Danh sách bạn đọc ủng hộ ủng hộ tuần 2/5

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1.268.192.596 đồng.

Chi tiết:

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 10/5/2021 - 16/05/2021)

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 10/05/2021 - 16/05/2021

 

11/5

Bạn đọc (HN) Giúp Ms4102; MS4101; MS4100;   MS4099; Ms4098 (Mỗi h/c 200k)

       1,000,000

12/5

Vũ Trọng Hảo (Số 12 -   Ngõ 591 - Hoàng Hoa Thám - HN) Ủng hộ các hoạt động nhân ái

           500,000

14/5

Gia đình Nguyễn Xuân Vinh (số 1 ngõ 23 - Giang văn minh - HN) Ủng hộ các hoạt động nhân ái

           500,000

15/5

Hội Phụng sự xã hội (USA) Giúp MS4099; Ms4100; 4101;   Ms4102; Ms4104; Ms4105 (Mỗi h/c 500k) ; MS4103 (5,000,000 đ) ; Ms4106 (1,000,000 đ)

       9,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021

Nguyễn Thị Thu Hồng (55 Trần Kế Xương, TP Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 4089

           300,000

10/05/2021

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 4100

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021

119502. 090521. 235823. MS 4090 - 300k ung ho tu Le Thi My Linh FT21130076222883

           300,000

10/05/2021

118493. 090521. 235407. MS 4081 - 300k ung ho tu Le Hoang Quan FT21130050180125

           300,000

10/05/2021

117885. 090521. 235136. MS 4089 - 300k ung ho tu Phan Thu Lam FT21130575807546

           300,000

10/05/2021

315202. 090521. 234155. Ung ho Ma so 4100 Ong Ngo Van ThiDia chi Thon Dai Dong 1 xa Dong Thang huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa

       1,000,000

10/05/2021

110070. 090521. 232216. MS 4093 - 300K ung ho tu Nguyen Nam Long FT21130742648901

           300,000

10/05/2021

105525. 090521. 230821. MS 4091 - 300k ung ho tu Phan Thu Truc FT21130417390208

           300,000

10/05/2021

105037. 090521. 230700. MS 4088 - 300k ung ho tu Nguyen Le Thu Nhien FT21130945203996

           300,000

10/05/2021

101015. 090521. 225611. Ung ho ma so 4099 chi PHAM THI HUONG FT21130715099060

           200,000

10/05/2021

098720. 090521. 225031. Ung ho ma so 4100 ong NGO VAN THI FT21130081762137

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130360942. Ma so 4100 : ong Ngo Van Thi. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

308508. 090521. 223510. Ttq ung ho ma so 4100

           100,000

10/05/2021

874586. 090521. 223307. 4100. Ngo van thi. Xin gui chut tam long cho chau

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1132766907. LUU HONG PHUONG chuyen tien giup 5 chi em be Nguyen Thi Hai Huyen (thon Duong Phong, xa Xuan Hai, Nghi Xuan, Ha Tinh. CT tu 0071003122920 LUU HONG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

954861. 100521. 215040. IMMANUEL GUI TLNA MS 4101 - 100521 - 21: 50: 11 954861

       4,700,000

10/05/2021

001879. 100521. 212607. UH 4101 - Bui Thi Chanh

           200,000

10/05/2021

994468. 100521. 205646. Ung ho Ba Bui Thi Chanh. Ma so 4101

           500,000

10/05/2021

017107. 100521. 204259. Ung ho ma so 4101 bao dan tri FT21130105187024

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1132557564. UH HC 4101: ba Bui Thi Chanh. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

353682. 100521. 194746. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho anh Nguyen Manh Ha Ms4083

           200,000

10/05/2021

346643. 100521. 194611. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung chi Lo Thi Huong Ms4088

           200,000

10/05/2021

664921. 100521. 194453. ung ho chi Nguyen Thi Lien   - Ma so 3833

           300,000

10/05/2021

339642. 100521. 194500. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho ba Nguyen Thi Hai Ms4089

           200,000

10/05/2021

333179. 100521. 194344. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho chi Ho Viet Minh Chau Ms4091

           200,000

10/05/2021

364014. 100521. 193755. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4095

             50,000

10/05/2021

811179. 100521. 181229. Ung Ho Ma So 4099 Chi Pham Thi Huong FT21130080964129

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131992295. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4101 ba bui thi chanh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/05/2021

IBVCB. 1131726600. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh??Dia chi: Thon Trung Xuan, xa Nghia Trung, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/05/2021

IBVCB. 1131615723. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, ngo 81 Lang Ha, Ha Noi giup do 3 ma so: 4099 Thai Nguyen, 4100 Thanh Hoa, 4101 Bac Giang. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

10/05/2021

MBVCB. 1131601901. MS 4100 NGO VAN THI. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131596699. MS 4101 BUI THI CHANH. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

631407. 100521. 145023. Ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh FT21130326800802

           250,000

10/05/2021

SHGD: 10000763. DD: 210510. BO: HOANG VIET THANG. Remark: GIA DINH ONG DE UN THANG VAN UNG HO 500K/1MS: 4095 VA 4100

       1,000,000

10/05/2021

551380. 100521. 123730. Ung ho MS 4101

           300,000

10/05/2021

484479. 100521. 123504. Ms 4097 Nguyen Van Nhu FT21130214983490

           500,000

10/05/2021

SHGD: 10023747. DD: 210510. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Giup cho ma so 4100, Ong Ngo Van Thi

           200,000

10/05/2021

324945. 100521. 102049. Nghiem Minh Khang UH ma so 4101 FT21130249686847

           100,000

10/05/2021

323114. 100521. 101926. Nghiem Minh Khang UH ma so 4100 FT21130431262774

           100,000

10/05/2021

Sender: 79334001. DD: 100521. SHGD: 10002528. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4100 ONG:   NGO VAN THI (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130834831. Ho tro hoan canh 4101. CT tu 0861000025929 PHAN XUAN THE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

10/05/2021

SHGD: 10020685. DD: 210510. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4100

           100,000

10/05/2021

369390. 100521. 095224. Ung ho ma so 4089 ba Nguyen Thi Hai

           300,000

10/05/2021

258814. 100521. 092746. Ung ho quy tu thien FT21130079980701

           100,000

10/05/2021

SHGD: 10001083. DD: 210510. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4099

             50,000

10/05/2021

246054. 100521. 091630. Ung ho ma so 4101 chuc bac va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21130595352999

             50,000

10/05/2021

SHGD: 10004062. DD: 210510. BO: LE THI THUY TRANG. Remark: IBGIUP MS 4099 CHI PHAM THI HUONG. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

10/05/2021

744071. 100521. 090351. SANHSEACO GUI MS 4041 - 100521 - 09: 05: 17 744071

             50,000

10/05/2021

SHGD: 10001395. DD: 210510. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4100

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1130562189. SAI THI THU HA chuyen tien ung ho ma 4101. CT tu 0011002466335 SAI THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

131114. 100521. 010052. Ung hoc ms 4098 va 4100 FT21130100000645

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130408413. Ma so: 4098; 4097; 4095; 4094; 4090; 4091. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,800,000

10/05/2021

121427. 100521. 000642. MS 4092 - 350k ung ho tu Nguyen Le Thu Nhien FT21130630091200

           350,000

10/05/2021

119312. 090521. 235725. Ung ho chi Hoang Thi Tuyet, Dinh Hoa, Thai Nguyen, ma so 4098 FT21130247595459

           500,000

10/05/2021

118693. 090521. 235456. Ung ho Ong Ngo Van Thi, Trieu Son, Thanh Hoa, ma so 4100 FT21130598322863

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130392424. kho khan. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130390804. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4100. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/05/2021

MBVCB. 1130387341. Ms 4100 Ong Ngo Van Thi. CT tu 0021000623802 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

595933. 090521. 232100. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4100 Ong Ngo Van Thi Dia chi Thon Dai Dong 1 xa Dong Thang huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa DT 0362021672 Ong Thi Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than va Cha Diep

             54,000

10/05/2021

104140. 090521. 230433. Ung ho ma so 4100 FT21130971889390

           100,000

10/05/2021

309501. 090521. 224235. ung ho ms 4100

           200,000

10/05/2021

713551. 090521. 224053. MA SO 4100: ONG NGO VAN THI .   DC: THON AI ONG 1, XA ONG THANG, HUYEN - 090521 - 22: 40: 43 713551

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1132752736. Ma so 4099 - chi Pham Thi Huong. CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

522340. 100521. 094105. Pham Hai Lam ung ho ms 4100

             50,000

10/05/2021

082111. 100521. 213621. Bui thi chanh FT21131229411710

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1132713812. ung ho ms 4100. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

061328. 100521. 211756. Gia dinh Pham Van Hong ung ho ma so 4098. Chuc chau vuot kho khan, den truong hoc cung cac ban FT21131908695043

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1132655989. Ung ho be Ha Linh o Trieu Son, Thanh Hoa. CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

510863. 100521. 210032. Ung ho ba Dinh Thi Em ma so 4095

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1132628967. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4101. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/05/2021

MBVCB. 1132624891. Giup do MS 4100. Cau mong nhung dieu tot dep nhat se den voi Ha Linh. Co len con nhe. Thuong con that nhieu. . CT tu 0071005179197 PHAM ANH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1132606998. Ma so 4097. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1132557068. Ung ho ma 4100 ong ngo van thi. CT tu 0011000065601 DUONG THI BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

990190. 100521. 202057. Ung ho MS 4091 chi Ho Viet Minh Chau FT21130166400330

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1132384895. ungho ms4101. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

908743. 100521. 191623. Ung ho be Ngo Thi Ha Linh 12 tuoi Thanh Hoa FT21130401905800

           200,000

10/05/2021

586937. 100521. 185958. ung ho ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh, dia chi: thon trung Xuan, xa Ngia Trung, Viet Yen, Bac GiangGi

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1132301953. UngHo MS 4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

874354. 100521. 185134. Xom 7, xa Quynh Yen, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An. FT21130037604010

           150,000

10/05/2021

MBVCB. 1132285052. ms 4101 Bui Thi Chanh tinh Bac Giang. CT tu 0611001913238 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1132274943. ung ho ma so 4101 Bui Thi Chanh. CT tu 0281000319819 NGUYEN CONG DANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

861147. 100521. 184404. Gui Ma so 4097, Nguyen Van Nhu, Nghe An, quen minh cuu ban FT21130368025200

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1132264488. DOAN THI DONG ung ho ba hai ma so 4089. CT tu 0351000654834 DOAN THI DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1132259004. Ung ho ma 4100. CT tu 0011002764633 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1132222895. a. CT tu 0911000070051 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/05/2021

IBVCB. 1132220992. a. CT tu 0911000069162 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/05/2021

IBVCB. 1132215102. a. CT tu 0721000667793 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/05/2021

803346. 100521. 180602. ung ho ms4101 FT21130003010627

             50,000

10/05/2021

SAL2021130 S068 004841001 HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE. 160745 NGAY 07. 05. 2021

           300,000

10/05/2021

801180. 100521. 180447. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh.   Thon Trung Xuan, xa Nghia Trung, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang FT21130667630503

           150,000

10/05/2021

MBVCB. 1132121503. HA KHOI PHUC chuyen tien cua it long nhieugui cho ba chau co hai. CT tu 1015655117 HA KHOI PHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

096947. 100521. 173025. Ma so 4101 ba Bui Thi Chanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1132016918. chuyen khoan ung ho Ma so 4098: Chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0541000287926 DO THI DOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

511758. 100521. 172547. Ms 4089: ba Nguyen Thi Hai

           300,000

10/05/2021

761099. 100521. 172310. Pham Van Hong va gia dinh ung ho ma so 4096 FT21130474423008

             50,000

10/05/2021

908809. 100521. 170812. Ng. T. My Hang ung ho ms 4098,4099,4100,4101 (100k/hc)

           400,000

10/05/2021

MBVCB. 1131838967. Ung ho chau Khanh - ma so 4094. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

395001. 100521. 163923. Ung ho anh Le Xuan Son ma so 4093

           200,000

10/05/2021

394776. 100521. 163408. Ung ho ba Dinh Thi Em ma so 4095

           200,000

10/05/2021

394670. 100521. 163158. Ung ho ong Ngo Van Thi ma so 4100

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131781807. Ma so 4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0611001959305 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131756795. TRAN THI HAI YEN chuyen tien ba Bui Thi Chanh (dia chi: Trung Xuan, Nghia Trung, Viet Yen, Bac Giang (ma so 4101). CT tu 1021000020376 TRAN THI HAI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

660007. 100521. 161237. IBFT 4098 - 300 4099 - 300 4100 - 300 4101 - 300

       1,200,000

10/05/2021

740203. 100521. 160940. Ung ho e Hoang Tuan Tai 9 tuoi Thai Nguyen FT21130190880223

           200,000

10/05/2021

738385. 100521. 160521. Ung ho be Thuy Lam manh khoi benh FT21130016410527

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131644529. UH MS 4097 4098 4100 moi hoan canh 100k. CT tu 0021001054483 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1131642683. ma so 4100 ong Ngo Van Thi. CT tu 0461000439166 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1131639819. ma so 4101. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/05/2021

MBVCB. 1131636919. ma so 4100. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/05/2021

IBVCB. 1131602593. Ck cho Ma so 4097: Anh Nguyen Van Nhu. CT tu 0991000017469 MAI THI HANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131601317. ma so 4094. chi Nguyen Thi Hang. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131596016. ma so 4093. anh Le Xuan Son. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131589375. ma so 4088. Lo Thi Huong. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131585046. ma so 4087. chi Nguyen Thi Lieu. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131580829. ma so 4086. chi Luong Thi Khanh. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1131578186. Bui Thi Chanh MS4101. CT tu 0011000999996 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1131576601. ma so 4085. ong Nguyen Van Luc. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

SHGD: 10013483. DD: 210510. BO: NGUYEN DUC NHAN. Remark: IBGIUP DO MA SO 4073

           300,000

10/05/2021

661181. 100521. 151051. MS 4101 BUI THI CHANH FT21130304613663

       2,000,000

10/05/2021

IBVCB. 1131530398. HOANG NGOC QUANG chuyen khoan hng ho Ba Bui Thi Chanh ( MS 4101). CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

658110. 100521. 150852. Ung ho chi Pham Thi Huong ma so 4099 FT21130590458278

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131499020. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

10/05/2021

MBVCB. 1131465623. LE DINH TOI ung ho ma so MS4101. CT tu 0301000311819 LE DINH TOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1131449206. ms 4100 ong nguyen van thi. CT tu 0331000409159 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/05/2021

MBVCB. 1131435908. Ho tro ms 4101 bui thi chanh thon trung xuan, xa nghia trung, huyen viet yen, tinh bac giang. CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

117437. 100521. 142449. Ma so 4089 Ba Nguyen Thi Hai

           400,000

10/05/2021

251618. 100521. 142301. 4100 NGO VAN THI

           300,000

10/05/2021

370659. 100521. 142215. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           100,000

10/05/2021

302501. 100521. 142106. Bui Nhung Uh ms 4098

           200,000

10/05/2021

301920. 100521. 142028. Bui Nhung Ung ho ms 4099

           200,000

10/05/2021

301131. 100521. 141942. Bui Nhung Uh ms 4100

           200,000

10/05/2021

559472. 100521. 141924. Ung ho ma so 4100 Ong Ngo Van Thi Dai Dong Thanh Hoa

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131398406. Bui Thi Chanh MS4101. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

587504. 100521. 141752. Tang b bui thi chanh ms 4101 FT21130077021096

           100,000

10/05/2021

299160. 100521. 141747. Bui Nhung ung ho ms 4101

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131386988. GIup MS4101 Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

571405. 100521. 140548. Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131366223. Giup MS: 4101 Bui Thi Chanh,thon Trung Xuan,xa Nghia Trung,HViet Yen, Bac Giang. CT tu 0421000533419 NGUYEN THI TUONG TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1131363290. Giup ma so 4101 ba Bui Thi Chanh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

354689. 100521. 140341. Gui ms 4101 bui thi chanh

           200,000

10/05/2021

395072. 100521. 015841. ung ho be Ngo Thi Ha Linh 12tuoi

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131328512. Ung ho ba Bui Thi Chanh. CT tu 0341006990557 HOANG THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1131288824. Ung ho nhan ai ma so 4095 ba dinh thi em. CT tu 0691000304866 NGUYEN THI MINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1131284297. Ung ho nhan ai ma so 4101 ba bui thi chann. CT tu 0691000304866 NGUYEN THI MINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1131281144. ma so 4101. CT tu 0491000063088 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131278869. ma so 4098. CT tu 0491000063088 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131277538. ma so 4096. CT tu 0491000063088 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131214126. Viet Doan ck ung ho Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0411000979379 NGUYEN VIET DOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131196656. Ung ho ma so 4101. CT tu 0021002033624 HOANG MAI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1131181155. Ma so 4093: Anh Le Xuan Son. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1131178910. Ma so 4095: Ba Dinh Thi Em. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1131175009. Ma so 4091: Chi Ho Viet Minh Chau. . CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1131172990. MS 2021. 200. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1131172053. Ma so 4094: Chi Nguyen Thi Hang . CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

799260. 100521. 121819. UNG HO 3 HOAN CANH MS 4098,4099,4100.   MOI HOAN CANH 300. 000 - 100521 - 12: 18: 10 799260

           900,000

10/05/2021

MBVCB. 1131111742. Ung ho MS 4099 Chi Pham Thi Huong. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1131107042. ung ho ma so 4084. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1131079028. ms 4101, ung ho ba Bui Thi Chanh. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1131064724. MS4101. CT tu 0161001652279 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1131041316. Ma so 4101. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

410045. 100521. 112712. Kim loan giup ms 4099 FT21130066498793

       2,000,000

10/05/2021

533794. 100521. 111901. LUONG THI HONG NHUNG UNG HO TU MA SO 4084 DEN MA SO 4090 MOI MS 1TRIEU

       7,000,000

10/05/2021

394312. 100521. 111422. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh FT21130688080007

           200,000

10/05/2021

116285. 100521. 111555. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           300,000

10/05/2021

210594. 100521. 110315. HOANG DUC NHAT chuyen khoan ho tro Ms 4101

           200,000

10/05/2021

207068. 100521. 105929. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh Dia chi Thon Trung Xuan xa Nghia Trung huyen Viet Yen tinh Bac Giang DT 0866043785 Dan tri Ta on Chua Ma Maria Cac Thanh Than va Cha Diep

             50,000

10/05/2021

IBVCB. 1130948506. Giup Ba Bui Thi Chanh - Bac Giang. CT tu 0071000732905 VU QUANG HOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

IBVCB. 1130916915. P. T. THUY ung ho MS4098 : 300k, MS4099 : 300k, MS4100 : 400k. CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

IBVCB. 1130902705. MS 4077 ANH VO THANH TAM. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

104750. 100521. 104238. Giup ba Nguyen Thi Hai MS 4089

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130900411. Ung ho Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0451000390796 DANG THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1130898750. MS 4088 CHI LO THI HUONG. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1130899657. Unh ho MS 4101 Ba Bui Thi Chanh - thin trung xuan Xa nghia trung Huyen viet yen Bac Giang. CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130895427. MS 4100: NGO VAN THI. CT tu 0401000097310 PHAM NHI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

348132. 100521. 103801. Ung ho ma so 4101 FT21130100990400

           100,000

10/05/2021

387414. 100521. 103652. Ung ho ma so 4101 Bui Thi Chanh

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130879113. Ung ho ms 4101. CT tu 0021000302171 LE THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130868777. ung ho ma so 4100. CT tu 0011001193533 LE TRONG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

100869. 100521. 103024. Ung ho MS 4101.

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1130867303. MS 4090 CHI TRAN THUY LOAN. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

510043. 100521. 102621. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; giup ms 4101

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130863455. ung ho ma so 4099. CT tu 0011001193533 LE TRONG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130859217. ung ho ma so 4095. CT tu 0011001193533 LE TRONG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130859145. MS 4091 CHI HO VIET MINH CHAU. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130856603. NGUYEN VAN CUONG chuyen tien. CT tu 0731000763854 NGUYEN VAN CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130855336. ung ho ma so 4101. CT tu 0011001193533 LE TRONG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130851846. MS 4093 ANH LE XUAN SON. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130851171. Ung ho Maso: 4101 - Ba Bui Thi Chanh,. . . . CT tu 0021000429941 LE MANH DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/05/2021

IBVCB. 1130833419. MS 4095 BA DINH THI EM. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

SHGD: 10023687. DD: 210510. BO: NGUYEN VAN TOI. Remark: Ma so 4100 ngo van thi

           200,000

10/05/2021

SHGD: 10022568. DD: 210510. BO: NGUYEN THI VINH. Remark: Ng thi vinh ung ho ms 4100 chau ha linh

           300,000

10/05/2021

IBVCB. 1130821877. MS 4100 ONG NGO VAN THI. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1130813864. 4095 4096 4100. CT tu 0611000182262 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           600,000

10/05/2021

IBVCB. 1130808841. MS 4101 BA BUI THI CHANH. CT tu 0041000408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130803460. ba la vo cuu tu phu quoc co con bi di tat. CT tu 0021000408023 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1130799714. Ma so 4096: Ong Nguyen Van Binh. CT tu 0071000870515 NGUYEN HUNG YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130797496. TRAN THI LUA chuyen khoan ung ho ma so 4101 (ba Bui Thi Chanh o Bac Giang). CT tu 0271000016654 TRAN THI LUA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130795162. NGUYEN HUNG YEN chuyen khoan. CT tu 0071000870515 NGUYEN HUNG YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

241699. 100521. 095508. ung ho ma so 4101 (ba BUI THI CHANH)

           200,000

10/05/2021

SHGD: 10015059. DD: 210510. BO: TRAN THI KHANH LY. Remark: LQD Ung ho Chi Pham Thi Huong. Ms 4099. Thon Dong Lan. Xa Dong Thinh. Huyen Dinh Hoa. Tinh Thai Nguyen . SDT 0962120996 Chi Huong

           600,000

10/05/2021

SHGD: 10009299. DD: 210510. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4098

             50,000

10/05/2021

SHGD: 10006368. DD: 210510. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCHUYEN KHOAN CHO MA SO 4089

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130770367. Ung ho MS 4101 baf Bui Thi Chanhj , thin Trung xuan, xa Nghia Trung, Viet Yen , Bac giang. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

284009. 100521. 094845. Ung ho 4098 - chi hoang thi tuyet FT21130502324508

           100,000

10/05/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 100521. SH: 10012439. BO: NGO TRONG THANH. UNG HO MA SO 4099

           200,000

10/05/2021

275642. 100521. 094203. Ung ho ba Bui Thi Chanh - Bac Giang FT21130089009985

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130745551. Ung ho O Ngo Van Thi (Ma so 4100), dia chi:   thon Dai Dong 1, xa Dong Thang, h Trieu Son, tinh Thanh Hoa. CT tu 0011001612811 GIANG XUAN TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130740094. MS 4101 BA BUI THI CHANH Bac Giang. CT tu 1017749018 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           600,000

10/05/2021

SHGD: 10006365. DD: 210510. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCHUYEN KHOAN CHO MASO 4090

           100,000

10/05/2021

SHGD: 10006369. DD: 210510. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCHUYEN KHOAN CHO MASO 4091

           100,000

10/05/2021

Ref: P1847207 Ref: P1847207 Ung ho ma so 4095 DVC: LY TRUNG DUNG

       1,000,000

10/05/2021

220011. 100521. 093536. ma so 4100

             20,000

10/05/2021

Ref: P1847170 Ref: P1847170 Ung ho ma so 4098 hoang thi tuyet thai nguyen DVC: NGUYENXUAN HA

           300,000

10/05/2021

IBVCB. 1130730326. Tu MS 4098 den MS 4101. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/05/2021

SHGD: 10014503. DD: 210510. BO: NGUYEN NGOC VU. Remark: Ung ho ma so 4099 Pham Thi Huong

           200,000

10/05/2021

GIUP DO CAC MA SO 4096; 4097; 4098;   4099; 4100 MOI MA 3TRD, TONG CONG 15TRD

     15,000,000

10/05/2021

SHGD: 10024571. DD: 210510. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4099

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1130717566. Tu MS 4091 den MS 4097. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           700,000

10/05/2021

255249. 100521. 092445. Ung ho ma 4101 ba Bui Thi Chanh FT21130431059131

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1130710428. Ung ho ba Dinh Thi Em, ma so 4095. Sdt 0363667076. CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

528951. 100521. 092211. DINH VAN HOA chuyen tien ung ho Ba Bui Thi Chanh Ma so 4101 - VNPT2021051009903886

           300,000

10/05/2021

IBVCB. 1130704681. Ma so 4101. CT tu 0611001750528 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

357181. 100521. 092026. ung ho MA SO 4101 BA BUI THI CHANH

           300,000

10/05/2021

249285. 100521. 091927. Ung Ho MS 4101. Ba BUI THI CHANH. FT21130760617768

           100,000

10/05/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 100521. SH: 10002071. BO: VO HONG NGOC. MA SO 4089 BA NGUYEN THI HAI

           300,000

10/05/2021

SHGD: 10016081. DD: 210510. BO: NGUYEN HUU DONG. Remark: Ms 4099 chi Pham thi Huong

       1,000,000

10/05/2021

SHGD: 10004354. DD: 210510. BO: THANG NGUYET NGA. Remark: Ma so 4097 Anh Nguyen Van Nhu

       1,000,000

10/05/2021

IBVCB. 1130685038. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

IBVCB. 1130680004. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130674349. ung ho ma so 4089. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130672999. Nam sinh dung cam. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130668483. ung ho ma so 4094. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

SHGD: 10014189. DD: 210510. BO: NGO TRONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4099, chi Pham Thi Huong. Co gang len chi nhe.

           200,000

10/05/2021

967080. 100521. 090054. ong Tu Van giup do ba Bui Thi Chanh Maso 4101

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130658007. ung ho ma so 4095. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

088346. 100521. 090020. PHAM ANH VY chuyen khoan toi ba Bui Thi Chanh

       5,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130651103. Ung ho ma so 4100. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130648482. Ma so 4101. CT tu 0931004173265 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130648117. Ung ho Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1130646070. ung ho ma so 4101. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

SHGD: 10000586. DD: 210510. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4100 -   Ong Ngo Van Thi

           200,000

10/05/2021

208701. 100521. 085248. Chuyen tien giup chi Huong benh tim chong ung thu

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1130641532. Ung ho ma so 4098. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

148155. 100521. 085044. Gui tang ba Bui Thi Chanh

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130632218. Ung ho MS 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130629845. Ung ho ms 4101 - ba Bui thi Chanh. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

IBVCB. 1130618520. Co Hai giup 200k cho MS 4098 chi Hoang Thi Tuyet va 200k cho MS 4097 anh Nguyen Van Nhu. CT tu 0181000367520 NGUYEN THI KIM LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/05/2021

MBVCB. 1130618634. Ms 4101. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

MBVCB. 1130615996. Nhoi long. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

10/05/2021

IBVCB. 1130612533. Co Hai xin giup MS 4101 Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0181000367520 NGUYEN THI KIM LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

523319. 100521. 083648. ung ho Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

       1,000,000

10/05/2021

MBVCB. 1130610366. ung ho ma so 4100 va 4101 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

10/05/2021

011354. 100521. 083411. Ung ho ma so 4100 ong Ngo Van Thi

           500,000

10/05/2021

010938. 100521. 083123. Ung ho ma so 4099 chi Pham Thi Huong

           500,000

10/05/2021

IBVCB. 1130595613. ma so 4101. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           120,000

10/05/2021

MBVCB. 1130592148. Ung ho ma so 4101 (Ba Bui Thi Chanh). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/05/2021

113197. 100521. 082539. Vinh Nam ung ho ms 4101 ba Bui Thi Chanh

           100,000

10/05/2021

196785. 100521. 082432. UH ma so 4100 FT21130297716892

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130577882. 4101: Bui Thi Chanh. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130570368. NGUYEN MANH CUONG chuyen tien ung ho bac Bui Thi Chanh ma so 4101. CT tu 0031000221496 NGUYEN MANH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/05/2021

MBVCB. 1130569174. Ung ho Ba Bui Thi Chanh MS 4101 mong ba gap nhieu may man. CT tu 0491000041143 TRAN VIET TIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130552975. ma so 4098. CT tu 0781000497265 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/05/2021

951567. 100521. 075819. Con mong co Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh som vuot qua kho khan

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130541578. ms 4101. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/05/2021

IBVCB. 1130529097. 4099 PHAM THI HUONG. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

481418. 100521. 074024. KIM HUU giup 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1130526223. MA SO 4101 BUI THI CHANH . CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

035831. 100521. 073252. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh Dia chi Thon Trung Xuan xa Nghia Trung huyen Viet Yen tinh Bac Giang

           100,000

10/05/2021

MBVCB. 1130519459. Ma so 4099, chi Pham Thi Huong. CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

480077. 100521. 072045. Ma so 4101: Le Thi Phuong Thao ung ho Ba Bui Thi Chanh

           500,000

10/05/2021

MBVCB. 1130493120. ms4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0451001344979 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130487101. MS 4073: chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

MBVCB. 1130463123. HOANG VAN PHU chuyen tien MS 4101. CT tu 0691000321392 HOANG VAN PHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/05/2021

015562. 100521. 044213. LE THI THU HUYEN ung ho ms 4100 ngo van thi

           100,000

10/05/2021

024184. 100521. 041535. Ma so 4100 Ong Ngo Van Thi Dia chi Thon Dai Dong 1 xa Dong Thang huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa DT 0362021672 Ong Thi

           500,000

10/05/2021

021406. 100521. 031546. Ms 4100 ong Ngo Van Thi

           200,000

10/05/2021

IBVCB. 1130432627. fd. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/05/2021

474948. 100521. 020128. Kim Oanh ung ho ms 4096

           100,000

10/05/2021

129193. 100521. 004646. Ung ho ms 4100 ong Ngo Van Thi FT21130078227892

           300,000

10/05/2021

849522. 100521. 004213. ISL20210510004212996 - Ung ho MS 4098. chi Hoang Thi Tuyet. dt 0377475503

           500,000

10/05/2021

128287. 100521. 004046. Ung ho chau ong thi ma so 4100 FT21130397999893

           200,000

10/05/2021

127416. 100521. 003532. Ung ho MS 4099. chi Pham Thi Huong. dt 0962120996 FT21130117101082

       1,000,000

10/05/2021

125245. 100521. 002400. Nho dantri gui den ma so 4099 FT21130392676483

           100,000

10/05/2021

929509. 100521. 001943. MoMo T016962 14218T119 86654301 T970436T Ung ho nam sinh cuu ban bi duoi nuoc

           100,000

10/05/2021

717963. 100521. 000500. MS4098 UNG HO CHI HOANG THI TUYET - 100521 - 00: 04: 49 717963

           300,000

10/05/2021

717899. 100521. 000316. MS4099 UNG HO CHI NGUYEN THI HUONG - 100521 - 00: 05: 14 717899

           300,000

10/05/2021

120182. 100521. 000139. NmV ung ho MS 4096, ong Nguyen Van Binh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21130409675350

           500,000

10/05/2021

717837. 100521. 000126. MS4100 UNG HO CHAU HA LINH - 100521 - 00: 01: 16 717837

           300,000

10/05/2021

119990. 100521. 000039. Ung ho ba Dinh Thi Em, Ben Tre, ma so 4095 FT21130015497738

           500,000

11/05/2021

211461. 110521. 220907. PMT Ung ho MS 4098 FT21132332410170

           100,000

11/05/2021

210908. 110521. 220824. PMT Ung ho MS 4097 FT21132056825590

           100,000

11/05/2021

210354. 110521. 220743. PMT ung ho MS 4089 FT21132090959038

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1134849289. Ung ho ma so 3833: Chi Nguyen Thi Lien -   Ha Tinh. CT tu 1021000001927 NGUYEN DINH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

095277. 110521. 201609. Ung ho MS 4102 ba Tran Thi Lan - Phu Yen FT21131004305486

           100,000

11/05/2021

054988. 110521. 194001. Ung ho Ma so 4102 ba Tran Thi Lan FT21131611933663

           100,000

11/05/2021

032810. 110521. 191926. Ung ho ma so 4102 chuc gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21131140614340

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1134452650. NGUYEN THANH LIEM chuyen tien 100k th5. 2021. CT tu 0191000032306 NGUYEN THANH LIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

126753. 110521. 162848. GUI TOI BA CHANH, MA SO 4101 - 110521 - 16: 31: 06 126753

           100,000

11/05/2021

126259. 110521. 162735. GUI TOI BA LAN, MA SO 4102 - 110521 - 16: 28: 56 126259

           100,000

11/05/2021

084335. 110521. 161612. Ma so 4098 chi Hoang Thi Tuyet

           100,000

11/05/2021

084245. 110521. 161543. Ma so 4094 chi Nguyen Thi Hang

           100,000

11/05/2021

084102. 110521. 161508. Ma so 4095 ba Dinh Thi Em

           100,000

11/05/2021

083968. 110521. 161423. Ma so 5096 ong Nguyen Van Binh

           100,000

11/05/2021

083791. 110521. 161337. Ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

802286. 110521. 161122. Ung ho ma so 4100 FT21131301706073

           300,000

11/05/2021

041734. 110521. 161110. ung ho ma 4102 Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

761638. 110521. 154214. Ung ho ma so 4102 FT21131028399743

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134030630. LE VIET THANH chuyen tien Ma so 3833: Chi Nguyen Thi Lien. CT tu 0561000535276 LE VIET THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

11/05/2021

116261. 110521. 151143. NHQ ung ho MS 4096

       1,000,000

11/05/2021

SHGD: 10015538. DD: 210511. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4102(400. 000), 4101(300. 000), 4100(500. 000), 4099(400. 000), 4098(500. 000), 4097(200. 000), 4096(400. 000)

       2,700,000

11/05/2021

005722. 110521. 145354. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4096/4095/4094/4093. Moi h/c 300k

       1,200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133942308. Giang kana ck ung ho ms 3833 bo bi tai nan, 5 dua tre cham nhau. CT tu 0011005558686 NGUYEN THI THANH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

005605. 110521. 144436. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon. Ung ho ms 4089/4102/4098/4097. Moi h/c 300k

       1,200,000

11/05/2021

390526. 110521. 142243. Ma so 4102 ung ho ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

638651. 110521. 140108. Ma so 4099 chi Pham Thi Huong FT21131153902506

           100,000

11/05/2021

678333. 110521. 134756. Tamlongnhanai MS 4102

           200,000

11/05/2021

673112. 110521. 133133. Ung ho Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           200,000

11/05/2021

093070. 110521. 123816. Ung ho ba Tran Thi Lan. Ma so 4102

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133637384. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4102 ba tran thi lan. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/05/2021

448759. 110521. 105211. Nghiem Minh Khang UH ma so 4102 FT21131027410101

           100,000

11/05/2021

SHGD: 10001047. DD: 210511. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4102

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1133462268. DUONG THI LOAN chuyen tien ung ho ms 4098   - Hoang Thi Tuyet. CT tu 0671004074659 DUONG THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

998726. 110521. 091718. SANHSEACO GUI MS 4102 - 110521 - 09: 17: 04 998726

             50,000

11/05/2021

998440. 110521. 091626. SANHSAECO GUI MS 4101 - 110521 - 09: 16: 14 998440

             50,000

11/05/2021

SHGD: 10010043. DD: 210511. BO: TRAN THI HUONG TRA. Remark: Ma so 3833. Chi Nguyen Thi Lien

           300,000

11/05/2021

984435. 110521. 082418. MA SO 3833 CHI NGUYEN THI LIEN - 110521 - 08: 24: 06 984435

           100,000

11/05/2021

979720. 110521. 074630. UNG HO MS 4100 - 110521 - 07: 46: 19 979720

           200,000

11/05/2021

511978. 110521. 041320. MS 3833 giup do chi Nguyen Thi Lien o Nghi Xuan Ha Tinh

           150,000

11/05/2021

725410. 110521. 002929. ung ho c nguyen Thi Lien (Ha tinh) ma so 3833

           300,000

11/05/2021

715557. 100521. 235121. Ma so 4098: Chi Hoang Thi Tuyet

             30,000

11/05/2021

172746. 100521. 235056. Nho dantri gui den ma so 4100 FT21131866784940

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1132878302. Ma so 4090?chi Tran Thuy Loan. CT tu 0011004121670 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

167290. 100521. 233503. 4101 kenkatiger chia se FT21131400046856

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1132848917. UH 4099 chi Huong. CT tu 0011004268654 NGUYEN MINH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1132848446. UH 4093 anh Son. CT tu 0011004268654 NGUYEN MINH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

153521. 100521. 230411. Ung ho 4101 FT21131167010154

           100,000

11/05/2021

964488. 100521. 230144. GUI GD CHI TRAN THUY LOAN - 100521 - 23: 01: 33 964488

           200,000

11/05/2021

963583. 100521. 225259. GUI GD BA DINH THI EM - 100521 - 22: 52: 59 963583

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1132828970. VY chuyen tien cho be vy va anh hai. Ma so 4090. CT tu 0421000462819 LE NGOC THUY VY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

488635. 100521. 224826. Ung ho ma so4097 anh Nguyen van nhu

           200,000

11/05/2021

673977. 110521. 223253. Nguyen Thi Chau UH MS 4099 Pham Thi Huong

           200,000

11/05/2021

672257. 110521. 222944. Nguyen Thi Chau UH MS 4095 ba Dinh Thi Em

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134918964. Ms : 4097. CT tu 0041000207166 LE QUANG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1134913759. Nhaahn ung ho ms 4102. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

211727. 110521. 220928. Ms 4102 ba Tran Thi Lan FT21132899771779

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1134891644. ung ho ms 4078. CT tu 0121000813773 MAI NGUYEN THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

203908. 110521. 220001. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4101, 02. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT21132711921535

       1,000,000

11/05/2021

105836. 110521. 215136. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134852110. Tam long nhan ai - 4102. CT tu 0611001577599 NGUYEN NHAT THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

490760. 110521. 212355. TRAN THI LAN. MS4102

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134787630. Niem am giup ms 4102; Ba tran thi lan. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134785896. Co Loan ung ho be Bao Son. CT tu 0421000539434 LUU THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1134779462. ung ho ms 4100: ngo van thi. CT tu 0851000011494 TRAN BINH DO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134774143. Ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

175949. 110521. 205729. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

11/05/2021

701567. 110521. 205301. Lyidth ung ho ma so 4098 chi Hoang Thi Tuyet

           300,000

11/05/2021

701121. 110521. 204508. Lyidth ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134718151. ung ho ms 4099. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134713093. ung ho ms 4101. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134710153. ung ho ms 4102. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1134661822. Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1134656897. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. . CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

177051. 110521. 194658. UNG HO ONG BINH, BA LAN QUE PHU YEN - 110521 - 19: 46: 57 177051

           200,000

11/05/2021

267118. 110521. 193326. ung ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134597624. Ms 4102. CT tu 0141000285268 NGUYEN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134531189. Ma so 4102. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

201915. 110521. 185317. ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1134499614. TRAN MINH NGOC giup Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi (chau Ha Linh) huyen Trieu Son, Thanh Hoa. CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

493215. 110521. 183110. Ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1134459374. Pham Quoc Bao giup MS 4095 4096 4097 4098 4099 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

IBVCB. 1134452625. BUI VAN ANH GIUP MS4099. CT tu 0031000180570 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

235375. 110521. 181144. ung ho ma so 4102

           200,000

11/05/2021

234582. 110521. 181011. ung ho ma so 4101

           200,000

11/05/2021

937137. 110521. 175248. Ho tro ma so 4099 FT21131898910749

       1,000,000

11/05/2021

936038. 110521. 175148. Ho tro ma so 4100 FT21131883158603

       1,000,000

11/05/2021

933809. 110521. 174952. Ho tro Ma so 4102 FT21131042075994

       1,000,000

11/05/2021

146327. 110521. 173135. Ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan Phu Yen

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1134321683. Ms4101: ba Bui Thi Chanh. CT tu 0731000706969 NGUYEN BAO NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

898001. 110521. 172016. Ma so 4100 Ong Ngo Van Thi FT21131596515085

           500,000

11/05/2021

895083. 110521. 171758. Ma So 4102 . Tran Thi Lan FT21131680077744

           200,000

11/05/2021

894921. 110521. 171749. Ung Ho ma so 4099 chi Pham thi Huong FT21131027383519

           500,000

11/05/2021

891024. 110521. 171454. Ung Ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan FT21131570024447

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134296743. Giup do gia dinh co Lan (4102). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1134234889. ung ho Ms 4102 Tran Thi Lan tinh Phu Yen. CT tu 0091000293166 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1134225262. Ung ho MS 4100 Ong Ngo Van Thi. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1134216877. Ung ho MS 4102 Ba Tran Thi Lan. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1134209955. ung ho ma so 4102 ba tran thi lan. CT tu 0601000489138 VU VAN TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

741316. 110521. 162122. ung ho ma so 4102 tran thi lan

           300,000

11/05/2021

814526. 110521. 161959. Ung ho ma so 4099. Mong chi som khoe FT21131835500073

           100,000

11/05/2021

813036. 110521. 161900. Ung ho ma so 4102 FT21131575512475

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1134127024. 4100 4101 nhan ai. CT tu 0371003841983 LE TAN HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1134113753. ung ho Ma so 4102: ba Tran Thi Lan. CT tu 0351000907107 NGUYEN NHU DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

038899. 110521. 155645. Ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chach

             50,000

11/05/2021

779321. 110521. 155454. Ung ho 4102 FT21131828130927

           100,000

11/05/2021

SHGD: 10028506. DD: 210511. BO: NGUYEN THI THAI HA. Remark: MS 4102 TRAN THI LAN

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1134070236. ma so: 4100, ong Ngo Van Thi. CT tu 0831000004225 NGUYEN VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1134018436. ung ho MS 4084, 4085, 4087, 4092, 4098 (moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1133991872. ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133990160. ms 4102 truong xuan tt chi thanh tuy an phu yen. CT tu 0021002234262 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

705738. 110521. 150114. ung ho gia dinh ba Tran Thi Lan ong Tran Binh tinh Phu Yen

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133960502. Ung ho Tran Thi Lan MS 4102. CT tu 0361000329754 NGUYEN THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

887398. 110521. 145359. ISL20210511145359189 - ung ho ba Tran Thi Lan ms 4102

           500,000

11/05/2021

105005. 110521. 145349. ung ho ma so 4102: ba Tran Thi Lan, khu pho Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, Phu Yen.

