1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 8

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,551,720,088 đồng.

 Chi tiết danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí từ ngày 16/8 - 22/8:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16/08/2021

921268. 150821. 235910. ma so 4188 chi Pham Thi Tham

           500,000

16/08/2021

569827. 150821. 235700. Ung ho ma so 4193, tran cong nha. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21228701855040

       2,000,000

16/08/2021

567405. 150821. 234747. Ung ho ma so 4194, dinh thi minh trang. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21228650400036

       2,000,000

16/08/2021

293352. 150821. 234721. Uh ms 4103 trieu trai tim mot y chi

           200,000

16/08/2021

783594. 150821. 234325. Ma so 4188 Ung ho chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

561747. 150821. 232846. Ung ho ms 4188 chi Phan Thi Tham FT21228406317023

       1,000,000

16/08/2021

973771. 150821. 231223. Ms 4194 Em Dinh Thi Minh Trang

      1,000,000

16/08/2021

555341. 150821. 231025. Nghiem Minh Khang UH ma so 4194 FT21228721682734

             50,000

16/08/2021

554704. 150821. 230845. Nghiem Minh Khang UH ma so 4193 FT21228861526370

           100,000

16/08/2021

554052. 150821. 230655. Be Thao An uh ms 4192 FT21228500832520

           280,000

16/08/2021

MBVCB. 1305545709. Ma so 4118: Chi Pham Thi Tham. CT tu 0451000477080 PHAM HUY HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

811092. 160821. 222801. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4195

           200,000

16/08/2021

534526. 160821. 222417. Ung ho ma so 4195 chi dao thi hue FT21229388360103

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307612877. Ma so: 4191 Tran Thi Hoa. Dia chi:   thon 6, Huong Lam, Huong Khe,   Ha Tinh. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

420900. 160821. 221617. Vietcombank; 1017378606; MS 4193 UH Tran Cong Nha

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307603963. Ma so 4195. Dao thi Hue. Dia chi:   Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

526305. 160821. 221026. Nho dantri gui den ma so 4195 FT21229407225016

           200,000

16/08/2021

296170. 160821. 220302. ung ho chi dao thi hue ma so 4195

           100,000

16/08/2021

063487. 160821. 215034. ung ho chi Dao Thi Hue MS 4195

           400,000

16/08/2021

511199. 160821. 214834. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien FT21229650051664

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307568166. ma so 4194 - em Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

508528. 160821. 214505. 4195. Dao thi hue FT21229010259993

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307563257. Gui Chi Dao Thi Hue. CT tu 0351000719109 CHU THE CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

796332. 160821. 214412. tu thien ma so 4195 Dai Thi Hue

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307561876. ma so 4193 - anh Tran Cong Nha. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307556186. Ma so 4195: ?Dao Thi Hue. CT tu 0611000186899 VU QUOC AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

IBVCB. 1307537510. Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             15,000

16/08/2021

118904. 160821. 212730. Ung ho chi Dao Thi Hue , xa dong lo, hiep hoa, bac giang

           100,000

16/08/2021

494938. 160821. 212726. Ung ho benh nhan xom chay than ma so 4192 FT21229902483647

           700,000

16/08/2021

MBVCB. 1307532725. MS 4195. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307526166. ms 4195 dao thi hue. CT tu 0451001344979 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

16/08/2021

132345. 160821. 211807. Ung ho Ma so 4193. Anh Tran Cong Nha. FB Katie Hoang. 0901957207.

           300,000

16/08/2021

470885. 160821. 210016. 4192 - xom chay than FT21229650873960

       1,000,000

16/08/2021

466042. 160821. 205510. Ung ho Ms 4195 chi dao thi hue 2 con benh FT21229846894148

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307467718. 4192 -   ung ho Xom chay than. CT tu 0611001462837 NGUYEN DO THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

429040. 160821. 204208. ung ho a Nha 4193

           200,000

16/08/2021

765460. 160821. 203911. ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue,   chuc me con chi som vuot qua kho khan

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1307447713. ung ho MS 4195 - dao thi hue. CT tu 0931004186266 VU THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

284254. 160821. 202922. ung ho anh TRAN CONG NHA MS 4193

       1,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1307426417. TUONG THI LY chuyen tien ung ho ma so 4195,   chi Dao Thi Hue, mong 2 be nhan duoc nhieu su ho tro de chua khoi benh . CT tu 0561003772477 TUONG THI LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307422284. Ung ho ma so 4195 DAO THI HUE. CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307422009. ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue. CT tu 0121000665258 NGUYEN HOANG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307414079. Ma so 4192 Benh nhan Xom chay than. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307411242. Ma so 4193?Anh Tran Cong Nha. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307408181. Ma so 4194 Em Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307405180. Ma so 4195?Chi Dao Thi Hue. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307382222. ung ho ms 4181. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307348679. Ms 4193: Anh Tran Cong Nha. CT tu 0381003187385 NGUYEN THI KIM SUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/08/2021

MBVCB. 1307346439. DUONG HAI HA ung ho ma 4103 Trieu trai tim mot y chi. CT tu 0611001435958 DUONG THI HAI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

16/08/2021

192900. 160821. 194045. Ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue Dia chi Thon Dong Lo, xa Dong Lo,   huyen Hiep Hoa, tinh Bac gian

           500,000

16/08/2021

290910. 160821. 192201. NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ms 4195 dao thi hue

       1,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1307283601. Ma so 4195: chi dao thi hue. CT tu 0341007098470 DINH QUANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

205126. 160821. 191114. Ma so 4194 Anh Tran Cong Nha

           200,000

16/08/2021

357256. 160821. 190622. Ma so 4195 dao thi hue FT21228360293900

           500,000

16/08/2021

556961. 160821. 184920. Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

335108. 160821. 184556. Ung ho ma so 4195 chuc 2 chau som khoe FT21228043403000

           200,000

16/08/2021

328847. 160821. 184031. Ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue FT21228054996493

           200,000

16/08/2021

012364. 160821. 183950. ung ho anh Tran Cong Nha

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307190071. 4195: Dao Thi Hue. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

008482. 160821. 182702. ung ho manh doi bat ganh MS4195 Dao Thi Hue Bac Giang

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1307178487. Ms 4195. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

16/08/2021

MBVCB. 1307163686. NGUYEN THI PHUONG DUNG ung ho MS 4195 Dao Thi Hue . CT tu 0491000038787 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307149158. NGUYEN THANH BINH chuyen tien ung ho chi Hue . ma so 4195. CT tu 0711000271893 NGUYEN THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

981803. 160821. 180544. MS 4192 - 160821 - 18: 05: 36 981803

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307119725. LE THI MINH HIEU chuyen tien ung ho ma so 4195. CT tu 0561000591239 LE THI MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

276493. 160821. 175002. Thai Hong Ha ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21228586120300

           200,000

16/08/2021

552601. 160821. 174344. Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

       1,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1307070195. Ma so 4195. CT tu 0381000371986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1307052985. NGUYEN THUY ANH chuyen tien giup chij Dao thi Hue me chau Anh va Do. Cam on. CT tu 0011002640975 NGUYEN THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

247959. 160821. 172638. Ung ho MS 4195 FT21228344012643

          100,000

16/08/2021

705291. 160821. 172519. Ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

092757. 160821. 172514. xin gui chi Dao Thi Hue Ma so 4195

           500,000

16/08/2021

237028. 160821. 171802. Ung ho chi Dao Thi Hue va 2 con -   Ma so 4195 FT21228027766130

           500,000

16/08/2021

369269. 160821. 171218. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306991372. Dao thi Hue. CT tu 0021000604006 DANG QUANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

218593. 160821. 170400. Ung ho c Dao Thi Hue, ma so 4195 FT21228102329771

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306988918. Ung ho MS4195. CT tu 0031000302303 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306985225. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0491008668888 BUI THI HONG HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306982371. Tran van Nha. CT tu 0021000604006 DANG QUANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

633318. 160821. 170023. Ung ho ma so 4192

       1,000,000

16/08/2021

211078. 160821. 165821. Ung ho ma 4195 FT21228314214310

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306973574. NGUYEN SON HAI ung ho c Hue, Bac Giang. CT tu 0361006999999 NGUYEN SON HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

627478. 160821. 165240. Le Hong Nhung -   Ung ho ma so 4195

       1,000,000

16/08/2021

IBVCB. 1306956853. 4195 C Dao Thi Hue Do lo Hiep Hoa Bac GIang. CT tu 0011004232527 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/08/2021

199985. 160821. 165006. Ung ho cho ong TRAN CONG NHA   - ma so 4193. Mong so tien duoc chuyen den cho ong. FT21228349738775

           200,000

16/08/2021

972975. 160821. 164504. Ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306937736. Ung ho ma so 4178; 4187; 4188;   4191; 4195 muc Hoan canh tren bao Dan Tri. Moi ma 500. 000 dong. CT tu 0081000516003 VO THI THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,500,000

16/08/2021

181566. 160821. 163636. Ung ho c Dao Thi Hue, ma so 4195, Dong Lo, Hiep Hoa,   Bac Giang. Chuc 3 me con manh me vuot qua nghich canh FT21228075832261

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306911969. DUONG THONG TIN chuyen tien chij HUE ma so 4195. CT tu 0611000182231 DUONG THONG TIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306896006. PHAM VAN TUYEN chuyen tien ung ho me con chi Dao Thi Hue, dia chi:   Dong Lo, Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0481000831573 PHAM VAN TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306892177. Ma so 4195, Dao Thi Hue, Bac Giang. CT tu 9982249446 DONG DUY TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306890901. Ung ho ma so 4195. CT tu 0591000222666 LE THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306882294. ung ho ma so 4195. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306877714. Ma so 4179 Le Thi Nam. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

731019. 160821. 161926. GIUP DO CHI HUE O HIEP HOA BAC GIANG

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306863579. Ma so 4195 Dao Thi Hue. CT tu 0011002050933 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306861554. Ma so 4188: chi Pham Thi Tham. CT tu 0181003434877 VO ANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

150263. 160821. 161350. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21228544227014

           100,000

16/08/2021

258563. 160821. 160913. ung ho ma so 4195

          300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306839700. Ma so 4195. CT tu 0021000438313 HOANG THI HOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1306831347. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue??Dia chi: Thon Dong Lo, xa Dong Lo,   huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

815664. 160821. 160128. IBFT ung ho ma so 4195

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306819145. chuyen tien MS 4195 - chi Dao Thi Hue. CT tu 0271000644074 DINH THI NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

895590. 160821. 155604. 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

953174. 160821. 155545. Ma so 4188 chi Pham Thi Tham

           50,000

16/08/2021

125327. 160821. 155536. Hoang Nguyen Ha An ung ho ma so 4195 chi Dao thi Hue FT21228170224197

           300,000

16/08/2021

952547. 160821. 155407. Ma so 4195 chi Dao Thi Hue

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306801286. Ung ho benh nhan ma so 4195 Dao Thi Hue. CT tu 0991000011771 MAI CHI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

117607. 160821. 154959. Ung ho me con chi dao thi hue.   FT21228638002924

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306775774. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4195. CT tu 0541000191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

IBVCB. 1306773810. Ung ho ma so 4188: chi Pham Thi Tham. CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306765314. Ung ho MS 4063. CT tu 0621000392897 HO LE VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

101573. 160821. 153755. Ung ho Dao Thi Hue, ma so 4195 FT21228542074061

       1,000,000

16/08/2021

099995. 160821. 153644. Giup do moi ma so 100k 4182 4187 4188 4191 4193 4195 FT21228638049121

           600,000

16/08/2021

097439. 160821. 153447. Ung ho MS 4195 FT21228720299450

          100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306753788. TRAN THI TUYET LE chuyen tien ung ho anh Tran Cong Nha ma so 4193. CT tu 0281000873253 TRAN THI TUYET LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

094893. 160821. 153247. Ung ho ma so 4181 y bac si tuyen dau FT21228475638672

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306748000. ung ho chi Hue - MS 4195   - chuc hai chau mau khoe. CT tu 0721000591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

091711. 160821. 153020. Ung ho anh Tran Cong Nha ma so 4193 FT21228451458866

           200,000

16/08/2021

087898. 160821. 152726. Ung ho ma so 4192 xom chay than FT21228716300400

           500,000

16/08/2021

528683. 160821. 152152. Gd anh chi Tat Bay UH ms 4195 Dao thi hue

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306702475. MS 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

16/08/2021

217176. 160821. 151355. NGUYEN THI LIEN CHI Chuyen tien ung ho ma benh nhan4195 chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306696075. ung ho ma so 4178. CT tu 1019417426 TRAN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

639029. 160821. 150757. linh ung ho ma so 4193

       1,000,000

16/08/2021

SHGD: 10013340. DD: 210816. BO: NGUYEN XUAN TAO. Remark: 4195   - ung ho Dao Thi Hue tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           300,000

16/08/2021

Sender: 79334001. DD: 160821. SHGD: 10002969. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO CAC MS 4187; 4198;   4191; 4193; 4194 MOI MS 300K (   VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,500,000

16/08/2021

Sender: 79334001. DD: 160821. SHGD: 10002278. BO: LUONG DUC TOAN0899118. UNG HO MA SO 4193: ANH TRAN CONG NHA (   VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

             80,000

16/08/2021

266827. 160821. 150351. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4195

           100,000

16/08/2021

125618. 160821. 150346. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4189 chuong trinh Van bua com nghia tinh

           200,000

16/08/2021

055153. 160821. 150122. Vi Anh Minh Duong ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue tinh Bac Giang FT21228508905403

           250,000

16/08/2021

053258. 160821. 145948. Ma so 4193 Anh Tran Cong Nha FT21228762092184

           200,000

16/08/2021

052672. 160821. 145919. Tran Van Tuong ung ho MS 4195 FT21228980818307

           200,000

16/08/2021

619954. 160821. 145646. ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021

Sender: 79334001. DD: 160821. SHGD: 10004048. BO: NGO VAN THU1890352. TANG CHI DAO THI HUE BAC GIANG MA SO 4195 ( VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

16/08/2021

Sender: 79334001. DD: 160821. SHGD: 10003171. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO MS 4192 (   VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       1,000,000

16/08/2021

360978. 160821. 144848. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

             50,000

16/08/2021

038481. 160821. 144711. Ung ho tam long nhan ai, ma so 4195 FT21228980778635

           200,000

16/08/2021

033956. 160821. 144302. Ung ho MS 4195 gia dinh chi Dao Thi Hue, Thon Dong lo Xa Dong Lo Huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang FT21228313810318

           500,000

16/08/2021

210131. 160821. 142836. ung ho ma so 4195 chi dao thi hue

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306587258. Ung ho dao thi hue. CT tu 0911000004672 NGUYEN THI HONG NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

012561. 160821. 142252. ung ho benh nhan xom chay than 4192 FT21228069710890

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306579007. Chau Tam Anh ung ho chi Dao Thi Hue   - 4195. CT tu 0021001340936 NGO THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

SHGD: 10037049. DD: 210816. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4195 Dao Thi Hue

         100,000

16/08/2021

IBVCB. 1306576710. ung ho ma so 4192 4193 4195. CT tu 0011003680620 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           600,000

16/08/2021

453411. 160821. 141758. NGO THI BICH NGOC ung ho MS4195 4165 4149

          300,000

16/08/2021

907466. 160821. 141649. SANHSEACO GUI MS 4195 - 160821 - 14: 16: 40 907466

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306561218. 4191: Tran Thi Hoa. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306559949. 4192: Xom chay than. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

998158. 160821. 140852. Ung ho ma so 4195 FT21228030204082

       1,000,000

16/08/2021

914605. 160821. 140757. Ung ho anh Tran Cong Nha ma so 4193

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306547625. 4192 xom chay than. CT tu 0071000896556 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/08/2021

SHGD: 10000643. DD: 210816. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4195: CHI DAO THI HUE DIA CHI: THON DONG LO, XA DONG LO,   HUYEN HIEP HOA, TINH BAC GIANG DIEN THOAI: 0378419380

           100,000

16/08/2021

528657. 160821. 140321. Ung ho tu thien ma so 4195

           500,000

16/08/2021

989894. 160821. 140015. Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham FT21228600024710

           100,000

16/08/2021

912232. 160821. 135951. MS 4194 em Dinh Thi Minh Trang

           100,000

16/08/2021

911929. 160821. 135841. MS 4193 anh Tran Cong Nha

         100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306532917. Ma so 4188: chi Pham Thi Tham. CT tu 1021294564 CAO THE TRUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306529700. Ung ho ban Tran Cong Nha, ma so: 4193. CT tu 0611001618088 LUONG THI LAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

911580. 160821. 135720. MS 4192 benh nhan Xom chay than

           100,000

16/08/2021

219541. 160821. 135615. ung ho MS 4195

           100,000

16/08/2021

911253. 160821. 135614. MS 4103 Trieu trai tim Mot y chi

           100,000

16/08/2021

IBVCB. 1306525677. ung ho hc 4194, 4195. moi hc 100000 dong. CT tu 0071000809667 NGUYEN THI QUYNH AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306525820. LUONG THI VAN NGA ung ho em Pham Thi Thuan   - MS 4186 - 0989745363. CT tu 0011002431467 LUONG THI VAN NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/08/2021

910576. 160821. 135359. MS 4191 chi Tran Thi Hoa

           100,000

16/08/2021

837198. 160821. 135648. ma so 4195 Dao Thi Hue thon Dong Lo xa Dong Lo Hiep Hoa Bac Giang

           250,000

16/08/2021

981666. 160821. 135128. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue Bac Giang FT21228240035436

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306508282. ma so 4195. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/08/2021

974850. 160821. 134354. Nguyen Chau Anh, xa Cong Hoa, Quoc Oai, Ha Noi ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue thon Dong Lo, xa Dong Lo, Hiep Hoa, Bac Giang FT21228444411039

           150,000

16/08/2021

181796. 160821. 134221. Ung ho ma 4195

           300,000

16/08/2021

091277. 160821. 133657. ung hon ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306490345. gui chi DAO THI HUE ( MS:   4195). CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

193341. 160821. 133428. Ung ho 4195 dao thi hue

       1,000,000

16/08/2021

968843. 160821. 132902. ung ho chi Dao Thi Que o Bac Giang.   ma so 4195

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1306470021. TRAN ANH KHOA chuyen khoan. CT tu 0251001779685 TRAN ANH KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

16/08/2021

019768. 160821. 132342. Ma so 4188 chi Pham Thi Tham

         200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306467728. Ldphuong ck ung ho ma 4195 Chi Dao Thi Hue. CT tu 0021000623802 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/08/2021

892346. 160821. 132113. UNG HO MA SO 4188. CHI PHAM THI THAM. CHUC GIA DIN MAU KHOE - 160821 - 13: 20: 35 892346

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306458242. 4188. CT tu 0051000540357 VO THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

622316. 160821. 131723. Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           200,000

16/08/2021

901205. 160821. 131644. Ung ho ma so 4186 em Pham thi Thuan

           200,000

16/08/2021

251566. 160821. 131451. cua it long nhieu; chuc gia dinh manh khoe

           500,000

16/08/2021

615545. 160821. 131141. Chuyen tien tu ViettelPay

           200,000

16/08/2021

250034. 160821. 131059. gia dinh mau manh khoe a

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306439118. Ma so 4188: pham thi tham. CT tu 0711000218897 VO KHAC HOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

162964. 160821. 130645. UNG HO MS 4195 CHI DAO THI HUE CHUC 2 CHAU KHOE MANH

       1,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1306437577. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4195: chi Dao Thi Hue. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306437879. TRUONG THANH CAM ho tro ma so 4195 DAO THI HUE. thon Dong Lo. huyen Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0011000627193 TRUONG THANH CAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           700,000

16/08/2021

MBVCB. 1306424125. Ung ho ma so 4195, chi Dao Thi Hue. CT tu 0011000888999 PHAM CUONG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306399060. ms 4195 uh chi Dao Thi Hue. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306388683. M s 4188: Ch Phm Th Thm. CT tu 0511000471320 TRAN NGOC HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

16/08/2021

572846. 160821. 123801. Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           200,000

16/08/2021

215718. 160821. 123627. TON HANG UNG HO MS 4195 DAO THI HUE

           200,000

16/08/2021

358007. 160821. 122755. UH 4195 chi Hue

           300,000

16/08/2021

091966. 160821. 122733. Ung ho bao Dan tri - MS 4195 Chi Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306359372. Ung ho ma so 4181 Van bua com nghia tinh. CT tu 0611001894757 DINH THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

901382. 160821. 122022. Vu Thi Nguyet - HN - Ung ho MS 4195 FT21228849130349

             50,000

16/08/2021

266517. 160821. 121918. Ung ho TLNA ma so 4195 chi Dao Thi Hue

       1,000,000

16/08/2021

897964. 160821. 121650. UNG HO MS4188 - PHAM THI THAM FT21228175686243

           300,000

16/08/2021

891912. 160821. 121043. Ma so 4194 mong em hoc that tot va Dat duoc giac mo cua minh FT21228342938511

           150,000

16/08/2021

MBVCB. 1306328557. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4195. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1306322566. Ung ho ma so 4193. CT tu 0121000695615 PHAN VAN KHAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

16/08/2021

SHGD: 10006692. DD: 210816. BO: TRAN XUAN TIEN. Remark:   ( CKRmNo: 130621081673093)Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue ( NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG - )

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1306311285. UNG HO MA SO 4195 CHI HUE. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

16/08/2021

MBVCB. 1306286092. Ma so 4195 DAO THI HUE. CT tu 0021000562612 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306279785. Ung ho. CT tu 0961000015359 VU THI NGOC QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1306279042. Ma so 4195. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306280066. Ung ho MS 4195. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306274518. Ma so 4195. CT tu 0851000018315 TRAN MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

SHGD: 10004205. DD: 210816. BO: NGUYEN HONG DIEU LY. Remark: Ung ho cho anh Tran Cong Nha ma so4193 dang dieu tri tai Vien HuyetHoc va Truyen Mau Trung Uong

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306270326. xin duoc ung ho chut it cho ma so 4195. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

045114. 160821. 113755. ung ho chi Dao Thi Hue so 4195

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306257980. Ma so 4195, Chi Dao Thi Hue, Xa Dong Lo, Huyen Hoa Hiep, Tinh Bac Giang. CT tu 0181003659870 LE PHI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

873229. 160821. 113605. Ung ho Ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021

042178. 160821. 113508. Ma so 4185 Chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1306245979. LE THU OANH giup do chi Dao Thi Hue ma so 4195. CT tu 0021001663667 LE THU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

849064. 160821. 113105. Ung ho ma so 4195 FT21228074800007

           200,000

16/08/2021

845028. 160821. 112735. MS 4195 chi Dao Thi Hue 0378419380 FT21228638059220

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306229453. TRAN THI MAI chuyen tien ung ho ma 4195. CT tu 0521000707435 TRAN THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

840108. 160821. 112324. Ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195 FT21228473602405

           200,000

16/08/2021

785696. 160821. 112031. Ung ho ma so 4195

           300,000

16/08/2021

833515. 160821. 111735. E thinh ung ho 4195 FT21228742660432

           300,000

16/08/2021

440246. 160821. 111633. giup do ms 4195 chi dao thi hue

           200,000

16/08/2021

243703. 160821. 111443. GUI TRAN CONG NHA MA SO 4193

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306195570. BUI MINH DUC chuyen tien. CT tu 0491000060212 BUI MINH DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

903420. 160821. 111027. Nong Nguyet Van uh ms 4195 chi Hue

           200,000

16/08/2021

SHGD: 10000346. DD: 210816. BO: tran duc son. Remark: ung ho ma so 4193: anh tran cong nha

           200,000

16/08/2021

817239. 160821. 110326. Ung ho Ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21228443913736

           200,000

16/08/2021

166595. 160821. 110230. Ms: 4195. Ung ho me con chi Dao Thi Hue

             50,000

16/08/2021

SHGD: 10007086. DD: 210816. BO: NGUYEN THI QUY. Remark: ung ho chi Dao thi Hue tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       1,000,000

16/08/2021

812750. 160821. 105937. Ung ho Dao Thi Hue 4195 FT21228599689102

           200,000

16/08/2021

141891. 160821. 105750. Doan Thanh Tu dt 0983O62911 ung ho ma so 4195, chi Dao Thi Hue, Dong Lo,   Hiep Hoa, Bac Giang, dt 03

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306155602. ung ho MS4195. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306153912. ung ho ms 4195. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1306152224. Ung ho chi Hue, ma so 4195. CT tu 0021000337250 DO QUANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

16/08/2021

MBVCB. 1306136117. Ma So 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0071000973457 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1306133245. NGUYEN BICH DUNG ung ho ma so 4195 - Dao Thi Hue. CT tu 0011000065612 NGUYEN BICH DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306131223. Ma So 4188 Chi Pham Thi Tham. CT tu 0531002474141 NGUYEN HO NGOC THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/08/2021

853582. 160821. 104159. Chuyen ung ho chi Dao Thi ma so 4195

           200,000

16/08/2021

361293. 160821. 103630. Ms 4177 250k ms 4176 250k

           500,000

16/08/2021

200649. 160821. 103557. Ung ho Ma so 4194 ( Dinh Thi Minh Trang)

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306088551. UNG HO MS: 4194 - EM DINH THI MINH TRANG (   HUYEN DUC THO - HA TINH). CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306088347. Ma so 4188. CT tu 0491000054571 NGUYEN VAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306086402. ung ho ma so 4194 va 4195 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

16/08/2021

200591. 160821. 103318. Ung ho Ma so 4187 ( Nguyen Thi Hoi)

           100,000

16/08/2021

200481. 160821. 102810. Ung ho Ma so 4195 ( Dao Thi Hue)

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306066091. Ma So 4188 chi Pham Thi Tham. CT tu 0531002515018 LE DINH VAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

200410. 160821. 102141. ung ho chi dao thi hue ms 4195

       1,000,000

16/08/2021

318936. 160821. 101650. TRINH HUYNH QUAN chuyen khoan ung ho Ma so 4195

           150,000

16/08/2021

SHGD: 10028525. DD: 210816. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4195

           300,000

16/08/2021

214075. 160821. 101033. UNG HO MA SO 4195 C HUE. MONG CAC CHAU NHANH KHOE

           200,000

16/08/2021

0200970 423081610 101720217 ba0961266. 70790. 101011. ma so 4188 chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1306027237. Ung ho ma so 4188 chi Pham Thi Tham. CT tu 0491000023548 NGUYEN VAN THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306026866. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4195 chi Hue. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

072795. 160821. 100718. ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021

002526. 160821. 100115. Ma so 4188 chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

742439. 160821. 100050. Ung ho ms 4188 chi pham thi tham FT21228980804816

           100,000

16/08/2021

690505. 160821. 095957. Chuyen tien ma so 4195 dao thi hue

           200,000

16/08/2021

741589. 160821. 100005. Ma so 4188. Chi pham thi tham FT21228599464795

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306000649. Ung ho Ma so 4188 chi Pham Thi Tham. CT tu 0181003444561 TRAN MINH PHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

736578. 160821. 095541. Gui tang chi Dao Thi Hue xa Dong Lo Hiep Hoa Bac Giang FT21228430749677

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1305991779. Ung ho a Trieu Van Chinh, ma so 4156. CT tu 0451001488925 BUI THI HAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1305987755. ung ho ma so 4195 chi Dao thi hue. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10026251. DD: 210816. BO: PHAM THI HANH. Remark: PHAM THI HANH UNG HO MA SO 4195

           100,000

16/08/2021

170828. 160821. 095013. ung ho ma so 4195

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10025405. DD: 210816. BO: VU THI KIM. Remark: Ms 4189

       5,000,000

16/08/2021

265633. 160821. 094933. UH ms 4195 Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10025348. DD: 210816. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4193 Anh Tran Cong Nha -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

16/08/2021

069924. 160821. 094839. Ung ho MS 4195

           200,000

16/08/2021

724892. 160821. 094517. MS 4195 Chi Dao Thi Hue FT21228860359872

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10021687. DD: 210816. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4193 Tran Cong Nha

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1305953909. Ung ho ma so 4195, chi Dao Thi Hue. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

143398. 160821. 093227. MS 4103 Trieu Trai Tim Mot Y Chi

           100,000

16/08/2021

035900. 160821. 093143. em Tran Thi Hong Phuong ung ho ma so 4192 la Benh nhan Xom chay than

           700,000

16/08/2021

920934. 160821. 093047. PHAM THI HONG NHI chuyen tien

           500,000

16/08/2021

828979. 160821. 093145. ma so 4195 chi Dao Thi Hue chuc 2 con chi mau khoi benh

           200,000

16/08/2021

142102. 160821. 092703. ung ho MS 4195

           100,000

16/08/2021

141903. 160821. 092615. ung ho MS 4193

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10018122. DD: 210816. BO: NGUYEN VAN HUNG. Remark: Ung ho ms 4193

           300,000

16/08/2021

Sender: 48304001. DD: 160821. SHGD: 10000019. BO: BUI THI THU VAN. MA SO 4181: CHUONG TRINH . VAN BUA COM NGHIA TINH. . TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1305915917. ung ho ma so 4194. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10025713. DD: 210816. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1305913894. Ung ho MS4195 - Chi Dao Thi Hue. CT tu 0491000073862 DOAN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

138680. 160821. 092031. MS 4195. CHI DAO THI HUE

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10021608. DD: 210816. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4194 Dinh Thi Minh Trang

           100,000

16/08/2021

321620. 160821. 091506. ung ho chi Dao Thi Hue - ma so 4195. From Phuong Nhi, TP Hue

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1305896673. NGUYEN THI NGOAN chuyen tien ung ho ma so 4195 :   chi Dao Thi Hue. CT tu 0021002035352 NGUYEN THI NGOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

692108. 160821. 091345. Ong Tu Van giup cho ms 4195 chi Dao thi Hue FT21228880325640

     10,000,000

16/08/2021

691904. 160821. 091333. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21228175005006

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10006648. DD: 210816. BO: PHAM THI THU HUONG. Remark: IBCT UNG HO CHI DAO THI HUE, MA SO 4195,   DIA CHI: THON DONG LO, XA DONG LO,   HUYEN HIEP HOA, BAC GIANG, DT 0378419380

           500,000

16/08/2021

SHGD: 10019325. DD: 210816. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4193

             50,000

16/08/2021

SHGD: 10016759. DD: 210816. BO: TRAN THI THUC LINH. Remark: Ung ho ma so 4193 anh Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1305879717. VU THI MAI ung ho ma so 4195. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

819376. 160821. 090722. Ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021

683202. 160821. 090426. Ung ho ms 4195 e Cuong chuc chi va cac chau vuot qua kho khan FT21228456795643

           100,000

16/08/2021

680049. 160821. 090051. Ung ho em dinh thi minh trang ms 4194 que duc tho ha tinh FT21228681885908

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1305861696. Ung ho Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

16/08/2021

SHGD: 10000326. DD: 210816. BO: DANG TUAN ANH. Remark: UH MS 4192 XOM CHAY THAN

           200,000

16/08/2021

IBVCB. 1305856530. Benh nhan Xom chay than. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

816146. 160821. 085636. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021

520105. 160821. 085531. ung ho chi HUE ma so 4195

           300,000

16/08/2021

IBVCB. 1305852291. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

107693. 160821. 085423. Vinh Nam ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue

       1,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1305850598. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. (     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             23,000

16/08/2021

166389. 160821. 085325. Ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue Dong lo Hiep hoa Bac Giang Dt 0378419380

           100,000

16/08/2021

SHGD: 10022752. DD: 210816. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4194

             50,000

16/08/2021

IBVCB. 1305844518. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

103681. 160821. 085123. Nguyen Trong Chien ung ho hoan canh so 4188 -   tam long nhan ai

           200,000

16/08/2021

SHGD: 10003269. DD: 210816. BO: LE TRAN DANG KHOA. Remark: IBMA SO 4188: CHI PHAM THI THAM

           250,000

16/08/2021

022798. 160821. 084607. Ung ho ma so 4193 anh Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021

667536. 160821. 084556. Ung ho me con chi hue ma 4195 FT21228860136270

           100,000

16/08/2021

153130. 160821. 084402. ma so 4195

             10,000

16/08/2021

152357. 160821. 084333. ma so 4194

             10,000

16/08/2021

SHGD: 10000007. DD: 210816. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4193 anh Tran Cong Nha

             50,000

16/08/2021

022014. 160821. 084307. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021

SHGD: 10002995. DD: 210816. BO: NGUYEN DUC NHAN. Remark: IBGIUP DO MA SO 4194

           300,000

16/08/2021

300954. 160821. 084215. ung ho ma 4193 Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021

021456. 160821. 084055. Ung ho ma so 4194 em Dinh Thi Minh Trang

           500,000

16/08/2021

IBVCB. 1305822427. Ung ho Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

16/08/2021

662060. 160821. 083850. Ung ho ms 4195 - Dao Thi Hue FT21228198015508

           300,000

16/08/2021

661629. 160821. 083818. 4195 ung ho chi Dao Thi Hue FT21228858249008

           100,000

16/08/2021

150555. 160821. 082843. ung ho me con chi Hue ma so 4195 Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021

808228. 160821. 082711. Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

MBVCB. 1305796476. Ung ho ms 4195 - Chi Dao thi Hue. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1305794879. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

16/08/2021

MBVCB. 1305784698. VU THI TUYET MAI ung ho ma so 4159. CT tu 0731000691106 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

16/08/2021

IBVCB. 1305781488. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

16/08/2021

429137. 160821. 081543. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; TRAN QUOC TUAN ung ho ma so 4195

           500,000

16/08/2021

646384. 160821. 081452. Ung ho chi Dao Thi Hue - MS 4195 FT21228844258867

           100,000

16/08/2021

285909. 160821. 081345. ung ho gd chi Dao Thi Hue   - ms 4195

           300,000

16/08/2021

MBVCB. 1305770637. MS 4195 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1305766548. Ung ho ma so 4195 ( chi Dao Thi Hue). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1305765257. ung ho me con chi Dao Thi Hue ma so 4195. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1305757828. PHAM HUU DUNG chuyen tien MS 4195. CT tu 0961000008014 PHAM HUU DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1305749847. Ung ho ms 4195 c Hue. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

16/08/2021

004080. 160821. 075325. ZP5VNHMCO8EH 210816000033761 Chuyen qua ZaloPay

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1305741124. Ma so 4193. CT tu 0021000498284 NGUYEN CHI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

951521. 160821. 074724. Ma so 4194 - - Em Dinh Thi Minh Trang

           500,000

16/08/2021

800608. 160821. 074243. guima so 4195

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1305727533. Ma so 4188 - Chi Pham Thi Tham. CT tu 0101001186540 NGUYEN THI LAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1305726155. Ma so 4195. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

191050. 160821. 072919. 4188 chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

074987. 160821. 072751. Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue Dia chi Thon Dong Lo xa Dong Lo huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

           100,000

16/08/2021

949776. 160821. 072710. Ma so 4193 - -   Anh Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021

624897. 160821. 072331. Ma so 4188 chi pham thi tham FT21228741891275

           100,000

16/08/2021

835342. 160821. 071321. VHY - uh ms 4195 Dao Thi Hue mong rang nhung dieu tot sep se den voi gia dinh

           200,000

16/08/2021

052117. 160821. 063227. Ma so 4188 Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021

588744. 160821. 013244. Ma so 4188 chi Pham Thi Tham FT21228891940144

             50,000

16/08/2021

587557. 160821. 012339. Ung ho ma so 4194 em Dinh Thi Minh Trang FT21228400560079

           300,000

16/08/2021

569721. 150821. 235634. NAM LONG UNG HO MS 4193 FT21228242095131

           300,000

16/08/2021

569476. 150821. 235536. THU LAM UNG HO MS 4192 FT21228180860080

           300,000

16/08/2021

550946. 150821. 225843. Ung ho ma 4177 FT21228077257554

           200,000

16/08/2021

550763. 150821. 225818. Ung ho ma 4193 a Tran Cong Nha FT21228863009682

           200,000

16/08/2021

524234. 160821. 220719. Ung ho gia dinh chi Dao Thi Hue,   ma so 4195. FT21229707412976

           100,000

16/08/2021

421586. 160821. 201012. Ung ho ms 4192 FT21228412106329

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1307165865. UH HC 4195: chi Dao Thi Hue. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

16/08/2021

276724. 160821. 175014. Ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue FT21228062090948

           200,000

16/08/2021

239208. 160821. 171947. Ma so 4195 - Dao Thi Hue FT21228584062364

           250,000

16/08/2021

961188. 160821. 161615. Ung ho MS 4193 MS 4194 MS 4195

         900,000

16/08/2021

960610. 160821. 161436. Ung ho MS 4190 ms 4191 ms 4192

           900,000

16/08/2021

934092. 160821. 150618. Ung ho ma 4195

           500,000

16/08/2021

MBVCB. 1306579599. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4194 em dinh thi minh trang. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

16/08/2021

503015. 160821. 135851. ma so 4195: chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021

SHGD: 10035718. DD: 210816. BO: LE DINH PHONG. Remark: 4195

           200,000

16/08/2021

MBVCB. 1306431296. UH MS 4103. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

16/08/2021

MBVCB. 1306377724. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4195 chi dao thi hue. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

16/08/2021

SHGD: 10001515. DD: 210816. BO: TRAN DUY THUC. Remark: gui tang ma so 4195

           100,000

16/08/2021

852514. 160821. 112821. pham tien hai bidv ung ho 4195

          300,000

16/08/2021

143127. 160821. 110148. Nguyen Viet Hoa HN ung ho Ms 4103 200ng . Ms 4192,   4193, 4194, 4195 moi Ma 100ng

           600,000

16/08/2021

IBVCB. 1306116005. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, ngo 81 Lang Ha, Ha Noi giup: 4192 Xom chay than, 4193 Quang Binh, 4195 Bac Giang. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

16/08/2021

MBVCB. 1306104990. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4186 den MS 4195 moi ms 300 nghin dong . CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

16/08/2021

786319. 160821. 103731. Ung ho ma so 4195 FT21228715725761

             50,000

16/08/2021

MBVCB. 1305962633. MS: 4195. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

16/08/2021

MBVCB. 1305956329. Ung ho ms 4195 la 50k cau mong quy vi binh an   - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

16/08/2021

SHGD: 10006415. DD: 210816. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4195 ( 1000. 000),   4194 ( 400. 000), 4193 (   400. 000), 4192 ( 1000. 000),   4191 ( 500. 000), 4190 (   5000. 000)

       8,300,000

16/08/2021

SHGD: 10018455. DD: 210816. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Gui anh Tran Cong Nha, Ma so 4193

           200,000

16/08/2021

622702. 160821. 073209. IBFT Ms 4195 Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

574896. 160821. 001712. THU NHIEN UNG HO MS 4187 FT21228740404501

           350,000

17/08/2021

MBVCB. 1307682485. MS 4195. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307682351. MS 4194. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307682206. MS 4193. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/08/2021

057407. 160821. 235527. Ma so ung ho 4195

           300,000

17/08/2021

568842. 160821. 235021. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien FT21229170900322

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1307675801. Ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307669477. 4195. CT tu 0591000260663 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

17/08/2021

562232. 160821. 232732. Le Thi Hoa ung ho ma so 4195 FT21229314583380

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1307664438. Ung ho 4195 CHI HUE. CT tu 0451000237480 PHAM THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

560626. 160821. 232245. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21229407501010

           441,000

17/08/2021

047605. 160821. 111136. Ma so 4195 . Chi Dao Thi Hue

             20,000

17/08/2021

MBVCB. 1307655006. Ung ho MS 4195, chi Dao Thi Hue o Bac Giang. CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1307645267. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho Ms 4195.   Chi Dao Thi Hue. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1307632601. Ung ho chi Dao Thi Hue - MS 4195. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

IBVCB. 1307630738. Gui chi Dao Thi Hue ( MS 4195). CT tu 0021000300291 PHI THI THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

798778. 160821. 223123. ung ho ma so 4195. chi Dao Thi Hue

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309538709. ma so 4196 - Nguyen Van Tan. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309535894. ma so: 4193 anh Tran Cong Nha. CT tu 0331000456676 NGUYEN THANH HANH MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1309533188. ma so 4195 - chi Dao Thi Hue. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

434128. 170821. 215351. Ma so 4196 - anh Nguyen Van Tan FT21230200389900

           500,000

17/08/2021

409808. 170821. 213848. ma so 4188 pham thi tham

           100,000

17/08/2021

420516. 170821. 213426. MS 4186 Pham Thi Thuan - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21230140045420

       1,000,000

17/08/2021

420325. 170821. 213412. UNG HO GIA DINH MA SO 4169 NGUYEN VAN TAN TAI DIA CHI AP NHON THO 1 XA NHON AI HUYEN PHONG DIEN TP CAN THO SDT 0783954667 FT21230770812284

           150,000

17/08/2021

419372. 170821. 213254. MS 4196 Nguyen Van Tan - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21230434843913

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309495605. ung ho ms 4196 anh Nguyen Van Tan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/08/2021

268960. 170821. 212813. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4196

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309486175. Ma so 4103: Trieu trai tim mot y chi. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           230,000

17/08/2021

410090. 170821. 212040. Ung ho me con chi Hue FT21230034424260

           100,000

17/08/2021

273791. 170821. 211519. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309469896. Chi em Lam Giang - Tue An gui gia dinh chu Nguyen Van Tan ( tp Can Tho). CT tu 0071001297233 LE NGU VUONG NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1309451166. 4193 -   anh TRAN CONG NHA . CT tu 0121001355877 TRAN NGUYEN PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

201711. 170821. 204544. Ung ho ma so 4186 Pham Thi Thuan Ngoc Lac Thanh Hoa - VNPT2021081745908558

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309409254. Ma so 4193. CT tu 0021000278411 NGUYEN THI HONG LUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309395370. ma so 4193. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309392590. ung ho ms 4196. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309392813. ma so 4195. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

317173. 170821. 202556. Giang Son ung ho ms 4191 4193 4194 moi ms 150k va ms 4188 250k

           700,000

17/08/2021

MBVCB. 1309381325. Ung ho ms 4196 - nguyen van tan . CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309378725. Ung ho ms 4190 - van can gao. CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309377337. Ung ho Ms 4192 - BN xom chay than. CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

315897. 170821. 202113. Giang Son ung ho Ms 4103 4190 4192 4195 moi ms 500k

       2,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309366171. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS 4196: nguyen van tan. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/08/2021

MBVCB. 1309363473. Phong Sam ung ho chi Dao Thi Hue   - 4195. CT tu 0011000096986 PHAM HONG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

17/08/2021

338670. 170821. 200053. Nguyen van tan 4196 FT21229920331923

           500,000

17/08/2021

829411. 170821. 195319. Ung ho 4196 Nguyen Van Tan

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309315474. ms4195 con bi tan mau. CT tu 0901000071177 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             70,000

17/08/2021

MBVCB. 1309267766. ung ho ma so : 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

298096. 170821. 191655. Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha FT21229586447028

           100,000

17/08/2021

296075. 170821. 191447. Ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue FT21229195194678

