967812. VNVT2019 1005889696. Ma 3503

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3497

20,000

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3496

20,000

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3495

20,000

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3494

20,000

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3493

20,000

29/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3492

20,000

30/9/2019

Tran Quy Trung giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3497

30,000

30/9/2019

Do T Mai Tuyet giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Le Van Chung giup MS 3498

200,000

1/10/2019

Le Hoang Phuong giup MS 3302

1,000,000

1/10/2019

Ban doc TK 601704060548222 giup MS 3492

500,000

1/10/2019

Do Quan Hieu giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3498

1,000,000

1/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3499

1,000,000

2/10/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Dang Trong Khuynh giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3492

400,000

2/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3498

400,000

2/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3500

400,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3493

200,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3494

200,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3495

200,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3499

200,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

4/10/2019

Hien Anh giup MS 3502

300,000

4/10/2019

Do Duc Hieu giup MS 3502

200,000

4/10/2019

Do Duc Hieu giup MS 3495

200,000

4/10/2019

Do Duc Hieu giup MS 3493

200,000

4/10/2019

Le Hoang Phuong giup MS 3302

1,000,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3490

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3491

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3492

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3493

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3494

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3495

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3496

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3497

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3498

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3499

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3500

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3501

100,000

4/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Pham Gia Tu giup MS 3492

50,000

4/10/2019

Pham Gia Tu giup MS 3493

50,000

4/10/2019

Pham Gia Tu giup MS 3494

50,000

4/10/2019

Pham Gia Tu giup MS 3495

50,000

5/10/2019

Ban doc TK 0061001279008 giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3501

800,000

5/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3502

300,000

5/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Ban doc TK 01516385001 ung ho QNA

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29-09-2019 22:37:49

Pham Ha My ung ho ms 3496 ba Le Thi Yen

500,000

29-09-2019 22:34:16

Pham Quoc Trung ung ho ms 3497 ong Nguyen Khac Hua

500,000

29-09-2019 22:16:40

CT DEN:927222133923 Ung ho bac Nguyen Khac Hua mso 3497 FT192730 01829144

500,000

29-09-2019 20:59:39

MS 3497 Nguyen Khac Hua

500,000

29-09-2019 19:05:20

CT DEN:9272 2838214 ung ho ms 3497

500,000

29-09-2019 16:59:35

CT DEN:927209 501245 hai tram nghin dong

200,000

29-09-2019 16:21:24

gui Ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua

200,000

29-09-2019 15:51:19

Do Manh Hung ung ho ong Nguyen Khac Hua Tinh Phu Tho Ma so 3497

500,000

29-09-2019 10:58:12

Ung ho ma so 3494

100,000

29-09-2019 10:55:32

Ong ho ma so 3496

100,000

29-09-2019 10:53:52

Ung ho ma so 3497

100,000

29-09-2019 08:57:33

Giup ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua

100,000

29-09-2019 08:26:29

ung ho ong Nguyen Khac Hua;ma so 3497

100,000

29-09-2019 08:25:31

Ung ho gia dinh ong Hua

100,000

29-09-2019 01:19:50

Ma so 3496; thoi gian GD:29/09/2019 00:07:47

100,000

30-09-2019 21:06:39

CT DEN:927321444605 Ung ho Ma so 3497 Nguyen Khac Hua FT19274409222950

200,000

30-09-2019 20:47:52

ung ho ms 3498 chi Luong Thi Tiem

100,000

30-09-2019 20:46:07

ung ho ms 3497 ong Nguyen Khac Hua

100,000

30-09-2019 20:44:43

ung ho ms 3496 ba Le Thi Yen

50,000

30-09-2019 20:13:20

Ma so 3498

100,000

30-09-2019 20:02:21

Trinh ngoc anh thu ung ho ms3493

300,000

30-09-2019 19:55:10

So GD goc: 10034023 Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30-09-2019 19:49:28

Tang ma so 3498 chi Luong Thi Tiem( Thanh Hoa)

500,000

30-09-2019 19:27:38

3498

300,000

30-09-2019 17:45:01

Ung ho c Luong Thi Tiem.ma so 3498

300,000

30-09-2019 17:42:20

Ung ho Tiem

100,000

30-09-2019 17:22:04

Ma so 3498

300,000

30-09-2019 16:19:10

So GD goc: 10024267 Gui chi Luong Thi Them

800,000

30-09-2019 16:11:28

ung ho MS 3484 be Hong Nhung

100,000

30-09-2019 16:10:27

So GD goc: 10000613 [1900000 008556413 ]HO TRO MA SO 3497: ONG NGUYEN KHAC HUA

200,000

30-09-2019 16:10:11

So GD goc: 10000627 [1900000008 556425]HO TRO MA SO 3498: CHI LUONG THI TIEM

200,000

30-09-2019 16:05:12

ung ho MS 3495 Dao Van Quan

100,000

30-09-2019 16:01:10

ung ho MS 3498 chi LUONG THI TIEM

100,000

30-09-2019 15:41:01

Ma so 3484 bes hoongf nhung   Sdt 0399979628

200,000

30-09-2019 15:40:53

ung ho Ma so 3492

100,000

30-09-2019 15:36:41

ung ho Ma so 3493

100,000

30-09-2019 15:35:46

MS3497 nguyen khac hua cam khe phu tho

200,000

30-09-2019 15:35:22

Ma so 3481 em nguyen van tue

200,000

30-09-2019 15:34:40

Ung ho ma so 3498 luong thi tiem

200,000

30-09-2019 15:34:23

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3496,3497,3498

15,000

30-09-2019 15:03:36

CT DEN:927315766386 Chuyen tien ma so 3494

200,000

30-09-2019 14:53:05

MS 3498 Chi Luong Thi Tiem Khoa cap cuu BV PHCN TW

500,000

30-09-2019 14:39:33

Ung ho MS 3498. Chi Tiem

100,000

30-09-2019 14:36:24

Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem

100,000

30-09-2019 14:14:07

Le Xuan Quyet ung ho chi Luong thi Tiem. ma so 3498

1,000,000

30-09-2019 14:12:31

So GD goc: 10015529 Ung ho Ms 3498

50,000

30-09-2019 13:20:38

Ung ho em Dao Van Quan ma 3495

100,000

30-09-2019 13:08:10

So GD goc: 10015371 Ung ho Ms 3497

50,000

30-09-2019 13:08:07

CT DEN:927313257141 Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem FT19273459860708

5,000,000

30-09-2019 12:46:03

Ungho3497, tai BankPlus REQID 190930212236216

500,000

30-09-2019 12:25:15

ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

100,000

30-09-2019 12:24:55

Ung ho ma 3498   Luong thi Tiem

500,000

30-09-2019 11:43:09

CT DEN:113856571791 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 129000061096 Ung ho chi Luong Thi Tiem

100,000

30-09-2019 11:30:46

CT DEN:927311226132 Ung ho ma so 3498 la chi Luong Thi Tiem dang dieu tri tai BV Phuc hoi chuc nang Trung uong FT1927372

500,000

30-09-2019 11:30:03

So GD goc: 10007592 Ung ho Ms 3496

50,000

30-09-2019 11:26:03

Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem

200,000

30-09-2019 10:41:56

Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

30-09-2019 10:38:35

Ung ho ma so 3498

200,000

30-09-2019 10:37:29

UH ma so 3498

200,000

30-09-2019 09:52:40

CT DEN:927309258722 3498 chi Luong Thi Tiem

500,000

30-09-2019 09:41:18

Ung ho MS 3498

200,000

30-09-2019 09:31:14

UH ma so 3495 va 3498

200,000

30-09-2019 09:23:10

CT DEN:927302489657 IBFT Ung ho chi Tiem ms 3498

170,000

30-09-2019 09:10:06

Luong Thi Tiem So 3498 Quy Nhan ai

200,000

30-09-2019 09:03:58

Ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua Phu Tho

500,000

30-09-2019 09:02:46

ung ho ms 3498

200,000

30-09-2019 08:50:37

Tuan Minh 11c ngo quyen ung ho MS3485 tran hoang tuan

100,000

30-09-2019 08:49:08

Ma so 3498

2,000,000

30-09-2019 08:47:16

Ung ho Luong Thi Tiem ms 3498

500,000

30-09-2019 08:32:39

MS 3498 chi LUONG THI TIEM. Sam Son Thanh Hoa. Chuc chi va be manh khoe.

100,000

30-09-2019 08:25:40

Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem

50,000

30-09-2019 08:23:04

ung ho ms 3498 Luong Thi Tiem

500,000

30-09-2019 07:50:07

TRAN THI VAN ANH UNG HO MS3498

50,000

30-09-2019 07:39:50

ma so 3498

200,000

30-09-2019 07:25:25

ms3498 luong thi tiem

100,000

01-10-2019 22:37:46

ung ho ma so 3462

200,000

01-10-2019 22:10:13

Ung ho Ma so 3499

100,000

01-10-2019 21:39:06

ung ho ms 3499 chi Nguyen Thi Tuyet

50,000

01-10-2019 19:09:41

ung ho ma 3499 chi Nguyen Thi Tuyet

50,000

01-10-2019 18:22:40

ung ho chau Hoang 3499

200,000

01-10-2019 17:03:56

ung ho ma so 3492 be Minh Ngoc

100,000

01-10-2019 16:41:09

ung ho ms 3493

100,000

01-10-2019 16:39:36

ung ho ms 3494

200,000

01-10-2019 16:37:41

ung ho ms 3495

100,000

01-10-2019 16:36:25

ung ho ms 3496

200,000

01-10-2019 16:34:47

ung ho ms 3497

100,000

01-10-2019 16:32:40

ung ho ms 3498

100,000

01-10-2019 16:29:56

ung ho ms 3499

200,000

01-10-2019 16:26:10

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

2,000,000

01-10-2019 15:55:57

Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

01-10-2019 15:53:47

CTY HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3498

1,000,000

01-10-2019 15:52:03

CTY HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3497

1,000,000

01-10-2019 15:37:01

So GD goc: 10019188 Ung ho Ms 3499

50,000

01-10-2019 15:32:57

3302 Chi Le Thi Lien

500,000

01-10-2019 15:17:21

MS 3499 Nguyen Thi Tuyet

500,000

01-10-2019 15:17:14

chuyen tien ung ho ma so 3493 chau Trinh thi Hong thon long linh ngoai xa tho truong huyen tho xuan tinh thanh hoa

200,000

01-10-2019 14:51:01

TRA XUAN BINH GIUP MS 3499

5,000

01-10-2019 14:44:23

Gui Chi Nguyen Thi Tuyet MS3499

300,000

01-10-2019 13:14:13

Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

200,000

01-10-2019 13:05:55

Ma so 3499 giup Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

01-10-2019 12:56:28

Tang chau Hoang Ky Anh Nghe An chut qua

100,000

01-10-2019 12:30:42

MS3499Nguyen Thi Tuyet TruongXuan Kyhop Kyanh HT

100,000

01-10-2019 12:18:05

Ma so 3499

100,000

01-10-2019 11:24:04

Minh Hieu ung ho ma so 3499 chi Nguyen Thi Tuyet (me be Hoang)

150,000

01-10-2019 11:20:50

So GD goc: 10009081 Gop mua xe lan cho be Nguyen Van Hoang - Nghe An

500,000

01-10-2019 11:05:53

So GD goc: 10007637 Ung ho ma so 3499

100,000

01-10-2019 11:04:30

ung ho be Nguyen van hoang;8t;Ha Tinh.

500,000

01-10-2019 10:56:23

ung ho em Nguyen Van Hoang;ky anh; ha tinh

200,000

01-10-2019 09:58:31

Gui chau Nguyen Van Hoang

300,000

01-10-2019 09:30:26

Unh ho ms 3499

300,000

01-10-2019 09:09:05

chuyen ma so 3498

200,000

01-10-2019 08:30:11

CT DEN:927401956606 3367602988 Chuyen qua MoMo Chia se voi ma so 3498 Luong Thi Tiem

500,000

01-10-2019 07:49:01

CT DEN :927407485653 Ma so 3499 FT192749 61268549

500,000

01-10-2019 07:48:19

CT DEN:9274 07485579 Ng Trong Hieu Thai Nguyen ung ho MS 3499 Ng Thi Tuyet FT1927434 3062813

1,000,000

01-10-2019 06:43:37

Ung ho gia dinh co nguoi cha mat ben dai loan

50,000

01-10-2019 06:38:13

ung ho ms 3499; chi Nguyen Thi Tuyet

100,000

01-10-2019 01:46:10

CT DEN:9 27323469163 Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem hien dang dieu tri tai Khoa cap cuu Benh vien Phuc hoi chuc nang T; thoi gian GD:30/09/ 2019 23:36:04

200,000

02-10-2019 22:21:05

ung ho ms 3500 anh Hoang Van Thach

50,000

02-10-2019 21:21:10

Ung ho ma so 3499

100,000

02-10-2019 21:19:30

Ung ho ma so 3500

100,000

02-10-2019 19:52:50

NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS 3500

300,000

02-10-2019 16:58:54

ung ho ms 3500

200,000

02-10-2019 16:25:02

TRA XUAN BINH GIUP MS 3500

5,000

02-10-2019 15:45:48

CT DEN: 9275 15986846 Gui cho ma so 3500 em be bi u tren mat FT1927 5600010567

200,000

02-10-2019 15:41:16

Ung ho c Nguyen Thi Tuyet Ha Tinh MS3499

500,000

02-10-2019 15:34:15

Ung ho ms 3500;anh Hoang van Thach bo chau be; tru xom 8; xa Quynh Thanh; huyen Quynh Luu; nge ans

1,000,000

02-10-2019 14:21:42

CT DEN: 9275007 91458 UH MS MA SO 3495 DAO VAN QUAN THON TUONG THUY 3 XA TRAC VAN HUYEN DUY TIEN TINH HA NAM.