             50,000

11/05/2021

091944. 110521. 145113. MS 4100 ONG NGO VAN THI - 110521 - 14: 50: 38 091944

           500,000

11/05/2021

IBVCB. 1133941691. HOANG NGOC BINH ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1133934274. Ung ho 4102. CT tu 0041000706258 NGUYEN THI MY DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133922469. ung ho ma so 4101: Bui Thi Chanh. CT tu 0011003059596 CHU THI THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

677926. 110521. 143702. Ung ho ma so 4102 ba tran thi lan phu yen FT21131276901131

           300,000

11/05/2021

665615. 110521. 142618. Ma so 4093 FT21131016170474

           500,000

11/05/2021

661186. 110521. 142219. Ma so 4095 FT21131007695005

           500,000

11/05/2021

651124. 110521. 141308. Ma so 4100 FT21131907204011

           500,000

11/05/2021

IBVCB. 1133865205. MS 4102 ba Tran Thi Lan. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

649356. 110521. 141133. Ma so 4098 FT21131378283013

           500,000

11/05/2021

644832. 110521. 140714. Ma so 4101 FT21131153918049

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133848810. ms 4100. Minh vua ck 300,000 cho ma so nay nhung quen k ghi ma so. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

634683. 110521. 135711. Ung ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan FT21131731035175

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1133827250. Giup ma so 4102 ba Tran Thi Lan . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1133825523. ma 4102. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133824235. Ms 4102. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133818143. NGUYEN THI VAN ANH chuyen tien. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1133816974. Ms 4100. CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

624425. 110521. 134640. Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy MS 4066 xin cam on FT21131591023009

       5,500,000

11/05/2021

119741. 110521. 134255. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4099 MS4100 MS4101 MS4102 MOI MS 100K

           400,000

11/05/2021

MBVCB. 1133807395. Ms 4099: 100k ; ms 4100:   100k. CT tu 0041000207166 LE QUANG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

164993. 110521. 134445. Kim son hong ngoc Ung ho ms 4102

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133794083. Ung ho MS4101. CT tu 0041000157211 NGUYEN THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

178214. 110521. 133225. Giup do ms 4095 ba Dinh Thi Em

           500,000

11/05/2021

058960. 110521. 132840. ms 4102 ba tran thi lan

             50,000

11/05/2021

169797. 110521. 132315. giup do ms 4098 500k va 4100 500k

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1133759047. MASO - 4102. CT tu 0081001245948 LUU THANH THOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

594314. 110521. 131202. Kien ung ho ms 4102 FT21131817958408

             50,000

11/05/2021

IBVCB. 1133756935. ma 4102 ba Tran Thi Lan. CT tu 0041000338894 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             35,000

11/05/2021

MBVCB. 1133748404. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0541000187715 TRAN THUY LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

11/05/2021

MBVCB. 1133732619. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

11/05/2021

173629. 110521. 125455. Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1133698620. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. Khu pho Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, tinh Phu Yen. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1133695665. ung ho MS 4102. CT tu 0071002338169 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133690990. TRAN NGOC THUY chuyen khoan den Ma so 4095:   Ba Dinh Thi Em. CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

IBVCB. 1133682717. Tran Thai Minh chuyen khoan den Ma so 4093:   Anh Le Xuan Son. CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

644550. 110521. 115701. Diem Phuc giup ma so 4100

       2,000,000

11/05/2021

643567. 110521. 115444. Diem Phuc giup ma so 4101

       2,000,000

11/05/2021

Ref: PALPM10FR5F Ref: PALPM10FR5F LP VNM10FR5F UNG HO MS 4101 DVC: MS TONG THI THU HA

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133615822. VU THI MAI ung ho ma so 4101, ma so 4102. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

011670. 110521. 114919. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4089

           200,000

11/05/2021

011311. 110521. 114839. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4088

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133607824. Ung ho MS 4099: Chi Pham Thi Huong. CT tu 1016940881 NGUYEN THI DIEM QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

010721. 110521. 114736. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4095

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133604716. Ma so 4099. CT tu 0611001750528 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           308,000

11/05/2021

010362. 110521. 114659. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4094

           200,000

11/05/2021

009357. 110521. 114510. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4093

           200,000

11/05/2021

140736. 110521. 114722. TTTPhuong ung ho Ms4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133599862. Ung ho MS 4100: Ong Ngo Van Thi. CT tu 1016940881 NGUYEN THI DIEM QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

008785. 110521. 114403. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4091

           200,000

11/05/2021

008519. 110521. 114335. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4042

           200,000

11/05/2021

460674. 110521. 113630. DO DUC LONG chuyen khoan ung ho Ma so 4102 ba Tran thi Lan

           500,000

11/05/2021

106655. 110521. 113609. ung ho tien cho ma so 4102: ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133579830. ung ho ms 4102. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

715167. 110521. 113526. MS 4101. Giup do hoan canh kho khan gia dinh ba BUI THI CHANH

           300,000

11/05/2021

715109. 110521. 113248. MS 4100. Giup do hoan canh kho khan gia dinh ong NGO VAN THI - Thanh Hoa

           300,000

11/05/2021

499071. 110521. 113247. Ung ho ma so 4090 chi tran thuy loan dt 0377257785 FT21131433200099

           200,000

11/05/2021

495688. 110521. 112952. Ung ho ba tran thi lan ma so 4102 FT21131331457577

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133550243. Ung ho ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

250697. 110521. 112108. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan Dia chi Khu pho Truong Xuan thi tran Chi Thanh huyen Tuy An tinh Phu Yen So dien thoai 039 831 6683 Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1133539765. Ma so 4102 ba Tran Thi Lan. CT tu 0031000305947 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

082538. 110521. 111213. Tran Van Thiet chuyen tien ung ho Ma So: 4102

             50,000

11/05/2021

456590. 110521. 105816. Ung ho ma so 4100 Mong cho Ha Linh co tien di hoc FT21131807560016

           200,000

11/05/2021

445848. 110521. 104955. Ung ho ms 4102 ba Tran Thi Lan FT21131580775952

           300,000

11/05/2021

445512. 110521. 104940. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan FT21131911360559

           200,000

11/05/2021

444055. 110521. 104921. MA SO 4102 THUONG NGUOI DAN ONG NGHEO NHAT VUNG TRONG NGOI NHA 4 MANH DOI NGHEO

           150,000

11/05/2021

445034. 110521. 104919. Ung ho ba tran thi lan ma so 4102 FT21131979811405

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133459034. ma so 4102. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/05/2021

434816. 110521. 104137. Ung ho hoan canh gia dinh ba Tran Thi Lan ma so 4102. Cam on Quy bao FT21131871276596

           100,000

11/05/2021

430618. 110521. 103831. Ung ho hoan canh ba Bui Thi Chanh ma so 4101. Cam on Quy bao FT21131002358508

           100,000

11/05/2021

423182. 110521. 103256. ung ho ma so 4102 FT21131080030307

           500,000

11/05/2021

975379. 110521. 103017. ung ho ba Tran Thi Lan o phu yen

           100,000

11/05/2021

340310. 110521. 102933. Thieu ch ung ho gia dinh e Nguyen Van Nha

           500,000

11/05/2021

115516. 110521. 103056. Ma so 4100 Ong Ngo Van Thi Dia chi Thon Dai Dong 1, xa Dong Thang, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa

           200,000

11/05/2021

115191. 110521. 103001. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh Dia chi Thon Trung Xuan, xa Nghia Trung, huyen Viet Yen, tinh Bac Gian

           200,000

11/05/2021

114916. 110521. 102916. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan.   Dia chi Khu pho Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, tinh Ph

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133409191. LE THI LAN DUNG chuyen tien ho tro chau Ha Linh.   ma so 4100 Ngo Van Thi. Thanh Hoa. CT tu 0011000064052 LE THI LAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

409127. 110521. 102201. TK 19034349595012 HA THI DU Ung ho ma so 4102 gia dinh ba Lan ong Binh FT21131140124440

           300,000

11/05/2021

IBVCB. 1133400233. ms 4102 ba TRAN THI LAN. CT tu 0251002461418 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

441298. 110521. 101621. MA SO 4090

           600,000

11/05/2021

MBVCB. 1133361354. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4102 TRAN THI LAN. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

IBPS/SE: 01360002. DD: 110521. SH: 10000454. BO: LUU THI THAI HA. UNG HO MS 4102,4095

           500,000

11/05/2021

380093. 110521. 095913. CT ma so 4100 FT21131227015054

           300,000

11/05/2021

439369. 110521. 095513. UNG HO MA SO: 4102 B TRAN THI LAN

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133336764. ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133309835. MOI MA SO 300 NGAN 4101 4102 4073 4094 4093 . CT tu 0011003191595 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

11/05/2021

Ref: PALPM10FQM8 Ref: PALPM10FQM8 LP VNM10FQM8 DONG GOP TU THIEN 4098: 1000K4095: 500K, 4094:   500K, 4100: 500K4090: 500K, 4089:   500K DVC: MR LE TIEN DUNG

       3,500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133266356. HAN THI VAN ANH chuyen tien. CT tu 0821000016198 HAN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

SHGD: 10001262. DD: 210511. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. Remark: CTY TIEU CHUAN UNG HO ONG : NGUYEN VAN THI, THON DAI DONG 1, XA DONG THANG, HUYEN TRIEU SON, TINH THANH HOA, DT 0362021672

       1,000,000

11/05/2021

569060. 110521. 091647. ung ho ma so 4102

           100,000

11/05/2021

321006. 110521. 091023. Be gao ung ho ms 4102 ba tran thi lan FT21131001915790

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133229503. Ung ho nguoi ngheo - Ma so 4102 - Lan. CT tu 0071000836135 HUYNH THI TO QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133226116. gd V hy vong moi dieu tot dep den be ms 4100. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

11/05/2021

MBVCB. 1133225354. Giup do ba Tran Thi Lan, MS 4102. CT tu 0821000060773 NGO XUAN TAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133211905. LE THANH PHONG ung ho ma so 4101. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

305188. 110521. 085634. Nguyen Chau Anh xa Cong Hoa,huyen Quoc Oai,Ha Noi ung ho MS 4102 Ba Tran Thi Lan khu pho Truong Xuan,thi tran Chi Thanh,huyen Tuy An,tinh Phu Yen FT21131181684635

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133193490. Tran Thi Lan, ma so 4102. CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1133187141. LE THANH PHONG ung ho ma so 4102. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133177869. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

11/05/2021

295312. 110521. 084730. Ma so 4100 chuc chau khoe manh may man FT21131004771524

             60,000

11/05/2021

MBVCB. 1133170097. ung ho CT NHAN AI (ma so 3984 Nguyen Tan Giau cha be Tan Tai). CT tu 1015276357 HUYNH THI TO NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

SHGD: 10006685. DD: 210511. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. Remark: Ung ho ms 4101

           100,000

11/05/2021

145938. 110521. 083826. ung ho ba Bui Thi Chanh MS 4101

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133152763. Ung ho MS 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

MBVCB. 1133150408. Ung ho ms 4102 Tran Thi Lan. CT tu 0541000189518 PHAN THI HOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

280359. 110521. 083248. Pham Hien Anh ung ho ms 4097 FT21131575795022

             50,000

11/05/2021

136664. 110521. 083158. Vinh Nam ung ho ms 4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133141203. Ms 4100. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/05/2021

MBVCB. 1133138028. Ma so 4102?Ba Tran Thi Lan. CT tu 0011004298756 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

880657. 110521. 082445. giup be Vy va be Hai

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133125821. Ung ho ma 4102. CT tu 0221000000322 LUONG HOANG VUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/05/2021

431750. 110521. 081923. UNG HO MA SO 4100

           300,000

11/05/2021

MBVCB. 1133121576. ma so: 4101 ba bui thi chanh. CT tu 0081000740395 CAO DINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

11/05/2021

266759. 110521. 081732. gia dinh Nguyen Huong Lien ung ho ms 4096 4097 4099 4101 4102 moi truong hop 20 trieu FT21131986917337

   100,000,000

11/05/2021

067944. 110521. 081603. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan Dia chi Khu pho Truong Xuan thi tran Chi Thanh huyen Tuy An tinh Phu Yen

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133114652. Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi??Dia chi: Thon Dai Dong 1, xa Dong Thang, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa. CT tu 0951002281986 TRAN TIEN NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133109838. ma so 4102 Tran Thi Lan. CT tu 0021001383435 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/05/2021

970982. 110521. 081138. ung ho ma so 4101 bui thi chanh

           200,000

11/05/2021

970965. 110521. 081009. Nguyen thi nhu quynh ung ho 4085 va 4095

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133076828. Ma so 4059. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

052842. 110521. 075134. Ung ho ma so 4102

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133074497. Ma so 4062. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133071651. Ma so 4063. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

11/05/2021

247389. 110521. 074910. Ung ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan FT21131432464047

           200,000

11/05/2021

IBVCB. 1133068404. Ma so 4064. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133066657. Ma so 4067. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133061254. Ma so 4068. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133059424. Ma so 4069. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133056784. Ma so 4073. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133053837. Ma so 4076. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133050945. Ma so 4079. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133046642. Ma so 4080. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133044948. Ma so 4085. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133042374. Ma so 4086. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133039903. Ma so 4088. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133038515. Ma so 4089. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133034430. Ma so 4090. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133031683. Ma so 4094. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133029113. Ma so 4096. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133026243. Ma so 4098. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133024604. Ma so 4099. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

IBVCB. 1133021661. Ma so 4100. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

161011. 110521. 065605. Ung ho ma so 4098.

           100,000

11/05/2021

282318. 110521. 065136. DOAN THU HA ung ho ba Bui Thi Chanh

           100,000

11/05/2021

221046. 110521. 064124. Ms 4101 FT21131789179141

           500,000

11/05/2021

218197. 110521. 062926. MS 4098,4099,4100,4101. 100. 000 moi truong hop FT21131800848497

           400,000

11/05/2021

217503. 110521. 062603. Giup do cho ms 4101 FT21131816544273

           100,000

11/05/2021

191334. 110521. 011432. Ung ho ms 4101 ba Bui Thi Chanh FT21131985443514

           500,000

11/05/2021

MBVCB. 1132905703. 4101: ?Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/05/2021

MBVCB. 1132893375. ung ho hoan canh 4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1136594426. Ma so 4101 : Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136565644. moi hoan canh 300,000 ms:   4098,4099,4100,4101,4102. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

12/05/2021

065003. 120521. 212004. Ung ho Ma So Ba Tran Thi Lan FT21133085873332

           200,000

12/05/2021

390876. 120521. 211656. MoMoT 0167586904 2T12059217 098T97043 6T3828 ung ho anh Ha Van Tiem

           500,000

12/05/2021

023246. 120521. 202602. Ung ho ma so 4081 ong NGUYEN VAN KHAM FT21132236648409

           200,000

12/05/2021

017697. 120521. 201914. Ung ho ma so 4080 ba LE THI BANG FT21132244740846

           200,000

12/05/2021

836072. 120521. 200411. NHQ ung ho MS 4102

       1,000,000

12/05/2021

055808. 120521. 183424. ma so 3833 ung ho chi nguyen thi lien

           200,000

12/05/2021

924934. 120521. 183156. Ung ho ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh FT21132950903300

           200,000

12/05/2021

902624. 120521. 180544. E Tam Goldmark Ha Noi O9O 22 86 7 9 8 ung ho 6 MS. MS 3548, 3493, 3231, 3566, 3823, 3976. 500k moi gia dinh FT21132203980259

       3,000,000

12/05/2021

879833. 120521. 174147. Ung ho ma so 4099 FT21132074724755

           100,000

12/05/2021

877654. 120521. 173936. Ung ho ma so 4102 FT21132077150905

           100,000

12/05/2021

876427. 120521. 173824. Ung ho ma so 4098 FT21132672870852

           100,000

12/05/2021

026085. 120521. 164458. Ung ho MS 4090 MS 4091 MS 4092 MS 4093 MS 4094

       1,500,000

12/05/2021

025218. 120521. 164230. Ung ho MS 4085 MS 4086 MS 4087 MS 4088 MS 4089

       1,500,000

12/05/2021

024698. 120521. 164054. Ung ho MS 4080 MS 4081 MS 4082 MS 4083 MS 4084

       1,500,000

12/05/2021

023712. 120521. 163745. Ung ho MS 4075 MS 4076 Ma 4077 MS 4078 MS 4079

       1,500,000

12/05/2021

787406. 120521. 161815. 4103 chung tay chien si dau tuyen dich FT21132019874109

       1,000,000

12/05/2021

SHGD: 10001876. DD: 210512. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4094

             50,000

12/05/2021

Sender: 79334001. DD: 120521. SHGD: 10002894. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4097 ANH :   NGUYEN VAN NHU (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

12/05/2021

Sender: 79334001. DD: 120521. SHGD: 10002862. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4098 CHI :   HOANGTHI TUYET (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

12/05/2021

IBVCB. 1136012364. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1136011637. Ma so. 3833 Chi Nguyen Thi Lien. CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

254258. 120521. 160235. Vinh ung ho ma so 4102 chi Tran thi Lan

       4,000,000

12/05/2021

131991. 120521. 155658. Nguyen Trang Nhung ung ho ma 4102 .   4100. 4098. 4095.   4094 ( moi ma 100. 000d)

           500,000

12/05/2021

733391. 120521. 153145. Long Vinh UH ma so 4101 FT21132587757940

             50,000

12/05/2021

730563. 120521. 152917. Long Vinh UH ma so 4102 FT21132581710240

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135913002. Ung ho Chi Nguyen Thi Lien Ma So 3833. CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

595113. 120521. 150357. ung ho ms 4097

       1,000,000

12/05/2021

049794. 120521. 143347. ung ho ban Nguyen Thi lien ms3833duong phong xuan haiNghi Xuan Ha Tinh

           200,000

12/05/2021

664619. 120521. 141918. chuyen tien giup do C Nguyen Thi Lien, Thon Duong Phong, Xuan Hai, Nghi Xuan, Ha Tinh

           500,000

12/05/2021

842938. 120521. 135143. Ma so 4102 Tran Thi Lan tinh Phu Yen

           200,000

12/05/2021

926511. 120521. 131701. ung ho quy

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135638848. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4102 cho ba Tran Thi Lan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

IBVCB. 1135635859. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4101 cho ba Bui Thi Chanh. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

IBVCB. 1135632294. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4100 cho ong Ngo Van Thi. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

IBVCB. 1135628335. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4099 cho chi Pham Thi Huong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

284016. 120521. 115951. UNG HO MA 4100 - 120521 - 12: 01: 14 284016

           500,000

12/05/2021

949227. 120521. 115909. UNG HO MA SO 4098

           200,000

12/05/2021

948816. 120521. 115729. UNG HO MA SO 4095

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135577897. MS 4102 TRAN THI LAN. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135563154. LE THI VAN chuyen tien ung ho cac chien sy ao trang chong dich Covid - 19. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

176522. 120521. 112819. NVH - HN ung ho ms 4096,4098,4099,4100,4101,4102. Moi MS - 100,000

           600,000

12/05/2021

514668. 120521. 112140. Hang Nguyen ung ho em Tuan Tai ma so 4098 FT21132858117232

           200,000

12/05/2021

512307. 120521. 111918. Hang Nguyen ung ho em Ha Linh ma so 4100 FT21132608040538

           300,000

12/05/2021

464218. 120521. 103221. Ma so 4094. Gia dinh mo mo ung ho FT21132807464202

           200,000

12/05/2021

463659. 120521. 103149. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132140164635

           150,000

12/05/2021

683045. 120521. 102628. pham tien hai bidv ung ho 4103

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135390918. Ung ho Anh Ha Van Tiem Lang Son. CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

SHGD: 10002185. DD: 210512. BO: PHAM THA. Remark: CT CN HA NOI , NGUYEN VAN DANH VA NGUYEN THI LIEN HUYEN TUYEN HOA QUANG BINH

       3,000,000

12/05/2021

403660. 120521. 093224. Ms 4103 FT21132630287502

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135300252. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4088 den MS 4103 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       4,800,000

12/05/2021

388622. 120521. 091602. Ma 4100 Ong ngo van thi. Mong be Ha Linh se tim dc anh sang. Gluck FT21132018403881

           100,000

12/05/2021

385876. 120521. 091257. Ma 4059 chi nguyen thi Tam.   Mong cho e dc anh sang. Gluck FT21132481157016

           100,000

12/05/2021

239938. 120521. 090510. SANHSEACO GUI MS 4103 - 120521 - 09: 04: 57 239938

           500,000

12/05/2021

IBVCB. 1135234970. ung ho ms 4098 - 4099 - 4101 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

12/05/2021

IBVCB. 1135225321. UNG HO MA SO 4100. CT tu 0361001757077 TO THI HAI YEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

359959. 120521. 084031. MS 4102 FT21132041051281

           100,000

12/05/2021

343811. 120521. 081537. Ma so 3833 chi Nguyen Thi Lien FT21132516465498

           500,000

12/05/2021

343234. 120521. 081433. Ung ho ms 4102 FT21132979237773

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135144573. UNG HO BAO DAN TRI MS 4102 BA TRAN THI LAN. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135115363. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP CT NHAN AI. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135102805. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho Ms 4102. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135060571. NGUYEN DUC LOC chuyen tien. CT tu 0011001028347 NGUYEN DUC LOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135012306. Ung ho ma so 3828: Ha Van Tiem . CT tu 0181003098706 NGUYEN LINH CHI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

267142. 110521. 234924. Nho dantri gui den ma so 4101 FT21132445888361

           100,000

12/05/2021

133740. 110521. 234206. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Chia se giup MS 4092 4093 4094 4095 4096

           500,000

12/05/2021

133760. 110521. 233710. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Chia se giup Ma so 4091 Ho Viet Minh Chau

           500,000

12/05/2021

260801. 110521. 233134. Ung ho 4098 chi Hoang Thi Tuyet FT21132480818073

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1134956683. 4093. CT tu 1016404991 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

858397. 110521. 224606. Ung ho ma so 4091

           250,000

12/05/2021

675245. 110521. 223514. Nguyen Thi Chau UH MS 4100 be Ha Linh

           200,000

12/05/2021

230806. 110521. 223511. Giup do ma so 4102 FT21132330650840

       1,000,000

12/05/2021

230357. 110521. 223435. Giup do ma so 4101 FT21132008037422

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1136636689. Ma So 4098 Hoang Thi Tuyet, Luong Tien, Phu Tien, Dinh Hoa, Thai Nguyen. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1136633213. Ma so 4099 Pham Thi Huong, Dong Lan, Dong Thinh, Dinh Hoa, Thai Nguyen. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1136627110. Ma so 4098. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1136618405. Ung ho 300k moi ma so 4098, 4100. CT tu 0021000576470 PHAN THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

12/05/2021

MBVCB. 1136612435. Ung ho MS4097 anh Nguyen Van Nhu 0383706308. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136609281. Ung ho MS 4094 chi Nguyen Thi Hang 0372499623. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136603859. MS 4098. CT tu 0691000349885 HOANG THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136601912. Ung ho MS 4093 anh Le Xuan Son 0936411459. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136599639. Ung ho MS 4086 chi Luong Thi Khanh 0386904290. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136598760. MS 4101. CT tu 0691000349885 HOANG THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136595520. Ung ho MS 4077 anh Vo Thanh Tam cha be Que Tran 0339765761. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136586874. ma so 4099. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

171137. 120521. 213337. Ung ho be Quan me Chau Quang Nam Ma so 4091

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136568204. Ung ho ma so 4100(ong Ngo Van Thi). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136567095. Ung ho ma so 4099( chi Pham Thi Huong). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136565445. Ung ho ma so 4012 ( ba Tran Thi Lan). CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

403578. 120521. 211629. UNG HO MA SO 4100 : ONG NGO VAN THI - 120521 - 21: 16: 17 403578

           300,000

12/05/2021

862074. 120521. 211045. Nguyen Duc Manh ung ho ma so 4102

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136536139. Tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136526558. Thai Hong Ha chuyen tien ung ho MS 4103. CT tu 0491000002763 THAI HONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

047163. 120521. 205610. Ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21133754404357

             50,000

12/05/2021

046339. 120521. 205505. Ung ho ma 4098 chi Hoang Thi Tuyet xom Luong Tien Phu Tien Dinh Hoa Thai Nguyen FT21133184059627

           100,000

12/05/2021

042091. 120521. 204924. Ung ho MS 4091 FT21133913399041

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136498219. DUONG QUYNH NGA chuyen tien ung ho ma so 4098. CT tu 0011001284967 DUONG QUYNH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1136494991. DUONG QUYNH NGA chuyen tien uong ho ma so 4100. CT tu 0011001284967 DUONG QUYNH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

896267. 120521. 083539. ma so 4101

           200,000

12/05/2021

893417. 120521. 081314. Ma so 4102 Tran Thi Lan

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136429116. Ung ho MS 4099 chi Pham Thi Huong tinh Thai Nguyen. CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

074711. 120521. 200040. Gd Diem Phuc giup ma so 4103

       2,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1136423917. khokhan. CT tu 1016604244 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               5,000

12/05/2021

MBVCB. 1136421730. ung ho. CT tu 0351000834653 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

055420. 120521. 195242. ung ho ma so 4095

           200,000

12/05/2021

034621. 120521. 193613. chuyen khoan ung ho ma so 4099 chi pham thi huong

           200,000

12/05/2021

281736. 120521. 192459. Gia dinh Tuan Trang Chau giup ms 4101

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136361014. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000427215 NGUYEN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1136324724. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0071000801066 TRAN NGOC QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

12/05/2021

IBVCB. 1136311661. asd. CT tu 1018419579 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

IBVCB. 1136296629. asd. CT tu 0911000067687 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

940942. 120521. 182904. LE THI THU HUYEN ung ho ms4098 hoang thi tuyet

           100,000

12/05/2021

375048. 120521. 182448. MA SO 4103 - 120521 - 18: 24: 36 375048

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136227591. Uh ma so 4100. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 1020123572 PHAM THI HUYEN TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

12/05/2021

891667. 120521. 175355. Ung ho COVID 19 FT21132582153230

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136207434. Ma so 4102. Ba Tran Thi Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1136186886. MS 4094 4095 4103 4097. CT tu 0011002454607 PHAM THI MINH THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

870402. 120521. 173227. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan.   Khu pho Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, tinh Phu Yen. FT21132711025360

           150,000

12/05/2021

MBVCB. 1136167841. Ms 4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1136166835. ung ho ma so 4102. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

759347. 120521. 171325. MS 4103 - chung tay tuyen dau chong dich

           200,000

12/05/2021

845831. 120521. 170904. MS 4102 ba Tran Thi Lan FT21132803030007

           100,000

12/05/2021

029785. 120521. 165702. Ung ho ma so 4102

           200,000

12/05/2021

781063. 120521. 164932. Ung ho Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

             21,345

12/05/2021

143415. 120521. 163843. Ung ho ma so 4101. Ba Bui Thi Chanh

             50,000

12/05/2021

IBVCB. 1136068196. Ung ho CT NHAN AI. CT tu 0021000664833 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1136062741. Giup ms4100. CT tu 0651000773252 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1136057904. ma so 4103: chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1136052433. NGUYEN THY LIEN chuyen khoan. CT tu 0181001129383 NGUYEN THY LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1136051200. LE HONG THAI ung ho ms 4082, 4096, moi ma 2 trieu. CT tu 1016384098 LE HONG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       4,000,000

12/05/2021

IBVCB. 1136042679. a. CT tu 0531002597540 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

MBVCB. 1136040477. NGUYEN THI NGOAN chuyen tien ung ho ma 4098 chi Hoang thi Tuyet. CT tu 0021002035352 NGUYEN THI NGOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1136040203. a. CT tu 0441000793182 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

IBVCB. 1136037668. a. CT tu 0431000274098 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

016551. 120521. 161544. Ma so 4102 ba Tran Thi Lan

             50,000

12/05/2021

773965. 120521. 160641. Ung ho ma so 4103 FT21132378705023

           100,000

12/05/2021

991039. 120521. 160213. ong Tu Van giup do gia dinh chi Lan Maso 4102

       2,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135982048. 4101. CT tu 0491001574742 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135970125. Ung ho chi Hoang Thi Tuyet - em Tai ma so 4098. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135969622. MS 4091 4092 4093 4094 4099. CT tu 0021000248454 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135951382. VU THI LUONG chuyen tien ung ho doi ngu y te chong dich Covid 19. CT tu 0011004241690 VU THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

988639. 120521. 153220. Ung ho gia dinh anh Nguyen Van Nhu ma so 4097

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135941039. 4100. CT tu 0861000000186 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135929623. Ung ho chau Ha Linh 4100. CT tu 0451000251301 NGO MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135924296. a. CT tu 0721000669553 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

IBVCB. 1135922874. a. CT tu 0071000996991 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

716256. 120521. 151643. Chau Duy, Vu ung ho ma 4103 FT21132882682504

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135904919. ung ho ma so 4098. CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135899236. ung ho ma so 4097. CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135894680. ma so 4103. CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

332946. 120521. 150639. TRANG CT GIUP DO HOAN CANH 4101 BA BUI THI CHANH BAC GIANG

           300,000

12/05/2021

702574. 120521. 150402. Ung ho Ma so 4102 FT21132965875049

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135869683. CHAU LINH ung ho ma so 4098. CT tu 0021000426868 NGUYEN TIEN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135865782. NGO THI HAI YEN chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0541000207586 NGO THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

318095. 120521. 144357. CHAU HANH UNG HO MA SO 4097 - 120521 - 14: 43: 46 318095

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1135838146. ung ho Ma so 4100, Ong Ngo Van Thi. CT tu 0021001863289 PHAM TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           550,000

12/05/2021

IBVCB. 1135835525. ung ho Ma so 4089, Ba Nguyen Thi Hai. CT tu 0021001863289 PHAM TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           750,000

12/05/2021

670788. 120521. 143318. Ung ho ma so 4102 FT21132088908696

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135811670. Ung ho ma so 4098. CT tu 0011004253871 DANG TRUNG DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135809446. CHAU THI HA ung ho tuyen dau chong dich covid ma so 4103. CT tu 0011002525211 CHAU THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

312576. 120521. 142258. UNG HO MA SO 4103 - 120521 - 14: 22: 57 312576

       1,000,000

12/05/2021

658767. 120521. 142053. 4096 FT21132020273079

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135798504. MS 4103. CT tu 0251002777971 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

661675. 120521. 141318. ung ho Ma so 4100 ong Ngo Van Thi

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135783934. GH. CT tu 0341007162249 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

12/05/2021

MBVCB. 1135779105. Ms 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich. CT tu 0011002338057 NGUYEN THI LIEN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

655359. 120521. 135929. Ung ho MS4082 - chi Pham Thi Son - Nghi Lam - Nghe An

             50,000

12/05/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 120521. SH: 10015439. BO: DUONG HIEU NGHIA. UNG HO MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI CHONG DICH

           200,000

12/05/2021

517818. 120521. 135512. UNG HO MA SO 4102 TRAN THI LAN

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135761078. Ban doc. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

12/05/2021

635172. 120521. 135414. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132907136900

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135747854. vc vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135746505. Ung ho MS 4095 ba Dinh Thi Em. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135741267. Ung ho MS 4097 anh Nguyen Van Nhu. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

736919. 120521. 134128. ung ho ma so 4098

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135738031. Ung ho MS 4099 chi Pham Thi Huong. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

647049. 120521. 133947. Ung ho MS4090 - chi Tran Thuy Loan - Xuan Trung - Nam Dinh

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135736601. MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

646286. 120521. 133804. Ung ho MS4088 - Lo Thi Huong - Bai Tom - Thanh Hoa

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135735635. Dao Kim Ngan VIETCOMBANK HO ma so 4103 . Viet Nam quyet thang!. CT tu 0491000050981 DAO KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

IBVCB. 1135734781. Ung ho quy nguoi ngheo Bao Dan Tri. CT tu 0331003769391 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

SHGD: 10016848. DD: 210512. BO: TRAN THI THANH MAI. Remark: Ba Vu Thi Ca Loan Ung ho ma so 4102, ba Tran Thi Lan, huyen Tuy Anh, Phu Yen

           500,000

12/05/2021

736785. 120521. 133640. ung ho ma so 4095

           100,000

12/05/2021

987081. 120521. 133215. 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

       1,000,000

12/05/2021

643597. 120521. 133119. Ung ho MS 4093 anh Le Xuan Son Tho Xuan Thanh Hoa

             50,000

12/05/2021

642238. 120521. 132752. Ung ho MS4095 ba Dinh Thi Em Ben Tre

             50,000

12/05/2021

610483. 120521. 132136. Lam Hue Quyen ung ho ms 4102,4098,4093,4097,4096. Moi ms 100 000 FT21132076292872

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135711207. MS: 4090 Tran Thuy Loan. CT tu 0121002624785 NGUYEN HUU HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135707299. MS: 4100 Ngo Van Thi. CT tu 0121002624785 NGUYEN HUU HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

965720. 120521. 131731. Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi dau tuyen chong dich

           300,000

12/05/2021

SHGD: 10004523. DD: 210512. BO: TRAN HUE CHI. Remark: hoan canh Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       1,000,000

12/05/2021

605724. 120521. 131446. FB Tran Thuong ung ho bs tuyen dau chong dich covid FT21132587246389

           100,000

12/05/2021

194990. 120521. 131713. Ms 4095 - Dinh thi Em

           500,000

12/05/2021

194252. 120521. 131159. TTTPhuong ung ho Ms4103 Chubg tay cung chien sy tuyen dau chong dich

           100,000

12/05/2021

SHGD: 10004809. DD: 210512. BO: TANG THI THUY DUYEN. Remark: IBMS: 4100, 4101, 4102, 4103 MOI MS 500. 000

       2,000,000

12/05/2021

593473. 120521. 125702. Ung ho Ms 4103 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132965404601

           200,000

12/05/2021

453879. 120521. 125002. ung ho Tuyen dau chong dich Covid

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1135670185. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

959438. 120521. 124509. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Ma so 4103

       1,000,000

12/05/2021

010993. 120521. 123805. ZP5VEMIFTG54 210512000109550 ung ho ms 4099 4100 4101 moi ms 100k

           300,000

12/05/2021

578908. 120521. 123628. Nguyen phan minh phuc chong covid maso 4103 FT21132182405950

       3,000,000

12/05/2021

986520. 120521. 122245. Ung ho ms 4096

           500,000

12/05/2021

566919. 120521. 122020. ma so 4101 bui thi chanh FT21132140157060

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135623510. Ung ho ma so 4095. CT tu 1014975338 BUI ANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135617180. a. CT tu 0721000668749 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

952451. 120521. 121227. Ung ho ma so 4103 cac bac sy tuyen dau chong dich

           600,000

12/05/2021

IBVCB. 1135611106. a. CT tu 0911000069162 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

IBVCB. 1135605304. a. CT tu 0721000667793 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

553894. 120521. 120405. Shop hanhdecal ung ho ms 4097 FT21132276324709

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135591889. PHAM VAN TRUNG chuyen tien ung ho ma so 4102. CT tu 0821000146003 PHAM VAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

IBVCB. 1135583360. ma so 4100. CT tu 0071001661165 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135581688. MS4095 mong cs cac chau se tuoi sang hon. CT tu 0021000317714 TIEN THI XUAN AI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

933978. 120521. 115016. Ung ho Tuan Tai Ma so 4098

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135564128. a. CT tu 0911000070051 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/05/2021

532769. 120521. 114050. Ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132803705782

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135547096. LY PHUC BACH ung ho 4097. CT tu 9933666626 LY PHUC BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

517387. 120521. 112430. Ma 4103. Ung ho tuyen dau. FT21132300730896

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1135512304. N. C. K. NGUYEN ung ho MS4100 . CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135501061. Ung ho MS 4103: Chung tay cung Chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

12/05/2021

325738. 120521. 110111. UH MS 4103

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135484184. ung ho ms 4103. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

IBVCB. 1135452044. 4093: Anh Le Xuan Son??Dia chi: Thon Doan Ket, thi tran Lam Son, huyen Tho Xuan, Thanh Hoa. CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

476471. 120521. 104411. Ma so 4103 chung tay cung chien si FT21132093160531

           100,000

12/05/2021

469015. 120521. 103702. Ung ho hoan canh 4095 FT21132911309610

           100,000

12/05/2021

467381. 120521. 103528. Ung ho hoan canh 4098 FT21132410433235

           100,000

12/05/2021

466448. 120521. 103430. Ung ho hoan canh 4100 FT21132720006960

           100,000

12/05/2021

163731. 120521. 103634. Ung ho ma so 4102

           100,000

12/05/2021

463065. 120521. 103117. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132715182039

             50,000

12/05/2021

562635. 120521. 102857. ung ho ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

           100,000

12/05/2021

459094. 120521. 102729. Tung Nguyen giup ma so 4102 Ba Tran Thi Lan -   Cam on bao Dan Tri FT21132636947034

           300,000

12/05/2021

561559. 120521. 102646. ung ho ma so 4093

           200,000

12/05/2021

863651. 120521. 102609. Nguyen Y Binh ck MS 4095 ba Em

           300,000

12/05/2021

456405. 120521. 102453. Thai Ngoc Tuyet - Ung ho chung tay cung chien sy chong dich FT21132608608712

           200,000

12/05/2021

862618. 120521. 102451. Nguyen Y Binh ck ba Hai MS 4089

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135413566. Ma so 4103. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135409779. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4102 ba Tran Thi Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135396289. Ung ho gia dinh ba Tran Thi Lan, ma so:   4102. CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135392610. Ung ho gia dinh anh Nguyen Van Nhu, ma so:   4097. CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135388717. Ung ho gia dinh chau Ha Linh, ma so: 4100. CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/05/2021

157931. 120521. 101327. Ung ho ma 4102 - ba Tran Thi Lan

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135372062. dthuy ung ho ma so 4100. CT tu 0451000376834 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

984457. 120521. 095856. Phi Hung ung ho maso 4102 ba Tran Thi Lan xa Chi Thanh huyen Tuy An Phu Yenx

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135358548. ung ho ma so 4093. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

779404. 120521. 095758. Ms 4102 Tran Thi Lan

           250,000

12/05/2021

779057. 120521. 095624. Ms 4101 Bui Thi Chanh

           250,000

12/05/2021

723029. 120521. 095557. Ung ho MS 4098

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135345719. ung ho ma so 4087. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

722465. 120521. 094951. Ung ho MS 4100 Nguyen Thi Ha Linh

           500,000

12/05/2021

911424. 120521. 094917. Ung ho chong dich covid MS 4103

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135333300. ung ho ma so 4080. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

IBVCB. 1135318839. Ung ho ma so 4101, 4102 moi ma so 200. 000 VND. CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

12/05/2021

MBVCB. 1135318527. Ma so 4103. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

585260. 120521. 093725. em Phuong ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           500,000

12/05/2021

194785. 120521. 093209. Ung ho Ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           200,000

12/05/2021

192046. 120521. 092959. Ung ho Ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           200,000

12/05/2021

189664. 120521. 092814. ung ho 4097 4098 4099 4100 4101

           500,000

12/05/2021

SHGD: 10011462. DD: 210512. BO: LE THI ANH THU. Remark: Gui ma 4103 chung tay voi chien si noi tuyen dau chong dich

       2,000,000

12/05/2021

395972. 120521. 092416. Ung ho ma so 4090. Chau Tuong Vy Quang Hai FT21132079081090

           500,000

12/05/2021

620424. 120521. 092340. MS 4095

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135283476. Ms 4100. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135279648. Ma so 4096. CT tu 0611000186611 HOANG THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

384917. 120521. 091150. Ung ho MS 4102 Tran Thi Lan FT21132411505907

           200,000

12/05/2021

241205. 120521. 091036. CT NHAN AI, MS 4100, NGO VAN THI, THANH HOA - 120521 - 09: 12: 48 241205

           200,000

12/05/2021

IBVCB. 1135265157. MS 4101 ba Bui Thi Chanh. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

241003. 120521. 090948. CT NHAN AI, MS 4102, TRAN THI LAN, PHU YEN - 120521 - 09: 09: 36 241003

           200,000

12/05/2021

240794. 120521. 090849. CT NHAN AI, MS 4099, PHAM THI HUONG, THAI NGUYEN - 120521 - 09: 10: 57 240794

           300,000

12/05/2021

240488. 120521. 090730. CT NHAN AI, MS 4098 HOANG THI TUYET, THAI NGUYEN - 120521 - 09: 07: 18 240488

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135248435. ung ho chi Thu, hiep hoa, bac giang. CT tu 0351000807735 TA THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135244810. Ung ho gia dinh ba Lan -   Ma so 4102. CT tu 0491000047280 HA THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

SHGD: 10010087. DD: 210512. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4101

             50,000

12/05/2021

SHGD: 10009966. DD: 210512. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 4101

           500,000

12/05/2021

SHGD: 10010132. DD: 210512. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4102

             50,000

12/05/2021

IBVCB. 1135239010. Ma so 4097: Anh Nguyen Van Nhu. . CT tu 0491000123663 NGUYEN THI TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

371760. 120521. 085602. Toi ma so 4102, ba Tran Thi Lan, khu pho Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, tinh Phu Yen.   FT21132987065028

           300,000

12/05/2021

912323. 120521. 085425. Nguyen Thanh Huyen Ck ung ho ms 4098,4100 moi ms 100. 000d

           200,000

12/05/2021

237567. 120521. 085422. 4099: 100K, 4100: 100K - 120521 - 08: 53: 11 237567

           200,000

12/05/2021

368947. 120521. 085232. Maso4102 FT21132323778547

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135229851. ung ho ma so 4102 TRAN THI LAN. CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

360062. 120521. 084040. Ung ho ma so 4096 ong Nguyen Van Binh FT21132594785750

           500,000

12/05/2021

781546. 120521. 083940. Nguyen Thi Thu Hien chuyen tien ung ho ma so 4102 - Ba Tran Thi Lan

           500,000

12/05/2021

356820. 120521. 083608. Tang ba tran thi lan ms 4102 FT21132234209237

           100,000

12/05/2021

798328. 120521. 083546. UNG HO MA SO 4102 TRAN THI LAN

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135200204. Ms 4102. CT tu 0611001912578 NGUYEN HONG LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

133550. 120521. 082340. Ung ho nguoi ngheo ma so 4101, 4102

           200,000

12/05/2021

887870. 120521. 081943. Ung ho ms 4099

           300,000

12/05/2021

887634. 120521. 081832. Ung ho ms 4100

           300,000

12/05/2021

IBVCB. 1135174946. Ung ho MS 4102. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/05/2021

096584. 120521. 081116. NGUYEN THI MAI QUYNH ung ho Ma so 4101

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135154323. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0181003553161 LE TAN KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135153951. Ung ho ma so : 4102 : Ba Tran Thi Lan. CT tu 0691000328741 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

MBVCB. 1135152385. 4102 tran thi lan. CT tu 1014412330 HOANG DINH LU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135153407. MS 2021. 122. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

334963. 120521. 075839. Ms 4102 FT21132400578633

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135148906. Ung ho ba Tran Thi Lan ma so 4102. CT tu 0221000074346 NGUYEN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1135147348. MS 4102, 500,000VND. CT tu 0371000435273 DOAN HONG PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135132044. ung ho nhung hoan canh kho khan. CT tu 0041000187640 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

881794. 120521. 073728. Giup MS 4100

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135125974. Long Ha Mai An Dan ung ho MS 4099 chi Huong. CT tu 0011000446249 PHAM HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135123676. VU THI TUYET MAI ung ho ma so 4098. CT tu 0731000691106 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

948301. 120521. 073035. Con quyen gop ung ho co Lan chu Binh MS 4102

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135123010. Ms 4098: ?Chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

753425. 120521. 072905. Ma so 4095 ba Dinh Thi Em

           500,000

12/05/2021

946653. 120521. 072615. TRAN THI TUYET MAI ung ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan khu pho truong xuan thi tran chi thanh huyen tuy an tinh phu yen

           200,000

12/05/2021

MBVCB. 1135118003. Ms 4100: ?Ngo Van Thi. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135113867. Ms 4102: ?Ba Tran Thi Lan. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135106005. NGUYEN THI THU HONG chuyen tien ung ho me con ba Chanh o Thon Trung Xuan xa Nghia trung H Biet Yen T Bac Giang. CT tu 0081000613875 NGUYEN THI THU HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/05/2021

125792. 120521. 071147. Ma so 4101 Mong gia dinh co co cuoc song tot hon

           200,000

12/05/2021

317291. 120521. 070841. Ung ho ms 4102 FT21132498060076

           500,000

12/05/2021

317020. 120521. 070746. Ung ho ms 4101 FT21132075000652

           500,000

12/05/2021

316400. 120521. 070529. Ma so 4102 Tran Thi Lan FT21132087333010

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135088435. ung ho ba Tran Thi Lan. Ms 4102. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/05/2021

462291. 120521. 064425. MS 4095

           250,000

12/05/2021

462197. 120521. 064401. MS 4098

           250,000

12/05/2021

310247. 120521. 063654. Ma so 4102 Han Trong Thanh ung ho FT21132408554406

             50,000

12/05/2021

310132. 120521. 063613. Ma so 4101 Han Trong Thanh ung ho FT21132006054871

             50,000

12/05/2021

309234. 120521. 063117. Ung ho ma so 4102 FT21132160312900

           200,000

12/05/2021

304563. 120521. 055834. Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan FT21132323125308

           200,000

12/05/2021

304262. 120521. 055534. Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh FT21132058541692

