Danh sách bạn đọc ủng hộ ủng hộ tuần 3/6

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,609,317,157 đồng.

Chi tiết: Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 14/6 - 20/6):

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 14/06/2021 -   20/06/2021

 

14/6

Lê Huỳnh (số 22 Hùng Vương - HN) Giúp Ms4133

           200,000

14/6

Đào Phương Lan (Ngõ Văn Chương -   Đống Đa - HN) Giúp Ms4136

       1,000,000

15/6

Hội Phụng Sự Xã Hôi (USA) Giúp Ms4130;   MS4135;   MS4136;     MS4137 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ);     MS4131;   MS4132;   Ms4133;     Ms4134 (Mỗi h/c 500k)

       6,000,000

16/06

Nguyễn Thị Thanh Mai (số 56 -   Ngõ 254 Minh Khai - HN) Giúp Ms4137

       3,000,000

16/06

Nguyễn Văn Bách (Tổ 81 - Kim Liên - HN) Giúp Ms4131

           200,000

16/6

Nguyễn Văn Bách (Tổ 81 - Kim Liên -   HN) Giúp Ms4134;   Ms4135;   MS4136 (Mỗi h/c 100k)

           300,000

19/6

Bùi Thị Thanh Thủy (Số 50 -   Ngõ 307 -     Giảng Võ ) Giúp MS4140

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 14/06/2021 -     30/06/2021

 

14/06/2021

360633. 130621. 233338. Ma so 4135 -   c Le Thi Thuy -     cau chua phu ho va chua lanh cho anh chi FT21165830639377

           500,000

14/06/2021

453229. 130621. 230014. Nguyen Thanh Phong, Nguyen Thanh Hai(Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son,   Ha Noi) -   UH MS4131

           100,000

14/06/2021

452998. 130621. 225915. Nguyen Manh Tuan(Ninh Mon,   Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi)   -   UH MS4127

           100,000

14/06/2021

452825. 130621. 225822. Do Ha Xuyen (Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi)   -   UH MS4128

           100,000

14/06/2021

173027. 140621. 212709. MS 4134 Giup Chi Nguyen Thi Xuan MS 4134

           500,000

14/06/2021

172725. 140621. 212530. MS 4135 Giup Chi Le Thi Thuy MS 4135

           500,000

14/06/2021

172414. 140621. 212341. MS 4136 Giup E Lang Thi Be MS 4136

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1194354413. Giup MS 4136 -   em Lang Thi Be. CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

018480. 140621. 203721. Uh: Ma so 4136: Em Lang Thi Be : Dia chi :   xa Nam Dong, huyen Cu Jut, tinh Dak Nong SDT: 0336. 195. 937

         200,000

14/06/2021

153025. 140621. 190903. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Xuan,     ma so 4134. FT21165062470744

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194162049. UH HC 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

101950. 140621. 181931. Ung ho gia dinh chi Lang Thi Be,     ma so 4136. FT21165664566203

           100,000

14/06/2021

068842. 140621. 174833. Ung ho Ma So 4135 chi Le Thi Thuy FT21165981106471

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194000066. Ms 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021000240457 NGUYEN NGOC VIET toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

995956. 140621. 165106. Ung ho gia dinh chi Le Thi Thuy,     ma so 4135. FT21165708405349

           100,000

14/06/2021

SHGD: 10039331. DD: 210614. BO: TRAN MINH LAN. Remark: Ma so 4136 em lang thi be

           200,000

14/06/2021

873079. 140621. 151938. Ung Ho Ma So 4136 Em Lang Thi Be FT21165209428066

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193629811. MS: 4136,   Lang Thi Be,   Thon 2,     Nam Dong,   Cu Jut,   Dac Nong,     dt: 0336195937. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193618533. VU THI MAI chuyen khoan ung ho ma so 4135. CT tu 0591000231024 VU THI MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

814823. 140621. 143158. Ung ho ma 4135 chi Le Thi Thuy,     Ha Tinh FT21165388790633

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193562780. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4128 den MS 4136 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,700,000

14/06/2021

373260. 140621. 141210. Ung ho MS 4131 MS 4132 MS 4133 MS 4134 MS 4135 MS 4136

       1,800,000

14/06/2021

723483. 140621. 125248. Nguyen Thi Dan 0974319907 ung ho ms 4136 FT21165920092990

             50,000

14/06/2021

743146. 140621. 003634. Ma so 4136: Mong be mau khoi benh

           150,000

14/06/2021

917124. 140621. 122644. Giup ma so 4136

           300,000

14/06/2021

689768. 140621. 121404. Pham quoc khanh tay ninh ung ho ms 4136 FT21165920044237

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193323790. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0301000316903 NGUYEN THI LAN HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

658874. 140621. 114330. Ung ho ma so 4136 FT21165087953530

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193288749. Tien Thang Nha Trang ung ho: Ma so 4136,   em Lang Thi Be. CT tu 0061001010291 LE DUC TIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     10,000,000

14/06/2021

SHGD: 10008936. DD: 210614. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNH HO MA SO 4136(400. 000),   4135(500. 000),   4134(500. 000),   4133(400. 000),   4132(400. 000),   4131(400. 000),   4130(300. 000)

       2,900,000

14/06/2021

703287. 140621. 112337. ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10028428. DD: 210614. BO: PHAM VIET LAN ANH. Remark: Ung ho ma so 4136. Em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193145989. Ung ho ms 4135 -   4136 moi ms 50k cau mong quy vi binh an -   A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

466330. 140621. 102942. UH: Ma so 4134: Chi Nguyen Thi Xuan: Dia chi :   xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An -     DT: 0382. 969. 772

           100,000

14/06/2021

462709. 140621. 102627. Uh: Ma so 4135 : Chi Le Thi Thuy : Dia chi : To dan pho 2, phuong Dai Nai, TP Ha Tinh,   tinh Ha Tinh

           100,000

14/06/2021

562040. 140621. 102045. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be,     Dak Nong FT21165350977613

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193107909. DO NGOC LAN QUYNH ung ho ma so4136 Lang thi be. CT tu 0071001071119 DO NGOC LAN QUYNH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193068406. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4136 em lang thi be. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

14/06/2021

IBVCB. 1193063478. HO ANH TUAN Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   ??Dia chi: Thon 2,     xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

571389. 140621. 093729. IBFT Ms 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

510133. 140621. 093443. Ung ho ma so 4136 FT21165302039676

             50,000

14/06/2021

505767. 140621. 093044. Gia dinh be Minh Khoi ung ho ms 4135 Le Thi Thuy FT21165000039384

          500,000

14/06/2021

502823. 140621. 092801. Gia dinh be Minh Khoi ung ho ms 4134 Nguyen Thi Xuan FT21165260800380

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10001164. DD: 210614. BO: LE THI DIEN. Remark: UNG HO MA SO 4133

           100,000

14/06/2021

498582. 140621. 092413. Gia dinh be Minh Khoi ung ho Ms 4133 Do Thi Hop FT21165797465734

           200,000

14/06/2021

493400. 140621. 091918. Gia dinh be Minh Khoi ung ho Ms 4136 Lang Thi Be FT21165480429678

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192937930. 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0251001263077 VO QUOC DANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

374976. 140621. 085216. Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

SHGD: 10000765. DD: 210614. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO M A SO 4135

             50,000

14/06/2021

SHGD: 10000444. DD: 210614. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4135

             50,000

14/06/2021

SHGD: 10000436. DD: 210614. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONGGUI CHO MA SO 4134

             50,000

14/06/2021

SHGD: 10000499. DD: 210614. BO: LAM NGOC THAO. Remark: MA SO 4134 NGUYEN TH XUAN

           350,000

14/06/2021

MBVCB. 1192866172. MS: 4136. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

706161. 140621. 080800. MS 4126,   4127,   4128,     4129,   4130,   4131,     4132,   4134,   4135,     4136 (200K/MS) -   140621 -   08: 07: 01 706161

       2,000,000

14/06/2021

430045. 140621. 075609. Long Vinh UH ma so 4136 FT21165672620001

             50,000

14/06/2021

420442. 140621. 073057. UH 4136 Lang Thi Be FT21165207979929

           100,000

14/06/2021

364462. 130621. 234752. Le Thi Hoa ung ho ma so 4135 FT21165939969357

            50,000

14/06/2021

356532. 130621. 232013. 4132 uh Dinh Thi Lan FT21165518006907

           100,000

14/06/2021

353349. 130621. 231051. ma so 4135 chi Le Thi Thuy FT21165546058158

           100,000

14/06/2021

162409. 130621. 230448. Ung ho ms 4135 chuc gia dinh cThuy manh khoe

           150,000

14/06/2021

MBVCB. 1192639892. Ma so 4130: Le Ngoc Phuong. CT tu 0171003487501 DO QUOC BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

689657. 130621. 223554. MA SO 4128 CHI NGUYEN THI OANH ( ME CHAU DUC ANH ) -   130621 -     22: 35: 31 689657

           300,000

14/06/2021

689237. 130621. 223005. MA SO 4127 CHI NGUYEN THI TRA MY -     130621 -   22: 33: 21 689237

           300,000

14/06/2021

334418. 130621. 222825. NGN xin chia se kho khan cung ms 4135 FT21165928826052

           100,000

14/06/2021

333516. 130621. 222644. NGN xin chia se kho khan cung ms 4134 FT21165949505444

           100,000

14/06/2021

332825. 130621. 222520. NGN xin chia se kho khan cung ms 4133 FT21165059138806

           200,000

14/06/2021

331459. 130621. 222253. NGN chia se kho khan cung ms 4132 FT21165372466428

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192614565. ma so 4135. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            20,000

14/06/2021

247296. 130621. 221937. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4135

           200,000

14/06/2021

090261. 140621. 221841. Ung ho em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194494959. Ung ho MS 4136. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

867830. 140621. 221458. UNG HO MA SO 4136. NAM MO A DI DA PHAT -   140621 -   22: 18: 17 867830

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194487296. Ungho MS 4134. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

300843. 140621. 220432. Ma so 4136 em Lang Thi Be FT21166680056168

           500,000

14/06/2021

762616. 140621. 220156. IBFT Than thi minh ngoc ung ho ms 4136

           300,000

14/06/2021

762424. 140621. 215938. IBFT Ung ho ma so 4136 E Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194471409. Ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021000350318 NGUYEN VAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

14/06/2021

MBVCB. 1194469966. Nhaahn ung ho ms 4134. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194452284. Chut tam long gui chi Lang Thi Be MS 4136. CT tu 0411001108072 NGUYEN THI MONG THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

700937. 140621. 212803. Chuyen tien ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

273893. 140621. 212633. Ung ho be Lang Thi Be MS 4136 FT21166680810035

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1194400101. 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0031000128783 NGUYEN DINH THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194392723. NGUYEN VAN TRI transfer em lang thi be ma so 4136. CT tu 0121000703151 NGUYEN VAN TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

14/06/2021

501736. 140621. 210146. Ung ho chi Nguyen Thi Xuan ma so 4134

           200,000

14/06/2021

805642. 140621. 205932. Ma so 4136 Em Lang Thi Be Dia chi Thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194375848. Ma so 4136. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194355953. PHAM HUYNH HAI NGAN ung ho Ma so 4135 -     LE THI THUY. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194349338. Ung ho ma 4136. CT tu 0101000013183 NGUYEN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194328788. MS 4136 ,   em Lang Thi Be. CT tu 0381000455667 VUU NGOC NAM LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194318132. ung ho CT nhan ai. CT tu 0011003993858 NGUYEN MINH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/06/2021

272119. 140621. 201739. MAI BICH CHAM ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194295566. ma so 4135. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194263881. ung ho MS 4136 -   lang thi be. CT tu 0281000688615 PHAM NGOC LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

430543. 140621. 195158. a di da phat Ma so 4135 Chi Le Thi Thuy

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194259859. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 0271000095186 TRUONG THI THUC DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

745305. 140621. 194824. Ma so 4135 Chi Le Thi Thuy Dia chi To dan pho 2 phuong Dai Nai TP Ha Tinh tinh Ha Tinh

         100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194251999. NGUYEN THANH LOAN chuyen tien ung ho be Gia Nhu. CT tu 0531002131217 NGUYEN THANH LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

243843. 140621. 194556. Ma so 4136 Em Lang Thi Be Dia chi Thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194241495. ung ho truong hop 4136 Lang Thi Be. CT tu 0531002289452 VAN THI THU TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194235702. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0381000533091 NGUYEN HANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1194223991. Ung ho ms 4136: Lang Thi Be -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194220049. Ung ho MS 4127. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194219667. Kinh Mong: Dan Tri Nhan Ai gui GD Kho Khan. . . Xin cam on nhieu ah!. CT tu 0081000320702 TRINH DUY SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194216579. Ung ho MS 4136. CT tu 0071004636935 NGO THI TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194204339. 4136. CT tu 0071005870866 DUONG THI MY NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

156011. 140621. 191209. Ma so 4136,   em Lang Thi Be FT21165687418285

           500,000

14/06/2021

244218. 140621. 191007. TRAN HAO Chuyen tien

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194185972. HO TRUONG KIM CHI ung ho be Lang Thi Be. CT tu 0151000366330 HO TRUONG KIM CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

395821. 140621. 190640. Ma so 4136 chuc be nhanh khoi benh

           500,000

14/06/2021

337388. 140621. 190439. Ms 4135. Giup do hoan canh kho khan gia dinh chi Le Thi Thuy

           500,000

14/06/2021

337343. 140621. 190214. Ms 4136. Tuong Van,   Tuong Lam,   Tony giup do hoan canh kho khan Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194168003. pham thi minh phuong chuyen tien ung ho ma so 4136. CT tu 0611001901859 PHAM THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194156862. MS 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 9972368425 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194145444. Ung ho cho ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 0081000953706 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

117278. 140621. 182659. Ung ho Ms 4136 Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1194107257. Ma so 4136 Lamg Thi Be. CT tu 0451000233830 TRAN DANG THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

948409. 140621. 182508. ho tro ms: 4136

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194103270. ung ho ma so 4136. CT tu 1017531679 HOANG THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194091923. Ung ho Ma so 4133 Ba Hop. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

14/06/2021

IBVCB. 1194089289. Ung ho Ma so 4134 Chi Xuan. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

14/06/2021

IBVCB. 1194087203. Ung ho Ma so 4135 Chi Thuy. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

14/06/2021

MBVCB. 1194086132. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0451000234861 NGUYEN THI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194083716. Ung ho Ma so 4136 Em Be. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

14/06/2021

089713. 140621. 180958. Ma so 4136 ung ho Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194071098. Dong gop Ma so 4136,   em Lang Thi Be. CT tu 0341006993200 DOAN DUY DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194042455. ma so 4136 be gai da vay ca. CT tu 0591000205976 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1194033590. MS4136. CT tu 0541000218699 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1194023905. NGUYEN THI THANH transfer gui cho ma so 4136 em Lang thi Be. CT tu 0731000831361 NGUYEN THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

061841. 140621. 174237. Ung ho ma so 4136 FT21165170150648

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1194008399. Ung Ho Ma So 4136. CT tu 0011004002423 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1194004233. 4136 Lang Thi Be , chuc con mau khoi benh. . CT tu 0351001169591 PHUNG VAN THE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193999427. kenkatiger ung ho 4136. CT tu 0021000298418 NGUYEN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

813397. 140621. 172952. MA SO 4128 CHI NGUYEN THI OANH ME CHAU DUC ANH -   140621 -     17: 29: 40 813397

           300,000

14/06/2021

996014. 140621. 172123. ung ho em Lang Thi Be ms 4136

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193970132. Ung ho MS 4136 (em Lang Thi Be). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193970251. Ung ho Ma so 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0011001481123 DO HOANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193968437. Chu ung ho Gia Nhu. Chuc Con manh khoe. CT tu 0491000075452 PHAM NAM TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193965625. NGUYEN HAI LONG chuyen tien. Ung. ho em LANG. THI. BE. Maso. 4136. CT tu 0341007225339 NGUYEN HAI LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193950179. ma so 4136. Tang be GIA NHU. CT tu 0011002340411 NGUYEN THI HAI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193945634. LE THI LAN ANH chuyen tien ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021000395318 LE THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

011948. 140621. 170252. Ung ho be Ly Gia Nhu. Ma So 4136 FT21165393404350

           300,000

14/06/2021

995972. 140621. 165106. Ma so 4136 em LANG THI BE FT21165589710481

           200,000

14/06/2021

401029. 140621. 045041. ms 4136 Lang Thi Be

           150,000

14/06/2021

112270. 140621. 165052. UH ma so 4136 Em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193884532. Giup do ma so 4135 -   le thi thu thuy. CT tu 0021000460151 LUU ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193881859. Ma so 4134,   chi NguyenThi Xuan . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193872074. Maso 4133 ba Do Thi Hop. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

975281. 140621. 163544. Ung ho MS 4136 lang thi be FT21165802891002

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193866559. Maso 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

800768. 140621. 163333. Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193861228. Maso 4135 chi Le Thi Thuy. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193861078. 4136. CT tu 0561000514347 PHAN BAO QUOC HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

969816. 140621. 163136. ung ho lang thi be ma 4136 thon 2 xa nam dong huyen cu jut tinh dak nong FT21165953344040

           200,000

14/06/2021

853577. 140621. 163102. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 4136

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193855831. Ung ho ms 4136. CT tu 0011004003392 DANG THI QUYNH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193853661. Maso 4134 chi Nguyen Thi Xuan. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

172058. 140621. 162934. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4134 MS4135 MS4136 MOI MA SO 100K

           300,000

14/06/2021

791640. 140621. 162121. SANHSEACO GUI MS 4136 -     140621 -   16: 21: 20 791640

             50,000

14/06/2021

952165. 140621. 161839. UH em Lang Thi Be . ma so 4136 FT21165405169220

           100,000

14/06/2021

790201. 140621. 161738. UNG HO MA SO 4136 -   140621 -   16: 17: 33 790201

        1,000,000

14/06/2021

854350. 140621. 161632. HAINGA UNG HO MS4136

           100,000

14/06/2021

101987. 140621. 161834. Ma so 4136 em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

571046. 140621. 161306. Ung ho be Ly Gia Nhu sn 2020

           200,000

14/06/2021

245544. 140621. 160653. ung ho em Lang Thi Be Dak Nong 0336195937

           100,000

14/06/2021

772220. 140621. 160643. Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be,

       1,000,000

14/06/2021

771312. 140621. 160548. Ung ho MS 4136 Em Lang Thi Be.   Thon 2 xa Nam Dong huyen cu jut tinh dak nong

           100,000

14/06/2021

198436. 140621. 160709. Ung ho Ma so 4136( Em Lang Thi Be ).

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193789190. VU THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 4136.   Thuong con. . CT tu 0451001979034 VU THI TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193775980. Benh bam sinh. CT tu 0611001446882 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

925228. 140621. 155905. DONG DUC HAO GUI NANG LUONG AN LANH TOI MS 4133, 34,   35, 36. CAU NGUYEN DUC QUAN AM GIA HO CHO HO FT21165070014153

       2,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1193769842. Ung ho ms4136. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

913597. 140621. 155029. Ung ho MS 4136 FT21165953195755

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193759140. Bao Anh ung ho Ms 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 0491000123271 NGUYEN THI MAI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193738326. PHAN VAN HA chuyen tien ung ho em Lang Thi Be ( 4136 ). CT tu 0281000279103 PHAN VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

SHGD: 10009043. DD: 210614. BO: TRAN DUY HUNG. Remark: Giup do chau LANG THI BE (Ma so: 4136) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           600,000

14/06/2021

DANG THI PHUONG UNG HO TIEN MA SO 4136 1TRD

       1,000,000

14/06/2021

006116. 140621. 152749. CK nhanh -   Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021

IBVCB. 1193701463. UH Ma so 4136: Em Lang Thi Be, . CT tu 0341007037567 PHAM THI NU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

220074. 140621. 152525. ma so 4136 ung ho

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193700218. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021002285602 NGUYEN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

879834. 140621. 152449. Huong Q7 ung ho 4136 Lang Thi Be FT21165938197779

           500,000

14/06/2021

879811. 140621. 152448. Ung ho e Lang Thi Be FT21165664010714

           100,000

14/06/2021

728084. 140621. 152418. Ma so : 4136 E Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

874939. 140621. 152106. Ung ho ma so 4136 Em Lang Thi Be FT21165791821074

       1,000,000

14/06/2021

397154. 140621. 152021. Ung ho cho ma so 4136 em lang thi be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193673610. Ung ho ma so 4136 tren bao Dan Tri. CT tu 0081000516003 VO THI THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193672022. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

863850. 140621. 151227. Ung ho ma so 4136 Lang thi Be FT21165959460839

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193670022. LE THANH PHONG ung ho ma so 4134. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

016800. 140621. 150806. ZP5VHLIAOAU5 210614000148935 ma so 4136

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1193660811. LE THANH PHONG ung ho ma so 4135. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

306278. 140621. 150644. Ma so 4136 Lang Thi Be thon 2 Nam Dong Cu Jut Dak Nong

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193652962. MS: Nguyen Thi Nhu,   P13,     nha tro hem 161,   Le Van Quoi,   Binh Tri Dong,   Binh Tan,     HCM,   dt: 0834624810. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193643590. LE THANH PHONG ung ho ma so 4136. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193640289. MS: 4127,   Nguyen Thi Tra My,   Khu pho 5,   Hai Rieng,   Song Hinh,   Phu Yen. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

733327. 140621. 145719. ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

841339. 140621. 145423. Ung ho be ma 4136 Lang Thi Be FT21165600080062

          200,000

14/06/2021

220648. 140621. 145313. Ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193618108. Ung ho gia dinh me xuan xom 4 , quynh thanh, qluu, Nghe An. CT tu 0281000452910 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

174019. 140621. 145037. Ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be,     (Me be Gia Nhu 11 thang bi benh vay ca) Dia chi Thon 2,   xa Nam D

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193614134. MS 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0011003105742 PHAM THI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

305877. 140621. 144524. ung ho ma so 4136 em lang thi be

           100,000

14/06/2021

827472. 140621. 144255. ma so 4136 em Lang Thi Be,     ung ho con FT21165708106085

          100,000

14/06/2021

380349. 140621. 143333. Ma so 4136 em lang thi be chuc em mau khoe

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193583331. Gui gia dinh chi Be -   MS 4136. CT tu 0531002261065 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/06/2021

168383. 140621. 143056. 4136 Lang Thi Be. Mong bao dan tri chuyen giup tam long it oi cho be

           150,000

14/06/2021

799890. 140621. 141827. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21165013245702

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193552662. LE NGOC HOA chuyen tien Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   Dia chi: Thon 2,     xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong. CT tu 0011002658360 LE NGOC HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

374913. 140621. 141724. ung ho em Lang Thi Be MS 4136

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10034107. DD: 210614. BO: NGUYEN PHUOC QUYNH THU. Remark: Ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be. Cam on Quy Bao.

           200,000

14/06/2021

CT HUONG VIET HO TRO MS 4134 : CHI NGUYEN THI XUAN

     20,000,000

14/06/2021

795944. 140621. 141449. Ung ho ma so 4130 Le Ngoc Phuong.   Mong tuong lai tuoi sang den voi 2 me con FT21165392885844

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193543156. Ma so 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

14/06/2021

793031. 140621. 141202. Ck tu thien ms 4136 Lang Thi Be FT21165614775624

           200,000

14/06/2021

790111. 140621. 140916. Ung ho ma so 4131 ba Nguyen Thi Hong.   Mong 3 ba chau vuot qua kho khan FT21165307020802

           200,000

14/06/2021

786889. 140621. 140614. Ms 4136 Lang Thi Be me be Gia Nhu FT21165380660004

           200,000

14/06/2021

651084. 140621. 140431. Ha -   Ung ho Dantri MS 4136 -     Em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

781830. 140621. 140126. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be.   Mong phep mau den voi con.   FT21165404756704

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193520343. 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 0071004194260 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1193517447. ma so 4136. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

14/06/2021

0200970 423061413582 02021e763 646038. 47789. 135821. LE THU HOAI UNG HO MS 4136 -     LANG THI BE

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193508183. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             86,000

14/06/2021

776857. 140621. 135340. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   Dak Nong DT 0336. 195. 937

           100,000

14/06/2021

772557. 140621. 135145. Ung ho ma so 4136 FT21165272155880

           200,000

14/06/2021

766751. 140621. 134539. Ung ho Gia Nhu. mong chau som khoe FT21165650638926

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193487856. ck ung ho be Lang Thi Be -   dak nong ma so 4136. CT tu 0801000262565 TONG THI THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

02009704 230614134 0020219f5 e633006. 47684. 134201. Ung ho ma so 4136 lang thi be

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1193481395. Giup ma so 4136 em Lang Thi Be . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

14/06/2021

840244. 140621. 133455. M SO 4136,   EM LANG THI BE -   UNG HO EM

           200,000

14/06/2021

754259. 140621. 133133. Ung ho ma so 4136 FT21165466157083

          200,000

14/06/2021

925374. 140621. 132800. BUI NGOC HA ung ho em lang thi Be ma so 4136

           200,000

14/06/2021

750388. 140621. 132648. Ung ho em Lang Thi Be,   ma so 4136 FT21165309885808

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10001365. DD: 210614. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be

             50,000

14/06/2021

SHGD: 10031934. DD: 210614. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4134 Nguyen Thi Xuan

           100,000

14/06/2021

560260. 140621. 131229. PHAM VAN HO chuyen khoan ma so 4136 em lang thi be

             20,000

14/06/2021

356773. 140621. 130924. ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

618363. 140621. 130904. Ung ho ms. 4136

           200,000

14/06/2021

356166. 140621. 130631. ho tro ma so 4136 em lang thi be

           500,000

14/06/2021

150555. 140621. 130758. Ms 4136 Em Lang Thi Be,   Dia chi Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1193430005. MS 4136 em Lang thi Be. CT tu 0721000575655 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

14/06/2021

542122. 140621. 125428. MS 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193415398. Le My An 4t giup em Gia Nhu (Lang Thi Be MS 4136). CT tu 0071001596061 HO THI HOAI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

14/06/2021

353265. 140621. 125303. UnghoMS4136

             50,000

14/06/2021

357865. 140621. 125109. Ma so 4136 -   chuc be binh an

           200,000

14/06/2021

719833. 140621. 124806. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21165630250265

             50,000

14/06/2021

SHGD: 10032276. DD: 210614. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Minh ung ho ms 4136

           500,000

14/06/2021

SHGD: 10031476. DD: 210614. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Ung ho ma 4135

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193387564. NTLam, NamTuLiem, HN ck tu thien ms4136, daknong. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193387632. 4134 -   chi nguyen thi xuan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

520857. 140621. 123454. ung ho be Lang thi Be 4136

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193385472. ung ho ma so 4136 em lang thi be. CT tu 0711000219339 NGUYEN BAO TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193385832. 4133 -   ba do thi hop ( me de chi phan thi hue ) . CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193383437. 4132 -   chi dinh thi lan ( me be kim lieu ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

145076. 140621. 123454. Mong be mau khoi. Ma so 4136 Em Lang Thi Be -   DT 0336195937

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193379757. 4135 -   chi le thi thuy. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

14/06/2021

MBVCB. 1193377444. DANG THI THU HUONG chuyen tien ung ho ma so 4136 -   Lang Thi Be. CT tu 0011004050815 DANG THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193376093. ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0011004229017 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

703015. 140621. 122826. Linh br giup MS 4136 em Lang Thi Be FT21165516615686

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193373150. 4136 -   Em lang thi be. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193363597. ma so 4136 Ly Gia Nhu . CT tu 0281000311411 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

14/06/2021

694850. 140621. 121929. Ung ho be 4136 chuc con som duoc chua tri FT21165309630306

           100,000

14/06/2021

141441. 140621. 121536. Ung ho e lang thi be ma so 4136

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193348141. MINH CHAU chuyen tien ung ho em Lang Thi Be,     ma so 4136. CT tu 0461003942684 HO BAO MINH CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

141216. 140621. 121439. Tang be Gia Nhu

           100,000

14/06/2021

Ref: P 3181544560 Y21   Ref: P 3181544560 Y21 B O: LE MANH CUONG MA SO 4136 LANG THI BE DVC: LE MANH CUONG

           500,000

14/06/2021

341491. 140621. 120612. ung ho ms 4136

             50,000

14/06/2021

483761. 140621. 120548. NGUYEN PHU TUNG chuyen khoan be chua benh vay ca

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193336162. Ung ho Ms Be (Dak Nong),   ma so: 4136. CT tu 0411001038673 PHAM DUC CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

682027. 140621. 120544. Ung ho ma so 4136 FT21165004842978

           200,000

14/06/2021

341265. 140621. 120530. Ung ho Ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193332188. Ms 4136 Lang Thi Be. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193330242. VU VAN HUY chuyen tien ung ho em Lang Thi Be.   ma so 4136. CT tu 0281000333229 VU VAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193329129. 4136 lang thi be. CT tu 0901000041226 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193322223. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 0011000359231 BUI NGOC HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

555402. 140621. 115741. Ung ho 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

673410. 140621. 115708. Ung ho Ma So 4136 FT21165750352505

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1193320398. MS 4135. CT tu 0031000371177 NGUYEN THI THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

722637. 140621. 115633. ma so 4136: em lang thi be

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193317418. Ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam DT 0985 731 341. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193318151. Ung ho be gia nhu 4136 lang thi be. CT tu 0011003135056 TRUONG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193314851. ms 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

14/06/2021

669147. 140621. 115307. Ung ho be Gia Nhu ma so 4136 FT21165588709095

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1193311071. Ma so 4126 Nguyen Thi Nhu DT 0834 624 810. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

003379. 140621. 115044. TH Nhat Ngoc ung ho 4136 Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

010827. 140621. 115017. ZP5VHLIALGEV 210614000100011 Chuyen qua ZaloPay

           123,000

14/06/2021

664947. 140621. 114909. Tu thien Ma so 4136 FT21165707563831

          200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193303865. Ung ho em Lang thi Be -   Dak Nong (ms : 4136 ). CT tu 0101000471437 LE THI AN NA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193302735. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

573416. 140621. 114725. 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193300268. 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

14/06/2021

716202. 140621. 114607. ung ho ms: 4136 em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

660868. 140621. 114520. Tam Long Nhan Ai Ma so 4136 FT2 1165707362050

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193298846. ung ho ma so 4136,   em lang thi be,   chuc con som khoi benh. CT tu 0991000045952 TRAN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193296519. 4136: LangThiBe. CT tu 0451000381912 DOAN CAM GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/06/2021

334939. 140621. 114426. Ung ho be Gia Nhu ma so 4136

           200,000

14/06/2021

714537. 140621. 114312. Ung ho tien be gai da rung ms:   4136 cam on bao Dan Tri da dang tin ve be. Cau mong be som manh khoe

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193293797. TA THANH SON chuyen tien ung ho MS 4136. CT tu 0301000316019 TA THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

334310. 140621. 114230. Ung ho em lang thi be ma so 4136

           200,000

14/06/2021

948552. 140621. 114149. Ung ho chau Nhat Tan

           100,000

14/06/2021

734302. 140621. 114141. MA SO 4136: EM LANG THI BE -   140621 -   11: 40: 59 734302

           700,000

14/06/2021

266481. 140621. 114054. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

000061. 140621. 114041. AN5761 ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

444860. 140621. 113909. chuc chau be mau khoi

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1193283297. Ung ho e Lang Thi Be. Ms 4136. CT tu 0031000345679 DANG THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

535829. 140621. 113640. Gui em Lang Thi Be,   ma so 4136

           200,000

14/06/2021

439868. 140621. 113607. Ung ho hoan canh ms 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

649658. 140621. 113458. Gui em Lang Thi Be ma so 4136 FT21165926598300

           150,000

14/06/2021

IBVCB. 1193275264. LUONG NHU Y giup be ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0121002641406 LUONG NHU Y toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

648648. 140621. 113359. Ung ho ms 4136 -   Lang Thi Be FT21165470492511

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193268042. Ung ho MS4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

186148. 140621. 112739. Em Lang Thi Be. 4136. chuc con mau khoe.

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193258450. ung ho cho ma 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0011002636070 HOANG BICH LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

638712. 140621. 112506. Ung ho ms 4136 FT21165395520837

           200,000

14/06/2021

946650. 140621. 112243. Ung ho MS4136. MS4131. MS4133 moi MS 200k.

           600,000

14/06/2021

MBVCB. 1193250503. VU THI MAI ung ho ma so 4136. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

994111. 140621. 112013. ma so 4236 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193246990. 4136 langthibe. CT tu 0451000292630 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1193240102. MS 4136 Lang Thi Be. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193240016. Ma so 4136. mong con khoe manh. CT tu 0541000319542 NGUYEN HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193235935. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021001275362 DAO LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/06/2021

342431. 140621. 111355. Ung ho ms4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193231525. DANG THANH LONG chuyen tien ung ho em be ma so 4136: em lang thi be. CT tu 0441000637322 DANG THANH LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

945922. 140621. 111256. Ung ho MS 4130 (Le Ngoc Phuong)

       5,000,000

14/06/2021

624187. 140621. 111234. HA THI DU ung ho ma so 4136 em LANG THI BE FT21165620810001

           300,000

14/06/2021

621987. 140621. 111042. HA THI DU ung ho ma so 4134 chi NGUYEN THI XUAN FT21165797861757

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193225674. ung ho ms 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0301002939975 NGO THI THOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10029143. DD: 210614. BO: LUU THI LIEN. Remark: Ung ho ma so 4136

             50,000

14/06/2021

693282. 140621. 110806. ung ho ma so 4136: em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

618117. 140621. 110725. Ung ho ms 4136 Lang Thi Be FT21165090419609

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193217764. MS 4136 ung ho em Lang Thi Be. CT tu 0451000311861 TRAN THI MINH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

391797. 140621. 110638. ung ho ma so 4136

          200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193213737. MS 4136 Lang Thi Be. CT tu 0381000386462 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

615037. 140621. 110445. Le Van Xa ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21165329380215

          100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193213083. Ung ho ma so 4136 em lang thi be. CT tu 0121002067310 DO THI BICH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

179749. 140621. 110216. Goi ma so 4136

           200,000

14/06/2021

319241. 140621. 105842. ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193200205. NGUYEN THI PHUONG mong chau het benh. CT tu 0021000363187 NGUYEN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193197888. ma so 4136,   em Lang Thi Be. CT tu 0071000673608 LE CUNG TUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193197901. UH em Lang Thi Be. CT tu 0281000207538 DINH VAN TIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

605434. 140621. 105636. Ung ho be Gia Nhu dia chi thon 2 xa nam dong huyen cu jut tinh dak nong FT21165224845505

           200,000

14/06/2021

373920. 140621. 105622. ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

       1,000,000

14/06/2021

944334. 140621. 105508. Ung ho MS 4136 LANG THI BE

           200,000

14/06/2021

370905. 140621. 105443. ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy

       1,000,000

14/06/2021

602601. 140621. 105416. Ma so 4136 em Lang Thi Be .   Thon 2 xa Nam dong,   huyen cu ut ,   tinh dak nong FT21165650006298

           100,000

14/06/2021

602159. 140621. 105353. Ung ho be Ly Gia Nhu ma so 4136 FT21165800068053

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193185768. ung ho gia dinh em Be MS4136. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

788152. 140621. 105026. VU BA DUY CHUYEN KHOAN MA SO 4136 EM LANG THI BE

           100,000

14/06/2021

322826. 140621. 104940. Ung ho ma so 4136

           500,000

14/06/2021

596569. 140621. 104912. 4136 cam on bao dan tri FT21165485410075

           300,000

14/06/2021

360181. 140621. 104838. ho tro Ma so 4136 Em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193178285. Ung ho ms 4136. CT tu 0161000106511 PHAN THI TU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193177730. Ung ho ma so 4136. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193173193. 4136. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

678256. 140621. 104536. ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193170964. Thuong gui em -   ma 4136 -   em Lang Thi Be. CT tu 0071003924520 NGUYEN THI THAO UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

214322. 140621. 104442. Uh ms 4136

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193167697. Ung ho Ma So 4136 em Lang Thi Be 0336195937. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

351029. 140621. 104336. CHUT TAM LONG GUI CHAU BE MA SO 4136

           200,000

14/06/2021

Sender: 01321001. DD: 140621. SHGD: 10001544. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HOMA SO 4135 CHI LE THI THUY DIA CHI TO DAN PHO 2 PHUONG DAI NAI TP HA TINH TINH HA TINH DT0327953334

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193162670. chuyen tien ung ho Lang Thi Be,   Ma so 4136. CT tu 0361000339604 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

942623. 140621. 104210. ung ho ma so 4136. em lang thi be

           300,000

14/06/2021

942262. 140621. 104141. ung ho gia dinh em Lang Thi Be (ma so 4136)

           500,000

14/06/2021

294488. 140621. 104045. UH ma 4136 Lang Thi Be;   thon 2;   xa Nam Dong;   H. Cu jut;   Dak nong.   DT 0336195937

           500,000

14/06/2021

586046. 140621. 104039. Ma so 4136 em Lang Thi Be FT21165714008006

           100,000

14/06/2021

203565. 140621. 103932. Chau linh san ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1193155203. Chuyen cho lang thi be ms 4136. CT tu 0501000096799 NGUYEN THI MY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

582669. 140621. 103758. Ung ho ma so 4136 -   Be Ly Gia Nhu,   Dak Nong FT21165156864130

           300,000

14/06/2021

582652. 140621. 103757. 4136 ung ho em Lang Thi Be FT21165000332901

           200,000

14/06/2021

291755. 140621. 103546. 4136 Lang Thi Be;   Thon 2;   xa Nam Dong; huyen Cu jut;   tinh Dak Nong 0336195937

           500,000

14/06/2021

576729. 140621. 103316. Ung ho ma so 4136 FT21165306215030

           200,000

14/06/2021

575565. 140621. 103220. ung ho lang thi be -   gia nhu o dac nong FT21165891923502

          100,000

14/06/2021

575265. 140621. 103206. Ong Tu Van giup cho ms 4136 em Lang thi Be FT21165801630767

       5,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1193137767. Ung ho ms 4136 -   em Lang Thi Be. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

021243. 140621. 103030. ung ho ms 4136 mong chau som khoe. 021243

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193132829. Ung ho ms 4136. CT tu 0011003735647 LAM NGOC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

14/06/2021

IBVCB. 1193133642. UH ma 4136 be Gia Nhu. CT tu 0541000239093 NGUYEN THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193133773. VU THI TO NGA chuyen tien ho tro Ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 1012723181 VU THI TO NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1193131957. Ung ho em Be ms 4136. CT tu 0301000372012 BUI MANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

031773. 140621. 102821. Em lang thi Be Ma 4136

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193127071. Ma so 4136. Em Lang Thi Be. Ung ho chau Gia Nhu bi benh vay ca. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193125069. Ma so 4136. Xin giup: Quan long be gai da rung nhu "vay ca kho",   khoc tham thiet trong dau don!. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193122003. MS 2021. 155. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

185876. 140621. 102348. Ung ho em Lang Thi Be ma so 4136

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193117996. Ma 4136 Lang Thi Be. CT tu 0011004213367 VU THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

305664. 140621. 102210. ung ho em Lang Thi Be ms 4136 cau mong em som duoc chua khoi

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193111303. Cty Epe ung ho. Ma so 4136. CT tu 0031000182144 LE THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

559226. 140621. 101811. Ung ho ms 4136 em Lang Thi Be FT21165470201847

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1193101235. NGUYEN HIEU HOA chuyen khoan ung ho be Ly Gia Nhu. . CT tu 0071001251107 NGUYEN HIEU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

14/06/2021

452728. 140621. 101654. 4136 lang thi be 0336195937

           500,000

14/06/2021

452558. 140621. 101645. Ma so 4136 e Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

782279. 140621. 101615. Ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy

             50,000

14/06/2021

555695. 140621. 101520. Ung ho Lang Thi Be ms 4136 FT21165801572122

           100,000

14/06/2021

554172. 140621. 101353. Ung ho FT21165859368642

           100,000

14/06/2021

550757. 140621. 101043. Lang Thi Be. maso 4136 FT21165691777835

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193083323. Ung ho ma so 4136. CT tu 0591000225710 TRAN THI HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1193078184. chua benh. CT tu 0611001510687 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

14/06/2021

546706. 140621. 100705. Ung ho be ly gia nhu FT21165685594174

           100,000

14/06/2021

300202. 140621. 100640. Ung ho ma so 4136 Em lang thi be

       1,000,000

14/06/2021

380982. 140621. 100643. ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193072041. Ung ho ma so 4136 -   em Lang Thi Be. CT tu 0301000328046 NGUYEN KIM PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

544427. 140621. 100507. Ung ho chau Lang Thi Be ma so 4136 FT21165629501827

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193063851. Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   Dia chi:   Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong . CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

Sender: 01321001. DD: 140621. SHGD: 10001499. BO: LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HOMA SO 4136 EM LANG THI BE DIA CHI THON 2 XA NAM DONG HUYEN CU JUT TINH DAK NONG SDT 0336195937

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1193054818. Ung ho gd e Lang Thi Be 4136. CT tu 0491000026247 TRAN VO MAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193055302. Ung ho Ma so 4136 em lang thi be. CT tu 0851000010000 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

534548. 140621. 095629. Ung ho be 4136 lang thi be FT21165420145158

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10001315. DD: 210614. BO: LE HONG NGHI. Remark: 995221061453334 Chuyen tien ung ho be Ly Gia Nhu sn2020

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1193050383. ms 4136 -   0336195937. CT tu 1019167884 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193047639. Ung ho ma so 4136 -   Lang thi Be. CT tu 0011000666508 NGUYEN THI TRA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

531795. 140621. 095405. Ung ho ma so 4136 FT21165400063400

           200,000

14/06/2021

531666. 140621. 095359. Ung ho MS 4136 FT21165515202450

           100,000

14/06/2021

269007. 140621. 095328. chuyen tien ung ho chau Lang Thi Be ma so 4136 thon 2;   xa Nam Dong;   huyen Cu jut tinh Dac Nong

        1,000,000

14/06/2021

IBVCB. 1193043303. ms 4136 be gai bi vay nen dan toc Tay. CT tu 0531002485661 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           300,000

14/06/2021

295327. 140621. 095221. Ung ho ma so 4056 100000d ma so 4049 100000d ma so 4033 100000d

           300,000

14/06/2021

041126. 140621. 095120. Vietcombank; 1017378606; ungho em Be ms 4136

           100,000

14/06/2021

529508. 140621. 095201. Ck Cho be Gia Nhu FT21165821319044

           500,000

14/06/2021

529102. 140621. 095139. Dong gop cho 4136 em lang thi be dak nong FT21165791471748

           500,000

14/06/2021

526712. 140621. 094932. Ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be FT21165142627716

             50,000

14/06/2021

525442. 140621. 094828. Ung ho be Lang Thi Be ma so 4136 FT21165306051087

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193032938. NGUYEN THUYET MINH chuyen tien ung ho ms 4136 Lang Thi Be DakNong. CT tu 0451000214851 NGUYEN THUYET MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193031118. TRAN DINH DUONG chuyen tien tu thien Maso 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0351000975990 TRAN DINH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193027773. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4136 em BE. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193026999. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

520342. 140621. 094351. Ung ho lang thi be ms 4136 FT21165032760909

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193022900. Xuan Cuong ung ho Be 4136. CT tu 0531000272439 VU XUAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1193022539. ma so 4136. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           120,000

14/06/2021

323704. 140621. 094212. Maso 4136: Em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

199462. 140621. 094509. Ung ho em Duc Anh (MS 4128)

     5,000,000

14/06/2021

291255. 140621. 094059. ba mao dap cau thanh pho bac ninh ung ho chau lang thi be ma so 4136 dia chi thon 2 xa nam dong huyen cu jut tinh dak nong gui con mong cac bs benh vien quan tam nhanh cho con mau khoi

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1193018233. mo coi me. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193016182. Ung ho ms 4136. CT tu 0451000417558 MAI XUAN CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193015108. Ung ho be: Lang Thi Be,   ma so:   4136. CT tu 1014352576 NGUYEN MANH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

513982. 140621. 093810. Ung ho be Ly Gia Nhu Vay Ca FT21165410587739

           300,000

14/06/2021

IBVCB. 1193011892. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 140621. SH: 10010064. BO: NGHIEM THI HUYEN TRANG. MS4131 BA NGUYEN THI HONGXOM HO SON XA NAM TIEN THI XA PHO YEN TINH THAI NGUYEN UNG HO BE BINH AN MO COI ME

           300,000

14/06/2021

IBVCB. 1193006610. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

          100,000

14/06/2021

511059. 140621. 093532. Ung ho ma so 4136 FT21165734605925

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10020013. DD: 210614. BO: NGO TRONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4135,   chi Le Thi Thuy. Co gang len chi nhe.

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1193006161. Ung ho ma so 4136 (Em Lang Thi Be). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

Sender: 79334001. DD: 140621. SHGD: 10002939. BO: NGUYEN THI XUAN LAN0145478. UNG HO EM LANG THI BE MS 4136 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1193006211. NGUYEN THI PHUONG DUNG chuyen tien ung ho be Gia Nhu ma so 4136. CT tu 0011000614120 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

14/06/2021

289044. 140621. 093455. Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be mong Gia Nhu mau khoi benh

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1193004397. Ung ho chau be Lang Thi Be Ma so 4136 . CT tu 0031000218930 DO THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1192998326. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

288351. 140621. 093257. Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

505729. 140621. 093041. Ung ho ma so 4136 lang thi be FT21165778965043

           300,000

14/06/2021

256317. 140621. 093009. Le Duc Nghia ung ho be Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192990416. Ung ho em Lang Thi Be,   Ms 4136. CT tu 0031000178805 NGUYEN MANH TUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

SHGD: 10015450. DD: 210614. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4133

             30,000

14/06/2021

502058. 140621. 092720. Ung ho be Lang Thi be FT21165691610205

       1,000,000

14/06/2021

300978. 140621. 092534. Ban hong anh ung ho ban ly gia nhu

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192983925. Ung ho 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0081001232006 DO THI KIM OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

14/06/2021

615532. 140621. 092558. Ms 4136: em lang thi Be

           200,000

14/06/2021

499027. 140621. 092437. Ung ho be ma 4136 FT21165902355001

           200,000

14/06/2021

018519. 140621. 092048. ma so 4136 em Lang Thi Be. 018519

         500,000

14/06/2021

565813. 140621. 091827. IBFT ung ho luong thi be

             50,000

14/06/2021

718006. 140621. 091820. LANG THI BE 4136 -   140621 -   09: 16: 58 718006

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1192967824. 4136 Lang Thi Be. CT tu 0031000207527 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192965131. THIEU PHUC THANH chuyen tien ma so 4136. CT tu 0381000371986 THIEU PHUC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

615390. 140621. 091732. UNG HO MA SO 4136 -   LANG THI BE

           200,000

14/06/2021

882937. 140621. 091551. ung ho MS 4136 Ly Gia Nhu

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192963050. ma so 4136. em Lang Thi Be. CT tu 0141000866213 DUONG XUAN TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

281947. 140621. 091405. ung ho ma so 4136 em lang thi be

           200,000

14/06/2021

SHGD: 10011327. DD: 210614. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 4132

           500,000

14/06/2021

487561. 140621. 091349. ung ho em Lang Thi Be ma so 4136 FT21165800698055

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192959439. CAO PHUONG uh MS4136 lang thi be. CT tu 0451000394491 CAO THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

14/06/2021

392206. 140621. 091323. Ung ho chau 4136 Em Lang Thi Be Dak Nong Mong chau se khoi benh

           100,000

14/06/2021

SHGD: 10011323. DD: 210614. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 4133

           500,000

14/06/2021

IBVCB. 1192954596. Ma so 4136. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192953310. ung ho chau Lang Thi Be ma so 4136. CT tu 0361000246715 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/06/2021

SHGD: 10000022. DD: 210614. BO: BUI MINH QUAN. Remark: Ms 4134

           100,000

14/06/2021

802250. 140621. 090924. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong huyen Cujut tinh Dak Nong

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1192952383. Ma so 4135. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1192950409. Ma so 4133. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

322399. 140621. 090755. dong gop cho be Ly Gia Nhu

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192948466. Ms 4136. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

14/06/2021

IBVCB. 1192948208. Ma so 4132. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1192946336. ma so 4141. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192943340. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4136. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1192941224. 4136. CT tu 0521000260515 NGUYEN QUOC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192942094. Gia dinh Dieu My ung ho MS 4136 em Lang Thi Be.   Mong con bot dau!. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

SHGD: 10022564. DD: 210614. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4135 Le Thi Thuy

           100,000

14/06/2021

477267. 140621. 090338. Tam long nhan ai MS 4136 FT21165199033500

           100,000

14/06/2021

476411. 140621. 090240. Ma so 4136 -   Lang Thi Be FT21165000082314

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1192936091. Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

295126. 140621. 090120. Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021

613061. 140621. 090025. ung ho ma so 4136,   em Lang thi be

             50,000

14/06/2021

470733. 140621. 085631. Ung ho MS 4136 Em Lang Thi Be FT21165140600438

           100,000

14/06/2021

610493. 140621. 085521. chuyen tien tu thien ms 4136 lang thi be

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192922713. Ma so 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0011004021223 TRAN HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

817244. 140621. 085504. MS 4136: QUAN LONG BE GAI DA DUNG NHU VAY CA KHO,   KHOC THAM THIET TRONG DAU DON

           150,000

14/06/2021

SHGD: 10001003. DD: 210614. BO: NGUYEN DUC NHAN. Remark: IBNGUYEN DUC NHAN CHUYEN KHOAN CHO BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

466041. 140621. 085115. Co Hoan ung ho ma so 4136 be Gia Nhu FT21165780508499

       3,000,000

14/06/2021

IBVCB. 1192914953. NGUYEN HONG DAN THANH chuyen khoan   -   Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0421003749699 NGUYEN HONG DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

SHGD: 10000530. DD: 210614. BO: VO THI THU HUONG. Remark: MA SO 4134 CHI NGUYEN THI XUAN DC XOM 4 XA QUYNH THANH HUYEN QUYNH LUU TINH NGHE AN DT 0382969772

       2,000,000

14/06/2021

IBVCB. 1192912365. Xin ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

464261. 140621. 084909. Ung ho em Lang Thi Be Ma so 4136 FT21165391770770

       1,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1192910702. 4136,   Chau co gang nhe. CT tu 0361000203303 DO VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

463800. 140621. 084839. Em Lang Thi Be. 4136 FT21165000025110

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1192910485. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 0351000708474 NGUYEN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192910402. ung ho ms 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1192908803. Nguyen Thanh Chung ung ho Ma so 4136:   em Lang Thi Be. CT tu 0451000506706 NGUYEN THANH CHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

460972. 140621. 084521. Chu Nguyen Duc Quy ung ho chau Luong Thi Be,   Tho 2,     Nam Dong,   Cu Jut,   Dak Nong FT21165970545674

           300,000

14/06/2021

460173. 140621. 084421. Ung ho ma so 4136 -   lang thi be FT21165391751070

           100,000

14/06/2021

556889. 140621. 084253. IBFT ung ho ma so 4136

           500,000

14/06/2021

272723. 140621. 084252. Ung ho 4136 em lang thi be

           100,000

14/06/2021

456462. 140621. 083936. Ung ho Em Lang Thi Be 0336195937 FT21165801210610

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192894984. Ung ho ma so 4136: Em Lang Thi Be. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192888065. Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0921000703373 DOAN THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

182766. 140621. 083836. Ung ho Ma so 4136 Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

078660. 140621. 083342. Vinh Nam ung ho ms 4136 em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021

451781. 140621. 083318. Ung ho em Lang Thi Be -   Ma so 4136 FT21165391706276

           300,000

14/06/2021

451303. 140621. 083238. Ung ho Ms 4136 Lang Thi Be FT21165000066753

           100,000

14/06/2021

127288. 140621. 083139. ung ho chau Lang Thi Be ma so 4136 Dak Nong bi vay ca bam sinh mong chau khoi benh

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192880218. Ung ho em Lang Thi Be,   ma so: 4136,     bao Dan Tri. CT tu 0441003730633 LE SY VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

010586. 140621. 083042. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1192879992. MS 4136. CT tu 0211000234212 PHAM THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192877606. Ma so 4136 -   Lang Thi Be. CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

448604. 140621. 082851. Ung ho cho ma so 4136 FT21165322978325

           500,000

14/06/2021

448278. 140621. 082824. Ung ho em Lang Thi Be MS 4136 FT21165679110240

           100,000

14/06/2021

357904. 140621. 082814. Ung ho be Gia Nhu,   thon 2 xa Nam Dong,   Dak Nong

           200,000

14/06/2021

803691. 140621. 082722. ung ho em lang thi be

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192873773. Ho tro chau Lang Thi Be;   ms: 4136. CT tu 0071000957929 THAI LONG QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192870667. Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

446141. 140621. 082509. gia dinh Nguyen Huong Lien ung ho ms 4134 4136 moi truong hop 20 trieu FT21165322962602

     40,000,000

14/06/2021

268139. 140621. 082500. ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021

IBVCB. 1192869545. Ma so 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 0491000012639 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192868744. VU DUY THONG chuyen tien cho be Ly Gia Nhu (ma so 4136). CT tu 0021001925916 VU DUY THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192863742. NGUYEN HOANG LINH chuyen tien ung ho ma so 4136 e lang thi be. CT tu 0451001532634 NGUYEN HOANG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192862300. ms 4135 uh chi Le Thi Thuy. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

14/06/2021

352474. 140621. 081920. Ms 1436

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192860860. Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

14/06/2021

441384. 140621. 081753. ELangThiBe -   Ms4136 -   MongBeSomkhoibenh FT21165520485688

           200,000

14/06/2021

441084. 140621. 081724. Ung ho e Lang Thi Be FT21165014785864

           200,000

14/06/2021

440640. 140621. 081639. 4136 Trang 0968766782 ung ho be Gia Nhu FT21165124044515

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192856330. 4136: Lang Thi Be. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192854731. Quan long. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

14/06/2021

107004. 140621. 081439. Ung bo Em Lang Thi Be ma so 4136

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192853828. chuyen Ma so 4134 Chi Nguyen Thi Xuan. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192853250. ung ho chau Lang Thi Be. CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

14/06/2021

MBVCB. 1192851810. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

14/06/2021

437916. 140621. 081203. Ung ho em Lang Thi Be ma so 4136 FT21165980153696

           100,000

14/06/2021

003637. 140621. 081150. Ma so 4135

           300,000

14/06/2021

437595. 140621. 081131. Ms 4136 ung ho Lang Thi Be FT21165419854981

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192848529. chuyen toi Ma so 4136 Lang Thi Be. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

102665. 140621. 081033. Ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

436750. 140621. 081002. Ung ho ma so 4136 Em Lang Thi Be FT21165624669926

           200,000

14/06/2021

100875. 140621. 080847. 4136 Em Lang thi Be

           100,000

14/06/2021

016168. 140621. 080850. NGUYEN THANH CA CHUYEN KHOAN tu thien cho em lang thi be 4136. 016168

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192844431. ung ho ma 4136. CT tu 0351000924454 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192843228. TRAN VAN MANH chuyen tien ma so 4136 lang thi Be. CT tu 0271000815687 TRAN VAN MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

209403. 140621. 080625. Ung ho be Gia Nhu Dak Nong

             50,000

14/06/2021

MBVCB. 1192843122. 4136. CT tu 0941000004537 NGUYEN THI THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

IBVCB. 1192841926. DO THANH SON chuyen khoan ma so 4136 langthibe. CT tu 0271001085868 DO THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1192841013. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 1166868686 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/06/2021

586810. 140621. 080411. ung ho 4136

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192831222. Ha Linh ung ho MS 4136. CT tu 0541000306134 DOAN THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/06/2021

MBVCB. 1192826779. Ma so 4136. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

14/06/2021

262599. 140621. 075242. Ung ho ms 4106

           200,000

14/06/2021

428041. 140621. 075125. Ung ho em Lang Thi Be tai thon 2,   xa nam dong,   huyen cu jut,   tinh dak nong FT21165568853106