1,000,000

02-10-2019 13:33:05

Gui den Ma so 3500 anh Hoang Van Thach

1,000,000

02-10-2019 12:51:21

So GD goc: 10013638 Ung ho ma so 3500, chau be so sinh bi khoi u.

1,000,000

02-10-2019 12:33:18

ma so 3500 ung ho gd anh hoang van thach

100,000

02-10-2019 12:01:41

So GD goc: 10010409 Ung ho Ms 3500

50,000

02-10-2019 11:55:07

Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach bo chau be 0399946-146

500,000

02-10-2019 11:37:10

So GD goc: 10009640 Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach bo chau be o dia chi xom 8 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe An

500,000

02-10-2019 11:35:02

MS 3492 3500

1,000,000

02-10-2019 11:32:54

CT DEN:927504089275 ung ho MS 3485 Tran hoang Tuan

100,000

02-10-2019 11:30:30

So GD goc: 10000060 GIB-UNG HO MA SO 3500 - HOANG VAN THACH- XOM 8 - QUYNH THANH - QUYNH LUU- NGHE AN

100,000

02-10-2019 11:17:29

CT DEN:927511890612 Ho tro gia dinh anh Hoang Van Thach Quynh Luu Nghe an FT19275 909088095

500,000

02-10-2019 11:14:46

ung ho Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

200,000

02-10-2019 11:01:05

Ung ho ma so 3500

200,000

02-10-2019 10:58:21

Ung ho ma 3500 ( bo chau be hoang van thach nghe an)

200,000

02-10-2019 10:54:17

Gui chi Luong Thi Tiem ma so 3498

200,000

02-10-2019 10:48:00

Ma so 3500. Chau be co khoi u o mat

200,000

02-10-2019 10:44:23

CT DEN:927510877175 Ma so 3500 Hoang Van Thach FT192751 56010239

200,000

02-10-2019 10:35:24

MS 3498 UNG HO CHI LUONG THI TIEM

500,000

02-10-2019 10:28:21

Gui Anh Hoang Van Thach MS 3500

500,000

02-10-2019 10:23:59

CT DEN:92751 0868896 Nguyen thi quynh ung ho ma so 3500 FT19275 001889846

200,000

02-10-2019 10:23:44

Ma so 3500; ung ho chau Hoang Thi Be; vtd

100,000

02-10-2019 10:19:27

ma so 3500

200,000

02-10-2019 10:16:36

A Phong Intracom

100,000

02-10-2019 10:16:12

CT DEN:9 275 10865693 Ma so 3500 FT192752 54210792

200,000

02-10-2019 10:13:58

Ung ho 3500 Hoang Van Thach

100,000

02-10-2019 10:12:26

3500 Hoang Van Thach

200,000

02-10-2019 09:58:15

CT DEN: 927509 858542 MS 3500 hoang van thach FT192750 02679003

100,000

02-10-2019 09:48:20

Ung ho gia dinh anh Hoang Van Thach - ma so 3500

200,000

02-10-2019 09:31:11

Ung ho Ma So 3500

300,000

02-10-2019 09:18:28

Giup ms 3500 anh Hoang van Thach

1,000,000

02-10-2019 09:13:51

ung ho MS 3500

100,000

02-10-2019 09:04:31

Ung ho Chau Hoang Thi Be.Ma so 3500

200,000

02-10-2019 08:47:11

Ung ho ma so 3498( me co thai phu thoat chet duoi gam xe tai )

100,000

02-10-2019 08:44:39

Ung ho ma so 3500 ( ung ho be so sinh co khoi u khung tren mat)

200,000

02-10-2019 08:44:12

ung ho ms 3500; anh Hoang van Thach

100,000

02-10-2019 08:27:08

Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach bo chau be tru xom

200,000

02-10-2019 08:09:01

Chuc chau mau khoe

100,000

02-10-2019 08:08:53

CT DEN :92750 8829274 PHAM THI QUYNH TRANG CK UNG HO MS 3500

300,000

02-10-2019 07:09:17

Ung ho ma 3500; chau be mat quy

200,000

02-10-2019 02:40:22

MS 3497

50,000

03-10-2019 22:59:20

ung ho ms 3502 ba Do Thi Phuong

50,000

03-10-2019 22:58:10

ung ho ms 3501 anh Phan Van Vu

50,000

03-10-2019 20:18:59

CT DEN: 92762037 9682 Ck FT1927688 1117362

2,000,000

03-10-2019 19:54:36

ung ho gia dinh anh Phan Van Vu Ma so 3501 bi ung thu mau

200,000

03-10-2019 19:50:04

ms 3502. be bao thy

500,000

03-10-2019 18:38:14

urng hooj anh Hoang V Thach ma 3500

500,000

03-10-2019 17:58:36

Giusp chasu Baro Thy va Ba ngoai

50,000

03-10-2019 17:14:47

Ung ho ma so 3501

300,000

03-10-2019 16:52:07

ung ho ma so 3502

100,000

03-10-2019 16:46:18

pham thi hue 0988926193 ung ho ms 3501

100,000

03-10-2019 16:25:24

Gui Ba Do Thi Phuong MS 3502

500,000

03-10-2019 15:42:33

So GD goc: 10001730 3502 CN: VIETINBANK

50,000

03-10-2019 15:33:47

CT DEN:927608763033 UNG HO CHAU DO BAO THY MO U NAO TAI BENH VIEN DA KHOA TINH PHU THO 031019 15 32 57

200,000

03-10-2019 15:27:00

So GD goc: 10016829 Ung ho Ms 3502

50,000

03-10-2019 15:22:40

So GD goc: 10016235 Ung ho Ms 3501

50,000

03-10-2019 14:25:02

HO TRO CHAU BAO THY MA SO 3502 KHOA UNG BUOU BV D.KHOA PHU THO

500,000

03-10-2019 14:10:20

ma so 3500. Anh Hoang Van Thach

200,000

03-10-2019 14:06:13

Ung ho MS3501

50,000

03-10-2019 13:50:11

Tawng chau Bao Thy Ma So 3502. Do Thi Phuong; Khu 4; Thanh Van; Thanh Ba; Phu Tho

500,000

03-10-2019 13:46:15

Ung ho a phan van vu ma 3501

300,000

03-10-2019 13:45:39

a Hiep QNinh ung ho MS3498 Luong Thi Tiem; Sam Son Thanh Hoa

50,000

03-10-2019 13:00:56

Ung ho chau tra my va anh vu

200,000

03-10-2019 12:31:40

Ma so 3502; Ba Do Thi Phuong;Phu Tho

500,000

03-10-2019 12:25:49

Ung ho bo con anh Phan Van Vu; ma so 3501

2,000,000

03-10-2019 11:59:13

Ma so 3501 Phan Van Vu Tinh Ha Giang

500,000

03-10-2019 11:58:48

CT DEN: 927611 211861 Nguyen thi quynh ung ho ma so 3501 FT192 76510164110

300,000

03-10-2019 11:36:08

CT DEN:927604519498 ung ho Phan Van Vu ms 3501

100,000

03-10-2019 11:30:09

So GD goc: 10008529 Ung ho ma so 3501

100,000

03-10-2019 11:24:47

Chuyen tien gia dinh anh Phan Van Vu- bi ung thu mau

500,000

03-10-2019 10:57:17

TRA XUAN BINH GIUP MS 3501

5,000

03-10-2019 10:32:33

ung ho anh phan anh vu ms 3501

300,000

03-10-2019 10:22:04

Huong Ly giup chau Hoang Thi Be ma so 3500

100,000

03-10-2019 10:11:12

giup con anh Hoang Van Thach tru tai huyen Quynh Luu; Nghe An

200,000

03-10-2019 09:53:30

So GD goc: 10007346 GIUP DO MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU

500,000

03-10-2019 09:47:27

ung ho ma so 3501 duong diem my chuyen tien

500,000

03-10-2019 09:15:53

Huong Ly giup bo con anh Phan Van Vu ma so 3501

200,000

03-10-2019 08:58:32

CT DEN: 927600 902279 MS 3501

200,000

03-10-2019 08:56:02

CT DEN:927608145298 Xin duoc ung ho be ma so 3500 a hoang van thach nghe an FT19276 500504506

300,000

03-10-2019 08:51:10

So GD goc: 10000140 ma so 3500 anh Hoang Van Thach - bo chau be - tru xom 8 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe An

500,000

03-10-2019 08:50:34

Ung ho ma so 3500

1,000,000

03-10-2019 08:39:59

ung ho anh PHAN VAN VU ms 3501 Vinh Son Vinh phuc bac quang Ha Giang

200,000

03-10-2019 08:32:47

Ung ho MS 3501

500,000

03-10-2019 08:10:10

Gui Anh Thach MS 3500 Mong phep mau se den voi em be

50,000

03-10-2019 08:08:51

Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

200,000

03-10-2019 02:00:01

CT DEN:927601121177 Ma so 3496 chi luong thi tiem FT19276856451380

100,000

03-10-2019 01:17:51

CT DEN:927523116396 Ung ho chau Hoang Thi Be mso 3500 FT1927626 0005320; thoi gian GD: 02/10/2019 23:51:55

200,000

04-10-2019 22:34:33

ung ho gd lethilien hatinh

500,000

04-10-2019 22:27:20

Giup MS 3500

300,000

04-10-2019 19:19:22

MA SO 3502; do thi phuong; thanh van; thanh ba; phu tho

500,000

04-10-2019 19:15:54

ung ho ma so 3501; anh Phan Van Vu

500,000

04-10-2019 19:10:40

CT DEN: 0400338 14253 Diem Trang Q7 chuyen cho ma so 3501 Phan Van Vu thon Vinh Son xa Vinh Phuc huyen Bac Giang Ha Giang

300,000

04-10-2019 19:01:11

CT DEN: 0400338 13455 Diem Trang Q7 chuyen cho ma so 3502 Do Thi Phuong khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh Phu Tho

300,000

04-10-2019 17:46:27

ma so 3499 Nguyen Thi Tuyet

200,000

04-10-2019 17:29:34

ma so 3502 Do Thi Phuong

200,000

04-10-2019 16:51:51

Tu thien

100,000

04-10-2019 16:46:30

Ung ho MS 3500 A Hoang Van ThachhuyenQuynh Luu Nghe A

100,000

04-10-2019 16:40:24

Ung ho be Hoang Thi Be ma so 3500

200,000

04-10-2019 16:37:47

Ung ho be Bao Thy ma so 3501

200,000

04-10-2019 16:15:36

CT DEN:927709411275 Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

04-10-2019 16:08:21

Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach

200,000

04-10-2019 15:55:55

Ma so 3499- Ma so 3501- Ma so 3502 - Huong Ha Noi

300,000

04-10-2019 15:43:36

TRA XUAN BINH GIUP MS 3503

5,000

04-10-2019 14:54:33

Ma so 3502

200,000

04-10-2019 13:53:01

ung ho ms 3502, tai BankPlus REQID 191004215422813

200,000

04-10-2019 13:50:08

ung ho ms 3501, tai BankPlus REQID 1910042 15409208

200,000

04-10-2019 13:18:36

CT DEN: 927 706344297 1. MA SO 3502 BA DO THI PHUONG

300,000

04-10-2019 10:57:43

CT DEN: 927710487181 Ung ho ma so 3498 chi luong thi tiem FT192778 50633036

500,000

04-10-2019 10:17:14

CT DEN:040033744778 Ung ho chi Truong Thi Thuan ma so 3494

350,000

04-10-2019 10:15:26

ung ho ma so 3502

100,000

04-10-2019 09:32:43

So GD goc: 10003798 UH ms 3502 Do thi Phuong

1,000,000

04-10-2019 09:01:14

CT DEN: 0857197 66846 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 1290000 61096 Ung ho ma so 3502 be Bao Thy