           300,000

12/05/2021

MBVCB. 1135043831. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien tu thien MS 4098. Chuc e Tai vuot qua kho khan. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

290220. 120521. 020928. Hong,Yen ung ho ms 4099 FT21132057805430

           500,000

12/05/2021

290093. 120521. 020818. Hong,Yen ung ho ms 4100 FT21132497038890

           200,000

12/05/2021

289969. 120521. 020645. Hong,Yen ung ho ms 4102,4101,4098 moi ma 300k FT21132606185719

           900,000

12/05/2021

120650. 120521. 015558. Gui long hao tam toi ba Tran Thi Lan ma so 4102

       2,000,000

12/05/2021

MBVCB. 1135019858. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4102. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

12/05/2021

284445. 120521. 011059. Ung ho ma so 4100 ong Ngo Van Thi.   Chuc moi dieu may man se den voi chau HaLinh FT21132503067235

           500,000

12/05/2021

870154. 120521. 005408. Ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           500,000

12/05/2021

MBVCB. 1135008390. Ung ho ba Tran Thi Lan MS4102. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/05/2021

MBVCB. 1134998573. ung bo ma 4095 ba dinh thi em. CT tu 0351000888789 NGUYEN THI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

412478. 120521. 232322. 4095

           100,000

13/05/2021

412329. 120521. 232241. 4099

           100,000

13/05/2021

412038. 120521. 232147. 4100

           100,000

13/05/2021

411767. 120521. 232054. 4101

           100,000

13/05/2021

104410. 120521. 224227. Ung ho ma so 4098 Hoang Thi Tuyet

           500,000

13/05/2021

006622. 130521. 221533. Ma so 4104 - c Nguyen Thi Kim Huong -   cau chua che cho va chua lanh cho chi FT21134899797140

           500,000

13/05/2021

420780. 130521. 215525. Do Ha Xuyen(Ninh Mon,Hien Ninh,Soc Son,Ha Noi) - UH MS 4104

           100,000

13/05/2021

420443. 130521. 215420. Nguyen Thanh Phong,Nguyen Thanh Hai(Ninh Mon,Hien Ninh,Soc Son,Ha Noi) - UH MS 4098

           100,000

13/05/2021

419597. 130521. 215151. Nguyen Manh Tuan(Ninh Mon,Hien Ninh,Soc Son,Ha Noi) - UH MS 4100

           100,000

13/05/2021

351589. 130521. 214908. Ung ho Ma so 4095 Ba Dinh Thi EmDia chi Ap 5 xa Dinh Trung Binh Dai Ben TreDien thoai 0363667076

       1,000,000

13/05/2021

349389. 130521. 213441. Ung ho Ma so 4098 Chi Hoang Thi TuyetDia chi Xom Luong Tien xa Phu Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai NguyenDT 0377475503 Chi Tuyet

       1,000,000

13/05/2021

347617. 130521. 212505. Ung ho Ma so 4104 Nguyen Thi Kim HuongDia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben TreDien thoai 0918289300

       1,000,000

13/05/2021

044060. 130521. 192304. Ung ho ma so 4104 - Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021

846676. 130521. 185728. UH ma so 3833 Nguyen Thi Lien FT21133042322701

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137857396. MS 4104 NGUYEN THI KIM HUONG. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

793730. 130521. 151131. ung ho chi Hang MS 4094

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137587006. Ma so 4094: Chi Nguyen Thi Hang Dia chi: Xom Binh Nghia, xa Nghia Binh, huyen Nghia Dan, Nghe An, DT: 0372. 499. 623. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

13/05/2021

IBVCB. 1137579761. Ma so 4095: Ba Dinh Thi EmDia chi: Ap 5, xa Dinh Trung, Binh Dai, Ben Tre, Dt: 0363667076. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

13/05/2021

IBVCB. 1137574089. Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi??Dia chi: Thon Dai Dong 1, xa Dong Thang, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

13/05/2021

IBVCB. 1137570418. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. Dia chi: Ap Binh Loc, Dai Hoa Loc, Binh Dai, Ben Tre - 0918289300. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

13/05/2021

482316. 130521. 130512. Ma 4104 chi Nguyen thi kim huong FT21133898300696

           100,000

13/05/2021

467680. 130521. 124510. Ung ho ma 4096 FT21133094532089

           100,000

13/05/2021

466975. 130521. 124412. Ung ho ma 4098 FT21133752778654

           100,000

13/05/2021

466375. 130521. 124322. Ung ho ma 4104 FT21133770934907

           100,000

13/05/2021

199654. 130521. 120406. ung ho nguyen thi thu ms 4104

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137273455. Ma so 4094: Chi Nguyen Thi Hang. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

SHGD: 10010370. DD: 210513. BO: LE HOANG PHUONG. Remark: Ung ho MS 4101

       1,000,000

13/05/2021

178640. 130521. 105427. Ung ho ma 4104

           500,000

13/05/2021

256658. 130521. 100429. Nhannp3 giup ma so 4091

           200,000

13/05/2021

255254. 130521. 100331. Nhannp3 giup ma so 4094

           200,000

13/05/2021

247775. 130521. 095854. Nhannp3 giup ma so 4093

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1137062705. DO NGOC LAN QUYNH ung ho ma so 4104 chi Huong. CT tu 0071001071119 DO NGOC LAN QUYNH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

293004. 130521. 095348. Ung ho ma so 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong FT21133019379010

           250,000

13/05/2021

284763. 130521. 094555. Ung ho ma so 4103 Chuc em va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21133830070072

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1136988235. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4103 em nguyen thi kim huong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

13/05/2021

442079. 130521. 090108. SANHSEACO GUI MS 4104 - 130521 - 09: 03: 17 442079

             50,000

13/05/2021

225272. 130521. 084311. GTTri. Ung ho MS 4103. Chung tay cung chien si chong dich FT21133758003950

           500,000

13/05/2021

220737. 130521. 083713. Nghiem Minh Khang UH Ma so 4102 FT21133657048325

           100,000

13/05/2021

220132. 130521. 083620. Ma so 4103 FT21133367377315

           100,000

13/05/2021

SHGD: 10001349. DD: 210513. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4102

             20,000

13/05/2021

435383. 130521. 082821. UNG HO MS 4103 - 130521 - 08: 30: 42 435383

           150,000

13/05/2021

MBVCB. 1136829882. Giup ms 4099 Pham thi Huong . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136824266. NGUYEN THI LAN ANH giups MS 4103 Nguyen thi kim Huong . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136682678. Ung ho MS 4098 Hoang Thi Tuyet. CT tu 0021000540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

546895. 120521. 232429. UNG HO MS 4102 BA TRAN THI LAN

           150,000

13/05/2021

546880. 120521. 232306. UNG HO MS 4101 BA BUI THI CHANH

           200,000

13/05/2021

546816. 120521. 231852. UNG HO MS 4080 BA LE THI BANG

           200,000

13/05/2021

235427. 120521. 231647. ma so 4095

             10,000

13/05/2021

546747. 120521. 231437. UNG HO MS 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1136659442. ma so 4099. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           766,618

13/05/2021

MBVCB. 1136657638. ma so 4100. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1136656221. Chau Thuc Anh ung ho ba ba chau Em MS 4005 Ben Tre. CT tu 0041000250728 NGUYEN THI THUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136656524. ma so 4101. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136654828. Ma so 4102. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136640969. Ung ho ms 4095. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136639138. ung ho ms 4098. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136637682. Ung ho ma so 4102. CT tu 0021000449921 BUI NGOC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1138360761. Ung ho Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. Dia chi: Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. . CT tu 0071000623656 LE THI CAM TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1138355311. 4104. CT tu 1016404991 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1138350171. Ung ho ms4095 va ms4104. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

109291. 130521. 215556. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

13/05/2021

101995. 130521. 214532. Ung ho Ma so 4104Nguyen Thi Kim Huong. Dia chi Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Be

           500,000

13/05/2021

229832. 130521. 211439. DANG UY KHOI CAC TRUODH CD HA NOI ung ho MS 4047 Leng Hoang Anh

           500,000

13/05/2021

225850. 130521. 211054. DANG UY KHOI CAC TRUONG DH CD HA NOI ung ho MS 4053 Pham Thi Hanh

           500,000

13/05/2021

300949. 130521. 210939. ma so 4104 nguyen thi kim huong

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1138253145. 4094 - 4095 - 4100 - 4104 - 4098: 50k/ma. CT tu 0561000591239 LE THI MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

13/05/2021

643784. 130521. 204151. 4104

           100,000

13/05/2021

924455. 130521. 203843. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ms 4089

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1138221182. ung ho Ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0141000234354 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1138216098. ung ho Ms 4097 Nguyen Van Nhu. CT tu 0141000234354 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

899144. 130521. 195505. MA SO 4104 nguyen thi kim huong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21133412317000

             50,000

13/05/2021

327466. 130521. 195501. 4100

           100,000

13/05/2021

327212. 130521. 195352. 4095

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1138137768. 4102 -   ba tran thi lan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1138134330. 4101 -   ba bui thi chanh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1138127302. 4104 -   nguyen thi kim huong. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1138123473. 4103 -   chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

322725. 130521. 193404. Ma so 4103 Chung tay cung chien si tuyen dau chong dich

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1138119011. ma so 4104. CT tu 0711000244425 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1138083872. ma so 4100. ong Ngo Van Thi. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1138081098. ma so 4099. chi Pham Thi Huong. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1138078260. ma so 4098. chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1138073473. ma so 4097. anh Nguyen Van Nhu. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1138069918. ma so 4096. ong Nguyen Van Binh. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1138066043. ma so 4095. ba Dinh Thi Em. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137991829. 4101 NguyenThiKimHuong. CT tu 0011004067930 NGUYEN KHAC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

806095. 130521. 181350. Ung ho ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong FT21133365454382

           300,000

13/05/2021

302377. 130521. 180813. Ung ho MS4098

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1137973451. MS 4102. CT tu 0181001507310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

294264. 130521. 180235. Ma so 4100. Le Thi Phuong Thao ung ho Ngo Thi Ha Linh chau ong NVThi

           500,000

13/05/2021

942927. 130521. 175251. Ung ho Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. Dia chi: Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre.

       2,000,000

13/05/2021

774426. 130521. 174036. Chi Huong ung ho ma so 4104 FT21133203886947

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137931480. Ma so 4104. CT tu 0021000890503 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1137926347. Ung ho bv nhiet doi TU co so DA HN ma so 4103. CT tu 0021000890503 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137914783. NGUYEN VAN CONG chuyen tien. CT tu 0731000606139 NGUYEN VAN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

762445. 130521. 172852. Ms 4089 chuc ba chau nhieu suc khoe FT21133750350501

           200,000

13/05/2021

759927. 130521. 172626. Tran Le My ung ho ms 4101 FT21133069243398

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137896383. NGUYEN THUC ANH chuyen tien ung ho ma so 4104. CT tu 0011004246891 NGUYEN THUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137895944. ung ho maso 4101. CT tu 0951004176230 LUONG VAN CAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

044798. 130521. 051943. ms 4080 Le Thi Bang

           300,000

13/05/2021

044027. 130521. 051618. ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

13/05/2021

744346. 130521. 171153. ung ho 4104 nguyen thi kim huong FT21133404261103

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1137870202. ms 4102. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

IBVCB. 1137868242. Ung ho Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

873856. 130521. 170741. Con kinh xin duoc tri an bang tat ca tam long thanh kinh a

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137860771. ms 4104. CT tu 0021000298536 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1137856401. LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 4104 chi Huong. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

852056. 130521. 165540. ma so 4104 chi Huong mong chi vuot qua kho khan

           100,000

13/05/2021

891582. 130521. 165213. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup ms 4104

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137834953. 2tr 4088 4089 4086 4084 4083 4094 4101 4102 4079. CT tu 0251002667940 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,800,000

13/05/2021

MBVCB. 1137835111. ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0531002526647 NGUYEN NGOC THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

13/05/2021

841774. 130521. 165015. gui c huong ben tre

           100,000

13/05/2021

829772. 130521. 164351. Ung ho hoan canh MS 4103 Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

13/05/2021

IBVCB. 1137813318. TRAN MINH NGOC giup MS 4104: Nguyen Thi Kim Huong. Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

IBVCB. 1137809926. Moi hc 200k 4104 4100 4099 4098 4095 4091 4090. CT tu 0251002667940 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

13/05/2021

MBVCB. 1137801962. Nhat Quang ung ho ma so 4097. CT tu 0181003410655 NGUYEN THI MONG THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

809286. 130521. 163236. TRAN THI HAI ANH chuyen khoan ma so 4101 ba bui thi chanh

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137791887. Nhat Quang ung ho ma so 4104. CT tu 0181003410655 NGUYEN THI MONG THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1137789249. 4100 ung ho ong Ngo Van Thi. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137786011. Ung ho chi Nguyen Thi Huong, Ma so: 4104. CT tu 0451001559034 NGUYEN VAN HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137774617. 4102 ung ho ba Tran Thi Lan. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

267739. 130521. 161652. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4104

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137752667. NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4104. CT tu 0781000452755 NGUYEN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

772504. 130521. 161202. Chuyen tien tu ViettelPay

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1137730949. Ma so 4104 nguyen thi kim huong. CT tu 0591000381195 TO TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

661082. 130521. 160125. Gui den ma so 4104 nguyen thi kim huong FT21133518004164

           500,000

13/05/2021

IBVCB. 1137698435. MS4095 baDinhThiEm ap5 xDinhTrung BinhDai BenTre. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

Ref: P3181445956Y21 Ref: P31814 45956Y21 B O: LE MANH CUONG MA SO 4099 PHAM THI HUONGDVC: LE MANH CUONG

           500,000

13/05/2021

648409. 130521. 154636. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN DUY CHINH chuyen khoan ung ho chi Nguyen Thi Kim Huong o Binh Loc Hoa Loc Binh Dai aben Tre

           500,000

13/05/2021

IBVCB. 1137689550. MS4104 NgThHuong apBinhLoc xDHLoc hBinhDai tBenTre. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1137685299. ung ho Ma so 4104. CT tu 0601000474570 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

13/05/2021

MBVCB. 1137627887. Bich Thuy Danmach ung ho ms 4104 nguyen thi kim huong Binh loc Binh Dat Ben Tre. CT tu 0491000028499 NGUYEN HA QUYNH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

248120. 130521. 151440. em trang ha nam ung ho ma 4088

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137622806. Ung ho Maso: 4104 Chi Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0021000429941 LE MANH DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

117413. 130521. 150755. Ung ho ma 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021

013370. 130521. 145643. ZP5VENG9KE7T 210513000126526 Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong Binh Loc

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137579941. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137577181. Ma so: 4100 Tran Trung Kien ungho chau Ha Linh . CT tu 0041000369738 TRAN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1137568740. ms 4104 -   nguyen thi kim huong. CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137558965. Ung ho ma so 4103. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137553367. Ma so 4099: Chi Pham Thi Huong. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

560266. 130521. 143448. Ms 4103 Ung ho chien sy bac sy chong COVID FT21133003911133

       1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1137544029. Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1137542703. 4100. Ong Ngo Van Thi. CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137538735. UNG HO TRUONG HOP CO MA SO 4104. CT tu 0091000650319 NGUYEN THANH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

IBVCB. 1137515889. Ma so 4090: Chi Tran Thuy Loan. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1137513159. Ma so 4020: Ba Tran Thi No (me benh nhan Nguyen Tran Thien Bao). CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

13/05/2021

IBVCB. 1137508926. a. CT tu 0721000668947 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

13/05/2021

IBVCB. 1137484215. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. Dia chi:   Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. CT tu 0441003968112 PHAM THI BICH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

IBVCB. 1137480925. NGUYEN NGOC HUONG chuyen khoan giup do MS :   4104. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

IBVCB. 1137479763. a. CT tu 0721000668947 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

13/05/2021

IBVCB. 1137476676. benh tat. CT tu 0011002441166 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

728139. 130521. 134732. Nguyen Thi Thu Hong ung ho MS 4104 -   Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

13/05/2021

727016. 130521. 134558. Lam Anh Khoa ung ho MS 4102 - Tran Thi Lan

           500,000

13/05/2021

725953. 130521. 134424. Lam Uyen Nhi ung ho MS 4101 -   Bui Thi Chanh

           500,000

13/05/2021

122887. 130521. 134223. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4104

           100,000

13/05/2021

722753. 130521. 133947. ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021

219165. 130521. 133346. MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137444937. Xin ung ho e Huong - ms 4104. CT tu 0451000251301 NGO MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

218355. 130521. 133013. MS 4102 ba Tran Thi Lan

           200,000

13/05/2021

217852. 130521. 132741. MS 4101 ba Bui Thi Chanh

           100,000

13/05/2021

496578. 130521. 132443. Ung ho ma so 4104 FT21133980298991

           100,000

13/05/2021

217120. 130521. 132419. MS 4100 ong Ngo Van Thi

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137431755. a. CT tu 0721000652873 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

13/05/2021

216568. 130521. 132151. MS 4099 chi Pham Thi Huong

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137411504. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4104. CT tu 0541000191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137407436. chuyen tien giup chi Bui Thi Chach ma so 4101. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1137396472. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4104 NGUYEN THI KIM HUONG. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1137387893. Giup ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

IBVCB. 1137378366. UNG HO MS 4098 VA 4104 MOI HOAN CANH 200K. CT tu 0281000247584 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

13/05/2021

003331. 130521. 124441. Ung ho 4091

             50,000

13/05/2021

455423. 130521. 122936. Ma So 4102 Ba Tran Thi Lan FT21133657910940

           100,000

13/05/2021

494957. 130521. 122914. UNG HO MA SO 4104 - 130521 - 12: 30: 37 494957

       1,100,000

13/05/2021

451308. 130521. 122433. Ma So 4104 Nguyen Thi Kim Huong FT21133227560302

           300,000

13/05/2021

433089. 130521. 120318. Long HN - 4101 Ba Bui Thi Chanh FT21133630845682

           200,000

13/05/2021

435660. 130521. 120125. TRAN XUAN BACH chuyen khoan ung ho ma 4104

           200,000

13/05/2021

SHGD: 10011063. DD: 210513. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4104, Nguyen Thi Kim Huong, dien thoai 0918289300

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137283461. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4099 Pham Thi Huong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

485448. 130521. 114424. UNG HO MA SO 4104: NGUYEN THI KIM HUONG - 130521 - 11: 44: 14 485448

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1137265487. Ma so 4095: Ba Dinh Thi Em. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137260249. Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

402371. 130521. 113150. Ma so 4100 Ngo Van Thi. Sydney Pagi chuc gdinh nhg dieu tot dep nhat FT21133897599360

       2,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1137256639. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

400944. 130521. 113029. Ma so 4098 Hoang Thi Tuyet.   Sydney Pagi chuc gdinh nhg dieu tot dep nhat FT21133077468581

       1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1137251664. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

170907. 130521. 112144. Hien Anh ung ho Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           300,000

13/05/2021

794291. 130521. 111754. Ung ho ma so 4098. chuc Tuan Tai khoe manh hoc gioi

           100,000

13/05/2021

564625. 130521. 111228. MS 4104, MS 4100.

           100,000

13/05/2021

SHGD: 10000492. DD: 210513. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

13/05/2021

IBVCB. 1137209117. Diep Khiem ung ho MS 4104 chi Huong. CT tu 0111000299024 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137207013. MS 4103 chung tay cung chien si noi dau tuyen chong dich. CT tu 0281000926306 PHAM HONG PHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

563960. 130521. 110411. MS 4104

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1137182372. ma so 4104. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

13/05/2021

341443. 130521. 103647. Tung Nguyen giup ma so 4103 Chi Nguyen Thi Kim Huong -   Cam on bao Dan Tri FT21133164427037

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137127610. DAO THANH PHUONG giup ma so 4100. CT tu 0301002854970 DAO THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

13/05/2021

IBVCB. 1137118599. a. CT tu 1015089485 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

13/05/2021

097427. 130521. 102323. Be Triet ung ho moi hoan canh 100k ma so 4104, 4095 ,4094,4093

           400,000

13/05/2021

MBVCB. 1137110009. NGUYEN NGOC CUONG chuyen tien giup chi Huong, ma so 4104, o Binh dai, Ben tre. CT tu 0371003916757 NGUYEN NGOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

321059. 130521. 101850. Bac Thanh phat tam ung ho gd chau Nguyen thi kim Huong ms 4104 binh loc hoa loc binh dai ben tre FT21133234590199

           300,000

13/05/2021

568221. 130521. 101413. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4104 nguyen thi kim huong

           200,000

13/05/2021

025208. 130521. 101152. Ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

13/05/2021

PHAN VAN AI TT MA SO 4088

       1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1137086467. THANH PHUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4104:   Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0461000448200 LE THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

IBVCB. 1137086325. Ms 4104 Chi Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0451000211911 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

562774. 130521. 100757. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4102 ba tran thi lan

           300,000

13/05/2021

736087. 130521. 100655. Lai Hang Trung Quan ung ho Ms 4104

           100,000

13/05/2021

306317. 130521. 100557. Ung ho ma 4100 FT21133139756300

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1137075883. UNG HO TRUONG HOP CO MA SO 4104. CT tu 0091000650319 NGUYEN THANH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

733178. 130521. 100403. Lai Hang Trung Quan ung ho Ms 4100

           100,000

13/05/2021

610116. 130521. 095042. 4104 nguyen thi kim huong ben tre dt 0918289300

           100,000

13/05/2021

282916. 130521. 094411. ma so 4104 FT21133040685110

           150,000

13/05/2021

280728. 130521. 094204. Ung ho MS 4103 Chung tay FT21133906303086

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1137028581. MS4104 Nguyen Thi Kim Huong, chuc em va chau co cs hanh phuc, vuot qua duoc kho khan truoc mat. CT tu 0491000122642 LE VAN TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

450650. 130521. 093605. CO HANH UNG HO CHAU HA LINH MA SO 4100 - 130521 - 09: 37: 26 450650

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1137018669. HOANG MINH TAM Ha noi ung ho MS 4104 Nguyen thi kim huong . CT tu 0011004286119 HOANG MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1137015478. Nhaahn ung ho ms 4104. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

068591. 130521. 093222. uh ms 4103 0979949360 le thuy

           100,000

13/05/2021

SHGD: 10007311. DD: 210513. BO: NGUYEN QUOC ANH. Remark: Ung ho Ma so 4104

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136999907. Ms4104 me con chi Huong Ben Tre bi benh tim than. CT tu 0021002308067 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

IBVCB. 1136997944. Ung ho cac MS: 4068; 4069;   4070; 4071; 4072 (moi h/c 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

MBVCB. 1136987351. ung ho 4104. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136985868. Ung ho MS 4103: Chi Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1136980206. ung ho ma ho so 4103 nguen thi kim huong. CT tu 0031000850401 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1136965074. GIup MS4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136960552. Ms 4104. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

MBVCB. 1136957715. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4103. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

IBVCB. 1136941650. Ung ho Ma so 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

13/05/2021

049626. 130521. 085525. Hoa boy ck ma 4103 Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136938594. MS 4101. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136935876. MS 4097. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

130526. 130521. 085446. Ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong

           300,000

13/05/2021

222802. 130521. 083955. Gui Ma so 4095 ba Dinh Thi Em FT21133607639726

           500,000

13/05/2021

207484. 130521. 083954. Ung ho ma so 4103 chi Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

13/05/2021

125537. 130521. 083459. Vinh Nam ung ho ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136901738. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup Nguyen thi Kim Huong ( ma so 4103). CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

SHGD: 10001604. DD: 210513. BO: DINH BAT DINH. Remark: Chut tam long chia se. Ma so 4095

       1,000,000

13/05/2021

120874. 130521. 083109. LE THI THU HUYEN ung ho ms4103 ng thi kim huong

           100,000

13/05/2021

133927. 130521. 083108. Quynh ung ho 4099

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136892740. ung ho ma so 4104. CT tu 0021000066668 DO DIEP ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

13/05/2021

SHGD: 10001638. DD: 210513. BO: DINH BAT DINH. Remark: Chut tam long chia se. Ma so 4098

       1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1136884896. DOAN HONG SU chuyen tien. CT tu 0391001003716 DOAN HONG SU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136883665. 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136865742. Nuoc mat. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

13/05/2021

MBVCB. 1136862652. Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong . CT tu 0111000802111 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

13/05/2021

095535. 130521. 080749. Ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong Dia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben Tre

           100,000

13/05/2021

028961. 130521. 080525. Ma so 4080: Ba Le Thi Bang, Thanh Hoa

           200,000

13/05/2021

MBVCB. 1136855377. Ma so 4104. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

IBVCB. 1136850250. Kho khan. CT tu 0071000631971 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

192828. 130521. 075002. Gui ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong FT21133173365939

           300,000

13/05/2021

MBVCB. 1136829205. TRAN THI LE ung ho ms 4098 chau hoang tuan tai con chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0141000837168 TRAN THI LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1136827858. TRAN THI LE ung ho ms 4095 ba chau cua ba Dinh Thi Em. CT tu 0141000837168 TRAN THI LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1136825163. TRAN THI LE ung ho ms 4097 a Nguyen Van Nhu. CT tu 0141000837168 TRAN THI LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

MBVCB. 1136824048. TRAN THI LE ung ho ms 4102 a Binh chong c Tran thi Lan. CT tu 0141000837168 TRAN THI LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

13/05/2021

IBVCB. 1136813303. Vu Tran Dai ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

175334. 130521. 065036. Pham Hai Lam ung ho ms 4072 FT21133709835030

             50,000

13/05/2021

IBVCB. 1136772147. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 1015138318 HOANG THANH BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

13/05/2021

017562. 130521. 052254. ung ho ms 4095

           100,000

13/05/2021

016145. 130521. 013824. ung ho gd kho khan

           100,000

13/05/2021

141571. 130521. 001732. Nho dantri gui den ma so 4102 FT21133195223299

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136701440. Ung ho MS 4088 chi Lo Thi Huong. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136700743. Ung ho MS 4096 ong Nguyen Van Binh. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

110897. 130521. 234642. Ung ho ma so 3833 - Nguyen Thi Lien

           200,000

14/05/2021

972562. 140521. 220939. Thy Ung Ho Ma So 4104 Nguyen Thi Kim Huong FT21135805842381

           200,000

14/05/2021

826710. 140521. 214154. UNG HO MS 4104 - 140521 - 21: 44: 08 826710

           200,000

14/05/2021

932153. 140521. 211601. Ung ho MS 4105 FT21135085857047

           100,000

14/05/2021

931288. 140521. 211501. Ung ho MS 4104 FT21135735981571

           200,000

14/05/2021

763761. 140521. 181845. Ung ho hoan canh ma so 4100 FT21134365474560

           200,000

14/05/2021

706943. 140521. 171742. Chuyen tien ung ho nguyen thi lien ms 3833

           200,000

14/05/2021

605096. 140521. 161036. Ung ho ong Ban Van Manh ma so 4105 FT21134400495599

           100,000

14/05/2021

SHGD: 10001946. DD: 210514. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4105

             50,000

14/05/2021

508966. 140521. 145545. Thy Ung Ho Ma So 4105 Ong Bui Van Luong FT21134271457083

           135,000

14/05/2021

SHGD: 10000737. DD: 210514. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4097 Nguyen Van Nhu

           200,000

14/05/2021

451947. 140521. 140309. Ung ho ma so 4084 CHI NGUYEN THI THUY FT21134106982178

           200,000

14/05/2021

444003. 140521. 135443. Ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan FT21134276738403

           100,000

14/05/2021

432082. 140521. 134131. Ung ho ma so 4104 NGUYEN THI KIM HUONG FT21134274108438

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139145270. LE THI VAN chuyen tien ung ho Nguyen thi kim huong ms 4104 ap binh loc xa dai hoa loc huyen Binh dai Ben Tre. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

188757. 140521. 123414. Gui c minh chau ms 4091. . .

           300,000

14/05/2021

681656. 140521. 110202. SANHSEACO GUI MS 4105 - 140521 - 11: 04: 12 681656

             50,000

14/05/2021

139618. 140521. 104819. MS 4105 TRAVINH CK

             50,000

14/05/2021

139521. 140521. 104757. MS 4105 TRAVINH CK

             50,000

14/05/2021

420288. 140521. 100939. Pham thi thu huyen ung ho ma so 4105

       1,000,000

14/05/2021

208349. 140521. 095611. Ung ho ma so 4105 chuc em va gia dinh co duoc suc khoe va binh an. FT21134202253355

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1138703776. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4105 ong ban van luong(bo anh manh). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

14/05/2021

Sender: 79334001. DD: 140521. SHGD: 10000152. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4104 NGUYEN THIKIM HUONG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

14/05/2021

IBVCB. 1138696687. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. ??Dia chi: Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

125979. 140521. 083108. Ma so 4105 FT21134400701005

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138647802. Ms: 4105. Cau mong on tren phu ho cho Anh Manh duoc manh khoe, may man va binh an trong cuoc song. CT tu 0061001072523 LE TAN LOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

537022. 140521. 075051. IBFT Ms 4105 Ban Van Luong - a Manh

           200,000

14/05/2021

382052. 140521. 074139. GD Minh Yen GD 4105

           500,000

14/05/2021

034895. 130521. 232333. Chia se nhung manh doi bat hanh FT21134674054739

           200,000

14/05/2021

509025. 130521. 231730. Ung ho ma 4104 - chi huong

           100,000

14/05/2021

944966. 130521. 231417. TRAN THI MAI TRAM chuyen tien ung ho MS 4104

       1,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1138384481. ung ho ma so 4104. CT tu 0451001508340 PHAM ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

MBVCB. 1138380013. ung ho ms 4104. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138378285. hc 4098. CT tu 0331000433464 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

983163. 140521. 222728. Giup Do 4104 Cam On Dan Tri FT21135007521880

           100,000

14/05/2021

982804. 140521. 222650. Giup do 4105 cam on Dan Tri FT21135717644719

           100,000

14/05/2021

972273. 140521. 220916. Ung ho ma so 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong FT21135908885402

           200,000

14/05/2021

971061. 140521. 220716. Ung ho ma so 4098 chi Hoang Thi Tuyet FT21135908877393

           200,000

14/05/2021

969722. 140521. 220512. Ung ho ma so 4095 ba Dinh Thi Em FT21135900112980

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1140242221. ung ho ms 4105. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1140165324. ung ho hoan canh ma so 4100. CT tu 0971000028409 PHAM HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

736803. 140521. 210322. IBFT Ung ho ms 4105

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1140162146. Ung ho Ma so 4105: Ban Van Luong. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

915008. 140521. 205610. Em Van chuc anh manh luon binh an manh khoe ma so 4105 Ong Ban Van Luong FT21135176097719

           200,000

14/05/2021

910962. 140521. 205139. Ung ho ma so 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong FT21135803761247

           500,000

14/05/2021

853081. 140521. 204643. ung ho hoan canh ma so 4100

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1140133828. Ma so 4104. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1140130917. Ma so 4105. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

14/05/2021

489944. 140521. 202732. UH Manh ms 4105, Van Yen Yen Bai

           200,000

14/05/2021

892177. 140521. 202441. ung ho chi Nguyen Thi Kim Huong.   MS 4104

           100,000

14/05/2021

199285. 140521. 201951. Ung ho MS 4105 ong Ban Van Luong (bo a Manh)

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1140067746. ung ho ma so 4104 nguyen thi kim huong 0918289300. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1140019113. Le Ba Dung lop 3A6 Lien Bao ung ho CT NHAN AI. CT tu 0361000287237 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1140019481. Ma so 4103. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1139984955. Ung ho tu thien ma so 4105. CT tu 0331003721249 LE HONG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

VCBPAY. 1139944861. ung ho ms 4105 ong Ban Van Luong . CT tu 0021001824755 LA DIEM MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1139901080. ma so 4098 chi hoang thi tuyet. CT tu 0351000765069 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

780897. 140521. 183611. Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre.   FT21134819066669

           150,000

14/05/2021

MBVCB. 1139858706. vo chong vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4105 : Ong Ban Van Luong (Bo de Anh Manh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

14/05/2021

IBVCB. 1139778796. dhsd. CT tu 0911000053972 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

14/05/2021

124883. 140521. 173123. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4105

           100,000

14/05/2021

SHGD: 10001067. DD: 210514. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4104 -   Nguyen Thi KimHuong

           200,000

14/05/2021

678339. 140521. 171445. Ma so 4102 ba Tran Thi Lan, ung ho ong Binh

       1,200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139728511. Bac Ngoc ung ho ms 4105 - Ban Van Manh. CT tu 0021001422665 HA DUC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

634668. 140521. 163018. Ung ho ma so 4105 ban van luong yen bai

           200,000

14/05/2021

534155. 140521. 162510. ms4104 nguyen thi kim huong

           100,000

14/05/2021

SHGD: 10000952. DD: 210514. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4105 Ong Ban Van Luong bode anh Manh

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1139579863. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4105 ong Ban Van Luong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1139560493. Ma so 4104. Nguyen thi Kim Huong. CT tu 0081000249138 VU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139553952. Ma so 4095. CT tu 0081000249138 VU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139461403. ung ho ma so 4104. CT tu 0371000408745 NGUYEN THI NGOC DIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

998464. 140521. 152510. Chuyen tien ung ho ma so 4098 Hoang Thi Tuyet ,DT 0377475503

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139444696. sbdr. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

14/05/2021

529400. 140521. 151245. Ung ho ma so 4098 FT21134590446730

           300,000

14/05/2021

SHGD: 10009249. DD: 210514. BO: NGUYEN VAN DANG. Remark: IBBUNG HO BA TRAM NGHIN CAC MA SO 4079,4088,4090,4091,4092,4093, 4094,4095,4096,4097,4098,4100, 4101,4104 VA NAM TRAM NGHIN CHO CAC MA SO 4105,4099,4094

       6,400,000

14/05/2021

MBVCB. 1139404900. VU THI MAI ung ho ma so 4105. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1139397762. HOANG MINH TAM chuyen tien ung ho ms 4105 ong Ban Van Luong. CT tu 0011004286119 HOANG MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

IBVCB. 1139386577. 4088. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

507320. 140521. 145418. Ung ho chi Huong ma so 4104 FT21134080901543

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1139383909. Ung ho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139382241. ma so 4090. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139380546. ma so 4091. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139379769. Ung ho MS 4098 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139377646. 4093. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

IBVCB. 1139376759. Ung ho MS 4102 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139374488. ma so 4094. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1139374536. Ung ho MS 4104 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139371232. Ung ho MS 4100 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139356850. 4095. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

IBVCB. 1139352610. Ma so 4105. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

490297. 140521. 143921. Ung ho ma 4091 FT21134055255296

           300,000

14/05/2021

489548. 140521. 143838. Ung ho ma 4090 FT21134591216303

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139349297. ma so 4100. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

488761. 140521. 143758. Ung ho ma 4093 FT21134167392485

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139348704. Ma So 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071000674741 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1139346977. ma so 4102. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

632705. 140521. 143651. ma so 4104

             10,000

14/05/2021

487324. 140521. 143644. Ung ho ma 4094 FT21134140666020

           300,000

14/05/2021

486485. 140521. 143604. Ung ho ma 4095 FT21134734597100

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139341231. MS 4105. Ung ho a Manh mau khoe. CT tu 0031000235556 BUI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

419825. 140521. 143030. MS 4105

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1139317020. Giup ma so 4105 ong Ban Van Luong bo anh Manh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

503286. 140521. 141454. ung ho ms4105 ong Ban Van Luong

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139287564. Bi suy than . CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1139279734. Ung ho ma so 4095. CT tu 0021000682981 NGUYEN THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

491692. 140521. 140041. 4097 NGUYEN VAN NHA - Tuoi tre dung cam

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139274598. Ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong ( bo de anh Manh). CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1139233945. TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho ma so 4103. CT tu 0541005797979 TRAN THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1139226061. chau Ha Linh dau om mo coi cha me. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

545130. 140521. 133045. Gui ms 4105 anh Ban van Luong

           200,000

14/05/2021

IBVCB. 1139223081. Ma so 4098: Chi Hoang Thi Tuyet. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139222904. Ung ho ms 4095, ba Dung Thi Em. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1139221649. ma so 4105. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

14/05/2021

299282. 140521. 132503. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Gd xin ung ho c huong dong thinh mac benh tim cam on bao dan tri

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139210805. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. . CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139209028. Ma so 4105 Ban Van Luong bo de Manh. CT tu 0491000001447 HOANG NGOC HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139203022. Ma so 4105: Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh). CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

MBVCB. 1139185300. MS 4100. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1139181959. MS 4104. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

398430. 140521. 125827. Ung ho MS 4105 FT21134660158500

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139163149. Huynh Van Dang giup ms 4104 Kim Huong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139142368. Ung ho MS 4104. CT tu 0071002338169 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

376335. 140521. 123025. Ung ho ma so 4100 ong Ngo Van Thi FT21134752721500

           200,000

14/05/2021

368062. 140521. 122053. Lop 11a16 - THPT Tran Hung Dao -   GoVap - HCM ung ho ma so 4104   - Binh Dai -   Ben Tre. FT21134152890327

       1,000,000

14/05/2021

362347. 140521. 121419. Ung ho ma 4105 ong ban van luong FT21134608245630

           300,000

14/05/2021

MBVCB. 1139082339. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4105. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

451387. 140521. 114753. ung ho ms4091

           200,000

14/05/2021

775137. 140521. 114617. ung ho ma so 4104

           100,000

14/05/2021

450926. 140521. 114600. ung ho ms4104

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1139051885. Ung ho ban Huong, ma so 4104. Mong ban vuot qua benh tat. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

382141. 140521. 113052. Ung ho ma so 4105

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1139024821. Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong. . CT tu 0081001206242 DO THI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1139000112. MS 4105. CT tu 0011000647573 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

634598. 140521. 111139. ung ho MS 4095 ba Dinh Thi Em

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1138979246. Be Minh Trung - Q7 ung ho MS 4095. CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138978556. Ma so 4105 ong Ban Van Luong. CT tu 0011004433369 PHAM QUOC HUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138975791. Ung ho BN ma so 4105 Ban Van Manh. CT tu 0021000898602 NAM THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

006786. 140521. 110312. ZP5VEOE373RF 210514000078756 Gui ma so 4105 ong Ban Van Luong bo de a

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1138963666. VU THI NGHIEM chuyen khoan ung ho Ma so 4105. CT tu 0591000215204 VU THI NGHIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

282473. 140521. 105954. Ma so 4105 FT21134367905516

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138957421. 4105 chuyen ong BAN VAN LUONG. CT tu 0041000366606 TRUONG MINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

434385. 140521. 105133. ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong Bo anh Manh

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1138933949. LE THI THU chuyen khoan Ma so 4105 Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh). CT tu 0181001374235 LE THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

02009704 2305141048 44202147a 4342348. 64116. 104845. ung ho gd a BAN VAN MANH

           100,000

14/05/2021

676894. 140521. 104458. GIUP MS 4104 - 140521 - 10: 44: 45 676894

           200,000

14/05/2021

137816. 140521. 104155. Gui ba Dinh Thi Em xa Dinh Trung h Binh Dai tinh Ben Tre

           500,000

14/05/2021

807656. 140521. 104037. ung ho BN ma so 4105 FT21134409363100

           100,000

14/05/2021

IBVCB. 1138910716. ssgs. CT tu 0071002474557 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

14/05/2021

IBVCB. 1138908579. sfdg. CT tu 0911000067657 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

14/05/2021

136422. 140521. 103647. ms 4105 Ban Van Luong

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138897476. ung ho ma so 4105 ong ban van luong. CT tu 0541000202311 VU HUU HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

IBVCB. 1138896131. Ms 4903 va 4104 moi Ms 200k. CT tu 0031000191518 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

14/05/2021

IBVCB. 1138895418. Ma so 4105: Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh). CT tu 0011002561288 LE QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138893258. Ma so 4105 ong BAN VAN LUONG. CT tu 0071005528418 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           198,900

14/05/2021

MBVCB. 1138888321. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup Ban van luong ( ma so 4105). CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

370678. 140521. 102335. 4105 ban van luong

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138831821. Ma so 4105: Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh). CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

417290. 140521. 100108. Ma 4104

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138818085. VU THI TO NGA chuyen tien ho tro Ma so 4105 ong Luong. CT tu 1012723181 VU THI TO NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138813338. Niem am giup ms 4105; Ong Ban Van Luong (Bo de a manh). CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

616033. 140521. 095239. MS 4105, CHUC E MAU BINH PHUC.