           100,000

17/08/2021

290575. 170821. 190904. MS 4196 Nguyen Van Tan FT21229268412350

           100,000

17/08/2021

282924. 170821. 190106. Ung ho anh Tran Cong Nha ms 4193 FT21229103989071

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1309178434. Ma so 4196: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           480,000

17/08/2021

255768. 170821. 183459. Giup chi hue co hai con benh hiem ngheo bac giang FT21229253388873

       3,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309137633. Ung ho Ma so 4195 c Dao Thi Hue. CT tu 0011000795671 NGUYEN HA LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

236771. 170821. 181323. Ung ho ma so 4192 benh nhan xom chay than FT21229710070140

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309130821. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4196: Nguyen Van Tan. (     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             23,000

17/08/2021

231333. 170821. 180748. Ms 4195 Dao Thi Hue FT21229009549451

           100,000

17/08/2021

437919. 170821. 180621. ung ho MS 4196: Nguyen Van Tan. Tu Phuc Hoat

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1309103123. Chuyen tien ung ho MS 4192, 4193, 4194,   4195, 4196. CT tu 0021000835611 DOAN THI THUY VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309095666. ung ho ma so 4196 nguyen van tan. CT tu 0831000018670 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309073109. QUACH TUAN NGOC chuyen tien giup ms 4193 anh Tran Cong Nha. CT tu 0021000238736 QUACH TUAN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1309064633. Gia canh kho khan. CT tu 0281000955618 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

17/08/2021

253245. 170821. 173150. Chuyen tien ung ho mien nam

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1309043378. ung ho ms 4188. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309041610. ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1309037665. ung ho MS 4196 aNguyen Van Tan . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

250461. 170821. 172056. E Thuong ung ho anh MS: 4193 TRAN CONG NHA chuc anh mau khoe nhe

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308999543. 4193 -   Anh tran cong nha. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308997055. 4103 -   truong chinh trai tim mot y chi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308991647. Ma so 4195 Dao thi Hue. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308992085. 4191 -   chi tran thi hoa. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308988587. 4188 -   Chi pham thi tham. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308982591. 4190 -   Van can gao giup lam dong ngheo ve que c d. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308978248. 4181 -   Chuong chinh van bua com nghia tinh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308974852. 4195 -   Chi dao thi hue. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308968087. 4194 -   em dinh thi mai trang. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308965009. 4196 -   nguyen van tan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308959390. 4192 -   Benh nhan - xom chay than. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308956179. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4195. CT tu 0021002020909 PHAN THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308952834. NGUYEN VAN TRUNG ck ung ho ms 4195. CT tu 0031000204179 NGUYEN VAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308945556. ung ho anh: Tran Cong Nha; ma so: 4193; sdt: 0386683700. CT tu 0111000368121 HOANG CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308939552. Ma so 4188 - Pham Thi Tham. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308939109. 4186 -   em pham thi thuan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308931382. Ma so 4195 - DAO THI HUE. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308926431. UH xom chay than ms 4192. CT tu 0341007005561 VU THI THANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

MBVCB. 1308926039. 4185 -   Em nguyen thi mai. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

128775. 170821. 163739. Ma so 4196 FT21229320022040

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308922927. Ma so 4196 - NGUYEN VAN TAN. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308921813. 4183 -   em nguyen thi ngoc anh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308916693. 4187 -   Ba nguyen thi hoi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

118833. 170821. 162924. Tu thien cho 3 me con chi hue bac giang FT21229314105940

           500,000

17/08/2021

117417. 170821. 162814. Le Tji Hoa ung ho ma so 4196 FT21229987103630

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308889925. ung ho ms 4196. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308852393. Ung ho ma so 4186, 4187, 4191,   4195, 4196. CT tu 0121000796524 NGUYEN THI BINH NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

17/08/2021

020097 042308171 604582021328 a131572. 77115. 160458. Ctien ma so 4193 A Tran Cong Nha

           200,000

17/08/2021

0200970 42308171 603402021040 d130142. 77105. 160334. Ctien ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

17/08/2021

02009704 2308171602 002021 c850128586. 77093. 160159. Ctien ma so 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308832854. Ma so 4196. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

158236. 170821. 154759. Ms 4195 - ung ho c Dao Thi Hue

           250,000

17/08/2021

MBVCB. 1308791045. Ung ho ma so 4195. CT tu 0691000362224 KIEU HAI DANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

155946. 170821. 154019. MS 4174 Cao Van Nam

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308773678. Ma so 4196. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

039163. 170821. 152305. Nghiem Minh Khang UH ma so 4196 FT21229443806840

             50,000

17/08/2021

150503. 170821. 152110. Ma so 4196 - Nguyen Van Tan

       1,000,000

17/08/2021

754326. 170821. 151450. Le Anh Phong ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195

           200,000

17/08/2021

751789. 170821. 151324. Le Anh Phong ung ho anh Nguyen Van Tan

           100,000

17/08/2021

IBVCB. 1308713073. UNG HO MA SO 4196 NGUYEN VAN TAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

17/08/2021

736248. 170821. 150441. Ma so 4196 Nguyen Van Tan Dai chi Ap Nhon Tho 1 xa Nhon Ai huyen Phong Dien TP Can Tho

           100,000

17/08/2021

149396. 170821. 145857. SANHSEACO GUI MS 4196 - 170821 - 14: 58: 44 149396

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308688486. Ung ho anh Nguyen Van Tan, ma 4196. CT tu 0021000258572 MAI THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

109219. 170821. 145350. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4189 chuong trinh Van bua com nghia tinh

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308665139. Uh chi Dao Thi Hue - ma so 4195. CT tu 0361000258358 DO THI MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308663541. Ung ho Tran Cong Nha (   0386683700) ma so 4193. CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

IBVCB. 1308656833. Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 0011000388460 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308649685. Ung ho ms 4195 chi dao thi hue. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308644494. Ma so 4195 Dao Thi Hue , Dong lo, Hiep hoa,   Bac Giang. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

103907. 170821. 143507. Ung ho ma so 4196 anh Nguyen Van Tan

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308626823. dong gop cho Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 0541000203698 VU KIM OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

202365. 170821. 141516. ung ho anh nguyen van tan ma so 4196

           200,000

17/08/2021

969712. 170821. 141515. Ms 4193, chuc a trai ban som dc phau thuat, khoi benh FT21229940603206

          200,000

17/08/2021

968643. 170821. 141403. Ma so 4195, chuc 2 be khoe manh FT21229075167248

           200,000

17/08/2021

968306. 170821. 141341. Ma so 4192 benh nhan xom chay than FT21229396537328

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1308581118. Ung ho ma so 4193 - 300k, 4196,   4195 moi nguoi 150k. CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

17/08/2021

MBVCB. 1308567327. UH MS: 4195, chi Dao Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             86,000

17/08/2021

956227. 170821. 140000. Ung ho ma so 4195 FT21229396490600

           300,000

17/08/2021

MBVCB. 1308569958. VU THI MAI ung ho ma so 4196 nguyen van tan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308516221. TIEP SUC CHONG BENH . CT tu 0931004197314 NGUYEN VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308499975. GD 5 Doi Can ung ho A Nha - ms 4193. CT tu 0011004057166 VU BICH HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

IBVCB. 1308490498. A. CT tu 1019315650 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

IBVCB. 1308488200. a. CT tu 0531002551075 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

IBVCB. 1308483956. ung ho MS 4196 nguyen van tan. . CT tu 0531002497246 DINH THI THUY VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

IBVCB. 1308479572. a. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

367063. 170821. 130123. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           200,000

17/08/2021

IBVCB. 1308478293. a. CT tu 1020568140 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

IBVCB. 1308476415. a. CT tu 0631000443342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

184101. 170821. 125836. UNG HO MA SO 4196 NGUYEN VAN TAN

           100,000

17/08/2021

IBVCB. 1308474199. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

MBVCB. 1308456682. Pham huu huy ung ho ma 4195 dao thi hue . CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/08/2021

898863. 170821. 124702. Ung ho Dao Thi Hue thon dong lo hiep hoa Bac Giang FT21229806611027

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308452023. PHAM HUU HUY ung ho 4196 nguyen van tan. CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

IBVCB. 1308447892. s. CT tu 1020995186 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

IBVCB. 1308444408. a. CT tu 1020595610 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

IBVCB. 1308441024. A. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

891670. 170821. 123752. Ung ho MS 4192 xom chay than FT21229040982048

           100,000

17/08/2021

IBVCB. 1308438187. a. CT tu 1019973533 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

SHGD: 10001146. DD: 210817. BO: dong thien bao. Remark: ung ho anh nha mac benh suy tuy xuong

           300,000

17/08/2021

SHGD: 10001141. DD: 210817. BO: dong thien bao. Remark: dong thien bao chuyen tien toi bao dien tu dan tri - 1017378606

           200,000

17/08/2021

889889. 170821. 123536. Ung ho MS 4196 FT21229169584658

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308404142. Huynh Van Dang giup ma so 4196 Tan. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308402142. Giup c hue. CT tu 0351001005168 LA THI LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308399379. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4196. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308384000. Ma so 4196: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

108115. 170821. 120754. Ma so 4195 chi Dao thi Hue

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308378305. ma so 4196. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/08/2021

MBVCB. 1308341228. Ung ho Nguyen Van Tan MS4196. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

SHGD: 10012386. DD: 210817. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4196

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1308321244. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4196   ( anh Nguyen Van Tan). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

291011. 170821. 113615. Uh ms 4196 nguyen van tan

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308294104. Ung ho gd chi Dao Thi Hue ( MS 4195). CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308285637. NGUYEN THI THU HANG QUANG ung ho MS 4192. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1308282011. NGUYEN THI THU HANG QUANG UNG HO MA SO 4196. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1308274789. NGUYEN THI HANG QUANG ung ho Ma So 4190. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1308268711. Goi giup A Nguyen van Tan, ma so 4196, tp Can Tho. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

811311. 170821. 111155. Ung ho ma so 4196 cha con anh Tan FT21229074920361

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308257925. Ung ho BN 4193 Tran Cong Nha. CT tu 0071001021469 TRAN THI NGOC NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

802237. 170821. 110323. Chau Gia Phuc ung ho xom benh nhan chay than MS 4192 FT21229736476227

           200,000

17/08/2021

144002. 170821. 104314. Ung ho anh Tran Cong Nha Ma so 4193 Chuc Anh vuot qua benh tat Chua se voi A va em Linh

       2,000,000

17/08/2021

142717. 170821. 103938. Ung ho ma so 4187 ba Nguyen Thi Hop Mong co co gang vuot qua kho khan nay

       2,000,000

17/08/2021

140990. 170821. 103444. Ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195 Mong chi co gang nuoi day cac con

       2,000,000

17/08/2021

VCBPAY. 1308162381. UH ma so 4186 va 4195. CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

752782. 170821. 101750. Duong Thi Hao P433 Khoa tieu hoa BV Thanh nhan uh ms 4195 FT21229504993435

           100,000

17/08/2021

751283. 170821. 101621. Ung ho ma so 4195 FT21229266630064

           500,000

17/08/2021

MBVCB. 1308130356. ghep tuy. CT tu 0351000954123 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308125054. Ung ho ma so 4195 - chi Dao Thi Hue. CT tu 0011004123313 LE THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

293980. 170821. 095633. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4195 chi DAO THI HIUE

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1308081337. NGUYEN TUAN LONG chuyen tien ung ho tu thien ma so 4195 chi Hue. CT tu 0611001910346 NGUYEN TUAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

17/08/2021

365199. 170821. 094907. 15589548691 - 0985358816 - Ma so 4195

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308055835. Ung ho chi Dao Thi Hue MS: 4195. CT tu 0041000218209 TRAN VAN KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

235999. 170821. 093504. a son bg ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue

           200,000

17/08/2021

708251. 170821. 093510. Tung Nguyen giup ma so 4195 Chi Dao Thi Hue -   Cam on bao Dan Tri FT21229417101869

           500,000

17/08/2021

IBVCB. 1308029511. Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha. CT tu 0481000793309 NGUYEN THI NGOC THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

17/08/2021

701050. 170821. 092743. MS 4187 ba nguyen thi hoi FT21229900004200

           100,000

17/08/2021

IBVCB. 1308004773. Ung ho ma so 4189: Chuong trinh Van bua com nghia tinh. CT tu 0461000409929 LE THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

161963. 170821. 091719. giup do ma so 4195

           200,000

17/08/2021

129789. 170821. 091415. ung ho ma so 4190

            20,000

17/08/2021

IBVCB. 1307973030. ma so 4195. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           120,000

17/08/2021

SHGD: 10008832. DD: 210817. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4190 van can gao giup cong nhan ngheo

           100,000

17/08/2021

750071. 170821. 084541. Phung Van Manh chuyen tien ung ho chi Dao thi Hue ma so 4195

             50,000

17/08/2021

MBVCB. 1307929181. HA THANH HUYEN chuyen tien ung ho ms 4193. CT tu 0341006911547 HA THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

SHGD: 10008606. DD: 210817. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. Remark: Ung ho ms 4195

           100,000

17/08/2021

105126. 170821. 084053. Ung ho ms 4192

           400,000

17/08/2021

MBVCB. 1307912394. Ung ho Ma so 4190: Van can gao giup cong nhan ngheo ve que tranh dich. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

17/08/2021

SHGD: 10008025. DD: 210817. BO: TRAN CAO KHAI. Remark: Gui dao thi ms 4195

             80,000

17/08/2021

MBVCB. 1307902150. Ban doc. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

17/08/2021

933540. 170821. 083024. ung ho ma so 4195

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307899521. Ma so 4192: Benh nhan Xom chay than . CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

SHGD: 10007304. DD: 210817. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             68,000

17/08/2021

SHGD: 10007050. DD: 210817. BO: NGUYEN THANH HANG. Remark: Ung ho c Hue MS 4195

           300,000

17/08/2021

SHGD: 10007018. DD: 210817. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4195

             50,000

17/08/2021

100888. 170821. 082234. Ung ho ms 4194

           300,000

17/08/2021

SHGD: 10006245. DD: 210817. BO: DAO THAI BINH. Remark: Ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue

       1,000,000

17/08/2021

TO VAN GIANG chuyen tien ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307850783. Ung ho MS 4175 Chi Dao Thi Hue. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           280,000

17/08/2021

092390. 170821. 074723. Ma so 4190 Van can gao giup cong nhan ngheo ve que tranh dich UBND huyen Ky Son tinh Nghe An

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307831457. DINH QUY HOI CT UNG HO MS 4193 Tran Cong Nha   - Thon thuong phong xa phong thuy, tinhr quang binh. CT tu 0961000083666 DINH QUY HOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

621229. 170821. 071724. ma so 4195 daothihue FT21229005865526

           300,000

17/08/2021

618471. 170821. 070626. Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue FT21229805445690

           300,000

17/08/2021

MBVCB. 1307796060. Ma so 4195. CT tu 0011004232284 LE CAO CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

042529. 170821. 065711. Ung ho ms4195

       1,000,000

17/08/2021

139945. 170821. 064038. MS 4195

           100,000

17/08/2021

MBVCB. 1307776330. Ma so 4195 : Dao Thi Hue Thon. Dong Lo xa Dong Lo, Hiep Hoa, Bac Giang (   than gui chi cung 2chau). CT tu 0711000275160 VO TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

17/08/2021

048816. 170821. 061052. PHAM DINH HUY ck cho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           300,000

17/08/2021

922492. 170821. 055109. Vietcombank; 1017378606; ung ho ma so 4195

           150,000

17/08/2021

IBVCB. 1307754837. a. CT tu 0071001031556 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

17/08/2021

MBVCB. 1307746699. Ma so 4192: Benh nhan Xom chay than. . CT tu 0011001955979 LUONG NGOC CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

17/08/2021

587713. 170821. 012554. Ung ho ma so 4195, dao thi hue. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21229009070526

       2,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1307715286. Ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0451000259776 PHAM NHI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

583481. 170821. 005658. Ung ho ma so 4195 FT21229610091593

           100,000

17/08/2021

582975. 170821. 005345. MS 4195 Dao Thi Hue FT21229856714959

           200,000

17/08/2021

MBVCB. 1307683775. Ung ho ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

17/08/2021

569177. 160821. 235146. Ma So 4195 chi Dao Thi Hue FT21229998130730

           300,000

17/08/2021

332515. 170821. 212638. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

17/08/2021

315916. 170821. 202122. 4195

           250,000

17/08/2021

210205. 170821. 183603. UNG HO MS 4195 - 170821 - 18: 35: 33 210205

           150,000

17/08/2021

MBVCB. 1309137932. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4196 anh nguyen van tan. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

17/08/2021

MBVCB. 1308642320. Ung ho ms 4196 la 50k cau mong quy vi binh an   - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

17/08/2021

757956. 170821. 120037. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho anh Nguyen Van Tan Ms4196

           500,000

17/08/2021

029476. 170821. 105919. Ma so 4196: mong giup do gia dinh 1 phan rat nho

           100,000

17/08/2021

795714. 170821. 105720. Ung ho ma so 4196 FT21229323109617

             50,000

17/08/2021

SHGD: 10006530. DD: 210817. BO: PHAM THUY NGOC. Remark: Ung ho ma so 4195

           300,000

17/08/2021

095230. 170821. 074823. Gui ma so 4195 chi Dao Thi Lo tru thon Dong Lo xa Dong Lo huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

       1,000,000

17/08/2021

MBVCB. 1307729461. NGUYEN THI HAO ma so 4195 chi dao thi hue. CT tu 0031000310024 NGUYEN THI HAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

488008. 170821. 235621. Nho dantri gui den ma so 4196 FT21230315977545

           100,000

18/08/2021

050927. 170821. 232846. ZP5VNIK6UT5A 210817000329742 MS 4195 chi Dao Thi Hue 300k MS 41

           600,000

18/08/2021

475606. 170821. 231433. Ung ho ca ghep tuy nha anh em Nha va Linh FT21230903309206

       2,000,000

18/08/2021

347770. 170821. 225421. 4187 ba Nguyen Thi Hoi

             80,000

18/08/2021

MBVCB. 1309587296. LE THUY chuyen tien ung ho ms 4193 anh Tran Cong Nha -   Quang Binh. CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1309576257. Giup ma so 1492 benh nhan xom chay than. CT tu 0611001940600 MAI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1309574805. Gui Ma so 4195 Dao Thi Hue. CT tu 0611001940600 MAI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1311427678. Ung Ho Phan Thi Hong Chuyen, xom Ban Cai, xa On Luong, tinh Thai Nguyen . CT tu 0371000474544 TRAN THI HOAI AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1311418271. ung ho ma so . 4103. ct Trieu trai tim mot y chi. . CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1311399810. Ung ho ms 4197 em Phan Thi Hong Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

18/08/2021

MBVCB. 1311373704. ung ho. CT tu 1016561869 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1311347195. ma so 4197 - Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1311335683. tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

220627. 180821. 195524. Phan thi hong. 4197 FT21231519100013

           300,000

18/08/2021

186729. 180821. 194437. ung ho MS 4186 em Pham Thi Thuan

           100,000

18/08/2021

205148. 180821. 193815. Do Van Chinh ung ho ma so 4193,   mong moi dieu may man den voi gia dinh em FT21230444161615

           200,000

18/08/2021

188519. 180821. 191947. 4196 Nguyen Van Tan FT21230140543354

          200,000

18/08/2021

MBVCB. 1311138260. BUI MINH THANH ung ho ma so: 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

156288. 180821. 184558. Ma so 4197, Phan thi Hong Chuyen FT21230380863962

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1311066099. MS 4196 nguyen van tan. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

18/08/2021

MBVCB. 1311063338. MS 4197 phan thi hong chuyen. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

18/08/2021

MBVCB. 1311018493. DINH THAI SON chuyen tien ma so: 4197. CT tu 0011000523714 DINH THAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

104800. 180821. 174947. Ung ho ma so 4195 - chi Dao Thi Hue FT21230736965015

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310942752. Ung ho ma so 4196. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1310933954. Ma so 4197 - Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310918376. ung ho Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 1013581967 NGUYEN XUAN HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

059827. 180821. 170812. Nhom TTL Manulife 0904043113 giup MS 4195 C Hue FT21230193000056

           500,000

18/08/2021

055809. 180821. 170440. Ung ho ms 4197 - Phan Thi Hong Chuyen FT21230073452533

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1310875378. Ma so 4146. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310871064. Ma so 4154. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310865038. ung ho ma so 4193. CT tu 0191000360693 PHAN THI BAO PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310863417. Ha Noi ma so 4155. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310860207. Ma so 4157. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310857118. Ma so 4158. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310855916. ms 4197 uh Phan thi hong chuyen. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310853498. Ma so 4159. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310849519. Ma so 4160. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310845823. Ma so 4161. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310841154. Ma so 4162. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

SHGD: 10001231. DD: 210818. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4197 Phan Thi Hong Chuyen

             50,000

18/08/2021

IBVCB. 1310836555. Ma so 4166. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          100,000

18/08/2021

517226. 180821. 163909. ung ho MS 4192 xom chay than 500k MS 4194 Dinh Thi Minh Trang 500k MS 4197 Pham Thi Hong Chuyen 500k

       1,500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310827770. Ma so 4167. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310824370. Tinh ma so 4168. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310819733. Ma so 4169. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

515992. 180821. 163519. ung ho MS 4195 Dao Thi Hue 1 trieu va MS 4196 Nguyen Van Tan 1 trieu

       2,000,000

18/08/2021

IBVCB. 1310812925. Ma so 4171. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

016916. 180821. 163109. Ung ho ma so 4193 FT21230693909643

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310804385. Ma so 4172. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310800263. Ma so 4175. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310797387. Ma so 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0351000101066 TANG THI PHUONG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

318388. 180821. 162519. Ung ho ms 4195

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310795333. Ma so 4176. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

852287. 180821. 162408. ung ho gia dinh chi tham

             50,000

18/08/2021

316309. 180821. 162329. Ung ho ms 4197

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310791900. Ma so 4177. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310788373. Ma so 4178. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310783719. Ma so 4179. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310779057. Ma so 4180. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310774766. Ma so 4181. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310770396. Ma so 4183. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

996102. 180821. 161329. Gd Le Tan Thanh uh MS 4197 Phan Thi Hong Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21230027253863

             50,000

18/08/2021

IBVCB. 1310766793. Ma so 4184. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310759473. Ma so 4185. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310756164. Ma so 4186. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310752519. Ma so 4187. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310749014. Ma so 4188. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310745870. Ma so 4190. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

18/08/2021

IBVCB. 1310735982. Ma so 4192. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310709627. Giup do ma so 4191 Chi Tran Thi Hoa . CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310703580. Giup do ma so4192 Benh nhan nhom chay than. CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

963236. 180821. 154457. Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen FT21230409507254

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310699942. Giup do ma so 4195. CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310695165. PHAM VAN THANG ck ung ho nguyen van tan.   ms 4196 . CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/08/2021

MBVCB. 1310695483. Giup do ma so 4190 Van can gao giup cong nhan ngheo ve que tranh dich . CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

956591. 180821. 153859. Ung ho ma so 4195 dao thi hue FT21230000061810

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310690204. Giup do ma so 4196. CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310690057. PHAM MINH HAI chuyen tien Ung ho Nguyen Van Tan - ma so 4196. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/08/2021

262527. 180821. 153824. Ma so 4188

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310686029. Giup do ms 4197. CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

954297. 180821. 153656. Ung ho benh nhan xom chay than ma so 4192 FT21230152300107

           300,000

18/08/2021

259478. 180821. 153617. Ma so 4192

          500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310681674. PHAM MINH HAI chuyen tien Ung ho Phan Thi Hong Chuyen - ma so 4197. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/08/2021

SHGD: 10017018. DD: 210818. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4196

             50,000

18/08/2021

MBVCB. 1310670755. ung ho ms 4197. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

491876. 180821. 152441. MINH PHU GIUP MS 4197

           100,000

18/08/2021

741544. 180821. 151525. Ung ho Ma so 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

18/08/2021

738958. 180821. 151416. Ung Ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310635535. xin duoc ung ho chut it cho ma so 4103. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

928645. 180821. 151346. Ung ho ma so 4197, phan thi hong chuyen. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau. FT21230003903194

       2,000,000

18/08/2021

739265. 180821. 151248. Ung Ho Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           200,000

18/08/2021

223578. 180821. 150451. Ma so 4168 Nguyen Thanh Bac

           500,000

18/08/2021

484655. 180821. 150243. ung ho MS4160

           500,000

18/08/2021

484375. 180821. 150145. ung ho MS4174

           500,000

18/08/2021

852995. 180821. 145309. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ck ung ho c hue

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310565042. DUONG TRONG TRUNG ung ho chi Dao Thi Hue. CT tu 0351001063463 DUONG TRONG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310564972. Ung ho ma so 4195. CT tu 0731000719433 NGUYEN THI THAO NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

887434. 180821. 143205. Ung ho ma so 4197 FT21230490153829

             50,000

18/08/2021

MBVCB. 1310500860. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4196. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

858787. 180821. 135817. Gui giup ma so 4186 em Pham Thi Thuan FT21230634260781

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310466784. Nuoi 2 con benh hiem ngheo. CT tu 0731000817194 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/08/2021

350939. 180821. 132734. Vietcombank; 1017378606; LE THI PHUONG ung ho ms 4913

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310438372. UNG HO MA SO 4197 CHI HONG CHUYEN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

18/08/2021

269599. 180821. 132019. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4197

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310424007. Ma so 4196 NGUYEN VAN TAN. CT tu 0541000284127 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310425070. LE THI VAN chuyen tien ung ho ms 4197 Phan Thi Hong Chuyen xom Ban cai xa On Luong huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

SHGD: 10000811. DD: 210818. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4196   - Anh Nguyen VanTan

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310417930. DUONG CAO DUC ung ho. MS 4196 nguyen van Tan. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0081001215725 DUONG CAO DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

268717. 180821. 131105. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN DINH SAN chuyen khoan Ung ho gia dinh chi hue ma so 4195

           200,000

18/08/2021

822634. 180821. 130854. Ung ho em Phan Thi Hong Chuyen ms 4197 FT21230759551714

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310411289. ung ho MS4197 phan thi hong chuyen nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0081001215725 DUONG CAO DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

820675. 180821. 130608. Linh br giup MS 4196 Nguyen Van Tan FT21230977478884

           300,000

18/08/2021

548795. 180821. 130453. Uh ms 4195 Dao Thi Hue

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310395563. 4195 ung ho chi Dao Thi Hue. CT tu 1015404085 TRAN THI LE XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310371802. ung ho ma so 4195. CT tu 0731000819423 DOAN THI ANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

795842. 180821. 123335. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21230905665056

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310348937. Ma so 4183: Em Nguyen Thi Ngoc Anh. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310347881. Ma so 4185: Em Nguyen Thi Mai. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310345372. Ma so 4186: Em Pham Thi Thuan. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310344873. Ma so 4187: Ba Nguyen Thi Hoi. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310343348. Ma so 4188: Chi Pham Thi Tham??. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310342341. Ma so 4190:   Van can gao giup lao dong ngheo ve que tranh dich . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310341065. Ma so 4191: Chi Tran Thi Hoa. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310339878. Ma so 4103: Chuong trinh Trieu trai tim -   Mot y chi . . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310338210. Ma so 4192: Benh nhan Xom chay than . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310336635. Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310336827. Ma so 4194: Em Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310334238. Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310333432. Ma so 4196: Nguyen Van Tan??. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1310330283. Ma so 4197: Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310319943. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4197 em Chuyen. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310317178. Ma so 4197 . Gui em Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

18/08/2021

775426. 180821. 120923. Ma so 4195 mong hai em som duoc chua tri benh va duoc di hoc tro lai FT21230261769716

           150,000

18/08/2021

MBVCB. 1310315945. Chuyen tien cho TRAN CONG NHA ( Thuong Phong - Phong Thuy - Le Thuy - Quang Binh)Vien Huyet hoc - Truyen mau Trung Uong. CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

18/08/2021

455281. 180821. 114834. giup do ms 4188

          200,000

18/08/2021

071823. 180821. 114506. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4189 chuong trinh Van bua com nghia tinh

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1310261951. Ma so 4193. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310257147. Ma so 4194. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310250705. Ma so 4195. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310249590. ma so 4197. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

18/08/2021

IBVCB. 1310248047. Ma so 4196. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310243946. Ma so 4197. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

411908. 180821. 112129. giup do ms 4193

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1310220083. a. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1310215843. ung ho ma so 4196 Anh Nguyen Van Tan DT 0783954667. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

18/08/2021

707008. 180821. 110008. Ung ho Ma so 4193 - anh Tran Cong Nha FT21230720460922

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310155167. Ma so 4197. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

405109. 180821. 105316. MS 4195 Dao Thi Hue

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310151979. Ung ho chau Phan Thi Hong Chuyen, ma so 4197. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1310149828. Nhaahn ung ho ms 4193. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310146960. Nhaahn ung ho ms 4196. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310143419. Nhaahn ung ho ms 4194. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1310139961. Nhaahn ung ho ms 4197. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

694469. 180821. 104714. Ung ho ma 4197 FT21230735493229

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310081118. Viet Huong giup XUAN MAI ma so 4180. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

409075. 180821. 102136. Gia dinh Diem Phuc giup ma so 4195

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310074994. Viet Huong giup Y HOAN ma so 4171. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310066816. Viet Huong giup ma so 4181. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310058807. Viet Huong giup a. KHAN ma so 419. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310053167. Viet Huong giup c. OANH ma so 4103. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

304312. 180821. 101115. SANHSEACO GUI MS 4197 - 180821 - 10: 11: 07 304312

             50,000

18/08/2021

IBVCB. 1310042595. Viet Huong giup ma so 4197. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1310038982. TRAN NHO THAI chuyen tien : ms 4197 : phan thi hong chuyen . Dt :   0363993190. CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1310034647. Viet Huong giup a. TAN ma so 4196. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

190527. 180821. 095807. Ma so 4195 dao thi hue

           500,000

18/08/2021

174745. 180821. 095633. ung ho ma so 4197

             25,000

18/08/2021

263198. 180821. 095601. ung ho ma so 4196

             25,000

18/08/2021

MBVCB. 1310015046. Ung ho ms 4149: 300k ms4165: 300k ms4177: 400k. CT tu 0021001259546 NGUYEN THI HOA LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1310006110. Ung ho ms 4196. CT tu 0851000007393 VU NGOC KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

626377. 180821. 093932. Ma 4193 tran cong nha FT21230540062753

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1309966062. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4196 cho Nguyen Van Tan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1309964169. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4196. CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1309963333. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4195 cho chi Dao Thi Hue. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1309959541. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4191 cho chi Tran Thi Hoa. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1309955506. Ho tro Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0181000085635 LE LONG AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1309956692. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4188 cho chi Pham Thi Tham. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1309955419. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4197. CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

IBVCB. 1309953069. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4187 cho ba Nguyen Thi Hoi. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

18/08/2021

MBVCB. 1309952907. Ho tro anh Tran Cong Nha - 4193. CT tu 0071000693657 NGUYEN THI MY NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1309952569. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4197. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

18/08/2021

IBVCB. 1309948811. Ho tro Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 0181000085635 LE LONG AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

IBVCB. 1309949883. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4186 cho em Pham Thi Thuan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1309945437. M s 4195: ?Ch o Th Hu. CT tu 0011004031457 HOANG XUAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1309921583. ma so 4195. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

MBVCB. 1309922396. Ung ho MS 4197: Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0031001113458 BUI THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

18/08/2021

MBVCB. 1309915583. MS 4156 Trieu Van Chinh. CT tu 0021000433210 VU VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

123435. 180821. 090857. ung ho ms 4195

           500,000

18/08/2021

SHGD: 10006909. DD: 210818. BO: NGUYEN VAN LOI. Remark: ung ho Ma so 4186 -   PHAM THI THUAN

           200,000

18/08/2021

761608. 180821. 085601. Ong Tu Van giup ms4197 chau Phan Thi Hong Chuyen

       2,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1309884391. VU THI MAI ung ho ma so 4197 phan thi hong chuyen. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1309883622. Ung ho Ma so 4197: Gia dinh Em Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1309881267. Ung ho Ma so 4196: Nguyen Van Tan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

18/08/2021

IBVCB. 1309873129. Cho anh Nguyen Van Tan. Ma so 4196. Tp Can tho.   Dt 078. 3954667. CT tu 0071005117991 NGO HONG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

150729. 180821. 084652. Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen Dia chi Xom Ban Cai xa On Luong huyen Phu Luong tinh Thai Nguyen

           100,000

18/08/2021

SHGD: 10006910. DD: 210818. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4197

           100,000

18/08/2021

576197. 180821. 084018. Ung ho moi MS 200000 cho cac hoan canh 4195 4196 va 4197 FT21230601738040

           600,000

18/08/2021

MBVCB. 1309845164. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4197: Phan Thi Hong Chuyen. (     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             23,000

18/08/2021

IBVCB. 1309842634. Ung ho Ma so 4197: Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

18/08/2021

MBVCB. 1309842124. Co gai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

18/08/2021

SHGD: 10004019. DD: 210818. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho quy tam long nhan ai ma so 4195 chi Dao thi Hue

           200,000

18/08/2021

081747. 180821. 082122. Vinh Nam ung ho ms 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

18/08/2021

375141. 180821. 082125. ung ho ma so 4196 nguyen van tan

           200,000

18/08/2021

115821. 180821. 081825. Vinh Nam ung ho ms 4196 Nguyen Van Tan

           100,000

18/08/2021

014857. 180821. 081345. Ung ho ma so 4197 em Phan Thi Hong Chuyen

           500,000

18/08/2021

553719. 180821. 080115. Ung ho ms 4195 chuc 2 em mau khoe FT21230707822913

          200,000

18/08/2021

518661. 180821. 073310. 4195 - c Dao Thi Hue

           100,000

18/08/2021

291622. 180821. 073113. IBFT Ba Phuong giup ms4192 xom chay than

       1,000,000

18/08/2021

047105. 180821. 071233. Ung ho ms4196

           500,000

18/08/2021

000342. 180821. 065602. Ung ho ma 4196 anh Nguyen Van Tan

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1309733410. Ung ho ma so 4195: Dao Thi Hue. CT tu 0801000237566 NGUYEN THI THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

IBVCB. 1309723910. a. CT tu 0531002551075 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309720728. fd. CT tu 1021611643 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309721576. fd. CT tu 1021000019760 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309720238. fd. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309719975. fd. CT tu 1021646363 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

504186. 180821. 062843. Ma so 4181: Chuong trinh Van Bua Com Nghia Tinh

       1,000,000

18/08/2021

IBVCB. 1309719349. fd. CT tu 1021707755 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309717269. fd. CT tu 1021336371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309715721. fd. CT tu 1020595562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309716475. fd. CT tu 1021336155 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309716019. fd. CT tu 1021400964 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

IBVCB. 1309712152. fd. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

18/08/2021

MBVCB. 1309676049. 4196 ung ho a Nguyen Van Tan. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

509174. 180821. 020327. Ung ho ma so 4196, nguyen van tan. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21230523047834

       2,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1309641421. THANH uh a Tran Cong Nha ms4193. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

MBVCB. 1309640512. THANH gui chi Dao T Hue ms4195. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

18/08/2021

357136. 180821. 001813. Ung ho ba Thai va anh Ng Van Tan 4196

           100,000

18/08/2021

IBVCB. 1309629277. Ma so 4192 benh nhan xom chay than. CT tu 0451000246079 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

18/08/2021

489128. 180821. 000058. Ung ho me con chi Dao Thi Hue ma so 4195. FT21230087225806

           200,000

18/08/2021

413050. 170821. 233508. ung ho anh Tran Cong Nha ma so 4193

       1,000,000

18/08/2021

479549. 170821. 232627. Ung ho ma so 4193 FT21230752671113

           300,000

18/08/2021

478334. 170821. 232231. Ung ho ma so 4195 FT21230777307902

           500,000

18/08/2021

477566. 170821. 232011. Ung ho ma so 4194 FT21230184903638

           500,000

18/08/2021

467385. 170821. 225347. Ung ho anh Nha MS 4193 FT21230174103103

           500,000

18/08/2021

578758. 180821. 202004. Gui ma so 4192 benh nhan xom chay than

       1,000,000

18/08/2021

MBVCB. 1310911204. PHAN THI THANH HUYEN Ung ho 3 Ma so:   4195; 4196; 4197. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

18/08/2021

817259. 180821. 160838. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 4195 va 4196

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310720351. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho ms 4197. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310567560. UNG HO BAO DAN TRI MS 4197 PHAN THI HONG CHUYEN. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

18/08/2021

855913. 180821. 135430. Anh Tran Manh Hoang ung ho cac truong hop sau, moi truong hop 150k. Ma so tu 4193, 4194, 4195 va 4196. Thanks,   FT21230052701315

           600,000

18/08/2021

MBVCB. 1310260442. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4197 em phan thi hong chuyen. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

18/08/2021

732541. 180821. 112412. Ung ho hoan canh ma so 4197 FT21230965653980

           200,000

18/08/2021

SHGD: 10000557. DD: 210818. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4197

             50,000

18/08/2021

747999. 180821. 084458. pham tien hai bidv ung ho 4197

           300,000

18/08/2021

564995. 180821. 082307. Ung ho ma so 4197 FT21230965468108

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311504299. Ung ho ms 4197 : phan thi hong chuyen . CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311503901. Ung ho ms 4196 : nguyen van tan. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311464393. PHAM HUYNH HAI NGAN ung ho Ma So 4103 - Trieu trai tim -   Mot y chi. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

477035. 180821. 224159. UNG HO 3 HOAN CANH MS 4194,   4195, 4196, MOI HOAN CANH 300000 - 180821 - 22: 41: 52 477035

           900,000

19/08/2021

216145. 190821. 222011. Ung ho ma so 4198, nguyen thi hieu. Nho Me Maria va Thanh Ca Giuse che cho. FT21232756472108

       2,000,000

19/08/2021

IBVCB. 1313259643. UNG HO MA SO 4115   BA VO THI TAN. CT tu 0691000378900 DANG THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

979233. 190821. 215838. THAI NGOC ung ho ma so 4198 em NGUYEN THI HIEU

           100,000

19/08/2021

271853. 190821. 212617. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MA SO 4198

           100,000

19/08/2021

178461. 190821. 212410. Ma 4198 Nguyen Thi Hieu FT21232091358091

           100,000

19/08/2021

169846. 190821. 211312. Ung ho ma so 4198, Nguyen Thi Hieu. DT 0326868912 FT21232580332795

           300,000

19/08/2021

167292. 190821. 210955. Ung ho ma so 4198 FT21232796404159

             50,000

19/08/2021

166943. 190821. 210927. Ung ho ma so 4197 FT21232733360001

             50,000

19/08/2021

166658. 190821. 210907. Ung ho ma so 4196 FT21232988671754

           50,000

19/08/2021

166321. 190821. 210844. Ung ho ma so 4195 FT21232378001702

             50,000

19/08/2021

853826. 190821. 210740. ms 4198 nguyen thi hieu

           100,000

19/08/2021

853143. 190821. 210448. ms 4196 nguyen van tan

           100,000

19/08/2021

162183. 190821. 210336. Ung ho ma so 4193 anh Tran Cong Nha FT21232410592735

           200,000

19/08/2021

140677. 190821. 203837. THA DVC TPA ung ho ma so 4192 benh nhn xom chay than, chuc cac co chu that nhieu suc khoe FT21232405982339

           600,000

19/08/2021

MBVCB. 1313094567. ms 4198 uh em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

19/08/2021

403467. 190821. 201426. Vietcombank; 1017378606; Giup do ms 4198 chuc e hoan thanh mo uoc di hoc

           300,000

19/08/2021

111597. 190821. 200556. Ung ho ma so 4193 - anh Tran Cong Nha FT21231008080849

           500,000

19/08/2021

671122. 190821. 195620. UNG HO MS 4196 NGUYEN VAN TAN   - CAN THO - 190821 - 19: 56: 19 671122

           300,000

19/08/2021

IBVCB. 1313018874. 4198. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312977162. Xin ung ho ma so: 4194, 4195,   4196, 4197, 4198   ( moi h/c 200k) . CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1312954611. Ung ho Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

038205. 190821. 184532. Ma. so. 4195. Dao. Thi. Hue. Hiep. Hoa. BG FT21231071808092

           300,000

19/08/2021

005900. 190821. 183137. UNG HO MA SO 4198 EM NGUYEN THI HIEU

           300,000

19/08/2021

MBVCB. 1312880766. Ma so 4198: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

989341. 190821. 175320. Ung ho MS 4196 FT21231062494810

           200,000

19/08/2021

950454. 190821. 171727. Ung ho ma so 4198 FT21231538303583

            50,000

19/08/2021

933612. 190821. 170248. Le Thi Hoa ung ho ma so 4198 FT21231637000880

             50,000

19/08/2021

932733. 190821. 170206. Ma so 4198 Han Trong Thanh ung ho FT21231471022384

             50,000

19/08/2021

240690. 190821. 165319. MS 4195 - DAO THI HUE - HUYEN HIEP HOA - TINH BAC GIANG

             50,000

19/08/2021

240622. 190821. 164735. MS 4197 PHAN THI HONG CHUYEN   - HUYEN PHU LUONG TINH THAI NGUYEN

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1312674022. Dong gop ho tro Nguyen Thi Hieu ms 4198. CT tu 0351000843901 NGUYEN VAN QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

911808. 190821. 164405. Mintu ung ho ms 4198 FT21231053236820

           200,000

19/08/2021

195783. 190821. 164304. Ung ho ms 4194 Dinh T Minh Trang

           300,000

19/08/2021

195030. 190821. 164035. Ung ho ms 4196 Ng V Tan

           200,000

19/08/2021

194431. 190821. 163839. Ung ho ms 4198 Ng T Hieu

           300,000

19/08/2021

240502. 190821. 163614. MS 4198 NGUYEN THI HIEU - HUYEN THO XUAN -   THANH HOA

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1312647754. Ho tro em Hieu - ma so 4198. CT tu 0011000523714 DINH THAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

900933. 190821. 163450. Kim loan giup ms 4192 FT21231073340087

       1,500,000

19/08/2021

900011. 190821. 163403. Kim loan giup ms 4195 FT21231880199600

       1,500,000

19/08/2021

898932. 190821. 163307. Kim loan giup ms 4196 FT21231605600604

       1,500,000

19/08/2021

IBVCB. 1312614960. Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/08/2021

050500. 190821. 162014. Vietcombank; 1017378606; Ung ho 4197

           300,000

19/08/2021

769027. 190821. 161753. Dong gop ho tro Nguyen Thi Hieu ma so 4198

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312598657. hon 100 benh nhan xom chay than. CT tu 0281001730950 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

19/08/2021

004475. 190821. 161320. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha

           300,000

19/08/2021

818015. 190821. 161244. Ung ho MS 4198 Em Nguyen Thi Hieu

           200,000

19/08/2021

SHGD: 10016945. DD: 210819. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Thanh Giang uh 3 ms 4192 4193 4194 moi ms 10k

