1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Danh sách ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" thông qua VNPAY

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 22/7, số tiền bạn đọc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" thông qua VNPAY là: 20,796,000 đồng, để chung tay cùng lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Chi tiết:

STT

Ngày, tháng, năm

Mã GD

Tên khách hàng

số tiền

1

17/06/2021

050740420

Le Van Pho

100,000

2

17/06/2021

050703369

Nguyễn Thị Thanh Hoa

300,000

3

17/06/2021

050700071

ON NHU BINH

2,000,000

4

17/06/2021

050695463

Trần Thị Thanh

300,000

5

17/06/2021

050693899

Mai Thị Mỹ Hạnh

100,000

6

17/06/2021

050693562

Nguyễn thanh ngọc Tiên

70,000

7

17/06/2021

050693237

Hoàng Thị Hải Yến

500,000

8

17/06/2021

050693117

Nguyễn Bửu Lam

100,000

9

17/06/2021

050692221

Trần Ngọc Anh

1,000,000

10

18/06/2021

050773691

Đỗ Thị Thành Hương

100,000

11

18/06/2021

050792548

TRAN VAN THIEN

1,000,000

12

19/06/2021

050863126

LE PHUOC HOANG

50,000

13

20/06/2021

050915928

Hồ Thị Ngọc Hiền

200,000

14

20/06/2021

051013408

NGUYEN QUOC MINH

100,000

15

20/06/2021

051014047

NGUYEN HOANG VAN

1,000

16

22/06/2021

051118149

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

200,000

17

22/06/2021

051118614

TRAN HAO THIEN

20,000

18

22/06/2021

051118901

DOAN MINH PHUONG

50,000

19

25/06/2021

051344012

PHAM THI KIM

300,000

20

26/06/2021

051484855

TRAN THI PHUONG CHI

3,000,000

21

27/06/2021

051574963

Nguyễn Mạnh Lực

50,000

22

28/06/2021

051599261

AN HONG DUC

100,000

23

30/06/2021

051774129

NGUYEN THI BICH HUONG - My Bao Vu Ha noi ung ho cac chien si ao trang

500,000

24

6/7/2021

052331853

Ngô Chí Công

100,000

25

7/7/2021

052396503

LE THI THU HUYEN

800,000

26

8/7/2021

052466973

NGO THI THU HA

200,000

27

9/7/2021

052541635

NGUYEN THI NGAN

100,000

28

07/12/2021

052541635

NGUYEN THI DUNG

300,000

29

13/07/2021

052884077

Nguyễn Phi Anh

50,000

30

13/07/2021

052936705

Trịnh Xuân Trường

10,000

31

14/07/2021

052983968

LE VAN PHO

500,000

32

14/07/2021

053009211

NGUYEN HIEN LUONG

500,000

33

14/07/2021

053009227

DOAN THU HANG

100,000

34

14/07/2021

053009608

Lê Thị Lan Hương

300,000

35

14/07/2021

053009616

Cù Hoàng Hải

100,000

36

14/07/2021

053009698

Nguyễn Mạnh Hà

200,000

37

14/07/2021

053009825

Nguyễn Ngọc Hiệp

100,000

38

14/07/2021

053009892

PHAM THI THANH NGA

100,000

39

14/07/2021

053010963

Vũ Bích Ngọc

300,000

40

14/07/2021

053011003

Nguyễn Thị Thanh Huyền

100,000

41

14/07/2021

053011187

Trần Thị Khuyên

100,000

42

14/07/2021

053011244

NGUYEN THI THUY

500,000

43

14/07/2021

053012718

NGO THI TUONG VI

100,000

44

14/07/2021

053016806

Lê Ngọc Anh

100,000

45

14/07/2021

053017266

NGUYEN QUANG HUNG

1,000,000

46

14/07/2021

053018210

Nguyễn thị Ngọc Diễm

100,000

47

14/07/2021

053024600

PHAM TIEN THANH

10,000

48

14/07/2021

053034318

HOANG THANH THUY

10,000

49

14/07/2021

053034332

VO THI NGOC LAN

100,000

50

14/07/2021

053034815

NGUYEN THI XUAN PHUONG

100,000

51

14/07/2021

053038087

HO SY HAI

200,000

52

14/07/2021

053044928

TRAN THI LIEN

500,000

53

14/07/2021

053059238

Tống Văn Anh Hải

100,000

54

14/07/2021

053063160

Nguyễn Thị Hồng Đào

30,000

55

15/07/2021

053063371

Nguyễn Võ Thủy Tiên

100,000

56

15/07/2021

053095267

Mã GD: 053095450

20,000

57

15/07/2021

053095450

VU THI HUYEN TRANG

300,000

58

15/07/2021

053100363

NGUYỄN CHUNG ĐỨC 1994 - Tiểu khu 5, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La

100,000

59

16/07/2021

053101340

Nguyễn Chung Anh

16,000

60

16/07/2021

053180700

DO THI THU HUONG

100,000

61

16/07/2021

053226717

Phạm Nguyễn Mạnh Cường

100,000

62

17/07/2021

053253923

TRINH THI HANG

50,000

63

19/07/2021

053471161

Nguyễn Thanh Kim Ngọc

9,000

64

19/07/2021

053497414

BUI HUONG GIANG

300,000

65

20/07/2021

053559950

VU THI THANH DUYEN

700,000

66

20/07/2021

053560357

BUI MINH THANH

500,000

67

20/07/2021

053579944

Ngô Gia Nguyên

50,000

68

20/07/2021

053580134

Nguyễn Thị bảo Trâm

50,000

69

20/07/2021

053582460

Đào Thị Linh

50,000

70

20/07/2021

053613067

Leê Vũ Huy

50,000

71

20/07/2021

053626022

NGUYEN MINH TUAN

500,000

72

21/07/2021

053639783

Bùi Thị Lệ Quyên

300,000

73

21/07/2021

053651176

LE BAT TUAN

50,000

74

21/07/2021

053662173

NGUYEN CHI TRUNG

500,000

 

TỔNG CỘNG

20,796,000