             50,000

14/05/2021

414396. 140521. 095226. Ung ho ma so 4104 500k va ma so 4105 500 k

       1,000,000

14/05/2021

201469. 140521. 094956. Caomyhue 0903336471 ck ma so 4104 nguyen thi kim huong ap binh loc tinh ben tre FT21134034098640

           200,000

14/05/2021

853317. 140521. 094938. ms 4104 Nguyen thi kim huong

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138798026. PHAN VAN NGO chuyen tien. CT tu 0481000834737 PHAN VAN NGO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

360429. 140521. 094115. ung ho a Le Xuan Son - Ma so 4093

           300,000

14/05/2021

154871. 140521. 093756. Ung ho a Manh MS 4105

           100,000

14/05/2021

187656. 140521. 093704. Ong Tu Van ung ho cho MS 4105   - Ban Van Manh FT21134330909009

       2,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1138773072. TRAN THI KIM CUONG chuyen tien. CT tu 0421000537133 TRAN THI KIM CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

656542. 140521. 093152. A2510 - UNG HO MS4103 - 140521 - 09: 33: 15 656542

           500,000

14/05/2021

180036. 140521. 092957. Tung Nguyen giup ma so 4105 Ong Ban Van Luong, bo anh Manh -   Cam on bao Dan Tri FT21134087875180

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1138745442. Hoan canh 4105. CT tu 0181000553559 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138734999. THANH chuyen tien ms 4101 - 02 - 04 - 05. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

14/05/2021

MBVCB. 1138731391. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4105. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

136364. 140521. 091555. Ma so 4105 Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh) Dia chi Thon An Phu xa An Thinh, huyen Van Yen, tinh

           200,000

14/05/2021

604622. 140521. 090726. Nguyen Mau Sau ung ho ms 4098

           500,000

14/05/2021

IBVCB. 1138697864. UNG HO Ma so 4105: Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh)Thon An Phu xa An Thinh, huyen Van Yen, tinh Yen Bai. CT tu 0181000252253 NGUYEN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138700685. Ms 4100. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

147841. 140521. 085723. Ma So 4105 Ong Ban Van Luong FT21134595002000

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138687240. Ms 4105. CT tu 0501000065383 LUONG THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138683681. Vu tai nan. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

14/05/2021

SHGD: 10006058. DD: 210514. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4098 Chi Hoang Thi Tuyet -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1138672164. Ma so 4105. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

118364. 140521. 083358. Vinh Nam ung ho ms 4105 ong Ban Van Luong

           100,000

14/05/2021

320322. 140521. 083350. NGO THI PHU CHUYEN cho ma so 4105 ban van luong yen bai

           500,000

14/05/2021

063529. 140521. 083010. MS 4089 ba nguyen thi hai

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138645143. Ung ho MS 4105: Ong Ban Van Luong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/05/2021

009976. 140521. 082849. Ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong bo de anh Manh

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138638892. Ung ho ma so 4105: ong ban van luong (bo de anh Manh). CT tu 0361000264249 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           282,000

14/05/2021

SHGD: 10001378. DD: 210514. BO: LUU PHUONG HIEN. Remark: Giup ms 4100 Ong Ngo Van Thi

             50,000

14/05/2021

SHGD: 10001376. DD: 210514. BO: LUU PHUONG HIEN. Remark: Giup ms 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1138631329. DO QUANG PHONG chuyen tien. CT tu 0121000364300 DO QUANG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138625636. Ma so 4105. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

14/05/2021

MBVCB. 1138624729. Ung ho ms 4105 ban van luong. CT tu 0121000850541 TRAN HUY MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

14/05/2021

089457. 140521. 080839. Ma so 4105 Ong Ban Van Luong bo de anh Manh Dia chi Thon An Phu xa An Thinh huyen Van Yen tinh Yen Bai

           100,000

14/05/2021

110484. 140521. 080620. Ung ho Nguyen Thi Kim Huong Ben Tre FT21134516427580

           200,000

14/05/2021

122557. 140521. 080649. Ung ho Ma 4105

           300,000

14/05/2021

MBVCB. 1138603120. Ung ho a Manh Yen Bai ms4105. CT tu 0731000933083 DONG VAN CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138593508. Ung ho ms 4105 Manh Yen Bai. CT tu 0031008338666 VUONG CHI VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

14/05/2021

MBVCB. 1138581779. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien ms 4105 BAN VAN LUONG ( bo de a MANH). CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

033462. 140521. 072542. Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong Dia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben Tre Dien thoai 0918289300

           500,000

14/05/2021

093366. 140521. 072414. Ck cho CT NHAN AI, ma so 4105.   FT21134313611727

           200,000

14/05/2021

430144. 140521. 053009. Ms 4104 chi Nguyen thi kim Huong

           500,000

14/05/2021

469465. 140521. 012221. UNG HO MA SO 4094

           100,000

14/05/2021

333580. 140521. 005706. kim oanh ung ho ms 4098

           100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138447602. ung ho ms 4104. CT tu 0081001119505 NGUYEN THI MINH HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

14/05/2021

MBVCB. 1138444768. maso 4104. Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

14/05/2021

MBVCB. 1138443153. maso 4103. chung tay cung CSNTDCD. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138443629. maso4102. ba Tran Thi Lan. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138440154. ma so 4101. Ba Bui Thi Chanh. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138437248. Ungho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140320608. MS 4103: chung tay chong dich. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141909216. MS 4106. CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

559854. 150521. 194257. VU KHOI NGUYEN

           500,000

15/05/2021

665719. 150521. 180232. UNG HO MS 4106 FT21135934272517

           100,000

15/05/2021

558805. 150521. 162543. Ma so 4106 FT21135638084815

           100,000

15/05/2021

752334. 150521. 134800. ung ho e le nguyen anh thu ms 4106

           100,000

15/05/2021

333187. 150521. 121847. Ung ho ma so 4106 chuc gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21135772615460

             50,000

15/05/2021

310671. 150521. 115432. Ung ho ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu FT21135801960060

           200,000

15/05/2021

719919. 150521. 114826. Ung ho Chi Nguyen Thi Kim Huong.   Ma so 4104

           500,000

15/05/2021

718319. 150521. 113753. Ung ho Ong Ban Van Luong. Ma so 4105

           500,000

15/05/2021

717402. 150521. 113147. Ung ho Le Nguyen Anh Thu. Ma so 4106

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140904340. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4106 em le nguyen anh thu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/05/2021

MBVCB. 1140884725. LE THI VAN chuyen tien ung ho Le Nguyen Anh Thu ms 4106 thon 1 xa Nghia Ninh tx Dong Hoi , Quang Tri. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

880247. 150521. 101203. SANHSEACO GUI MS 4106 - 150521 - 10: 11: 49 880247

             50,000

15/05/2021

IBVCB. 1140673177. ung ho ms 4104 - 4105 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT . CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

266994. 150521. 084547. 4106. 266994

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140562461. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. Dia chi:   Thon 1, xa Nghia Ninh, thanh pho Dong Hoi, tinh Quang Binh. DT:   0836. 824. 902. CT tu 0071005029806 NGO QUOC THINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

657748. 150521. 074932. ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

975767. 150521. 055121. ung ms 4106

           100,000

15/05/2021

975748. 150521. 055028. ung ho ms 4105

           200,000

15/05/2021

093762. 150521. 052110. mr z giup ma so 4105

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140340248. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4104. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/05/2021

006646. 140521. 231840. Ung ho hoan canh ma so 4100 FT21135702262171

           100,000

15/05/2021

999409. 140521. 230018. Ma So 4105 Ung ho anh Manh chuc anh som khoe manh va mong nhung gi tot dep nhat se den voi gia dinh anh FT21135204977035

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140310657. Ungho MS 4105 ong Ban Van Luong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

997286. 140521. 225514. Ung ho ms4103 FT21135215342265

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141944604. Chuyen tien ung ho CT NHAN AI. CT tu 0011003993858 NGUYEN MINH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

659493. 150521. 220553. TON THAT PHU ung ho Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

             50,000

15/05/2021

658804. 150521. 220449. Ma so 4106: em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

871146. 150521. 215552. Ung ho ms 4098 4106

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141922939. Ms 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0531002589330 NGUYEN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141920109. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0271000959295 DINH TAN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141915566. 4106. CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

648306. 150521. 214742. Ma So 4106

             50,000

15/05/2021

MBVCB. 1141911963. ung ho ma so 4106. CT tu 0271001052278 TRAN DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

868492. 150521. 214132. Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

864565. 150521. 214117. T8 - 1812 FT21137020808300

           100,000

15/05/2021

IBVCB. 1141904088. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. . CT tu 0441000623330 HO HOANG ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

973861. 150521. 213335. Ung ho ma so 4106

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141896940. Ma so 4106: Le Nguyen Anh Thu. CT tu 1013014436 THAI HOANG VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

856210. 150521. 212955. Ung ho ms 4095 FT21137812154658

           100,000

15/05/2021

854365. 150521. 212730. Ung ho ms 4098 FT21137191336291

           100,000

15/05/2021

853828. 150521. 212649. Ung ho ms 4104 FT21137370044601

           100,000

15/05/2021

853038. 150521. 212548. Ung ho ms 4105 FT21137101058487

           100,000

15/05/2021

852588. 150521. 212516. Ung ho ms 4106 FT21137913525798

           100,000

15/05/2021

632433. 150521. 212402. Trang Dai - Giup do ma so 4106

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141882211. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - UH MS 4105 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

15/05/2021

017254. 150521. 211453. UNG HO MS 4104. NGUYEN THI KIM HUONG. - 150521 - 21: 14: 52 017254

           200,000

15/05/2021

017170. 150521. 211452. 4106: EM LE NGUYEN ANH THU - 150521 - 21: 14: 39 017170

           200,000

15/05/2021

547478. 150521. 211043. 4106: em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

216850. 150521. 210813. Ma so 4106 ung ho em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

533487. 150521. 210814. ma so 4106 em le nguyen anh thu

           300,000

15/05/2021

620263. 150521. 210658. 4106: em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

IBVCB. 1141854478. Ma So 4106 Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0491001782410 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

722551. 150521. 210417. MA SO 4106: EM LE NGUYEN ANH THU

           200,000

15/05/2021

819310. 150521. 210340. Ung ho ms 4106 le Nguyen Anh thu

       1,000,000

15/05/2021

860722. 150521. 210322. ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141848426. Ms 4106 : em le anh thu. CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/05/2021

860067. 150521. 210011. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

             50,000

15/05/2021

951600. 150521. 205050. Ma so 4106 em Anh Thu

           100,000

15/05/2021

830596. 150521. 203457. Chuyen tien ung ho ma so 4106 Nguyen Le Anh Thu

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141779412. Ung ho MS 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 1012267777 NGUYEN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141778612. Ma so 4106. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

789827. 150521. 201312. Ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21137142127508

           300,000

15/05/2021

969545. 150521. 200132. ung ho MS 4106 Le Nguyen Anh Thu

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141752606. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 4106: em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

641669. 150521. 195552. ung ho CT NHAN AI - ma so 4104

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141737568. NGUYEN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0451001298112 NGUYEN THI HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

769958. 150521. 195103. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21137820613828

           100,000

15/05/2021

639542. 150521. 193912. Ung ho ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141685568. ung ho ms 4106, em Le Nguyen Anh Thu o Quang Binh. CT tu 0691000301250 KHUC THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

738000. 150521. 191548. Maso 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21137089856115

           500,000

15/05/2021

IBVCB. 1141641974. svd. CT tu 0911000057615 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

15/05/2021

014265. 150521. 184024. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu Dia chi Thon 1 xa Nghia Ninh thanh pho Dong Hoi tinh Quang Binh DT 0836 824 902 Ta on Chua Me Maria Cac Thanh Than Cha Diep Amen

             50,000

15/05/2021

992746. 150521. 182638. dong gop hao tam xin gui ve 1 Ma so 4105 Ong Ban Van Luong bo de anh Manh Dia chi Thon An Phu xa An Thinh huyen Van Yen tinh Yen Bai Dien thoai 035 951 4177 Xin Chua Amen

             60,000

15/05/2021

MBVCB. 1141589683. NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien ma so 4106 Le Nguyen anh Thu. CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

IBVCB. 1141586702. 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071002698214 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141585936. Ma so 4106 (Le Nguyen Anh Thu). CT tu 0361000272325 NGUYEN KHAC GIA BAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141568437. Nhaahn ung ho ms 4106. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

970687. 150521. 175151. ISL20210515175151293 - ung ho chi Nguyen Thi Kim Huong ms 4104

           500,000

15/05/2021

970656. 150521. 175047. ISL20210515175047545 - ung ho ong Ban Van Luong ms 4105

           500,000

15/05/2021

970647. 150521. 174951. ISL20210515174951414 - ung ho em Le Nguyen Anh Thu ms 4106

           500,000

15/05/2021

455846. 150521. 174049. ung ho 4100, 01, 02, 03, 04, 05, 4106

           700,000

15/05/2021

MBVCB. 1141510566. Ung ho ba Tran Thi Lan ma so 4102. CT tu 0051000489308 TRAN THI ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141508401. MS 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0721000601116 NGUYEN DANG THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

15/05/2021

901225. 150521. 173225. Ung ho hoan canh MS 4099 Pham Thi Huong

           500,000

15/05/2021

IBVCB. 1141479794. Ms 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0441003689207 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141475016. NGUYEN VAN TRUNG chuyen tien. CT tu 0101000715555 NGUYEN VAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/05/2021

MBVCB. 1141471904. VU THI MAI ung ho ma so 4106 e le nguyen anh thu. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141465976. Ung ho MS 4087, 4084, 4083, 4080, 4105, 4097.   Moi MS 50. 000. . CT tu 0341007063207 TRAN THI NHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141459306. Ung ho MS 4100, 4102, 4104, 4101, 4099, 4095, 4094, 4093, 4091, 4088. Moi MS 50. 000. . CT tu 0341007063207 TRAN THI NHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141437036. Ung ho MS 4106, 4098, 4092, 4089, 4085, 4079, 4090. Moi MS 100. 000. CT tu 0341007063207 TRAN THI NHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           700,000

15/05/2021

971575. 150521. 165204. UNG HO MS 4106. CON LAM DUOC - 150521 - 16: 51: 52 971575

           500,000

15/05/2021

421454. 150521. 165010. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup ms 4106

           100,000

15/05/2021

613964. 150521. 164939. Ho tro Gd em Le Nguyen Anh Thu.   MS 4106

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141414870. NGUYEN VAN RU chuyen tien ung ho chau Anh Thu. MS 4106. . CT tu 0071002893065 NGUYEN VAN RU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

IBVCB. 1141407121. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0691000329877 PHAM QUANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141395894. 4104 nguyenthikim huong. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

558949. 150521. 162552. Tap hoa phuong anh dinh hoa thai nguyen ung ho ms 4099 FT21135002020452

           200,000

15/05/2021

791754. 150521. 162137. ms4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141368917. PHAM XUAN GIANG ung ho em LE NGUYEN ANH THU ma so 4106. CT tu 0611001912367 PHAM XUAN GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141358934. Ms 4106 : Le Nguyen Anh Thu -   Thon 1 , NghiaNinh , Dong Hoi , Quang Binh. CT tu 0181000283466 TRUONG VU NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141348490. ma so 4106. em LE NGUYEN ANH THU. CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

575846. 150521. 155341. Nguyen thi MyHang ung ho ms4106

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141318880. ung ho ma so 4106 em Anh Thu. chuc em hoc gioi va vuot qua moi kho khan trong cuoc song. CT tu 0301000315376 LE THI THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

705452. 150521. 154812. MS 4105 BAN VAN LUONG.

           250,000

15/05/2021

705256. 150521. 154510. MS 4102. TRAN THI LAN

           300,000

15/05/2021

704694. 150521. 153542. MS 4101 NGUYEN THI KIM HUONG

           200,000

15/05/2021

704457. 150521. 153213. MS 4106. LE NGUYEN ANH THU

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141269166. ung ho 4106 le nguyen anh thu. CT tu 0171003493650 TRAN TRONG THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

IBVCB. 1141263791. MS 4096 NGUYEN VAN BINH VA MS 4105 BAN VAN LUONG. CT tu 0181000245723 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

486795. 150521. 151924. 4106 FT21135525464793

             50,000

15/05/2021

MBVCB. 1141251787. Ung ho em le nguyen anh thu ma so 4106. CT tu 0491000137941 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141243542. PHAN TIEN DUNG ung ho em Le Nguyen Anh Thu.   MS: 4106. CT tu 0011001777032 PHAN TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

477779. 150521. 151037. Ma so 4106 em Le nguyen anh thu FT21135213808882

           150,000

15/05/2021

MBVCB. 1141234664. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0451000402720 NGUYEN THANH XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141232394. Ung ho Ma so 4089: Nguyen Thi Hai. CT tu 0171003493650 TRAN TRONG THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

020097 042305151 50347202113 ca332533. 66985. 150348. Gui em Thu 4106

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141226439. Ma so 4106: Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0721000616748 DO HO BAO CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141224171. ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0511000447726 DANG NHAT KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

467299. 150521. 150012. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu FT21135821271790

           100,000

15/05/2021

466613. 150521. 145930. Ma so 4106 LE NGUYEN ANH THU FT21135697720511

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141219653. Ung ho em Thu - ms 4106. CT tu 0421000510857 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

15/05/2021

IBVCB. 1141215139. Giup ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0011000057021 NGUYEN THI LE THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141216684. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0351001199640 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

743811. 150521. 145328. ung ho em le nguyen anh thu ma so 4106

           500,000

15/05/2021

459994. 150521. 145241. ungho ms 4106 le nguyen anh thu FT21135610966370

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141210325. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/05/2021

458756. 150521. 145125. 4103 chung tay cung chien si noi dau chong dich FT21135610960691

           200,000

15/05/2021

455075. 150521. 144729. 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135988175177

           200,000

15/05/2021

444855. 150521. 143637. Ma so 4106 FT21135958065080

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141169229. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0531002541642 DINH HOANG KHA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

15/05/2021

IBVCB. 1141151878. Giup ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

15/05/2021

356762. 150521. 141039. 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. Dia chi:   Thon 1, xa Nghia Ninh, thanh pho Dong Hoi, tinh Quang Binh

           150,000

15/05/2021

IBVCB. 1141141981. MS4096x100k M4098x100k M4099x100k M4105x200k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141141328. Ms 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0251002666950 LE ANH HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

IBVCB. 1141123907. MS 4106. CT tu 0011000647573 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

758593. 150521. 134914. ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

402143. 150521. 134631. 4106 KenKaTiger tang Anh Thu FT21135416070594

           100,000

15/05/2021

750697. 150521. 134027. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu Chuc em som vuot qua noi dau Hoc tot em nhe

           500,000

15/05/2021

543761. 150521. 133929. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu Dia chi Thon 1 xa Nghia Ninh thanh pho Dong Hoi tinh Quang Binh

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141070328. Ms 4106Nguyen Anh Thu. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

366367. 150521. 125832. Chi bup bn ung ho moi ma 50k 4101. 4102. 4096. 4098. 4095. FT21135680104203

           250,000

15/05/2021

MBVCB. 1141022281. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

750307. 150521. 123946. MS HIEN - MS4102, 4106

           600,000

15/05/2021

MBVCB. 1140990158. DAO MINH PHONG ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong. DC Ap Binh Loc, xa Dai Hoa Loc, Ben Tre 0918289300. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1140989826. DO DINH THUONG ung ho ms: 4106. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140968272. 4100. CT tu 0731000794309 LY DUY THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140967440. ung ho Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0351000730255 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140964441. ung ho ma so 4101 4102 4103 4104 4105 4106. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140938760. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4106. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/05/2021

MBVCB. 1140937557. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4105. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/05/2021

724421. 150521. 114736. Bich ung ho ma so 4100 be Ha Linh va 4101 co Chanh

           200,000

15/05/2021

298692. 150521. 114233. Ma so 4106 nguyen anh thu FT21135234902615

           200,000

15/05/2021

719802. 150521. 113206. Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140904160. ung ho ma so 4095 4096 4097 4098 4099 4100. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140894220. Ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

166631. 150521. 112516. Ung ho Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. Dia chi: Thon 1, xa Nghia Ninh, thanh pho Dong Hoi, tinh Quang Binh

       1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1140891478. Ung ho ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

276773. 150521. 112145. Ma so 4106 em le nguyen anh tho FT21135015584548

           100,000

15/05/2021

896248. 150521. 110840. MA SO 4044 - 150521 - 11: 08: 26 896248

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140858211. Ung ho MS 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

259258. 150521. 110553. Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong FT21135871366018

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140843535. Ung ho em le nguyen anh thu, ma so: 4106. CT tu 0161000881450 LE QUY LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140835755. TRAN THI VAN ANH chuyen tien ung ho ms 4106 em Le Nguyen Anh Thu, Quang Binh. CT tu 0451000257040 TRAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

707495. 150521. 105405. Ung ho ms 4104

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140826240. ma so 4106. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

15/05/2021

MBVCB. 1140822167. ma so 4106. CT tu 0111000187333 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

15/05/2021

IBVCB. 1140792326. MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong tinh Ben Tre. CT tu 0421003763129 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

IBVCB. 1140781328. UNG HO MA SO 4106 - LE NGUYEN ANH THU. CT tu 0601000119252 LE XUAN DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140781928. TRAN VAN LOC chuyen tien ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0011000682278 TRAN VAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

216813. 150521. 102742. Ung ho ma so 4106 le nguyen anh thu FT21135733769533

       2,000,000

15/05/2021

697757. 150521. 102319. ung ho so 4106

           300,000

15/05/2021

881892. 150521. 101741. MA SO 4106 - 150521 - 10: 17: 28 881892

           200,000

15/05/2021

881668. 150521. 101700. UNG HO CHO MA SO: 4105 ONG BAN VAN LUONG (BO DE ANH MANH) - 150521 - 10: 16: 47 881668

       2,000,000

15/05/2021

881556. 150521. 101634. MA SO 4106 EM LE NGUYEN ANH THU - 150521 - 10: 17: 59 881556

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140753425. Chau Tam Anh ung ho chi Le Nguyen Anh Thu ma so 4106 Thon 1 xa nghia ninh TP Dong Hoi Tinh Quang Binh. CT tu 0021001340936 NGO THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140752215. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0541000305054 VU NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

693382. 150521. 100942. ma so 4106 em le nguyen anh thu

           100,000

15/05/2021

194133. 150521. 100745. DTD ung ho MS 4106 FT21135733697605

           500,000

15/05/2021

691650. 150521. 100404. ms4106

             50,000

15/05/2021

655778. 150521. 100002. Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong 0918289300

             50,000

15/05/2021

182923. 150521. 095733. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4103,04,05,06. Cau nguyen Quan The Am gia ho cho ho binh an FT21135662616607

       2,000,000

15/05/2021

182421. 150521. 095707. Ma so 4104 FT21135040508801

           500,000

15/05/2021

MBVCB. 1140717981. Gui toi ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0541000196205 PHAM HONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

179519. 150521. 095425. Ma so 4105 FT21135019380873

       1,000,000

15/05/2021

177073. 150521. 095209. Ma so 4106 FT21135353055005

       1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1140711522. Ung ho. Ms. 4106. Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

680186. 150521. 092713. ung ho cho anh Ban Van Manh Ms 4105

           100,000

15/05/2021

720346. 150521. 092652. ung ho ma so 4106 em le nguyen anh thu thon 1 xa nghia ninh thanh pho dong hoi quang binh

           500,000

15/05/2021

867806. 150521. 092552. UNG HO MA SO 4106. NAM MO A DI DA PHAT - 150521 - 09: 25: 38 867806

           300,000

15/05/2021

MBVCB. 1140657486. ung ho ms 4104. CT tu 0011003921098 TRAN VAN DOANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

147520. 150521. 092404. Ms4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135173710818

           200,000

15/05/2021

805325. 150521. 091836. IBFT Ung ho MS 4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

684661. 150521. 091625. 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140630096. Ha - Ngoc ung ho ms 4106. CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

124617. 150521. 085909. Ma So 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135906137675

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140601603. Ma so 4105: Ong Ban Van Luong ( Bo de anh Manh). CT tu 0031001109627 NGUYEN VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

109770. 150521. 084055. Tung Nguyen giup ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu -   Cam on bao Dan Tri FT21135710147258

       2,000,000

15/05/2021

IBVCB. 1140571355. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140569679. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

15/05/2021

MBVCB. 1140549536. ung ho MS 4088. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140546982. ung ho MS 4095. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

15/05/2021

662372. 150521. 081809. ung ho ma so 4105

           100,000

15/05/2021

059843. 150521. 081642. Vinh Nam ung ho ms 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021

809739. 150521. 081447. Bui Trieu Xa giup cac ms 4101 100k,4102 150k, 4105 150k. FT21135870824693

           400,000

15/05/2021

IBVCB. 1140529236. GIup MS4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

15/05/2021

088812. 150521. 080915. UH ma so 4106 FT21135152050061

           200,000

15/05/2021

IBVCB. 1140520969. TRINH NGOC DIEP ck ung ho ma so 4106:   Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0451000334961 TRINH NGOC DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1140498577. Ma so 4105: Ong Ban Van Luong (bo de anh Manh). CT tu 0451000401318 DANG THI THU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140496450. Mong benh nhan 4105 tai qua nan khoi. CT tu 0581000760241 NGUYEN DUC VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

15/05/2021

291151. 150521. 073559. Ms 4106 le nguyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021

604662. 150521. 071825. Chuyen tien ung ho ms4106 Le Nguyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021

652043. 150521. 070614. ung ho ma so 4106

           100,000

15/05/2021

652006. 150521. 070242. ung ho ma so 4104

           100,000

15/05/2021

058964. 150521. 063752. Ung ho ms 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135480681011

           500,000

15/05/2021

115593. 150521. 062634. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4104

           200,000

15/05/2021

113800. 150521. 062314. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4106

           200,000

15/05/2021

048518. 150521. 043634. Ung ho ms 4105 FT21135046065419

             50,000

15/05/2021

IBVCB. 1140398358. fd. CT tu 0911000059265 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

15/05/2021

029800. 150521. 004726. xin bao ck giup ms 4015 anh Luong bitnld FT21135044080567

           300,000

15/05/2021

954413. 150521. 000544. 4105

           200,000

15/05/2021

019877. 150521. 000243. Nho dantri gui den ma so 4105 FT21135270781844

           100,000

16/05/2021

030495. 150521. 231807. UNG HO MA SO 4106 - 150521 - 23: 17: 52 030495

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1141995403. NGUYEN THI THU THUY ung ho ma so 4102   - ba Lan. CT tu 0531002581338 NGUYEN THI THU THUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1141994796. NGUYEN THI THU THUY ung ho ma so 4104   - chi Huong. CT tu 0531002581338 NGUYEN THI THU THUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1141993210. NGUYEN THI THU THUY ung ho ma so 4105   - anh Manh. CT tu 0531002581338 NGUYEN THI THU THUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1141991949. Ung ho ma so 4095 - chi Em. CT tu 0531002581338 NGUYEN THI THU THUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1141991442. Ung ho ma so 4098 c Tuyet. CT tu 0531002581338 NGUYEN THI THU THUY toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143324779. Ma so 4107 : chi Ho Thi Canh. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143289299. ma so 4107 chi ho thi canh . thon trung phu . xa thach thang . huyen thach ha . ha tinh. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143287479. ma so 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong . ap binh loc . xa binh dai . huyen binh dai tinh ben tre. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

052601. 160521. 204747. ung ho ms4107 ho thi canh

           200,000

16/05/2021

132191. 160521. 184403. Ms 4106

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143039555. 1. Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh, Trung Phu , Thach Thang, Thach Ha, Ha Tinh. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

320969. 160521. 161010. Nghiem Minh Khang UH ma so 4107 FT21137808080490

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142740314. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4107 chi ho thi canh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/05/2021

978467. 160521. 145806. Nguyen minh Phuong ung ho ma so 4106

       1,000,000

16/05/2021

507411. 160521. 132723. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho chi Ho Thi Canh Ms4107

           500,000

16/05/2021

215130. 160521. 132732. Quynh Ung Ho Ma So 4107 Chi Ho Thi Canh FT21137380008020

           200,000

16/05/2021

173346. 160521. 122033. Ung ho ma so 4107 Ho Thi Canh FT21137146425681

           300,000

16/05/2021

143267. 160521. 113906. Ung ho ms 4103 Nam mo Duoc su Luu Ly Quang vuong Phat FT21137255588111

           100,000

16/05/2021

142622. 160521. 113815. Ung ho hoan canh 4107 FT21137724890169

           100,000

16/05/2021

865798. 160521. 110631. Ung ho ma so 4107 gd c Ho Thi Canh

           200,000

16/05/2021

108451. 160521. 105509. Gia dinh Hai Anh, Khanh Diep, Gia Khanh ung ho ma so 4106 va 4107 moi hoan canh 250k FT21137867711757

           500,000

16/05/2021

268902. 160521. 104022. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4100

             50,000

16/05/2021

267731. 160521. 103932. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4099

             50,000

16/05/2021

370883. 160521. 102007. ung ho ms 4106 le nguyen anh thu

           500,000

16/05/2021

063186. 160521. 101628. SANHSEACO GUI MS 4107 - 160521 - 10: 16: 14 063186

             50,000

16/05/2021

062158. 160521. 095903. Ung ho ma so 4107 chuc gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21137155202689

             50,000

16/05/2021

051879. 160521. 094603. Ung ho 4099, 4101, 4102 moi th 300k FT21137557950142

           900,000

16/05/2021

262622. 160521. 093353. ung ho ms 4107

       1,000,000

16/05/2021

979256. 160521. 073344. Ma so 4107 - c Ho Thi Canh -   chua phu ho cho gia dinh chi FT21137571875158

           500,000

16/05/2021

957159. 160521. 043411. Ung ho ms4106 Le Ng. Anh Thu FT21137116631396

           100,000

16/05/2021

448212. 160521. 020435. MS 4106 TraVinh ck

             50,000

16/05/2021

MBVCB. 1142052785. MS 4106 -   Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

362466. 150521. 235713. ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142019642. ma so 4106 le nguyen anh thu. CT tu 0691000314945 DUONG MINH VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

IBVCB. 1142009495. Ma so 4106 em Le Nguyen anh Thu. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

693903. 150521. 231728. Ung ho em Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1141997530. Ungho Ms 4106 e Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

691676. 150521. 231203. Nguyen Ha giup MS. 4105 Ong Ban Van Luong - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1141994358. Ung ho em Le Nguyen Anh Thu ma so 4106. CT tu 0381000412434 VU TUAN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1141993746. ung ho MS4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0301002923115 NGUYEN HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

688945. 150521. 230530. MS 4104: Chuc Huong vuot qua song gio

           300,000

16/05/2021

686941. 150521. 230056. MS 4105: Chuc anh Manh vuot qua song gio.

           200,000

16/05/2021

974655. 150521. 223053. ISL20210515223046695 - ma so 4106 -   le nguyen anh thu

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1141958894. DO KIEU OANH chuyen tien 4106. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

596754. 160521. 221250. Ung ho ms 4107 chi Canh FT21137197494050

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1143351569. Ms4107 - Nguyen Minh Thai ung ho. CT tu 0011004326268 NGUYEN MINH THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143350293. Ung ho Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0491001698217 DINH NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

594171. 160521. 220823. Ung ho mso 4107 ho thi canh FT21137274056326

             50,000

16/05/2021

138419. 160521. 215805. Vietcombank; 1017378606; TRAN BA DUY chuyen khoan ung ho ma 4107 chi Ho Thi Canh

           300,000

16/05/2021

062456. 160521. 215610. Ung ho ma so 4097 Nguyen Van Nhu

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1143333186. chong benh hai con tho. CT tu 0011004241658 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           450,000

16/05/2021

585041. 160521. 215357. Ung ho ma so 4107 chi ho thi canh FT21137280820104

       1,000,000

16/05/2021

058939. 160521. 215136. Ung ho ma so 4089 Nguyen Thi Hai

           500,000

16/05/2021

580296. 160521. 214937. Ung ho ma so 4093 Le Xuan Son

           500,000

16/05/2021

052807. 160521. 214427. Ung ho ma so 4095 Dinh Thi Em

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1143304495. Ung ho ma so 4096. CT tu 0021001921462 NGUYEN DUY THI HIEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143302864. Ung ho ma so 4101. CT tu 0021001921462 NGUYEN DUY THI HIEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143281616. Ung ho chi Canh MS4107. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1143279697. Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0171003487501 DO QUOC BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1143274843. Giup do ba DINH THI EM - Ma so 4095. CT tu 0071003956207 LE THI DIEU HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1143266415. uhms 4107 4106 4105 4104 4103 4102 4101 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

16/05/2021

MBVCB. 1143261133. PHAM TUAN ANH ung ho ma so 4107 Ho Thi Canh. CT tu 0201000557639 PHAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1143256039. ma so 4107. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143248027. Ma so 4107. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1143247407. Ma so 4106. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1143245946. Ma so 4105. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1143244940. ma so 4107 ho thi canh. CT tu 0721000591990 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1143242734. LE VAN THINH chuyen tien. CT tu 0691000377691 LE VAN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

531685. 160521. 203509. Ung ho ma so 4017 chi Ho Thi Canh FT21137909215580

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1143221671. Giup do chi Ho Thi Canh Ma so: 4107. CT tu 0071003956207 LE THI DIEU HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1143212108. TRAN XUAN VUONG ct ung ho Ms 4107. Ho Thi Canh. Thon Trung Phu, Thach Thang, Thach Ha, Ha Tinh. CT tu 0651000618138 TRAN XUAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

004811. 160521. 200944. Giup do Ma so 4107 Chi Ho Thi Canh

           100,000

16/05/2021

509319. 160521. 200502. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21137843813441

       3,000,000

16/05/2021

584547. 160521. 200033. Chuyen tien ung ho chi Ho Thi Canh ma so 1407

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1143147695. Ung ho Ma so 4107. CT tu 1015260967 TRAN HUY GIAP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

497042. 160521. 194142. Huong 0372240904 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           100,000

16/05/2021

158257. 160521. 192441. 1 xiu se chia

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143107210. chuyen cho Chi Ho Thi Canh. Ma so: 4107. CT tu 0361000190221 DUONG VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

150433. 160521. 191212. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143084903. Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

IBVCB. 1143080261. Ma so 4107 . Gui chi Ho Thi Canh. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

16/05/2021

458613. 160521. 185819. UH 4107 FT21137302594556

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1143079399. ung ho ma so 4106. CT tu 0451000297271 NGUYEN THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1143069795. sgdvg. CT tu 1017788005 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

16/05/2021

MBVCB. 1143054785. TRAN THI TUYET LINH ung ho ma so 4093 LE XUANSON. CT tu 0071002089636 TRAN THI TUYET LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1143054454. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0041000376035 NGUYEN ANH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1143049320. BUI MANH HUNG ung ho gia dinh chi Ho Thi Canh ms4107. CT tu 0011004321030 BUI MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143036631. Truong Dinh Du - Pham Thi Phuong ung ho Ms 4107. CT tu 0541000205991 TRUONG CHAU SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

127254. 160521. 183142. VU DINH SON ung ho cac MS 4106, 4107, 4101, 4097 moi MS 300k

       1,200,000

16/05/2021

127085. 160521. 183020. VU DINH SON ung ho cac MS 4105, 4102, 4098 moi MS 200k. Cac MS 4104, 4100, 4099 moi MS 400k

       1,800,000

16/05/2021

MBVCB. 1143030823. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. Co len em gai. . CT tu 0161000770577 NGUYEN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

808605. 160521. 181948. Ma so 4106 le nguyen anh thu

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142971182. Gia dinh co nguoi om nam vien. CT tu 0021001043737 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

16/05/2021

532763. 160521. 054428. Ms 4107 Ho Thi Canh

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142968768. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4107: chi Ho Thi Canh, thon Trung Phu, xa Thach Thang, huyen Thach Ha, Ha Tinh. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142949161. Ung ho ma so 4107. CT tu 0541000233119 NGUYEN THI TU ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

368733. 160521. 170727. LHQ ung ho ms 4106 FT21137660035290

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142881425. Ho thi Canh MS4107 Trung phu Thach ThangThach Ha H. CT tu 0251002670707 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

116348. 160521. 163340. UNG HO 4103 - 160521 - 16: 35: 17 116348

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142855157. Giup do gia dinh chi Canh (4107). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1142844967. Ung ho ma so 4107 Ho Thi Canh. CT tu 0011002665465 VU THI BICH YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

629487. 160521. 161844. Huong 0372240904 xem tu vi hoan hi tu thien

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142829294. Ms 4106 E Nguyen Thi Anh Tho . CT tu 0451000211911 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

IBVCB. 1142823754. Ms 4107 Chi Ho Thi Canh . CT tu 0451000211911 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142819792. PHAM TUNG VAN chuyen tien ung ho ba Canh.   MS 4107. CT tu 0011004372568 PHAM TUNG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

331767. 160521. 160435. Xin ung ho hoan canh ma so 4107 Gia dinh anh Canh

           200,000

16/05/2021

IBVCB. 1142798217. zsgvg. CT tu 0371000520508 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

16/05/2021

MBVCB. 1142796785. Ma so 4107. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142793572. sdge. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

16/05/2021

012868. 160521. 154127. Ung ho MS 4106. Le Nguyen Anh Thu. Chuc 4 ba chau luon manh khoe. Hay vung tin vao tuong lai phia truoc con nhe.

           300,000

16/05/2021

484240. 160521. 153920. MS 4107 - HO THI CANH - THACH HA -   HA TINH

           100,000

16/05/2021

681350. 160521. 153126. ung ho ma so 4107

           100,000

16/05/2021

006691. 160521. 153108. Ung ho MS4107. Chi Ho Thi Canh.   Chuc AC som khoe manh. Cau mong co phep mau den voi ac.

           300,000

16/05/2021

277422. 160521. 151234. ms 4100 ngo van thi FT21137165557766

           300,000

16/05/2021

541579. 160521. 151118. Ma so 4107

             50,000

16/05/2021

IBVCB. 1142711454. Vu Tran Dai ung ho ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142703668. Ung ho ma so 4107 Ho Thi Canh. CT tu 0031000274018 HOANG VAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1142682063. Ung ho chi Ho Thi Canh ms 4107. CT tu 0451000334644 VU THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

972991. 160521. 142613. Ung ho ma so 4100 Ngo Thi Ha Linh

           150,000

16/05/2021

IBVCB. 1142677208. Giup ma so 4107 chi Ho Thi Canh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/05/2021

962750. 160521. 140654. 4107 Ho Thi Canh

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142650335. LE THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0021000944441 LE THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142650589. 4107. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

833481. 160521. 135855. Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh

           200,000

16/05/2021

IBVCB. 1142643631. 4107. CT tu 0011004153340 LE TUNG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142636214. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

16/05/2021

MBVCB. 1142636203. ung ho ma so 4107. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142626208. Ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh sdt 0986325948 dc Thon Trung Phu xa Thach Thang Thach Ha Ha Tinh. CT tu 1017917937 TRAN THI HAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

209402. 160521. 131738. Ung ho MS 4107 Ho THI Canh FT21137770552087

           100,000

16/05/2021

209082. 160521. 131703. Ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh thon Trung Phu xa Thach Thang huyen Thach Ha tinh Ha Tinh dt 0986325948 FT21137150888822

           500,000

16/05/2021

IBVCB. 1142601263. Benh nang. CT tu 0111001514618 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           250,000

16/05/2021

294499. 160521. 131416. ung ho ms 4107 Chi Ho Thi Canh. 294499

           500,000

16/05/2021

428436. 160521. 131102. ma so 4107

             20,000

16/05/2021

204950. 160521. 130947. Pham Tuan Nam ung ho ms 4105 FT21137784006699

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142587617. pham thi minh phuong chuyen tien ung ho ma do 4107. CT tu 0611001901859 PHAM THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

744261. 160521. 125440. Chuyen tien ung ho cu Ho Thi Canh.   MS 4107

           100,000

16/05/2021

IBVCB. 1142544992. Ma so 4107: Chi Ho Thi Canh. CT tu 0491001650990 DO THI QUYNH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

804028. 160521. 002038. ung ho ma: 4107

           100,000

16/05/2021

02009704 2305161219 20202144979 08333. 67669. 121921. MS 4107 chi Ho Thi Canh. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu. Moi MS 100k

           200,000

16/05/2021

724217. 160521. 121832. Chuyen tien ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh

           250,000

16/05/2021

719433. 160521. 121127. ong Tu Van giup do vo chong anh Canh Maso 4107

       5,000,000

16/05/2021

567904. 160521. 113853. ung ho ma so 4106 chau Le Nguyen Anh Thu

           200,000

16/05/2021

567638. 160521. 113502. ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142468554. Giup ms 4092 - Nguyen Thi Ngoc Han. CT tu 0171003463362 DIEN TAY VY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

16/05/2021

IBVCB. 1142467057. Ma so 4107. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

688121. 160521. 112514. Chuyen tien

           100,000

16/05/2021

316977. 160521. 111833. ung ho vo chong anh chi Canh

             50,000

16/05/2021

IBVCB. 1142446418. Bai Nao Nuoi con 5 tuoi va 3 tuoi. CT tu 0021000267345 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

778563. 160521. 111050. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4107

           500,000

16/05/2021

304588. 160521. 110831. Ma so 4107

             50,000

16/05/2021

090053. 160521. 103248. Chuyen khoan ung ho ma so 4107 FT21137204471737

           200,000

16/05/2021

158343. 160521. 103504. Ma so 4107 chi Ho Thi Canh

           500,000

16/05/2021

081445. 160521. 102227. Ung ho 4107 FT21137573536638

           600,000

16/05/2021

079886. 160521. 102033. Dang Tran Ha Thanh ung ho ms 4107 FT21137803810038

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142361581. ms 4107 uh chi Ho Thi Canh. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

076127. 160521. 101602. MS 4106. Em Le Nguyen Anh Thu. Co len em nhe. FT21137655429039

           200,000

16/05/2021

072972. 160521. 101212. Ung ho ma so 4106, le nguyen anh thu.   Me Maria va Thanh Giuse.   FT21137867556165

       2,000,000

16/05/2021

231499. 160521. 101136. uh e le nguyen anh thu ma 4106

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142332790. Ung ho MS4104 - Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

057580. 160521. 095314. ung ho gia dinh ma so 4107 Ho Thi Canh FT21137198659290

           200,000

16/05/2021

745981. 160521. 094832. vuducchau097315777 ung ho ms 4107

           200,000

16/05/2021

051575. 160521. 094539. 4106 Le Nguyen anh thu FT21137384902022

           200,000

16/05/2021

919193. 160521. 094513. chau Dung va Ngan ung ho hoan canh kho khan

           300,000

16/05/2021

918995. 160521. 094412. Ung ho ma so 4106

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142293413. Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0401001489077 PHAN HA TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1142293846. NGUYEN QUANG HUY chuyen tien ung ho em Anh Thu ma so 4106. CT tu 0971000666869 NGUYEN QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142281923. Ma so 4106: em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0591000389174 PHAM VAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

842858. 160521. 092516. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

16/05/2021

290499. 160521. 092416. Ma so 4106 em le nguyen anh thu. 290499

           500,000

16/05/2021

029861. 160521. 091624. ung ho ma so 4107 ho thi canh FT21137086848771

           200,000

16/05/2021

029806. 160521. 091618. Ms 4106 FT21137765056776

           300,000

16/05/2021

023861. 160521. 090738. Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21137658349328

           150,000

16/05/2021

576558. 160521. 090339. Chuyen tien tham a canh ms 4107

       2,000,000

16/05/2021

145646. 160521. 090336. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142233247. VU THI MAI ung ho ma so 4107 chi ho thi canh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142230651. Ung ho ms 4107. CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

565770. 160521. 084557. gui em Le Nguyen Anh Thu MS 4106

       1,000,000

16/05/2021

009707. 160521. 084441. Ma so 4107 FT21137004973509

           350,000

16/05/2021

009495. 160521. 084418. Chuyen giup ba Bui Thi Chanh, ma so 4101. FT21137001259125

           100,000

16/05/2021

008904. 160521. 084313. Chuyen giup chi Pham Thi Huong, ma so 4099 FT21137010514639

           100,000

16/05/2021

008003. 160521. 084140. Chuyen giup be Ha Linh, ma so 4100 ong Ngo Van Thi. FT21137649617523

           100,000

16/05/2021

006985. 160521. 083945. Ma 4107 , Ho Thi Canh FT21137222521505

           100,000

16/05/2021

004584. 160521. 083513. Chuyen giup ba Tran Thi Lan, ma so 4102. FT21137841446865

           100,000

16/05/2021

003644. 160521. 083328. Chuyen giup chi Nguyen Thi Kim Huong, ma so 4104. FT21137109234712

           100,000

16/05/2021

002406. 160521. 083102. Chuyen giup anh Ban Van Manh ma so 4105. FT21137703907377

           100,000

16/05/2021

000690. 160521. 082741. Chuyen giup chi Ho Thi Canh, ma so 4107 FT21137550677838

           100,000

16/05/2021

000570. 160521. 082729. 4106 FT21137701004340

           100,000

16/05/2021

104098. 160521. 082352. Vinh Nam ung ho ms 4107 Ho Thi Canh

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142185179. ms 4107. CT tu 0031001007404 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

995923. 160521. 081758. Bui Trieu Xa giup ms 4106 150k, 4107 150k. FT21137540917542

           300,000

16/05/2021

MBVCB. 1142175850. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

16/05/2021

073364. 160521. 074557. UNG HO MS 4107

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142155540. ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0491000044371 LE VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

064121. 160521. 073003. Ma so 4107 Chi Ho Thi Canh Dia chi Thon Trung Phu xa Thach Thang huyen Thach Ha tinh Ha Tinh

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142138310. Ma so 4107. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142137883. ma so 4104. CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

975179. 160521. 071849. Ma so 4107 Chi Ho Thi Canh FT21137754022683

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142134248. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien 4107 HO THI CANH. CT tu 0351000912433 NGUYEN XUAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/05/2021

033497. 160521. 071109. Uh ms 4107 ho thi canh

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142129531. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/05/2021

972411. 160521. 070721. Ma so 4107 Ho Thi Canh FT21137277816444

           300,000

16/05/2021

970618. 160521. 065912. uh ma 4107 FT21137271070803

           100,000

16/05/2021

040771. 160521. 065916. GIUP MS 4106 - 160521 - 07: 01: 27 040771

           200,000

16/05/2021

226661. 160521. 065145. ung ho ma so 4107 Ho Thi Canh

             50,000

16/05/2021

MBVCB. 1142116914. NGO THI MINH THAO ung ho ms 4104. CT tu 0011002776343 NGO THI MINH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142115747. NGO THI MINH THAO ung ho ms4107. CT tu 0011002776343 NGO THI MINH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/05/2021

967094. 160521. 063858. Ung ho MS 4104 nguyen thi kim huong FT21137380613105

           100,000

16/05/2021

676272. 160521. 063517. ms 4106

             50,000

16/05/2021

963546. 160521. 061218. Ung ho em Anh Thu, Ma So 4106 FT21137700500006

       1,000,000

16/05/2021

MBVCB. 1142099333. NINH THI DUNG 0974220363 ung ho ma so 4106. CT tu 0451000228135 NINH THI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/05/2021

036770. 160521. 055011. Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142084923. Ung ho MS4105 ong Ban Van Luong bo de a Manh. CT tu 0011004074922 NGUYEN TO TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142064775. Ma So 4106 em Le Nguyen Anh Thu chuc em hoc tot thuc hien uoc mo cua minh. CT tu 0591000344750 DO QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

888642. 160521. 005650. Ma so 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142034375. 4105 -   ong ban vang luong ( bo de anh manh ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142034111. 4104 -   nguyen thi kim huong . CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142034764. 4106 -   Em le nguyen anh thu. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/05/2021

MBVCB. 1142033291. 4104. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142033128. 4105. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/05/2021

932853. 160521. 001247. Ma so 4106, ung ho em Le Nguyen Anh Thu FT21137800544602

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10-05-2021 01:57:59

; toan;   thoi gian GD: 10/05/2021 00: 38: 32

               5,000

10-05-2021 02:00:48

4100; ong NgoVanThi chau HaLinh; thoi gian GD: 10/05/2021 01: 34: 48

           200,000

10-05-2021 02:22:19

CT DEN: 112919773948 khoa gui cho be ha linh 100k

           100,000

10-05-2021 06:34:43

Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

10-05-2021 07:26:04

CT DEN: 113007727281 MS 4101 BA BUI THI CHANH ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 100521 - 07: 26: 03 727281

           300,000

10-05-2021 07:51:13

4101; Ba Bui Thi Chanh

           100,000

10-05-2021 08:13:11

Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           300,000

10-05-2021 08:29:31

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

10-05-2021 08:46:19

ung ho ma so 4101

             50,000

10-05-2021 08:55:01

So GD goc: 10007690 Ung ho Ms 4098

             50,000

10-05-2021 08:58:13

So GD goc: 10010178 Ung ho Ms 4099

             50,000

10-05-2021 09:04:21

Ung ho   Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           500,000

10-05-2021 09:04:48

CT DEN: 113002233325 Ung ho ma so 4101 ba bui thi chanh FT21130035304508

           300,000

10-05-2021 09:09:41

Pham Gia Tu giup Ms 4077

             50,000

10-05-2021 09:10:07

Pham Gia Tu giup Ms 4078

             50,000

10-05-2021 09:10:32

Pham Gia Tu giup Ms 4079

             50,000

10-05-2021 09:10:58

Pham Gia Tu giup Ms 4080

             50,000

10-05-2021 09:11:25

Pham Gia Tu giup Ms 4081

             50,000

10-05-2021 09:11:50

Pham Gia Tu giup Ms 4082

             50,000

10-05-2021 09:12:19

Pham Gia Tu giup Ms 4306. 1

             50,000

10-05-2021 09:18:50

So GD goc: 10020893 Ung ho ma so 4098 chi Hoang thi Tuyet

           200,000

10-05-2021 09:26:17

CT DEN: 113002019304 ms Trinh cung ung ho ma so 4101.