           300,000

14/06/2021

082267. 140621. 074808. Ma So 4136 lang thi be

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192815581. ms 4136 uh em lang thi be. CT tu 0961000035961 NGUYEN VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

MBVCB. 1192815311. Ung ho ms 4136. Thuong con. CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/06/2021

923261. 140621. 073633. NGUYEN THANH HUNG chuyen tien giup em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong -   VNPT2021061422654963

           200,000

14/06/2021

771238. 140621. 073320. Chuyen tien ms 4136 lang thi be

           200,000

14/06/2021

770610. 140621. 073115. Chuyen tien ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021

069287. 140621. 072915. ung ho ma so 4136

             10,000

14/06/2021

208696. 140621. 072614. Ung ho ms 4136 Em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

209425. 140621. 072010. VO TE KHANG chuyen tien BN 4136

             50,000

14/06/2021

570733. 140621. 071951. ung ho MS 4136

           200,000

14/06/2021

765741. 140621. 071917. 4136 Lang Thi Be

             30,000

14/06/2021

258972. 140621. 071806. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

MBVCB. 1192792746. 4136 -   UH Em Lang Thi Be. CT tu 0301000988999 DAO QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192790801. Ung ho MS 4136 -   be Gia Nhu. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

MBVCB. 1192785657. Ung ho ms 4136 (em Lang Thi Be). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/06/2021

037210. 140621. 070306. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021

411619. 140621. 065709. Ung ho ma so 4135 FT21165305509882

           110,000

14/06/2021

MBVCB. 1192743251. Ma so 4135 Chi Le Thi Thuy -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/06/2021

MBVCB. 1192685322. Pham Quoc Bao giup MS 4131 4132 4133 4134 4135 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1192683062. Pham Quoc Bao giup MS 4131 4132 4133 4134 4135 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/06/2021

MBVCB. 1192682424. MS: 4135 -     Le Thi Thuy,   TP Ha Tinh,   tinh Ha Tinh. CT tu 0541000202683 DOAN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

528546. 140621. 235630. Ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy

           100,000

15/06/2021

528452. 140621. 235504. Ung ho ma so 4136 e Lang Thi Be

           100,000

15/06/2021

522691. 140621. 225235. Ung ho ma so 4146 em Lang Thi Be

           500,000

15/06/2021

522142. 140621. 224841. Ttq ung ho ma so 4132 4133 4134 4135 4136 moi ma so 100k

           500,000

15/06/2021

323803. 140621. 224320. Ung Ho Ma So 4125 Chi Vu Thi Hien FT21166372540633

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196538414. Ma so 4137 : chi La Thi Tho. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196513242. Ung ho ms 4137. CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

15/06/2021

038792. 150621. 204955. IBFT Ung ho Ma so 4131

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196369286. Ma so: 4134. Chi Nguyen Thi Xuan. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

227227. 150621. 200510. Gia dinh be Minh Khoi ung ho ms 4137 La Thi Tho FT21166092222730

           500,000

15/06/2021

060043. 150621. 192450. NGOC TUAN GOI MA SO 4133,     4137 -   150621 -   19: 27: 02 060043

       2,500,000

15/06/2021

SHGD: 10000269. DD: 210615. BO: LE CAM VAN. Remark: Uhg ho chi Tho 4137

           100,000

15/06/2021

450323. 150621. 164638. Cac con yeu ung ho ma 4135,     ma 4137 -   moi ma 200, 000 VND;     Ma 4130,   4133 -     moi ma 100, 000 VND

           600,000

15/06/2021

943426. 150621. 161135. Ung ho ms 4137 chi La Thi Tho.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21166680739215

             50,000

15/06/2021

SHGD: 10001917. DD: 210615. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4137

             50,000

15/06/2021

931601. 150621. 160323. Ung ho MS 4136,   Lang Thi Be,   Dak Nong. Cam on bao Dan Tri nhieu FT21166893060880

       1,000,000

15/06/2021

517922. 150621. 155836. LE VAN THIET gui ma so 4136 va 4137 moi ma 1 tr dong

       2,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195669312. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4137 chi la thi tho. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/06/2021

MBVCB. 1195555972. NGUYEN PHU HUY chuyen tien gui ung ho ma so 4137. CT tu 0351000672097 NGUYEN PHU HUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

541349. 150621. 141801. Ung ho chi Le Thi Thuy. Ma so 4135

           500,000

15/06/2021

540411. 150621. 141216. Ung ho em Lang Thi Be. Ma so 4136

           500,000

15/06/2021

243222. 150621. 133206. Kinh tang MS 4136

           200,000

15/06/2021

748760. 150621. 133116. BATTH ung ho ma so 4137 FT21166092702039

           500,000

15/06/2021

SHGD: 10000547. DD: 210615. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. Remark: [2100000012155255]MA SO 4137: LA THI THO

           300,000

15/06/2021

905886. 150621. 131117. Vietcombank;   0451000476889; VU VAN CHUYEN chuyen khoan ung ho ma so 4137

       1,000,000

15/06/2021

700322. 150621. 123116. Ung ho ma so 4137 FT21166653334068

           500,000

15/06/2021

334695. 150621. 115724. ung ho 4136

           300,000

15/06/2021

334348. 150621. 115652. ung ho 4137

           300,000

15/06/2021

613634. 150621. 112748. Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           300,000

15/06/2021

SHGD: 10012404. DD: 210615. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4137. Chuc be Vu mau khoe

           300,000

15/06/2021

604832. 150621. 110226. UNG HO MA SO 4136

           200,000

15/06/2021

588956. 150621. 104927. Ma 3486 Dau Thi Men Nghia. Nam Dinh FT21166100300102

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195077644. Gia dinh Hoang Anh, 81 Lang Ha giup: 4128   -   4129 Nghe An,   4130 Can Tho,   4131 Thai Nguyen,   4132 Binh Thuan,   4133 Dak Nong. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

15/06/2021

553732. 150621. 102057. Ung ho MS 4137 ME CON C THO -     HNQQ FT21166696773920

           500,000

15/06/2021

536106. 150621. 100543. Ung ho ma so 4137 FT21166664575035

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1194892026. MS: 4137. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194886589. Ung ho ma so 4136,   Lang Thi Be. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194809508. 4137. la thi tho. dt.   0375 735 838. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

SHGD: 10007934. DD: 210615. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4136

             30,000

15/06/2021

443903. 150621. 083554. Ma so 4137 FT21166124113194

           500,000

15/06/2021

051798. 150621. 063221. ung ho MS 4137 4135 4136

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194586849. ms 4135 c Le Thi Thuy,   Ha Tinh. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194584584. ms 4136 Lang Thi Be,   Dak Nong. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

127372. 140621. 234520. Nho bao dan tri chuyen ung ho ma so 4124

           500,000

15/06/2021

126650. 140621. 234251. Nho bao dan tri chuyen giup Ung ho ma so 4135

           500,000

15/06/2021

527286. 140621. 233927. Ung ho be bi vay ca bam sinh

           100,000

15/06/2021

345359. 140621. 233821. Le Thi Hoa ung ho ma so 4136 FT21166093016734

             50,000

15/06/2021

343746. 140621. 233310. Ung ho gia dinh be Ly Gia Nhu ma so 4136 FT21166693493006

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194554683. Tu thien 4136. CT tu 0021001175565 DANG HOANG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194548222. Ms 4136. CT tu 0451000275806 LUU THAI HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

331412. 140621. 225942. Ung ho ma 4136 lang thi be FT21166143435500

           500,000

15/06/2021

878527. 140621. 223938. Ho tro em Lang Thi Be ma so 4136

           100,000

15/06/2021

101482. 140621. 223806. Nguyen minh Tue Lam Ung ho MS:   4136 LANG THI BE

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194516105. Nhim bao chau -   4136   -   lang thi be. CT tu 0491000127664 TRAN THI THU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

821246. 150621. 223210. ung ho em Lang Thi Be ma so 4136

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196536728. Ungho MS 4137 La Thi Tho. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

054177. 140621. 222745. HOANG BA HOAN chuyen tien toi BAO DIEN TU DAN TRI -   1017378606

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194507444. NGUYEN VAN TU,   Ma So 4136: em Lang Thi Be. CT tu 0011004036287 NGUYEN VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196524806. NGUYEN TAN TUAN giup ms 4137 c La Thi Mo. CT tu 0271001065056 NGUYEN TAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1196522826. M s 4136 Em lang thi be. CT tu 0491000020426 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

345677. 150621. 221533. Ung ho ma so 4136 Em Lang Thi Be FT21167517771340

         500,000

15/06/2021

MBVCB. 1196513803. Ma so 4137: chi La Thi Tho. CT tu 0371000447481 NGUYEN QUOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1196498953. Le Ba Dung Lop 3A6 Lien Bao Ung ho CT nhan ai. CT tu 0361000287237 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1196495751. ma so 4136 mong con mau khoe. CT tu 0331000433464 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196491894. Ma so 4137: Chi La Thi Tho . CT tu 0421000425301 VO QUANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

328979. 150621. 215242. Dong duc hao gui chut nang luong chua lanh toi ms 4137. Cau nguyen duc quan am gia ho cho chau FT21167103263408

           500,000

15/06/2021

813037. 150621. 215240. Ung ho MS 4137

           200,000

15/06/2021

322720. 150621. 214439. Ung ho MS 1435 chi Le Thi Thuy FT21167409390999

           200,000

15/06/2021

125199. 150621. 214736. Ung ho ma so 4131 va 4137 ( moi gia dinh 150k)

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1196464249. Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0011004066541 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

673501. 150621. 213129. Ung ho ma Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021

498043. 150621. 211957. ung ho ma so 4137 chi la thi tho

           100,000

15/06/2021

003765. 150621. 210529. Ung ho ma so 4128 chau Duc Anh

           300,000

15/06/2021

287743. 150621. 210513. Ma so 4137 FT21167736981944

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1196401870. ma so 4137 La Thi Tho -   0375735838, Ban Quyen,     Diem Mac,   Dinh Hoa,   Thai Nguyen. CT tu 0451001414990 NGO THANH CHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

15/06/2021

000722. 150621. 210227. Ung ho ma so 4130 Em Le Ngoc Phuong

           300,000

15/06/2021

999022. 150621. 210033. Ung ho ma so 4133,   em Pham Thi Hue

           300,000

15/06/2021

993898. 150621. 205505. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           300,000

15/06/2021

274922. 150621. 205201. Ung ho ms 4136 Em Lang Thi Be Dac Nong FT21167179610071

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1196364149. NGU MAI HAI giup do ma so 4137. CT tu 0101000627679 NGU MAI HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1196351735. ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1196341568. NGUYEN HUU HOA chuyen tien ung ho ma so 4137. CT tu 0521000669669 NGUYEN HUU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

254512. 150621. 203136. Mai Xuan Thai,   Hai phong,   ung ho ms 4137,   chi La Thi Tho FT21166330566933

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1196333498. Ung ho ma so 4136,   Lang Thi Be. CT tu 0971000005189 LE XUAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

249175. 150621. 202632. Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho FT21166759903580

           200,000

15/06/2021

741861. 150621. 201921. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           300,000

15/06/2021

233801. 150621. 201139. Ung ho ba do thi hop huyen cu jut dac nong FT21166517303942

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196279230. ms 4133 4134 4135 4136 4137. CT tu 0331000426833 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

15/06/2021

626805. 150621. 195655. Ta vu Hang ung ho MS4137 chi Tho,     Thai Nguyen

       1,000,000

15/06/2021

217920. 150621. 195604. Ung ho Ms 4137 Chi La Thi Tho FT21166654897090

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196230814. PHAM DINH CHUONG chuyen tien Ma so 4137,     La Thi Tho. CT tu 0071001216545 PHAM DINH CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

029879. 150621. 193204. ZP5VHMG4ITMJ 210615000243963 ung ho chi La Thi Tho

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1196166737. LAM SY MUI (0932136782) chuyen tien ung ho MS 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0121001314763 LAM SY MUI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           430,000

15/06/2021

156860. 150621. 185823. Nguyen Quoc Du Nam Dinh ung ho ma so 4137 FT21166490818309

           200,000

15/06/2021

155837. 150621. 185732. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4118 FT21166687368408

       5,000,000

15/06/2021

155199. 150621. 185658. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4119 FT21166006460093

       5,000,000

15/06/2021

152766. 150621. 185452. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4120 FT21166792517674

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1196143199. 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           600,000

15/06/2021

151544. 150621. 185346. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4121 FT21166750800650

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1196139651. VU THI MAI ung ho ma so 4137 chi la thi tho. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

149793. 150621. 185215. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4122 FT21166307980428

       5,000,000

15/06/2021

148766. 150621. 185123. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4123 FT21166304010000

       5,000,000

15/06/2021

146399. 150621. 184921. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4124 FT21166250112347

       5,000,000

15/06/2021

145761. 150621. 184847. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4125 FT21166928005964

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1196102491. HO ANH PHUONG ung ho em Lang Thi Be Ms 4136. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1196095549. ung ho ms 4137. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

118718. 150621. 182516. Ma so 4136 em lang thi be,     thon 2,   xa nam dong,   huyen cu jut,   tinh dak nong FT21166560172953

           100,000

15/06/2021

116511. 150621. 182306. Ma so 4135,   chi le thi thuy,   to dan pho 2,   phuong dai nai,   tp ha tinh,   tinh ha tinh FT21166490693163

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1196076190. a. CT tu 0071000688855 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

IBVCB. 1196072954. a. CT tu 1020157792 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

112595. 150621. 181920. Ma so 4137 chi la thi tho,     xom ban quyen,   xa diem mac,   huyen dinh hoa,   tinh thai nguyen FT21166030826200

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1196060978. Ms 4131?Ba Nguyen Thi Hong. CT tu 0011004032073 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1196042647. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

MBVCB. 1196042080. La Thi Tho 4137 DT 0375735838. CT tu 0731000652031 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1196024043. ung ho ma so 4136,   Ly Gia Nhu. CT tu 0011004426168 LE THANH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1196023411. CAO THI HAI chuyen tien ma so 4136. CT tu 1017366268 CAO THI HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

105544. 150621. 175608. 4136 mong e som khoi benh

           200,000

15/06/2021

167381. 150621. 175405. Gui long hao tam toi chi La Thi Tho MS 4137

       1,500,000

15/06/2021

554484. 150621. 174748. ung ho MS4136

           300,000

15/06/2021

553896. 150621. 174654. ung ho ma so 4137,   La thi tho

             50,000

15/06/2021

358856. 150621. 172947. ung ho ma so 4137

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195959039. ms 4137. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             30,000

15/06/2021

050853. 150621. 172749. Ung ho be Ly Gia Nhu xa Nam Dong huyen Cu Jut DakNong FT21166632228085

           300,000

15/06/2021

044108. 150621. 172240. MS4137 FT21166605105422

             50,000

15/06/2021

056422. 150621. 171749. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho -     VNPT2021061523280511

           500,000

15/06/2021

IBVCB. 1195924291. a. CT tu 0531002592875 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

IBVCB. 1195919089. a. CT tu 1018880738 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

IBVCB. 1195918885. ung ho ma so 4137. CT tu 0181000553559 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

15/06/2021

766756. 150621. 170942. Ung ho chi la thi tho ma so 4137

             50,000

15/06/2021

975466. 150621. 170708. NGUYEN THI THANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4137 la thi tho

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195889386. DO HONG LINH ung ho TH 4137. CT tu 0451000354603 DO HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

008648. 150621. 165652. Ung ho chi La Thi Tho,   ma so 4137 FT21166792954562

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195874867. a. CT tu 1021165008 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

450942. 150621. 164855. Ung ho ma so 4137

           100,000

15/06/2021

595787. 150621. 044842. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           300,000

15/06/2021

022664. 150621. 164426. MA SO 4137: CHI LA THI THO -   150621 -   16: 44: 20 022664

           300,000

15/06/2021

986440. 150621. 164116. Ung ho ms 4137 la thi tho dinh hoa thai nguyen FT21166780370070

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195824961. ma so 4137: Chi La Thi Tho -     Dinh Hoa,   Thai Nguyen. CT tu 0361000264249 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           239,000

15/06/2021

IBVCB. 1195815153. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195807508. Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 0011002561288 LE QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

904090. 150621. 162304. ms 4136 ung ho em Lang Thi Be

             50,000

15/06/2021

704132. 150621. 161806. Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195774936. Giup MS 4126: Chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/06/2021

IBVCB. 1195769241. UNG HO MA SO 4137 CHI THO. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

15/06/2021

MBVCB. 1195766730. NGUYEN VAN TOAN ung ho Ma so 4137,     chi LA THI THO. CT tu 0491000046778 NGUYEN VAN TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

479408. 150621. 160139. ung ho 4137 la thi tho

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195735781. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0021000238742 BUI THU HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195733605. NGUYEN LAN ANH ung ho ma so 4137. CT tu 0071000775906 NGUYEN LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195729711. NGUYEN DAC PHUC ung ho chi la thi tho ma so 4137. CT tu 0531002127587 NGUYEN DAC PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

871012. 150621. 155616. Chuyen tien ung ho cho Tho 4137

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195714734. ung ho ma so 4135. CT tu 0011001003413 TRIEU THI HONG DIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

045374. 150621. 154735. ung ho ma 4137 chi Tho be Vu

           200,000

15/06/2021

827455. 150621. 154703. ma so 4133

             20,000

15/06/2021

MBVCB. 1195695724. Ma so 4137. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

899439. 150621. 154046. Goi cho ma so 4137 chi la thi tho FT21166663689450

       1,000,000

15/06/2021

003228. 150621. 154040. UNG HO MA SO 4137 : CHI LA THI THO -   150621 -   15: 40: 28 003228

           200,000

15/06/2021

894700. 150621. 153720. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4126 FT21166190004706

       5,000,000

15/06/2021

893648. 150621. 153635. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4127 FT21166420309309

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195666702. Ung ho chi La Thi Tho xom Ban Quyen xa Diem mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen. CT tu 0351000834586 NGUYEN VAN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/06/2021

000383. 150621. 153115. UNG HO MS 4137 LA THI THO -     150621 -   15: 33: 12 000383

           500,000

15/06/2021

882059. 150621. 152807. Ung ho chi La Thi Tho xa Ban Quyen huyen Dien Mac Dinh Hoa Thai Nguyen 4137 FT21166521989075

             50,000

15/06/2021

427529. 150621. 152340. Ung ho MS 4137 (chi La Thi Tho).   Tu gia dinh Dieu Van.

           100,000

15/06/2021

875984. 150621. 152341. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4128 FT21166196711615

       5,000,000

15/06/2021

875154. 150621. 152305. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4129 FT21166005481572

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195542558. nhan ai, PHAM THI MAI THU giup do Ms 4130 chi Le Ngoc Phuong que o Can tho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

696786. 150621. 144012. Sondn3 ung ho Ms 4134

           100,000

15/06/2021

695319. 150621. 143924. Sondn3 ung ho Ms 4135

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195536382. Nhan ai,   PHAM THI MAI THU giup do Ms 4131 Nguyen Thi Hong que o Thai Nguyen. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

818919. 150621. 143909. Ong Tu Van cuu giup ms 4137 La Thi Tho FT21166791669956

     10,000,000

15/06/2021

693936. 150621. 143835. Sondn3 ung ho Ms 4137

           100,000

15/06/2021

588543. 150621. 143828. Ung ho ma so 4137

         200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195531526. Nhan ai,   PHAM THI MAI THU giup do MS 4137 chi La Thi Tho que o Thai Nguyen. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

586199. 150621. 143605. Ma so 4131 ba Nguyen Thi Hong

           500,000

15/06/2021

813457. 150621. 143432. Nghiem Minh Khang UH ma so 4137 FT21166225558962

           100,000

15/06/2021

806238. 150621. 142814. Ma so 4137. Ung ho ban La Thi Tho FT21166663808638

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195509865. a. CT tu 0171003471643 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

IBVCB. 1195508547. Ma so 4137. Gui chi La Thi Tho. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

15/06/2021

802901. 150621. 142516. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4130 FT21166078140975

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195506210. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

15/06/2021

802097. 150621. 142433. Ms 4137 la thi tho FT21166829799147

             50,000

15/06/2021

801469. 150621. 142401. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4131 FT21166229625540

       5,000,000

15/06/2021

798360. 150621. 142117. Vu Thi Dieu Linh ung ho ma so 4132 FT21166057534751

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195496371. Ung ho ma so 4137. CT tu 0031000302303 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

795909. 150621. 141906. ma so 4137 FT21166430229543

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195493185. ung ho ma so 4137. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

792817. 150621. 141616. Vu Thi Dieu Linh gui ma so 4133 FT21166033676923

       5,000,000

15/06/2021

790975. 150621. 141431. Vu Thi Dieu Linh gui ma so 4134 FT21166001238022

       5,000,000

15/06/2021

788963. 150621. 141240. Ung ho ma so 4137 FT21166927084272

           100,000

15/06/2021

909445. 150621. 140941. UNG HO BA NGUYEN THI HONG   -   MS 4131

           100,000

15/06/2021

785372. 150621. 140922. Vu Thi Dieu Linh gui ma so 4135 FT21166078086228

       5,000,000

15/06/2021

IBVCB. 1195470411. A. CT tu 1018641463 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

352248. 150621. 140556. quyen gop cho me con La Thi THo ma so 4137

           400,000

15/06/2021

IBVCB. 1195466345. a. CT tu 1021177972 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

776756. 150621. 140109. Vu Thi Dieu Linh gui ma so 4136 FT21166459317600

       5,000,000

15/06/2021

IBVCB. 1195455473. Chuyen tien ung ho ma so 4136: Em LANG THI BE. CT tu 0301000329629 DANG THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

770865. 150621. 135512. Vu Thi Dieu Linh gui ma so 4137 FT21166707844414

       5,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195443569. DOAN DINH XUYEN ung ho 4137. CT tu 0761002341131 DOAN DINH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

902688. 150621. 134807. IBFT ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195431910. MS 4137: chi La Thi Tho. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

762575. 150621. 134635. Ms4134 FT21166005393945

             50,000

15/06/2021

762103. 150621. 134602. Ung ho ma so 4135 Chi Le Thi Thuy FT21166001130508

           500,000

15/06/2021

761543. 150621. 134528. Ms4135 FT21166669665392

             50,000

15/06/2021

IBVCB. 1195427875. a. CT tu 1020765394 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

MBVCB. 1195425847. Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

15/06/2021

759174. 150621. 134253. Ms4136 FT21166921590444

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195423452. ung ho chi La Thi Tho (ma so: 4137). CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

758487. 150621. 134207. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21166000649850

           300,000

15/06/2021

173314. 150621. 134127. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4137

           100,000

15/06/2021

243336. 150621. 133708. Ung ho MS 4131 4133 4136 4137 moi hoan canh 100k

           400,000

15/06/2021

753023. 150621. 133612. Ung ho ma so 4137 -   La Thi Tho -   Thai Nguyen FT21166714343653

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195413466. MA SO 4137 LA THI THO. CT tu 0591001894198 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

SHGD: 10017121. DD: 210615. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4137 La Thi Tho

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1195366351. Giup ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1195356780. ung ho Maso 4137: ?Chi La Thi Tho. CT tu 0251002065232 BUI DUC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195355466. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

15/06/2021

720594. 150621. 125544. Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My FT21166329068936

           100,000

15/06/2021

720080. 150621. 125506. Ms 4137 la thi tho FT21166549103023

           100,000

15/06/2021

719407. 150621. 125417. Ma so 4135 chi Le Thi Thuy FT21166714191707

           100,000

15/06/2021

717679. 150621. 125204. Ma so 4137 chi La Thi Tho FT21166364797206

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1195343212. Ma so 4137: ?Chi La Thi Tho. CT tu 0011003907072 DAO THE MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195339661. VO MINH NGOC chuyen tien cho Em Lang Thi Be,     ma so 4136. CT tu 0071001029741 VO MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195330131. Ung ho be Gia Nhu bi benh vay ca bam sinh. CT tu 1020971513 DO VAN QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

084532. 150621. 123622. UNG HO MS4136,   LANG THI BE,   THON 2,   X. NAM DONG,   CU JUT,     DAK NONG

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195319179. Ma so 4137. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

IBVCB. 1195316695. NGUYEN VAN TINH ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0071001119546 NGUYEN VAN TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195315955. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4137 chi Tho. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195312687. Ma so 4137 chi La Thi Tho xom BanQuyen ThaiNguyen. CT tu 0071001558001 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

       2,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195310311. La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0451000296188 DAO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

349486. 150621. 121031. Ma so 4137 Chi La Thi Tho

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1195267221. 4137 La Thi Tho. CT tu 0071000694154 NGUYEN DOAN CHAU TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

625580. 150621. 120449. Ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be

             50,000

15/06/2021

625109. 150621. 120319. Ung ho ma so 4137 Chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1195263014. 4131 Nguyen Thi Hong. CT tu 0071000694154 NGUYEN DOAN CHAU TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

163727. 150621. 120217. Ma so 4134

             50,000

15/06/2021

666860. 150621. 115630. Anh em Tung -   Chi Thanh Cong -   Ha Noi ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho xom Ban Quyen Diem mac huyen Dinh Hoa Tinh Thai Nguyen FT21166370515350

           100,000

15/06/2021

665924. 150621. 115536. MS. 4137 Chi La Thi Tho. Thai Nguyen FT21166330267307

           100,000

15/06/2021

656112. 150621. 114629. DONG GOP Ma So 4131 NGUYEN THI HONG FT21166902886480

           200,000

15/06/2021

469644. 150621. 114606. DAO THI MAI ANH chuyen khoan ung ho me con chi Tho ma so 4137

           500,000

15/06/2021

651838. 150621. 114230. Ung ho ma 4137. chi la thi tho. mong con som het benh khoe manh. FT21166600798760

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195218009. DUONG THI THAO chuyen tien Ma So 4137 :   Chi La Thi Tho. CT tu 0371003783535 DUONG THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

IBVCB. 1195209161. a. CT tu 1020105976 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

425727. 150621. 113652. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho

       1,000,000

15/06/2021

616346. 150621. 113539. Ung ho ms 4137

           100,000

15/06/2021

644086. 150621. 113532. Dong gop Ma So 4137 chi La Thi Tho FT21166077605817

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195204981. a. CT tu 1019365796 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

851593. 150621. 113340. Em gui chi la thi tho o thai nguyen mong cho be mau khoe

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195198011. Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021. 150 cho gia dinh anh Lai. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

637298. 150621. 112938. Ung ho ma so 4137 -   La Thi Mo FT21166959068720

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195185530. a. CT tu 0721000656710 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

MBVCB. 1195184351. Ha -     Ngoc ung ho ms 4137. CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195183093. Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 0071004849492 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195182531. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! UH MS 4136 E Lang Thi Be. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

Ref : P1873938   Ref: P 1873938 Ma 4136 -     lang thi be DVC: VU MAI ANH

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1195172559. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4136 cho em Lang Thi Be,   . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195170187. MS 4117 VA 4124 VA 4130 VA 4132 MOI HC 50K. CT tu 0181000245723 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           200,000

15/06/2021

374581. 150621. 111821. goi giup chi : La thi Tho, ma so: 4137, tinh Thai Nguyen

       1,000,000

15/06/2021

IBVCB. 1195169911. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4135: Chi Le Thi Thuy. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195166926. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4134 cho chi Nguyen Thi Xuan. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195163155. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4133 cho ba Do Thi Hop,   (me de chi Pham Thi Hue). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

609502. 150621. 111543. Ma so 4137 chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021

619889. 150621. 111503. Ung ho ma so 4137. Chi la thi tho FT21166177665176

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195159101. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4131 cho ba Nguyen Thi Hong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195154988. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4130 cho Le Ngoc Phuong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195149857. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4129 cho chi Nguyen Thi Thu. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195144031. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4126 cho chi Nguyen Thi Nhu . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

IBVCB. 1195140249. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4127 cho chi Nguyen Thi Tra My. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195140836. Ma so 4136 em Lang Thi Be. Thon 2,   xa Nam Dong,   Huyen Cu Jut,   Tinh Dak Nong. Tel.   0336 195 937. CT tu 0011000477865 NGUYEN HOANG MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195137802. ung ho ma so 4137 cho me con c Tho. CT tu 0021000257335 NGUYEN THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195135716. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4125 cho chi Vu Thi Hien. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

15/06/2021

MBVCB. 1195135267. ms 4131. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1195132396. ms 4136. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

15/06/2021

IBVCB. 1195115848. Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   Thon 2,     xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong (dt: 0336. 195. 937). CT tu 0441003968112 PHAM THI BICH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195108541. Ung ho ma so 4130: Le Ngoc Phuong. CT tu 0021001401050 TRAN VIET THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

290318. 150621. 105141. ung ho em lang thi be ma so 4136

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195105322. a. CT tu 1013645817 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

MBVCB. 1195101687. Ung ho ma so 4133: Ba Do Thi Hop. CT tu 0021001401050 TRAN VIET THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

597505. 150621. 104215. Ung ho chi La Thi Tho 0375735838 Thai Nguyen

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1195085540. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4137 chi La Thi Tho. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/06/2021

579043. 150621. 104115. Ung ho 4137 La Thi Tho FT21166021057075

           100,000

15/06/2021

574470. 150621. 103733. Chuyen giup ba Hoang Thi Diu,     ma so 4122 FT21166879255290

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195073400. Ma so 4137. CT tu 0011004232284 LE CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195073022. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4136 em Lang Thi Be. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/06/2021

571589. 150621. 103515. Chuyen giup chi Hoang Thi Hiep,     ma so 4121 FT21166068907289

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1195066213. ma so 4137 chij la thi tho. CT tu 0061001005872 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1195064632. a. CT tu 1013645817 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

MBVCB. 1195063891. ma so 4136. CT tu 0011004232284 LE CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

891134. 150621. 103059. UNG HO MA SO 4137

           200,000

15/06/2021

565709. 150621. 103030. Chuyen giup anh Vo Van Quoc,     ma so 4120 FT21166600523214

           100,000

15/06/2021

504150. 150621. 102819. Ms 4124 la 200k -   ms 4127 la 200k -   ms 4136 la 200k

           600,000

15/06/2021

IBVCB. 1195051727. Xin ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

562588. 150621. 102758. Chuyen giup chi Tran Thi Van Hong,     ma so 4119 FT21166480690170

           100,000

15/06/2021

348331. 150621. 102640. Ma so 4136: Em Lang Thi Be,  Dia chi:   Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong SDT cua Be: 0336. 195. 937

           500,000

15/06/2021

559724. 150621. 102543. Chuyen giup ba Ly Thi Thi,   ma so 4118 FT21166754673358

           100,000

15/06/2021

IBVCB. 1195046897. a. CT tu 0911000050676 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

558134. 150621. 102425. Chuyen giup chi Nguyen Thi Nam,     ma so 4117 FT21166005646885

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1195042215. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam (bo chau Nhat Tan). CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

15/06/2021

030123. 150621. 102259. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           500,000

15/06/2021

555310. 150621. 102213. Chuyen giup truong mam non San Chai,     ma so 4116 FT21166830354479

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195035331. HOANGHA F. ung ho MS 4137 La Thi Tho. CT tu 0011000932633 NGUYEN THI THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

552226. 150621. 101943. Chuyen giup ba Vo Thi Tan,   ma so 4115 FT21166730838369

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1195032001. Ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0011002338057 NGUYEN THI LIEN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

550590. 150621. 101826. Chuyen giup chi Nguyen Thi Lam,     ma so 4114 FT21166685630353

           100,000

15/06/2021

049600. 150621. 101719. UNG HO MA SO 4137 LA THI THO. 049600

           500,000

15/06/2021

547664. 150621. 101604. Chuyen giup chi Pham Thi Han,     ma so 4113 FT21166836110868

           200,000

15/06/2021

585213. 150621. 100822. Ung ho ma so 4137 chi Tho

           300,000

15/06/2021

538488. 150621. 100755. Tung Nguyen giup ma so 4137 Chi La Thi Tho -     Cam on bao Dan Tri FT21166821383791

       1,000,000

15/06/2021

920640. 150621. 100635. MA SO 4137: LA THI THO -   150621 -     10: 06: 43 920640

           200,000

15/06/2021

533108. 150621. 100315. Ma so 4137 ung ho La Thi Tho FT21166685578965

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1194982969. gui tien giup em Lang Thi Be ms 4136 thon 2,     Nam Dong,   Cu Jut,   Dak Nong. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194976022. Ung ho ma so 4136. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

272286. 150621. 095558. ung ho ma so 4137

             10,000

15/06/2021

MBVCB. 1194972029. Ung ho ma so 4137. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

127424. 150621. 095726. MS 4136 (300k),   MS 4131 (100k),   MS 4124 (200k)

           600,000

15/06/2021

831861. 150621. 095054. IBFT Ung ho ma so 4137 la thi tho

           200,000

15/06/2021

578880. 150621. 095036. Ung ho Lang Thi Be MS 4136

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194956680. Ung ho ma so 4136. CT tu 0011004106315 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

15/06/2021

575612. 150621. 094125. Gui MS 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194932990. PHAM BA QUANG ANH,   PHAM BA QUANG VINH ung ho ma so 4136,   em Lang Thi Be. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194931452. Nguyen Quang Ton chung tay ung ho tuyen dau chong dich Covid -   19 -     MS4112. CT tu 0021000365705 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194920299. ung ho La thi Tho ms 4137. CT tu 0021000563094 NGUYEN THI HONG HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

497913. 150621. 093212. Ms 4136 Lang Thi Be FT21166400983796

           100,000

15/06/2021

228120. 150621. 093119. Ung ho ma so 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

15/06/2021

909482. 150621. 092630. SANHSEACO GUI MS 4137 -     150621 -   09: 26: 22 909482

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1194907787. Ung ho ma so 4136 em lang thi be chuc be mau khoi benh. CT tu 0031001004941 NGUYEN DINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

491135. 150621. 092606. Ung ho be Nguyen Thu Vu FT21166543188202

           200,000

15/06/2021

908240. 150621. 092207. UNG HO MS 4136 -   150621 -   09: 22: 07 908240

       1,000,000

15/06/2021

Ref: P 1873701   Ref: P 1873701 Hactp ung ho ma so 4136 DVC: CAN THI PHUONG HA

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194894693. Ung ho ms 4137 (La thi tho). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

227334. 150621. 091815. Ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

15/06/2021

481102. 150621. 091633. Ma so 4137 la thi tho FT21166548387802

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194868242. NGUYEN CONG THUY chuyen tien ung ho ma so4137,   La Thi Tho,  xom Ban Quyen,   xa Diem Mac,   huyen Dinh Hoa,   Thai Nguyen. CT tu 0561000500042 NGUYEN CONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

007637. 150621. 090904. ung ho ma so 4136 lang thi be

             50,000

15/06/2021

286245. 150621. 090904. ms4137 la thi tho

           100,000

15/06/2021

898950. 150621. 090733. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021

184591. 150621. 090522. ung ho be gia nhu ma so 4136

           100,000

15/06/2021

184189. 150621. 090505. Ma so 4137 la thi tho

           300,000

15/06/2021

218946. 150621. 090426. ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194849453. MA SO 4136: UNG HO EM LANG THI BE,   DAK NONG. CT tu 0531002185174 NGUYEN TRUNG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

SHGD: 10008831. DD: 210615. BO: LE HONG NHUNG. Remark: Ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021

461319. 150621. 085632. Tang c Tho ms 4137 FT21166087329902

           100,000

15/06/2021

458100. 150621. 085303. Ma so 4136 FT21166364007799

           500,000

15/06/2021

SHGD: 10007221. DD: 210615. BO: NGUYEN PHUONG ANH. Remark: Gd Viet giup gd ba Hop,   ma so 4133

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194831160. MS 4137 La Thi Tho. CT tu 0011004097740 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

15/06/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 150621. SH: 10006411. BO: LUONG TRUONG AN. UNG HO MA SO 4134 -     CHI NGUYEN THI XUAN

       1,000,000

15/06/2021

093254. 150621. 084144. Noi dung Ma so 4136 Em Lang Thi Be Dia chi Thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           600,000

15/06/2021

556014. 150621. 083753. Ung ho be Gia Nhu ma 4136

           500,000

15/06/2021

SHGD: 10007145. DD: 210615. BO: NGUYEN PHUONG ANH. Remark: Gd Viet giup ba chau bac Hop,   ma so 4131

           200,000

15/06/2021

SHGD: 10007142. DD: 210615. BO: NGUYEN PHUONG ANH. Remark: Gd Viet ung ho me con c Tra My,   ma so 4127

           200,000

15/06/2021

SHGD: 10007049. DD: 210615. BO: NGUYEN PHUONG ANH. Remark: Gd Viet ung ho chi Thuy,   ma so 4135

           200,000

15/06/2021

SHGD: 10007092. DD: 210615. BO: NGUYEN PHUONG ANH. Remark: Gd Viet giup chau Duc Anh,   ma so 4128

           200,000

15/06/2021

IBVCB. 1194801610. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

893784. 150621. 083332. UNG HO MS 4137 LA THI THO

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194799343. 4137. CT tu 0511003700935 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

15/06/2021

439231. 150621. 082943. Tang chi Tho MS4137 FT21166115490689

           300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194787688. gui em Lang Thi Be -   MS 4136   -   gui chau chua benh. CT tu 0721000591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194786932. ung ho ms 4137 chi la thi tho. CT tu 0021000254958 DANG DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

080773. 150621. 082447. Vinh Nam ung ho ms 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021

434583. 150621. 082300. Ma so 4137 Chi La Thi Tho FT21166004288286

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194782846. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

15/06/2021

225919. 150621. 082045. 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194772318. CHAU THI QUYEN ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1194769713. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4137. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/06/2021

109460. 150621. 080921. Ma so 4137 Chi La Thi Tho Dia chi Xom Ban Quyen xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           100,000

15/06/2021

Ung ho ms 4135 Le Thi Thuy p Dai Nai tp Ha Tinh

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194755012. Ung ho em Lang Thi Be. CT tu 0071004925723 CHAU DIEU DIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194743554. ma so 4137. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/06/2021

547230. 150621. 075550. Ung ho MS 4136 Lang Thi Be

           200,000

15/06/2021

889733. 150621. 075513. GIUP MS 4137 -   150621 -   07: 55: 04 889733

           200,000

15/06/2021

MBVCB. 1194736680. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0531002187635 NGUYEN TUAN KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194731632. Ma so 4137. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1194725140. uh ms 4137 chi la thi tho . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194723516. con bi thieu mau huyet tan. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1194722443. Ung ho MS4137 LaThiTho. CT tu 0161000797481 PHAN THANH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194721368. ung ho ms 4136 . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/06/2021

815264. 150621. 073216. Chuyen tien ung ho La Thi Tho,     xom Ban Quyen,   xa Diem Mac,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen. Ma so 4

       1,000,000

15/06/2021

195668. 150621. 072616. 4137. La thi tho. 0375735838

           300,000

15/06/2021

249180. 150621. 071425. VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4137

             30,000

15/06/2021

805755. 150621. 070738. Chuyen tien

             50,000

15/06/2021

MBVCB. 1194695399. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/06/2021

397857. 150621. 064831. Ung ho MS 4136 Lang Thi Be FT21166829659193

           100,000

15/06/2021

MBVCB. 1194670597. UNG HO MS 4137. CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

034338. 150621. 062638. Ung ho 4137

           500,000

15/06/2021

034236. 150621. 062601. Ung ho 4136

           500,000

15/06/2021

034095. 150621. 062518. Ung ho 4135

           500,000

15/06/2021

048947. 150621. 062137. Ma so 4137 Chi La Thi Tho Dia chi Xom Ban Quyen xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen Dien thoai 0375735838 chi Tho

           500,000

15/06/2021

392691. 150621. 062052. Ung ho chi LA THI THO 4137 FT21166015880060

           500,000

15/06/2021

883263. 150621. 061631. UNG HO EM: LANG THI BE. MA SO:   4136. THON 2,   XA NAM DONG,   HUYEN CU JUT -   150621 -     06: 16: 19 883263

           500,000

15/06/2021

MBVCB. 1194660378. VU BINH MINH chuyen tien. CT tu 0851000021166 VU BINH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/06/2021

MBVCB. 1194643700. ung ho ma so 4136: Lang Thi Be. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/06/2021

379605. 150621. 032016. Ung ho chau FT21166350504097

           500,000

15/06/2021

374793. 150621. 020958. T. THoai ung ho ms 4131 -     500k . 4136 -     500k FT21166820805191

       1,000,000

15/06/2021

374090. 150621. 020232. TTH ung ho ma so 4134 va 4135 FT21166712174416

       1,000,000

15/06/2021

878795. 150621. 013302. MS 4136 -   EM LANG THI BE -   150621 -     01: 35: 05 878795

           500,000

15/06/2021

IBVCB. 1194611679. 15. CT tu 0531002594397 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

               1,000

15/06/2021

233708. 150621. 011859. Ung ho MS (4131) 200k 7 MS sau (4115) (4121) (4124) (4126) (4128) (4130) (4136) moi MS 100k

           900,000

15/06/2021

MBVCB. 1194604926. MS 4136. CT tu 0821000087861 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

          100,000

15/06/2021

187890. 150621. 004334. Ma so 4136 Em Lang Thi Be / chuc con mau lanh benh

           200,000

15/06/2021

077229. 150621. 001832. Ung ho ma so 4131

           300,000

15/06/2021

076385. 150621. 001415. Ung ho ma so 4136

          300,000

15/06/2021

MBVCB. 1194581125. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4136. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/06/2021

353922. 150621. 000901. Ma so 4136 em Lang Thi Be be Gia Nhu FT21166098909817

           300,000

16/06/2021

362448. 150621. 224153. ung ho gd chi La Thi Tho FT21167665054830

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1196551945. NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

361762. 150621. 224041. Nguyen Hang ung ho ma so 4136 FT21167227170420

           100,000

16/06/2021

360854. 150621. 223908. Ung ho ms 4131 FT21167794027450

           200,000

16/06/2021

360651. 150621. 223848. Ung ho ma so 4137 FT21167517857128

             50,000

16/06/2021

359797. 150621. 223722. Ung ho MS 4133 FT21167180001063

           300,000

16/06/2021

683156. 160621. 220100. chaukb ung ho MS 4137 (100k),     MS 4138 (100k)

         200,000

16/06/2021

309588. 160621. 215306. Gui giup ms 4137 chi La thi Tho FT21168130801179

       3,000,000

16/06/2021

258279. 160621. 204903. Ung ho ma so 4137 chi LA THI THO FT21167751132309

           200,000

16/06/2021

240621. 160621. 202519. UNG HO ma so 4138. HOANG THI HANG. O TRIEU SON. THANH HOA

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1198242156. LE THI QUYEN chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

16/06/2021

221463. 160621. 200742. Nhu Tho UH ma 4137 em La Thi Tho FT21167102973040

           500,000

16/06/2021

348644. 160621. 195106. Mo Mo T090 8982578 T12913116737 T970436Tung ho ms 4138 hoang thi hang

             70,000

16/06/2021

036597. 160621. 175755. Ms 4138 em Hoang thi hang

           200,000

16/06/2021

707927. 160621. 170824. ung ho em hang ms 4138

           400,000

16/06/2021

966588. 160621. 161853. Ung ho ms 4136 em Lang Thi Be. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21167663825259

             50,000

16/06/2021

958224. 160621. 161227. Ung ho ma so 4138 hoang thi hang FT21167630777713

           100,000

16/06/2021

614471. 160621. 140424. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4137

             50,000

16/06/2021

613857. 160621. 140355. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4136

             50,000

16/06/2021

612856. 160621. 140309. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4135

             50,000

16/06/2021

783282. 160621. 133133. Ung ho ma so 4138 FT21167680142947

             50,000

16/06/2021

778079. 160621. 132441. Ung Ho Ma So 4138 Em Hoang Thi Hang FT21167470906540

           200,000

16/06/2021

923871. 160621. 115024. Pham ngoc diep ung ho ms 4138

           200,000

16/06/2021

652301. 160621. 110703. Ung ho ma so 4138 FT21167302360822

           100,000

16/06/2021

924393. 160621. 104729. ma so 4138: em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197055792. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4138 em hoang thi hang. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/06/2021

MBVCB. 1197047245. Ung ho ma so 4138,   em Hoang Thi Hang. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

121099. 160621. 092636. IBFT Ung ho ms 4138

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196900720. MS: 4138. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

SHGD: 10004219. DD: 210616. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBMS 4128 NGUYEN THI OANH. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1196794774. Ung ho ms 4137 -   4138 moi ms la 50k -     cau mong quy vi binh an -   A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/06/2021

832010. 150621. 235408. ms 4137 la thi tho

           100,000

16/06/2021

137416. 150621. 235003. Ung ho ma so 4136

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1196602465. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1196599955. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4137. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/06/2021

MBVCB. 1196598570. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4136. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/06/2021

378766. 150621. 231338. Nho dantri gui den ma so 4136 FT21167330897012

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196580884. ung ho MS4136. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

376580. 150621. 230846. Ung ho me con chi La Thi Tho MS 4137 FT21167960473304

           100,000

16/06/2021

508184. 150621. 230517. ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           200,000

16/06/2021

363184. 150621. 224309. Le Thi Hoa ung ho m so 4137 FT21167190400192

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1196549619. Ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1196543676. Ung ho ma so 4137 chi La Th Tho. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

099843. 160621. 221926. Ung ho so 4136

          200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198417777. ung ho ma so 4137 ( chi La Thi Tho). CT tu 0451000326764 LE THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

324506. 160621. 221612. Ung ho ma so 4137 me con chi La Thi Tho. FT21168783207004

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1198390294. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4138. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/06/2021

480446. 160621. 215549. 4137 chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198378867. ung ho mso 4137 La thi tho. CT tu 0021001782105 NGUYEN LAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

235788. 160621. 214334. DO THI LAM HANG Chuyen tien ung ho be Nguyen Thu Vu ;   sinh nam 2010 con chi La Thi Tho .

           100,000

16/06/2021

300264. 160621. 213945. Ung ho chi La thi Tho MS4137 FT21168523171305

           500,000

16/06/2021

IBVCB. 1198356838. Ma so 4138. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/06/2021

851934. 160621. 212917. Ma so 4137. Chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198347732. Ma so 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198345435. Ma so 4135 Chi Le Thi Thuy. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/06/2021

IBVCB. 1198338071. Ung ho maso 4137 . CT tu 0011003206495 DOAN THI CHA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198336935. Ung ho ma 4133 ba do thi hop 300. 000 d;     ma 4137 la thi tho 200. 000 d. CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

333174. 160621. 211937. ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021

279030. 160621. 211301. Gui tang ma so 4138 -   Chau Hang FT21168250651043

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198324328. NGUYEN THU HONG chuyen tien ung ho chi La Thi Tho (MS 4137). CT tu 0451000482794 NGUYEN THU HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

805019. 160621. 210727. Ung ho chau be da vay ca

           200,000

16/06/2021

255237. 160621. 204527. Ung ho e La Thi Tho ma so 4137 FT21167799807652

           100,000

16/06/2021

276393. 160621. 203533. Gui cho MS 4137

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198229781. Ma so 4137. CT tu 0011000399050 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/06/2021

073049. 160621. 201752. Ung ho me con Chi La Thi Tho tinh Thai Nguyen

           300,000

16/06/2021

237132. 160621. 201713. ma 4138 hoang thi hang

           200,000

16/06/2021

225376. 160621. 201158. Ung ho ma so 4137 la thi tho FT21167799680716

           100,000

16/06/2021

233261. 160621. 200843. ung ho ms 4135

           200,000

16/06/2021

067522. 160621. 195616. MS 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198145183. PHAM VAN LONG chuyen tien tu thien ma 4135 chi le thi thuy. CT tu 1018073491 PHAM VAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198143198. chuyen cho E HOANG THI HANG . MS : 4138. CT tu 0361000294611 DUONG KIEN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

178914. 160621. 192916. VIETTEL 400300 LIENNH 210616 210616015802234 400201 UNG HO CHI LA THI THO 0375735838

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1198136281. Ung ho ma so 4138: Hoang Thi Hang. CT tu 0171003493650 TRAN TRONG THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198134951. PHAM VAN LONG chuyen tien tu thien ma 4136 lang thi bes. CT tu 1018073491 PHAM VAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/06/2021

831932. 160621. 191843. Trang Dai -   Giup do ma so 4138

           200,000

16/06/2021

382911. 160621. 191443. ma so 4138: em hoang thi hang

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198103093. ung ho em hoang thi hang ms 4138. CT tu 0351000683973 VU DANG KHAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198091733. LE THI HA chuyen tien ung ho e Hang. CT tu 1020568682 LE THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

123433. 160621. 185309. DANG DINH HOA CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI Ma So 4138 hoang thi hang

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198036500. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0071000675861 NGUYEN THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1198025915. MS 4136 Lang Thi Be. CT tu 0501000094775 BUI NGOC LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

690222. 160621. 182324. giup chau Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1198019895. MS 4138. Hoang Thi Hang. CT tu 0501000094775 BUI NGOC LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

IBVCB. 1198007341. Xin ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/06/2021

264658. 160621. 180705. UNG. HO. MS 4138 -     160621 -   18: 10: 19 264658

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197988901. Ung ho MS 4136. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197980524. Ung ho MS 4138. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/06/2021

034176. 160621. 174929. Ma so 4138

           300,000

16/06/2021

070098. 160621. 173909. Giup do em Hoang Thi Hang MS 4138 Trieu son Thanh Hoa FT21167401599921

       3,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1197920408. ma so 4138 em Hoang Thi Hang. CT tu 0011001634615 NGUYEN XUAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197917406. TRAN VAN PHU chuyen tien be Hoang Thi Hang,     ma: 4138. CT tu 0181000346108 TRAN VAN PHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197911960. NGUYEN VAN GIANG ung ho hc 4137 4138 moi hc 100k. CT tu 0591000194653 NGUYEN VAN GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197893970. BUI THI QUYNH HOA chuyen tien ung ho 4138:   em Hoang thi hang. CT tu 0451000244140 BUI THI QUYNH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197887998. Ma so 4138: em Hoang Thi Hang. CT tu 0451000270515 LUU NGUYEN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

038529. 160621. 171322. Ung ho ma so 4136 -   4137 -   4138 moi MS 250. 000 FT21167105200035

           750,000

16/06/2021

935255. 160621. 171309. 4135 uh le thi thuy

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1197875615. 4138. CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/06/2021

017227. 160621. 165950. gui tang en Hoang Thi Hang ma so 4138

       1,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1197854027. Ms: 4138. Em Hoang Thi Hang. CT tu 0021000444642 DO TUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

585827. 160621. 165118. ung ho chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021

587010. 160621. 165034. Chuyen tien

             50,000

16/06/2021

013589. 160621. 165004. 4138 em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197826718. TRAN THANH TAM ung ho em Hoang Thi Hang MS 4138. CT tu 0411001063726 TRAN THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

531708. 160621. 164545. 4136 em lang thi be

           300,000

16/06/2021

641879. 160621. 163243. Ung ho ms. 4138

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197782358. 4138 Hoang Thi Hang. CT tu 0491000196815 DUONG VAN PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

655652. 160621. 162049. ung ho ma so 4138

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197728561. ms 4136 Lang Thi Be. CT tu 0181003368888 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197719658. Ung ho be Gia Nhu -   Lang Thi Be MS 4136. CT tu 0071002742208 NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

334023. 160621. 160217. Ung ho gia dinh em Hoang Thi Hang ma so 4138

       1,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1197700241. ms 4137. CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

16/06/2021

IBVCB. 1197682977. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

141762. 160621. 154454. Ma so 4136 Em Lang Thi Be

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197673817. ms 4137 La Thi Tho. CT tu 0181003368888 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

132392. 160621. 153802. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang

           300,000

16/06/2021

076298. 160621. 153731. Nguyen Quang Giap,   Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4123,     4125,   4129,   4130,     4134

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197654594. ma so 4138. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/06/2021

075286. 160621. 153606. Nguyen Quang Giap giup MS 4124,     4126,   4128,   4132,     4133,   4135,   4137

       2,100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197653934. ung ho ma so 4127. 4128. 4129. 4130. 4131. 4132. 4133. 4134. 4135. 4136. 4137. 4138. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       6,000,000

16/06/2021

074078. 160621. 153425. Nguyen Quang Giap,   Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4138,     4136,   4131,   4127

       2,000,000

16/06/2021

891823. 160621. 151926. Ung ho ma so 4138 FT21167061709652

           300,000

16/06/2021

876521. 160621. 150631. Bac Thanh phat tam ung ho gd chau Hang ms 4138 thon truc chuan 2 dong tien trieu son thanh hoa FT21167006602522

           300,000

16/06/2021

892906. 160621. 150449. Chuyen tien uh MS 4136 Em Lang Thi Be

          200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197563375. PHAM DAT THINH ung ho em Hoang Thi Hang ma so 4138. CT tu 0281000374824 PHAM DAT THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/06/2021

860476. 160621. 145144. Ung ho ma so 4138 Hoang Thi Hang dia chi huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa FT21167924168005

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197528200. mo coi bo me. CT tu 0591000229668 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

844133. 160621. 143635. Ma so 4137 La Thi Tho FT21167860244891

             50,000

16/06/2021

843457. 160621. 143558. ung ho chi La Thi Tho,   tinh Thai Nguyen,   ma so 4137 FT21167860242028

           500,000

16/06/2021

02009704 2306161435 40202173355 43345. 58161. 143541. UNG HO 4138 HOANG THI HANG

           100,000

16/06/2021

842934. 160621. 143526. Ma so 4136 Lang Thi Be FT21167101831318

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197515543. ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

841328. 160621. 143356. Ung ho e ma so 4138 Hoang Thi Hang FT21167388799490

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1197500462. VU THI CHANH chuyen tien tu thien ma so 4138 Hoang Thi Hang. CT tu 0361000336789 VU THI CHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197496256. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh Hoa. CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197495829. MS 4138 ung ho e hoang thi hang. CT tu 0061001008153 VO NGUYEN YEN NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

SHGD: 10017923. DD: 210616. BO: LE THU NGA. Remark: Ung ho ma so 4138 em hoang thi hang

          300,000

16/06/2021

IBVCB. 1197479460. ung ho quy tu thien bao dan tri. CT tu 0181000077121 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

16/06/2021

840780. 160621. 141409. Ma so 4138 ,   Em Hoang Thi Hang

             50,000

16/06/2021

IBVCB. 1197471720. Ung ho chau be ma so 4137. CT tu 0451000246060 NGUYEN VAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

618495. 160621. 140722. MS 4138

           200,000

16/06/2021

135355. 160621. 135854. Ung ho em HOANG THI HANG ms 4138

           300,000

16/06/2021

SHGD: 10015701. DD: 210616. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4138 Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

IBVCB. 1197435332. Giup ma so 4138 em Hoang Thi Hang . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

             50,000

16/06/2021

191775. 160621. 135057. MA SO 4138 -   160621 -   13: 53: 10 191775

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197433039. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4138. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

16/06/2021

MBVCB. 1197430944. Ung ho MS 4137 Chi La Thi Tho. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           350,000

16/06/2021

MBVCB. 1197427779. Ung ho MS 4138 Em Hoang Thi Hang. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197418391. 4134 Chi Nguyen Thi Xuan. CT tu 0591000388128 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/06/2021

788985. 160621. 133841. Ma so 4137 chi La Thi Tho FT21167692450275

           200,000

16/06/2021

573123. 160621. 132942. Ma so 4138 EM HOANG THI HANG

           100,000

16/06/2021

568381. 160621. 132515. ung ho ma so 4138 Hoang Thi Hang

       1,000,000

16/06/2021

566910. 160621. 132342. ung ho ma so 4137 La Thi Tho

       1,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1197394727. Ma so 4138: em Hoang Thi Hang. Dia chi:   Thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh Hoa. DT:   0353086871. CT tu 8555555558 DOAN ANH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

744271. 160621. 011805. Ung ho MS 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

586657. 160621. 131451. Goi ma so 4137

           300,000

16/06/2021

473650. 160621. 131115. Anh NongTienBac ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           300,000

16/06/2021

IBVCB. 1197374759. MS 4138 . CT tu 0071000674741 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