             30,000

19/08/2021

IBVCB. 1312594062. Cau be mo coi me va nguoi cha ban ve so . CT tu 0281001730950 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

19/08/2021

878038. 190821. 161013. Ung ho e nguyen thi hieu MS 4198

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312588043. me don than cau xin cuu 2 con mac benh hiem ngheo. CT tu 0281001730950 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

19/08/2021

973533. 190821. 160827. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4198 Nguyen thi hieu

           300,000

19/08/2021

IBVCB. 1312583139. Nu dieu duong cam so luong hien tuy cuu anh. CT tu 0281001730950 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

19/08/2021

523753. 190821. 160505. Vinh Nam ung ho ms 4198 Nguyen Thi Hieu

           100,000

19/08/2021

383537. 190821. 160221. Ngo Duc Chieu ung ho ma 4103

           100,000

19/08/2021

382283. 190821. 160027. Ngo Duc Chieu ung ho ma 4197

         100,000

19/08/2021

122577. 190821. 155802. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4189 chuong trinh Van bua com nghia tinh

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312546883. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4198 em Hieu. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

IBVCB. 1312526475. hoc dai hoc. CT tu 0281000226321 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1312489049. Ung ho Ms 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/08/2021

815756. 190821. 151859. Ung ho em Nguyen Thi Hieu ma so 4198 FT21231740804116

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312470129. Uh ms 4195 chi Dao Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/08/2021

SHGD: 10014097. DD: 210819. BO: NGO NHAT MINH. Remark: Ung ho MS 4198 - Nguyen Thi Hieu

       1,000,000

19/08/2021

SHGD: 10007103. DD: 210819. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4196 Nguyen Van Tan

           100,000

19/08/2021

SHGD: 10007864. DD: 210819. BO: DUONG QUANG HOAT. Remark: Ung ho ma so 4198 nguyen thi hieu

           200,000

19/08/2021

SHGD: 10007749. DD: 210819. BO: DUONG QUANG HOAT. Remark: Ung ho ma so 4197 phan thi hong chuyen

           200,000

19/08/2021

SHGD: 10006947. DD: 210819. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4198 Nguyen Thi Hieu

           100,000

19/08/2021

787421. 190821. 145059. Ma so 4198 em nguyen thi hieu FT21231721216534

             50,000

19/08/2021

163381. 190821. 144715. Ung ho Xom chay than MS 4192

           500,000

19/08/2021

621466. 190821. 144424. ung ho ma so 4197

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1312348009. ung ho em nguyen thi hieu. CT tu 0301000342912 VU HOANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1312342107. Ma so 4192 Benh nhan Xom Chay Than. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

19/08/2021

582710. 190821. 140257. MS 4198 EM NGUYEN THI HIEU - 190821 - 14: 02: 29 582710

       2,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1312333753. Ma so 4195 c Dao Thi Hue, Thon Dong Lo, Xa Dong Lo,   Huyen Hiep Hoa, Tinh Bac Giang. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

IBVCB. 1312320984. Ung ho MS 4198 va 4192. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           400,000

19/08/2021

MBVCB. 1312312727. HOANG THI ANH chuyen tien Ma so 4198 em Nguyen thi Hieu. CT tu 1021864108 HOANG THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

730161. 190821. 134422. Do Van Chinh va Ta Tuan Anh ung ho gia dinh chi Hue ma so 4195 FT21231936845080

           600,000

19/08/2021

722071. 190821. 133932. ung ho Ma sa 4195: Chi Dao Thi Hue

       1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1312296303. 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 1017256990 TRINH QUANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

IBVCB. 1312293743. a. CT tu 1020995186 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

633626. 190821. 133639. Hieu ung ho MS 4196 - Nguyen Van Tan

          100,000

19/08/2021

721348. 190821. 133619. Ung ho Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha

       1,000,000

19/08/2021

IBVCB. 1312288091. Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0031000194395 VU KHANH HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

633178. 190821. 133413. Hieu ung ho MS 4195   Dao Thi Hue

           100,000

19/08/2021

716406. 190821. 131227. 4198 NGUYEN THI HIEU

           200,000

19/08/2021

699601. 190821. 130214. Ung ho ma so 4193 FT21231536958230

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312224094. VU THI MAI ung ho ma so 4198 e nguyen thi hieu. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

914279. 190821. 124236. Vietcombank; 1017378606; Ung ho MS 4103 chuong trinh Trieu trai tim mot y chi

           200,000

19/08/2021

904689. 190821. 124005. Vietcombank; 1017378606; Ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312202849. UNH HO MS: 4198 EM NGUYEN THI HIEU -   HUYEN THO XUAN - THANH HOA. CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

513726. 190821. 123554. ma so 4198

             10,000

19/08/2021

IBVCB. 1312194590. Vu Tran Dai ung ho Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312180957. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

MBVCB. 1312149508. TRAN THI KIM THAO - 4181   - VAN BUA COM NGHIA TINH. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

19/08/2021

MBVCB. 1312125366. MS 4195 Dao Thi Hue. CT tu 0031000523552 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312119393. asdf. CT tu 1022370042 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

MBVCB. 1312115901. 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 1021000015985 VU QUANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1312106145. ung ho ms 4198. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/08/2021

633119. 190821. 114230. Ung ho ms 4198 FT21231794730077

           300,000

19/08/2021

IBVCB. 1312086906. a. CT tu 0631000443342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

692441. 190821. 113432. Ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1312066693. Co gai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             80,000

19/08/2021

IBVCB. 1312059394. a. CT tu 1020595610 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

686504. 190821. 111606. ung ho Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu

           500,000

19/08/2021

IBVCB. 1312017487. asdf. CT tu 0101001150828 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

MBVCB. 1311983797. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4195   ( chi Dao Thi Hue). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1311971431. DO THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 4193 Tran Cong Nha . CT tu 0031000199799 DO THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311964179. ung ho ms: 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 9978257435 NGUYEN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311964528. NGUYEN HUU MAN ung ho ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0351000619049 NGUYEN HUU MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311960637. TRAN NGUYEN ANH MINH chuyen tien tang e Nguyen thi hieu, .   Vao dai hoc luat ha noi. CT tu 0041000599320 TRAN NGUYEN ANH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

330837. 190821. 103408. ung ho ma so 4198

             20,000

19/08/2021

203352. 190821. 102739. Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu Dia chi Thon Ba Ngoc xa Xuan Phu huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311922840. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4198. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311916125. giup do be phan thi hong chuyen ma so 4197. CT tu 0331000460332 NGUYEN THI KIM OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

      1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1311901252. An nhu UH ms 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 1091000002368 NGUYEN THI DUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

665094. 190821. 100941. ms 4198

           200,000

19/08/2021

664631. 190821. 100816. ms 4194

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1311875499. asdf. CT tu 1022352815 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

677460. 190821. 095627. Be Minh Quan ung ho chi Nguyen Thi Hieu ma so 4198

       1,000,000

19/08/2021

196738. 190821. 094957. Ma so 4192 Benh nhan xom chay than

           200,000

19/08/2021

036427. 190821. 093856. Ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

19/08/2021

516605. 190821. 093630. SANHSEACO GUI MS 4198 - 190821 - 09: 36: 21 516605

             50,000

19/08/2021

169605. 190821. 093616. Ung ho ma so 4198 - em Nguyen Thi Hieu

           100,000

19/08/2021

IBVCB. 1311820733. UNG HO MA SO 4198 EM NGUYEN THI HIEU. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

19/08/2021

IBVCB. 1311806644. ung ho Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0011002985181 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311804050. TRIEU VU ANH chuyen tien ung ho hoan canh kho khan 4195. CT tu 0731000842335 TRIEU VU ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/08/2021

707332. 190821. 092438. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4198

           100,000

19/08/2021

363468. 190821. 092425. mong em som duoc toi giang duong dai hoc

           200,000

19/08/2021

490833. 190821. 092223. Ma so 4196, Nguyen Van Tan FT21231965690290

           200,000

19/08/2021

490413. 190821. 092152. Nghiem Minh Khang UH ma so 4197 FT21231932801203

             50,000

19/08/2021

490224. 190821. 092139. Tung Nguyen giup ma so 4196 Nguyen Van Tan -   Cam on bao Dan Tri FT21231391309369

       1,000,000

19/08/2021

489352. 190821. 092042. Nghiem Minh Khang UH ma so 4198 FT21231657361753

             50,000

19/08/2021

SHGD: 10006861. DD: 210819. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311758831. MS 4185 Em Nguyen Thi Mai. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          300,000

19/08/2021

IBVCB. 1311756099. Ung ho Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311751997. MS 4192 Benh nhan xom chay than Ha Noi. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1311747696. Ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0121000947151 LE MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311745501. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. (     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

19/08/2021

MBVCB. 1311742487. MS 4198 Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

19/08/2021

SHGD: 10006572. DD: 210819. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4198

           100,000

19/08/2021

ung ho quy mua may tho

          500,000

19/08/2021

139279. 190821. 084756. ung ho em Nguyen Thi Hieu vuot nghich canh

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1311729640. Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu -   Ung ho em den truong. CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             99,000

19/08/2021

IBVCB. 1311722892. Ma so 4198. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1311720525. HO LE PHUC ung ho Hieu. CT tu 0311000439555 HO LE PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

Ref:   P3181742193Y21 Ref: P3181742193Y21 B O: TRUONG VAN TUAN MS 4197 PHAN THI HONG CHUYEN DVC: TRUONG VAN TUAN

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1311712945. ma so 4198. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/08/2021

MBVCB. 1311712312. Ung ho Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1311687691. Ma so 4197?Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/08/2021

117128. 190821. 081729. 5195 ung ho chi Dao Thi Hue

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311684458. Ma so 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/08/2021

440377. 190821. 081337. Ung ho ma so 4197 FT21231633079091

             50,000

19/08/2021

SHGD: 10001274. DD: 210819. BO: PHAN THI MAI THY. Remark: IBNHO CHUYEN: TRAN THI MY LINH - TRAN CONG NHA - BV TRUYEN MAU TRUNG UONG

           500,000

19/08/2021

439843. 190821. 081228. Ung ho ma so 4196 FT21231441901139

             50,000

19/08/2021

439553. 190821. 081153. Ung ho ma so 4195 FT21231707893943

             50,000

19/08/2021

439359. 190821. 081127. Ung ho ma so 4194 FT21231932542832

             50,000

19/08/2021

439164. 190821. 081101. Ung ho ma so 4193 FT21231768020573

             50,000

19/08/2021

438938. 190821. 081036. Ung ho ma so 4192 FT21231768019700

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311607142. MS - 4193. CT tu 0331000418647 PHAN NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

MBVCB. 1311606063. MS - 4192. CT tu 0331000418647 PHAN NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1311605879. Ma so 4196, Nguyen Van Tan . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311604892. MS - 4196. CT tu 0331000418647 PHAN NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

IBVCB. 1311597490. a. CT tu 1020241102 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

IBVCB. 1311594670. a. CT tu 1021177972 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

IBVCB. 1311590273. a. CT tu 1014761768 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

IBVCB. 1311585274. a. CT tu 1018975562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

19/08/2021

627214. 190821. 053029. Tran tuyms 4197

       1,000,000

19/08/2021

MBVCB. 1311566662. MS 4197. CT tu 0821000087861 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

19/08/2021

072747. 190821. 043445. Ma so 4197: Phan Thi Hong Chuyen

           300,000

19/08/2021

MBVCB. 1311530072. Uh 3 me con chi Hue. CT tu 0011002093584 NGUYEN THI THOM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/08/2021

MBVCB. 1311524051. Ma so 4193 - Anh Tran Cong Nha. CT tu 0011001309346 TRAN THI THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

19/08/2021

883841. 190821. 194233. Ms Trinh cung ung ho ma so 4195

           100,000

19/08/2021

882294. 190821. 194038. Ms Trinh cung ung ho ma so 4103

           100,000

19/08/2021

880641. 190821. 193831. Ms Trinh cung ung ho ma so 4198.

           100,000

19/08/2021

875240. 190821. 161255. Ung Ho Ma So 4195 chi Dao Thi Hue FT21231950639374

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 1312477104. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4198 em nguyen thi hieu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

19/08/2021

MBVCB. 1312402634. Ung ho ms 4197 - 4198 moi ms 50k cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

19/08/2021

560295. 190821. 132014. Ung ho CT Nhan ai ma so 4195

           100,000

19/08/2021

MBVCB. 817188704. VCB Rewards. Ung ho toi 0451000476889 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri . 12345

                     1

19/08/2021

SHGD: 10006458. DD: 210819. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4198

           300,000

19/08/2021

SHGD: 10000254. DD: 210819. BO: TRAN DUY THUC. Remark: GUI CHO MA SO 4198

             50,000

19/08/2021

MBVCB. 1311707856. UNG HO BAO DAN TRI MS 4198 EM NGUYEN THI HIEU. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311606314. Gui Ms 4197 phan thi hong chuyen. CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311513860. Ma so 4192: Benh nhan Xom Chay Than . CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

19/08/2021

MBVCB. 1311511459. Ung ho MS 4195: chi Dao Thi Hue -   Bac Giang. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

IBVCB. 1313346220. Ma so 4193 Anh Tran Cong Nha. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

20/08/2021

254133. 190821. 235509. Ms 4195 Chi Dao Thi Hue mong chi va cac chau vuot qua kho khan ID98750 FT21232752779610

           500,000

20/08/2021

253466. 190821. 235238. Ms 4103 Chuong trinh Trieu trai tim mot y chi ID98750 FT21232756810930

           500,000

20/08/2021

IBVCB. 1313343102. Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

20/08/2021

250086. 190821. 234013. Gia dinh ong Pham Van Hong ung ho ma so 4194. Mong chau se cham chi hoc tap, tiep tuc con duong hoc hanh tro thanh nguoi co tam, co ich. FT21232289322386

             50,000

20/08/2021

249877. 190821. 233929. Ma so 4198, em Nguyen Thi Hieu FT21232233003917

           200,000

20/08/2021

248201. 190821. 233359. Gd Le Tan Thanh uh MS 4198 em Nguyen Thi Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21232406194079

             50,000

20/08/2021

174089. 190821. 233337. VU DINH SON ung ho cac MS 4196,   4193, 4192, 4103,   4187 - moi MS 300k

       1,500,000

20/08/2021

174030. 190821. 233241. VU DINH SON ung ho cac MS 4198,   4194, 4191, 4190,   4188 - moi MS 200k. MS 4195   - 400k

       1,400,000

20/08/2021

MBVCB. 1313325118. Ung ho ms 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

596263. 190821. 231502. Dang Van Phuc Hanoi ung ho ma so   4192 benh nhan xom chay than

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1313310893. Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha . CT tu 0011000587059 NGO THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1313299358. 4198 Nguyen Thi Hieu. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

587823. 190821. 223526. 4196 ho tro anh tan

           100,000

20/08/2021

587459. 190821. 223358. 4193 ho tro anh nha

           100,000

20/08/2021

587058. 190821. 223221. ung ho em hieu

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1315412251. ung ho ma so 4200. CT tu 0851000014888 VU HUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

945272. 200821. 222508. GOP CHUT TAM LONG TOI XOM CHAY THAN MA SO 4200 - 200821 - 22: 25: 05 945272

           200,000

20/08/2021

183761. 200821. 220703. 4195 FT21233022470945

           200,000

20/08/2021

273905. 200821. 220702. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 4200

           100,000

20/08/2021

181773. 200821. 220419. Tuan 0976053017 ung ho 200k moi truong hop 4197 4196 4195 FT21233434962507

           600,000

20/08/2021

180405. 200821. 220229. Tuan 0976053017 ung ho 500k moi truong hop 4200 4192 4189 FT21233766803767

       1,500,000

20/08/2021

178813. 200821. 220022. Gd Le Tan Thanh uh MS 4200 benh nhan xom chay than. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21233053808240

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1315363408. ung ho ms 4198 em Nguuen Thi Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Viong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

20/08/2021

IBVCB. 1315351673. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien. CT tu 0301000390874 DANG TRA GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

707499. 200821. 214306. Chuyen tien ung ho ms 4192

           300,000

20/08/2021

457910. 200821. 214249. ung ho Dao Thi Hue

             50,000

20/08/2021

163161. 200821. 214008. MS 4198 Nguyen Ngoc Hieu FT21233722642981

           300,000

20/08/2021

IBVCB. 1315333753. Ms 4200 xom chay than. CT tu 0911000003312 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1315327221. NGUYEN PHUONG LIEN ung ho ma so 4200. CT tu 0011004172151 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

154916. 200821. 212955. Ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21233124006930

           200,000

20/08/2021

137697. 200821. 211007. Ung ho ma so 4200 FT21233369745532

           200,000

20/08/2021

136956. 200821. 210918. Giup do ma so 4198 FT21233044740376

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1315258965. MS 4200 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

20/08/2021

991810. 200821. 203640. Ma so: 4200

           100,000

20/08/2021

089708. 200821. 202133. MS 4200 benh nhan xom chay than.   Xin cam on FT21232026190142

           100,000

20/08/2021

083191. 200821. 201515. Ung ho ms 4200. Benh nhan xom chay than a. FT21232204206502

           300,000

20/08/2021

500097. 200821. 195738. UNG HO MS 4200 CHUC MOI NGUOI TRONG XOM DUOC MANH KHOE

           500,000

20/08/2021

025125. 200821. 191819. Ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21232499738236

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1315044393. ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

014394. 200821. 190801. Ung ho ms 4200 benh nhan xom chay than FT21232053171309

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1314888920. VU THI MAI ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1314880523. Ng Ha Long ung ho Ma So 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

913690. 200821. 173611. Ong Tu Van giup cho ms 4200 benh nhan xom chay than FT21232591614053

     18,000,000

20/08/2021

915449. 200821. 173253. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4187

           200,000

20/08/2021

915229. 200821. 173144. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4192

           200,000

20/08/2021

914995. 200821. 173036. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4196

           200,000

20/08/2021

914817. 200821. 172944. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4195

           200,000

20/08/2021

914569. 200821. 172826. TRAN THI QUYNH CHAU UNG HO MA SO 4193

           200,000

20/08/2021

900880. 200821. 172542. Ung ho ma so 4187 nguyen thi hoi FT21232673244286

           500,000

20/08/2021

898427. 200821. 172344. Ung ho ma so 4193 dinh cong nha FT21232007575651

           500,000

20/08/2021

082805. 200821. 172248. ung ho XOM CHAY THAN Thanh Tri Ha Noi adidaphat

           200,000

20/08/2021

896514. 200821. 172213. Ung ho MS 4195 Dao Thi Hue FT21232834312894

       1,000,000

20/08/2021

896231. 200821. 172200. Ung ho ma so 4194 dinh thi minh trang FT21232160255501

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1314789339. quoc ung ho ms 4200 benh chay Than. CT tu 0011004349604 TRAN KIEN QUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

893182. 200821. 171932. Ung ho ma so 4103 trieu trai tim mot y chi FT21232890103552

           500,000

20/08/2021

890738. 200821. 171734. MS 4198 - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21232160237511

       1,000,000

20/08/2021

877249. 200821. 170650. Ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than. Toan Nguyen FT21232703535569

           200,000

20/08/2021

076695. 200821. 170641. Ung ho Ma So 4200 benh nhan Xom chay than

           500,000

20/08/2021

IBVCB. 1314741894. Ung ho xom chay than. CT tu 0451000389380 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1314728729. ma so 4200 - xom chay than. CT tu 1020364356 DANG THI ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

886399. 200821. 165015. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN THI VANG chuyen khoan

           500,000

20/08/2021

855660. 200821. 165010. Ung ho ms 4198 FT21232694903560

           100,000

20/08/2021

249676. 200821. 164749. ung ho xom chay than ma so 4200

           100,000

20/08/2021

849463. 200821. 164524. Ung ho xom chay than MS 4200 FT21232000204152

           100,000

20/08/2021

619861. 200821. 164434. 4200 xom chay than ngoc hoi

           200,000

20/08/2021

IBVCB. 1314608340. UNG HO MA SO 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

464050. 200821. 154820. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ms 4184

           200,000

20/08/2021

386616. 200821. 154631. ong hoa ba phuong ung ho xom chay than ma 4192

           800,000

20/08/2021

477446. 200821. 154456. UNG HO MS 4196 NGUYEN VAN TAN

           100,000

20/08/2021

477363. 200821. 154400. UNG HO MS 4194 EM DINH THI MINH TRANG

           100,000

20/08/2021

477083. 200821. 154121. UNG HO MS 4192 BENH NHAN XOM CHAY THAN

           200,000

20/08/2021

476827. 200821. 153847. UNG HO MS 4198 EM NGUYEN THI HIEU

          100,000

20/08/2021

475806. 200821. 152649. UNG HO MS 4195 CHI DAO THI HUE

           250,000

20/08/2021

475462. 200821. 152226. UNG HO MS 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN

           200,000

20/08/2021

IBVCB. 1314451506. ma so 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

IBVCB. 1314446634. ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

IBVCB. 1314443338. ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

IBVCB. 1314431828. ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

186071. 200821. 145807. Ung ho em Hieu huyen Tho Xuan Thanh Hoa uoc mo hoc dai hoc

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1314409296. Ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu, Thoon Ba Ngoc, Xuan Phu, Tho Xuan,   Thanh Hoa. CT tu 0351000836169 DAO DINH TRONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1314376523. DINH TAT THANH chuyen tien tu thien ms 4200 benh nhan Xom Chay Than. CT tu 0071003314922 DINH TAT THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

897830. 200821. 143444. UNG HO MS 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN

           200,000

20/08/2021

445627. 200821. 142646. ung ho ma so 4200

             10,000

20/08/2021

MBVCB. 1314342837. Ma so 4200. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

NGOC HUE UNG HO MS4190, 4191, 4192, 4195, 4196 MOI TRUONG HOP 50. 000

           250,000

20/08/2021

IBVCB. 1314301699. MS 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

20/08/2021

172146. 200821. 140630. TTTP ung ho Ms4200 Benh nhan xom chay than

           500,000

20/08/2021

SHGD: 10013572. DD: 210820. BO: LE THI MAI PHUONG. Remark: Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1314291148. Ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan, ap Nhon Tho, Phong Dien, Can Tho. CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

655769. 200821. 135550. Ung ho ma 4200 benh nhan xom chay than FT21232450583959

           500,000

20/08/2021

968595. 200821. 134853. Chuyen tien ung ho ms 4200 Benh nhan Xom chay than

           300,000

20/08/2021

SHGD: 17879621. DD: 210820. BO: NGUYEN HUU THANH. Remark: GIA DINH ONG HUNG UNG HO CHI DAO THI HUE MA SO 4195 DIEN THOAI 0378419380

       3,000,000

20/08/2021

MBVCB. 1314259251. Ung ho ma so 4200: benh nhan Xom Chay Than. CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

SHGD: 10008886. DD: 210820. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4171, 4174, 4180 MOI MA SO 100K

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1314198531. Ung ho Xom Chay Than o Ngoc Hoi, Thanh Tri, Ha Noi. . CT tu 0451001536371 NGUYEN THI BICH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

20/08/2021

613157. 200821. 130520. Chi Lan VT ung ho ma 4200   - BN xom chay than FT21232409002769

       1,000,000

20/08/2021

157380. 200821. 125339. 20/08/2021 DONATION Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

       1,000,000

20/08/2021

SHGD: 10000339. DD: 210820. BO: pham nhu hai. Remark: ung ho ma so 4198 quy tam long nhan ai

       2,000,000

20/08/2021

976767. 200821. 120752. Ung ho hoan canh kho khan MS 4198 Nguyen Thi Hieu

           200,000

20/08/2021

973099. 200821. 115527. Ngocdiep ung ho ms 4200

           200,000

20/08/2021

463325. 200821. 115059. ung ho 200k moi MS 4197 4198 4200

           600,000

20/08/2021

MBVCB. 1314013377. Ma so 4200: Benh nhan Xom chay than. CT tu 0211000436511 TRAN DUC HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/08/2021

524133. 200821. 113006. Ung ho ma so 4200 chay than FT21232400950597

           400,000

20/08/2021

964345. 200821. 112841. Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           500,000

20/08/2021

046004. 200821. 112454. ung ho ma so 4200: Benh nhan Xom chay than - Le Thi Ngoc Dung

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1313961810. Ma so 4200. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313932556. Ung ho Ma so 4200: Benh nhan Xom chay than. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1313928530. DANG HONG DIEP ung ho MS 4200. CT tu 0021000396646 DANG HONG DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

797685. 200821. 105550. ung ho ms 4096

       1,000,000

20/08/2021

485253. 200821. 105521. Ung ho MS 4198 FT21232759054690

           100,000

20/08/2021

484051. 200821. 105420. Ung ho xom chay than Thanh Tri MS 4200 FT21232083075136

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313889627. GD Hung Thanh so 5 Tu Mo, Trung Hoa, Cau Giay, HN ung ho (   MS4190; MS4193; MS4195; MS4196; MS4200)x100000 vnd. CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/08/2021

125224. 200821. 103943. Ma so 4200 benh nhan xom chay than

       1,000,000

20/08/2021

463514. 200821. 103646. Mintu ung ho ms 4186 FT21232499518376

           200,000

20/08/2021

360549. 200821. 102946. Ung ho MS 4200 Xom chay than

           500,000

20/08/2021

454097. 200821. 102844. Mintu ung ho ms 4185 FT21232400720000

           200,000

20/08/2021

443787. 200821. 101934. Mintu ung ho ms 4183 FT21232261359676

           200,000

20/08/2021

214568. 200821. 101821. ma so 4154: vo thi xuan, ap vinh duc tay, vinh an,   ba tri, ben tre

           350,000

20/08/2021

441379. 200821. 101729. Ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21232774680072

           300,000

20/08/2021

310769. 200821. 101331. Ung ho Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           200,000

20/08/2021

304491. 200821. 101016. ma so 4196

             10,000

20/08/2021

747593. 200821. 100826. SANHSEACO GUI MS 4200 - 200821 - 10: 08: 12 747593

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313769210. Tam hn Ung ho ms 4200 Xom chay than. CT tu 0011004286119 HOANG MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

MBVCB. 1313764311. ma so 4200. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

20/08/2021

SHGD: 10007314. DD: 210820. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Ung ho cac ms 4195 100k, 4196 100k,   4197 100k, 4198 50k, 4200 800k.

       1,150,000

20/08/2021

SHGD: 10007197. DD: 210820. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4200

           200,000

20/08/2021

925409. 200821. 094433. ung ho ma so 4200 benh nha xom chay than

           300,000

20/08/2021

920798. 200821. 093132. Ung ho ma so 4187 ba Nguyen Thi Hoi

           50,000

20/08/2021

920224. 200821. 093003. Ung ho ma so 4188 chi Pham Thi Tham

             50,000

20/08/2021

MBVCB. 1313704257. vo chong thai vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4200: Benh Nhan Xom Chay Than. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

20/08/2021

MBVCB. 1313704053. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4200. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

20/08/2021

MBVCB. 1313701605. xin duoc ung ho xom chay than ms 4200 chut it. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

20/08/2021

381978. 200821. 092200. Ung ho ma so 4195 dao thi hue FT21232357665202

         500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313661989. NGUYEN THI THANH HOAI TRAN PHU BA DINH UNG HO BENH NHAN XOM CHAY THAN MS 4200. CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313642861. Xom. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

             80,000

20/08/2021

SHGD: 10001638. DD: 210820. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Khang Duy uh 4 ms 4195 4196 4197 4198 moi ms 10k moi

             40,000

20/08/2021

MBVCB. 1313623611. Ung ho Ma so 4200: Benh nhan xom chay than xa Ngoc Hoi. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

20/08/2021

165836. 200821. 084956. ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1313612380. ung ho ms 4193 anh tran cong nha. CT tu 0011004193479 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           200,000

20/08/2021

SHGD: 10003790. DD: 210820. BO: NGUYEN THI THANH MAI. Remark: Ung ho em Nguyen Thi Hieu uoc mo vao DH Luat HN

           20,000

20/08/2021

158242. 200821. 084432. Vinh Nam ung ho ms 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1313596046. ung ho a Tran Cong Nha ( ma so 4193). CT tu 0351000930179 DO MANH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

20/08/2021

193586. 200821. 083759. Ung ho ma so 4200benh nhan xom chay than

       1,000,000

20/08/2021

MBVCB. 1313588723. ung ho ms 4200. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

20/08/2021

MBVCB. 1313588902. Ung ho Ma so 4200. CT tu 0601000426437 VO THI HUE TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

914174. 200821. 083453. IBFT ms 4200 benh nhan xom chay than

           300,000

20/08/2021

SHGD: 10003976. DD: 210820. BO: PHAM ANH DAO. Remark: Giup em Nguyen thi Hieu Ma so 4198

           200,000

20/08/2021

SHGD: 10001635. DD: 210820. BO: VO THI HOA. Remark: Ma so 4196 Nguyen van Tan. Huyen phong dien. Tp can tho

           200,000

20/08/2021

MBVCB. 1313571030. Ma so 4194 Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

20/08/2021

IBVCB. 1313563290. Ung ho Ma so 4200: Benh nhan Xom chay than . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

601101. 200821. 080623. Chuyen tien ung ho xom chay than

           500,000

20/08/2021

110245. 200821. 080604. NGUYEN CONG QUY chuyen khoan

           100,000

20/08/2021

320375. 200821. 075635. ung ho com chay than 4200 FT21232535915409

       2,000,000

20/08/2021

IBVCB. 1313521797. Ma so 4200 ung ho BN xom chay than. CT tu 0021001927367 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

20/08/2021

058511. 200821. 074025. Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than Dia chi Xa Ngoc Hoi Thanh Tri Ha Noi

           100,000

20/08/2021

IBVCB. 1313422797. fd. CT tu 1020655194 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

20/08/2021

IBVCB. 1313421547. fd. CT tu 1019863795 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

20/08/2021

IBVCB. 1313421347. fd. CT tu 1018188134 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

20/08/2021

MBVCB. 1313413934. TA NGOC TIEN chuyen tien. CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

20/08/2021

MBVCB. 1313353302. ma so 4182 Nguyen Thi Huong. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313351344. Ma so 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313349466. ma so 4178 chi Dinh Thi Sau. CT tu 0081000165991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          500,000

20/08/2021

028122. 200821. 000305. Ma so 4192 xom chay than

           500,000

20/08/2021

MBVCB. 1315340169. ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4197, 4198, 4200. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          900,000

20/08/2021

MBVCB. 1315337280. ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4194, 4195, 4196. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

20/08/2021

MBVCB. 1315310904. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho ms 4200. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

20/08/2021

132285. 200821. 195840. Ung ho Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           300,000

20/08/2021

SHGD: 10001107. DD: 210820. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4200

             50,000

20/08/2021

MBVCB. 1314492734. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

20/08/2021

474678. 200821. 104619. ung ho ma so 4197 e Hong FT21232171701828

           200,000

20/08/2021

SHGD: 10000107. DD: 210820. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4196 ung ho Nguyen Van Tan

           200,000

20/08/2021

411015. 200821. 094955. Ung ho ma so 4198 FT21232987823004

       1,000,000

20/08/2021

402137. 200821. 094140. Ung ho ma so 4200 FT21232028428051

             50,000

20/08/2021

359253. 200821. 085708. Ung ho ms 4198 Nguyen Thi Hieu FT21232030386066

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315477218. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

21/08/2021

228420. 200821. 233255. MS 4200 Benh Nhan Xom Chay Than FT21233733898616

         100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315468991. 4200: Xom Chay Than. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

178868. 200821. 232008. ma so 4200

           500,000

21/08/2021

178823. 200821. 231914. ma so 4192

           500,000

21/08/2021

222493. 200821. 231640. Le Thi Hoa ung ho ma so 4200 FT21233091025506

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1315455138. Gui ms 4200 xom chay than. CT tu 0971000005075 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

21/08/2021

914113. 200821. 230222. 4200 giup bn xom chay than

             30,000

21/08/2021

518165. 200821. 224208. Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1315429985. tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1317345592. TRAN KHIEM BAO chuyen tien ung ho cac hoan canh 4201, 4198,   4197. Moi hoan canh 200k. CT tu 0181003614660 TRAN KHIEM BAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

21/08/2021

MBVCB. 1317331093. Ung ho ms 4200 benh nhan xom chay than.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

21/08/2021

113231. 210821. 220520. Ma so 4201, ong Nguyen Dang Luan FT21235304970617

             50,000

21/08/2021

103738. 210821. 215130. Ung ho ma so 4201 FT21235063425001

       1,000,000

21/08/2021

010572. 210821. 215113. CK nhanh - Chuyen tien ma so 4201, Nguyen Dang Luan Ong ngoai cua Bui Thi Huyen Trang

           500,000

21/08/2021

100643. 210821. 214709. Ung ho ma so 4187 FT21235009960760

           100,000

21/08/2021

098547. 210821. 214421. Ung ho ma so 4193 FT21235643009263

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1317301425. gui ung ho ma so 4201. CT tu 0011000880935 CAO HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1317298730. Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317297089. Ma so 4194: Em Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317293184. Ma so 4103: Chuong trinh Trieu trai tim -   Mot y chi. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1317287772. Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317278472. Ma so 4200 Benhnhan Xom chay than. CT tu 0351000101066 TANG THI PHUONG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

320826. 210821. 212753. Ong ngoai chau Trang la Ng Dang Luan o Luu Tu Dong Hoa Dong Son Thanh Hoa

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1317272049. Ma so 4201. Ong Nguyen Dang Luan. Ong ngoaI chau Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

079032. 210821. 211932. Ung ho MS 4200 - xom chay than FT21235330941716

       2,000,000

21/08/2021

681773. 210821. 211716. UNG HO HOAN CANH MA SO 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN

             50,000

21/08/2021

065500. 210821. 210340. Dong Duc Hao gui nang luong an lanh toi ms 4197, 98, 4200, 01.   Nam mo quan the am bo tat FT21235009840160

       2,000,000

21/08/2021

IBVCB. 1317204689. aa. CT tu 1019315650 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

21/08/2021

MBVCB. 1317192277. Ma so 4201. CT tu 0691000392483 NGUYEN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317175337. NGUYEN ANH chuyen tien ho tro chau Trang. CT tu 0071000866092 NGUYEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

648785. 210821. 203040. Ung ho e Huyen Trang - ma so 4201

           200,000

21/08/2021

022185. 210821. 201631. Ung ho em Bui T Huyen Trang sn 2007,   Thanh Hoa FT21235805619997

       2,000,000

21/08/2021

999747. 210821. 195148. Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21235249749385

           200,000

21/08/2021

995044. 210821. 194637. Dang Thu Thuy giup ma so 4201 -   ong Nguyen Dang Luan FT21235099893048

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1317089395. ung ho ma so 4201. CT tu 0011004260117 NGUYEN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317085005. Ma so 4195 Dao Thi Hue dia chi Bac Giang. CT tu 0011003173629 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1317064409. Ma so 4201 ong NguyenDangLuan ong ngoai chau Trang. CT tu 0011003173629 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317062397. NGUYEN MINH DANG ung ho ma so 4201 : Ong Nguyen Dang Luan (     ong ngoai chau Trang). CT tu 1013301051 NGUYEN MINH DANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1317056325. Ung ho Ma So: 4201 NGUYEN DANG LUAN. CT tu 0351000704210 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1317041088. Ung ho ms 4200 - Xom chay than . CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

403452. 210821. 190901. Ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           500,000

21/08/2021

723842. 210821. 190007. Ung ho ma so 4192 benh nhan xom chay than

           200,000

21/08/2021

945202. 210821. 185357. Ung ho 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21233694334342

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316979796. Ma so 4201. CT tu 0011000562707 NGUYEN THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

936092. 210821. 184503. 4201 nguyen dang luan FT21233080713521

           200,000

21/08/2021

932884. 210821. 184200. Ung ho MS 4173 FT21233844602828

             50,000

21/08/2021

927895. 210821. 183730. Ung ho MS 4195 FT21233844594512

             50,000

21/08/2021

707522. 210821. 183231. Ung ho ma 4201

           450,000

21/08/2021

555420. 210821. 182744. Gia dinh Tuan Trang Chau giup Ms 4200

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316936385. uhms4196 4195 4194 4193 4192 ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1316936298. Ma so 4201. CT tu 0301000359893 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

21/08/2021

390850. 210821. 182245. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316933058. uhms4201 4200 4199 4198 4197 moi ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

21/08/2021

918499. 210821. 181832. Vietcombank; 1017378606; DANG THI NGUYET ung ho 4195 dao thi hue

           200,000

21/08/2021

223050. 210821. 181106. DANG VAN ANH ung ho ong Nguyen Dang Luan va cac chau ma so 4201

       2,000,000

21/08/2021

525946. 210821. 175204. Ung ho ong Nguyen Dang Luan,   ma so 4201

           300,000

21/08/2021

381800. 210821. 175021. Ung ho tam long nhan ai so 4200

           500,000

21/08/2021

381199. 210821. 174833. Ung ho tam long nhan ai so 4201

           200,000

21/08/2021

521363. 210821. 174725. Gd LinhAn ung ho ms 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021

IBVCB. 1316849452. MS 4201. CT tu 0851000008587 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

21/08/2021

863162. 210821. 173222. Ung ho ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan. Chau Trang FT21233359294770

           500,000

21/08/2021

504680. 210821. 172856. Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang)

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316825126. giup do em Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0541000345988 PHAN VAN DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

847050. 210821. 171754. Ms 4201 tam long nhan ai FT21233086537410

           299,999

21/08/2021

MBVCB. 1316799715. Ung ho MS 4093 - Le Xuan Son, thon Doan Ket, Tt Lam Son h Tho Xuan tinh Thanh Hoa. . CT tu 0011001716603 LE THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

21/08/2021

662601. 210821. 171413. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong chau Trang)

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316791923. Ung ho MS 4186 Pham Thi Thuan, lang Nhoi xa Cao Ngoc h Ngoc Lac tinh Thanh Hoa. . CT tu 0011001716603 LE THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

21/08/2021

823811. 210821. 165730. Ung ho ma so 4201 em Trang o Dong Son Thanh Hoa FT21233824529010

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316754092. ung Ho MS 4201. CT tu 0011003822123 PHAM VAN CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

813263. 210821. 164823. Tung Nguyen giup ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan, ong ngoai Trang -   Cam on bao Dan Tri FT21233073396095

           100,000

21/08/2021

810885. 210821. 164619. Ung ho TH em Trang ma so 4201 FT21233579439708

           500,000

21/08/2021

IBVCB. 1316730426. TRUONG THI THANH DUYEN chuyen khoan tu thien cho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0071004547732 TRUONG THI THANH DUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

644367. 210821. 164350. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang)

           200,000

21/08/2021

959803. 210821. 164244. chuyen tien toi Ma so 4201

           500,000

21/08/2021

131194. 210821. 164115. Gui ma so 4195 Chi Dao Thi Hue.   Dia chi Thon Dong Lo, xa Dong Lo, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. D

           500,000

21/08/2021

794433. 210821. 163155. Tuyet ung ho ma so 4200 FT21233392802018

           150,000

21/08/2021

MBVCB. 1316697537. Ms 4196, Nguyen Van Tan. CT tu 0371000419941 DO HAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

788166. 210821. 162634. Con Duc Quyen ung ho ma so 4200 chuc cac ong ba khoe FT21233796493390

           100,000

21/08/2021

125658. 210821. 161840. ung ho ong Nguyen dang Luan ms4201

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316631269. TRAN THI MAI PHUONG ung ho ms 4200 (   bn xom chay than)Ngoc hoi - Thanh tri - HN. CT tu 0011004444960 TRAN THI MAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

754553. 210821. 155659. Tam long nhan ai ma so 4201 Bui Thi Huyen Trang FT21233500610922

           100,000

21/08/2021

733025. 210821. 153717. Huong0983711777 - Van   - 0948820294 - xem kinh dich hoan hi ung ho tu thien FT21233062240918

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316577750. Ma so 4201. CT tu 0691000344393 NGUYEN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

21/08/2021

MBVCB. 1316572080. Ung ho ma so 4201. CT tu 0011002215441 MAI THI HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

022567. 210821. 153017. Ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1316545379. ms 4201. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             30,000

21/08/2021

MBVCB. 1316540654. Ma so 4201 - Nguyen Dang Luan. CT tu 0281000446243 DO THI SUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

705334. 210821. 151015. UNG HO ONG LUAN VA CHAU FT21233080013205

           200,000

21/08/2021

108790. 210821. 150636. Chia se voi ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan (     ong ngoai chau Trang)

           200,000

21/08/2021

710197. 210821. 150434. PHAM KHANH DUY ung ho ma so 4201 chau Trang chau ong Nguyen Dang Luan

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316525840. ung ho MS 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1316513935. TRAN VU HOANG MAI chuyen tien ma so 4196. CT tu 0021000550892 TRAN VU HOANG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316512095. TRAN VU HOANG MAI chuyen tien ma so 4194. CT tu 0021000550892 TRAN VU HOANG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

106636. 210821. 145701. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan   ( ong ngoai chau Trang)

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316508078. TRAN VU HOANG MAI chuyen tien ma so 4103. CT tu 0021000550892 TRAN VU HOANG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316506234. TRAN VU HOANG MAI chuyen tien ung ho ma so 4192. CT tu 0021000550892 TRAN VU HOANG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316505976. Ung ho chau Trang ms4201. CT tu 0451000433046 TRINH DUY BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316501445. Uh ms 4201. CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316499398. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

325416. 210821. 145022. Ung ho ms 4201

           200,000

21/08/2021

685116. 210821. 144922. Ung ho quy tam long nhan ai FT21233862939745

           100,000

21/08/2021

275056. 210821. 144620. Ung ho TLNA ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan

       1,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1316491087. Ho tro xom chay than. CT tu 0071001478198 NGUYEN HAI TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1316489195. MS 4201. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

21/08/2021

670349. 210821. 143247. Ung ho nhan ai ma so 4201 FT21233203032722

             50,000

21/08/2021

320764. 210821. 143229. Bich ung ho anh Tan ma so 4196 va co Hoi ma so 4187

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316439039. Ung ho ma so 4201. CT tu 0071000678623 VO THAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

21/08/2021

IBVCB. 1316436815. Quyen gop cho Ong ngoai chau Trang 4201. CT tu 0911000072274 LE HUU TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

21/08/2021

IBVCB. 1316432503. 4201 ong Nguyen Dang Luan ong chau Trang Thanh Hoa. CT tu 0011004310583 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316432816. ma so 4201, Nguyen Dang Luan, Thanh Hoa. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

21/08/2021

650685. 210821. 140917. Ma so 4201. Chuc em Trang hoc gioi va vuot qua noi dau mat me FT21233376532893

           500,000

21/08/2021

650610. 210821. 140912. Ma so 4201. Ong Nguyen Dang Luan FT21233251703975

          300,000

21/08/2021

641379. 210821. 135745. Ung ho MS 4192, 4200 moi TH 100k FT21233251667300

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316402855. gui ung ho Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang). CT tu 0011004120241 NGUYEN THI HANG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316396516. ma so 4201 nguyen Dang Luan Thanh Hoa. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