           100,000

10-05-2021 09:33:56

So GD goc: 10020264 Ung ho Ms 4100

             50,000

10-05-2021 09:36:06

ung ho ms 4101 ba Bui Thi Chanh

           200,000

10-05-2021 10:04:37

TRIEU THI NHUNG chuyen tien ung ho ma so 4095

           200,000

10-05-2021 10:09:11

NGUYEN MAU CUONG chuyen tien ung ho ma so 4101 ba bui thi chanh

           100,000

10-05-2021 10:09:52

CT DEN: 113003310387 Do Van Chung xin duoc giup do ma so 4101 ba Bui Thu Chanh tru tai huyen Viet Yen, tinh Bac Giang. Xin cam on FT21130198385222

           200,000

10-05-2021 10:25:06

Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh DT 0866043785

           300,000

10-05-2021 10:25:35

CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 4089 NGUYEN THI HAI

       1,000,000

10-05-2021 10:35:49

ms 4101; ba Bui Thi Chanh

           100,000

10-05-2021 10:36:00

So GD goc: 10031594 Ung ho Ms 4101

             50,000

10-05-2021 11:09:11

HIEP VUONG UNG HO MS 4101

       1,000,000

10-05-2021 11:19:40

CT DEN: 113004269553 tran the anh ung ho cac ma so 4101 4098 4100 4095 4093 moi ma so 200 000

       1,000,000

10-05-2021 11:26:42

CT DEN: 113011422509 4100

             50,000

10-05-2021 11:36:16

CT DEN: 113004420887 Huy Dang giup ma so 4101 ba Bui Thi Hanh FT21130066525568

           500,000

10-05-2021 11:56:32

ung ho MS 4099 chi Pham Thi Huong

           500,000

10-05-2021 12:30:51

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4101

           100,000

10-05-2021 12:31:35

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4099

           100,000

10-05-2021 12:32:07

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4100

           100,000

10-05-2021 13:27:55

MS 4101

             50,000

10-05-2021 13:28:04

TRA XUAN BINH GIUP 6 MA SO 4096,4097,4098,4099,4100,4101

             30,000

10-05-2021 13:37:19

CT DEN: 113006540202 Ung ho ms 4100 be ha linh FT21130438900070

           200,000

10-05-2021 13:41:54

ung ho ba dinh thi em ms4095

           200,000

10-05-2021 14:05:43

quyen gop ms 4101 Bui Thi Chanh

           200,000

10-05-2021 14:18:27

4099; Giang Phuoc

           100,000

10-05-2021 15:02:10

sdt 0915060789 ung ho ma so 4095 ba Dinh Thi Em ap 5; dinh trung; binh dai ben tre

           100,000

10-05-2021 15:04:54

so dt 0915060789 ung ho ma so 4100 ong Ngo Van Thi thon dai dong 1; dong thang; trieu son; thanh hoa

           100,000

10-05-2021 15:05:23

4098 Chuc gia dinh chi som vuot kho khan

           300,000

10-05-2021 16:05:22

ung ho ma so 4098 va 4101

           500,000

10-05-2021 16:15:56

4097; Nguyen Van Nhu

           200,000

10-05-2021 16:17:41

4101; Bui Thi Chanh

           100,000

10-05-2021 16:29:08

MS4101 ung ho ba Bui Thi Chanh

           500,000

10-05-2021 17:00:31

LPT ung ho ms 4101 Ba Bui Thi Chanh

             50,000

10-05-2021 18:22:54

CT DEN: 113011827845 Ung ho chi Huong MS 4099 FT21130609491174

           100,000

10-05-2021 18:23:54

CT DEN: 113011829363 Ung ho anh Son MS 4093 FT21130515499103

           100,000

10-05-2021 20:49:53

ung ho 4101 ba bui thi chanh

             30,000

10-05-2021 20:50:08

ma so 4101. Bui Thi Chanh. Thon Trung Xuan; xa Nghia Trung; huyen Viet yen; tinh Bac giang.

           200,000

10-05-2021 21:18:30

Gia dinh Sut Seo ung ho 4097

             50,000

10-05-2021 21:18:43

ung ho chau Ha Linh; Trieu son; Thanh Hoa.   Ms 4100

           500,000

10-05-2021 21:22:27

thuy anh ct ung ho ma 3833 chi nguyen thi lien

           200,000

10-05-2021 21:46:55

ung ho ma 4101

           100,000

10-05-2021 21:47:19

ung ho anh nguyen van nhu Ms 4097

           100,000

11-05-2021 02:21:43

MS4101; Bui Thi Chanh; Bac Giang;   thoi gian GD: 10/05/2021 23: 46: 04

           200,000

11-05-2021 02:31:01

CT DEN: 113118858671 ung ho ma so 3833 chi Nguyen Thi Lien;   thoi gian GD: 11/05/2021 01: 40: 27

           100,000

11-05-2021 07:06:44

4099; Pham Thi Huong (Vo Thi Thuy Linh ung ho)

             50,000

11-05-2021 07:59:00

LE XUAN HAU Chuyen tien giup MA 4102 TRAN THI LAN

           500,000

11-05-2021 08:12:40

VU DINH TAN chuyen tien ung ho ba tran thi lan ma so 4102

           300,000

11-05-2021 08:19:39

CT DEN: 113101916388 Ms Trinh cung ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan.

           100,000

11-05-2021 08:21:57

PHAM PHI DON. UNG HO CAC GIA DINH HOAN CANH KHO KHAN.

       1,000,000

11-05-2021 08:33:16

MS 4102; ba Tran Thi Lan

             50,000

11-05-2021 08:39:34

MS 4102

           100,000

11-05-2021 08:41:18

Ung ho Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           200,000

11-05-2021 09:05:57

Ma 4096 nguyen van binh

           100,000

11-05-2021 09:07:18

ma 4102 chu binh; co lan

           100,000

11-05-2021 09:14:08

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4102; ba Tran Thi Lan; tinh Phu Yen

             50,000

11-05-2021 09:18:28

CT DEN: 113102329816 Ung ho Ms 4102 FT21131919739714

             50,000

11-05-2021 09:31:30

CT DEN: 110126576479 ung ho ma dp 4101 va 4102 moi ma so 500 ngan dong

       1,000,000

11-05-2021 09:50:36

4101; bui thi chanh

           100,000

11-05-2021 09:51:27

4102; tran thi lan

           100,000

11-05-2021 09:52:23

4100; ngo van thi

           100,000

11-05-2021 09:53:27

4099; pham thi huong

           100,000

11-05-2021 09:54:20

4097; nguyen van nhu

           100,000

11-05-2021 09:55:23

4095; dinh thi em

           100,000

11-05-2021 10:04:21

hong qn ung ho ma 4100 mong con khoe manh va dc den truong

           200,000

11-05-2021 10:04:51

Ms 4101 Ba Bui Thi Chanh

           300,000

11-05-2021 10:07:57

hong qn ung ho ma 4099. mong c vuot qua kho khan

           200,000

11-05-2021 10:11:58

ms4095 ba Dinh Thi Em tinh Ben Tre

           300,000

11-05-2021 10:33:11

ms4101 bui thi chanh

           100,000

11-05-2021 10:45:18

UH ma so 4102 ba Tran Thi Lan tinh Phu Yen

           200,000

11-05-2021 10:52:25

CT DEN: 113103449046 Ung ho MS4102 Ba Tran Thi Lan - Pho Truong Xuan - TT Chi Thanh - Tuy An - Phu Yen FT21131400120900

           200,000

11-05-2021 11:04:20

So GD goc: 10017750 Ung ho Ms 4102

             50,000

11-05-2021 11:15:02

CT DEN: 113104592879 Ma so 4087 Chi Nguyen Thi Lieu

           100,000

11-05-2021 11:26:00

; trung

               5,000

11-05-2021 11:53:45

4102; TRAN THI LAN

           100,000

11-05-2021 12:14:50

4099; pham T Huong;   Thai Nguyen

           100,000

11-05-2021 12:48:11

giup do MS 3833

           500,000

11-05-2021 13:01:47

; quang

               5,000

11-05-2021 13:07:17

Ung ho ma so 4093 Le Xuan Son

           500,000

11-05-2021 13:09:30

CT DEN: 113106592272 Ung ho ma 4101 FT21131987903502

           500,000

11-05-2021 13:24:21

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

11-05-2021 13:57:54

Chuyen tien ung ho ma 4102

           300,000

11-05-2021 14:07:45

Pham Thi My Le chuyen tien ma so 4102 ba Tran thi Lan

           200,000

11-05-2021 14:53:53

4102; tran thi lan

           100,000

11-05-2021 15:41:00

uh ms 4102

           100,000

11-05-2021 15:42:45

gui ma so 4102

           200,000

11-05-2021 16:06:55

ung ho ma so 4102

           100,000

11-05-2021 16:07:21

ung ho ma so 4101

           100,000

11-05-2021 16:08:00

ung ho ma so 4100

           100,000

11-05-2021 16:08:24

ung ho ma so 4099

           100,000

11-05-2021 16:08:52

LPT ung ho ms 4102 Ba Tran Thi Lan

           100,000

11-05-2021 16:08:53

ung ho ma so 4098

           100,000

11-05-2021 16:13:08

4102; Tran Thi Lan

           100,000

11-05-2021 16:51:04

4102   ung ho ba Tran Thi Lan

           100,000

11-05-2021 17:12:46

ung ho MS 4101

           200,000

11-05-2021 17:16:51

Le Thi Sac chuyen tien ung ho ba Tran Th Lan ma so 4102

           200,000

11-05-2021 17:26:54

ms 4102; ba Tran Thi Lan

           100,000

11-05-2021 17:49:09

ung ho 4102 ba tran thi lan

             30,000

11-05-2021 17:49:13

CT DEN: 113105693449 Truong Dao Trong Tin ho tro a Xuan Son ma so 4093

           200,000

11-05-2021 18:58:46

4101; Ba Bui Thi Chanh

           100,000

11-05-2021 18:58:52

ms4076 anh Luong van vinh

           500,000

11-05-2021 19:32:03

Ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan . Truong Xuan; Chi Thach;   Tuy An; Phu Yen

           100,000

11-05-2021 21:04:20

ung ho ms 4102

           300,000

11-05-2021 21:17:26

CT DEN: 113121432586 ma so 4102 ung ho ba Tran Thi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

11-05-2021 21:18:42

CT DEN: 113121434431 ma so 4100 ung ho ong Ngo Van Thi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

11-05-2021 21:19:36

CT DEN: 113121435779 ma so 4099 ung ho chi Pham Thi Huong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

11-05-2021 21:23:49

; nhi

               5,000

11-05-2021 21:48:42

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4102 tran thi lan

           200,000

11-05-2021 21:54:14

CT DEN: 113100579715 Giup ma so 3833 chi Nguyen Thi Lien o Ha Tinh

           500,000

11-05-2021 22:08:59

ms 3833 chi nguyen thi lien

           500,000

11-05-2021 22:45:40

; bang

             10,000

12-05-2021 02:03:02

CT DEN: 113216371072 ung ho ma 4095; thoi gian GD: 11/05/2021 23: 09: 17

           200,000

12-05-2021 02:04:53

CT DEN: 113116255878 Ung ho ba hoan canh 4100 - 4101   - 4102 FT21132199979710; thoi gian GD: 11/05/2021 23: 20: 05

           300,000

12-05-2021 02:06:39

MS4102; Tran Thi Lan; Phu Yen;   thoi gian GD: 11/05/2021 23: 31: 11

           200,000

12-05-2021 02:08:16

MA SO 4102 CHUC CO CHU LUON KHOE MANH; thoi gian GD: 11/05/2021 23: 43: 07

           300,000

12-05-2021 02:08:26

Ma so 4100; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD: 11/05/2021 23: 44: 25

             68,868

12-05-2021 05:34:18

4100; ngo van thi

             50,000

12-05-2021 05:35:47

4098; hoang thi tuyet

             50,000

12-05-2021 06:35:41

4102; tran thi lan

           500,000

12-05-2021 06:46:49

TRAN THAI SON ung ho 4090

           200,000

12-05-2021 06:46:57

4087 -   NGUYEN THI LIEU

           200,000

12-05-2021 07:05:43

CT DEN: 113200900153 Bui thi anh tuyet ung ho ma so 4100.   Ung ho be Ha Linh

           100,000

12-05-2021 07:30:37

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4101 bui thi chanh

           200,000

12-05-2021 07:50:07

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           200,000

12-05-2021 07:51:29

NGUYEN TRUNG KIEN chuyen anh Le Xuan Son. ma so 4093.

       3,000,000

12-05-2021 07:59:16

CT DEN: 113200153073 Ung ho quy giup cac hoan canh kho khan

           200,000

12-05-2021 08:05:44

CT DEN: 113201102751 IBFT Ms 4099 pham thi huong

             70,000

12-05-2021 08:08:15

NGUYEN THI MAI HUYEN CT Ung ho 4100 chau Ha Linh

           300,000

12-05-2021 08:21:41

ung ho ba Tran Thi Lan; Ma so 4102. khu pho Truong Xuan; thi tran Chi Thanh; huyen Tuy an; tinh Phu

           500,000

12-05-2021 08:24:39

ung ho ma so 4077 a Vo thanh tam

           300,000

12-05-2021 08:27:54

gui ong Binh nguoi dan ong gay nhat o Phu Yen

           500,000

12-05-2021 08:40:59

So GD goc: 10001394 IB 3838 NGUYEN THI LIEN

           300,000

12-05-2021 08:45:39

ung ho ms 4102

           300,000

12-05-2021 08:53:20

THI QUOC HUY ung ho ma so 4091

           200,000

12-05-2021 08:54:03

THI QUOC HUY ung ho ma so 4093

           200,000

12-05-2021 08:54:52

DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do moi 20 hoan canh ; moi hoan canh 100k - hoan canh

       2,000,000

12-05-2021 08:59:22

So GD goc: 10009137 ung ho tam long nhan ai ma so 4102

           100,000

12-05-2021 08:59:50

Ung ho MS 4080 ba Le Thi Bang

             50,000

12-05-2021 09:04:53

Ung ho MS 4084 chi Nguyen Thi Thuy me em Duong

             50,000

12-05-2021 09:04:57

ung ho be Ha Linh ma so 4100 Ngo Van Thi

           100,000

12-05-2021 09:14:37

CT DEN: 113209170680 Ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy chong dich covid

           300,000

12-05-2021 09:26:28

CT DEN: 113202198857 ung ho Ma so 4103

             20,000

12-05-2021 09:28:37

Ung ho MS 4098 chi Hoang Thi Tuyet

           100,000

12-05-2021 09:29:40

DVM giup MS 4102 ba Tran Thi Lan

           300,000

12-05-2021 09:37:00

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

12-05-2021 09:52:16

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4098

           300,000

12-05-2021 09:52:34

CT DEN: 113202924993 Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

12-05-2021 09:53:05

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4102

           300,000

12-05-2021 09:53:05

4102; Tran Thi Lan

           200,000

12-05-2021 09:53:18

4091; chi Ho Viet Minh Chau

           100,000

12-05-2021 09:54:46

CT DEN: 113202425556 4103 FT21132190057465

           500,000

12-05-2021 09:59:18

4094; chi Nguyen Thi Hang

           100,000

12-05-2021 10:04:00

So GD goc: 10000107 ms 4098

           300,000

12-05-2021 10:06:48

MS 4103 CHUNG TAY CUNG CS TUYEN DAU CHONG DICH

           200,000

12-05-2021 10:28:09

ho tro ma so 4100 Ong Ngo Van Thi

           100,000

12-05-2021 10:47:29

NGUYEN THI TAN ung ho ms 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich

           200,000

12-05-2021 10:47:30

So GD goc: 10014636 (CKRmNo: 030621051279072)Ma so 4100Ong Ngo Van Thi Dia chi Thon Dai Dong 1, xa Dong Thang, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa (NHH:   VIETINBANK HOAN KIEM - )

           128,000

12-05-2021 11:09:34

4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

           100,000

12-05-2021 11:14:19

CT DEN: 113204507406 Gui ba Dinh Thi Em. FT21132408490702

           100,000

12-05-2021 11:35:30

ung ho ms 4100; 4101;   4102 moi TH 1tr

       3,000,000

12-05-2021 12:15:02

CT DEN: 113205562793 Ung ho chi Pham Thi Huong MS 4099 FT21132715567717

           100,000

12-05-2021 12:30:02

MS 4099

             50,000

12-05-2021 12:37:56

4101; Ba Bui Thi Chanh

           100,000

12-05-2021 12:41:54

4098; Chi Hoang Thi Tuyet

           100,000

12-05-2021 13:39:46

CT DEN: 113206623585 MS 4095 FT21132275000200

           200,000

12-05-2021 13:41:28

12600001304; ba le thi Bang thon Mau Dong xa Quang luu huyen

       1,000,000

12-05-2021 13:43:35

CT DEN: 113213503864 4101

           100,000

12-05-2021 13:46:15

CT DEN: 113200926906 MS 4103

           100,000

12-05-2021 14:02:45

CT DEN: 113207019926 4103: Chung tay day lui dich covid

             50,000

12-05-2021 14:08:01

CT DEN: 113207323908 Ung ho Ha Linh ma so 4100

           100,000

12-05-2021 14:13:00

CT DEN: 113207027381 4100: chuc em be som duoc di hoc

             50,000

12-05-2021 14:14:40

4103; Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           100,000

12-05-2021 14:16:16

4102; Ba Tran Thi Lan

           100,000

12-05-2021 14:24:13

CT DEN: 113207036268 Ms Trinh cung ung ho ma so 4103.

           100,000

12-05-2021 14:24:32

A Sy Vietinbank Phuc Yen ung ho ma so 4095 Ba Dinh Thi Em;   Binh Dai; Ben Tre

       2,000,000

12-05-2021 14:47:30

Vu Manh Tuan Cong ty CP Phan dam Ha Bac ung ho ma so 4103

           100,000

12-05-2021 14:55:49

MS4095; Dinh Thi Em; Ben Tre

           500,000

12-05-2021 14:56:01

CT DEN: 113207693958 4103 Viet Nam quyet thang dai dich FT21132830020895

           150,000

12-05-2021 14:58:50

ung ho ms 4095 kinh chuc gia dinh luon binh an

           200,000

12-05-2021 14:59:44

TRINH MINH HOA chuyen tien ma 4103

           400,000

12-05-2021 15:03:14

ung ho ms 4100 chuc em luon binh an

           100,000

12-05-2021 15:04:52

MS4102; Tran Thi Lan; Phu Yen

           500,000

12-05-2021 15:50:33

MS4099; Pham Thi Huong; Thai Nguyen. chuc gia dinh se gap nhieu may man

           500,000

12-05-2021 16:26:12

Ma so 4099 Pham Thi Huong; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

12-05-2021 16:39:41

a Hiep QNinh ung ho MS 4101 ba Bui Thi Chanh; huyen Viet Yen; tinh Bac Giang

             50,000

12-05-2021 16:58:48

Pham Thi Le Son chuyen tien Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

           200,000

12-05-2021 17:11:41

CT DEN: 113310758438 toi ung ho MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

12-05-2021 17:14:50

CT DEN: 113310760078 toi ung ho MS 4101 ba Bui Thi Chanh tinh Bac Giang

           100,000

12-05-2021 18:01:40

Ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

12-05-2021 19:35:52

CT DEN: 113212288899 Ung ho ms 4103

       1,000,000

12-05-2021 19:49:18

ung ho ma so 4102

           150,000

12-05-2021 19:52:17

MS4098; Hoang Thi Tuyet

           300,000

12-05-2021 19:52:25

ung ho ma so 4096

           200,000

12-05-2021 19:54:11

UH ma 4101 Bui Thi Chanh; Viet Yen; Bac Giang.   DT 0866043785

           300,000

12-05-2021 19:58:26

UNG HO MS 4098 4099 4101

           600,000

12-05-2021 19:59:20

UH ma 4102 Tran Thi Lan; Chi Thanh; Tuy An;   Phu Yen. DT 0398316683

           300,000

12-05-2021 20:29:04

4093; anh Le Xuan Son

           100,000

12-05-2021 21:39:37

NGUYEN THI THANG Chuyen tien ung ho MS 3833 chi Nguyen Thi Lien

           500,000

12-05-2021 21:53:35

4091

           100,000

12-05-2021 22:41:58

CT DEN: 113215112623 Ms 4091 chi ho viet minh chau FT21133021036900

           200,000

13-05-2021 01:45:57

LPT ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich; thoi gian GD: 12/05/2021 23: 11: 57

           100,000

13-05-2021 01:46:12

UH MS 4095 4097;   thoi gian GD: 12/05/2021 23: 13: 47

           600,000

13-05-2021 01:48:03

chung tay ung ho tuyen dau chong dich covid 19; thoi gian GD: 12/05/2021 23: 28: 43

           200,000

13-05-2021 01:48:30

VO THI THUY HANG ung ho ms 4102 tran thi lan; thoi gian GD: 12/05/2021 23: 32: 52

           200,000

13-05-2021 02:11:00

MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyendauchong dich

           300,000

13-05-2021 06:07:22

Ung ho Ma so 4095 Ba Dinh Thi Em

           500,000

13-05-2021 06:09:07

ung ho ma so 4100 ong Ngo Van Thi Thanh Hoa

           500,000

13-05-2021 06:40:18

LE THI LE ANH ung ho ms 4091 Ho Viet Minh Chau

           100,000

13-05-2021 07:16:58

ung ho ms 4103 covid

           100,000

13-05-2021 07:26:24

NTMAIHUYEN UNG HO MA 4103 CHONG COVID

           500,000

13-05-2021 07:36:03

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13-05-2021 07:43:39

2021. 123; Be Hoang Van Duc

           200,000

13-05-2021 07:51:43

CT DEN: 113307080949 4102

             50,000

13-05-2021 07:52:14

CT DEN: 113307081345 4103

             50,000

13-05-2021 07:52:40

CT DEN: 113307081672 4104

             50,000

13-05-2021 08:07:04

CT DEN: 113301200858 Ung ho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong FT21133050292565

           200,000

13-05-2021 08:17:24

CT DEN: 113301206967 Chau Ngan chuc co va chi may man FT21133201989036

           100,000

13-05-2021 08:28:39

4103 Binh Dai;   Ben Tre; Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13-05-2021 08:31:35

4100; Ngo Van Thi (Trieu Son; Thanh Hoa)

           200,000

13-05-2021 08:41:27

4101; Bui Thi Chanh (Viet Yen; Bac Giang)

           200,000

13-05-2021 08:41:39

So GD goc: 10006136 Ung ho Ms 4103

             50,000

13-05-2021 08:42:10

So GD goc: 10006329 Ung ho Ms 4104

             50,000

13-05-2021 08:44:07

UH MS 4103 Nguyen thi Kim Huong.

           200,000

13-05-2021 08:59:21

4097; Nguyen Van Nhu

           300,000

13-05-2021 09:19:13

LPT ung ho ms 4103 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13-05-2021 10:08:10

4104; Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13-05-2021 10:09:11

NGUYEN TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4104

       1,000,000

13-05-2021 10:33:26

CT DEN: 130127171795 Ung ho ong Ngo Van Thi ma so 4100

           500,000

13-05-2021 10:49:04

MS 4104; Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

13-05-2021 10:52:16

ho tro MS4098

           200,000

13-05-2021 11:27:11

CT DEN: 113304154151 ung ho ms4099 300k va ms 4102 300k

           600,000

13-05-2021 12:36:36

ms 4104; Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

13-05-2021 12:42:33

CT DEN: 113305465765 Ung ho chi Nguyen Thi Kim Huong - Ma so 4104 FT21133715015755

           500,000

13-05-2021 12:49:45

Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

13-05-2021 12:55:50

ma so 4104 nguyen thi kim huong

           100,000

13-05-2021 12:57:42

CT DEN: 113305476855 Ung ho ms 4104 nguyen thi kim huong FT21133458205550

             50,000

13-05-2021 13:00:07

CT DEN: 113306478601 Ung ho ms4098 chi hoang thi tuyet FT21133043801015

             50,000

13-05-2021 13:02:12

CT DEN: 113306480121 Ung ho ms 4097 anh nguyen van nhu FT21133271031220

             50,000

13-05-2021 13:04:03

CT DEN: 113306481477 Ung ho ms 4096 ong nguyen van binh FT21133182509143

             50,000

13-05-2021 13:05:49

CT DEN: 113306482739 Ung ho ms 4095 ba dinh thi em FT21133587210020

             50,000

13-05-2021 13:06:50

Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

13-05-2021 13:07:12

CT DEN: 113306483697 Ung ho ms 4094 chi nguyen thi hang FT21133898308627

             50,000

13-05-2021 13:09:08

UH MSo 4095 Dinh Thi Em

             50,000

13-05-2021 13:09:28

CT DEN: 113306485304 Ung ho ms 4093 ms le xuan son FT21133281726300

             50,000

13-05-2021 13:12:37

CT DEN: 113306487568 Ung ho ms 4100 ong ngo van thi FT21133734284918

             50,000

13-05-2021 13:15:07

CT DEN: 113306489433 Ung ho ms 4099 chi pham thi huong FT21133965469068

             50,000

13-05-2021 13:25:09

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

13-05-2021 13:28:55

CT DEN: 113306187581 ung ho ma 4104

           200,000

13-05-2021 13:32:40

CT DEN: 130127218900 Ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13-05-2021 14:40:19

UH MA SO 4089

           100,000

13-05-2021 14:42:30

NGUYEN MANH HUNG chuyen tien giup do chi pham thi huong ma so 4099

       5,000,000

13-05-2021 14:46:07

4104; nguyen thi kim huong

           300,000

13-05-2021 14:52:22

Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13-05-2021 15:00:34

TRUONG THI LY BANG ung ho chi THUY LOAN (Nam Dinh)

           300,000

13-05-2021 15:14:24

ung ho 4104 chi nguyen thi kim huong

             20,000

13-05-2021 15:33:47

4104; Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13-05-2021 16:28:57

Ung ho MS 4104

           200,000

13-05-2021 16:49:10

4104 nguyen thi kim huong

           100,000

13-05-2021 16:55:39

uh ms 4104

           100,000

13-05-2021 17:04:10

HUYNH DUC NHAN chuyen tien ma so 4104

           200,000

13-05-2021 18:15:41

Gui em Nguyen Thi Kim Huong; MS 4104; chuc em som duoc nhieu nguoi giup do de dieu tri khoi benh.

           100,000

13-05-2021 18:25:45

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4104

             50,000

13-05-2021 18:29:15

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4102

             50,000

13-05-2021 20:40:56

Ung ho ma so 4090 gia dinh chi Tran Thuy Loan; Xuan truong; Nam dinh

           100,000

13-05-2021 21:15:51

ma so 4104 nguyen thi kim huong

           100,000

13-05-2021 21:33:27

ma so 4104 nguyen thi kim huong

           200,000

13-05-2021 22:32:21

Thuy Linh. O Dong Thap chuyen tien giup gia dinh anh Ha Van Tiem

           300,000

13-05-2021 22:48:51

CT DEN: 113322301657 ung ho ma so 4089

           100,000

13-05-2021 22:50:28

CT DEN: 113322302435 ung ho ma so 4084

           100,000

14-05-2021 02:06:56

MS 4104 CHUC CHI MANH KHOE VA CO NIEM TIN VAO CUOC SONG;   thoi gian GD: 14/05/2021 00: 59: 15

           300,000

14-05-2021 02:40:40

ung ho ms 4104

           500,000

14-05-2021 03:22:32

ma so 4104 nguyen thi kim huong

       1,000,000

14-05-2021 03:23:50

ma so 4101 bui thi chanh

       1,000,000

14-05-2021 03:25:40

ma so 4102

       1,000,000

14-05-2021 03:27:12

ma so 4100

       1,000,000

14-05-2021 03:28:18

ma so 4091

       1,000,000

14-05-2021 03:29:17

ma so 4094

       1,000,000

14-05-2021 03:29:51

4095

       1,000,000

14-05-2021 05:54:55

MS4104 tang chi Huong

           200,000

14-05-2021 06:00:00

ms4101 tang ba Chanh

           100,000

14-05-2021 06:16:46

; nhung

               5,000

14-05-2021 06:33:12

tang ms 4101 Nguyen thi Kim Huong Binh Dai; Ben Tre

           100,000

14-05-2021 07:17:56

UH anh Ban Van Manh

           100,000

14-05-2021 07:33:35

ung ho ma so 4105 ( ong Ban Van Luong; bo de anh Manh)

           200,000

14-05-2021 08:16:15

CT DEN: 113401217217 Ms Trinh cung ung ho ma so 4105.

           100,000

14-05-2021 08:34:32

Le Hoang Linh ung ho MS 4104

             50,000

14-05-2021 08:35:43

Le Hoang Linh ung ho MS 4105

           100,000

14-05-2021 08:41:30

So GD goc: 10007198 Ung ho MS4105

             10,000

14-05-2021 08:43:31

ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong

           200,000

14-05-2021 08:50:15

ung ho ong Ban Van Luong Ma 4105 (bo de A Manh) tel 0359514177

           500,000

14-05-2021 08:50:43

So GD goc: 10006551 Ung ho Ms 4105

             50,000

14-05-2021 09:01:10

DO THI THIEN DUNG chuyen tien ung ho chau Ban Van Manh;   MS 4105

           500,000

14-05-2021 09:03:08

Ung ho Ma so 4105 Ong Ban Van Luong bo de anh Manh

           200,000

14-05-2021 09:03:24

Ung ho ma so 4105; chuc anh va gia dinh luon manh khoe

           100,000

14-05-2021 09:04:04

PHAM THI THANH THUY chuyen tien MS 4093

           100,000

14-05-2021 09:04:53

Ung ho ma so 4104; chuc chi va cac chau luon manh khoe

           100,000

14-05-2021 09:05:09

NGUYEN THI BICH THUY CT ma 4105 ong Luong bo Manh

           100,000

14-05-2021 09:10:43

NGUYEN THI BICH THUY CT ma 4104 Kim Huong

           100,000

14-05-2021 09:13:50

MS 4105; ong Ban Van Luong

             80,000

14-05-2021 09:34:04

ung ho a Manh ma so 4105

           200,000

14-05-2021 09:41:20

So GD goc: 10008745 TTTPhuong ung ho Ms4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

14-05-2021 10:15:52

4104; Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

14-05-2021 10:25:46

chi Hoa Ninh Binh ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong co con bi tai nan cut hai chan

           300,000

14-05-2021 10:34:58

UH Ms 4105

           200,000

14-05-2021 11:26:49

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

14-05-2021 11:55:17

CT DEN: 113404343907 Ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong FT21134034461626

           100,000

14-05-2021 12:04:01

4104; Nguyen Thi Kim Huong

             50,000

14-05-2021 12:51:50

UHMS 4104; chi Nguyen Thi Kim Huong. Ap Binh Loc; Dai Hoa Loc; Binh Dai;   Ben Tre

           100,000

14-05-2021 12:56:05

UHMS 4105 ong Ban Van Luong. An Phu; An Thinh;   Van Yen; Bac Giang. Chuc a Manh va gd suc khoe

           200,000

14-05-2021 13:36:57

ung ho ma so 4094

           100,000

14-05-2021 13:42:01

ung ho ma so 4104 nguyen thi kim huong

           200,000

14-05-2021 13:46:33

ung ho 4105 ong ban van luong

             20,000

14-05-2021 13:50:23

Gui den nhung chiec la chua lanh

           100,000

14-05-2021 14:01:38

MB ung ho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

14-05-2021 14:05:59

Pham Gia Tu giup Ms 4084

             50,000

14-05-2021 14:06:22

Pham Gia Tu giup Ms 4085

             50,000

14-05-2021 14:06:50

Pham Gia Tu giup Ms 4086

             50,000

14-05-2021 14:07:25

Pham Gia Tu giup Ms 4087

             50,000

14-05-2021 14:07:50

Pham Gia Tu giup Ms 4088

             50,000

14-05-2021 14:08:15

Pham Gia Tu giup Ms 4083

             50,000

14-05-2021 14:20:18

CT DEN: 113407632524 IBFT UH 4094 mong con duoc an yen

           100,000

14-05-2021 14:29:16

MS 4105 BAN VAN LUONG

           300,000

14-05-2021 14:46:38

ung ho ma so 4104; chi Nguyen thi Kim Huong

           500,000

14-05-2021 15:10:23

Nguyen Duc Thanh 307 - B5 ung ho ma 4094 Nguyen thi Hang

       1,000,000

14-05-2021 15:37:05

NGUYEN THI HUYEN ungho ma 4105

           200,000

14-05-2021 15:48:12

4104; Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

14-05-2021 15:50:44

4105; Ong Ban Van Luong

           500,000

14-05-2021 15:59:22

CT DEN: 113408886634 Giup nhung ma so sau 4093 4094 4096 4097 4099 4102 moi ma so 500000 dong

       3,000,000

14-05-2021 16:01:22

ung ho ma so 4105

           200,000

14-05-2021 16:26:28

ung ho ma so 4099

           100,000

14-05-2021 16:28:09

ung ho ma so 4096

           100,000

14-05-2021 16:28:47

ung ho ma so 4095

           100,000

14-05-2021 16:29:22

ung ho ma so 4094

           100,000

14-05-2021 16:30:04

ung ho ma so 4091

           100,000

14-05-2021 16:44:57

4105; Ban Van Luong

           200,000

14-05-2021 17:13:32

CT DEN: 113410689658 Chuyen khoan ung ho ma so 4105 FT21134950611944

           100,000

14-05-2021 17:24:45

UNG HO MA SO 4104

           100,000

14-05-2021 21:16:38

; yen

             10,000

14-05-2021 22:04:04

ung ho ms 4105 ong Ban Van Luong.   le THI NGOC PHUONG chuyen tien

           200,000

15-05-2021 00:46:07

CT DEN: 113441398830 Ma so 4306 nha an toan song an tam;   thoi gian GD: 14/05/2021 23: 02: 09

             10,000

15-05-2021 00:46:14

4104 Nguyen Thi Kim Huong; thoi gian GD: 14/05/2021 23: 02: 51

           200,000

15-05-2021 00:47:51

LPT ung ho ms 4105 Ong Ban Van Luong bo de anh Manh; thoi gian GD: 14/05/2021 23: 11: 49

           100,000

15-05-2021 00:56:00

ung ho ma so 4103 ung ho cac chien sy noi tuyen dau chong dich co vit; thoi gian GD: 15/05/2021 00: 10: 40

           500,000

15-05-2021 05:37:50

; yen

               5,000

15-05-2021 06:10:34

ms 4105; Ong Ban Van Luong

           100,000

15-05-2021 06:11:51

CT DEN: 113506042552 4105

             50,000

15-05-2021 06:12:58

CT DEN: 113506042752 4106

             50,000

15-05-2021 06:17:02

chuyen tien ms 4106 le nguyen anh thu

           200,000

15-05-2021 07:10:51

NGUYEN DUC HUY chuyen tien 4106 ( le nguyen anh thu)

           500,000

15-05-2021 07:58:17

CT DEN: 113500991846 Ms Trinh cung ung ho ma so 4104.

           100,000

15-05-2021 08:23:17

PHAM THI VIET HA chuyen tien ung ho em Anh Thu Quangr Binh ma so 4106

           100,000

15-05-2021 08:42:40

CT DEN: 113501111124 Nguyen Dinh Hiep ung ho ma so 4106 FT21135408020030

           200,000

15-05-2021 08:59:17

gui chau Thu ( quang binh)

           200,000

15-05-2021 09:29:25

MS 4106

           100,000

15-05-2021 09:37:08

ung ho 4106 le nguyen anh thu

             20,000

15-05-2021 09:37:13

ung ho em le nguyen anh thu ma so 4106

           500,000

15-05-2021 09:38:31

ma so 4106; em le nguyen anh thu. thon 1;   xa nghia ninh; dong hoi; quang binh.

           300,000

15-05-2021 09:44:00

4106; Le Nguyen Anh Thu

           500,000

15-05-2021 09:57:58

NGUYEN THE HOANG chuyen tien ung ho 4104 Le Nguyen Anh Thu o Quang Binh

           500,000

15-05-2021 10:03:51

TRAN NAM ung ho ms 4106

           100,000

15-05-2021 10:06:36

TRAN NAM ung ho ms 4099

           100,000

15-05-2021 10:07:50

MS 4106; em Le Nguyen Anh Thu

             60,000

15-05-2021 10:08:50

CT DEN: 113503734712 ung ho Le nguyen anh Thu ms 4106

           150,000

15-05-2021 10:29:23

CHU NHAT THANH chuyen tien ma so 4106 le nguyen anh thu

       1,000,000

15-05-2021 11:10:07

CT DEN: 113504152484 Ung ho ma so 4106: em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15-05-2021 12:13:40

ma so 4106 le nguyen anh thu

           100,000

15-05-2021 12:49:41

Ung ho ms 4106 e Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15-05-2021 12:50:07

trao cho ma so 4104 chi nguyen thi kim huong

           500,000

15-05-2021 13:25:09

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

15-05-2021 13:36:01

CT DEN: 113506394108 Ung ho ma so 4104 FT21135751971780

       1,000,000

15-05-2021 14:11:34

ung ho em Le Nguyen Anh Thu

           294,498

15-05-2021 14:12:09

DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho em Le Nguyen Anh Thu Quang Binh

           200,000

15-05-2021 14:17:39

VUONG THI HOAI Chuyen tien ung ho 4106 Anh Thu

           200,000

15-05-2021 14:19:09

ung ho Tran Thi Lan ma so 4102

           200,000

15-05-2021 14:24:12

LE THI NGOC PHUONG chuyen tien ms 4106 Le nguyen Anh thu

           200,000

15-05-2021 14:46:27

tran xuan huong nam dinh ung ho m4106 e le nguyen anh thu

           300,000

15-05-2021 15:01:00

MS 4106 Le Nguyen Anh Thu . Co gang len em nhe

           200,000

15-05-2021 15:01:24

CT DEN: 113508340452 ma so 1406 Em Le Nguyen Anh Thu

             50,000

15-05-2021 15:32:11

4106; nguyen anh thu

           100,000

15-05-2021 15:37:51

HOANG THI VAN ANH chuyen tien ung ho em Le Anh Thu ma so 4106

           200,000

15-05-2021 15:43:17

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

           500,000

15-05-2021 16:18:58

ung ho MS 4106 LE NGUYEN ANH THU

       1,000,000

15-05-2021 16:21:45

ung ho MS 4105 Ban Van Luong ( Bo anh Manh )

           200,000

15-05-2021 17:13:16

ungho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu thon 1 xa Nghia Ninh TP Dong Hoi Tinh Quang Binh

           400,000

15-05-2021 17:15:37

Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

15-05-2021 19:20:26

MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

15-05-2021 20:08:08

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu.