          500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197370988. ung ho em Hoang Thi Hang,   ma so 4138. CT tu 0071002898304 DOAN CHI HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

759989. 160621. 125950. Ung ho gia dinh chi La Thi Tho me be Nguyen Nhu Vu chua benh FT21167631629944

           500,000

16/06/2021

939774. 160621. 125159. Ung ho ma 4138 Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197349888. 4138,   4137, 4136,   4135,   4134,   4133,     4131, 4132, 4129,   4128, 4125, 4123,   4116, 4117. . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       4,200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197347322. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197344817. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

739307. 160621. 123302. Ma so 4138 em Hoang thi Hang FT21167100388840

            50,000

16/06/2021

445033. 160621. 123225. ung ho ms 4138

           200,000

16/06/2021

IBVCB. 1197289910. Ma so 4138,   Xin giup: Thuong be gai 10 tuoi "vo toi" mang can benh the ky do cha,   me truyen sang. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

754837. 160621. 121301. Chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           250,000

16/06/2021

MBVCB. 1197287946. Huynh Van Dang giup ma so 4138 em Hang. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

575223. 160621. 120656. UNG HO MA 4134, 4135. 4136, 4137

       2,000,000

16/06/2021

712293. 160621. 120301. Gui tang con,   ma so 4138 FT21167902944061

           200,000

16/06/2021

707989. 160621. 115836. Ung ho MS 4136 Em Lang Thi Be   -   Dak Nong FT21167470583484

           500,000

16/06/2021

IBVCB. 1197260473. Ung ho chi em hoang thi hang 4138. CT tu 0501000188901 HUYNH THI CAM YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/06/2021

704209. 160621. 115440. Ung ho MS 4138 Em Hoang Thi Hang   -   Thanh Hoa FT21167600711094

           500,000

16/06/2021

459237. 160621. 115136. Gui chau Hoang Thi Hang MS4138

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197248083. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

16/06/2021

697700. 160621. 114816. 4138 FT21167516470605

           100,000

16/06/2021

IBVCB. 1197240157. PTL ck Ma so 4132: Chi Dinh Thi Lan (me be Kim Lieu). CT tu 0371000477346 PHAM THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197237104. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0511000423972 HUYNH TUAN NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

692733. 160621. 114324. HO TRO MA SO 4138 EM HOANG THI HANG FT21167485611431

           300,000

16/06/2021

SHGD: 10000690. DD: 210616. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4138 em Hoang Thi Hang

             50,000

16/06/2021

439904. 160621. 113842. Ma so 4138 Hoang Thi Hang

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197219278. Ung ho ma so 4138. CT tu 0031000618908 NGUYEN THAI QUANG TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

681151. 160621. 113226. C thao 0974442735 ck ung ho cho ma so 4137 chi la thi tho FT21167664900030

           200,000

16/06/2021

387799. 160621. 113149. ung ho ma so: 4136,   em Lang Thi Be

           100,000

16/06/2021

424773. 160621. 112907. Thuong em hoang thi hang maso 4138

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197206272. Ung ho Hoang Thi Hang MS 4138. CT tu 0261003464854 LE HOANG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197197797. Ma so 4130: Le Ngoc Phuong. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197193100. Ma so 4129: Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197191708. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             86,000

16/06/2021

412794. 160621. 112153. Ung ho hoan canh 4138

           200,000

16/06/2021

668121. 160621. 112050. Uh ms 4137 La Thi Tho tinh Thai Nguyen FT21167345951340

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197185740. Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh (me chau Duc Anh). CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197181410. Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

174554. 160621. 111607. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4138

           100,000

16/06/2021

370846. 160621. 111555. Ma so 4138: em Hoang Thi Hang

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197178047. Ung ho ms 4138: E. Hoang Thi Hang. CT tu 0011004296145 PHAM THANH TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1197176240. Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

660747. 160621. 111422. Ung ho ma so 4138,   em hoang thi hang,   chuc em may man,   binh an FT21167306373332

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197169769. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam (bo chau Nhat Tan). CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

16/06/2021

MBVCB. 1197167966. VU THI TUYET MAI ung ho ma so 4137. CT tu 0731000691106 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1197165161. Ma so: 4125: Chi Vu Thi Hien. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

233471. 160621. 110911. Uh ms 4138 Hoang ThibHang

           200,000

16/06/2021

933003. 160621. 110044. ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021

PHAM VAN TUAN -   UNG HO MA SO 4136 EM LANG THI BE

       1,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1197138592. Ung ho ma so 4138 hoang thi hang. CT tu 0451000444665 LE BICH DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197136094. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0301000337998 NGUYEN THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

IBVCB. 1197131621. MS4136 Lang Thi Be Cujut Daknong 0336195937. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

IBVCB. 1197122843. MS 4137 La Thi Tho DH Thai Nguyen 0375735838. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

630099. 160621. 104754. Ma so 4137 LA THI THO FT21167465730739

       1,000,000

16/06/2021

IBVCB. 1197113473. MS 4138 Hoang Thi Hang 0353086871. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

008727. 160621. 104336. ZP5VHNDTUUPU 210616000076828 ma so 4138 em hoang thi hang

           300,000

16/06/2021

MBVCB. 1197094779. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0721000616748 DO HO BAO CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

615961. 160621. 103558. Ma so 4138 em Hoang Thi Hang FT21167460769750

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1197050367. be bi da rung nhu vay ca kho. CT tu 0011002032669 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/06/2021

329615. 160621. 101009. Ma so 4138 em Hoang Thi Hang

       1,000,000

16/06/2021

IBVCB. 1197019872. qwe. CT tu 0151000608529 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

               1,000

16/06/2021

575153. 160621. 100034. Co Hang gui em Lang thi be FT21167068785007

       1,000,000

16/06/2021

567947. 160621. 095405. MS 4137 chi La Thi Tho FT21167630738666

           100,000

16/06/2021

250280. 160621. 094656. ung ho ma so 4138

             10,000

16/06/2021

131602. 160621. 094536. SANHSEACO GUI MS 4138 -   160621 -   09: 48: 59 131602

             50,000

16/06/2021

656270. 160621. 094437. Ho tro chi LA THI THO Ma so 4137

           200,000

16/06/2021

SHGD: 10005425. DD: 210616. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK CHO MA SO 4137,   MS 4134,     MS 4133,   MS4130, MS 4120,     MS 4098 MOI MA SO 100K -   THANKS

           600,000

16/06/2021

MBVCB. 1196969705. Ung ho ma so 4136. CT tu 0071000592305 NGUYEN THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

551942. 160621. 093910. 4138. Em Hoang Thi Hang FT21167629405932

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196961569. Ung ho ma so 4138. CT tu 0071000592305 NGUYEN THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

SHGD: 10008057. DD: 210616. BO: LE THI ANH THU. Remark: Gui ma so 4137 chi la thi tho

       1,000,000

16/06/2021

021869. 160621. 093429. Ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021

654341. 160621. 093259. Vietcombank; 1017378606; ung ho ma 4138

           200,000

16/06/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 160621. SH: 10002584. BO: NGUYEN HONG DUNG. DONG GOP CHO LA THI THO MA SO 4137

       1,000,000

16/06/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 160621. SH: 10004417. BO: DOAN THI NGOC CHAM. 4137 UNG HO CHI LA THI THO

           100,000

16/06/2021

542289. 160621. 092956. Tung Nguyen giup ma so 4138 Em Hoang Thi Hang -     Cam on bao Dan Tri FT21167016484282

           300,000

16/06/2021

255091. 160621. 092302. 4136

             70,000

16/06/2021

MBVCB. 1196931169. Ung ho em Hoang Thi Hang MS4138. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

254229. 160621. 092206. 4137

             80,000

16/06/2021

533832. 160621. 092138. Ong Tu Van giup cho ms 4138 em Hoang thi Hang FT21167970684193

     20,000,000

16/06/2021

866341. 160621. 092135. UNG HO MS 4137 CHI LA THI THO

           500,000

16/06/2021

IBVCB. 1196933280. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

252990. 160621. 092051. 4138

           120,000

16/06/2021

119230. 160621. 092045. IBFT Ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

865652. 160621. 092042. UNG HO MA SO 4136 EM LANG THI BE

           500,000

16/06/2021

559244. 160621. 090055. ba Kachia giup do Ma so 4132 Chi Dinh Thi Lan me be Kim Lieu

       4,500,000

16/06/2021

SHGD: 10006868. DD: 210616. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho chi La thi Tho. ma so 4137

           200,000

16/06/2021

IBPS/SE: 79305001. DD: 160621. SH: 10000499. BO: DONG THI THU TRANG. UNG HO NGUOI ME DAU KHO OM CON TRONG NGOI NHA RACH NAT CAU XIN SU SONG

       1,000,000

16/06/2021

594234. 160621. 085517. ISL20210616085513576 -   lala ung ho ms 4136

           500,000

16/06/2021

506778. 160621. 085156. nho quy bao giup ms 4138 FT21167940992845

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196876334. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/06/2021

MBVCB. 1196870996. A TOAN ung ho MS 4138 em Hoang Thi Hang. CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

677300. 160621. 084754. Ung ho MS 4137 -   La Thi Tho

           300,000

16/06/2021

115813. 160621. 084154. UNG HO CHI LA THI THO -     160621 -   08: 41: 55 115813

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196859221. MoonSam ung ho ms: 4138 (em Hoang Thi Hang). CT tu 0371000417761 DO THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1196854894. Thuong be. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

16/06/2021

490892. 160621. 083103. Ung ho MS 4138 Hoang Thi Hang FT21167706921811

           200,000

16/06/2021

976299. 160621. 082504. ung ho 4138 Hoang Thi Hang

       1,000,000

16/06/2021

079493. 160621. 082426. Vinh Nam ung ho ms 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021

476940. 160621. 080800. Ung ho Em Lang Thi Be MS 4136 FT21167675693811

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1196808844. ma so 4137 La Thi Tho tinh Thai nguyen. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           300,000

16/06/2021

853265. 160621. 080209. Uh ms 4138 em hoang thi hang

           100,000

16/06/2021

366241. 160621. 075948. ung ho ma so 4138

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196786578. Ma so 4138. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

467509. 160621. 074656. Ung ho ms 4138 100k,   ms 4137 100k,   ms 4135 100k,   ms 4134 100k,   ms 4133 100k FT21167944630980

           500,000

16/06/2021

MBVCB. 1196783129. Ung Ho Chi La Thi Tho MS: 4137. CT tu 0041000218209 TRAN VAN KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

466942. 160621. 074522. UNG HO 4138 HOANG THI HANG FT21167678055134

           200,000

16/06/2021

466868. 160621. 074508. Ung ho chau FT21167087067029

           200,000

16/06/2021

092941. 160621. 074220. ma so 4137

             10,000

16/06/2021

092637. 160621. 074151. ma so 4136

             10,000

16/06/2021

MBVCB. 1196778147. Ung ho ms 4138. CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196771766. cty van chuyen Trang Nam ung ho MS4137 chi La Thi Tho. CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/06/2021

106842. 160621. 072014. UNG HO MS4137 LA THI THO. CHUC CHAU CHONG KHOE -   160621 -   07: 23: 34 106842

       1,000,000

16/06/2021

MBVCB. 1196759040. VU CHI CONG ung ho code 4135. CT tu 0451001712472 VU CHI CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

455550. 160621. 070600. Ms 4137 -   La Thi Tho FT21167007230147

           100,000

16/06/2021

784309. 160621. 051244. ung ho ma so 4137

           100,000

16/06/2021

MBVCB. 1196703414. U g ho ma so 4137: La Thi Tho. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/06/2021

MBVCB. 1196696997. NGUYEN VIET KHOA chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La thi Tho. CT tu 2882585858 NGUYEN VIET KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/06/2021

425480. 160621. 022917. Giup do MS 4136,   em Lang Thi Be,   thon 2,   xa Nam dong,   huyen Cu jut,   tinh Dak Nong FT21167921705023

           500,000

16/06/2021

017556. 160621. 010447. Ma so 4137 Chi La Thi Tho Ung ho be Thu Vu chuc em mau khoi benh

           100,000

16/06/2021

512402. 160621. 010409. Ung ho Ma So 4137 La Thi Tho

       1,000,000

16/06/2021

406357. 160621. 005304. Ma so 4137 Chi La Thi Tho FT21167089331134

           500,000

17/06/2021

007565. 170621. 211911. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4130/4129/4128. Moi h/c 300k

           900,000

17/06/2021

007458. 170621. 210918. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4134/4133/4132/4131. Moi h/c 300k

       1,200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199788504. Uah HC 4139: ba Nguyen Thi Lam. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199710745. LE KIM DUNG chuyen tien ung ho Ma so 4137:   Chi La Thi Tho. CT tu 0021000924694 LE KIM DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

216560. 170621. 152939. DUONG THI BICH THUY CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4139

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199459269. HO ANH TUAN Ung ho Ma so 4134: Chi Nguyen Thi Xuan. Dia chi: Xom 4,   xa Quynh Thanh,   huyen Quynh Luu,   tinh Nghe An. . CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1199456136. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam. ??Dia chi: Thon Sao Vang,   xa Kim Thanh,   huyen Yen Thanh,   Nghe An. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/06/2021

404363. 170621. 142356. Ung ho 4138 Hoang Thi Hang

           100,000

17/06/2021

053673. 170621. 141707. Ma so 4136 em Lang Thi Be

           100,000

17/06/2021

053577. 170621. 141629. Ma so 4135 chi Le Thi Thuy

           100,000

17/06/2021

053505. 170621. 141553. Ma so 4132 chi Dinh Thi Lan

           100,000

17/06/2021

221682. 170621. 133206. Ung ho MS 4137 MS 4138 MS 4139

           900,000

17/06/2021

MBVCB. 1199235505. Hien bach ung ho ms 4137 chi la thi tho :   Chuc 2 me con luon manh khoe. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

715201. 170621. 125146. Ung Ho Ma So 4139 chi Nguyen Thi Lam FT21168798136305

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199159184. PHAM THI HANG chuyen tien UH ms: 4139 NGuyen THi Lam. CT tu 0461000500828 PHAM THI HANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199150458. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc ung ho MS 4110 cua Bao Dan Tri ( do ban doc chuyen nham). CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

197657. 170621. 114630. Giup ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199109494. ung ho 4137, 4138, 4139 moi ms 300, 000. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

17/06/2021

MBVCB. 1199110504. Chuyen tien ung ho MS 4138. CT tu 0451000433079 NGUYEN NGOC THUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199107447. ung ho 4134, 4135, 4136 moi ms 300, 000. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

17/06/2021

378161. 170621. 112154. VO THI HUONG UNG HO MA SO 4127 -     170621 -   11: 25: 09 378161

           200,000

17/06/2021

569546. 170621. 102452. Ung ho chi Nguyen Thi Lam ma so 4139 FT21168730859604

           100,000

17/06/2021

SHGD: 10009847. DD: 210617. BO: PHAM THUY NGOC. Remark: Ung ho cong tac chong dich bac giang ma so 4112

           500,000

17/06/2021

172246. 170621. 095240. Ung ho ma so 4133

             50,000

17/06/2021

171119. 170621. 095139. Ung ho ma so 4134

             50,000

17/06/2021

169635. 170621. 095010. Ung ho ma so 4138

             50,000

17/06/2021

168511. 170621. 094853. Ung ho ma so 4139

             50,000

17/06/2021

500036. 170621. 092032. Uung ho MS 4139 FT21168537700019

           200,000

17/06/2021

SHGD: 10007900. DD: 210617. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4139. Gui c nguyen thi lam

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198777315. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4139 chi nguyen thi lam. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/06/2021

472438. 170621. 085040. Ma so 4130,   Le Ngoc Phuong FT21168379586501

           100,000

17/06/2021

470322. 170621. 084810. Ma so 4127,   chi Nguyen Thi Tra My FT21168156454171

           100,000

17/06/2021

446510. 170621. 081512. Ung ho ma so 4139 FT21168629101372

             50,000

17/06/2021

022297. 170621. 003336. Gia dinh Tuan Trang Chau giup ms 4138

           200,000

17/06/2021

362556. 160621. 235340. ung ho 4137 la thi tho FT21168633869298

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198499405. Tran Ngoc Minh Chau ung ho MS 4138. CT tu 0011004227228 TRAN XUAN DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/06/2021

361540. 160621. 234940. Ma so 4138 em Hoang Thi Hang FT21168418067313

           100,000

17/06/2021

305157. 160621. 234729. MS 4137

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198495130. MAI HONG HA transfer ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0031000247210 MAI HONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

355966. 160621. 232906. Le Thi Hoa ung ho ma so 4138 FT21168960547004

             50,000

17/06/2021

MBVCB. 1198487119. Ung ho ma so 4138 Em hoang thi Hang. CT tu 0011000359231 BUI NGOC HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

301983. 160621. 232735. Ung ho. MS 4137 chi La Thi Tho

          100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198484049. UH Ma so 4137 . CT tu 0831000073561 TRAN DUY TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198477179. 4137 la thi tho. CT tu 0691000381969 NGO THI TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

IBVCB. 1198473462. TIEN THINH ung ho maso 4138. CT tu 0011004233622 NGUYEN TIEN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

338002. 160621. 230721. Uh 4136 chi be thon 2 xa nam dong huyen cu jut dak nong

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198470332. Ung ho chi La thi tho -   ms 4137. CT tu 0141000828686 NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198470006. ung ho La Thi Tho ms 4137 . CT tu 0071000852887 NGUYEN NHU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

337970. 160621. 230503. Uh 4135 chi Thuy to dan pho 2 phuong Dai Nai Ha Tinh

           100,000

17/06/2021

337961. 160621. 230243. Uh 4137 chi Tho xom Ban Quyen Diem Mac Thai Nguyen

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1198444219. MA SO 4138 HOANG THI HANG . CT tu 0201000600298 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1200236199. giup4137 chi LA THI THO. CT tu 0121000896943 VO TAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

363491. 170621. 221501. Ung ho Ma so 4137 La Thi Tho

           422,000

17/06/2021

IBVCB. 1200232332. LIEN ung ho. 200k MS. 4138: Em Hoang Thi Hang va 200k MS4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0071004946732 LE THI PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

17/06/2021

255000. 170621. 220832. Ma so 4137 chi La Thi Tho FT21169363482020

           200,000

17/06/2021

266217. 170621. 220637. CHUYEN KHOAN UNG HO LA THI THO

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1200203508. Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 1021007931 LE THI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1200201653. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0271000083586 TRAN VAN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

178647. 170621. 215003. Goi chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1200192043. ung ho ma so 4136 e lang thi be. CT tu 0491000002969 VU THI CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

226141. 170621. 212630. Gia dinh c Ha Hnoi giup moi ma so 100k tu ms 4133 den ms 4139 FT21169838409027

           700,000

17/06/2021

226134. 170621. 212630. Nguyen Hai Quynh Ung ho ms 4137 chi La Thi Tho FT21169304496280

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1200171956. Ma so 4136: Em Lang Thi Be,   ??Dia chi:   Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1200170979. Ung ho chi la thi tho ( thai nguyen). CT tu 0181003586130 PHAN HONG MY PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

225026. 170621. 212455. Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho FT21169070029975

         100,000

17/06/2021

347742. 170621. 211941. Truong Tu Quyen ung ho chau Lang Thi Be 0336195937

           500,000

17/06/2021

IBVCB. 1200161505. Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam. ??Dia chi: Thon Sao Vang,   xa Kim Thanh,   huyen Yen Thanh,   Nghe An. . CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1200154466. Ma so 4137 -   La Thi Tho. CT tu 0011001095068 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

290027. 170621. 211305. ung ho chua benh con chi La Thi Tho ma so 4137

           500,000

17/06/2021

IBVCB. 1200149703. ho tro chua benh. CT tu 0371000446598 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

17/06/2021

208500. 170621. 210353. Ung ho ma so 4137 La Thi Tho FT21169118000355

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1200110631. Ung ho chi La Thi Tho o Thai Nguyen. CT tu 0481000742183 VU THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1200089115. ung ho ma so 4137. La Thi Tho. mong me con chi BINH AN. CT tu 0011004398944 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

182961. 170621. 203356. Ma so 4137 -   ung ho chi La Thi Tho FT21168843109187

           100,000

17/06/2021

174565. 170621. 202404. MS4137. ThuongBeNguyenThuVuconChiTho FT21168759903445

       1,000,000

17/06/2021

MBVCB. 1200065393. Ma so 4137: chi La Thi Tho. CT tu 0491001654628 NGUYEN DUY VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

17/06/2021

MBVCB. 1200053492. Ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0071000642332 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

17/06/2021

MBVCB. 1200016303. Ung ho ms 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

17/06/2021

687600. 170621. 195305. Vietcombank; 1017378606; MAI DUC THIEM chuyen khoan

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1200008276. be gai 10 tuoi mang can benh the ky. CT tu 0371003794432 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

073564. 170621. 194226. UNG MA SO 4137 CHI LA THI THO

           300,000

17/06/2021

842115. 170621. 193316. Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

         200,000

17/06/2021

025177. 170621. 191240. ZP5VHOBNSMP5 210617000207716 0912521566 giup chi la thi tho ma so 413

           300,000

17/06/2021

IBVCB. 1199929551. tdr. CT tu 1020820428 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

MBVCB. 1199928185. Ma so: 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0501000094775 BUI NGOC LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

078346. 170621. 184056. Ung ho Ma so 4136 em Lang Thi Be FT21168362130175

           500,000

17/06/2021

319341. 170621. 183208. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Ung ho em Hoang Thi Hang ma so 4138

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199870236. Ma so 4139. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

         500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199837550. Ung ho me con La Thi Tho. CT tu 0071001800789 TRAN KIM TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199799111. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4138. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199796354. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4139. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199796517. ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0351000836974 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199796270. Gui ma so 4137. CT tu 0021000240428 DOAN HUYEN TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1199796185. tjtlj. CT tu 1021027746 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

599485. 170621. 174844. Ung ho ma so 4137. Chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199792613. hdthdh. CT tu 0721000664222 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

021552. 170621. 174407. Ung ho chi La Thi Tho Thai Nguyen FT21168693265702

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199776190. Ung ho ms 4139 (nguyen thi lam). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

003234. 170621. 172752. 4138 ung ho em hoang thi hang FT21168626545543

       1,000,000

17/06/2021

820801. 170621. 172203. ung ho Ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam,   Nghe An

          300,000

17/06/2021

996654. 170621. 172207. Ung ho MS 4139 FT21168144111932

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199735008. Ung ho MS 4139 chi nguyen thi lam dt 0326992639. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

         200,000

17/06/2021

565756. 170621. 171418. Ung ho chi la thi tho

           100,000

17/06/2021

986983. 170621. 171358. 4138 EM HOANG THI HANG FT21168560000504

             50,000

17/06/2021

984778. 170621. 171203. 4139 CHI NGUYEN THI LAM FT21168493447201

             50,000

17/06/2021

982908. 170621. 171032. 4137 CHI LA THI THO FT21168860815883

             50,000

17/06/2021

979997. 170621. 170806. 4135 CHI LE THI THUY FT21168630985569

             50,000

17/06/2021

873914. 170621. 170551. Vietcombank; 1017378606; VUONG THI TUYET TRINH chuyen khoan ung ho c Lam

           150,000

17/06/2021

912173. 170621. 170539. Uh ms 4138 em Hoang Thi Hang

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199691978. hsrg. CT tu 0531002595630 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

965215. 170621. 165605. Ma So 4136 Em Lang Thi Be FT21168129794268

           100,000

17/06/2021

957354. 170621. 164955. Ma So 4138 Em Hoang Thi Hang FT21168615262316

           200,000

17/06/2021

230631. 170621. 164634. GIANG HOA VU ung ho Nguyen thi Lam Ma so 4139

       1,000,000

17/06/2021

843632. 170621. 163101. 4134 ung ho chi Nguyen Thi Xuan

             22,000

17/06/2021

513107. 170621. 162845. Xin duoc ung ho me con chi La Thi Tho o Thai Nguyen

           300,000

17/06/2021

509655. 170621. 162537. Ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam Dia chi Thon Sao Vang xa Kim Thanh huyen Yen Thanh Nghe An

           100,000

17/06/2021

830153. 170621. 162353. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dia chi Thon Truc Chuan 2 xa Dong Tien huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa

           100,000

17/06/2021

917024. 170621. 161758. Ma so 4137 -   ung ho chi LA THI THO FT21168250651990

           500,000

17/06/2021

IBVCB. 1199601445. NGUYEN LE PHUONG ung ho Ma so 4136. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199596863. NGUYEN LE PHUONG ung ho ma so 4137. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199592112. dtrh. CT tu 1013645817 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

IBVCB. 1199587931. NGUYEN LE PHUONG ung ho Ma so 4138. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199585770. VUONG TRAN TRUNG chuyen tien. CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1199581523. NGUYEN LE PHUONG ung ho Ma so 4139. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199577422. NGUYEN LE PHUONG ung ho Ma so 4131. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199573841. NGUYEN LE PHUONG ung ho ma so 4134. CT tu 0011003724254 NGUYEN LE PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

697705. 170621. 160141. Giup do MS 4126: Nguyen Thi Nhu Tp HCM

           500,576

17/06/2021

961498. 170621. 040105. LO TRUNG UNG HO MA SO 4136 LANG THI BE

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199563444. Ung ho MS 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

17/06/2021

891451. 170621. 155721. Ma so 4137 la thi tho FT21168078489088

           200,000

17/06/2021

959753. 170621. 035513. LO TRUNG UNG HO MA SO 4137 LA THI THO

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199537084. Giup do chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0491001532137 HA THI KIM THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

IBVCB. 1199536904. UNG HO MA SO 4138 EM HANG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

17/06/2021

IBVCB. 1199534172. UNG HO MA SO 4139 CHI LAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

17/06/2021

882426. 170621. 154907. MS 4139 Chi Lam FT21168046536407

           100,000

17/06/2021

881891. 170621. 154839. 0962832688 ung ho chi Tho ma so 4137 FT21168650002345

           300,000

17/06/2021

875871. 170621. 154324. 4131. ThuongBaNguyenThiHong FT21168560670204

       1,000,000

17/06/2021

872484. 170621. 154026. 4136. ThuongConLangThiBe FT21168505007012

       1,000,000

17/06/2021

MBVCB. 1199505751. Ung ho chi Tho ma so 4137. CT tu 5566889999 NGO THUY HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

867760. 170621. 153628. Ung ho hai me con be Vu o Thai Nguyen FT21168506559226

           200,000

17/06/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 170621. SH: 10020822. BO: LE PHUONG THAO QUYNH. UNG HO MA SO 4137 CHI LA THI THO

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199496329. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             86,000

17/06/2021

858922. 170621. 152907. Nguyen Hong Quyen ung ho ma so 4133 FT21168526220267

           100,000

17/06/2021

189428. 170621. 152905. ung ho chi La Thi Tho me chau Nguyen Thu Vu

           300,000

17/06/2021

846661. 170621. 151835. UH ms 4139 -   chi Nguyen Thi Lam FT21168791810697

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199464427. ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0541001461359 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

845343. 170621. 151731. Ung ho me con chi la thi tho,     ms 4137 FT21168008963915

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199462050. ung ho bai co ma so 4139. CT tu 0691000315431 BUI CONG BANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

17/06/2021

MBVCB. 1199438984. NGUYEN CAO HANH chuyen tien ck chi la thi tho. CT tu 0441000711939 NGUYEN CAO HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199427967. ma so 4137. CT tu 0071005704818 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

17/06/2021

120296. 170621. 145550. Ung ho chi La Thi Tho. Ma so 4137. 120296

             30,000

17/06/2021

MBVCB. 1199416951. ma so 4136 be bi vay ca kho. CT tu 0071005704818 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199409508. ma so 4137. CT tu 0041000370815 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199409804. MS 4137 -   UNG HO CHI LA THI THO. CT tu 0011004025960 PHAM THI THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199406675. MS 4136 -   UNG HO CHAU LANG THI BE -     Thuong chau qua!. CT tu 0011004025960 PHAM THI THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           700,000

17/06/2021

809080. 170621. 144426. Ma so 4138.   ThanTangEmHoangThiHang FT21168665507503

       1,000,000

17/06/2021

MBVCB. 1199389488. ung ho me con em la thi tho,   ma so 4137. CT tu 0041000385996 VO THI TRAM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1199389167. hdth. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

IBPS/SE: 79303008. DD: 170621. SH: 10005584. BO: NGUYEN THI BAO TRAN. MA SO 4137 LA THI THO

           200,000

17/06/2021

415626. 170621. 143634. Ung ho Ma so 4133,   Do Thi Hop

       1,000,000

17/06/2021

248439. 170621. 143316. NGUYEN THI KIM THUY chuyen tien ung ho me von chi la thi tho;   o thai nguyen

           500,000

17/06/2021

795063. 170621. 143040. Ong Tu Van cuu giup ms 4139 Nguyen Thi Lam FT21168490920405

       2,000,000

17/06/2021

466176. 170621. 142607. IBFT Ms 4138 em hoang thi hang

             70,000

17/06/2021

242412. 170621. 142002. chia se chi La Thi Tho tai Thai Nguyen

       1,000,000

17/06/2021

776547. 170621. 141112. UH me co chi Tho va chau Vu o Dinh hoa Thai nguyen FT21168396040577

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1199329908. djd. CT tu 1018732236 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

050983. 170621. 135926. CK tu 001418369999 den 1017378606.   ND: Ung ho ma 4138 Hoang Thi Hang

           400,000

17/06/2021

SHGD: 10000930. DD: 210617. BO: NGO THI PHUONG LOAN. Remark: UNG HO MA SO 4137CHI LA THI THO

           200,000

17/06/2021

762962. 170621. 135558. Ma so 4138 em hoang thi hang FT21168980333065

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199312933. ung ho Maso 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0021000239922 DINH PHU VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

756034. 170621. 134742. ung ho ms 4139. chi Nguyen Thi Lam FT21168388620029

           200,000

17/06/2021

408373. 170621. 134519. GIUP DO CHAU DUC ANH (ME OANH),     MA SO 4128 -   170621 -  13: 45: 22 408373

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199290898. VU THI TO NGA chuyen tien ho tro Ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 1012723181 VU THI TO NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/06/2021

407504. 170621. 134117. GIUP DO CHI LE NGOC PHUONG,     MA SO 4130 -   170621 -   13: 43: 30 407504

           500,000

17/06/2021

748283. 170621. 133802. Be. Nguyen. van. minh. ung. ho. ma. so. 4137 FT21168104497270

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199281898. HOANG THI HUONG GIANG: UH ma 4235 Chi Le thi Thuy -   Ha Tinh. CT tu 0611001605446 HOANG THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 170621. SH: 10015085. BO: NGUYEN VIET NGA. UNG HO HOAN CANH SO 4137 CHI LATHI THO

           400,000

17/06/2021

IBVCB. 1199262923. Giup ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

             50,000

17/06/2021

545582. 170621. 131619. ma so 4137 la thi tho

           100,000

17/06/2021

SHGD: 10016042. DD: 210617. BO: NGUYEN THU HONG. Remark: Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho tinh Thai Nguyen

           500,000

17/06/2021

713533. 170621. 131553. ma 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 170621. SH: 10012171. BO: NGUYEN DINH CONG. NGUYEN DINH CONG GIUP MS 4137

           300,000

17/06/2021

176189. 170621. 125603. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4139

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199224441. VU THI MAI ung ho ma so 4139 chi nguyen thi lam. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

715967. 170621. 125247. Ung ho ma so 4137 la thi tho FT21168631300183

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1199218829. Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 1014515585 DANG THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

598346. 170621. 123603. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Ung ho be Ly Gia Nhu

             50,000

17/06/2021

210184. 170621. 123509. 4137 La Thi Tho

           100,000

17/06/2021

498103. 170621. 122805. ung ho la thi tho ma 4137

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199182018. Ms 4137 chi: La Thi Tho. CT tu 0451000206267 NGUYEN THI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

690216. 170621. 122031. ung ho chi La Thu Tho 4137 FT21168631488690

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199160824. ung ho Maso 4137 La Thi Tho. CT tu 0011001693721 NGUYEN KIM QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

17/06/2021

581362. 170621. 000924. ma so 4137 la thi tho -   Thai Nguyen

           200,000

17/06/2021

481984. 170621. 120558. Vietcombank; 1017378606; Gui toi ma so 4136

           100,000

17/06/2021

677407. 170621. 120558. Ms 4139 -   Nguyen Thi Lam FT21168360860680

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199152019. chuyen tien ma so 4137 chi La Thi Tho . CT tu 0071001144399 NGUYEN THI MY TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

676508. 170621. 120502. Ms 4138 -   Hoang Thi Hang FT21168077716806

           100,000

17/06/2021

672920. 170621. 120118. Ung ho Ma 4137 La Thi Tho FT21168629938544

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199138767. Ung ho 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0441000775996 NGUYEN THI THANH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199137549. Pham Thi Chuyen ung ho La Thi Tho (31 tuoi,     xom Ban Quyen,   xa Diem Mac,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen). CT tu 1015296835 PHAM NGOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1199133176. Le Thu Yen uh ms 4137 -   La Thi Tho. CT tu 1015642809 LE THU YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

199315. 170621. 115205. Ung ho ma so 4136 Em Lang Thi Be

           300,000

17/06/2021

458838. 170621. 115314. ms 4139 chi nguyen thi lam nghe an dt 0326992639

           100,000

17/06/2021

198101. 170621. 114757. Ung ho ma so 4137 Chi La Thi Tho

           500,000

17/06/2021

383953. 170621. 114355. VU TRAN DAI UNG HO MA SO 4139 CHI NGUYEN THI LAM -   170621 -     11: 42: 59 383953

           200,000

17/06/2021

767524. 170621. 113956. Ung ho Ms 4130

           200,000

17/06/2021

174124. 170621. 113846. ung ho MS 4138 Hoang Thi Hang

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199091675. Ung ho Ma so 4139 (chi Nguyen Thi Lam). CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

693651. 170621. 113205. UNG HO MS 4136 -   LANG THI BE -   HUYEN CU JUT -   TINH DAK NONG

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1199085079. HOANG THI HUONG GIANG UH chi La Thi Tho -     ma so 4137. CT tu 0611001605446 HOANG THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1199084021. ss. CT tu 0331000503744 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

693585. 170621. 112644. UNG HO MS 4134 -   NGUYEN THI XUAN -   QUYNH LUU -     TINH NGHE AN

           125,000

17/06/2021

MBVCB. 1199070621. ma so 4139. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/06/2021

MBVCB. 1199064624. Ung ho Ma so 4138: em Hoang Thi Hang. CT tu 0451000283223 HOANG THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

693507. 170621. 111635. UNG HO MS 4137 -   LA THI THO -   HUYEN DINH HOA -   TINH THAI NGUYEN

           225,000

17/06/2021

IBVCB. 1199059009. a. CT tu 1018975562 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

708542. 170621. 111552. UNG HO GIA DINH CHI LA THI THO

             50,000

17/06/2021

IBVCB. 1199055861. a. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

MBVCB. 1199052180. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/06/2021

IBVCB. 1199042348. 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

183572. 170621. 110129. Goi Chi Tho va Be Vu o Thai Nguyen

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199027540. Ung ho me con chi La Thi Tho -   Ma so 4137 . CT tu 0491000408403 DANG THI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1199028856. Chuyen cho chi La Thi Tho Thai Nguyen . CT tu 0091000619417 PHAM THI MY HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

607665. 170621. 105855. Ung ho ma so 4139 Nguyen Thi Lam FT21168392152739

           500,000

17/06/2021

359570. 170621. 105333. ung ho chi La Thi Tho 4137

           100,000

17/06/2021

180552. 170621. 105213. Ung ho Ms 4127

           200,000

17/06/2021

600332. 170621. 105212. ung ho 4137 la thi tho FT21168559686540

           100,000

17/06/2021

180073. 170621. 105048. Ung ho Ms 4117

           200,000

17/06/2021

368367. 170621. 104637. EM HANH UNG HO CHI PHUONG MS 4130 -     170621 -   10: 46: 30 368367

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198996501. Ung ho chi Nguyen Thi Lam,   ma so 4139. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198996034. Ma so 4139. CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

IBPS/SE: 48304001. DD: 170621. SH: 10002734. BO: PHAM THI THU HA. HO TRO MA SO 4137 -     LA THI THO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           100,000

17/06/2021

329395. 170621. 103550. Ung ho ms 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

327362. 170621. 103438. ung ho ma so 4139

             10,000

17/06/2021

MBVCB. 1198964387. LE THANH PHONG ung ho ma so 4137. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198959133. ms 4137 La thi Tho. CT tu 0041000228571 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198959417. chuyen tien cho chi THO o Thai Nguyen. CT tu 0871004216060 TRAN TRI THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198949109. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4139 chi Lam. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198945471. LE THANH PHONG ung ho ma so 4138. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198931479. LE THANH PHONG ung ho ma so 4139. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

494187. 170621. 101457. Nguyen Kieu giup La Thi Tho (4137)

           200,000

17/06/2021

557927. 170621. 101435. Ung ho tu ma so 4121 den 4130 moi hoan canh 200. 000 vnd FT21168869050878

       2,000,000

17/06/2021

556005. 170621. 101250. ung ho chi La Thi Tho ma so 4137 Thai Nguyen chuc be Vu mau khoi benh FT21168029112103

           200,000

17/06/2021

358645. 170621. 101207. SANHSEACO GUI MS 4139 -     170621 -   10: 14: 11 358645

             50,000

17/06/2021

358424. 170621. 101120. CHAU HANH UNG HO MA SO 4133 CO HOP -     170621 -   10: 14: 35 358424

           100,000

17/06/2021

665856. 170621. 100624. Chuyen tien ung ho em Hoang Thi Hang,   MS 4138

           500,000

17/06/2021

620210. 170621. 100629. ISL20210617100623746 -   MA SO 4137 CHI LA THI THO. 1017378606. THUY LAN DONG NAI

           300,000

17/06/2021

863284. 170621. 100218. Vietcombank; 1017378606; TRAN THI BICH NGOC chuyen khoan giup chi tho co con bi benh

       2,000,000

17/06/2021

541352. 170621. 095954. 4139 FT21168945025312

           200,000

17/06/2021

412128. 170621. 095816. ung ho la thi tho ma so 4137

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198884111. NGUYEN HOAN MINH chuyen tien ung ho chi nguyen thi lam 4139. CT tu 0281000638057 NGUYEN HOAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198884056. Ung ho Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

17/06/2021

171688. 170621. 095211. Ung ho chi Pham Thi Hue MS4133

           200,000

17/06/2021

167866. 170621. 094810. Ung ho chi Le Thi Thuy MS4135

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198868318. DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 4139(chi nguyen thi lam). CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

167142. 170621. 094722. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Lam MS4139

           200,000

17/06/2021

638966. 170621. 094259. Ung ho Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

IBVCB. 1198860255. aa. CT tu 0721000659417 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

17/06/2021

MBVCB. 1198844783. 4138. CT tu 0011003505331 NGUYEN THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

227275. 170621. 093505. DANG CHI TRUNG chuyen khoan giup ms 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021

IBVCB. 1198835166. Ung ho Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam. . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/06/2021

508731. 170621. 092911. Ung ho ma so 4139 nguyen thi lan FT21168780643407

           300,000

17/06/2021

647370. 170621. 092501. Vietcombank; 1017378606; BO THI NHUNG chuyen khoan giup dothem 1 Ma so 4137? Chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 170621. SH: 10007534. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 4137,   LA THI THO,   XOM BAN QUYEN,   XA DIEM MAC,   HUYEN DINH HOA,   TINH THAI NGUYEN

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198819848. ung ho be Gia Nhu,   con cua ban Lang Thi Be. CT tu 0031000313949 NGUYEN THI MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

17/06/2021

MBVCB. 1198814742. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho Ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198809733. Ung ho MS 4137,   chi Tho o Thai Nguyen. CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

577655. 170621. 091210. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; NGUYEN THI NGOC VAN chuyen khoan

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198789798. ung ho gia dinh chi nguyen thi lam ma so 4139 . CT tu 0341007104568 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

341860. 170621. 090710. MA SO 4139 C NGUYEN THI LAM -     170621 -   09: 09: 14 341860

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198776909. VU QUOC HUY chuyen tien ung ho chi la thi tho ms 4137 dc xom ban quyen xa dien mac h dinh hoa t. Thai nguyen. CT tu 1014442880 VU QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/06/2021

598709. 170621. 090146. UH Chi La Thi Tho Ms 4137

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198768236. ung ho MS 4138 chau Hoang Thi Hang. CT tu 0451001920498 HO CHI TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

SHGD: 10007636. DD: 210617. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4137

             50,000

17/06/2021

475555. 170621. 085417. Ung ho giup do Ma so 4137 chi La Thi Tho FT21168395061990

           300,000

17/06/2021

162996. 170621. 085058. ung ho ma so 4136

           200,000

17/06/2021

150864. 170621. 084339. DO THI THU HUYEN ung ho ma 4137 chi la thi tho

           200,000

17/06/2021

111080. 170621. 084254. Ung ho ma so 4137. mot chut tam long. mong hai me con manh khoe

           200,000

17/06/2021

089710. 170621. 084133. Vinh Nam ung ho ms 4139 chi Nguyen Thi Lam

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198737956. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198735093. Ma so 4134 Chi Nguyen Thi Xuan. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198730345. Ma so 4137?Chi La Thi Tho. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/06/2021

456981. 170621. 083056. Tung Nguyen giup ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam -     Cam on bao Dan Tri FT21168702606750

           200,000

17/06/2021

452836. 170621. 082507. Ung ho ma so 4137 Chi La Thi Tho FT21168491687910

           200,000

17/06/2021

SHGD: 10002529. DD: 210617. BO: PHAN THI TUYET. Remark: IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 4135+4133: CHI LE THI THUY VA BA DO THI HOP

           600,000

17/06/2021

447362. 170621. 081638. Ung ho Chi La Thi Tho -   Ma so 4137 FT21168678173080

           500,000

17/06/2021

331761. 170621. 081615. UNG HO MS: 4137 LA THI THO -   170621 -   08: 16: 13 331761

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198698234. 4138 ung ho 3 tre mo coi. CT tu 0991000024768 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

          200,000

17/06/2021

331295. 170621. 081325. CK UNG HO ME CON CHI LA THI THO -     170621 -   08: 15: 38 331295

           200,000

17/06/2021

184341. 170621. 081454. TTTP ung ho Ms4139 chi Nguyen Thi Lam

           200,000

17/06/2021

007554. 170621. 080352. Ung ho ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam

           500,000

17/06/2021

368190. 170621. 075625. IBFT ung ho ma 4137 c la thi tho

           200,000

17/06/2021

492764. 170621. 075322. ung ho ma so 4137

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198658086. Ung ho me con c Tho 4137. CT tu 0411001013999 LE THI DANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

128356. 170621. 074203. 4137 la thi tho

           300,000

17/06/2021

429470. 170621. 073949. Ung ho La Thi Tho 4137 FT21168780235401

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198654600. Ung ho MS 4137 -   me con chi La Thi Tho. CT tu 0271000659782 HUYNH THI NHU Y toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

IBVCB. 1198654345. Ma so 4139: Chi Nguyen Thi Lam,  Thon Sao Vang,   xa Kim Thanh,   huyen Yen Thanh,   Nghe An. ??DT: 0326. 992. 639. Ba Lam. CT tu 0441003968112 PHAM THI BICH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

282456. 170621. 073842. ung ho chi La Thi Tho MS 4137 Xa Ban Quyen Diem Mac Dinh Hoa Thai Nguyen

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198653435. Ma so 4139. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

428255. 170621. 073642. Ma so 4139 FT21168305661100

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198651700. Cha con. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

17/06/2021

119024. 170621. 073351. Vietcombank; 1017378606; UH chi La Thi Tho o Thai Nguyen

          300,000

17/06/2021

005236. 170621. 073153. ung ho chi la thi tho xom ban quyen xa diem mac Dinh Hoa Thai Nguyen

           100,000

17/06/2021

983157. 170621. 072951. 4138 Em Hoang Thi Hang

             30,000

17/06/2021

126670. 170621. 072649. ung ho ma so 4138 em hoang thi hang

           200,000

17/06/2021

063663. 170621. 070412. 4138 hoang thi hang

             50,000

17/06/2021

971728. 170621. 065753. Chuyen tien ung ho me con chi tho Thai Nguyen

           300,000

17/06/2021

MBVCB. 1198615152. Ung ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198608775. Ma So 4139 Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 9899939999 NGUYEN MANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/06/2021

967510. 170621. 063806. Vietcombank; 1017378606; HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan Ma So 4135 chi Le Thi Thuy

           200,000

17/06/2021

405445. 170621. 063119. giup do ma 4137

             50,000

17/06/2021

048288. 170621. 062030. Ung ho ms4138

       1,000,000

17/06/2021

408179. 170621. 061325. Giup do ms 4137 FT21168676763163

           100,000

17/06/2021

042129. 170621. 054759. Ma so 4137 La Thi Tho

           100,000

17/06/2021

874162. 170621. 053733. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Ban doc giup do c La thi Tho huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           500,000

17/06/2021

955452. 170621. 053413. Chuyen tien ung ho La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

120376. 170621. 052529. Ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198571479. DAO NGOC TUYEN UNG HO MA 4136. CT tu 0731000630626 DAO NGOC TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198572627. DAO NGOC TUYEN UNG HO MA SO 4137. CT tu 0731000630626 DAO NGOC TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198572030. TRAN THI THU HIEN chuyen tien. CT tu 0231000559303 TRAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

IBVCB. 1198556868. LE NGOC XUAN gui tang ma so 4137 -   chi La Thi Tho. CT tu 0541000224289 LE NGOC XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

390719. 170621. 025141. Ung ho em Hoang Thi Hang ma so 4138 FT21168943630025

           300,000

17/06/2021

020236. 170621. 024059. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dia chi Thon Truc Chuan 2 xa Dong Tien huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa DT 0353086871

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198551998. ung ho Chi Tho -   em Nguyen Thu Vu. CT tu 0071000761993 BUI THI LAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

384778. 170621. 014425. 4136 em Lang Thi Be FT21168003009493

           300,000

17/06/2021

384609. 170621. 014311. 4138 em Hoang thi hang FT21168100157085

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198537066. A Hung Nguyen BDS ho tro em Ma so 4138:   Em Hoang Thi Hang,   Thanh Hoa. CT tu 0251002713301 NGUYEN QUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/06/2021

MBVCB. 1198533177. Ung ho chi La Thi Tho. CT tu 0591000346965 NGUYEN VAN QUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/06/2021

375588. 170621. 005008. Ma so 4137 La thi tho FT21168642496132

           100,000

17/06/2021

374902. 170621. 004616. Ma so 4136 em lang thi be FT21168502082230

           100,000

17/06/2021

MBVCB. 1198515335. Chuyen cho em Lang Thi Be(Dak Nong) MS: 4136.   Chuc con mau het benh va khoe manh. . CT tu 0331000454406 DO DUC TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/06/2021

MBVCB. 1198511057. NGUYEN THI THU QUYNH ung ho La Thi Tho   -   MS: 4137. CT tu 0451000439130 NGUYEN THI THU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200290117. UH MS 4139. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

222206. 180621. 221535. Ung ho ms 4140 Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21170447159267

           100,000

18/06/2021

185222. 180621. 212302. Ung ho ms 4140 FT21170182092590

          200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201712637. ms 4140 phong van nguyen. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201711360. ms 4137 la thi tho. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

0200970 423061815352 5202121 32311945. 65858. 153526. MA SO 4140

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1201338884. NGUYEN DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 4138. CT tu 0251001147519 NGUYEN DANG KHOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201335953. NGUYEN DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 4140. CT tu 0251001147519 NGUYEN DANG KHOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201233288. Ma so 4137: Chi La thi Tho. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201220499. Ma so 4136: Em Lang thi Be. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201208839. Ma so 4138: Em Hoang thi Hang. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1201163668. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen (anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien). CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

ATM FTF. 10800545. 049910. 20210618. 133640. 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451000476889. GD: BT8,   SO 44,   KDT VAN QUAN HANOI VN

           175,000

18/06/2021

MBVCB. 1200997949. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4140 anh phong van nguyen. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

18/06/2021

357706. 180621. 112816. Ung ho ma so 4140 -   anh Phong Van Nguyen

           200,000

18/06/2021

556774. 180621. 110338. Ung ho ma so 4140 FT21169766055813

           100,000

18/06/2021

073650. 180621. 110113. Uh: Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang -     Dia chi: Thon Truc Chuan 2, xa Dong Tien, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa -     DT: 0353. 086. 871

           100,000

18/06/2021

070379. 180621. 105807. Uh: Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen -     DT: 0822. 559. 030 -     Dia chi : Xuan Noi, Dong Anh,   Ha Noi

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200772266. Ung ho ms 4140 la 50k cau mong quy vi binh an   -   A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

IBVCB. 1200686996. PHAM KIM THOA chuyen khoan ung ho cac ms 4127, 4128,   4129, 4130, 4131,   4137, 4138, 4140 moi ms 50. 000dg,   ms 4135: 100. 000dg. . CT tu 0121001778820 PHAM KIM THOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           550,000

18/06/2021

SHGD: 10000351. DD: 210618. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GU CHO MA SO 4140

             50,000

18/06/2021

555075. 180621. 090742. UNG HO 4139 -   180621 -   09: 06: 43 555075

           150,000

18/06/2021

411858. 180621. 084844. Ung ho ma so 4140 FT21169409850900

             50,000

18/06/2021

SHGD: 10000541. DD: 210618. BO: DO DUY THANH. Remark: Ma so 4139

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200312590. ung ho ma so 4138. CT tu 0011004038868 LUONG THI THU HOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200313169. Ma so 4137. Chi La Thi Tho. CT tu 0081000697444 VU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

375257. 170621. 235229. Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200310983. LE PHUONG LY chuyen tien me con chij Tho ma 4137. CT tu 0931004214845 LE PHUONG LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200307041. Ma so 4138 em Hoang Thi Hang . CT tu 0611001906227 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

18/06/2021

525190. 170621. 233052. UNG HO MA SO 4136 (EM LANG THI BE) -     170621 -   23: 34: 02 525190

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200298049. LE THUY TIEN chuyen tien ung ho MS 4137   -   Chi LA THI THO. CT tu 0071001027859 LE THUY TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/06/2021

859365. 170621. 232138. 3 chau mo co Hoang Thi Hang o Trieu Son Thanh hoa

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200289957. NGUYEN NGOC SI chuyen tang em Hoang Thi Hang,     ma so 4138. CT tu 0151000231951 NGUYEN NGOC SI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200288389. VU MINH NGOC ung ho ms 4137 La Thi Tho. CT tu 0491000000656 VU MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

542141. 170621. 230736. Mo Mo T0129 2108901T1 2946565398T 970436Tmong c Tho va Vu som vuot qua nghich canh

           500,000

18/06/2021

912371. 170621. 225746. ung ho ma so 4138

             20,000

18/06/2021

911727. 170621. 225715. ung ho ma so 4137

             20,000

18/06/2021

912104. 170621. 225636. ung ho ma so 4136

             20,000

18/06/2021

384494. 170621. 225624. ma so 4139

             10,000

18/06/2021

910849. 170621. 225526. ung ho ma so 4135

             20,000

18/06/2021

911231. 170621. 225410. ung ho ma so 4134

             20,000

18/06/2021

740385. 180621. 224814. UNG HO MA SO 4136 EM LANG THI BE -     180621 -   22: 51: 40 740385

       1,000,000

18/06/2021

184597. 170621. 224725. Ban doc ung ho ma so 4127 ms 4128 ms 4136 ms4137 moi ms 500k

       2,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200265051. TRANG chuyen tien ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0831000036467 TRAN THI HUONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

739747. 180621. 224128. UNG HO MA SO 4137 CHI LA THI THO -     180621 -   22: 41: 20 739747

       1,000,000

18/06/2021

739416. 180621. 223831. UNG HO MA SO 4139 CHI NGUYEN THI LAM -   180621 -     22: 41: 45 739416

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200257588. Ung ho chi Nguyen Thi Lam -   MS 4139. CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

586491. 170621. 223420. IBFT Giup me con chi La Thi Tho.   Ms 4137

          500,000

18/06/2021

MBVCB. 1202119413. Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen (chuc ban mau khoe vabinh an). CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

840407. 180621. 222926. IBFT MS 4137 chi Tho -  Nam Mo Duoc Su Lu

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200245635. ung ho MS 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0031000238421 DINH KHAC HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

226354. 180621. 222202. Ung ho me con chi La Thi Tho FT21170900574702

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1202102676. Ha Linh ung ho MS4140 . CT tu 0541000306134 DOAN THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1202074580. PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4138. CT tu 0731000656463 PHAM THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

192523. 180621. 213256. Ma so 4137 FT21170685274027

           450,000

18/06/2021

620089. 180621. 210829. 4137 LA THI THO

           100,000

18/06/2021

173152. 180621. 210800. UNG HO MS 4137 CHI LA THI THO FT21170387465988

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201991648. 4138. CT tu 0341006053163 VU VAN BA LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201990954. LUU THI KIM MAI chuyen tien ung ho cho em Giang. CT tu 0011002420762 LUU THI KIM MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201989610. 4139 . CT tu 0341006053163 VU VAN BA LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201988288. Ung ho chi La Thi Tho va be Nguyen Thu Vu     tinh Thai Nguyen. CT tu 1015141380 HUYNH BAO CHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

162761. 180621. 205535. Nguyen phan minh phuc giup maso 4138 FT21170638091965

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201974768. Ma so 4137: chi La Thi Tho. CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

158447. 180621. 205044. Nguyen phan minh phuc giup ma so 4139 FT21170855055701

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201962827. mong con nhanh khoi benh. CT tu 0351001155105 NGUYEN VAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

131215. 180621. 204413. Ung ho Chi Truong Thi Giang ( Bac Quang Ha Giang)

           200,000

18/06/2021

586640. 180621. 203814. Ung Ho Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang

           200,000

18/06/2021

140915. 180621. 203012. Dong duc hao gui nang luong chua lanh toi ms 4140. CAU NGUYEN DUC QUAN AM GIA HO CHO EM FT21169387320546

           500,000

18/06/2021

503672. 180621. 195826. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN NGOC QUYNH NGUYEN chuyen khoan ung ho ms 4140 anh Nguyen chi Giang mong chi nhanh chong hoi phuc suc khoe Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

18/06/2021

554001. 180621. 195607. Ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen

       1,000,000

18/06/2021

104304. 180621. 194916. Ung ho ma so 4137 FT21169231407337

           100,000

18/06/2021

492982. 180621. 194443. 4137 la thi tho

           200,000

18/06/2021

710855. 180621. 192732. UNG HO MA SO 4140 (CHI GIANG) -     180621 -   19: 30: 48 710855

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1201772371. Phan Kim Huyen HN chuyen cho MS4135 Le Thi Thuy tp Ha Tinh. CT tu 0011001653778 DO PHAN CAM THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201770458. Phan Kim Huyen HN chuyen cho MS4136 ung ho chau Ly Gia Nhu) . CT tu 0011001653778 DO PHAN CAM THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/06/2021

774981. 180621. 184704. Ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201725687. ung ho MS 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0961000013485 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

IBVCB. 1201725436. Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen. CT tu 0111000379231 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/06/2021

017464. 180621. 182041. Ms 4137 c la thi tho vo thuy chung ung ho FT21169370237005

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1201662238. DOAN THI THU HIEN ung ho ms 4138. CT tu 0451000225214 DOAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201655215. Ma so: 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0531002463780 VU VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201652878. Ung ho Ma so 4136 Em Lang Thi Be DC Thon 2,     Nam Dong,   Cu Jut,   Dak Nong. CT tu 0021000317520 BUI LAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1201649004. MS 4139. CT tu 0181000502113 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1201646837. MS 4140 . CT tu 0181000502113 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/06/2021

972002. 180621. 173758. ung ho chi La Thi Tho ma so 4137 FT21169209010014

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201618503. LE QUANG TRUNG chuyen tien ung ho La Thi Tho ,     MS 4137. CT tu 0531002510501 LE QUANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