21/08/2021

632261. 210821. 134640. Ung ho Ma so 4201 ong nguyen dang luan ong ngoai chau trang FT21233795998599

           200,000

21/08/2021

623968. 210821. 133625. Ma so 4201 ung ho Nguyen Dang Luan FT21233070393895

       1,000,000

21/08/2021

IBVCB. 1316373228. UNG HO MA SO 4201 ONG LUAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

21/08/2021

MBVCB. 1316308667. ms 4201: nguyen dang luan (   ong ngoai chau Trang) . CT tu 0141000566065 LUU LAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

527294. 210821. 123605. Vinh Nam ung ho ms 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021

554056. 210821. 121459. Ung ho ma so 4201 Ami Da Phat FT21233986328247

       1,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1316153006. ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316144708. ma so 4196 anh Nguyen Van Tan. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

169581. 210821. 113300. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan. Cam on dan tri

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316139561. ma so 4195 chi Dao Thi Hue. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

192455. 210821. 112613. ung ho ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316122739. ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan (     ong ngoai chau Trang ) . CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

190621. 210821. 112417. Chu Toan ung ho con Bui Thi Huyen Trang ms 4201 - Dong Son Thanh Hoa, chuc con som chua khoi benh

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1316117653. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

266432. 210821. 111536. ung ho Tam long nhan ai em Trang ma so 4201

             50,000

21/08/2021

490213. 210821. 111230. NH99 ung ho ma so 4200.   FT21233158126948

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316091943. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1316088124. Ms 4201 Nguyen Dang Luan 0393354246. CT tu 1021042249 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

IBVCB. 1316087121. ung ho ma so 4200 Benh nhan xom chay than. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316072275. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4201. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1316072082. ung ho MS 4200 - xom chay than. CT tu 0451000269070 VU THI VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

02009704 230821105750 2021f 467162705. 91008. 105750. MS 4201.   Ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021

369754. 210821. 105333. ung ho ma so 4201

             10,000

21/08/2021

MBVCB. 1316030925. LE THI THU HUYEN uh Xom chay than MS4200. CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

21/08/2021

306771. 210821. 103929. IBFT Gui Bui Huyen Trang MS 4201

           100,000

21/08/2021

IBVCB. 1316006624. PHAM THANH HA ung ho em Trang ma so 4201. CT tu 0541000177364 PHAM THANH HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316006739. Ma so 4201. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

441818. 210821. 102929. Ung ho ma so 4201 FT21233708280059

             50,000

21/08/2021

440622. 210821. 102825. TamLongNhanAi ma so 4201 NguyenDangLuan FT21233655737707

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1315995488. Ung ho ong Nguyen Dang Luan ( Ma so 4201). CT tu 0351000708474 NGUYEN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

776797. 210821. 100126. Ung ho Bui Thi Huyen Trang

           500,000

21/08/2021

413180. 210821. 100053. ung ho ong Nguyen Dang Luan ma so 4201

           200,000

21/08/2021

409084. 210821. 100012. Ms 4201 Gui o luan o ngoai trang FT21233007204092

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315925746. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4201 ong Luan. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315915929. Ung ho ms4201 ong Luan. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1315911206. VU THI MAI ung ho ma so 4201 o nguyen dang luan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

168666. 210821. 094920. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang Dia chi thon Luu Tu xa Dong Hoa huyen Dong Son Thanh Hoa

           100,000

21/08/2021

395716. 210821. 094746. UNG HO MS 4201 FT21233002797662

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1315871863. ms 4201 uh ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1315867818. UNG HO CHAU BUI THI HUYEN TRANG HS TRUONG PTCS DONG HOA. CT tu 0861009999299 LE NGOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

21/08/2021

372666. 210821. 092511. Ung ho ma so 4201 FT21233806384951

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315837165. TRAN NHO THAI chuyen tien: ma so 4201 chaus Huyen Trang ! . CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           135,000

21/08/2021

988163. 210821. 091836. SANHSEACO GUI MS 4201 - 210821 - 09: 18: 36 988163

             50,000

21/08/2021

364036. 210821. 091622. Ung ho ma so 4201, nguyen dang luan. Xin Me Maria Va Thanh Ca Giuse che cho. FT21233020902778

       2,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1315814123. NGUYEN THE ANH chuyen tien ung ho MS 4196. CT tu 0391000292292 NGUYEN THE ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

130081. 210821. 090740. Ung ho em Trang. 4201

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315806550. NGUYEN THE ANH chuyen tien ung ho MS 4201. CT tu 0391000292292 NGUYEN THE ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

833694. 210821. 090006. Bui Trieu Xa ung ho ms 4201 FT21233771395998

           100,000

21/08/2021

172248. 210821. 085706. ma so 4201

             10,000

21/08/2021

MBVCB. 1315756955. ung ho gd ong: Nguyen Dang Luan, ma so:   4201. CT tu 0451000444637 NGUYEN THI ANH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

21/08/2021

IBVCB. 1315757403. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             15,000

21/08/2021

213104. 210821. 083834. Ung ho Trang ma so 4201

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1315750585. vc thai vu thai, cha me vo ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai em Trang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

21/08/2021

977915. 210821. 083524. MA SO 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN - 210821 - 08: 35: 24 977915

           200,000

21/08/2021

IBVCB. 1315743519. 4201. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315730825. 4201 ong nguyen dang luan. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           600,000

21/08/2021

MBVCB. 1315720320. Ung ho ma so 4201. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315717899. Nu sinh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

21/08/2021

560406. 210821. 081111. UNG HO MA SO 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN

           500,000

21/08/2021

206411. 210821. 080924. Ung ho 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315700923. ma so 4201. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

21/08/2021

NGUYEN THANH TUNG chuyen khoan ung ho Anh Tran Cong Nha 0386683700 (   ghep tuy)

           500,000

21/08/2021

252685. 210821. 080457. IBFT giup do 4201 nguyen dang luan - Trang

           200,000

21/08/2021

IBVCB. 1315686037. fd. CT tu 1021611643 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315684804. fd. CT tu 1021646363 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315682990. fd. CT tu 1020595562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

MBVCB. 1315681081. ung ho ms 4201. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

IBVCB. 1315679314. fd. CT tu 1021336371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

203591. 210821. 075203. ung ho ong Nguyen Dang Luan;   MS 4201

       1,000,000

21/08/2021

MBVCB. 1315675925. Ung ho chi Hue - Dong Lo,   Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0491000047280 HA THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

339116. 210821. 075028. ung ho ms: 4201

           100,000

21/08/2021

302304. 210821. 074926. Ma so 4200 FT21233250398030

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1315666871. Ma so 4200. CT tu 0351000688995 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

21/08/2021

499645. 210821. 073122. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4201

           500,000

21/08/2021

539875. 210821. 073019. Ms 4201 Chau Trang Thanh hoa

       1,000,000

21/08/2021

IBVCB. 1315632806. fd. CT tu 1021336155 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315631731. fd. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315630719. fd. CT tu 1021400964 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315626569. fd. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

IBVCB. 1315627179. fd. CT tu 1021000019760 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

21/08/2021

MBVCB. 1315600249. Ms 4195: chi Dao Thi Hue. CT tu 0491000409267 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

234013. 210821. 062240. IBFT ung bo ma so 4193

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1315584924. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4200 Benh nhan Xom chay than. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

254378. 210821. 013133. 4200 - xom chay than FT21233773001393

           500,000

21/08/2021

246052. 210821. 003844. 4198 FT21233440311820

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315505859. Ung ho chi Dao Thi Hue - ma so 4195. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

242223. 210821. 002149. Ung ho 4200 FT21233000888402

           100,000

21/08/2021

005029. 210821. 001458. Uh ms 4200 benh nhan xom chay than

           200,000

21/08/2021

238277. 210821. 000635. Ung ho nguoi gia trong xom chay than khoe manh binh an qua dich Covid FT21233060412857

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315493068. MAI DINH DAT chuyen ma so 4200: Xom chay than. CT tu 0611001895316 MAI DINH DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

21/08/2021

436990. 210821. 212101. Ung ho ma 4200

           500,000

21/08/2021

MBVCB. 1317243171. Ma so: 4197, Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

637241. 210821. 201447. Ung ho 12 ma so tu 4190 den 4201   ( moi ma so 500K). Xin cam on bao Dan Tri

       6,000,000

21/08/2021

141392. 210821. 182911. VU KHANH CHI GUI MA SO 4192, BENH NHAN XOM CHAY THAN - 210821 - 18: 29: 09 141392

           200,000

21/08/2021

140973. 210821. 182722. VU KHANH CHI GUI MA SO 4200, BENH NHAN XOM CHAY THAN, NGOC HOI, THANH TRI - 210821 - 18: 27: 21 140973

           200,000

21/08/2021

137753. 210821. 181211. VU KHANH CHI GUI MS 4201, ONG NGUYEN DANG LUAN, DONG SON, THANH HOA - 210821 - 18: 12: 11 137753

           200,000

21/08/2021

841841. 210821. 171317. Ma so 4103 ung ho ct mot trai tim trieu y chi FT21233875057368

           100,000

21/08/2021

451951. 210821. 163142. Ung ho chau Trang - ong Luan   - Thanh Hoa

             50,000

21/08/2021

722368. 210821. 152656. Ung ho ma so 4201 FT21233645000324

             50,000

21/08/2021

MBVCB. 1316365673. 4201. Nguyen dang luan. CT tu 0611001920252 PHAM THE SON toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

21/08/2021

MBVCB. 1316246872. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4201 ong nguyen dang luan ( ong ngoai em trang). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

            20,000

21/08/2021

495187. 210821. 111700. Ung ho ma so 4201 FT21233455061853

           100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316021947. Ung ho 4201 - Ong Nguyen Dang Luan (     ong ngoai chau Trang ). CT tu 0181003357063 PHAN THANH HA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

21/08/2021

402186. 210821. 094401. Ma so 4201: Mong gia dinh co nhieu su giup do, kham phuc va ne trong e

           150,000

21/08/2021

MBVCB. 1315878848. TRAN NGOC ANH ung ho ms 4201. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

294985. 210821. 073159. Ma so 4200 - benh nhan xom chay than - cau chua che cho va ban binh an cho moi nguoi FT21233655084319

       1,000,000

22/08/2021

161056. 210821. 234847. Ung ho 4201 FT21235583078080

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317407487. Doan Thien Phu Lang Thuong DDa Ha noi ung ho   MS4198. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317406161. Doan Quang Tuan Lang Thuong DDa Ha noi ung ho   MS 4200. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317405472. Doan Minh Chau LangThuong DDa Hanoi ung ho   MS4201. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317399248. Ma so 4195: chi Dao Thi Hue. CT tu 0011004021223 TRAN HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317397912. Ma so 4197 : Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0011004021223 TRAN HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317392645. MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 1021225949 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

22/08/2021

140738. 210821. 225452. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan,   ong ngoai chau Trang FT21235821524746

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317382688. UH Ms 4201 ong Nguyen Dang Luan chau Trang. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317380428. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4201. CT tu 0011002764633 NGUYEN THI HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

477771. 210821. 224518. Ung ho MS 4193 Tran Cong Nha

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1317368885. ung ho cac ma so. tu 4194. . . den 4201. moi hc 200k. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,600,000

22/08/2021

127769. 210821. 222914. Ung ho ma 4200 xom chay than FT21235731358891

           300,000

22/08/2021

199725. 210821. 222841. ung ho chau Bui thi huyen trang

           100,000

22/08/2021

450270. 210821. 222821. chuyen cho ma 4201

           500,000

22/08/2021

941634. 220821. 221906. Ung ho MS 4202 FT21235636405056

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319075419. Ung ho chau be ma so 4202 con anh Vo Trung Hung. CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

166591. 220821. 220651. Giup do ma so 4201

           100,000

22/08/2021

932789. 220821. 220423. 4202 Vo Trung Hung FT21235801185931

           500,000

22/08/2021

930692. 220821. 220107. Tang em Bui Thi Huyen Trang o Thanh Hoa FT21235028915032

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319065941. Ho tro Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung . CT tu 0011000586448 HA SON TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

923888. 220821. 215036. Ung ho anh Vo Trung Hung FT21235673917387

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1319050293. ma so 4202 anh Hung co con bi om. CT tu 0711000258275 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319049340. Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan ( chau Trang). CT tu 0021000540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

915050. 220821. 213707. Ung ho 4202 FT21235262818962

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319033590. Ung ho em Trang - Thanh Hoa ms4201. CT tu 0231000646918 NGUYEN XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

162052. 220821. 212931. Ma so 4192 Benh nhan Xom chay than

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319025819. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4202. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1319025131. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4201. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1319021565. HOANG THIEN NGA chuyen toi Ma so 4202. CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1319020680. PHAN DINH KHANG ung ho ma so 4204 anh Vo Trung Hung. CT tu 0451000348686 PHAN DINH KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

22/08/2021

MBVCB. 1319016943. UH a Hung ma so 4202. CT tu 0011004033186 NGUYEN TIEN BO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1319009948. 4202. CT tu 0781003666888 NGUYEN THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

897677. 220821. 211302. 0904246998 ung ho ma so 4201 FT21235159700240

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318999198. UH MS 4202 VO TRUNG HUNG. CT tu 0071001002645 TRUONG HAI DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318990996. NGUYEN QUANG TUNG chuyen tien UNG HO MS 4202. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318986781. LE QUANG TRIEU UNG HO MS 4202. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318986149. NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho ma so 4201. CT tu 0021002224132 NGUYEN THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

133969. 220821. 210130. ung ho ms 4195

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318982328. Gui MS 4202 Vo Trung Hung, huyen Can Duoc, Long An. CT tu 0331003745706 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

130466. 220821. 205845. ung ho ms 4202

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318979105. TA THI THUY DUNG ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318975626. ung ho Ma So 4201, ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang). CT tu 0181001220599 HA TRUNG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

028314. 220821. 205441. Ung ho ms 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

22/08/2021

IBVCB. 1318971268. HA THI NHU HAI chuyen khoan ung ho Ma so 4202. CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

340840. 220821. 205312. Nguyen Duc Manh ung ho ma so 4198

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318967529. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   Ong ngoai chau Trang). . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

339998. 220821. 205129. Nguyen Phuong Mai ung ho ma so 4201

           100,000

22/08/2021

IBVCB. 1318961057. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

22/08/2021

IBVCB. 1318958770. UNG HO MA SO 4202 ANH HUNG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

22/08/2021

MBVCB. 1318955326. 4202 - - Vo Trung Hung. CT tu 0031000291380 TRUONG THI NHA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

870989. 220821. 204012. Ms 4210 ong nguyen dang luan FT21235262605328

           200,000

22/08/2021

868727. 220821. 203722. Ms 4190 van can gao giup lao dong ve que FT21235032681568

           500,000

22/08/2021

380611. 220821. 203555. MA 4202, VO TRUNG HUNG - 220821 - 20: 35: 55 380611

           200,000

22/08/2021

866579. 220821. 203441. Ung ho ms 4192 benh nhan xom chay than FT21235802307138

           500,000

22/08/2021

702050. 220821. 201734. Ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318897488. Ma so 4202: anh Vo Trung Hung. CT tu 0331003840080 NGUYEN TRUNG KY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318886026. Ung ho ma so 4191 chi Tran Thi Hoa. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

839340. 220821. 200258. Ung ho truong hop 4196 FT21235023007097

           100,000

22/08/2021

956254. 220821. 200234. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung

          500,000

22/08/2021

055886. 220821. 200109. NS DT Ung ho ma so 4200

             60,000

22/08/2021

836918. 220821. 200013. Ung ho truong hop 4195 FT21235770740454

           100,000

22/08/2021

835893. 220821. 195907. Gop phan nho cho MS 4190 FT21235001250640

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318875806. Ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

835627. 220821. 195848. Ung ho truong hop 4202 FT21235095003925

           100,000

22/08/2021

050463. 220821. 195721. NS DT Ung ho ma so 4196

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318871934. Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318868663. Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

830813. 220821. 195317. Ung ho case 4202 vo trung hung FT21235319867949

           200,000

22/08/2021

042038. 220821. 195115. NS DT Ung ho ma so 4195

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318858297. Anh Hung 4202. CT tu 0251001299125 NGUYEN DUC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318858060. xin duoc ung ho chut xiu cho ms 4201. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

038118. 220821. 194827. NS DT Ung ho ma so 4194

           100,000

22/08/2021

036503. 220821. 194719. NS DT Ung ho ma so 4193

           100,000

22/08/2021

035144. 220821. 194620. NS DT Ung ho ma so 4192

             60,000

22/08/2021

MBVCB. 1318841941. MS 4198. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318836857. MS 4200. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318831878. MS 4201. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318831077. ma so 4192 benh nhan xom chay than. CT tu 0011000661562 NGUYEN VIET HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

016672. 220821. 193221. NS Ung ho ma so 4191

             50,000

22/08/2021

012192. 220821. 192858. NS DT Ung ho ma so 4188

           100,000

22/08/2021

746541. 220821. 192849. ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           300,000

22/08/2021

008223. 220821. 192549. Ung ho a Vo Trung Hung

             50,000

22/08/2021

IBVCB. 1318814717. MS 4202 con anh Vo Trung Hung. CT tu 0181002116599 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

418858. 220821. 192457. ung ho ma so 4195: chi Dao Thi Hue

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1318813862. MS 4202. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

418509. 220821. 192226. ung ho ma so 4200: benh nhan xom chay than

             50,000

22/08/2021

IBVCB. 1318805711. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO ung ho MS4202 . CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

800223. 220821. 191802. Ung ho Nguyen Dang Luan MS 4201 FT21235088666174

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318783118. Chuyen tien ung ho chi Dao Thi Hue MS 4195. CT tu 0511000412605 DOAN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318780107. Chuyen tien ung ho anh Vo Trung Hung MS 4202. CT tu 0511000412605 DOAN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

277377. 220821. 185805. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4202

           200,000

22/08/2021

277370. 220821. 185606. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4201

           100,000

22/08/2021

771213. 220821. 184649. Nguyen xuan hau lang son Ung ho MS 4201 FT21235820152933

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1318744378. Dua con. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

22/08/2021

767140. 220821. 184234. Ung ho cha con anh Vo Trung Hung ma so 4202 FT21235869470480

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1318735209. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4202 Vo Trung Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318729098. ung ho ma so 4202. CT tu 0381002400435 HA THI LE THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

681170. 220821. 182342. ung ho anh vo trung hung

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318706425. Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung, ap 5 xa Phuoc Tuy, Long An. CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

268179. 220821. 180855. phh ung ho ma so 4202, chuc anh hung va chau binh an

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318659592. BUI LAN HUONG chuyen tien Ung ho ma so 4202 Anh Vo Trung Hung Ap 5 , Can Duoc,   Long An DT : 0372168348 . CT tu 0021000317520 BUI LAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318637945. 4202 ung ho . CT tu 0371000474544 TRAN THI HOAI AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

709379. 220821. 173803. Chau ung ho bao Dan Tri giup do bo con Anh Hung va be Thien Bao FT21235032007197

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318613214. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4202 anh Hung. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318611990. 4195. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

754576. 220821. 173041. IBFT ho tro MS4202 vo trung hung

           200,000

22/08/2021

IBVCB. 1318592939. MS 4200. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

22/08/2021

691316. 220821. 172011. Ho tro anh Vo Trung Hung ma 4202 FT21235436893390

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318562513. Chau Hong Minh ung ho ma so 4195 - co Dao Thi Hue. CT tu 0011001598218 TRAN THI ANH TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

609464. 220821. 170106. Ung ho MS 4200 Benh nhan xom chay than

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318551654. ung ho tt ms 4201. CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

669957. 220821. 165921. 4200 ung ho Xom chay than FT21235754423579

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318546073. ma so: 4202 anh Vo Trung Hung. CT tu 0251001748546 DO DINH BAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

665881. 220821. 165533. Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha FT21235473135400

           100,000

22/08/2021

607293. 220821. 165342. Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318536005. NGUYEN QUANG HUY chuyen tien ung ho em Trang ma so 4201. CT tu 0971000666869 NGUYEN QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

606599. 220821. 165119. Ma so 4201 ong Nguyen dang luan ong ngoai chau Trang

         100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318531074. Ung ho Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. . CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

654690. 220821. 164436. Ms 4162 , chi ka thi henh FT21235494417010

          200,000

22/08/2021

653642. 220821. 164332. Ms 4187, ba nguyen thi hoi FT21235842496039

           200,000

22/08/2021

639438. 220821. 162933. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21235453866103

           100,000

22/08/2021

182851. 220821. 162515. ma so 4202 anh vo trung hung

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318480236. ma so 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318475229. ung ho quy tu thien cua bso dan tri. CT tu 0181000077121 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

22/08/2021

102346. 220821. 161729. ung ho ms 4202

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318467886. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4202: anh Vo Trung Hung, ap 5,   xa Phuoc Tuy, huyen Can Duoc, tinh Long An. . CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

625836. 220821. 161604. Ung ho Ma so 4202 FT21235000516104

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318462496. NGUYEN PHU LAN chuyen tien anh Vo Trung Hung,   ma so 4202. CT tu 0721000610752 NGUYEN PHU LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

506274. 220821. 161524. Ung ho Ma so 4193 anh Tran Cong Nha

          100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318452892. ma so 4202: anh Vo Trung Hung. CT tu 0591000331622 NGUYEN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

617540. 220821. 160749. Ms 4192 tam long nhan ai FT21235606520011

         300,000

22/08/2021

612066. 220821. 160210. Ung ho anh Vo Trung Hung. ms 4202 FT21235246004309

           500,000

22/08/2021

607406. 220821. 155723. Ung ho ma so 4201 - ong Nguyen Dang Luan FT21235585226801

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318421439. Ung ho MS 4202: anh Vo Trung Hung. CT tu 0071002517149 NGUYEN THI PHUONG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318419620. TRAN MINH GIANG - ung ho ma so 4187 - ba NGUYEN THI HOI - QUANH BINH. CT tu 0111000177909 TRAN MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

IBVCB. 1318399667. Moi hc 200k 4195 4191 4188 4187 4205 4200. CT tu 0251002667940 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318396339. NGUYEN THANH TOAN chuyen tien Ma so 4202. CT tu 0481000066644 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318390641. thuy ung ho MS 4196. CT tu 0451000376834 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

194231. 220821. 153624. Ma so 4196 Nguyen Van Tan

           150,000

22/08/2021

193631. 220821. 153309. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           150,000

22/08/2021

MBVCB. 1318378605. Vo Trung Hung xa Tuy Phuoc huyen Can Duoc Long An. CT tu 0601000006620 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

129731. 220821. 152009. MS 4201 : ung ho em Trang Thanh Hoa chua benh

           500,000

22/08/2021

570157. 220821. 151554. Ma so 4202 FT21235106606022

           100,000

22/08/2021

569406. 220821. 151456. Ung ho CT Nhan ai FT21235133061192

           200,000

22/08/2021

556050. 220821. 145833. Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue Thon Dong Lo xa Dong Lo huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang FT21235808040348

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318320925. Ma so 4202, anh Vo Trung Hung, sdt 0372168348. CT tu 0011001061563 NGUYEN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318304395. VU THI MAI ung ho ma so 4202. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

822338. 220821. 144320. Gia dinh con Nhan Duc giup do MS 4200 500k MS4201 500k MS 4196 500k

       1,500,000

22/08/2021

369566. 220821. 143810. Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. Tu Phuc Hoat

           100,000

22/08/2021

182372. 220821. 142805. Ma so 4202 Mong be Bao som binh phuc

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1318272426. DO VAN AN chuyen tien ung ho ms 4202, vo trong hung. CT tu 0721000567459 DO VAN AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

532213. 220821. 142657. Ung ho tam long nhan ai - ma so 4195 Dao Thi Hue FT21235031953916

           100,000

22/08/2021

IBVCB. 1318265179. 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0071000747291 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

250380. 220821. 142256. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1318264642. Ung ho anh Hung - be Bao   - ma so 4202. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

528389. 220821. 142133. Ung ho tam long nhan ai - ma so 4201,   ong Nguyen Dang Luan FT21235406156093

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318264023. Ung ho anh Vo Trung Hung, ma so 4202. CT tu 0351000819434 BUI TUAN THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

22/08/2021

515613. 220821. 140258. Ung ho be Thien Bao benh lympho FT21235097860084

           200,000

22/08/2021

980528. 220821. 135135. ung ho be con Chi Dao Thi Hue

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1318207597. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4202   ( anh Vo Trung Hung). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

646673. 220821. 133744. ms 4202: Anh Vo Trung Hung

             50,000

22/08/2021

493586. 220821. 133052. Ung ho ma so 4201 chau Trang FT21235868403359

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318180654. MS: 4202 - Vo Trung Hung. CT tu 0111000416698 TRAN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

484883. 220821. 131840. MS 4201 ong Nguyen Dang Luan   - em Trang FT21235849521645

           100,000

22/08/2021

481090. 220821. 131327. MS 4202 anh Vo Trung Hung FT21235753688207

           100,000

22/08/2021

480061. 220821. 131205. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung FT21235820001005

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318158692. ung ho nhung hoan canh kho khan. CT tu 0041000187640 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

268726. 220821. 130703. Vietcombank; 1017378606; 4103 uh chuong trinh trieu trai tim mot y chi

             10,000

22/08/2021

MBVCB. 1318143514. Ma So 4202. CT tu 0021001383435 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

468115. 220821. 125606. Ung ho Bui thi Huyen Trang Ms 4201 FT21235902856329

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1318133890. PHAM TUAN NAM chuyen tien ung ho ma so 4200. CT tu 1021000016185 PHAM TUAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

100605. 220821. 004303. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4190,   4192, 4200, 4202

       2,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1318120868. ma so 4201 ong nguyen dang luan ong ngoai chau trang. chuc em mau khoe de hoan thanh tam nguyen cua minh. CT tu 0331000424801 VU MINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

100108. 220821. 004203. Nguyen Quang Giap giup MS 4191,   4194, 4198, 4201

           800,000

22/08/2021

098543. 220821. 003833. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4193,   4195, 4196, 4197

       1,200,000

22/08/2021

645777. 220821. 123812. ung ho chau Trang - thon luu tu - xa dong hoa - huyen dong son   - thanh hoa

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318109099. PHAN THI THANH NINH chuyen tien ung ho con anh Vo Trung Hung chua benh. CT tu 0041000344038 PHAN THI THANH NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

447043. 220821. 122902. Kim loan giup ms 4202 FT21235149800062

       1,500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318094874. DINH THUY NGUYEN ANH chuyen tien. CT tu 0531002512134 DINH THUY NGUYEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318089384. HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 4202 (   Vo Trung Hung). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

061961. 220821. 121244. Vietcombank; 1017378606; 4196 uh gd anh tan

            10,000

22/08/2021

428930. 220821. 120725. Ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21235208258126

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318033178. ung ho Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0451000212070 NGUYEN NGA KHANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1318027015. VU THANH HOA chuyen tien ung ho MS4185. CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1318011358. MS 3458 NGUYEN THI THUY. CT tu 0031000251227 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

22/08/2021

337322. 220821. 112540. ma so 4202 - anh vo trung hung

           500,000

22/08/2021

063334. 220821. 112532. ung ho ma so 4202 - a Vo Trung Hung

     1,000,000

22/08/2021

387070. 220821. 111927. Pham Hai Lam ung ho ms 4200 va 4202 moi ms 50k FT21235500719765

           100,000

22/08/2021

003962. 220821. 110829. Ma so 4195 chi Hue

           500,000

22/08/2021

215674. 220821. 110616. Gui ms 4201 ong Nguyen dang luan

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317949605. gia canh kho khan . CT tu 0351000626265 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

22/08/2021

212732. 220821. 110302. Ung ho MS 4195 chi dao thi Hue

         100,000

22/08/2021

369552. 220821. 110024. Nho dantri gui den ma so 4202 FT21235790452412

           100,000

22/08/2021

368678. 220821. 105929. Benh nhan xom chay than, Thanh Tri, ma so 4200 FT21235040208795

           250,000

22/08/2021

365772. 220821. 105623. Gui bac Luan, ma so 4201 FT21235493220316

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1317930642. ung ho ma 4202 4200 4196 moi ma 100k ma 4195 200k. CT tu 0351000924454 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

IBVCB. 1317928831. NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

723894. 220821. 105512. ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1317927823. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4202. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317920742. Ma so 4202: Vo Trung Hung. CT tu 0551000331219 PHAM XUAN PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317917831. ma so 4202. CT tu 1020364356 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

358332. 220821. 104825. Gui anh Hung, ma so 4202 FT21235956110388

           250,000

22/08/2021

194301. 220821. 104236. Vinh Nam ung ho ms 4202 anh Vo Trung Hung

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317899126. Ung ho ma so 4201. CT tu 0691000406598 DANG QUOC CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

261315. 220821. 103712. ung ho nhan dan mien nam

           600,000

22/08/2021

300656. 220821. 103338. ung ho ma so 4202

             10,000

22/08/2021

MBVCB. 1317885351. Ung ho ma so 4195. CT tu 0691000406598 DANG QUOC CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

337144. 220821. 102540. Ung ho anh Vo Trung Hung ma so 4202 FT21235149334023

           300,000

22/08/2021

243782. 220821. 102539. UNG HO MA SO 4201. BUI THI HUYEN TRANG - 220821 - 10: 25: 38 243782

           300,000

22/08/2021

243314. 220821. 102358. MA SO 4202: ANH VO TRUNG HUNG - 220821 - 10: 23: 57 243314

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317856082. LE MINH HANG chuyen tien ma so: 4181 van bua com nghia tinh. CT tu 0301000359963 LE MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

MBVCB. 1317852281. t. CT tu 0481000706265 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

             20,000

22/08/2021

327863. 220821. 101551. Ung ho ma so 4202 Anh Vo Trung Hung FT21235080648809

             50,000

22/08/2021

323307. 220821. 101158. ung ho MS 4202 ( anh Vo Trung Hung)

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1317834855. Ck ung ho Anh Hung; MS: 4202. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

895987. 220821. 100609. ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

22/08/2021

008933. 220821. 095537. NGUYEN BA NGUYEN chuyen tien toi BAO DIEN TU DAN TRI - 1017378606

       2,000,000

22/08/2021

235881. 220821. 095451. SANHSEACO GUI MS 4202 - 220821 - 09: 54: 50 235881

             50,000

22/08/2021

IBVCB. 1317807129. Con om tai HCM. CT tu 0021001043737 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1317805394. Ms 4202 -   Vo Trung Hung. CT tu 0071000909336 HO TAT DANG QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1317792545. Ung ho anh Tan ma so 4196. CT tu 0821000034326 NGUYEN HUU VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

296792. 220821. 094207. Bui Trieu Xa ung ho ms 4202 FT21235902130928

           100,000

22/08/2021

294806. 220821. 093954. GIUP MA SO 4202 FT21235437420829

           100,000

22/08/2021

293339. 220821. 093809. GIUP MA SO 4200 FT21235819304579

           100,000

22/08/2021

231100. 220821. 093620. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien ung ho ma so 4202 anh VO TRUNG HUNG

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317768748. Ha - Ngoc ung ho ms4201. CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

289863. 220821. 093413. Tung Nguyen giup ma so 4202 Anh Vo Trung Hung -   Cam on bao Dan Tri FT21235726088903

           200,000

22/08/2021

498131. 220821. 093011. Ma so 4202 anh Vo Trung Hung be Thien Bao bi Bach cau lympho cap

           150,000

22/08/2021

MBVCB. 1317756208. uh ms 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

22/08/2021

MBVCB. 1317754896. Ung ho Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

22/08/2021

495348. 220821. 091920. Ma so 4195 chi Dao Thi Hue 2 con be Anh bi ung thu mau be Do bi tan mau bam sinh

           150,000

22/08/2021

MBVCB. 1317734908. UNG HO MS 4193, 4196, 4197,   4201 ( moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          800,000

22/08/2021

MBVCB. 1317727220. MS: 4202. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317723875. ung ho ma so 4201. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317718462. 4201 ung ho ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317717924. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. (     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

22/08/2021

268875. 220821. 090808. Ung ho hoan canh MS - 4198 FT21235148519551

       1,000,000

22/08/2021

267803. 220821. 090643. Ung ho hoan canh MS - 4201 FT21235861093642

       1,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1317709588. 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

22/08/2021

261136. 220821. 085720. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung FT21235040858001

           300,000

22/08/2021

005686. 220821. 085713. ZP5VNN96QG0A 210822000050237 Gui giup den ma so 4202. Cam on bao Dan

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317692530. Ung ho anh hung, ma so 4202. CT tu 0371003871824 DANG THANH PHUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

097863. 220821. 085406. Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung Dia chi Ap 5 xa Phuoc Tuy huyen Can Duoc tinh Long An

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317693320. 4202 4201 4200 4199 4198 4197 4196. CT tu 0251001265428 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           700,000

22/08/2021

MBVCB. 1317692328. Ma so 4202. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317685988. Gui ong NGUYEN DANG LUAN. CT tu 0671004125183 DAO HUY PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

248045. 220821. 083737. Ung ho ma so 4191 FT21235343343862

         500,000

22/08/2021

965121. 220821. 083723. ung ho chau bui thi huyen trang

           100,000

22/08/2021

247646. 220821. 083700. Ung ho ma so 4103 FT21235422206061

           500,000

22/08/2021

247049. 220821. 083600. Ung ho ma so 4103 FT21235582161694

           500,000

22/08/2021

246453. 220821. 083503. Ung ho ma so 4201 FT21235471474180

           500,000

22/08/2021

245013. 220821. 083240. Ung ho ma so 4195 FT21235148393687

       2,000,000

22/08/2021

244370. 220821. 083132. Ung ho ma so 4190 FT21235945634800

       1,000,000

22/08/2021

243345. 220821. 082943. Ung ho ma so 4198 FT21235747316499

           500,000

22/08/2021

242882. 220821. 082857. Ung ho ma so 4200 FT21235725940673

       1,000,000

22/08/2021

917857. 220821. 082643. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           500,000

22/08/2021

239596. 220821. 082309. Ung ho ma so 4196 FT21235373032730

           500,000

22/08/2021

957619. 220821. 082006. ung ho ma: 4200

           200,000

22/08/2021

116525. 220821. 081734. ma so 4201

             20,000

22/08/2021

MBVCB. 1317625016. Ma so 4200 Benh nhan xom chay than - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1317622197. Ma so 4201: ong nguyen dang luan (     omg ngoai chau trang ). CT tu 0011004172276 CUNG DINH TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

IBVCB. 1317619066. Ma so 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             15,000

22/08/2021

083259. 220821. 075620. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4201

           100,000

22/08/2021

941906. 220821. 074357. nguyen bich ngoc ung ho ms 4196, 4200, 4192

           600,000

22/08/2021

289496. 220821. 074203. Nguyen Van Cuong ung ho giup do ms 4195; 4188; 4191

           600,000

22/08/2021

MBVCB. 1317555807. Ban doc dan tri ung ho ma so 4201. CT tu 0541000290458 NGUYEN DUC NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

22/08/2021

929144. 220821. 071304. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang)

           450,000

22/08/2021

MBVCB. 1317540850. ung ho ms 4194. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          100,000

22/08/2021

209764. 220821. 065404. Ung ho chau Bui Thi Huyen Trang.   Ms 4201 FT21235363300815

           200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317508202. MS 4201. CT tu 0301000376281 VU VAN TRUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317488580. UH ma so 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0611001479152 NGUYEN QUYNH LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

22/08/2021

189966. 220821. 025336. Ms 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21235147851075

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1317476382. Ma so 4201 ung ho Nu sinh mo coi hoc gioi. CT tu 0011001917193 NGUYEN KHOA THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

22/08/2021

IBVCB. 1317470988. MS 4201 ong NGUYEN DANG LUAN tinh Thanh Hoa. CT tu 0071004340576 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

22/08/2021

IBVCB. 1317447118. Ung ho cac MS: 4192; 4193;   4194; 4195; 4196   ( moi h/c 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

22/08/2021

844496. 220821. 003639. Ung ho MS 4201 - ong Nguyen Dang Luan

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1317440733. ung ho ma so 4201. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

165629. 220821. 000507. Ung ho ms 4200 xom chay than FT21235059947616

       1,000,000

22/08/2021

133366. 210821. 223941. THU TRUC UNG HO MS 4200 FT21235948617602

           500,000

22/08/2021

MBVCB. 1319054484. Ung ho ms 4202. CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

22/08/2021

674186. 220821. 212017. Ung ho ms 4201 ong Nguyen Dang Luan

           500,000

22/08/2021

877897. 220821. 204830. Ung ho ma 4179 chi Le thi Nam.   Mong luon khoe manh FT21235948084988

           100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318880475. Ung ho ma so 4192 benh nhan xom chay than. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

22/08/2021

252544. 220821. 175210. Tom C tang MS 4198 em Nguyen Thi Hieu

       1,000,000

22/08/2021

252023. 220821. 175113. Tom C tang MS LD 4200 benh nhan xom chay than

       1,000,000

22/08/2021

251485. 220821. 175011. Tom C tang MS 4201 Nguyen Dang Luan

       1,000,000

22/08/2021

251008. 220821. 174910. Tom C tang MS 4202 anh Vo Trung Hung

       1,000,000

22/08/2021

585652. 220821. 153713. Bac Huong HN ung ho Ma so 4202 Vo Trung Hung

           300,000

22/08/2021

585117. 220821. 153513. Bac huong HN Giup do Ma so 4196 Nguyen Van Tan

           500,000

22/08/2021

549433. 220821. 145013. Long Vinh UH ma so 4201 FT21235304587089

             50,000

22/08/2021

547090. 220821. 144713. Long Vinh UH ma so 4202 FT21235408036850

             50,000

22/08/2021

MBVCB. 1318164144. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4202 anh vo trung hung. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

22/08/2021

537293. 220821. 115358. Ung ho MS m 4199 ms 4200 ms 4201

           900,000

22/08/2021

537040. 220821. 115246. Ung ho MS 4196 MS 4197 ms 4198

           900,000

22/08/2021

322313. 220821. 101001. Ung ho ma so 4202 FT21235800187215

             50,000

22/08/2021

236553. 220821. 095730. UNG HO MS 4201 - 220821 - 09: 57: 29 236553

           200,000

22/08/2021

210582. 220821. 084948. ung ho ms 4201

           500,000

22/08/2021

060804. 220821. 064923. Ung ho ma so 4201

           100,000

22/08/2021

461674. 220821. 001900. Ttq ung ho ma so 4201

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16-08-2021 00:30:46

CT DEN: 122771846878 Ung ho ma so 4194 em Tit ung ho chi;   thoi gian GD: 15/08/2021 23: 54: 15

           200,000

16-08-2021 02:01:24

Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham; chuc gia dinh nhieu suc khoe

           100,000

16-08-2021 07:26:53

CT DEN: 021228071908 Co Muon uh MS 4193 Tran Cong Nha.

             50,000

16-08-2021 07:45:14

gui a Nha; chuc a mau khoe

           200,000

16-08-2021 07:57:28

ung ho ma so 4195

           100,000

16-08-2021 08:05:32

Ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

           150,000

16-08-2021 08:09:47

4195; Dao Thi Hue; Hiep Hoa;   Bac Giang

           200,000

16-08-2021 08:10:04

4195; Dao Thi Hue

         200,000

16-08-2021 08:17:54

HUYNH DUC NHAN chuyen tien ma so 4195

           200,000

16-08-2021 08:20:21

ung ho ma so 4195

           100,000

16-08-2021 08:23:17

MS 4194; em Dinh Thi Minh Trang

             28,000

16-08-2021 08:24:08

MS 4195; chi Dao Thi Hue

             28,000

16-08-2021 08:26:37

Ma so 4195; chi Dao Thi Hue

           200,000

16-08-2021 08:29:49

CT DEN: 122801655596 MS 4195 - chi Dao Thi Hue. Chuc chi va cac chau gap nhieu an lanh FT21228403272639

           200,000

16-08-2021 08:32:21

CT DEN: 160151809492 Ung ho 4103

       5,000,000

16-08-2021 08:33:34

CT DEN: 122801658152 Ma so 4195 Chuc 2 e chien thang benh tat FT21228168782596

           200,000

16-08-2021 08:38:51

So GD goc: 10008142 Ung ho Ms 4193

         100,000

16-08-2021 08:40:17

Ma So 4195; Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 08:41:43

CT DEN: 122808021670 Ma so 4195

           200,000

16-08-2021 08:47:00

So GD goc: 10006543 UH ms 4192 Xom chay than

           200,000

16-08-2021 08:48:37

Ma so 4188 Pham Thi Tham

             50,000

16-08-2021 08:56:30

Ms 4188; c Pham thi tham

           100,000

16-08-2021 09:01:11

So GD goc: 10026115 Ung ho Ms 4195

           100,000

16-08-2021 09:08:14

Ma so 4194. Em Dinh Thi Minh Trang

             50,000

16-08-2021 09:08:33

ung ho chi Hue ma so 4195

       1,000,000

16-08-2021 09:10:56

CT DEN: 122802689491 Ung ho ma so 4195 FT21228715400338

           100,000

16-08-2021 09:12:43

ung ho ma so 4195 ch HUE

           500,000

16-08-2021 09:15:47

ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           100,000

16-08-2021 09:22:02

Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 09:23:59

NGUYEN VAN KHOA Chuyen tien ms 4195 ung ho chi Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 09:26:12

TRAN THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           100,000

16-08-2021 09:28:40

So GD goc: 10020184 Ung ho Ms 4194

           100,000

16-08-2021 09:32:42

CT DEN: 122802922748 ung ho MS 4195

           100,000

16-08-2021 09:35:54

CT DEN: 122802926071 ung ho MS 4190

           200,000

16-08-2021 09:39:14

MS 4195; ung ho chi Dao Thi Hue

             50,000

16-08-2021 09:43:57

ung ho ms 4103

           100,000

16-08-2021 09:44:44

ZP5VNHMCPUCT 210816000065535 Ung ho anh Tran Cong Nha   Quang Binh. MS 4193

           100,000

16-08-2021 09:54:07

ung ho 3 me con chi Dao Thi Hue ma so 4195

           200,000

16-08-2021 09:59:17

LPT ung ho ms 4195 Chi Dao Thi Hue

             50,000

16-08-2021 10:10:16

PHAN THI DIEU TAM CT UNG HO CHO MA SO 4192 (   BENH NHAN XOM CHAY THAN)

       3,000,000

16-08-2021 10:11:48

PHAN THI DIEU TAM CT UNG HO CHO MA SO 4187 ( NGUYEN THI HOI, THON MY SON, CU NAM,   BO TRACH, QUANG BINH)

       1,000,000

16-08-2021 10:12:55

PHAN THI DIEU TAM CT UNG HO MA SO 4103 CHUONG TRINH TRIEU TRAI TIM 1 Y CHI

       1,000,000

16-08-2021 10:13:36

CT DEN: 122800830820 ISL20210816101335051 - Ung ho ma so 4105:   chi Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 10:28:39

ms 4195 chi dao thi hue (     nam mo duoc su luu ly quang vuong phat )

           300,000

16-08-2021 10:35:04

CT DEN: 122810357575 ung ho ma so 4195

           100,000

16-08-2021 10:37:46

Gui chi Dao Thi Hue. Ma so 4195

           300,000

16-08-2021 10:41:59

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4195; dao thi hue; bac giang

           500,000

16-08-2021 10:50:30

VO DINH HOA HIEP GUI ANH TRAN CONG NHA MA SO 4193

           500,000

16-08-2021 10:50:57

Ma so 4195 Dao Thi Hue. Chut tam long gui den chi va cac con

           200,000

16-08-2021 10:54:38

ung ho ma so 4195

           300,000

16-08-2021 10:54:54

CT DEN: 122803807083 Uh Ms 4195 Dao Thi Hue FT21228603738022

           100,000

16-08-2021 11:08:04

4195; Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 11:09:37

Ung ho ma so 4195. Chi Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 11:32:44

ung ho ma so 4195

           300,000

16-08-2021 12:06:10

4195 (     chi Dao Thi Hieu 0378419380; Em Ha Ngoc Anh va Em Ha Do Quang Tuyen

           100,000

16-08-2021 12:17:43

NGUYEN THI NGA chuyen tien uh chi dao thi hue ma so 4195

           500,000

16-08-2021 12:34:25

NGUYEN MINH DUAN chuyen tien ung ho MS 4194 Dinh Thi Minh Trang

           300,000

16-08-2021 13:11:13

CT DEN: 122813614460 4195

             50,000

16-08-2021 13:15:13

CT DEN: 122806950276 UNG HO MA SO 4195 CHI DAO THI HUE.   DONG LO, HIEP HOA, BAC GIANG FT21228086079817

             50,000

16-08-2021 13:16:34

TRAN ANH HUNG chuyen tien ung ho chi Dao Thi Hue ms 4195

             50,000

16-08-2021 13:31:20

ms 4195; chi Dao Thi Hue

           100,000

16-08-2021 13:45:43

CT DEN: 122880657572 VUONG XUAN NGUYEN chuyen khoan ung ho MS 4195

           100,000

16-08-2021 14:22:22

CT DEN: 122807778393 IBFT UH 4195 mong cac con duoc khoe manh

           100,000

16-08-2021 14:27:31

CT DEN: 122807779111 IBFT Uh 4187 cau chuc gia dinh binh an

           100,000

16-08-2021 14:49:26

Ma so 4195; Giup gia dinh chi Dao Thi Hue. Tinh Bac Giang.

