1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 03/2022

Trần Dung

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là 1,085,545,595 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 03/2022 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 14/03/2022 - 20/03/2022) tại đây.