968982. 180621. 173523. Gui toi ma so 4140 anh phong van nguyen FT21169299306040

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1201576936. Ung ho me con chi La Thi Tho ms 4137. CT tu 0071004756424 NGUYEN THI HUYEN SAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

703356. 180621. 171329. UNG HO CHI PHAM THI HUE MA SO 4133

           100,000

18/06/2021

929205. 180621. 170257. Ung ho hoan canh 4123 4124 4127 4128 4139 4140 moi hoan canh 200k FT21169738450770

       1,200,000

18/06/2021

020097 042306181 65622202170 06396041. 66489. 165623. Ctien ma so 4139 chi NGUYEN THI LAM

           200,000

18/06/2021

138787. 180621. 165948. Luong Thu ung ho MS 4128

           300,000

18/06/2021

020097 042306181 65440202133 2e3 94356. 66473. 165441. Ctien MA SO 4140 A PHONG VAN NGUYEN

           200,000

18/06/2021

138038. 180621. 165711. Luong thu ung ho MS 4137

           200,000

18/06/2021

914088. 180621. 165114. Ung ho em Hoang Thi Hang . Ma so 4138 FT21169066325142

           200,000

18/06/2021

135794. 180621. 164957. Luong thu ung ho MS 4121

           400,000

18/06/2021

MBVCB. 1201505141. Ma so 4238 Hoang Thi Hang sdt 0353086871. CT tu 0151000224102 TRAN THI XUAN MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

18/06/2021

211988. 180621. 163658. UNG HO CHO CHAU GIANG MA SO 4140 -     CHUC CHAU MAU BINH PHUC

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201489347. Ung ho ma so 4140(anh Phong Van Nguyen). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

CHI NGOC UNG HO MS 4131,   MS 4133,   MS 4137,     MS 4138,   MOI TRUONG HOP 50K

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201486911. Ung ho ma so 4134( chi Nguyen Thi Xuan). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201482906. Ung ho ma so 4137 (chi La Thi Tho). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201482470. Ma so 4136 Em Lang Thi Be,   Dia chi Thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

18/06/2021

MBVCB. 1201478701. Ung ho ma so 4135(chi Le Thi Thuy) Tp Ha Tinh. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201475578. Ung ho ma so 4139 ( chi Nguyen Thi Lam) Yen Thanh, Nghe An. CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201474984. TRAN QUANG HONG QUAN ho tro chi TRUONG THI GIANG ms 4140 bao DAN TRI ngay 18/6/2021. CT tu 0501000085126 TRAN QUANG HONG QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1201472756. Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dia chi Thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh Hoa. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

18/06/2021

130205. 180621. 163206. Luong Thu ung ho MS 4136,   cau mong co phep mau con khoi benh

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201460452. Ung ho ban Truong Thi Giang,   ma so 4140. Chuc em vuot qua va binh phuc. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/06/2021

128255. 180621. 162545. Luong thu ung ho MS 4138

           300,000

18/06/2021

127421. 180621. 162311. Luong thu ung ho MS 4139

           300,000

18/06/2021

126719. 180621. 162052. Luong thu ung ho MS 4140

          200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201423622. chuyen tien ung ho Benh nhan Giang,     Ma 4140. CT tu 0361000339604 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

026149. 180621. 160741. MA SO 4139 CHI NGUYEN THI LAM

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1201406822. DUONG DINH TU chuyen tien ma 4140 anh pphong van nguyen. CT tu 0011002499283 DUONG DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/06/2021

842822. 180621. 155556. Ma so 4140 anh phong van nguyen FT21169641215817

           100,000

18/06/2021

838467. 180621. 155230. Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen FT21169691975309

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201385067. Ma so 4137: Chi La Thi Tho . CT tu 0451000205739 NGUYEN PHUONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

832084. 180621. 154715. Ung ho ma so 4140 FT21169656451787

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201376507. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4128 nguyen thi oanh. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

773943. 180621. 154425. Ung ho ma so 4140

           100,000

18/06/2021

161051. 180621. 154357. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Thanh chuyen khoan ung ho chi La Thi Tho

          100,000

18/06/2021

827489. 180621. 154332. Ung ho ma so 4137 La Thi Tho FT21169854006895

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201368976. NGUYEN DUC KHOA chuyen tienMS 4129 nguyen thi thu. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201364241. Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1201363923. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4130 le ngoc phuong. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201362921. NGUYEN HUY KHOA . mong ban khoe tro lai. CT tu 0021000397121 NGUYEN HUY KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

18/06/2021

IBVCB. 1201362680. UNG HO MA SO 4140 ANH NGUYEN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

18/06/2021

MBVCB. 1201358706. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4131 nguyen thi hong. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201353213. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4132 dinh thi lan. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201348815. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4133   -   do thi hop. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

099985. 180621. 153332. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Phan Hieu ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           500,000

18/06/2021

309643. 180621. 153305. Ung ho ma so 4140 truong thi giang

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201345093. Ung ho MS: 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0451001278466 DO VAN GIAP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201344536. Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201344107. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4134 nguyen thi xuan. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201339284. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4135 le thi thuy. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201338494. Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201336677. ung ho ma so 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0141000779266 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201335798. NGUYEN DUC KHOA chuyen tienMS 4136 lang thi be. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201333027. ung ho ma so 4140 Phong Van Nguyen. CT tu 0141000779266 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/06/2021

647078. 180621. 152706. MA SO 4140 -   180621 - 15: 27: 09 647078

           200,000

18/06/2021

013133. 180621. 151833. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;   1017378606; Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho chi Giang bi tai nan

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201314560. NGUYEN HUU MAN ung ho Ma So 4136 Em Lang Thi Be. CT tu 0351000619049 NGUYEN HUU MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

340932. 180621. 151807. Ung ho ma so 4140

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201309964. ung ho me con chi La Thi Tho. chuc me con chi suc khoe,   binh an. . CT tu 0361000263587 NGUYEN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201308815. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4137 la thi tho. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

793774. 180621. 151550. Giup do 4138 FT21169057343860

           100,000

18/06/2021

793117. 180621. 151520. Giup do 4139 FT21169691832801

           100,000

18/06/2021

792009. 180621. 151425. Giup do 4140 FT21169065205510

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201304503. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4138 hoang thi hang. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201298697. NGUYEN DUC KHOA chuyen tienMS 4139 nguyen thi lan. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201297110. NGUYEN THI MAI TRAM ung ho 4140. CT tu 0181003564261 NGUYEN THI MAI TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201295383. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS4140 phong van nguyen. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

786491. 180621. 150947. Ung ho em Lang Thi Be. MS 4136. Cam on Quy nha bao. FT21169999121075

           500,000

18/06/2021

784873. 180621. 150824. Ung ho me con chi tho,   chau vu o thai nguyen FT21169875526507

           100,000

18/06/2021

SHGD: 10000620. DD: 210618. BO: DO VAN QUANG. Remark: [2100000012194732]UNH HO MA SO 4140: ANH PHONG VAN NGUYEN (ANH RE TRUC TIEP CHAM SOC CHI GIANG TAI BENH VIEN)

           100,000

18/06/2021

763828. 180621. 145000. Ung ho so 4136 Lang Thi Be FT21169011380148

           200,000

18/06/2021

675187. 180621. 144922. ung ho chi La Thi Tho ms 4137 Thai Nguyen

           200,000

18/06/2021

761199. 180621. 144744. Ung ho so 4137 La Thi Tho FT21169600260274

           200,000

18/06/2021

810551. 180621. 144132. Vietcombank; 1017378606; huy ung ho chi Giang4140

           600,000

18/06/2021

904429. 180621. 144006. Tam long e gui chi la thi tho

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1201218734. ung ho MS 4130,   4127 (moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

18/06/2021

648328. 180621. 143212. Chuyen tien tu ViettelPay

             30,000

18/06/2021

MBVCB. 1201217466. MS 4139: Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0041000187894 NGUYEN LE LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201216753. Ma so 4140. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201210195. ung ho MS 4133,   4134,   4135 (moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

18/06/2021

885879. 180621. 142447. Gui ba Ngoai ms 4131 NGUYEN THI HONG mua sua cho con

           500,000

18/06/2021

806594. 180621. 142213. Ong Nguyen Quang Vu -   Ung ho ma so4140 Truong Thi Giang -     Mong BaoDan Tri chuyen den gia dinh FT21169492308703

           500,000

18/06/2021

CT HUONG VIET HO TRO MS 4139: CHI NGUYEN THI LAM

     20,000,000

18/06/2021

IBVCB. 1201181905. UH 4140,   cua it long nhieu. . CT tu 0271000434801 VO THI TUONG VY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201176639. GD Dieu My ungho ms 4138 -   em Hoang Thi Hang. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

376392. 180621. 140644. TRAN XUAN BACH chuyen khoan ung ho ma 4140

           150,000

18/06/2021

MBVCB. 1201160294. GD Dieu My ung ho ms 4131 -   ba Nguyen Thi Hong. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

264173. 180621. 135845. ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           300,000

18/06/2021

177650. 180621. 133850. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4140

           100,000

18/06/2021

SHGD: 10013279. DD: 210618. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4140 Phong Van Nguyen

           100,000

18/06/2021

352842. 180621. 132611. Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

       1,000,000

18/06/2021

679284. 180621. 131734. Dong gop MS 4140 FT21169303072818

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1201096135. ma so 4140. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

18/06/2021

MBVCB. 1201093311. HOANG THI MAI HUONG chuyen tien tu thien cho ma so: 4137,     4138. CT tu 0831000002812 HOANG THI MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

IBVCB. 1201087769. Ung ho MS 4136. CT tu 0371000446514 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/06/2021

IBVCB. 1201084210. Giup ma so 4140 anh Phong Van Nguyen . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao   Dien tu Dan tri

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1201083182. ung ho ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen. CT tu 0071003087024 TRAN DANG COI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1201079598. Ma so 4123 Vo bi ung thu vu. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

18/06/2021

665846. 180621. 125845. Ung ho chi tho ma so 4137 FT21169492096410

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201062341. PHAN THUY BICH ung ho ma so 4137 La Thi Tho. CT tu 0611001745379 PHAN THUY BICH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

182920. 180621. 005125. Nguyen Minh Ngoc,   Dong Da,   Ha Noi giup chi La Thi Mo,   Thai Nguyen,   ma so 4137

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1201061832. NGUYEN THI THU CUC chuyen tien. CT tu 1017749335 NGUYEN THI THU CUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

18/06/2021

526120. 180621. 124644. ma so 4140

           10,000

18/06/2021

320657. 180621. 124543. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4140

           100,000

18/06/2021

474268. 180621. 123224. Ung ho MS 4137

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1201030104. Ma so 4140. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200984314. Huynh Tran Bao Ngoc giup ma so 4140 anh Nguyen. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200968901. Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho. CT tu 0381000399182 HO HUU CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

605274. 180621. 114833. Ung ho ma so 4137 Chi La Thi Tho FT21169207909051

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200959164. ung ho chi Giang ma so 4140. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200955590. NGUYEN THI MAI PHUONG gui chut tam long cho em Lang Thi Be (ma so 4136). CT tu 0111000280529 NGUYEN THI MAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

243489. 180621. 114015. Quyen gop Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

18/06/2021

SHGD: 10011555. DD: 210618. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4135 100k,  4136 100k,     4137 100k,   4138 100k,   4139 100k,   4140 100k.

           600,000

18/06/2021

243231. 180621. 113708. Quyen gop Ma so 4136 em Lang Thi Be

           100,000

18/06/2021

591865. 180621. 113512. Ma 4137 chi la thi tho dinh hoa thai nguyen FT21169799593725

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1200931057. ung ho ma so 4129. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

923864. 180621. 112531. 4139 Nguyen Thi Lam

           500,000

18/06/2021

SHGD: 10000477. DD: 210618. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4140 anh Phong Van Nguyen

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200912661. ung ho ma so 4131. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

18/06/2021

IBVCB. 1200906847. ung ho cho 2 ma so: Ma so 4137 Chi La Thi Tho va Ma so 4136 Em Lang Thi Be(moi ma so 100k). CT tu 0031001079457 LE THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200906417. ung ho ma so 4133. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200902736. NGUYEN THI THANH HOAI ung ho benh nhan Giang 4140. CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1200899560. ung ho ma so 4134. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200894790. TRAN HONG NHAN ung ho 4140 Phong Van Nguyen. CT tu 0071003414912 TRAN HONG NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1200894916. VU QUOC HAI ung ho chi Giang ma so 4140. CT tu 0071004589163 VU QUOC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1200893438. ung ho ma so 4135. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200889257. ung ho ms 4136. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200886199. Gd Hung Thanh Cc vien chien luoc kh cong an Ung ho (MS4135, 4137,   4140)x 100000 d. CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1200882729. ung ho ms 4137. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200878785. ung ho ms 4138. CT tu 0011004210610 NGUYEN THI NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1200857585. ung ho ma so 4140. CT tu 0181000553559 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200852904. DUONG PHUOC HUNG chuyen tien ma so 4140. CT tu 0111001323911 DUONG PHUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

548230. 180621. 105611. Ms 4140 -   Phong Van Nguyen FT21169853039511

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200845982. PHAM MINH HAI chuyen tien ung ho ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

MBVCB. 1200840494. PHAM MINH HAI chuyen tien ung ho ma so 4140 anh Phong Van Nguyen -     chi Giang. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

660792. 180621. 104436. IBFT Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           500,000

18/06/2021

532783. 180621. 104255. Ung ho ma so 4140 Anh phong van Nguyen FT21169998228088

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200809946. Ungho MS 4138. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200805330. Ungho Ms 4136. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200802948. Ungho MS 4135. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

695763. 180621. 102608. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 4137,   4138, 4139,   4140

           400,000

18/06/2021

568500. 180621. 101653. SANHSEACO GUI MS 4140 -   180621 -   10: 20: 18 568500

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200758555. Ma so 4140. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1200753956. Ung ho em Lang Thi Be -   MS 4136. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

180050. 180621. 101322. ung ho ma so 4140

             50,000

18/06/2021

IBVCB. 1200744717. Ung ho em Hoang Thi Hang -   MS 4138. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

287654. 180621. 101029. Ma so 4137 chia se chi La Thi Tho

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200738217. Niem am giup ms 4140;   anh Phong van nguyen (anh re chi giang). CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/06/2021

281163. 180621. 100649. Ung Ho Chi La Thi Tho Ma So 4137

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200728692. DANG XUAN KY chuyen tien . la rach dum la rach nhieu hon . nguoi nhan chi Tho . CT tu 0281001793125 DANG XUAN KY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200727901. TO THI VAN chuyen tien ung ho chi truong thi giang(Ha giang). CT tu 0201000707211 TO THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

MBVCB. 1200725249. Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen ( anh re truc tiep cham soc chi Giang tai bv). CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

486152. 180621. 100219. Ung ho ms 4140 chuc em va chau tai qua nan khoi FT21169504951125

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200670913. 4138 -   Hoang Thi Hang. CT tu 0301000408428 PHAM DUC THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

584104. 180621. 093405. gui Truong Thi Giang khoa HSUC TCuc BV Viet Duc HNoi

           500,000

18/06/2021

452431. 180621. 093201. UH ma so 4137 Me con chi La Thi Tho FT21169880088324

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200650094. ng ngoc phi,   thai van lam ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen (anh re chi Giang). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

18/06/2021

416324. 180621. 092559. ung ho ma so 4140

           100,000

18/06/2021

MBVCB. 1200638575. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

18/06/2021

IBVCB. 1200620372. Ma so 4137 chi La Thi Tho. CT tu 0021000401992 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1200615375. Ma so 4136 em Lang Thi Be. CT tu 0021000401992 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/06/2021

187560. 180621. 091149. uh ma so 4140 Chuc c mau khoe

           100,000

18/06/2021

410838. 180621. 090741. Gui Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen cham soc Chi Giang

           100,000

18/06/2021

421995. 180621. 090020. Ung ho MS 4140 Truong Thi Giang FT21169212943013

           100,000

18/06/2021

113375. 180621. 090119. Cong Ty CP Go An Cuong giup do Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dia chi Thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tie

     10,000,000

18/06/2021

307102. 180621. 085602. Ung ho MS 4137 La Thi Tho

          500,000

18/06/2021

SHGD: 10006473. DD: 210618. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Minh ung ho ms 4138

           300,000

18/06/2021

SHGD: 10006754. DD: 210618. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4139 Nguyen Thi Lam

           100,000

18/06/2021

530998. 180621. 083636. Ung ho MS 4140 -   Phong Van Nguyen

           200,000

18/06/2021

SHGD: 10006315. DD: 210618. BO: PHUNG NHAT MINH. Remark: Minh ung ho ms 4139

           300,000

18/06/2021

IBVCB. 1200541682. Kho khan. CT tu 0451001941571 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/06/2021

SHGD: 10005846. DD: 210618. BO: PHAM QUOC HUAN. Remark: Ung ho 4139 nguyen thi Lam

           100,000

18/06/2021

128556. 180621. 082807. Vinh Nam ung ho ms 4140 anh Phong Van Nguyen

           100,000

18/06/2021

561561. 180621. 082125. ung ho ma so 4139

             20,000

18/06/2021

557664. 180621. 081636. Chuyen tien ung ho ma so 4137 la thi tho

           100,000

18/06/2021

556298. 180621. 081503. Chuyen tienung ho chi la thi tho

           500,000

18/06/2021

922548. 180621. 081446. ma so 4137: chi La Thi Tho

       1,500,000

18/06/2021

010516. 180621. 081408. Ung ho ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           500,000

18/06/2021

068361. 180621. 080817. Ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien

           100,000

18/06/2021

396477. 180621. 080819. Ung ho Ma so 4140 Phong Van Nguyen cham soc chi Giang

           300,000

18/06/2021

IBVCB. 1200498439. Ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen (anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/06/2021

MBVCB. 1200488840. Ung ho 4136 em Lang Thi Be. CT tu 1013087626 NGUYEN THI MINH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200463615. VU THI MAI ung ho ma so 4140. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1200458378. aa. CT tu 1020934206 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

18/06/2021

MBVCB. 1200451147. 4139: Nguyen Thi Lam. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

057279. 180621. 065227. Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

18/06/2021

956456. 180621. 060411. ung ho Nguyen Thi Lam. MS 4139

           100,000

18/06/2021

IBVCB. 1200389444. Ung ho chi : La Thi Tho -     Ma so 4137 -   Dia chi xom Mac Quyen,   xa Diem mac,   huyen Dinh hoa,   tinh Thai Nguyen. CT tu 0611001526768 NGUYEN THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/06/2021

286613. 180621. 031715. ung ho ma 4137 chi La Thi Tho

           200,000

18/06/2021

019520. 180621. 023736. Ung ho MS 4137 La Thi Tho

          100,000

18/06/2021

382136. 180621. 023028. Ung ho MS 4138 Hoang Thi Hang Thanh Hoa

           100,000

18/06/2021

328978. 180621. 021728. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be FT21169209950840

           150,000

18/06/2021

328624. 180621. 021355. Ung ho ma so 4137 chi la thi tho FT21169506426340

           100,000

18/06/2021

328332. 180621. 021048. Ung ho ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam FT21169889945292

           200,000

18/06/2021

328105. 180621. 020844. Ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy FT21169949071370

           200,000

18/06/2021

327979. 180621. 020728. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21169213383188

           200,000

18/06/2021

327781. 180621. 020552. Ung ho ms 4138 em Hoang Thi Hang FT21169575420166

           200,000

18/06/2021

327626. 180621. 020426. Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho FT21169047050973

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200362052. 4137 -   Chi La Thi Tho. CT tu 0011002186093 LY THAI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/06/2021

455611. 180621. 015021. Ms 4138 e hoang thi Hang

       2,000,000

18/06/2021

324012. 180621. 013924. Ung ho ma so 4139 FT21169906857118

             50,000

18/06/2021

323946. 180621. 013902. Ung ho ma so 4138 FT21169083012773

             50,000

18/06/2021

323847. 180621. 013823. Ung ho ma so 4137 FT21169003738006

             50,000

18/06/2021

323749. 180621. 013750. Ung ho ma so 4136 FT21169326053989

             50,000

18/06/2021

323647. 180621. 013717. Ung ho ma so 4135 FT21169059078456

             50,000

18/06/2021

011202. 180621. 010149. Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

18/06/2021

MBVCB. 1200337374. Gui ma so 4139. CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

IBVCB. 1200332728. fd. CT tu 1020419599 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

18/06/2021

IBVCB. 1200331872. fd. CT tu 0431000274046 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

18/06/2021

MBVCB. 1200330763. Ung ho chi La Thi Tho -   MS: 4137. CT tu 0071001283971 HOANG THI MAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021

309275. 180621. 003032. ma so 4138 FT21169707345784

           500,000

18/06/2021

MBVCB. 1200329020. Ma so 4138. CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/06/2021

261213. 180621. 234426. Ung ho nguoi ngheo FT21170895907500

       1,000,000

19/06/2021

918590. 190621. 190037. Ung Ho ma so 4141 FT21170079179082

           200,000

19/06/2021

916651. 190621. 185836. Ung ho ma so 4139 FT21170591690780

           300,000

19/06/2021

866285. 190621. 180529. Tran khai ung ho hc 4140 4141 FT21170361804409

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1203045707. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4141 chi ngo thuy trang. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/06/2021

MBVCB. 1202924871. DO THANH TU chuyen tien ung ho ma so 4141. CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1202923689. ung ho ma so 4140 chi Giang. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

630007. 190621. 135356. Ung ho MS4141. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21170345420001

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1202711371. ung ho 4140, 4141 moi ms 300, 000. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

19/06/2021

690071. 190621. 103910. Bao BSG ung ho ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam

       1,000,000

19/06/2021

688726. 190621. 103626. Bao BSG ung ho Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang

           500,000

19/06/2021

687294. 190621. 103347. Bao BSG ung ho Ma so 4137 Chi La Thi Tho

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1202565025. Ung ho ms 4141 -   4142 moi ms 50 k -     cau mong quy vi binh an -   A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

421274. 190621. 095241. Ma so 4137 la thi tho FT21170820404606

           200,000

19/06/2021

020097 0423061909 48442021 dcf 0839943. 67392. 094844. ung ho ms 4141

           200,000

19/06/2021

371748. 190621. 085947. Ung ho ma so 4141 FT21170884461816

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202419616. so 4141. Ngo Thuy Trang. dt.   0839. 922. 616. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

602757. 190621. 071731. mr z giup ma so 4136

           100,000

19/06/2021

116803. 190621. 061810. Nguyen dem cong duc nay hoi huong cho nhung hoan canh thieu may man trong xa hoi bot kho,   them suc

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202209375. Ung ho ms 4139. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202187234. 2 me con . CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

263848. 180621. 235455. VU LONG DUNG ung ho ma so 4123,   4124, 4125, 4126. Moi ma so 200. 000 FT21170319927568

          800,000

19/06/2021

MBVCB. 1202181561. giup ma so 4138. CT tu 0081001003131 DONG NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202175855. giup ma so 4140. CT tu 0081001003131 DONG NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

259361. 180621. 233730. Dong gop 4140 chi Truong Thi Giang FT21170041920703

           200,000

19/06/2021

929334. 180621. 232849. ma so 4140

           500,000

19/06/2021

252688. 180621. 231530. Nho dantri gui den ma so 4137 FT21170100062140

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1202158066. Giup ms: 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202156254. Giup ms 4140: Phong Van Nguyen. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202142468. Uh chi nguyen thi lam Ms4139. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202139733. UH chi Giang MS4140 chuc chi suc khoe. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

420371. 190621. 221824. ung ho ms 4141

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203747021. Chuyen tien giup do MS: 4141. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

IBVCB. 1203729356. Ma so 4141. CT tu 0461000420987 CAO THI NHU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

19/06/2021

045752. 190621. 213632. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21172202870701

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1203719030. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

19/06/2021

MBVCB. 1203702712. giup anh Phong Van Nguyen. Ma so 4140. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          150,000

19/06/2021

MBVCB. 1203698758. giup chi Nguyen Thi Lam . Ma so 4139. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

19/06/2021

MBVCB. 1203697838. cac hoan canh kho khan. CT tu 0281000240009 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203695974. Ms 4141 chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0071004710301 NGUYEN HOANG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     10,000,000

19/06/2021

855185. 190621. 210754. Chi Ngo Thuy Trang ma so 4141

           100,000

19/06/2021

121155. 190621. 210329. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4141

           100,000

19/06/2021

850964. 190621. 204935. LE TRONG KINH chuyen tien

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1203637552. Ns. CT tu 0351000802315 NGUYEN CHI HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

350081. 190621. 203412. Ung ho hoan canh ma so 4137

             20,000

19/06/2021

MBVCB. 1203599080. MA SO 4138: EM HOANG THI HANG,   THANH HOA. CT tu 0531002185174 NGUYEN TRUNG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

833456. 190621. 194810. ho tro chi Ngo Thuy Trang bac lieu

           100,000

19/06/2021

942391. 190621. 192613. Giup do MS 4141,   chi Ngo Thuy Trang,   ap Ha Duc,   xa Chau Hung A,   Vinh Loi,     Bac Lieu FT21170316269247

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203457396. Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137. CT tu 0071003054437 LE NGUYEN NHU Y toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1203436753. TRAN TRA MY chuyen tien 4141 300 4136 200. CT tu 0991000029652 TRAN TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203405893. Ma so 4141. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203396168. Ung ho Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1203392223. Ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen . CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/06/2021

872388. 190621. 181138. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21170382918504

           100,000

19/06/2021

870247. 190621. 180928. Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang FT21170342210272

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203356922. Ma So 4141 NgoThuy Trang. CT tu 0531002566650 TRAN VAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

609310. 190621. 174408. Giup do nguoi ngheo

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1203312519. Code 4139: Nguyen Thi Lam from Sao Vang Village,   Kim Thanh Commune,   Yen Thanh District,   Nghe An Province. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

536130. 190621. 173347. AN VAN GIANG chuyen khoan ung ho bai bao ma so 4141

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1203309283. Code 4111: Ho Van Lang -     Ho Van. CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203307983. PHAM HUU HUY chuyen tien ma 4141. CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

IBVCB. 1203307171. obb. CT tu 0911000058349 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

831027. 190621. 173014. Le Thi Hoa ubg ho ma so 4141 FT21170329307228

             50,000

19/06/2021

IBVCB. 1203304517. dn. CT tu 0441000781108 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

             10,000

19/06/2021

816024. 190621. 171601. Ung ho em Lang Thi Be 4136 FT21170656785949

       2,000,000

19/06/2021

812097. 190621. 171219. Ung ho chi Ngo Thuy Trang MS 4141 FT21170418532118

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1203242247. Giup do ms 4141 chi Trang. Mong chi vuot qua noi dau de nuoi hai be nen nguoi.   Mong moi dieu tot dep se den voi chi va hai be. . CT tu 0071005179197 PHAM ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

995216. 190621. 164432. Chuyen tien ung ho ma so 4139 nguyen thi lam

           200,000

19/06/2021

124479. 190621. 163325. Ma so 4141. Chi Ngo thuy trang

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203183367. NGUYEN THACH BANG ung ho Ma so 4141:   Chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0531002166516 NGUYEN THACH BANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/06/2021

755549. 190621. 161948. Ung ho ma so 4141 va ma so 4140 moi ma so 50k FT21170061064854

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1203163321. bhfdh. CT tu 1020157792 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

MBVCB. 1203156332. UH MS4141. CT tu 0541000204381 NGUYEN THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

744708. 190621. 160828. Ma so 4141 ngo thuy trang FT21170304502279

           200,000

19/06/2021

830396. 190621. 155238. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4141

           100,000

19/06/2021

698412. 190621. 154731. UH Ngo Thuy Trang 4141 ap Ha Duc xa Chau Hung A Vinh Loi Bac Lieu

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1203075729. chuyen tien ung ho ma so: 4137 La Thi Tho. CT tu 0431000244788 NGUYEN TUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203061279. chuyen tien ho tro ma so: 4126 Nguyen Thi Nhu. CT tu 0431000244788 NGUYEN TUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203057939. chuyen tien ung ho ma so: 4141 Ngo Thuy Trang. CT tu 0431000244788 NGUYEN TUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203052827. chuyen tien ho tro ma so: 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0431000244788 NGUYEN TUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1203048866. 4140. CT tu 1018990854 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/06/2021

684988. 190621. 150424. Ung ho ma 4141 chi ngo thuy trang FT21170669831798

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1203018881. HOANG THI THU HUONG ung ho ma so 4141. CT tu 0301000361823 HOANG THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/06/2021

IBVCB. 1203016229. Ma so 4141: Xot xa canh hai dua tre mo coi,     bo vo khat them mot hop sua. CT tu 0181001113192 BUI VAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203016221. VU THI MAI ung ho ma so 4141 chi ngo thuy trang. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203012624. VU DUC THO chuyen tien ung ho ma so 4139,     nguyen thi lam. CT tu 0861000092355 VU DUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1203001337. TRAN DINH DUONG chuyen tien tu thien,     Ma so: 4141 -   Chi Ngo Thuy Trang,   xa chau hung A,   huyen vinh loi,   tinh bac lieu. . CT tu 0351000975990 TRAN DINH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

671606. 190621. 144852. Giup do ma so 4141 FT21170751640300

       2,000,000

19/06/2021

659801. 190621. 143404. Ung ho Maso 4121 Hoang Thi Hiep FT21170060671157

           200,000

19/06/2021

IBVCB. 1202977246. dfn. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

IBVCB. 1202974327. bsg. CT tu 0721000647318 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

IBVCB. 1202972400. utuj. CT tu 0911000067657 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

              1,000

19/06/2021

MBVCB. 1202971514. NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 4141 NGO THUY TRANG. CT tu 0181003545162 NGUYEN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

580554. 190621. 142137. ma so 4141 ngo thuy Trang

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202944891. gui chi Ngo Thuy Trabg ms 4141. CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

19/06/2021

044958. 190621. 140911. Ung ho Ms 4141

           100,000

19/06/2021

565050. 190621. 140735. PHAM HUY HUE chuyen khoan ung ho Ngo Thuy trang ma 4141

           300,000

19/06/2021

639369. 190621. 140655. Ung ho 4131 FT21170508888480

           300,000

19/06/2021

639046. 190621. 140627. Ung ho 4137 FT21170039075107

          300,000

19/06/2021

638766. 190621. 140604. Ung ho 4136 FT21170283280128

           300,000

19/06/2021

638416. 190621. 140534. Ung ho 4141 FT21170938002415

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202920304. Ungho MS 4141. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1202911890. Ma so 4140?Anh Phong Van Nguyen. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/06/2021

027918. 190621. 134223. MS 4136 -   em Lang Thi Be

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202908891. Ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202906251. Ma so 4141?Chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/06/2021

024752. 190621. 133701. ms 4141 -   chi ngo thuy trang mong 3 me con luon manh khoe

           100,000

19/06/2021

617022. 190621. 133410. UNGHOTAMLONGNHANAI MS4141 NGO THUY TRANG FT21170275510058

           500,000

19/06/2021

021700. 190621. 133149. 4139

           200,000

19/06/2021

IBVCB. 1202895120. Giup ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT nhan ai -  Bao   Dien tu Dan tri

             50,000

19/06/2021

020749. 190621. 133043. 4140

           150,000

19/06/2021

019736. 190621. 132929. 4141

           200,000

19/06/2021

IBVCB. 1202883315. sh. CT tu 1020930254 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

             1,000

19/06/2021

IBVCB. 1202877290. UNG HO MA SO 4141 CHI TRANG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             10,000

19/06/2021

MBVCB. 1202868971. ung ho ma so 4141. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/06/2021

595773. 190621. 130135. MS4140. UHChiGiang. MongChiBinhAn FT21170795107027

       1,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1202854477. Ho tro Chi Ngo Thuy Trang ma so 4141. CT tu 0281000007114 LAM CHAN KY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

19/06/2021

591722. 190621. 125533. MS4141. UHchiNgoThuyTrang FT21170072376839

           500,000

19/06/2021

IBVCB. 1202848958. cc. CT tu 0071001031556 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

IBVCB. 1202845719. bb. CT tu 1018540910 toi 1017378606 CT nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

182549. 190621. 123715. Ung Ho MS 4138,   Hoang thi Hang,   Thanh Hoa

          200,000

19/06/2021

575171. 190621. 123228. 4141 Ngo Thuy Trang FT21170049335195

           200,000

19/06/2021

IBVCB. 1202815402. ohdlh. CT tu 0911000050131 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

817714. 190621. 122941. MA SO 4136 -   LY GIA NHU -   190621 -   12: 28: 53 817714

           500,000

19/06/2021

IBVCB. 1202814065. hdr. CT tu 1019568091 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

IBVCB. 1202803049. gsg. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

MBVCB. 1202797951. LE THI VAN ANH chuyen tien ma so 4138 hoang thi hang. CT tu 0101001212283 LE THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

563139. 190621. 121650. Giup do ma so 4141 Ngo Thuy Trang FT21170832013013

           500,000

19/06/2021

IBVCB. 1202793383. hdfh. CT tu 1018915091 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

MBVCB. 1202790296. TRUONG THANH CAM chuyen tien ung ho ma so 4141 Ngo Thuy Trang Bac Lieu. CT tu 0011000627193 TRUONG THANH CAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/06/2021

163402. 190621. 114141. UNG HO MS 4137 CHI LA THI THO

           500,000

19/06/2021

721842. 190621. 113804. Ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1202729868. Oanh 267 NVD giup MS 4137 La T Tho. CT tu 0371003818695 NGO THI HOANG OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

19/06/2021

720646. 190621. 113336. Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202715563. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4141. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

19/06/2021

MBVCB. 1202714138. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4140. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

19/06/2021

MBVCB. 1202712490. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4139. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

19/06/2021

930483. 190621. 112013. IBFT ung ho so 4141 NgoThuyTrang

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202702922. ma so 4141. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/06/2021

MBVCB. 1202697763. ung ho ms 4141 chi ngo thuy trang . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202692318. ms: 4141 ngo thuy trang. CT tu 0251001748546 DO DINH BAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1202673666. Tien ung ho Truong Thi Giang -   ma so 4140. CT tu 0341000006428 PHAM VAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

307526. 190621. 110155. Ung ho MS 4141

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1202655541. Ung ho ma so 4131. CT tu 0711002122604 TRAN QUANG BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

308285. 190621. 103015. ung ho ma so 4141

             10,000

19/06/2021

MBVCB. 1202604309. NKNM ung ho Ms 4141 chi Thuy Trang. CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/06/2021

447253. 190621. 101740. Chuyen giup ba Nguyen Thi Hong,     ma so 4131 FT21170694008074

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202584881. DANG THANH VU (TPHCM)ung ho ma so 4141 Chi Ngo Thi Trang. CT tu 0251001161843 DANG THANH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

445293. 190621. 101548. Chuyen giup chi Le Ngoc Phuong,     ma so 4130 FT21170072013043

           100,000

19/06/2021

442996. 190621. 101338. Chuyen giup chi Nguyen Thi Thu,     ma so 4129 FT21170155620648

           100,000

19/06/2021

441338. 190621. 101206. Tung Nguyen giup ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang -     Cam on bao Dan Tri FT21170879133490

       2,000,000

19/06/2021

440960. 190621. 101144. Chuyen giup chi Nguyen Thi Oanh,     ma so 4128 FT21170254873831

           100,000

19/06/2021

440163. 190621. 101057. Tung Nguyen giup ma so 4140 anh Phong Van Nguyen,   anh re chi Giang -     Cam on bao Dan Tri FT21170444759660

           200,000

19/06/2021

439182. 190621. 101000. Chuyen giup chi Nguyen Thi Tra My,     ma so 4127 FT21170607306707

           100,000

19/06/2021

437549. 190621. 100828. Chuyen giup chi Nguyen Thi Nhu,     ma so 4126 FT21170619078005

           100,000

19/06/2021

673674. 190621. 100827. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. (BT HC)

           200,000

19/06/2021

434893. 190621. 100558. Chuyen giup chi Vu Thi Hien,     ma so 4125 FT21170600804872

           100,000

19/06/2021

432890. 190621. 100404. Chuyen giup anh Doan Anh Nam,     ma so 4124 FT21170890504767

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202558249. Co Phuong Nguyen gui gia dinh 1. Ma so 4136: Em Lang Thi Be. CT tu 0721000578630 PHUNG THI TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

19/06/2021

429918. 190621. 100115. Chuyen giup anh Dang Hieu Danh,     ma so 4123 FT21170158923000

           100,000

19/06/2021

669339. 190621. 100036. ung ho ma so 4141,   chi Ngo Thuy Trang

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202548873. Ung hho chi Trang,   MS -   4141,     bac lieu. . CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

IBVCB. 1202542426. Ma so 4141: Xin Giup -     Xot xa canh hai dua tre mo coi,     bo vo khat them mot hop sua. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202525370. MS 4140: anh Phong Van Nguyen. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202520273. MS 4141: chi Ngo Thuy Trang. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

536918. 190621. 094052. UNG HO MA SO 4139 NGUYEN THI LAM

       1,000,000

19/06/2021

900551. 190621. 093744. IBFT Ms 4136 be Lang Thi Be 0336195937

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202509973. Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202494513. Ma so 4141,   Ngo Thuy Trang,   huyen Vinh Loi,   Bac Lieu. CT tu 0071000759156 LE QUANG HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202488227. ngheo. CT tu 0281000119355 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

19/06/2021

391799. 190621. 092227. ma so 4141 FT21170950589608

           500,000

19/06/2021

771776. 190621. 092020. SANHSEACO GUI MS 4141 -     190621 -   09: 19: 58 771776

             50,000

19/06/2021

198856. 190621. 091940. 4141 ngo thuy trang

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202478732. ms 4141. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             30,000

19/06/2021

137828. 190621. 092052. Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang

           500,000

19/06/2021

383137. 190621. 091246. Ung ho ma so 4138 FT21170423083581

           200,000

19/06/2021

768153. 190621. 090405. UNG HO MA SO 4141 CHI NGO THUY TRANG -   190621 -     09: 04: 15 768153

       2,000,000

19/06/2021

MBVCB. 1202449654. MS 4141 Ngo Thuy Trang. CT tu 1013085906 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202448619. Ung ho ma so 4141 ngo thuy trang. CT tu 0011000721554 VU DUC THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202419644. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4141. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/06/2021

MBVCB. 1202418245. Ung ho ma so 4140. CT tu 0071000710031 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/06/2021

839950. 190621. 083949. Bui Trieu Xa giup ms 4141 FT21170620244458

           100,000

19/06/2021

MBVCB. 1202416855. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             80,000

19/06/2021

581696. 190621. 083514. ong Tu Van giup do gia dinh chi Ngo Thuy Trang Maso 4141

     10,000,000

19/06/2021

670822. 190621. 083404. ung ho ma so 4141 Ngo Thuy Trang

           200,000

19/06/2021

084213. 190621. 083248. Vinh Nam ung ho ms 4141 chi Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021

666902. 190621. 081256. Ung ho ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           500,000

19/06/2021

IBVCB. 1202378784. se. CT tu 1019332449 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

665501. 190621. 080344. Ung ho ma so 4141 em Ngo Thuy Trang

           500,000

19/06/2021

MBVCB. 1202367002. Ma so 4141. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/06/2021

760148. 190621. 075302. Ung ho chi ngo thuy trang -     vinh loi,   bac lieu

             50,000

19/06/2021

756932. 190621. 075037. GIUP DO MA SO 4141: CHI NGO THUY TRANG -   190621 -   07: 54: 04 756932

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202348789. Ung ho ms 4141 Ngo Thuy Trang. CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/06/2021

082838. 190621. 073038. Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang Dia chi Ap Ha Duc xa Chau Hung A huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu

           100,000

19/06/2021

IBVCB. 1202324643. Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/06/2021

241208. 190621. 071216. Ung ho chi Truong Thi Giang

           200,000

19/06/2021

222743. 190621. 071031. Ung ho chi Ngo Thuy Trang ms 4141

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202314720. Ung ho ma so 4141: Ngo Thuy Trang. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

042639. 190621. 065159. Ung ho ms4141

           500,000

19/06/2021

312771. 190621. 065137. Ung ho ma so 4138 FT21170992530695

             50,000

19/06/2021

311664. 190621. 064550. Mong chi Giang mau khoi benh FT21170301707940

           200,000

19/06/2021

MBVCB. 1202290373. Ung ho ma so 4137,   chi La Thi Tho. CT tu 0451000464471 DANG QUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

MBVCB. 1202290064. Ung ho ma so 4138,   em Hoang Thi Hang. CT tu 0451000464471 DANG QUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/06/2021

234368. 190621. 060913. TRAN NGOC TUAN tu thien

           200,000

19/06/2021

IBVCB. 1202244314. fd. CT tu 1019565761 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,000

19/06/2021

MBVCB. 1202210580. ANH DAO ho tro chi Giang chua benh. CT tu 0121000742339 TRAN THI ANH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/06/2021

005651. 190621. 001958. Ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien DT 0822559030

           500,000

19/06/2021

266084. 190621. 000334. PHAM BICH HANH ungho 4135,   4136, 4137, 4138.   Moi ma so 200 ngan FT21170209452096

           800,000

20/06/2021

104085. 190621. 231610. Me con Anh Minh ung ho ms 4141 va 4138 FT21172592546870

           150,000

20/06/2021

041783. 200621. 173751. GD NV&TN UHMS 4140 -     200621 -   17: 41: 09 041783

           500,000

20/06/2021

545041. 200621. 163431. Ung ho qui khuyen hoc dan tri FT21172008552580

           200,000

20/06/2021

497124. 200621. 153823. Ung ho ms 4139 chi Nguyen Thi Lam.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21172154605337

             50,000

20/06/2021

679075. 200621. 115723. Ms Trinh cung ung ho ma so 4140.

           100,000

20/06/2021

678639. 200621. 115643. Ms Trinh cung ung ho ma 4139.

           100,000

20/06/2021

677911. 200621. 115535. Ms Trinh cung ung ho ma so 4138.

           100,000

20/06/2021

677420. 200621. 115451. Ms Trinh cung ung ho ma so 4137.

           100,000

20/06/2021

676971. 200621. 115409. Ms Trinh cung ung ho ma so 4136.

           100,000

20/06/2021

676346. 200621. 115309. Ms Trinh cung ung ho ma so 4135.

           100,000

20/06/2021

279287. 200621. 102322. Ung ho chi Ngo Thuy Trang ma so 4141 FT21172340680133

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1203866338. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS4136.   Em Lang Thi Be. Chuc con mau khoi benh. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1203864869. PHAM TUNG VAN chuyen tien ung ho chi Ngo Thi Trang MS 4141. CT tu 0011004372568 PHAM TUNG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1203862282. ung ho ms 4141. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

834840. 190621. 232631. chuyen ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           300,000

20/06/2021

861655. 190621. 231648. Mo Mo T09099 97386T130 16274449T9 70436Tchuyen ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           300,000

20/06/2021

834472. 190621. 231257. chuyen cho ma so 4137 chi La Thi Tho

           300,000

20/06/2021

IBVCB. 1203837676. 4141 Trang. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1203819115. 4141. CT tu 0781000417404 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1203813138. Ma so 4140 A Phong Van Nguyen. CT tu 0071000879023 NGUYEN TUAN VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

20/06/2021

MBVCB. 1203802419. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4141 chi Trang. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

081192. 190621. 222854. Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My FT21172387767640

           100,000

20/06/2021

828678. 200621. 221506. ung ho ma 4139 FT21172330264396

           300,000

20/06/2021

827695. 200621. 221325. ung ho ma 4141 FT21172115186294

           100,000

20/06/2021

827064. 200621. 221223. ms 4140, 4138, 4137,   4136 moi ma 200k FT21172653693055

           800,000

20/06/2021

MBVCB. 1205266819. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   -   UH MS 4136 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

20/06/2021

812416. 200621. 214910. Ung ho hoan canh kho khan ma so 4139 FT21172962761093

           500,000

20/06/2021

390506. 200621. 214759. ung ho gia dinh ban la thi tho

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1205253528. Ung ho chi Trang MS4141. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

20/06/2021

799570. 200621. 213044. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4138, 39.   Nam mo quan the am bo tat FT21172877980792

       1,000,000

20/06/2021

056939. 200621. 212406. Nguyen Ha giup MS 4139 Chi Lam NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

20/06/2021

791878. 200621. 212026. Ung ho ma so 4141 FT21172062087011

           999,999

20/06/2021

049863. 200621. 211310. Minh va Trang Dai -   Giup do ma so 4141

           200,000

20/06/2021

473308. 200621. 211034. Ung ho ma so 4123: Dang Hieu Danh

           500,000

20/06/2021

472796. 200621. 210915. Ung ho ma so 4124: Anh Doan Anh Nam (bo chau Nhat Tan)

           500,000

20/06/2021

472372. 200621. 210807. ung ho ma so 4127: chi Nguyen Thi Tra My

           500,000

20/06/2021

472052. 200621. 210704. ung ho ma so 4128: chi Nguyen Thi Oanh (me chau Duc Anh)

           500,000

20/06/2021

471155. 200621. 210434. ung ho ma so 4126: chi Nguyen Thi Nhu. mong be mau khoi

           500,000

20/06/2021

779209. 200621. 210359. Ms 4141 -   Ngo Thuy Trang FT21172440017808

           100,000

20/06/2021

470698. 200621. 210323. Ung ho Ma so 4141: chi Ngo Thuy Trang

           500,000

20/06/2021

766792. 200621. 204816. Me GD THNC ung ho MS4108 chi Phuong bau co con om FT21172171509804

           300,000

20/06/2021

765294. 200621. 204619. Ung ho MS 4137 me don than La Thi Tho. Tu me GD THNC FT21172040463718

           200,000

20/06/2021

758237. 200621. 203733. Ms 4138 Hoang Thi Hang FT21172276994581

           100,000

20/06/2021

264219. 200621. 195419. MS4141. gd chi Ngo Thuy Trang va 2 con nho

             50,000

20/06/2021

MBVCB. 1205074926. ung ho ma so 4137 la thi tho. CT tu 9847639634 MAI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1205073869. MS 4127. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

20/06/2021

MBVCB. 1205070344. ung ho ma so 4141 ngo thuy trang. CT tu 9847639634 MAI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

256032. 200621. 193157. Ung ho ms 4127

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1205038707. TRAN THANH HUNG giup do chi Ngo Thuy Trang -     4141. CT tu 0601000514924 TRAN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

20/06/2021

032852. 200621. 190546. Ung ho ms 4141 Ngo Thuy Trang

           100,000

20/06/2021

095142. 200621. 190446. Ma so 4141Chi Ngo Thuy Trang

           500,000

20/06/2021

MBVCB. 1205007470. Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1204999692. Ung ho Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen. CT tu 1018009447 TRAN NGOC ANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/06/2021

670988. 200621. 185115. Nguyen Phuc Nghia,   ung ho ms 4138 FT21172007190054

           100,000

20/06/2021

IBVCB. 1204986515. Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0281000534971 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

670301. 200621. 185032. Nguyen Phuc Nghia,   ung ho ms 4139 FT21172821209214

           100,000

20/06/2021

669508. 200621. 184941. Nguyen Phuc Nghia,   ung ho ms 4140 FT21172962096091

           100,000

20/06/2021

668846. 200621. 184856. Nguyen Phuc Nghia,   ung ho ms 4141 FT21172361962254

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204883986. Ha Linh ung ho MS4141. CT tu 0541000306134 DOAN THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

20/06/2021

830519. 200621. 161218. Chip Nhim Q2 giup MS 4141,     4139,   4135, 4136,     4137,   4138,   4140

     14,000,000

20/06/2021

IBVCB. 1204703515. LE THI PHUONG THAO ung ho MS 4126: Chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/06/2021

MBVCB. 1204693246. NGUYEN THI NHO chuyen tien. CT tu 0181003629160 NGUYEN THI NHO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/06/2021

MBVCB. 1204671420. MS: 4136. em Lang Thi Be. CT tu 0071000778152 NGUYEN LE HOANG VY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

IBVCB. 1204648255. Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/06/2021

IBVCB. 1204644164. Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/06/2021

IBVCB. 1204639704. Ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/06/2021

IBVCB. 1204636213. Ma so 4138 em Hoang Thi Hang. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/06/2021

764964. 200621. 151647. Doan Ngoc Lien ung ho ms 4138

           500,000

20/06/2021

975897. 200621. 145425. Ung ho tien hao tam MA SO 4141 CHI NGO THUY TRANG

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204558304. Ung ho ma so 4137. CT tu 1014975338 BUI ANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

756771. 200621. 141330. Ung ho Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang

       1,000,000

20/06/2021

195934. 200621. 141222. Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang. 195934

           500,000

20/06/2021

968681. 200621. 140941. MS 4141 chi Ngo Thuy Trang

           100,000

20/06/2021

195839. 200621. 140748. Ma so 4136 em Hoang Thi Hang. 195839

       1,000,000

20/06/2021

968391. 200621. 140745. MS 4140 anh Phong Van Nguyen

           100,000

20/06/2021

967923. 200621. 140502. MS 4139 chi Nguyen Thi Lam

           100,000

20/06/2021

967622. 200621. 140309. MS 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

20/06/2021

195766. 200621. 140153. Ma so 4136 em Lang Thi Be. 195766

           500,000

20/06/2021

494919. 200621. 140034. ung ho ma so 4141 Ngo Thuy Trang

       1,000,000

20/06/2021

967237. 200621. 140036. MS 4137 chi La Thi Tho

           100,000

20/06/2021

966875. 200621. 135809. MS 4136 em Lang Thi Be

           100,000

20/06/2021

745969. 200621. 135249. Bui Nhung ung ho ma so 4140

           296,000

20/06/2021

358043. 200621. 135116. ung ho ma so 4141 chi ngo thuy trang

           100,000

20/06/2021

745509. 200621. 135158. Bui Nhung ung ho ma so 4141

           300,000

20/06/2021

MBVCB. 1204504163. Ha Truong Minh ung ho MS 4136 Lang Thi Be. CT tu 0021000360474 HA TRUONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204501097. ung ho ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang. CT tu 0251002669734 VU VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1204498482. Ha Truong Minh ung ho MS 4137 La Thi Tho. CT tu 0021000360474 HA TRUONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204495454. Ha Truong Minh ung ho MS 4139 Nguyen Thi Lam. CT tu 0021000360474 HA TRUONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204491800. Ha Truong Minh ung ho MS 4140 Phong Van Nguyen. CT tu 0021000360474 HA TRUONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204487950. Ha Truong Minh ung ho MS 4141 Ngo Thuy Trang. CT tu 0021000360474 HA TRUONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

IBVCB. 1204478257. dfd. CT tu 1020269716 toi 1017378606 BAO   Dien tu Dan tri

               1,504

20/06/2021

723283. 200621. 130748. Ung ho ma so 4141 ngo thuy trang vinh loi bac lieu

           300,000

20/06/2021

219522. 200621. 123836. M S 4136 LANG THI BE THON 2 XA NAM DONG HUYEN CU JUT TINH DAKNONG

       1,000,000

20/06/2021

MBVCB. 1204422344. tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

388956. 200621. 120515. ung ho ma so 4138

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1204390970. UngHoMS 4140. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

420156. 200621. 113145. Ma so 4141 -   Ngo Thuy Trang -   ap Ha Duc -   xa Chau Hung A -   huyen Vinh Loi -   tinh bac Lieu

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204314497. HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS4141 chi Ngo thuy Trang ap ha duc xa chau hung A huyen vinh loi tinh Bac lieu. CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/06/2021

MBVCB. 1204304286. Ung ho ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0011003998722 TRAN QUANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/06/2021

129988. 200621. 104813. TTTP ung ho Ms4137 chi La Thi Tho

           100,000

20/06/2021

129764. 200621. 104700. TTTP ung ho Ms4136 em Lang Thi Be

           100,000

20/06/2021

128915. 200621. 104546. TTTP ung ho Ms4141 chi Ngo Thuy Trang

           100,000

20/06/2021

IBVCB. 1204238526. Truong Thi Giang MS 4140. CT tu 0371000447922 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           500,000

20/06/2021

269966. 200621. 101206. Ma So 4141 Chi Ngo Thuy Trang FT21172765864482

           200,000

20/06/2021

MBVCB. 1204181329. Nhaahn ung ho ms 4141. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/06/2021

MBVCB. 1204154500. Ung ho MS 4141 Ngo Thuy Trang. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT nhan ai -     Bao Dien tu Dan tri

           300,000

20/06/2021

163762. 200621. 091837. ung ho ma so 4140

             10,000

20/06/2021

222163. 200621. 090736. Ma so 4141 ung ho Ngo Thuy Trang FT21172416926069

       1,000,000

20/06/2021

MBVCB. 1204098646. Ms: 4127,   C Nguyen Thi Tra My. D/c:   khu pho 5, tt Hai Rieng, H Song Hinh,   T Phu Yen.   Sdt: 0865 778 784. CT tu 0021000427215 NGUYEN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/06/2021

MBVCB. 1204076356. Ung ho MS 4139 Chi Nguyen Thi Lam. CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

20/06/2021

MBVCB. 1203986135. Ung ho giup do em Lang Thi Be. CT tu 0071000908004 PHAM HUU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/06/2021

908179. 200621. 063515. ma so 4141 Han Trong Thanh ung ho

             50,000

20/06/2021

161913. 200621. 055440. MS 4141 ngo thuy trang FT21172386602333

           308,348

20/06/2021

002463. 200621. 023650. ZP5VHR54HLSP 210620000015642 Le Thi Phuong Thao ung ho MS 4128 chua b

           500,000

20/06/2021

IBVCB. 1203933628. LE THI PHUONG THAO ung ho MS 4137 con trai chi La Thi Tho,   Thai Nguyen. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/06/2021

879947. 200621. 015058. ma so 4141

           300,000

20/06/2021

840314. 200621. 015053. Ma so 4128 FT21172153950275

           500,000

20/06/2021

819678. 200621. 014514. Ma so 4141 FT21172605618234

           500,000

20/06/2021

002869. 200621. 002147. Em Thuc Anh ung ho gia dinh chi Nhu MS4126

           100,000

20/06/2021

864183. 200621. 000102. Tran Thi Ngoc ung ho chau ma so 4136 gia dinh em lang thi be chua benh

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 14/06/2021   -   20/06/2021

 

14-06-2021 01:00:00

CT DEN: 116517296419 TRAN THANH THAI chuyen tien Ma so 4116

             90,000

14-06-2021 06:18:29

ung ho quy giup cac hoan canh kho khan

           200,000

14-06-2021 07:03:13

TRAN BICH LIEN chuyen tien ung ho ma 4136

           200,000

14-06-2021 07:06:23

ung ho Lang Thi Be 4136

           100,000

14-06-2021 07:13:47

4136;   4136 Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 07:18:04

4136 ( Em Lang Thi Be;   dt 0336195937);   Ha Ngoc Anh

           100,000

14-06-2021 07:33:17

4136 Em Lang thi be 0336195937 Thon 2 Namdong Cu jut Daknong

           100,000

14-06-2021 07:45:34

4136;   em Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 07:55:26

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

14-06-2021 07:58:39

Chuyen tien den ma so 4136

             50,000

14-06-2021 08:07:21

Be An Nhien ung ho ma so 4136

             20,000

14-06-2021 08:10:02

MS 4136 Em Lang Thi Be

           300,000

14-06-2021 08:15:47

4136;   Em Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 08:21:02

CT DEN: 116508708172 MS 4136 E LANG THI BE ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) -   140621 -     08: 24: 27 708172

           500,000

14-06-2021 08:22:14

gd HTH ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be tai DakNong

           500,000

14-06-2021 08:30:26

Ung ho e LANG THI BE Ma so 4136

           200,000

14-06-2021 08:32:39

NGUYEN THI KIEU VAN chuyen tien ung ho MS 4136 Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 08:36:45

ung ho ma 4136 em lang thi Be thon 2 xa nam Dong cu jut Dak nong

           300,000

14-06-2021 08:41:39

ung ho ma so 4136 be Gia Nhu

           200,000

14-06-2021 08:42:20

CT DEN: 116508141035 Ung ho Ma so 4136 em Lang Thi Be NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

14-06-2021 08:42:36

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4136;   em LANG THI BE

           100,000

14-06-2021 08:44:03

CT DEN: 116501767638 ung ho ma so 4136

           200,000

14-06-2021 08:48:17

CT DEN: 140135274258 ung ho ma so 4136 em Lang thi Be

            50,000

14-06-2021 08:49:26

CT DEN: 116550151145 TA THANH TUNG chuyen khoan ung ho chau be

           150,000

14-06-2021 08:51:39

CT DEN: 116501466356 Ung ho em lang thi be FT21165156468942

           100,000

14-06-2021 08:54:02

ung ho ma 4073 3. 000. 000vnd ma 4115 3. 000. 000vnd ma 4104 3. 000. 000vnd

       9,000,000

14-06-2021 08:57:14

CT DEN: 140135276796 ung ho ma so 4131

             50,000

14-06-2021 08:59:33

ung ho ma so 4136(Lang Thi Be; DakNong)

           500,000

14-06-2021 09:05:42

Ma so 4136 Em Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 09:06:05

BUI HAI PHUONG chuyen tien ung ho 4136

           300,000

14-06-2021 09:09:02

Ma so 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 09:13:25

ms4136 Chuc Be luon manh khoe

          100,000

14-06-2021 09:16:35

ung ho ma so 4136( Lang Thi Be; Dak Nong).