           500,000

15-05-2021 20:42:49

; long

             10,000

15-05-2021 20:44:52

4104; Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

15-05-2021 20:48:07

4105; Ban Van Luong

           100,000

15-05-2021 21:19:56

Ung ho MS 4100 Ngo Van Thi

           150,000

15-05-2021 21:24:33

Ung ho MS 4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15-05-2021 21:43:40

ung ho chau anh thu

             30,000

15-05-2021 21:52:25

chuc em hoc tap that tot nhe

           100,000

15-05-2021 22:03:17

ma so 4106. Chuc Thu hoc tot. Co len em

           500,000

15-05-2021 22:14:55

ung ho be Le Nguyen Anh Thu

           200,000

15-05-2021 22:18:39

Co Hoang Thi Bich Ha.   Hoc vien Tai Chinh ung ho MS 4106

       1,000,000

15-05-2021 22:22:52

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu. Mong em vuot qua kho khan; tiep tuc hoc tap va nuoi duong cac em

           200,000

15-05-2021 22:41:08

4104; ung ho e nguyen thi kim huong. ben tre

           200,000

16-05-2021 00:25:31

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu; chuc gia dinh em that nhieu suc khoe. ; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 03: 42

           100,000

16-05-2021 00:26:22

4105; ban van luong; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 08: 13

           150,000

16-05-2021 00:27:38

ung ho ma so 4106; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 15: 44

           200,000

16-05-2021 00:29:19

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 26: 49

             50,000

16-05-2021 00:29:44

CT DEN: 113516920876 Gia dinh Minh Khang ung ho ms 4106 FT21137049989304; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 29: 41

           100,000

16-05-2021 00:31:14

Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu; thoi gian GD: 15/05/2021 23: 40: 52

           200,000

16-05-2021 00:33:43

4106; Le Nguyen Anh Thu; thoi gian GD: 16/05/2021 00: 02: 30

           100,000

16-05-2021 00:33:55

4105; Ban Van Luong (Manh); thoi gian GD: 16/05/2021 00: 04: 07

           100,000

16-05-2021 00:34:24

MS4106; thoi gian GD: 16/05/2021 00: 08: 07

           200,000

16-05-2021 06:15:51

ms4106 tang 3 chi em Anh Thu

           200,000

16-05-2021 08:46:43

ms 4107; em Ho Thi Canh

           100,000

16-05-2021 08:51:19

ung ho 4107 chi ho thi canh

             20,000

16-05-2021 09:16:19

Nguyen Minh Viet ung ho MS4107

           100,000

16-05-2021 09:17:24

Nguyen Minh Viet ung ho MS4105

           100,000

16-05-2021 09:23:50

4106; Le Nguyen Anh Thu

           200,000

16-05-2021 09:56:03

Chuyen tien ms 4107 ho thi canh

           200,000

16-05-2021 10:18:14

4107; Chi Ho Thi Canh

       1,000,000

16-05-2021 10:21:45

CT DEN: 113603687205 ung ho ma so 4107 chi ho thi canh

           100,000

16-05-2021 10:32:08

LE THI NGOC PHUONG chuyen tien ung ho ms 4107 chi ho thi canh

           150,000

16-05-2021 11:13:14

LPT ung ho ms 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

             50,000

16-05-2021 11:14:16

LPT ung ho ms 4107 Chi Ho Thi Canh

             50,000

16-05-2021 11:30:16

MS 4107; chi Ho Thi Canh

             80,000

16-05-2021 11:57:53

4106 Le Nguyen Anh Thu

           500,000

16-05-2021 12:36:28

Gia dinh Sut seo ung ho 4107

             50,000

16-05-2021 12:47:07

CT DEN: 113605074456 MBVCB. 1142569675. 074456. Giup do co chu song canh va 2 chau. CT tu 0121000892127 TRAN NGOC YEN NHI toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           200,000

16-05-2021 13:03:34

ung ho gd chi canh . ms 4107. ha tinh

           100,000

16-05-2021 13:09:03

DANG THI THANH HUYEN Khu do thi Van Phu ung ho cho Ms 4106;   4102; 4107 moi Ms 500k

       1,500,000

16-05-2021 13:29:02

CT DEN: 113606945094 ung ho ms 4107

           100,000

16-05-2021 14:08:21

ung ho ms 4107 chi Ho Thi Canh

           300,000

16-05-2021 14:10:09

ME VAN THIM Chuyen tien den Anh Thu

             50,000

16-05-2021 14:25:14

chuyen tien cho ma 4107 ho thi canh 0986325948 thon trung phu Xa thach thang H. thach ha T. Ha tinh

       1,000,000

16-05-2021 14:38:45

; ti

               6,800

16-05-2021 14:59:47

CT DEN: 113607988666 VU THI XOAN chuyen tien

             30,000

16-05-2021 15:08:08

ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu o Quang Binh

           300,000

16-05-2021 15:50:18

ung ho hoan canh 4100

             50,000

16-05-2021 16:25:03

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           200,000

16-05-2021 16:35:31

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4107 chi Ho Thi Canh

           300,000

16-05-2021 16:52:20

giup do gia dinh c Ho thi Canh o thon Trung phu xa Thach Thang huyen Thach Ha tinh HaTinh

           100,000

16-05-2021 17:55:06

CT DEN: 113610409910 Gia dinh Trung Hang ung ho MS4102 500k MS4104 500k MS4107 500k

       1,500,000

16-05-2021 19:11:31

4104; Ng T Kim Huong ; Ben Tre

           100,000

16-05-2021 20:51:56

4107; Ho Thi Canh

           200,000

16-05-2021 21:16:52

ung ho vo chong song kho

           100,000

16-05-2021 21:46:35

chuyen tien ung ho 4106 Le Nguyen Anh Thu

           400,000

16-05-2021 21:47:59

ung ho chi ho thi canh ma 4107

           300,000

16-05-2021 22:26:26

ung ho chi ho thi canh ha tinh

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021

MB ( 648351) ( NGUYEN THI KIM ANH ung ho chi pham thi huong ms 4099)

           500,000

10/05/2021

238292 - Agribank; 1400206035022; ung ho chau Ha Linh

             50,000

10/05/2021

338566 - Agribank; 1400206035022; ung ho

           200,000

10/05/2021

MB ( 672261) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4100 ngo van thi)

           500,000

10/05/2021

546167 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI HUONG chuyen khoan Ung ho chi Hoang Thi Tuyet MS 4098

           100,000

10/05/2021

583605 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 4100 ong Ngo Van Thi

           100,000

10/05/2021

MB ( 714291) ( NGUYEN DOAN HUNG chuyen khoan 4100. Ngo Van Thi)

           200,000

10/05/2021

442422 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN QUOC HIEU chuyen khoan cho ma so 4100 -   Ngo Van Thi - Ha Linh

           200,000

10/05/2021

MB ( 748570) ( DOAN VAN NHIEM chuyen khoan)

             50,000

10/05/2021

MB ( 763547) ( CAO NGOC ANH chuyen khoan ung ho em Ha Linh o Thanh Hoa. )

             50,000

10/05/2021

221973 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN VAN HANH CK 4100

           200,000

10/05/2021

MB ( 781113) ( Ung ho MS 4096 ong Nguyen Van Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

10/05/2021

MB ( 793541) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4101 mong gia dinh vuot qua hoan canh kho khan)

           300,000

10/05/2021

814528 - Agribank; 1400206035022; LE THI CHIN chuyen khoan ma so 4100 ong Ngo Van Thi thon Dai Dong 1 Dong Thang Trieu Son Thanh Hoa

           200,000

10/05/2021

MB ( 795634) ( Nhat ung ho hoan canh Ma so 4098 chi Hoang Thi Tuyet )

           100,000

10/05/2021

044127 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4101

           100,000

10/05/2021

MB ( 819568) ( PHAM AI DIEN chuyen khoan giup ba chanh)

           200,000

10/05/2021

MB ( 827419) ( Chu Thi Oanh . Ung ho benh nhan Huong o Dai Tu, Thai Nguyen. Benh tim, dang o vien E)

           200,000

10/05/2021

419926 - Agribank; 1400206035022; 4101 Bui Thi Chanh

           200,000

10/05/2021

MB ( 830306) ( LE QUANG HUNG ung ho ma so 4097 4098 4099 4100 4101 moi nguoi 200k )

       1,000,000

10/05/2021

MB ( 831359) ( ungho ms 4101)

           200,000

10/05/2021

MB ( 838842) ( Ung ho MS 4101 Ba Bui Thi Chanh)

           200,000

10/05/2021

MB ( 839630) ( Ung ho ba Bui Thi Chanh ma so 4101)

           200,000

10/05/2021

MB ( 902333) ( NGUYEN MANH HA MS 4095)

           100,000

10/05/2021

MB ( 904135) ( Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Tuyet, ma so 4098)

           300,000

10/05/2021

308554 - Agribank; 1400206035022; C Xuan cho 3 chau ma 4073 Nguyen Thi Giang

           300,000

10/05/2021

MB ( 941818) ( ung ho Bui Thi Chanh ma so 4101)

           200,000

10/05/2021

MB ( 801636) ( HO THANH QUOC chuyen khoan ma so 4100)

       1,000,000

10/05/2021

MB ( 787474) ( Ung ho MS 4101 ba Bui Thi Chanh)

           500,000

10/05/2021

638554 - Cty Thien Tan ung ho Ma so 4100 Ngo Van Thi - Thanh Hoa FT21130482864255

           100,000

10/05/2021

MB ( 745264) ( Ma so Ong Ngo Thi Thi)

           100,000

10/05/2021

MB ( 738858) ( LE TAN TU chuyen khoan ngo van thi 4100)

           100,000

10/05/2021

MB ( 667738) ( ung ho Ngo Van Thi. ms 4100)

           500,000

11/05/2021

MB ( 995043) ( ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh)

           200,000

11/05/2021

MB ( 001527) ( Ung ho MS 4097 anh Nguyen Van Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

11/05/2021

MB ( 055491) ( Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan)

           500,000

11/05/2021

MB ( 078725) ( ung ho Tran Thi Lan ma so 4102)

           200,000

11/05/2021

MB ( 087044) ( ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan)

           100,000

11/05/2021

MB ( 208909) ( LE HO THUY LINH UNG HO GIA DINH CHI LIEN ANH DANH)

           300,000

11/05/2021

946880 - Cty Thien Tan ung ho Ma so 4102 Tran Thi Lan - Phu Yen FT21131377068733

           100,000

12/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 415571 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan BAO DAN TRI

           100,000

12/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 074242 - Agribank; 1400206035022; LE XUAN BAU chuyen khoanLe Xuan Bau ung ho ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           300,000

12/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 247579 - Agribank; 1400206035022; TRAN VAN SANG ung ho 4102

           300,000

12/05/2021

MB ( 205173) ( gui co Tran Thi Lan ma so 4102)

       1,000,000

12/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 388996 - Agribank; 1400206035022; Ung ho be Ha Linh - ma so 4100

           200,000

12/05/2021

MB ( 222886) ( PHAM VAN PHUONG chuyen khoan)

           100,000

12/05/2021

MB ( 224592) ( TA THI HONG THEM chuyen khoan tham cac mso 4102, 4098, 4095 chuc moi dieu binh an)

           900,000

12/05/2021

MB ( 227778) ( ung ho ma so 4102 ba TRAN THI LAN)

           200,000

12/05/2021

MB ( 228539) ( ung ho chau HA LINH ma so 4100, chau ong LE VAN THI)

           200,000

12/05/2021

MB ( 228973) ( ung ho ma so 4099, chi PHAM THI HUONG)

           300,000

12/05/2021

MB ( 231832) ( NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4101)

           100,000

12/05/2021

MB ( 231960) ( NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4100)

           100,000

12/05/2021

MB ( 232675) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 4102 chuc gia dinh ba lan som vuot qua kho khan)

           300,000

12/05/2021

812447 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 4102Mong gia dinh chi dc binh an

           100,000

12/05/2021

Ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan cau mong moi dieu tot dep

           500,000

12/05/2021

299056 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4095

           200,000

12/05/2021

MB ( 263162) ( ung ho ms 4102)

           200,000

12/05/2021

MB ( 263606) ( ung ho ms 4101)

           200,000

12/05/2021

TRƯƠNG THị HĂNG nộp tiền : mã số 4089, bà Nguyễn Thị Hải, chợ Tuận An, X. Thuận An, H. Đăk Minh Đăk Nông: 0814. 257. 445

           300,000

12/05/2021

TRƯƠNG THị HĂNG nộp tiền : mã số: 4095 Đinh Thị Em, ấp 5 x. Định Trung Bình Đại Bến Tre, ĐT:   0363. 667. 076

           300,000

12/05/2021

MB ( 265552) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4103)

           500,000

12/05/2021

MB ( 292574) ( PHAM NGOC DOANH ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich)

       1,000,000

12/05/2021

MB ( 301042) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4101 bui thi chanh)

           500,000

12/05/2021

569124 - Agribank; 1400206035022; 4103 chung tay chong dich

           300,000

12/05/2021

MB ( 312231) ( Ung ho ms 4101 )

           500,000

12/05/2021

000335 - Agribank; 1400206035022; Hoang Thanh Nam ung ho chong dich COVID Ma so 4103

           500,000

12/05/2021

MB ( 358924) ( Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan)

           200,000

12/05/2021

MB ( 356780) ( PHAN NAM CHUNG chuyen khoan ung ho ba Tran Thi Lan   - MS 4102)

       1,000,000

12/05/2021

MB ( 304243) ( Ung ho MS 4094)

           200,000

12/05/2021

Ngoc diep uh 4093,4091,4090,4088

           200,000

12/05/2021

MB ( 250524) ( Ung ho chi Nguyen thi Lien ma so 3833)

           250,000

12/05/2021

MB ( 223727) ( Da ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan so tien 100000 d qua so tai khoan nay)

               1,000

12/05/2021

MB ( 215892) ( Gd ha cong ung ho ma so 4102)

           100,000

13/05/2021

MB ( 350906) ( NGUYEN DUC HUY chuyen khoan ho tro cuu tu phu quoc chet)

           200,000

13/05/2021

MB ( 351460) ( NGUYEN DUC HUY chuyen khoan)

           200,000

13/05/2021

MB ( 361074) ( Ung ho 4091 chi HO VIET MINH CHAU)

           200,000

13/05/2021

MB ( 364351) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4095)

             50,000

13/05/2021

MB ( 371727) ( MS4098 chi Hoang Thi Tuyet)

           100,000

13/05/2021

MB ( 371801) ( MS4095 ba Dinh Thi Em)

           100,000

13/05/2021

MB ( 372116) ( MS4088 Lo Thi Huong)

           100,000

13/05/2021

MB ( 394379) ( Ung ho ba Neang kum ma so 4079)

       1,000,000

13/05/2021

Ung ho ma so 4098

           200,000

13/05/2021

MB ( 399616) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4103 nguyen thi kim huong)

           500,000

13/05/2021

MB ( 369469) ( HOANG VAN TUAN chuyen khoan 4103. cam on cam on cam on)

           200,000

13/05/2021

100568 - Agribank; 1400206035022; Ung ho Nguyen Thi Kim Huong   - Ben Tre

           300,000

13/05/2021

MB ( 407716) ( NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho nguyen thi kim huong ms 4104)

           200,000

13/05/2021

MB ( 413860) ( NGUYEN THI LIEN chuyen khoan )

           100,000

13/05/2021

MB ( 415911) ( LINH DUNG GUI 4104)

           100,000

13/05/2021

553708 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4104

           200,000

13/05/2021

356026 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI KIM HUONG

             50,000

13/05/2021

MB ( 485775) ( DANG THU THUY ung ho ma so 4104 nguyen thi kim huong ben tre)

           200,000

13/05/2021

006182 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021

090087 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI NHU HOA chuyen khoan ung ho ma 4104

           500,000

13/05/2021

412493 - Agribank; 1400206035022; MS 4104

           200,000

13/05/2021

MB ( 511153) ( Tamlongnhanai MS 4104)

           200,000

13/05/2021

MB ( 543147) ( TO THANH PHONG chuyen khoan)

           100,000

13/05/2021

1000AT1400 -   116540 - Ung ho Ma so 4099 Chi Pham Thi HuongDia chi Thon Dong Lan xa Dong Thinh huyen Dinh Hoa tinh Thai NguyenDT 0962120996 chi Huong

       1,000,000

14/05/2021

MB ( 529320) ( Ung ho MS 4098 chi Hoang Thi Tuyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

14/05/2021

MB ( 544873) ( NGUYEN THI BICH NGOC chuyen khoan ung ho ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong)

           200,000

14/05/2021

622442 - Agribank; 1400206035022; Tuyet da nang ung ho MS 4104

           300,000

14/05/2021

857278 - Agribank; 1400206035022; UH 4105

           200,000

14/05/2021

MB ( 558554) ( ms 4105 ban van luong)

             50,000

14/05/2021

MA SO 4096 NGUYEN VAN BINH XOM 6 THON VAN HOI 2 THI TRAN DIEU TRI

       1,000,000

14/05/2021

MB ( 601607) ( UH Ma so 4104 KIM HUONG - Binhloc - Daihoaloc - Binhdai - BenTre)

           500,000

14/05/2021

MB ( 613818) ( Thu thao ung ho ms 4102 - tran thi lan, phu yen)

           200,000

14/05/2021

MB ( 624565) ( NGUYEN NGOC CAN ung ho anh Ban Van Manh)

           300,000

14/05/2021

MB ( 643618) ( DOAN CONG YEN chuyen khoan ho tro ba tran thi lan ma so 4102)

           100,000

14/05/2021

MB ( 664630) ( MS 4105 Giup gia dinh bac BAN VAN LUONG Bo cua anh MANH. Chuc anh mau khoe. )

           500,000

14/05/2021

340461 - Agribank; 1400206034036; Ms 4105

           300,000

14/05/2021

MB ( 608216) ( Gd ha cong ung ho ma so 4105)

           100,000

14/05/2021

MB ( 603926) ( Pham Van Sinh ung ho ma so 4105)

             50,000

14/05/2021

MB ( 549171) ( LE TAN TU chuyen khoan nguyen thi kim huong 4104)

           100,000

15/05/2021

MB ( 722677) ( NGUYEN VAN LUYEN ung ho chi Huong ma so 4101)

       1,000,000

15/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 661820 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4104 Nguyen thi kim huong

           100,000

15/05/2021

MB ( 731410) ( BUI VAN VUI. ung ho ma so 4106)

           500,000

15/05/2021

501205 - Agribank; 1400206035022; TRAN VAN NGUYEN chuyen khoan

           500,000

15/05/2021

MB ( 757576) ( giup do hoan canh ,ma so ,4106,,Em Le Nguyen Anh Thu,. DT,0836 824 902)

           100,000

15/05/2021

151280 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4106 Em Le nguyen Anh thu

           200,000

15/05/2021

MB ( 807358) ( MS 4106 Le Nguyen Anh Thu)

           200,000

15/05/2021

MB ( 815178) ( Giup do MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu)

       1,000,000

15/05/2021

MB ( 815252) ( MS 4098)

           100,000

15/05/2021

MB ( 815410) ( MS 4095)

           100,000

15/05/2021

MB ( 815887) ( MS 4101)

           100,000

15/05/2021

MB ( 816010) ( MS 4102)

           100,000

15/05/2021

MB ( 816679) ( MS 4100)

           100,000

15/05/2021

MB ( 793968) ( 4106 em Boss chuc cac anh, chi hoc gioi. thuong cac anh chi nhieu)

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021 01:31:42

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ung ho ms 4100 Transaction at date 2021 - 05 - 09 - 23. 26. 27

           100,000

10/05/2021 06:28:55

REM Tfr Ac: 4601 000 1183101 PHAM CONG DO Chuyen tien

           200,000

10/05/2021 06:53:23

REM Tfr Ac: 1221 000 0224011 NGO THU HIEN Chuyen tien ung ho ma so 4100

           200,000

10/05/2021 08:17:12

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA BUI THI CHANH MA SO 4101

             10,000

10/05/2021 08:30:24

REM Tfr Ac: 6531 000 0151581 TRUONG THAO NGOC ung ho 4098

           200,000

10/05/2021 09:24:19

REM Tfr Ac: 4311 000 0108598 TRAN TIEN LUC Chuyen tien ung ho ms 4100 ong Ngo Van Thi

           200,000

10/05/2021 09:30:50

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Ung ho ma so 4101 FT21130249501410 - CTLNH IDI 000 001056271165 - 11 - CRE - 002

       2,000,000

10/05/2021 10:27:19

{REM 991021051030587 BO - NGUYEN ANH TUAN FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho ba Bui Thi Chanh, ma so 4101 , Nghia Trung   - Viet Yen - Bac Giang Bank Charge . 00 VAT . 00

           500,000

10/05/2021 10:38:14

REM TKThe : 10520835245014, tai TCB. Gui ma so 4101 bui thi chanh thon trung xuan trung ng jia viet yen bac giang FT21130410843982 - CTLNH IDI 000 001056499754 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/05/2021 10:39:49

REM Tfr Ac: 3111 000 1005712 LE THI BICH THUAN ung ho 4101

           100,000

10/05/2021 10:40:50

REM Tfr Ac: 1181 000 0096750 LE THI HOAI Ma so 4100 Ung ho be Ngo Thi Ha Linh Truong THCS Dong Thang, Trieu Son, Thanh Hoa

           200,000

10/05/2021 12:10:43

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4100 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

10/05/2021 12:21:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0395254 TRAN THUY LINH ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           200,000

10/05/2021 13:27:57

REM Tfr Ac: 2131 000 0477474 DAO HA LIEN Chuyen tien ung ho ms4101

           200,000

10/05/2021 14:18:33

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ms 4101

           200,000

10/05/2021 14:48:58

REM Tfr Ac: 3951 000 0391094 HOANG DUONG NGOC ma so 4099 Pham Thi Huong

          500,000

10/05/2021 14:50:57

REM Tfr Ac: 3951 000 0391094 HOANG DUONG NGOC ma so 4101 Bui Thi Chanh

           500,000

10/05/2021 14:53:20

REM TKThe : 9704229247397529, tai MB. 4097 nguyenvannhu - CTLNH IDI 000 001057196895 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/05/2021 15:20:31

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien 4100 Ngo Van Thi.

           500,000

10/05/2021 16:04:12

REM Tfr Ac: 6501 000 1199574 TRAN VAN PHUONG TT MS 4093. 4094. 4095. 4096

           400,000

10/05/2021 16:25:10

REM Tfr Ac: 4521 000 0243827 DAO KIM THUY ung ho chau Ngo Thi Ha Linh lop 6A truong THCS xa Dong Thang, Trieu Son, Thanh Hoa

           200,000

10/05/2021 16:35:28

REM Tfr Ac: 4681 000 0118799 LE THANH PHUONG ung ho ma so 4094, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

10/05/2021 16:37:08

REM Tfr Ac: 1231 000 0396315 NGUYEN THUY AN ung ho ma 4101

           100,000

10/05/2021 17:49:34

REM Tfr Ac: 2141 000 1092938 NGHIEM DUC HAI Ung ho ba Bui Thi Chanh,thon Trung Xuan Viet Yen Bac Giang

           200,000

10/05/2021 18:06:45

REM Tfr Ac: 4111 000 0448906 VU VAN MINH vu van minh ung ho 4101

           100,000

10/05/2021 18:47:48

REM Tfr Ac: 1251 000 1012919 DU THI HA THU Giup MS 4088, 4090, 4091, 4093, 4094, 4095

           600,000

10/05/2021 19:36:01

REM Tfr Ac: 1221 000 0375210 LE HONG LONG ung ho ma so 4101

           500,000

10/05/2021 20:52:36

REM Tfr Ac: 4521 000 0217725 LE THI NU Chuyen tien ung ho ma 4093

           100,000

10/05/2021 20:55:32

REM Tfr Ac: 4521 000 0217725 LE THI NU Chuyen tien ung ho ma 4099

           100,000

10/05/2021 21:31:22

REM Tfr Ac: 2111 000 1528308 VUONG VIET HUNG Ms 4100 ong Ngo Van Thi

           500,000

11/05/2021 02:29:15

REM Tfr Ac: 2151 000 0393361 TRAN XUAN TRUONG Chuyen tien ung ho ba Bui Thi Chanh ma so 4101 thon Trung Xuan xa Nghia Trung huyen Viet Yen tinh Bac Giang Transaction at date 2021 - 05 - 10 - 23. 16. 19

           500,000

11/05/2021 07:12:51

REM Tfr Ac: 2681 000 0342022 NGUYEN QUOC HUNG Giup do gia dinh cuu tu Phu Quoc Le Xuan Kien

           500,000

11/05/2021 07:55:04

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           100,000

11/05/2021 07:59:10

REM TKThe : 19022661557669, tai TCB. Ma ung ho 4098 Hoang thi tuyet FT21131414976711   - CTLNH IDI 000 001058923567 - 11 - CRE - 002

           100,000

11/05/2021 08:09:09

REM Tfr Ac: 4311 000 0108598 TRAN TIEN LUC Chuyen tien ung ho MS 4102 ba Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021 08:09:22

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA TRAN THI LAM MA SO 4102

             10,000

11/05/2021 08:30:33

REM Tfr Ac: 1181 000 0052929 CAO THI THANH NHAN ungho ma so 4098 Hoang Thi Tuyet

           200,000

11/05/2021 08:33:25

REM Tfr Ac: 2221 000 0571813 NGUYEN KIM THO ung ho ms 4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021 08:40:40

REM Tfr Ac: 4401 000 0112887 NGUYEN VAN THOAI ung ho ma so 4102

           500,000

11/05/2021 09:06:00

REM Tfr Ac: 3111 000 1005712 LE THI BICH THUAN Chuyen tien ung ho 4102

           100,000

11/05/2021 09:35:01

REM Tfr Ac: 2141 000 1165511 TO THANH NOI GIUP TU MS 4075 DEN MS 4104 MOI MS 50K

       1,500,000

11/05/2021 09:42:07

REM Tfr Ac: 4321 000 1246063 LE VAN LUONG ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan Dia Chi Khu pho Truong Xuan thi tran Chi Thanh huyen Tuy An tinh Phu Yen so dien thoai 039. 831. 6683

           100,000

11/05/2021 09:48:22

REM Tfr Ac: 2221 000 0571813 NGUYEN KIM THO ung ho ms 4099 Pham Thi Huong

           100,000

11/05/2021 09:56:03

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 88393324 ung ho ms 4101 bui thi chanh

             30,000

11/05/2021 10:00:34

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4100

             50,000

11/05/2021 10:01:03

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4101

             50,000

11/05/2021 10:01:22

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4102

             50,000

11/05/2021 10:29:26

REM Tfr Ac: 3621 000 0010812 KHUC VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4101, ba bui thi chanh

           500,000

11/05/2021 10:37:07

REM Tfr Ac: 6511 000 1647496 LE THI THUY TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4099 Pham Thi Huong

           200,000

11/05/2021 10:42:20

REM TKThe : 0111066655888, tai 191919. Ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan - CTLNH IDI 000 001059446365 - 11 - CRE - 002

           100,000

11/05/2021 10:59:40

REM Tfr Ac: 5801 000   000 8419 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien ung ho Ma so 4102. ba Tran Thi Lan

           500,000

11/05/2021 11:04:31

REM Tfr Ac: 7021 000 0048024 TRAN KE DOAN Chuyen tien giup MS 4083, 4084, 4085, 4086,4087 moi hoan canh 200 ngan

       1,000,000

11/05/2021 11:47:05

REM Tfr Ac: 2601 000 1172882 DO MINH DUONG Chuyen tien ho tro Bui Thi Chanh, thon Trung Xuan,xa Nghia Trung,Viet Yen, tinh Bac Giang. ma so 4101

           500,000

11/05/2021 12:07:49

REM Tfr Ac: 2151 000 1904401 VU THI DUONG LIEU Ung ho Ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh, dia chi Thon Trung Xuan xa Nghia Trung huyen Viet Yen tinh Bac Giang

           500,000

11/05/2021 12:29:35

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH MS 4102 ba Tran Thi Lan

             50,000

11/05/2021 12:31:10

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH MS 4100 ong Ngo Van Thi

             50,000

11/05/2021 12:33:19

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH Ms 4098 chi Hoang Thi Tuyet

             50,000

11/05/2021 13:00:49

REM Tfr Ac: 3101 000 0255225 TON NU TRA MY Ung ho ba Tran Thi Lan MS 4102

       2,000,000

11/05/2021 13:16:02

REM Tfr Ac: 2111 000 0974041 NGUYEN THANH TUNG Ung ho ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021 13:53:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0321213 NGUYEN THANH TUNG Chuyen tien ung ho ba Tran Thi Lan 4102

           200,000

11/05/2021 14:02:56

REM Tfr Ac: 4831 000 0612681 HOANG THI MAI HUONG Ct ma so 4102

           200,000

11/05/2021 14:38:31

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4099 4100 4101 4102

           800,000

11/05/2021 14:45:41

REM Tfr Ac: 4211 000 0237587 TO QUOC THANG ung ho ma so 4102

           100,000

11/05/2021 14:57:48

REM Tfr Ac: 1221 000 1662702 VU DUC BINH Chuyen tien ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021 15:15:56

REM Tfr Ac: 6711 000 0094697 HA THI HOA giup MS4098, MS4102,MS4100, MS4101, moi MS 200, 000 vnd

           800,000

11/05/2021 15:18:59

REM Tfr Ac: 4711 000 0710205 O L 026001 212201 0 0 88407241 Ma so 4102

             50,000

11/05/2021 15:28:16

REM Tfr Ac: 4881 000 0205165 NGUYEN THI THUY CHI Chuyen tien ung ho chi Pham Thi Huong ma so 4099

           500,000

11/05/2021 15:38:15

REM Tfr Ac: 3901 000 1558499 LUONG QUANG THANG Chuyen tien ung ho ma 4102 Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021 15:49:46

REM TKThe : 020089818886, tai Sacombank. E Chien Ha Noi ung ho ma 4102 - Tran Thi Lan - CTLNH IDI   000 001060314791 - 11 - CRE - 002

           500,000

11/05/2021 15:55:43

REM Tfr Ac: 3901 000 0403578 CAO THI HAI YEN ung ho ma so 4100

           100,000

11/05/2021 16:01:55

REM Tfr Ac: 6701 000 0297763 NGUYEN VAN CUONG Chuyen tien

               8,900

11/05/2021 16:36:08

REM Tfr Ac: 5101 000 2080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4100

           300,000

11/05/2021 16:47:55

REM TKThe : 03201011996550, tai MSB. Ung ho ms 4102 ba Tran Thi Lan - CTLNH IDI 000 001060534151 - 11 - CRE - 002

           200,000

11/05/2021 17:02:39

REM Tfr Ac: 2611 000   000 4396 LY DIEP LINH Ung ho ma so 4100

           300,000

11/05/2021 17:42:40

REM TKThe : 19028767668999, tai TCB. Ung ho ba Bui Thi Chanh, ma so 4101, chuc gia dinh bac binh an, bot kho khan FT21131609370571 - CTLNH IDI 000 001060724490 - 11 - CRE - 002

           300,000

11/05/2021 18:13:51

REM Tfr Ac: 2201 000 3875796 NGUYEN QUANG HUNG ung ho ma so 4102

           500,000

11/05/2021 19:31:00

REM Tfr Ac: 4501 000 0199810 DAO MINH HIEU Ma so 4101 ba Bui thi Chanh

           300,000

11/05/2021 20:22:23

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ung ho ms 4102

           100,000

11/05/2021 20:51:26

REM Tfr Ac: 2151 000 0023385 LE THI HUYEN TRANG MS 4098 chi Hoang Thi Tuyet chuc gia dinh chi binh an

           200,000

11/05/2021 21:52:55

REM Tfr Ac: 1221 000 0466211 DO THU PHUONG ung ho ma so 4102, ba Tran Thi Lan, Truong Xuan, thi tran Chi Thanh, huyen Tuy An, tinh Phu Yen

           200,000

11/05/2021 22:01:58

REM Tfr Ac: 5011 000 0360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4100

           500,000

12/05/2021 02:18:50

REM TKThe : 19034421208010, tai TCB. Ung ho ma so 4101 FT21132004750575 - CTLNH IDI 000 001061519638 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

12/05/2021 02:19:02

REM TKThe : 19034421208010, tai TCB. Ung ho chau Ha Linh ma so 4100 FT21132184578540 - CTLNH IDI 000 001061522214 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           200,000

12/05/2021 02:21:04

REM Tfr Ac: 4501 000   000 9317 TU CHIEU DONG MS 4102 BA TRAN THI LAN TRUONG XUAN CHI THANH TUY AN PHU YEN Transaction at date 2021 - 05 - 12 - 00. 02. 47

           200,000

12/05/2021 06:40:52

REM Tfr Ac: 1341 000   000 1637 PHAM THI THUY TRAM Ung ho ma so 4095 Dinh Thi Em

          500,000

12/05/2021 06:51:00

REM Tfr Ac: 2141 000 6887777 NGUYEN THI PHUONG LAN Chuyen tien ung ho ma 4100 Ngo Van Thi

           100,000

12/05/2021 06:55:36

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms 4101 - CTLNH IDI   000 001061618288 - 11 - CRE - 002

           200,000

12/05/2021 06:58:12

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms 4100 - CTLNH IDI   000 001061619707 - 11 - CRE - 002

           200,000

12/05/2021 07:16:08

REM Tfr Ac: 4251 000 0641353 NGUYEN ANH QUY Chuyen tien ma so 4100

             50,000

12/05/2021 08:13:43

REM TKThe : 05957026996, tai SCB. ung ho le xuan son ms 4093, nguyen thi hang ms 4094 - CTLNH IDI 000 001061697385 - 11 - CRE - 002

           100,000

12/05/2021 08:16:11

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO ONG NGO VAN THI MA SO 4100

             10,000

12/05/2021 08:23:47

REM Tfr Ac: 1241 000 0102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet ung ho MS 4102 ba Tran Thi Lan

           150,000

12/05/2021 08:34:30

REM TKThe : 000   000 605908, tai SeABank. ung ho hoan canh 4088 chuc con mau khoe - CTLNH IDI 000 001061735593 - 11 - CRE - 002

             50,000

12/05/2021 08:39:31

REM Tfr Ac: 1771 000 0148856 NGUYEN THI THUY NGA Ung ho hoan canh Ma so 4102

           300,000

12/05/2021 08:44:46

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4102

           200,000

12/05/2021 08:59:33

REM TKThe : 0740116631001, tai MB. Ong Chu Toan Khuong CTy Son Linh ung ho - CTLNH IDI 000 001061788931 - 11 - CRE - 002

           500,000

12/05/2021 09:09:09

REM Tfr Ac: 1201 000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC Ung ho ma so 4100

           200,000

12/05/2021 09:21:05

REM Tfr Ac: 3111 000 1005712 LE THI BICH THUAN 4103Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich.

           100,000

12/05/2021 09:38:56

REM Tfr Ac: 3231 000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho ma so 4076

           100,000

12/05/2021 09:39:38

REM Tfr Ac: 3231 000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho ma so 4084

           100,000

12/05/2021 09:40:30

REM Tfr Ac: 3231 000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho ma so 4088

           100,000

12/05/2021 09:41:04

REM Tfr Ac: 3231 000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho ma so 4090

           100,000

12/05/2021 09:41:40

REM Tfr Ac: 3231 000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho ma so 4091

           100,000

12/05/2021 09:52:42

REM Tfr Ac: 2131 000 0225512 LO THI THU QUYNH Chuyen tien ung ho 3 hoan canh ma so 4100, 4101, 4102, moi ms 100. 000   dong

           300,000

12/05/2021 10:09:57

REM Tfr Ac: 1601 000 0094160 PHAM NGOC DUNG giup do ma so 4090 chi Tran thuy Loan

           300,000

12/05/2021 10:16:14

REM TKThe : 19035841997017, tai TCB. Ung ho ma 4102 ba Tran Thi Lan FT21132276022425   - CTLNH IDI 000 001061980101 - 11 - CRE - 002

           200,000

12/05/2021 10:18:28

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4099

           100,000

12/05/2021 10:19:10

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4100

           100,000

12/05/2021 10:19:39

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4101

           100,000

12/05/2021 10:19:52

REM TKThe : 19035841997017, tai TCB. Ung ho ma 4101 ba Bui Thi Chanh FT21132005506316   - CTLNH IDI 000 001061989768 - 11 - CRE - 002

           200,000

12/05/2021 10:20:08

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4102

           100,000

12/05/2021 10:20:33

REM Tfr Ac: 5211 000   000 1666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4103

           100,000

12/05/2021 10:26:27

REM Tfr Ac: 5101 000 0357165 NGUYEN QUYET ma so 4103

           200,000

12/05/2021 10:44:01

REM Tfr Ac: 5311 000   000 8387 MAI THUY DUONG Mai Thuy Duong BIDV Quang Binh ct ung ho cac hoan canh

           500,000

12/05/2021 11:17:20

REM Tfr Ac: 2121 000 0697822 NGUYEN THANH QUAN Chuyen tien tu thien.

           100,000

12/05/2021 11:28:47

REM Tfr Ac: 1161 000 0152807 NGUYEN DONG THUC ung ho ma so 4102

           200,000

12/05/2021 11:40:21

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4101 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

12/05/2021 12:02:41

REM Tfr Ac: 1201 000 7184529 NGUYEN MAI LAN ung ho tuyen dau chong dich

           500,000

12/05/2021 12:28:12

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4103, Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

       2,000,000

12/05/2021 12:58:09

REM TKThe : 8007041013363, tai VCCB. NGUYEN LE HOANG TUAN Ung ho MS 4089. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - CTLNH IDI 000 001062330777 - 11 - CRE - 002

           100,000

12/05/2021 13:28:31

REM Tfr Ac: 2131 000 0146400 THACH TUAN THANH 4103 Chung tay cung chien sy chong dich

             50,000

12/05/2021 13:47:17

zREM 991021051226372 BO - DANG QUOC HUY FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho MS 4102, 4101, 4100, 4099. m oi MS 2 trieu Bank Charge . 00 VAT . 00

       8,000,000

12/05/2021 13:48:18

sREM 991021051226402 BO - DANG QUOC HUY FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho MS 4098, 4097, 4096. Moi MS 2 trieu Bank Charge . 00 VAT . 00

       6,000,000

12/05/2021 13:48:18

gREM 991021051226405 BO - DANG QUOC HUY FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho MS 4095 Bank Charge . 00 VAT . 00

       4,000,000

12/05/2021 14:03:26

sREM 991021051227443 BO - DANG QUOC HUY FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho MS 4094, 4091, 4088. Moi MS 2 trieu Bank Charge . 00 VAT . 00

       6,000,000

12/05/2021 14:15:59

REM Tfr Ac: 4821 000 0074327 LE THI HAI VAN ung ho ma so 4103

           500,000

12/05/2021 15:17:09

REM Tfr Ac: 6021 000   000 6245 TRUONG THI MY THUONG Chuyen tien ung ho ma so 4099, 4100 moi me 500k

       1,000,000

12/05/2021 15:26:45

REM Tfr Ac: 3231 000 0129476 BUI MINH TRANG dao nhat khang ung ho gd nguyen thi lien. dia chi nghi xuan ha tinh. ma 3833

           300,000

12/05/2021 15:55:48

REM Tfr Ac: 6531 000 0472006 VU TRI DONG Ma so 4103 Chung tay cung cac chien si tuyen dau chong dich

           300,000

12/05/2021 16:05:56

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien 4103 ung ho chien si ao trang chong Covid.

           500,000

12/05/2021 16:36:41

REM Tfr Ac: 4681 000 0118799 LE THANH PHUONG ung ho ms 4102, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

12/05/2021 16:42:12

REM TKThe : 19034658544015, tai TCB. Ung ho ma so 4103 FT21132045557206 - CTLNH IDI 000 001062860124 - 11 - CRE - 002

           500,000

12/05/2021 16:45:33

REM Tfr Ac: 4501 000 6031901 PHAM THANH TU ung ho chi pham thi huong, ma so 4099

           100,000

12/05/2021 17:26:45

REM TKThe : 19035403270015, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 2611 000 2631994   - BAO DIEN TU DAN TRI FT21132354548140 - CTLNH IDI 000 001062980370 - 11 - CRE - 002

           500,000

12/05/2021 20:04:28

REM Tfr Ac: 2161 000 0051505 NGUYEN NGOC HUYEN ung ho ma 4101

           500,000

12/05/2021 21:40:56

REM Tfr Ac: 7211 000 0249905 TRINH THUY DUNG ct ho tro be Hoang Quan ma so 4091

           200,000

12/05/2021 21:56:57

REM TKThe : 19031780705020, tai TCB. Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21133798144664 - CTLNH IDI   000 001063522485 - 11 - CRE - 002

           300,000

12/05/2021 22:28:06

REM Tfr Ac: 2221 000 3088774 BUI TRONG NGHIA ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

           500,000

12/05/2021 22:30:29

REM Tfr Ac: 2221 000 3088774 BUI TRONG NGHIA ma so 4101 Ba Bui Thi Chanh

           500,000

13/05/2021 02:06:56

REM TKThe : 8050657, tai ACB. GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4103 - CHUNG TAY CUNG CHIEN SI TUYEN DAU - 120521 - 23: 53: 02 417077 - CTLNH IDI 000 001063609520 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       1,000,000

13/05/2021 02:07:00

REM TKThe : 8050657, tai ACB. GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4099 - PHAMTHIHUONG - SDT 0962120996 - 120521 - 23: 53: 45 417175 - CTLNH IDI   000 001063610324 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       1,000,000

13/05/2021 02:07:03

REM TKThe : 8050657, tai ACB. GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4102 - TRAN THI LAN - SDT 0398316683 - 120521 - 23: 57: 44 417231 - CTLNH IDI   000 001063610861 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       1,000,000

13/05/2021 02:07:05

REM TKThe : 8050657, tai ACB. GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4097 - NG VAN NHU - SDT 0383. 706. 308 - 120521 - 23: 57: 21 417293 - CTLNH IDI 000 001063611455 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       1,000,000

13/05/2021 02:07:23

REM TKThe : 8050657, tai ACB. GD THINH CUC KIET MINH UNG HO MA SO 4098 - HOANG THI TUYET - SDT 0377. 475. 503 - 130521 - 00: 07: 41 417346 - CTLNH IDI 000 001063614995 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       1,000,000

13/05/2021 02:08:15

REM Tfr Ac: 2171 000 0131051 TRINH THI QUYEN 3833 chi Lien. xuan hai nghi xuan ha tinh Transaction at date 2021 - 05 - 13 - 00. 46. 43

           200,000

13/05/2021 03:33:23

REM Tfr Ac: 2111 000 0766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ms 4095 ba Dinh Thi En

           500,000

13/05/2021 08:20:44

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CO NGUYEN THI KIM HUONG MA SO 4103

             10,000

13/05/2021 08:27:43

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4103 me con chi nguyen thi kim huong

           300,000

13/05/2021 08:42:52

REM Tfr Ac: 6331 000 0018866 VO TRONG HUNG MS 4103 nguyen thi kim huong

           200,000

13/05/2021 09:05:14

REM Tfr Ac: 2601 000 1002970 DANG THI THANH THAO ung ho ma 4097 nguyen van nhu

           100,000

13/05/2021 09:41:26

REM Tfr Ac: 1201 000 5873247 O L 026001 212201 0 0 88474723 Ung ho Chi nguyen thi kim huong ma so 4104

             50,000

13/05/2021 10:15:38

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13/05/2021 10:47:06

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4104

           200,000

13/05/2021 11:21:26

REM Tfr Ac: 1401 000 1353831 NGUYEN VAN BINH Nguyen Dinh Quang Minh Q7,SG. Ms 4084, 4080, 4083, 4088 moi hc 100k

           400,000

13/05/2021 11:35:11

REM Tfr Ac: 3901 000 1558499 LUONG QUANG THANG Chuyen tien ung ho ma so 4104 Nguyen Huong

           300,000

13/05/2021 11:49:38

REM Tfr Ac: 3101 000 1974116 LE THI TUYET MAI Chuyen tien ung ho MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           500,000

13/05/2021 12:23:59

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4100. NGO VAN THI. TAM LONG NHAN AI

             50,000

13/05/2021 12:25:17

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4098. HOANG THI TUYET. TAM LONG NHAN AI

             50,000

13/05/2021 12:59:40

REM Tfr Ac: 2141 000 0982285 NGUYEN HOAI PHUONG Chuyen tien ung ho ma 4104

           300,000

13/05/2021 13:37:23

REM Tfr Ac: 2121 000 0669201 VU TIEN DUNG Chuyen tien ung ho Ma so 4104 Nguyen thi Kim Huong

           300,000

13/05/2021 13:55:34

REM TKThe : 03101010073620, tai MSB. Ung ho Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong.   - CTLNH IDI 000 001064567704 - 11 - CRE - 002

           100,000

13/05/2021 14:16:16

REM Tfr Ac: 1251 000 0256884 PHAM THI HOA ung ho MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           200,000

13/05/2021 14:18:35

REM TKThe : 101146658, tai VPB. Ung ho MS4104 chi Nguyen Thi Kim Huong - CTLNH IDI 000 001064620746 - 11 - CRE - 002

           200,000

13/05/2021 14:38:06

REM Tfr Ac: 2601 000 0852525 TRINH MINH TUAN MS 4104 Nguyen Thi Kim Huong, Ap Binh Loc, Binh Dai, Ben Tre

           500,000

13/05/2021 14:51:59

REM Tfr Ac: 6111 000   000 0836 LE VAN THANH Chuyen tien ung ho MS 4104 Nguyen thi Kim Huong , ap Binh loc ,xa Dai hoa loc , huyen Binh dai, Tinh Ben tre.