           200,000

16-08-2021 14:49:30

4195; Dao Thi Hue

           300,000

16-08-2021 14:54:26

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4195; chi Dao Thi Hue

           200,000

16-08-2021 14:56:30

So GD goc: 10038793 UNG HO MS 4195 CHI DAO THI HUE

           500,000

16-08-2021 15:07:55

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

             50,000

16-08-2021 15:16:37

CT DEN: 122808073961 Ma so 4195 - chi Dao Thi Hue FT21228015062086

           300,000

16-08-2021 15:25:09

CT DEN: 122808084901 Ung ho ms 4193 anh Tran Cong Nha FT21228164427456

           200,000

16-08-2021 15:25:38

ung ho 4195 chi dao thi hue

             20,000

16-08-2021 15:27:45

CT DEN: 160151942324 ung ho ma so 4192

       1,000,000

16-08-2021 15:30:09

CT DEN: 160151943255 ung ho ma so 4195

           500,000

16-08-2021 16:03:47

CT DEN: 122816911093 Ung ho Ma so 4195 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,500

16-08-2021 16:23:02

CT DEN: 122816424726 Ma so 4194 Dinh Thi Minh Trang

           300,000

16-08-2021 16:29:28

ung ho ma so 4195; chi Dao thi Hue

           500,000

16-08-2021 16:36:05

NGO DUY SANG chuyen tien ungr ho 4185

           500,000

16-08-2021 16:46:38

CT DEN: 122816007832 Ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue

           500,000

16-08-2021 16:47:02

ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

           200,000

16-08-2021 17:14:28

giup do anh Nha; ma so 4193

       1,500,000

16-08-2021 17:32:25

CT DEN: 122910656199 toi ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue,   huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

           200,000

16-08-2021 17:44:59

TRAN TIEN DUNG chuyen tien ung ho me con chi Hue

          200,000

16-08-2021 18:15:21

ung ho Ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

16-08-2021 18:31:26

CT DEN: 160152009746 Ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195 thon Dong Lo xa Dong Lo huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang sdt 0378419380

           300,000

16-08-2021 18:40:43

CT DEN: 160152012630 Ung ho chi Tran Thi Hoa ma so 4191 thon 6 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh dang o benh vien Da Nang cham soc chong con

           200,000

16-08-2021 18:57:08

ma so 4195 chi dao thi hue

           200,000

16-08-2021 19:03:57

CT DEN: 160152019567 ung ho trieu trai tim mot y chi

           200,000

16-08-2021 19:18:53

4195. Chi Dao Thi Hue

           100,000

16-08-2021 19:20:28

CT DEN: 122819298326 MS 4195 chi DAO THI HUE xa Dong Lo Huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

           150,000

16-08-2021 20:45:57

UH chi Dao Thi Hue ma so 4195

           500,000

16-08-2021 21:23:14

4195; Dao Thi Hue

           300,000

16-08-2021 21:29:04

; quan

               5,000

16-08-2021 21:29:39

CT DEN: 122814595033 Ung ho xom chay than 4192

           200,000

16-08-2021 21:44:42

ung ho Tran Cong Nha

           200,000

16-08-2021 22:12:51

CT DEN: 122881541032 Ung ho ma so 4195 em Tit ung ho chi

           200,000

16-08-2021 22:15:02

; tuyen

               5,000

16-08-2021 22:37:28

CT DEN: 122881560261 LE THANH TUNG ck ung ho ms 4195

       1,000,000

17-08-2021 00:40:01

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4195; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 15: 03

             50,000

17-08-2021 00:40:14

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4194; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 16: 33

             50,000

17-08-2021 00:40:15

CT DEN: 122816136365 Ung ho Ms 4193 (   Anh Tran Cong Nha); thoi gian GD: 16/08/2021 23: 16: 38

           100,000

17-08-2021 00:40:28

4195; Dao Thi Hue; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 18: 14

           200,000

17-08-2021 00:40:36

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4191; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 19: 11

             50,000

17-08-2021 00:40:48

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms4192; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 20: 38

             50,000

17-08-2021 00:44:02

ung ho Ms 4195 Dao Thi Hue; thoi gian GD: 16/08/2021 23: 47: 34

           100,000

17-08-2021 00:47:53

CT DEN: 122917828793 4195 dao thi hue; thoi gian GD: 17/08/2021 00: 25: 50

           200,000

17-08-2021 01:24:40

ung ho a Nha Quang Binh

           200,000

17-08-2021 05:33:30

; khai

               5,000

17-08-2021 06:28:50

CT DEN: 122900208968 Ma so 4190 - Van can gao giup cong nhan

           500,000

17-08-2021 06:37:40

ung ho ms 4195 chi Dao thi hue

           300,000

17-08-2021 06:41:06

4142; Dao Van That

           270,000

17-08-2021 08:51:47

Ms4193 mong cs tot dep hon

           200,000

17-08-2021 09:51:31

DINH THI THUY AN chuyen tien ung ho ms 4194

             50,000

17-08-2021 10:13:37

ung ho MS 4192 Benh nhan xom chay than

           150,000

17-08-2021 11:05:28

NGO ANH TUAN NOP MA 4191 (   200K) + 4192 ( 200K) + 4193 (   200K) +4194 ( 200K) + 4195 ( 200K)

       1,000,000

17-08-2021 11:27:35

CT DEN: 122911436956 Ung ho Ma so 4196 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

17-08-2021 11:55:35

ms 4196; anh Nguyen Van Tan

             30,000

17-08-2021 12:03:02

LPT ung ho ms 4196 Nguyen Van Tan

             50,000

17-08-2021 12:28:41

DUONG THI HUNG ung ho ms 4195

           200,000

17-08-2021 12:36:39

MS 4196; Nguyen Van Tan

             28,000

17-08-2021 13:01:23

ma so 4196. anh nguyen van tan. . giup do anh vuot ngheo

           100,000

17-08-2021 13:22:46

CT DEN: 122906164487 Vietinbank; 126000081304; Ung ho chi Huema so 4195

           300,000

17-08-2021 13:25:30

CT DEN: 122906175596 Vietinbank; 126000081304; Ung ho anh Tan ma so 4196

           300,000

17-08-2021 14:39:07

4195; Dao thi Hue

       1,000,000

17-08-2021 14:52:09

HOANG YEN chuyen tien ung ho ma so 4196 nguyen van tan dt 0783954667

           500,000

17-08-2021 15:03:13

HOANG YEN chuyen tien ung ho ma so 4195 dao thi hue dt 0378419380

           500,000

17-08-2021 15:50:00

So GD goc: 10018695 Ung ho ma so 4193

           400,000

17-08-2021 16:15:39

So GD goc: 10019059 Ung ho ma so 4191

           300,000

17-08-2021 16:36:43

LE THI SAC chuyen tien ung ho ma 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

17-08-2021 16:42:34

LE THI SAC chuyen tien ung ho ma 4195 Dao Thi Hue

         200,000

17-08-2021 16:57:14

ung ho cho Nhat anh trai dieu duong Tran Thi My Linh o Quang Binh

           200,000

17-08-2021 17:38:18

Pham Thu Hang ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

17-08-2021 18:06:30

PHAM THU HANG ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

17-08-2021 19:05:26

Ma so 4196; 4192;   4103; 4191

           200,000

17-08-2021 19:06:35

Tran Hoang Phuc Tran Hoang Tuan Hoang Thi Hue Tran Sy Tuoc ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

17-08-2021 19:08:29

Tran Hoang Phuc; Tran Hoang Trinh; Hoang Thi Hoai ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

17-08-2021 20:20:49

; giang

               5,000

17-08-2021 20:33:10

ung ho MS 4196 Nguyen Van Tan Tp Can Tho

           100,000

17-08-2021 20:38:23

Chuyen tien ung ho Ma So 4196 ( Anh Nguyen Van Tan)

           500,000

17-08-2021 20:47:11

Chuyen tien ung ho ma so 4195 (   Chi dao thi hue )

           500,000

17-08-2021 20:56:39

4195; Dao Thi Hue

           300,000

17-08-2021 20:57:23

ung ho chi dao thi hue thon dong lo xa dong lo hiep hoa bac giang

           100,000

17-08-2021 21:00:34

CT DEN: 122920428438 Ma so 4196 nguyen van tan

           500,000

17-08-2021 21:03:30

NGUYEN THI BICH Chuyen tien

           100,000

17-08-2021 21:28:36

ck cho Chi Dao Thi Hue Bac giang 0378419380

           500,000

17-08-2021 21:38:56

ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           100,000

17-08-2021 22:06:30

4196; nguyen V Tan; Can Tho

           100,000

17-08-2021 22:06:50

CT DEN: 122922249651 MS 4103 - 170821 - 22: 06: 49 249651

           200,000

17-08-2021 22:30:35

CT DEN: 122991446980 Ung ho ma so 4196 anh Tit ung ho em

           200,000

17-08-2021 22:31:54

CT DEN: 122991448099 Ung ho ma so 4190 chau Tit ung ho

           100,000

18-08-2021 00:38:16

ung ho ma so 4196; thoi gian GD: 17/08/2021 23: 23: 59

           500,000

18-08-2021 00:45:30

CT DEN: 122917497927 Ung ho hoan canh 4193 va 4195 moi hoan canh 100k FT21230400586040; thoi gian GD: 18/08/2021 00: 39: 38

          200,000

18-08-2021 08:06:29

MS 4196; Nguyen Van Tan

             28,000

18-08-2021 08:18:02

CT DEN: 123001562101 Ung ho 4124 FT21230949072600

           200,000

18-08-2021 08:20:43

CT DEN: 123008117933 chuyen cho a Tran Cong Nha dang dieu tri tai khoa huyet hoc va truyen mau trung uong

           200,000

18-08-2021 08:28:09

So GD goc: 10003258 chut tam long ung ho hoan canh 4196

             40,000

18-08-2021 08:54:20

Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           200,000

18-08-2021 09:09:24

CT DEN: 123009183255 Ung ho Ma so 4197 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

18-08-2021 09:13:46

ms 4197; em Pham Thi Hong Chuyen

             30,000

18-08-2021 09:24:37

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4196

           500,000

18-08-2021 10:44:17

ms 4195 chuc chi va gia dinh som khoe manh

           300,000

18-08-2021 10:44:18

BUI THI NHIEN chuyen tien ung ho ma so 4156 Trieu Van Chinh

           200,000

18-08-2021 11:03:52

ung ho 4196 nguyen van tan

             10,000

18-08-2021 11:04:57

ung ho 4197 pham thi hong chuyen

             10,000

18-08-2021 11:14:59

ung ho e Phan Thi Hong Chuyen ms 4197

           500,000

18-08-2021 12:15:50

LE XUAN THO chuyen tien ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           300,000

18-08-2021 12:28:06

ung ho TH 4197 mong gia dinh em Chuyen binh yen

           100,000

18-08-2021 12:35:28

ung ho TH 4196 mong gia dinh an yen; khoe manh

           100,000

18-08-2021 12:47:04

Giup Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           300,000

18-08-2021 13:30:03

CT DEN: 123006837858 Ung ho ms 4195 dao thi hue FT21230080642378

           200,000

18-08-2021 13:35:57

ung ho ma so 4195

           100,000

18-08-2021 13:59:50

gui ma so 4193 tran cong nha. chuc anh som khoe manh; nam mo a di da phat.

            50,000

18-08-2021 14:03:54

CT DEN: 021230141457 1. Ma so 4197Phan Thi Hong Chuyen Dia chi Xom Ban Cai, xa On Luong, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguy

             75,866

18-08-2021 14:04:52

CT DEN: 021230141459 Ma so 4196 Nguyen Van Tan Dai chi Ap Nhon Tho 1, xa Nhon Ai,   huyen Phong Dien, TP Can Tho.

           100,000

18-08-2021 14:05:35

CT DEN: 021230141460 1. Ma so 4195Chi Dao Thi Hue Dia chi Thon Dong Lo, xa Dong Lo, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

           100,000

18-08-2021 14:38:54

NGUYEN THI MONG TRINH uong ho benh nhan ma so 4193 Tran Cong Tri

       1,000,000

18-08-2021 14:41:20

LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           300,000

18-08-2021 14:42:45

CT DEN: 123000666120 Gui so tien nho toi gd co Hue

             30,000

18-08-2021 16:01:16

Dang Trong Khuynh ung ho MS4197 Phan Thi Hong Chuyen; Xom Ban Cai; xa On Luong; Phu Luong;   Th. Nguyen

       1,000,000

18-08-2021 16:41:22

So GD goc: 995221081860489 995221081860489 ung ho Ma so 4187 Ba Nguyen Thi Hoi

             20,000

18-08-2021 16:58:33

TRAN NGUYET ANH ung ho ms 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           500,000

18-08-2021 17:56:41

ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

           100,000

18-08-2021 18:23:44

LPT ung ho ms 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

18-08-2021 18:31:47

CT DEN: 123006355847 PHAM VAN VIEN ung ho gia dinh ma so 4195

           500,000

18-08-2021 18:32:31

CT DEN: 123006355934 PHAM VAN VIEN ung ho gd ma so 4197

           500,000

18-08-2021 18:53:28

CT DEN: 123011163736 Ung ho chuong trinh Van bua com nghia tinh FT21230232041475

       1,000,000

18-08-2021 19:57:24

NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho ma so 4197

           200,000

18-08-2021 20:00:44

DAO THI LINH chuyen tien ung ho ms4192 xom chay than

           200,000

18-08-2021 20:40:58

CT DEN: 123000834227 Ung ho ma so 4197 em Tit ung ho chi

           100,000

18-08-2021 21:18:28

4172; Hevol

           200,000

18-08-2021 21:29:41

; nhung

               5,000

19-08-2021 00:41:42

4195; Dao Thi Hue; thoi gian GD: 18/08/2021 22: 56: 04

           210,000

19-08-2021 00:41:55

4197; Phan Thi Hong Chuyen; thoi gian GD: 18/08/2021 22: 57: 14

           210,000

19-08-2021 00:43:08

4196; Nguyen Van Tan; thoi gian GD: 18/08/2021 23: 04: 48

           210,000

19-08-2021 00:44:02

4197 Phan Thi Hong Chuyen; thoi gian GD: 18/08/2021 23: 10: 13

           200,000

19-08-2021 00:44:26

4196 Nguyen Van Tan; thoi gian GD: 18/08/2021 23: 12: 44

           200,000

19-08-2021 01:08:23

Ung ho Ma so 4197 (   Phan Thi Hong Chuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             10,000

19-08-2021 02:28:45

CT DEN: 123102431184 Ma so 4197 phan thi hong chuyen

           400,000

19-08-2021 04:12:50

BUI THI DIEM HUONG chuyen tien ung ho ma 4196

           100,000

19-08-2021 08:36:40

ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

19-08-2021 08:39:06

Ung ho em Nguyen Thi Hieu (   Ma so 4198)

           500,000

19-08-2021 08:58:10

ung ho em Nguyen Thi Hieu MS 4198

           500,000

19-08-2021 09:17:25

CT DEN: 123102357927 ung ho ms4198

             50,000

19-08-2021 09:54:45

CT DEN: 123102389507 Phuong Diana ung ho 4180, 4185, 4186,   4194 moi hoan canh 300k, 4147 - 200k

       1,500,000

19-08-2021 09:56:04

ma so 4198;   Ha Phuc Hung ung ho

           500,000

19-08-2021 10:04:33

MAI LAN PHUONG giup c Dao T Hue ms 4195

           300,000

19-08-2021 10:13:03

Le Truong Son MS 4198 nguyen thi hieuchuyen tien

           500,000

19-08-2021 10:45:37

4198 ung ho em Nguyen Thi Hieu

             50,000

19-08-2021 10:58:48

CT DEN: 190152681120 ung ho ma so 4197 va 4198 moi ma so 300 ngan dong

           600,000

19-08-2021 11:45:50

ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

19-08-2021 11:47:17

chau Dao Xuan Truong ss ung ho ms 4195 mong gia dinh vuot qua kho khan

           150,000

19-08-2021 13:30:44

; quang

               5,000

19-08-2021 14:02:54

ung ho ms 4198 Nguyen Thi Hieu

           500,000

19-08-2021 15:20:35

CT DEN: 190152749945 Ma so 4196

           100,000

19-08-2021 15:23:45

CT DEN: 190152750922 Ma so 4194

           100,000

19-08-2021 15:33:58

4193 Chuc a som duoc chua benh

           200,000

19-08-2021 15:36:07

4194 Chuc e som duoc di hoc de giup do gia dinh

           200,000

19-08-2021 15:59:12

4192; benh nhan xom chay than

           100,000

19-08-2021 16:06:56

4198; nguyen thi hieu

           100,000

19-08-2021 16:16:27

NGUYEN MANH HUNG ung ho anh tran cong nha ma so 4193

       5,000,000

19-08-2021 16:19:25

NGUYEN MANH HUNG ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu nhap hoc truong DHKuat HN

       3,000,000

19-08-2021 16:22:29

NGUYEN MANH HUNG ung ho ma so 4197 em Phan Thi Hong Chuyen nhap hoc cao dawng ky thuat

       3,000,000

19-08-2021 16:23:43

NGUYEN MANH HUNG ung ho chi dao thi Hue ma so 4195

       5,000,000

19-08-2021 16:24:23

NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

19-08-2021 16:25:22

NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 4198 Nguyen Thi Hieu

           200,000

19-08-2021 16:33:29

TRAN HOANG TUNG Chuyen tien ung ho em DINH THI MINH TRANG ;   ma so 4194; huyen Duc Tho; tinh Ha Tinh

           500,000

19-08-2021 16:38:40

TRAN HOANG TUNG Chuyen tien ung ho em NGUYEN THI HIEU; ma so 4198; huyen Tho Xuan; tinh Thanh Hoa.

           500,000

19-08-2021 16:46:21

MS 4198 nguyen thi hieu

       1,000,000

19-08-2021 18:45:57

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4198; em Nguyen Thi Hieu

           100,000

19-08-2021 19:16:52

ung ho MS 4193 anh Tran Cong Nha

           100,000

19-08-2021 19:21:50

ung ho ma so 4190

           100,000

19-08-2021 19:28:10

ung ho ma so 4168

           100,000

19-08-2021 19:40:48

Ma so 4196 Nguyen Van Tan (   Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             50,000

19-08-2021 19:50:05

; tuyen

              5,000

19-08-2021 20:37:50

TRAN NGUYEN LAN HUONG chuyen tien

             50,000

19-08-2021 20:40:56

4198 nguyen thi hieu

           100,000

19-08-2021 20:57:03

NGO DUY SANG chuyen tien 4194 Chuc chaus thanhf ddatj

           500,000

19-08-2021 21:06:31

CT DEN: 123110849534 Ung ho ma so 4198 em Tit ung ho chi

           200,000

19-08-2021 21:12:44

ma so 4198 nguyen thi hieu

           100,000

19-08-2021 21:22:17

CT DEN: 123114957187 ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu o Ba Ngoc Xuan Phu Tho Xuan Thanh Hoa

           100,000

19-08-2021 22:28:38

PHAM THU HANG ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           200,000

19-08-2021 22:40:03

ma so 4198 nguyen thi hieu

           100,000

19-08-2021 22:53:48

MS 4195; Dao Thi Hue; Bac Giang

           200,000

20-08-2021 00:49:29

4196; Nguyen Van Tan; thoi gian GD: 19/08/2021 23: 53: 13

           100,000

20-08-2021 00:50:04

4192; benh nhan Xom chay than; thoi gian GD: 19/08/2021 23: 59: 13

           100,000

20-08-2021 06:15:03

MS4103

           500,000

20-08-2021 06:43:15

; luong

               5,000

20-08-2021 07:42:40

CT DEN: 123207089203 Ung ho Ma so 4200 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

20-08-2021 07:43:48

ung ho ms 4200

       5,000,000

20-08-2021 07:45:39

CT DEN: 123207091429 Ung ho Ma so 4198 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

20-08-2021 07:47:21

MS 4198; em Nguyen Thi Hieu

             28,000

20-08-2021 07:48:40

MS 4200; benh nhan xom chay than

             28,000

20-08-2021 08:24:40

Ms 4200; benh nhan xom chay than

             50,000

20-08-2021 08:40:32

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ms 4200; xom chay than; hn

           500,000

20-08-2021 08:53:31

ma so 4200 benh nhan xom chay than

           500,000

20-08-2021 08:57:19

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4200; benh nhan Xom Chay Than; Ha Noi

             25,000

20-08-2021 09:02:13

ung ho ms 4198

           300,000

20-08-2021 09:03:38

ung ho ms 4195 (   chi do thi hue)

           300,000

20-08-2021 09:04:53

ung ho ms 4188 ( chi pham thi tham)

           300,000

20-08-2021 09:05:51

ung ho ms 4187 ( ba nguyen thi hoi)

           300,000

20-08-2021 09:06:40

ung ho ms 4177 ( tran thi huyen)

           300,000

20-08-2021 09:07:48

ung ho ms 4174 ( anh cao van nam)

           300,000

20-08-2021 09:10:02

Ung ho ma so 4200

           100,000

20-08-2021 09:14:16

CT DEN: 123202737181 ung ho MS 4195

           300,000

20-08-2021 09:33:49

ung ho ms 4181 van bua com nghia tinh

           300,000

20-08-2021 09:34:13

ms 4200; Benh nhan xom chay than Thanh Tri

             50,000

20-08-2021 09:45:11

CT DEN: 123202847403 DINH KHAC HUNG UNG HO - MA SO 4200:   BENH NHAN XOM CHAY THAN BEN DUONG TAU

       1,000,000

20-08-2021 10:03:21

THI QUOC HUY ung ho ms 4194

           200,000

20-08-2021 10:38:57

ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

20-08-2021 12:11:57

CT DEN: 123205894016 Ung ho ma so 4200 xom chay than

           300,000

20-08-2021 12:46:10

nguyenhoanganh ung ho ms 4200 xom chay than

           200,000

20-08-2021 12:59:42

CT DEN: 123212576308 4198 Nguyen Thi Hieu mong e duoc di hoc

           500,000

20-08-2021 13:01:56

ma so 4200 xom chay than

           100,000

20-08-2021 13:33:40

So GD goc: 10013043 Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           200,000

20-08-2021 14:08:21

4200 xomchaythan

           200,000

20-08-2021 15:13:31

TRA XUAN BINH UNG HO 9 MS: 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199

             54,000

20-08-2021 15:45:52

ung ho ma so 4200

           200,000

20-08-2021 15:47:56

ung ho ma so 4195

           200,000

20-08-2021 15:49:05

ung ho ma so 4191

           100,000

20-08-2021 16:16:20

CT DEN: 123209647474 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam; 126000081304; 4193 chuc a Nha mau khoe

           200,000

20-08-2021 16:20:22

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu

           300,000

20-08-2021 16:24:36

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

           300,000

20-08-2021 17:25:45

CT DEN: 123210900929 Ung ho ma so 4200 FT21232723099001

           200,000

20-08-2021 17:27:17

CT DEN: 123210902776 Ung ho 4196 FT21232700504615

           100,000

20-08-2021 17:38:44

ung ho 4200 benh nhan xom chay than

             20,000

20-08-2021 18:25:28

; tuyen

               5,000

20-08-2021 19:00:28

Do Nga ung ho ma 4200

           200,000

20-08-2021 20:00:54

CT DEN: 123213068379 ung ho ma so 4200 FT21232979031845

           200,000

20-08-2021 20:06:36

CT DEN: 123213074205 ung ho ma so 4196 FT21232587715584

           200,000

20-08-2021 20:23:07

ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than ca ngoc hoi thanh tri

           500,000

20-08-2021 20:35:34

CT DEN: 123220360947 Ung ho ma so 4200 chau Tit ung ho nhom

           200,000

20-08-2021 21:10:03

Be HOANG MINH DAN ung ho MS 4200 xom chay than

           200,000

20-08-2021 21:33:16

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4200

       1,000,000

20-08-2021 21:34:16

; chinh

               5,000

20-08-2021 21:37:50

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4200

       2,000,000

20-08-2021 21:39:49

4197; phan thi hong chuyen

           450,000

20-08-2021 21:40:48

4198; nguyen thi hieu

           450,000

20-08-2021 22:27:55

PHAM DUC VIET ung ho ma so 4200

           300,000

20-08-2021 23:14:46

LPT ung ho ms 4198 Em Nguyen Thi Hieu

             50,000

21-08-2021 01:07:41

LPT ung ho ms 4200 Benh nhan Xom chay than; thoi gian GD: 20/08/2021 23: 15: 25

             50,000

21-08-2021 01:11:10

KIM CHI ung ho ma so 4200 Benh Nhan Xom Chay Than; thoi gian GD: 20/08/2021 23: 34: 56

           300,000

21-08-2021 01:15:25

Ung ho ma so 4200 Benh nhan xom chay than; thoi gian GD: 21/08/2021 00: 06: 40

       5,000,000

21-08-2021 07:01:41

; luong

               5,000

21-08-2021 08:17:31

ma so 4201 ong nguyen dang luan

           100,000

21-08-2021 08:23:18

NGUYEN THI LOI chuyen tien ung ho Ma so 4201 Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           100,000

21-08-2021 08:27:11

; quan

               5,000

21-08-2021 09:05:07

Le Anh Vu ung ho ma so 4198

           100,000

21-08-2021 09:06:50

4201 ong nguyen dang luan

           100,000

21-08-2021 09:07:21

CT DEN: 123302355570 Ung ho ma so 4201 FT21233219696287

           500,000

21-08-2021 09:19:43

Ma so 4181 Chuong trinh Van Bua Com Nghia Tinh

           300,000

21-08-2021 09:22:45

Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           300,000

21-08-2021 09:26:56

Ma so 4190 Van can gao giup lao dong ngheo ve que tranh dich

           314,000

21-08-2021 09:30:18

Bui Thi Huyen Trang MS 4201 Thanh Hoa

           200,000

21-08-2021 09:38:31

ung ho ms 4201

       1,000,000

21-08-2021 09:43:18

CT DEN: 123309244780 Ung ho Ma so 4201 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

21-08-2021 09:48:44

ms 4201; ong Nguyen Dang Luan o Thanh Hoa

            50,000

21-08-2021 09:51:07

chau Hoa o Ninh Binh ung ho ma so 4201 ong Nguyen Thanh Luan ong ngoai chau Trang bi di tat cot song

           300,000

21-08-2021 09:56:32

4201; Ong nguyen dang luan (     ong ngoai chau trang)

           100,000

21-08-2021 10:19:58

CT DEN: 123303431064 Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21233949422302

           100,000

21-08-2021 10:23:51

GUI TANG EM BUI THI HUYEN TRANG. CHUC E LUON BINH AN

           100,000

21-08-2021 10:25:43

CT DEN: 210153248420 Ung ho ma so 4201

           300,000

21-08-2021 10:31:28

giup Ma So 4201 ong Nguyen Dang Luan

       1,000,000

21-08-2021 10:43:21

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho Ma so 4201; ong Nguyen Dang Luan; ong Ngoai chau Trang; Thanh Hoa

             25,000

21-08-2021 10:49:30

CT DEN: 123303153974 Ung ho ma so 4201

           100,000

21-08-2021 10:51:47

tang chau Trang - ma so 4201

           200,000

21-08-2021 11:02:01

4201; Ong Nguyen Dang Luan

       1,000,000

21-08-2021 11:09:14

CT DEN: 123304174712 UH ma so 4200 Vttn

           100,000

21-08-2021 11:16:57

4201; o ngoai chau Trang

             50,000

21-08-2021 11:31:08

Tan giup do ong Luan; ms 4201

           200,000

21-08-2021 11:53:03

4201; nguyen dang luan

           200,000

21-08-2021 11:54:16

; quan

               5,000

21-08-2021 12:23:02

CT DEN: 123305345839 IBFT 4201 NGUYEN DANG LUAN - chau TRANG

           200,000

21-08-2021 12:47:18

CT DEN: 123305583458 Ung ho MS 4200 benh nhan xom chay than FT21233003362924

           960,000

21-08-2021 13:32:09

Tu Linh Ung Ho ma so 4201

           200,000

21-08-2021 14:11:14

Ma So 4201

           500,000

21-08-2021 14:18:07

Ban doc dan tri UH ma so 4201

           200,000

21-08-2021 14:20:11

; son

               5,000

21-08-2021 14:23:06

ung ho ma so 4201

           300,000

21-08-2021 14:57:00

ung ho em Trang ma so 4201

           100,000

21-08-2021 15:11:32

Ung ho hoanh canh ma so 4201

           200,000

21-08-2021 15:34:59

ma so 4201 ong nguyen dang Luan; ong ngoai trang 0393354246

           500,000

21-08-2021 15:36:48

4201; Dang Thanh Lich

           200,000

21-08-2021 15:40:23

CT DEN: 123315437632 Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           500,000

21-08-2021 16:21:24

ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21-08-2021 16:31:23

NGUYEN VAN THANG ung ho chau trang

           200,000

21-08-2021 16:43:21

Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ( ong ngoai chau Trang)

           100,000

21-08-2021 16:53:13

4201 NGUYEN DANG LUAN -   THANH HOA

           500,000

21-08-2021 17:07:46

MS 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           200,000

21-08-2021 17:50:40

gui chau Bui Thi Huyen Trang ; xa dong hoa huyen dong son Thanh Hoa

           500,000

21-08-2021 18:07:34

CT DEN: 123330670304 Ung ho ma so 4201 em Tit ung ho chi

           200,000

21-08-2021 18:07:47

NGUYEN DUC QUANG ung ho MS 4201

           500,000

21-08-2021 18:47:53

CT DEN: 123311067156 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam; 126000081304; NGUYEN VAN MINH chuyen khoan

           100,000

21-08-2021 19:15:33

CT DEN: 123319135845 MS 4201 ong NGUYEN DANG LUAN ong ngoai chau TRANG

           120,000

21-08-2021 19:30:56

4201

           300,000

21-08-2021 19:51:25

4201; ong Nguyen Dang Luan; ong ngoai chau Trang

           100,000

21-08-2021 20:21:10

UH EmTrangThanhHoa

           100,000

21-08-2021 20:30:19

MS 4200 benh nhan xom chay than

       1,000,000

21-08-2021 20:30:43

ung ho MS 4201. Ong Nguyen Dang Luan (   ong ngoai chau Trang); huyen Dong Son; Thanh Hoa

           500,000

21-08-2021 20:41:14

4200; BENH NHAN XOM CHAY THAN

           500,000

21-08-2021 20:59:48

MA so 4195. Dao thi hue

       1,000,000

21-08-2021 21:25:13

LE HUU CHUC chuyen tien MS 4201 gia dinh ong Nguyen Dang Luan

           120,000

21-08-2021 22:50:35

CT DEN: 123315138757 MS4184 Pham Thi Thuy 31 - 65 Pho Ding Le -   Dong Hai - Hai Phong FT21235097024506

           200,000

21-08-2021 22:51:56

CT DEN: 123315139398 MS4179 Le Thi Nam - Thon 1 - Xa Quy Hung - Sam Son - Thanh Hoa FT21235655520152

           200,000

21-08-2021 22:53:15

CT DEN: 123315139972 Ung ho MS 4194 Nguyen Thi Hieu - Thon Ba Ngoc - Xa Xuan Phu - Tho Xuan - Thanh Hoa FT21235020274623

           500,000

21-08-2021 23:03:54

ung ho ma so 4201

           200,000

21-08-2021 23:05:51

ZP5VNMBDKB4G 210821000317415 Ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           300,000

21-08-2021 23:13:52

CT DEN: 123316149106 Ung ho MS 4181 Van bua com nghia tinh FT21235853080069

           540,000

22-08-2021 01:11:54

Ung ho MA SO 4201 Ong Nguyen Dang Luan ( Ong ngoai chau Trang; thoi gian GD: 21/08/2021 23: 23: 16

           200,000

22-08-2021 01:17:01

CT DEN: 123400330059 Nho bao Dan tri Ho tro em Trang Ma so 4201;   thoi gian GD: 22/08/2021 00: 01: 24

         500,000

22-08-2021 01:21:35

Ung ho Ma so 4201 (   Ong Nguyen Dang Luan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD: 22/08/2021 00: 42: 35

             10,000

22-08-2021 01:22:02

HOANG DUC THONG chuyen UH Ma so 4201; thoi gian GD: 22/08/2021 00: 47: 53

           100,000

22-08-2021 01:23:47

4200; benh nhan xom chay than; thoi gian GD: 22/08/2021 01: 11: 29

           100,000

22-08-2021 01:41:05

chuyen tien ung ho ma so 4201 cho ong ngoai chau Trang Thanh Hoa

           500,000

22-08-2021 06:48:42

ma so 4201

           200,000

22-08-2021 06:58:11

CT DEN: 123423658093 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam; 126000081304; Ong ngoai chau trang ma so 4201

             20,000

22-08-2021 07:03:58

THAN THI HUONG Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thi Huyen Trang o Thanh Hoa mo coi bi tat cot song.

           500,000

22-08-2021 07:32:31

THAN THI HUONG Chuyen tien tu thien ma so 4196 Nguyen Van Tan

           500,000

22-08-2021 08:56:44

Tan giup do anh Hung; ms 4202

           300,000

22-08-2021 09:16:51

CT DEN: 123409438773 Ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

22-08-2021 09:30:40

4292; Anh Vo Trung Hung ms 4202

           100,000

22-08-2021 09:46:12

4202; Anh Vo Trung Hung

           100,000

22-08-2021 09:59:50

ung ho ms 4201

           300,000

22-08-2021 10:42:17

ung ho MS 4195; chi Dao Thi Hue; Bac Giang

           600,000

22-08-2021 11:22:04

GIAP DUY HUNG u - hMs4201 - NguyenDangLuan (   ongngoaichauTRANG) - thonLuuTu - DongHoa - DONGSON - ThanhHoa

           100,000

22-08-2021 11:34:23

MS 4202; anh Vo Trung Hung

             38,000

22-08-2021 12:46:19

4201; Nguyen dang luan

       1,000,000

22-08-2021 13:47:36

ung ho ms 4195

           500,000

22-08-2021 14:02:05

CT DEN: 123440545158 Ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           100,000

22-08-2021 14:21:05

4202; Vo Trung Hung

           100,000

22-08-2021 14:21:22

Gui A Vo Trung Hung ma so 4202 Tinh Long An (   0372168348)

           100,000

22-08-2021 14:43:24

; luong

               5,000

22-08-2021 16:19:26

4202;

             50,000

22-08-2021 16:21:10

Ke Toan Ha Noi Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           500,000

22-08-2021 17:06:25

MAI LICH ung ho ms 4202 vo trung hung

           200,000

22-08-2021 17:23:49

NGUYEN DUC THANH UNG HO MA 4202 VO TRUNG HUNG

           500,000

22-08-2021 17:52:10

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho Ma So 4202; anh Vo Trung Hung; tinh Long An

             25,000

22-08-2021 17:59:50

; bang

               5,000

22-08-2021 18:05:11

4181;

           500,000

22-08-2021 18:54:42

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

22-08-2021 19:27:34

CT DEN: 123412808343 Ung ho ma so 4201 FT21235770616172

           500,000

22-08-2021 19:47:49

4200; Xom chay than

           200,000

22-08-2021 19:53:33

ung ho MS 4187 ba Nguyen Thi Hoi

           500,000

22-08-2021 20:31:50

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4202 ; anh Vo Trung Hung

           100,000

22-08-2021 20:42:12

ung ho 4202 anh vo trung hung

             10,000

22-08-2021 20:54:34

ung ho ma so 4202 VO TRUNG HUNG

           200,000

22-08-2021 21:09:50

CT DEN: 123421028462 Phung Anh Thinh Giup do be Thien Bao bi benh bach cau lympho cap. ma so 4202

           500,000

22-08-2021 21:29:40

CT DEN: 123440763508 Ung ho ma so 4202 anh Tit ung ho em

           100,000

22-08-2021 21:33:19

UH 2BoCon AHung

           100,000

22-08-2021 21:48:53

Ung ho ma so 4198

           100,000

22-08-2021 22:02:12

; quan

               5,000

22-08-2021 22:03:30

; nhi

               5,000

22-08-2021 22:20:06

CT DEN: 123415942185 Ung ho ba hoan canh 4197 4198 4201 moi hoan canh 100k FT21235652583061

           300,000

22-08-2021 22:23:22

gia dinh DVM giup MS 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

22-08-2021 22:25:09

DVM giup MS 4195 c Dao Thi Hue

           200,000

22-08-2021 22:28:22

DVM giup MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           200,000

22-08-2021 22:29:56

Ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan

       2,000,000

22-08-2021 22:33:37

MS 4202 anh Vo Trung Hung

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16/08/2021

MB (   188385) ( NGUYEN NGOC TUYEN chuyen khoan ung ho chi Dao Thi Hue,   ma so 4195)

           200,000

16/08/2021

MB (   021880) ( Ung ho ma 4194)

           500,000

16/08/2021

MB ( 826189) (   4188 chi pham thi tham)

           400,000

16/08/2021

MB ( 824305) (   ma so 4192 benh nhan Xom chay than)

           100,000

16/08/2021

MB ( 824594) (   chuyen khoancho anh em Linh ghep tuy)

           200,000

16/08/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 746980 - Agribank; 1400206035022; Gdich 13g46 14821 NQHung quen ghi 6 ms 4194 4187 4192 4191 4103 4193

               1,000

16/08/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 887459 - Agribank; 1400206035022; em co it ung ho chi Linh mong anh trai c chong khoe

           100,000

16/08/2021

MB ( 830771) (   Ung ho Ma so 4193)

           200,000

16/08/2021

607048 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN VAN DOI chuyen khoan   ung ho ma 4193

           200,000

16/08/2021

MB ( 849732) (   Ho tro anh Tran Cong Nha, que Quang Binh, ma so 4193)

           200,000

16/08/2021

779853 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THUY HUONG ung ho tuyen dau chong dich TP HCM

           500,000

16/08/2021

MB ( 856331) (   Ung ho ma so 4190 UBND xa Ky Son Tinh Nghe An)

           150,000

16/08/2021

896501 - Agribank; 1400206035022; Ung ho BN TRAN CONG NHA

             30,000

16/08/2021

MB ( 876271) (   PHAM VAN CHI chuyen khoan ms tran cong nha 4193)

           100,000

16/08/2021

MB ( 889860) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4194 dinh thi minh trang)

           200,000

16/08/2021

MB ( 904968) (   HOANG XUAN HUONG ung ho anh Tran Cong Nha. Ma so 4193)

           500,000

16/08/2021

MB ( 955295) (   ma so 4192 benh nhan xom chay than)

           100,000

16/08/2021

MB ( 968312) (   Ung ho MS 4194 em Dinh Thi Minh Trang.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

16/08/2021

MB ( 995168) (   ung ho 4182, 4183, 4185, 4186, 4187,   4188, 4189, 4191, 4192, 4192 moi truong hop 200k)

       2,000,000

16/08/2021

MB ( 999698) (   Ma so 4188 Chi Pham Thi Tham)

           100,000

16/08/2021

258173 - Agribank; 1400206035022; VU BICH LOI ung ho ma so 4195

           200,000

16/08/2021

MB ( 012253) (   PHAM VAN CHI chuyen khoanms 4195 dao thi hue)

             50,000

16/08/2021

506770 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021

MB ( 053960) (   NGUYEN TUYET PHUONG chuyen khoan ung ho MA SO 4195 chi DAO THI HUE)

           200,000

16/08/2021

MB ( 065865) (   NGUYEN THI HANG ung ho ms 4195 gia dinh chi Dao Thi Hue)

           200,000

16/08/2021

MB ( 073266) (   ung ho ma so 4195)

             50,000

16/08/2021

MB ( 077352) (   ung ho ma so 4195 chi dao thi hue)

           100,000

16/08/2021

MB ( 092028) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4195 dao thi hue)

           200,000

16/08/2021

MB ( 106665) (   ung ho anh Tran Cong Nha)

           200,000

16/08/2021

MB ( 124450) (   DAM THI NHAN ung ho MS 4195)

           100,000

16/08/2021

MB ( 124715) (   TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4195)

             50,000

16/08/2021

853740 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI THAO ung ho ma so 4195

           100,000

16/08/2021

Nguyễn Quang Thập ủng hộ Mã số 4193 Anh Trần Công Nhã

           200,000

16/08/2021

MB ( 158077) (   PHAM VAN CHI chuyen khoan ms 4193 tran cong nha)

             50,000

16/08/2021

MB ( 169779) (   ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195)

           300,000

16/08/2021

MB ( 225641) (   Ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

16/08/2021

MB ( 230642) (   VU TRONG TRUONG ck ho tro Ma 4195,   chi Dao Thi Hue, Hiep Hoa, Bac Giang)

           300,000

17/08/2021

MB (   382929) ( 4196 chau Boss chuc gia dinh som vuot wa kho khan)

           300,000

17/08/2021

MB ( 238248) (   VU DUC HIEU ung ho ma so 4187)

             50,000

17/08/2021

631758 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI YEN dong vien ma so   4195

           300,000

17/08/2021

MB ( 326449) (   PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho ms 4196 nguyen van tan)

             50,000

17/08/2021

MB ( 347936) (   Tamlongnhanai MS 4196)

           200,000

17/08/2021

MB ( 444563) (   Ung ho MS 4196 anh Nguyen Van Tan.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

17/08/2021

MB ( 458889) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4196 nguyen van tan)

           100,000

18/08/2021

326573 - Cty Thien Tan ung ho ma so 4197 - Phan Thi Hong Chuyen -   Thai Nguyen FT21230313077079

           100,000

18/08/2021

MB ( 483500) (   Ung ho ma so 4195 - Dao Thi Hue)

       1,000,000

18/08/2021

MB ( 511456) (   pham thi tham ma so 4188)

       1,850,000

18/08/2021

MB ( 512250) (   tran thi hoa, ma so 4191)

       2,000,000

18/08/2021

MB ( 513921) (   benh nhan xom chay than , ma so 4192)

       2,000,000

18/08/2021

MB ( 514637) (   tran cong nha 4193)

       1,500,000

18/08/2021

MB ( 541053) (   PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho   ma so 4197 phanthihongchuyen)

             50,000

18/08/2021

MB ( 556616) (   NGUYEN THI HANG ung ho ms 4196 gia dinh anh Nguyen Van Tan)

           100,000

18/08/2021

MB ( 565285) (   Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen.   Xom Ban Cai, xa On Luong, Phu Luong,   Thai Nguyen)

           500,000

18/08/2021

MB ( 580023) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4197 phan thi hong chuyen)

           100,000

18/08/2021

294716 - Agribank; 1400206035022; LE DUY CUONG chuyen khoan ung ho benh nhan tran cong nha MS4193

           100,000

18/08/2021

359645 - Agribank; 1400206035022; LE DUY CUONG chuyen khoan ung ho em pham thi thuan lang Nhoi xa cao ngocngoc lac thanh hoa

           100,000

18/08/2021

MB ( 635105) (   NGUYEN MANH HA ung ho ms4197)

           100,000

18/08/2021

MB ( 635132) (   NGUYEN THI HANG ung ho ms 4197 chau Phan Thi Hong Chuyen)

           100,000

18/08/2021

TRƯƠNG THị HằNG nộp tiền ứng hộ MS: 4196 Nguyễn Văn Tân, ấp Nhơn Thọ, X. Nhơn ái,   H. Phong Điền, TP Cần Thơ ĐT: 0783. 954. 667

           250,000

18/08/2021

TRƯƠNG THị HằNG nộp tiền ủng hộ MS: 4195 Đào Thị Huế, Thông Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa Bắc Giang ĐT: 0378. 419. 380

           400,000

18/08/2021

MB ( 656062) (   NGUYEN TRONG HUY giup do ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen)

           200,000

18/08/2021

MB ( 689942) (   Ung ho MS 4197 em Phan Thi Hong Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

18/08/2021

MB ( 707721) (   Ung ho chi dao chi hue bac giang   ma so 4195)

           200,000

19/08/2021

MB ( 937176) (   4198 em Boss chuc chi hoc gioi nhe)

           300,000

19/08/2021

MB ( 933049) (   ms 4198 em nguyen thi hieu,   thon ba ngoc, xa xuan phu, tho xuan,   thanh hoa)

           500,000

19/08/2021

MB (   733398) ( UH chi Hue Ms4195)

             70,000

19/08/2021

MB ( 777857) (   NGUYEN SY VINH ung ho Ma so 4198 Nguyen Thi Hieu)

           300,000

19/08/2021

MB ( 779927) (   NGUYEN THI THANH MAI chuyen khoan)

           100,000

19/08/2021

MB ( 791910) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4198 nguyen thi hieu)

           200,000

19/08/2021

726807 - Agribank; 1400206035022; TRAN THI LOI ung ho MS 4197 pham thi hong quyen

           500,000

19/08/2021

MB ( 857394) (   ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu )

           300,000

19/08/2021

MB ( 857916) (   NGUYEN DUC TRUONG chuyen khoan)

           100,000

19/08/2021

MB ( 865971) (   ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen )

           200,000

19/08/2021

492953 - Agribank; 1400206035022; LE TAI THU chuyen khoan Ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195 Thon Dong Lo xa Dong Lo Hiep Hoa Bac Giang

           500,000

20/08/2021

MB ( 935837) (   gui ma so 4196)

            50,000

20/08/2021

MB ( 936133) (   gui giup 4195, xin cam on)

           100,000

20/08/2021

745185 - Agribank; 1400206035022; Chuyen Khoan LBT

           100,000

20/08/2021

828566 - Agribank; 1400206035022; NGOC TRAM xin gui cho ma so 4193 anh Tran Cong Nha

           184,000

20/08/2021

876268 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4103 - Trieu trai tim mot y chi

           300,000

20/08/2021

885785 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4200 Benh nhan xom chay than

           300,000

20/08/2021

Ma so 4200. Benh nhan xom chay than. Xa Ngoc Hoi. Thanh Tri.   Ha Noi.