500,000

04-10-2019 08:02:41

3502 Ba Do Thi Phuong; khi 4; Thanh Van; Thanh Ba; Phu Tho

500,000

04-10-2019 07:34:37

ung ho anh Hoang Van Thach ma so 3500

800,000

05-10-2019 23:11:51

Ma so 3503 - Be Tung Lam

250,000

05-10-2019 23:08:23

Ma so 3502 - Be Bao Thy

250,000

05-10-2019 21:29:59

Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

200,000

05-10-2019 21:24:24

Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

300,000

05-10-2019 20:59:26

ung ho gd ban Thao ms 3503

100,000

05-10-2019 20:10:43

ung ho ms 3503 em Le Thi Thu Thao

50,000

05-10-2019 17:23:35

Ung ho

50,000

05-10-2019 16:59:49

CT DEN: 927817155265 Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

500,000

05-10-2019 15:36:59

Giup do gd anh Phan van Anh Vu ma so 3501

500,000

05-10-2019 15:14:33

ma so 3501 anh Phan Van Vu

200,000

05-10-2019 15:04:45

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

2,000,000

05-10-2019 15:00:20

Ung ho Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

300,000

05-10-2019 14:00:51

ung ho ms 3503; em Le Thi Thu Thao

100,000

05-10-2019 13:50:25

Bui thi thu hoai ung ho ma so 3503

100,000

05-10-2019 12:13:53

ung ho ma so 3503 le thi thu thao viet tri phu tho

50,000

05-10-2019 12:10:34

Nguyen Thanh Dam ck ho tro cho em Le Thi Thu Thao; ma so 3503

10,000,000

05-10-2019 11:54:29

Ung ho ma 3503 e Thao

200,000

05-10-2019 10:55:37

Ung ho chau Tung Lam

50,000

05-10-2019 10:50:11

ma so 3503 em le thi thu thao

500,000

05-10-2019 09:49:38

Giup do chau Tung Lam

500,000

05-10-2019 09:36:12

CT DEN: 927809764083 Ung ho ma so 3503 em le thi thu thao. FT19278 060819816

50,000

05-10-2019 08:22:20

Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

200,000

05-10-2019 07:53:09

ma so 3503 be Tung Lam, tai BankPlus REQID 191005218970907

100,000

05-10-2019 07:46:38

ms3503 le thi thu thao

500,000

05-10-2019 07:31:15

Ung ho chi Le Thi Lien. Ms 3302

100,000

05-10-2019 04:12:14

CT DEN: 927804127341 ho tro chi Tiem bi tai nan

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/9/2019

Vu Huu Truong giup MS 3496

500,000

29/9/2019

Nguyen Quang the giup MS 3497

25,000

29/9/2019

Pham Trung Kien giup MS 3486

300,000

29/9/2019

Pham Minh Duc giup MS 3492

1,000,000

29/9/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3497

200,000

29/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

29/9/2019

Le Vu Quan giup MS 3493

200,000

29/9/2019

Le Vu Quan giup MS 3494

200,000

29/9/2019

Le Vu Quan giup MS 3497

200,000

30/9/2019

Vu Duy Nghia giup MS 3498

100,000

30/9/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3497

200,000

30/9/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3498

25,000

30/9/2019

Tran Xuan Bach giup MS 3498

100,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3485

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3486

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3487

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3488

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3489

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3490

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3491

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3492

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3493

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3494

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3495

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3496

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3497

200,000

30/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Nguyen T Hong Vi giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3492

100,000

30/9/2019

Nguyen Minh Khanh giup MS 3493

2,000,000

30/9/2019

Vo T Thuy Hang giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3498

50,000

1/10/2019

Huynh Vu Phuong Thi giup MS 3498

200,000

1/10/2019

Le Du Anh ung ho QNA

10,000

1/10/2019

Tran Trong Thang giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Van Kien giup MS 3499

300,000

1/10/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3498

500,000

1/10/2019

Nguyen Quang The giup MS 3499

25,000

1/10/2019

Nguyen T Lan giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Ngo Duc Chinh giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen T Ngoc Co giup MS 3495

200,000

2/10/2019

Nguyen T Lien ung ho QNA

200,000

2/10/2019

Nguyen Van Bien ung ho QNA

3,744

2/10/2019

Pham T Ngoc Anh giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Dao Van Khuong giup MS 3500

50,000

2/10/2019

Bui T Thanh giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Nguyen Viet Phuong Trang giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNa

50,000

2/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3496

20,000

2/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3497

20,000

2/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3498

20,000

2/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3499

20,000

2/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3500

20,000

2/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3493

25,000

2/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3494

25,000

2/10/2019

Doan T Thu Phuong giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3500

50,000

2/10/2019

Trinh T Hong giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Phan T Phuong Thanh giup MS 3500

450,000

2/10/2019

Lam My Han giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Lam My Han giup MS 3499

100,000

2/10/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3500

250,000

4/10/2019

Nguyen Van Khiem giup MS 3502

500,000

4/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3502

200,000

4/10/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3501

500,000

4/10/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3500

500,000

4/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

4/10/2019

Nguyen huu Duc giup MS 3492

200,000

5/10/2019

Dinh Van Ngoc ung ho QNA

2,000

5/10/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Pham T Ngoc Bich giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Vu T Thu giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Le T Dieu Hien ung ho QNA

10,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/9/2019

Nguyen Trung Hieu giup MS 3493

100,000

29/9/2019

Cu Phuong Dung giup MS 3496

300,000

29/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3495

200,000

29/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3496

200,000

29/9/2019

Tong Thuy Dung giup MS 3497

50,000

29/9/2019

Vu Ngoc Tuan giup MS 3492

200,000

29/9/2019

Quang Anh Nguyet giup MS 3497

100,000

30/9/2019

Le Van Thinh giup MS 3498

500,000

30/9/2019

Le T Tuyet Mai giup MS 3498

1,000,000

30/9/2019

Nguyen T Tinh giup MS 3498

300,000

30/9/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3498

100,000

30/9/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3493

100,000

30/9/2019

Bui Quoc Tuan giup MS 3481

100,000

30/9/2019

Hoang Ngoc Ha giup MS 3498

300,000

1/10/2019

Nguyen T Thanh Tra giup MS 3498

1,000,000

1/10/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3499

300,000

1/10/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3499

300,000

1/10/2019

Nguyen T Thanh Hai giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3498

200,000

1/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3499

50,000

1/10/2019

Nguyen Canh Hung giup MS 3499

50,000

1/10/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3491

100,000

1/10/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3492

100,000

1/10/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3498

100,000

1/10/2019

Vu T Chau Quynh giup MS 3498

1,000,000

1/10/2019

Nguyen T Lan Huong giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Ban doc TK 32110000086726970418 ung ho QNA

100,000

1/10/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3497

300,000

1/10/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3498

300,000

1/10/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3499

300,000

1/10/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3498

1,000,000

1/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3497

200,000

1/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3498

200,000

1/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Du T Ha Thu giup MS 3498

100,000

1/10/2019

Du T Ha Thu giup MS 3499

100,000

2/10/2019

Nghiem Trong Toan giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Hai.LK giup MS 3500

150,000

2/10/2019

Le Ngoc Chan giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Huynh Anh Tuan giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Nguyen T Lien giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3499

500,000

2/10/2019

Le Dinh Phong giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Nguyen Canh Hung giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Nguyen Thanh Tung giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Tran Van Hung - Quang Anh 7 E giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3500

300,000

2/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Nguyen T Thuy Dung giup MS 3500

300,000

3/10/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Tong Thuy Duong giup MS 3500

100,000

3/10/2019

Bui Duy Duong ung ho QNA

500,000

3/10/2019

Vu Ngoc Anh giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3501

200,000

3/10/2019

Le T Anh Linh giup MS 3501

1,000,000

3/10/2019

Tran Anh Tuyet giup MS 3501

300,000

3/10/2019

Du T Ha Thu giup MS 3500

300,000

3/10/2019

Trieu Thanh Phong giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Vo Trong Hung giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Nguyen Loc Thinh giup MS 3501

300,000

4/10/2019

Ban do c TK 65010001199574 giup MS 3500

100,000

4/10/2019

Ban do c TK 65010001199574 giup MS 3501

100,000

4/10/2019

Ban do c TK 65010001199574 giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3502

50,000

4/10/2019

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3501

500,000

5/10/2019

Pham T Phuong Ngoc giup MS 3503

500,000

5/10/2019

Nguyen T Van giup MS 3499

300,000

5/10/2019

Nguyen T Van giup MS 3500

300,000

5/10/2019

Nguyen T Van giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3500

300,000

5/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3501

200,000

5/10/2019

Nguyen Truong Thuy 3498

100,000

5/10/2019

Nguyen Truong Thuy 3499

100,000

5/10/2019

Nguyen Truong Thuy 3500

100,000

5/10/2019

Nguyen Truong Thuy 3501

100,000

5/10/2019

Nguyen Truong Thuy 3502

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

29/09/2019 06:31:59

REM Tfr Ac: 4681000 1535896 DANG TIEN DAT Giup do ma so 3496 ba Le Thi Yen

200,000

29/09/2019 09:50:06

REM Tfr Ac: 36010000 077664 O@L 026001 212201 0 0 63171016 uhms3496

100,000

29/09/2019 09:53:20

REM Tfr Ac: 3601000 0077664 O@L 026001 212201 0 0 63171116 uhms3493

50,000

29/09/2019 10:01:46

REM Tfr Ac: 12510000 610028 LE DA LOI le da loi ung ho ms 3497

100,000

29/09/2019 11:30:02

REM Tfr Ac: 427100013 81382 PHAM HUNG PHI Pham Hung Phi,   ung ho gia dinh ong Nguyen Khac Hua,   ma so 3497

200,000

29/09/2019 12:19:15

REM Tfr Ac: 522100 00007777 BUI DAI THANG HTMS 3493 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

29/09/2019 12:28:37

REM Tfr Ac: 12110000250684 TRAN QUANG TUAN   Ung ho ma so 3495, 3496, 3497 moi hoan canh 200k

600,000

29/09/2019 14:29:06

REM TKThe :19033155824014, tai TCB. Ung ho ms 3496 FT19273 0 63303811 CTLNHID I00000 0239 316774 11 CRE 002

250,000

29/09/2019 14:29:48

REM TKThe :19033155824014, tai TCB. DHN ung ho Ms 3497 FT19273 0 00195609 CTLNHIDI00 00002393 16983 11 CRE 002

250,000

29/09/2019 15:22:30

REM Tfr Ac: 22210000703519 LUU MINH THUY UNG HO HOAN CANH KHO KHAN

100,000

29/09/2019 15:43:44

REM Tfr Ac: 1501000 0085675 O@L 026001 212201 0 0 63180520 Ung ho benh nhan co ma so 3430

200,000

29/09/2019 16:08:02

REM Tfr Ac: 36010000 077664 O@L 026001 212201 0 0 63181199 uhms3492

50,000

29/09/2019 16:30:25

REM TKThe :11721476667012, tai TCB. Nguyen Nhu Phuong   Ho tro ma 3496 ba Le Thi Yen FT1927 3622 919676 CTLNHID I00000 0239 368133 11 CRE 002

100,000

29/09/2019 16:54:11

REM Tfr Ac: 21510001611826 NGUYEN NGOC VIET Tang gia dinh ong Nguyen Khac Hua. Ma so 3497.

300,000

29/09/2019 17:13:22

REM Tfr Ac: 4611500 0002904 LE THUONG MINH Ung ho ma so 3479 ong Nguyen khac hua

300,000

29/09/2019 17:36:48

REM Tfr Ac: 12210000 423942 TRAN NGOC LAN ma so 3497. chuc ong ba manh khoe

200,000

30/09/2019 00:51:40

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA Transaction at date 2019 09 29 22.12.48

100,000

30/09/2019 00:53:12

REM TKThe :164092968, tai VPB. Giup do ms 3497 ong Nguyen Khac Hua tai Phu Tho   CTLNHIDI 000000 239510210 11 CRE 002 Transaction a

150,000

30/09/2019 07:40:56

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3498 me con chi luong thi tiem o thanh hoa

300,000

30/09/2019 07:54:15

REM TKThe :19027936168023, tai TCB. 3498 chi Luong Thi Tiem FT19273009914584 CTLNHI DI00000023 9550769 11 CRE 002

200,000

30/09/2019 07:58:17

REM Tfr Ac: 62010000770931 DINH THI DIEU HIEN Ung ho MS3498 luong thi tiem

500,000

30/09/2019 08:03:20

REM Tfr Ac: 76010000805223 HOANG THI MINH THUY uh ma so 3498

500,000

30/09/2019 08:09:05

REM Tfr Ac: 31310000935360 NHU THI THU NGAN ms 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/09/2019 08:24:38

REM Tfr Ac: 45510000687833 LUU HUY HOANG Chuyen tien giup do cho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem. Nho bao Dan tri chuyen giup. Xin cam on.