       1,000,000

13/05/2021 14:53:47

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4104 Nguyen thi kim Huong

           100,000

13/05/2021 15:00:11

REM TKThe : 02455326001, tai Tienphongbank. HA KIM ANH chuyen tien ung ho MS 4104 - CTLNH IDI 000 001064729041 - 11 - CRE - 002

           400,000

13/05/2021 15:36:14

REM Tfr Ac: 4251 000 0641353 NGUYEN ANH QUY Chuyen tien den ma so 4104

             50,000

13/05/2021 16:09:13

REM Tfr Ac: 1161 000 0242610 BUI DINH HUNG Ma so 4098 chi Hoang Thi Tuyet

           200,000

13/05/2021 18:37:30

REM TKThe : 19034479901018, tai TCB. Ung ho chi nguyen thi kim huong MS 4104 FT21133199020877   - CTLNH IDI 000 001065333647 - 11 - CRE - 002

           100,000

13/05/2021 19:11:12

REM Tfr Ac: 2611 000 3452587 NGUYEN VAN HUNG MS4103 Co Suu ung ho bac si chong dich

           100,000

13/05/2021 19:46:41

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN gui ms 4100 va 4104 moi hoan canh 200. 000 d

           400,000

13/05/2021 20:20:48

REM TKThe : 19023628109886, tai TCB. Ung ho ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong Binh Dai Ben Tre FT21133308857550 - CTLNH IDI   000 001065563637 - 11 - CRE - 002

           500,000

13/05/2021 20:23:46

REM Tfr Ac: 5511 000 0526955 PHAN THI QUYNH LIEN MA SO 4104 NGUYEN THI KIM HUONG

           200,000

13/05/2021 21:21:17

REM Tfr Ac: 4521 000 0159553 DANG QUOC TRUNG Chuyen tien ung ho gia dinh ma so 4104

           100,000

13/05/2021 21:45:57

REM TKThe : 19034259859010, tai TCB. Ung ho ma so 4104 nguyen thi kim huong FT21134040613871   - CTLNH IDI 000 001065725519 - 11 - CRE - 002

           100,000

13/05/2021 22:25:48

REM Tfr Ac: 5151 000 0161088 MAI NGOC HUONG giup MS 4104

           200,000

14/05/2021 01:57:37

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4104 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh Transaction at date 2021 - 05 - 13 - 23. 38. 13

           200,000

14/05/2021 01:59:17

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4104 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh Transaction at date 2021 - 05 - 14 - 00. 39. 08

           200,000

14/05/2021 02:22:49

REM Tfr Ac: 2201 000 2614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4104. Cau mong cho 2 me con em som vuot qua nhe

           100,000

14/05/2021 07:09:10

REM Tfr Ac: 4831 000 0363262 NGUYEN VAN HUY ma so 4105 Ban van Luong

           200,000

14/05/2021 07:09:38

REM Tfr Ac: 1291 000 0180547 Le Van Thanh chuc gia dinh som vuot qua kho khan

             50,000

14/05/2021 07:30:28

REM Tfr Ac: 4131 000 0168615 TRAN VAN QUANG Ban Van Luong Ma So 4105

             50,000

14/05/2021 08:19:31

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO ONG BAN VAN LUONG MA SO 4105

           10,000

14/05/2021 08:26:59

REM Tfr Ac: 1231 000 0864487 PHAN THI THANH HOA ung ho MS 4105 Anh Manh

           200,000

14/05/2021 08:34:42

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4101. 4102. 4103.   4104. 4105 moi ms 100k

           500,000

14/05/2021 09:34:59

REM Tfr Ac: 1241 000 1907054 NGUYEN VIET THANG Chuyen tien ung ho MS 4101

           500,000

14/05/2021 10:28:06

REM Tfr Ac: 4831 000 0220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luong

           200,000

14/05/2021 10:46:14

REM Tfr Ac: 1791 000 5182206 LY TRONG NGUYEN Chuyen tien ung ho ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           500,000

14/05/2021 11:03:00

REM Tfr Ac: 3211 000 0845255 LE TRONG HIEU Em Hieu ct ung ho anh Manh ma so 4105

           500,000

14/05/2021 11:04:21

REM Tfr Ac: 1181 000 0038372 DOAN MANH HUNG ubg ho ma so 4104

       1,000,000

14/05/2021 11:18:54

REM Tfr Ac: 6521 000 0696368 NGUYEN THI THUY AN ms 4102 tran thi lan

           300,000

14/05/2021 11:48:13

REM TKThe : 020065782430, tai Sacombank. Ung ho MS 4105 - CTLNH IDI 000 0010666 000 38 - 11 - CRE - 002

           500,000

14/05/2021 11:48:50

REM Tfr Ac: 4711 000 0963984 NGUYEN BA BANG Chuyen tien ung ho ong bang van luong ma so 4105 co con trai bi tai nan lao dong.

           200,000

14/05/2021 11:51:16

REM TKThe : 04171631985, tai SCB. ung ho ma so 4104 chi nguyen thi kim huong - CTLNH IDI 000 001066607823 - 11 - CRE - 002

           200,000

14/05/2021 13:11:10

REM Tfr Ac: 2121 000 0383653 NGUYEN DUC THINH Ung ho ma so 4105

             50,000

14/05/2021 13:38:53

REM TKThe : 068704060226289, tai VIB. ms 4093 le xuan son - CTLNH IDI 000 001066818138 - 11 - CRE - 002

           300,000

14/05/2021 13:48:38

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4104

           100,000

14/05/2021 14:02:50

REM Tfr Ac: 2111 000 0974528 LE VAN CUONG ung ho Nguyen Thi Kim Huong, Ms 4104

           200,000

14/05/2021 14:11:31

REM Tfr Ac: 5101 000 1921554 THAI THI LOAN ung ho ong ban van luong ms 4105

           200,000

14/05/2021 14:48:06

REM Tfr Ac: 6011 000 0315120 BUI THI PHUC DUY Chuyen tien 4105

           200,000

14/05/2021 14:52:58

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4098. Chuc chau mai sau thanh nguoi co ich xa hoi FT21134179363920 - CTLNH IDI 000 001067008924 - 11 - CRE - 002

           300,000

14/05/2021 15:34:42

REM Tfr Ac: 4501 000 2456371 HA THI NHUNG UH MS4105 Em Ban Van Manh

           300,000

14/05/2021 15:41:56

REM Tfr Ac: 4501 000 2456371 HA THI NHUNG UH MS4104 Nguyen Thi Kim Huong

           300,000

14/05/2021 16:07:53

REM Tfr Ac: 2611 000 3472831 NGUYEN PHONG LAN ma so 4105 Van Luong bo de Manh

           500,000

14/05/2021 16:31:25

REM Tfr Ac: 2131 000 0521371 TRAN BA TIEN Chuyen tien ung ho Nguyen Thi Kim Huong Ma so 4104

           500,000

14/05/2021 16:55:29

REM Tfr Ac: 2601 000 0275681 NGUYEN HOANG VIET Ma so 4100 Ong Ngo Van Thi, mong hai ong chau som vuot qua kho khan

           300,000

14/05/2021 16:57:53

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4104 nguyen thi kim huong

           250,000

14/05/2021 17:00:00

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4101 ba Bui Thi Chanh

           500,000

14/05/2021 17:00:58

REM Tfr Ac: 2601 000 0275681 NGUYEN HOANG VIET Ma so 4091 Chi Ho Viet Minh Chau, Mong con som duoc chua tri khoi benh

           300,000

14/05/2021 17:01:46

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ma so 4105 ong Ban Van Luong bo de anh Manh

           250,000

14/05/2021 17:03:46

REM Tfr Ac: 2601 000 0275681 NGUYEN HOANG VIET Ma so 4090 Chi Tran Thuy Loan, Mong hai con som duoc chua tri khoi benh

           300,000

14/05/2021 17:05:40

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4097 anh Nguyen Van Nhu

           250,000

14/05/2021 17:10:01

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4102 ba Tran Thi Lan

           250,000

14/05/2021 17:14:25

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4098 chi Hoang Thi Tuyet va chau Hoang Tuan Tai

           500,000

14/05/2021 17:16:20

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4100 ong Ngo Van Thi

           250,000

14/05/2021 18:26:59

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4102

           200,000

14/05/2021 18:27:50

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4098

           100,000

14/05/2021 18:28:34

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4095

           300,000

14/05/2021 19:43:56

REM TKThe : 19031313012011, tai TCB. Gui MS 4101 ba Bui Thi Chanh. Mong ba luon manh khoe va cuoc song do vat va. FT21134592257500 - CTLNH IDI   000 001067806557 - 11 - CRE - 002

           100,000

14/05/2021 20:51:23

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4104 chi Nguyen T Kim Huong

           100,000

15/05/2021 02:25:18

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4105 FT21135322430985 - CTLNH IDI 000 001068235149 - 11 - CRE - 002

           100,000

15/05/2021 06:37:34

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4106. LE NGUYEN ANH THU. TAM LONG NHAN AI

             50,000

15/05/2021 06:39:58

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4105. BAN VAN LUONG. TAM LONG NHAN AI

             50,000

15/05/2021 07:29:35

REM Tfr Ac: 1261 000 1102394 PHAM VAN TRUONG le nguyen anh thu 4106

           100,000

15/05/2021 07:33:34

REM TKThe : 9704997802205024621, tai Agribank.   Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; HOANG TIEN QUY chuyen khoan Ung ho ma so 4106   - CTLNH IDI 000 001068323992 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

15/05/2021 07:36:29

REM Tfr Ac: 3211 000 0698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho em Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

           100,000

15/05/2021 07:48:25

REM Tfr Ac: 3301 000 0123656 NGUYEN HUNG MINH ma so 4601 Le Nguyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021 07:59:06

REM Tfr Ac: 1771 000 0260769 O L 08 000 5 211601 0 0 342839077 12114919210 - 0943686781 - 970418 - 4106 gui em le nguyen anh thu

           100,000

15/05/2021 08:16:03

REM Tfr Ac: 2161 000 0036751 LE THI HA PHUONG ung ho em Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

           500,000

15/05/2021 08:34:47

REM TKThe : 19033911940015, tai TCB. Ung ho ma so 4100, 4101,4102,4104,4105,4106 moi ma so 200k FT21135033810810 - CTLNH IDI   000 001068419787 - 11 - CRE - 002

       1,200,000

15/05/2021 08:41:25

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 88553891 ung ho ms 4106 le nguyen anh thu

             30,000

15/05/2021 09:08:08

REM Tfr Ac: 1211 000 0250684 TRAN QUANG TUAN ung ho ms 4104, 4105, 4106 moi hoan canh 200k

           600,000

15/05/2021 09:32:33

REM Tfr Ac: 3131 000 0684486 DAO THI TRINH Chuyen tien dong gop cho ma so 4102 tran thi lan

           200,000

15/05/2021 09:52:52

REM Tfr Ac: 5111 000 0768490 LE THI DIEU LINH ung ho ma so 4105. chuc a manh khoe

           100,000

15/05/2021 09:54:46

REM Tfr Ac: 4321 000 1246063 LE VAN LUONG Chuyen tien ung ho ma so. 4106 Em Le Nguyen Anh Thu. Dia chi Thon 1,xa Nghia Ninh,thanh pho Dong Hoi,tinh Quang Binh. DT. 0836. 824. 902

           200,000

15/05/2021 09:55:14

REM Tfr Ac: 3281 000 0825946 LUU VAN CUONG MASO 4106

           300,000

15/05/2021 09:57:46

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma 4106 Le Nguyen Anh Thu, thon 1, xa Nghia Ninh, tp Dong Hoi, tinh Quang Binh

           300,000

15/05/2021 10:10:40

REM Tfr Ac: 5101 000 2080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4106

           300,000

15/05/2021 10:15:00

REM TKThe : 19029437777021, tai TCB. Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135330054008 - CTLNH IDI 000 001068670505 - 11 - CRE - 002

           100,000

15/05/2021 10:17:05

REM Tfr Ac: 3101 000 2244946 TRAN XUAN TRUONG ms 4106. em Le Nguyen Anh Thu. cua it long nhieu. mong e co hoc thanh tai

           100,000

15/05/2021 10:32:43

REM TKThe : 19020777088027, tai TCB. Kieu dung giup MS 4106 FT21135987320694 - CTLNH IDI 000 001068718571 - 11 - CRE - 002

           200,000

15/05/2021 10:47:23

REM Tfr Ac: 3621 000 0016102 LUONG CHIEN CONG Chuyen tien ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021 10:51:33

REM Tfr Ac: 2131 000 0528512 NGUYEN THI HONG NGAN ung ho ms4093 le xuan son

           300,000

15/05/2021 10:56:32

REM Tfr Ac: 2131 000 0528512 NGUYEN THI HONG NGAN ung ho ms4094 nguyen thi hang

           200,000

15/05/2021 10:58:52

REM Tfr Ac: 6211 000 0449618 VO SY anh Sy ung ho ms 4106

           100,000

15/05/2021 11:15:42

REM Tfr Ac: 6721 000 0600602 LE THI DUYEN ung ho em le nguyen anh thu, ma so 4106

           100,000

15/05/2021 11:24:06

REM Tfr Ac: 2201 000 0688995 BUI THI NGOC ANH UH ma 4106 Le nguyen anh thu

           200,000

15/05/2021 11:57:25

REM Tfr Ac: 5101 000 0309290 NGUYEN DINH HUNG ung ho ma so 4106 em le nguyen anh thu

       1,000,000

15/05/2021 12:05:38

REM Tfr Ac: 2611 000 0204488 NGUYEN THI YEN giup do 3 chi em Thu, Lan, An

           100,000

15/05/2021 12:26:10

REM TKThe : 000 003704523, tai SeABank. ung ho ma so 4106 em le nguyen anh thu - CTLNH IDI   000 001068991467 - 11 - CRE - 002

           500,000

15/05/2021 12:54:06

REM TKThe : 19035403270015, tai TCB. Ung ho ma 4098. Chuyen giup toi 500. 000 d da ung ho ngay 12 thang 5 toi ma 4098 FT21135164940047 - CTLNH IDI 000 001069042713 - 11 - CRE - 002

             50,000

15/05/2021 13:05:27

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4104 nguyen Thi Kim Huong

             50,000

15/05/2021 13:07:28

REM Tfr Ac: 4601 000 3123936 DO THI THUY Chuyen tien ma so 4106. em le nguyen anh thu. dia chi thon 1,xa nghia ninh,tp dong hoi,tinh quang binh

           100,000

15/05/2021 13:18:27

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA EM LE NAM ANH UNG HO CHI LE NGUYEN ANH THU MA SO 4106

             10,000

15/05/2021 13:35:00

REM Tfr Ac: 2111 000 1503590 NGUYEN HOANG QUYEN Ma so 4106, em Le Nguyen Anh Thu

           300,000

15/05/2021 13:37:32

REM Tfr Ac: 2221 000 1023919 PHAM LAM HANH TRANG ung ho ma so 4105 Ban Van Manh tinh Yen Bai

           200,000

15/05/2021 14:01:47

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4104 4105 4106. 4103 400k

       1,000,000

15/05/2021 14:02:11

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4106 e Le nguyen anh Thu

           100,000

15/05/2021 14:43:53

REM TKThe : 19033527038010, tai TCB. Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu FT21135084500307 - CTLNH IDI 000 001069234471 - 11 - CRE - 002

           100,000

15/05/2021 14:45:55

REM TKThe : 13822592688017, tai TCB. Ung ho ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21135660558908   - CTLNH IDI 000 001069238893 - 11 - CRE - 002

       3,000,000

15/05/2021 15:13:43

REM TKThe : 01551672001, tai Tienphongbank. ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu - CTLNH IDI 000 001069302456 - 11 - CRE - 002

           200,000

15/05/2021 15:32:43

REM Tfr Ac: 4251 000 0171902 DO THI THU THUY ung ho Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

           100,000

15/05/2021 15:47:19

REM Tfr Ac: 1221 000 0261063 TA LE MY HANH ung ho ma so 4106, em Thu

           300,000

15/05/2021 16:04:35

REM Tfr Ac: 4711 000 0088993 DINH NHO LIEM ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu Dong Hoi Quang Binh

           500,000

15/05/2021 16:08:02

REM Tfr Ac: 6921 000 0043151 NGUYEN NGOC KHOA Tang em Le Nguyen Anh Thu.

       1,000,000

15/05/2021 16:24:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4106

           200,000

15/05/2021 17:01:11

REM Tfr Ac: 2221 000 3016702 DUONG TU ANH Ung ho em Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

           200,000

15/05/2021 17:23:49

REM Tfr Ac: 12312 000 085619 NGUYEN THI HA THANH Ma so 4083 Anh Nguyen Manh Ha chong chi Quyen Bac Giang

       1,000,000

15/05/2021 18:29:14

REM Tfr Ac: 1261 000 0063504 DO THI MINH HAU Ung ho MS 4104 Ng T Kim Huong o Ben Tre

           200,000

15/05/2021 18:57:58

REM Tfr Ac: 2221 000 1268710 NGUYEN DINH MUNG giup do ban Le Nguyen Anh Thu ms 4106

           200,000

15/05/2021 19:55:53

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ms 4104

             50,000

15/05/2021 20:18:20

REM TKThe : 19032228389889, tai TCB. T10 - 0610 FT21137142148506 - CTLNH IDI   000 001070035919 - 11 - CRE - 002

           100,000

15/05/2021 20:26:50

REM Tfr Ac: 1201 000 6669722 LE ANH Chuyen tien ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           300,000

15/05/2021 20:26:54

REM Tfr Ac: 6501 000 3966747 TRAN CHAU THANH Tang chau Thu Quang Binh MS 4106

       1,000,000

15/05/2021 20:58:23

REM Tfr Ac: 4711 000 0363353 HOANG THI NHUAN MaSo4106 AnhThu

           100,000

15/05/2021 21:01:50

REM Tfr Ac: 2221 000 3051031 LE THI LAN Chuyen tien ung ho anh Ban Van Manh. Thon An Phu , An Thinh , van yen, yen bai

           500,000

15/05/2021 21:06:00

REM Tfr Ac: 3151 000 0826769 LE ANH NGUYET Chuyen tien ung ho cho ma so 4097 Anh Nguyen van Nhu, so 7 xa Quynh Yen, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An

           400,000

15/05/2021 21:33:59

REM Tfr Ac: 2121 000 0651642 TRAN THI NGOC HOA Chuyen tien ung ho ma 4106, chuc cac con van dc den truong

           200,000

15/05/2021 21:52:29

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien MS 4106 Le Nguyen Anh Thu. chuc con vuot qua kho khan,tiep tuc giac mo.

           500,000

15/05/2021 22:05:00

REM Tfr Ac: 3101 000 2139723 NGO HOANG PHUC 4106 Le Nguyen Anh Thu dia chi thon 1 xa Nghia Ninh thanh pho Dong Hoi tinh Quang Binh

       1,000,000

15/05/2021 22:46:55

REM Tfr Ac: 2681 000 0512278 PHAM VAN THANH ung ho ma so 4106

           200,000

16/05/2021 01:55:15

REM Tfr Ac: 5111 000 0243128 BUI VAN TRUNG ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu Transaction at date 2021 - 05 - 15 - 23. 37. 56

           200,000

16/05/2021 01:57:11

REM Tfr Ac: 5011 000 0541591 VU NGOC SANG Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu Transaction at date 2021 - 05 - 16 - 00. 33. 06

           300,000

16/05/2021 03:37:57

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4100 ong Ngo Van Thi

           100,000

16/05/2021 05:55:46

REM Tfr Ac: 1211 000 0390401 TRAN QUANG MINH Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

16/05/2021 06:11:15

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ms 4106

           100,000

16/05/2021 06:52:04

REM Tfr Ac: 1261 000 0249863 BUI MANH TUAT Ung ho ma 4107 ho thi canh

           300,000

16/05/2021 07:22:54

REM Tfr Ac: 6501 000 0740614 DANG KIM ANH Chuc chau hoc tap tot.

           300,000

16/05/2021 08:08:31

REM Tfr Ac: 6501 000 3306936 DO KIM KHA Ung ho Chi Ho Thi Canh. Ma so 4107. Thon Trung Phu, Thach Thang, Thach Ha, Ha Tinh.

           300,000

16/05/2021 08:44:05

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4106

           100,000

16/05/2021 09:30:27

REM Tfr Ac: 2111 000 1611466 NGUYEN DUY HUNG ma so 4106 em Le nguyen anh thu

           100,000

16/05/2021 10:05:04

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 4107

           100,000

16/05/2021 10:31:29

REM Tfr Ac: 4511 000 0172951 NGUYEN NGOC KHANH Chuyen tien ung ho ma so 4106 le nguyen anh thu

           200,000

16/05/2021 10:45:25

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4106 le nguyen anh thu

           100,000

16/05/2021 12:16:30

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4107 chi Ho Thi Canh

             50,000

16/05/2021 12:45:26

REM Tfr Ac: 1201 000 6360025 DAO VAN HUNG Ung ho ma so 4106

           200,000

16/05/2021 12:58:46

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien MS 4107 Ho Thi Canh. chuc gia dinh vuot qua kho khan nuoi 2 chau be.

           500,000

16/05/2021 13:10:55

REM TKThe : 02792708201, tai Tienphongbank. Nho DTri chuyen toi ms4107 - CTLNH IDI 000 001071008094 - 11 - CRE - 002

           300,000

16/05/2021 13:26:15

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. Ngo t Hung uh ma 4107 FT21137107708885 - CTLNH IDI 000 001071027543 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/05/2021 13:49:01

REM TKThe : 02001016919645, tai MSB. Co ve huu,cu it long nhieu - CTLNH IDI 000 001071055781 - 11 - CRE - 002

           200,000

16/05/2021 13:51:34

REM Tfr Ac: 2151 000 1282550 NGUYEN HUU CUONG Chuyen tien ung ho ma 4107 Ho Thi Canh

           500,000

16/05/2021 14:02:39

REM Tfr Ac: 4251 000 0402116 LE TUAN HUNG UNG HO MA SO 4107 CHI HO THI CANH

           200,000

16/05/2021 14:07:14

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho gia dinh em Canh ma so 4107

           200,000

16/05/2021 14:12:13

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho gia dinh ong Ban Van Luong ma so 4105

         200,000

16/05/2021 14:20:59

REM Tfr Ac: 1211 000 0390359 DO HONG THANH ung ho chi Ho Thi Canh, ma so 4107

           500,000

16/05/2021 15:24:34

REM TKThe : 19032228389889, tai TCB. T10 - 0610 FT21137139556336 - CTLNH IDI 000 001071201807 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/05/2021 15:47:34

REM Tfr Ac: 5511 000 0937140 TRAN XUAN HAI LY ma so 4106 em le nguyen anh thu

           100,000

16/05/2021 15:51:57

REM Tfr Ac: 4501 000 2652869 DO THI THUY HONG Chuyen tien ung ho chi ho thi canh ma 4107

           200,000

16/05/2021 15:56:00

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 4107 ho thi canh

           100,000

16/05/2021 15:57:21

REM Tfr Ac: 1251 000 0496936 TRAN HUONG TRA MY ma so 4107 chi ho thi canh

           200,000

16/05/2021 16:07:26

REM Tfr Ac: 3211 000 0698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh.

           100,000

16/05/2021 16:12:53

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4107

           200,000

16/05/2021 18:01:18

REM Tfr Ac: 5601 000 0430238 NGUYEN HUY PHUONG 4103 chung tay phong chong covid

           500,000

16/05/2021 18:08:04

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4107

           200,000

16/05/2021 18:10:31

REM Tfr Ac: 1241 000 0105174 NGUYEN THI MINH THUY ung ho em Le Nguyen Anh Tho MS 4106

           500,000

16/05/2021 19:03:01

REM Tfr Ac: 1221 000 0787259 TRAN THI HAU ung ho 4107

       1,000,000

16/05/2021 22:11:24

REM Tfr Ac: 1211 000 0461963 VU QUOC ANH ma so 4107 kinh bieu chi ho thi canh

           100,000

16/05/2021 22:23:08

REM Tfr Ac: 1221 000 0874382 HA MINH DUC ms 4107

           500,000

16/05/2021 22:48:14

REM TKThe : 19023758549012, tai TCB. Anh Canh 4107 FT21137863522895 - CTLNH IDI 000 001072029637 - 11 - CRE - 002

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 10/05/2021 -   16/05/2021

 

11/05/2021 05:18

Ung Ho Ms4101

           100,000

11/05/2021 08:42

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4102

             10,000

11/05/2021 09:43

NGO THI HOA UNG HO MS: 4074 4080 4084 4098 4011

           500,000

11/05/2021 09:43

PHAN THI LAN ANH UNG HO MS 4084 4099 4074 4080  

           400,000

11/05/2021 09:43

NGUYEN THI HOA BINH UNG HO MS: 4073 4080 4081 4087 4088 4095 4096 4098 4099 4100 4101

       1,100,000

11/05/2021 10:19

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 410 2:   ba Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021 10:45

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4101 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

11/05/2021 13:45

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4102

             50,000

11/05/2021 15:23

Le Thi Hoa ung ho ma so 4101 FT2113 1325031480 - Ma giao dich/ Trace 73 6702 113108736702 WIBT - SML

             50,000

12/05/2021 00:01

PHAM THI OANH Uhms 4092

           100,000

12/05/2021 05:21

Ung Ho Ms4102

           100,000

12/05/2021 08:27

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI chuyen khoan giup ms 4102 ba Lan

             50,000

12/05/2021 09:54

NGUYEN CUONG Nguyen cuong ung ho ma so: 4101 ch i bui thi chanh bac giang

           350,000

12/05/2021 11:44

NGUYEN THI DIEM HANG Ma so 4102: ba Tran Thi Lan

           300,000

12/05/2021 13:29

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4103

             30,000

12/05/2021 14:22

PHAM THI OANH Uhms 4098

           100,000

12/05/2021 14:23

PHAM THI OANH Uhms 4099

           100,000

12/05/2021 14:24

PHAM THI OANH Uhms 4100

           100,000

12/05/2021 14:26

PHAM THI OANH Uhms 4101

           100,000

12/05/2021 14:28

PHAM THI OANH Uhms 4102

           100,000

12/05/2021 17:15

TRINH VAN SINH Ung ho Ma so 4102 Ba Tran thi Lan

           300,000

12/05/2021 18:15

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4103

           200,000

12/05/2021 19:16

Le Thi Hoa ung ho ma so 4103 FT2113 2043217317 - Ma giao dich/ Trace 96 5675 11321 2965675 WIBT - SML

             50,000

12/05/2021 20:00

ung ho ma so 4095 4096 4097 4098 mo i ma so 500

       2,000,000

12/05/2021 20:02

ung ho ma so 4103

       1,000,000

13/05/2021 00:01

UONG VIET PHUONG 4094

             40,000

13/05/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4103

             50,000

13/05/2021 05:18

Ung Ho Ms4103

           100,000

13/05/2021 08:32

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4098 Tam long nhan ai.   Chuc em va gia dinh luon manh khoe   luon co gang.

           200,000

13/05/2021 08:33

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4097 Tam long nhan ai.   Mong em yen nghi.

           200,000

13/05/2021 08:56

TRAN THI VIET ANH TRAN THI VIET ANH ung ho ms 4103

           100,000

13/05/2021 10:01

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4104 : Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

14/05/2021 00:01

Le Thi Hoa ung ho ma so 4104 FT2113 4205034950 - Ma giao dich/ Trace 03 2817 113316032817 WIBT - SML

             50,000

14/05/2021 05:26

Ung Ho Ms4104

           100,000

14/05/2021 07:49

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4104

             20,000

14/05/2021 07:50

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4105

             20,000

14/05/2021 09:00

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4105 : Ong Ban Van Luong bo de anh Manh

           100,000

14/05/2021 13:13

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4105

             50,000

14/05/2021 23:12

Le Thi Hoa ung ho ma so 4105 FT2113 5225023053 - Ma giao dich/ Trace 00 4438 1134160 04438 WIBT - SML

             50,000

15/05/2021 05:10

Ung Ho Ms4105

           100,000

15/05/2021 13:56

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4106

             50,000

15/05/2021 14:14

NGUYEN VAN HUNG Ung ho ma so 4106

           200,000

15/05/2021 14:18

NGUYEN VAN HUNG Ung ho ma so 4104

           200,000

15/05/2021 14:19

NGUYEN VAN HUNG Ung ho ma so 4105

           200,000

15/05/2021 21:40

ma so 4106 ung ho gd em Anh Thu

           150,000

10/05/2021 15:57

LE THI THUY Ung ho MS4101 ba Bui thi Chanh

             50,000

10/05/2021 18:38

may man binh an

           200,000

10/05/2021 20:16

ung ho Ba Bui Thi Chanh ma so 4101

           500,000

11/05/2021 00:00

NGUYEN BICH THUY Ma so 4084: Chi Nguyen thi Thuy me   em Duong

       1,000,000

11/05/2021 00:01

TRAN THI QUYNH DUONG Ung ho ma so 4090 chi Tran Thuy Loa n

           500,000

11/05/2021 00:01

NGUYEN BICH THUY Ma so 4101: Ba Bui Thi Chanh

           200,000

11/05/2021 00:01

LE THI LY HUONG LE THI LY HUONG chuyen khoan

           200,000

11/05/2021 00:31

NGUYEN BICH THUY ma so 4074 chi Ngo thi Loan

           500,000

11/05/2021 07:58

PHAM THI VAN PHAM THI VAN Ung ho 4102 tran thi lan

           200,000

11/05/2021 08:00

PHAM THI VAN PHAM THI VAN Ung ho 4099 pham thi huong

           300,000

11/05/2021 08:04

PHAM THI VAN PHAM THI VAN Ung ho 4098 hoang thi tuyet

           300,000

11/05/2021 08:25

Ung ho bac Tran Binh   kp truong xu an TT chi thanh H tuy an T phu yen 0989136840 FT21131607590135 - Ma gi ao dich/ Trace 273630 1131012 73630 WIBT - SML

           500,000

11/05/2021 08:37

LAM THI BICH PHUONG Ma so 4099 - pham thi huong - thai ng uyen

       2,000,000

11/05/2021 09:20

TRINH HUYNH QUAN TRINH HUYNH QUAN chuyen khoan ms 40 90

           150,000

11/05/2021 10:01

DOAN CAO CUONG DOAN CAO CUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4102

           200,000

11/05/2021 10:07

gui ma so 4101 ba bui thi chanh tru ng xuan nghia trung viet yen bac gi ang

           200,000

11/05/2021 10:22

PHAM THANH QUYNH PHAM THANH QUYNH ung ho 4101

           200,000

11/05/2021 11:22

DAO THANH NAM PHUONG Gui ms 4102

           300,000

11/05/2021 12:06

PHAM VAN PHONG Ung ho ma so 4102: Ba Tran Thi Lan

           200,000

11/05/2021 13:06

ung ho ms4102

           100,000

11/05/2021 13:20

Ma so   4102 Ba Tran Thi Lan FT21131 574951001   - Ma giao dich/ Trace 601 252 113106601252 WIBT - SML

       2,000,000

11/05/2021 13:28

4102 Tran Thi Lan

           100,000

11/05/2021 13:41

PHUNG QUANG NGHIA Ma so: 4102 -   Mrs. Tran Thi Lan. Un g ho cho chau nho chut chi phi hoc hanh.  

             50,000

11/05/2021 16:52

PHAM THI KIM YEN Ung ho Ma so 4098 Hoang Thi Tuyet

           500,000

11/05/2021 18:22

UNG HO NHAN AI MA SO 4098CAM ON BAO DAN TRI DA MANG LAI NHIEU DIEU TOT DEP CHO NHIEU NGUOI 02009 704 49051 018190 0010000 00122026

           200,000

11/05/2021 20:19

NGUYEN THI HUONG Ms: 4102 : ba Tran thi lan. Khu tr uong xuan. Thi tran Chi Thanh - huye n Tuy An -   Phu Yen

           300,000

12/05/2021 00:01

NGUYEN THI THU THUY Ung ho MS 4102 ba Tran Thi Lan   ong Binh

           300,000

12/05/2021 00:01

PHAM THI HUONG GIANG ung ho bac Tran thi Lan va bac Binh     - Phu Yen

           100,000

12/05/2021 06:34

LE VAN THANH Ung ho ma so 4102 TRAN THI LAN

           200,000

12/05/2021 07:26

Ung ho hoan canh 4098 4099 moi hoan canh 500k   - Ma giao dich/ Trace 88 0718 120126880718 WIBT - SML

       1,000,000

12/05/2021 07:32

Ung ho hoan canh so 4100 - Ma giao dich/ Trace 127619 113207127619 WIBT - SML

           100,000

12/05/2021 08:20

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4101 ba Bui Thi Thanh. Thon Trung Xuan   xa Nghia Trung huyen Viet Yen tin h Bac Giang

           500,000

12/05/2021 08:27

PHAM THI THUY PHAM THI THUY ung ho c hoang thi tu yet ms 4098

           500,000

12/05/2021 08:35

TRAN THE KY IBMA SO 4102 BA TRAN THI LAN IBMA SO 4102 BA TRAN THI LAN

           500,000

12/05/2021 08:44

DO QUANG THANH Ung ho ma so 4102

           300,000

12/05/2021 09:08

DOAN TAT AN Ung ho Ma so: 4101 Ba Bui Thi Chanh

           100,000

12/05/2021 09:09

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4100: Ong Ngo Van Thi

           100,000

12/05/2021 09:11

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4099: Chi Pham Thi Huo ng

           100,000

12/05/2021 09:48

BXT Ung ho MS 4088 Lo Thi Huong

           100,000

12/05/2021 09:50

BXT ung ho ms 4090 Tran Thuy Loan

           100,000

12/05/2021 10:08

4102 Tran Thi Lan

           100,000

12/05/2021 10:27

DAM CAM NGHIEN Ma 4102 ba Tran Thi Lan

           100,000

12/05/2021 10:46

4103

           200,000

12/05/2021 12:07

NGUYEN NGOC KHANH MS 4102 Tran Thi Lan

           300,000

12/05/2021 13:10

PHAM XUAN QUYNH PHAM XUAN QUYNH chuyen tien den MS: 4103

           200,000

12/05/2021 14:05

4103 Chung tay cung chien si noi tu yen dau chong dich

       1,000,000

12/05/2021 14:18

NGUYEN ANH TUYET Ung ho chi Pham Thi Huong ma so 409 9

           100,000

12/05/2021 14:21

VU QUYNH TRANG SUBI uh ms 4100 Ngo Thi Ha Linh

           200,000

12/05/2021 14:23

LE THI NGOC NHAT LE THI NGOC NHAT giup do ms: 4095   4096   4097 4098. Moi hoan canh 100 ngan dong

           400,000

12/05/2021 14:30

NGUYEN XUAN THANH MS 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

12/05/2021 16:29

NGUYEN THE HANG Ho tro ma so 4093: anh Le Anh Son

           100,000

12/05/2021 16:55

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 113201306077

           500,000

12/05/2021 16:56

Ma so 4101

           100,000

12/05/2021 17:02

NGUYEN QUOC THANG NGUYEN QUOC THANG ung ho ma so 4097

           171,667

12/05/2021 17:52

Ung ho ms 4099 chi Pham Thi Huong N am Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph at

             50,000

12/05/2021 17:56

Ung ho ms 4100 ong Ngo Van Thi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

12/05/2021 18:00

Ung ho ms 4101 ba Bui Thi Chanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

12/05/2021 18:05

DANG PHUONG CHI Nho bao giup do MS 4102 Tran Thi La n

           300,000

12/05/2021 18:09

Ung ho ms 4102 ba Tran Thi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

12/05/2021 20:26

PHUNG THI THU HIEN Ung ho ma so 4097: anh Nguyen Van N hu

           200,000

13/05/2021 00:01

UONG VIET PHUONG 4100

             50,000

13/05/2021 09:35

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho ma so 4104

           100,000

13/05/2021 10:20

ma so 4104 chi Nguyen Thi Kim Huong

           125,000

13/05/2021 10:58

Toi xin ung ho cho 5 ma so 4097 409 8 4099 4100 4101 moi so 200 nghin d ong

       1,000,000

13/05/2021 11:55

LUONG TU LINH Ma so 4101 ba Bui Thi Chanh

           100,000

13/05/2021 11:55

4104 Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021 13:42

DANG VAN NAM Nhom De tu Canslim chung tay tuyen dau chong dich. Ma so 4103

       1,000,000

13/05/2021 13:51

VU MY HANG V. M. Hang Thuy Khue - HN Ung ho ma so 4104

           500,000

13/05/2021 14:32

NGUYEN XUAN HAO Ma So 4104: Nguyen Thi Kim Huong

           100,000

13/05/2021 16:49

TRAN MINH TUAN TRAN MINH TUAN chuyen khoan ung ho 4104 nguyen thi kim huong ben tre

             30,000

13/05/2021 17:29

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4104

           200,000

13/05/2021 17:30

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4096

           200,000

13/05/2021 17:31

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4094

           200,000

13/05/2021 17:32

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4093

           200,000

13/05/2021 17:33

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4091

           200,000

13/05/2021 17:33

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4088

           200,000

13/05/2021 17:34

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS 4097

           200,000

13/05/2021 18:02

VU HOANG QUAN Ma so 4104: Nguyen Thi Kim Huong.

           300,000

13/05/2021 20:25

Ung ho ms 4104 Nguyen Thi Kim Huong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

14/05/2021 00:01

ung ho tu thien ma so 4104

           500,000

14/05/2021 06:12

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4097

           100,000

14/05/2021 06:13

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4098

           100,000

14/05/2021 06:13

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4099

           100,000

14/05/2021 06:14

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4100

           100,000

14/05/2021 06:14

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4101

           100,000

14/05/2021 06:14

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4102

           100,000

14/05/2021 06:15

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4103

           100,000

14/05/2021 06:15

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4104

           100,000

14/05/2021 08:34

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4105

           100,000

14/05/2021 08:36

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4104

           215,000

14/05/2021 08:54

ung ho ms 4105

           500,000

14/05/2021 09:18

VU NGOC TRUONG Ma so 4105: ong Ban Van Luong

           300,000

14/05/2021 09:25

NGUYEN PHUONG THAO Yuna chuyen khoan ung ho MS 4057 va 4077

       1,000,000

14/05/2021 09:46

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 4105 Ong Ban Van Luong bo M anh

           300,000

14/05/2021 10:08

4105 Ban Van Luong

           100,000

14/05/2021 10:35

HA MANH THUAN Ung ho MS 4100

           150,000

14/05/2021 10:50

NGUYEN QUOC MANH Tang

           100,000

14/05/2021 10:55

NGUYEN DUC LOC NGUYEN DUC LOC chuyen khoan ung ho anh Ban Van Manh   ma so 4105 .