           100,000

20/08/2021

MB ( 063322) (   Ung ho ms 4200)

           200,000

20/08/2021

MB ( 121449) (   ung ho Tran Thi Hoa ma so 4191)

           300,000

20/08/2021

MB ( 135766) (   Ung ho Tran Cong Nha, ma so 4193)

           300,000

20/08/2021

MB ( 146376) (   Ung ho MS 4200 benh nhan Xom chay than. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

20/08/2021

MB ( 155670) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4200 benh nhan xom chay than)

           100,000

21/08/2021

MB (   254270) ( BUI HUY HOANG ung ho MS. 4201, ong Nguyen Dang Luan)

           200,000

21/08/2021

MB (   246727) ( Ung ho ma so 4201)

           200,000

21/08/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 651157 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4197 Cau mong chau som gap lai bo me cac em

           200,000

21/08/2021

MB ( 173693) (   chuyen khoan MS 4200 xom chay than)

           200,000

21/08/2021

427609 - Agribank; 1400206035022; Giup do ms 4200 xom chay than

           500,000

21/08/2021

MB ( 188149) (   NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4201)

           100,000

21/08/2021

MB ( 209017) (   TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4201 nguyen dang luan)

           200,000

21/08/2021

MB ( 212480) (   Ma so 4201 ung ho ong NguyenDang Luan ong chau Trang Thanh Hoa)

             50,000

21/08/2021

MB ( 216318) (   ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than ben duong tau )

         500,000

21/08/2021

MB ( 227927) (   Ung ho MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang)

       1,000,000

21/08/2021

MB ( 229289) (   Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang)

           100,000

21/08/2021

MB ( 238141) (   NGUYEN TRONG HUY giup do ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan)

           200,000

21/08/2021

MB ( 243155) (   Ms 4201 Nguyen Dang Luan)

       1,000,000

21/08/2021

MB ( 260211) (   chuyen khoan Ma So 4200 xom chay than)

           200,000

21/08/2021

MB ( 274271) (   VU DUC HIEU ung ho ma so4201)

             50,000

21/08/2021

MB ( 281707) (   LE VINH KHANH chuyen khoan)

           100,000

21/08/2021

MB ( 298850) (   CAO NGOC ANH chuyen khoan)

             50,000

21/08/2021

MB ( 299769) (   CAO NGOC ANH chuyen khoan ung ho em Bui Thi Huyen Trang o Thanh Hoa MS 4201)

             50,000

21/08/2021

MB ( 300789) (   Ung ho 4201 )

           100,000

21/08/2021

MB ( 314783) (   TA THI HONG THEM chuyen khoan tham cac ma so 4201 4198 4200 4198 chuc moi nguoi manh khoe)

       1,200,000

21/08/2021

MB ( 342200) (   Ung ho hoan canh 4201 - Nguyen Dang Luan - ong ngoai chau Trang)

       1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16/08/2021 01:22:50

REM Tfr Ac: 2201 000 5216045 PHAM THI THANH DIEP Chuyen tien 4194 cho Dinh Thi Minh Trang Transaction at date 2021 - 08 - 15 - 23. 17. 25

           200,000

16/08/2021 06:25:42

REM Tfr Ac: 3751 000 0211433 NGUYEN THI THU ung ho em Trang ms 4194

           200,000

16/08/2021 07:45:57

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHI DAO THI HUE MA SO 4159

             10,000

16/08/2021 07:55:10

REM Tfr Ac: 2131 000 0379871 NGUYEN THI XUYEN giup ms 4195

           500,000

16/08/2021 08:02:48

REM Tfr Ac: 3281 000 0059976 LE THI YEN ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 08:04:45

REM Tfr Ac: 4831 000 0220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho chi Dao Thi Hue ma so 4195

           200,000

16/08/2021 08:11:20

REM TKThe : 19601039186009, tai TCB. Ung ho ma so 4195 chi dao thi hue FT2122827 000 8575 - CTLNHIDI 000 001282837263 - 11 - CRE - 002

           200,000

16/08/2021 08:18:16

REM Tfr Ac: 2611 000 0308900 TO THI THUY ung ho ma so 4195 chi dao thi hue

           300,000

16/08/2021 08:19:09

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4195

           200,000

16/08/2021 08:27:30

REM 991021081603542 BO - BUI THI MAI HUONG FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - UNG HO MS 4191 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

16/08/2021 08:29:24

REM Tfr Ac: 3301 000 0330429 DAM THI THU HA Chuyen tien ung ho chi Hue Bac Giang

           200,000

16/08/2021 08:33:49

REM Tfr Ac: 2201 000 0103957 O@L 026001 212201 0 0 91950961 Ung ho ma so 4195 Chi Hue

       1,000,000

16/08/2021 08:39:37

REM Tfr Ac: 1241 000 1331787 PHAM THI NGOC ANH ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 08:49:30

REM TKThe : 19026733557028, tai TCB. ung ho ma so 4195. A Di Da Phat FT21228537493755 - CTLNHIDI 000 001282928472 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/08/2021 08:49:40

REM Tfr Ac: 1201 000 6169578 NGUYEN THI NHUNG Ck ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021 09:01:42

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4195

           100,000

16/08/2021 09:09:29

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O@L 026001 212201 0 0 91953165 ung ho ma so 4195 dao thi hue

            30,000

16/08/2021 09:13:52

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4195.   Mong gia dinh duoc hanh phuc FT21228401607933 - CTLNHIDI 000 001283001296 - 11 - CRE - 002

           300,000

16/08/2021 09:14:54

REM Tfr Ac: 1251 000 0256884 PHAM THI HOA ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

16/08/2021 09:24:07

iREM 991021081620324 BO - HUYNH TU VY FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - 4193 tran cong nha Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

16/08/2021 09:27:30

REM Tfr Ac: 4831 000 0600686 NGO HOANG HAI Ung ho MS 4195

       2,000,000

16/08/2021 09:37:18

REM Tfr Ac: 2611 000   000 4518 NGUYEN QUANG HAU Ung ho MS 4195

           500,000

16/08/2021 09:50:02

REM Tfr Ac: 5201 000 0031347 PHAM THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so 4195 chi dao thi hue cau mong moi dieu tot dep nhat

           200,000

16/08/2021 10:15:07

REM Tfr Ac: 2221 000 0078369 VU THI QUY trieu trai tim mot y chi

           500,000

16/08/2021 10:15:59

REM Tfr Ac: 2111 000 0254585 TRINH QUOC TRUNG MS 4188 Pham thi tham

           100,000

16/08/2021 10:30:19

REM Tfr Ac: 2131 000 0616639 LE KIM CUONG Ma so 4195 Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021 10:39:15

REM Tfr Ac: 5011 000 0977530 LE THI THU Chuyen tien ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

          200,000

16/08/2021 11:28:58

REM Tfr Ac: 1241 000 0099532 HO THI TO LAN Chuyen tien ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue tu be Linh Chi

           300,000

16/08/2021 11:32:10

REM Tfr Ac: 1241 000 0099532 HO THI TO LAN Chuyen tien ung ho ma so 4191 Tran Thi Hoa tu be Linh Chi

           300,000

16/08/2021 11:39:28

REM Tfr Ac: 1401 000 0445106 BUI THI KIM THI Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan

           100,000

16/08/2021 11:42:31

REM TKThe : 191837328, tai VPB. Ma so 4195 mong con manh khoe binh an - CTLNHIDI 000 001283504136 - 11 - CRE - 002

           200,000

16/08/2021 12:20:05

REM Tfr Ac: 1201 000 5883121 KIM THI TUYET NHUNG Ung ho ma so 4192 Benh nhan xom chay than

           200,000

16/08/2021 12:25:18

REM Tfr Ac: 1601 000 0264477 VU THI MAI LE ung ho tuyen dau chong dich

           200,000

16/08/2021 12:25:24

REM Tfr Ac: 2611 000 1224948 NGUYEN THI THU HA ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

       2,500,000

16/08/2021 12:41:56

REM TKThe : 614082469888888, tai Nam A Bank. 4195. 876063 - CTLNHIDI 000 001283662824 - 11 - CRE - 002

           300,000

16/08/2021 12:48:09

REM TKThe : 19030584873024, tai TCB. Ung ho MS 4195 Dao Thi Hue FT21228074945013 - CTLNHIDI 000 001283676694 - 11 - CRE - 002

           500,000

16/08/2021 13:05:09

REM Tfr Ac: 1231 000 0414749 NGUYEN TIEN DUC Tu thien MS 4192 Xom chay than

           500,000

16/08/2021 13:06:10

REM Tfr Ac: 1231 000 0414749 NGUYEN TIEN DUC Tu thien MS 4185 e Nguyen T Mai

           200,000

16/08/2021 13:07:04

REM Tfr Ac: 1231 000 0414749 NGUYEN TIEN DUC Tu thien MS 4186 e Pham T Thuan

           200,000

16/08/2021 13:08:21

REM Tfr Ac: 1231 000 0414749 NGUYEN TIEN DUC Tu thien MS 4195 c Dao T Hue

           200,000

16/08/2021 13:56:31

REM Tfr Ac: 1261 000 0045052 NGUYEN MINH TUAN Dao Thi Hue, ma so 4195, DT 0378419380, thon Dong Lo, xa Dong Lo, Hiep Hoa, Bac Giang

       1,000,000

16/08/2021 13:59:43

REM TKThe : 1005224547, tai SHB. PHAM MINH CHAU UNG HO XOM CHAY THAN - CTLNHIDI 000 001283834436 - 11 - CRE - 002

         500,000

16/08/2021 14:12:23

REM Tfr Ac: 4651 000 0581974 NGUYEN THI TRANG ung ho ms 4195 dao thi hue

           200,000

16/08/2021 14:22:36

REM Tfr Ac: 1221 000 0660369 NGUYEN CONG QUANG ung ho tu thien Chi Dao Thi Hue MS 4195

           200,000

16/08/2021 14:25:40

REM Tfr Ac: 1221 000 0660369 NGUYEN CONG QUANG ung ho tu thien Ba Nguyen Thi Hoi MS 4187

           200,000

16/08/2021 14:28:32

REM Tfr Ac: 1251 000 0924905 PHAM THI HUONG ma 1495 dao thi hue

       1,000,000

16/08/2021 14:45:00

REM Tfr Ac: 3231 000 0061198 BUI TIEN DUNG nho bao Chuyen den chi Dao Thi Hue, ma so 4195

           200,000

16/08/2021 14:46:24

REM Tfr Ac: 1231 000 0140910 NGUYEN THI THANH HIEN ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021 14:49:40

REM Tfr Ac: 2131 000 0874871 NGUYEN THI THU HONG ung ho ma so 4195, chi Dao Thi Hue, Hiep Hoa,   Bac Giang

           200,000

16/08/2021 14:52:20

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4195, chi Dao Thi Hue, Dong Lo, Hiep Hoa,   Bac Giang

           500,000

16/08/2021 14:57:27

REM Tfr Ac: 5181 000 0989999 NGUYEN DUC DUNG Ma so 4195

           100,000

16/08/2021 15:26:32

REM TKThe : 000 0069886511, tai MB.   Giang Nguyen ung ho MS 4193 hoan canh anh Tran Cong Nha - CTLNHIDI 000 001284113096 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/08/2021 15:54:12

REM Tfr Ac: 2601 000 0263543 NGUYEN THI MAI HUONG ms 4195

           400,000

16/08/2021 15:56:46

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4195 dao thi hue

           100,000

16/08/2021 16:04:15

REM Tfr Ac: 1601 000 0494557 PHAM THI THU THUY Chuyen tien ung ho ma 4195

           500,000

16/08/2021 16:04:51

REM TKThe : 000   000 6807814, tai VCB. MBVCB. 1306834757. 076730. Ung ho Dao Thi Hue ms 4195. CT tu 0771 000 581335 NGUYEN THI THU HOAI toi 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI ( BIDV) Dau tu va phat trien V - CTLNHIDI 000 001284260638 - 11 - CRE - 002

           500,000

16/08/2021 16:35:20

REM Tfr Ac: 5311 000   000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021 16:36:09

REM Tfr Ac: 1281 000 0863443 DUONG THU PHUONG ung ho nguoi lao dong huyen Ky Son

           100,000

16/08/2021 16:44:20

REM Tfr Ac: 5311 000   000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 4194 em Dinh Thi Minh Trang

           200,000

16/08/2021 17:01:35

REM Tfr Ac: 4831 000 0395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 4195

           100,000

16/08/2021 17:16:03

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ma so 4195

           200,000

16/08/2021 18:49:47

REM TKThe : 19033558315012, tai TCB. Ung ho Ma so 4195 FT21228437289836 - CTLNHIDI 000 001284835153 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/08/2021 19:30:10

REM Tfr Ac: 4121 000 0152709 NGUYEN THI HUONG Moc Chau, Son La ung ho thang 8

           100,000

16/08/2021 20:06:25

REM TKThe : 10821152362015, tai TCB. 4193 Tran Cong Nha FT21228713949599 - CTLNHIDI 000 001285051400 - 11 - CRE - 002

       5,000,000

16/08/2021 20:32:45

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho 4195

           100,000

16/08/2021 20:38:56

REM Tfr Ac: 2111 000 0142237 PHUNG NGOC QUANG MS 4195 Giup Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 21:17:47

REM TKThe : 19028124547019, tai TCB. Ung ho Dao Thi Hue - MS 4195 FT21229165642131 - CTLNHIDI 000 001285241357 - 11 - CRE - 002

           100,000

16/08/2021 21:57:02

REM TKThe : 10922143915010, tai TCB. Trung Kien Giup do Ma so 4195. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21229684476683 - CTLNHIDI 000 001285319360 - 11 - CRE - 002

         500,000

16/08/2021 22:16:33

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG UH benh nhan MS 4195

           100,000

17/08/2021 01:39:44

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC THINH UH MS 4195 chi DAO THI HUE la 500 k ngay 16. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG PHU HO TAT CA CHUNG SANH BINH AN Transaction at date 20

           500,000

17/08/2021 06:42:13

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4194 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

           200,000

17/08/2021 06:45:54

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4195 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

           200,000

17/08/2021 07:28:58

REM Tfr Ac: 4681 000 0080977 PHAM THI HUYEN ung ho ma so 4193

           100,000

17/08/2021 07:46:59

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI DAO THI HUE MA SO 4195

             10,000

17/08/2021 08:13:36

REM Tfr Ac: 2201 000 5474126 CHU VAN AN Ma so 4192 benh nhan xom chay than

           100,000

17/08/2021 08:17:46

REM Tfr Ac: 2201 000 2614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4195. Cau mong cho chi va 2 chau som vuot qua nhe.

           200,000

17/08/2021 08:20:45

REM Tfr Ac: 4521 000 0477477 NGUYEN VAN DUONG ms 4195 chuc gd chi hue vuot qua kho khan

           100,000

17/08/2021 08:48:26

REM 990021081703086 BO - TRIEU BICH HAO FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - REFFT21229BI2B 000 36 CHUNG TAY MA SO 4195 CHI DAO THIHU E NHH BIDV NH DAU TU VA PHAT TRI EN VIETNAM TRANG AN HA NOI Bank Charge . 00 VAT . 00

           300,000

17/08/2021 09:14:22

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho ma so 4195

             20,000

17/08/2021 10:27:19

REM Tfr Ac: 7611 000 0078970 TRINH TUAN TRUONG ung ho ma so 4194

           500,000

17/08/2021 11:06:52

REM Tfr Ac: 1231 000 0858408 NGUYEN THI THU HANG ung ho Ma so 4195

           500,000

17/08/2021 11:36:43

REM Tfr Ac: 4601 000 1183101 PHAM CONG DO Chuyen tien

           200,000

17/08/2021 12:52:11

REM TKThe : 03201015967923, tai MSB. Ung ho ma so 4194 - CTLNHIDI 000 001286419493 - 11 - CRE - 002

           300,000

17/08/2021 12:52:18

REM Tfr Ac: 2201 000 0664807 NGUYEN VAN PHONG ung ho chi dao thi hue ms 4195

           300,000

17/08/2021 13:43:46

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4195 chi dao thi hue

             50,000

17/08/2021 13:46:15

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4193 anh tran cong nha

             50,000

17/08/2021 14:58:08

REM Tfr Ac: 3621 000 0037705 TRAN PHUONG CHAM M s 4195 Ngi m n thn khn kh cu xin cu 2 con mc bnh him ngho

           300,000

17/08/2021 15:22:47

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4191 Chi Tran Thi Hoa

             50,000

17/08/2021 15:24:42

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4192 Benh nhan Xom chay than

           100,000

17/08/2021 15:26:05

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4194 Em Dinh Thi Minh Trang

             50,000

17/08/2021 15:28:14

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4195Chi Dao Thi Hue

             50,000

17/08/2021 15:32:24

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4190 Van can gao giup lao dong ngheo ve que tranh dich

           100,000

17/08/2021 15:36:24

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4187

           100,000

17/08/2021 15:37:23

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4193

           100,000

17/08/2021 15:37:26

REM Tfr Ac: 1351 000 0911043 HO THI THU HOAI Gia dinh A. Son giup cac Ms. 4191, 4192, 4193, 4193, 4194, 4195, 41964103, 4188, 4187 500k. 1 nguoi

       4,500,000

17/08/2021 16:01:24

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. Ngo tuan Hung uhms 4195 FT21229319993507 - CTLNHIDI 000 001286918199 - 11 - CRE - 002

           100,000

17/08/2021 16:46:07

REM Tfr Ac: 4821 000 0420115 DOAN HONG NHUNG Chuyen tien tang gia dinh Nguyen Van Tan

           100,000

17/08/2021 16:49:45

REM TKThe : 19023935077029, tai TCB. Ung ho ma so 4195 Chi Dao Thi Hue FT21229040306076 - CTLNHIDI 000 001287087602 - 11 - CRE - 002

           200,000

17/08/2021 16:52:25

REM Tfr Ac: 4801 000 0411665 VU THI MAI Ung ho Ms 4195 chi Hue Hiep Hoa Bac Giang

           200,000

17/08/2021 17:41:44

REM Tfr Ac: 1601 000 0222730 DUONG THI THU TRANG ung ho ma 4193

           200,000

17/08/2021 17:53:44

REM Tfr Ac: 4501 000 6245012 NGUYEN THI BICH CT UNG HO MS 4196

           100,000

17/08/2021 18:14:10

REM TKThe : 06870407 000 1945, tai HDBank. ung ho anh Tran Cong Nha ms 4193 - CTLNHIDI 000 001287354121 - 11 - CRE - 002

           200,000

17/08/2021 19:26:14

REM Tfr Ac: 1681 000 0167545 PHAN HUE PHUONG muc nhan ai giup do chi hue 4195, anh tan 4196

           500,000

17/08/2021 20:39:20

REM Tfr Ac: 2221 000 1268710 NGUYEN DINH MUNG giup do MS 4196. Nguyen Van Tan. Phong Dien,   Can Tho

           300,000

17/08/2021 21:08:14

REM Tfr Ac: 6931 000 0130351 VO THI PHUONG HOA ung ho ma so 4196 Nguyen van Tan

           100,000

17/08/2021 21:12:48

REM Tfr Ac: 2201 000 0901072 NGUYEN NGOC VUONG ung ho xomchaythan ms 4192

       2,000,000

17/08/2021 22:41:05

REM Tfr Ac: 1331 000   000 0910 NGUYEN THI THU HANG PHAM TUAN TU UH MS 4196 NGUYEN VAN TAN la 500k ngay 17. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG PHU HO TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

18/08/2021 01:42:39

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4195 FT21230064050882 - CTLNHIDI 000 001287969962 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

18/08/2021 06:05:39

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4196 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

18/08/2021 07:40:48

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO ANH NGUYEN VAN TAN MA SO 4196

             10,000

18/08/2021 07:54:15

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4196

           100,000

18/08/2021 09:02:20

REM Tfr Ac: 3131 000 2178888 HOANG VAN SY CAC CHAU O CX NGUYEN VAN TROI . PHU NHUAN UNG HO CAC MS 4193. 4192. 4103 MOI MS 2 TRIEU.

       6,000,000

18/08/2021 09:19:42

REM Tfr Ac: 12312 000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4195, chi Dao Thi Hue.

           200,000

18/08/2021 09:23:05

REM Tfr Ac: 4831 000 0600686 NGO HOANG HAI Ung ho MS 4197

       3,000,000

18/08/2021 09:40:14

REM TKThe : 05957026996, tai SCB. ung ho chi pham thi tham ms 4188, xom chay than ms 4192 - CTLNHIDI 000 001288413856 - 11 - CRE - 002

           100,000

18/08/2021 09:52:04

REM TKThe : 19020458184889, tai TCB. ung ho ma 4193 FT21230536848789 - CTLNHIDI 000 001288447736 - 11 - CRE - 002

           300,000

18/08/2021 09:54:40

REM Tfr Ac: 2201 000 3020994 LE DANG ANH Chuyen tien ung ho gd em phan thi hong chuyen. dc xomban cai xa on luong huyen phu luong tinh thai nguyen

           100,000

18/08/2021 10:32:05

REM Tfr Ac: 5561 000 0129793 TON THAT NGHI Chuyen tien ung ho chau Phan Thi Hong Chuyen . Ma so 4197

           500,000

18/08/2021 11:34:09

REM Tfr Ac: 1251 000 0782820 LE THANH TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4195

           500,000

18/08/2021 11:37:30

REM TKThe : 00264109002, tai Tienphongbank. Ung ho chi DAO THI HUE. Ma so 4195   - CTLNHIDI 000 001288747686 - 11 - CRE - 002

           200,000

18/08/2021 12:16:06

REM TKThe : 0571008425008, tai BaoVietBank. UH 4195 Dao Thi Hue - CTLNHIDI 000 001288846934 - 11 - CRE - 002

           200,000

18/08/2021 12:40:20

REM Tfr Ac: 2121 000 0161789 DUONG THI THANH TAM Ung ho ctrinh 4181 VAN BUA COM TINH NGHIA covid19 HCM

     20,000,000

18/08/2021 12:55:48

REM Tfr Ac: 4311 000 1008813 DUONG THI LUYEN 4195 dao thi hue

           200,000

18/08/2021 13:10:26

REM TKThe : 19035471204012, tai TCB. Ung ho e Chuyen MS 4197 FT21230082002569 - CTLNHIDI 000 001288958424 - 11 - CRE - 002

           100,000

18/08/2021 13:51:53

REM Tfr Ac: 1261 000 1050891 VU VAN TU ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen

           300,000

18/08/2021 14:36:37

REM Tfr Ac: 7341 000 0275861 DANG XUAN VINH Chuyen tien 4192

           300,000

18/08/2021 15:29:18

REM Tfr Ac: 5101 000 2080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4197

           300,000

18/08/2021 15:42:38

REM Tfr Ac: 1231 000 0910025 NGUYEN THI THU HIEN ung ho ms 4195 Dao Thi Hue

           500,000

18/08/2021 15:43:05

REM Tfr Ac: 1251 000 0445035 NGUYEN QUANG HUNG Ma so 4194 DTMTrang

           500,000

18/08/2021 15:45:12

REM Tfr Ac: 1511 000   000 5643 NGO THI THUONG ung ho ma so 4195

             50,000

18/08/2021 15:54:59

REM Tfr Ac: 3131 000 2178888 HOANG VAN SY CAC CHAU O CX NGUYEN VAN TROI. PHU NHUAN UNG HO MS 4188. 4195 MOI MS 2 TRIEU.

       4,000,000

18/08/2021 16:03:40

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 9142 benh nhan xom chay than

           100,000

18/08/2021 16:06:37

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4196 Nguyen Van Tan

          100,000

18/08/2021 16:29:57

REM Tfr Ac: 3511 000 0013486 PHAM DUC VINH Ung ho ma so 4197 Pham Thi Hong Chuyen

           200,000

18/08/2021 16:34:27

REM Tfr Ac: 6311 000 0371820 NGUYEN THI THAO ung ho 4195

           100,000

18/08/2021 16:40:44

REM Tfr Ac: 7481 000 0160056 LE THI ANH MAI Anh Mai ho tro chi Dao Thi Hue

           400,000

18/08/2021 16:46:42

REM Tfr Ac: 4501 000 6031901 PHAM THANH TU ung ho ma so 4192, benh nhan xom chay than

           200,000

18/08/2021 17:00:17

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4196 . Nguyen van Tan - CTLNHIDI 000 001289609380 - 11 - CRE - 002

           100,000

18/08/2021 18:14:29

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4197Phan Thi Hong Chuyen

             50,000

18/08/2021 18:35:54

REM Tfr Ac: 3141 000 1222761 TRAN THI KIEU OANH 4192 xom chay than

       1,000,000

18/08/2021 21:47:33

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4197

             20,000

18/08/2021 21:49:17

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4196

             20,000

18/08/2021 21:51:47

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4196

             20,000

18/08/2021 21:52:37

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4195

            20,000

18/08/2021 21:53:19

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4194

             20,000

18/08/2021 21:53:57

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4193

             20,000

18/08/2021 21:54:41

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4192

             20,000

18/08/2021 21:56:05

REM Tfr Ac: 3681 000 0396745 DANG QUANG DAI ung ho ma so 4191

             10,000

19/08/2021 07:34:27

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHI PHAN THI HONG CHUYEN MA SO 4197

             10,000

19/08/2021 08:21:18

mREM 991021081900965 BO - NGUYEN DINH DO THI FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho chi Hue MS 4195 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

19/08/2021 08:47:26

REM Tfr Ac: 2601 000 1059985 VU VAN TIEN ung ho ma so 4198

           200,000

19/08/2021 09:03:26

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4198 Nguyen Thi Hieu. chuc con vuot qua kho khan tiep buoc dai hoc.

          500,000

19/08/2021 09:31:42

REM Tfr Ac: 1591 000 0235075 PHAM THI HUYEN ung ho ma so 4198 , nguyen thi hieu

           300,000

19/08/2021 09:47:27

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4198

           100,000

19/08/2021 09:49:11

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4197

           100,000

19/08/2021 09:58:12

REM Tfr Ac: 2201 000 0226960 NHU THE DUNG Ung ho Ma 4198 Nguyen Thi Hieu o Tho Xuan Thanh Hoa

           300,000

19/08/2021 10:05:30

REM Tfr Ac: 4321 000 1246063 LE VAN LUONG Chuyen tien ung uo ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu, dia chi Thon Ba Ngoc, xa Xuan Phu, huyen Tho Xuan, Tinh Thanh Hoa. dt 0326868912 e Hieu

           100,000

19/08/2021 10:20:29

REM Tfr Ac: 2201 000 0540572 DO VAN BINH Chuyen tien ma so 4198

           200,000

19/08/2021 10:41:26

REM Tfr Ac: 3681 000 0187268 PHAM VIET QUANG Chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Hieu ms 4198

           500,000

19/08/2021 10:50:12

REM Tfr Ac: 2601 000 0579709 HOANG MINH HIEU Ma so 4198

          300,000

19/08/2021 11:55:16

REM Tfr Ac: 4401 000 0523975 NGUYEN MANH HOANG Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu

           300,000

19/08/2021 13:16:52

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. N T hung uhms 4198 FT21231833507881 - CTLNHIDI 000 001291429740 - 11 - CRE - 002

           100,000

19/08/2021 13:40:51

REM Tfr Ac: 1201 000 0546465 NGUYEN TU TRIEU ho tro em 4198 Nguyen Thi Hieu

           500,000

19/08/2021 14:07:05

REM Tfr Ac: 12415 000 010060 TRAN THI THANH HOA ung ho ms 4197

           100,000

19/08/2021 14:23:49

REM Tfr Ac: 3901 000 0894613 BUI THI THUY DUONG chuyen den ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

19/08/2021 14:40:16

REM TKThe : 19033757089013, tai TCB. Ung ho Ms 4196 FT21231380047228 - CTLNHIDI 000 001291606458 - 11 - CRE - 002

           500,000

19/08/2021 15:17:03

REM Tfr Ac: 1201 000 6077361 NGO TRONG QUAN Ung ho Ma so 4198 Nguyen Thi Hieu. Thanh Hoa

           100,000

19/08/2021 15:49:41

REM Tfr Ac: 4651 000 0311904 TRAN DAC VIEN Ung ho Benh nhan Xom chay than.

           500,000

19/08/2021 16:43:02

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho chau Nguyen Thi Hieu ma so 4198

           200,000

19/08/2021 16:43:15

REM Tfr Ac: 1301 000 0589807 TRAN THI MINH NGUYET Ung ho Nguyen Thi Hieu Ma So 4198

           500,000

19/08/2021 17:04:54

REM Tfr Ac: 2611 000 0308900 TO THI THUY ung ho ma so 4198 em Nguyen thi hieu

           300,000

19/08/2021 17:28:10

REM Tfr Ac: 1381 000 0261749 NGUYEN HOAI DUONG Chuyen tien ung ho ma so 4198. em Nguyen Thi Hieu. tinh Thanh Hoa

           200,000

19/08/2021 18:24:04

REM TKThe : 000 70699001, tai Tienphongbank. TON THAT PHU chuyen tien ung ho Ms 4198 em Nguyen Thi Hieu - CTLNHIDI 000 001292287688 - 11 - CRE - 002

             50,000

19/08/2021 19:58:34

REM Tfr Ac: 3901 000 1165154 VU VAN THINH gui em Nguyen Thi Hieu . sdt 0326868912 . Ba Ngoc,   Xuan Phu, Tho Xuan, Thanh Hoa

           200,000

19/08/2021 22:06:19

REM Tfr Ac: 2141 000 0982285 NGUYEN HOAI PHUONG Chuyen tien ung ho ma 4196

           300,000

20/08/2021 01:31:55

REM Tfr Ac: 4501 000 4678250 KHUAT VAN CHIEN ung ho anh tran cong nha, ma so 4193 bao dien tu dan tri Transaction at date 2021 - 08 - 19 - 23. 06. 41

           200,000

20/08/2021 01:35:51

REM TKThe : 19029380779020, tai TCB. MS4195.   Mong con som khoe manh va binh an FT21232730206356 - CTLNHIDI 000 001292918124 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           200,000

20/08/2021 06:47:32

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu

           50,000

20/08/2021 07:01:39

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4198

           200,000

20/08/2021 07:05:27

REM Tfr Ac: 1231 000 0445624 DO HOANG NAM gui toi Xom chay than

           500,000

20/08/2021 07:23:19

REM Tfr Ac: 5101 000 2181157 PHAN MANH CUONG Chuyen tien xom chay than ms 4200

           100,000

20/08/2021 07:36:10

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 4200

           200,000

20/08/2021 07:40:06

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO XOM CHAY THAN MA SO 4200

             10,000

20/08/2021 07:41:11

REM Tfr Ac: 1251 000 0613319 TRINH MAI HOA Ung ho chi Dao Thi Hue ma 4195

           100,000

20/08/2021 07:43:37

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4200

           200,000

20/08/2021 08:13:19

REM Tfr Ac: 1161 000 0242610 BUI DINH HUNG 4200, xom chay than

           300,000

20/08/2021 08:16:01

REM Tfr Ac: 1201 000 0286895 NGUYEN BICH HANG Chuyen tien ung ho ms 4200

           200,000

20/08/2021 08:34:40

REM Tfr Ac: 3621 000 0142937 NGUYEN HUU TRANG ung ho xom chay than

           500,000

20/08/2021 10:25:50

REM Tfr Ac: 2151 000 3403320 CAO MINH DUC ung ho ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

       3,000,000

20/08/2021 11:49:22

REM Tfr Ac: 4321 000 1903517 NGUYEN THI MY ung ho ma so 4195 Dao Thi Hue

           200,000

20/08/2021 12:48:38

REM Tfr Ac: 2221 000 3811518 BUI THANH QUY UNG HO MA SO 4200

       1,000,000

20/08/2021 13:44:32

REM Tfr Ac: 2111 000 0241888 NGUYEN VIET THANH ung ho ma so 4200, benh nhan xom chay than

           200,000

20/08/2021 15:14:38

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

             50,000

20/08/2021 15:17:50

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4200

           500,000

20/08/2021 15:24:31

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4191

           300,000

20/08/2021 15:25:05

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4196

          100,000

20/08/2021 16:33:37

REM Tfr Ac: 1231 000 0295999 PHAM QUOC TRUONG ung ho Ma so 4200 Benh nhan Xom Chay Than

           300,000

20/08/2021 17:00:15

REM Tfr Ac: 4121 000 0206800 TRAN VAN THAO Chuyen tien den ms 4198 em nguyen thi hieu

            20,000

20/08/2021 17:02:28

REM Tfr Ac: 4121 000 0206800 TRAN VAN THAO Chuyen tien ung ho ms 4197 phan thi hong chuyen

             20,000

20/08/2021 17:07:34

REM Tfr Ac: 2151 000 1577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho MS 4200, benh nhan xom chay than

           300,000

20/08/2021 19:42:24

REM Tfr Ac: 1241 000 3772692 BUI LE PHUONG HA Ung ho ma so 4200

           200,000

20/08/2021 19:45:25

REM Tfr Ac: 1241 000 3772692 BUI LE PHUONG HA Ung ho ma so 4197

           200,000

20/08/2021 20:23:24

REM Tfr Ac: 1221 000 0391863 NGUYEN THI LE TRANG Ma so 4200. Tam long nhan ai

           200,000

20/08/2021 21:14:35

REM Tfr Ac: 1231 000 1107963 PHAM THI HUYEN Ung ho ma so 4200, bn xom chay than

           200,000

20/08/2021 22:23:33

REM Tfr Ac: 2611 000 3683688 CUNG TO LAN Ung ho ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

           500,000

20/08/2021 22:24:13

REM Tfr Ac: 4501 000 5566686 BUI VIET SAM Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha

           500,000

21/08/2021 01:48:20

REM Tfr Ac: 1241 000 0102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet ung ho Ms 4200 Benh nhan Xom Chay than Transaction at date 2021 - 08 - 20 - 23. 58. 32

           200,000

21/08/2021 03:52:55

REM Tfr Ac: 1241 000 1331787 PHAM THI NGOC ANH ung ho ms 4200 benh nhan Xom chay than

          500,000

21/08/2021 07:39:56

REM Tfr Ac: 2201 000 0692330 TA HUY HOANG Chuyen tien ung ho 4201

       1,000,000

21/08/2021 08:02:03

REM Tfr Ac: 2111 000 1626600 TRAN DUC DAI Ung ho ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

           500,000

21/08/2021 08:05:22

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO ONG NGUYEN DANG LUAN MA SO 4201

             10,000

21/08/2021 08:20:56

REM Tfr Ac: 1221 000 0395254 TRAN THUY LINH Chuyen tien ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           300,000

21/08/2021 08:31:46

REM Tfr Ac: 2891 000 0325761 TRAN THI THUY TINH MS 4200 BN Xom chay than

           200,000

21/08/2021 08:36:58

REM Tfr Ac: 2221 000 0449983 TA QUANG THAT ung ho MS4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 09:47:36

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB. UNG HO MS 4201 FT21233842812809 - CTLNHIDI 000 001296032793 - 11 - CRE - 002

           100,000

21/08/2021 09:57:30

REM Tfr Ac: 4501 000 5393060 NGUYEN THANH TRUNG 4201 nguyen dang luan

           100,000

21/08/2021 09:58:10

REM Tfr Ac: 76012 000 022356 NGUYEN CONG NGHIA ung ho ma so 4201 Nguyen Dang Luan

       1,000,000

21/08/2021 10:00:41

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue

           100,000

21/08/2021 10:03:39

REM Tfr Ac: 4511 000 0442654 LE CHI ANH ma so 4191 Tran Thi Hoa

           500,000

21/08/2021 10:27:53

REM Tfr Ac: 5611 000 1133652 TRAN HOANG SON MS 4201. chuc chau Trang co tuong lai tot hon.

           200,000

21/08/2021 10:33:46

REM Tfr Ac: 1221 000 1896486 LE THI TUOI Nguyen Dang Luan MS4201

           100,000

21/08/2021 10:41:15

REM Tfr Ac: 1241 000 0380625 PHAM THANH HUONG ung ho ma so 4201 ong nguyen dang luan

           100,000

21/08/2021 10:41:26

REM Tfr Ac: 2201 000 0711387 NGUYEN VIET HUNG ung ho chau Trang. Ma so 4201

           500,000

21/08/2021 10:50:25

REM Tfr Ac: 2141 000 1055339 DO THI HUYEN TRANG ma so 4200 benh nhan xom chay than

           300,000

21/08/2021 10:57:19

REM Tfr Ac: 7611 000 0482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4201, ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 11:07:06

REM Tfr Ac: 2131 000 7669999 PHAM DUC HANH ung ho ma so 4201

           500,000

21/08/2021 11:08:26

REM Tfr Ac: 5101 000 0357165 NGUYEN QUYET Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           500,000

21/08/2021 11:22:17

REM TKThe : 029704060010768, tai VIB. Ung ho ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan, Tell : 0393. 354. 246 - CTLNHIDI 000 001296313171 - 11 - CRE - 002

           300,000

21/08/2021 11:27:46

REM Tfr Ac: 2111 000 1404514 NGUYEN QUOC HUY uh 8 hc 4194 den 4201, moi hc 200k

       1,600,000

21/08/2021 11:29:26

REM Tfr Ac: 1201 000 0231947 TRINH NGOC LAN Chuyen tien den o. Nguyen Dang Luan ho tro chau Trang, ma so 4201, thon Luu tu, xa Dong Hoa, H.   Dong son, tinh Thanh hoa

           200,000

21/08/2021 12:14:48

REM Tfr Ac: 4501 000 2592929 PHAM THI MAI ANH Chuyen tien ung ho CT Nhan ai bao Dan tri

           300,000

21/08/2021 12:43:18

REM TKThe : 19036458319011, tai TCB. Ma so 4201 FT21233900774268 - CTLNHIDI 000 001296512461 - 11 - CRE - 002

           200,000

21/08/2021 12:53:26

REM Tfr Ac: 12415 000 010060 TRAN THI THANH HOA ung ho ms 4201

           100,000

21/08/2021 13:07:41

REM TKThe : 19026222456010, tai TCB. Ung ho chau Trang ma so 4201 FT21233519810796 - CTLNHIDI 000 001296561109 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

21/08/2021 13:40:23

REM TKThe : 233029386, tai VPB. Ung ho ma so 3201 Bui Thi Huyen Trang - CTLNHIDI 000 001296622317 - 11 - CRE - 002

         300,000

21/08/2021 13:42:59

REM TKThe : 233029386, tai VPB. Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha - CTLNHIDI 000 001296626976 - 11 - CRE - 002

           300,000

21/08/2021 13:58:17

REM Tfr Ac: 4241 000 0047246 PHAN THI THANH THUY ung ho ma 4201

           100,000

21/08/2021 14:07:03

REM TKThe : 9704229223051090, tai MB. UH QUY TAM LONG VANG HOAN CANH MS 4195 CHI DAO THI HUE - CTLNHIDI 000 001296672718 - 11 - CRE - 002

           500,000

21/08/2021 14:17:04

REM Tfr Ac: 2151 000 0132917 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho MS4201

           300,000

21/08/2021 14:30:38

REM Tfr Ac: 2601 000 0928666 LE TRUNG THANH Ho tro ma so 4201

           500,000

21/08/2021 14:31:57

REM Tfr Ac: 2151 000 2425570 TIEU THI DUNG Ung ho MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 14:58:02

REM TKThe : 03301018905022, tai MSB. Tran Ngoc Bach ung ho Ma so 4201 - CTLNHIDI 000 001296782689 - 11 - CRE - 002

           100,000

21/08/2021 15:43:46

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ms4201

             35,000

21/08/2021 15:44:35

REM Tfr Ac: 6501 000 3306936 DO KIM KHA Ung ho Ma so 4201, Ong Nguyen Dang Luan, Ong Ngoai chau Trang, Xa Luu Tu,   Dong Hoa, Dong Son, Thanh Hoa.

           300,000

21/08/2021 15:54:51

REM Tfr Ac: 5311 000 0795120 NGUYEN TRUONG GIANG ung ho be Trang Dong hoa, dong son thanh hoa

           200,000

21/08/2021 15:55:19

REM Tfr Ac: 2111 000 1503590 NGUYEN HOANG QUYEN Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan

           200,000

21/08/2021 16:15:03

REM TKThe : 19032458123012, tai TCB. Ma so 4201,   Ong Nguyen Dang Luan Ong ngoai chau trang FT21233377008747 - CTLNHIDI 000 001296993370 - 11 - CRE - 002

           200,000

21/08/2021 16:24:27

REM Tfr Ac: 4501 000 2634405 NGO THI THANH HUONG MS 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Tranh

           200,000

21/08/2021 16:39:50

REM Tfr Ac: 1771 000 0260769 O@L 08 000 5 211601 0 0 396281196 15774064137 - 01678538740 - 970418 - ung ho em Bui Thi Huyen Trang ma so 4201

       1,000,000

21/08/2021 17:21:28

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4201

           200,000

21/08/2021 17:25:24

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4201

           200,000

21/08/2021 17:27:36

REM TKThe : 01447788001, tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 4201 - CTLNHIDI 000 001297210443 - 11 - CRE - 002

             50,000

21/08/2021 17:29:12

REM Tfr Ac: 2611 000 3467129 DO VAN CANH Chuyen tien

           300,000

21/08/2021 18:24:48

REM TKThe : 0860110973003, tai MB. Ung ho ma so 4192 Benh nhan xom chay than - CTLNHIDI 000 001297366117 - 11 - CRE - 002

           500,000

21/08/2021 18:55:07

REM Tfr Ac: 1241 000 0101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4195

           500,000

21/08/2021 19:07:15

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4201

           200,000

21/08/2021 19:34:03

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4201

           100,000

21/08/2021 19:35:56

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4195

           100,000

21/08/2021 20:23:15

REM Tfr Ac: 6801 000 0024742 TRAN THUY NGOC HAN Chu Nguyen Van Thuy, Cuc Thue Long An chuyen ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan, ngoai chau Trang. Chuc chau luon khoe, hoc gioi.

      1,000,000

21/08/2021 21:39:49

REM Tfr Ac: 6931 000 0130351 VO THI PHUONG HOA Chuyen tien ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 21:41:07

REM Tfr Ac: 4131 000 0168615 TRAN VAN QUANG Chuyen tien ma so 4201 nguyen dang luan

             30,000

21/08/2021 21:43:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0775829 TRAN THI THU TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4201, 4196, 4179,   moi hoan canh 100k

           300,000

21/08/2021 21:49:20

REM Tfr Ac: 4501 000 6201829 THAI DUY QUYEN ung ho chau Trang ma so 4201

           200,000

21/08/2021 22:10:24

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC QUAN UH MS 4201 500k Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang 21. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

21/08/2021 22:13:21

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4197 PHAN THI HONG CHUYEN 500 k 21. 8. 21. NAM M QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           500,000

22/08/2021 02:11:30

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4200 FT21235024890323 - CTLNHIDI 000 001298013920 - 11 - CRE - 002

             50,000

22/08/2021 07:19:32

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho 4200

           100,000

22/08/2021 07:23:03

REM Tfr Ac: 6211 000 0449618 VO SY ung ho ms 4201 ong Luan

           100,000

22/08/2021 07:31:48

REM Tfr Ac: 2221 000 4214004 VO THI THANH HOA ung ho ma so 4201

           500,000

22/08/2021 08:45:37

REM Tfr Ac: 4501 000 5230884 NGUYEN KIM ANH Bi Bong ung ho ms 4197

           200,000

22/08/2021 09:04:19

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

22/08/2021 09:38:38

REM Tfr Ac: 1601 000 0334477 HA THE LANG Chuyen tien ung ho ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           500,000

22/08/2021 09:49:00

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4201 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

22/08/2021 11:01:05

REM Tfr Ac: 2201 000 1157902 NGUYEN THI NGA LIEN Chuyen tien ma so 4192 xom chay than

       1,000,000

22/08/2021 11:11:15

REM Tfr Ac: 5011 000 0213933 NGUYEN DUC HOA ung ho MS. 4201, ong ngoai chauTrang, Luu Tu,   Dong Hoa, Dong Son, Thanh Hoa.

           200,000

22/08/2021 13:19:48

REM TKThe : 19033960853012, tai TCB. Gui anh Vo Trung Hung ma so 4202 FT21235040733198 - CTLNHIDI 000 001298762453 - 11 - CRE - 002

             50,000

22/08/2021 14:35:07

REM Tfr Ac: 4501 000 4668321 LE THI MAI ung ho ma so 4196 chuc gia dinh manh khoe, may man

           100,000

22/08/2021 15:14:58

REM Tfr Ac: 1221 000 0059116 DUONG NGOC TUAN anh em Kien Anh ung ho Ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           500,000

22/08/2021 15:17:39

REM Tfr Ac: 1221 000 0059116 DUONG NGOC TUAN anh em Kien Anh ung ho Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

           500,000

22/08/2021 16:11:06

REM Tfr Ac: 2201 000 3091945 NGUYEN VAN MINH MS 4201 nguyen dang luan

           100,000

22/08/2021 16:45:57

REM Tfr Ac: 3411 000 0039540 PHAM THI HUONG ma so 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

22/08/2021 17:06:24

REM TKThe : 03663838201, tai Tienphongbank. MS 4195 NHO BAO CHUYEN GIUP - CTLNHIDI 000 001299241999 - 11 - CRE - 002

           200,000

22/08/2021 17:19:09

REM Tfr Ac: 2221 000 0544976 CAO THANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 4198, 4156

           200,000

22/08/2021 17:26:17

REM Tfr Ac: 1251 000 0419146 NGUYEN HA NINH ms 4202 anh Vo Trung Hung

           200,000

22/08/2021 17:26:45

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma so 4201, ong Nguyen Dang Luan, ong ngoai chau Trang. thon Luu Tu, xa Dong Hoa, huyen Dong Son, Thanh Hoa

           300,000

22/08/2021 17:42:24

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM TUAN TU UH MS 4202 VO TRUNG HUNG la 300 k ngay 22. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG PHU HO TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

           300,000

22/08/2021 17:47:54

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho ms 4202

           500,000

22/08/2021 17:49:41

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho ms 4195

           500,000

22/08/2021 17:51:04

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho ms 4196

         500,000

22/08/2021 17:52:19

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho ms 4192

       1,000,000

22/08/2021 17:54:44

REM Tfr Ac: 2601 000 0591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho ms 4187

           500,000

22/08/2021 18:23:38

REM TKThe : 614082469888888, tai Nam A Bank. 4202   - CTLNHIDI 000 001299433008 - 11 - CRE - 002

           300,000

22/08/2021 19:30:29

REM TKThe : 17147668, tai VPB. Ung ho ma so 4202 Vo Trung Hung - CTLNHIDI 000 001299583510 - 11 - CRE - 002

           200,000

22/08/2021 19:33:27

REM Tfr Ac: 7661 000 0039945 NGUYEN TUAN ANH ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan

       1,000,000

22/08/2021 19:40:25

REM Tfr Ac: 2111 000 0974041 NGUYEN THANH TUNG Ma so 4201. Ong Nguyen Dang Luan

           200,000

22/08/2021 19:45:39

REM Tfr Ac: 5611 000 1087014 TRAN THI THANH MAI giup do ma so 4202, anh Vo Trung Hung

           300,000

22/08/2021 19:47:41

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

             50,000

22/08/2021 19:54:09

REM TKThe : 000   000 1632919, tai VCB. IBVCB. 1318865431. 039328. Ma so 4202: Anh Vo Trung Hung. CT tu 0411 000 6 000 45 BUI MINH HUNG toi 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI (   BIDV) Dau tu va phat trien Viet - CTLNHIDI 000 001299636676 - 11 - CRE - 002

           200,000

22/08/2021 20:14:19

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms 4202   - CTLNHIDI 000 001299682848 - 11 - CRE - 002

           300,000

22/08/2021 20:18:34

REM TKThe : 00311 000 16327002, tai OCB. uhms 4195   - CTLNHIDI 000 001299692401 - 11 - CRE - 002

           500,000

22/08/2021 20:24:06

REM Tfr Ac: 2121 000 0867625 DANG MANH QUAN Chuyen tien ung ho hai bo con anh hung. chuc chau mau khoi benh

           200,000

22/08/2021 21:09:43

REM Tfr Ac: 4651 000 0102560 VU DUC TRANG Ung ho Nguyen Dang Luan Ms 4201

           200,000

22/08/2021 21:14:46

REM Tfr Ac: 2681 000 0216659 NGUYEN BAC Chuyen tien ung ho anh Vo Trung Hung Ma so 4202

           500,000

22/08/2021 21:46:58

REM TKThe : 9704229207870546995, tai MB. Giup do gia dinh anh NGUYEN VAN TAN ma so 4196 - CTLNHIDI 000 001299865181 - 11 - CRE - 002

           100,000

22/08/2021 21:46:59

REM Tfr Ac: 2151 000 0775552 TRAN THI THINH ung ho chau Thien Bao ma so 4202

         300,000

22/08/2021 21:50:32

REM Tfr Ac: 4501 000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG uh ms 4202

           100,000

22/08/2021 21:50:41

REM TKThe : 9704229207870546995, tai MB. Giup do gia dinh 3 me con chi HUE ma so 4195 - CTLNHIDI 000 001299870578 - 11 - CRE - 002

           100,000

22/08/2021 21:54:06

REM Tfr Ac: 3181 000 0392085 VO THI TRANG DAI Chuyen tien ma so 4190 mot chut long nho giup nguoi lao dong ngheo

           100,000

22/08/2021 21:56:37

REM TKThe : 19035783842016, tai TCB. Ung ho 4202 FT21235673941434 - CTLNHIDI 000 001299879397 - 11 - CRE - 002

           100,000

22/08/2021 22:09:41

REM Tfr Ac: 1231 000 0380187 NGUYEN THI MINH HONG Chuyen tien ma so 4202 Anh Vo Trung Hung

           200,000

22/08/2021 22:50:45

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho ma so 4201

             20,000

22/08/2021 22:55:16

REM TKThe : 10820363133016, tai TCB. Ung ho ma so 4202 FT21235502010399 - CTLNHIDI 000 001299947915 - 11 - CRE - 002

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 16/08/2021 -   22/08/2021

 

16/08/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4193

             50,000

16/08/2021 00:01

Ung Ho Ms4194

           100,000

16/08/2021 00:01

DINH QUOC THANG DINH QUOC THANG chuyen khoan cho ma so 4194 Dinh Thi Minh Trang so dt 0363 281087 xa Thanh Binh Thinh D uc Tho   Ha Tinh

           500,000

16/08/2021 00:01

LE THU THAO Ma so 4192

           200,000

16/08/2021 00:01

LE THU THAO Ma so 4188

          200,000

16/08/2021 00:01

NGUYEN THI NGOC Ma so 4193 chuc anh mau khoe

           200,000

16/08/2021 00:01

LUU THI MINH THANH Ung ho ma so 4193 anh Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021 00:01

NHU THI PHUONG THAO Ung ho 1. Ma so 4193: Anh Tran Cong Nha   Dia chi: Thon Thuong Phong x a Phong Thuy tinh Quang Binh DT:     0386683700

           100,000

16/08/2021 00:01

Ung ho ma so 4192 benh nhan xom cha y than

       1,000,000

16/08/2021 00:01

DINH KIM HOANG DINH KIM HOANG chuyen khoan ung ho ma so 4193: Tran Cong Nha

           300,000

16/08/2021 00:01

HOANG HONG TUAN Ung ho ms 4194 Dinh Thi Minh Trang

           500,000

16/08/2021 00:01

NGUYEN DUY TUNG NGUYEN DUY TUNG ung ho ma so 4193

       3,000,000

16/08/2021 00:01

HA THI THUY HANG HA THI THUY HANG ck ung ho ma 4193 anh tran cong nha.

           200,000

16/08/2021 00:01

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ung ho m a so 4194

       1,100,000

16/08/2021 00:01

VO THI THU HUYEN Chuyen den ma so 4193 anh tran cong   nha

           200,000

16/08/2021 00:01

ung ho ms 4193 FT21228163556887 - M a giao dich/ Trace 951192 122704951192WIBT - SML

           100,000

16/08/2021 00:01

PHAM XUAN QUANG UNG HO MS 4194 DINH THI MINH TRANG

          200,000

16/08/2021 00:01

NGUYEN THANH NAM Ma so 4188: chi Pham Thi Tham

           200,000

16/08/2021 00:01

Minh Tam giup MA SO 4175 FT21228075 195526 - Ma giao dich/ Trace 108089 122707108089WIBT - SML

             50,000

16/08/2021 00:01

HO VAN DUNG Ung ho anh Tran Cong Nha

           100,000

16/08/2021 00:01

NGUYEN THI THUY Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021 00:01

BUI QUANG VU Ung ho ma so 4193 a Tran Cong Nha   tinh Quang Binh

     15,000,000

16/08/2021 00:01

LE TUAN MINH Ms 4193 gui anh Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021 00:01

4194 Dinh Thi Minh Trang

           100,000

16/08/2021 00:01

PHAN THANH HA Ma so 4193 Tran Cong Nha

           500,000

16/08/2021 00:01

TRAN VU TRUNG TRAN VU TRUNG chuyen cho BN Tran Co ng Nha ma so 4193

           100,000

16/08/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4188

             50,000

16/08/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4187

             50,000

16/08/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4194

             50,000

16/08/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4169

             50,000

16/08/2021 00:01

TRAN KIEN Ung ho Ms 4193 a Tran Cong Nha Pho ng Thuy Quang Binh

       1,000,000

16/08/2021 00:01

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 122701055283

           300,000

16/08/2021 00:01

LE THI THUY TIEN Ung ho ma so 4193. Chuc anh som bin h phuc

           200,000

16/08/2021 00:01

PHAM KHANH HONG Ung ho anh Tran Cong Nha

           200,000

16/08/2021 00:01

NGUYEN TAI TUE Ung ho Ma so 4188: chi Pham Thi Tha m

           200,000

16/08/2021 00:39

MBVCB 1305605788 067553 PHUNG VAN N AM chuyen tien CT tu 0381000561981 PHUNG VAN NAM toi 0231195149383 BAO DIEN TU DAN TRI MB Quan Doi   - Ma 122817067553WIBT - SML

           500,000

16/08/2021 05:47

Ung Ho Ms4194

          100,000

16/08/2021 06:22

NGUYEN XUAN HUY Chia se a Nha ghep tuy xuong

             50,000

16/08/2021 08:01

TA HUY BINH TA HUY BINH chuyen khoan ung ho c h ue ms 4195.   Nam mo duoc su luu ly q uang vuong phat

           200,000

16/08/2021 08:03

VU THI MINH TUYET Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 08:32

TRAN THE KY IBMA SO 4192 BENH NHAN XOM CHAY THA N IBMA SO 4192 BENH NHAN XOM CHAY THAN

           500,000

16/08/2021 08:32

TRAN THE KY IBMA SO 4193 ANH TRAN CONG NHA IBMA SO 4193 ANH TRAN CONG NHA

           500,000

16/08/2021 08:32

TRAN THE KY IBMA SO 4181 VAN BUA COM NGHIA TINH IBMA SO 4181 VAN BUA COM NGHIA TINH

           500,000

16/08/2021 08:56

PHAM THANH TUNG Ma so 4188: Chi Pham Thi Tham

           100,000

16/08/2021 09:17

NGUYEN CONG VUONG Cong Vuong - 4103 -   Trieu trai tim M ot y tri

           200,000

16/08/2021 09:28

NGUYEN THI HONG THU Ung ho ma so 4195

           200,000

16/08/2021 10:16

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4194

           100,000

16/08/2021 10:18

TRAN THI LAN ANH Ung ho ma so 4193 Tran Cong Nha - TR AN THI LAN ANH chuyen khoan

           300,000

16/08/2021 10:22

PHAN VAN CANH Ung ho MS 4195 Chi Dao Thi Hue DT 0 378419380

           300,000

16/08/2021 10:25

Ung ho ma so 4195   Dao Thi Hue - M a giao dich/ Trace 372195 122803372195WIBT - SML

       1,000,000

16/08/2021 11:35

PHAM XUAN QUANG Ung ho MS 4195 Chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 13:08

PHI TUONG NGA PHI TUONG NGA gui 4195 chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021 14:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4195

             50,000

16/08/2021 14:01

4195 Dai Thi Hue

           100,000

16/08/2021 14:19

DO THUY LOAN Do thuy loan ung ho ma so 4195

            30,000

16/08/2021 14:27

ung ho ma so 4195

           100,000

16/08/2021 14:49

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4195   chi Dao Thi Hue thon Dong Lo xa Do ng Lo huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

           200,000

16/08/2021 14:53

NGUYEN THI PHUONG NGOAN Ung ho me con chi Hue 4195

           300,000

16/08/2021 15:01

LE VU THUY LE VU THUY chuyen tien ung ho chi D ao Thi Hue ma so 4195 thon Dong L o huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

       1,000,000

16/08/2021 15:40

Ma so 4195     chi Dao Thi Hue   Cau chuc chi va cac chau vuot qua kho k han FT21228845817478 - Ma giao dich / Trace 105801 122808105801WIBT - SML

           500,000

16/08/2021 15:53

TRAN THUY VAN Ung ho chi Dao Thi Hue o Bac Giang

           200,000

16/08/2021 15:55

NGUYEN ANH TUAN Nho bao chuyen giup den ma so 4195:   Chi Dao Thi Hue

           200,000

16/08/2021 15:56

Ung ho ma 4195 chuc cac em mau khoe FT21228922421650 - Ma giao dich/ T race 127593 122808127593WIBT - SML

           100,000

16/08/2021 15:58

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI giup ms 4195 chi Hu e

           100,000

16/08/2021 15:59

VU DIEU THUY Ung ho me con chi Dao Thi Hue ma so 4195

           300,000

16/08/2021 17:07

DO VAN VIET Ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue

           500,000

16/08/2021 17:54

HA THI BICH NGOC Ung ho may tho bn covid

           200,000

16/08/2021 17:59

TRAN VAN CHIEN Ung ho ms 4195 chi Dao Thi Hue

       1,000,000

16/08/2021 18:28

LE THI LANH Ung ho Ma so 4195. Chi Dao Thi Hue.   Thon Dong Lo xa Dong Lo   huyen Hi ep Hoa Bac Giang.

           200,000

16/08/2021 20:34

LE THU HUYEN LE THU HUYEN chuyen khoan ung ho ch i Hue Bac giang ma so 4195

           300,000

16/08/2021 20:43

DAO THI KIM LIEN ms 4195: Chi Dao Thi Hue 0378419380

           500,000

16/08/2021 21:33

NGUYEN THI NGOC ANH NGOC ANH ung ho ms 4195

           200,000

16/08/2021 21:55

HO XUAN HUONG HXH ung ho ma so 4195. Mong hai cha u som khoi benh

           200,000

16/08/2021 22:07

HO XUAN HUONG HXH ung ho ma so 4188. Mong chi som binh phuc

           100,000

16/08/2021 22:41

NGUYEN THI NGOC MAI Ung ho ma so 4195 me con chi dao th i hue

           200,000

16/08/2021 22:50

VO VAN THAO Chau Huy Thong SaiGon kinh tang c o Dao Thi Hue - Ma so 4195.

           500,000

16/08/2021 22:56

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4195

             40,000

17/08/2021 00:01

PHAM NGOC QUANG Ung ho chi Dao Thi Hue ms: 4195

       1,000,000

17/08/2021 00:01

ung ho Ma so 4195   Chi dao Thi Hue

             20,000

17/08/2021 05:18

Ung Ho Ms4190

           100,000

17/08/2021 09:09

NGUYEN HUU MANH Ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           100,000

17/08/2021 09:12

TRAN THI THU NGAN Ung ho ma so 4193 - Anh Tran Cong Nha ghep tuy

           100,000

17/08/2021 10:38

NGUYEN THI DANG TAM NGUYEN THI DANG TAM chuyen khoan ma so 4192 cho benh nhan xom chay t han

           400,000

17/08/2021 12:54

DINH THI AI Ung ho ms 4193

           200,000

17/08/2021 15:26

4196 Nguyen Van Tan

           100,000

17/08/2021 16:06

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4196

           100,000

17/08/2021 16:09

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4195

           200,000

17/08/2021 16:14

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4196

             50,000

17/08/2021 17:06

Ung ho anh TRAN CONG NHA - Ma giao dich/ Trace 491144 122910491144WIBT - SML

           200,000

17/08/2021 18:52

Ung ho hoan canh ma so 4195 Chi Da o Thi Hue Thon Dong Lo xa Dong Lo     H Hiep Hoa Tinh   Bac Giang - Ma   giao dich/ Trace 302389 123011302389WIBT - SML

             50,000

17/08/2021 20:57

PHAM NGOC QUANG Ung ho anh Nguyen Van Tan ms: 4196

           300,000

17/08/2021 22:07

LE THI THU HA LE THI THU HA chuyen khoan ung ho a tran cong Nha

           500,000

18/08/2021 00:01

NGUYEN BICH THUY Tro giup ma so 4195 chuc hai chii

       1,000,000

18/08/2021 05:17

Ung Ho Ms4196

           100,000

18/08/2021 07:22

NGUYEN BICH THUY ma so 4193. chuc anh som khoe

       1,000,000

18/08/2021 07:29

NGUYEN BICH THUY ma so 4175 chuc em chong khoe

       1,000,000

18/08/2021 07:31

NGUYEN BICH THUY ma so 4193 chuc anh som khoe

       1,000,000

18/08/2021 07:58

TRAN THI MINH GIANG UH ma so 4193 Anh Tran Cong Nha

           300,000

18/08/2021 08:09

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 4192 Benh nhan xom chay tha n

           300,000

18/08/2021 08:13

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 4196 Nguyen Van Tan

           200,000

18/08/2021 08:16

DANG HOANG NGOC QUYEN Giup ma 4195 Dao Thi Hue

           200,000

18/08/2021 08:44

PHAM THI TUYET LAN PHAM THI TUYET LAN Ma 4192: benh nhan xom chay than

           200,000

18/08/2021 09:26

NGUYEN MINH TUAN Ma so 4193 Tran Cong Nha

           200,000

18/08/2021 09:32

Ong Tu Van giup cho Ma so 4196 Nguy en Van Tan -   Ma giao dich/ Trace 80 5717 123002805717WIBT - SML

       5,000,000

18/08/2021 10:14

TRAN THI VIET ANH Tran viet anh ung ho ms 4192 benh n han xom chay than

           200,000

18/08/2021 10:29

Ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chu yen FT21230454887217 - Ma giao dich / Trace 676964 123003676964WIBT - SML

           100,000

18/08/2021 10:53

Dang Quoc Binh Ung ho ma so 4196 F T21230313201673 - Ma giao dich/ Tra ce 700935 123003700935WIBT - SML

           100,000

18/08/2021 10:54

Dang Quoc Binh Ung ho ma so 4197 F T21230956479238 - Ma giao dich/ Tra ce 702189 123003702189WIBT - SML

           100,000

18/08/2021 10:56

Dang Quoc Binh Ung ho ms 4195 FT21 230577850212 - Ma giao dich/ Trace 703430 123003703430WIBT - SML

           100,000

18/08/2021 10:57

Dang quoc binh Ung ho ms 4192 FT21 230731282413 - Ma giao dich/ Trace 704477 123003704477WIBT - SML

           200,000

18/08/2021 10:58

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4197 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

18/08/2021 13:51

DO THANH VAN ung ho ma so 4193

           300,000

18/08/2021 13:58

TRAN VAN THANH TVT ung ho MS 4156 - A Chinh va MS 4195   - C Hue

           200,000

18/08/2021 14:39

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4197

          200,000

18/08/2021 14:40

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4196

           200,000

18/08/2021 14:41

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4195

           200,000

18/08/2021 14:42

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4194

           200,000

18/08/2021 14:58

TRAN THI THUY DUONG Ung ho MS 4197 PHAN THI HONG CHUYE N

           300,000

18/08/2021 15:05

NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN TIEN ung ho Phan Thi Hon g Chuyen

           500,000

18/08/2021 15:18

4197 Phan Thi Hong Chuyen

           100,000

18/08/2021 15:30

Ung ho MS 4195 chi Dao Thi Hue   -     Ma giao dich/ Trace 248949 123008248949WIBT - SML

           200,000

18/08/2021 16:57

Ung ho ma so 4195 FT21230314514072   -   Ma giao dich/ Trace 048337 123009048337WIBT - SML

           100,000

18/08/2021 18:52

PHAM HONG THANH Phan Thi Hong chuyen. Dc: xom ban c ai xa on luong   huyen Phu luong t hai nguyen. Dt: 0363993190

           500,000

18/08/2021 21:12

HOANG THI XUAN Ma so 4193 Benh nhan xom chay than

           500,000

18/08/2021 21:15

HOANG THI XUAN Ung ho ma so 4191 Tran Thi Hoa

           200,000

19/08/2021 02:32

VU THI HOA Ma so 4192: Benh nhan Xom chay tha n Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuon g Phat

             20,000

19/08/2021 05:14

Ung Ho Ms4197

           100,000

19/08/2021 06:26

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4196

           141,500

19/08/2021 06:27

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4197

           100,000

19/08/2021 08:34

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan . ung ho m a so 4198

             10,000

19/08/2021 08:35

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4197.

             10,000

19/08/2021 08:36

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. Ung ho m a so 4196

             10,000

19/08/2021 08:38

4197 Phan Thi Hong Chuyen xom Ban C ai On Luong Phu Luong Thai Nguyen

           100,000

19/08/2021 08:38

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4195

             30,000

19/08/2021 08:39

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4192

             20,000

19/08/2021 08:40

Ung ho ma so 4198 Nguyen Thi Hieu F T21231138364607 - Ma giao dich/ Tra ce 457169 123101457169WIBT - SML

           100,000

19/08/2021 08:40

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4191

             20,000

19/08/2021 08:41

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4191

             10,000

19/08/2021 09:31

PHAM XUAN QUANG UNG HO MS 4198 EM NGUYEN THI HIEU

           200,000

19/08/2021 10:00

DO ANH TRANG Giup do benh nhan 4193 Tran Cong Nh a

         100,000

19/08/2021 10:01

DO ANH TRANG Giup do 4195 Dao Thi Hue.

           100,000

19/08/2021 11:14

DINH THI THAO UNG HO MA SO 4198

           100,000

19/08/2021 11:16

DINH THI THAO UNG HO MA SO 4197

           100,000

19/08/2021 11:19

DINH THI THAO UNG HO MA SO 4195

           200,000

19/08/2021 11:21

DINH THI THAO UNG HO MA SO 4194

           100,000

19/08/2021 11:48

TRAN NGO PHU0086739 UNG HO ANH TRAN CONG NHA MA SO 4193     ( MB) - NH TMCP QUAN DOI HA NOI UNG HO ANH TRAN CONG NHA MA SO 4193 (   MB) - NH TMCP QUAN DOI HA NOI

       2,000,000

19/08/2021 11:53

4198 Nguyen Thi Hieu

           100,000

19/08/2021 12:31

PN Minhka ung ho Ma so 4198 Em Nguy en Thi Hieu -   Ma giao dich/ Trace 7 55737 123105755737WIBT - SML

     2,000,000

19/08/2021 13:07

ung ho tu thien ma so 4196

           500,000

19/08/2021 13:13

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4198

             50,000

19/08/2021 13:38

QUAN MINH QUYEN Ung ho MS 4198 em Nguyen Thi Hieu.   Chuc em vuot kho de tiep tuc den tr uong

           200,000

19/08/2021 16:05

DO THI TINH DO THI TINH chuyen khoan

           100,000

19/08/2021 20:13

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4198 mong gia dinh som vuot q ua kho khan a

           100,000

19/08/2021 20:20

DO HAI NGAN Ung ho MS4196

           200,000

19/08/2021 20:24

DO HAI NGAN Ung ho MS 4195

           400,000

19/08/2021 20:25

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4193

           100,000

19/08/2021 20:25

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4194

           100,000

19/08/2021 20:25

DO HAI NGAN Ung ho MS 4192

           500,000

19/08/2021 20:25

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4195

           100,000

19/08/2021 20:25

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4196

          100,000

19/08/2021 20:26

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4197

           100,000

19/08/2021 20:26

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4198

           100,000

19/08/2021 22:31

MBVCB 1313286594 059494 Ung ho hoan canh em Hieu ma so 4198   CT tu 10 18614726 DONG THI THANH HOA toi 023 1195149383 BAO DIEN TU DAN TRI MB 123115059494WIBT - SML

           200,000

20/08/2021 05:41

Ung Ho Ms4198

           100,000

20/08/2021 08:10

LE DINH TUAN Dong gop MS 4195

           300,000

20/08/2021 08:14

ms 4193   A Tran Cong Nha Chuc anh n hieu suc khoe

           200,000

20/08/2021 09:13

Ung ho chau Nguyen Thi Hieu ma so 4 198

           500,000

20/08/2021 09:33

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4200   benh nhan xom chay than

           200,000

20/08/2021 09:50

4200 Xom chay than

           100,000

20/08/2021 10:10

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4200

           200,000

20/08/2021 12:53

LE VAN THANG Ma so 4200

           200,000

20/08/2021 14:45

Ni Su Nhu Tri giup do ma so4190 Van can gao giup lao dong ngheo ve que tranh dich 020097042 80820144539 00001102033588

       1,000,000

20/08/2021 14:48

Ni su Nhu Tri giup do ms 4103chuong trinh Trieu Trai TIm Mot y chi 020097 0428082014 48380000 1102033719

       1,000,000

20/08/2021 14:50

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4192 Benh Nhan Xom chay than 02009704 2808201451150 0001102033858

       1,000,000

20/08/2021 14:54

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4193 a Tra n Cong Nha 0200970 4280820145 5080000 1102034038

       1,000,000

20/08/2021 14:56

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4194 Em Di nh Thi Minh Trang 02009704 2808201457 1800001102 034176

       1,000,000

20/08/2021 14:59

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4195 chi D ao Thi Hue 0200970 4280820145 9350000 1102034297

       1,000,000

20/08/2021 15:03

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4196 a Ngu yen Van Tan 020097 042808201 50408000 01102034572

       1,000,000

20/08/2021 15:05

LE HUYEN AN LE HUYEN AN chuyen khoan ung ho MS 4198

           100,000

20/08/2021 15:06

Ni Su Nhu Tri giup do ms 4197 Phan THi Hong Chuyen 020097042 80820150627 0000110 2034688

       1,000,000

20/08/2021 15:13

LE HUYEN AN LE HUYEN AN chuyen khoan ung ho MS 4195

           100,000

20/08/2021 15:19

HOANG ANH TUAN HOANG ANH TUAN CHUYEN TIEN giup MS 4116 -   DIEM TRUONG MN THU TA - HA GIANG

   370,000,000

20/08/2021 15:26

LE HUYEN AN LE HUYEN AN chuyen khoan ung ho MS 4188

           100,000

20/08/2021 15:51

LE THANH TUAN Dong gop cho benh nhan xom chay tha n

           330,000

20/08/2021 16:14

DUONG VAN NHO Ma 4200 Benh nhan xom chay than

             50,000

20/08/2021 16:40

NGUYEN THANH THUY kinh nho quy bao gui giup ms 4192:   BN Xom chay than

           300,000

20/08/2021 17:35

NGUYEN QUOC THANG UNG HO - Ma giao dich/ Trace 070329 123310070329WIBT - SML

           211,722

20/08/2021 17:42

NGUYEN DUC NGOC NGUYEN DUC NGOC chuyen khoan Ung ho tu thien MS 4200

           500,000

20/08/2021 17:48

NGUYEN THAI HOANG NGUYEN THAI HOANG chuyen khoan

           100,000

20/08/2021 21:09

Ung ho xom chay than ma so 4200 muc tu thien viettelpay FT212332324500 22 - Ma giao dich/ Trace 137406 123214137406WIBT - SML

           100,000

20/08/2021 21:10

BUI KHANH DU Ma so: 4182 4187   4188 4191 4192     4195 4196 mot hoan canh 100k

           700,000

20/08/2021 21:26

LE THIEN TUNG Ma so 4200: Benh nhan Xom chay tha n

           100,000

20/08/2021 22:08

TRAN THI TUYEN Uh ma 4200. Xom chay than

           500,000

20/08/2021 23:13

NGUYEN THU HIEN Ung ho Xom Chay Than

           200,000

21/08/2021 00:01

HOANG MANH HUNG Xom chay than xa Ngoc Hoi Thanh T ri   Ha Noi

           300,000

21/08/2021 05:57

Ung Ho Ms4200

           100,000

21/08/2021 07:39

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4201 Tam long nhan ai.   Chuc em hanh phuc

           300,000

21/08/2021 07:47

Ung ho ma so 4200

             50,000

21/08/2021 08:04

PHAM THI OANH Uhms 4192

           100,000

21/08/2021 08:22

NGHIEM THANH THUY Nghiem Thanh Thuy ung ho benh nhan xom chay than ma so 4200

           200,000

21/08/2021 08:46

PHAM XUAN QUANG UNG HO MA SO 4201 NGUYEN DANG LUAN

           200,000

21/08/2021 08:49

Kolmakova E V giup do cho Ma so 42 01 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai c hau Trang - Ma giao dich/ Trace 880 898 123301880898WIBT - SML

       2,500,000

21/08/2021 09:48

TRAN DINH VAN TRAN DINH VAN ung ho chi DAO THI HU E

           200,000

21/08/2021 10:33

NGUYEN DUY THANH NGUYEN DUY THANH Ma so 4201

           200,000

21/08/2021 11:48

HOANG THIEN AN Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan o ng ngoai chau Trang Dia chi:   thon Luu Tu xa Dong Hoa   huyen Dong Son   Thanh Hoa

           200,000

21/08/2021 12:06

NGUYEN DUONG HA Ung ho ma so 4210

           100,000

21/08/2021 12:35

4201 Nguyen Dang Luan

          100,000

21/08/2021 12:59

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4201

             50,000

21/08/2021 14:13

NGUYEN VIET TOAN Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 14:17

LUONG XUAN LAI Ma so 4201

           500,000

21/08/2021 14:37

LUONG XUAN DUONG Ung ho chau Bui Thi Huyen Trang

           500,000

21/08/2021 14:44

NGUYEN DUC HANH Ung ho Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

           100,000

21/08/2021 15:10

NGUYEN MINH HAI Ung ho ma so 4197

           500,000

21/08/2021 15:16

NGUYEN MINH HAI Ung ho ma so 4193 - chuc 2 anh em ma nh khoe

           500,000

21/08/2021 16:04

NGUYEN VAN NGOC UNG HO MA SO: 4201

           100,000

21/08/2021 16:16

DANG VAN TUAN Ung ho ma so 4201 nguyen dang luan   ong ngoai chau trang dt 0393354246

       2,000,000

21/08/2021 16:21

TA THANH TUNG Ck ung ho ma 4201 nguyen dang luan   chau trang

       1,000,000

21/08/2021 18:04

LE VAN THAI Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan

           300,000

21/08/2021 18:48

LE VAN DUY 4201 ung ho chau Trang va ong

           100,000

21/08/2021 19:16

ung ho hoan canh ma so 4201 ong Ngu yen Dang Luan Ongngoai chau trang T luu tu   Dong Son Thanh Hoa -   Ma giao dich/ Trace 730797 123412730797WIBT - SML

             50,000

21/08/2021 19:32

NGUYEN XUAN PHUC Nguyen Xuan Phuc ung ho em Hieu ms   4198

             50,000

21/08/2021 19:35

NGUYEN XUAN PHUC NGUYEN XUAN PHUC ung ho anh Tan ms   4196

           100,000

21/08/2021 20:43

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 123301175646

         300,000

21/08/2021 21:03

NGUYEN THI NGOC TRANG Ung ho Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan

           300,000

21/08/2021 21:35

PHAM NGOC QUANG PNQ ung ho ma so: 4201 chau Trang

       1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16/08/2021

Ung ho Ma so 4195 - chi Dao Thi Hue

           300,000

16/08/2021

ung ho ma so 4103

           500,000

16/08/2021

UNG HO MS 4195 CHI DAO THI HUE DT 0378419380

           200,000

16/08/2021

TRUONG THANH HAI ung ho MS4195

           200,000

16/08/2021

ung ho ma so 4195

           500,000

16/08/2021

LE THAO   ung ho MS 4195 - DAO THI HUE   - Dong Lo -   Hiep Hoa - Bac Giang

           400,000

16/08/2021

TA NGOC HUNG   CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ma so 4193

           300,000

16/08/2021

Ung ho MS 4195. Chi Dao Thi Hue ( GD 319768)

           500,000

16/08/2021

Nguyen Huu Bac Chuong My Ha Noi giup MS 4195

           100,000

17/08/2021

Ung ho ms 4196 a Nguyen Van Tan ( GD 816058)

           100,000

17/08/2021

Ung ho gd chi Dao Thi Hue ma so 4195 FT21229517429983 ( GD 066150)

       1,000,000

17/08/2021

Gui anh Nguyen Van Tan - ma so 4196

       1,000,000

17/08/2021

Gui chi Dao Thi Hue - ma so 4195

       2,000,000

17/08/2021

ung ho ma so 4195 ( GD 105653)

           100,000

17/08/2021

ung ho ma so 4196 ( GD 104132)

           100,000

17/08/2021

DAO THI HUE MA SO 4195 THON DONG LO XA DONG LO HUYEN HIEP HOA TINH BG 0378419380

           200,000

17/08/2021

ung ho 4193 ( GD 306215)

             50,000

17/08/2021

Ung ho chi Dao Thi Hue. ma so 4195

           500,000

18/08/2021

Ung ho nguyen van tan 4196 ap nhon tho 1, nhon ai, phong dien,   can tho FT21230709604545 ( GD 035045)

           200,000

18/08/2021

Ung ho chi Dao Thi Hue FT21230491770201 ( GD 446060)

             50,000

19/08/2021

TRAN THI HANG NGA ung ho ma so 4184

           200,000

20/08/2021

Ung ho ma so 4106 nguyen van tan FT21232794034703 ( GD 373012)

           500,000

20/08/2021

Ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than FT21232408132881 ( GD 371710)

           500,000

20/08/2021

Ung ho Ma so 4197 phan thi hong FT21232694284067 ( GD 306055)

           500,000

21/08/2021

Ung ho MS 4201 FT21233012718070 ( GD 841136)

           100,000

21/08/2021

VU THANH HAO CHUYEN KHOAN ma so 4201 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

21/08/2021

ung ho ma so 4200 benh nhan xom chay than

           100,000

22/08/2021

Ung ho MS 4202 Vo Trung Hung

           300,000

22/08/2021

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4202

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 16/08/2021 - 22/08/2021

 

16/08/2021

Dinh Quoc Cuong; 0988255012; 500000; Mã số 4193: Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng   cắm sổ lương, hiến tủy cứu anh

           500,000

16/08/2021

Võ Huy Hoàng; 0960622903; 5000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

               5,000

16/08/2021

Võ Huy Hoàng; 0969622904; 5000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

               5,000

16/08/2021

Võ Huy Hoàng; 0969622904; 10000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng   cắm sổ lương, hiến tủy cứu anh

             10,000

16/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

16/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4194: 100000

           100,000

16/08/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

16/08/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 20000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

             20,000

16/08/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 20000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng   cắm sổ lương, hiến tủy cứu anh

             20,000

16/08/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 20000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

             20,000

16/08/2021

Nguyễn Thị Hiền; 0944351195; 20000; Mã số: 4103 Nữ hộ lý chăm sóc bệnh nhân F0: Trong nhà không còn cân gạo

             20,000

16/08/2021

ngo duong; 0983256468; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

16/08/2021

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 4191:   1000000

       1,000,000

16/08/2021

Phạm Văn Thắng; 0973092198; 50000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

             50,000

16/08/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

Diệu; 0333300116; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

Diệu; 0333300116; 100000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng cắm sổ lương,   hiến tủy cứu anh

           100,000

16/08/2021

Không tên; 0766115926; 100000; Mã số: 4190 2. 900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

16/08/2021

Không tên; 0766115926; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

Không tên; 0766115926; 100000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           100,000

16/08/2021

Hoàng quang huy; 0973827354; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

16/08/2021

VMK; 0945235866; 1500000; Ma so 4192: 1500000

       1,500,000

16/08/2021

Ho Vu; 0916377565; 200000; Ma so 4195: 200000

           200,000

16/08/2021

Nguyen văn đoan; 0339611111; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             50,000

16/08/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

               5,000

16/08/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

               5,000

16/08/2021

Minh nhật; 0966190046; 200000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