       2,000,000

14-06-2021 09:17:23

TRAN XUAN THU Chuyen tien ung ho be Lang Thi Be;   ms 4136

             50,000

14-06-2021 09:19:30

So GD goc: 10013338 Ma so 4143,  chi Nguyen Thi Xuan

           100,000

14-06-2021 09:26:35

4136;   LANG THI BE

           500,000

14-06-2021 09:27:52

So GD goc: 10009341 Ung ho Ms 4134

             50,000

14-06-2021 09:41:10

So GD goc: 10023772 Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be - DT 0336195937

       1,000,000

14-06-2021 09:42:59

Ma so 4136 Em Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 09:45:14

Ma so 4131 Ba Nguyen Thi Hong

           100,000

14-06-2021 09:45:41

So GD goc: 10024838 Ung ho Ms 4136

             50,000

14-06-2021 09:48:05

Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh

           100,000

14-06-2021 09:49:03

ms 4136. chuc be mau khoe

           200,000

14-06-2021 09:55:05

ung ho be gia nhu chua benh ma so 4136

           200,000

14-06-2021 09:59:03

gui 4136 Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 10:05:46

Ma So 4136 Em Lang Thi Be

             90,000

14-06-2021 10:08:51

Hoang Van Nha ck;   ung ho ms 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 10:12:49

ung ho ma 4135 chi Le Thi Thuy

          300,000

14-06-2021 10:15:32

So GD goc: 10024905 Ung ho Ms 4135

             50,000

14-06-2021 10:18:55

Giup do chau Gia Nhu ma so 4136

           500,000

14-06-2021 10:20:02

Ung ho be MS 4136

           200,000

14-06-2021 10:27:34

ung ho em lang thi be . ma so 4136 thon 2 xa nam dong dak nong

           300,000

14-06-2021 10:30:03

ung ho 4136 lang thi be

           100,000

14-06-2021 10:35:19

UH ma 4136( lang thi be) dak nong

           500,000

14-06-2021 10:37:04

4136 em lang thi be

          200,000

14-06-2021 10:38:35

4136;   ung ho be Gia Nhu

           300,000

14-06-2021 10:42:56

ung ho em be 4136   Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 10:46:06

LE THI DUNG Chuyen tien cho chau Ly gia nhu

           200,000

14-06-2021 10:48:59

CT DEN: 116503591879 IBFT UH 4136 mong con duoc khoe manh

           200,000

14-06-2021 10:57:19

CT DEN: 116510375241 ung ho 4103

             30,000

14-06-2021 11:00:06

Ma so 4136 em Lang Thi Be

             50,000

14-06-2021 11:06:12

CT DEN: 116504978328 Chuyen tien cho 4136 Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 11:12:41

ung ho MS4136 (lang thi be). lap dieu hoa cho chau do kho

           500,000

14-06-2021 11:23:01

ms 4136 lang thi be

           500,000

14-06-2021 11:23:05

Chuyen tien ho tro chau Ly Gia Nhu

       1,500,000

14-06-2021 11:24:56

BUI LE KHANG ung ho be Ly Gia Nhu dan toc Tay;   Daknong

           500,000

14-06-2021 11:26:44

CT DEN: 116504640611 Ung ho be Lang Thi Be -   Ma so 4136 FT21165516392530

           100,000

14-06-2021 11:27:21

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ma so 4136( LANG THI BE)

           100,000

14-06-2021 11:29:11

MS4136;   Lang Thi Be;   Dak Nong.   Chuc gd be Gia Nhu se gap nhieu may man.

           300,000

14-06-2021 11:31:28

Giup chau con em Lang Thi Be o Dak Nong. Ma so 4136

           500,000

14-06-2021 11:35:29

NGUYEN THI BICH THUY CT ma 4136 lang thi be

           100,000

14-06-2021 11:54:24

MS 4136

             50,000

14-06-2021 11:55:12

Ma so 4136

           100,000

14-06-2021 11:57:19

CT DEN: 116511471571 4135

             30,000

14-06-2021 11:57:46

CT DEN: 116511472196 4136

             30,000

14-06-2021 12:08:30

PHAM THI HIEU THAO gui tang ms 4134

           100,000

14-06-2021 12:14:09

MS 4136. LANG THI BE. DAK NONG

           300,000

14-06-2021 12:21:12

CT DEN: 116551301745 4136 Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 12:34:05

CT DEN: 116505708046 Ma so 4136 em lang thi be FT21165323792700

           200,000

14-06-2021 12:36:56

LAI THI KIM CHI chuyen tien ung ho em Lang Thi Be ;   ma so 4136

           300,000

14-06-2021 12:54:01

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4136;   em Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 13:00:54

Ung ho MS 4136

           200,000

14-06-2021 13:01:07

ma so 4136 em Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 13:09:38

Giup MS 4135 Chi Le Thi Thuy

           200,000

14-06-2021 13:11:34

Giup MS 4136 Em Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 13:16:30

goi tang be GIA NHU

       1,000,000

14-06-2021 13:29:47

ung ho ma so 4136 lang thi be

           100,000

14-06-2021 13:33:06

Ung ho MS 4136 Em Lang Thi Be

       1,000,000

14-06-2021 13:35:37

Gui den ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 13:39:59

ma so 4136 em lang thi be

           200,000

14-06-2021 14:22:04

UH ma so 4136 Em Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 14:46:55

4134;   Khanh Ngoc

           100,000

14-06-2021 14:47:18

CT DEN: 116507225727 ung ho ms 4136

           200,000

14-06-2021 14:51:50

MS 4136. em Lang Thi Be. from HBH

          500,000

14-06-2021 14:55:41

MS 4133. ba Do Thi Hop. from HBH

           500,000

14-06-2021 14:57:10

ung ho ma so 4136

           100,000

14-06-2021 14:58:30

ung ho ma so 4124

           100,000

14-06-2021 15:00:06

MS 4130. Le Ngoc Phuong. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:00:42

MS 4124. anh Doan Anh Nam. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:01:34

MS 4123. Dang Hieu Danh. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:01:48

ung ho ma so 4121

           100,000

14-06-2021 15:03:00

MS 4121. Hoang Thi Hiep. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:03:06

ung ho ma so 4127

           100,000

14-06-2021 15:05:59

MS 4109. ong Pham Van Dat. from HBH

       1,000,000

14-06-2021 15:10:48

ung ho e LANG THI BE;   ms 4136

           200,000

14-06-2021 15:26:54

uh ms 4135

           100,000

14-06-2021 15:35:56

MS 4106. em Le Nguyen Anh Thu. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:36:33

MS 4107. chi Ho Thi Canh. from HBH

           500,000

14-06-2021 15:55:15

4134;   nguyen thi xuan

           200,000

14-06-2021 15:57:11

CT DEN: 116508922570 Ms 4136 FT21165490145323

           500,000

14-06-2021 16:17:25

ung ho cho e Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 16:17:41

CT DEN: 116516861983 4135

           100,000

14-06-2021 16:27:05

THI QUOC HUY ung ho ma so 4136

           200,000

14-06-2021 16:28:24

Ma so 4136

             50,000

14-06-2021 16:32:33

Ma so 4136

             50,000

14-06-2021 16:40:46

LPT ung ho ms 4136 Em Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 16:50:34

4136;   Lang Thi Be

           100,000

14-06-2021 16:52:30

CT DEN: 116509997914 Ung ho chuong trinh tam long nhan ai ma so 4136 em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong FT21165560922753

             50,000

14-06-2021 16:57:21

VU VAN BINH Chuyen tien dong gop Ma so 4136;   Lang Thi Be

           300,000

14-06-2021 17:03:54

ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

             50,000

14-06-2021 17:29:54

Le Hoang Linh ung ho Ms 4135

             50,000

14-06-2021 17:30:51

Le Hoang Linh ung ho MS 4136

             50,000

14-06-2021 17:37:35

quoc long ung ho ms 4133

             50,000

14-06-2021 17:39:12

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4134

             50,000

14-06-2021 17:40:01

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4135

             50,000

14-06-2021 17:40:41

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4136

             50,000

14-06-2021 18:01:23

PHAM GIA TU giup Ms 4111

               5,000

14-06-2021 18:01:44

PHAM GIA TU giup Ms 4113

             50,000

14-06-2021 18:02:06

PHAM GIA TU giup Ms 4114

             50,000

14-06-2021 18:02:33

PHAM GIA TU giup Ms 4115

             50,000

14-06-2021 18:04:17

ma so 4135 chi Le Thi Thuy

           500,000

14-06-2021 18:14:40

xin chuyen cho chau be ma so 4136

             50,000

14-06-2021 18:42:50

ung ho ma so 4136

           800,000

14-06-2021 18:47:42

khong co ma;

               1,000

14-06-2021 18:49:04

ung ho em Lang Thi Be ma so 4136

           200,000

14-06-2021 18:50:32

ung ho Le Thi Thuy ma so 4135

           200,000

14-06-2021 19:22:15

ma 4136 Em lang Thi Be. Thuong con lam.   cau phat phu ho con nhanh khoe manh;   vui khoe

             50,000

14-06-2021 19:56:44

CT DEN: 116512988704 ms 4132 4133 4134 4135 4136 (moi ms 300000)

       1,500,000

14-06-2021 20:05:44

Ma so 4136 Lang Thi Be. chuc con nhanh binh phuc

           200,000

14-06-2021 20:19:14

CT DEN: 116513216745 Ung ho ma so 4136. Mong con som khoi benh FT21165687672644

           200,000

14-06-2021 20:38:14

ung ho be bi benh vay ca

          200,000

14-06-2021 20:50:48

ma so 4136 Em Lang Thi Be

           500,000

14-06-2021 20:52:27

4134;   Nguyen Thi Xuan

           300,000

14-06-2021 20:59:22

ms 4136 lang thi be

           200,000

14-06-2021 21:27:14

ms 4136;   em Lang Thi Be

         100,000

14-06-2021 21:29:46

PHAN VAN TRONG Chuyen tien

             50,000

14-06-2021 21:52:28

ung ho ma so 4130

           200,000

14-06-2021 21:56:57

Ma so 4136 ;   em Lang Thi Be;   thon 2;     Nam Dong;   Cu jut;   Da Nong

           200,000

14-06-2021 22:01:00

4136;   Lang T Be;   Dak Nong

           100,000

14-06-2021 22:07:33

4136;   chut it tam long gui e Lang Thi Be

           200,000

14-06-2021 22:18:48

CT DEN: 116515765582 IBFT Ung ho ma so 4136 em lang thi be

           200,000

14-06-2021 22:52:48

CT DEN: 116515538176 Ma so 4136 Em Lang Thi Be

           100,000

15-06-2021 00:50:29

CT DEN: 116523185551 Chau Lang Thi Be 4136;   thoi gian GD: 14/06/2021 23: 08: 44

             50,000

15-06-2021 00:50:36

CT DEN: 140135524544 ms105 mong con binh an suc khoe may man;     thoi gian GD: 14/06/2021 23: 09: 26

           100,000

15-06-2021 00:51:17

CT DEN: 140135525005 ms102 chuc con luon khoe manh binh an va may mab;   thoi gian GD: 14/06/2021 23: 13: 54

           100,000

15-06-2021 00:56:53

CT DEN: 116516350893 4136 FT21166305057881;   thoi gian GD: 14/06/2021 23: 58: 08

           200,000

15-06-2021 01:01:47

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4136;   thoi gian GD: 15/06/2021 00: 37: 01

           100,000

15-06-2021 01:01:51

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4135;   thoi gian GD: 15/06/2021 00: 37: 36

           100,000

15-06-2021 05:17:59

MB ung ho MS 4136 Em Lang Thi Be

           200,000

15-06-2021 06:25:42

ms 4137;   chi La Thi Tho tinh Thai Nguyen

           100,000

15-06-2021 06:47:09

NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien ung ho ms 4136 LANG THI BE

           300,000

15-06-2021 06:48:02

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4137;   chi La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 07:18:00

CT DEN: 116607070536 Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 07:23:02

CT DEN: 116607073255 Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           100,000

15-06-2021 07:48:13

ung ho ms 4137 bao dan tri

           200,000

15-06-2021 08:08:04

4136;   Lang Thi Be;   Cu Jut;     Dak Nong

           250,000

15-06-2021 08:09:33

4137;   La Thi Tho;   huyen Dinh Hoa;   Thai Nguyen

           250,000

15-06-2021 08:36:36

CT DEN: 116608142069 Ung ho Ma so 4137 Chi La Thi Tho NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

15-06-2021 08:40:48

;   quang

             10,000

15-06-2021 08:53:35

CT DEN: 116660166073 Kinh nho bao dan tri chuyen den Chi La Thi Tho ma 4137 Dia chi Xom Ban Quyen xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen Xin tran thanh cam on

       1,000,000

15-06-2021 09:11:00

HOANG XUAN THANG Chuyen ung ho chau nguyen thu vu 2010

           200,000

15-06-2021 09:13:19

So GD goc: 10009294 Ung ho Ms 4157

             50,000

15-06-2021 09:20:50

So GD goc: 10009278 Ung ho Ms 4137

             50,000

15-06-2021 09:26:26

CT DEN: 116609219255 Ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 09:26:38

4137;   La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 09:32:27

CT DEN: 116609229939 Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

15-06-2021 09:39:18

Luong Bao Tran 9D Truong THCS Quynh Mai ung ho Ma so 4137

           300,000

15-06-2021 09:40:45

Luong Bao Chau lop 1A1 Truong TH Bach Mai ung ho Ma so 4136

           300,000

15-06-2021 09:55:06

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4135. chi LE THI THUY

           500,000

15-06-2021 09:58:36

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4130. LE NGOC PHUONG

           500,000

15-06-2021 10:00:01

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4129 chi NGUYEN THI THU

           500,000

15-06-2021 10:00:04

Ung ho MS 4137 ( chi La Thi Tho );   huyen Dinh Hoa;   tinh Thai Nguyen

           500,000

15-06-2021 10:01:38

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4126 chi NGUYEN THI NHU

           500,000

15-06-2021 10:02:55

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4123 DANG HIEU DANH

           500,000

15-06-2021 10:03:37

HA NGUYEN KHANH HUYEN UNG HO CHI: LA THI THO,   MA SO 4137

       2,000,000

15-06-2021 10:07:03

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho MS 2021. 146 (DAO THI THANH HA)

           500,000

15-06-2021 10:29:47

MS 4137

             50,000

15-06-2021 10:40:07

NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           300,000

15-06-2021 10:51:40

MS 4135 Le Thi Thuy

           200,000

15-06-2021 10:52:24

MS 4137 La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 10:59:20

Ban doc Kim Tuoc ung ho MS 4137 chi La Thi Tho Tinh Thai Nguyen

           200,000

15-06-2021 10:59:33

4137;   la thi tho

           150,000

15-06-2021 11:01:09

NGO ANH TUAN NOP MA 4133 (200K) + 4134 (200K) + 4135 (200K) + 4136 (200K) + 4137 (200K)

       1,000,000

15-06-2021 11:03:25

ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 11:03:27

Ung ho Ma so 4137 La Thi Tho

           300,000

15-06-2021 11:15:03

ma so 4134 ung ho chi Nguyen Thi Xuan

           500,000

15-06-2021 11:18:37

TRINH THI HANH chuyen tien den ma so 4136

             50,000

15-06-2021 11:21:35

TRINH THI HANH chuyen tien den ma so 4124

             50,000

15-06-2021 11:38:41

ung ho ma so 4137

       1,000,000

15-06-2021 11:59:36

ung ho ma so 4137 Chi La Thi Mo xom Ban Quyen xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           200,000

15-06-2021 12:08:31

ung ho ma so 4137;   chi La thi Tho

           500,000

15-06-2021 12:11:59

CT DEN: 116605241665 Ung ho ma so 4137 la thi tho

          300,000

15-06-2021 12:28:10

Ma so 4136

           200,000

15-06-2021 12:29:04

Gui chi La Thi Tho ma so 4137 Tinh Thai Nguyen 0375735838

           100,000

15-06-2021 12:29:54

Gui c Tho ma so 4137 La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 12:43:48

4137;   Ma so 4137Chi La Thi Tho

           500,000

15-06-2021 13:09:11

CT DEN: 116606687926 Chuyen tien

           100,000

15-06-2021 13:14:26

ung ho ms 4137

       2,000,000

15-06-2021 13:17:33

ung ho ma 4137 chi La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 13:25:28

NGUYEN THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 4135

           500,000

15-06-2021 13:26:53

NGUYEN THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 4136

           500,000

15-06-2021 13:27:48

NGUYEN THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 4137

           500,000

15-06-2021 13:28:18

4137;   La Thi Tho

           150,000

15-06-2021 13:29:41

4133;   Do Thi Hop

           150,000

15-06-2021 13:38:45

CT DEN: 116606755308 Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho FT21166090989809

           500,000

15-06-2021 13:40:59

Chuyen den ma so 4137

             50,000

15-06-2021 13:45:24

MS4137

           100,000

15-06-2021 13:46:25

MS4136

           100,000

15-06-2021 13:48:45

CT DEN: 116606764649 Ung ho ma so 4134 Nguyen Thi Xuan FT21166101660850

           300,000

15-06-2021 13:56:34

CT DEN: 116606772184 Ung ho ms 4137 Chi La Thi Tho FT21166663301675

           300,000

15-06-2021 14:00:08

ung ho be Vu ms 4137 con chi La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 14:27:14

CT DEN: 116607032121 Lam Thanh TU TR BAO DIEN TU DAN TRI 59337239981981310 200

       1,001,127

15-06-2021 14:59:09

LPT ung ho ms 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 15:04:20

4136 Lang Thi Be;   thon 2;     xa Nam Dong;   huyen Cu jut;   Dak Nong;   ngo thi lan anh

           500,000

15-06-2021 15:08:17

NGUYEN HUY CONG ung ho Ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 15:20:20

Giup ms 4137

           100,000

15-06-2021 15:27:58

Ung ho MS 4136 ( Lang Thi Be );   huyen Cu Jut;   tinh Dak Nong

           500,000

15-06-2021 15:30:54

LE THI QUYNH ung ho La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 15:34:19

ung ho chi La Thi Tho;   Ma so 4137

           500,000

15-06-2021 15:37:26

CO KHI HOANG CHIEN ungho 4137

           500,000

15-06-2021 15:45:58

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4137

           500,000

15-06-2021 16:07:19

4136;   Em Lang Thi Be

           100,000

15-06-2021 16:08:20

4135;   Chi Le Thi Thuy

           100,000

15-06-2021 16:14:48

Jun Mel Cam Com ung ho ma so 4136 Lang Thi Be o thon 2 Nam Dong Cu Jut Dak Nong DT 0336195937

           400,000

15-06-2021 16:42:22

CT DEN: 116616022154 UNG HO MS 4136: EM LANG THI BE,   MONG CON KHOI BENH -   150621 -     16: 41: 46 022154

           100,000

15-06-2021 16:46:46

ung ho ma so 4137

           300,000

15-06-2021 16:50:50

CT DEN: 116616093430 Ma so 4137

           200,000

15-06-2021 16:54:51

CT DEN: 116616973285 ungho 4132

             28,000

15-06-2021 17:06:38

DAO THI LE DUNG chuyen tien ung ho chi La Thi Tho ma 4137

           300,000

15-06-2021 17:15:31

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4137Chi La Thi Tho

           100,000

15-06-2021 17:17:21

Nguyen thi huong ung ho chi La Thi Tho ma 4137

           100,000

15-06-2021 17:36:15

. Ma so 4137Chi La Thi Tho

             50,000

15-06-2021 17:41:15

4137 Chuc c va be som vuot qua kho khan

           200,000

15-06-2021 17:48:33

4137;   Chi La Thi Tho

           500,000

15-06-2021 17:55:34

ma so 4137 chi La Thi Tho

           500,000

15-06-2021 18:39:20

4137;   La Thi Tho

          200,000

15-06-2021 19:27:23

CT DEN: 116612188457 ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho FT21166621458549

           200,000

15-06-2021 20:22:01

CT DEN: 116613072161 Ung ho chi Tho va be Vu. 072161

           100,000

15-06-2021 20:31:35

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4137

           100,000

15-06-2021 20:33:27

BUI THI NGAN chuyen tien ung ho ma so 4118 ba ly Thi Tho .   Thon Po Nim. Lang Son

           100,000

15-06-2021 20:42:54

ung ho Ms 4137 chi La Thi Tho

       1,000,000

15-06-2021 20:43:46

Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           500,000

15-06-2021 20:59:18

ung ho MS 4137 chi La Thi Tho

           200,000

15-06-2021 21:11:23

Ung ho ma so 4137 La Thi Mo

           500,000

15-06-2021 21:13:19

4098;   Hoang Thi Tuyet

           130,000

15-06-2021 21:33:57

ung ho me con chi La Thi Tho xom Ban Quyen

           200,000

15-06-2021 21:34:36

Thu Ha chuyen tien ung ho chi La Thi Tho o Thai Nguyen

           100,000

15-06-2021 21:58:32

CT DEN: 116621947434 NGUYEN THANH CONG UNG HO MA SO: 4131 GIA DINH BA NGUYEN THI HONG

           100,000

15-06-2021 22:01:39

quyen gop ms 4137 La Thi Tho

           500,000

15-06-2021 22:14:36

ung ho 4136

           200,000

15-06-2021 22:24:53

VO BA CUONG HCM giup ms 4136 em Lang thi be. thon 2 xa Nam dong.   cujut. tinh dacnong

           100,000

15-06-2021 22:33:24

CT DEN: 116615017728 Vu Le Quynh ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

15-06-2021 22:36:20

Ung ho ma so 4137 La Thi Tho Thai Nguyen

           500,000

15-06-2021 22:42:53

ung ho 4137 chi La Thi Tho

           500,000

16-06-2021 00:01:56

PHAN THI TUYET HONG chuyen tien ung ho La Thi Tho ma so 4137

       2,000,000

16-06-2021 00:03:44

ma so 4137 chi La thi Tho

           100,000

16-06-2021 00:08:03

ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 00:22:23

NGUYEN NGOC DUNG Chuyen tien cho be vu.

             50,000

16-06-2021 00:48:31

4137;   La Thi Tho

           100,000

16-06-2021 00:50:10

ung ho ma so 4137 La Thi Tho;   thoi gian GD: 15/06/2021 23: 01: 46

           200,000

16-06-2021 00:52:19

ung ho 4137 La Thi Tho;   thoi gian GD: 15/06/2021 23: 11: 32

           100,000

16-06-2021 00:52:32

ung ho ms 4137 chi La Thi Tho;   thoi gian GD: 15/06/2021 23: 12: 27

           200,000

16-06-2021 00:54:40

ung ho ma so 4137 La Thi Tho;   thoi gian GD: 15/06/2021 23: 23: 46

           200,000

16-06-2021 00:57:36

CT DEN: 116661960303 Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho;   thoi gian GD: 15/06/2021 23: 41: 15

           200,000

16-06-2021 01:04:26

Ung ho Ma so 4137 Chi La Thi Tho;   thoi gian GD: 16/06/2021 00: 31: 59

           200,000

16-06-2021 01:04:39

Ung ho Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh;   thoi gian GD: 16/06/2021 00: 34: 02

           200,000

16-06-2021 01:05:11

4136;   lang thi be;   thoi gian GD: 16/06/2021 00: 38: 20

           200,000

16-06-2021 06:23:27

;   quan

             10,000

16-06-2021 07:34:55

DUONG THI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 4137

           200,000

16-06-2021 07:37:26

NGUYEN THI LINH Chuyen tien ma so 4138 Hoang Thi Hang

           200,000

16-06-2021 08:19:56

VO TE KHANG chuyen tien bn 4138

             30,000

16-06-2021 08:49:46

MAC THI THAM uh ms 4138 Hoang Thi Hang Thon Truc Chuan2 Dong Tien;   Trieu Son;   Thanh Hoa

           300,000

16-06-2021 08:54:21

So GD goc: 10002457 Ung ho chau be ma so 4124

           300,000

16-06-2021 09:00:50

So GD goc: 10002076 Ung ho chau be ma so 4127

           300,000

16-06-2021 09:13:38

CT DEN: 160135870781 UNG HO MA SO 4137

           500,000

16-06-2021 09:20:38

CT DEN: 116709207150 Ung ho Ma so 4138 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

16-06-2021 09:26:06

Ma so 4138 Hoang Thi Hang

             50,000

16-06-2021 10:13:09

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

16-06-2021 10:24:13

CT DEN: 116703602175 MS 4138 Em Hoang Thi Hang FT21167504030513

           100,000

16-06-2021 10:41:26

CT DEN: 116703622473 Ung ho MS4138 -   Thon Truc Chuan 2 -   Dong Tien -   Trieu Son -   Thanh Hoa FT21167370051367

           300,000

16-06-2021 11:13:45

MS 4138; em Hoang Thi Hang

             68,000

16-06-2021 11:22:50

So GD goc: 10013013 Ung ho Ms 4138

           100,000

16-06-2021 11:27:43

CT DEN: 116704949750 toi ung ho MS 4138 em Hoang Thi Hang o Thanh Hoa

           100,000

16-06-2021 11:30:42

uh ma so 4138 hoang thi hang

           300,000

16-06-2021 11:31:09

So GD goc: 10012771 Ma so 4137. Chi La Thi Tho

           200,000

16-06-2021 11:34:41

ung ho ms 4138

       2,000,000

16-06-2021 11:46:59

ung ho e hoang thi hang ma so 4138

           100,000

16-06-2021 11:50:27

ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           200,000

16-06-2021 11:50:52

ma 4138 e hoang thi hang

           200,000

16-06-2021 12:04:31

ms 4138;   em Hoang Thi Hang

             50,000

16-06-2021 12:48:23

Gui chi La Thi Tho ma so 4137

           300,000

16-06-2021 13:43:10

ms 4138 hoang thi hang

           500,000

16-06-2021 14:08:32

NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho MS 4136 em Lang thi Be

           200,000

16-06-2021 14:29:59

CT DEN: 116714650328 ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 14:36:24

Ho tro (Ma so 4138) Em Hoang Thi Hang

           200,000

16-06-2021 14:36:53

Ung ho Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang

           200,000

16-06-2021 14:48:37

ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 15:14:26

CT DEN: 116708116761 ung ho ma so 4138 e Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 15:29:29

CT DEN: 116708903413 Ung ho ma 4138 hoang thi hang FT21167521994088

           200,000

16-06-2021 15:38:23

Chuyen tien ung ho Ma so 4137

           200,000

16-06-2021 15:41:25

4138 Em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 16:03:57

CT DEN: 116709581235 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;   126000081304; DO NGOC LAN chuyen khoan giup do ma so 4138 em Hoang Thi Hang thon Truc Chuan 2 xa Dong Tien huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa

           200,000

16-06-2021 16:05:27

Ms 4134 Nguyen Thi Xuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

16-06-2021 16:07:20

Ms 4135 Le Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

16-06-2021 16:08:40

Ms 4136 Lang Thi Be Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

16-06-2021 16:10:11

Ms 4137 La Thi Tho Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

16-06-2021 16:11:32

Ms 4138 Hoang Thi Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

16-06-2021 16:22:22

ung ho em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 16:38:25

ung ho ma so 4138

           100,000

16-06-2021 16:40:24

ung ho ma so 4132

           100,000

16-06-2021 17:19:54

ung ho Ma so 4138 hoang thi hang

           100,000

16-06-2021 17:40:49

chuyen ma so 4138 hoang thi hang thanh hoa

       1,000,000

16-06-2021 17:47:16

4138;   hoang thi hang

           100,000

16-06-2021 18:06:26

NGUYEN QUANG LIEM chuyen cho em Hoang Thi Hang

           100,000

16-06-2021 18:25:24

Sunny ung ho chi La Thi Tho MS 4137. hai me con hay co gang len nhe.

           500,000

16-06-2021 18:28:14

4138;   Hoang Thi Hang

           300,000

16-06-2021 18:35:05

LPT ung ho ms 4138 Em Hoang Thi Hang

             50,000

16-06-2021 19:04:49

ung ho ma so 4138

       1,000,000

16-06-2021 19:08:17

ung ho chi LA THI THO (ms 4137)

           100,000

16-06-2021 19:19:25

CT DEN: 116712176020 Ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang FT21167601300382

           200,000

16-06-2021 19:34:09

CT DEN: 116812217775 Ma so 4136: Em Lang Thi Be,

           500,000

16-06-2021 19:34:47

Gui em Hoang Thi Hang

           500,000

16-06-2021 20:05:04

chuyen cho em hoang thi hang 4138

          500,000

16-06-2021 20:14:52

CT DEN: 116713887765 Giup do be Gia Nhu chua benh

           100,000

16-06-2021 20:52:02

CT DEN: 116713909601 4137 chi la thi tho

             50,000

16-06-2021 20:57:01

La Thi Thu Hang chuyen tien giup chi La Thi Tho Ma so 4137

           200,000

16-06-2021 21:00:44

CT DEN: 116714268571 Ung ho ma so 4137 La Thi Tho FT21168411924589

           100,000

16-06-2021 21:07:20

Ung ho me con chi La Thi Tho ma so 4137

           500,000

16-06-2021 21:17:47

CT DEN: 160136087925 Chi luu thi tho

             20,000

16-06-2021 21:34:05

CT DEN: 116770349056 Thu Ha ung ho ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dong Tien Trieu Son Thanh Hoa

           100,000

17-06-2021 02:56:58

;   hoa;     thoi gian GD: 17/06/2021 01: 43: 45

              5,969

17-06-2021 05:01:48

ma so 4137 chi la thi tho

           100,000

17-06-2021 05:05:56

CT DEN: 116722401698 Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137 FT21168536857341

           100,000

17-06-2021 06:12:57

UH chi La Thi Tho 0375735838

            50,000

17-06-2021 06:13:32

CT DEN: 116880032536 Ung ho me con chi La Thi Tho Dinh Hoa Thai Nguyen

           200,000

17-06-2021 06:14:49

TRIEU HUYEN TRANG ung ho chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 06:15:18

UNG HO CHI LA THI THO MS 4137 THAI NGUYEN

           100,000

17-06-2021 06:28:57

NGUYEN HUYEN ung ho me con chi Tho Thai Nguyen

       1,000,000

17-06-2021 06:35:42

CT DEN: 116823098288 MBVCB. 1198606019. 098288. Ma So 4137: ? La Thi Tho. CT tu 0451001871707 LE THI THOA toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           300,000

17-06-2021 06:48:30

giup 4137. chi la thi tho

           300,000

17-06-2021 06:58:42

tang ms 4138;   chau Hoang Thi Hang; Trieu son Thanh Hoa

           100,000

17-06-2021 07:14:59

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4139

             30,000

17-06-2021 07:18:30

NGUYEN THI HUYEN ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

             50,000

17-06-2021 07:20:33

NGUYEN HONG NGOC chuyen tien ung ho MS 4137 La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 07:28:23

ung ho c la thi tho ma so 4137

           200,000

17-06-2021 07:28:49

CT DEN: 116800008677 MBVCB. 1198645047. 008677. Gia dinh hoa si Vu Tuyen va NST ung ho MS 4139. CT tu 0021000394900 VU QUOC TUYEN toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

       1,200,000

17-06-2021 07:36:32

Ung ho me con chi Tho

           100,000

17-06-2021 07:43:08

CT DEN: 116800430820 4137 FT21168960904284

           200,000

17-06-2021 07:45:05

CT DEN: 116800434185 ung ho ma 4133

           200,000

17-06-2021 07:49:31

ung ho ms 4137 chi la thi mo

           300,000

17-06-2021 07:57:49

VU THI NGA chuyen tien ung ho Me con chi La Thi Tho Dinh Hoa Thai Nguyen

           200,000

17-06-2021 08:01:26

MA so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 08:02:14

ung ho MA so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 08:10:28

4137;   La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 08:27:14

VU VAN MINH ung ho 4136

           100,000

17-06-2021 08:33:51

CT DEN: 116880137165 Ma so 4137 chi la thi tho

           500,000

17-06-2021 08:46:42

ung ho ma 4139

           200,000

17-06-2021 08:46:56

CT DEN: 116808155341 Ung ho Ma so 4139 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

17-06-2021 08:54:00

So GD goc: 10006524 ung ho em Hoang Thi Hang ma so 4138

           200,000

17-06-2021 09:12:41

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

17-06-2021 09:13:38

ung ho ms 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 09:13:59

4137 -     La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 09:29:55

ung ho ms 4136 em Lang Thi Be

           300,000

17-06-2021 10:11:59

VUONG THI KIM HUU Chuyen tien

           100,000

17-06-2021 10:23:59

So GD goc: 10000028 Ung ho ma so 4138 Hoang Thi Hang TK TAI HA NOI

           400,000

17-06-2021 10:35:03

4137 ung ho cho chi La Thi Tho Tinh Thai Nguyen

           200,000

17-06-2021 11:01:19

CT DEN: 116804610247 Ung ho chi Tho Ms 4137 FT21168033048049

           100,000

17-06-2021 11:05:18

4138;   Hoang Thi Hang

           200,000

17-06-2021 11:06:35

4137;   La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 11:07:08

4133;   Do Thi Hop

           200,000

17-06-2021 11:10:53

NGUYEN THU NGA UNG HO MS 4138,   HOANG THI HANG,   DT:   0353086871

           500,000

17-06-2021 11:11:42

ms 4139;   co Nguyen Thi Lam

           100,000

17-06-2021 11:11:55

VU PHUONG LIEN UNG HO MS 4137,   CHI LA THI THO,   DT:   0375735838

           500,000

17-06-2021 11:12:21

So GD goc: 10012050 Ung ho Ms 4139

             50,000

17-06-2021 11:13:18

VU TRA MY UNG HO MS: 4136,   LANG THI BE,   DT:   0336195937

           500,000

17-06-2021 11:14:33

HA HAI YEN UNG HO MS 4134,   NGUYEN THI XUAN,   DT:   0382969772

           500,000

17-06-2021 11:32:03

LPT ung ho ms 4139 Chi Nguyen Thi Lam

           100,000

17-06-2021 11:50:15

MS 4136;   Lang Thi Be;   Dak Nong

           200,000

17-06-2021 12:20:06

MS 4139

             50,000

17-06-2021 12:46:24

ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 12:50:28

ung ho ms 4137 la thi tho

          100,000

17-06-2021 12:56:45

NGUYEN DINH THANG ung ho MS4107 LaThiTho

           100,000

17-06-2021 13:10:27

4137;   la thi tho

             50,000

17-06-2021 13:22:55

Ma 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 13:28:49

NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho MS 4237 chi La thi Tho

           100,000

17-06-2021 13:54:32

ck ung ho chi La thi Tho o Dinh Hoa;   thai Nguyen

           100,000

17-06-2021 14:01:14

TRANG chuyen tien ung ho nguoi ngheo

           100,000

17-06-2021 14:07:41

ung ho ma 4137 La Thi Tho

           500,000

17-06-2021 14:32:01

chau Dao Xuan Truong ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 14:35:30

chau Dao Xuan Truong (soc son) ung ho ma so 4139 Nguyen Thi Lam

           100,000

17-06-2021 14:38:02

Gui ma so 4139 Nguyen Thi Lam;   thon Sao Vang;   Kim Thanh;   Yen Thanh;   Nghe An

           500,000

17-06-2021 14:41:23

chau Dao Xuan Truong soc son ung ho ma so 4146 Lang Thi Be

           100,000

17-06-2021 14:45:03

Gui ma so 4135 Le Thi Thuy;   P. Dai Nai;     Tp. Ha Tinh;   tinh Ha Tinh

           500,000

17-06-2021 15:03:16

4139;   Chi Nguyen Thi Lam

           150,000

17-06-2021 15:06:30

TRAN THI LE ung ho ms 4137 La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 15:10:36

LE XUAN THAO chuyen tien ung ho e la thi tho

           200,000

17-06-2021 15:15:31

MAI THI MONG LANH Chuyen tien ho tro chi La Thi Tho MS 4137

           200,000

17-06-2021 15:19:13

CT DEN: 116808248507 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;   126000081304; Ung ho ma 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 15:23:27

NGUYEN VAN DUNG Chuyen tien ung ho be Vu. ma so 4137 . me chau Vu chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 16:18:21

CT DEN: 116809917470 uh chi La Thi Tho ms 4137 FT21168190062502

           200,000

17-06-2021 16:24:52

ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 16:36:41

CT DEN: 116816111035 Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang Dia chi Thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh H

           129,500

17-06-2021 16:56:49

TRAN THI THU THUY chuyen tien ma so 4137 la thi tho

           200,000

17-06-2021 17:08:15

HOANG PHI YEN chuyen tien cho Mso 4137

           300,000

17-06-2021 17:51:33

ung ho me con chi La Thi Tho ma so 4137

           200,000

17-06-2021 18:18:22

4137;   La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 18:27:32

Ung ho MS4136;   MS4135;     MS4133;   MS4137; MS4131;   MS4127

           600,000

17-06-2021 18:39:51

LUU THI THUY Chuyen tien ung ho chi La Thi Tho;   ma so 4137

           500,000

17-06-2021 19:42:00

Ung ho ma 4137

       1,000,000

17-06-2021 19:45:43

CT DEN: 116812320966 Mong chau vuot qua kho khan

           100,000

17-06-2021 20:10:22

PHUNG THI HANG NGA Chuyen tien ung ho ma so 4137

           100,000

17-06-2021 20:12:14

4137 ung ho chi la thi tho

           200,000

17-06-2021 20:18:38

Ho Nha Phuong Dung ung ho cho ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam

           100,000

17-06-2021 20:33:52

VU THI TRANG ung ho ma so 4137

           500,000

17-06-2021 20:34:00

4138;   hoang thi hang

           300,000

17-06-2021 20:41:05

NGUYEN VAN PHI chuyen tien ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           500,000

17-06-2021 20:53:41

ung ho me con chi Tho chau Vu. mong con khoi benh

           300,000

17-06-2021 21:16:39

CT DEN: 116814218749 giup do ma so 4138 FT21169680779364

       1,000,000

17-06-2021 21:22:14

ung ho em Nguyen Thu Vu (co me la chi La Thi Tho) tinh Thai Nguyen

           200,000

17-06-2021 21:41:47

4137 -     La Thi Tho

           100,000

17-06-2021 21:52:30

ung ho chi LA THI THO 4137

           200,000

17-06-2021 22:02:09

Linh Huong ung ho ma so 4137 . chi La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 22:05:50

chuyen tien ung ho Chi La thi tho 4137

           300,000

17-06-2021 22:11:47

DANG HUU TRI Chuyen tien ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

           500,000

17-06-2021 22:15:39

Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

17-06-2021 22:16:43

Ung ho chi La Thi Tho 4137

           200,000

17-06-2021 22:19:06

;   ti

             10,000

17-06-2021 22:20:26

dong gop giup chi La Thi Tho;   em Vu 4137

           100,000

17-06-2021 22:35:44

GIUP DO CHI LA THI THO MA SO 4137

           300,000

17-06-2021 22:38:29

ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           300,000

18-06-2021 00:41:19

Ung ho ma so 4137 chi LA THI THO;  thoi gian GD: 17/06/2021 22: 59: 17

           200,000

18-06-2021 00:46:51

ung ho chau Vu MS 4137 con chi La Thi Tho;   thoi gian GD: 17/06/2021 23: 36: 42

           100,000

18-06-2021 00:46:53

quyen gop ms 4139 nguyen thi lam;   thoi gian GD: 17/06/2021 23: 36: 55

           500,000

18-06-2021 00:51:46

UNG HO ME CON CHI THO VA CHAU VU;   thoi gian GD: 18/06/2021 00: 23: 26

           200,000

18-06-2021 00:52:07

CT DEN: 116900527651 UNG HO TRUONG HOP ME CON CHI THO MS 4137 -     180621 -   00: 27: 36 527651;   thoi gian GD: 18/06/2021 00: 27: 38

       1,000,000

18-06-2021 00:53:50

ms 4138 ; ;   ;   hoang thi hang;   thoi gian GD: 18/06/2021 00: 52: 19

           200,000

18-06-2021 04:18:49

TRAN NGOC RIENG chuyen tien

           100,000

18-06-2021 05:44:55

CT DEN: 116905040250 4137

             30,000

18-06-2021 05:45:28

CT DEN: 116905040349 4138

             30,000

18-06-2021 05:46:50

CT DEN: 116905040548 4139

             30,000

18-06-2021 05:48:23

MS4139;   Nguyen Thi Lam;   Nghe An

         500,000

18-06-2021 06:07:32

chuyen tien uh chi la thi tho ms 4137

           300,000

18-06-2021 07:00:05

LE HONG CHAU Chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

18-06-2021 07:16:46

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4140

             30,000

18-06-2021 07:43:36

nho bao dan tri chuyen giup ma so 4137

           100,000

18-06-2021 07:45:52

MS 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

18-06-2021 07:46:37

CT DEN: 116907007552 Ung ho chi La Thi Tho ma 4137

           300,000

18-06-2021 07:49:11

LPT ung ho ms 4140 Anh Phong Van Nguyen anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien

             50,000

18-06-2021 07:52:29

CT DEN: 116907092739 Ung ho Ma so 4140 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

18-06-2021 08:00:37

4135;   le thi thuy

           500,000

18-06-2021 08:00:45

ung ho me con chi La Thi Tho ms 4137

           500,000

18-06-2021 08:17:10

4140;   Anh Phong Van Nguyen

           100,000

18-06-2021 08:22:47

Le Thi Sac chuyen tien ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be . Thuong chau be

           300,000

18-06-2021 08:23:26

CT DEN: 116900657988 MS 4140

           100,000

18-06-2021 08:25:49

CT DEN: 116900658019 MS 4137

           100,000

18-06-2021 08:31:50

So GD goc: 10005876 Giup chi La Thi Tho MS 4137

           100,000

18-06-2021 08:39:19

ms 4140;   anh Phong Van Nguyen

             50,000

18-06-2021 08:40:57

MS 4140 anh Phong Van Nguyen

           200,000

18-06-2021 08:43:02

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

18-06-2021 08:49:02

Luong Bao Tran 9D THCS Quynh Mai ung ho Ma so 4138

           200,000

18-06-2021 08:50:28

DAO THI LINH chuyen tien ung ho ms4137 c Tho (Thai Nguyen)

           300,000

18-06-2021 08:53:11

So GD goc: 10007241 Ung ho Ms 4140

             50,000

18-06-2021 08:56:23

ong Tu Van ung ho ms 4140 chi Truong Thi Giang

       5,000,000

18-06-2021 08:58:09

So GD goc: 10000560 UNG HO CHI LA THI THO (MA SO 4137) tai CONG THUONG VN CN HOAN KIEM

           300,000

18-06-2021 09:03:24

ung ho MS4140

         200,000

18-06-2021 09:06:50

Ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen anh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien

           100,000

18-06-2021 09:09:12

Ma so 4137 Chi La Thi Tho

           100,000

18-06-2021 09:37:44

MS 4140

             50,000

18-06-2021 09:59:13

4137;   van phuong tan hiep tan uyen binh duong

       2,000,000

18-06-2021 10:10:13

Ung ho ma so 4133 Ba Do Thi Hop;   mong chi mau khoe

           150,000

18-06-2021 10:44:47

CT DEN: 116903715852 ho tro chi Giang

       1,000,000

18-06-2021 11:02:49

CT DEN: 116904555791 Ung ho MS4140 Phong Van Nguyen -   anh re chi Giang -   Xuan Noi -   Dong Anh -   HN FT21169072054549

           200,000

18-06-2021 11:17:11

Ma so 4137;   La Thi Mo

             50,000

18-06-2021 11:18:34

Ma so 4138;   Hoang Thi Hang

             50,000

18-06-2021 11:19:36

Ma so 4135;   Le Thi Thuy

             50,000

18-06-2021 11:20:24

Ma so 4134;   Nguyen Thi Xuan

             50,000

18-06-2021 11:20:25

4140;   mong c som binh phuc

           100,000

18-06-2021 11:21:15

Ma so 4133;   Do Thi Hop

             50,000

18-06-2021 11:22:00

Ma so 4132;   Dinh Thi Lan

             50,000

18-06-2021 11:22:43

Ma so 4131;   Nguyen Thi Hong

             50,000

18-06-2021 11:23:26

Ma so 4130;   Le Ngoc Phuong

             50,000

18-06-2021 11:24:10

Ma so 4129;   Nguyen Thi Thu

             50,000

18-06-2021 11:24:21

uh ms 4140

           100,000

18-06-2021 11:24:38

4140;   Chi Truong Thi Giang

           300,000

18-06-2021 11:24:54

Ma so 4128;   Nguyen Thi Oanh

             50,000

18-06-2021 11:45:41

Ho Nha Phuong Dung ung ho cho ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           100,000

18-06-2021 11:53:05

CT DEN: 116904595514 MoMo T093663 5366T129587 25491T97 0415TUng Ho muc Tam Long Nhan Ai den ma so 4140 chi TRUONG THI GIANG

             50,000

18-06-2021 11:56:31

4140

           100,000

18-06-2021 13:43:57

CT DEN: 116906610649 Ung ho MS4138 La Thi Tho

       1,000,000

18-06-2021 14:33:00

NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho chi Giang tai nan. Ma so 4140 Phong Van Nguyen

           200,000

18-06-2021 14:36:25

CT DEN: 116907718215 IBFT Quyen gop

       1,000,000

18-06-2021 15:14:19

MS4126;   Nguyen Thi Nhu

             50,000

18-06-2021 15:16:09

MS4124;   Nhat Tan

             50,000

18-06-2021 15:28:31

Ung ho MS 4138 ( em Hoang Thi Hang);   huyen Trieu Son;   tinh Thanh Hoa

           500,000

18-06-2021 15:42:18

4127;   Nguyen Thi Tra My

             50,000

18-06-2021 15:43:17

4128;   Nguyen Thi Oanh

             50,000

18-06-2021 15:44:02

ung ho chi tho ma so 4137

           200,000

18-06-2021 15:50:18

ung ho chi La Thi Tho

           300,000

18-06-2021 16:23:12

ung ho ma so 4140

           200,000

18-06-2021 17:04:34

4138;   Hoang Thi Hang

           700,000

18-06-2021 17:14:25

uh 4137 c La Thi Tho

       1,000,000

18-06-2021 17:29:18

chuc e mau binhphuc ve voi con nho nhe co len e gai

           250,000

18-06-2021 17:43:05

PHAM GIA TU giup Ms 4116

             50,000

18-06-2021 17:43:31

PHAM GIA TU giup Ms 4117

            50,000

18-06-2021 17:44:03

PHAM GIA TU giup Ms 4118

             50,000

18-06-2021 17:44:30

PHAM GIA TU giup Ms 4119

             50,000

18-06-2021 17:54:22

4138;   Em Hoang Thi Hang

           200,000

18-06-2021 17:55:04

4137;   Chi La Thi Tho

           200,000

18-06-2021 17:55:46

4139;   Chi Nguyen Thi Lam

           200,000

18-06-2021 17:56:24

4136;   Em Lang Thi Be

           200,000

18-06-2021 17:57:14

4135;   Chi Le Thi Thuy

           200,000

18-06-2021 17:57:43

4133;   Ba Do Thi Hop

           200,000

18-06-2021 17:58:29

4132;   Chi Dinh Thi Lan

           200,000

18-06-2021 17:59:34

4131;   Ba Nguyen Thi Hong

           200,000

18-06-2021 18:00:03

4129;   Chi Nguyen Thi Thu

           200,000

18-06-2021 18:00:35

4130;  Chi Le Ngoc Phuong

           200,000

18-06-2021 18:03:04

4137;   ung ho chi La Thi Tho

           200,000

18-06-2021 18:38:07

35719;   dong gop tien tiep kiem

               3,000

18-06-2021 18:59:33

CT DEN: 116919169908 Tin uh MS 4140 TRUONG THI GIANG.

             50,000

18-06-2021 19:02:44

CT DEN: 116919170585 Tin uh MS 4133 DO T HOP. ( Me PHAM THI HUE).