500,000

30/09/2019 08:26:05

REM TKThe :19028658006889, tai TCB. Ma so 3498 FT19273834041322 CTLNH IDI00000 0239571983 11 CRE 002

300,000

30/09/2019 08:28:17

REM Tfr Ac: 14710000182633 DOAN CONG YEN Chuyen tien ho tro Dao Van Quan, ma so 3495

200,000

30/09/2019 08:36:50

REM Tfr Ac: 4311000 0238459 O@L 026001 212201 0 0 63201132 3498

200,000

30/09/2019 08:37:38

REM Tfr Ac: 46310003180792 NGUYEN THI HOA Be Lam Ngan. 083 66 33 888 ung ho ma so 3498, 3497, 3494, 3493. 50k 1 ma so

200,000

30/09/2019 08:42:00

REM Tfr Ac: 450100 06052993 LE XUAN CAN Chuyen tien ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

30/09/2019 08:48:08

REM Tfr Ac: 260100 00006827 NGUYEN THI HA Chuyen tien ma so 3498 luong thi tiem

200,000

30/09/2019 08:59:15

REM Tfr Ac: 12810000769356 TONG THI HONG NHUNG TONG T H NHUNG CK UNG HO MS 3498 LUONG THI TIEM

150,000

30/09/2019 09:07:19

REM Tfr Ac: 21110000937239 NGUYEN THI HUONG Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

30/09/2019 09:18:27

gREM 991019093006927 BO LE DUY ANH FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3495 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

30/09/2019 09:26:21

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG   UNG HO MS 3498

100,000

30/09/2019 09:27:13

REM Tfr Ac: 42610000 455296 VU THI PHUONG ung ho MS 3498 LuongThi Tiem

100,000

30/09/2019 09:28:17

REM Tfr Ac: 22010005555988 TRAN ANH TUAN Ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

500,000

30/09/2019 09:28:35

REM UNG HO MA SO 3493

1,000,000

30/09/2019 09:29:35

REM UNG HO MA SO 3496

1,000,000

30/09/2019 09:41:43

REM Tfr Ac: 2141000 0882181 NGUYEN THI KHUE Gui giup c Truong Thi Thuan.ma so 3494

200,000

30/09/2019 09:44:59

REM Tfr Ac: 46010002 636635 NGUYEN THI LE QUYEN Giup do chi tiem ma so 3498

200,000

30/09/2019 09:49:51

REM TKThe :190302 60914011, tai TCB. Ung ho ma so 3498 FT19273 098520737 CTLNH IDI00000 02396 73916 11 CRE 002

1,000,000

30/09/2019 09:52:27

REM Tfr Ac: 4861000 0063882 DOAN THI MINH TAM Chuyen tien cho ma so 3498

200,000

30/09/2019 10:02:29

REM Tfr Ac: 50110000131743 QUACH HONG HANH Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

200,000

30/09/2019 10:05:07

REM Tfr Ac: 39012000 005369 NGUYEN THI THANH HUYEN ung ho ma so 3498, em Luong Thi Tiem

500,000

30/09/2019 10:21:17

REM Tfr Ac: 76610000149075 PHAN THANH DAT ms 3498 Luong Thi Tiem

500,000

30/09/2019 10:37:07

REM Tfr Ac: 45010006046367 VU THI THANH HONG Ma so 3302 chi Le Thi Lien thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh

300,000

30/09/2019 10:50:01

REM Tfr Ac: 42110000013802 NGO THI THU HANG Chuyen tien giup do ma so 3498 Luong Thi Tiem o Thanh Hoa

500,000

30/09/2019 10:50:31

REM Tfr Ac: 25610002334666 NGUYEN DUY CHINH Ung ho ms 3498 chi Luong thi Tiem

500,000

30/09/2019 11:30:00

REM Tfr Ac: 18010000079534 NGHIEM THI MAI TRANG Chuyen tien ung ho MS 3497

400,000

30/09/2019 11:35:08

REM Tfr Ac: 14110000238437 TRAN TAN NHUT CT ung ho chi Tiem MS 3498

100,000

30/09/2019 11:37:06

REM TKThe :13820587551019, tai TCB. MS 3489 chi luong thi tiem FT19273078020946 CTLNHIDI0 0000023980 3538 11 CRE 002

200,000

30/09/2019 11:43:53

REM Tfr Ac: 12410002184285 NGUYEN VAN HUAN ma so 3498 chi luong thi tiem

100,000

30/09/2019 12:09:30

REM Tfr Ac: 42310000112341 VU THI HOA ung ho ma so 3498 luong thi tiem

100,000

30/09/2019 12:56:54

nREM 99101909 3035868 BO LUONG CAM MY FO 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem Bank Charge .00 VAT .00

600,000

30/09/2019 13:13:55

REM Tfr Ac: 31310000697022 BUI THANH HUYEN   ung ho ma so 3498 luong thi tiem o thanh hoa

2,000,000

30/09/2019 13:14:39

REM Tfr Ac: 1441000 0065955 TRAN THI MY THI   Giup MS 3498 Luong Thi Tiem

300,000

30/09/2019 13:20:17

REM TKThe :19034682546010, tai TCB. Ung ho dao van quan ms 3495 FT19273505164290   CTLNHI DI0000002 39882957 11 CRE 002

500,000

30/09/2019 13:31:25

REM Tfr Ac: 1491500 0000336 NGO QUANG SAM ho tro ms 3489,   Nguyen Thi Tiem, hien dieu tri khoa cap cuu, BV phuc hoi chuc nang TW

300,000

30/09/2019 13:43:35

REM Tfr Ac: 11810002 655555 LE THANH LUONG Ho tro ma so 3498

300,000

30/09/2019 13:47:56

REM Tfr Ac: 12310000388154 DANG THAI THE Chuyen tien ung ho Ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

200,000

30/09/2019 13:56:15

REM Tfr Ac: 21110000241888 NGUYEN VIET THANH ung ho quy tam long nhan ai, maso 3498 luong thi tiem

300,000

30/09/2019 14:15:17

REM Tfr Ac: 12610000918224 LE PHUONG QUYNH Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

1,000,000

30/09/2019 14:45:38

REM TKThe :19031146870019, tai TCB. Ms 3497 mong gia dinh bac Hua nhanh vuot qua kho khan . Phuong FT19273609731811 CTLNHID I00000023 9975851 11 CRE 002

250,000

30/09/2019 14:45:44

REM Tfr Ac: 26110001174186 TRAN THI XUYEN Chuyen tien cho ma so 3498 luong thi tiem

200,000

30/09/2019 14:49:53

REM Tfr Ac: 12510000560831 NGUYEN TRONG HUAN Chuyen tien

300,000

30/09/2019 15:23:12

REM 150 MS 3494 CHI TRUONG THI THUAN

3,000,000

30/09/2019 15:32:45

REM Tfr Ac: 26110001137532 LE THANH LONG Ung ho ma so 3498 Luong Thi Tiem

500,000

30/09/2019 16:45:41

REM Tfr Ac: 22010001271741 DONG CAO DINH Chuyentien tu thien Ma so 3498 chi LuongThiTiem

200,000

30/09/2019 17:04:02

REM Tfr Ac: 12510000610028 LE DA LOI le da loi ung ho ms 3498

100,000

30/09/2019 17:18:05

REM TKThe :00058575001, tai Tienphongbank. ung ho quy CTLNHIDI 0000002401 99630 11 CRE 002

300,000

30/09/2019 17:18:39

REM UNG HO CHI LUONG THI TIEM MA SO 3498 HIEN DANG DIEU TRI TAI BV PHUC HOI CHUC NANG TW SAM SON THANH HOA

500,000

30/09/2019 17:18:52

REM Tfr Ac: 21510002121683 LE MINH HIEU ung ho ma so 3498

200,000

30/09/2019 17:39:22

REM Tfr Ac: 12010006183347 NGUYEN THI THUY GIANG Chi Luong Thi Tiem ma so 3498

500,000

30/09/2019 18:41:33

REM Tfr Ac: 43210001039324 DO THIEN HUY Ung ho chi Tiem,   Thanh Hoa

100,000

30/09/2019 20:51:37

REM Tfr Ac: 22210001189617 NGO VAN LIEM Chuyen tien ung ho Luong Thi Tiem, Ms 3498

500,000

01/10/2019 00:00:00

AFT 0000021110000495904D000000018Tran Thi Thu Hien

300,000

01/10/2019 01:12:18

REM Tfr Ac: 74810000123323 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms 3492 Transaction at date 2019 09 30 22.29.51

500,000

01/10/2019 01:12:20

REM Tfr Ac: 74810000123323 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms3487 Transaction at date 2019 09 30 22.31.16

500,000

01/10/2019 01:12:23

REM Tfr Ac: 74810000123323 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien u g ho ms3484 Transaction at date 2019 09 30 22.33.41

500,000

01/10/2019 01:12:37

REM Tfr Ac: 22010001221029 NGUYEN TUYET VAN Ma so 3498 Transaction at date 2019 09 30 22.44.04

300,000

01/10/2019 01:12:51

REM Tfr Ac: 16010000206071 TRAN QUOC AN Chuyen tien ung ho ms 3498 LuongThi Tiem Transaction at date 2019 09 30 22.54.59

100,000

01/10/2019 01:14:06

REM Tfr Ac: 46510000046136 NGUYEN CONG THANH giup ma so 3497 nguyen khac hua Transaction at date 2019 10 01 00.23.37

400,000

01/10/2019 07:59:16

REM TKThe :19028702360369, tai TCB. MS3496 FT19274190805761 CTLNHIDI 0000002 40502597 11 CRE 002

100,000

01/10/2019 08:05:44

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3497   CTLNHI DI000000 240506851 11 CRE 002

86,800

01/10/2019 08:08:18

REM Tfr Ac: 18910000 323234 VU BA DUONG Gui be 3499

100,000

01/10/2019 08:09:04

REM TKThe :11020938312012, tai TCB. Ma 3499 FT19274611873678   CTLNHIDI000000240509319 11 CRE 002

500,000

01/10/2019 08:26:31

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3499 be nguyen van hoang con chi nguyen thi tuyet o ha tinh

300,000

01/10/2019 08:35:37

REM Tfr Ac: 50110000 353626 LUU QUANG THANH Ms 3499,   chuc con hoc gioi, nen nguoi

200,000

01/10/2019 08:41:08

REM Tfr Ac: 32110000 698334 VU VAN HUNG giup do ma so 3499

100,000

01/10/2019 08:43:59

REM 150. MS 3497 NGUYEN KHAC HUA   PHU THO

500,000

01/10/2019 08:45:10

REM 150. MS 3496 LE THI YEN HA TINH

500,000

01/10/2019 08:46:05

REM 150. MS 3495 DAO VAN QUAN   HA NAM

500,000

01/10/2019 08:47:07

REM 150. MS 3494 TRUONG THI THUAN   HA TINH

500,000

01/10/2019 08:48:19

REM 150. MS 3493 TRINH THI HONG THANH HOA

500,000

01/10/2019 08:50:21

REM 150. MS 3492 NGUYEN THI THUY DUNG TPHCM

500,000

01/10/2019 08:50:39

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI NGUYEN THI TUYET MA SO 3499

10,000

01/10/2019 09:01:22

REM TKThe :060041111871, tai Sacombank. NGUYEN THI CUC UNG HO MA 3495 CTLNHI DI000000 240561804 11 CRE 002

800,000

01/10/2019 09:13:06

REM Tfr Ac: 19910000077817 LE THU HA Ung ho ms 3499

200,000

01/10/2019 09:19:01

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3499

200,000

01/10/2019 09:21:40

REM Tfr Ac: 15010000643675 DO TRUNG HA Ma so 3499

200,000

01/10/2019 09:22:49

REM Tfr Ac: 50110000180189 PHUNG ANH TUAN ma so 3499 chi Nguyen Thi Tuyet , thon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh

100,000

01/10/2019 09:25:54

REM Tfr Ac: 12810000002422 NGUYEN THI HOAI Ung ho Me con Chi Nguyen Thi Tuyet MS 3499

300,000

01/10/2019 09:34:07

REM TKThe :97042292 83676315, tai MB. Ung ho chau Hoang truong xuan ky anh ha tinh CTLNHID I0000002406 00068 11 CRE 002

100,000

01/10/2019 09:35:25

REM Tfr Ac: 63510000155819 NGUYEN THI THU TRANG Ung ho chau Nguyen Van Hoang, bi khuyet tat o xa Truong Xuan, ky anh,   ha tin

200,000

01/10/2019 10:24:47

REM Tfr Ac: 21310000272970 LE THI HAI HIEN Ung ho ma so 3481

100,000

01/10/2019 10:51:04

REM TKThe :9704229203114140, tai MB. giup chau Hoang ma so 3499 CTLNH IDI00000 0240694362 11 CRE 002

100,000

01/10/2019 10:51:27

REM TKThe :159663458, tai VPB. ung ho ma so 3499 CTLNHID I00000 0240694848 11 CRE 002

200,000

01/10/2019 11:13:00

REM Tfr Ac: 21410006788898 DOAN VAN QUANG ung ho ma so 3499

100,000

01/10/2019 11:27:43

REM Tfr Ac: 42510000191362 O@L 026001 212201 0 0 63279823 behoang

200,000

01/10/2019 12:45:24

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3499

100,000

01/10/2019 12:47:07

REM Tfr Ac: 26010001002697 LE THI NGOC NGUYEN Ung ho chau Hoang o Truong Xuan, Ky anh,   HaTinh

200,000

01/10/2019 12:54:51

REM Tfr Ac: 21110000535873 NGUYEN VAN KHANG Chuyen tien UNG HO MS 3498

1,000,000

01/10/2019 12:56:24

REM Tfr Ac: 21110000535873 NGUYEN VAN KHANG Chuyen tien Ung Ho MS 3499

500,000

01/10/2019 12:57:25

REM Tfr Ac: 21110000535873 NGUYEN VAN KHANG Chuyen tien Ung Ho MS 3457

1,000,000

01/10/2019 12:58:19

REM Tfr Ac: 21110000535873 NGUYEN VAN KHANG Chuyen tien Ung Ho MS 3474

500,000

01/10/2019 13:13:31

REM Tfr Ac: 21610000354514 TRAN DINH HUNG BAO DAN TRI UNG HO EM HOANG MS 3499

100,000

01/10/2019 13:14:35

REM Tfr Ac: 12510001613127 NGUYEN TIEN QUAN Ung ho MS3499, NGUYEN THI TUYET, HA TINH

100,000

01/10/2019 13:43:22

REM Tfr Ac: 12010000549668 NGUYEN NGOC HUNG   MS 3499

200,000

01/10/2019 15:03:26

REM Tfr Ac: 26110000004396 UNG HO MA SO 3499

300,000

01/10/2019 15:13:35

REM Tfr Ac: 45010000149338 BUI THI HA uh ma 3492 chi Nguyen Thuy Dung me be Minh Ngoc

200,000

01/10/2019 15:33:24

REM Tfr Ac: 43210000010618 DINH XUAN NGHIEP Ma so 3499 nguyen thi tuyet

300,000

01/10/2019 16:07:18

REM Tfr Ac: 21210000024916 O@L 026001 212201 0 0 63291615 Ung ho Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

300,000

01/10/2019 16:42:39

REM Tfr Ac: 22210000661097 NGUYEN VAN TUAN Chuc em dat duoc dieu uoc muon cua minh...