16/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

16/08/2021

Nguyen Quang Huy; 0909926612; 500000; Ma so 4165: 500000

           500,000

16/08/2021

Đồng Xuân Chiến; 0906161151; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

16/08/2021

BonBenSG; 0908838582; 200000; Ma so 4195: 200000

           200,000

16/08/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

16/08/2021

Trương thị huệ; 0979790604; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

         100,000

16/08/2021

Bong; 0998731286; 100000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

16/08/2021

Trương thị huệ; 0979790604; 100000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           100,000

16/08/2021

Bong; 0998731286; 100000; Mã số 4192: Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           100,000

16/08/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

16/08/2021

Chung Thuy Duong Lam; 0902123668; 3000000; Ma so 4195:   100000; Ma so 4194: 100000;   Ma so 4193: 100000; Ma so 4192:   100000; Ma so 4191: 100000;   Ma so 4190: 100000; Ma so 4189:   100000; Ma so 4188: 100000;   Ma so 4187: 100000; Ma so 4186:   100000; Ma so 4185: 100000;   Ma so 4184: 100000; Ma so 4183:   100000; Ma so 4182: 100000;   Ma so 4181: 100000; Ma so 4180:   100000; Ma so 4179: 100000;   Ma so 4178: 100000;

       3,000,000

16/08/2021

Abc; 0353040689; 30000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng cắm sổ lương,   hiến tủy cứu anh

             30,000

16/08/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 30000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           30,000

16/08/2021

Bon Pi; 0978093579; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

16/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4188 Gia đình 2 bố con ung thư chới với trong đại dịch Covid - 19

             10,000

16/08/2021

Trần Thị mến; 0343474384; 50000; Mã số: 4103 Nữ hộ lý chăm sóc bệnh nhân F0: Trong nhà không còn cân gạo

             50,000

17/08/2021

Gia đình bé Đỗ Việt Anh, Đỗ Việt Bách; 090; 200000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

17/08/2021

Lê Nhật Thành; ; 1000000; Ma so 4195: 1000000

       1,000,000

17/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

17/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4190 Bạn đọc bê gạo vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             20,000

17/08/2021

Hjjj; 0865368865; 200000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

17/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

17/08/2021

Vũ Thị Phượng; 0925013582; 200000; Ma so 4195: 200000

         200,000

17/08/2021

Vũ thị Phượng; 0918462591; 200000; Ma so 4192: 200000

           200,000

17/08/2021

Anh Dung; 0919478696; 300000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           300,000

17/08/2021

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 4103:   1000000

       1,000,000

17/08/2021

Tống Đức Thành; 0978009053; 200000; Ma so 4195: 200000

           200,000

17/08/2021

Đặng Sơn; 0979967919; 150000; Ma so 4195: 150000

           150,000

17/08/2021

Đặng Sơn; 0979967919; 100000; Ma so 4196: 100000

           100,000

17/08/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 50000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

17/08/2021

Nguyen ngoc Hào; 0976964677; 200000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           200,000

17/08/2021

Tsan thanh phat; 0984142687; 1000000; Ma so 4195:   1000000

       1,000,000

17/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4196: 100000

           100,000

17/08/2021

Nguyễn Kim Long; 0988758001; 50000; Ma so 4187: 50000

             50,000

17/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4189 Bạn đọc Dân trí tặng 13 máy thở giúp bệnh nhân   chiến đấu với Covid - 19

             10,000

17/08/2021

Một người Việt Nam; 4195; 250000; Ma so 4195: 250000

           250,000

17/08/2021

Phạm Thị Thảo; 0914635960; 300000; Ma so 4196: 300000

           300,000

17/08/2021

d; 0986868593; 50000; Mã số: 4190 Bạn đọc bê gạo   vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             50,000

17/08/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000; Ma so 4196: 200000

           200,000

17/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 50000; Ma so 4196: 50000

             50,000

17/08/2021

Nguyễn Ngọc Linh; 0946189119; 10000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             10,000

17/08/2021

Lê Minh; 0988533006; 20000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             20,000

17/08/2021

Lê Minh; 0988533006; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

17/08/2021

Lê Minh; 0988533006; 13000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

             13,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 200000; Ma so 4196: 200000

           200,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 250000; Ma so 4191: 250000

           250,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 200000; Ma so 4195: 200000

           200,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 500000; Ma so 4192: 500000

           500,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 150000; Ma so 4193: 150000

           150,000

17/08/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 150000; Ma so 4194: 150000

           150,000

17/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 400000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           400,000

17/08/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4196: 100000

           100,000

17/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             20,000

17/08/2021

Nguyễn Thao; 0908134077; 400000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           400,000

17/08/2021

Vương Thị Kim Hồng; 0945786372; 100000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           100,000

17/08/2021

Vương Thị Kim Hồng; 0945786372; 100000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng   cắm sổ lương, hiến tủy cứu anh

           100,000

18/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 50000; Ma so 4197: 50000

             50,000

18/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             20,000

18/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4197: 100000

           100,000

18/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4190 2. 900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn,   Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ

             10,000

18/08/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 50000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             50,000

18/08/2021

Mrs Nương; 0961873880; 100000; Ma so 4197: 100000

          100,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 50000; Ma so 4196: 50000

             50,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 50000; Ma so 4197: 50000

             50,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 50000; Ma so 4194: 50000

             50,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 50000; Ma so 4193: 50000

             50,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 100000; Ma so 4192: 100000

           100,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 100000; Ma so 4103: 100000

           100,000

18/08/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 50000; Ma so 4187: 50000

             50,000

18/08/2021

Trần Thiện Khiêm; 0918872629; 200000; Ma so 4036:   100000; Ma so 4197: 100000

           200,000

18/08/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

18/08/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4193: 100000

           100,000

18/08/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4188: 100000

           100,000

18/08/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           300,000

18/08/2021

RA SEUNG WOOK; 0978961885; 100000; Ma so 4197: 100000

           100,000

18/08/2021

Không tên; 0766115926; 50000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             50,000

18/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           500,000

18/08/2021

Quang Thiện; 0396271312; 50000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

18/08/2021

Quang Thiện; 0396271312; 50000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             50,000

18/08/2021

T; 0333493440; 50000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

             50,000

18/08/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng cắm sổ lương,   hiến tủy cứu anh

             30,000

18/08/2021

T; 0333493440; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

18/08/2021

Đức Lộc; 0979076492; 100000; Mã số: 4188 Gia đình 2 bố con ung thư chới với trong đại dịch Covid - 19

           100,000

18/08/2021

Đức Lộc; 0979076492; 100000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           100,000

18/08/2021

Đức Lộc; 0979076492; 100000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

           100,000

18/08/2021

Nguyễn Văn Duy; 0868934697; 100000; Ma so 4196: 100000

           100,000

18/08/2021

Nguyễn Đình Tuyến; 0977622129; 300000; Ma so 4197: 300000

           300,000

18/08/2021

Nguyễn Văn Duy; 0868934697; 100000; Ma so 4197: 100000

           100,000

18/08/2021

Nguyễn Đình Tuyến; 0977622129; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

              2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4190 Bạn đọc bê gạo   vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4190 2. 900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 1000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng cắm sổ lương,   hiến tủy cứu anh

               1,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 1000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

               1,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4191 Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 3000; Mã số: 4184 Nước mắt góa phụ thập tử nhất sinh và viễn cảnh về con gái tội nghiệp!

               3,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 2000; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

               2,000

18/08/2021

Nghĩa; 0385179985; 1000; Mã số: 3909 Người phụ nữ tận cùng nghèo khổ bất lực nhìn chồng chết dần

               1,000

18/08/2021

Thanh Tâm; 0969093896; 50000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

             50,000

19/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 15000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             15,000

19/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 20000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             20,000

19/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 10000; Mã số: 4190 Bạn đọc bê gạo vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             10,000

19/08/2021

Trịnh Hoàng Bách; 0987283004; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

19/08/2021

A D; 0976859655; 200000; Ma so 4193: 200000

           200,000

19/08/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 150000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           150,000

19/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4191 Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch

             10,000

19/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 50000; Ma so 4198: 50000

             50,000

19/08/2021

Không tên; 0766115926; 40000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             40,000

19/08/2021

nguyễn đình khảm; 0904109779; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

19/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

19/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 100000; Ma so 4197: 100000

           100,000

19/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 200000; Ma so 4196: 200000

           200,000

19/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

19/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 100000; Ma so 4194: 100000

           100,000

19/08/2021

Huỳnh Thiên Lộc; 0969737016; 100000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

         100,000

19/08/2021

Vui; 0843403484; 500000; Ma so 4198: 500000

           500,000

19/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             20,000

19/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

19/08/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 50000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             50,000

19/08/2021

Dương Văn Thành; 0382014547; 200000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           200,000

19/08/2021

A Hiếu ; 0902333022; 100000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           100,000

19/08/2021

Anh Dung; 0919478696; 200000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           200,000

19/08/2021

Thiết; 0982529500; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

19/08/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4190 Bạn đọc bê gạo vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             50,000

19/08/2021

Phạm Đặng Duy Hưng; 0989881989; 200000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           200,000

19/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           100,000

19/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           100,000

19/08/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

          100,000

19/08/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 100000; Mã số: 3915 Cần lắm những bàn tay bạn đọc giúp đỡ cô trò gượng dậy sau lũ

           100,000

19/08/2021

Trần Lê Nhật Minh; 0977877385; 200000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           200,000

19/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 30000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             30,000

20/08/2021

Cao Nguyên Cường; 0378305740; 150000; Ma so 4198: 150000

           150,000

20/08/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

20/08/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4192: 100000

           100,000

20/08/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4103: 100000

           100,000

20/08/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4198: 200000

           200,000

20/08/2021

Đỗ thị châu; 0389629643; 20000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             20,000

20/08/2021

NGUYỄN ĐỨC TOÀN; 0988231163; 50000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

20/08/2021

Đào Tâm Như; 0389962192; 200000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           200,000

20/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4103 Nữ hộ lý chăm sóc bệnh nhân F0: Trong nhà không còn cân gạo

             10,000

20/08/2021

Trong Dinh Duc; 0918364271; 200000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           200,000

20/08/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 50000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             50,000

20/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Ha Trung Hieu; 0904146898; 200000; Mã số 4198: Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           200,000

20/08/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

nguyễn thị vân anh; 0349802415; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Hang; 0983600028; 1000000; Ma so 4198: 1000000

       1,000,000

20/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             20,000

20/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4200: 100000

           100,000

20/08/2021

Phí Văn Lời; 0862000866; 500000; Ma so 4200: 500000

           500,000

20/08/2021

Phí Văn Lời; 0862000866; 500000; Ma so 4198: 500000

           500,000

20/08/2021

LÊ TRẦN MẠNH; 0988186766; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

20/08/2021

Khương Văn Mịn; 0339442999; 20000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             20,000

20/08/2021

Phạm Thị Thảo; 0886913681; 500000; Ma so 4195: 500000

           500,000

20/08/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 100000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

           100,000

21/08/2021

Võ Thanh Nhã; 0913611242; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

21/08/2021

Đặng Thị Bích Hường ; 0976736393; 200000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           200,000

21/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

21/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

21/08/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           100,000

21/08/2021

Nguyễn Đình Tuyến; 0977622129; 500000; Ma so 4201: 500000

           500,000

21/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             20,000

21/08/2021

Nguyễn Cảnh Tĩnh; 0913226788; 2000000; Ma so 4201:   2000000

       2,000,000

21/08/2021

Hoàng Văn Thúy; 0349605814; 150000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           150,000

21/08/2021

Trần Thiện Khiêm; 0918872629; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

21/08/2021

Trần Duy Lâm ; 0937051897; 300000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           300,000

21/08/2021

Trần Duy Lâm ; 0937051897; 300000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           300,000

21/08/2021

Trần Duy Lâm ; 0937051897; 300000; Mã số: 4176 Người đàn bà sống trong chuồng bò , bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

           300,000

21/08/2021

Trần Duy Lâm ; 0937051897; 300000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           300,000

21/08/2021

Đặng thị kim tú; 0365445145; 600000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           600,000

21/08/2021

Nguyễn Hoàng Hà; 0979729886; 200000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

          200,000

21/08/2021

A Hưng; 0983997703; 200000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

21/08/2021

Nguyễn Phú Thiết; 0982529500; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

21/08/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

21/08/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

21/08/2021

Lê Minh Hà; 0962758383; 300000; Ma so 4201: 300000

           300,000

21/08/2021

Le Long; 0904908199; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3908 Người dân rốn lũ Tân Hóa khao khát nhà phao cứu mạng khi lũ về

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3909 Người phụ nữ tận cùng nghèo khổ bất lực nhìn chồng chết dần

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3910 Chàng trai bị giãn cơ tim nghẹn ngào: Xin cho em thêm một lần được sống

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3911 Mẹ liệt sĩ Đoàn 337:   Con hứa về lấy vợ sao chỉ thấy di ảnh con ơi!

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3912 Người thân công nhân vụ sạt lở tại Rào Trăng 3:     Hà ơi! Em đang ở đâu

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3913 Thương bé gái xinh đẹp bị bố bỏ rơi khi đang chống chọi bệnh tật

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3914 Rớt nước mắt cảnh vợ chồng ung thư, thương các con ngoan, học cực giỏi

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3915 Cần lắm những bàn tay bạn đọc giúp đỡ cô trò gượng dậy sau lũ

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3916 Phận đời sau bão dữ: Nhà sập rồi ngày mai biết đi về đâu?

             50,000

21/08/2021

Mai khanh ; 0377500438; 50000; Mã số: 3917 Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con,   nằm liệt giường

             50,000

21/08/2021

T; 0333493440; 50000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             50,000

21/08/2021

T; 0333493440; 20000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             20,000

21/08/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           100,000

21/08/2021

Nguyen van khanh; 0984958916; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

21/08/2021

Khôi; 0903391179; 500000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           500,000

21/08/2021

Tam An; 123; 500000; Mã số: 4165 Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

           500,000

21/08/2021

Tam An; 123; 500000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô , khóc thảm thiết trong đau đớn!

           500,000

21/08/2021

Tam An; 123; 500000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           500,000

21/08/2021

Nguyễn Thúy Hải; 0356094383; 200000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

21/08/2021

chu quang anh; 0904639471; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

21/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

             10,000

21/08/2021

Nguyễn Đức Thịnh; 0795306689; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

22/08/2021

Hường; 0399917328; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

22/08/2021

LÊ TRẦN MẠNH; 0988186766; 50000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

             50,000

22/08/2021

Mến trần; 0389869669; 100000; Mã số: 4186 Cô gái 12 năm chăn bò thuê đến trường bằng sổ hộ nghèo và ước mơ đại học

           100,000

22/08/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4200:   Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           200,000

22/08/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

22/08/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4198: 200000

           200,000

22/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng   cắm sổ lương, hiến tủy cứu anh

             10,000

22/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4194 Nữ sinh mồ côi vượt nghịch cảnh đến trường khát khao trở thành bác sĩ

             10,000

22/08/2021

hoang hai dang; 0969111342; 20000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             20,000

22/08/2021

Hải; 0868636189; 500000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           500,000

22/08/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 30000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             30,000

22/08/2021

Nghia; 0982915234; 200000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           200,000

22/08/2021

VŨ TIẾN DŨNG; 0932345186; 100000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           100,000

22/08/2021

Trần Thị Thanh Hường; 039960845; 100000; Ma so 4202: 100000

           100,000

22/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4202: 100000

           100,000

22/08/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

22/08/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           100,000

22/08/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 200000; Mã số: 4197 Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

           200,000

22/08/2021

Le Thuy Linh; 0983197939; 200000; Mã số: 4192 Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

           200,000

22/08/2021

Võ Thị Mỹ Linh; 0964974617; 50000; Mã số: 4196 Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             20,000

22/08/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4202: 100000

           100,000

22/08/2021

Hán Quốc Vũ; 0974604671; 12000; Mã số: 4183 Cô gái có hoàn cảnh vô cùng éo le và ước mơ trở thành sinh viên kiểm toán

             12,000

22/08/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

            50,000

22/08/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             50,000

22/08/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4200:   Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4192: Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong lòng Hà Nội lay lắt vì Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4191: Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4197: Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

22/08/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4190: Bạn đọc bê gạo vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

             50,000

22/08/2021

Lê Nho Thông; 0977258368; 50000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

             50,000

22/08/2021

Hoan; 0399393758; 100000; Ma so 4202: 100000

           100,000

22/08/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

           100,000

22/08/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4200:   Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           200,000

22/08/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             25,000

22/08/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             40,000

22/08/2021

T; 0333493440; 35000; Mã số: 4193 Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng cắm sổ lương,   hiến tủy cứu anh

             35,000

22/08/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4187 Rớt nước mắt cảnh người mẹ suy tim ôm bụng đói giành giật sự sống cho con

             30,000

22/08/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0046039378; 50000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

             50,000

22/08/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4202 Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           200,000

22/08/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

           200,000

22/08/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

22/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 200000; Ma so 4202: 200000

           200,000

22/08/2021

CAO VĂN HƯNG; 0981755788; 200000; Ma so 4201: 200000

           200,000

22/08/2021

Gia đình Kiên - Nam; 0982124327; 200000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           200,000

22/08/2021

Nhơn; 0902342025; 100000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           100,000

22/08/2021

Nhơn; 0902342025; 100000; Mã số: 4200 Xóm chạy thận bên đường tàu co ro bởi giặc   Covid - 19

           100,000

22/08/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4202: 100000

           100,000

22/08/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

22/08/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4198: 100000

           100,000

22/08/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4195: 100000

           100,000

22/08/2021

Thám Vân; 0367589124; 100000; Ma so 4193: 100000

           100,000

22/08/2021

Liên ; 0342042997; 100000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           100,000

22/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4202: Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

           500,000

22/08/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 16/08/2021   - 22/08/2021

 

16/08/2021

IBDUONG HOANG LAN KHANH UH MA SO 4193 - TRAN CONG NHA

           300,000

16/08/2021

IB TRAN HOANG TAM TAMTRANHOANG UH MS 4193 - TRAN CONG NHA

       1,000,000

16/08/2021

GIUP TRAN CONG NHA FT21226878824500 GD 236698 - 081421 13: 24: 31

           500,000

16/08/2021

IB NGUYEN VIET VUONG MA SO 4188: CHI PHAM THI THAM

           100,000

16/08/2021

MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM FT21226935756575 GD 289015 - 081421 14: 34: 11

           500,000

16/08/2021

IB PHAM DUC CHINH MA SO 4188: CHI PHAM THI THAM

          150,000

16/08/2021

IB TRAN VAN DUNG UNG HO MA SO 4193 ANH TRAN CONG NHA

           500,000

16/08/2021

IB HO TRUNG CAN MA SO 4188: CHI PHAM THI THAM

           200,000

16/08/2021

GUI ANH TRAN CONG NHA TINH QUANG BINH FT21228016161089 GD 622255 - 081421 20: 16: 15

           500,000

16/08/2021

IB TRAN MINH HUNG MS 4188 PHAM THI THAM

           200,000

16/08/2021

NGUYEN TRUNG DUNG CK MA SO 4193 ANH TRAN CONG NHA GD 233677 - 081421 20: 59: 30

           100,000

16/08/2021

IB MAI VAN MAI UNG HO A NHA

           100,000

16/08/2021

MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM FT21228146829098 GD 685263 - 081421 21: 31: 15

           200,000

16/08/2021

IB NGUYEN NHU KHA UNG HO ANH TRAN CONG NHA MA SO 4193

           200,000

16/08/2021

CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 333556688888 - BAO DIEN TU DAN TRI FT21228000643340 GD 717165 - 081421 22: 20: 14

           200,000

16/08/2021

IB NGUYEN HOANG MINH LONG CUA IT LONG NHIEU, MONG ANH TRAN CONG NHA MAU KHOE

           100,000

16/08/2021

MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM FT21228220720038 GD 767868 - 081521 00: 52: 45

           200,000

16/08/2021

MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM GD 568359 - 081521 06: 53: 21

           200,000

16/08/2021

UNG HO ANH TRAN CONG NHA MA SO 4193 CHUC ANH MAU KHOI BENH FT21228809607279 GD 832251 - 081521 08: 36: 34

           100,000

16/08/2021

IB CHAU DINH TAT ma so 4193: TRAN CONG NHA

           200,000

16/08/2021

IB DO VAN HOAN MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM

       5,000,000

16/08/2021

MINH TAM GIUP MA SO 4192 FT21228088605179 GD 112566 - 081521 14: 27: 03

             50,000

16/08/2021

IB DINH THI NHUAN UNG HO MA SO 4193 ANH TRAN CONG NHA

           200,000

16/08/2021

IBNGUYEN THI TRANG UNG HO MS 4193

           300,000

16/08/2021

IB HINH TRINH VUONG UNG HO MS 4188 CHI PHAM THI THAM

           500,000

16/08/2021

MA 4193 ANH TRAN CONG NHA FT21228021009458 GD 556729 - 081521 23: 14: 12

           500,000

16/08/2021

4192 BENH NHAN XOM CHAY THAN FT21228500067584 GD 560116 - 081521 23: 23: 29

           500,000

16/08/2021

MA SO 4188 CHI PHAM THI THAM GD 841605 - 081521 23: 32: 56

           200,000

16/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4192

             50,000

16/08/2021

IB LE ANH TUAN HO TRO CHI DAO THI HUE ( MA SO 4195   - THON DONG LO, XA DONG LO, HUYEN HIEP HOA, BAC GIANG)

       1,000,000

16/08/2021

IB DUONG QUYNH NGA UNG HO BE DAO MINH ANH

           300,000

16/08/2021

IBDANG VIET HOANG UNG HO MS 4192 BENH NHAN XOM CHAY THAN

       2,000,000

16/08/2021

IB TRAN THI LAN ANH 4195 - CHUC CAC CON KHOE MANH

          100,000

17/08/2021

IB LY VI PHONG CHUYEN CHO CHI DAO THI HUE

           200,000

17/08/2021

IB PHAN BAO QUOC CHIA SE MA SO 4195

       1,000,000

17/08/2021

IB DUONG NGUYEN QUANG AN UNG HO MA SO 4195 CHUONG TRINH TAM LONG NHAN AI.

           200,000

17/08/2021

UNG HO MA SO 4192 GD 131623 - 081621 23: 10: 43

           300,000

17/08/2021

UNG HO MS 4183 -   CHUC EM HOAN THANH GIAC MO CUA MINH GD 047616 - 081621 11: 11: 48

           200,000

17/08/2021

IB NGUYEN HUU DIEP MA SO. 4195. CHI DAO THI HUE

             80,000

17/08/2021

UNG HO CHI DAO THI HUE MA SO 4195 FT21229461981480 GD 193075 - 081721 17: 31: 54

           200,000

18/08/2021

IB LE THI TRAM ANH GIUP DO DAO THI HUE MA SO 4195

     20,000,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4190

             50,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4196 NGUYEN VAN TAN

             30,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4193 TRAN CONG NHA

             30,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4195 DAO THI HUE

             50,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4191

             30,000

18/08/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4103

             50,000

18/08/2021

IBVO TUONG HUAN UNG HO MA SO 4186: EM PHAM THI THUAN

       1,000,000

19/08/2021

4197 PHAN THI HONG CHUYEN FT21231697405934 GD 339677 - 081821 22: 33: 03

           200,000

19/08/2021

UNG HO EM NGUYEN THI HIEU MS 4198 FT21231083829111 GD 757083 - 081921 14: 17: 45

           500,000

20/08/2021

IB VU DINH TOAN CHUYEN TIEN TU THIEN. MA SO 4195 - DAOTHI HUE,   THON DONG LO, XA DONG LO, HUYEN HIEP HOA, TINH BAC GIANG.

           500,000

20/08/2021

IB PHAM VAN DUC MA SO : 4198   - EM NGUYEN THI HIEU

           100,000

20/08/2021

UNG HO EM NGUYEN THI HIEU MA SO 4198 FT21232032308941 GD 245018 - 081921 23: 24: 02

          200,000

20/08/2021

MA SO 4200 - BENH NHAN XOM CHAY THAN FT21232181712911 GD 315762 - 082021 07: 45: 26

           500,000

20/08/2021

IB VO PHI LOC MA SO 4195: CHI DAO THI HUE, THON DONG LO, HIEP HOA,   BAC GIANG

           400,000

20/08/2021

IB HOANG THU HUYEN 4200 XOM CHAY THAN

           100,000

21/08/2021

IB NGUYEN THI VAN NTV UNG HO MS 4193

       3,000,000

21/08/2021

4201 NGUYEN DANG LUAN FT21233720191155 GD 395125 - 082121 09: 47: 13

           200,000

21/08/2021

MS 4201 FT21233605167650 GD 672588 - 082121 14: 35: 20

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ví điện tử MOMO từ ngày 16/08/2021 - 22/08/2021

 

16/08/2021

DOAN THI LAN HUONG - 15528122072

               1,000

16/08/2021

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH - 15528951744

              1,000

16/08/2021

PHAN ĐÌNH LUÂN - 15528124404

               1,000

16/08/2021

PHAM VIET ANH - 15529053879

               1,000

16/08/2021

LẠ CÔNG HẬU - 15536408137

               1,000

16/08/2021

CAO NGOC QUAN - 15540678950

               5,000

16/08/2021

VŨ VĂN THẮNG - 15542134208

             10,000

16/08/2021

QUÁCH VĂN TÀI - 15549978577

               1,000

16/08/2021

ĐỖ MINH ĐỨC - 15552827648

               1,000

16/08/2021

BUI HONG MINH HIEN - 15553568827

             20,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua VNPAY từ ngày 16/08/2021 - 22/08/2021

 

18/08/2021

NGUYEN THI HONG VAN

             30,000

18/08/2021

PHAN THANH MY TRANG

           100,000

19/08/2021

NGUYEN MAI LINH

           500,000

22/08/2021

Nguyễn Thị Thu Hương

           600,000

 

TỔNG CỘNG

1,509,686,088

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày : 16/08/2021 - 22/08/2021:

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Số tiền

16/08/2021

954508. 160821. 142856. Nguyen thi nhu quynh ung ho 4171 va 4169

200,000

16/08/2021

983081. 160821. 135302. Do Thai Duong ung ho ma so 4195 chi Dao Thi Hue FT21228039533320

100,000

16/08/2021

861720. 160821. 113607. Chuyen tien ung ho

100,000

16/08/2021

MBVCB. 1305704808. 4194 Dinh Thi Minh Trang. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

16/08/2021

803755. 160821. 070417. GIUP MS 4194-160821-07:04:09 803755

200,000

17/08/2021

MBVCB. 1308376186. Hoai An ung ho Pham Thi Thuan ms 4186. CT tu 0021000270534 DANG QUANG HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

18/08/2021

MBVCB. 1311418536. GIUP MS 4197: PHAN THI HONG CHUYEN. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

18/08/2021

596901. 180821. 213811. Ung ho em Phan Thi Hong Chuyen ma so 4197

500,000

18/08/2021

185438. 180821. 191630. 4197 Phan Thi Hong Chuyen FT21230950221008

200,000

18/08/2021

429295. 180821. 180517. MA SO 4197: PHAN THI HONG CHUYEN-180821-18:04:22 429295

100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310871596. ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0021001195596 LE DOAN PHUOC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310696288. Giup ms 4194, 4195, 4196, 4197. CT tu 0651000773252 LE THACH TU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

400,000

18/08/2021

902878. 180821. 153723. HOANG HUE LINH chuyen tien cho so 4195 chi dao thi hue

500,000

18/08/2021

897298. 180821. 153121. HOANG LINH chuyen tien giup do Hong Chuyen ma so 4197

400,000

18/08/2021

717772. 180821. 145646. Chuyen tien giup do ma so 4197 Phan Thi Hong Quyen

500,000

18/08/2021

IBVCB. 1310564969. DO THI DOAN chuyen ung ho ma so 4197: Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0541000287926 DO THI DOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

18/08/2021

684087. 180821. 142340. 4197 Phan Thi Hong Chuyen

500,000

18/08/2021

262240. 180821. 135141. HVA ung ho Phan Thi Hong Chuyen

100,000

18/08/2021

844009. 180821. 133841. Ho tro chi Phan Thi Hong Chuyen - ma so 4197 FT21230759909705

500,000

18/08/2021

709163. 180821. 130143. ung ho em Phan Thi Hong Chuyen. MS 4197

100,000

18/08/2021

730141. 180821. 112151. Ung ho ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen xom ban cai xa on luong huyen phu luong Thai Nguyen FT21230148402544

200,000

18/08/2021

695700. 180821. 104833. ma so 4197 FT21230251061410

100,000

18/08/2021

MBVCB. 1310020055. Ma so 4197 Phan thi Hong Chuyen, thai nguyen. CT tu 0011000999499 DO QUYNH ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

18/08/2021

574061. 180821. 090432. ma so 4197- phan thi hong chuyen

100,000

18/08/2021

MBVCB. 1309903641. MS 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0491001892347 NGUYEN THI THU HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

18/08/2021

099377. 180821. 080254. Ma so 4197

100,000

19/08/2021

428988. 180821. 235606. Chuyen tien tu ViettelPay

34,000

19/08/2021

MBVCB. 1313095613. 4198 Nguyen Thi Hieu . CT tu 0541000185207 MAI THANH HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

19/08/2021

MBVCB. 1313078141. DAO XUAN VIET chuyen tien ma so 4198 em Hieu 0326868912. CT tu 0491000091522 DAO XUAN VIET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

19/08/2021

MBVCB. 1313073682. CK ung ho Nguyen Thi Hieu ma so 4198. CT tu 0631003724236 NGUYEN THANH TAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

19/08/2021

SHGD:10001870. DD:210819. BO:tran hoang hiep. Remark:ung ho em nguyen thi hieu ms 4198

200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312904045. LAM SU QUANG chuyen tien ma so 4198 em nguyen thi hieu dt 0326868912. CT tu 1018607255 LAM SU QUANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

19/08/2021

IBVCB. 1312708606. Ung ho ma so 4198: em nguyen thi hieu. CT tu 0071001143562 LE KE BA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

19/08/2021

905746. 190821. 163850. Ung ho ma so 4198 em nguyen thi hieu FT21231123013742

100,000

19/08/2021

IBVCB. 1312629578. ung ho em nguyen thi hieu ma so 4198. CT tu 0031000539404 NGUYEN HONG KIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

19/08/2021

327018. 190821. 160916. 15694998718-0983030874-ma so 4198 em Nguyen Thi Hieu

300,000

19/08/2021

742099. 190821. 152613. giup do ms 4198 em nguyen thi hieu

50,000

19/08/2021

MBVCB. 1312212364. VU DINH TRUNG chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Hieu,   Ma so 4198. CT tu 0031000307527 VU DINH TRUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

19/08/2021

482577. 190821. 121035. TRAN VAN HIEP Tang Ma So 4198 Em Nguyen thi Hieu

100,000

19/08/2021

576216. 190821. 113508. Vietcombank; 1020856912; 4197

200,000

19/08/2021

261426. 190821. 113125. MS 4198 e Nguyen Thi Hieu; Thanh Hoa

100,000

19/08/2021

725707. 190821. 111942. ung ho ma 4198 Nguyen Thi Hieu

100,000

19/08/2021

MBVCB. 1312029692. Ung ho Ms 4198 - em Nguyen Thi Hieu . CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

19/08/2021

MBVCB. 1312002167. Ma so 4197 Phan Thi Hong Chuyen. CT tu 0061001042958 NGUYEN THUY TIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311983624. ms 4198 em nguyen thi hieu. CT tu 0071000717171 LAM QUOC CUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

19/08/2021

MBVCB. 1311930103. Ma so 4198. Em Nguyen Thi Hieu . . CT tu 0351000078999 DOAN DAT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

19/08/2021

496695. 190821. 092852. Ung ho maso 4198, Nguyen Thi Hieu, qua bao dantri FT21231759085549

100,000

19/08/2021

MBVCB. 1311805719. Ung ho ma so 4198. CT tu 0011001149841 LE THI THUY SEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

19/08/2021

148102. 190821. 090307. ms 4198: em nguyen thi hieu, co len e nhe

1,000,000

19/08/2021

593716. 190821. 090117. Vietcombank; 1020856912; ung ho e nguyen thi hieu ma 4198

500,000

19/08/2021

MBVCB. 1311743138. MS 4198: Em Nguyen Thi Hieu. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

19/08/2021

413059. 190821. 064850. MS 4197 Phan Thi Hong Chuyen FT21231107925920

500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313298844. ung ho ma so 4198. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

20/08/2021

104995. 200821. 203644. Uh Ms 4198 e Nguyen Thi Hieu FT21232083461503

500,000

20/08/2021

497500. 200821. 181457. cho chau nguyen thi hieu ma so 4198 thon ba ngoc xa xuan phu hiyen tho

200,000

20/08/2021

118018. 200821. 150427. Gui em nguyen thi hieu ms 4198 chuc em thanh cong

200,000

20/08/2021

131232. 200821. 110032. Ma so 4198 Em Nguyen Thi Hieu

500,000

20/08/2021

173422. 200821. 085449. Ma so 4198 Em Hieu

150,000

20/08/2021

MBVCB. 1313537789. Ung ho Phan Thi Hong Chuyen, Thai Nguyen, ms 4197. CT tu 0541000192151 TRAN LONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

20/08/2021

186947. 200821. 075644. MS 4198 - Nguyen Thi Hieu

200,000

20/08/2021

704710. 200821. 010648. NHO CHUYEN EM NGUYEN THI HIEU MA SO 4198-200821-01:06:48 704710

500,000

20/08/2021

MBVCB. 1313362873. MA SO 4198: NGUYEN THI HIEU. CT tu 0301000305433 PHAM CONG ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

227404. 200821. 232959. Ung ho em Nguyen Thi Hieu ma so 4198 FT21233643732820

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1317281668. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (ong ngoai chau Trang). CT tu 0211000436511 TRAN DUC HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

439196. 210821. 213019. Ma so 4201 ung ho ong ngoai Nguyen Dang Luan dua chau Trang chua benh

200,000

21/08/2021

074328. 210821. 211344. Ung ho chau Trang ma so 4201 thon Luu Tu, xa Dong Hoa, huyen Dong Son, Thanh Hoa,   FT21235199697737

100,000

21/08/2021

089188. 210821. 210349. Ho tro ong Nguyen Dang Luan ma so 4201, ngoai cua chau Trang

500,000

21/08/2021

289051. 210821. 210247. ung ho ma so 4194 em Trang

500,000

21/08/2021

658853. 210821. 201354. C TRANG HN CT GIUP DO CHAU TRANG THANH HOA CHUA BENH MS 4201 BAO DAN TRI

200,000

21/08/2021

IBVCB. 1317100729. Ung ho: Ma so 4201 - Ong Nguyen Dang Luan (ong ngoai chau Trang). CT tu 0611001906267 NGUYEN HUU THANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

991052. 210821. 194216. Ngo Phuong Dung UH ma 4201 FT21235764038980

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316924392. NGUYEN DINH LONG HAI chuyen tien 4201. CT tu 0971000026903 NGUYEN DINH LONG HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

21/08/2021

MBVCB. 1316874999. LE VAN KHOA chuyen tien ung ho MS 4201. CT tu 0011004422366 LE VAN KHOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

21/08/2021

367075. 210821. 170503. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

100,000

21/08/2021

798955. 210821. 163550. Ma so 420 FT21233635959873

200,000

21/08/2021

129177. 210821. 163327. Gui ma so 4194 Em Dinh Thi Minh Trang. Dia chi Xa Thanh Binh Thinh, huyen Duc Tho , tinh Ha Tinh. D

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316684802. TRAN THI TRANG chuyen tien. CT tu 0451000282658 TRAN THI TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

150,000

21/08/2021

MBVCB. 1316641889. NGUYEN QUOC KHANH chuyen tien ung ho chau Trang ms:4201. CT tu 0071002475672 NGUYEN QUOC KHANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316586029. Ung ho cho ong Nguyen Dang (ong ngoai chau Trang) ma so 4201. CT tu 0071002921554 PHAM TRAN LUAT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316554213. Tien giup em Bui Thi Huyen Trang (SN 2007, hoc sinh lop 8, Truong TH&THCS Dong Hoa. CT tu 0631000413902 DANG MINH PHUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

712447. 210821. 151723. Uh MS 4201 FT21233636708650

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316511094. Ung ho O Nguyen Dang Luan (ms: 4201). CT tu 0071001173436 DINH VAN TUOI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316507380. Dang ngoc tam anh chuyen tien ung ho 4201 ong nguyen dang luan. CT tu 0021001340936 NGO THI DIEP toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316502003. Ung ho Ma 4201. CT tu 0031000446546 NGO THI MINH TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

21/08/2021

687387. 210821. 144910. MS 4201

200,000

21/08/2021

647021. 210821. 143432. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Ung ho MS 4201 ong Nguyen Dang Luan

200,000

21/08/2021

274979. 210821. 141500. ung ho chau Trang ma so 4201

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316432219. Ung ho Ma so 4201 . CT tu 0371000474544 TRAN THI HOAI AN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

21/08/2021

MBVCB. 1316421014. UH MS 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau trang Thon luu tu Dong son thanh hoa. CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316365731. Ma so 4201. CT tu 0011001354117 VU QUANG VIET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

583688. 210821. 132336. TRAN THI OANH chuyen khoan

200,000

21/08/2021

IBVCB. 1316331024. Ma so 4201 Nguyen Dang Luan. CT tu 0181000560379 TRINH NGOC HOANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316328204. ma so 4201. CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316249221. Ung ho ma so 4201. CT tu 0021001798507 LE THU HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1316181866. Ung ho ma 4201 Chau Trang co gang hoc gioi nhe.   Thuong chau!. CT tu 0011001974500 NGUYEN THU HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

21/08/2021

MBVCB. 1316074555. 4201 : Ong Nguyen Dang Luan ( Ong ngoai chau Trang ) . CT tu 0531002545682 LE THE VUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1316025659. LE THI THU HUYEN uh e Trang MS 4201. CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

453298. 210821. 103930. 4201 Nguyen dang luan - dong hoa, dong son, thanh hoa FT21233553310038

300,000

21/08/2021

152756. 210821. 103603. Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

300,000

21/08/2021

MBVCB. 1316013025. LE NGHIA HOANG chuyen tien ung ho chau trang. CT tu 0301000359394 LE NGHIA HOANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

432577. 210821. 102118. Ung ho ong Nguyen Dang Luan, ms 4201 FT21233158891084

300,000

21/08/2021

408297. 210821. 095927. Giup do 4201 FT21233879308260

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315919842. Ma so 4201: ong Nguyen Dang Luan, Luu Tu, Dong Hoa,   Dong Son, Thanh Hoa. CT tu 0021000479396 LE NGOC KIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

MBVCB. 1315920578. NGUYEN THI HUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 4201 . . CT tu 0521000696226 NGUYEN THI HUONG THAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315916822. MS: 4201. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

IBVCB. 1315907158. UNG HO CHAU TRANG-MA SO 4201: ONG NGUYEN DANG LUAN ( ONG NGOAI CHAU TRANG). CT tu 0021001866195 LUONG MANH HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

033729. 210821. 094536. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315874928. NGUYEN HUU MAN ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (Ong ngoai chau Trang). CT tu 0351000619049 NGUYEN HUU MAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

21/08/2021

MBVCB. 1315869128. Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0011001079316 VU TRUNG DUC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

21/08/2021

MBVCB. 1315831566. NGUYEN THE ANH chuyen tien Ms 4123. CT tu 0391000292292 NGUYEN THE ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

21/08/2021

IBVCB. 1315721395. Ung ho ma so 4186: Em Pham Thi Thuan. CT tu 0451000254638 DONG VAN NGUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

IBVCB. 1315713934. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (ong ngoai chau Trang). CT tu 0451000254638 DONG VAN NGUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

21/08/2021

312102. 210821. 080859. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan FT21233655216097

300,000

21/08/2021

344251. 210821. 075830. ma so : 4201

100,000

21/08/2021

090650. 210821. 074858. Ms 4201

500,000

21/08/2021

201630. 210821. 074053. ung ho ma 4201

50,000

22/08/2021

139579. 210821. 225220. Gui Ma so 4201, ong Nguyen Dang Luan, ung ho chau Trang FT21235770770480

1,000,000

22/08/2021

397304. 210821. 224955. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan ong ngoai chau Trang

500,000

22/08/2021

136263. 210821. 224534. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan FT21235231246592

500,000

22/08/2021

775010. 220821. 215927. NGUYEN THU TRANG CT GIUP DO CAC EM HS HOAN CANH KK QUY KHUYEN HOC VN

200,000

22/08/2021

MBVCB. 1319020844. Ung ho ma so 4198. CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

22/08/2021

336661. 220821. 204404. ong Luan ms 4201

100,000

22/08/2021

332963. 220821. 204326. Vietcombank; 1020856912; PHAM THI THUY chuyen khoan ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan

100,000

22/08/2021

MBVCB. 1318918513. Ung ho ma so 4201. CT tu 0221000056685 TRAN THI HOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

22/08/2021

149429. 220821. 201303. MS 4201 - Ong Nguyen Dang Luan

200,000

22/08/2021

526009. 220821. 141808. To Van Giang ung ho Ong Nguyen dang luan ma so 4201 FT21235062987299

100,000

22/08/2021

782091. 220821. 135509. Gop ma so 4201 be Trang

200,000

22/08/2021

397940. 220821. 113144. Ms 4201 sdt 0393. 354. 246 FT21235469102499

500,000

22/08/2021

MBVCB. 1317946648. ma so 4201. CT tu 0051000273100 VO NHAT THIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

22/08/2021

MBVCB. 1317802845. 4201 Nguyen Dang Luan. CT tu 0021000990290 TRAN MANH CUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

22/08/2021

942677. 220821. 094906. Ung ho ma so 4201 chau Trang

200,000

22/08/2021

294178. 220821. 093909. GIUP MA SO 4201 FT21235987690094

100,000

22/08/2021

292543. 220821. 093717. GIUP MA SO 4198 FT21235149155904

100,000

22/08/2021

291828. 220821. 093631. GIUP MA SO 4197 FT21235013608648

100,000

22/08/2021

098604. 220821. 085459. Ho tro ma so 4201

500,000

22/08/2021

219964. 220821. 084128. GIUP CHAU TRANG , ONG NGOAI NGUYEN DANG LUAN THANH HOA . MA SO 4201-220821-08:40:19 219964

2,000,000

22/08/2021

MBVCB. 1317652072. LUONG THANH CAO chuyen tien ung ho chau Bui Thi Huyen Trang sinh 2007 que Thanh Hoa. CT tu 0141000731087 LUONG THANH CAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

22/08/2021

787711. 220821. 064641. Ung ho ma so 4201

100,000

22/08/2021

206796. 220821. 062556. GIUP MS 4201-220821-06:25:49 206796

200,000

22/08/2021

201140. 220821. 055148. Ung ho ong Nguyen Dang Luan ma so 4201 FT21235969309808

100,000

 

Tổng tuần:

42,034,000

Đặc quyền tận hưởng hội hè quanh năm của cư dân Vinhomes Ocean Park 3