             50,000

18-06-2021 19:16:46

NGO THI THU HUONG chuyen tien ung ho me con chi La Thi Tho

           200,000

18-06-2021 19:57:05

NGUYEN THI MINH HOA chuyen tien ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           500,000

18-06-2021 20:43:28

ung ho gia dinh chau hang ma so 4138

           200,000

18-06-2021 21:25:25

CT DEN: 116914012624 MBVCB. 1202027252. 012624. Gia dinh hoa si Vu Tuyen va NST ung ho MS 4139. CT tu 0021000394900 VU QUOC TUYEN toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

       1,300,000

18-06-2021 22:19:41

0281000475272;   DonHoangPhuc

           100,000

18-06-2021 23:03:48

CT DEN: 116916144072 Vu Hong Nhung HP ung ho ban Truong Thi Giang ( Ha Giang)

           100,000

19-06-2021 01:58:46

ung ho e Hoang Thi Hang ms 4138

           500,000

19-06-2021 07:05:42

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4141

             30,000

19-06-2021 07:35:54

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang

           100,000

19-06-2021 08:25:28

ung ho ms 4141

       2,000,000

19-06-2021 08:31:56

CT DEN: 117008762257 UNG HO MA SO 4141: CHI NGO THUY TRANG -   190621 -   08: 32: 06 762257

         100,000

19-06-2021 08:48:50

NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 4135

           100,000

19-06-2021 09:00:42

2;

             50,000

19-06-2021 09:01:09

NGUYEN THI TU LAN ung ho MS 4137 chi La Thi Tho

           100,000

19-06-2021 09:17:30

LPT ung ho ms 4141 Chi Ngo Thuy Trang

             50,000

19-06-2021 09:33:35

Dong Gop cho Ngo Thuy Trang ; Ha Duc; Chau Hung A;     Vinh Loi ; Bac Lieu

           100,000

19-06-2021 10:20:22

CT DEN: 117010292676 Ung ho Ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

19-06-2021 11:16:00

CT DEN: 117011161557 4140,   4141,   4136,     4137, 4138, 4139 MOI HOAN CANH 200K

       1,200,000

19-06-2021 11:17:09

4141 ngo thuy trang

           200,000

19-06-2021 11:28:39

ung ho Ngo Thuy Trang( ma so 4141)

           500,000

19-06-2021 11:42:31

CT DEN: 117011173036 Ung ho tam long nhan ai

             50,000

19-06-2021 12:01:36

CT DEN: 117005339867 Ung ho ma so 4141 ngo thuy trang

           200,000

19-06-2021 12:04:54

CT DEN: 117005339941 Ung ho ma so 4139 nguyen thi lam

           200,000

19-06-2021 12:25:16

Gui co Lam ms 4139(Nghe An)

           300,000

19-06-2021 12:30:22

CT DEN: 117005715961 Tang chi ngo thi Thuy Trang ap Ha Duc xa chau Hung 3 Huyen vinh Loc Tinh Bac Lieu MS 4141

           100,000

19-06-2021 12:32:01

ms 4141

             30,000

19-06-2021 13:29:46

HUYNH THI NHU MAI ho tro Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang

           200,000

19-06-2021 13:37:29

CT DEN: 117006097610 MBVCB. 1202901391. 097610. Ung ho   -   ma so 4128: chi Nguyen Thi Oanh (me chau Duc Anh ). CT tu 0611001904695 LE THI HUONG TRANG toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           300,000

19-06-2021 13:38:32

NGHIEM THI NGA chuyen tien ung ho ma so 4141 Ngo Thi Thuy Trang

           500,000

19-06-2021 13:57:43

VU HONG PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 4137

           100,000

19-06-2021 14:14:33

gui c Trang ms 4141

       1,000,000

19-06-2021 14:33:47

Bui Hai Ly o Bac Ninh ung ho ma so 4141

           100,000

19-06-2021 14:56:18

uhms4137; 4138;   4136; 4130; 4135

           350,000

19-06-2021 15:30:18

MS 4137 Ung ho chi La Thi Tho xom Ban Quyen xa Diem Mac H Dinh Hoa Thai Nguyen

           100,000

19-06-2021 15:34:06

Mã sÑ 4141: ChË Ngô Thùy Trang

           500,000

19-06-2021 16:01:11

ma so 4141 chi ngo thuy trang

             50,000

19-06-2021 16:06:56

ma so 4136 em lang thi be

             50,000

19-06-2021 17:02:56

CT DEN: 117017834435 ung ho ma so 4139

           100,000

19-06-2021 17:09:26

;   yen

             10,000

19-06-2021 17:10:44

CT DEN: 117017848202 ung ho ma so 4137

           100,000

19-06-2021 17:14:30

CT DEN: 117017855050 ung ho ma so 4128

           100,000

19-06-2021 17:18:38

sdt 0376639868 ing ho ma so 4138 Hoang thi Hang truc chuan 2. dong tien. trieu son thanh hoa

           100,000

19-06-2021 17:21:27

sdt 0376639868 ung ho ma so 4139 nguyen thi Lam sao vang kim thanh nghe an

           100,000

19-06-2021 17:24:15

sdt 0376639868 ung ho ma so 4141 ngo thuy trang ap ha duc chau hung A vinh loi bac lieu

           100,000

19-06-2021 17:30:41

NGUYEN TUAN ANH;   chuyen tien ung ho ngo thuy trang;   ma so 4141

           200,000

19-06-2021 18:23:35

gui tang MS4141

           100,000

19-06-2021 18:24:11

gui tang MS4124

           200,000

19-06-2021 18:32:17

ms4136 chuc Gia Nhu manh khoe

           100,000

19-06-2021 18:53:07

CT DEN: 117011911273 4141 FT21170370360053

           100,000

19-06-2021 19:15:05

ung ho ms 4136

           500,000

19-06-2021 20:03:37

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

19-06-2021 20:46:42

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4141;   chi Ngo Thuy Trang

           100,000

19-06-2021 21:41:18

CT DEN: 117021241233 4139

             30,000

19-06-2021 21:46:53

CT DEN: 117021246491 4140

             50,000

19-06-2021 21:49:08

CT DEN: 117021248485 4141

             60,000

19-06-2021 21:53:26

ung ho ms4140 phong van nguyen

             50,000

19-06-2021 22:09:44

Chuyen tien Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang

          500,000

19-06-2021 22:47:38

UNG HO MA SO 4126 CHI NGUYEN THI NHU

           500,000

20-06-2021 00:48:00

ms 4141;   em Ngo Thuy Trang;   thoi gian GD: 19/06/2021 23: 33: 25

           100,000

20-06-2021 01:35:33

ma so 4139

           900,000

20-06-2021 01:37:20

ma so 4137

           300,000

20-06-2021 08:37:14

Ma so 4140. Anh Phong Van Nguyen

             50,000

20-06-2021 09:33:55

CT DEN: 117102330943 Ung ho Ms 4131

           100,000

20-06-2021 09:35:47

CT DEN: 117102332059 Ung ho MS 4130

           100,000

20-06-2021 09:47:09

MS 4141 -     chi Ngo Thuy Trang -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

20-06-2021 10:11:01

;   phuc

               5,000

20-06-2021 12:36:40

Ung ho ms 4138 em Hoang Thi Hang

          100,000

20-06-2021 14:36:12

Ma so 4139 Nguyen Thi Lam

           300,000

20-06-2021 15:01:08

CT DEN: 200136977022 ms108 chuc chi va cac chau luon khoe manh binh an may man

           100,000

20-06-2021 15:22:22

4126;   Giang Phuoc

           100,000

20-06-2021 18:54:49

CT DEN: 117118912185 4141

             50,000

20-06-2021 21:43:58

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

20-06-2021 21:52:06

4137;   La T Tho;     thai Nguyen

           100,000

20-06-2021 22:36:31

CT DEN: 117115840288 Ung ho ma so 4141 chi ngo thuy trang FT21172855449460

           300,000

20-06-2021 22:44:54

CT DEN: 117115011782 MBVCB. 1205328853. 011782. Ung ho chi Giang o Ha Giang bi tai nan. CT tu 0481000918253 PHAM THI ANH THU toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 14/06/2021   -   20/06/2021

 

14/06/2021

MB ( 870844) ( NGUYEN AN NHON transfers ung ho ma so 4134 chi nguyen thi xuan xom 4 ,   x quynh thanh ,   quynh luu)

           200,000

14/06/2021

MB ( 909285) ( NHAN MY TIEN chuyen khoan giup do ba HONG)

           100,000

14/06/2021

MB ( 952684) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4135 le thi thuy)

           200,000

14/06/2021

326863 -   Agribank;   1400206035022; NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MB ( 964023) ( ung ho ms 4136 em Lang Thi Be sdt 0336195937)

           500,000

14/06/2021

MB ( 971830) ( NGUYEN QUANG TUNG chuyen khoan)

           100,000

14/06/2021

507079 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho 4136

           100,000

14/06/2021

MB ( 974620) ( ung ho lang thi be ma so 4136)

           300,000

14/06/2021

MB ( 977285) ( ung ho ma so 4136 Em Lang Thi Be)

           200,000

14/06/2021

MB ( 979527) ( VU QUOC NAM chuyen khoan ung ho gia dinh e Lang Thi Be ma so 4136)

           200,000

14/06/2021

MB ( 981012) ( ung ho chau Ly Gia Nhu tinh Dak Nong)

           200,000

14/06/2021

MB ( 983021) ( Ung ho Lang thi Be. MS 4136)

           200,000

14/06/2021

789299 -   Agribank;   1400206035022; ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

MB ( 991270) ( NGUYEN THI HUONG ung ho ms 4136 em Lang Thi Be)

           500,000

14/06/2021

897785 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho 4136 lang thi be

           100,000

14/06/2021

MB ( 996846) ( ung ho ma so 4136)

           200,000

14/06/2021

MB ( 997781) ( Do Nguyen Cang ung ho MS 4136 be Ly Gia Nhu   tinh Dak Nong)

           200,000

14/06/2021

MB ( 998833) ( ung ho ma so 4136)

           100,000

14/06/2021

MB ( 000061) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4136 lang thi be)

           200,000

14/06/2021

033440 -   Agribank;   1400206035022; KHONG MINH TUNG ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021

045087 -   Agribank;   1400206035022;   Thuy Duong ung ho em Lang Thi Be ma so4136 thon 2 xa Nam dong huyen Cujut tinh Dak nong

           100,000

14/06/2021

MB ( 003282) ( UH 4136 . Em Lang Thi Be)

           200,000

14/06/2021

MB ( 009614) ( Chuyen giup Lang thi Be ma so 4136 sdt 0336195937)

           300,000

14/06/2021

173998 -   Agribank;   1400206035022; NGUYEN VAN THO ung ho be Ly Gia Nhu

           100,000

14/06/2021

MB ( 019548) ( ung ho MS 4136 em Lang Thi Be. Mong be som duoc chua tri)

           200,000

14/06/2021

MB ( 020811) ( Ung ho be Ly Gia Nhu)

           200,000

14/06/2021

MB ( 022082) ( NGUYEN VAN NGUYEN chuyen khoan)

           100,000

14/06/2021

744537 -   Agribank;   1400206035022; KIEU THU HIEN ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021

761035 -   Agribank;   1400206035022; ung ho be vay ca

           100,000

14/06/2021

767969 -   Agribank;   1400206035022; KIEU THU HIEN ung ho ma so 4131 ba Nguyen Thi Hong

           200,000

14/06/2021

MB ( 049477) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4136 chuc con mau khoe)

           300,000

14/06/2021

MB ( 050576) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4135 chuc chi co gang vuot qua hoan canh kho khan)

           200,000

14/06/2021

MB ( 051619) ( Anh em Nhan Nghia xin giup do ma so 4136   -   Lang Thi Be -     Thon 2 -   Nam Dong -     Cu Jut -   Dak Nong)

           200,000

14/06/2021

MB ( 066020) ( TRAN VAN QUYNH chuyen khoan ung ho be Gia Nhu)

           100,000

14/06/2021

MB ( 086823) ( PHAM THI THU HUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4136.   Lang Thi Be. )

           100,000

14/06/2021

194592 -   Agribank;   1400206035022; MS 4136 Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021

MB ( 131114) ( Ma so 4135, chi Le Thi Thuy)

           150,000

14/06/2021

MB ( 131606) ( Ma so 4136, em Lang Thi Be)

           100,000

14/06/2021 01h 07' 20

MB ( 816408) ( TRUONG VAN HIEN ung ho ma so 4134)

           200,000

14/06/2021 07h 51' 59

MB ( 969415) ( ung ho ms 4136 em Lang Thi Be)

           100,000

14/06/2021 08h 39' 13

MB ( 980891) ( NGUYEN THI MINH HONG chuyen khoan ung ho ma 4136)

           100,000

14/06/2021 08h 55' 30

MB ( 985507) ( PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup Lang Thi Be,   ma so 4136)

             50,000

14/06/2021 09h 11' 44

MB ( 841065) ( PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup Do Thi Hop,   ma so 4133)

            50,000

14/06/2021 12h 00' 38

MB ( 035610) ( Ung ho 4136)

             50,000

14/06/2021 12h 56' 13

MB ( 044104) ( TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be)

           100,000

14/06/2021 15h 45' 59

MB ( 893771) ( LE TAN TU chuyen khoan le thi thuy 4135)

           100,000

14/06/2021 15h 47' 22

MB ( 893990) ( LE TAN TU chuyen khoan nguyen thi xuan 4134)

           100,000

14/06/2021 20h 27' 18

1000AT1400 -     542655 -   Cty Thien Tan ung ho Ma so 4134 -   Nguyen Thi Xuan -   Nghe An FT21165880380686

           100,000

15/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   517994 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho 4136 luong thi be

           100,000

15/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   069201 -   Agribank;   1400206035022; BUI TRUNG HAU chuyen khoan ma so 4136

           200,000

15/06/2021

MB ( 180557) ( DINH THI TUNG chuyen khoan ms 4135 lethithuy HaTing)

           200,000

15/06/2021

MB ( 181036) ( LUU THI NGUYET Lao Cai ung ho Lang Thi Be)

           500,000

15/06/2021

MB ( 187422) ( VU DUC HIEU chuyen khoan ung ho ma so 4132)

             50,000

15/06/2021

MB ( 188518) ( ung ho ma so 4137,   chi La Thi Tho)

       1,000,000

15/06/2021

Ung ho ma so 4131

           200,000

15/06/2021

MB ( 214461) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4137 la thi tho)

           200,000

15/06/2021

198555 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho Ma so 4137 La Thi Tho

       1,000,000

15/06/2021

796000 -   Agribank;   1400206035022; TRINH VAN TUAN EM chuyen khoan ma so 4137

          300,000

15/06/2021

UNG HO MA SO 4A137 LA THI THO

           200,000

15/06/2021

MB ( 247981) ( ma so 4137,   chi La Thi Tho)

             50,000

15/06/2021

MB ( 298028) ( ung ho me con chi La Thi Tho)

           100,000

15/06/2021 00h 42' 28

MB ( 146809) ( LE THI DIEU chuyen khoan ung ho ma4136)

             50,000

15/06/2021 01h 02' 21

MB ( 138022) ( LE TAN TU chuyen khoan lang thi be 4136)

           100,000

15/06/2021 08h 44' 52

MB ( 193401) ( LE TAN TU chuyen khoan la thi tho 4137)

          100,000

15/06/2021 09h 52' 49

MB ( 212848) ( Gia dinh But Bi ung ho MS 4136)

           200,000

15/06/2021 13h 49' 58

MB ( 249016) ( ung ho ma so 4136)

           200,000

16/06/2021

MB ( 331852) ( Gui den ma so 4137 -   La Thi Tho)

          100,000

16/06/2021

MB ( 350639) ( Ung ho La Thi Tho)

           500,000

16/06/2021

MB ( 332232) ( LE THI HUONG ung ho ma so 4137)

           100,000

16/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   723576 -  

           200,000

16/06/2021

MB ( 387889) ( Ung ho be Lang Thi Be)

           600,000

16/06/2021

MB ( 403298) ( Ung ho em Hoang Thi Hang)

           300,000

16/06/2021

MB ( 433683) ( ung ho em Vu)

           100,000

16/06/2021

MB ( 447054) ( Chuc cac be vuot qua ck e Hoang Thi Hang -     thanh Hoa)

           100,000

16/06/2021

360569 -   Agribank;   1400206035022; HO TUONG HUAN chuyen khoan giup do em La Thi Tho -   tinh Thai Nguyen Ma so 4137

           500,000

16/06/2021

MB ( 493355) ( Ung ho Ma so 4137 La Thi Tho)

           200,000

16/06/2021

MB ( 500291) ( HOANG MINH QUANG ung ho em Hoang Thi Hang,     ma so 4138)

           300,000

16/06/2021

MB ( 512993) ( Ms 4138 em Hoang Thi Hoang)

       1,000,000

16/06/2021 02h 03' 05

MB ( 339908) ( NGUYEN VAN DIEN ung ho ma so 4137 la thi tho   -   thai nguyen)

           300,000

16/06/2021 02h 44' 09

MB ( 348668) ( PHAM VAN CHI chuyen khoanms 4137 la thi tho)

           100,000

16/06/2021 07h 15' 46

MB ( 361867) ( LE TAN TU chuyen khoan la thi tho 4137)

           100,000

16/06/2021 13h 54' 37

MB ( 450426) ( HO THANH QUOC chuyen khoan ma so4138)

       1,000,000

16/06/2021 16h 53' 00

MB ( 494394) ( LE TAN TU chuyen khoan hoang thi hang 4138)

           100,000

17/06/2021

MB ( 520929) ( Chau Hang thanh hoa)

             50,000

17/06/2021

MB ( 552160) ( MS4137,   La Thi Tho,   Thai Nguyen)

           200,000

17/06/2021

MB ( 554291) ( MS 4135,   Le Thi Thuy,   Ha Tinh)

           200,000

17/06/2021

MB ( 551912) ( 4138 Hoang Thi Hang)

       1,000,000

17/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   157163 -   Agribank;   1400206035022; VO THI KIM LIEN chuyen khoan ung ho chi LA THI THO xom Ban Quyen xa Diem Mac Dinh Hoa Thai Nguyen

           300,000

17/06/2021

139284 -   Agribank;   1400206035022; Ma 4137 gui chi LA THI THO

          100,000

17/06/2021

312696 -   Agribank;   1400206035022; Chi linh ung ho ma so 4137 chi la thi tho Xom ban quen xa diem mac huyen dinh hoa tinh thai nguyen Sdt chi tho 0375735838

           200,000

17/06/2021

321331 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho chi Tho

           500,000

17/06/2021

335194 -   Agribank;   1400206035022;   ung ho ma so 4137

           200,000

17/06/2021

336296 -   Agribank;   1400206035022; LE THANH PHONG chuyen khoan

           200,000

17/06/2021

MB ( 592643) ( PHUNG THI MAI chuyen khoan ung ho La Thi Tho ma so 4137)

           500,000

17/06/2021

MB ( 596808) ( MS 4137 Chi La thi Tho)

           100,000

17/06/2021

795058 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho me con chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021

MB ( 618471) ( NGO THI TINH chuyen khoan)

           100,000

17/06/2021

MB ( 622337) ( A Son -   c Duong ung ho ma so 4136 -     Lang Thi Be)

       2,000,000

17/06/2021

MB ( 623514) ( A Son -   c Duong ung ho ma so 4131 -     ba Nguyen Thi Hong)

       1,500,000

17/06/2021

MB ( 624114) ( Thuy Duong ung ho ma so 4124 -   a Doan Anh Nam -     bo chau Nhat Tan)

       1,000,000

17/06/2021

MB ( 638172) ( UH chi la thi tho ma 4137)

           200,000

17/06/2021

756223 -   Agribank;   1400206035022; MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho ma so 4137 -   La Thi Tho

           100,000

17/06/2021

839947 -   Agribank;   1400206035022; HIEU ck ung ho chi La thi tho ms 4137

       1,000,000

17/06/2021

MB ( 671031) ( NGUYEN BICH THAO chuyen khoan giup MS4137 chi THO)

           500,000

17/06/2021

MB ( 680659) ( Ung ho ma so 4135 4137 4133 4115 4053 moi ma so 200k)

       1,000,000

17/06/2021

MB ( 683802) ( NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ma so 4137 La thi tho)

           200,000

17/06/2021

699216 -  Agribank;   1400206035022; ung ho chau Vu -   Thai Nguyen

           100,000

17/06/2021

876051 -   Agribank;   1400206035022; Ung ho ma so 4139 Nguyen thi lam

           300,000

17/06/2021 06h 41' 15

MB ( 561463) ( LE TAN TU chuyen khoan nguyen thi lam 4139)

           100,000

17/06/2021 12h 42' 27

MB ( 636307) ( NGUYEN NGOC SON chuyen khoan ung ho MS 4135)

           200,000

17/06/2021 16h 17' 09

MB ( 678912) ( ung ho ms 4139 chi Nguyen Thi Lam)

           100,000

18/06/2021

MB ( 731331) ( NGUYEN THI KIM CUC chuyen khoan)

           100,000

18/06/2021

MB ( 715244) ( DOAN THI HUONG ung ho La Thi Tho)

           100,000

18/06/2021

MB ( 742041) ( CHAU DO TRA MI chuyen khoan 4138 Hoang Thi Hang)

           500,000

18/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   381946 -   Agribank;   1400206035022; Ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam

           100,000

18/06/2021

MB ( 739550) ( ung ho giup do chi la thi tho,   ma so 4137)

           300,000

18/06/2021

MB ( 749591) ( NGUYEN THI HAI LY chuyen khoan ung ho )

             50,000

18/06/2021

MB ( 753621) ( TRUONG TAN THIEN so dt. 0945590299. ung ho chi la thi tho va chau nguyen thu vu)

           500,000

18/06/2021

MB ( 769396) ( VU DUC HIEU ung ho ma so4135)

             50,000

18/06/2021

448163 -   Agribank;   1400206035022; VI VAN CHI chuyen khoan

           500,000

18/06/2021

460086 -   Agribank;   1400206035022; Doc gia Tran van than ung ho MS 4137 LaThi Tho

           200,000

18/06/2021

PHAN THI MINH THUY nộp tiền : MA SO 4131 BA NGUYEN THI HONG,     XOM HO SON,   NAM TIEN,   PHO YEN THAI NGUYEN

           500,000

18/06/2021

781337 -   Agribank;   1400206035022; PHAM THI NGOC GIAU chuyen khoan cho ma so 4140

           200,000

18/06/2021

Ma so 4138 Em Hoang thi hang

           100,000

18/06/2021

557764 -   Agribank;   1400206035022; Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang

           500,000

18/06/2021

650069 -   Agribank;   1400206035022; MS4139

           100,000

18/06/2021

967658 -   Agribank;   1400206035022; DO THI CHIEN chuyen khoan ung ho chi Giang -   Ha Giang

           200,000

18/06/2021

MB ( 852584) ( Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen -   anh re truc tiep cham soc chi Truong Thi Giang)

           500,000

18/06/2021

MB ( 907014) ( ung ho ms 4140 phong van nguyen)

           500,000

19/06/2021

MB ( 934172) ( ung ho ma so 4140)

             70,000

19/06/2021

MB ( 961015) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4140)

             50,000

19/06/2021

MB ( 989104) ( ung ho ma so 4141)

          200,000

19/06/2021

446973 -   Agribank;   1400206035022; PHAM VAN HUONG chuyen khoan

       1,000,000

19/06/2021

692127 -   Agribank;   1400206035022; PHAM LE DUNG ung ho ma 4117

             50,000

19/06/2021

MB ( 018883) ( giup ma so 4140 Phong Van Nguyen)

           200,000

19/06/2021

MB ( 019142) ( giup ma so 4141 Ngo Thuy Trang)

           200,000

19/06/2021

MB ( 044141) ( CHAU THANH PHUONG chuyen khoan ung ho gia dinh a tri chi trang 4141)

           200,000

19/06/2021

830493 -   Agribank;   1400206035022; Ma so 4136 Lang Thi Be

           100,000

19/06/2021

MB ( 050646) ( Ung ho me con c ngo thuy trang ap ha duc xa chau hung a huyen vinh loi bac lieu)

           200,000

19/06/2021

867106 -   Agribank;   1400206035022; Ma so 4141 Ngo Thuy Trang 0839922616

           100,000

19/06/2021

MB ( 063065) ( HOANG NGOC OANH chuyen khoan ung ho Ma so 4143)

             50,000

19/06/2021

MB ( 075054) ( 4141 ngo thi thuy trang)

           200,000

19/06/2021

MB ( 083026) ( Tamlongnhanai MS4141)

           200,000

19/06/2021 09h 23' 30

MB ( 982658) ( LE TAN TU chuyen khoan ngo thuy trang 4141)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 14/06/2021   -   20/06/2021

 

14/06/2021 07:19:49

REM Tfr Ac: 43210001411393 TRUONG VAN DU ung ho em Lang Thi Be,   dia chi thon 2,   xa Nam Dong,   huyen Cu Jut,   Dak Nong

             50,000

14/06/2021 07:24:20

REM Tfr Ac: 21310000672765 NGUYEN THI HUONG ung ho ms 4131,   4133,   4136 moi ms 500k

       1,500,000

14/06/2021 07:26:39

REM TKThe : 6668688181188,   tai MB. Ung ho ma so 4136 Lang Thi Be Chuc chau manh khoe -   CTLNHIDI000001134511157 -   11 -     CRE -   002

             50,000

14/06/2021 07:41:33

REM Tfr Ac: 22210000268063 NGUYEN THI HOAN VINH ma so 4136 ung ho

             50,000

14/06/2021 07:47:07

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO LANG THI BE MA SO 4136

           10,000

14/06/2021 07:48:22

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI LE THI THUY MA SO 4135

             10,000

14/06/2021 07:49:02

REM Tfr Ac: 36010000121446 DO VAN HOAI ung ho 4136

           100,000

14/06/2021 07:50:31

REM Tfr Ac: 37610000172467 DO THU GIANG ung ho ma so 4136 lang thi be

           500,000

14/06/2021 07:54:43

REM Tfr Ac: 42410000047246 PHAN THI THANH THUY Chuyen tien ung ho ma 4136

           100,000

14/06/2021 08:00:20

REM TKThe : 19036113425011,   tai TCB. Ung ho ms 4136 lang thi be FT21165305748608 -   CTLNHIDI000001134555492 -   11 -     CRE -   002

             50,000

14/06/2021 08:06:07

REM Tfr Ac: 68010000444678 LE TAN PHU ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021 08:08:33

REM Tfr Ac: 12910000038992 LE NGOC DUNG ung ho Lang Thi Be ma so 4136

           100,000

14/06/2021 08:13:11

REM Tfr Ac: 12210000787259 TRAN THI HAU ung ho ma so 4136 em lang thi be

           500,000

14/06/2021 08:15:03

REM Tfr Ac: 22210000262135 LE HONG QUAN ung ho ma so 4136 lang thi be

           300,000

14/06/2021 08:15:31

REM Tfr Ac: 22010000103957 O@L 026001 212201 0 0 89634073 Ung ho ma so 4136 Em Be

       1,000,000

14/06/2021 08:20:26

REM Tfr Ac: 36010000085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4136

           200,000

14/06/2021 08:24:17

REM TKThe : 10922143915010,   tai TCB. Trung Kien giup do Ma so 4136. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21165014803809 -   CTLNHIDI000001134600385 -   11 -     CRE -   002

           400,000

14/06/2021 08:26:10

REM TKThe : 2020109163696868,   tai SCB. le thi hoaf ung ho ma 4136 -     CTLNHIDI000001134604504 -   11 -   CRE -   002

           500,000

14/06/2021 08:26:43

REM Tfr Ac: 21510001714503 NGUYEN XUAN TRUONG Ma 4136

           100,000

14/06/2021 08:37:20

REM Tfr Ac: 11610000267093 NGUYEN LAN PHUONG Ung ho ma so 4136,   em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 08:42:34

REM Tfr Ac: 65010001362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4136 em Lang thi be

             50,000

14/06/2021 08:45:31

REM Tfr Ac: 34110000955886 VU VUONG TUAN MS 4136

           200,000

14/06/2021 08:57:29

REM TKThe : 19027467706019,   tai TCB. 4136 Lang Thi Be Cu Jut Dak Nong dung la kho qua rung gia lay nuoc boi len khap co the be thu FT21165891574898 -     CTLNHIDI000001134681362 -   11 -   CRE -   002

           500,000

14/06/2021 09:00:08

REM Tfr Ac: 31010000165528 NGUYEN THI DUYEN SV ung ho ms 4136

           200,000

14/06/2021 09:02:14

REM TKThe : 0151000356008,   tai 191919. Ung ho ma so 4136 chau Lang Thi Be -     CTLNHIDI000001134694290 -   11 -   CRE -   002

           200,000

14/06/2021 09:02:49

REM Tfr Ac: 46810001535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 09:30:57

REM Tfr Ac: 16010000494557 PHAM THI THU THUY ung ho ma 4131 ma 4135 moi ma 200k. ma 4116 ma 4136 moi ma 100k

           600,000

14/06/2021 09:33:40

REM TKThe : 19132267814011,   tai TCB. MA SO 4131 BA NGUYEN THI HONG DC XA HO SON XA NAM TIEN TX PHO YEN TINH THAI NGUYEN FT21165662414616 -     CTLNHIDI000001134787598 -   11 -   CRE -   002

             50,000

14/06/2021 09:40:30

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4135 gd chi le thi thuy

           300,000

14/06/2021 10:11:26

REM Tfr Ac: 12110000260920 NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien ma so 4136 be lang thi be

           200,000

14/06/2021 10:16:12

REM Tfr Ac: 65210000816281 HOANG VAN HAI Ma so. 4136 Em Lang Thi Be Thon 2 xa Nam Dong Huynh Cu Jus Tinh Dac Nong

           100,000

14/06/2021 10:22:45

REM 991021061422368 BO -   DANG PHI SON FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   Ma so: 4136 Lang Thi Be thon 2, Nam D ong,   CuJut, DakNong. 0336195937 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

14/06/2021 10:24:32

REM TKThe : 19036411152011,  tai TCB. MS 4136.   Mong chau som khoe manh FT21165791597000 -     CTLNHIDI000001134945509 -   11 -   CRE -   002

           300,000

14/06/2021 10:27:55

REM TKThe : 19036411152011,   tai TCB. MS 4134.   Mong cac chau som thanh tai FT21165329239095 -   CTLNHIDI000001134956067 -   11 -   CRE -     002

           300,000

14/06/2021 10:30:51

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021 10:33:06

REM TKThe : 19036611056015,   tai TCB. Ung ho be Ma so 4136 em Lang thi be sdt 0336195937 Dak Nong FT21165004503254   -   CTLNHIDI000001134973328 -   11 -   CRE -     002

           200,000

14/06/2021 10:37:04

REM Tfr Ac: 26015000022226 PHAM THI THU HA MS 4136 em Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021 10:37:20

REM Tfr Ac: 12110000371196 VU THI LE CAM Chuyen tien ung ho ma 4136 Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021 10:44:11

REM Tfr Ac: 12110000335998 TRAN THI HONG LINH Ho tro ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 10:51:01

REM Tfr Ac: 45010000188225 PHAM THI MINH ung ho ms 4136

           200,000

14/06/2021 10:55:09

REM Tfr Ac: 12510000111105 NGUYEN DUC NANG Ms 4136 ung ho be Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021 11:01:38

REM TKThe : 191837328,   tai VPB. Em Lang Thi Be binh an mau khoe -     CTLNHIDI000001135063637 -   11 -   CRE -   002

           200,000

14/06/2021 11:03:09

REM Tfr Ac: 12010006897657 BUI THI THU HUONG chuc con lang thi be mau khoi

           100,000

14/06/2021 11:07:25

REM TKThe : 9704229260325555,   tai MB. Ms 4136   -   CTLNHIDI000001135081456 -   11 -   CRE -     002

           200,000

14/06/2021 11:08:23

REM Tfr Ac: 21710000041080 NGUYEN MINH DUC Chuyen tien ung ho Ma so 4135 chi Le Thi Thuy

           200,000

14/06/2021 11:11:22

REM Tfr Ac: 12010000268228 PHAM VIET TUNG Ma so 4136 UH em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 11:12:32

REM Tfr Ac: 65010003448847 NGUYEN TRUONG THUY CT MS 4129 DEN 4136. MOI MS 100. 000D.

           800,000

14/06/2021 11:17:04

REM Tfr Ac: 42510000439433 NGUYEN THI HOA chuc be Gia Nhu manh khoe

           100,000

14/06/2021 11:17:19

REM Tfr Ac: 35110000013486 PHAM DUC VINH Ung ho ma so 4136,   em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 11:20:25

REM Tfr Ac: 62610000492228 PHAN VAN DUC Ct ung ho be gia nhu,   ms 4136

           100,000

14/06/2021 11:21:39

REM TKThe : 19031778114880,   tai TCB. Ung ho MS4136 Lang Thi Be FT21165600712692 -   CTLNHIDI000001135123969 -   11 -     CRE -   002

           100,000

14/06/2021 11:22:11

REM Tfr Ac: 12210000281405 NGUYEN HONG QUANG Ung ho em Lang Thi Be 4136

       1,000,000

14/06/2021 11:24:33

REM TKThe : 19027936168015,   tai TCB. Ms 4136 e Lang Thi Be FT21165400304204 -     CTLNHIDI000001135132510 -   11 -   CRE -   002

           200,000

14/06/2021 11:24:52

REM Tfr Ac: 21410000897945 TO THI DAO Chuyen tien ung ho ma so 4136

           500,000

14/06/2021 11:25:31

REM Tfr Ac: 12210000281405 NGUYEN HONG QUANG Ung ho Ba Nguyen Thi Hong 4131

       1,000,000

14/06/2021 11:29:32

REM Tfr Ac: 21310000528512 NGUYEN THI HONG NGAN ung ho ms4136 lang thi be

           300,000

14/06/2021 11:29:36

REM TKThe : 19134084859017,   tai TCB. Ung ho ma so 4136. Chuc be Nhu lanh benh,   me Be khoe manh. FT21165653101003 -     CTLNHIDI000001135146734 -   11 - CRE -     002

           500,000

14/06/2021 11:35:47

REM Tfr Ac: 45210000740841 NGUYEN QUYNH NGA Nguyen Quynh Nga VHWP ung ho MS 4130 Le Ngoc Phuong

           100,000

14/06/2021 11:42:15

REM TKThe : 19031776409018,   tai TCB. Ma so 4136 Chu Trung gop chut de Gia Nhu kham benh mong con khoe lai FT21165525480521   -   CTLNHIDI000001135180537 -   11 -   CRE -     002

           200,000

14/06/2021 11:45:05

REM Tfr Ac: 21510003338510 LE THI HONG VAN ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021 11:58:23

REM Tfr Ac: 67010000913218 VU THI NGUYET ANH 4136LangthiBe

           100,000

14/06/2021 12:12:57

REM Tfr Ac: 67210000600602 LE THI DUYEN ung ho em lang thi be,   ma so 4136

           100,000

14/06/2021 12:20:32

REM Tfr Ac: 19910000246723 LE ANH TU Chuyen tien ung ho em lang thi be ma so 4136

           200,000

14/06/2021 12:23:06

REM Tfr Ac: 21510001577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho MS 4130 Le Ngoc Phuong

           300,000

14/06/2021 12:26:20

REM Tfr Ac: 16010000094188 NGUYEN VAN DUY ck toi Lang Thi Be va be Ly Gia Nhu

             50,000

14/06/2021 12:28:24

REM Tfr Ac: 27910000320091 NGUYEN THI THU HIEN ma so 4136 em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong,     huyen Cu Jut,   Dac Nong

           100,000

14/06/2021 12:36:18

REM Tfr Ac: 12210001897975 NGUYEN THI HA Chuyen tien ung ho MS 4136

           100,000

14/06/2021 12:39:18

REM Tfr Ac: 73010000465804 PHAM NHU THUAN Ung ho 4136

           100,000

14/06/2021 12:41:48

REM Tfr Ac: 12010005926868 NGUYEN THANH HUONG ung ho ms4136

           500,000

14/06/2021 13:09:18

REM TKThe : 19110199999029,   tai TCB. Uh e be FT21165730372798 -     CTLNHIDI000001135363418 -   11 -   CRE -   002

           200,000

14/06/2021 13:27:18

REM Tfr Ac: 26110000000394 DAM THI LOC UNG HO E LANG THI BE MS 4136

           100,000

14/06/2021 13:39:40

REM Tfr Ac: 44010000467453 NGUYEN THI LIEN nguyen thi lien chuyen tien ho tro ma so 4136 e Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 13:42:59

REM Tfr Ac: 21110000767694 LE THUY HANG Le Thuy Hang,   HN ung ho MS 4135

           200,000

14/06/2021 13:46:59

REM Tfr Ac: 12010005917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4136

             30,000

14/06/2021 13:56:56

REM Tfr Ac: 69110000151279 VU DUC TRONG Ungho ma so 4131 BE BINH AN mo coi me

           100,000

14/06/2021 14:00:00

REM TKThe : 19033680878011,   tai TCB. MS 4136 Em Lang Thi Be FT21165800660069 -   CTLNHIDI000001135467149 -   11 -     CRE -   002

           300,000

14/06/2021 14:04:51

REM Tfr Ac: 56010001080380 TRAN THI QUYNH TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4136 be Gia Nhu o Daklak

           100,000

14/06/2021 14:08:27

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4131

           100,000

14/06/2021 14:08:57

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4136

           100,000

14/06/2021 14:10:07

REM TKThe : 9704229224620265,   tai MB. ung ho ma 4135 -     CTLNHIDI000001135492818 -   11 -   CRE -   002

           200,000

14/06/2021 14:28:19

REM Tfr Ac: 47110001327440 MAI THI THANH NGA chuc be nhanh khoe manh

         120,000

14/06/2021 14:33:29

REM Tfr Ac: 21110000194195 DO THI YEN 4136

           100,000

14/06/2021 14:34:34

REM Tfr Ac: 34110000080919 VUONG THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 14:48:16

REM Tfr Ac: 31410002280188 TRAN THI THANH NHAN ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021 14:55:49

REM Tfr Ac: 43210000986755 VU THI MINH TRANG Chuyen tien uh ma so4163 lang thi Be

           100,000

14/06/2021 15:00:14

REM Tfr Ac: 31410000862562 NGUYEN CHANH TOAN Ma so 4136 Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021 15:00:41

REM TKThe : 1012841353,   tai SHB. M s 4136 Em Lng Th B a ch Thn 2 x Nam Dong huyn C Jt tnh k Nng -   CTLNHIDI000001135641690 -   11 -     CRE -   002

           200,000

14/06/2021 15:02:03

REM Tfr Ac: 31410000862562 NGUYEN CHANH TOAN Ma so 4135 Le Thi Thuy

           200,000

14/06/2021 15:21:42

REM Tfr Ac: 60110000779267 LE DINH LY Ung ho Em Lang thi Be, thon 2, xa Nam Dong, huyen Cu Jut, tinh Dak Nong.

           200,000

14/06/2021 15:36:13

REM Tfr Ac: 46110000342571 NGUYEN DANH TU ung ho chau LANG THI BE MS 4136

           200,000

14/06/2021 15:40:26

REM Tfr Ac: 39010001053365 PHAM THI LOAN Ma 4136

             50,000

14/06/2021 15:44:02

REM Tfr Ac: 58010000367819 NGUYEN THI HONG SI Chuyen tien Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           300,000

14/06/2021 15:46:50

REM Tfr Ac: 72110000356416 NGUYEN THI HIEN Chuyen tien

           150,000

14/06/2021 15:58:49

REM Tfr Ac: 21410000277291 NGUYEN THANH THUY ung ho be Lang Thi Be

           300,000

14/06/2021 16:10:25

REM Tfr Ac: 42110000018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4135

           200,000

14/06/2021 16:18:25

REM Tfr Ac: 51510000161088 MAI NGOC HUONG ung ho MS 4136

           200,000

14/06/2021 16:20:20

REM TKThe : 19021412047999,   tai TCB. Ac Thy Hoang -     Ung ho be Gia Nhu ma 4136 FT21165920863400 -     CTLNHIDI000001135916872 -   11 -   CRE -   002

           500,000

14/06/2021 16:24:11

REM Tfr Ac: 58010000367819 NGUYEN THI HONG SI Chuyen tien Ung ho ma so 4135 Le Thi Thuy dia chi To dan pho 2 phuong Dai Nai Tp Ha Tinh tinh Ha Tinh

           300,000

14/06/2021 16:45:07

REM Tfr Ac: 16010000114536 PHAM THI THUY HOA ung ho chau Lang Thi Be ,   ma 4136 ,   Dak Nong

           200,000

14/06/2021 17:21:32

REM Tfr Ac: 46610000755420 LE HA TRUNG DUNG ung ho be Gia Nhu ma so 4136

           100,000

14/06/2021 17:36:19

REM Tfr Ac: 42510001437980 DAO HAI LY Dao Hai Ly ung ho ms 4136

          450,000

14/06/2021 17:40:00

REM Tfr Ac: 60110000794321 NGUYEN DUC TRI ma so 4136 be Ly Gia Nhu

           200,000

14/06/2021 17:54:43

REM TKThe : 060154304056,   tai Sacombank. IBFT Ma so 4136 . Em Lang thi Be -     CTLNHIDI000001136228133 -   11 -   CRE -     002

             10,000

14/06/2021 17:59:12

REM Tfr Ac: 44010000430437 PHAM THI THU Chuyen tien ung ho Ma so 4135

           200,000

14/06/2021 18:31:18

REM TKThe : 19026797758019,   tai TCB. Ung ho e Lang Thi Be. Ma so 4136 FT21165670626862 -     CTLNHIDI000001136324288 -   11 -   CRE -   002

             50,000

14/06/2021 19:11:46

REM Tfr Ac: 12110000389904 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4136,   em Lang Thi Be.

           200,000

14/06/2021 19:18:49

REM Tfr Ac: 39010001191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4136

           100,000

14/06/2021 19:29:24

REM Tfr Ac: 21510003773962 NGUYEN HOANG TU Ung ho Em Lang Thi Be Ms 4136

           200,000

14/06/2021 19:52:35

REM Tfr Ac: 28910000208923 TONG THI THU GIANG UNG HO MS 4136 EM LANG THI BE

           300,000

14/06/2021 19:57:10

REM Tfr Ac: 46510000581974 NGUYEN THI TRANG ung ho ms 4136 em lang thi be daknong

           200,000

14/06/2021 20:01:49

REM Tfr Ac: 50510000449514 HOANG THI HOA Chuyen tien

           200,000

14/06/2021 21:30:22

REM TKThe : 19034227265011,   tai TCB. Ung ho ma 4136 FT21166430736495 -     CTLNHIDI000001136734853 -   11 -   CRE -   002

             50,000

14/06/2021 21:32:40

REM Tfr Ac: 45210000658801 NGUYEN DUY LAM nguyen duy lam ung ho ma so 4136 em LANG THI BE,     dia chi thon 2 xa nam dong huyen cu jut tinh dak nong, sdt 0336195937

           100,000

14/06/2021 21:49:52

REM Tfr Ac: 31510000826769 LE ANH NGUYET Chuyen tien cho Ma so 4135 Le thi Thuy

           300,000

14/06/2021 21:58:50

REM Tfr Ac: 31510000826769 LE ANH NGUYET Chuyen tien cho Ma so 4134 Chi Nguyen thi Xuan

           300,000

14/06/2021 22:01:04

REM Tfr Ac: 31510000826769 LE ANH NGUYET Chuyen tien cho Ma so 4136 em Lang thi Be

           300,000

14/06/2021 22:36:04

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021 22:46:45

REM Tfr Ac: 76010000504502 PHAN THI PHUONG ma 4136 em LANG THI BE

           500,000

15/06/2021 01:47:43

REM Tfr Ac: 14410000065849 DANG QUY HUNG Ung ho truong hop 4136 Transaction at date 2021 -     06 -   14 -   23. 04. 55

       1,000,000

15/06/2021 06:36:52

REM TKThe : 19033680878011,   tai TCB. Ms 4137 La Thi Tho FT21166379088333 -     CTLNHIDI000001136984957 -   11 -   CRE -   002

           200,000

15/06/2021 07:53:26

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG Chuyen tien ma so 4137

           200,000

15/06/2021 07:54:51

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG Chuyen tien ma so 4136

           200,000

15/06/2021 07:57:33

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG Chuyen tien 4134

           200,000

15/06/2021 07:58:26

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 89675458 ung ho ma so 4136 lang thi be

             30,000

15/06/2021 08:02:03

REM Tfr Ac: 44310000361325 TRAN THI THUY Chuyen tien ung ho maso 4136

           300,000

15/06/2021 08:02:18

REM Tfr Ac: 48310000220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 08:02:26

REM Tfr Ac: 22210003099174 HOANG VAN THANH Ma So 4136 Lang Thi Be

           100,000

15/06/2021 08:05:34

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHI LA THI THO MA SO 4317

             10,000

15/06/2021 08:06:00

REM Tfr Ac: 36010000643409 LE THI QUYNH ANH ung ho ma so 4137 la thi tho

             50,000

15/06/2021 08:07:49

REM TKThe : 05957026996,   tai SCB. ung ho nguyen thi thu ms 4129,   la thi tho ms 4137 -     CTLNHIDI000001137084819 -   11 -   CRE -   002

           100,000

15/06/2021 08:11:13

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG Chuyen tien ma sov 4133

           200,000

15/06/2021 08:16:01

REM Tfr Ac: 48310000395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 4137

           100,000

15/06/2021 08:18:09

REM Tfr Ac: 72110000367135 HUYNH THI CAM CHAU GIUP DO EM LANG THI BE MS 4136 DC THON 2 XA NAM DONG H. CU JUT TINH DAK NONG

       5,000,000

15/06/2021 08:20:53

REM Tfr Ac: 12610001050891 VU VAN TU Ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 08:33:05

REM Tfr Ac: 21110000625631 PHAM THI THOA giup con chi La Thi Tho xom Ban Quyen,   xa Diem Mac huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

       1,000,000

15/06/2021 08:44:09

REM Tfr Ac: 12312000027107 NGUYEN NGOC LIEU Ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           300,000

15/06/2021 08:45:40

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 08:59:15

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 09:00:41

REM Tfr Ac: 61110000000836 LE VAN THANH Chuyen tien ho tro MS4137 La thi Tho DT 0375735838 .

       1,000,000

15/06/2021 09:02:56

REM Tfr Ac: 21610000119175 CAO THI HANG NGA ung ho ma 4137 La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 09:03:40

REM Tfr Ac: 32810000825946 LUU VAN CUONG ma so 4137

           300,000

15/06/2021 09:07:15

REM Tfr Ac: 45010001946666 TU CHIEU DONG MS 4136 EM LANG THI BE,   T2,   XA NAM LONG,   H CU JUT,     DAK NONG

           200,000

15/06/2021 09:08:48

REM Tfr Ac: 45010001946666 TU CHIEU DONG Ms 4137 C LA THI THO,   X BAN QUYEN,   X DIEN MAC,   H DINH HOA,   THAI NGUYEN

           200,000

15/06/2021 09:08:48

REM Tfr Ac: 11910000465861 HOANG THI LAN HUONG ung ho ma so 4136 Lang thi be

           300,000

15/06/2021 09:14:10

REM TKThe : 131109999,   tai VIB. ma 4137 chi la thi tho -     CTLNHIDI000001137249367 -   11 -   CRE -   002

           500,000

15/06/2021 09:21:50

REM Tfr Ac: 46110000350352 VU AN DUC MS4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 09:30:36

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ung ho ma so 4137

           100,000

15/06/2021 09:34:08

REM Tfr Ac: 31410001186797 NGUYEN THIEN SON Chuyen tien giup ma so 4137 LA THI THO

       1,000,000

15/06/2021 09:35:34

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH HDA Chuyen tien ung ho 4134

          100,000

15/06/2021 09:36:34

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH Hda Chuyen tien ung ho 4135

           100,000

15/06/2021 09:55:19

REM Tfr Ac: 44310000121291 DINH TIEN HOAN Chuyen tien

           200,000

15/06/2021 10:03:14

REM Tfr Ac: 12312000002575 DO HOANG LINH Chuyen tien ung ho ma so 4137 la thi tho

             80,000

15/06/2021 10:44:44

REM Tfr Ac: 31110000095525 NGUYEN VI PHUONG Ms 4137 chuc gia dinh binh an

           200,000

15/06/2021 10:55:24

REM Tfr Ac: 42510000542289 DUONG THAI PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 4137 la thi tho

           200,000

15/06/2021 10:59:42

REM Tfr Ac: 12210008223979 BUI THI THUY AN ung ho MS 4137

       1,000,000

15/06/2021 11:20:56

REM Tfr Ac: 31410000315419 NGUYEN THI NGOAN ung ho chi La Thi Tho . ma so 4137

           500,000

15/06/2021 11:26:22

REM Tfr Ac: 12010006991984 TRINH DUY ANH ung ho 4135 4136 4137

           900,000

15/06/2021 11:46:28

REM Tfr Ac: 21410002753089 PHAM THI NHUNG ma so 4137 la thi tho

           100,000

15/06/2021 11:53:16

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG ung ho ms 4135,   4136,   4137 moi ma so 200k. Gui den tat ca long yeu thuong. cau mong moi nguoi cung thoat khoi moi kho dau. Nam mo A Di Da Phat.

           600,000

15/06/2021 11:55:48

xREM 991021061519138 BO -   VO MINH CHAU FO -   26110002631994 Bao Dien tu Dan tri DTLS -   Xin ho tro Chi LA THI THO (Thai Ngu yen) MS 4137 Bank Charge . 00 VAT . 00

           500,000

15/06/2021 11:57:12

REM Tfr Ac: 48210000049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ma 4137

           200,000

15/06/2021 12:11:58

REM TKThe : 9704229203979777060,   tai MB. ung ho lang thi be -     CTLNHIDI000001137790168 -   11 -   CRE -   002

           200,000

15/06/2021 12:19:45

REM Tfr Ac: 12010005917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4137

             50,000

15/06/2021 12:24:30

REM TKThe : 9704229209895089811,   tai MB. ms 4018   -   CTLNHIDI000001137818814 -   11 -     CRE -   002

           300,000

15/06/2021 12:31:43

REM Tfr Ac: 26810000083862 TRAN TUAN ANH Ma so 4133 ba Do Thi Hop

             50,000

15/06/2021 12:33:16

REM Tfr Ac: 26810000083862 TRAN TUAN ANH Ma so 4137 chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021 12:33:39

REM Tfr Ac: 45010005406454 NGUYEN THI HONG Nguyen Thi Hong ung ho MS 4137

           200,000

15/06/2021 12:35:39

REM Tfr Ac: 26810000083862 TRAN TUAN ANH Ma so 4135 chi Le Thi Thuy

             50,000

15/06/2021 12:38:07

REM Tfr Ac: 12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4137 chi La thi Tho

           100,000

15/06/2021 12:45:05

REM Tfr Ac: 56110000365106 NGUYEN HUY BINH ma so 4137 la thi tho

           300,000

15/06/2021 12:54:03

REM Tfr Ac: 56110000365106 NGUYEN HUY BINH ma so 4236 lang thi be

           300,000

15/06/2021 13:15:56

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU giup chi la thi tho ms4137

           200,000

15/06/2021 13:36:50

REM Tfr Ac: 21110000291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 4137

           300,000

15/06/2021 13:46:02

REM Tfr Ac: 42510000096272 DO THI HUONG LAN Chuyen tien ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 13:46:47

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4135

           200,000

15/06/2021 13:58:56

REM Tfr Ac: 61610000092096 NGUYEN THI CHI Chuyen tien MS 4136 ung ho Lang Thi Be

           200,000

15/06/2021 14:35:00

REM Tfr Ac: 46010001223566 NGUYEN TIEN NAM ms 4137 la thi tho,   chuc chau khoe manh

           500,000

15/06/2021 14:36:27

REM 991021061527710 BO -   CONG THI THU HANG FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   Ung ho ms 4137 chi La Thi Tho Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

15/06/2021 15:02:11

REM Tfr Ac: 22010000111011 HOANG THI LAN ANH ung ho Ma so 4137 chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021 15:06:29

REM Tfr Ac: 45210000269391 CAN HOANG THANG ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

           500,000

15/06/2021 15:21:03

REM Tfr Ac: 46610000284119 PHAM CHI THANH Ung ho chi La Thi Tho,   Thai Nguyen,   MS 4137

           100,000

15/06/2021 15:56:55

REM Tfr Ac: 22010000569036 HOANG THI THU TRANG Chuyen tien tu thien ms 4137 la thi tho

           200,000

15/06/2021 16:10:22

REM NGUYEN VAN THANG CHUYEN VAO QUY HAO TAM CUA BAO DIEN TU DAN TRI

           989,000

15/06/2021 16:16:01

REM Tfr Ac: 12310000709843 BUI THI LAN ANH Chuyen tien ung ho MS 4137 La Thi Tho

           500,000

15/06/2021 16:34:11

REM Tfr Ac: 22210000806825 VU HOANG YEN ung ho chi La Thi Mo ma so4137

       2,000,000

15/06/2021 16:37:55

REM Tfr Ac: 45010002780070 PHAM VAN TU Ma so 4173

           200,000

15/06/2021 16:39:57

REM Tfr Ac: 47110001423144 PHAM THI MAI ung ho be Gia Nhu ma 4136

           100,000

15/06/2021 16:48:53

REM TKThe : 00061032001,   tai Tienphongbank. ung ho ma so 4137 La Thi Tho -     CTLNHIDI000001138580289 -   11 -   CRE -   002

           300,000

15/06/2021 17:13:32

REM TKThe : 19027419575026,   tai TCB. Ung ho ma so 4137 La Thi Tho FT21166091689973 -   CTLNHIDI000001138667779 -   11 -     CRE -   002

           500,000

15/06/2021 17:56:08

REM Tfr Ac: 21510000582691 PHAM NGOC NINH ung ho Ms 4137 Chi La Thi Tho

           200,000

15/06/2021 18:48:56

REM Tfr Ac: 21110001121363 LE ANH PHONG ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

           300,000

15/06/2021 20:16:39

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 4137 LA THI THO

           200,000

15/06/2021 21:28:14

REM Tfr Ac: 42610000069314 LE VAN THINH ung ho me con chi Tho

           100,000

15/06/2021 21:37:55

REM Tfr Ac: 21310000874871 NGUYEN THI THU HONG ung ho ma so 4133,   ba Do Thi Hop,   me chi Pham Thi Hue,   Dak Nong

           100,000

15/06/2021 21:58:01

REM TKThe : 01515495001,   tai Tienphongbank. ung ho ma so 4127 -     CTLNHIDI000001139465335 -   11 -   CRE -   002

           100,000

15/06/2021 22:00:35

REM TKThe : 01515495001,   tai Tienphongbank. ung ho ma so 4131 - CTLNHIDI000001139470107 -   11 -     CRE -   002

           100,000

15/06/2021 22:05:44

REM Tfr Ac: 13010000322844 LE NGOC SON Chuyen tien ho tro chi Tho

           300,000

15/06/2021 22:16:21

REM Tfr Ac: 12410000380625 PHAM THANH HUONG ung ho chi La Thi Tho,   ma so 4137

           200,000

15/06/2021 22:36:52

REM Tfr Ac: 51010000309290 NGUYEN DINH HUNG Chuyen tien ung ho ma so 4137 chi la thi tho

       1,000,000

15/06/2021 22:41:35

REM Tfr Ac: 16810000333443 PHAM THANH NHAN MS 4137

           200,000

15/06/2021 22:45:49

REM Tfr Ac: 28910000061542 NGUYEN KIEN TRUNG ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho,   xom Ban Quyen,   xa Diem Mac,   Dinh Hoa,     Thai Nguyen

           500,000

16/06/2021 02:06:15

REM Tfr Ac: 12310000713233 DO KIEU LINH ung ho ma 4133 Transaction at date 2021 -   06 -   15 -     23. 51. 50

           200,000

16/06/2021 02:06:22

REM TKThe : 49275021,   tai VPB. Ung ho ma so 4137 la thi tho -     CTLNHIDI000001139599605 -   11 -   CRE -   002 Transaction a

           100,000

16/06/2021 02:09:51

REM Tfr Ac: 47110001054207 PHAM THI LUYEN ung ho be bi vay ca Transaction at date 2021 -   06 -   16 -   02. 03. 41

           300,000

16/06/2021 05:26:07

REM TKThe : 19035390869011,   tai TCB. Ung ho CT nhan ai FT21167260009895 -   CTLNHIDI000001139691096 -   11 -   CRE -     002

           100,000

16/06/2021 06:32:38

REM Tfr Ac: 12410001375280 TRAN THI BICH DIEP ung ho ma 4137 me con chi La Thi Tho

           500,000

16/06/2021 06:57:50

REM Tfr Ac: 63210000149732 VO THANH LAM ungho ms4131 nguyen thi hong

           200,000

16/06/2021 07:41:39

REM Tfr Ac: 45010004755782 VU CHI LINH Ung ho ma so 4137

           200,000

16/06/2021 07:55:47

REM Tfr Ac: 42110000018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4137

           200,000

16/06/2021 07:59:30

REM TKThe : 19023935077029,   tai TCB. Ung ho ma so 4138 em Hoang Thi Hang FT21167028716070 -   CTLNHIDI000001139796412 -   11 -     CRE -   002

           200,000

16/06/2021 08:08:23

REM TKThe : 19020873101018,   tai TCB. ung ho ma so 4136,   e Lang Thi Be FT21167910301340 -     CTLNHIDI000001139811275 -   11 -   CRE -     002

           200,000

16/06/2021 08:10:07

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA EM LE NAM ANH UNG HO CHI HOANG THI HANG MA SO 4138

             10,000

16/06/2021 08:18:17

REM Tfr Ac: 13510001025503 TRAN NGOC MINH NHUT Ma so 4138 em Hoang Thi Hang,   thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh Hoa

           500,000

16/06/2021 08:23:43

REM Tfr Ac: 22210000833902 LE THU HA Ung ho Ma so 4138. Em Hoang Thi Hang,   Thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   Thanh Hoa

           300,000

16/06/2021 08:27:35

REM Tfr Ac: 31010001521822 NGUYEN THANH NHAN Nguyen Thanh Nhan giup do Ma so 4138

       2,000,000

16/06/2021 08:28:30

REM Tfr Ac: 42710000644019 NGUYEN VAN NAM Chuyen tien ma so 4138

           100,000

16/06/2021 08:29:48

REM Tfr Ac: 42710000644019 NGUYEN VAN NAM Chuyen tien ma so 4137

           100,000

16/06/2021 08:32:27

REM TKThe : 19020569700010,   tai TCB. Cau mong chau gap thay gap thuoc 4136 FT21167260602940 -   CTLNHIDI000001139859928 -   11 -     CRE -   002

             50,000

16/06/2021 08:54:03

REM Tfr Ac: 22010000103957 O@L 026001 212201 0 0 89724601 Ung ho ma so 4137 Chi Tho

       1,000,000

16/06/2021 09:11:52

REM Tfr Ac: 21110006616688 NGUYEN ANH TUYET ung ho ma so 4138

           500,000

16/06/2021 09:13:38

REM TKThe : 1880118101985,   tai MB. ma so 4138 ung ho em Hoang Thi Hang -     CTLNHIDI000001139963827 -   11 -   CRE -   002

          200,000

16/06/2021 09:22:22

REM Tfr Ac: 50110000021589 LE DANG MANH Gui 4138 Chau Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021 09:47:18

REM MA SO 4136 EM LANG THI BE

           200,000

16/06/2021 10:07:37

REM TKThe : 19020062513014,   tai TCB. Gui chau Hoang Thi Hang ma so 4138 FT21167629752800 -   CTLNHIDI000001140122458 -   11 -     CRE -   002

           100,000

16/06/2021 10:42:12

REM Tfr Ac: 26810000305830 DANG KHOA DIEU TINH Chuyen tien ung ho MS 4137 mong con mau khoe.

           500,000

16/06/2021 11:02:21

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4137 chau vu con chi la thi tho

           300,000

16/06/2021 11:14:21

REM Tfr Ac: 22010002259838 HOANG THI DUNG gui be Lang Thi Be 4136. Chuc be nhanh khoi benh.