           100,000

14/05/2021 10:57

TRAN ANH SON Ma so 4105: Ong Ban Van Luong bo d e anh Manh Dia chi: Thon An Phu xa An Thinh   huyen Van Yen tinh Yen B ai

           300,000

14/05/2021 11:22

Nguyen Viet Nam Quan gui ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong - Ma giao dic h/ Trace 374547 113404374547 WIBT   - SML

           200,000

14/05/2021 11:31

PHAM THI PHUONG UH ma so 4105 ong Ban Van Luong

           200,000

14/05/2021 13:59

BUI THI THAM Ung ho em hua trong dung ma so 4088 : chuc con mau khoe lai

           100,000

14/05/2021 14:10

TA NGOC VAN Ma so 4103: chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           300,000

14/05/2021 14:21

BUI UNG LONG Gui Nguyen Thi Kim Huong MS 4104

           200,000

14/05/2021 14:23

BUI THI THAM Ung ho ma so 4090 chi tran thuy loa n: chuc chi sk de lo cho cac con

           100,000

14/05/2021 14:56

Ung ho ms 4105 bo de anh Manh Nam M o Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

14/05/2021 14:58

Ung ho hoan canh 4105 Ong Ban Van L uong FT21134060368099 - Ma giao dic h/ Trace 512280 113407512280 WIBT - SML

           200,000

14/05/2021 16:05

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4104

           100,000

14/05/2021 17:29

DOAN CONG NGUYEN DOAN CONG NGUYEN Nho Bao dan tri chuyen giup a Manh   ma so 4105

           300,000

14/05/2021 17:48

Phung Tuan Dat ung ho Ong Ban Van L uong

           200,000

14/05/2021 17:51

Phung Tuan Dat ung ho chi Bui Thi C hanh MS 4101

           200,000

14/05/2021 20:15

ms 4101 ba bui thi chanh

           500,000

14/05/2021 20:30

PHAM XUAN QUANG UNG HO MA SO 4104 NGUYEN THI KIM HU ONG

           200,000

14/05/2021 20:34

Ung ho ma so 4105 ong Ban Van Luon g la bo de anh Manh tai thon An phu xa An thinh huyen Van yen t -   Ma giao dich/ Trace 103011 113420103011 WIBT - SML

           300,000

14/05/2021 22:59

PHAM QUANG CHIEN Ung ho gia dinh ba Dinh Thi Em

           500,000

14/05/2021 23:20

ms 4105   - Ma giao dich/ Trace 63746 2 140127637462 WIBT - SML

           300,000

15/05/2021 06:49

4106 Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021 07:49

DANG THI TAM Ung ho c nguyen thi kim huong ma so 4104

       1,000,000

15/05/2021 07:50

DANG THI TAM Ung ho e le nguyen anh thu ma so 41 06

           500,000

15/05/2021 07:51

DANG THI TAM Ung ho ong ban van luong ma so 4105

           500,000

15/05/2021 09:47

Ung ho ms 4106 em Le Nguyen Anh Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

15/05/2021 10:08

DANG THI LE HANG ung ho ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021 10:20

TRAN THAI PHUONG Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu.   Dia chi:   Thon 1 xa Nghia Ninh tha nh pho Dong Hoi tinh Quang Binh.   DT:   0836. 824. 902

           500,000

15/05/2021 10:45

PHAM TRUONG GIANG Ung ho Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

           500,000

15/05/2021 11:02

NGUYEN TIEP HIEP Xin Quy Bao gui cho Ma so 4106 Le N guyen Anh Thu

       1,000,000

15/05/2021 11:07

PHUNG DINH CHIEN PHUNG DINH CHIEN chuyen khoan ma so 4106 le thi anh thu

           300,000

15/05/2021 11:30

Ho tro ma so 4106 FT21135772438070   -   Ma giao dich/ Trace 286432 113504286432 WIBT - SML

           100,000

15/05/2021 11:30

NGUYEN THI THANH TUNG Chuyen be le nguyen anh thu

       1,000,000

15/05/2021 11:34

Tran Hanh ung ho MS 4106 em Anh Thu hoc tot

           200,000

15/05/2021 12:05

PHAM THI HUONG GIANG ung ho chi Huong. Ma so: 4104

           100,000

15/05/2021 12:17

TA NGOC VAN Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

           300,000

15/05/2021 12:46

DOAN TAT AN Ung ho Ma so 4105: Ong Ban Van Luon g bo de anh Manh

           100,000

15/05/2021 12:48

DOAN TAT AN Ma so 4106: em Le Nguyen Anh Thu

           100,000

15/05/2021 12:57

TA HUY BINH TA HUY BINH ung ho bac nguyen van b inh ms 4096.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           100,000

15/05/2021 13:21

DINH THANH HUE DINH THANH HUE ung ho ma so 4106 le nguyen anh thu

           200,000

15/05/2021 15:19

Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu lac qu an va theo duoi uoc mo 3 chi e nhe   - Ma giao dich/ Trace 345094 113508345094 WIBT - SML

           200,000

15/05/2021 16:19

ISL20210515161857349 - quyen gop ms41 05 ban van luong

           250,000

15/05/2021 17:14

PHAM THI HONG DIEP Ung ho em Le Nguyen Anh Thu - ma so   : 4106

             50,000

15/05/2021 20:45

NGUYEN THI NHU TRANG Ung ho 4095

       1,000,000

15/05/2021 21:32

Ung ho ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu   tai Thon 1 xa Nghia Ninh than h pho Dong Hoi tinh Quang Bin - Ma   giao dich/ Trace 113369 113521113369 WIBT - SML

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021 07:47

ma so 4100 Ong Ngo Van Thi

             50,000

10/05/2021 11:08

HOANG QUOC CHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO CHI PHAM THI HUONG O THAI NGUYEN - MA SO 4099

           500,000

10/05/2021 11:45

HOANG QUOC CHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO EM DONG O NGHE AN - MS 4087

           500,000

11/05/2021 08:15

UNG HO MA SO 4102 BA TRAN THI LAN

           100,000

11/05/2021 14:18

quyen gop ung ho chi Le Thi Huong. MS 4088

           100,000

11/05/2021 21:29

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4102

           100,000

12/05/2021 09:41

ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           100,000

13/05/2021 13:58

BUI THI KIM OANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DT ms 4104 ng thi Huong

           100,000

14/05/2021 09:59

UNG HO MA SO 4105 BAN VAN LUONG BO DE ANH MANH - 140521 - 10: 01: 22 664067 ( GD 664067)

           100,000

14/05/2021 10:54

CHU TICH HDQT SHB -   ONG DO QUANG HIEN HO TRO MS 4042   - TRAN THI CO

     30,000,000

14/05/2021 10:58

CHU TICH HDQT SHB -   ONG DO QUANG HIEN HO TRO MS 4056   - LE THI MY TRANG

     30,000,000

14/05/2021 11:12

Tuan Anh ung ho ma so 4105 ( GD 441258)

           300,000

14/05/2021 14:43

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 4104

           150,000

14/05/2021 15:31

Ck ma so 4105

           300,000

14/05/2021 16:22

UNG HO Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong

           300,000

14/05/2021 16:41

UNG HO Ma so 4076 Luong van vinh

           300,000

14/05/2021 21:13

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4105

           200,000

15/05/2021 10:03

BAN GIANG UNG HO CHO MA SO 4106

       5,000,000

15/05/2021 19:18

Ung ho MS 4106 -   Chuc 3 chi e Anh Thu som co cuoc song day du no am

           300,000

15/05/2021 21:42

4106 LE NGUYEN ANH THU - 150521 - 21: 42: 32 021873 ( GD 021873)

           200,000

15/05/2021 21:56

ma 4106 le nguyen anh thu

           200,000

16/05/2021 11:43

NGUYEN HONG THU SHB HN CK   BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO BV NHIET DOI TW TUYEN DAU CHONG DICH

       2,000,000

16/05/2021 12:17

Ung ho Ho Thi Canh ma so 4107

       1,000,000

16/05/2021 14:18

UNG HO MA SO 4107 CHI HO THI CANH - 160521 - 14: 18: 54 096794 ( GD 096794)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 10/05/2021 - 16/05/2021

 

10/05/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4100: 300000

           300,000

10/05/2021

Thịnh an; 0987324289; 50000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             50,000

10/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4101: 100000

           100,000

10/05/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 50000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

10/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             20,000

10/05/2021

GĐ VUTHANG; 0984316566; 10000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             10,000

10/05/2021

H; 1; 15000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             15,000

10/05/2021

H; 1; 15000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             15,000

10/05/2021

nguyễn thiện Phúc; 0938707888; 200000; Ma so 4101: 200000

           200,000

10/05/2021

hành tinh xanh; 0938707888; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

10/05/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4099: 200000

           200,000

10/05/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4100: 200000

           200,000

10/05/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4101: 200000

           200,000

10/05/2021

Diep; 0907710091; 500000; Ma so 4098: 500000

           500,000

10/05/2021

Dinh Quoc Cuong; 0988255012; 500000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           500,000

10/05/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4093: 50000

             50,000

10/05/2021

Lương Dương Song Toàn ; 0337276804; 50000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

10/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             10,000

10/05/2021

Vu Mai Hong Nhung; 0902487608; 90000; Mã số: 4093 Người cha bươn chải quặn lòng độc thoại cùng con gái bốn năm ở bệnh viện

             90,000

10/05/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân, Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4096: Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           200,000

10/05/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 5000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

               5,000

10/05/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 400000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           400,000

10/05/2021

Nguyen Minh Canh; 0362979351; 1000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

               1,000

10/05/2021

Trần Hoàng Hải Anh; 0828189655; 9000; Ma so 4098: 9000

               9,000

10/05/2021

Trần Hoàng Hải Anh; 0828189655; 5000; Ma so 4097: 5000

               5,000

10/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

             10,000

10/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

             10,000

10/05/2021

Kim anh; 0337574764; 2000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

               2,000

10/05/2021

Nomad; 0966678498; 100000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

           100,000

11/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             20,000

11/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4102: 100000

           100,000

11/05/2021

Oanh; 0903750208; 200000; Ma so 4102: 200000

           200,000

11/05/2021

GĐ VUTHANG; 0984316566; 10000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             10,000

11/05/2021

Hành Tinh Xanh; 0938707888; 200000; Ma so 4098: 200000

           200,000

11/05/2021

Chu Minh Hải; 0912159160; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

11/05/2021

Chu Minh Hải; 0912159160; 100000; Ma so 4088: 100000

           100,000

11/05/2021

Lèo Anh Tuấn ; 0974630995; 50000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             50,000

11/05/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4102: 100000

           100,000

11/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             10,000

11/05/2021

Quyết; 0981366204; 50000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             50,000

11/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             10,000

11/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

             10,000

11/05/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           100,000

11/05/2021

Phan vi; 0399116131; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

11/05/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           300,000

11/05/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số 4096: Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           300,000

11/05/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           300,000

11/05/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số 4094: Xót xa hoàn cảnh cậu bé mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới

           300,000

11/05/2021

Đặng Phong Di; 0935357983; 200000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

11/05/2021

Đặng Phong Di; 0935357983; 300000; Mã số 4099: Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           300,000

11/05/2021

Nguyễn Thị Hoan; 0356094383; 200000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

11/05/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             50,000

11/05/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

11/05/2021

Hồng Thúy; 0913208868; 500000; Ma so 4087: 500000

           500,000

11/05/2021

Hồng Thúy; 0913208868; 500000; Ma so 4084: 500000

           500,000

11/05/2021

Phạm Văn Lợi; 0981828666; 500000; Ma so 4102: 500000

           500,000

11/05/2021

Đặng quang Mình; 0969518503; 1000000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

       1,000,000

11/05/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             20,000

11/05/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             20,000

11/05/2021

Linh; 0979557288; 200000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

11/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

11/05/2021

Trần Thiện Minh; 0328960038; 20000; Mã số: 4089 Thương cảnh ba bà cháu từ gánh bún trong ngôi nhà bỏ hoang đến góc chợ

             20,000

11/05/2021

Sẽ Luôn Có Cách; 0904604079; 500000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           500,000

11/05/2021

Dung; 0913383448; 300000; Mã số 4095: Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           300,000

11/05/2021

Cá X; 0975849314; 50000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

             50,000

11/05/2021

Cuong; 0934261786; 200000; Ma so 4102: 200000

           200,000

11/05/2021

Hoàng Văn Khải; 0367212311; 50000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

             50,000

11/05/2021

Hoàng Văn Khải; 0367212311; 50000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

             50,000

11/05/2021

Phu; 0778689320; 100000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

11/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

11/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 50000; Ma so 4101: 50000

             50,000

11/05/2021

Lê Bích Yên; 0368812533; 50000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

11/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 50000; Ma so 4102: 50000

             50,000

11/05/2021

; ; 1100000; Ma so 4102: 200000;   Ma so 4101: 100000; Ma so 4100:   100000; Ma so 4099: 100000;   Ma so 4098: 100000; Ma so 4097:   100000; Ma so 4096: 100000;   Ma so 4095: 100000; Ma so 4094:   100000; Ma so 4093: 100000

       1,100,000

11/05/2021

A; 0366539588; 200000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           200,000

11/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4100: Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

11/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4098: Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           200,000

11/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 300000; Mã số 4095: Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           300,000

11/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

11/05/2021

Lê Phạm Ngọc Trường; 0967390803; 2000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

               2,000

11/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

11/05/2021

Lê Phạm Ngọc Trường; 0967390803; 2000; Mã số: 4093 Người cha bươn chải quặn lòng độc thoại cùng con gái bốn năm ở bệnh viện

               2,000

11/05/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 100000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           100,000

11/05/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

11/05/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 200000; Ma so 4102: 200000

           200,000

11/05/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 150000; Ma so 4102: 150000

           150,000

11/05/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 150000; Ma so 4101: 150000

           150,000

11/05/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 300000; Ma so 4100: 300000

           300,000

12/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

             50,000

12/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             10,000

12/05/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4102: 50000

             50,000

12/05/2021

Hành Tinh Xanh; 0908299578; 200000; Ma so 4102: 200000

           200,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 200000; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

H; 1; 40000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             40,000

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 300000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           300,000

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 200000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

12/05/2021

nguyễn hoàng anh; 0963266789; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

12/05/2021

H; 1; 15000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             15,000

12/05/2021

H; 1; 15000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             15,000

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 300000; Mã số 4095: Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           300,000

12/05/2021

Nguyễn Minh Hải; 0868636189; 1000000; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

       1,000,000

12/05/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 200000; Mã số 4093: Người cha bươn chải quặn lòng độc thoại cùng con gái bốn năm ở bệnh viện

           200,000

12/05/2021

GĐ vu thang; 0984316566; 25000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             25,000

12/05/2021

Lê Hoàng Anh ; 0977258368; 50000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

             50,000

12/05/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4098: 100000

           100,000

12/05/2021

Le Thuy Linh; 0983197939; 300000; Mã số: 4089 Thương cảnh ba bà cháu từ gánh bún trong ngôi nhà bỏ hoang đến góc chợ

           300,000

12/05/2021

Le Thuy Linh; 0983197939; 300000; Mã số: 4073 Nhói lòng cảnh ba đứa trẻ khóc nghẹn cầu xin sự sống cho cha bị vỡ hộp sọ

           300,000

12/05/2021

Trịnh Ngọc Thịnh; 0983984779; 100000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

12/05/2021

Le Thuy Linh; 0983197939; 300000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

           300,000

12/05/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

12/05/2021

Le Hung; 0363356886; 200000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4091 Nhói lòng cảnh bé trai 4 tháng tuổi mang trong mình căn bệnh quái ác

           100,000

12/05/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 100000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

12/05/2021

Trần Lê Nhật Minh; 0977877385; 200000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           200,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4094 Xót xa hoàn cảnh cậu bé mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới

             50,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

             50,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             50,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             50,000

12/05/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân, Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4089 Thương cảnh ba bà cháu từ gánh bún trong ngôi nhà bỏ hoang đến góc chợ

             50,000

12/05/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4086 Người mẹ đơn thân ứa nước mắt nghĩ về viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi

             50,000

12/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             50,000

12/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             50,000

12/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             50,000

12/05/2021

Vũ Sơn Trà; 0904189076; 500000; Ma so 4103: 500000

           500,000

12/05/2021

Hà; 0353428988; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

12/05/2021

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 4101: 1000000

       1,000,000

12/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             10,000

12/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

             10,000

12/05/2021

99store; 0967618656; 20000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             20,000

12/05/2021

NMQTABT; 0984316566; 15000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

12/05/2021

Trương Đình San; 0979279356; 20000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             20,000

12/05/2021

K; 0346338544; 5000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

               5,000

12/05/2021

K; 0346338544; 6000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

               6,000

12/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             20,000

12/05/2021

Vi Quốc Nam; 0983198793; 25000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             25,000

12/05/2021

Vi Quốc Nam; 0983198793; 25000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             25,000

12/05/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 100000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Hồng Hạnh; 0919865576; 20000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

             20,000

12/05/2021

Nguyễn Hồng Hạnh; 0919865576; 20000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             20,000

12/05/2021

Trần thị mỹ hiền; 0969722295; 30000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             30,000

12/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

12/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

12/05/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

12/05/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số: 4091 Nhói lòng cảnh bé trai 4 tháng tuổi mang trong mình căn bệnh quái ác

           100,000

12/05/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số: 4079 Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bò

           100,000

12/05/2021

VU TIEN DUNG; 0932345186; 100000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

12/05/2021

VU TIEN DUNG; 0932345186; 100000; Mã số 4101: Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Thị Thu Hà; 0977877385; 200000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           200,000

12/05/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 100000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           100,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 100000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           100,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           100,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           100,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 50000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             50,000

12/05/2021

P; 0395935303; 100000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 100000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           100,000

12/05/2021

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 150000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           150,000

13/05/2021

Kim anh; 0337574764; 10000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

13/05/2021

Hoang Huy; 0393544726; 200000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           200,000

13/05/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           500,000

13/05/2021

Y; 1; 20000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             20,000

13/05/2021

Y; 1; 10000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

13/05/2021

nguyễn thiện phúc; 0908299578; 200000; Ma so 4104: 200000

           200,000

13/05/2021

GĐ Vu thang; 0984316566; 10000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             10,000

13/05/2021

Nguyễn Phương Dung; 0966883691; 100000; Ma so 4091: 100000

           100,000

13/05/2021

Ngô Ngọc Trâm; 0943699780; 100000; Ma so 4104: 100000

           100,000

13/05/2021

C Huong; 0988128588; 300000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           300,000

13/05/2021

Lê Minh; 0988533006; 50000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             50,000

13/05/2021

Lê Minh; 0988533006; 50000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             50,000

13/05/2021

Lê Minh; 0988533006; 50000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             50,000

13/05/2021

Lê Minh; 0988533006; 50000; Mã số: 4095 Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường

             50,000

13/05/2021

Phan vi; 0399116131; 100000; Mã số: 4089 Thương cảnh ba bà cháu từ gánh bún trong ngôi nhà bỏ hoang đến góc chợ

           100,000

13/05/2021

Chung Thuy Duong Lam; 0902123668; 2500000; Ma so 4104: 100000; Ma so 4102:   100000; Ma so 4101: 100000;   Ma so 4100: 100000; Ma so 4099:   100000; Ma so 4098: 100000;   Ma so 4097: 100000; Ma so 4096:   100000; Ma so 4095: 100000;   Ma so 4094: 100000; Ma so 4093:   100000; Ma so 4092: 100000;   Ma so 4091: 100000; Ma so 4090:   100000; Ma so 4089: 100000;   Ma so 4088: 100000; Ma so 4087:   100000; Ma so 4086: 100000;  

       2,500,000

13/05/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             25,000

13/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             10,000

13/05/2021

Adfh; 0914362309; 50000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             50,000

13/05/2021

Phạm Trung Kiên; 0963699899; 100000; Ma so 4104: 100000

           100,000

13/05/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

13/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             20,000

13/05/2021

Lan anh; ; 20000; Ma so 4095: 20000

             20,000

13/05/2021

mot nguoi giau ten; 0902627004; 100000; Ma so 4104: 100000

           100,000

13/05/2021

Lê Thành Vinh; 0936123179; 200000; Ma so 4104: 200000

           200,000

13/05/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             30,000

13/05/2021

Nguyễn ngọc linh; 0946189119; 20000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             20,000

13/05/2021

Phạm Thị Thảo; 0914635960; 200000; Ma so 4104: 200000

           200,000

13/05/2021

Nguyễn Cảnh Phái; 0944851515; 100000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           100,000

13/05/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 30000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             30,000

13/05/2021

Trinh; 0987658842; 1000000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

       1,000,000

13/05/2021

Nga; 0989121283; 52000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             52,000

13/05/2021

Hung; 0888018900; 50000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

             50,000

13/05/2021

Hung; 0888018900; 50000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             50,000

13/05/2021

Trần thị thu hà; 0985079149; 100000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           100,000

13/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             10,000

13/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             10,000

13/05/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4097: 100000

           100,000

13/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             50,000

13/05/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4104: 300000

           300,000

13/05/2021

Anh Phong; 0938166599; 300000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           300,000

13/05/2021

Anh Phong; 0938166599; 200000; Mã số 4098: Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           200,000

13/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             10,000

13/05/2021

Dung; 0913383448; 300000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           300,000

13/05/2021

GĐ Vu thang; 0984316566; 15000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

13/05/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4104: 100000

           100,000

13/05/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4102: 100000

           100,000

13/05/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4101: 100000

           100,000

13/05/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

14/05/2021

Trinh; 0987658842; 500000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           500,000

14/05/2021

Trinh; 0987658842; 500000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           500,000

14/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             20,000

14/05/2021

nguyen thi kim Thoa; 0908299578; 200000; Ma so 4105: 200000

           200,000

14/05/2021

NMQTABT; 0984316566; 10000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             10,000

14/05/2021

BUI MINH TUAN; 0919568735; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             10,000

14/05/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

nguyễn đình khảm; 0904109779; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             10,000

14/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             10,000

14/05/2021

Bui Hung; 0899293876; 100000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           100,000

14/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

             10,000

14/05/2021

Y; 1; 15000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             15,000

14/05/2021

Y; 1; 15000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             15,000

14/05/2021

Y; 1; 15000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             15,000

14/05/2021

Y; 1; 15000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             15,000

14/05/2021

Ngô Minh Tâm; 0987534998; 100000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           100,000

14/05/2021

Lưu Thị Tuyết; 0936855486; 500000; Ma so 4102: 500000

           500,000

14/05/2021

Quỳnh; 0908921139; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

Sa; 0123456789; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

14/05/2021

TA HOANG NGAN; 0907493002; 100000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           100,000

14/05/2021

TA HOANG NGAN; 0907493002; 100000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

           100,000

14/05/2021

TA HOANG NGAN; 0907493002; 100000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

           100,000

14/05/2021

Tùng; 0903183583; 500000; Ma so 4105: 500000

           500,000

14/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4104: 100000

           100,000

14/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4105: 100000

           100,000

14/05/2021

Do anh tuan ; 0934013195; 100000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

14/05/2021

A; 123; 200000; Mã số: 4096 Chuyện tình cảm động rớt nước mắt của vợ chồng mù và tiếng đàn ngân xót xa!

           200,000

14/05/2021

A; 123; 200000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           200,000

14/05/2021

BonBenSG; 0908838582; 200000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           200,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 100000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           100,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 20000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

             20,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 20000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             20,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 20000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             20,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 20000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

             20,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 20000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

             20,000

14/05/2021

Nxt; 0933199313; 50000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

             50,000

14/05/2021

Nguyễn Nguyên ; 0915650575; 200000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           200,000

14/05/2021

Bong; 0908731286; 80000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             80,000

15/05/2021

Trung; 0907677068; 500000; Ma so 4104: 500000

           500,000

15/05/2021

Trung; 0907677068; 500000; Ma so 4095: 500000

           500,000

15/05/2021

Thuận Thành Trần; 0378818665; 20000; Mã số: 4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

             20,000

15/05/2021

Lê Hữu Bình; 0978579659; 300000; Mã số 4098: Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           300,000

15/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4106: 100000

           100,000

15/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             20,000

15/05/2021

H; 1; 30000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             30,000

15/05/2021

H; 1; 10000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             10,000

15/05/2021

GĐ   vuthang; 0984316566; 10000; Mã số:   4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             10,000

15/05/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           300,000

15/05/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4100: Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           300,000

15/05/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4094: 100000

           100,000

15/05/2021

Trần Văn Trọng Thành; 0912882802; 100000; Ma so 4106: 100000

           100,000

15/05/2021

Hồ Ngọc Thu ; 0333222963; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

15/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             10,000

15/05/2021

Nhiên Nghi Minh; 0989994497; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

15/05/2021

Nhiên Nghi Minh; 0989994497; 50000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             50,000

15/05/2021

Nhiên Nghi Minh; 0989994497; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

15/05/2021

Le Hong Ngoc; 0908464281; 500000; Ma so 4097: 500000

           500,000

15/05/2021

Le Hong Ngoc; 0908464281; 500000; Ma so 4094: 500000

           500,000

15/05/2021

Le Hong Ngoc; 0908464281; 500000; Ma so 4093: 500000

           500,000

15/05/2021

Le Hong Ngoc; 0908464281; 500000; Ma so 4091: 500000

           500,000

15/05/2021

Mai Hồng Anh; 0964867792; 300000; Ma so 4098: 300000

           300,000

15/05/2021

Mai Hồng Anh; 0964867792; 200000; Ma so 4106: 200000

           200,000

15/05/2021

Phạm văn hậu; 0967900801; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

15/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

15/05/2021

Ngô Duy Trân; 0333661568; 100000; Ma so 4106: 100000

           100,000

15/05/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Mã số 4105: Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

           300,000

15/05/2021

Trương Dương; 0904081104; 100000; Ma so 4106: 100000

           100,000

15/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4106: 100000

           100,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 300000; Mã số:   4097 Hoàn cảnh éo le của gia đình nam sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

           300,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 300000; Mã số:   4093 Người cha bươn chải quặn lòng độc thoại cùng con gái bốn năm ở bệnh viện

           300,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 500000; Mã số:   4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           500,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 300000; Mã số:   4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           300,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 300000; Mã số:   4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           300,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 300000; Mã số:   4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           300,000

15/05/2021

An   - Thư; 0985448886; 500000; Mã số:   4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           500,000

15/05/2021

Mỹ Diễm; 0779434099; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

15/05/2021

Phuong Lien; 0392631124; 100000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

15/05/2021

Nguyễn Trung Dũng; 0983207612; 100000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

15/05/2021

Giấu tên; 0765830509; 200000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

15/05/2021

Đoàn Xuân Huy; 0986030226; 200000; Ma so 4106: 200000

           200,000

15/05/2021

Quang Huy; 0971459682; 60000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             60,000

15/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           200,000

15/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4099: Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           200,000

15/05/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4104: Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           200,000

15/05/2021

Son; 0377846783; 500000; Mã số: 4101 Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

           500,000

15/05/2021

Phạm Bá Tuân; 0979689286; 500000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           500,000

15/05/2021

Nguyễn Nguyên ; 0915650575; 100000; Mã số 4102: Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

15/05/2021

Nguyễn Thu Hiền; 0388816865; 200000; Mã số 4085: Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

           200,000

16/05/2021

Hà Minh Quang; 0985986348; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4107: 100000

           100,000

16/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             20,000

16/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

16/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

           100,000

16/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

           100,000

16/05/2021

NMQTABT; 0984316566; 10000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             10,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             10,000

16/05/2021

Jdjj; 0342557657; 100000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

           100,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             10,000

16/05/2021

Lê Ngoan; 0903288839; 500000; Mã số 4107: Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

           500,000

16/05/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 100000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

           100,000

16/05/2021

VO HOANG HUNG; 0906836787; 100000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

Hồng Vân; 0912461641; 100000; Ma so 4107: 100000

           100,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 37000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             37,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 37000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             37,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 37000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             37,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 37000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

             37,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 200000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           200,000

16/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 47000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             47,000

16/05/2021

H; 1; 10000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             10,000

16/05/2021

H; 1; 10000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             10,000

16/05/2021

H; 1; 10000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             10,000

16/05/2021

Le Hung; 0363356886; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

Le Hung; 0363356886; 100000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

Le Hung; 0363356886; 100000; Mã số: 4102 Thương người đàn ông gầy nhất vùng trong ngôi nhà 4 mảnh đời nghèo bền vững

           100,000

16/05/2021

Tran Tuan; ; 1100000; Ma so 4107: 100000; Ma so 4106:   100000; Ma so 4105: 100000;   Ma so 4101: 100000; Ma so 4100:   100000; Ma so 4099: 100000;   Ma so 4098: 100000; Ma so 4096:   100000; Ma so 4091: 100000;   Ma so 4092: 100000; Ma so 4094:   100000

       1,100,000

16/05/2021

Doanh; 0392514724; 10000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             10,000

16/05/2021

Doanh; 0392514724; 5000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

               5,000

16/05/2021

C Huong; 0988128588; 200000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           200,000

16/05/2021

Nguyễn Văn Lộc; 0368620061; 100000; Mã số: 4098 Thương cậu bé trong nhà sàn sắp sập nghỉ học chăm mẹ và người anh khác cha

           100,000

16/05/2021

Nguyễn Văn Lộc; 0368620061; 100000; Mã số: 4099 Giọt nước mắt cơ cực của người phụ nữ xin xuất viện về nhà chờ chết

           100,000

16/05/2021

Nguyễn Văn Lộc; 0368620061; 150000; Mã số: 4100 Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

           150,000

16/05/2021

Nguyễn Văn Lộc; 0368620061; 100000; Mã số: 4104 Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày

           100,000

16/05/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4105: 75000

             75,000

16/05/2021

nguyễn thị thúy; 0979332714; 300000; Ma so 4106: 300000

           300,000

16/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             50,000

16/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             50,000

16/05/2021

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 4105 Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

             50,000

16/05/2021

Trang nguyễn; 0981017119; 20000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

             20,000

16/05/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

             30,000

16/05/2021

Lê Huy Khiêm; 0367944933; 500000; Mã số: 4106 Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           500,000

16/05/2021

Trung; 0973336715; 100000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           100,000

16/05/2021

Trang; 0362021672; 100000; Ma so 4100: 100000

           100,000

16/05/2021

Trang; 039. 831. 6683; 100000; Ma so 4102: 100000

           100,000

16/05/2021

Bong; 0908731286; 80000; Mã số 4107: Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

             80,000

16/05/2021

Phu; 0778689320; 100000; Mã số: 4107 Thương vợ chồng "song khổ" và đứa con 5 tuổi bón cơm cho em như bị bỏ đói

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 10/05/2021   - 16/05/2021

 

10/05/2021

UNG HO MA SO 4098 FT21130299458887 GD 293053 - 050821 20: 39: 34

           100,000

10/05/2021

IB NGUYEN THANH TUNG UNG HO GIA DINH E NHA

           100,000

10/05/2021

IB DANG VIET DUONG CAM BAO DAN TRI,NHO GUI TOI CHAU NGO THI HA LINH,

           200,000

10/05/2021

IBDANG VIET HOANG MS: 4099 UNG HO CHI HUONG

       1,000,000

10/05/2021

IB LE THI KIM TUYEN 4100 NGO VAN THI

           110,000

10/05/2021

MA SO 4100 UNG HO CHAU NGO THI HA LINH FT21130103047321 GD 038221 - 050921 21: 08: 13

           300,000

10/05/2021

IB NGUYEN DUC TRUNG CT UNG HO VO CUU TU BINH PHU QUOC

           500,000

10/05/2021

IBNGUYEN THANH DUOC GIUP CHAU BE HA LINH, MA SO 4100   - THUONG CHAU NHIEU

           500,000

11/05/2021

IB NGUYEN VAN TOI UNG HO MA SO 4101 BUI THI CHANH. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

11/05/2021

IB NGUYEN VAN TOI UNG HO MA SO 4100 NGO VAN THI. NAM MO DUOC SU LUU LYQUANG VUONG PHAT

           165,000

11/05/2021

MBVCB. 1133324713. 040549. HOANG NGOC CHAN CHUYEN TIEN. CT TU 0781000452699 HOANG NGOC CHAN TOI 333556688888 BAO DIEN TU DAN TRI (ACB) A CHAU GD 040549 - 051121 09: 50: 00

           100,000

11/05/2021

IB NGUYEN VAN TU 4102

           100,000

11/05/2021

UNG HO MS 4098 FT21131324401242 GD 772467 - 051121 15: 50: 04

           300,000

12/05/2021

IB VU PHAN NHAT THANH UNG HO BE HA LINH , MA SO 4100

           300,000

12/05/2021

UNG HO MA SO 4100 FT21132168760089 GD 158651 - 051121 21: 12: 45

           100,000

12/05/2021

UNG HO BA BUI THI CHANH GD 658322 - 051121 22: 06: 59

           100,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4103

           100,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4101

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4100 NGO VAN THI

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4097 NGUYEN VAN NHU

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4099 PHAM THI HUONG

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4096 NGUYEN VAN BINH

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4094 NGUYEN THI HANG

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4093 LE XUAN SON

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4102 TRAN THI LAN

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4095 DINH THI EM

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4098 HOANG THI TUYET

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4092

             30,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4091 HO VIET MINH CHAU

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4089

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4088 LO THI HUONG

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4084

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4083

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4085

             50,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4090 TRAN THUY LOAN

           100,000

12/05/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4086 LUONG THI KHANH

             50,000

12/05/2021

IBFT GIUP MA SO 4102 BA TRAN THI LAN GD 181490 - 051221 13: 49: 20

       1,000,000

13/05/2021

UNG HO MA SO 4101 FT21133180576508 GD 038508 - 051221 20: 44: 56

           100,000

13/05/2021

LE ANH TUAN UNG HO MA SO 4091 FT21133661175730 GD 117210 - 051221 22: 53: 14

           100,000

13/05/2021

IB NGUYEN THI VI PHUONG MA SO 4103 NGUYEN THI KIM HUONG

           500,000

13/05/2021

UNG HO MA SO 4104 CHI NGUYEN THI KIM HUONG GD 618607 - 051321 15: 36: 44

           300,000

13/05/2021

IBBUI BAO TRAM UNG HO MA SO 4104

           100,000

13/05/2021

IBBUI BAO TRAM UNG HO MA SO 4102

           100,000

13/05/2021

IBBUI BAO TRAM UNG HO MA SO 4101

           100,000

13/05/2021

IBBUI BAO TRAM UNG HO MA SO 4099

           100,000

14/05/2021

IB VU PHAN NHAT THANH UNG HO CHI NGUYEN THI KIM HUONG , MA SO 4104

           200,000

14/05/2021

UNG HO MA SO 4102 FT21133716709205 GD 939905 - 051321 20: 41: 35

           100,000

14/05/2021

IB NGUYEN THI THANH NHAN NGUYEN THI LIEN UNG HO MA SO:   4103

           100,000

14/05/2021

IB DINH SON KIM GIUP BE NGO THI HA LINH MS4100

       1,000,000

14/05/2021

IB PHAM THI NHAN UNG HO MA SO 4095

           200,000

14/05/2021

IB NGUYEN VAN TOAN UNG HO BAN VAN LUONG MS 4105

             20,000

14/05/2021

IB NGUYEN VAN TOAN UNG HO PHAM THI HUONG MS 4099

             30,000

15/05/2021

IB NGUYEN MINH TUAN PHAM HIEN GIUP MS4092 TAM LONG NHAN AI

       1,000,000

 

TỔNG CỘNG

1,209,492,596

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày 10/5/2021 - 16/05/2021):

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ qua TK VCB của Quỹ Khuyến học Việt Nam từ ngày 10/05/2021 - 16/05/2021

 

B11/05/2021

MBVCB. 1134915522. ung ho ma so 4102 Tran thi lan. CT tu 0451000219899 LE THI HUONG toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

11/05/2021

120782. 110521. 203835. Ma so 4102, Ung ho ba tran thi lan, truomg xuan, phu thanh,tuy an, phu yen FT21132883781430

500,000

11/05/2021

827286. 110521. 164026. Tinh, Thao, Tien ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan 300k

300,000

11/05/2021

120234. 110521. 161114. 4102 TRAN THI LAN-110521-16:12:38 120234

200,000

11/05/2021

975822. 110521. 155224. IBFT Ung ho Ms 4102 ba Tran thi lan

100,000

11/05/2021

829521. 110521. 150611. Chuyen tien ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

1,000,000

11/05/2021

IBVCB. 1133836723. MS 4102 - ba Tran Thi Lan - ung ho ba lan ong binh. CT tu 0541000174256 HO THI HA MAI toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133773283. NGUYEN MINH THAN chuyen tien. CT tu 0731000833971 NGUYEN MINH THAN toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

11/05/2021

715039. 110521. 113054. MS 4102. Giup do hoan canh kho khan gia dinh ba TRAN THI LAN - Phu Yen

300,000

11/05/2021

MBVCB. 1133567425. 4102 ba tran thi lan. CT tu 0021001896889 CHU QUANG PHONG toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

11/05/2021

MBVCB. 1133560280. ma so 4102 Ba Tran Thi Lan. CT tu 0071004159428 TRAN VAN HIEN DIET toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

11/05/2021

135425. 110521. 112922. Ung ho ma so 4102.

500,000

11/05/2021

562504. 110521. 090407. Ung ho Ma so 4102 tran thi lan

500,000

11/05/2021

MBVCB. 1133215175. PHAM XUAN QUY chuyen tien. CT tu 0011000822825 PHAM XUAN QUY toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

11/05/2021

MBVCB. 1133177001. Ung ho ma so 4102 - Tran Thi Lan. CT tu 1018480099 MAN THI NINH toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

11/05/2021

279429. 110521. 083151. 4102 FT21131352756025

100,000

12/05/2021

MBVCB. 1134959412. Ungho MS 4102 ba Tran Thi Lan. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

12/05/2021

MBVCB. 1136449111. UH MS 4102 Ba Tran Thi Lan, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

12/05/2021

332959. 120521. 150642. TRANG CT UNG HO O BINH PHU YEN MS 4102 VA BE DIEU DEN TRUONG CHUC CON HOC THANH TAI

400,000

12/05/2021

MBVCB. 1135492496. Goi giup Ba Tran thi Lan,ma so:4102,tinh Phu Yen. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

1,000,000

12/05/2021

354257. 120521. 083221. Ms 4102 tran thi lan FT21132408204645

100,000

12/05/2021

IBVCB. 1135194054. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0301002855884 PHAM VAN HIEP toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

12/05/2021

959363. 120521. 080124. Ung ho gia dinh ong Binh Chi Thanh Tuy An Phu Yen

100,000

12/05/2021

308228. 120521. 062522. Ma 4102 ba tra thi lan FT21132330419958

200,000

13/05/2021

356619. 130521. 221948. 1 Ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

200,000

13/05/2021

115956. 130521. 220828. Ung ho ma so 4102

200,000

13/05/2021

MBVCB. 1138319454. NGUYEN THI HOA mong 2 bac Binh va bac Lan som co cuoc song tot hon!. CT tu 0711000261575 NGUYEN THI HOA toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

13/05/2021

859285. 130521. 212015. Chuyen tien giup chau Dieu

200,000

13/05/2021

963434. 130521. 211012. Ma so 4102-Ba Tran Thi Lan FT21134232194107

200,000

13/05/2021

938471. 130521. 204221. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; PHAM THI THU HUONG chuyen khoan giup ma so 4102 Ba Tran Thi Lan

500,000

13/05/2021

994170. 130521. 181903. DINH THI TUYET NHU chuyen khoan ung ho gia dinh ba Lan

100,000

13/05/2021

IBVCB. 1137518233. Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

150,000

13/05/2021

654907. 130521. 102536. ba Kachia giup do M s 4102 Ba Tran Thi Lan.

1,500,000

13/05/2021

258914. 130521. 092040. Gui chut cho gia dinh chu FT21133758137914

100,000

13/05/2021

MBVCB. 1136852068. LAM THI HANH chuyen tien. CT tu 0281000409312 LAM THI HANH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

13/05/2021

143499. 130521. 002639. Ung ho ong Binh, ba Lan FT21133048776001

50,000

14/05/2021

911030. 130521. 225320. 4102 ba tran thi lan

200,000

14/05/2021

MBVCB. 1139623988. DUONG THI YEN NHI chuyen tien. CT tu 0651000821215 DUONG THI YEN NHI toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

50,000

14/05/2021

464839. 140521. 162522. NGUYEN THI HONG LIEN chuyen khoan ung ho ma so 4102 ba Tra Thi Lan nuoi em trai

500,000

14/05/2021

627907. 140521. 162142. ung ho ma so 4102

500,000

14/05/2021

530620. 140521. 161535. ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan

200,000

14/05/2021

482782. 140521. 122913. Giup do cho em di hoc cho bac binh va gia dinh bac lan manh khoe

100,000

14/05/2021

MBVCB. 1138948182. KHANH DU UH MA SO 4102 BA TRAN THI LAN. CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

14/05/2021

SHGD:10005073. DD:210514. BO:HUYNH THI KIM CHI. Remark:Ung ho MS 4102 ba Tran Thi Lan

300,000

14/05/2021

002084. 140521. 070150. UH BA TRAN THI LAN MS 4102

200,000

14/05/2021

631810. 140521. 062331. GIUP DO MA SO 4102: BA TRAN THI LAN. -140521-06:25:41 631810

500,000

14/05/2021

MBVCB. 1138439163. Ma so 4102 ba tran thi lan tinh phu yen. CT tu 0421000480487 TRAN THI NGOC HIEU toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

IBVCB. 1141898345. UNG HO MA SO 4106 LE NGUYEN ANH THU. CT tu 0481000085495 DINH THI HOANG THO toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

864250. 150521. 211902. ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141865393. Ma so 4106: em le nguyen anh thu. CT tu 0451000393308 CAO CUONG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

15/05/2021

MBVCB. 1141844360. MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 4106 em ANH THU. CT tu 0451000210037 PHAM THI MINH HUONG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

194131. 150521. 204914. Ung ho cho ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

200,000

15/05/2021

818647. 150521. 204502. 4106 FT21137090091402

100,000

15/05/2021

788616. 150521. 201150. Ung ho ma so 4106. Em Le Nguyen Anh Thu FT21137048012550

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141758446. DAO VAN DAI chuyen tien ung ho ms4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

2,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141753433. NGUYEN VAN DUONG chuyen tien. CT tu 0351000839655 NGUYEN VAN DUONG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

15/05/2021

766384. 150521. 194707. Ung ho MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21137331989054

300,000

15/05/2021

MBVCB. 1141681312. Ung ho Ms 4106. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

300,000

15/05/2021

786632. 150521. 175902. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; NGUYEN HONG LAM chuyen khoan

50,000

15/05/2021

MBVCB. 1141530867. Ma so 4106 - Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0071005227075 NGUYEN HUU THANH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141461053. Ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0491001839842 PHAM THI THU HIEN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

IBVCB. 1141447324. NGUYEN TAN HAI chuyen khoan ung ho Em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0081000224895 NGUYEN TAN HAI toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

416079. 150521. 164336. 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141380634. LE THI TRANG chuyen tien giup 4106 le nguyen anh thu - quang binh . CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

MBVCB. 1141370929. Cao Thi Thuy ho tro Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu. . CT tu 0331000453032 CAO THI THUY toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

10,000,000

15/05/2021

772728. 150521. 161933. chuyen khoan ung ho e Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

100,000

15/05/2021

148156. 150521. 161642. ung ho Ma so 4106 (Em Le Nguyen Anh Thu)

1,000,000

15/05/2021

544199. 150521. 161245. Ung ho ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu FT21135698000741

200,000

15/05/2021

IBVCB. 1141352857. NGUYEN VINH THINH mong muon giup do mot phan cho 3 chi em Le Nguyen Anh Thu (MS: 4106), co gang len!!!. CT tu 0281000505558 NGUYEN VINH THINH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

383421. 150521. 160440. MS 4106 em Le Nguyen Anh Thu

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141334193. NGUYEN THI THUY UNG HO LE NGUYEN ANH THU. CT tu 0141000825546 NGUYEN THI THUY toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

2,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1141276014. Ung ho ma so 4106. CT tu 0021000319988 TRAN QUANG VIET toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1141274427. Ung ho ma so 4106- Anh Thu. CT tu 0031000226391 VU THI LUYEN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

15/05/2021

IBVCB. 1141264707. Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0031000225743 LE MINH QUYEN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

989791. 150521. 151641. 4106 em Le Nguyen Anh Thu

500,000

15/05/2021

338703. 150521. 151143. ma so: 4106, Le nguyen anh thu

100,000

15/05/2021

350502. 150521. 135502. giup gia dinh ba Tran Thi Lan (chi ong Binh) o phu yen.

200,000

15/05/2021

112629. 150521. 131423. Ung ho em Le Nguyen Anh Thu ma so 4106 tinh Quang Binh

200,000

15/05/2021

356796. 150521. 124617. ma so 4106 FT21135006046514

100,000

15/05/2021

850326. 150521. 120350. ung ho em Le Nguyen Anh Thu.   MS 4106

100,000

15/05/2021

268006. 150521. 111343. Bs Minh ung ho ma so 4106 le nguyen anh Thu thon 1 xa nghia ninh tp dong hoi FT21135094197810

1,000,000

15/05/2021

244287. 150521. 110033. NGUYEN KHANH TINH Tuyen Quang chuyen tien cho em Le Nguyen Anh Thu; tinh Quang Binh; MS 4106

1,000,000

15/05/2021

732114. 150521. 100605. ong Tu Van giup do Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu

3,000,000

15/05/2021

698135. 150521. 092919. Chuyen tien ma so 4106 .   em le nguyen anh thu

100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140657109. NGUYEN MANH LINH ung ho em Thu Ms 4106. CT tu 0451000223211 NGUYEN MANH LINH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

000878. 150521. 085748. Ma so 4106 - Em Le Nguyen Anh Thu

200,000

15/05/2021

659225. 150521. 084938. ung ho Ma 4106 Le Nguyen Anh Thu

100,000

15/05/2021

MBVCB. 1140551912. Ung ho em Le Nguyen Anh Thu ms 4106. CT tu 0961000000604 NGUYEN VAN DAT toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140534072. Ung ho em Le Nguyen Anh Thu, ma so 4106, bao Dan Tri. CT tu 0181001220599 HA TRUNG HAI toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

367021. 150521. 080011. Vietcombank; 1020856912; VUONG QUOC HOAN transfers ungr ho em Thu

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140488776. CT Ung Ho - 4106 Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0541000289888 TA VIET THO toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

1,000,000

15/05/2021

MBVCB. 1140470441. MS 4106. CT tu 0211000418551 NGUYEN HUU THIEN toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

15/05/2021

MBVCB. 1140467710. VU THI OANH CA chuyen tien ung ho ma so 4106( Le Nguyen Anh Thu, Thon 1, Nghia Ninh, Dong Hoi, Quang Binh). CT tu 0951004191036 VU THI OANH CA toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

15/05/2021

599200. 150521. 065925. 4106 em nguyen anh thu

200,000

15/05/2021

002416. 150521. 061141. Ung ho chau Le Nguyen Anh Thu ma so 4106

100,000

16/05/2021

928192. 150521. 235508. Ung ho 4106 le nguyen anh thu FT21137874028685

300,000

16/05/2021

924277. 150521. 234120. 4106 FT21137845505877

300,000

16/05/2021

MBVCB. 1141997520. ANH KHOI ung ho MS 4106. CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

100,000

16/05/2021

906357. 150521. 224513. Chuyen tien ung ho e Le Nguyen Anh Thu

500,000

16/05/2021

MBVCB. 1141969832. Uh ms 4106. CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

500,000

16/05/2021

MBVCB. 1143284350. Minh Thanh ung ho Le Nguyen Anh Thu. MS: 4106. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

16/05/2021

MBVCB. 1143284937. ung ho ma so 4106 le nguyen anh thu. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

400,000

16/05/2021

449768. 160521. 184747. Ma so 4106 Le Nguyen Anh Thu Quang Binh FT21137091245026

100,000

16/05/2021

896469. 160521. 165651. Vu Dong Vy ung ho 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

500,000

16/05/2021

MBVCB. 1142891893. Ms 4106 Le Nguyen Anh Thu, thon 1, xa Nghia Ninh, Dong Hoi, Quang Binh. CT tu 0071000759156 LE QUANG HAO toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

1,000,000

16/05/2021

097421. 160521. 142412. MS 4106 EM LE NGUYEN ANH THU-160521-14:23:58 097421

1,000,000

16/05/2021

793649. 160521. 091545. Ma so 4106: Em Le Nguyen Anh Thu

100,000

16/05/2021

222674. 160521. 055027. ung ho 4106 Le Nguyen Anh Thu thon 1; xa Nghia Ninh; dong hoi;   quang binh

200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142086669. NGUYEN ANH DUC chuyen tien. CT tu 0801000241480 NGUYEN ANH DUC toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

16/05/2021

MBVCB. 1142032725. 4106. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1020856912 quy khuyen hoc viet nam

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua TK Ngân hàng TMCP Quân đội của Quỹ Khuyến học Việt Nam từ ngày 10/05/2021 - 16/05/2021

 

10/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100

400,000

10/5/2021

VU QUOC HUNG ủng hộ Mã số 4100

200,000

10/5/2021

Bà Kachia ủng hộ Mã số 4100

1,500,000

10/5/2021

Ông TU VAN ủng hộ Mã số 4098

2,000,000

10/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100

50,000

11/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4098

1,000,000

11/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100

200,000

12/5/2021

TRAN HUE CHI ủng hộ Mã số 4098

1,000,000

12/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100 Ủng hộ em Hà Linh

200,000

12/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4098 Ủng hộ bé Tuan Tai

200,000

12/5/2021

TRANG CT GIUP DO HOÀN CANH 4100

300,000

12/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100 Ủng hộ ong Ngo Van Thi

300,000

13/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100 Ủng hộ em Hà Linh

50,000

13/5/2021

Ban đọc ủng hộ Mã số 4100 Ủng hộ em Hà Linh

200,000

13/5/2021

DANG UY KHOI CAC TRUONG DH CD ung ho Mã số 4098 chị Hoang Thi Tuyet

500,000

15/5/2021

TRAN QUANG VIET ủng hộ mã số 4100

200,000

15/5/2021

Bạn đọc ủng hộ mã số 4100 ÔNG Ngo Van Thi

200,000

 

TỔNG CỘNG

58,700,000

Đang được quan tâm