150,000

01/10/2019 17:22:32

REM Tfr Ac: 39010000801181 MA THI NGUYET HANG ung ho ms 3497 ong nguyen khac hua

50,000

01/10/2019 18:24:48

REM TKThe :57465678, tai VPB. Ma so 3498 Luong Thi Tiem CTLNHID I00000024 1162238 11 CRE 002

200,000

01/10/2019 18:57:48

REM Tfr Ac: 31310000933221 NGUYEN THI HUONG THAO maso 3498

100,000

01/10/2019 20:49:17

REM Tfr Ac: 63510000381021 HOANG DINH DAN   ung ho chi lien o thach ha ha tinh ms 3302

1,000,000

01/10/2019 21:32:11

REM TKThe :19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3499, chau Nguyen Van Hoang co me la Nguyen Thi Tuyet FT19275473482288   CTLNHID I00000024 1282852 11 CRE 002

500,000

01/10/2019 21:38:59

REM Tfr Ac: 12410000378903 LE DANG THANG   Ung ho ma so 3498

200,000

02/10/2019 07:23:42

REM Tfr Ac: 12010006698009 LE THUY LINH Le Thuy Linh giup MS 3499

50,000

02/10/2019 07:43:56

REM Tfr Ac: 51810000035528 HOANG DUC VINH Ung ho be ma so 3500

100,000

02/10/2019 07:51:57

REM Tfr Ac: 12110000389904 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3500, anh Hoang Van Thach

150,000

02/10/2019 07:53:52

REM Tfr Ac: 12110000389904 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3499, chi Nguyen Thi Tuyet.

150,000

02/10/2019 07:56:22

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG Chuyen tien giup do Dao Van Quan MS 3495

500,000

02/10/2019 08:13:28

REM Tfr Ac: 12510000773888 NGUYEN THI PHUONG ung ho be ma so 3500 a hoang van thach bo chau be

100,000

02/10/2019 08:29:37

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho MS 3500 be Hoang Thi Be

100,000

02/10/2019 08:31:51

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ANH HOANG VAN THACH MA SO 3500

10,000

02/10/2019 08:53:36

REM Tfr Ac: 69115000003977 PHAM TU DUOC Ung ho con anh Hoang Van Thach ma so 3500

200,000

02/10/2019 08:56:50

REM Tfr Ac: 42110000204402 NGUYEN THI HA PHUONG UnG HO MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH CAU MONG CHAU Be DuOC BINH AN

300,000

02/10/2019 09:03:50

REM Tfr Ac: 19910000077817 LE THU HA Ung ho ms 3500

200,000

02/10/2019 09:11:03

REM Tfr Ac: 12310000329171 TRAN THI CHUNG ung ho ms 3500 anh Hoang Van Thach

300,000

02/10/2019 09:18:41

REM 990019100203617 BO NGUYEN HUU TRONG FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS REFFT19275 BI2B00118 UNG HO MS 3500 ANH HOANG VAN THACHC HUC CON MAU CHONG VUOT QUA NOI DAU NHH BIDV NH DAU TU VA PHAT TRIEN VIETNAM TRANG AN HA NOI

100,000

02/10/2019 09:18:41

Bank C

100,000

02/10/2019 09:37:12

REM TKThe :105482795, tai VPB. Ma so 3500 chuc anh Thach va be vuot qua kho khan   CTLNHIDI000000241460304 11 CRE 002

100,000

02/10/2019 09:38:16

REM TKThe :1000003312, tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO ANH THACH MS 3500 CTLNHI DI0000 00241461 466 11 CRE 002

150,000

02/10/2019 09:50:40

gREM 991019100208325 BO LE DUY ANH FO 261100 03366 882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3499 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

02/10/2019 09:51:00

REM Tfr Ac: 21510000367320 NGUYEN THI TAM Chuyen tien

100,000

02/10/2019 10:17:12

REM Tfr Ac: 41110000414402 PHAM THI HONG HANH Ung ho chau Hoang Thi Be ma so 3500

150,000

02/10/2019 10:22:13

REM TKThe :060071425277, tai Sacombank. Be co Khoi U CTLNHI DI000000 241514477 11 CRE 002

200,000

02/10/2019 10:29:21

REM Tfr Ac: 44010000408081 NGUYEN MANH HUNG ung ho ms 3500 Hoang Van Thach, xom 8,   Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An

100,000

02/10/2019 10:38:52

REM Tfr Ac: 48210000475009 PHAN THANH TUNG gui Hoang Van Thach ms3500

200,000

02/10/2019 10:45:30

REM Tfr Ac: 12410000119810 NGUYEN THE MANH UNG HO MA SO 3500 anh Hoang Van Thach

100,000

02/10/2019 10:54:04

REM Tfr Ac: 12310000136742 TRAN THI THANH BINH Chuyen tien Ung HO MA SO 3500

200,000

02/10/2019 11:12:43

REM Tfr Ac: 56210000722799 TRAN BAO NGHIA Ma so 3500 anh Hoang Van Thach

100,000

02/10/2019 11:39:29

REM Tfr Ac: 21510000671182 NGUYEN LE CUONG Ung ho ma so 3500

500,000

02/10/2019 11:49:17

~REM 991019100222866 BO NGUYEN DIEM LOAN FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3500 anh Hoang Van Tha ch Bank Charge .00 VAT .00

200,000

02/10/2019 12:10:03

REM TKThe :03401010922428, tai Maritime Bank. Ung ho MS 3500 CTLNHID I000000 241624046 11 CRE 002

300,000

02/10/2019 12:44:53

REM Tfr Ac: 78510000065019 TRAN THANH HAI Maso 3500

200,000

02/10/2019 13:26:11

REM CHUYEN CHO MA SO 3500 ( ANH HOANG VAN THACH XOM 8 XA QUYNH THANH HUYNH LUU NGHE AN)

500,000

02/10/2019 13:31:44

REM Tfr Ac: 57010000131756 NGO VAN GIAU Chuyen tien ung ho ms 3500 hoan van thach

100,000

02/10/2019 13:44:15

REM Tfr Ac: 15015000002378 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3500

100,000

02/10/2019 13:57:23

REM Tfr Ac: 67910000045178 LUONG THE LOC unghoanh, hoangvanthach, maso3500, xom8, quynhthanh, quynhluu, nghean

300,000

02/10/2019 14:03:40

REM Tfr Ac: 72110000290815 LE MINH TUAN Chuyen tien den be hoang thi be, ms 3500

200,000

02/10/2019 14:13:27

REM Tfr Ac: 31310000604998 VO THI NGOC TRAM ungho Ma so 3500

100,000

02/10/2019 14:15:08

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN   Nguyen Thi Thuan ung ho ma so 3500

100,000

02/10/2019 14:18:10

REM TKThe :025704061527359, tai VIB. ma so 3500 : Anh Hoang Van Thach, Nghe An CTLNHIDI000000241718337 11 CRE 002

300,000

02/10/2019 14:23:32

REM Tfr Ac: 21310000317598 NGUYEN THI HANH Chuyen tien ung ho ms 3500 anh hoang van thach

300,000

02/10/2019 14:50:46

REM Tfr Ac: 21510000727146 NGUYEN KHAC HUYNH ungho a Hoang Van Thach ms 3500

100,000

02/10/2019 15:10:25

REM Tfr Ac: 45010002997782 TRUONG THI THU THUY Ma so 3500 chau Hoang Thi Be

50,000

02/10/2019 15:13:53

REM Tfr Ac: 74115000006402 TRAN HOA TAN Chuyen tien ung ho ma so 3500 hoang van thach

300,000

02/10/2019 15:35:18

REM Tfr Ac: 46010003072214 O@L 026001 212201 0 0 63333598 Gui chau Hoang Thi Be ms 3500

100,000

02/10/2019 15:44:45

REM Tfr Ac: 12310000646393 TRAN THU THUY ung ho ma so 3498, chi Tiem

300,000

02/10/2019 15:54:34

REM TKThe :006704060211343, tai VIB. ung ho ma so 3500 CTLNHID I0000002 41834841 11 CRE 002

200,000

02/10/2019 15:54:49

REM Tfr Ac: 22210000412596 NGUYEN VIET DUNG Ma so 3500 Hoang van Thach, xom8,   quynhthanh, quynh luu, nghe an

300,000

02/10/2019 16:02:35

REM Tfr Ac: 34510000088203 O@L 026001 212201 0 0 63334943 UNG HO HOANG VAN THACH MA SO 3500

100,000

02/10/2019 16:03:22

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 3500 anh Hoang Van Thach

300,000

02/10/2019 16:05:06

REM TKThe :1023254773, tai 970458. OTHR CTLNHID I0000002 41848340 11 CRE 002

500,000

02/10/2019 16:06:08

REM TKThe :1023254773, tai 970458. OTHR CTLNHI DI00000024 1849553 11 CRE 002

500,000

02/10/2019 16:45:42

REM Tfr Ac: 42710000528335 NGUYEN VAN BINH Ung ho ma so 3500

300,000

02/10/2019 17:04:03

REM Tfr Ac: 50110000693368 HA HUU MINH 3500 . Hoang Van Thach

300,000

02/10/2019 17:16:40

REM Tfr Ac: 22010000758746 LE VU LAM Chuyen tien

500,000

02/10/2019 18:29:24

REM Tfr Ac: 26110001218437 DINH DUC NAM Giup ma so 3500

100,000

02/10/2019 19:20:14

REM Tfr Ac: 62515000003734 DINH THI MY LINH Chuyen tien ung ho MA SO 3500 HOANG VAN THACH .QUYNH LUU . Nghe an

500,000

02/10/2019 20:03:05

REM Tfr Ac: 12010006670539 TA HUONG GIANG Nho bao DTDT chuyen toi Ung ho ma so 3500, anh Hoang Van Thach bo chau be, tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. Xin cam on bao.