           200,000

16/06/2021 11:21:49

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG giup do MS 4137 chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021 12:00:59

REM Tfr Ac: 26810000305830 DANG KHOA DIEU TINH Chuyen tien ung ho ma so 4136 mong con mau khoe

           200,000

16/06/2021 12:02:41

REM Tfr Ac: 26810000305830 DANG KHOA DIEU TINH Chuyen tien ung ho MS 4138 mong con mau khoe

           200,000

16/06/2021 12:15:33

REM Tfr Ac: 12010005917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4138

             50,000

16/06/2021 12:48:05

REM Tfr Ac: 21410001032323 HOANG VIET CUONG ms4138

           300,000

16/06/2021 13:10:29

REM Tfr Ac: 76010000263007 LE MANH TAN Ung ho Ms 4138

           500,000

16/06/2021 13:14:42

REM TKThe : 000000605908,   tai SeABank. ung ho hoan canh 4137 chuc con mau khoi benh -   CTLNHIDI000001140604416 -   11 -     CRE -   002

             20,000

16/06/2021 13:28:47

REM Tfr Ac: 43210000272427 TRAN THI HAI Chuyen tien ung ho mc c tho xom ban quyen diem mac dinh hoa thai nguyen

         300,000

16/06/2021 13:33:28

REM Tfr Ac: 65110000033241 TRUONG HUNG DUNG Chuyen tien ung ho em Hoang Thi Hang,   ma so 4138,   Trieu son,   Thanh Hoa

       2,000,000

16/06/2021 14:13:55

REM Tfr Ac: 42510000028910 NGUYEN THANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 4138

           300,000

16/06/2021 14:33:24

REM Tfr Ac: 37510000189682 DUONG THI KHANH Chuyen tien ung ho ma so 4137 la thi tho

           200,000

16/06/2021 14:38:19

REM Tfr Ac: 15110000005643 NGO THI THUONG ung ho ma so 4137

            50,000

16/06/2021 14:40:15

REM TKThe : 060003730630,   tai Sacombank. Gui giup MS 4137 -     CTLNHIDI000001140796929 -   11 -   CRE -   002

           400,000

16/06/2021 14:57:06

REM Tfr Ac: 47110000363353 HOANG THI NHUAN MaSo 4138 Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021 15:01:48

REM Tfr Ac: 67910000279700 NGO THI THUY Chuyen tien ung ho be Nhat Tan bi bong. Thon 5,   xa Lam Trach, huyen Bo Trach,   tinh Quang Binh

           500,000

16/06/2021 15:03:05

REM Tfr Ac: 42610000111561 HOANG THI MINH CHIEM ung ho ma so 4238 Hoang Thi Hang

           200,000

16/06/2021 15:23:24

REM TKThe : 19033680878011,   tai TCB. Ms 4138 Em Hoang thi Hang FT21167920650703 -   CTLNHIDI000001140924926 -   11 -     CRE -   002

           500,000

16/06/2021 15:33:37

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4135 4136 4137

           600,000

16/06/2021 15:58:13

REM TKThe : 17147668,   tai VPB. Ung ho Ma so 4137 La Thi Tho -     CTLNHIDI000001141035372 -   11 -   CRE -   002

           250,000

16/06/2021 16:08:11

REM Tfr Ac: 22210000190722 NGUYEN THI THANH THUY gui ms 4138 em Hoang Thi Hang tel 0353086871 Trieu Son,   Thanh Hoa

           200,000

16/06/2021 16:29:36

zREM 991021061636523 BO -   NGUYEN NGOC CUONG FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   MA SO 4137: CHI LA THI THO -     SDT: 0 375735838 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

16/06/2021 16:55:48

REM Tfr Ac: 46510000102560 VU DUC TRANG Ung ho Hoang Thi Hang MS 4138

           100,000

16/06/2021 16:56:08

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG Ung ho MS 4134

           100,000

16/06/2021 16:57:06

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho Ms4137

           100,000

16/06/2021 16:58:29

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho Ms4135

           100,000

16/06/2021 17:00:56

REM Tfr Ac: 42510000350428 BUI THI HONG LUONG ma so 4138 Hoang Thi Hang

           200,000

16/06/2021 17:06:08

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4136 be gia nhu con em lang thi be

           300,000

16/06/2021 17:29:52

REM Tfr Ac: 21510000496039 LE TIEN DUNG Ma So 4138 e Hoang Thi Hang

           100,000

16/06/2021 17:34:41

REM Tfr Ac: 21310000179585 HO THANH THUY Chuyen tien ung ho ma so 4138

       1,000,000

16/06/2021 17:44:36

REM Tfr Ac: 60110000708155 DIEP THI TE Diep te chuyen tien ung ho ma 4133

           200,000

16/06/2021 17:54:29

REM Tfr Ac: 45010006335551 NGUYEN DUY CANH BIEN Ung ho Ma so 4138 Em Hoang Thi Hang

           200,000

16/06/2021 18:21:20

REM Tfr Ac: 39010001191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4137 chi La Thi Tho

           100,000

16/06/2021 19:35:23

REM Tfr Ac: 44410000352645 NGUYEN THI THUY PHUONG Chuyen tien uh ho ms 4137 la thi tho

           100,000

16/06/2021 19:37:33

REM Tfr Ac: 26110000040664 TRAN THI THAO Chuyen tien ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           150,000

16/06/2021 19:38:09

REM TKThe : 029704060010768,   tai VIB. Ung ho ma so 4138,   chau Hoang Thi Hang, DT:   0353086871 -   CTLNHIDI000001141701757 -   11 -     CRE -   002

           200,000

16/06/2021 19:52:00

REM Tfr Ac: 12310000020580 KIM YEN THU Chuyen tien ung ho em lang thi be ma so 4136

       1,000,000

16/06/2021 19:54:52

REM Tfr Ac: 46510000016281 NGUYEN THI TRANG ung ho ms 4137 chi La thi tho

           200,000

16/06/2021 19:57:50

REM Tfr Ac: 12110000345827 BUI THI LOAN bui thi loan 0974726997 ung ho ms 4136

           500,000

16/06/2021 20:25:57

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4137 FT21167332068883 -     CTLNHIDI000001141817611 -   11 -   CRE -   002

           100,000

16/06/2021 20:45:04

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4136 FT21167527305400 -     CTLNHIDI000001141861422 -   11 -   CRE -   002

           100,000

16/06/2021 20:53:24

REM Tfr Ac: 43210001127627 BIEN THI TAM gui me con chi Tho

           100,000

16/06/2021 21:08:37

REM Tfr Ac: 31410000659436 NGUYEN THI THANH THUY Chuyen tien giup be Nguyen thu vu con chi la thi tho xom ban quyen diem mac huyen dinh hoa thai nguyen

           200,000

16/06/2021 21:40:12

REM TKThe : 3105000017169000,   tai VAB. Ma so 4138:   Em Hoang Thi Hang -   CTLNHIDI000001141978067 -   11 -     CRE -   002

           200,000

16/06/2021 21:43:32

REM TKThe : 19036030458015,   tai TCB. Ung ho La Thi Tho FT21168103226067 -     CTLNHIDI000001141984115 -   11 -   CRE -   002

           100,000

16/06/2021 21:49:59

REM Tfr Ac: 12310000453025 NGUYEN VAN HIEU ma so 4138 em hoang thi hang

           200,000

16/06/2021 22:01:54

REM Tfr Ac: 12510000761111 NGUYEN DUY LOI Chuyen tien ma so 4136

             30,000

16/06/2021 22:10:22

REM TKThe : 19035754388012,   tai TCB. Ung Ho Em Hoang Thi Hang -     Ma so 4138 FT21168090092281   -   CTLNHIDI000001142028149 -   11 -   CRE -     002

           100,000

16/06/2021 22:12:23

REM TKThe : 19035754388012,   tai TCB. Ung Ho Chi La Thi Tho -     Ma So 4137 FT21168468086193   -   CTLNHIDI000001142031007 -   11 -   CRE -     002

           100,000

16/06/2021 22:16:05

REM TKThe : 19134958446011,   tai TCB. Ung ho chi la thi tho ma so 4137 FT21168462078718 -   CTLNHIDI000001142035899 -   11 -     CRE -   002

           200,000

16/06/2021 22:19:26

REM Tfr Ac: 26110002592365 NGO THI HUE Ung ho MS4138 em Hoang Thi Hang

           500,000

16/06/2021 22:29:11

REM Tfr Ac: 64210000415755 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho chi la thi tho

           100,000

16/06/2021 22:54:14

REM Tfr Ac: 53112000000015 NGO THI PHUONG HA Ung ho chi La Thi Tho MS 4137

           200,000

16/06/2021 22:55:39

REM Tfr Ac: 56010001410747 NGUYEN THI NGOC LAN Ung ho 3 ma so 4135 4136 4138 moi ma so 200. 000d.

           600,000

17/06/2021 02:14:13

REM Tfr Ac: 50110000758364 LE THI THU HA Ung ho ma 4137 La Thi Tho Transaction at date 2021 -     06 -   16 -   23. 24. 59

           200,000

17/06/2021 02:14:24

REM Tfr Ac: 45510000404403 BUI NGUYEN NGOC LINH ung ho me con chi La Thi Tho ms 4137 Transaction at date 2021 -   06 -     16 -   23. 29. 21

           100,000

17/06/2021 02:14:45

REM Tfr Ac: 76110000307638 PHAM THI MAI chuyen tien ung ho 3 chi em Hoang Thi Hang,   trieu son,   thanh hoa Transaction at date 2021 -   06 -   16 -     23. 39. 06

           300,000

17/06/2021 02:16:07

REM TKThe : 04401015927582,   tai MSB. Giup do be Vu mac benh thieu mau huyet tan -     CTLNHIDI000001142128394 -   11 -   CRE -   002 Transaction a

           300,000

17/06/2021 02:16:29

REM Tfr Ac: 13510000605878 HA NGUYEN THUY TRANG ung ho so 4136 Em Lang Thi Be Dac Nong DT 0336. 195. 937 Transaction at date 2021 -   06 -   17 -     00. 39. 52

           200,000

17/06/2021 03:38:56

REM Tfr Ac: 21110000766442 LE THI ANH LINH Chuyen tien

       1,000,000

17/06/2021 04:05:03

REM Tfr Ac: 50110001131728 DINH GIA HOAN ung ho ma so 4138

           100,000

17/06/2021 05:47:26

REM Tfr Ac: 71010001660660 TRAN THI ANH THU ung ho me con chi La Thi Tho

           500,000

17/06/2021 06:02:33

REM Tfr Ac: 44810000242823 LE THI KIM ANH ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho Thai Nguyen

           100,000

17/06/2021 06:44:04

REM Tfr Ac: 12010005915440 DINH THUY GIANG Chuyen tien ung ho La thi tho ma so 4137

           300,000

17/06/2021 07:05:06

REM Tfr Ac: 62610000000171 TRUONG THI NGOC ANH ung ho Ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 07:41:26

REM Tfr Ac: 32110000322323 TRAN THI NINH NHAM ung ho MS 4137

          300,000

17/06/2021 08:04:54

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA NGUYEN THI LAM MA SO 4139

             10,000

17/06/2021 08:19:34

REM TKThe : 070065053401,   tai Sacombank. Ung ho gia dinh cua chi La Thi Tho -     tinh Thai Nguyen -   CTLNHIDI000001142346723 -   11 -     CRE -   002

           200,000

17/06/2021 08:30:06

REM Tfr Ac: 21410000841872 LE THU HOAI Le Thu Hoai ung ho gia dinh ma 4139 NguyenThi Lam

           100,000

17/06/2021 08:33:46

REM Tfr Ac: 42710000661823 NGUYEN THI THANH NHAN Ung ho chi La Thi Tho,   ma so 4137

           100,000

17/06/2021 08:36:07

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 89765053 ung ho ma so 4138 hoang thi hang

             30,000

17/06/2021 08:54:26

REM Tfr Ac: 13310000888666 NGUYEN THANH TU MS4139 Nguyen Thi Lam

           500,000

17/06/2021 09:03:56

REM Tfr Ac: 61110000174661 PHAN THI THANH TAM Chuyen tien ung ho chi la thi tho ma so 4137

           200,000

17/06/2021 09:21:51

FREM 991021061708411 BO -   DANG PHI SON FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   MS 4139 Nguyen Thi Lam. Thon Sao Van g, Kim Thanh, Yen Thanh,   Nghe An. DT 03 26992639 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

17/06/2021 09:30:59

REM Tfr Ac: 62110000789466 NGUYEN THI MINH GIANG Chuyen tien ung ho La thi tho 4137

           100,000

17/06/2021 09:31:39

REM Tfr Ac: 51010000383355 TRAN THI HAI YEN ung ho chi tho 4137

           100,000

17/06/2021 10:04:44

REM Tfr Ac: 51010008767786 LE THI THANH VAN UNG HO ME CON CHI THO

           500,000

17/06/2021 10:11:10

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4139

           200,000

17/06/2021 10:13:43

REM Tfr Ac: 65110001647496 LE THI THUY TRANG Chuyen tien ung ho Ma so 4136 Lang Thi Be

         200,000

17/06/2021 10:16:40

REM Tfr Ac: 67210001139507 NGUYEN THI TUOI Chuyen tien ma so 4137 la thi tho

           300,000

17/06/2021 10:17:44

REM Tfr Ac: 22010003249814 NGUYEN THI HOA HONG Ung ho chi La Thi Tho MS 4137

           200,000

17/06/2021 10:22:30

REM Tfr Ac: 74210000260060 DANG PHUONG THAO ung ho 4137

           200,000

17/06/2021 10:23:48

REM Tfr Ac: 74210000260060 DANG PHUONG THAO ung ho 4136

           200,000

17/06/2021 10:35:13

REM Tfr Ac: 26810000182626 NGUYEN THI MINH KIEU Chuyen tien ung ho chi la thi Tho,   Ma so 4137

           100,000

17/06/2021 10:35:40

REM Tfr Ac: 12310000791363 DANG THI THU HANG ung ho chi Tho 4137

           300,000

17/06/2021 10:40:14

REM Tfr Ac: 42510000133197 NGUYEN THI KIM PHUONG ma so 4138 em Hoang Thi Hang thon truc chuan 2 xa dong tien huyen trieu son tinh Thanh Hoa

           500,000

17/06/2021 10:40:50

REM Tfr Ac: 35110000128760 VUONG THI THU TRA Chuyen tien ung ho chi LA Thi Tho

           100,000

17/06/2021 10:44:26

REM Tfr Ac: 65110000151806 BUI THI XUYEN ung ho chi La Thi Tho ,   Dinh Hoa ,   Thai Nguyen . Ma so 4137 ,   sdt 0375735838

           200,000

17/06/2021 10:54:57

REM Tfr Ac: 71010001570547 NGUYEN THI HUYNH NHU gui chi La Thi Tho 4137

           100,000

17/06/2021 11:35:59

REM Tfr Ac: 13010000338063 VO THI THANH THUY Ma so 4137 La Thi Tho

           150,000

17/06/2021 11:46:19

REM TKThe : 104494738,   tai VPB. ung ho ms 4137 4136 -     CTLNHIDI000001142922090 -   11 -   CRE -   002

           200,000

17/06/2021 11:47:45

REM Tfr Ac: 12110009559999 TRAN THI THU TRANG Chuyen tien ung ho me con chi La Thi Tho. 4137. Chuc be mau khoe

           100,000

17/06/2021 11:59:02

REM Tfr Ac: 11810000001833 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4138 be hoang thi ngoc em hoang thi hang

           300,000

17/06/2021 12:28:40

REM Tfr Ac: 75310000143790 NGUYEN THI LAM Chuyen tien gui tang be Vu con c Tho 4137

           500,000

17/06/2021 12:38:14

REM Tfr Ac: 65210000378091 HUYNH TRAN TOAN THANG Ct giup chi la thi tho. ma so 4137. chuc be vu som khoe manh

       3,000,000

17/06/2021 12:40:25

REM Tfr Ac: 12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4139 chi Nguyen thi Lam

           100,000

17/06/2021 12:48:06

REM Tfr Ac: 32310000129476 BUI MINH TRANG dao nhat khang ung ho ma 4137 la thi tho. co len 2 me con

           300,000

17/06/2021 12:52:40

REM Tfr Ac: 65010001734683 VO THI HONG NGOC Chuyen tien gui 2 me con chi Tho

           200,000

17/06/2021 13:04:50

REM Tfr Ac: 43210001242308 NGUYEN THI THEM ung ho chi Tho

           200,000

17/06/2021 13:12:10

REM Tfr Ac: 26010000550096 NGUYEN THI PHUONG ung ho ms 4137 chi La Thi Tho

           300,000

17/06/2021 13:28:45

REM Tfr Ac: 12210000466211 DO THU PHUONG Ung ho MS 4138 chau Hoang Thi Hang,   thon Chuc Chuan 2,   xa Dong Tien,   Thieu son,   Thanh Hoa.

           200,000

17/06/2021 13:36:28

REM Tfr Ac: 12110000260920 NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so4139 nguyen thi lam

           200,000

17/06/2021 13:40:17

REM Tfr Ac: 27910000081413 NGUYEN CAO VI ma so 4138 em hoang thi hang thon truc chuan xa dong tien huyen trieu son tinh thanh hoa

           500,000

17/06/2021 13:59:37

REM Tfr Ac: 26110000009780 PHAN THI NGA ung ho MS 4137. La Thi Tho

           300,000

17/06/2021 14:43:13

REM TKThe : 812056884226688,   tai Nam A Bank. Ung ho e Lang Thi Be. Ma so 4136 tinh Dak Nong. 119879 -     CTLNHIDI000001143267381 -   11 -   CRE -   002

             30,000

17/06/2021 14:57:45

REM Tfr Ac: 21410000919478 VU THI HANG ung ho me con chi tho

           200,000

17/06/2021 15:03:11

REM Tfr Ac: 12210000258463 VU THU THUY Chuyen tien ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           500,000

17/06/2021 15:03:34

REM Tfr Ac: 21210000335043 NGO THI THU HA ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

          300,000

17/06/2021 15:23:14

REM Tfr Ac: 50510000081712 LE THU HUONG Chuyen tien ung ho chi La Thi Thu Ma so 4137 xa dinh hoa thai nguyen

           200,000

17/06/2021 15:26:42

REM Tfr Ac: 65110002919790 LE THANH DAN ung ho 4137 2 me con chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 15:32:22

REM Tfr Ac: 45210000159553 DANG QUOC TRUNG Chuyen tien ung ho gia dinh ma so 4139

           100,000

17/06/2021 15:59:49

REM 991021061730434 BO -   NGUYEN THI PHUONG FO -   26110002631994 bao dien tu dan tri DTLS -   Giup ma so 4139 Chi NGUYEN THI LAM Bank Charge . 00 VAT . 00

       1,000,000

17/06/2021 16:17:22

REM Tfr Ac: 21310000727018 NGUYEN THI PHUONG nguyen phuong chuyen ms 4137 chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021 16:25:38

REM Tfr Ac: 56110000219948 DOAN HIEU TRUNG Chuyen tien ung ho em HOANG THI HANG,   thon Truc Chuan 2,   xa Dong Tien,   huyen Trieu Son,   tinh Thanh Hoa

           500,000

17/06/2021 16:25:53

REM Tfr Ac: 11110000041070 NGUYEN ANH HUY MS 4138. HOANG THI HANG. TAM LONG NHAN AI

             50,000

17/06/2021 16:41:20

REM Tfr Ac: 48210000205516 TANG THI KIM DUNG Chuyen tien ho tro chi tho ma so 4137

           200,000

17/06/2021 17:21:18

REM Tfr Ac: 12210000423748 NGUYEN THI LIEN HUONG Chuyen tien

          500,000

17/06/2021 17:35:47

REM Tfr Ac: 46110000060439 NGUYEN THI HONG THANH ung ho me con chi La Thi Tho MS 4137

       1,000,000

17/06/2021 17:53:54

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4138 4139

           400,000

17/06/2021 19:32:37

REM Tfr Ac: 12010007007699 NGUYEN ANH TUAN ung ho chi Tho Thai Nguyen

       2,000,000

17/06/2021 20:25:13

REM Tfr Ac: 14010000445106 BUI THI KIM THI Chuyen tien giup be Vu con ch La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 20:27:54

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

             98,900

17/06/2021 20:45:01

REM Tfr Ac: 78810000048330 NGUYEN THI MONG Chuyen tien ma so 4137 chi la thi tho

           200,000

17/06/2021 20:55:46

REM Tfr Ac: 22210000156715 NGUYEN HUNG LINH ma so 4138 hoang thi hang

           300,000

17/06/2021 21:01:39

REM Tfr Ac: 12410000103868 NGUYEN THI TU OANH ung ho chau Nguyen Thu Vu con chi Tho Thai Nguyen

           200,000

17/06/2021 21:35:22

REM Tfr Ac: 76210000703598 O@L 026001 212201 0 0 89794917 so 4137 chi La thi tho

           200,000

17/06/2021 21:38:26

REM Tfr Ac: 33010000071481 NGUYEN THI NHU Chuyen tien ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 21:57:49

REM Tfr Ac: 14710000154100 NGUYEN THUY HANG ung ho ms4136 150k ms4137 150k

           300,000

17/06/2021 21:59:14

REM Tfr Ac: 12310000386103 TRAN THI TRA GIANG ungho ms4237 la thi tho o thai nguyen

           100,000

17/06/2021 21:59:33

REM Tfr Ac: 63310000260728 TRUONG VAN TRUNG Chuyen tien

           300,000

17/06/2021 22:10:36

REM Tfr Ac: 65110002118588 TRAN THI THANH TRANG Ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 22:12:37

REM Tfr Ac: 22210001201423 NGUYEN THI THANH NGA Ma so 4137 chi La Thi Tho

          200,000

18/06/2021 02:07:32

REM Tfr Ac: 12210001868041 DINH XUAN HIEN ung ho ms 4137 Transaction at date 2021 -   06 -   17 -   23. 02. 17

           100,000

18/06/2021 02:08:01

REM TKThe : 19033765257014,   tai TCB. Ma so 4139 -   chi Nguyen Thi Lam FT21169470743418 -     CTLNHIDI000001144436120 -   11 -   CRE -   002 Transaction a

           100,000

18/06/2021 02:08:18

REM TKThe : 19033765257014,   tai TCB. Ma so 4137 -   chi La Thi Tho FT21169711027710 -     CTLNHIDI000001144439936 -   11 - CRE -     002 Transaction a

           100,000

18/06/2021 02:08:58

REM Tfr Ac: 57010000179136 LE KIEU HOANH Chuyen tien ung ho me con chau Nguyen thu Vu Transaction at date 2021 -   06 -     17 -   23. 31. 31

           200,000

18/06/2021 02:10:38

REM TKThe : 0359171171,   tai MB. Ms 4137 La THi THo mong chau manh khoe -     CTLNHIDI000001144475342 -   11 -   CRE -   002 Transaction a

           500,000

18/06/2021 04:24:27

REM Tfr Ac: 18810000134545 TA BAO NGOC Chuyen tien 4137 LA THI THO

           200,000

18/06/2021 08:05:08

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHU PHONG VAN NGUYEN MA SO 4140

             10,000

18/06/2021 08:15:36

REM Tfr Ac: 48310000369367 O@L 026001 212201 0 0 89803167 Uh chi la thi tho ma so 4137

           200,000

18/06/2021 08:24:13

REM Tfr Ac: 72110000182161 TA THI HON Chuyen tiencho chi La Thi Tho ma so 4137

           100,000

18/06/2021 08:30:20

REM Tfr Ac: 42110000018065 DO THANH TUAN gui ms 4140

           300,000

18/06/2021 08:39:17

REM Tfr Ac: 50210000200695 NGUYEN VAN NAM Transfer

           200,000

18/06/2021 08:43:01

REM Tfr Ac: 21510000227354 NGUYEN HONG TRUONG Chuyen tien ung ho ma so 4140

           100,000

18/06/2021 08:47:07

REM Tfr Ac: 43210000912015 NGUYEN THI PHAN ung ho me con chi tho

           200,000

18/06/2021 08:49:22

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4140

           200,000

18/06/2021 08:50:18

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4138

           200,000

18/06/2021 08:55:10

IREM 991021061806855 BO -   DANG PHI SON FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   MS4140 Phong Van Nguyen (anh re chi Giang). Xuan Noi, Dong Anh, Ha Noi.   D T: 0822559030 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

18/06/2021 08:55:27

REM TKThe : 19024889064010,   tai TCB. Ung ho Be Nguyen Thu Vu ,   Me La Thi Tho -     Thai Nguyen FT21169344407430   -   CTLNHIDI000001144753590 -   11 -   CRE -     002

           200,000

18/06/2021 09:17:14

REM Tfr Ac: 53110000131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 4140

           100,000

18/06/2021 09:24:16

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 89807168 ung ho ma so 4140 phong van nguyen

             30,000

18/06/2021 09:31:44

REM Tfr Ac: 13010000071182 NGUYEN TRONG TRUONG ma so 4137

           100,000

18/06/2021 09:40:01

REM TKThe : 003704060016587,   tai VIB. ung ho chi Giang ma 4140 -     CTLNHIDI000001144874391 -   11 -   CRE -   002

           500,000

18/06/2021 10:18:45

REM Tfr Ac: 12010000214489 NGUYEN VAN KHANH Chuyen tien ung ho benh nhan truong thi giang ma so 4140 tai bv viet duc

           500,000

18/06/2021 10:30:08

REM TKThe : 9704229260325555,   tai MB. MS 4140   -   CTLNHIDI000001145021411 -   11 -     CRE -   002

           200,000

18/06/2021 10:31:13

REM Tfr Ac: 64210000686445 PHAM THI KIM DUNG Ung ho me con chi Tho,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

             50,000

18/06/2021 10:50:19

REM TKThe : 060154304056,   tai Sacombank. IBFT Ma so 4137. Chi La Thi Tho -     CTLNHIDI000001145082117 -   11 -   CRE -     002

               5,000

18/06/2021 11:04:18

REM Tfr Ac: 46010002695052 DOAN HUU THAI ck ung ho MS 4137 La Thi Tho

           200,000

18/06/2021 11:07:54

OREM 991021061815528 BO -   TRAN THI HONG VAN FO -   26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -   Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen (a nh re truc tiep tai DAU TU VA PHAT TRIEN VN CN TRANG AN Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

18/06/2021 11:20:18

REM Tfr Ac: 48210000801677 LAI TIEN TUNG chau nhat tan ma so 4214

           100,000

18/06/2021 11:21:18

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4140

           200,000

18/06/2021 11:31:22

REM Tfr Ac: 67110000094697 HA THI HOA giup MS4138, MS4140,   MS4137, MS4139,   moi MS 200, 000vnd

           800,000

18/06/2021 11:32:26

REM TKThe : 75529368,   tai VPB. Ung ho ma so 4140 Anh Phong Van Nguyen Xuan Non Dong Anh Ha noi -   CTLNHIDI000001145200284 -   11 -     CRE -   002

           200,000

18/06/2021 11:35:11

REM Tfr Ac: 61110000437212 LE XUAN TUNG Em ung ho giup do chi Giang ma so 4140

           300,000

18/06/2021 11:38:10

REM Tfr Ac: 61110000437212 LE XUAN TUNG Em ung ho giup do chi Tho ma so 4137

           300,000

18/06/2021 12:00:01

REM Tfr Ac: 13310000072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4137 La Thi Tho 500 k 18. 6. 21. NAM M QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

18/06/2021 12:00:38

REM Tfr Ac: 13310000072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4136 LANG THI BE 500 k 18. 6. 21. NAM M QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

18/06/2021 12:01:18

REM Tfr Ac: 13310000072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4135 Chi Le Thi Thuy 500 k 18. 6. 21. NAM M QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

18/06/2021 12:03:06

REM Tfr Ac: 16810000193902 THAI THI TINH ung ho me con chi la thi tho ma so4137

           100,000

18/06/2021 12:33:28

REM Tfr Ac: 12410001914115 VU MINH HAI Mong chi La Thi Tho va cac chau manh khoe

           100,000

18/06/2021 13:05:06

REM TKThe : 19031361392012,   tai TCB. Ngo Tuan Hung uh ma so 4138 FT21169932937256 -     CTLNHIDI000001145387407 -   11 -   CRE -   002

           100,000

18/06/2021 13:28:27

REM Tfr Ac: 26110000219446 DAO NGUYEN AN ung ho ma so 4138

           200,000

18/06/2021 14:05:59

REM TKThe : 02310720401,   tai Tienphongbank. Ung ho MS 4134 -     CTLNHIDI000001145505816 -   11 -   CRE -   002

           100,000

18/06/2021 14:11:21

REM TKThe : 02310720401,   tai Tienphongbank. Ung ho MS 4116 -     CTLNHIDI000001145518707 -   11 -   CRE -   002

           100,000

18/06/2021 14:17:30

REM TKThe : 03301018905022,   tai MSB. UNG HO MA SO 4138 EM HOANG THI HANG -     CTLNHIDI000001145533446 -   11 -   CRE -   002

           100,000

18/06/2021 14:43:19

REM TKThe : 19023395289013,   tai TCB. Giup ma so 4140 anh phong van nguyen FT21169891449498 -   CTLNHIDI000001145602358 -   11 -     CRE -   002

           200,000

18/06/2021 14:43:30

REM Tfr Ac: 36010000294898 VANG A CU Chuyen tien vang a cu tinh dien bien ung ho

           500,000

18/06/2021 14:46:20

REM TKThe : 9999989999999999,   tai PVcomBank. Ung ho chi Giang dang dieu tri benh ma so 4140. Chuc chi mau binh phuc -     CTLNHIDI000001145611046 -   11 -   CRE -   002

           500,000

18/06/2021 14:55:14

REM TKThe : 00123563001,   tai Tienphongbank. Ma so:   4124 A Doan Anh Nam -   CTLNHIDI000001145637407 -   11 -     CRE -   002

           100,000

18/06/2021 14:56:21

REM Tfr Ac: 43310000232066 VU VAN THANH ma so 4140

           200,000

18/06/2021 14:56:59

REM TKThe : 00123563001,   tai Tienphongbank. ma so:   4140 A Phong Van Nguyen -   CTLNHIDI000001145642623 -   11 -     CRE -   002

           100,000

18/06/2021 15:01:38

REM Tfr Ac: 44010000458819 NGUYEN THI HOANG ANH Ung ho 4124

           150,000

18/06/2021 15:30:04

REM Tfr Ac: 21110001015174 LE HONG NHUNG Chuyen tien ung ho ms 4135,   4136,   4137,     4138

           400,000

18/06/2021 15:40:51

REM Tfr Ac: 45110000168075 NGUYEN THI THU HIEN Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           100,000

18/06/2021 16:02:09

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4140

           100,000

18/06/2021 16:04:09

REM Tfr Ac: 31510001179086 O@L 015005 211601 0 0 361341648 ZP5VHP9HF7PT 210618000157611 Ung ho 4137 La Thi Tho

           100,000

18/06/2021 16:10:57

REM TKThe : 12297150001,   tai SCB. ung ho anh Nguyen ma so 4140 -     CTLNHIDI000001145886698 -   11 -   CRE -   002

           300,000

18/06/2021 16:29:19

REM 150LA THI THO MS 4137 ST 500. 000. HOANG THI HANG MS 4138 ST 500. 000 . THON TRUC CHUAN 2 XA DONG TIEN H TRIEU SON THANH HOA

       1,000,000

18/06/2021 16:30:43

REM TKThe : 19033766599016,   tai TCB. Ung ho ms 4137 chi La Thi Tho FT21169822943039 -   CTLNHIDI000001145954714 -   11 -     CRE -   002

           100,000

18/06/2021 18:07:03

REM Tfr Ac: 21710000809190 BUI NGOC QUY Chuyen tien ung ho chi Truong Thi Giang

           498,900

18/06/2021 20:10:01

REM Tfr Ac: 26010000041703 NGUYEN DUY NGOC ung ho benh nhan Truong Thi Giang

       1,000,000

18/06/2021 20:26:50

REM Tfr Ac: 12410008882426 HOANG MANH CUONG MS 4140 a Phong Van Nguyen

       1,000,000

18/06/2021 22:20:16

REM TKThe : 19035273472011,   tai TCB. Ung ho em Hoang Thi Hang. MS 4138 FT21170368900930 -     CTLNHIDI000001146821895 -   11 -   CRE -   002

           100,000

18/06/2021 22:38:10

REM Tfr Ac: 35110000582995 DANG THI NGOC Ung ho Ma so 4139

           150,000

18/06/2021 22:42:16

REM Tfr Ac: 35110000582995 DANG THI NGOC Ung ho Ma so 4138

           200,000

18/06/2021 22:50:20

REM Tfr Ac: 35110000582995 DANG THI NGOC Ung ho Ma so 4140

           150,000

19/06/2021 05:51:10

REM Tfr Ac: 63510000837649 LE THANH DAM ung ho ma so 4141

           200,000

19/06/2021 07:42:21

REM Tfr Ac: 21110000241888 NGUYEN VIET THANH ung ho CT nhan ai,   ma so 4141,   ngo thuy trang

           500,000

19/06/2021 08:05:10

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHI NGO THUY TRANG MA SO 4141

             10,000

19/06/2021 08:33:06

REM Tfr Ac: 61110000062535 NGUYEN THI HUONG VY gui cho MS 4137 La Thi Tho tri benh cho con

           200,000

19/06/2021 09:31:02

REM Tfr Ac: 12410000106098 TRUONG THANH HUYEN ms 4141 ung ho c Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021 10:20:49

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4141

           200,000

19/06/2021 10:34:46

REM TKThe : 19033736878018,   tai TCB.   MA SO 4136 LANG THI BE FT21170048752288 -     CTLNHIDI000001147421688 -   11 -   CRE -   002

           200,000

19/06/2021 10:57:50

REM Tfr Ac: 37510000189682 DUONG THI KHANH Chuyen tien ung ho ma so 4141 ngo thuy trang

         200,000

19/06/2021 12:02:32

REM Tfr Ac: 42610000022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4140

           200,000

19/06/2021 12:31:35

REM Tfr Ac: 21210000089225 TRAN VAN THANH ung ho ms 4141 ngo thuy trang

           500,000

19/06/2021 12:34:15

REM Tfr Ac: 76110000482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4141 ,   chi Ngo Thuy Trang,   tinh Bac Lieu

           100,000

19/06/2021 12:44:29

REM TKThe : 11026768,   tai ACB. UNG HO MS 4141 -   190621 -     12: 48: 05 820488 -   CTLNHIDI000001147714295 -   11 -     CRE -   002

           500,000

19/06/2021 14:14:11

REM TKThe : 9704229268745903,   tai MB. ung ho hoan canh 4141 -     CTLNHIDI000001147853087 -   11 -   CRE -   002

           300,000

19/06/2021 14:45:13

REM Tfr Ac: 36010000077664 BUI QUOC TOAN ung ho ms4139

           100,000

19/06/2021 15:25:37

REM TKThe : 060154304056,   tai Sacombank. IBFT Ma so 4141. Chi Ngo Thu Trang -     CTLNHIDI000001147998669 -   11 -   CRE -   002

               5,000

19/06/2021 16:14:27

REM Tfr Ac: 48310000395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 4141

           100,000

19/06/2021 17:37:18

REM TKThe : 03101010073620,   tai MSB. Ma so 4141Chi Ngo Thuy Trang -     CTLNHIDI000001148374608 -   11 -   CRE -   002

           100,000

19/06/2021 18:49:51

REM Tfr Ac: 39010001191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4141 chi Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021 19:19:26

REM TKThe : 614082469888888,   tai Nam A Bank. 4141. 182229 -     CTLNHIDI000001148621928 -   11 -   CRE -   002

           200,000

19/06/2021 20:48:01

REM TKThe : 1430101554280001,   tai SCB. Ho tro chi NGO THUY TRANG (Bac Lieu) MS 4141 -   CTLNHIDI000001148811773 -   11 -     CRE -   002

           200,000

19/06/2021 20:52:40

REM Tfr Ac: 12310000858408 NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 4136 em lang thi be

           200,000

19/06/2021 20:58:38

REM TKThe : 1430101554280001,   tai SCB. Ho tro chi NGUYEN THI LAM (Nghe An) MS 4139 -   CTLNHIDI000001148833903 -   11 -     CRE -   002

           300,000

19/06/2021 21:16:45

REM TKThe : 19034658544015,   tai TCB. Ung ho ms 4141 Ngo Thuy Trang FT21172160141013 -   CTLNHIDI000001148870479 -   11 -     CRE -   002

           500,000

19/06/2021 21:46:51

REM Tfr Ac: 25610001748404 MAI THI HUONG ma so 4138 Hoang Thi Hang

           200,000

19/06/2021 22:29:58

REM Tfr Ac: 76010000207713 NGUYEN HUU TRUNG Chuyen tien tu thien Ma so 4141 Chi Ngo Thuy Trang

           300,000

19/06/2021 22:41:59

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4139 FT21172279507762 -     CTLNHIDI000001149008581 -   11 -   CRE -   002

           100,000

19/06/2021 22:42:28

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4140 FT21172034630600 -     CTLNHIDI000001149009166 -   11 -   CRE -   002

           100,000

20/06/2021 01:39:43

REM Tfr Ac: 62010001245159 PHAN VAN DU ung ho chi Ngo thuy trang. tinh bac lieu Transaction at date 2021 -   06 -     19 -   23. 13. 51

           100,000

20/06/2021 09:18:44

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CO NGUYEN THI LAM MA SO 4139

            10,000

20/06/2021 10:19:41

REM Tfr Ac: 31010002314663 THIEU THI THU LIEU Ung ho me con chi La Thi Tho,   ma so 4137

           500,000

20/06/2021 12:07:30

REM Tfr Ac: 71010000428768 NGUYEN HOANG BUP Chuyen tien ho tro ms 4141,   4140,   4139,   4138. moi ms 50. 000d

           200,000

20/06/2021 17:02:49

REM Tfr Ac: 43110000097809 NGUYEN THI HUONG ung ho ms 4141 ngo thuy trang vinh loi bac lieu

           100,000

20/06/2021 17:12:42

REM Tfr Ac: 43110000097809 NGUYEN THI HUONG ung ho ms 4137 la thi tho dinh hoa thai nguyen

           100,000

20/06/2021 17:32:55

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4140 4141

           400,000

20/06/2021 21:09:34

REM Tfr Ac: 36810000298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4141 Ngo Thuy Trang. chuc 3 me con vuot qua kho khan.

           500,000

20/06/2021 21:32:26

REM Tfr Ac: 36810000298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4138 Hoang Thi Hang. chuc chau dat duoc uoc mo, 3 chi e manh gioi.

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 14/06/2021 -     20/06/2021

 

14/06/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4134

             50,000

14/06/2021 00:01

Ung Ho Ms4134

             50,000

14/06/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4134 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

14/06/2021 00:01

ung ho ma so 4134

           500,000

14/06/2021 00:01

Phung Tuan Dat ung ho chi Nguyen Th i Tra My MS 4127

           200,000

14/06/2021 00:01

Phung Tuan Dat ung ho chi Nguyen Th i Xuan MS 4134

           200,000

14/06/2021 00:01

PHUNG DINH CHIEN PHUNG DINH CHIEN chuyen khoan 4135 Le thi thuy

           200,000

14/06/2021 00:01

4135 Le Thi Thuy

           100,000

14/06/2021 00:01

BUI CONG CUONG Ung ho 4134 nguyen thi xuan o nghe an

             30,000

14/06/2021 00:01

PHUNG QUANG NGHIA Ma so 4133: Ba Do Thi Hop   me de c hi Pham Thi Hue   Dia chi:   Thon 8   xa Dak Wil huyen Cu Jut tinh Dak   Nong

            50,000

14/06/2021 00:01

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4135: Chi Le Thi Thuy

           100,000

14/06/2021 00:01

Ngan hang TMCP Quan Doi 02311951493 83 Phuc Nho ung ho MS 4135 chi Le T hi Thuy   -   Ma giao dich/ Trace 15428 3 116408154283WIBT -   SML

         100,000

14/06/2021 00:01

giup do ma so 4133

           100,000

14/06/2021 00:01

NGUYEN TIEN MANH Ung ho Ma so 4130

           300,000

14/06/2021 00:01

NGUYEN PHUC DAO NGUYEN PHUC DAO Ma so 4131 Ba Nguyen Thi Hong   Xa N am Tien TX Pho Yen Thai Nguyen

           100,000

14/06/2021 00:01

DANG THI BICH DIEP DANG THI BICH DIEP chuyen khoan Ma so 4131 Ba Nguyen Thi Hong mua sua cho chau Binh An

           200,000

14/06/2021 00:01

LE VAN KHOAT ma so 4135: Chi Le Thi Thuy

       1,000,000

14/06/2021 05:45

Ung Ho Ms4135

           100,000

14/06/2021 07:55

LUU QUANG MINH Ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021 07:56

NGUYEN HAI DUC Ung ho 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 08:29

PHAM MINH DUC Ma so 4136: Em Lang Thi Be Chuc con e mau khoi benh

           200,000

14/06/2021 08:38

DO TRONG SY DO TRONG SY ck ung ho ms 4136. Chuc chau som khoi benh

           500,000

14/06/2021 08:49

TRAN THE KY IBMA SO 4134 CHI NGUYEN THI XUAN IBMA SO 4134 CHI NGUYEN THI XUAN

           500,000

14/06/2021 08:50

HA MANH THUAN Ung ho ms 4136

           200,000

14/06/2021 08:51

HO VAN DUNG HO VAN DUNG chuyen khoan

           200,000

14/06/2021 08:55

HOANG MANH CHIEN HOANG MANH CHIEN chuyen khoan ung h o ma so 4136 Lang Thi Be dia chi T hon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut ti nh Dak Nong

           200,000

14/06/2021 08:55

NGUYEN BA THIEN Ma so 4136 : Em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 08:59

LT ung ho 4136 FT21165271168400 -     M a giao dich/ Trace 473499 116501473499WIBT -   SML

           300,000

14/06/2021 09:04

MAI KHANH DUONG MAI NGOC BICH ung ho be Ly Gia Nhu ma so 4136

           200,000

14/06/2021 09:09

chuyen tien ung ho ma so 4136 -     Ma giao dich/ Trace 388591 116502388591WIBT -   SML

           200,000

14/06/2021 09:17

HOANG ANH DUNG Ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021 09:19

NGUYEN ANH DUC UNG HO CHI NGUYEN THI XUAN MS 4134 UNG HO CHI NGUYEN THI XUAN MS 4134

           200,000

14/06/2021 09:55

NGUYEN VAN NGHIA NGUYEN VAN NGHIA ung ho ma so 4131

           100,000

14/06/2021 09:57

Ung ho Em Lang Thi Be Ma so 4136

           100,000

14/06/2021 10:00

ms 4136

           200,000

14/06/2021 10:04

4136 Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 10:11

TA VAN LINH Chung tay gop suc chua chau be Ms: 4 136   Chau Lang Thi Be Chuc chau m au chong binh phuc

           500,000

14/06/2021 10:12

PHAM HUU ANH PHAM HUU ANH ung ho chau lang thi b e. Ms 4136

           500,000

14/06/2021 10:14

TRAN QUOC DAN TRAN QUOC DAN chuyen khoan

           100,000

14/06/2021 10:24

PHUNG VIET THANH Ung ho chau be vay ca Lang Thi Be

           500,000

14/06/2021 10:47

NGUYEN VAN PHAT Ung ho em Lang Thi Be ma so 4136

           500,000

14/06/2021 10:52

Chuyen den em Lang Thi Be thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut Dac Nong

           500,000

14/06/2021 11:00

BUI CONG CUONG BUI CONG CUONG ung ho 4135 chi le thi thuy o ha tinh

             30,000

14/06/2021 11:05

NGUYEN BICH THUY ck cho ma 4124

           200,000

14/06/2021 11:05

TRAN ANH KIEN Ung ho be Ly Gia Nhu ma so 4136

           200,000

14/06/2021 11:06

NGUYEN BICH THUY ck cho ma 4125

           200,000

14/06/2021 11:06

DANG VAN HOI DANG VAN HOI chuyen khoan

           200,000

14/06/2021 11:07

NGUYEN BICH THUY ck cho ma 4130

           500,000

14/06/2021 11:07

NGUYEN BICH THUY ck cho ma 4132

           500,000

14/06/2021 11:33

CT CO PHAN XAY DUNG J -   TECH Do Quang Hung Cong ty CP xay dung J Tech ho tro cac ma so MS2245 va MS3 594 moi be 200k MS4128 va MS 4127 M S4132 moi be 500k

       1,900,000

14/06/2021 11:43

NGUYEN PHUONG THAO Yuna Hai Duong ung ho MS 4136

           500,000

14/06/2021 11:43

Ung ho Ma so 4136 em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 11:49

TRAN THI VUI Ms 4136 Lang thi Be

           100,000

14/06/2021 12:04

Ung ho ma so 4136 FT21165027808718   -     Ma giao dich/ Trace 681456 116505681456WIBT -   SML

             50,000

14/06/2021 12:05

TRAN THI HANG Ung ho ma so 4136

           200,000

14/06/2021 12:06

NGUYEN KIM BO Ma so 4136 em Lang Thi Be.

           100,000

14/06/2021 12:12

NGUYEN DUC TUAN 4136 LANG THI BE mong con mot doi b inh an

           200,000

14/06/2021 12:20

CAO THI HUYEN TRANG Ung ho ma so 4136 -   Em Lang Thi Be co con Ly Gia Nhu sn 2020 bi benh v ay ca

           100,000

14/06/2021 12:36

TRAN THI HUYEN TRANG TRAN THI HUYEN TRANG ung ho ma so 4 136

           100,000

14/06/2021 12:38

NGUYEN SY THANG UH em Be MS 4136

           100,000

14/06/2021 12:50

TA HUY BINH TA HUY BINH ung ho e lang thi be me be gia nhu ms 4136. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           500,000

14/06/2021 12:51

Ung ho em lang thi be ma so 4136 FT 21165373801144 -   Ma giao dich/ Trac e 722404 116505722404WIBT -   SML

          100,000

14/06/2021 12:56

Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT 21165408649464 -   Ma giao dich/ Trac e 726302 116505726302WIBT -   SML

           200,000

14/06/2021 13:00

DO THI HUONG SIM MS 4136 -   gui em Lang Thi Be -   ung h o be Gia Nhu

         200,000

14/06/2021 13:29

PHAM THI NHU TRANG Ung ho ma so 4136 chuc be Lang Thi Be mau khoi benh

           500,000

14/06/2021 13:46

LE THI HAO Ho tro ma so 4136 -   Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 14:29

NGUYEN VAN LUONG Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 14:48

DANG HUONG LY Ung ho ms 4136

             50,000

14/06/2021 15:04

TRAN THI VIET ANH Tran viet anh ung ho ms 4136

           100,000

14/06/2021 15:11

tham chau bi benh vay ca

           200,000

14/06/2021 15:14

ung ho me con Lang Thi Be ms 4136   Chuc moi dieu tot lanh se den voi b e

           200,000

14/06/2021 15:29

MBVCB 1193712031 009786 NGUYEN CANH PHUOC chuyen tien ung ho em lang t hi be CT tu 0341001842814 NGUYEN CA NH PHUOC toi 0231195149383 BAO DIEN 116508009786WIBT -   SML

             70,000

14/06/2021 15:39

NGUYEN THI HONG NHU UNG HO CHAU LANG THI BE MS 4136

           300,000

14/06/2021 15:58

DINH DUY PHUONG Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           200,000

14/06/2021 16:01

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4136

           206,200

14/06/2021 16:09

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4136

           100,000

14/06/2021 16:29

NGUYEN THANH PHONG Ung ho ma so 4136

           100,000

14/06/2021 16:32

NGUYEN DANG KHANH NGUYEN DANG KHANH SDT 0901008866UNG HO MA SO 4136 LANG THI BE

       1,000,000

14/06/2021 17:14

DANG THI BAO NGOC Ung ho ma: 4136: Em lang thi be

           100,000

14/06/2021 17:27

Giup Ma so 4136 FT21165409559003 -    Ma giao dich/ Trace 043032 116510043032WIBT -   SML

           300,000

14/06/2021 17:36

ung ho hoan canh ma so 4136 Em Lan g Thi Be Thon2   Xa Nam Dong H cu jut   Tinh Dac Nong -   Ma giao dich/ Trace 919059 116610919059WIBT -   SML

            50,000

14/06/2021 18:14

TRINH THI LOAN TRINH THI LOAN chuyen khoan ung ho MS 4136 Lang Thi Be

           100,000

14/06/2021 18:53

NGUYEN TRUONG THINH Giup chau Be 4136

           300,000

14/06/2021 20:34

Ma so 4136   Em Lang Thi Be

           50,000

14/06/2021 20:49

Ung ho be Gia Nhu Ms   4136 -   Ma gi ao dich/ Trace 027179 116513027179WIBT -   SML

           200,000

14/06/2021 21:16

DAO VAN DUNG DAO VAN DUNG chuyen khoan ung ho ma so 4316

             50,000

14/06/2021 21:58

TRAN QUANG NGUYEN Ung hoMa so 4136: Em Lang Thi Be Di a chi: Thon 2 xa Nam Dong   huyen C u Jut tinh Dak Nong

           300,000

15/06/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4136

             50,000

15/06/2021 00:01

DOAN THI KIM DUNG DOAN THI KIM DUNG chuyen khoan ung ho ma so 4136 cho em lang thi Be

           500,000

15/06/2021 00:01

TRAN THI THAO Ung ho ma so 4136

           100,000

15/06/2021 00:01

LE THI HUYEN TRANG Ung ho Em Lang Thi Be ma so 4136

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho ms 4136

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4131

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4135

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4134

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4133

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4130

           200,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN QUANG HUY ma so 4136: em Lang Thi Be

     1,000,000

15/06/2021 00:01

NGUYEN HUU DUC Ms4136 . Chuc con mau khoi benh.

             50,000

15/06/2021 05:20

Ung Ho Ms4136

           100,000

15/06/2021 05:29

NGUYEN ANH NGOC Ung ho ma so 4136

           200,000

15/06/2021 06:54

TRAN NGOC NGAN co gang

           100,000

15/06/2021 07:06

NGUYEN VAN THINH NGUYEN VAN THINH ung ho gia dinh ch i :     La Thi Tho tai Diem Mac   Dinh Hoa Thai Nguyen

           500,000

15/06/2021 07:40

VU QUY QUYNH Vu Quy Quynh ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho   Dinh Hoa Thai Nguyen

           100,000

15/06/2021 08:24

NGUYEN DUC HANH Ung ho Ma so 4137 chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 08:36

DANG THI THU HOAI Ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 09:22

NGUYEN THANH TUAN NGUYEN THANH TUAN ung ho ma so 4137   chi La Thi Tho xom Ban Quyen xa Di em Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Ngu yen

           200,000

15/06/2021 09:29

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4137

           100,000

15/06/2021 09:33

VU HUU LUC Ung ho ma so 4137 chi La thi Tho

           100,000

15/06/2021 09:51

DAO XUAN CHIEN Ung ho chi La Thi Tho. Ma so 4137.

           200,000

15/06/2021 09:54

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 09:58

ma so 4137

           200,000

15/06/2021 10:01

TANG THI TO TIEN Ung ho ma so 4136 -   lang thi be

           200,000

15/06/2021 10:50

BUI CONG CUONG BUI CONG CUONG ung ho ma so 4137 ch i la thi tho o thai nguyen

             30,000

15/06/2021 11:06

4137 La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 11:50

VU LONG Ung ho ma so 4137

           100,000

15/06/2021 13:23

LE THANH TUAN Gui tang ma so 4136

           200,000

15/06/2021 13:59

NGUYEN VAN TINH 4137 Chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021 14:02

NGUYEN THI KIM DUNG Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be

             50,000

15/06/2021 14:43

TA HUY BINH TA HUY BINH ung ho c la thi tho ms 4137. nam mo duoc su luu ly quang vu ong phat

           300,000

15/06/2021 14:43

NGUYEN CHAU LOAN NGUYEN CHAU LOAN chuyen khoan ung h o La Thi Tho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 15:15

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4137

           152,352

15/06/2021 15:16

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4135

           150,000

15/06/2021 15:18

PHAN TRUNG KIEN 4131 gui chi Hong   chuc chi va cac chau that nhieu suc khoe

             50,000

15/06/2021 15:22

PHAN TRUNG KIEN 4135 gui chi Thuy va gia dinh   chu c anh chi va cac chau som qua giai doan kho khan

             50,000

15/06/2021 15:27

Ma so 4136     Ung Ho Em Lang Thi Be   FT21166735820548 -   Ma giao dich/ Tr ace 881844 116608881844WIBT -   SML

           200,000

15/06/2021 15:29

PHAN TRUNG KIEN 4136 Lang Thi Be . Hien tai chu chu a co nhieu   gui con truoc duoc nhi eu thoi   Chuc con manh me vuot qua dieu khong may trong cuoc song

             50,000

15/06/2021 15:39

NGUYEN THI THU THUY Ung ho Ma So 4137   la thi tho Tha i Nguyen

           200,000

15/06/2021 15:43

KHONG QUOC TUAN KHONG QUOC TUAN chuyen khoan

         100,000

15/06/2021 16:13

PHAM TRONG HUNG PHAM TRONG HUNG chuyen khoan ung ho ma so 4137 La Thi Tho

           200,000

15/06/2021 16:17

ms 4136 gui be Gia Nhu mong be nhie u suc khoe vuot qua can benh

           200,000

15/06/2021 16:17

PHAM TRONG HUNG PHAM TRONG HUNG chuyen khoan ung ho ma so 4136 Lang Thi Be

           200,000

15/06/2021 16:22

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI ck giup ma so 4136   gd e. Be

           100,000

15/06/2021 17:09

BUI THI THUY BUI THI THUY ung ho cho me con chi La Thi Mo. MS: 4137 -     thai Nguyen

           200,000

15/06/2021 17:23

VU THE DIEP VU THE DIEP chuyen khoan ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

           200,000

15/06/2021 17:50

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4137

             50,000

15/06/2021 19:15

LE THI CHIEN Em Lang Thi Be ma so 4136

           500,000

15/06/2021 19:32

NGUYEN THANH TUNG Ung ho chau Gia Nhu -   Ma 4136

           100,000

15/06/2021 20:07

ung ho chi La Thi Tho ma so 4137

       1,000,000

15/06/2021 20:19

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4132

           100,000

15/06/2021 20:19

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4133

           100,000

15/06/2021 20:19

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4134

           100,000

15/06/2021 20:20

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4135

           100,000

15/06/2021 20:21

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4136

           100,000

15/06/2021 20:55

DAO XUAN THUY Ung ho c La Thi Tho ma so 4137

           100,000

15/06/2021 20:56

NGUYEN THONG PHAN Ho tro me con chi La Thi Tho o Thai   Nguyen

       2,000,000

15/06/2021 21:41

Ma so 4137 ung ho chi La Thi Tho

           100,000

15/06/2021 22:05

DUONG HUYEN LINH DUONG HUYEN LINH chuyen khoan

           100,000

16/06/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4137 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

16/06/2021 00:48

DOAN THI HUONG Ung ho 4137 La Thi Tho. Chuc me con on dinh duoc cuoc song.

           100,000

16/06/2021 02:13

TO DUC THO TO DUC THO Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021 05:14

Ung Ho Ms4137

           100,000

16/06/2021 07:24

NGUYEN NGOC NAM Ung ho ma so 4137 chi La Thi Tho

           200,000

16/06/2021 07:48

4138 Hoang Thi Hang

          100,000

16/06/2021 07:48

NGUYEN TUAN ANH Ma so 4138: em Hoang Thi Hang

             50,000

16/06/2021 08:50

Ba Rymar Alla giup do Ma so 4136 ch au Lang Thi Be -   Ma giao dich/ Trac e 997484 116701997484WIBT -   SML

       1,200,000

16/06/2021 08:52

ba Kolmakova Ekaterina giup do Ma s o 4136 chau Lang Thi Be -   Ma giao d ich/ Trace 998620 116701998620WIBT -   SML

       2,500,000

16/06/2021 09:30

HOANG MANH HUNG 4138 Hoang Thi Hang thon Truc Chuan 2 xa Dong Tien huyen Trieu Son t inh Thanh Hoa

           300,000

16/06/2021 09:41

DOAN THI HAO Giup do ma so 4137

           200,000

16/06/2021 09:41

DANG THI KIM THOA Ung ho chau Hoang Thi Hang MS 4138

           100,000

16/06/2021 10:17

ma so 4138   em Hoang Thi Hang

         200,000

16/06/2021 10:40

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4138

           200,000

16/06/2021 11:23

PHAM HAI DUONG Ma so 4138: Em Hoang Thi Hang dia c hi Thon Truc Chuan xa Dong Tien h uyen Trieu Son Tinh Thanh Hoa dt 0 353086871

           200,000

16/06/2021 11:34

GIANG KHINH LAM Em Hoang Thi Hang ma 4138 nho dan   tri gui giup

           500,000

16/06/2021 11:42

ma so 4138 chuc hai em nhieu suc kh oe

           100,000

16/06/2021 13:02

LE VAN THANH Ung ho ms 4137 La thi Tho

           200,000

16/06/2021 13:32

TRUONG KIM XUYEN Ung ho Ms 4133 Chi Pham Thi Hue

           200,000

16/06/2021 13:34

Ung ho ma so 4138 Hoang Thi Hang

           300,000

16/06/2021 14:34

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be

           100,000

16/06/2021 14:35

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4137: Chi La Thi Tho

           100,000

16/06/2021 17:30

NGO MINH HIEU Ung ho MS 4138 Em Hoang Thi Huong   Thanh Hoa

           100,000

16/06/2021 17:32

PHAM DUC THANH Ung ho em Hoang Thi Hang ma so 413 8

         500,000

16/06/2021 17:39

TRUONG XUAN VU 1 chut dong gop cho be Ly Gia Nhu c hua benh vay ca

           200,000

16/06/2021 18:00

VU QUYNH TRANG SuBi uh ms 4136 be Gia Nhu con me L ang Thi Be

           200,000

16/06/2021 18:11

PHUNG VAN PHE PHUNG VAN PHE ung ho Ma so 4136 Be Lang Thi Be   0336195937 .

           100,000

16/06/2021 19:08

TRAN CAO VINH MS 4138 e Hoang Thi Hang thon Truc Chuan 2 xa Dong Tien huyen Trieu So n Thanh Hoa

           300,000

16/06/2021 19:20

TRAN CAO VINH MS 4137 La Thi Tho xom Ban Quyen xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           200,000

16/06/2021 19:22

TRAN CAO VINH MS 4136 e Lang Thi Be Thon 2 xa Nam Dong huyen Cu Jut tinh Dak Nong

           300,000

16/06/2021 19:48

DOAN TAT AN Ung ho MS 4138: Em Hoang Thi Hang.