300,000

02/10/2019 21:31:55

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Ung ho Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach, tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

500,000

02/10/2019 21:48:13

REM Tfr Ac: 72110000090732 LE NHUT TRUNG Ma so 3500

50,000

03/10/2019 01:10:03

REM Tfr Ac: 12410000370200 NGUYEN THANH HAI Ung ho ms 3500 Transaction at date 2019 10 02 22.24.11

300,000

03/10/2019 01:10:17

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3500 Transaction at date 2019 10 02 22.33.17

200,000

03/10/2019 07:36:15

REM Tfr Ac: 57010000131756 NGO VAN GIAU Chuyen tien ung ho ms 3501 phan van vu

100,000

03/10/2019 08:43:14

REM Tfr Ac: 21510001910028 TRAN THI VAN Ung ho ma so 3500 ngay 02.10.2019

100,000

03/10/2019 08:48:26

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ANH PHAN VAN VU MA SO 3501

10,000

03/10/2019 08:51:51

REM TKThe :19030963968687, tai TCB. Ung ho MS 3302 Le Thi Lien Thach Ban Thach Ha Ha Tinh FT19276293820302 CTLNHI DI000 000242 217671 11 CRE 002

50,000

03/10/2019 09:13:57

REM Tfr Ac: 16910000744990 NGUYEN HUYNH NGUYET MINH Ma So 3500. GiUP ANH HOANG VAN BACH bo CHAU BE TRU XOM 8 XA QUYNH THANH HuYEN QUYNH LUU NGHE AN

500,000

03/10/2019 09:33:43

REM Tfr Ac: 12110000390182 NGUYEN NANG QUAN Ma so 3501,   Anh Phan Van Vu

200,000

03/10/2019 09:42:30

REM Tfr Ac: 21410006788898 DOAN VAN QUANG Ung ho ma so 3501

150,000

03/10/2019 09:51:58

REM TKThe :19034752708021, tai TCB. 3501 FT19276500703657 CTLNHIDI0 00000 242277813 11 CRE 002

100,000

03/10/2019 09:52:12

REM Tfr Ac: 26110000102184 NGUYEN NGOC QUY Chuyen tien ung ho anh Phan Van Vu . Ma so 3501. Dia chi Thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang

500,000

03/10/2019 10:16:30

REM Tfr Ac: 21110000301144 NGO HONG MINH   ung ho ma so 3501 phan anh vu

200,000

03/10/2019 10:16:57

REM Tfr Ac: 56210000617619 DANG VAN HIEU dang van hieu ung ho ma so 3501 Phan van vu bi benh ung thu

200,000

03/10/2019 10:18:39

REM TKThe :19032624599012, tai TCB. UH MS 3501 PHAN VAN VU TINH HA GIANG FT192766 06408130   CTLNHIDI 0000002 42306957 11 CRE 002

100,000

03/10/2019 10:51:01

REM Tfr Ac: 42510000304948 BUI HONG MINH ungho3 bo con anh vu

200,000

03/10/2019 10:51:25

REM 991019100313779 BO NGUYEN NGOC HAO FO 26110003366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS Ung ho MS3498, Chi Luong Thi Tiem. SDT 0363.596.149 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/10/2019 10:53:55

REM Tfr Ac: 13810000188848 PHAM THI THU HOA   Ung ho Anh Phan Van Vu, Ms 3501, Ha Giang

200,000

03/10/2019 10:54:28

REM 991019100314178 BO NGUYEN NGOC HAO FO 26110003366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS Ung ho MS3500, Anh Hoang Van Thach, xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. SDT 0399.946.146 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/10/2019 10:57:41

WREM 991019100314478 BO NGUYEN NGOC HAO FO 26110003366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS Ung ho MS3501, Anh Phan Van Vu, tho n Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang. SDT 02438330 088 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/10/2019 11:03:38

REM Tfr Ac: 50110000913695 LE THI TUAN Chuyen tien ung ho anh Phan Van Vu

200,000

03/10/2019 11:24:14

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3501 Phan Van Vu

300,000

03/10/2019 11:29:19

REM Tfr Ac: 19910000687605 NGUYEN THI LAM ung ho gdanh phan van vu ma 3501

1,000,000

03/10/2019 12:06:21

REM TKThe :060165048906, tai Sacombank. UNG HO ANH PHAN VAN VU   HA GIANG CTLNHI DI000000 242412587 11 CRE 002

200,000

03/10/2019 12:25:48

REM Tfr Ac: 12510000539460 LE VAN CHIEU Ung ho ma so 3501

100,000

03/10/2019 12:28:00

REM Tfr Ac: 31412000012196 NGUYEN DIEU THUY   Gd dang nhat minh giup do anh phan van vu ms 3501

500,000

03/10/2019 12:43:42

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN Ma so 3501 anh Phan Van Vu

300,000

03/10/2019 12:57:12

REM Tfr Ac: 12210000825283 MAI THI LAN NGOC   Ung ho MS3501

200,000

03/10/2019 13:00:08

REM Tfr Ac: 12210000825283 MAI THI LAN NGOC   Ung ho MS3494

200,000

03/10/2019 13:02:05

REM Tfr Ac: 12210000825283 MAI THI LAN NGOC   Ung ho MS3492

200,000

03/10/2019 13:18:06

REM Tfr Ac: 21410001107771 NGUYEN THI PHUONG LAN Chuyen tien ung ho ma so 3501 Phan Van Vu

100,000

03/10/2019 13:22:56

REM Tfr Ac: 12010006007447 VU KIM THANH Ung ho anh Phan Van Vu, MS 3501

300,000

03/10/2019 13:26:59

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU   chuyen tien cho ma 3501

100,000

03/10/2019 13:47:19

REM 991019100327445 BO NGUYEN THI LIEN HUONG FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MA SO 3501   UNG HO BO CON ANH PHAN VAN VU Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/10/2019 13:53:47

REM Tfr Ac: 48010000621543 TRAN TRONG OANH ung ho PHAN VAN VU MS 3501

200,000

03/10/2019 13:53:56

REM Tfr Ac: 39010000738304 DANG THI NGA Gui Anh Phan Van Vu MS 3501

500,000

03/10/2019 14:06:00

REM Tfr Ac: 44010000474754 NGO THI TO UYEN Ung ho ma so 3501 anh Phan Van vu ung thu mau

200,000

03/10/2019 14:12:22

REM Tfr Ac: 33010000217407 TRINH TUAN ANH Ma SO 3502 ba DO THI PHUONG

200,000

03/10/2019 14:14:49

REM Tfr Ac: 260100 01002697 LE THI NGOC NGUYEN Chuyen tien ung ho Phan van Vu, Ha giang,   Ma so 3501

200,000

03/10/2019 14:24:10

REM UNG HO MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM

1,000,000

03/10/2019 14:31:55

REM Tfr Ac: 6461000 0292503 NGUYEN THI TUYET Chuyen tien ho den anh pham van vu thon vinh son xa vinh phuc huyen bac giang tinh ha giang

500,000

03/10/2019 14:36:57

REM Tfr Ac: 21510001256971 NGUYEN DUY MINH Ung ho Tam long nhan ai Ma so 3502

300,000

03/10/2019 15:06:48

REM Tfr Ac: 45010006031901 PHAM THANH TU MS 3502,   ung ho be Bao Thy

200,000

03/10/2019 15:21:07

REM Tfr Ac: 39810000123678 DUONG NGUYEN VIET HUNG     UNG HO CHAU BAO THY PHU THO

5,000,000

03/10/2019 15:21:33

REM 991019100336134 BO DO THI THU THUY FO 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS BCIN.FT1927689985.Ck cho anh Phan V an Vu     Vinh Son Vinh Phuc   Bac Q uang   Ha Giang 0362058434 Bank Charge .00 VAT .00

1,000,000

03/10/2019 15:21:42

REM Tfr Ac: 67210000161002 O@L 026001 212201 0 0 63374725 ma so 3502 do thi phuong

2,000,000

03/10/2019 15:22:37

REM Tfr Ac: 56110000943867 NGUYEN THI BAO PHUONG Chuyen tien cho ms 3502

500,000

03/10/2019 15:23:56

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3502 ba Do Thi Phuong

300,000

03/10/2019 15:30:39

REM Tfr Ac: 13010000600416 VU THI TUYET NHUNG ung ho ma so 3502 Ba Do Thi Phuong va chau Bao Thy

500,000

03/10/2019 15:33:01

REM Tfr Ac: 22010000187313 NGUYEN ANH VU ung ho be Bao Thy ma so 3502

1,000,000

03/10/2019 15:36:20

REM Tfr Ac: 16010000281430 TRAN VAN DIEP Ung ho anh Vu MS 3501

300,000

03/10/2019 15:38:15

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3502

200,000

03/10/2019 15:45:58

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3503

100,000

03/10/2019 15:48:35

REM Tfr Ac: 26010000903478 TRAN ANH HAO Ung ho ba Do Thi Phuong, Ma so 3502

200,000

03/10/2019 15:52:23

REM Tfr Ac: 12210000312439 DOAN THI PHUONG THAO UNGHO CHAU BAO THY 3502

500,000

03/10/2019 15:55:12

REM Tfr Ac: 12510000974274 PHAM THU HA   Ung ho anh Phan Van Vu MS 3501

300,000

03/10/2019 15:55:26

5REM 991019100340175 BO LE HONG VAN FO 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS CKRmNo. 03021910 0389989Cho ma so 35 02 ba Do Thi Phuong, khu 4,   xa Than h Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho NHH. BIDV HA NOI HN Bank Charge .00 VAT .00

1,000,000

03/10/2019 15:58:44

REM Tfr Ac: 13510000097730 DO VAN MINH   Ung ho ma so 3502 Do Thi Phuong, DT 0364924902

300,000

03/10/2019 15:59:54

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63376523 uhms3500

100,000

03/10/2019 16:03:13

REM Tfr Ac: 26110001137532 LE THANH LONG Ung ho ma so 3502 Do Thi Phuong

500,000

03/10/2019 16:11:59

REM Tfr Ac: 22210000190722 NGUYEN THI THANH THU gui ma so 3502 ba Do Thi Phuong, khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba, Phu Tho dt 0364924902

200,000

03/10/2019 16:18:52

REM Tfr Ac: 65210000383411 DO DUY HUAN CT tu thien,   Ma so 3502, ba Do Thi Phuong

200,000

03/10/2019 16:28:51

REM Tfr Ac: 43210001246063 LE VAN LUONG Chuyen tienunghochauBaoThy

200,000

03/10/2019 16:30:25

REM Tfr Ac: 21412000104526 BUI HOANG ANH Chuyen tien ung ho be BaoThy dang dieu tri u nao

200,000

03/10/2019 16:40:52

REM Tfr Ac: 501100008 58088 LE THI QUYNH MAI Ung ho MS 3493

200,000

03/10/2019 16:40:56

REM TKThe :040063367968, tai Sacombank. giup ma so 3502 CTLNHID I000000 242676645 11 CRE 002

100,000

03/10/2019 17:05:09

REM Tfr Ac: 12610001051052 TRAN MINH THANG BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU HOANG THI BE MS 3500

1,000,000

03/10/2019 18:59:23

REM Tfr Ac: 74110000710762 NGUYEN CHI HIEN ung ho be bao thy ma so 3502

100,000

03/10/2019 20:50:51

REM Tfr Ac: 21510002149612 LE DUC ANH Ung ho be Bao Thy cung Ba Phuong 0913585222

1,000,000

03/10/2019 21:07:50

REM Tfr Ac: 22010000099667 DO CHI THANH ma so 3502 ba Do Thi Phuong

1,000,000

03/10/2019 21:22:07

REM Tfr Ac: 12210001442108 CAO PHUONG CHI Ung ho anh Phan Van Vu Ma so 3501

300,000

03/10/2019 21:26:59

REM Tfr Ac: 12210000405807 NGUYEN THU TRANG Chuyen tien uh 3501 phan anh vu

200,000

03/10/2019 21:28:39

REM Tfr Ac: 42510000575692 VU THI THU HUYEN Ung ho MS 3501 anh Phan Van Vu

200,000

04/10/2019 04:10:43

REM Tfr Ac: 21210000412496 DOAN THI THANH XUAN Tu thien cho Ma so 3501 anh Phan Van Vu

100,000

04/10/2019 07:17:59

REM Tfr Ac: 31010001854458 PHAM VU CANH Giup ma so 3502,   ba Do Thi Phuong, khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, Phu Tho.

1,000,000

04/10/2019 07:19:14

REM Tfr Ac: 18110000145821 TRAN MY THANH Maso 3499

300,000

04/10/2019 07:32:43

REM Tfr Ac: 25610001361908 DO HOANG ANH Chuyen tien ung ho ma so 3500, Hoang Van Thach bo chau be. xom 8 quynh thanh quynh luu nghe an

200,000

04/10/2019 08:29:51

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO BA DO THI PHUONG MA SO 3502

10,000

04/10/2019 08:48:54

REM Tfr Ac: 12215000005460 LE ANH TUAN GUI A PHAN VAN VU. X.VINH PHUC H.BAC QUANG T.HA GIANG

100,000

04/10/2019 09:10:57

REM MA 3499 NGUYEN THI TUYET TRUONG XUAN KY HOP KY ANH HA TINH

300,000

04/10/2019 09:12:52

REM MA 3492 NGUYEN THI THUY DUNG ME BE MINH NGOC

300,000

04/10/2019 09:15:18

REM Tfr Ac: 16010000265221 NGUYEN THANH HIEU Ung ho ma so 3502

300,000

04/10/2019 09:27:16

REM Tfr Ac: 12415000006865 HOANG THI NGOC MINH Ung ho ma so 3502 Ba Do Thi Phuong khu 4 xa Thanh Van huyen Thanh Ba Phu Tho

500,000

04/10/2019 09:32:56

REM Tfr Ac: 16810000121338 TRAN LE DUNG ctien ung ho gia dinh anh Phan Van Vu.

500,000

04/10/2019 09:43:49

REM Tfr Ac: 37610000012776 VU THI HUONG THAO Ung ho MS 3501

1,000,000

04/10/2019 10:31:44

REM Tfr Ac: 12510000277973 O@L 026001 212201 0 0 63405629 Ung Ho Ma so 3501

500,000

04/10/2019 11:47:43

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU   chuyen tien cho ma 3502

100,000

04/10/2019 12:06:22

REM Tfr Ac: 61510000400364 PHAM THI VAN ANH UHms3501

100,000

04/10/2019 12:30:18

REM Tfr Ac: 67910000045178 LUONG THE LOC unghoba.DOTHIPHUONG, maso.3502.khu4, thanhvan, thanhda, phutho.

500,000

04/10/2019 13:13:20

REM Tfr Ac: 48210000260481 VU THI QUY Ung ho ma 3502 Ba Do Thi Phuong

100,000

04/10/2019 14:35:10

REM Tfr Ac: 13010000019401 NGUYEN HUU DUNG MS 3500 UNG HO HOANG VAN THACH

500,000

04/10/2019 14:44:43

REM Tfr Ac: 72110000090732 LE NHUT TRUNG Ma so 3502

50,000

04/10/2019 15:10:22

REM Tfr Ac: 21710002818299 NGO THAI DUONG UNG HO MS 3502. BA DO THI PHUONG, K4,   XA THANH VAN, THANH BA, PHU THO

300,000

04/10/2019 15:49:34

REM TKThe :132009988, tai VPB. Giang Son ung ho MS 3499 300K MS 3501 200K MS 3502 300K   CTLNHIDI 000000 243426142 11 CRE 002

800,000

04/10/2019 16:01:24

REM Tfr Ac: 12210000695972 DO KHANH HOA 3501 Phan Van Tu. chuc gia dinh manh khoe.

300,000

04/10/2019 16:04:51

REM Tfr Ac: 52010000377412 TRAN TRUNG NGHIA Chuyen tien ung ho Ma so 3502

200,000

04/10/2019 16:11:18

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63420611 uhms3499

50,000

04/10/2019 18:04:47

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63426456 uhms 3496

50,000

04/10/2019 20:09:56

REM Tfr Ac: 45110000146895 NGUYEN PHUONG THAO Ung ho ma so 3498 chi luong thi tiem

200,000

04/10/2019 21:11:28

REM Tfr Ac: 55110000756114 HOANG THI THUY AN Chuyen tien ung ho ma so 3500 anh Hoang van thach bo chau Hoang thi be

500,000

04/10/2019 21:21:12

REM Tfr Ac: 22010002265321 TRAN THUY HUONG Ung ho anh Phan Anh Vu ma so 3501

200,000

05/10/2019 07:23:11

REM Tfr Ac: 12910000067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3503

100,000

05/10/2019 07:44:44

REM Tfr Ac: 19910000580032 DO PHUONG ANH Chuyen tien ung ho chi Le thi lien Ha Tinh

200,000

05/10/2019 07:52:27

REM Tfr Ac: 42510000191362 O@L 026001 212201 0 0 63440928 3503

200,000

05/10/2019 07:54:08

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG giup chauTung Lam con cua ThaoMS 3503

300,000

05/10/2019 08:10:22

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO EM LE THI THU THAO MA SO 3503

10,000

05/10/2019 08:13:46

REM Tfr Ac: 43210000623830 PHAM THI HONG ung ho MS 3503 Em Le Thi Thu Thao. cau be 7 thang tuoi da phai chong choi voi tu than

100,000

05/10/2019 08:20:47

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3499

100,000

05/10/2019 08:30:59

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3503

300,000

05/10/2019 08:43:23

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3502

300,000

05/10/2019 08:50:07

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3501

500,000

05/10/2019 08:56:03

REM Tfr Ac: 46210001006725 LE VAN CUONG Chuyen tien ung ho ma so 3503 be Do Tung Lam

500,000

05/10/2019 08:56:28

REM Tfr Ac: 21510001825256 NGUYEN THI DIEM QUYNH Ung ho ma 3503 con cua Le Thi Thu Thao

200,000

05/10/2019 08:58:49

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3500

300,000

05/10/2019 09:21:22

REM Tfr Ac: 56510000303937 NGUYEN NGOC ANH nho toa soan gui giup den be Tung Lam .

250,000

05/10/2019 09:36:01

REM Tfr Ac: 45010006052993 LE XUAN CAN Ung ho ma so3503 Le Thi Thu Thao

500,000

05/10/2019 10:35:52

REM Tfr Ac: 21610000060866 PHAM LE TUAN Chuyen tien den ma so 3503 em Le thu Thao, ti 20,   khu Cao Dai, phuong Minh phuong, tp Viet tri, Phu tho

500,000

05/10/2019 10:55:28

REM Tfr Ac: 12310000956977 NGUYEN VAN MINH Gui tang ma so 3501 anh Phan Van Vu

100,000

05/10/2019 11:43:19

REM Tfr Ac: 21410006788898 DOAN VAN QUANG ung ho ma so 3503

100,000

05/10/2019 11:54:35

REM Tfr Ac: 12410000102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet giup do ma so 3503 Le Thi Thu Thao me be Tung Lam

100,000

05/10/2019 12:15:15

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE ung ho MS 3503 le thi thu thao

300,000

05/10/2019 13:28:48

REM Tfr Ac: 12310001027478 NGUYEN THI HONG NHUNG Chuyen tien ung ho ma so 3503 LE THI THU THAO

300,000

05/10/2019 13:30:54

REM TKThe :19034472266015, tai TCB. UNG HO MS 3503 LE THI THU THAO FT19278067919088   CTLNHID I00000024 4059955 11 CRE 002

300,000

05/10/2019 13:35:26

REM Tfr Ac: 32310000129476 BUI MINH TRANG dao nhat khang chuc tung lam 7 thang tuoi mong chong khoe manh

100,000

05/10/2019 13:40:18

REM Tfr Ac: 45010000009317 TU CHIEU DONG Ms 3503 Le Thi Thu Thao to 20 cao dai minh phuong viet tri phu tho

300,000

05/10/2019 14:51:09

REM Tfr Ac: 76610000132950 VU THU HA ung ho em be Ma So 3503

100,000

05/10/2019 14:58:20

REM Tfr Ac: 14410000059745 NGUYEN THI NGOC THAO 3503 Le thi thu thao

500,000

05/10/2019 15:53:46

REM Tfr Ac: 45010003688229 HOANG THI THO Chuyen tien ung ho ma so 3503. Chuc con mau binh phuc

400,000

05/10/2019 16:08:09

REM Tfr Ac: 12310000302260 DO THI THUY Ung ho ma so 3501 Phan Van Vu

500,000

05/10/2019 16:09:38

REM Tfr Ac: 65510000059865 BUI THANH LIEM Ung ho ma so 3503 , Le Thi Thu Thao

100,000

05/10/2019 16:42:32

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

05/10/2019 16:56:31

REM Tfr Ac: 12210001051470 HOANG THI HUONG HOA Chuyen tien giup do ma so 3501 anh Phan Van Vu

500,000

05/10/2019 20:26:54

REM Tfr Ac: 72110000495072 O@L 026001 212201 0 0 63470858 Ho tro Em Le Thi Thu Thao MS 3503

200,000

05/10/2019 20:35:57

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3503 EM LE THI THU THAO

100,000

05/10/2019 20:37:34

REM Tfr Ac: 70210000048024 TRAN KE DOAN ung ho ma so 3503 chau Do Tung Lam, con cua Le Thi Thu Thao

1,000,000

05/10/2019 20:55:53

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3503 LE THI THU THAO

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

30/09/2019

Chuyen cho ma 3497

50,000

30/09/2019

Thai binh duong giup ms 3497

50,000

30/09/2019

Ung ho TH 3496

200,000

30/09/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3498

30,000

30/09/2019

Ung Ho Ma So 3498

100,000

30/09/2019

Ms 3498

100,000

30/09/2019

Thai binh duong giup ms 3498

50,000

1/10/2019

Toi ung ho ms 3499

100,000

1/10/2019

Ung ho ma so 3499

100,000

1/10/2019

Ung Ho Ma So 3499

100,000

1/10/2019

Thai binh duong giup ms 3499

50,000

2/10/2019

Do thuy pian ung ho ma so 3500

30,000

2/10/2019

Chuyen cho ma 3500

50,000

2/10/2019

Thai binh duong giup ms 3500

50,000

2/10/2019

Ung ho ma so 3500

200,000

2/10/2019

Ung Ho Ma So 3500

100,000

2/10/2019

MS 3500 anh Hoang Van Thach

300,000

2/10/2019

Uhms 3500 chau hoang thi be

200,000

3/10/2019

Ung ho Ms 3500

100,000

3/10/2019

Ung ho ms 3496

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3497

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3495

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3498

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3499

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3500

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3501

50,000

3/10/2019

Ung ho ms 3501

200,000

3/10/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3502

30,000

3/10/2019

Ung Ho Ma So 3501

100,000

3/10/2019

Thai binh duong giup ms 3502

50,000

3/10/2019

Thai binh duong giup ms 3501

50,000

4/10/2019

Ung ho Ms 3502

100,000

4/10/2019

3502

200,000

4/10/2019

3501

200,000

5/10/2019

SUBI UH MS 3501 A PHAN VAN VU

200,000

5/10/2019

Ung Ho Ma So 3503

100,000

5/10/2019

Ung Ho Ma So 3502

100,000

5/10/2019

Thai binh duong giup ms 3503

50,000

5/10/2019

Pham duc anh ung ho ma so 3503

300,000

5/10/2019

ung ho ms so 3503 cho be

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

30/09/2019

Ung ho gd ba Yen

                 500,000

30/09/2019

Uhms 3493

             1,000,000

30/09/2019

Uhms 3494

             1,000,000

30/09/2019

Uhms 3495

             1,000,000

30/09/2019

Ma so 3497: Ong Nguyen Khac Hua  kh_u 5  thon Hung Cuong  xa Chuong Xa _ huyen Cam Khe  tinh Phu Tho.

                 100,000

30/09/2019

Ung ho ong Nguyen Khac Hua

                 100,000

30/09/2019

Uhms 3496

                 500,000

30/09/2019

Uhms 3497

                 300,000

30/09/2019

Ung ho ma so 3497 ong Nguyen Khac H_ua

             2,000,000

30/09/2019

Ung ho ma so 3492

                 500,000

30/09/2019

Ung ho gia dinh ong Nguyen Khac Hua_ ma so 3497

                 300,000

30/09/2019

Uh ma so 3497

                 200,000

30/09/2019

ung ho be nguyen minh ngoc ma so 34_92

                 300,000

30/09/2019

Ung ho ma so 3497

                 200,000

30/09/2019

uhms 3496 - Ma giao dich/ Trace 720_573

                 200,000

30/09/2019

Ung ho ma so 3498 Chi Luong Thi Tie_m

                 200,000

30/09/2019

Ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 349_8

                 300,000

30/09/2019

UH MS 3498 Luong Thi Tiem

                 200,000

30/09/2019

Ma so 3498 Chi Luong Thi Tiem Dien _thoai 0363596149 anh Lo Van Thanh c_hong chi Tiem - Ma giao dich/ Trace_505537

                 500,000

30/09/2019

UNG HO MS 3498 CHI LUONG THI TIEM

                 200,000

30/09/2019

Nguyen Thanh Thao ung ho ma 3498 Ch_i Luong Thi Tiem khoa cap cuu Benh _vien phuc hoi chuc nang TW  duong N_guyen Du phuong Truong Son Tp Sam S

                 200,000

30/09/2019

Nguyen Trong Luan ung ho ma so 3498_  chi Luong Thi Tiem

                 200,000

30/09/2019

cau chuc me con chi Tiem manh khoe _thoat kho ms 3498

                 500,000

30/09/2019

3498

                 200,000

30/09/2019

Ung ho chi luong thi tiem ma so 349_8

                 200,000

30/09/2019

Giup do Ma so 3498 Luong thi Tiem

             1,000,000

30/09/2019

Co le van anh khoi dau tu ngan hang_ quan doi ung ho ma so 3498 chi luo_ng thi tiem

                 200,000

30/09/2019

Ung ho MS 3498 Luong Thi Tiem

                 500,000

30/09/2019

Ung ho MS 3496 Le Thi Yen

                 500,000

30/09/2019

ung ho ma so 3498 - Ma giao dich/ T_race 806479

                 500,000

1/10/2019

Ung ho chau be o ki anh ha tinh ma _so 3499

                 100,000

1/10/2019

Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet  T_hon Truong Xuan  xa Ky Hop  huyen K_y Anh  tinh Ha Tinh.  DT: 0398.206._086

                 100,000

1/10/2019

Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet.

                 200,000

1/10/2019

3499 Nguyen Thi Tuyet. Chuc chau ma_u lanh benh

                 200,000

1/10/2019

3499- nguyen thi tuyet

                 100,000

1/10/2019

Nguyen Huu Chi giup ma so 3499 be H_oang

                 100,000

1/10/2019

Giup do chau Nguyen Van Hoang. Ma s_o 3499.

                 300,000

1/10/2019

Ung ho chau Hong Ma so 3493

                 300,000

1/10/2019

Ung ho chau Hoang Ma so 3499

                 300,000

1/10/2019

Ung ho chau Hoang ma so 3499

                 100,000

1/10/2019

MS 3499

                 100,000

1/10/2019

Ma so 3498 Luong Thi Tiem

                 500,000

1/10/2019

Duy HCM giup Ma so 3499: Chi Nguyen_ Thi Tuyet  Thon Truong Xuan  xa Ky_ Hop  huyen Ky Anh  tinh Ha Tinh.

                 300,000

1/10/2019

Ung ho Ma so 3499

                   50,000

1/10/2019

3499

                   50,000

2/10/2019

Ung ho ms 3500 anh hoang van thach

                 100,000

2/10/2019

Khoi u tren mat Be Hoang Thi Be con_ chi Tran Thi Nghi

             2,000,000

2/10/2019

Ung ho Ma so 3500

                   50,000

2/10/2019

UH ma so 3500 a thach

             5,000,000

2/10/2019

Ung ho chau ma so 3500

                 200,000

2/10/2019

Ung ho Ma so 3500: Anh Hoang Van Th_ach (bo chau be)  tru xom 8  xa Quy_nh Thanh  huyen Quynh Luu  Nghe An

                 200,000

2/10/2019

Gop cho MS 3500 anh Hoang Van Thach_ bo cua chau Be o Quynh Luu Nghe An

                 200,000

2/10/2019

MA SO 3499 NGUYEN THI TUYET. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

2/10/2019

Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo_ chau be)  tru xom 8  xa Quynh Than_h  huyen Quynh Luu  Nghe An.  DT: 0_399.946.146

                 200,000

2/10/2019

Ung ho ma so 3500 FT19275952082974 _- Ma giao dich/ Trace 915213

                 250,000

2/10/2019

Ung ho Ma so 3500

                 200,000

2/10/2019

GIUP DO MS 3500 CHAU HOAN THI BE. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN THI HUYEN

                 200,000

2/10/2019

3500

                   50,000

2/10/2019

giup do ma so 3499

                 300,000

2/10/2019

Nguyen Thi Huyen ung ho Ma so 3500 _gd anh Hoang Van Thai

                 200,000

2/10/2019

Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo_ chau be)  tru xom 8  xa Quynh Than_h  huyen Quynh Luu  Nghe An. DT: 03_99.946.146

                 200,000

2/10/2019

hoang thi be

                 500,000

3/10/2019

Ma so 3500

                 100,000

3/10/2019

Ung ho gia dinh Phan Van Vu. Ma so _3501.

                 300,000

3/10/2019

Uh ma 3500

                 100,000

3/10/2019

UNG HO TU THIEN MS 3500. NGUOI CHUYEN TIEN: PHAM TRAN DUC

             1,000,000

3/10/2019

Giup anh va 2 chau

                   50,000

3/10/2019

Ung ho ma so 3501

                 500,000

3/10/2019

Toi xin Gui 1 chut tam long den 3 b_o con anh Phan Van Vu(Ha Giang). Ch_uc 3 bo con anh luon manh me.

                 200,000

3/10/2019

Ma so 3501: Anh Phan Van Vu Dia chi_: thon Vinh Son  xa Vinh Phuc  huye_n Bac Quang  tinh Ha Giang

                 200,000

3/10/2019

Ma so 3501 Anh Phan Van VuDia chi t_hon Vinh Son xa Vinh Phuc huyen Bac_ Quang tinh Ha Giang

                 500,000

3/10/2019

UNG HO CHAU BAO THY. NGUOI CHUYEN TIEN: HOANG ANH TUAN

                 200,000

3/10/2019

Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong Thanh B_a Phu Tho chuc 2 ba chau suc khoe

                 100,000

3/10/2019

Ma so 3501 Phan Van Vu

                 500,000

3/10/2019

Ung ho Ma so 3502

                 200,000

4/10/2019

Ung ho Ma so 3502

                   50,000

4/10/2019

Ung ho

                 100,000

4/10/2019

Ung ho

                 100,000

4/10/2019

Ung ho MS 3502 Do Thi Phuong

                 300,000

4/10/2019

Nguyen Nhu Duc ung ho ma so 3502 ba_ Do Thi Phuong

                 100,000

4/10/2019

Ung ho ma so 3500 FT19277773581424 _- Ma giao dich/ Trace 416179

                 100,000

4/10/2019

Ung ho ma so 3498 FT19277773608425 _- Ma giao dich/ Trace 416444

                 100,000

4/10/2019

ct ung ho ma so 3499

                 200,000

4/10/2019

3502

                   50,000

4/10/2019

3501

                   50,000

4/10/2019

Ung ho ms 3500 a Thach

                 100,000

4/10/2019

UH ma so 3502 ba Do Thi Phuong khu4_ xa Thanh Van huyen Thanh Ba tinh p_hu tho be Bao Thy  dang dieu tri Kh_oa Xa Tru Tt UBuou Benh Vien Da Kho

                 100,000

4/10/2019

3501 ung ho be Truong

                 200,000

5/10/2019

Nguyen Nhu Duc ung ho ma so 3492 ch_i Nguyen Thi Thuy Dung

                 100,000

5/10/2019

Ung ho ma so 3503

                 100,000

5/10/2019

Ma so 3503 em le thi thu thao co co_n bi tim FT19278410898033 - Ma giao_ dich/ Trace 733325

                 200,000

5/10/2019

Ma so 3503

                 200,000

5/10/2019

Giup do 7MS: 3496  3497  3499  3500_  3501  3502  3503

             2,100,000

5/10/2019

UNG HO MS 3503 EM LE THI THU THAO T_U LE XUAN THANH

                 500,000

5/10/2019

Ma so 3503 ung ho e Le Thi Thu Thao

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 29/9 đến 5/10/2019

 

30/9/2019

Pham Thanh Tung giup MS 3493

300,000

30/9/2019

Nguyen T Dung giup MS 3495

500,000

30/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3496

100,000

30/9/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3496

50,000

30/9/2019

Le T Thuy Nga ung ho QNA

200,000

30/9/2019

Hoang Van Khanh ung ho QNA

100,000

30/9/2019

Le Van Tien giup MS 3497

100,000

30/9/2019

Nguyen Thanh Trung ung ho QNA

200,000

30/9/2019

Vo Phuong Hoa giup MS 3492

300,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3497

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3496

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3495

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3494

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3493

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3492

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3491

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3490

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3489

200,000

30/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3488

200,000

30/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3497

100,000

30/9/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3497

500,000

30/9/2019

Trieu Ngoc Truong giup MS 3387

100,000

30/9/2019

Dang Van Tuan giup MS 3498

2,000,000

30/9/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3498

300,000

30/9/2019

Lanh T Hien giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Pham T Huyen giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3492

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3493

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3494

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3495

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3496

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3497

300,000

30/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3498

300,000

30/9/2019

Pham Le Dung giup MS 3498

300,000

30/9/2019

Nguyen T Anh giup MS 3498

500,000

30/9/2019

Dao Anh Tuan giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Nguyen Huu Hoan giup MS 3498

100,000

30/9/2019

Truong T Thuy Mo giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Pham Thanh Cong giup MS 3485

100,000

30/9/2019

Ha Duy Tiep giup MS 3498

100,000

30/9/2019

Nguyen Xuan Huan giup MS 3498

50,000

30/9/2019

Le Xuan Bau ung ho QNA

100,000

30/9/2019

Dinh Truong Son giup MS 3498

300,000

30/9/2019

Le Van Tien giup MS 3498

50,000

30/9/2019

Le T Thanh Xuan giup MS 3498

200,000

30/9/2019

Trinh Van Manh giup MS 3486

500,000

30/9/2019

Nguyen T Thu Thuy gup MS 3498

200,000

30/9/2019

Do T Huyen Trang giup MS 3498

100,000

1/10/2019

Nguyen Van Nhat giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Tien Hoai giup MS 3499

300,000

1/10/2019

Tran Nam Thang giup MS 3497

300,000

1/10/2019

Tran Nam Thang giup MS 3493

300,000

1/10/2019

Do T Ha Lien giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Nguyen T Binh giup MS 3302

100,000

1/10/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3499

500,000

1/10/2019

Tran Trung Nam giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Luu Cong Toi giup MS 3499

50,000

1/10/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3302

200,000

1/10/2019

Dang T Thu Hien giup MS 3499

200,000

1/10/2019

doan Van Thanh giup chau Hoang, Ha Tinh

100,000

1/10/2019

Le Tan Tu giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Dang Xuan Tap giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Vu Chi Linh gup MS 3499

100,000

1/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3498

50,000

1/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3499

50,000

1/10/2019

Le Trong Toan giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3499

500,000

1/10/2019

Le T Thu Hoai giup MS 3499

100,000

1/10/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3499

200,000

1/10/2019

Nghiem Xuan Phong giup MS 3461

200,000

1/10/2019

Nghiem Xuan Phong giup MS 3458

200,000

1/10/2019

Nghiem Xuan Phong giup MS 3442

200,000

1/10/2019

Bui Xuan Hung giup be Hoang

50,000

1/10/2019

Vu Minh Dac ung ho QNA

100,000

1/10/2019

Nguyen Dinh Gia giup MS 3495

200,000

2/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3499

200,000

2/10/2019

Bui T Thanh Tam giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Pham Ba Dai giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Duong Thanh Hang giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Bui T Minh ung ho QNA

50,000

2/10/2019

Nguyen T Kieu Hoa giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Le T Dung giup MS 3497

100,000

2/10/2019

Le T Dung giup MS 3498

100,000

2/10/2019

To Quoc Hai giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Tran Trung Dung giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Le Van Tien giup MS 3496

20,000

2/10/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Tran T Huyen Trang giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Vu Hieu + Vu Hao giup MS 3500

400,000

2/10/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3500

500,000

2/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3500

50,000

2/10/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Pham Thanh Binh giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3504

300,000

2/10/2019

Le T Nguyet giup MS 3499

100,000

2/10/2019

Le T Nguyet giup MS 3500

100,000

2/10/2019

Nguyen T Thao giup MS 3498

300,000

2/10/2019

Nha thuoc Minh Tam giup MS 3497

200,000

2/10/2019

Le Ha Lam giup MS 3500

200,000

2/10/2019

Le Tanh giup MS 3500

1,000,000

3/10/2019

Dao Viet Nhat giup MS 3500

100,000

3/10/2019

Duong Ngoc Quynh giup MS 3500

100,000

3/10/2019

Bui Quang Khanh giu MS 3500

200,000

3/10/2019

Tran Nhat Minh giup MS 3500

300,000

3/10/2019

Tran T Thuc giup MS 3500

100,000

3/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Bui Minh Phuong giup MS 3501

600,000

3/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3501

200,000

3/10/2019

Nguyen Lan Huong giup MS 3501

200,000

3/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3501

100,000

3/10/2019

Tran Trung Nam giup MS 3501

100,000

3/10/2019

Danh Hong Loc giup MS 3500

200,000

3/10/2019

Ta T Kim Thoa giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Pham The Duy ung ho QNA

200,000

3/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3502

50,000

3/10/2019

Dinh T My giup chau Bao Thy

500,000

3/10/2019

Bui Huy Hoang giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Khuc T Thuy Ngoc giup MS 3502

300,000

3/10/2019

Le Phuong Anh giup MS 3502

100,000

3/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Dang Kim Hung giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Nguyen Duc Quan giup MS 3502

1,000,000

3/10/2019

Tran T Huyen Trang giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Dinh Ngoc Duc Tri giup MS 3501

400,000

4/10/2019

Dinh T Mai giup MS 3501

100,000

4/10/2019

Dinh T Mai giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Phan T Hoa giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Nguyen Phuong Ngoc giup MS 3501

200,000

4/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3502

100,000

4/10/2019

Nguyen Binh Nam ung ho QNA

300,000

4/10/2019

Nguyen Nhat Chi Mai giup MS 3501

500,000

4/10/2019

Tran T Minh Tam giup MS 3501

500,000

4/10/2019

Nguyen Thu Ha giup MS 3502

500,000

4/10/2019

Dinh T Kieu Diem giup MS 3502

500,000

4/10/2019

Dinh T Kieu Diem giup MS 3499

500,000

4/10/2019

Dao T Thu Trang giup MS 3501

1,000,000

4/10/2019

Nguyen Ha Dan Phuong giup MS 3500

200,000

4/10/2019

Nguyen Ha Doan Phuong giup MS 3502

200,000

4/10/2019

Dang Kim Anh giup MS 3498

500,000

4/10/2019

Dang Kim Anh giup MS 3499

500,000

4/10/2019

Dang Kim Anh giup MS 3500

500,000

4/10/2019

Dang Kim Anh giup MS 3501

500,000

4/10/2019

Dang Kim Anh giup MS 3502

500,000

5/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3497

200,000

5/10/2019

Mao T Thu Hien giup MS 3500

200,000

5/10/2019

Phan T Hong Phuong igup MS 3501

100,000

5/10/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Truong Quang Loc ung ho QNA

300,000

5/10/2019

Do Viet Tinh giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Le Thai Ha giup MS 3503

300,000

5/10/2019

Ngo T Hong Van giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Tran T Thanh Huong giup MS 3503

50,000

5/10/2019

Nguyen Ngoc Phuong Tram ung ho QNA

100,000

5/10/2019

Cu T Thuy Linh + Chau Nhien giup MS 3501

500,000

5/10/2019

Bui Hong Quy giup MS 3503

200,000

5/10/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3503

100,000

 

Tổng

       1,097,209,992