           100,000

16/06/2021 20:40

giup chi La thi Tho benh tim, ma so   4137

       1,500,000

16/06/2021 20:54

co chut it gui 2 me con ban

           100,000

16/06/2021 21:06

BUI THI HANG Ma so 4137 ung ho la thi tho

             50,000

17/06/2021 00:01

LUONG HOAI PHUONG ung ho ma so : 4138 em Hoang Thi Ha ng. dia chi thon Truc Chuan 2. xa D ong Tien. huyen trieu son. tinh Tha nh Hoa

           100,000

17/06/2021 00:01

LUONG HOAI PHUONG Ung ho ma so 4137. chi La Thi Tho.   dia chi:   xom Ban Quyen. xa Diem Mac . huyen Dinh Hoa. tinh Thai Nguyen

           100,000

17/06/2021 00:01

LUONG HOAI PHUONG Ung ho ma so 4127. Nguyen Thi Tra M y. dia chi. khu pho 5.   thi tran Hai Rieng. huyen Song Hinh. tinh Phu Y en

           100,000

17/06/2021 00:01

ma so 4137 Chi La Thi Mo NAM MO DUO C SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

17/06/2021 05:15

Ung Ho Ms4138

           100,000

17/06/2021 05:25

Ung ho ma so 4131 ba nguyen thi hon g FT21168391009163 -     Ma giao dich/ Trace 403137 116722403137WIBT -   SML

           100,000

17/06/2021 05:30

Ung ho ma so 4136 em lang thi be FT 21168349056336 -   Ma giao dich/ Trac e 403475 116722403475WIBT -   SML

             50,000

17/06/2021 06:56

PHAM HAI DUONG Ung ho mA so 4139 mong gia dinh som vuot qua kho khan

           100,000

17/06/2021 06:58

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4138 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

17/06/2021 07:43

Ung ho chi La Thi Tho ma so 4137 FT 21168400577977 -   Ma giao dich/ Trac e 430895 116800430895WIBT -   SML

           200,000

17/06/2021 08:15

4139 Nguyen Thi Lam

           100,000

17/06/2021 08:21

ma so 4138

           500,000

17/06/2021 08:36

la thi tho 4137

           200,000

17/06/2021 08:39

NGUYEN THI VUONG chuyen tien ung ho chi La Thi Tho ma so 4137   -   Ma gi ao dich/ Trace 294957 116808294957WIBT -   SML

           200,000

17/06/2021 09:10

LE THI HONG VAN Ma so 4137: Chi La Thi Tho

           200,000

17/06/2021 09:25

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4139 chi Nguyen Thi Lam -     Ma gia o dich/ Trace 622612 116802622612WIBT -   SML

       2,500,000

17/06/2021 09:42

NGUYEN THI NHU NGUYET UNG HO CHO MA SO 4130 LE NGOCPHUONG   CAN THO UNG HO CHO MA SO 4130 LE NGOCPHUONG CAN THO

           500,000

17/06/2021 09:46

HOANG TIEN HOANG TIEN chuyen khoan ung ho hoan canh cho chi La Thi Tho ma so: 41 37 nho Bao Dien Tu Dan tri chuyen h o den chi

           300,000

17/06/2021 09:53

ung ho be Ly Gia Nhu

           100,000

17/06/2021 10:13

ba Kachia giup do cho Ma so 4127 ch i Nguyen Thi Tra My -   Ma giao dich/ Trace 676164 116803676164WIBT -   SML

       3,500,000

17/06/2021 10:22

BUI THI THAM Ung ho ma so 4128: chi nguyen thi o anh me chau duc anh chuc chau mau khoe

             50,000

17/06/2021 10:30

BUI THI THAM Ung ho ma so 4126: chi nguyen thi t hu

             50,000

17/06/2021 10:49

NGUYEN PHU PHONG Ung ho chi tho thai nguyen

             60,000

17/06/2021 10:52

BUI THI THAM Ung ho ma so 4131: ba nguyen thi ho ng

             50,000

17/06/2021 11:16

nguyen thi kim loan ung ho 2 me con ma so 4137   -   Ma giao dich/ Trace 7 80864 116804780864WIBT -   SML

       3,000,000

17/06/2021 13:26

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4139

             50,000

17/06/2021 14:59

NGUYEN VAN THAI NGUYEN VAN THAI chuyen khoan ung ho 2 bo con ung thu o Nghe An

           200,000

17/06/2021 15:01

NGUYEN THI GIANG Nguyen Thi Giang CK tien ung ho me con chi La Thi Tho Ma so: 4137

           200,000

17/06/2021 15:10

LE VAN HOANG MA SO 4138 MA SO 4138

       2,000,000

17/06/2021 15:46

UNG HO ME CON CHI LA THI THO MA SO   4137 170621 15 48 38 441036   -   Ma g iao dich/ Trace 441036 116815441036WIBT -   SML

           200,000

17/06/2021 16:06

Ung ho cj tho FT21168496510631 -     Ma giao dich/ Trace 902269 116809902269WIBT -   SML

           100,000

17/06/2021 16:56

LE THI THANH LE THI THANH ck ms 4137

           100,000

17/06/2021 16:57

LE THI THANH LE THI THANH ck ms 4139

           100,000

17/06/2021 17:18

HOANG THI OANH Ung ho chi LA THI THO 0375735838 th ai nguyen

           200,000

17/06/2021 18:00

HOANG THI TUOI HOANG THI TUOI chuyen khoan ung ho MS: 4137.   La thi tho

           200,000

17/06/2021 18:57

LE VAN HIEP LE VAN HIEP chuyen khoan

           100,000

17/06/2021 19:09

NGUYEN THI VIET NGUYEN THI VIET gui tang ma so 413 7

           200,000

17/06/2021 19:27

ung ho chi tho -     Ma giao dich/ Trac e 766274 116812766274WIBT -   SML

             50,000

17/06/2021 19:33

LAI THI HUONG GIANG LAI THI HUONG GIANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 4139 BA NGUYEN THI LAM

           100,000

17/06/2021 21:00

Ung ho La Thi Tho

           100,000

17/06/2021 21:19

NGUYEN NGOC THUY Thuy chuyen ho tro: Ma so 4139: Chi   Nguyen Thi Lam. Dia chi: Thon Sao   Vang xa Kim Thanh huyen Yen Thanh   Nghe An.   DT: 0326. 992. 639. Ba Lam

           100,000

17/06/2021 21:34

NGUYEN THI LOAN Ung ho me con chi Tho o Dinh Hoa T hai Nguyen

           200,000

17/06/2021 21:37

PHAM THANH NAM 4137

             50,000

17/06/2021 22:05

VO THI YEN VO THI YEN ung ho ma 4137 c la thi tho

           200,000

18/06/2021 00:01

gui chi La Thi Tho ma 4137

             50,000

18/06/2021 00:01

NGUYEN THI THANH Tang ma so 4137 chi La Thi Tho

       1,000,000

18/06/2021 00:01

PHAM THI THUY LIEN Ung ho la thi tho ms 4137

           200,000

18/06/2021 00:01

MS 4137   La Thi Tho     mong hai me con vuot qua benh tat FT2116941182 1556 -     Ma giao dich/ Trace 292874 116816292874WIBT -   SML

           200,000

18/06/2021 01:03

VU THI DO QUYEN UH 4137 chi La Thi Tho

             50,000

18/06/2021 01:22

nhan ai

           200,000

18/06/2021 01:50

NGUYEN DUC HUYNH NGUYEN DUC HUYNH chuyen khoan

           100,000

18/06/2021 06:00

Ung Ho Ms4139

           100,000

18/06/2021 07:18

NGUYEN THANH TUNG Ung ho c. La Thi Tho ma 4137

             50,000

18/06/2021 07:55

4140 Phong Van Nguyen

           100,000

18/06/2021 08:19

PHUNG QUANG NGHIA Ma so 4140: Anh Phong Van Nguyen a nh re truc tiep cham soc chi Giang tai benh vien DT:   0822559030 Dia c hi: Xuan Non Dong Anh Ha Noi

             50,000

18/06/2021 08:20

LE THI TUYET NOI LE THI TUYET NOI gui ma so 4140 ch uc Giang manh khoe binh an

           100,000

18/06/2021 08:48

TRAN THI THUY UNG HO MS 4137 LA THI THO TOI GOP C HUT TIEN CHO CHAU MUA THUOC CHUC CH AU LUON KHOE MANH UNG HO MS 4137 LA THI THO TOI GOP CHUT TIEN CHO CHAU MUA THUOC CHUC CHAU LUON KHOE MANH

           100,000

18/06/2021 09:07

DOAN TAT AN Ung ho MS 4140: Anh Phong Van Nguye n Anh re cham soc truc tiep chi Gi ang tai benh vien

           100,000

18/06/2021 09:08

DOAN TAT AN Ung ho MS 4139: Chi Nguyen Thi Lam

           100,000

18/06/2021 10:03

TRAN THI DUYEN Ung ho ma 4137 -   la thi tho

           100,000

18/06/2021 10:14

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4140 Truong Thi Giang -     Ma giao dich/ Trace 680098 116903680098WIBT -   SML

       3,500,000

18/06/2021 10:40

QUACH VAN LUU QUACH VAN LUU chuyen khoan ma so 41 40

           200,000

18/06/2021 10:45

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4140 : Anh Phong Van Nguyen

           100,000

18/06/2021 13:52

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4140

           100,000

18/06/2021 14:34

NGUYEN TRUONG THINH Giup ma so 4138

           300,000

18/06/2021 14:36

KIEU THI MINH HONG Ung ho chi La thi Tho MS 4137

           200,000

18/06/2021 14:46

VU THI HOA Ung ho Ma so 4136: Em Lang Thi Be   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong P hat

             15,000

18/06/2021 15:11

NGUYEN MINH PHUONG TRINH NGUYEN MINH PHUONG TRINH GUI HAO TA M DEN EM LANG THI BE MA SO 4136: ch uc em lon len manh khoe

           200,000

18/06/2021 15:40

ung ho chi Giang

             90,000

18/06/2021 15:59

TRUONG DUC HUY Cau mong me con chi LA THI THO khoe manh may man va binh an

           200,000

18/06/2021 16:43

VU TIEN NHAT VU TIEN NHAT chuyen khoan ung ho ch i La Thi Tho Dia chi: Xom Ban Quyen   xa Diem Mac huyen Dinh Hoa tinh   Thai Nguyen Dien thoai:   0375735838   chi Tho

             50,000

18/06/2021 17:08

NGUYEN MANH HUNG NGUYEN MANH HUNG Ung ho ch Giang mong c som hoi phu c

           100,000

18/06/2021 18:13

VU THI HOA Ung ho e nguyen thu vu me la la thi tho

           500,000

18/06/2021 18:22

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri ung ho ms 4116 chung tay xay dung truong mam non San Cha i

     10,000,000

18/06/2021 20:34

DUONG THI THANH NGA ung ho ma so 4137

           500,000

19/06/2021 00:01

Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho xin c am FT21170810833099 -   Ma giao dich/ Trace 253691 116916253691WIBT -   SML

           400,000

19/06/2021 05:50

Ung Ho Ms4141

           100,000

19/06/2021 08:38

ung ho ma so 4141 -     Ma giao dich/ T race 585147 117001585147WIBT -   SML

           200,000

19/06/2021 08:47

4141 Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021 09:52

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4141 tam long nhan ai.   Chuc gia dinh som vuot qua kho kha n.

           300,000

19/06/2021 12:28

BACH DUC KINH BACH DUC KINH ung ho chi thuy trang . Ms 4141

           500,000

19/06/2021 12:31

BACH DUC KINH Ma so 4136 ung ho em lang thi be

           500,000

19/06/2021 12:36

ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021 12:43

BACH DUC KINH Ms 4137 ung ho chi La thi mo

           200,000

19/06/2021 12:49

BACH DUC KINH Ms 4131 ung ho ba nguyen thi hong.

           300,000

19/06/2021 12:52

BACH DUC KINH Ms4107 chi ho thi canh

           200,000

19/06/2021 13:19

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4140

             50,000

19/06/2021 13:20

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4141

             50,000

19/06/2021 14:48

TRINH THI MINH THINH Ung ho MS 4137

           100,000

19/06/2021 14:57

DINH DUY PHUONG Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang

           100,000

19/06/2021 15:12

NGUYEN THANH PHONG Ung ho ma so 4141

           100,000

19/06/2021 19:47

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ma 4141 -   chi Ngo Thuy Trang

           300,000

19/06/2021 20:09

TRAN TIEN TRUNG TRAN TIEN TRUNG chuyen khoan ung ho ma so 4140 va 4141 moi ma 1 trieu

       2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bổ sung các ngày Thứ 7,   chủ nhật bị thiếu từ 17/4/2021 -   20/6/2021

 

19/04/2021 00:00

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4079

200,000

19/04/2021 00:00

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4079

200,000

19/04/2021 00:00

Ung Ho Ms4080

100,000

19/04/2021 00:00

ma so     4079   giup do hoan canh ba Neang kum   NAM MO DUOC SU LUU LY Q UANG VUONG PHAT

50,000

19/04/2021 00:00

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4080

10,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4079 FT21109506856804   -     Ma giao dich/ Trace 051990 110803051990WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ms 4078 FT21109309196045 -     M a giao dich/ Trace 053730 110803053730WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ms 4080 FT21109810370947 -     M a giao dich/ Trace 056149 110803056149WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4077

50,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4078

50,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4079

50,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4080

50,000

19/04/2021 00:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4080

50,000

19/04/2021 00:00

Le Thi Hoa ung ho ma so 4080 FT2110 9744034900 -   Ma giao dich/ Trace 26 8243 110809268243WIBT -   SML

50,000

19/04/2021 00:00

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4081

20,000

19/04/2021 00:00

VU HOAI THU VU HOAI THU chuyen khoan   Con Tien anh ung ho ma so 4081

100,000

19/04/2021 00:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4081

50,000

19/04/2021 00:00

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4081 : ong Nguyen Van Kham

100,000

19/04/2021 00:00

Le Thi Hoa ung ho ma so 4081 FT2110 9010608966 -   Ma giao dich/ Trace 27 0790 110910270790WIBT -   SML

50,000

19/04/2021 00:00

VU DUY GIANG Ma so 4079. Ba Neang Kum

200,000

19/04/2021 00:00

LAI THE HIEN Ung ho Ms 4080

100,000

19/04/2021 00:00

4080 Le Thi Bang

100,000

19/04/2021 00:00

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4076

100,000

19/04/2021 00:00

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4077

100,000

19/04/2021 00:00

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4078

100,000

19/04/2021 00:00

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4079

100,000

19/04/2021 00:00

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4080

100,000

19/04/2021 00:00

NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN THANH chuyen khoan

200,000

19/04/2021 00:00

LE THI HUYEN TRANG ung ho ms 4076 Luong Van Vinh

200,000

19/04/2021 00:00

Nho dantri gui den ma so 4078 FT211 09073395704 -   Ma giao dich/ Trace 5 84958 110816584958WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

Nho dantri gui den ma so 4077 FT211 09060166214 -   Ma giao dich/ Trace 5 86445 110816586445WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

ung ho dinh thi lan chay than

100,000

19/04/2021 00:00

QUACH PHUONG HOA ms4080

30,000

19/04/2021 00:00

LE KHANH DUONG Ung ho ma so 4081 Nguyen Van Kham

100,000

19/04/2021 00:00

TRAN THE KY IBMA SO 4079 BA NEANG KUM IBMA SO 4079 BA NEANG KUM

500,000

19/04/2021 00:00

Ung ho ma so 4076 anh Luong Van Vin h -     Ma giao dich/ Trace 033595 190121033595WIBT -   SML

100,000

19/04/2021 00:00

4081 Nguyen Van Kham

100,000

19/04/2021 00:00

DAM CAM NGHIEN Anh nguyen van thao ma 4078

100,000

19/04/2021 00:00

NGUYEN THI MAI ANH Ung ho ma so 4076

200,000

19/04/2021 00:00

CHU MINH TUAN Chu thao nguyen pho doan thi diem t ptn ung ho ma so 4076

200,000

19/04/2021 00:00

ma so 4068 Nguyen Thi Thu

100,000

19/04/2021 00:00

HOANG NGOC TRUNG ATMCK -   110901066402

500,000

19/04/2021 00:00

Ung ho anh Dan FT21109425080788 -     M a giao dich/ Trace 319141 110910319141WIBT -   SML

200,000

26/04/2021 00:00

Ma so 4085 ong Nguyen Van Luc -     Ma giao dich/ Trace 157884 111505157884WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

Ma so 4084 chi Nguyen Thi Thuy -     Ma giao dich/ Trace 157906 111505157906WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

Ung Ho Ms4085

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4086

10,000

26/04/2021 00:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4085

50,000

26/04/2021 00:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4086

50,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4075

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4076

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4077

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4078

100,000

26/04/2021 00:00

Le Thi Hoa ung ho ma so 4086 FT2111 6712902459 -   Ma giao dich/ Trace 71 2925 111516712925WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

Ung Ho Ms4086

100,000

26/04/2021 00:00

TRINH VAN SINH Ma so 4084 Chi Nguyen thi Thuy me e m Duong

500,000

26/04/2021 00:00

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4087

200,000

26/04/2021 00:00

NGUYEN CUONG NGUYEN CUONG chuyen khoan ung ho ma so: 4086   chi luong thi khanh than h hoa

350,000

26/04/2021 00:00

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4087

10,000

26/04/2021 00:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4087

50,000

26/04/2021 00:00

DO THUY LOAN DO THUY LOAN ung ho ma so 4087

30,000

26/04/2021 00:00

DOAN THI HAO Giup do ma so 4087

200,000

26/04/2021 00:00

ung ho hoan canh ma so 4087 chi Ngu yen Thi Lieu Thon 18 Xa Quynh Vin h Q Luu   NA -   Ma giao dich/ Trace 319586 111713319586WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4079

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4080

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4081

100,000

26/04/2021 00:00

PHAM THI OANH Uhms 4082

100,000

26/04/2021 00:00

than tang 4085

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4084

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4083

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4081

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4080

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4076

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4073

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4072

1,000,000

26/04/2021 00:00

than tang 4069

1,000,000

26/04/2021 00:00

tha tang 4068

1,000,000

26/04/2021 00:00

ms 4077

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4078 ong nguyen van hieu

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4085 ong nguyen van luc

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4084 chi nguyen thi thuy

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4083 nguyen manh ha

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4306

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4082

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4081

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4080

200,000

26/04/2021 00:00

ms 4079

203,782

26/04/2021 00:00

ma so     4086   giup do hoan canh ch i luong thi khanh nam mo duoc su l uu ly quang vuong phat

50,000

26/04/2021 00:00

TRINH VIET NGUYEN chuyen tien ma un g ho 4086 -   Ma giao dich/ Trace 385 702 111503385702WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

4086 Luong Thi Khanh

100,000

26/04/2021 00:00

NGUYEN VAN DUNG Ma so 4086

200,000

26/04/2021 00:00

Nho dantri gui den ma so 4084 FT211 16672601602 -   Ma giao dich/ Trace 2 17521 111504217521WIBT -   SML

100,000

26/04/2021 00:00

Nho dantri gui den ma so 4085 FT211 16500604381 -   Ma giao dich/ Trace 7 16225 111516716225WIBT -   SML

100,000

26/04/2021 00:00

Thuy Dung HMI TPB ung ho ma so 4077 chuc be nhanh khoe -     Ma giao dich/ Trace 999488 111602999488WIBT -   SML

300,000

26/04/2021 00:00

ung ho ong Luc va chi Le -     Ma giao dich/ Trace 046215 111603046215WIBT -   SML

50,000

26/04/2021 00:00

HA MANH THUAN Ung ho ms 4086

150,000

26/04/2021 00:00

4087 Nguyen Thi Lieu

100,000

26/04/2021 00:00

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 4086 ung ho gia dinh chi Luo ng Thi Khanh tai Hoang Hoa Thanh H oa

200,000

26/04/2021 00:00

CHU MINH TUAN Chu thao nguyen. lop 1B truong th n guyen hue TPTN ung ho ma so 4079

200,000

26/04/2021 00:00

PHAN HOAI NAM Ma so 4079

50,000

26/04/2021 00:00

LE TRONG TAN Ung ho ma so 4087: Chi Nguyen Thi L ieu

500,000

26/04/2021 00:00

VU HUY TAO VU HUY TAO chuyen khoan ung ho chi luong thi khanh ma so 4086

200,000

26/04/2021 00:00

PHAN HOAI NAM Ma so 4087 va 4306. 1

100,000

10/05/2021 00:01

Ung Ho Ms4099

100,000

10/05/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4100

50,000

10/05/2021 00:01

PHAN THU THUY PHAN THU THUY chuyen khoan ung ho m a so : 4099

200,000

10/05/2021 00:01

MA THI DUNG Ung ho chi huong mong chi som khoi benh

60,000

10/05/2021 00:01

DAO THI YEN DAO THI YEN Ung ho ms 4099

100,000

10/05/2021 00:01

PHAM HAI DUONG Ma so 4099: Chi Pham Thi Huong Dia   chi: Thon Dong Lan xa Dong Thinh   huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

200,000

10/05/2021 00:01

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 4095 ba Em

100,000

10/05/2021 00:01

ma so     4098   giup do hoan canh ch i hoang thi tuyet nam mo duoc su l uu ly quang vuong phat

50,000

10/05/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4100

30,000

10/05/2021 00:01

TRAN XUAN BACH TRAN XUAN BACH ung ho ma 4100

150,000

10/05/2021 00:01

4099   Chuc chi som khoi benh

200,000

10/05/2021 00:01

dong gop ms 4089 ba nguyen thi hai   -     Ma giao dich/ Trace 544798 112905544798WIBT -   SML

100,000

10/05/2021 00:01

CT ung ho cac ma so 4043 4046 4035 4100 4099 4056 4098 moi ma 300k

2,100,000

10/05/2021 00:01

HOANG THI XUAN Ung ho ma so 4099 Pham Thi Huong

100,000

10/05/2021 00:01

HOANG THI XUAN Gui den ma so 4100 Ngo Van Thi

100,000

10/05/2021 00:01

4100 Ngo Van Thi

100,000

10/05/2021 00:01

Ma so 4100 ong ngo van thi FT211302 64374475 -   Ma giao dich/ Trace 6894 03 112906689403WIBT -   SML

200,000

10/05/2021 00:01

lam tu thien gia dinh o Ben Tre

100,000

10/05/2021 00:01

ung ho ma so 4100 -     Ma giao dich/ T race 768707 112908768707WIBT -   SML

100,000

10/05/2021 00:01

NGUYEN THI THAO CHI NGUYEN THI THAO CHI chuyen khoan un g ho ma so 4100 Ngo van Thi

200,000

10/05/2021 00:01

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4100

100,000

10/05/2021 00:01

CAO THI BICH CAO THI BICH chuyen khoan ung ho Hu ong

200,000

10/05/2021 00:01

DO KIEU ANH KA ung ho ma so 4097 anh Nguyen Van Nhu

500,000

10/05/2021 00:01

NGUYEN VAN THO Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi Dia chi : Thon Dai Dong 1 xa Dong Thang h uyen Trieu Son tinh Thanh Hoa

200,000

10/05/2021 00:01

PHAM THANH NAM 4100

50,000

10/05/2021 00:01

Tran Hanh ung ho MS 4100 Ha Linh

200,000

10/05/2021 00:01

TRAN QUANG HUNG TRAN QUANG HUNG giup do chau Ha Lin h ma so 4100   Ngo Van Thi

500,000

10/05/2021 00:01

NGUYEN HUU HONG CHUONG Giup do ma so 4100 Tam long nhan ai

500,000

10/05/2021 00:01

Ung ho 4100 chau Ha Linh FT21130655 760630 -   Ma giao dich/ Trace 101938 112915101938WIBT -   SML

200,000

10/05/2021 00:01

Ma so 4100

200,000

10/05/2021 00:36

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4100

10,000

10/05/2021 05:18

Ung Ho Ms4101

100,000

10/05/2021 07:17

ung ho hoan canh ba Bui Thi Chanh   Ma so 4101   thon Trung xuan Nghia Trung   Viet yen Bac Giang -     Ma gia o dich/ Trace 123295 113000123295WIBT -   SML

50,000

10/05/2021 08:03

NGUYEN NGOC KHANH MS 4101 Bui Thi Chanh

300,000

10/05/2021 08:34

TRAN THE KY IBMA SO 4099 CHI PHAM THI HUONG IBMA SO 4099 CHI PHAM THI HUONG

500,000

10/05/2021 08:47

DAM CAM NGHIEN Ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

100,000

10/05/2021 09:03

4101 Bui Thi Chanh

100,000

10/05/2021 09:40

VU DUY GIANG Ma so 4100 Ngo Van Thi

200,000

10/05/2021 09:48

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4101

200,000

10/05/2021 09:53

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4100 ong ngo van thi

100,000

10/05/2021 10:05

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4090 Tran thi Thuy loa n

100,000

10/05/2021 10:09

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4101

100,000

10/05/2021 10:17

4101

200,000

10/05/2021 10:50

NGUYEN THI YEN Ung ho ma so 4101

200,000

10/05/2021 10:51

NGUYEN THI YEN Ung ho ma so 4096

200,000

10/05/2021 11:13

ung ho ma so 4101

200,000

10/05/2021 11:19

PHAN HOAI NAM Ma So 4073 va 4101

100,000

10/05/2021 12:39

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4101

157,000

10/05/2021 13:34

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4101

50,000

10/05/2021 13:34

PHAM VIET ANH Ta manh chun bin gui ms: 4093 a Son     chau Thuy Lam

200,000

10/05/2021 13:40

PHAM VIET ANH Ba Nguyen Thi Thanh gui ms: 4090 chi   Loan

200,000

10/05/2021 13:46

NGUYEN QUYEN Ung ho MS 4101 ba Bui Thi Chanh

200,000

10/05/2021 13:51

NGUYEN QUYEN Ung ho MS 4100 ong Ngo Van Thi

200,000

10/05/2021 14:11

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4101 : ba Bui Thi Chanh

100,000

17/05/2021 00:01

Ung Ho Ms4106

100,000

17/05/2021 00:01

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4106

10,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN THI MONG VAN Ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh   Ha Tinh

500,000

17/05/2021 00:01

LE THU THAO Ung ho ma 4107

300,000

17/05/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4107

50,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh

200,000

17/05/2021 00:01

Le Thi Hoa ung ho ma so 4107 FT2113 7118362801 -   Ma giao dich/ Trace 61 6294 113615616294WIBT -   SML

50,000

17/05/2021 00:01

4106 Le Nguyen Anh Thu

100,000

17/05/2021 00:01

Ma so 4106   Em Le Nguyen Anh Thu

200,000

17/05/2021 00:01

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4107

100,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN MINH HAI Cs

500,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN TIEN MANH NGUYEN TIEN MANH ung ho ma so 4106

300,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN DUC DUY Ung ho MS 4107

200,000

17/05/2021 00:01

4107 Ho Thi Canh

100,000

17/05/2021 00:01

ma so     4107 giup do hoan canh chi ho thi canh   nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

50,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cuba Bui Thi Viet giup do ma so 408 8 chi Lo Thi Huong

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO CuBa Bui Thi Viet giup do ma so 40 89 Ba Nguyen Thi Hai

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 90 chi Tran Thuy Loan

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 91 chi Ho Viet Minh Chau

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 92   Nguyen Thi Ngoc Han

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 95 Ba Dinh Thi Em

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 96 ong Nguyen Van Binh

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 40 98 chi Hoang Thi Tuyet

1,000,000

17/05/2021 00:01

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet giup do ma so 41 00 ong Ngo Van Thi

1,000,000

17/05/2021 00:01

NGUYEN TIEN TRUONG NGUYEN TIEN TRUONG: 4107

100,000

17/05/2021 00:01

PHAN THI THOM PHAN THI THOM chuyen khoan ung ho c hi Ho Thi Canh Ms 4107

100,000

17/05/2021 00:01

PHAM THI HONG VAN PHAM THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4083 -   Anh Nguyen Manh Ha

500,000

17/05/2021 00:01

PHAM THI HONG VAN PHAM THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4106 -   Em Le Nguyen Anh Th u

500,000

17/05/2021 00:01

LE QUANG HA Ung ho em Anh Thu MS 4106

300,000

17/05/2021 00:01

Ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh F T21137462305973 -   Ma giao dich/ Tra ce 486249 113612486249WIBT -   SML

200,000

17/05/2021 00:01

HOANG NGOC TRUNG ATMCK -   113601005441

500,000

17/05/2021 00:20

ung ho MS 4107 chi Ho Thi Canh xa T hach Thang Thach Ha Ha Tinh

100,000

17/05/2021 05:16

Ung Ho Ms4107

100,000

17/05/2021 06:32

BXT Ung ho MS 4107

100,000

17/05/2021 06:51

gui MS 4108

100,000

17/05/2021 07:03

NGUYEN DUY MINH Ung ho MS 4108

500,000

17/05/2021 07:28

NGUYEN HUU THO Ma so 4108 Be ngoc Thinh

100,000

17/05/2021 07:36

PHAM THI HONG VAN PHAM THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4108 -   Chi Cao Thi Hoai Ph uong

500,000

17/05/2021 07:48

4108 Cao Thi Hoai Phuong

20,000

17/05/2021 07:52

PHAM VAN THANH Ma so 4108 cao thi Hoai phuong

100,000

17/05/2021 07:52

KIEU VAN HOANG KIEU VAN HOANG chuyen ung ho cho ch i Cao Thi Hoai Phuong sn 1986   TP HCM

200,000

17/05/2021 07:56

NGUYEN THANH TUNG Ma so 4107: chi Ho Thi Canh

200,000

17/05/2021 07:59

QUAN MINH QUYEN Ung ho MS 4108 Cao Thi Hoai Phuong me be Ngoc Thinh

200,000

17/05/2021 08:02

PHAM THANH NAM 4108

50,000

17/05/2021 08:04

NGUYEN THI DUC Ung ho chi Cao Thi Hoai Phuong ms: 4108

150,000

17/05/2021 08:05

QUAN MINH QUYEN Ung ho MS 4107 chi Ho Thi Canh

100,000

17/05/2021 08:11

NGUYEN THI KIM DUNG Ms 4108

200,000

17/05/2021 08:20

NGUYEN DINH THI Gui chi Cao Thi Hoai Phuong 4108

100,000

17/05/2021 08:27

NGUYEN THI THU HIEN NGUYEN THI THU HIEN ung ho MS 4108

200,000

17/05/2021 08:37

TRAN THE KY IBMA SO 4107 CHI HO THI CANH IBMA SO 4107 CHI HO THI CANH

500,000

17/05/2021 08:43

VU LONG Ung ho 4108

50,000

17/05/2021 08:48

NGUYEN MINH HANG Ma 4108 chi Cao thi hoai thuong me be Ngoc Thinh chuc con chong khoe.

200,000

17/05/2021 08:50

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4108

10,000

17/05/2021 08:59

NGUYEN HOANG LONG NGUYEN HOANG LONG chuyen khoan ung ho ma so 4108

300,000

17/05/2021 09:01

BANH THI PHUONG Ms: 4108 chi Cao Thi Hoai Phuong m e be Ngoc Thinh

200,000

17/05/2021 09:03

NGUYEN KIM SINH Ung ho ma so 4108

200,000

17/05/2021 09:05

QUACH SI DUNG QUACH SI DUNG ung ho ma so 4108

300,000

17/05/2021 09:32

LE NHAT MINH Ung ho em Le Nguyen Anh Thu   ma so :   4106

500,000

17/05/2021 09:36

DUONG THI HAI YEN Ms 4108

100,000

17/05/2021 09:56

4108 Cao Thi Hoai Phuong

100,000

17/05/2021 10:13

PHAM THANH QUYNH PHAM THANH QUYNH ung ho ms 4108

200,000

17/05/2021 10:16

PHAM THANH QUYNH PHAM THANH QUYNH ung ho ms 4107

200,000

17/05/2021 10:30

UH Ma so 4108 Chuc be Ngoc Thinh s om khoi benh FT21137923984050 -   Ma   giao dich/ Trace 846657 113703846657WIBT -   SML

50,000

17/05/2021 10:32

NGUYEN KHANH TOAN GIUP VO CHONG ANH CANH GIUP VO CHONG ANH CANH

500,000

24/05/2021 00:01

Ung Ho Ms4113

100,000

24/05/2021 00:01

Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich     -    Ma giao dich/ Trace 186243 114305186243WIBT -   SML

100,000

24/05/2021 00:01

Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan   -     Ma gi ao dich/ Trace 186259 114305186259WIBT -   SML

100,000

24/05/2021 00:01

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4112

100,000

24/05/2021 00:01

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4114

20,000

24/05/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4114

50,000

24/05/2021 00:01

NGUYEN THANH TUNG E. Tung ung ho A. Sy Ma so 4113

50,000

24/05/2021 00:01

NGUYEN THANH TUNG E. Tung ung ho Ma so 4098 -   be Hoang   Tuan Tai

50,000

24/05/2021 00:01

ung ho ma so 4089 den 4095 4098 den 4100   4102 4104 den 4111 4113

1,000,000

24/05/2021 00:01

TRINH THANH HIEN Ung ho chi Nguyen Thi Lam ma so 411 4

50,000

24/05/2021 00:01

Ung ho ms 4114 chi Nguyen Thi Lam N am Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph at

50,000

24/05/2021 00:01

Ung ho chi Nguyen Thi Hang MS 4094

20,000

24/05/2021 00:01

4114 Nguyen Thi Lam

100,000

24/05/2021 00:01

ma so     4114   giup do hoan canh ch i nguyen thi lam nam mo duoc su lu u ly quang vuong phat

50,000

24/05/2021 00:01

PHAM VAN MINH Ung ho ma so 4114 chi Nguyen Thi La m

1,000,000

24/05/2021 00:01

HOANG TIEN THO HOANG TIEN THO ung ho tien mua vacc ine covid 19

300,000

24/05/2021 00:01

Ung ho MS 4114 chi Nguyen Thi Lam F T21144244358869 -     Ma giao dich/ Tra ce 718957 114314718957WIBT -   SML

300,000

24/05/2021 00:01

NGUYEN TIEN MANH NGUYEN TIEN MANH chuyen khoan ung h o Ma so 4110

300,000

24/05/2021 00:01

KHONG QUOC TUAN KHONG QUOC TUAN chuyen khoan

100,000

24/05/2021 00:01

PHAM NHU CUONG 4114 Nguyen Thi Lam

100,000

24/05/2021 00:01

MAI THI XUAN BUU Ung ho ma so 4108

100,000

24/05/2021 00:01

PHAM THANH NAM 4114

50,000

24/05/2021 05:31

Ung Ho Ms4114

100,000

24/05/2021 07:25

4115 Vo Thi Tan

20,000

24/05/2021 07:29

4115 Vo Thi Tan

100,000

24/05/2021 07:36

LE XUAN CAN Ung ho ma so 4115 ba Vo Thi Tan

200,000

24/05/2021 08:20

HOANG MINH DAO Ung ho ma so 4115

300,000

24/05/2021 09:02

TA NGOC VAN Ma so 4115: Ba Vo Thi Tan

300,000

24/05/2021 09:03

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4115 mong gia dinh co som vuo t qua kho khan

100,000

24/05/2021 09:48

Ung ho ms 4115 ba Vo Thi Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

50,000

24/05/2021 10:00

Ung ho MS4115 Vo Thi Tan FT21144077 906705 -     Ma giao dich/ Trace 940770 114403940770WIBT -   SML

100,000

24/05/2021 10:00

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4115

100,000

24/05/2021 10:02

TRAN ANH SON Ma so 4115: Ba Vo Thi Tan Dia chi:   Thon 2A   xa Hoa Tien huyen Krong P ak tinh Dak Lak SDT: 0356. 450. 234

300,000

31/05/2021 00:01

Le Thi Hoa ung ho ma so 4120 FT2115 1338780569 -   Ma giao dich/ Trace 00 4772 114916004772WIBT -   SML

50,000

31/05/2021 00:01

Ung Ho Ms4120

100,000

31/05/2021 00:01

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4121

10,000

31/05/2021 00:01

MA THI THUY Ung ho 4177

15,000

31/05/2021 00:01

MA THI THUY Ung ho 4121

25,000

31/05/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4121

50,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI giup ma so 4121 gd c.   Hiep

100,000

31/05/2021 00:01

VU LONG Ung ho ma so 4121

100,000

31/05/2021 00:01

HA MANH THUAN Ung ho ms 4120

150,000

31/05/2021 00:01

VU THI HOA Ung ho Ma so 4120: Anh Vo Van Quoc   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

50,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN THANH TUNG E. Tung Thai Binh ung ho nguoi dan Bac Giang ma 4112

50,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN THANH TUNG E. Tung Thai Binh ung ho ma 4116

50,000

31/05/2021 00:01

chuc anh chi som vuot qua kho khan

100,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN DUC HANH Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

100,000

31/05/2021 00:01

Ma 4121 Hoang Thi Hiep dien thoai 0 353900730 FT21151376108320 -   Ma gia o dich/ Trace 161187 115003161187WIBT -   SML

300,000

31/05/2021 00:01

PHAN TRONG HANH PHAN TRONG HANH Giup gia dinh Hoang Thi Hiep.  

200,000

31/05/2021 00:01

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4121

100,000

31/05/2021 00:01

LE THI TAM HIEU Nho Dan tri gui toi Ma so 4121: Hoa ng Thi Hiep. Thon Bam xa Thanh Lam   huyen Ba Thuoc Thanh Hoa

200,000

31/05/2021 00:01

CDT UNG HO MA SO 4121 HOANG THI HIE P -     Ma giao dich/ Trace 005111 115006005111WIBT -   SML

500,000

31/05/2021 00:01

DANG THI TUYET MINH DANG THI TUYET MINH ung ho Ma so 41 03:   Chung tay cung chien si noi tuy en dau chong dich.

1,000,000

31/05/2021 00:01

4121 Hoang Thi Hiep

100,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN THI HUONG Ma so : 1403 chung tay cung chien s y noi tuyen dau chong duch

200,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN NGOC ANH Gui ma so 4121: Hoang Thi Hiep .

1,000,000

31/05/2021 00:01

TRAN NGOC ANH TRAN NGOC ANH chuyen khoan cho Ma s o 4121   -   Hoang Thi Hiep Thanh Hoa

2,000,000

31/05/2021 00:01

Hoang UH ma 4121 4117 -     Ma giao dic h/ Trace 081280 115009081 280WIBT -   SML

200,000

31/05/2021 00:01

DOAN TAT AN Ung ho MS 4121: Chi Hoang Thi Hiep.

100,000

31/05/2021 00:01

ung ho chi Nam

100,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN VAN KIEN Ma so 4121: Hoang Thi Hiep

500,000

31/05/2021 00:01

PHAM THANH NAM 4121

50,000

31/05/2021 00:01

PHAM THI HUONG GIANG ung ho ma so: 4121. Chi Hoang Thi H iep

100,000

31/05/2021 00:01

Chuyen tien tu ViettelPay

100,000

31/05/2021 00:01

ung ho chong dich

100,000

31/05/2021 00:01

ma so 4121

100,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN VAN TAN NGUYEN VAN TAN chuyen khoan ung ho Hoang Thi hiep 4121

500,000

31/05/2021 00:01

PHUNG MINH KHOA PHUNG MINH KHOA chuyen khoan ma so   4121: Hoang Thi Hiep -     Thon Bam xa Thanh Lam   huyen Ba Thuoc Thanh H oa -     Dien thoai: 035. 3900. 730

200,000

31/05/2021 00:01

VU THI MINH TUYET Ung ho ma so 4121 chi Hoang Thi Hie p

200,000

31/05/2021 00:01

MBVCB 1166483348 064086 DANG THI QU E chuyen tien ho tro Hoang thi Hiep ms 4121 CT tu 0011000756239 DANG T HI QUE toi 0231195149383 BAO DIEN T 115015064086WIBT -   SML

200,000

31/05/2021 00:01

NGUYEN TIEN MANH Ung ho ma so 4117

300,000

31/05/2021 04:44

Ung Ho Ms4121

100,000

31/05/2021 08:49

4122 Hoang Thi Diu

100,000

31/05/2021 08:59

PHAM THUY LINH PHAM THUY LINH ung ho cung ca nuoc chong dich. MS 4103

500,000

31/05/2021 09:25

TRAN THE KY IBMA SO 4121 HOANG THI HIEP IBMA SO 4121 HOANG THI HIEP

500,000

31/05/2021 09:37

TRAN THE KY IBMA SO 4120 ANH VO VAN QUOC IBMA SO 4120 ANH VO VAN QUOC

500,000

07/06/2021 00:01

Ung Ho Ms4127

100,000

07/06/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4128 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

100,000

07/06/2021 00:01

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4127 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

100,000

07/06/2021 00:01

TRAN HOANG HAI ANH Tran Hoang Hai Anh ung ho MS4125

15,000

07/06/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4128

50,000

07/06/2021 00:01

PHAM THI THIN PHAM THI THIN chuyen khoan

20,000

07/06/2021 00:01

NGUYEN THI NGAN Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh me   chau Duc Anh Dia chi: Xom 21 xa N ghi Phu TP Vinh   Nghe An

100,000

07/06/2021 00:01

VU MANH CUONG UNG HO MS 4128 NGUYEN THI OANH ME DUC ANH   VINH NGHE AN

20,000

07/06/2021 00:01

Ung ho chau Duc Anh con chi Oanh F T21158614608720 -     Ma giao dich/ Tra ce 355343 115701355343WIBT -   SML

300,000

07/06/2021 00:01

PHUNG DUC CUONG Ung ho MS 4128

200,000

07/06/2021 00:01

NGUYEN VAN NGHIA NGUYEN VAN NGHIA ung ho theo ma so   4124

100,000

07/06/2021 00:01

PHAM THI VAN PHAM THI VAN Ung ho 4128 chi Nguyen Thi Oanh

300,000

07/06/2021 00:01

ung ho 4124

100,000

07/06/2021 00:01

PHAM THI HUONG GIANG ung ho ma so: 4128 chi Nguyen Thi O anh

100,000

07/06/2021 00:01

PHAM THI HUONG GIANG ung ho ma so: 4124. anh Doan Anh Na m

100,000

07/06/2021 00:01

Ma so 4127

200,000

07/06/2021 00:01

ung ho ma so 4128 chi Oanh Nghe An

250,000

07/06/2021 00:01

NGUYEN TIEN MANH Ung ho ma 4123

300,000

07/06/2021 04:59

Ung Ho Ms4128

100,000

07/06/2021 07:26

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4129

100,000

07/06/2021 07:28

4128 Nguyen Thi Oanh

100,000

07/06/2021 07:29

4129 Nguyen Thi Thu

100,000

07/06/2021 07:51

PHAM VIET ANH Ta manh chun bin gui ms: 4121 Hoang T hi Hiep

100,000

07/06/2021 07:54

DOAN THI HAO Giup do ma so 4128

200,000

07/06/2021 08:46

NGUYEN THI HOA LY Ung ho ma so : 4125

100,000

07/06/2021 08:57

TU THIEN MS 4112 4113 4114 4115 41 16 4117 4118 4119 4120 4121 X100

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 14/06/2021   -   20/06/2021

 

14/06/2021 08:28

Gui em Lang Thi Be -     ma so 4136

       1,000,000

14/06/2021 09:29

ms 4136 em lang thi be

             50,000

14/06/2021 10:18

ung ho ma so 4136

           300,000

14/06/2021 10:18

ung ho ma so 4135

           300,000

14/06/2021 11:00

ung ho chau be ma so 4136 -     Ly Gia Nhu

           100,000

14/06/2021 12:14

ung ho em lang thi be ma so 4136

           100,000

14/06/2021 16:30

Phan Phuong ung ho ma so 4136 lang thi be

           150,000

14/06/2021 16:32

Phan Phuong nv shb ung ho ma so 4131 Nguyen thi hong

           200,000

14/06/2021 16:33

Phan Phuong nv shb ung ho ma so 4135 le thi thuy

           150,000

14/06/2021 22:37

Ung ho ma so 4136(GD 520543)

           300,000

15/06/2021 10:26

CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO MA SO 4137 CO THO

           200,000

15/06/2021 12:10

ma so 4137 Chi La Thi Tho

             50,000

15/06/2021 15:37

NGO THI BICH VAN CHUYEN KHOAN UNG HO CHI THO

          500,000

15/06/2021 15:38

ung ho ma so 4137 -     la thi tho (GD 431380)

           100,000

15/06/2021 15:38

CHU TICH HDQT SHB ONG DO QUANG HIEN HO TRO MS 4114

     30,000,000

15/06/2021 17:41

DAO VIET ANH   chi la thi tho xom ban quyen xa diem mac dinh hoa thai nguyen

           200,000

15/06/2021 22:20

TTT   CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/06/2021 12:07

ung ho ma so 4138

           300,000

16/06/2021 12:57

HOANG   HUNG ung ho Ma So 4138. Em Hoang Thi Hang

          500,000

16/06/2021 17:39

HONG TINH   CK BAO DIEN TU DAN TRI UH MS 4138 HOANG THI HANG. TRIEU SON.   THANH HOA.

           200,000

16/06/2021 17:47

HONG TINH   CK BAO DIEN TU DAN TRI UH MS 4135 LE THI THUY. DAI NAI.   HA TINH.

           200,000

16/06/2021 20:15

ung ho em la thi tho ma 4137

           100,000

16/06/2021 22:03

CUA IT LONG NHIEU GUI DEN 2ME CON CHI THO -   160621 -   22: 03: 24 306910(GD 306910)

           200,000

16/06/2021 23:09

kinh tang chi La Thi Tho ms 4137

          100,000

17/06/2021 09:12

ung ho ma so 4139 -     c Lam

           100,000

17/06/2021 09:16

TRANG DAI KHAI LA THE CHUYEN TIEN UNG HO EM VU CON CO THO MA SO 4137(GD 404873)

           500,000

17/06/2021 09:21

DG Mao giup do chi Nguyen Thi Lam ma so 4139 o Kim Thanh Nghe An co chong va con trai bi ung thu

           200,000

17/06/2021 13:45

DO VIET QUOC THANG,   DO VIET QUOC TIEN UNG HO MS 4124,   MS 4126,     MS 4136,   MS 4137,   MS 4138 thang 06/2021(GD 769404)

       1,000,000

17/06/2021 18:14

NGUYEN THI ANH TRAM CHUYEN ung ho na 4137 LA THI THO BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/06/2021 14:19

LUU MINH HAI CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho benh nhan giang

           300,000

19/06/2021 08:09

BUI THI KIM OANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DT ms 4136 Lang Thi Be

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 14/06/2021 -   20/06/2021

 

14/06/2021

P; 0395935303;   100000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

          100,000

14/06/2021

P; 0395935303;   100000; Mã số: 4130 Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học,   vừa chăm mẹ

           100,000

14/06/2021

tran ngoc thang; 0913387455;   500000; Ma so 4135: 500000

           500,000

14/06/2021

Ngọc Linh 27; 0985384078;   200000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

           200,000

14/06/2021

Thắng; 0772409930;   300000; Ma so 4131: 300000

           300,000

14/06/2021

Giang Thị Lê Tâm; 0944326699;   100000; Ma so 4128: 100000

           100,000

14/06/2021

Minh An -     Minh Thư; 0985448886; 500000;   Ma so 4135: 500000

           500,000

14/06/2021

Sỳ Thế Long; 0988765521;   300000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

           300,000

14/06/2021

Minh An -     Minh Thư; 0985448886; 500000;   Ma so 4129: 500000

           500,000

14/06/2021

Minh An -     Minh Thư; 0985448886; 500000;   Ma so 4133: 500000

           500,000

14/06/2021

Adidaphat; 0989049518;   100000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

           100,000

14/06/2021

Adidaphat; 0989049518;   100000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

14/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

14/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689;   100000; Ma so 4135: 100000

           100,000

14/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

14/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689;   100000; Ma so 4134: 100000

           100,000

14/06/2021

Bùi Anh Thư; 0976815066;   100000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

14/06/2021

Nguyễn Hoàng Hà; 0979729886;   200000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           200,000

14/06/2021

Nguyễn Hoàng Hà; 0979729886;   300000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           300,000

14/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000;   Ma so 4136: 200000

           200,000

14/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979;   20000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             20,000

14/06/2021

1; 1;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

14/06/2021

Hồ Nhật Tân; 0906788008;   200000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           200,000

14/06/2021

Tran Duc; 0919898299;   50000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             50,000

14/06/2021

Nguyễn Nhữ Hoàng; 0379308388;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

14/06/2021

Bích; 0968841538;   50000; Ma so 4136: 50000

             50,000

14/06/2021

Lê hải hà; 0783188599;   20000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             20,000

14/06/2021

Nguyễn Ngọc Hoa; 0977343678;   20000; Mã số: 4133 Rớt nước mắt cậu bé 5 tuổi khẩn cầu sự sống cho mẹ giữa đại ngàn Tây Nguyên

             20,000

14/06/2021

Hoàng quang huy; 0973827354;   10000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             10,000

14/06/2021

thu; 0967521234;   300000; Ma so 4136: 300000

           300,000

14/06/2021

Đạt; 0879483620;   200000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           200,000

14/06/2021

Be Tin (TDM,   BD);   0907565533; 200000; Ma so 4136:   200000

           200,000

14/06/2021

Minh thủy ; 0123456789;   100000; Mã số 4114: Thương người phụ nữ ngày chăm bố mẹ chồng bệnh tật,   tối đi mò cua kiếm tiền

           100,000

14/06/2021

Minh thủy ; 0123456789;   100000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách,   em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

14/06/2021

Minh thủy ; 0123456789;   100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

14/06/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000;   Ma so 4136: 100000

           100,000

14/06/2021

kim my; 0763219777;   100000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

14/06/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000;   Ma so 4128: 100000

           100,000

14/06/2021

Huyeb; 0979083097;   500000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           500,000

14/06/2021

Đặng Phong Di; 0935357983;   200000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

         200,000

14/06/2021

Đặng Phong Di; 0935357983;   200000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

           200,000

14/06/2021

Trần Anh Tuấn; 0356308799;   500000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

           500,000

14/06/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619;   100000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           100,000

14/06/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 100000;   Mã số: 4133 Rớt nước mắt cậu bé 5 tuổi khẩn cầu sự sống cho mẹ giữa đại ngàn Tây Nguyên

           100,000

14/06/2021

Phu; 0778689320;   100000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

          100,000

14/06/2021

T; 0333493440;   25000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

             25,000

14/06/2021

T; 0333493440;   20000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             20,000

14/06/2021

Duyên; 0337343311;   50000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

             50,000

14/06/2021

Duyên; 0337343311;   40000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             40,000

14/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

             10,000

14/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             10,000

14/06/2021

Nguyễn Hữu Phúc; 0977917635;   50000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             50,000

14/06/2021

Bé Bon; 0979262932;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

15/06/2021

Tran ngọc thang; 0913387455;   300000; Ma so 4136: 300000

           300,000

15/06/2021

Huy Hoàng; 0969622904;   6000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

               6,000

15/06/2021

Trinh; 0987658842;   500000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           500,000

15/06/2021

Trinh; 0987658842;   1000000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

       1,000,000

15/06/2021

Trinh; 0987658842;   500000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           500,000

15/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979;   20000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             20,000

15/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123;   100000; Ma so 4137: 100000

         100,000

15/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689;   100000; Ma so 4137: 100000

           100,000

15/06/2021

Minh Nghĩa; 0385179985;   5000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

               5,000

15/06/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084;   50000; Ma so 4137: 50000

             50,000

15/06/2021

Minh Nghĩa; 0385179985;   5000; Mã số: 4109 Hoàn cảnh éo le của cụ ông nuôi ba cháu mồ côi trong căn nhà xiêu vẹo

               5,000

15/06/2021

Nxt; 0933199313; 100000;   Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           100,000

15/06/2021

Le Thuy Linh; 0983197939;   200000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           200,000

15/06/2021

Le Thuy Linh; 0983197939;   200000; Mã số: 4130 Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học,   vừa chăm mẹ

           200,000

15/06/2021

Trần Thị Kim Oanh; 0915222082; 200000;   Ma so 4136: 200000

           200,000

15/06/2021

Mạc Nhật Minh; 0989057216;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

15/06/2021

Mạc Bảo Yến; 0989057216;   100000; Ma so 4136: 100000

           100,000

15/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             10,000

15/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             10,000

15/06/2021

Phí Văn Lời; 0862000866;   500000; Ma so 4137: 500000

           500,000

15/06/2021

Ngô Dương; 0983256468;   100000; Ma so 4137: 100000

           100,000

15/06/2021

N; 1;   51000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

            51,000

15/06/2021

Bạn Na; 0949898873;   1000000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

       1,000,000

15/06/2021

Tập thể công ty CP kiến trúc và nội thất MILAN DECO;   02462602403; 2000000; Ma so 4136:   2000000

       2,000,000

15/06/2021

Bùi Anh Thư; 0976815066;   100000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           100,000

15/06/2021

Lê Minh Đức; 0904018123;   100000; Ma so 4137: 100000

           100,000

15/06/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000;   Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             50,000

15/06/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000;   Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             50,000

15/06/2021

cao van son; 0903401552;   1000000; Ma so 4137: 1000000

       1,000,000

15/06/2021

cao van son; 0903401552;   1000000; Ma so 4123: 1000000

       1,000,000

15/06/2021

Đặng Quang Minh; 0969518503;   500000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           500,000

15/06/2021

Tran Duc; 0919898299;   50000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             50,000

15/06/2021

Nguyen Lien; 0969042611;   100000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           100,000

15/06/2021

VÕ THANH NHÃ; 0913611242;   100000; Ma so 4137: 100000

           100,000

15/06/2021

Vũ Thị Kim Liên; 0966836691;   50000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             50,000

15/06/2021

Vũ Thị Kim Liên; 0966836691;   50000; Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

             50,000

15/06/2021

Bong; 0998731286;   100000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           100,000

15/06/2021

Bong; 0998731286;   100000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

16/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123;   100000; Ma so 4138: 100000

           100,000

16/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689;   100000; Ma so 4138: 100000

          100,000

16/06/2021

Bùi Thu Thùy; 0356102210;   500000; Mã số: 4129 Cậu bé bị bệnh "tan máu bẩm sinh" vượt nghịch cảnh khát khao tới trường

           500,000

16/06/2021

Ngo Duy Tran; 0333661568;   100000; Ma so 4138: 100000

           100,000

16/06/2021

Ngô Dương; 0983256468;   100000; Ma so 4138: 100000

           100,000

16/06/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084;   50000; Ma so 4138: 50000

             50,000

16/06/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 300000;   Ma so 4138: 300000

         300,000

16/06/2021

c. trà;   0983403475; 1000000; Ma so 4138:   1000000

       1,000,000

16/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979;   20000; Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,     mẹ truyền sang

             20,000

16/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000;   Ma so 4138: 200000

           200,000

16/06/2021

Nguyễn Văn Tiến; 0915086942;   300000; Ma so 4138: 300000

           300,000

16/06/2021

Phương Liên; 0342042997;   100000; Mã số 4136: Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

16/06/2021

Nguyễn Hữu Bằng; 0973300401;   190000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           190,000

16/06/2021

Z; 0965933136;   100000; Ma so 4138: 100000

           100,000

16/06/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000;   Ma so 4137: 100000

           100,000

16/06/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000;   Ma so 4138: 100000

           100,000

16/06/2021

T; 0333493440;   20000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             20,000

16/06/2021

T; 0333493440;   27000; Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,     mẹ truyền sang

             27,000

16/06/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000;   Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,   mẹ truyền sang

             50,000

16/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             10,000

16/06/2021

hoang hai dang; 0969111342;   10000; Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,     mẹ truyền sang

             10,000

16/06/2021

Châu vĩnh cường; 0973088665;   50000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             50,000

16/06/2021

Châu vĩnh cường; 0973088665;   50000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

             50,000

16/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000;   Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           100,000

16/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000;   Mã số: 4135 Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

           100,000

16/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000;   Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

           100,000

16/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000;   Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           100,000

16/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000;   Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,   mẹ truyền sang

           100,000

16/06/2021

Vô danh; 0928059714;   200000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống