Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 01/7

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,274,154,774 đồng.

Chi tiế danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 28/6 đến ngày 14/7):

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 28/06/2021 - 04/07/2021

 

29/6

Nguyễn Mỹ Bình (Số 22 Hàng Bồ - HN) Giúp MS4146; MS4145;   MS4144 (Mỗi h/c 300k)

           900,000

29/6

Đặng Thị Kim Xuân (Số 22 Hàng Bồ - HN) Giúp ms4148

       1,000,000

30/6

Hội phụng sự XH (USA) giúp MS 4146 (1 triệu); 4145; 4147;   4148; 4149 (mỗi MS 500k)

       3,000,000

1/7

Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương - HN) Giúp Ms 4150

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

7/5/2021

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn,   huyện Anh Sơn,   Nghệ An) giúp đỡ mã số 4148

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Cần Thơ từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

7/3/21

Trần Hạnh Phương - An Bình - Ninh Kiều - Cần Thơ giúp Ms: 4119

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

28/06/2021

423308. 270621. 230300. Do Ha Xuyen(Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi)   - UH MS4145

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1219358038. Do Tan Hung gui Ma so 4147 co Le Thi Dan. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1219312794. ung ho ma so 4147. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

983102. 280621. 204131. mr z giup ma so 4143

           100,000

28/06/2021

704388. 280621. 202737. UNG HO MS 4147 - 280621 - 20:31:36 704388

           120,000

28/06/2021

795370. 280621. 172914. Ung ho Ms4147. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21179507019019

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218784049. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan??Dia chi: Thon Ly Hai,   xa Phu Xuan,   huyen Binh Xuyen,   tinh Vinh Phuc. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

703972. 280621. 162218. HP Dung ung ho ma so 4138 FT21179431638407

           100,000

28/06/2021

701263. 280621. 162021. HP Dung ung ho Ma so 4131 FT21179695821680

           100,000

28/06/2021

524183. 280621. 135608. Ung ho ma 4147,   Le Thi Dan,   Vinh Phuc FT21179000186711

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218336766. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4146, 4147. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

28/06/2021

593471. 280621. 132458. Nhannp3 giup ma so 4137

           200,000

28/06/2021

592511. 280621. 132406. Nhannp3 giup ma so 4136

           200,000

28/06/2021

589999. 280621. 132147. Nhannp3 giup ma so 4128

           200,000

28/06/2021

588886. 280621. 132052. Nhannp3 giup ma so 4127

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218255256. chuyen khoan ung ho ms4147 chi LE THI DAN. CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

174555. 280621. 115753. IBFT Ung ho ms 4147 Le Thi Dan

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1218006770. Ung ho ms 4146 - 4147 moi ms 50 k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/06/2021

IBVCB. 1217971296. Gia dinh Hoang Anh,   so 1,   81 Lang Ha giup: 4142 Ben Tre,   4143 Thai Nguyen,   4144 Nghe An,   4145 Bac Giang,   4147 Vinh Phuc. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

928648. 280621. 091644. Ung ho hoan canh 4146

           300,000

28/06/2021

927662. 280621. 091352. Ung ho hoan canh 4145

           400,000

28/06/2021

927130. 280621. 091216. ung ho hoa canh 4147

           300,000

28/06/2021

SHGD:10005802. DD:210628. BO:NGUYEN VAN VINH. Remark:IBUNG HO MA SO 4147(150. 000),   4146(300. 000),   4145(300. 000),   4144(300. 000),   4143(200. 000),   4142(150. 000)

       1,400,000

28/06/2021

TRAN THI THANH TRUC GIUP NHUNG GIA DINH GAP BAT HANH

           200,000

28/06/2021

SHGD:10000947. DD:210628. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4145

             50,000

28/06/2021

SHGD:10000567. DD:210628. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4144

            50,000

28/06/2021

SHGD:10000031. DD:210628. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIEU PHONG CHUYEN CHO MA SO 4146

             50,000

28/06/2021

SHGD:10000284. DD:210628. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIEU PHONG TANG CHO MA SO 4144

             50,000

28/06/2021

190237. 280621. 081544. Ung ho ma so 4147 FT21179408545974

             50,000

28/06/2021

108652. 270621. 235030. AnSon gui ung ho Ms 4137 - chi La Thi Tho FT21179782540730

           100,000

28/06/2021

088684. 270621. 225204. Ma so 4146 Vo Thi Kieu FT21179909202821

           200,000

28/06/2021

880745. 270621. 223514. ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           300,000

28/06/2021

592543. 280621. 223427. Ung ho ms 4147 chi Le Thi Dan

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1219353003. uh ms 4147 chi Le thi Dan . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1217476583. Ma so 4145?Anh Nguyen Van Kien. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

164283. 280621. 223101. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ma so 4140 anh Phong Van Nguyen

           500,000

28/06/2021

072573. 280621. 223045. Ung ho hoan canh kho khan ma so 4147 FT21180884973748

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1217474936. Ma so 4143?Anh Duong Van Cuong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

879764. 270621. 222848. ung ho ma so 4146 Vo Thi Kieu

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217474065. Ma so 4146 Vo Thi Kieu. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

061643. 280621. 221222. Uh ms 4146 Vo Thi Kieu huyen Cho Lach tinh Ben Tre FT21180370407140

           100,000

28/06/2021

840452. 280621. 221204. Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4147 chi Le Thi Dan

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1219318415. Ung ho ms 4147 (chi Le Thi Dan). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1219301711. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan . CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

553331. 280621. 213003. MS 4147 chi Le Thi Dan

           500,000

28/06/2021

031229. 280621. 212922. Ung ho 4145 FT21180774516621

       2,000,000

28/06/2021

029920. 280621. 212738. Ung ho 4147 FT21180186067900

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1219261652. VU QUOC HAI chuyen ung ho chi Le Thi Dan ma so 4147. CT tu 0071004589163 VU QUOC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1219210824. ung ho ma so 4147 Le Thi Dan. CT tu 0281000319819 NGUYEN CONG DANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1219140639. HA Si Huyen giup ma so 4141 chi ngo thuy trang. CT tu 0021001848937 HA SI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

948655. 280621. 195608. MS4147. UHChiDanAnhDien FT21179510014003

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1219104555. TUNG chuyen tien ung ho Ma so 4147:?Chi Le Thi Dan. CT tu 0401001358495 THIEU DINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1219077166. DUY LY UH MS 4146 c Kieu. CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

MBVCB. 1219071135. DUY LY chuyen tien UH MS 4144 chi Binh. CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

MBVCB. 1219065409. Ung ho gia dinh anh Nguyen Van Kien ma so 4145. CT tu 0421000509618 NGUYEN THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1219065236. DUY LY chuyen tien UH MS 4147 chi Dan. CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

910902. 280621. 191544. Nguyen van binh ms. 4096 FT21179696380328

           300,000

28/06/2021

909930. 280621. 191445. Hoang thi tuyet ms. 4098 FT21179210063400

           300,000

28/06/2021

909168. 280621. 191359. Bui thi chanh ms. 4101 FT21179550746368

           300,000

28/06/2021

908429. 280621. 191314. Nguyen thi tra my ms. 4127 FT21179680467663

           300,000

28/06/2021

907637. 280621. 191228. Le ngoc phuong ms. 4130 FT21179550094321

          300,000

28/06/2021

906716. 280621. 191132. Nguyen thi thu ms. 4129 FT21179618036601

           300,000

28/06/2021

906043. 280621. 191052. Do thi hop ms. 4133 FT21179438877961

           300,000

28/06/2021

905119. 280621. 190955. Dao van that ms. 4142 FT21179781600906

           300,000

28/06/2021

904230. 280621. 190901. Ngo thuy trang ms. 4141 FT21179550080813

           300,000

28/06/2021

903518. 280621. 190817. La thi mo ms. 4137 FT21179254346848

           300,000

28/06/2021

902668. 280621. 190726. Lang thi be ms. 4136 FT21179510107319

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1219023301. Ung ho anh Duong Van Cuong; ma so 4143. CT tu 0031000779648 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

901706. 280621. 190632. Nguyen thi xuan ms. 4134 FT21179190108463

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1218940298. Ung ho ms 4147. CT tu 0281000503462 NGUYEN MINH PHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

103021. 280621. 181307. MS 4147 chi Le Thi Dan

           100,000

28/06/2021

102286. 280621. 181027. MS 4146 Vo Thi Kieu

           100,000

28/06/2021

101187. 280621. 180649. MS 4145 anh Nguyen Van Kien

           100,000

28/06/2021

100502. 280621. 180425. MS 4144 chi Nguyen Thi Binh

           100,000

28/06/2021

099568. 280621. 180126. MS 4143 anh Duong Van Cuong

           100,000

28/06/2021

098736. 280621. 175828. MS 4142 ong Dao Van That

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218892052. NGUYEN CONG PHU chuyen tien 4147 un ho chi dan. CT tu 0121002190386 NGUYEN CONG PHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1218870645. Ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1218857359. Chi le thi dan ma so 4147. CT tu 0221000044554 LE HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

801416. 280621. 173402. Kim loan giup ms 4146 FT21179180704566

       1,000,000

28/06/2021

800660. 280621. 173326. Kim loan giup ms 4147 FT21179812320009

       2,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1218839898. chuyen tien ung ho ma so 4147 lethidan . CT tu 0011003515333 BUI VAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

649288. 280621. 172754. Gui ms 4147 chi Le Thi Dan

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218835958. C. BINH ung ho MS 4147 Le Thi Dan. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1218824093. LAM SY MUI chuyen tien ung ho 4147 chi LE THI DAN. CT tu 0121001314763 LAM SY MUI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

779384. 280621. 171645. Ma so 4130 ung ho Le Ngoc Phuong FT21179558341149

       1,000,000

28/06/2021

082232. 280621. 170931. Ung ho ma so 4120 vo van quoc

           100,000

28/06/2021

763213. 280621. 170440. Le Thi Hoa ung ho ma so 4147 FT21179180507996

             50,000

28/06/2021

762201. 280621. 170357. Ung ho quy Tam long nhan ai ma so 4146 FT21179876804296

           200,000

28/06/2021

079944. 280621. 170322. Ung ho ma so 4147 chi Le thi Dan

           100,000

28/06/2021

449976. 280621. 170146. Ma so 4147 chi Le Thi Dan

       1,000,000

28/06/2021

078996. 280621. 170044. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218765998. a. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

153273. 280621. 164616. Ung ho chi dan

           150,000

28/06/2021

071891. 280621. 164146. Ma so 4147 Chi Le Thi Dan

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1218728088. Ma so 4147 chi Le Thi Dan. CT tu 1016080808 DINH THI THUY YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218727018. Gia dinh Son Sang giup chi Ngoc bi liet chan,     vo anh Ng V Kien o Bac Giang,     MS4145. CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

852964. 280621. 163513. Ma so 4147: Chi Le Thi Dan

           500,000

28/06/2021

IBVCB. 1218707200. a. CT tu 0531002578454 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

MBVCB. 1218706044. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4147 chi Dan. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218700761. a. CT tu 0911000066954 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

706533. 280621. 162406. Ung ho ma so 4145 Nguyen Van Kien FT21179605818699

           300,000

28/06/2021

704304. 280621. 162233. Ung ho Ma so 4146 Vo Thi Kieu FT21179857713588

           300,000

28/06/2021

842242. 280621. 161905. Ung ho ma so 4146

           200,000

28/06/2021

832944. 280621. 160514. ho tro ma so 4147: chi Le Thi Dan

             50,000

28/06/2021

MBVCB. 1218635940. NGUYEN KIM YEN chuyen tien ung ho ma so 4144 nguyen thi binh. CT tu 0061000360317 NGUYEN KIM YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

409809. 280621. 155908. MA SO 4147 CHI LE THI DAN. 409809

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218622043. NGUYEN KIM YEN chuyen tien ung ho ma so 4146 vo thi kieu. CT tu 0061000360317 NGUYEN KIM YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

666959. 280621. 155513. Ms 4147 le thi dan FT21179318441699

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218607359. chuyen tien giup chi Le Thi Dan Ms 4147 thon Ly Hai,   Phu Xuan,     Binh Xuyen,   Vinh Phuc. . CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218607095. NGUYEN KIM YEN chuyen tien ung ho ma so 4147. CT tu 0061000360317 NGUYEN KIM YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

263417. 280621. 155042. TRINH HOANG TRONG ms 4147

           200,000

28/06/2021

050986. 280621. 154653. Ma so 4147

          500,000

28/06/2021

650062. 280621. 154235. Ung ho ma 4147 Le Thi Dan FT21179314402251

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1218553746. Ung ho Ma so 4147 chi LE THI DAN. CT tu 0451001670684 DO THI HUYEN OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

28/06/2021

127147. 280621. 152737. Ung ho ma so 4146 chi Vo Thi Kieu

           300,000

28/06/2021

042071. 280621. 152208. ms4147

           500,000

28/06/2021

478230. 280621. 152130. Ung ho ms 4147

           100,000

28/06/2021

041818. 280621. 152126. ms4139

           500,000

28/06/2021

125687. 280621. 152337. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

           300,000

28/06/2021

613820. 280621. 151510. Ung ho ma so 4136 em lang thi be FT21179903720720

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218519279. Ung ho ma so: 4145 - Anh Nguyen Van Kien. CT tu 0061001022501 NGUYEN THI LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218488607. Ma so 4144?Chi Nguyen Thi Binh. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

222209. 280621. 145646. IBFT Ung ho ma so 4143

             50,000

28/06/2021

IBVCB. 1218464440. a. CT tu 1016940263 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

IBVCB. 1218460591. a. CT tu 0911000072344 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

MBVCB. 1218454750. ma so 4146 VO THI KIEU. CT tu 0401001406012 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218450437. Giup ma so 4147 chi Le Thi Dan. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

28/06/2021

824535. 280621. 144024. ung ho benh nhan ma so 4147

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1218445721. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

28/06/2021

MBVCB. 1218413304. Ma so 4147. Chi Le Thi Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

553911. 280621. 142448. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh FT21179250000820

           150,000

28/06/2021

552377. 280621. 142317. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4143 anh Duong Van Cuong FT21179172314640

           150,000

28/06/2021

550489. 280621. 142128. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4144 chi Nguyen Thi Binh FT21179318098015

           200,000

28/06/2021

549015. 280621. 142003. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4145 Anh Nguyen Van Kien FT21179190144087

           150,000

28/06/2021

547182. 280621. 141822. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4146 Vo Thi Kieu FT21179506306678

         150,000

28/06/2021

545331. 280621. 141641. Du Duc Nhat Minh ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan FT21179010276214

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218366123. Xin ung ho ma so: 4143,   4144,   4145,     4146,   4147 (moi h/c 200k). CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1218347087. UNG HO GIA DINH CHI DAN MA SO 4147. CT tu 0721000585600 DANG DINH DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

159768. 280621. 134310. MA SO 4147 CHI LE THI DAN

           200,000

28/06/2021

IBVCB. 1218331588. UNG HO MA SO 4147 CHI DAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

28/06/2021

508127. 280621. 133815. Ung ho ms 4143 FT21179076010657

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218317897. MS 4147. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218317068. MS 4146. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218310561. Ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218273945. Ung ho hoan canh ms 4147. CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218239092. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218227468. a. CT tu 0251002769737 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

MBVCB. 1218215074. Ma so 4147. CT tu 0011003040721 NGUYEN THANH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

069475. 280621. 121752. Ung ho CT Nhan ai MS 4147

           100,000

28/06/2021

442588. 280621. 121728. Ung ho ma so 4146 chi Vo Thi Kieu FT21179813342698

           300,000

28/06/2021

439956. 280621. 121438. Ung ho ma so 4145 A Nguyen Van Kien FT21179010916007

           500,000

28/06/2021

432283. 280621. 120640. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan FT21179800064238

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1218177322. gdV mong moi dieu tot dep den voi gd c ms 4146. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           250,000

28/06/2021

MBVCB. 1218171976. gdV mong dieu tot dep den voi anh c ms 4147. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218156982. chong chi bi benh nang. CT tu 0351000633688 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1218155545. Ung ho ma so 4147: Chi Le Thi Dan. CT tu 0451000212070 NGUYEN NGA KHANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

IBVCB. 1218151458. chong chi bi ung thu. CT tu 0351000633688 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

28/06/2021

457083. 280621. 113635. La dach it dum la dach nhieu anh dan vp

             50,000

28/06/2021

IBVCB. 1218132346. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218129936. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1218127102. Cho Lach Ben tre kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1218125155. Ma so 4146: Vo Thi Kieu. CT tu 0071001169993 NGUYEN HUU QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

IBVCB. 1218121906. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

28/06/2021

430272. 280621. 112059. ung ho ma so 4146

             50,000

28/06/2021

SHGD:10011257. DD:210628. BO:NGUYEN TAN DIEN. Remark:IBCHUYEN CHO: ANH NGUYEN VAN KIEN,   THON DONG XUNG,   TAN YEN,     BAC GIANG. 0379067929. ONG NOI BE KHANH GIANG CHIA SE.

       1,007,500

28/06/2021

428971. 280621. 112018. ung ho ma so 4143

             50,000

28/06/2021

IBPS/SE:01310001. DD:280621. SH:10021500. BO:NGO VAN HUNG. MA SO 4146,   VO THI KIEU

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218071214. Ung ho chi Le Thi Dan. MS 4147. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1218065066. MY HAI . CT tu 0931004185861 BUI THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

551819. 280621. 105821. CT Nhan ai,   MS 4147,   LE THI DAN,   VINH PHUC - 280621 - 10:57:55 551819

           300,000

28/06/2021

551530. 280621. 105709. CT Nhan ai,   MS 4146,   VO THI KIEU,   BEN TRE - 280621 - 10:57:11 551530

           300,000

28/06/2021

551051. 280621. 105547. CT Nhan ai,   MS 4144,   NGUYEN THI BINH,   NGHE AN - 280621 - 10:55:21 551051

           200,000

28/06/2021

960190. 280621. 104452. Ma so 4147 chi Le Thi Dan

           100,000

28/06/2021

160556. 280621. 104645. Ma so 4147

           100,000

28/06/2021

959277. 280621. 104227. Ma So 4147 Chi Le Thi Dan

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1218006378. Ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. CT tu 0071001082803 VU ANH QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

28/06/2021

IBVCB. 1218003303. ung ho chong chi Le Thi Dan ma so 4147 bi dot quy. CT tu 0121001132318 LE THI MAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

205215. 280621. 102835. ung ho ma so 4147

           300,000

28/06/2021

952362. 280621. 102346. 4147 ung ho gia dinh chi Le Thi Dan anh Luu Van Dien

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217969851. ms 4147 uh chi Le Thi Dan. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

28/06/2021

IBPS/SE:01310012. DD:280621. SH:10016061. BO:VU THI KIM. GUIMS 4144, 4141,   4145, 4146, 4143

       1,000,000

28/06/2021

SHGD:10015594. DD:210628. BO:VU VIET HUNG. Remark:Ma so 4143: Anh Duong Van Cuong

       3,000,000

28/06/2021

SHGD:10016797. DD:210628. BO:HA THI HONG PHU. Remark:Ma so 4146

             50,000

28/06/2021

536568. 280621. 100833. SANHSEACO GUI MS 4147 - 280621 - 10:08:08 536568

             50,000

28/06/2021

SHGD:10017286. DD:210628. BO:DUONG THI THANH TAM. Remark:Ung ho anh Duong Van Cuong ma so 4143

           200,000

28/06/2021

SHGD:10016445. DD:210628. BO:VU VIET HUNG. Remark:Ma so 4146: Vo Thi Kieu

       2,000,000

28/06/2021

SHGD:10010424. DD:210628. BO:HOANG DUC TRUNG. Remark:Chia se cho: Nguyen thi Binh (Nghe An),   ma so: 4144,   Vu thi Kieu (Ben Tre),   ma so: 4146,   Lang thi Be (Dak Nong,   ma so: 4136,   Ngo Thuy Trang (Bac Lieu),   ma so: 4141,   moi ma so: 500, 000,     cam on Bao Dan Tri

       2,000,000

28/06/2021

SHGD:10008106. DD:210628. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4146 Vo Thi Kieu

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217902271. ung ho ma so 4147. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

28/06/2021

SHGD:10016397. DD:210628. BO:VU VIET HUNG. Remark:Ma so 4141: Chi Ngo Thuy Trang

       2,000,000

28/06/2021

SHGD:10007258. DD:210628. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4145 Nguyen Van Kien

           100,000

28/06/2021

258716. 280621. 093424. Co My ung ho ma so 4141 FT21179465073916

       4,600,000

28/06/2021

257495. 280621. 093318. Co My ung ho ma so 4146 FT21179669921303

       4,600,000

28/06/2021

MBVCB. 1217864451. Ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. . CT tu 0011001126454 PHAM THI NGOC LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1217860351. Ung ho ms 4147 - chi Le Thi Dan. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

932255. 280621. 092702. Ung ho ma so 4126

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217848692. Ung ho ma so 4147 (Chi Le Thi Dan). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1217826971. HA VAN TIEN chuyen tien ung ho ms 4147 chi le thi dan. CT tu 0371000272738 HA VAN TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

28/06/2021

236076. 280621. 091243. Uh chi le thi dan ma so 4147 FT21179599677376

           100,000

28/06/2021

681250. 280621. 091136. ms 4147 chi le thi dan dt 0394887854

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217812991. ma so 4147. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

28/06/2021

946919. 280621. 090818. ong Tu Van giup do chi Le Thi Dan Maso 4147

     10,000,000

28/06/2021

IBVCB. 1217808051. Ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

MBVCB. 1217800546. Nguyen Van Truong ung ho ma so 4144. CT tu 0691000351737 TA THI MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

448842. 280621. 090227. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

             50,000

28/06/2021

596305. 280621. 090204. ung ho ma so 4147

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217793494. MINH TAM ung ho ma so 4147. CT tu 0691000351737 TA THI MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217790126. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

28/06/2021

SHGD:10000646. DD:210628. BO:TRAN KHANH LY. Remark:Ung ho MS 4146 Vo Thi Kieu

             50,000

28/06/2021

872968. 280621. 085430. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1217775489. 4147 -   chi le thi dan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

GIUP CAC BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 4. 141 - 4. 142   - 4. 146 - 4. 145. MOI MA SO 3 TRIEU VND

     12,000,000

28/06/2021

014405. 280621. 084429. Ung ho MS 4147

           300,000

28/06/2021

IBVCB. 1217762285. ma so 4147. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           120,000

28/06/2021

GIUP CAC BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 4. 130 - 4. 132   - 4. 133 - 4. 136. MOI MA SO 3 TRIEU VND

     12,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1217754917. Nguoi nong dan. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

28/06/2021

MBVCB. 1217752989. VU THI MAI ung ho ma so 4147 chi le thi dan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

202757. 280621. 083427. Nghiem Minh Khang UH ma so 4147 FT21179530937360

           100,000

28/06/2021

241811. 280621. 083138. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4147 chi LE THI DAN

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217736074. 4147:Le Thi Dan. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217725922. ung ho ma so 4147,   chi Le Thi Dan,   xa Phu Xuan,   huyen Binh Xuyen,   tinh Vinh Phuc. CT tu 0081000220240 NGUYEN VAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

28/06/2021

010595. 280621. 081908. Nguyen Thi Tam so dt 0346643535 giup do ma so 4147 Le thi Dan o Vinh Phuc

           500,000

28/06/2021

192267. 280621. 081855. Ung ho Ma so 4147 - chi Le Thi Dan FT21179802076520

           100,000

28/06/2021

009479. 280621. 081117. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

           500,000

28/06/2021

105462. 280621. 080120. Vinh Nam ung ho ms 4147 Le Thi Dan

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217695183. Ma so 4147. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

179493. 280621. 075519. Toi ma so 4147,   chi Le Thi Dan,   thon Ly Hai,   xa Phu Xuan,   huyen Binh Xuyen,   tinh Vinh Phuc FT21179530797096

           300,000

28/06/2021

833751. 280621. 075023. Ung ho ma so 4147 chi le thi dan,     binh xuyen,   vinh phuc

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217688938. NGUYEN VAN BA chuyen tien ung ho chi le thi dan ma so 4147. CT tu 0591000317567 NGUYEN VAN BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

MBVCB. 1217687676. Ung ho ma so: 4147. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

MBVCB. 1217684610. Ung ho ma so: 4145. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

28/06/2021

MBVCB. 1217683747. Ung ho ma so: 4144. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

28/06/2021

501484. 280621. 063355. UNG HO MA SO 4141 CHI NGO THUY TRANG   - 280621 - 06: 36: 18 501484

           200,000

28/06/2021

MBVCB. 1217627250. Ma so 4144. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

28/06/2021

MBVCB. 1217616038. Ma so 4146 Vo Thi Kieu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

28/06/2021

IBVCB. 1217584694. 15. CT tu 1021080291 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

IBVCB. 1217544903. 15. CT tu 1018915091 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

               1,000

28/06/2021

890866. 280621. 001456. ung ho 3 me con ma so 4146

          200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219404059. Ma so 4147 : chi Le Thi Dan. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,008

29/06/2021

989518. 290621. 213548. Ung Ho Ma So 4148 Vuong Van Nam FT21181278602070

          180,000

29/06/2021

MBVCB. 1221068116. UNG HO BAO DAN TRI MS 4148 VUONG VAN NAM. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

935695. 290621. 210518. UNG HO MS 4147 - 290621 - 21:05:21 935695

          130,000

29/06/2021

436090. 290621. 204621. Quyen gop ung ho gia dinh Chi Trang 4141

           100,000

29/06/2021

435737. 290621. 204510. Quyen gop ung ho gia dinh a That 4142

           100,000

29/06/2021

435426. 290621. 204403. Quyen gop ung ho gia dinh A Cuong 4143

           100,000

29/06/2021

435073. 290621. 204255. Quyen gop ho tro gia dinh a Kien 4145

           100,000

29/06/2021

074609. 290621. 185117. Tbh ung ho ms 4148 v v nam

       1,000,000

29/06/2021

162318. 290621. 171340. Ung ho ma so 4145. Chuc cac em hoc tot.

           200,000

29/06/2021

613327. 290621. 160827. Ung ho Ma so 4148: Vuong Van Nam

           250,000

29/06/2021

MBVCB. 1220287943. Ung ho ms 4148 la 50k cau mong quy vi binh an   - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

MBVCB. 1219885354. NGUYEN XUAN HIEN chuyen tien ung ho anh Vuong Van Nam,   MS 4148. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

Sender:79334001. DD:290621. SHGD:10000735. BO:BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 4147. CHI: LE THI DAN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           500,000

29/06/2021

305895. 290621. 102428. Ma so 4148 - Vuong Van Nam FT21180802895594

           250,000

29/06/2021

304839. 290621. 102330. Ung ho ma so 4148 FT21180580204449

             50,000

29/06/2021

MBVCB. 1219774317. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4148 anh vuong van nam. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

29/06/2021

215941. 290621. 093143. Ttq ung ho ma so 4147 4148 moi ma so 100k

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219639629. NGUYEN VAN MINH chuyen tien ung ho ms 4147.   Cau chuc cho anh va gia dinh som vuot qua. CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1219629607. Cau chuc cho 2 chau va anh som vuot qua nhe. CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219462485. Ung ho MS 4145. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

100299. 280621. 233308. Nho dantri gui den ma so 4145 FT21180859800717

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1219380164. TA THI THUY DUNG ung ho ms 4147 chi Le Thi Dan. CT tu 0281001662528 TA THI THUY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1219373508. 4146. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

29/06/2021

597365. 280621. 224339. Uh anh Dien - chi Dan

           500,000

29/06/2021

MBVCB. 1221147120. 4148. CT tu 0071000637107 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/06/2021

022182. 290621. 222546. Ma so 4147 Chi Le Thi Dan FT21181315804722

           100,000

29/06/2021

017542. 290621. 221752. Ma so 4145 Anh Nguyen Van Kien FT21181190822021

           100,000

29/06/2021

996665. 290621. 214540. Dong duc hao gui nang luong an lanh toi ms 4145, 46,   47, 48. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT21181539357183

       2,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1221081611. NHAAHN - ung ho MS4148. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

MBVCB. 1221075471. NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 4144:?Chi Nguyen Thi Binh. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

686999. 290621. 213546. Ma so 4148 Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1221072984. NGUYEN THI THU HANG ung ho Ma so 4146: Vo Thi Kieu. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1221072708. UNG HO BAO DAN TRI MS 4147 CHI LE THI DAN. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1221058617. Ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1220993338. MS 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

29/06/2021

944969. 290621. 204220. Gd Le Tan Thanh uh MS 4148 Vuong Van Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21180606686794

             84,000

29/06/2021

MBVCB. 1220965734. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 4146 chi kieu. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220960780. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 4147 chi Dan. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220958004. Ma so 4147 chi Le Thi Dan. CT tu 0491000010239 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1220956004. Ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0491000010239 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

29/06/2021

753623. 290621. 200445. ung ho ma so4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1220898990. CHAU THI QUYEN chuyen tien Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

29/06/2021

IBVCB. 1220862044. Ong Le Ly Phung ung ho MS 4147 cho chi Le Thi Dan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

IBVCB. 1220858954. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4146 cho Vo Thi Kieu. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/06/2021

IBVCB. 1220853992. Ong Le Ky PHung ung ho MS 4145 cho anh Nguyen Van Kien. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

IBVCB. 1220849510. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4144 cho chi Nguyen Thi Binh . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

IBVCB. 1220836139. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4143 cho anh Duong Van Cuong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/06/2021

IBVCB. 1220832420. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4142 cho ong Dao Van That. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

IBVCB. 1220822514. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4141 cho chi Ngo Thuy Trang . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

245764. 290621. 184730. Minh - Giup do ma so 4148

           200,000

29/06/2021

675091. 290621. 183330. Ung ho gia dinh a Kien MS4145

          200,000

29/06/2021

674136. 290621. 183206. Ung ho chi Kieu MS 4146

           200,000

29/06/2021

671262. 290621. 182922. Ung ho gia dinh chi Dan MS4147

           200,000

29/06/2021

808783. 290621. 181731. ung ho ms 4148 Vuong van nam FT21180046167562

           200,000

29/06/2021

IBVCB. 1220732963. UNG HO MA SO 4148 VUONG VAN NAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

29/06/2021

774566. 290621. 174504. 1017378606 Vietconbank - ms 4148 - vuong van nam FT21180346973380

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1220639164. gleriga. CT tu 1020105976 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

29/06/2021

472724. 290621. 172136. Ma so 4148: Vuong Van Nam

           500,000

29/06/2021

IBVCB. 1220621663. nbfk. CT tu 1021259854 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

29/06/2021

708669. 290621. 165102. MS4148 FT21180336791672

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220515989. Ung ho gia dinh Vuong Van Nam,   ma so 4148. CT tu 0071004255175 TRAN VUONG QUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1220492584. Ung ho La Thi Tho MS 4137. CT tu 0011003095307 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/06/2021

662743. 290621. 161555. Ung ho 4148 Vuong Van Nam FT21180624495082

       2,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1220445844. NGUYEN THI THU chuyen tien ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0451000485987 NGUYEN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

137040. 290621. 155235. Ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam.   Thuong gia dinh anh qua.

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1220392749. Ma so 4146 Vo Thi Kieu. CT tu 0611001919528 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

29/06/2021

767575. 290621. 152414. GIUP DO CHI KIEU - MS 4146

       1,000,000

29/06/2021

IBVCB. 1220360475. Hoang Ngoc Nam ung ho Ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1220334246. MS 4148 anh Vuong Van Nam. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

29/06/2021

033599. 290621. 150633. Ban doc bao Dantri ung ho Ma so 4136

           400,000

29/06/2021

MBVCB. 1220303087. nguoi ngheo. CT tu 0041000137757 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1220249070. ung ho ma so 4148 (anh Nam). CT tu 0111001128498 HOANG THI YEN LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

29/06/2021

533650. 290621. 142832. Ung ho ms4148 a Vuong Van Nam FT21180724060273

           500,000

29/06/2021

588916. 290621. 142717. ung ho MS 4148 : Vuong Van Nam

       2,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1220240567. Ung ho MS 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

29/06/2021

MBVCB. 1220204916. NGO TUAN SON chuyen tien ung ho anh Vuong Van Nam (4148). CT tu 0451001390049 NGO TUAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

29/06/2021

   Ref: C178102654237 VAL: 210629VND5 000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:     Pmnt: Donation MS 4138 Ho tro Hoang Thi Hang 5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

   Ref: C178102654027 VAL: 210629VND5000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:   Pmnt: Donation MS4145Ho tro Nguyen Van Kien 5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

621436. 290621. 134719. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4148

           100,000

29/06/2021

   Ref: C178102654391 VAL: 210629VND5000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:   Pmnt: Donation MS4136 Ho tro Lang Thi Be5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

   Ref: C178102654104 VAL: 210629VND5000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:   Pmnt: Donation MS4144Ho tro Nguyen Thi Binh 5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

   Ref: C178102654459 VAL: 210629VND5000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:   Pmnt: Donation MS4135Ho tro Le Thi Thuy5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

   Ref: C178102655093 VAL: 210629VND5000000,   57: BFTVVNVX045 BEN:   Pmnt: Donation MS4137Ho tro La Thi Tho 5 trieu dong   06311510192274 LONG MAI 2B HEDGELEY AVE MALVERN EAST VIC 31 45 Australia VCBFee: 2000(+VAT: 200)VND

       4,997,800

29/06/2021

463552. 290621. 133656. IBFT ung ho gd ms 4146 chuc mai man

           100,000

29/06/2021

473550. 290621. 132035. Gui chi Dan,   Binh Xuyen,   Vinh Phuc.   Ma so 4147 FT21180464326600

           250,000

29/06/2021

IBPS/SE:79310001. DD:290621. SH:10014993. BO:TRINH DAI HA. GIUP MS4148

           500,000

29/06/2021

SHGD:10016980. DD:210629. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4147 Le Thi Dan

           100,000

29/06/2021

SHGD:10016395. DD:210629. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4148 Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021

811884. 290621. 124427. HO TRO ANH VUONG VAN NAM,     DIEN HONG,   DIEN CHAU,   NGHE AN.   (MS:4148) - 290621 - 12:43:16 811884

           800,000

29/06/2021

MBVCB. 1220083191. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4148 Nam. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

912632. 290621. 123100. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup MS 4148

           200,000

29/06/2021

IBVCB. 1220043563. Giup ma so 4148 Vuong Van Nam . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

29/06/2021

MBVCB. 1220042094. ma so 4148. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

29/06/2021

444159. 290621. 120737. IBFT ung ho gd ms 4148 chuc suc khoe

           100,000

29/06/2021

216219. 290621. 115857. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4148 anh VUONG VAN NAM

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1220008724. llg. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

29/06/2021

MBVCB. 1220003162. Ung ho ma so 4148 - Vuong Van Nam. CT tu 0351000096258 LA THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

391435. 290621. 114117. Ung ho ms 4148 FT21180746818034

           200,000

29/06/2021

390948. 290621. 114049. 4145 FT21180806821161

           500,000

29/06/2021

797904. 290621. 114059. VU TRAN DAI UNG HO MA SO 4148 VUONG VAN NAM - 290621 - 11:39:50 797904

           200,000

29/06/2021

193457. 290621. 113312. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4147 MS4148 MOI MA SO 100K

           200,000

29/06/2021

382497. 290621. 113242. ung ho ma so 4148 - Vuong Van Nam FT21180119496097

       1,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1219931402. 4148 vuong van nam. CT tu 0071002239111 NGUYEN THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

696128. 290621. 110012. A DI DA PHAT MA SO 4147 Chi Le Thi Dan

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219907743. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4148. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

695690. 290621. 105843. A di da Phat ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219906102. Ms 4144: Chi Nguyen Thi Binh. CT tu 0021000171717 HOANG QUANG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1219902182. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 4148. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219901824. Ms 4147: Chi Le Thi Dan. CT tu 0021000171717 HOANG QUANG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

29/06/2021

278489. 290621. 104231. TRAN THANH VIET chuyen tien ung ho anh dien

           500,000

29/06/2021

339528. 290621. 103748. ung ho ma so 4148

             10,000

29/06/2021

293079. 290621. 101814. Mo MoT0 937603 483T1339 2251985T97 0436TUng ho anh Bui Van Hue bo cua Phuong

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219819193. Ung ho Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

29/06/2021

IBVCB. 1219816678. HOANG NGOC BINH ung ho Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

29/06/2021

MBVCB. 1219811012. Ung ho MS 4148 - vuong van nam. CT tu 0541000174256 HO THI HA MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219788865. 4147. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1219785478. 4148. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1219778351. HOANG THI HUYEN TRANG chuyen tien UNG HO MS 4146 VO THI KIEU. CT tu 0121000809120 HOANG THI HUYEN TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1219754773. Ma so 4147,   chi Le Thi Dan. CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

764854. 290621. 094348. SANHSEACO GUI MS 4148 - 290621 - 09:43:12 764854

             50,000

29/06/2021

258700. 290621. 094056. Ung ho MS 4147 Le Thi Dan FT21180624915416

           500,000

29/06/2021

MBVCB. 1219742003. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

SHGD:10000735. DD:210629. BO:VO THI THU HUONG. Remark:MA SO 4147 CHI LE THI DAN DC THON LY HAI XA PHU XUAN HUYEN BINH XUYENTINH VINH PHUC DT 0394887854

       2,000,000

29/06/2021

131692. 290621. 092259. Uh ms 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021

IBVCB. 1219709279. Ung ho Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/06/2021

IBVCB. 1219686751. HUYNH THI KIM ANH ung ho ma so 4148 Vuong van Nam. CT tu 0041000690196 HUYNH THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

29/06/2021

218677. 290621. 090030. Tung Nguyen giup ma so 4148 Anh Vuong Van Nam -   Cam on bao Dan Tri FT21180857030567

           500,000

29/06/2021

197888. 290621. 085733. ung ho ma so 4148,   vuong van nam

             30,000

29/06/2021

MBVCB. 1219663551. Nguoi dan ong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

29/06/2021

213172. 290621. 085408. Ung ho ma so 4147 le thi dan FT21180723009893

       3,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1219660493. TA KHANH NGAN ung ho MS4148. CT tu 0491000409208 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

29/06/2021

MBVCB. 1219649942. Ung ho : Le Thi Dan ; Ma so : 4147. CT tu 0361000339604 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

206745. 290621. 084556. Ung ho MS 4148 - Vuong Van Nam FT21180988603998

           500,000

29/06/2021

SHGD:10000194. DD:210629. BO:NGUYEN TRUONG GIANG. Remark:Ung ho em Lang Thi Be MS 4136

           100,000

29/06/2021

SHGD:10000127. DD:210629. BO:NGUYEN TRUONG GIANG. Remark:Ung ho chi La Thi Tho MS 4137

           200,000

29/06/2021

979629. 290621. 084514. Ung ho nhan ai ms 4143 den 4148,     moi ms 100k

          600,000

29/06/2021

SHGD:10000162. DD:210629. BO:NGUYEN TRUONG GIANG. Remark:Ung ho chi Le Thi Thuy MS 4135

           100,000

29/06/2021

152405. 290621. 084304. Ma so 4148 Vuong Van Nam Dia chi Thon Hoa Thanh xa Dien Hong huyen Dien Chau Nghe An Dien thoai 0964 710 237

           500,000

29/06/2021

092181. 290621. 083824. Ma so 4148 Vuong Van Nam Dia chi Thon Hoa Thanh xa Dien Hong huyen Dien Chau Nghe An

           100,000

29/06/2021

MBVCB. 1219635223. TUONG THI LY chuyen tien ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam,   mong vuot qua benh som. CT tu 0561003772477 TUONG THI LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219635055. Ms 4141. CT tu 1019333660 NGUYEN THI THU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

748476. 290621. 083023. MA SO 4148: VUONG VAN NAM DIA CHI: THON HOA THANH,   XA DIEN HONG,   HUYEN DIEN - 290621 - 08:30:22 748476

       1,000,000

29/06/2021

135884. 290621. 082943. Vinh Nam ung ho ms 4148 Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021

192127. 290621. 082520. Ung ho MS 4148 a VuongVanNam FT21180771903256

           200,000

29/06/2021

198122. 290621. 082425. ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021

188294. 290621. 081920. ung ho MS 4148 Vuong Van Nam FT21180106533884

           200,000

29/06/2021

186762. 290621. 081644. ung ho Vuong Van Nam,   Thon Hoa Thanh,   Dien Hong,   Dien Chau,   Nghe An FT21180000559068

       1,000,000

29/06/2021

MBVCB. 1219594454. Ho tro ms 4148 A Nam. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/06/2021

953139. 290621. 080651. ma so 4148 Han Trong Thanh ung ho

             50,000

29/06/2021

DO KHAC THU ho tro anh Dien chua benh

           500,000

29/06/2021

MBVCB. 1219589050. anh Nam bi cut 2 chan. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

29/06/2021

948551. 290621. 080016. ung ho anh Vuong Van Nam

           300,000

29/06/2021

046244. 290621. 070156. VU THI TUYET MAI ung ho ma so4148

             50,000

29/06/2021

671728. 290621. 065438. Ung ho ma so 4148

           200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219528335. NGO KHANH HOA ung ho ma 4144,   dieu mau nhiem luon ben canh em va gia dinh. CT tu 0731000568286 NGO KHANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

MBVCB. 1219525509. NGO KHANH HOA ung ho ma 4148 dieu mau nhiem se den voi gia dinh mong anh mau khoe. CT tu 0731000568286 NGO KHANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

29/06/2021

IBVCB. 1219482204. hpoboug. CT tu 1021073827 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               1,000

29/06/2021

MBVCB. 1219461254. ms 4147 Le Thi Dan. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

            50,000

29/06/2021

131852. 290621. 005335. Ma so 4143 Anh Duong Van Cuong

           200,000

30/06/2021

968805. 300621. 204143. Nguyen Tien Bach ung ho ma so 4149 FT21181501514064

           500,000

30/06/2021

950122. 300621. 202337. Ms 4149. Mong chi Oanh som vuot qua kho khan. FT21181433264039

           300,000

30/06/2021

180683. 300621. 195053. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4149

           100,000

30/06/2021

119082. 300621. 173046. NMV69 ung ho ma so 4147 Le Thi Dan

           100,000

30/06/2021

118730. 300621. 172957. NMV69 ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           100,000

30/06/2021

118332. 300621. 172858. NMV69 ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

           110,000

30/06/2021

921413. 300621. 161308. SENDER LE THI THANH TUYEN

       1,314,500

30/06/2021

566108. 300621. 151537. Ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh FT21181876400005

           100,000

30/06/2021

559434. 300621. 151044. Hang Nguyen ung ho ma so 4131 FT21181980006823

           200,000

30/06/2021

542620. 300621. 145744. Hang Nguyen ung ho anh Nam ma so 4148 FT21181568997434

           300,000

30/06/2021

031350. 300621. 121908. UNG HO 4149 - 300621 - 12:21:12 031350

           200,000

30/06/2021

SHGD:10016731. DD:210630. BO:LE MINH DUC. Remark:Le Minh Duc ung ho ms 4143 anh Duong Van Cuong

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1221817934. Ung ho MS 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1221777184. Ma so 4149: Chi Tran thi Oanh. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

269980. 300621. 103204. Ung ho ma so 4149 FT21181476882620

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1221635892. Ung ho ms 4149 la 50k cau mong quy vi binh an A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221537164. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

30/06/2021

SHGD:10009753. DD:210630. BO:LE DINH PHONG. Remark:4149

           200,000

30/06/2021

153337. 300621. 083902. Ung ho ma so 4149 FT21181605817179

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221427614. MS: 4149. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221316708. uh hc 4148: anh Vuong Van Nam. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1223138522. Ung ho anh Nguyen Van Kien MS4140. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

209797. 290621. 231059. ung ho

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1223137806. Ung ho chi Tran Thi Oanh MS4149. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1223136082. TRAN NHO THAI : ma so : 4149 chi tran thi oanh . Thon thuong thai tan nam dach hai duong 0964947958. CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1223133127. ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0021001365680 NGUYEN THI NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1223117999. 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

033221. 290621. 224607. ung ho 4147 FT21181851790172

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1221152874. 4147. CT tu 0071000637107 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

30/06/2021

IBVCB. 1221151006. 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0071000747291 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1223087509. Ma so: 4149,   Tran Thi Oanh,   be Tue Nhi. CT tu 0071000875140 VUONG THANH CAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

050704. 300621. 221857. Ung ho 4149 FT21182960360751

             50,000

30/06/2021

049132. 300621. 221630. 4149 FT21182444279420

           200,000

30/06/2021

279518. 300621. 221511. Ung ho MS4149 - Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1223072301. Ma so 4149. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

30/06/2021

180714. 300621. 220420. UNG HO MA SO 4149 - 300621 - 22:08:11 180714

           200,000

30/06/2021

270084. 300621. 220248. 4149 chau viet long va quoc thai ung ho

           100,000

30/06/2021

272626. 300621. 220103. Nguyen van Thanh ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh

             50,000

30/06/2021

763523. 300621. 220000. Ma so 4149

           500,000

30/06/2021

763394. 300621. 215918. Ung ho ma so 4115

           100,000

30/06/2021

268387. 300621. 215655. 4146 chau viet long va quoc thai ung ho

           100,000

30/06/2021

183945. 300621. 215336. Ms 4149 Chi Tran Thi Oanh Dia chi Thon Thuong,   xa Thai Tan,   huyen Nam Sach,   tinh Hai Duong. DT 09

           200,000

30/06/2021

029925. 300621. 214845. Ung ho, Ma so 4149,   chi Tran Thi Oanh FT21182347781921

           200,000

30/06/2021

759244. 300621. 214222. Ung ho ma so 4147

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1223026741. NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho be TUE Nhi ma so 4149. CT tu 0491000038371 NGUYEN THI NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1223020127. Ung ho ms 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0491000082866 NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

IBVCB. 1223016294. Ung ho A Vuong Van Nam,   Dien Chau,   Nghe An. CT tu 0071005668699 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

30/06/2021

757088. 300621. 213400. Ung ho Ma so 4149 me con chi Tran Thi Oanh chuc moi dieu may man nhat se den voi be

           500,000

30/06/2021

IBVCB. 1223008471. Ung ho Tran Thi Oanh,   Nam Sach,   Hai Duong. CT tu 0071005668699 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1223006509. LE THI NAM HA Da Nang chuyen tien ho tro chau TUE NHI - Hai Duong. CT tu 0041000311527 LE THI NAM HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

255173. 300621. 211938. Ma so 4149 : chi Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222990377. Ma so 4141 Ung ho chi NgoThuyTrang. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

30/06/2021

MBVCB. 1222987594. Ma so 4142 Ung ho anh DaoVanThat. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

30/06/2021

MBVCB. 1222983662. Ma so 4144 ung ho chi NguyenThiBinh. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

30/06/2021

MBVCB. 1222984867. ung ho ma so 4149 chi Oanh chau Nhi. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222982777. Ma so 4145 ung ho anh NguyenVanKien. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

30/06/2021

MBVCB. 1222980969. ma so 4146 ung ho chi VoThiKieu. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

30/06/2021

MBVCB. 1222978222. Ma so 4149 ung ho Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

30/06/2021

483936. 300621. 210942. UNG HO CHI TRAN THI OANH MA SO 4149 THON THUONG XA THAI TAN HUYEN NAM SACH TINH HAI DUONG. 483936

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222974478. Huynh Vu Thach ung ho MS4149. CT tu 0371000462059 HUYNH VU THACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222973157. Ung ho MS 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1222956340. MA SO 4149 TRAN THI OANH. CT tu 0331000454201 VUONG MY VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222953433. ung ho ms 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0721000529799 DINH VAN THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222947292. QUACH VAN QUYNH ung ho ma so 4149: Tran Thi Oanh. CT tu 0351000631087 QUACH VAN QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222947189. Ung ho chi Oanh,   ma so 4149. CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222944669. Tran bao ung ho tu ms 4124 den ms 4149 moi tk 200k . CT tu 0721000523747 TRAN XUAN DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222936515. TRINH XUAN VUONG chuyen tien ung ho be Tue Nhi ma 4149. CT tu 0571000055935 TRINH XUAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

170417. 300621. 204628. Ung ho ma so 4143

           100,000

30/06/2021

959478. 300621. 203232. Le Thi Hoa ung ho ma so 4149 FT21181322802700

             50,000

30/06/2021

937595. 300621. 201123. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21181887422630

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222857531. ms 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

30/06/2021

912532. 300621. 194717. Ung ho chi Oanh MS 4149 FT21181710870775

           500,000

30/06/2021

173300. 300621. 194037. MS 4149 - chi Tran Thi Oanh

          500,000

30/06/2021

02009704 2306301937 062021 e 117170015. 5994. 193706. Ung ho nhan ai

           200,000

30/06/2021

02009704 230630193 6242021 c 81c169242. 5991. 193624. Ung ho nhan ai MS 4149

           300,000

30/06/2021

IBVCB. 1222778346. 4149 va 4145 va 4146 va 4148 va 4147. CT tu 0371003906618 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

30/06/2021

063760. 300621. 191706. Ung ho MS 4149

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222740670. LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

118111. 300621. 184930. MS4149 Tran Thi Oanh.

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222687016. PHAM HUU HUY chuyen tien ung ho ma 4149. CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

196229. 300621. 183259. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4149

           100,000

30/06/2021

106268. 300621. 182922. ung ho ms 4144

      1,000,000

30/06/2021

152623. 300621. 182704. ma so 4149 chi tran thi oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222637128. 4149. CT tu 0971006468688 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

30/06/2021

766435. 300621. 173735. Ung ho ma so 4149 FT21181648914899

           100,000

30/06/2021

196086. 300621. 173657. Ung ho TLNA ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1222533936. chuyen tien gui chi Le Thi Dan ( ma so 4147 ). CT tu 0391000985079 NGUYEN THI DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1222528221. ngau nhien. CT tu 0371003894688 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

30/06/2021

883600. 300621. 172500. MS4149

         100,000

30/06/2021

883486. 300621. 172335. MS 4146

           100,000

30/06/2021

928784. 300621. 171258. Ung ho chi tran thi oanh ma so 4149

           150,000

30/06/2021

632083. 300621. 170836. Nguyen thi My Hang ung ho 4145,   4146,   4147, 4148,  4149

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222478399. Ung ho chi Tran Thi Oanh ma so 4149. CT tu 0171003477546 PHAM THUY UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222467966. ms 4149. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             20,000

30/06/2021

MBVCB. 1222443307. ung ho ma so 4147 chi le thi dan. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

706606. 300621. 165309. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4138 FT21181252699360

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222436445. 4149 UH Be Tue Nhi (me Oanh). CT tu 0901000115697 TRUONG THI TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

106608. 300621. 164924. SANHSEACO GUI MS 4149 - 300621 - 16:51:48 106608

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1222421563. ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

101960. 300621. 164636. Ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222403063. ung ho ma so 4149. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

IBVCB. 1222389396. Ung ho Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0081000140311 LUU ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1222388885. Ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0311000572431 TRAN THI MINH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

197803. 300621. 163557. Ung ho ma so 4131. ba Nguyen Thi Hong. xom Ho Son,   xa Nam Tien,   thi xa Pho Yen,   tinh Thai Nguyen.

           200,000

30/06/2021

109404. 300621. 162933. ms 4149 chi Tran Thi Oanh

           300,000

30/06/2021

672256. 300621. 162909. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21181531502242

           100,000

30/06/2021

669606. 300621. 162719. VU LONG DUNG ung ho 4143,     4144. Moi ma so 250. 000 FT21181073450584

           500,000

30/06/2021

194592. 300621. 162729. Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

194299. 300621. 162642. Ung ho ma so 4136. em Lang Thi Be. thon 2,   xa Nam D ong,   huyen Cu Jut,   tinh Dak Nong.

           300,000

30/06/2021

968527. 300621. 162138. Tran Tan Duc chuyen tien ma so 4149 : Chi Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

894723. 300621. 161613. ISL20210630161607643 - ma so 4149 tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

652651. 300621. 161537. UH MS 4149 TRAN THI OANH FT21181814129208

           200,000

30/06/2021

190812. 300621. 161709. Ung ho ma so 4149. Tran Thi Oanh. thon Thuong,   xa Thai Tan,   huyen Nam Sach,   tinh Hai Duong

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222324532. Ung ho ma 4146, 4149. CT tu 0011001453532 PHAN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

30/06/2021

044356. 300621. 161042. ung ho MS 4128 chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh

           500,000

30/06/2021

638575. 300621. 160601. Ung ho ma so 4143 FT21181707331080

             50,000

30/06/2021

637131. 300621. 160501. Ung ho ma so 4145 FT21181431577504

             50,000

30/06/2021

187470. 300621. 160748. Ma so 4149 tran thi Oanh

           300,000

30/06/2021

633674. 300621. 160245. Ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21181173909092

           300,000

30/06/2021

630377. 300621. 160029. MS4149. ThuongBeTueNhi FT21181093371996

           500,000

30/06/2021

089954. 300621. 160046. MA SO 4147 - 300621 - 16:00:28 089954

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222294487. TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 4149:chi Tran Thij Oanh. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

626294. 300621. 155739. Ung ho ma so 4149 FT21181877590853

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222286589. cua it long nhieu,   hy vong be Tue Nhi con chi Oanh som khoe lai. . CT tu 0921000720284 TRINH THI NGOC LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1222286291. TRAN TUE LINH ung ho be TUE NHI con chi Tran Thi Oanh ma so 4149. CT tu 0071003013453 TRAN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

495545. 300621. 155335. ung ho ma so 4149

             50,000

30/06/2021

613073. 300621. 154840. Ung ho chi TRAN THI OANH MS 4149 FT21181780019134

           100,000

30/06/2021

601516. 300621. 154041. Huong Q7 ung ho MS 4149 em Tran Thi Oanh FT21181604582011

           500,000

30/06/2021

595204. 300621. 153621. Ung ho ms 4147, 4149 moi hoan canh 500k FT21181810090913

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1222228881. Ung ho HC MS4149 - chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222198231. NGUYEN THI NHANG ung ho Tran Thi Oanh ma 4149. CT tu 0341006995333 NGUYEN THI NHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222196747. NGUYEN KHAC HAI chuyen tien ung ho chau tue nhi ma so 4149. CT tu 1031000002487 NGUYEN KHAC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222177935. Ung ho Ma So 4149: chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071001082803 VU ANH QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

30/06/2021

957595. 300621. 150006. hoaboy ung ho Tran Thi Oanh ma so 4149

           200,000

30/06/2021

SHGD:10026028. DD:210630. BO:VU HOANG LAM. Remark:Huong Thao Ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

           500,000

30/06/2021

805074. 300621. 145650. ung ho hoan canh kho khan ma so 4148

       2,000,000

30/06/2021

312778. 300621. 145120. Ung ho ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh.   Tu Phuc Hoat

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222129450. NGUYEN THU HA chuyen tien ung ho La Thi Tho o Thai Nguyen. CT tu 0021000418418 NGUYEN THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

886737. 300621. 144846. Chuyen tien

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222120214. Nguyen Thu Ha 0913383848 ung ho chau Lang Thi Be o DakNong. CT tu 0021000418418 NGUYEN THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1222118306. NGUYEN THI MINH chuyen tien. CT tu 0011002441166 NGUYEN THI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222092067. ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh,   Hai Duong. CT tu 0611001900517 NGUYEN HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222089873. Ung ho MS 4149. CT tu 0451000433079 NGUYEN NGOC THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

SHGD:10005561. DD:210630. BO:NGUYEN XUAN HAI. Remark:GUI TOI MA SO 4138: EM HOANG THI HANG TINH THANH HOA,   DT: 0353086871

       2,300,000

30/06/2021

507194. 300621. 142852. Ma so 4149 FT21181773053005

       1,000,000

30/06/2021

737095. 300621. 142351. ma so 4149 Tran Thi Oanh Thon Thuong Thai Tan Nam Sach Hai duong

           250,000

30/06/2021

MBVCB. 1222044893. Ma so 4149. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

IBVCB. 1222039238. Giup ma so 4149 chi Tran Thi Oanh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

30/06/2021

924592. 300621. 140552. Ung ho ma so 4149: chi Tran Thi Oanh

           500,000

30/06/2021

924083. 300621. 140454. ung ho chi oanh va be Tue Nhi mong be som khoe manh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1222020415. VU QUOC HAI chuyen ung ho Tran Thi Oanh ma so 4149. CT tu 0071004589163 VU QUOC HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

463773. 300621. 134807. UH chi Tran Thi Oanh,   MS4149 FT21181130038540

           500,000

30/06/2021

SHGD:10020988. DD:210630. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4149 Tran Thi Oanh

           100,000

30/06/2021

802895. 300621. 134122. Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh

             30,000

30/06/2021

MBVCB. 1221990715. ung ho : ms 4149 ( chi Oanh). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221979908. Ung ho ms: 4149,   chi Tran Thi Oanh,   thon Thuong,   Thai Tan,     Nam Sach,   Hai Duong. Chuc chau som binh phuc. CT tu 0461000420834 BUI THANH THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

908699. 300621. 133330. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4148

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221975348. 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           600,000

30/06/2021

IBVCB. 1221974571. Ma so 4149. Xin giup: Nhoi long canh be gai 1 tuoi nguoi mem oat,   ngay len con co giat may lan. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

907449. 300621. 133030. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4149

           100,000

30/06/2021

292887. 300621. 132610. ung ho ms 4149 tran thi oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221968333. ung ho ms 4149 tran thi oanh. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

801225. 300621. 131222. ms 4149 chi tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221942580. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4149 chi Oanh. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

555320. 300621. 130807. ms 4149 chi tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221940560. huynh thi nga ung ho Ma So 4149: Chi Tran Thi Oanh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

30/06/2021

MBVCB. 1221936315. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4149: Chi Tran Thi Oanh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

30/06/2021

547987. 300621. 130107. ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1221928150. Ung ho ma so 4149 - Tran Thi Oanh. CT tu 0351000096258 LA THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221920770. anh tuan ung ho ma so 4148 vuong van nam. CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

105317. 300621. 125259. Ms 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221902808. NGUYEN THI VAN ANH chuyen tien. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221897825. 4149. CT tu 0021001316695 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

30/06/2021

404949. 300621. 123722. Ung ho 4149 tran thi oanh,     hai duong FT21181709368836

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221895009. 4145. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

521196. 300621. 123545. Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh Dia chi Thon Thuong xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221879642. My Bao Vu Hanoi giup do hoan canh MS 4149. CT tu 0011000821883 NGUYEN THI BICH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1221878889. chuyen tien ung ho maso 4148 mr Nam. CT tu 0011003515333 BUI VAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221875954. chuyen tien ung ho maso 4149 chi Oanh. CT tu 0011003515333 BUI VAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

313847. 300621. 122134. Nguyen Thi Thien Nga ck uh con chi Tran Thi Oanh ma so 4149 xin cam on bao dan tri

           200,000

30/06/2021

126335. 300621. 122225. Ung ho ms 4149

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221864924. NGUYEN VAN LAY chuyen tien ung ho ma so: 4149   - Tran Thi Oanh. CT tu 0011004398250 NGUYEN VAN LAY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

126052. 300621. 122107. Ung ho ms 4138

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221852068. Nhaahn ung ho ms 4149. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/06/2021

MBVCB. 1221848390. PHAN THI THU HIEN chuyen tien giup MS 4149. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

376489. 300621. 120557. UH Ms 4149 Chi Tran Thi Oanh FT21181317692133

           300,000

30/06/2021

371641. 300621. 120120. Ung ho Ma so 4149. Chi Tran Thi Oanh. Dia chi Thon Thuong xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong. DT 0964947958 FT21181747345070

           500,000

30/06/2021

IBVCB. 1221813152. 4148. CT tu 0071001961382 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       2,000,000

30/06/2021

348589. 300621. 113916. Ung ho ma so 4149 FT21181723526230

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221783779. Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221779637. DANG THI GAM chuyen tien cho ma so: 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0251002219179 DANG THI GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

112560. 300621. 113412. Ung ho e Tran thi Oanh ma 4149

           100,000

30/06/2021

IBVCB. 1221756728. MS: 4149 -   Tran Thi Oanh. CT tu 0011002549301 NGUYEN THANH TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221754065. ung ho ms 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

699428. 300621. 111021. ung ho ma so 4149

           300,000

30/06/2021

263422. 300621. 110306. ung ho ma so 4149 chi tra thi phuong oanh

           100,000

30/06/2021

302950. 300621. 110007. Uh ma so 4149 FT21181857380801

           300,000

30/06/2021

369182. 300621. 105503. 2 chau Quang Duong ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

          100,000

30/06/2021

551069. 300621. 105512. Ma so 4149 Tran Thi Oanh

           500,000

30/06/2021

365469. 300621. 105256. ung ho ma so 4149

             10,000

30/06/2021

MBVCB. 1221697948. TRUONG NGOC SON chuyen tien ung ho hoan canh kho khan ms 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0971000011177 TRUONG NGOC SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221688293. MS 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0491000410853 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

30/06/2021

438714. 300621. 104612. ung ho be Tue Nhi con chi Oanh

           300,000

30/06/2021

846675. 300621. 104213. HAINGA UNG HO MS4149

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221654276. ung ho ma so 4149 (chi Tran Thi Oanh   - me be Tue Nhi). CT tu 0901000045059 TRAN THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

SHGD:10013503. DD:210630. BO:HA THI HONG PHU. Remark:Ma so 4149

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221652465. NGUYEN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho chi Hang co ma 4138. CT tu 1161007206880 NGUYEN THI KIM DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

Ref: PALPM10LJ31 LP VNM10LJ31 DONG GOP CHO VUONG VAN NAM - MS 4148 DVC: MRS NGUYEN THI PHUONG THAO

       4,000,000

30/06/2021

259146. 300621. 102301. Ung ho MS 4149 FT21181061172176

           200,000

30/06/2021

624000. 300621. 102254. 4148 vuong van nam

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221607422. Ung ho Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221602393. TRAN VAN DUNG chuyen tien 1. Ma so 4149:?Ch Trn Th Oanh. CT tu 0411000954192 TRAN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

603213. 300621. 100205. MS 4149: TRAN THI OANH

           100,000

30/06/2021

233020. 300621. 100042. UNG HO MA SO 4131 FT21181204199196

           100,000

30/06/2021

231361. 300621. 095913. UNG HO MA SO 4136 FT21181249012584

           100,000

30/06/2021

612840. 300621. 095251. Ong Tu Van giup do cho Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

     10,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1221568910. BUI MINH THANH ung ho ma so: 4146 VO THI KIEU. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221569115. LE THANH PHONG ung ho ma so 4149. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221556379. ma so 4149. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

30/06/2021

216887. 300621. 094552. Vo chong Thanh Truong Bao Lien ung ho Ma so 4149 Tran Thi Oanh FT21181706227093

           500,000

30/06/2021

221752. 300621. 093022. LE THI QUYNH TRANG chuyen khoan

           100,000

30/06/2021

SHGD:10010207. DD:210630. BO:TRAN TIEN VINH. Remark:4149 tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

214874. 300621. 092610. Nguyen trong luan ung ho ma so 4143

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221514360. Ung ho MS 4149: chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071002517149 NGUYEN THI PHUONG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

130946. 300621. 092407. Nguyen trong luan ung ho ma so 4145 anh Nguyen Van Kien

           200,000

30/06/2021

128864. 300621. 092207. Nguyen trong luan giup do ma so 4138 em Hoang Thi Hang

           200,000

30/06/2021

IBVCB. 1221507628. Ung ho Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

MBVCB. 1221507016. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4149. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/06/2021

202907. 300621. 091900. Nguyen trong luan ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

           200,000

30/06/2021

173033. 300621. 092253. Ung ho Ms4146

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221501471. Ma so 4149. CT tu 0431000223737 LE THI BICH LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

124077. 300621. 091644. Nguyen trong luan ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021

752579. 300621. 091622. ung ho Ma so 4149

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221491319. Ung ho ma so 4149: Tran Thi Oanh. CT tu 0301000356014 LE HUONG LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

SHGD:10010372. DD:210630. BO:PHAM THI THU NGUYET. Remark:Uh ma so 4149 chi tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

547562. 300621. 090239. Ma so: 4136 mong chau som khoi benh

           200,000

30/06/2021

SHGD:10008252. DD:210630. BO:VU VIET HUNG. Remark:Ma so 4148: Vuong Van Nam

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1221455254. VU THI MAI ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/06/2021

159278. 300621. 084634. Ung ho ma so 4149.   FT21181068220922

             50,000

30/06/2021

155269. 300621. 084130. Ung ho chi oanh hai duong FT21181543030106

           500,000

30/06/2021

986474. 300621. 083727. Ma so 4148 Vuong Van Nam

       1,000,000

30/06/2021

MBVCB. 1221427076. Ung ho Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

30/06/2021

SHGD:10000143. DD:210630. BO:TRAN KHANH LY. Remark:Ung ho MS 4148 Vuong Van Nam

             50,000

30/06/2021

IBVCB. 1221406570. Giup MS4149 Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

30/06/2021

834594. 300621. 082010. UNG HO MA SO 4149 TRAN THI OANH

           500,000

30/06/2021

MBVCB. 1221402358. Nhoi long. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

30/06/2021

MBVCB. 1221398369. Ung ho ms 4149. CT tu 0541001481115 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

30/06/2021

075833. 300621. 081559. Vinh Nam ung ho ms 4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

30/06/2021

627795. 300621. 075449. Vietcombank; 1017378606; TRUONG THI THU THUY chuyen khoan ung ho MA SO 4149 TRAN THI OANH

           100,000

30/06/2021

MBVCB. 1221369172. TRAN QUOC HUY chuyen tien ung ho 4149 tran thi oanh. CT tu 0021000947614 TRAN QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/06/2021

092876. 300621. 074728. ung ho chi Oanh MS 4149

           200,000

30/06/2021

155560. 300621. 074825. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

           300,000

30/06/2021

IBVCB. 1221327526. 4148 VUONG VAN NAM. CT tu 0071005406736 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           450,000

30/06/2021

275525. 300621. 002413. Ung ho ms4148 - Vuong Van Nam

           200,000

30/06/2021

MBVCB. 1221216818. Ma so 4148. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

072692. 010721. 220909. Ttq ung ho ma so 4149 4150 moi ma so 100k

           200,000

01/07/2021

882038. 010721. 191540. Ung ho ma so 4150 chi thi xuan FT21182904515889

           200,000

01/07/2021

879973. 010721. 191334. Ung ho ma so 4149 Tran thi oanh FT21182605153607

           200,000

01/07/2021

983612. 010721. 165808. Minh Chau me Ngoc ung ho Ms 4121 c Hiep Thanh Hoa

           100,000

01/07/2021

983135. 010721. 165655. Minh Chau me Ngoc ung ho Ms 4122 Ba Diu Quang Tri

           100,000

01/07/2021

982684. 010721. 165542. Minh Chau me Ngoc ung ho Ms 4141 chi Trang Bac Lieu

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224349636. Ma so 4149 - 4150. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

898226. 010721. 165155. Nguyen Mai Trang ung ho Ma so 4150 muc Nhan ai

           100,000

01/07/2021

717642. 010721. 164940. Ung ho ma so 4150 em Dieu Khuy Nich FT21182773580785

           100,000

01/07/2021

917644. 010721. 161205. ISL20210701161156370 - ung ho ms 4150

       2,000,000

01/07/2021

577585. 010721. 150048. Ung ho gia dinh chi Tran Thi Oanh,     ma so 4149. FT21182989900835

           100,000

01/07/2021

005695. 010721. 143546. CK nhanh - chuyen tien ung ho ma so 4150,   Thi Xuan me cua Dieu Khuy Nich

           200,000

01/07/2021

745615. 010721. 142155. Ms 4150

           100,000

01/07/2021

732316. 010721. 140715. ung ho quy

           300,000

01/07/2021

915023. 010721. 135244. GD Minh Yen giup do ma 4150

           500,000

01/07/2021

375074. 010721. 112756. Ma so 4150 FT21182873487232

           500,000

01/07/2021

374428. 010721. 112722. Ma so 4146 FT21182702508440

           500,000

01/07/2021

149957. 010721. 103209. NMV69 ung ho ma so 4150 Dieu Khuy Nich

           200,000

01/07/2021

291191. 010721. 101610. Ung ho T6 FT21182449664681

       5,000,000

01/07/2021

271339. 010721. 095841. Ung ho ma 4150 chi Thi Xuan,     me Dieu Khuy Nich FT21182711702474

           200,000

01/07/2021

245008. 010721. 093500. Ung ho ma so 4150 FT21182518187279

             50,000

01/07/2021

089262. 010721. 091924. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

           100,000

01/07/2021

649239. 010721. 081605. Ung ho Ma so 4150: Chi Thi Xuan,     me de Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223335234. MS: 4150. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223266021. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4150 chi thi xuan(me em dieu khuy nich). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/07/2021

MBVCB. 1223183398. ms 4149 Tran Thi Oanh,   Hai Duong. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223159450. Ung ho MS 4149 Tran Thi Oanh chuc be mau khoe manh. CT tu 0491000041143 TRAN VIET TIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

01/07/2021

962958. 300621. 234523. 1 Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh Dia chi Thon Thuong xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong Gia dinh be Su Hao cc Ehome2 PLB Tp Thu Duc tp hcm

           300,000

01/07/2021

337046. 300621. 233908. Ung ho ms4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

01/07/2021

089924. 300621. 233809. Ung ho ma so 4147 FT21182765657013

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1224915693. 4150. CT tu 0071000747291 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

01/07/2021

036580. 010721. 221138. Ho tro ma so 4149 FT21183643000951

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224906939. DAO MINH PHONG ung ho ma so 4150 Chi Thi Xuan,   me Dieu Khuy Nich. Bon Bu Dach,   Quang Tin,   Dak Nong. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1224855103. NGUYEN VAN CUONG chuyen tien ung ho ma so 4150. CT tu 0451001415015 NGUYEN VAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224847716. huynh thi nga ung ho MA So 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

01/07/2021

MBVCB. 1224842613. vc tvt,   cha me vo ung ho Ma So 4150: Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich. (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

01/07/2021

293751. 010721. 211550. 4145 Anh NGUYEN VAN KIEN. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

01/07/2021

823428. 010721. 211300. NGUYEN THI XUAN ung ho chi Tran thi oanh ma so 4149

          100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224805142. Ung ho hoan canh: 4128, 4145, 4143,   4144, 4150, 4149(200k/hoan canh). CT tu 0071000710031 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

01/07/2021

MBVCB. 1224767432. ung ho MS 4138 em Hoang Thi Hang. CT tu 0961000013485 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

01/07/2021

MBVCB. 1224763265. ung ho MS 4143 anh Duong Van Cuong. CT tu 0961000013485 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1224756756. ung ho MS 4150 chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0961000013485 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1224725747. Ma so 4146: Vo Thi Kieu. CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

01/07/2021

MBVCB. 1224718479. ma so 4145. CT tu 0351000692216 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224710071. ma so 4149. CT tu 0351000692216 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224683118. ma so 4150. CT tu 0351000692216 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1224637585. Gui den chi Oanh - MS 4149. CT tu 0531002261065 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

232924. 010721. 185401. jimmy ky ung ho gia dinh chi tran thi oanh ma so4149

           200,000

01/07/2021

181911. 010721. 185302. Ma so 4149 Tran Thi Oanh

       2,000,000

01/07/2021

018067. 010721. 184216. Ung ho be Dieu Khuy Nich ma so 4150

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224542046. Gia dinh Hung Thanh - CC VCL KH Cong An -   ung ho ( MS 4147 x100k,   MS4148 x100k,   MS4149x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1224536321. ma so 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0901000071177 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

            50,000

01/07/2021

IBVCB. 1224523398. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 4144: Chi Nguyen Thi Binh . CT tu 0031000315125 TO HOANG NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

803129. 010721. 180030. Ung ho ma 4150 Khuy Nich FT21182946856205

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224481082. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4150. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1224475165. PHAM MINH HANG chuyen tien ung ho MS 4150. CT tu 0011001654251 PHAM MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1224462892. UNG HO MA SO 4149 CHI OANH. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

01/07/2021

IBVCB. 1224459463. UNG HO MA SO 4150 CHI XUAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

01/07/2021

198123. 010721. 172304. ung ho tu thien ma so 4150 DIEU KHUY NICH

           300,000

01/07/2021

751489. 010721. 171553. Ung ho MS 4127 FT21182062604346

           100,000

01/07/2021

743241. 010721. 170904. Ung ho MS 4149 FT21182073601801

           100,000

01/07/2021

739155. 010721. 170553. Ma so 4150 chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich FT21182265503674

           200,000

01/07/2021

978751. 010721. 170547. Ck ung ho ma so 4133

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224367299. 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0691000392483 NGUYEN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

351408. 010721. 170034. CHI HANH UNG HO MA SO 4145 - 010721 - 17:00:34 351408

           100,000

01/07/2021

730329. 010721. 165919. Ung ho chi Tran Thi Oanh   - ms 4149 FT21182435535190

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1224354947. a. CT tu 1019568091 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

711475. 010721. 164500. Gui 4150 Chi Thi Xuan FT21182062284453

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1224277507. a. CT tu 1019131982 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

817636. 010721. 161216. ma so 4131 nguyen thi hong

           200,000

01/07/2021

966003. 010721. 161227. Chuyen tien ung ho be Nich

       2,000,000

01/07/2021

IBVCB. 1224243857. TRAN THAI MINH chuyen khoan den Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

IBPS/SE:01310005. DD:010721. SH:10023597. BO:TRAN THI THU HUYEN. MS 4150 DIEU KHUY NICH

           200,000

01/07/2021

IBPS/SE:01310001. DD:010721. SH:10025700. BO:CHU THI XUAN. UNG HO MA SO 4150

             50,000

01/07/2021

IBVCB. 1224211284. DO THI DOAN ung ho ma so : 4150 ( chi Xuan). CT tu 0541000287926 DO THI DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

482893. 010721. 154451. ung ho MS 4150 Dieu Huy Nich

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224198007. PHAM THI KIEU NGA chuyen tien ung ho Ma so 4150. CT tu 0011004119793 PHAM THI KIEU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

IBVCB. 1224195984. a. CT tu 0441000781108 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1224194121. Nguyen Thi Minh Nhat ung ho MS 4148. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           150,000

01/07/2021

IBVCB. 1224190481. Nguyen Thi Minh Nhat ung ho MS 4149. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           150,000

01/07/2021

IBVCB. 1224188908. Nguyen Thi Minh Nhat ung ho MS 4150. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           150,000

01/07/2021

IBVCB. 1224152876. Ma so 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0721000520706 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

01/07/2021

197874. 010721. 151911. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4150

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224135922. VU THI MAI ung ho ma so 4150 chi thi xuan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

696590. 010721. 150709. Ma so 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

01/07/2021

569529. 010721. 145352. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be FT21182435070718

           500,000

01/07/2021

564438. 010721. 144925. Ung ho MS 4149 Chi Tran Thi Oanh FT21182700944449

           200,000

01/07/2021

562876. 010721. 144801. Ung ho MS 4150 Chi Thi Xuan FT21182703150005

           200,000

01/07/2021

111609. 010721. 144410. Ung ho ma so 4143.

           100,000

01/07/2021

111314. 010721. 144308. Ung ho ma so 4150.

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1224050457. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1224045403. a. CT tu 1020241102 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

530534. 010721. 141812. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nich FT21182336215807

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1224018504. Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich . CT tu 0451000321332 DANG THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

528584. 010721. 141618. Ung ho me con be dieu khuy nich FT21182218716296

             50,000

01/07/2021

IBVCB. 1223998491. ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh dt 0964947958. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223998075. MS 4150. CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

478441. 010721. 140412. Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021

IBVCB. 1223993989. ung ho ma so 4150 chi thi xuan dt 0343311700. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223986285. Ung ho ma so 4147. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

277442. 010721. 135222. DOAN THI THUY HONG chuyen tien dong gop hao tam cho e dieu khuy nich o quang tin; dak Rlap; dak nong

           500,000

01/07/2021

499877. 010721. 134611. ung ho ms 4147 FT21182797580982

          300,000

01/07/2021

498781. 010721. 134458. ung ho ms 4150, 4149, 4146,   4145 moi ma 200k FT21182028117529

           800,000

01/07/2021

495433. 010721. 134114. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nich chuc con manh khoe FT21182921682364

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223940690. ung ho chau Dieu Khuy Nich,   ma so 4150. CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223931894. pham thi minh phuong chuyen tien ung ho ma so 4150. CT tu 0611001901859 PHAM THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223913346. PHAM HUYNH HAI NGAN chuyen tien ung ho Ma so 4142 - ong DAO VAN THAT. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

IBPS/SE:79303008. DD:010721. SH:10004595. BO:DANG QUYNH NHU. UNG HO MOI MS 200K GOM MS4150 4148 4147 UNG HO MS4149 400K

       1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223910313. UH MS 4150 DIEU KHUY NICH. CT tu 0071001002645 TRUONG HAI DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

01/07/2021

MBVCB. 1223902611. Ung ho Ma So 4148 - VUONG VAN NAM. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

SHGD:10016992. DD:210701. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4150 Dieu Khuy Nich

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223883224. Giup ma so 4150 chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nich. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223864879. Ma so 4149. CT tu 0071000770303 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223861815. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4150. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/07/2021

MBVCB. 1223858807. Chuyen tien ung ho ms 4150. Cau mong cho chi va chau som vuot qua kho khan. CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223844050. Niem am giup ms 4150; chi Thi Xuan,   me cua Dieu Khuy Nich. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223831014. ms 4150 dieu khuy nich. CT tu 1021225949 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223823062. Ma so 4150 ( ung ho Dieu Khuy Nich). CT tu 0951004175969 TA THI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1223814318. a. CT tu 1020687535 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

411045. 010721. 120107. Ung ho hs1449, 1450 moi hc 250k FT21182651549325

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223810420. ms 4150. CT tu 0491001574742 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223810113. NGUYEN QUANG DUC chuyen tien ma so 4150.   chuc e som dat uoc mo. . CT tu 0571000063777 NGUYEN QUANG DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/07/2021

IBVCB. 1223808933. a. CT tu 0531002592875 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

886039. 010721. 115950. Ung ho ma so 4150 Ms Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich Xa quang tin tinh dak nong

           500,000

01/07/2021

IBVCB. 1223804302. a. CT tu 1020765394 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223800609. a. CT tu 1019565342 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223798804. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223795552. a. CT tu 1018262465 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

401614. 010721. 115200. UNG HO MA SO 4150 FT21182700804989

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223793095. a. CT tu 1014761768 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223790907. a. CT tu 0911000063494 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

266461. 010721. 115000. MS 4150 - 010721 - 11:53:31 266461

             50,000

01/07/2021

SHGD:10015696. DD:210701. BO:NGUYEN THI HA ANH. Remark:Ung ho MS 4150 chi Thi Xuan

           300,000

01/07/2021

SHGD:10015515. DD:210701. BO:NGUYEN THI HA ANH. Remark:Ung ho MS 4149 Tran thi Oanh

          200,000

01/07/2021

962817. 010721. 114346. IBFT Ms 4150

             50,000

01/07/2021

390929. 010721. 114157. Ung ho ma so 4147 FT21182806826283

             50,000

01/07/2021

390078. 010721. 114110. Ung ho ma so 4148 FT21182907269056

            50,000

01/07/2021

IBVCB. 1223765237. a. CT tu 1016903656 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223760205. a. CT tu 0911000056162 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223757256. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223754590. a. CT tu 1021027746 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223752068. a. CT tu 1019538072 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223748811. a. CT tu 1020328191 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223745006. a. CT tu 1020930254 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223742928. a. CT tu 1018117651 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223739041. a. CT tu 1017612676 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

01/07/2021

IBVCB. 1223721478. LE DUY PHAM chuyen khoan,   ung ho ma so 4150. CT tu 0181001702455 LE DUY PHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223711695. Ms 4150: chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223701628. MS 4150 em Dieu Khuy Nich. CT tu 0071001344127 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223703927. ung ho ma 4150. CT tu 0031000120930 BUI THI DUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

350020. 010721. 110632. Ung ho MS 4150 mua chan gia FT21182921000260

           200,000

01/07/2021

785380. 010721. 110255. tang be Dieu Khuy Nich

       2,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223686136. ung ho be Nich ma so 4150. CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223686149. DAO VAN TRUONG ct ung ho. Ma So 4150,   Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0731000598888 DAO VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1223651994. LE HONG HOA chuyen tienMS 4150 chi Thi Xuan me Dieu khuy Nich. CT tu 1017020485 LE HONG HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223649269. TRAN THI VAN ANH chuyen tien ung ho MS 4150 be Nich. CT tu 0451000257040 TRAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/07/2021

IBPS/SE:01310005. DD:010721. SH:10012998. BO:TRAN THI NGOAN. MA SO 4105 CHI THI XUAN

             50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223644161. Ung ho Chi Xuan me Dieu khuy Nich Ma So 4150. CT tu 0071001088508 TRAN HOANG THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

857222. 010721. 103910. ung ho anh Nguyen Van Kien ma so 4145

           500,000

01/07/2021

205188. 010721. 103848. Ung ho chi Vo Thi Kieu ms 4146 Chuc chi co nhieu suc khoe

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223638368. Ma so: 4150 - quyen gop cho be Dieu Khuy Nich o Dak Nong. CT tu 0071003125230 PHAM NGUYEN THAO MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223636002. NGUYEN THI BAY chuyen tien cho Khuy Nich ma so 4150. CT tu 0251001143603 NGUYEN THI BAY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/07/2021

311248. 010721. 103312. Ung ho con tran thi oanh FT21182185153024

           100,000

01/07/2021

607172. 010721. 102316. UNG HO MS4150,   CHI THI XUAN,   DIEU KHUY NICH,   BON BU DACH,   XA QUANG TIN,   DAK RLAP,     DAK NONG

           300,000

01/07/2021

290387. 010721. 101528. Mai Xuan Thai,   Hai phong ung ho ms 4150 Chi Thi Xuan FT21182016778066

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223588439. be Dieu Khuy Nich den truong bang hai tay. CT tu 0201000659941 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223581367. Ung ho Ma So 4150: chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0071001082803 VU ANH QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,500,000

01/07/2021

281407. 010721. 100739. UH ma so 4150 FT21182270572637

           200,000

01/07/2021

274651. 010721. 100141. UNG HO MS 4150 FT21182549892688

           200,000

01/07/2021

271178. 010721. 095833. Ung ho em DIEU KHUY NICH MS 4150 FT21182876349096

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223545182. Ung ho ma so 4150. CT tu 0071000592305 NGUYEN THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223536623. 4150 ung ho chi Thi Xuan. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223530892. Giup do ban Dieu Khuy Nich (4150). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

261069. 010721. 094928. Ung ho chau Dieu Khuy Nich,     xa Quang Tin,   Dac Nong. Chuc chau khoe,   vuon len trong csong FT21182251212450

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223523101. Ung ho MS 4150. CT tu 0341001916251 TRAN THI KIM LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

252568. 010721. 094143. Ma so 4150 ung ho e Dieu Khuy Nich FT21182882302060

             50,000

01/07/2021

IBVCB. 1223511161. PTL ck ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh . CT tu 0371000477346 PHAM THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/07/2021

IBVCB. 1223504079. ung ho ma so 4147. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223502178. ung ho ma so 4148. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223499707. ung ho ma so 4149. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

245429. 010721. 093522. Ung ho em Dieu Khuy Nich Dak Nong FT21182616095274

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1223498677. ung ho ma so 4150. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223495378. UNG HO MS 4148. CT tu 0331003723984 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

01/07/2021

IBVCB. 1223483479. UNG HO MS 4150. CT tu 0331003723984 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

01/07/2021

234003. 010721. 092523. Ma so 4149 chi tran thi oanh FT21182556790298

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223476672. NGUYEN THI TUYET chuyen tien vao CT Nhan ai. CT tu 0961000000790 NGUYEN THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

232271. 010721. 092343. Nghiem Minh Khang UH ma so 4148 FT21182034200884

             50,000

01/07/2021

230843. 010721. 092221. Ma so 4150 - Chi Thi Xuan - me Dieu Khuy Nich FT21182906484705

           200,000

01/07/2021

222934. 010721. 092243. MA SO 4150 - 010721 - 09:22:24 222934

           100,000

01/07/2021

230116. 010721. 092138. Nghiem Minh Khang UH ma so 4149 FT21182066083364

           100,000

01/07/2021

229003. 010721. 092030. Nghiem Minh Khang UH ma so 4150 FT21182320499204

           100,000

01/07/2021

IBVCB. 1223467421. Ung ho Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223466218. Ung ho Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

01/07/2021

222007. 010721. 091856. SANHSEACO GUI MS 4150 - 010721 - 09:21:09 222007

             50,000

01/07/2021

190853. 010721. 091352. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1223449973. NGUYEN THI TUONG VI ck tang em Dieu Khuy Nich. CT tu 0061000569722 NGUYEN THI TUONG VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

SHGD:10011413. DD:210701. BO:DUONG HIEU NGHIA. Remark:Ung ho ma so 4149 chi tran thi oanh

           100,000

01/07/2021

SHGD:10000537. DD:210701. BO:HOANG THI PHUONG. Remark:995221070151789 Chuyen tien ung ho em Dieu khuy Nich ma so 4150 o tinh dac nong truong tieu hoc le hong phong

           300,000

01/07/2021

MBVCB. 1223437959. 4150 -   be Dieu Khuy Nich. CT tu 0071002770596 NGUYEN DUC TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223433686. Giup do em Dieu Khuy Nick (ma so 4150). CT tu 0121000209877 LE DUC LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

208535. 010721. 085906. NH99 ung ho ma so 4148,   Vuong Van Nam FT21182700166528

           500,000

01/07/2021

819233. 010721. 085736. ung ho be Dieu Khuy Nich

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223422147. TRAN MANH HA chuyen tien ung ho Dieu Khuy Nich. Dac Nong.   1 trieu dong. CT tu 0211000466742 TRAN MANH HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223416794. Ung ho chi Xuan,   chau Dieu Khuy Nich. Ma so 4150. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

818265. 010721. 085449. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

           200,000

01/07/2021

204204. 010721. 085426. NH99 ung ho ma so 4150,   Dieu Khuy Nich FT21182189030237

           300,000

01/07/2021

162157. 010721. 085409. ung ho ma so 4150

             10,000

01/07/2021

MBVCB. 1223415385. Kham phuc. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

01/07/2021

SHGD:10008776. DD:210701. BO:VU HOANG LINH. Remark:Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

01/07/2021

195156. 010721. 084359. Tung Nguyen giup ma so 4150 Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich -   Cam on bao Dan Tri FT21182508091932

       2,000,000

01/07/2021

116975. 010721. 084321. Ma so 4150 Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

       1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223381601. ung ho ms 4150 chi thi xuan. CT tu 0021000254958 DANG DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

812391. 010721. 083613. Ma so 4150 Chi Xuan

           500,000

01/07/2021

SHGD:10007744. DD:210701. BO:TRAN THI THANH MAI. Remark:Ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh Nam Sach Hai Duong

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223374333. ma so 4150. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/07/2021

MBVCB. 1223372324. Ung ho truong hop 4150 chi Thi Xuan tai xa Quang Tin,   huyen Dak RLap,   Dac Nong. CT tu 0721000528276 VO THI NGOC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

01/07/2021

113512. 010721. 082757. Ma so 4150 - chi Thi Xuan

           100,000

01/07/2021

116468. 010721. 081814. Vinh Nam ung ho ms 4150 chi Thi Xuan

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223346194. ma 4150. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             20,000

01/07/2021

MBVCB. 1223345175. Ung ho chau Dieu Khuy Nich; Ma so: 4150. CT tu 0361000339604 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/07/2021

009498. 010721. 081336. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021

903534. 010721. 081255. IBFT Ms 4127 Nguyen thi tra my

             70,000

01/07/2021

100714. 010721. 080300. ma so 4148

             10,000

01/07/2021

409636. 010721. 080247. Ung ho CT Nhan ai

           100,000

01/07/2021

099665. 010721. 080151. ma so 4147

             10,000

01/07/2021

060249. 010721. 075634. Ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich Dia chi Bon Bu Dach xa Quang Tin huyen Dak R lap tinh Dak Nong

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223315826. Ung ho MS 4150 Chi Thi Xuan. CT tu 0021000273761 TRAN THI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

158763. 010721. 074359. MS 4149 - Tran Thi Oanh FT21182368468603

             50,000

01/07/2021

422402. 010721. 073221. ung ho ma so 4150 chi thi xuan

           100,000

01/07/2021

565711. 010721. 071804. Chuyen tien ho tro ma so 4150 chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

           300,000

01/07/2021

147281. 010721. 071039. Gui ma so 4150 chi Thi Xuan,     me de Dieu Khuy Nich FT21182441051204

           500,000

01/07/2021

778768. 010721. 065841. ung ho ma so 4150

           100,000

01/07/2021

778733. 010721. 065413. ung ho ma so 4149

           100,000

01/07/2021

794968. 010721. 064512. Hue Chanh Nhu chuyen tien cho MS4149 MS4148 MS4147 MS4137 moi ma 250k

       1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223256240. Ung ho MS 4149 - chi Tran Thi Oanh. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/07/2021

277863. 010721. 055811. Ma so 4149Chi Tran Thi Oanh

           500,000

01/07/2021

128510. 010721. 043607. Ung ho ms 4149 FT21182007582507

           100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223218730. Uh ms 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/07/2021

198824. 010721. 013930. Gui long hao tam toi MS 4149 Chi Tran Thi Oanh

       1,000,000

01/07/2021

197974. 010721. 005226. Ma so 4149 Mong may man se den voi con

           200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223184173. KIEU HUU HIEP chuyen tien Giup do MS 4149. CT tu 1014541517 KIEU HUU HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223183288. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4149. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/07/2021

MBVCB. 1223183134. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4148. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000

01/07/2021

MBVCB. 1223182948. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4147. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/07/2021

MBVCB. 1223180785. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4146. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/07/2021

101384. 010721. 001503. Ung ho truong hop 4149 Tran Thi Oanh FT21182955509433

           200,000

01/07/2021

290959. 010721. 000451. ung ho ma so 4149

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1226660926. 4151. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226267173. uh hc 4151: ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226197196. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4148, 4149,   4150, 4151. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

02/07/2021

287329. 020721. 171954. Ung ho MS 4149 MS 4150 MS 4151

           900,000

02/07/2021

286759. 020721. 171815. Ung ho ma 4146 MS 4147 MS 4148

           900,000

02/07/2021

MBVCB. 1226152043. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4151 ba nguyen thi toi. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

02/07/2021

TU THIEN

           175,000

02/07/2021

SHGD:10021685. DD:210702. BO:NGUYEN THI BICH THUY. Remark:Ma so 4150

             50,000

02/07/2021

601937. 020721. 153312. Ung Ho Ma So 4151 Ba Nguyen Thi Toi FT21183520400344

           150,000

02/07/2021

557239. 020721. 145702. Ung ho ma so 4151 Nguyen thi Toi FT21183442592643

           200,000

02/07/2021

300817. 020721. 103745. Ung ho hoan canh ma so 4150 FT21183679744946

           200,000

02/07/2021

SHGD:10008993. DD:210702. BO:TRAN THI KIM TUYEN. Remark:Giup do ma so 4149 -   chi Tran Thi Oanh - thon Thuong xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong

           500,000

02/07/2021

176617. 020721. 084246. Ung ho ma so 4151 FT21183616000226

             50,000

02/07/2021

SHGD:10000316. DD:210702. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4149

             50,000

02/07/2021

116404. 020721. 051837. kinh nho quy bao giup ms 4145 FT21183033396005

           200,000

02/07/2021

083864. 010721. 235810. Ung ho ms 4146 vo thi kieu FT21183236010378

           300,000

02/07/2021

127043. 010721. 235555. VU DINH SON ung ho MS 4146 400k.   Ung ho MS 4150 500k

           900,000

02/07/2021

127015. 010721. 235501. VU DINH SON ung ho cac MS 4143,     4144,   4145,   4147,     4148,   4149 -   moi MS 300k

       1,800,000

02/07/2021

MBVCB. 1224981631. Gui anh VUONG VAN NAM,   MS 4148. CT tu 0111000209222 VO THI XUAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

084364. 010721. 232435. Ung ho MS4146 chi Tran Thi Oanh hay chua khoi benh cho con gai nhe

           300,000

02/07/2021

082972. 010721. 231241. Ma so 4147 chi Le Thi Dan

           100,000

02/07/2021

063147. 010721. 225905. Ung ho ma so 4150,   chi thi xuan. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21183479364037

       2,000,000

02/07/2021

IBVCB. 1224952633. Ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

079596. 010721. 224830. Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           200,000

02/07/2021

IBVCB. 1224950894. UH MS 4148 Vuong Van Nam Dien Chau Nghe An. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

IBVCB. 1224945270. UH MS 4145 Nguyen Van Kien Tan Yen Bac Giang. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           150,000

02/07/2021

IBVCB. 1224938122. UH MS 4150 chi Xuan Me em Dieu Khuy Nich. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

367107. 020721. 221558. uh chau Dieu Khuy Nich ms 4150 chuc chau binh an 0942840000

           500,000

02/07/2021

882028. 020721. 221241. Ung ho ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           400,000

02/07/2021

MBVCB. 1226698763. ung ho chau Thuong,   ba Nguyen Thi Toi,   ma so 4151. CT tu 0181001220599 HA TRUNG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/07/2021

391028. 020721. 215804. Ung ho ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           200,000

02/07/2021

871636. 020721. 215717. Ung ho MS 4151 ba Nguyen Thi Toi

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1226684029. 4151 - Nguyen Thi Toi. CT tu 0801000264854 TA VAN NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

140540. 020721. 215622. Le Hai Yen ung ho ma so 4147

           100,000

02/07/2021

013136. 020721. 215226. Ung ho ma so 4151 FT21184785349440

           100,000

02/07/2021

006862. 020721. 214417. MS 4149 chi Tran Thi Oanh tinh Hai Duong FT21184884803314

           100,000

02/07/2021

004570. 020721. 214115. MS 4150 chi Thi Xuan tinh Dak Nong FT21184836170920

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226653940. Ung ho ms 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0411001047640 DANG QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226639935. MS 4151 - Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226636366. MS 4149 - Tran Thi Oanh. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226623423. Ung ho Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi Dia chi: Thon Da Qua 1,   xa Yen Son,   huyen Ha Trung,   tinh Thanh Hoa. . CT tu 0071000623656 LE THI CAM TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

02/07/2021

971276. 020721. 210205. MS 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21184701659673

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226591965. ma so 4151. CT tu 0611001980168 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1226561465. MS 4151 Nguyen Thi Toi. CT tu 1013085906 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1226482576. ung ho ma so 4151 ba nguyen thi toi. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

02/07/2021

915178. 020721. 192042. Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi

           200,000

02/07/2021

167218. 020721. 191741. NGO DUC THANG chuyen khoan

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1226405733. Ms 2021 173 Pham gia bao. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

02/07/2021

971440. 020721. 191251. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN NGOC QUYNH NGUYEN ung ho ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021

866025. 020721. 191123. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183610240401

           500,000

02/07/2021

829052. 020721. 183647. MS4151. UHbaNguyenThiToi FT21183562464302

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1226315223. ung ho MS 4149. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1226312387. Ma so 4150; . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226310628. Ma so 4151. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

790473. 020721. 180019. Ung ho ma so 4151 FT21183604084262

             50,000

02/07/2021

789894. 020721. 175948. Ung ho ma so 4150 FT21183829432930

             50,000

02/07/2021

789222. 020721. 175909. Ung ho ma so 4149 FT21183062558738

             50,000

02/07/2021

788492. 020721. 175829. Ung ho ma so 4148 FT21183873824298

             50,000

02/07/2021

787869. 020721. 175755. Ung ho ma so 4147 FT21183798854008

             50,000

02/07/2021

787282. 020721. 175721. Ung ho ma so 4146 FT21183501000019

             50,000

02/07/2021

IBVCB. 1226208707. ag. CT tu 1020269716 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

02/07/2021

MBVCB. 1226187250. Ung ho ma so 4151 Nguyen Thi Toi 0865269036. CT tu 0451000334644 VU THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/07/2021

285736. 020721. 171524. Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           500,000

02/07/2021

743861. 020721. 171233. MS 4149. ung ho chi Tran Thi Oanh

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1226169091. Ung ho ma so 4144 chi Nguyen Thi Binh.   Mong gia dinh chi vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1226166886. Ung ho ba chau co ma so 4151. CT tu 0011001752313 VU DIEU HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1226159634. Ung ho ma so 4145 anh Nguyen Van Kien.   Mongn gia dinh anh vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1226158763. MA SO 4151. CT tu 9378880219 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

917606. 020721. 170013. Ma so 4151

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1226152957. Ung ho ma so 4146 Vo Thi Kieu. Mong gia dinh chi vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1226150297. Ung ho ma so 4149 tran thi oanh. CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226143861. Gui cho ba Nguyen Thi Toi MS 4151. CT tu 0021000505599 TRINH THI HOANG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226141602. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh. Mong gi dinh em vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1226137714. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1226126978. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. Mong gia dinh vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1226117008. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi. Mong gia dinh vuot qua kho khan. CT tu 0421000445291 NGUYEN CHI VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

02/07/2021

178790. 020721. 164241. Ung ho ba Nguyen Thi Toi ma so 4151

           150,000

02/07/2021

877840. 020721. 164106. ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226072688. Tang ba Nguyen Thi Toi,   ma so 4151. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1226069997. Tang ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1226063601. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4118 -   ly thi mo. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226060345. Ms 4119 - tran thi hong van. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

660947. 020721. 161745. Ms 4151 ba nguyen thi toi FT21183624502372

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1226038750. Ung ho ba Nguyen Thi Toi; ma so 4151. CT tu 0031000779648 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

260573. 020721. 160858. Giang Son ung ho ms 4147 400k Ms 4148 400k ms 4150 200k Ms 4151 200k

       1,200,000

02/07/2021

645938. 020721. 160638. Ung ho ma so 4151 FT21183607290983

         200,000

02/07/2021

259115. 020721. 160507. Giang Son ung ho ms 4142 4143 4144 4145 4146 4149 moi Ms 200k

       1,200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225985533. DO DINH THUONG ung ho ms:4151. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

616662. 020721. 154432. Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183438101815

           100,000

02/07/2021

136317. 020721. 153849. ung ho Ms 4151 ba nguyen thi toi

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225969023. NGUYEN VAN ANH chuyen tien. CT tu 1016652413 NGUYEN VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225959661. Ma so 4149 be Tue Nhi. CT tu 0011004100778 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

02/07/2021

IBVCB. 1225954674. BE ANH MINH - XUAN BACH HO TRO MS 4150: 200. 000+MS 4151: 200. 000. CT tu 0011004210014 NGUYEN KIM DIEU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

02/07/2021

MBVCB. 1225949573. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0071003104702 PHAM CAM HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

145919. 020721. 153223. MS 4151 - Ba Nguyen Thi Toi - Ha Trung - Thanh Hoa

           300,000

02/07/2021

129582. 020721. 152829. ung ho ms 4151 ba nguyen thi toi

           100,000

02/07/2021

IBVCB. 1225945505. UNG HO MA SO 4151 BA TOI. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             10,000

02/07/2021

MBVCB. 1225941668. UNg ho MS 4151 Nguyen Thi Toi 200K. CT tu 0021000540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

770788. 020721. 152521. C TRANG HN CT UNG HO GIUP DO CAC BAC CONG NHAN MOI TRUONG GAP HOAN CANH KHO KHAN

           200,000

02/07/2021

770776. 020721. 152518. C TRANG HN CT UNG HO GIUP DO EM BE MO COI CHA ME HOAN CANH 4151 THANH HOA

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225938037. UNg ho MS 4150 Dieu Khuy Nich. CT tu 0021000540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

123411. 020721. 151847. ung ho MS 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           300,000

02/07/2021

569337. 020721. 150710. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21183959151186

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225899336. MS 4148: Vuong van Nam . CT tu 0921000714877 NGUYEN HUYNH THUY VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/07/2021

566192. 020721. 150430. Hoai An ung ho quy tam long nhan ai ma so 4150 150k va 4151 150k FT21183907657008

           300,000

02/07/2021

188435. 020721. 150203. ung ho Ma so 4150 . Thi Xuan me de chau Dieu Khuy Nich

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225890637. NGUYEN VIET HOAI ung ho ms 4136;   4137; 4145; 4148;   4150. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

02/07/2021

551210. 020721. 145155. Ong Tu Van cuu giup ms 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183958899558

       5,000,000

02/07/2021

229065. 020721. 144409. Son Trang ung ho nguyen thi huyen thuong

             50,000

02/07/2021

199647. 020721. 144048. Ung ho TLNA ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           500,000

02/07/2021

IBVCB. 1225810780. a. CT tu 1018915091 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

02/07/2021

MBVCB. 1225803669. BUI THI THUY MY ung ho ma so 4151. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225790451. ung ho ma so 4151. CT tu 0351000780334 CHU VAN KHA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/07/2021

846236. 020721. 140558. KHANH THU UNG HO CHAU BE NGUYEN THIHUYEN THUONG. MS 4151   - BA NGUYENTHI TOI FT21183831090602

           100,000

02/07/2021

598545. 020721. 140237. UH MS 4149 Tran Thi Oanh,     Thon Thuong,   Thai Tan,   Nam Sach,     HD

           300,000

02/07/2021

488875. 020721. 135204. Ung ho ma so 4151 ba nguyen thi toiyen son ha trung thanh hoa 0865269036 FT21183049800636

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225757395. 4151 -   Nguyen Thi Toi. CT tu 0011004136913 NGUYEN THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

IBVCB. 1225733817. MS 4150. CT tu 0121002217336 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

02/07/2021

206766. 020721. 133251. Quyen gop ung ho gia dinh ba Nguyen Thi Toi Ms 4151

           200,000

02/07/2021

544536. 020721. 131415. hay giup do nhung nguoi co hoan canh kho khan nhe

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1225703382. Ung ho Nguyen Thi Toi 4151. CT tu 0071001163379 VO VAN DUY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225686730. Ma so 4151 - Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0081001152084 NGUYEN XUAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225673865. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4151 ba Toi. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

430611. 020721. 123938. Ung ho MS4151 FT21183828382766

             50,000

02/07/2021

192724. 020721. 123222. Gd Diem Phuc giup ma so 4151

       2,000,000

02/07/2021

451638. 020721. 115344. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi Dia chi Thon Da Qua 1 xa Yen Son huyen Ha Trung tinh Thanh Hoa So dien thoai lien he 0865269036 Chi Mai Thi Phuong Thao con dau ba Toi

           500,000

02/07/2021

385039. 020721. 115041. UNG ho MS4150 FT21183068905905

             50,000

02/07/2021

199248. 020721. 114828. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4151

           100,000

02/07/2021

175969. 020721. 113440. Ung ho 4149 Tran Thi Oanh

           400,000

02/07/2021

364363. 020721. 113127. Ms 4150 Thi Xuan me Dieu Khuy Nich FT21183208434939

           200,000

02/07/2021

000855. 020721. 112613. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225531405. Ung ho Ba Nguyen Thi Toi ( Ma so 4151) ,     Thon Da Qua 1,   xa Yen Son,   huyen Ha Trung,   tinh Thanh Hoa. CT tu 0041000221367 DO THI THU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225529046. ung ho ma so 4151 nguyen thi toi. CT tu 1013581967 NGUYEN XUAN HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

338859. 020721. 110941. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21183250810709

           200,000

02/07/2021

SHGD:10011806. DD:210702. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4151 Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021

319073. 020721. 105300. Ung ho ma so 4141 chi Ngo Thuy Trang.   Mong hai chau co du do an qua ngay.   FT21183442028269

           200,000

02/07/2021

315932. 020721. 105024. Ung ho ma so 4143 Anh Duong Van Cuong. Mong ba cha con som co nha o. Cam on quy bao da giup do. FT21183167440371

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225453656. ung ho ba Toi chau Thuong - MS 4151   - mong 2 ba chau vuot qua kho khan. CT tu 0721000591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

02/07/2021

311861. 020721. 104703. Ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan.   Chuc chau Nich som co chan gia de toi truong FT21183021039783

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225429002. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so: 4148. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225421090. ung ho ma so 4149 chi TRAN THI OANH. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225418109. Ung ho Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

308503. 020721. 102625. ung ho chau ma so 4151 bai viet ngay 272021

             12,611

02/07/2021

IBVCB. 1225404236. Ma so 4147 MS 4148 MS4149 MS4150 MS4151 moi HC200k. CT tu 0021001682647 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

02/07/2021

094636. 020721. 102324. NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4147 CHI LE THI DAN

           100,000

02/07/2021

093900. 020721. 101543. NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4144 CHI NGUYEN THI BINH

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225382611. VU THI MAI ung ho ma so 4151 ba nguyen thi toi. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225373206. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so: 4151. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225371559. Be gai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

02/07/2021

265480. 020721. 100120. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi Dia chi Thon Da Qua 1 xa Yen Son huyen Ha Trung tinh Thanh Hoa

           100,000

02/07/2021

373903. 020721. 095745. Ma So 4150: Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

           100,000

02/07/2021

IBVCB. 1225311848. MS 4151 ba Nguyen thi toi 0865269036. CT tu 0071000598883 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

02/07/2021

774269. 020721. 093944. ung ho Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021

458397. 020721. 093351. SANHSEACO GUI MS 4151 - 020721 - 09:35:56 458397

             50,000

02/07/2021

131913. 020721. 093303. ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

          200,000

02/07/2021

225796. 020721. 093229. Xin ung ho MS 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183570195660

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1225296952. MS 4151. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

IBVCB. 1225286233. Ung ho Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225284766. DUONG QUYNH NGA chuyen tien ung ho 4149. CT tu 0011001284967 DUONG QUYNH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225285145. Ma so 4150,   chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nich. CT tu 0631003706078 BUI THIEN MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225282734. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225280176. DUONG QUYNH NGA chuyen tien ung ho ma so 4148. CT tu 0011001284967 DUONG QUYNH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225279988. Ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Deiu Khuy Nich. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225277052. DUONG QUYNH NGA chuyen tien Trieu trai tim -   mot y chi. CT tu 0011001284967 DUONG QUYNH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225271382. huynh thi nga ung ho Ma So 4151: Ba Nguyen Thi Toi. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

02/07/2021

986949. 020721. 091757. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho gia dinh chau Thuong o Thanh Hoa

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225266051. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4151: Ba Nguyen Thi Toi. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

02/07/2021

200957. 020721. 090922. Ms 4151 - Nguyen Thi Toi FT21183184940021

           100,000

02/07/2021

199910. 020721. 090820. Ms 4150 - Chi Thi Xuan FT21183562301007

           100,000

02/07/2021

198789. 020721. 090717. Ms 4149 - Tran Thi Oanh FT21183772055374

           100,000

02/07/2021

197998. 020721. 090632. Ms 4148 - Vuong Van Nam FT21183651575435

           100,000

02/07/2021

196752. 020721. 090520. Ms 4147 - Le Thi Dan FT21183833652279

           100,000

02/07/2021

629768. 020721. 090313. Ung ho MS 4150 em Dieu Khuy Nich

         300,000

02/07/2021

MBVCB. 1225232628. Nhaahn ung ho ms 4151. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/07/2021

SHGD:10006186. DD:210702. BO:HA THI HONG PHU. Remark:Ma so 4150

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225216209. Ung ho Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1225214185. ms4151 ba Nguyen thi toi thanh hoa. CT tu 0611001913238 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

175388. 020721. 084115. Tung Nguyen giup ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi -   Cam on bao Dan Tri FT21183207907675

       2,000,000

02/07/2021

SHGD:10008120. DD:210702. BO:BUI TRIEU XA. Remark:Giup cac ms 4147 100k,   4149 100k,   4150 100k,   4151 100k.

           400,000

02/07/2021

SHGD:10004143. DD:210702. BO:VU THI THUONG. Remark:Ung ho ma so 4150,   chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

           150,000

02/07/2021

MBVCB. 1225198376. ms 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0031000523552 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225198302. ma so 4151. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

02/07/2021

168745. 020721. 083235. Ung ho Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183957584648

           100,000

02/07/2021

114669. 020721. 081959. Vinh Nam ung ho ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021

009747. 020721. 082013. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225163372. MS4147 cLeThiDan thLyHai xPhuXuan hBinhXuyen VPhuc. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1225146506. Ung ho be Dinh Tue Nhi va gia dinh. CT tu 1021106331 DO LUONG NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

142903. 020721. 074546. Ung ho ma so 4151,   nguyen thi toi. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21183746042388

       2,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1225114231. Ung ho ma so 4150: Thi Xuan ( Dieu Khuy Nich). CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/07/2021

614780. 020721. 070805. KIM HUU giup 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150

           260,000

02/07/2021

614688. 020721. 070557. BUU MAI giup 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137

           280,000

02/07/2021

129519. 020721. 070249. Ung ho chi Xuan,   chau Nich ma so 4150 FT21183679044062

           100,000

02/07/2021

129027. 020721. 070051. Ung ho chi Oanh,   chau Nhi ma so 4149 FT21183256631650

           100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225078340. ung ho: ms 4150 ( chi Thuy Xuan). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/07/2021

096510. 020721. 060601. Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           200,000

02/07/2021

028139. 020721. 055802. Ung ho ms4149

       1,000,000

02/07/2021

117999. 020721. 054312. Le Thi Hoa ung jo ma so 4150 FT21183699533422

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225028952. NGUYEN TAI ANH gop cho Dieu Khuy Nich ma so 4150. CT tu 0181003425581 NGUYEN TAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/07/2021

MBVCB. 1225024515. Minh Thong giup do em Nich - Ms 4150.   Chuc em va me that nhieu suc khoe.   . CT tu 0381000361843 LUU MINH THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/07/2021

096495. 020721. 005430. 0902255523 ung ho ma so 4149 quy tam long nhan ai FT21183178321506

             50,000

02/07/2021

MBVCB. 1225011834. NGUYEN THI THU THAM chuyen tien uh ms4128:100k,   ms4145:100k,   ms4149:100k. CT tu 0611001767605 NGUYEN THI THU THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/07/2021

MBVCB. 1225001774. Ms 4150 Thi Xuan Dieu Khuy Nich. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

02/07/2021

220083. 020721. 000312. UH 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226776171. ms 4151 ba Nguyen Thi Toi,   Thanh Hoa. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

690170. 030721. 191105. Ung ho Tran Thi Quynh Anh   - BV Bach Mai

           100,000

03/07/2021

721748. 030721. 181508. Ung ho ma so 4152 FT21184878003673

             50,000

03/07/2021

893331. 030721. 152952. anh dung g108a08a vinhomegreenbay ung ho ma so 4162 ong tran van vuong

           200,000

03/07/2021

482645. 030721. 150443. Gia dinh Tuan Trang Chau giup ms 4152

         200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227609735. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4152. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227609947. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4151. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227607390. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4150. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227605766. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4149. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227604900. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4148. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227603971. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4147. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227601470. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4146. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227599535. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4145. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227598922. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4144. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227597958. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4143. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227595773. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4142. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227594559. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4141. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227593602. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4140. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227592969. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4139. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227588771. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4138. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227588914. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4137. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227587289. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4136. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227586803. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4135. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227584378. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4134. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227582712. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4133. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227582806. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4132. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227580185. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4131. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227578293. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4129. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227402987. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4152 bac tran van vuong(bo em quynh anh). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/07/2021

IBVCB. 1227296251. chuyen khoan ung ho ms 4152 ong TRAN VAN VUONG. CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

442789. 030721. 103914. Ung ho ma so 4152

           100,000

03/07/2021

136640. 030721. 070308. ung ho ma so 4150 Dieu Khuy Nich FT21184944601939

           100,000

03/07/2021

135700. 030721. 065901. ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21184441003810

           100,000

03/07/2021

438943. 030721. 062519. mr z giup ma so 4150

           100,000

03/07/2021

385878. 030721. 011531. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1226796047. Be Xuka giup do ma so 4138. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226795815. Be Xuka giup do ma so 4150. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226795405. Be Xuka giup do ma so 4149. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226794207. Be Xuka giup do ma so 4151. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226794809. Be Xuka giup do ma so 4136. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226793414. LE THU YEN uh Ms 4150 - be Nich. CT tu 1015642809 LE THU YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226791428. NGUYEN THI THANH PHUONG dong gop cho chi Tran Thi Oanh. CT tu 0721005125741 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

277394. 020721. 232244. NGUYEN THI PHONG LAN ck ms 4149 chi tran thi oanh

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1226778464. MS 4151. CT tu 0411001027861 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

03/07/2021

655248. 020721. 231502. UH MS4150 EM NICH,   ME LA CHI XUAN - 020721 - 23:15:05 655248

           400,000

03/07/2021

IBVCB. 1226774914. 4151. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1226771857. UH MS4151 co nguyen thi toi. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1226770262. 4149. CT tu 1016404991 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

03/07/2021

654270. 020721. 230017. MA SO 4151: BA NGUYEN THI TOI - 020721 - 23:02:22 654270

           500,000

03/07/2021

048479. 020721. 224540. Ma so 4143 Anh Duong Van Cuong FT21184708932268

          200,000

03/07/2021

MBVCB. 1228324633. Ma so 4151,   ba NguyenThi Toi . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

617021. 030721. 220848. Ma so 4152 Tran Van Vuong

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1228297767. Ung ho ma so 4152. CT tu 0141000748971 PHAM VIET HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

904325. 030721. 214318. Le Thi Hoa ung ho ma so 4152 FT21186077618083

             50,000

03/07/2021

899472. 030721. 213636. Dong duc hao gui nang luong binh an toi ms 4149, 50,   51, 52. NAM MO QUAN THE AM BO TAT FT21186851525860

       2,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1228240414. ung ho chau Quynh Anh,   Ma 4152 con ong Tran Van Vuong. CT tu 0011002923398 PHAM HO HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

871108. 030721. 210106. Tung Nguyen giup ma so 4152 Ong Tran Van Vuong -   Cam on bao Dan Tri FT21186990037048

           100,000

03/07/2021

147343. 030721. 205228. Vietcombank; 1017378606; PHAM VAN VINH chuyen khoan ung ho

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1228184572. Do Nam Tien chuyen: Ma so 4152 Quynh Anh. CT tu 0531002530409 HOANG MINH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1228164748. Uh ms 4125. CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1228165153. Ung ho em Tran Thi Quynh Anh,   ma so 4152. CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

176718. 030721. 201145. Ho tro BN MS 4152 QUYNH ANH

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1228151520. Ma so 4146,   UNG HO VO THI KIEU. CT tu 0931004184642 VUONG THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

03/07/2021

MBVCB. 1228142736. DOAN VAN CHI chuyen tien. CT tu 0111000225567 DOAN VAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

822807. 030721. 200420. 4147 LE THI DAN FT21186953091883

           200,000

03/07/2021

IBVCB. 1228108557. PHAN THI kimTHANH chuyen khoan ung ho ma so:4150. CT tu 0531002165446 PHAN THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

IBVCB. 1228105838. Ms 4152. CT tu 0491001789009 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1228095315. ms 4152 4151 4150. CT tu 0251001265428 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

03/07/2021

MBVCB. 1228089496. NGUYEN VAN QUYNH ung ho Quynh Anh. CT tu 0181001513437 NGUYEN VAN QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

116762. 030721. 192932. gui ma so 4152

             50,000

03/07/2021

IBVCB. 1228085293. NGUYEN MINH HUYEN chuyen khoan Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0071001081967 NGUYEN MINH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

790453. 030721. 192652. Be Linh dan uh Chi Thi Xuan Ms 4150 FT21186432224414

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1228060461. Ung ho ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           700,000

03/07/2021

MBVCB. 1228037022. ms 4152. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

03/07/2021

IBVCB. 1228022179. Xin ung ho ma so: 4148,   4149,   4150,     4151,   4152 (moi h/c 200k). CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/07/2021

159977. 030721. 184207. Ung ho ban Ma so 4152

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227991117. ma so 4151 - ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

732375. 030721. 182643. Ma so 4152 Tran Van Vuong FT21184990564007

           300,000

03/07/2021

MBVCB. 1227975624. ma so 4150 - chi Thi Xuan. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227963725. ma so 4149 - chi Tran Thi Oanh. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

990634. 030721. 181112. Vinh Nam ung ho ms 4152 ong Tran Van Vuong

           100,000

03/07/2021

716499. 030721. 180949. Ung ho ma so 4150 DIEU KHUY NICH FT21184062805488

           200,000

03/07/2021

710142. 030721. 180337. Ung ho MS 4152 FT21184158734404

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227945841. Ung ho giup do be Tue Nhi,   ms: 4149. CT tu 0451000458508 TRAN XUAN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

03/07/2021

704974. 030721. 175823. Ung ho ma so 4151 FT21184335652662

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227919153. Ma so 4152. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

03/07/2021

693812. 030721. 174716. Ung ho ma so 4152 FT21184405068766

           100,000

03/07/2021

691271. 030721. 174446. Ung ho chau be ma so 4151 FT21184158667355

           200,000

03/07/2021

247937. 030721. 174239. NGUYEN THI DIEP LE UNG HO 4152 ONG VUONG BO QUYNH ANH TAI BV BACH MAI

           300,000

03/07/2021

241286. 030721. 172902. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien ung ho ma so 4152 ong TRAN VAN VUONG

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227841484. MS 4152 ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

03/07/2021

770541. 030721. 165845. HO TRO GIA DINH LE THI DAN MS 4147 VINH PHUC

           500,000

03/07/2021

766509. 030721. 165504. HO TRO GIA DINH TRAN THI OANH MS 4149 HAI DUONG

           500,000

03/07/2021

842846. 030721. 165140. Gui ms 4152 ong tran van vuong

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227799271. ung ho ma so 4149 c tran thi oanh. CT tu 0491000002969 VU THI CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

706368. 030721. 162948. ung ho 4149

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227770061. NGUYEN THI HONG chuyen tien giup do Quynh Anh ( dieu tri viem co tim cap) . CT tu 0281000618042 NGUYEN THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227732705. 4149. CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

525570. 030721. 155802. chuyen tien cho Ma so 4152.   Chuc e mau khoi benh.

       1,000,000

03/07/2021

563157. 030721. 154736. Ung ho ma so 4149 tran thi oanh FT21184747637440

           500,000

03/07/2021

560430. 030721. 154502. Ung ho ma so 4148 vuong van nam FT21184336541102

       1,000,000

03/07/2021

555720. 030721. 154030. Ung ho Ma so 4152 FT21184509439501

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1227685925. ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227685159. ung ho :4152 ( bo Quynh Anh) . CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1227683217. ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227681923. 4152 Tran Van Vuong. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1227680804. ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

548263. 030721. 153300. Nghiem Minh Khang UH Ma so 4151 FT21184584306920

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1227675145. ma so 4149 chi Tran Thi Oanh. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227662642. Ma so 4152. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227659871. PHAM QUANG THANG chuyen tien Tran Thi Quynh Anh,   viem co tim,   BV Bach Mai. CT tu 0821000024033 PHAM QUANG THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227648733. 4128 -   chi nguyen thi oanh me chau duc. CT tu 0011003994037 DO TUAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

510683. 030721. 145334. Ung ho ong Tran Van Vuong ma so 4152 FT21184767090096

           500,000

03/07/2021

657104. 030721. 144801. ung ho cho chau QUYNH ANH

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1227601354. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)??Dia chi: So 6/25,     Ngoc Lam,   Long Bien,   Ha Noi. . CT tu 0251001039510 HOANG MINH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/07/2021

007209. 030721. 144313. Chuyen ung ho ban quynh anh

          500,000

03/07/2021

502173. 030721. 143943. Pham ngoc diep ung ho ms 4151

           200,000

03/07/2021

IBVCB. 1227568529. ma so 4152. CT tu 0181000322788 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

03/07/2021

250949. 030721. 140454. ung ho ma so 4152. chuc ban mau khoe nhe

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227540171. Ung ho ms 4152: Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0011004296145 PHAM THANH TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1227535083. Giup ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227518078. Ma so 4152. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

590585. 030721. 134319. UNG HO MA SO 4152 TRAN VAN VUONG

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227511097. Ung ho Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

03/07/2021

IBVCB. 1227508061. Ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh. CT tu 0491001782410 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1227503973. Ung ho ms4152 - em Quynh Anh bi benh tim - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227494791. MS 4152: ong Tran Van Vuong (bo Qunh Anh),     6/25 Ngoc Lam,  Long Bien,   HN. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

528832. 030721. 130732. NVPhong ung ho chau Quynh Anh ma 4152

           500,000

03/07/2021

523715. 030721. 130206. ma so 4150

            10,000

03/07/2021

393125. 030721. 125150. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup MS 4152

           100,000

03/07/2021

740013. 030721. 124504. MA SO 4152 : ONG TRAN VAN VUONG (BO CUA QUYNH ANH) - 030721 - 12:44:36 740013

           500,000

03/07/2021

410300. 030721. 124116. Ung ho ma so 4152,   tran van vuong. Me Maria va Thanh Ca Giuse. FT21184790595020

       2,000,000

03/07/2021

IBVCB. 1227419369. Giup ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

IBVCB. 1227408419. aa. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

03/07/2021

MBVCB. 1227383678. DUONG MO chuyen tien ung ho chau Dinh Tue Nhi ma so 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0071003685383 DUONG MO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

283168. 030721. 120217. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh Dia chi So 6 25 Ngoc Lam Long Bien Ha Noi

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227377006. NGUYEN VAN THU chuyen tien. CT tu 0011003995374 NGUYEN VAN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

179080. 030721. 115115. Gui long hao tam toi ong Tran Van Vuong MS 4152

       1,000,000

03/07/2021

437768. 030721. 114721. TRUONG QUANG SY chuyen khoan

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227336161. Ma so 4152 ong?Tran Van Vuong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227332709. Ung ho QA. CT tu 0301002904621 NGUYEN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227322053. Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227317598. Ma so 4148: Vuong Van Nam. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

299405. 030721. 112413. Chi TUYET chuyen tien ung ho ma so 4152 em Quynh Anh chuc em mau khoe

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227314460. NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho ma so 4149. CT tu 1020027188 NGUYEN THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227312132. Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227308162. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227304691. NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho ma so 4152. CT tu 1020027188 NGUYEN THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1227302932. Ung ho Ma so 4150 - Dieu Khuy Nich. CT tu 0011000568996 LAI NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227301695. huynh thi nga ung ho Ma So 4152: Ong Tran Van Vuong(bo cua Quynh Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

03/07/2021

MBVCB. 1227301052. Goi giup Ong:Tran Van Vuong(bo cua Quynh Anh)ma so:4152, Ha Noi. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227296246. vc thai vu thai, cha me vo ung ho Ma So 4152: Ong Tran Van Vuong(bo cua Quynh Anh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

03/07/2021

237168. 030721. 111204. Ung ho

           100,000

03/07/2021

013360. 030721. 111204. ZP5VK8ENKHEH 210703000081696 Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           200,000

03/07/2021

566719. 030721. 111003. ung ho ma so 4152 gia dinh tran van vuong

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227281495. Ung ho em Quynh Anh,   ma so 4152. Chuc em binh phuc. CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227276727. ung ho cac hoan canh. CT tu 0541000194330 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

03/07/2021

846298. 030721. 110055. ung ho em dieu khuy nich daknong,     MS 4150

       2,000,000

03/07/2021

714908. 030721. 105848. MA SO 4152 - 030721 - 10:58:38 714908

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227264717. Giup do ms 4151. Mong moi dieu tot lanh se den voi be Thuong va ba Ngoai. . CT tu 0071005179197 PHAM ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

712274. 030721. 104909. UNG HO MA SO 4147 C LE THI DAN - 030721 - 10:51:36 712274

       1,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227250384. Ung ho ma so 4152. CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

MBVCB. 1227248539. Nu cu nhan. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

03/07/2021

MBVCB. 1227244919. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong. CT tu 0121000938201 NGUYEN VAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/07/2021

IBVCB. 1227243381. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0011001926805 NGUYEN THI PHUONG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227243322. ung ho ma so 4152. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

03/07/2021

711016. 030721. 104453. UNG HO MA SO 4150 CHI THI XUAN - 030721 - 10:44:16 711016

       1,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227241919. Niem am giup ms 4152; ong Tran van vuong (bo cua quynh anh). CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227239135. ung ho quynh anh ma so 4152. CT tu 0011004283064 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227237619. Co Thuy ung ho Ma so: 4147 Chi Le Thi Dan. CT tu 0531002538165 VU VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

710289. 030721. 104214. UNG HO MA SO 4146 VO THI KIEU - 030721 - 10:45:57 710289

       1,000,000

03/07/2021

709758. 030721. 104002. UNG HO MA SO 4151 BA NGUYEN THI TOI - 030721 - 10:40:04 709758

       1,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227233022. Ung ho ma so 4152. CT tu 0971000002561 NGUYEN TRAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

442006. 030721. 103650. Ung ho tu thien MS 4152 Ong Tran Van Vuong bo chau Quynh Anh

           500,000

03/07/2021

275094. 030721. 103145. TON THAT PHU ung ho Ms 4125 Tran Van Vuong

             50,000

03/07/2021

439791. 030721. 102933. Ung ho MS 4147

           200,000

03/07/2021

439508. 030721. 102846. Ung ho MS 4150

          500,000

03/07/2021

275508. 030721. 102412. 1017378606 Vietconbank - Bao dien tu dan tri - ms 4152 FT21184945256347

           100,000

03/07/2021

703474. 030721. 101801. MA SO 4152: CHUC QUYNH ANH SOM VUOT QUA - 030721 - 10:17:47 703474

          500,000

03/07/2021

MBVCB. 1227194000. PHAM VAN HA chuyen tien ung ho ma so : 4149. CT tu 0541000334738 PHAM VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

MBVCB. 1227187985. PHAM VAN HA chuyen tien ung ho Ma so :4148. CT tu 0541000334738 PHAM VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

IBVCB. 1227183304. VU MINH TAM chuyen khoan - 1. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/07/2021

MBVCB. 1227177192. PHAM VAN HA chuyen tien ung ho Ma so :4152. CT tu 0541000334738 PHAM VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/07/2021

280960. 030721. 100645. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong

          100,000

03/07/2021

MBVCB. 1227167813. 4150 4151 4152. CT tu 0031000167076 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           700,000

03/07/2021

MBVCB. 1227166608. Ho tro Quynh Anh. CT tu 0071001785364 LE NHU HOANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227164396. ma so 4152. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/07/2021

MBVCB. 1227164059. Ung ho Quynh Anh bij viem co tim. CT tu 0071000931364 TIET NHAT TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/07/2021

155438. 030721. 094825. ung ho ma so 4152

             10,000

03/07/2021

MBVCB. 1227124383. Ma so 4151: Be Sumin,   Sansan ung ho ban THUONG. CT tu 0021001673191 DO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1227103017. Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

214127. 030721. 092326. Chau Nguyen Duc Quy ung ho bac Nguyen Thi Toi,   tjon Da Qua 1,   Yen Son,     Ha Trung,   Thanh Hoa FT21184830132092

           300,000

03/07/2021

499163. 030721. 091341. Uh ms 4150 chi Xuan bon Bu Dach xa Quang Tin tinh Dak Nong

           150,000

03/07/2021

499116. 030721. 091018. Uh ms 4149 chi Oanh thon Thuong Nam Sach Hai Duong

           300,000

03/07/2021

623021. 030721. 084237. Ms 4151 Nguyen Thi Toi

           200,000

03/07/2021

408550. 030721. 083835. Ung ho ms 4151

           200,000

03/07/2021

MBVCB. 1227000624. DO KIEU OANH chuyen tien 4146. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

MBVCB. 1226994537. DO KIEU OANH chuyen tien 4151. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

433204. 030721. 080552. IBFT Ms 4151 Nguyen thi toi

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1226988023. Tran Thi Oanh MS4149. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1226984125. Thi Xuan MS4150. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1226979442. Vuong Van Nam MS4148. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           800,000

03/07/2021

IBVCB. 1226973662. Nguyen Thi Toi MS4151. CT tu 0281000242160 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

03/07/2021

144113. 030721. 073043. Hoang Huong 836 Flora Anh Dao q9 TPHCM ung ho MS 4149 chi Oanh FT21184978491051

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1226940633. Ung ho ma so 4143 anh Duong Van Cuong. CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/07/2021

MBVCB. 1226932329. MS 4948. CT tu 0821000016287 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1226931579. MS 4949. CT tu 0821000016287 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

MBVCB. 1226931338. MS 4951. CT tu 0821000016287 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

             50,000

03/07/2021

669122. 030721. 064934. THIEN NGUYEN CHO BE NGUYEN THI HUYEN THUONG XA YEN SON HUYEN HA TRUNG TINH - 030721 - 06:49:20 669122

           100,000

03/07/2021

350605. 030721. 060850. Vietcombank; 1017378606; HOANG THI NGOC chuyen khoan ung ho hoan canh chi nguyen thi thu nam benh vien K ma so 4068

           500,000

03/07/2021

115663. 030721. 030251. Ma so 4150 Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

         100,000

03/07/2021

115603. 030721. 025951. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           100,000

03/07/2021

115594. 030721. 025850. Ma so 4143 Anh Duong Van Cuong

           100,000

03/07/2021

IBVCB. 1226872953. fd. CT tu 0911000057615 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

03/07/2021

IBVCB. 1226868009. fd. CT tu 0431000274046 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

               1,000

03/07/2021

IBVCB. 1226865107. fd. CT tu 1019863795 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

              1,000

03/07/2021

IBVCB. 1226852614. LE THI PHUONG THAO ung ho MS 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich,   Dak Nong. . CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/07/2021

IBVCB. 1226850261. LE THI PHUONG THAO ung ho MS 4151: Ba Nguyen Thi Toi,   Thanh Hoa. . CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/07/2021

376580. 030721. 003333. ung ho ma so 4151 - nguyen thi toi

           200,000

03/07/2021

086183. 030721. 003036. Nho dantri gui den ma so 4150 FT21184706960634

           100,000

03/07/2021

MBVCB. 1226809214. Gd co My Thanh TX BG gui ms 4151 ba Nguyen Thi Toi. CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/07/2021

998315. 040721. 195541. UNG HO MA SO 4150 CHI THI XUAN ME DE DIEU KHUY NICH - 040721 - 19:55:13 998315

       2,000,000

04/07/2021

723404. 040721. 142059. Ung ho ma so 4131 ba Hong

           500,000

04/07/2021

303609. 040721. 140938. Giup do ms 4149 4150 FT21186001986196

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1229013038. Ung ho ms 4153. CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

102742. 040721. 130426. Ms Trinh dong ung ho ma so 4150.

           100,000

04/07/2021

102320. 040721. 130339. Ms Trinh dong ung ho ma so 4151.

           100,000

04/07/2021

101902. 040721. 130250. Ms Trinh dong ung ho ma so 4152.

           100,000

04/07/2021

101533. 040721. 130204. Ms Trinh dong ung ho ma so 4153.

           100,000

04/07/2021

IBVCB. 1228940335. Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 0061000044118 TRUONG MINH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/07/2021

MBVCB. 1228818934. UNG HO BAO DAN TRI MS 4153 CHI LE THI NGA (ME BE CHI THIEN). CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228775061. Ma So 4152 Ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh .   6/ 25 ngoc lam long bien Ha Noi. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228770731. Ma So 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien .   tam tru khu tro 5/45 No Trang Long .   tphcm. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228737297. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4153 chi le thi nga (me be chi thien). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/07/2021

120170. 040721. 100403. Ung ho ma so 4153 FT21186424600400

             50,000

04/07/2021

666253. 040721. 093813. HL 5 20 ung ho MS 4152;   4153; 4154; 4155

       1,317,000

04/07/2021

659243. 040721. 090401. Ung ho MS 4136 em Lang Thi Be

         300,000

04/07/2021

864414. 030721. 235824. GIA DINH BE TIN XIN DUOC CHIA SE CUNG BAN QUYNH ANH MA SO 4152 - 030721 - 23:58:08 864414

       2,000,000

04/07/2021

046677. 030721. 234101. ZP5VK8ENVG4J 210703000264505 ung ho ban Tran Thi Quynh Anh bi viem co

             20,000

04/07/2021

629581. 030721. 233453. Ma so 4152 ong Tran Van Vuong

           100,000

04/07/2021

628695. 030721. 232535. ung ho ma so 4149

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228396129. Nvminh ct uh ma 4152. CT tu 0041000376889 TRAN THI TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1228369608. viem co tim. CT tu 1021368888 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           200,000

04/07/2021

825717. 030721. 224329. Ung ho Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)

     10,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1229767960. Ung ho chi Nga MS4153. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

04/07/2021

484646. 040721. 222931. Ung ho hoan canh ma so 4153

             20,000

04/07/2021

MBVCB. 1228337380. NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho Ma so 4152 : ong?Tran Van Vuong (bo Quynh Anh). CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/07/2021

MBVCB. 1228337064. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4152 ong Vuong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1229759069. 4153 chi Le Thi Nga. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

04/07/2021

689636. 040721. 215236. Le Thi Hoa ung ho ma so 4153 FT21186326657852

             50,000

04/07/2021

686250. 040721. 214733. ung bo BA CHAU ba NGUYEN THI TOI tinh THANH HOA ma so 4151 FT21186546345826

             50,000

04/07/2021

MBVCB. 1229721893. VU THI MAI ung ho ma so 4153 chi le thi nga . CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

336177. 040721. 213706. Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh

           200,000

04/07/2021

861363. 040721. 213524. 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           400,000

04/07/2021

331355. 040721. 212324. ma so 4153 chi Le Thi Nga

           200,000

04/07/2021

444336. 040721. 212039. IMSports 58a Trai Gang,  Thanh ngan ung ho ms 4145 Nguyen Van Kien

           230,000

04/07/2021

183712. 040721. 211649. Ma so 4152 : Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)

           300,000

04/07/2021

440884. 040721. 211522. IMSports 58a Trai gang,   Thanh nhan ung ho ms 4152,   ong Tran Van Vuong,   bo cua Quynh Anh

           200,000

04/07/2021

657717. 040721. 210823. Npmduc ung ho ma 4153 FT21186387452730

           200,000

04/07/2021

657106. 040721. 210737. Npmduc ung ho ma 4152 FT21186900031710

           100,000

04/07/2021

656671. 040721. 210702. Npmduc ung ho ma 4149 FT21186359080361

           200,000

04/07/2021

656150. 040721. 210624. Npmduc ung ho ma 4148 FT21186534192073

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229652851. Ma so 4153. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

04/07/2021

638633. 040721. 204429. Ung ho ms 4153 FT21186865064880

           300,000

04/07/2021

044233. 040721. 203645. ma so 4152

             10,000

04/07/2021

MBVCB. 1229618386. ma so 4153 - chi Le Thi Nga. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1229614941. MA SO 4152 ONG TRAN VAN VUONG bo quynh Anh. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           500,000

04/07/2021

MBVCB. 1229605967. uh ms 4148 4147 4146 4145 4144 ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1229603309. uh ms 4153 4152 4151 4150 4149 moi ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1229600469. Ung ho ma so 4152 ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0021001819212 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1229592207. NGUYEN MANH TUAN chuyen tien ung ho nguoi co hoan canh dac biet. . CT tu 0271000630335 NGUYEN MANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/07/2021

MBVCB. 1229587820. ung ho ms 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       1,400,000

04/07/2021

MBVCB. 1229560759. Ung ho be Chi Thien - Ma so 4153 . CT tu 0071002241142 ONG THI THANH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1229503919. NGUYEN NGUYET MINH chuyen tien ung ho be Chi Thien . CT tu 0011001572658 NGUYEN NGUYET MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

563738. 040721. 190300. Ung ho MS 4137 chi La Thi Tho

           100,000

04/07/2021

549766. 040721. 185834. Ma so 4149 FT21186513321834

           100,000

04/07/2021

549395. 040721. 185808. Ma so 4150 FT21186909551047

           100,000

04/07/2021

549066. 040721. 185745. Ma so 4151 FT21186860728091

           100,000

04/07/2021

548500. 040721. 185709. Ma so 4152 FT21186886690176

           100,000

04/07/2021

548062. 040721. 185639. Ma so 4153 FT21186326006675

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229450079. PHAM ANH DUY chuc Quynh Anh mau som khoi benh. . CT tu 0481000777560 PHAM ANH DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229440154. Ung ho be Chi Thien - Ma so 4153. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

04/07/2021

IBVCB. 1229435392. Cau be cut tay. CT tu 0111001514618 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           250,000

04/07/2021

MBVCB. 1229393284. 4153. CT tu 0011004263252 PHAM HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

793481. 040721. 173625. ung ho ma so 4151

               8,000

04/07/2021

MBVCB. 1229343040. ung ho tt Ms 4153. CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229332834. Ung ho ms 4153 (chi le thi nga). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

752723. 040721. 163437. ma so 4152 ong Tran Van Vuong

           200,000

04/07/2021

022557. 040721. 162439. 13630476740 - 0948916985 - 970436 - Ma so 4153 chi Le Thi Nga

             50,000

04/07/2021

MBVCB. 1229219821. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4153. CT tu 0541000191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1229192827. Pham Quoc Bao giup MS 4147 4148 4149 4152 4153 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/07/2021

379315. 040721. 155240. Giup do MS 4153 Le Thi Nga me be Chi Thien FT21186027310396

           500,000

04/07/2021

MBVCB. 1229160107. Ma so 4153. ck giup do be Chi Thien. CT tu 0071000988596 LE HOANG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

183988. 040721. 152238. 4153

           150,000

04/07/2021

MBVCB. 1229139006. Ma so 4153 : chi Le Thi Nga ( me be Chi Thien ). CT tu 0011004364551 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

183311. 040721. 152139. 4152

           150,000

04/07/2021

MBVCB. 1229134855. me be Chi Thien. CT tu 0031000889759 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

04/07/2021

341038. 040721. 150414. Ung ho ma so 4152 FT21186572906328

       1,000,000

04/07/2021

784002. 040721. 150119. Vi Hoang Cuong ung ho chi Le Thi Nga me chau Chi Thien,   ma so 4153

           500,000

04/07/2021

730583. 040721. 145925. Ung ho be Chi Thien HCM

           300,000

04/07/2021

165017. 040721. 145326. ung ho ms 4153

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229088695. ung ho chi Nga chau Thien ma so 4153. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/07/2021

385882. 040721. 144249. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga

           500,000

04/07/2021

942147. 040721. 144151. SANHSEACO GUI MS 4153 - 040721 - 14:42:08 942147

             50,000

04/07/2021

941987. 040721. 144102. SANHSEACO GUI MS 4152 - 040721 - 14:45:00 941987

             50,000

04/07/2021

385238. 040721. 144013. Ma so 4152 OngTran Van Vuong

         500,000

04/07/2021

MBVCB. 1229076694. MS4153 cLTNga meChiThien sdt 0935718504 . CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1229075763. Nhaahn ung ho ms 4153. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1229052579. ung ho ma so 4153. CT tu 0141000867318 VU THI TUYET LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/07/2021

MBVCB. 1229045140. Ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh. CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

IBVCB. 1229030651. Giup ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Thien . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

            50,000

04/07/2021

MBVCB. 1229023948. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4153 chi Nga. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229012707. ms 4152 tran van vuong. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1229002797. Ung ho ma so 4152 (Tran Van Vuong - bo cua Quynh Anh. CT tu 0251002696093 NGUYEN HUYNH NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

206237. 040721. 131536. Co Mai ung ho Ng Dinh Hau 1975. chan thuong so nao

           200,000

04/07/2021

266329. 040721. 130920. Ma so 4153,   chi Le Thi Nga FT21186077070362

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228968454. Ma so 4152: Nu cu nhan kinh te guc nga vi viem co tim khan khoan xin mot lan duoc song. CT tu 0531002485016 NGUYEN THI NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228956085. Ung ho Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1228940550. Tam long nhan ai - Ma so 4148. CT tu 0481000800014 TRAN MAN MINH QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/07/2021

IBVCB. 1228921090. LE MINH chuyen khoan dong gop cho ma so 4152 Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh). CT tu 0181000084631 LE MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/07/2021

380095. 040721. 115741. Ma so 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien

          100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228834639. chuc cho dg manh khoe binh an som vuot qua kho kha. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228831464. chuc cho gd manh khoe binh an som vuot qua kho kha. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

           100,000

04/07/2021

083803. 040721. 110810. anh phuong ung ho ma so 4152

           200,000

04/07/2021

083450. 040721. 110725. anh phuong ung ho ma so 4153

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228806757. Ung ho ma so 4153,   chi Le Thi Nga. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/07/2021

807805. 040721. 110008. UNG HO MA SO 4153

           100,000

04/07/2021

807791. 040721. 105802. UNG HO MA SO 4149

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228802556. huynh thi nga ung ho Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

04/07/2021

MBVCB. 1228801726. Ms 4153 LE THI NGA ung ho chau tri benh. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0081001215725 DUONG CAO DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

04/07/2021

MBVCB. 1228799014. vc thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4153: Chi Le Thi Nga(me be Chi Thien). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

04/07/2021

150485. 040721. 103909. Ung ho ma so 4153 FT21186630444054

             50,000

04/07/2021

150046. 040721. 103837. Ung ho ma so 4152 FT21186869710261

             50,000

04/07/2021

MBVCB. 1228740055. ung ho ma:4128 - 4149 . CT tu 0561000591239 LE THI MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

130960. 040721. 101624. Ung ho ma so 4153 Le Thi Nga FT21186464040509

           250,000

04/07/2021

122433. 040721. 100636. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21186708690123

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228721733. DAO THI NGOC PHUONG chuyen tien ho tro ban Quynh Anh. Ma so 4152. CT tu 0151000110226 DAO THI NGOC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/07/2021

985570. 040721. 095400. ung ho CT Nhan ai

           100,000

04/07/2021

235884. 040721. 095049. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien ung ho ma so 4153 chi LE THI NGA

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228696297. ma so 4153. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

106502. 040721. 094658. Bui Trieu Xa giup ms 4153 FT21186774910554

           100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228691364. ma so 4146. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1228689077. ma so 4148. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1228683116. ma so 4152. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1228682856. Ung ho ma so 4137 La Thi Tho,   dt 0375735838. CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/07/2021

IBVCB. 1228679601. Ma so 4153. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           300,000

04/07/2021

111543. 040721. 093000. ung ho ma so 4153

             10,000

04/07/2021

187109. 040721. 092851. ung ho 4153

           100,000

04/07/2021

185969. 040721. 092759. ung ho 4152

           100,000

04/07/2021

184807. 040721. 092707. ung ho 4151

           100,000

04/07/2021

183823. 040721. 092618. ung ho ban Van ma so 4150

           100,000

04/07/2021

IBVCB. 1228659921. MS 4152. CT tu 0561000516574 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           500,000

04/07/2021

662069. 040721. 091827. Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong

           500,000

04/07/2021

222982. 040721. 091453. ma so 4152

           200,000

04/07/2021

660954. 040721. 091301. Ma so 4150

           200,000

04/07/2021

MBVCB. 1228627620. Cau be. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

             80,000

04/07/2021

MBVCB. 1228625647. Ung ho chi Le Thi Nga. MS 4153. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1228606133. Le Thi Nga. MS 4253. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/07/2021

MBVCB. 1228603556. con la Chi Thien benh ung thu. CT tu 0121000542054 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

           250,000

04/07/2021

073334. 040721. 082730. Vinh Nam ung ho ms 4153 chi Le Thi Nga

           100,000

04/07/2021

051566. 040721. 082051. Ung ho tu thien MS 4151 Ba Nguyen Thi Toi FT21186978208772

           200,000

04/07/2021

IBVCB. 1228583328. HO DUY CUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4152: Ong Tran Van Vuong (bo cua Tran Thi Quynh Anh 26 tuoi). CT tu 0231000117037 HO DUY CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/07/2021

041805. 040721. 075801. MS4152 ung ho Quynh Anh dieu tri tim FT21186048329247

           500,000

04/07/2021

876850. 040721. 073323. LX UNG HO MS 4153(LE THI NGA) - 040721 - 07:35:51 876850

             50,000

04/07/2021

758243. 040721. 064745. ms 4152 Tran Van Vuong

           100,000

04/07/2021

057547. 040721. 064349. Ung ho ms4153

           500,000

04/07/2021

MBVCB. 1228522963. Ma so 4153. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

04/07/2021

017582. 040721. 060642. Tung Nguyen giup ma so 4153 Chi Le Thi Nga,   me be Chi Thien -   Cam on bao Dan Tri FT21186803541894

           500,000

04/07/2021

941129. 040721. 035614. ung ho ms 4152 ong tran van vuong so 6 tren 25 ngoc lam long bien ha noi

           400,000

04/07/2021

MBVCB. 1228472664. Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be,   dt 0336 195937. CT tu 0451000239740 LE THI MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/07/2021

MBVCB. 1228440994. Ung ho MS 4151. CT tu 0071001944313 NGO THI QUYNH CHAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

04/07/2021

IBVCB. 1228425649. q23. CT tu 0911000071550 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

               1,000

04/07/2021

859379. 040721. 001433. Nguyen Ha giup Ms 4150 chi Xuan me em Nich NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

28-06-2021 07:08:08

DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh; moi hoan canh 100k - hoan canh

       1,000,000

28-06-2021 07:12:31

NGUYEN VAN KHANH ung ho ma so 4143

           300,000

28-06-2021 07:31:10

ung ho 4147 chi le thi dan

             20,000

28-06-2021 07:35:34

4147; le thi dan

         500,000

28-06-2021 08:36:59

So GD goc: 10000446 LP VNM10L4FM UNG HO CAC MS 4143,     4142,   4137VA 4136 MOI MS 500K

       2,000,000

28-06-2021 08:51:39

ms 4147 chi le thi dan ( nam mo duoc su luu ly quang vuong phat )

           300,000

28-06-2021 09:25:37

Ma so 4147 Chi Le Thi Dan

           200,000

28-06-2021 09:38:59

TRAN VIET THANH Chuyen tien(MS 4143; Duong Van Cuong)

           200,000

28-06-2021 09:42:14

MS 4147; chi Le Thi Dan

             30,000

28-06-2021 09:57:04

DOAN THI PHUONG ung ho ma so 4128

           100,000

28-06-2021 10:12:41

Ma so 4147 Chi Le Thi Dan

           100,000

28-06-2021 10:15:03

ung ho ma so 4145

           100,000

28-06-2021 10:16:34

ung ho ma so 4145

           100,000

28-06-2021 10:23:17

CT DEN:117903315146 Ung ho MS4147 Le Thi Dan - Ly Hai - Phu Xuan - Binh Xuyen - Vinh Phuc FT21179185112172

           200,000

28-06-2021 10:26:01

Ma so 4147 Chi Le Thi Dan

           100,000

28-06-2021 10:33:02

So GD goc: 10021987 Ung ho chi vo thi kieu ma so 4146

           200,000

28-06-2021 10:37:23

ung ho truong hop ms 4144

           500,000

28-06-2021 10:47:55

So GD goc: 10021588 1 chut tam long gui ma so 4130

             35,000

28-06-2021 10:48:09

So GD goc: 10021888 Ung ho anh duong van cuong ma so 4143

           200,000

28-06-2021 10:48:21

So GD goc: 10023595 Ung ho Ms 4147

             50,000

28-06-2021 10:48:33

ung ho chi Dan 4147

             50,000

28-06-2021 10:50:54

4147; pham thanh quynh

           400,000

28-06-2021 11:17:49

So GD goc: 10027581 dong gop hao tam le thi dan

             50,000

28-06-2021 11:35:09

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

28-06-2021 12:51:47

ung ho ma so 4147 chi le thi dan - vinh phuc - vo a dien

           100,000

28-06-2021 13:14:47

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4147

             50,000

28-06-2021 13:15:14

1. Ma so 4139 Chi Nguyen Thi Lam.

       1,000,000

28-06-2021 13:15:26

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4146

             50,000

28-06-2021 13:17:57

Ma so 4144Chi Nguyen Thi Binh

           500,000

28-06-2021 13:19:54

Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           800,000

28-06-2021 13:21:32

Ma so 4133 Ba Do Thi Hop; (me de chi Pham Thi Hue)

           800,000

28-06-2021 13:26:24

MS 4143 ung ho anh Duong VAN CUONG

          500,000

28-06-2021 13:29:20

ung ho vo chong anh Dien

       1,000,000

28-06-2021 13:35:52

HO QUANG THAI Chuyen tien UNG HO ms 4147 c le thi dan

           100,000

28-06-2021 13:57:22

CT DEN:280139013954 Ung ho ma so 4137 me con em La Thi Tho

         200,000

28-06-2021 14:48:44

ma so 4147 le thi dan

           100,000

28-06-2021 14:51:29

CT DEN:117914116874 . Ma so 4147Chi Le Thi Dan Dia chi Thon Ly Hai,   xa Phu Xuan,   huyen Binh Xuyen,   tinh Vinh Phuc

           106,575

28-06-2021 15:17:57

CT DEN:117915771841 Ung ho ma so 4147 le thi dan

           100,000

28-06-2021 15:26:35

CT DEN:117915789430 Ung ho Ma so 4147 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

28-06-2021 15:48:48

4147; le thi dan

           200,000

28-06-2021 16:07:35

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4147; chi Le Thi Dan

           100,000

28-06-2021 17:31:13

Le Hoang Linh ung ho MS 4147

             50,000

28-06-2021 17:37:39

ung ho ma so 4147 Chi Le thi Dan

           200,000

28-06-2021 18:26:52

giup do ms 4145 Nguyen Van Kien

       1,000,000

28-06-2021 19:57:19

CT DEN:117912418086 TO QUANG HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4147 LE THI DAN. 418086

           500,000

28-06-2021 20:25:13

CT DEN:117913075143 MBVCB. 1219160900. 075143. Mong anh som lanh benh! . CT tu 0011002013395 NGUYEN HOANG CHIN toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           200,000

28-06-2021 20:58:48

Ma so 4146 Vo Thi Kieu; Vo Thi Kieu

             90,000

28-06-2021 21:40:50

BUI THI XUAN NGA chuyen tien cho ma so 4147   Le Thi Dan

           300,000

28-06-2021 21:45:14

4146; Vo T Kieu;     Ben Tre

           100,000

28-06-2021 21:52:00

4143; Duong Van Cuong

           100,000

28-06-2021 21:53:31

4145; Nguyen Thi Ngoc

           100,000

28-06-2021 22:24:53

; quang

             10,000

28-06-2021 22:42:41

ung ho MS4147 chi Le Thi Dan

           500,000

28-06-2021 22:50:09

CT DEN:117915253563 4147

           100,000

28-06-2021 22:50:51

Ma so 4147; Le Thi Dan;   Thon Ly Hai; xa Phu Xuan; Huyen Binh Xuyen; Tinh Vinh Phuc

           300,000

28-06-2021 23:00:35

ung ho chong chi Le Thi Dan ma 4147

           500,000

29-06-2021 06:21:03

Tan giup do chi Dan. MS 4147

           200,000

29-06-2021 07:32:52

ung ho 4148 anh vuong van nam

             20,000

29-06-2021 07:44:59

4103; chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

29-06-2021 08:13:02

4147; A Luu Van Dien (Vo Thi Thuy Linh ung ho)

             50,000

29-06-2021 08:15:21

So GD goc: 10000021 LP VNM10LAP0 UNG HO QUY TAM LONG NHAN AIVUI LONG CHUYEN CHO NHUNG HOAN CANHNHAN DUOC UNG HO IT

       1,000,000

29-06-2021 08:31:00

Chuyen tien ung ho Ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29-06-2021 08:59:50

CT DEN:118001218063 Ung ho chi Le Thi Dan Ma so 4147 FT21180958371773

           500,000

29-06-2021 09:26:20

CT DEN:118002243522 Nguyen Dinh Hiep ung ho ma so 4146 FT21180276092680

           200,000

29-06-2021 09:41:07

MS 4148; Vuong Van Nam

           300,000

29-06-2021 09:46:49

uh ms 4148

           100,000

29-06-2021 09:47:14

4148 vuong van nam;

           500,000

29-06-2021 10:07:07

HO QUANG THAI Chuyen tien UNG HO ms4148 vuong van nam

           100,000

29-06-2021 10:09:50

So GD goc: 10011214 1 chut tam long den 3 bo con anh ma so 4148

             35,000

29-06-2021 10:35:59

So GD goc: 10012295 Ung ho Ms 4148

             50,000

29-06-2021 10:48:09

TRAN TOAN ung ho

           200,000

29-06-2021 10:51:16

nguyen thi nep giup so 4128

           100,000

29-06-2021 10:51:58

dang thai son giup so 4125

           100,000

29-06-2021 10:52:56

nguyen thi thu giup so 4120

           100,000

29-06-2021 10:53:35

dang thien nhan giup so 4126

           100,000

29-06-2021 10:54:21

nguyen thi canh giup so 4147

           100,000

29-06-2021 10:56:06

nguyen van bam giup so 4143

           100,000

29-06-2021 10:57:01

nguyen thi thu hoa giup so 4142

           100,000

29-06-2021 10:57:50

So GD goc: 10013096 Ung ho bn vp

           100,000

29-06-2021 10:57:54

dang thai binh giup so 4141

           100,000

29-06-2021 10:58:41

dang chi lan giup so 4140

           100,000

29-06-2021 10:59:53

dang trung kien giup so 4134

           100,000

29-06-2021 10:59:56

ong Tu Van ho tro ma so 4148 gia dinh anh Vuong Van Nam

     10,000,000

29-06-2021 11:00:44

nguyen thi thu giup so 4132

           100,000

29-06-2021 11:03:07

NGUYEN THI BAO CHAU Chuyen tien ung ho ma so 4148 vuong van nam

           200,000

29-06-2021 11:23:46

4148; Vuong Van Nam

           200,000

29-06-2021 11:30:33

MS 4148; Vuong Van Nam

             30,000

29-06-2021 11:30:35

4148; vuong van nam

           300,000

29-06-2021 11:33:57

LPT ung ho ms 4147 Chi Le Thi Dan

             50,000

29-06-2021 12:03:45

MS 4148. a VUONG VAN NAM. Dien Chau;   Nghe An. CHUC ANH SOM BINH PHUC

           100,000

29-06-2021 12:18:53

dong gop anh Dien; ma so 4147

           200,000

29-06-2021 12:19:20

Giup ms 4148

           100,000

29-06-2021 13:00:26

4148; Vuong Van Nam

             10,000

29-06-2021 13:31:46

NGUYEN THI BICH THUY CT ma 4148 vuong Van Nam

           200,000

29-06-2021 13:41:26

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

29-06-2021 14:06:58

MS4148; anh Vuong Van Nam

           200,000

29-06-2021 14:19:35

4147; Chi Le thi Dan

          200,000

29-06-2021 14:47:35

4138; Em hoang Thi Hang

           100,000

29-06-2021 14:52:45

4140; Anh phong van Nguyen

           100,000

29-06-2021 15:14:14

Do Thi Tuyet Lan chuyen tien ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           500,000

29-06-2021 15:59:50

4148; VUONG VAN NAM

           300,000

29-06-2021 16:07:31

VO THI HUONG Chuyen tien ung ho ma so 4146 Vo Thi Kieu

       1,000,000

29-06-2021 16:58:25

NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho MS 4148 anh Vuong van Nam

           100,000

29-06-2021 18:06:25

ms 4147; chi Le Thi Dan tinh Vinh Phuc

           100,000

29-06-2021 18:10:10

ms 4148; anh Vuong Van Nam o Nghe An

           100,000

29-06-2021 19:04:38

CT DEN:118012589785 Ung ho ma so 4148 vuong van nam

           200,000

29-06-2021 20:43:04

001; le anh long

               1,000

29-06-2021 21:46:30

CT DEN:118021942204 HOANG LONG UNG HO MA SO 4147 CHI LE THI DAN - 290621 - 21:49:06 942204

       1,700,000

29-06-2021 23:18:07

Ung ho Vuong Van Nam ma so 4148

           500,000

29-06-2021 23:20:33

ung ho 4161

           200,000

30-06-2021 06:26:00

CT DEN:118123050919 MBVCB. 1221314456. 050919. Ms 4147 Le Thi Dan. CT tu 1015236994 NGUYEN THANH HAI toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

            50,000

30-06-2021 08:07:52

BUI HUONG GIANG chuyen tien

           100,000

30-06-2021 08:22:24

4149; Tran Thi Oanh

           200,000

30-06-2021 08:35:45

NGUYEN THI NHU THU chuyen tien ung ho ms 4149 cho be tue nhi

           200,000

30-06-2021 08:43:11

4149; Tran Thi Oanh

           300,000

30-06-2021 08:49:01

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4149; chi Tran Thi Oanh

           100,000

30-06-2021 09:11:11

So GD goc: 10009877 Ung ho Ms 4149

             50,000

30-06-2021 10:01:30

So GD goc: 10002555 (CKRmNo: 031621063014428)1. Ma so 4149Chi Tran Thi Oanh Dia chi Thon Thuong,     xa Thai Tan,   huyen Nam Sach,   tinh Hai Duong.   (NHH: VIETINBANK HOAN KIEM - )

             66,607

30-06-2021 10:06:41

ung ho ma so 4148

           500,000

30-06-2021 10:07:13

MS 4149; chi Tran Thi Oanh

             50,000

30-06-2021 10:08:51

ung ho ma so 4143

           300,000

30-06-2021 10:14:21

Ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           100,000

30-06-2021 10:26:57

CT DEN:118110318538 Ung ho Ma so 4149 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

30-06-2021 10:28:59

So GD goc: 10013262 Ung ho ms 4149

             10,000

30-06-2021 11:03:47

CT DEN:118111104230 Bui thi diem huong ung ho ma 4149

             50,000

30-06-2021 11:13:22

CT DEN:118104318714 Ung ho MS4149 Tran Thi Oanh - Thon Thuong - Xa Thai Tan - Nam Sach - Hai Duong FT21181373085040

           200,000

30-06-2021 11:16:22

ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

             50,000

30-06-2021 11:18:44

4149; Tran Thi Oanh

           100,000

30-06-2021 12:21:52

ung ho ms 4149

           300,000

30-06-2021 12:28:43

ung ho ms 4148

           200,000

30-06-2021 13:13:02

CT DEN:118106781812 ung ho ms 4149. su yeu thuong cua gd va moi nguoi se tiep them suc manh cho con.

           100,000

30-06-2021 13:31:09

CT DEN:118100756564 MS 4149

           100,000

30-06-2021 13:52:32

MS 4149 chi Tran Thi Oanh tinh Hai Duong

           500,000

30-06-2021 13:56:48

uh ms 4149

           100,000

30-06-2021 13:59:55

CT DEN:118106475347 MS 4149 FT21181035131889

             50,000

30-06-2021 14:02:23

CT DEN:118107477912 MS 4146 FT21181206035579

             50,000

30-06-2021 14:21:37

TRINH DAN DUNG uh ms 4149 Tran Thi Oanh

           250,000

30-06-2021 14:28:08

NGO ANH TUAN NOP MA 4144 (200K) + 4145 (200K) + 4146 (200K)+ 4148 (200K) + 4149 (200K)

       1,000,000

30-06-2021 14:56:26

NGUYEN HOANG QUAN chuyen tien ung ho ma so 4149

       1,000,000

30-06-2021 15:00:53

NGUYEN HOANG QUAN ung ho MS 4148 Vuong Van Nam

       1,000,000

30-06-2021 15:17:24

TRAN THI THANH HUYEN ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

       1,000,000

30-06-2021 15:19:07

ung ho 4149 tran thi oanh

             20,000

30-06-2021 15:28:41

ung ho ma so 4149; chi Tran thi Oanh

           500,000

30-06-2021 15:49:19

4141; Ngo Thuy Trang

           200,000

30-06-2021 15:55:11

PHAM THI THANH LOAN chuyen tien ung ho ma so 4149

           100,000

30-06-2021 16:02:01

DAO DUC VINH chuyen tien ung ho CT Nhan ai; ung ho hoan canh 4147; 4148; 4149 moi hoan canh 500k

      1,500,000

30-06-2021 16:16:10

LPT ung ho ms 4149 Chi Tran Thi Oanh

             50,000

30-06-2021 17:02:01

4149; tran thi oanh

           200,000

30-06-2021 17:06:08

ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

30-06-2021 17:23:49

ung ho 4149. chuc con mau khoe

           100,000

30-06-2021 17:28:49

ung ho 4136. chuc con mau khoe

           100,000

30-06-2021 17:39:34

CT DEN:118110768902 Ung ho ma so 4149 be tue nhi me tran thi oanh FT21181035952060

           300,000

30-06-2021 17:41:25

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho Ma so 4149; chi Tran Thi Oanh; tinh Hai Duong

             50,000

30-06-2021 18:53:11

; luong

               5,851

30-06-2021 20:38:38

4149; Tran Thi Oanh

           200,000

30-06-2021 21:48:35

quyen gop ms 4149 Tran Thi Oanh

           500,000

30-06-2021 21:50:10

TRINH THI THANH NGA chuyen tien giup do Tran Thi Oanh; ms 4149

           200,000

30-06-2021 21:56:18

Duy Vu ung ho ma so 4149; chi Tran Thi Oanh

           500,000

30-06-2021 22:42:57

Nguyen The Phong Chuyen tien MS4149

           500,000

30-06-2021 22:50:27

4149 chi Tran Thi Oanh

           300,000

01-07-2021 02:55:19

ung ho ma so 4148 VUONG VAN NAM; thoi gian GD:01/07/2021 02:23:05

           500,000

01-07-2021 02:55:24

ung ho ma so 4147 chi LE THI DAN; thoi gian GD:01/07/2021 02:24:45

           500,000

01-07-2021 07:07:53

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4150

             30,000

01-07-2021 07:50:09

CT DEN:118207089166 Ung ho Ma so 4150 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

              5,000

01-07-2021 08:06:56

4150; dieu khuy nich

           100,000

01-07-2021 08:10:34

LE HUU LUYEN Chuyen tien

           100,000

01-07-2021 08:19:15

Ung ho chau Khuy Nich ma so 4150

           300,000

01-07-2021 08:22:59

Ung ho em Nich ma so 4150

           500,000

01-07-2021 08:26:45

MB ung ho ms 4150 Dieu Khuy Nich

           500,000

01-07-2021 08:38:52

CT DEN:118208116827 Tin uh MS 4150 DIEU KHUY NICH.

             50,000

01-07-2021 08:50:33

ung ho ma so 4149

           300,000

01-07-2021 08:54:51

Ung ho Ma so 4149 be Tue Nhi (chi Tran Thi Oanh)

       1,000,000

01-07-2021 08:56:41

So GD goc: 10010863 Ung ho Ms 4150

             50,000

01-07-2021 09:17:03

4150; chi thi xuan

           100,000

01-07-2021 09:34:24

NGUYEN VAN MANH Chuyen tien giup do ma so 4150 chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

           200,000

01-07-2021 10:10:04

be Nich maso 4150

           100,000

01-07-2021 10:12:03

4150 chi thi xuan

             50,000

01-07-2021 10:18:12

CT DEN:118210146491 1. Ma so 4150 Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich Dia chi Bon Bu Dach,   xa Quang Tin,   huyen Dak Rlap

           119,863

01-07-2021 10:23:01

NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ho tro chi Thi Xuan ms 4150.

           300,000

01-07-2021 10:56:52

ms 4150; chi Thi Xuan me de be Dieu Khuy Nich

             50,000

01-07-2021 10:58:48

4150 ung ho chau lap chan gia

           200,000

01-07-2021 11:01:55

ung ho ma 4150

           500,000

01-07-2021 11:02:38

ung ho ma 4149

           500,000

01-07-2021 11:03:17

ung ho ma 4144

           500,000

01-07-2021 11:07:42

NGO QUOC MINH ung ho chau Nich. MS. 4150

       3,000,000

01-07-2021 11:29:31

CT DEN:118204376896 Ung ho e Nich mua chan gia FT21182709110823

           100,000

01-07-2021 11:35:49

CHU THI TAM chuyen tien MS4150

           200,000

01-07-2021 11:38:53

CHU THI TAM chuyen tien MS4149

           100,000

01-07-2021 11:38:58

CT DEN:118204884882 Vietinbank; 126000081304; Ung ho chau Nich tinh DacNong

           200,000

01-07-2021 11:44:52

Ung ho mua chan gia

           500,000

01-07-2021 11:54:37

Giup MS 4150 chi Thi Xuan me chau Dieu Khuy Nich

           200,000

01-07-2021 12:01:03

4150; Thi Xuan

           100,000

01-07-2021 12:04:42

ung ho ma 4146

           500,000

01-07-2021 12:21:23

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4150 chi Xuan me em Nich

             50,000

01-07-2021 12:21:39

ung ho 4150 chi thi xuan

             20,000

01-07-2021 12:32:38

NGUYEN KIEN chuyen tien ma so 4150; chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nic

         300,000

01-07-2021 13:05:07

ung ho chau Khuy Nich MS 4150

       1,000,000

01-07-2021 13:06:38

ung ho MS 4148 Vuong Van Nam

       1,000,000

01-07-2021 13:28:01

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

01-07-2021 13:45:35

LPT ung ho ms 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

           100,000

01-07-2021 14:02:08

CT DEN:118200790066 MS 4150

           100,000

01-07-2021 14:20:58

DUONG XUAN SON chuyen tien ma so 4150

           500,000

01-07-2021 14:27:24

; quang

               8,900

01-07-2021 14:28:34

ho tro MS 4150 chau DIEU KHUY NICH

           200,000

01-07-2021 14:36:43

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4150; chi Thi Xuan; me Dieu Khuy Nich

           100,000

01-07-2021 15:36:10

So GD goc: 10023900 Gui Ma so 4150,   Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich DakNong

           100,000

01-07-2021 15:47:16

Giup ma so 4150

           100,000

01-07-2021 16:07:41

CT DEN:118216808779 4144 nguyen thi binh

           500,000

01-07-2021 16:13:41

Ma so 4150

           100,000

01-07-2021 16:17:57

ms 4149; em Tran Thi Oanh

             50,000

01-07-2021 16:26:04

So dt 0376639868 ung jo MS 4150. Chi Thi Xuan. Bon Bu Dach. Quang Tin. Dak RLap. Dak Nong

           100,000

01-07-2021 16:28:43

ung ho DINH TUE NHI con cua chi TRAN THI OANH. chuc con mau khoe

           100,000

01-07-2021 16:36:16

BUI LE KHANG Chuyen tien ung ho em Dieu Khuy Nich; Dak Nong

           500,000

01-07-2021 16:44:51

ung ho ma 4150 chi xuan

             20,000

01-07-2021 17:40:35

Chu Hung gui ung ho em Dieu Khuy Nich

           500,000

01-07-2021 17:58:46

4149; Tran Thi Oanh

             50,000

01-07-2021 18:01:48

4150; Thi Xuan

             50,000

01-07-2021 20:10:48

ma so 4149 Chi Tran Thi Oanh

           300,000

01-07-2021 20:10:54

MS 4150; chi Thi Xuan; me de Dieu Khuy Nich

             30,000

01-07-2021 21:13:38

CT DEN:118214133187 Ms4150

           500,000

01-07-2021 21:27:09

ung ho ma so 4150. Chi thi Xuan. Bon bu Dach ; xa quang tin huyen Dak R Lap . Tinh Dak Nong

           200,000

01-07-2021 21:57:18

CHU NHAT THANH chuyen tien ma so 4150

       1,000,000

01-07-2021 22:56:03

DVM giup MS 4150 chi Thi Xuan; me de Dieu Khuy Nich

           200,000

01-07-2021 22:57:54

DVM giup MS 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

01-07-2021 22:59:19

DVM giup MS 4148 A Vuong Van Nam

           400,000

02-07-2021 01:19:34

TRAN THI VAN ANH UNG HO MS4149; thoi gian GD:01/07/2021 23:10:35

           100,000

02-07-2021 06:23:06

CT DEN:118306045195 4147

             50,000

02-07-2021 06:24:31

CT DEN:118306045464 4148

             25,000

02-07-2021 06:25:19

CT DEN:118306045635 4149

             25,000

02-07-2021 06:25:56

CT DEN:118306045819 4150

             25,000

02-07-2021 07:18:13

Tu Linh ct ung ho em Nich ma so 4150

           200,000

02-07-2021 07:54:57

CT DEN:020140105380 UH moi HC 200K tu 4142 den 4151

       2,000,000

02-07-2021 07:57:12

CT DEN:118307091504 Ung ho Ma so 4151 Ba Nguyen thi Toi

           500,000

02-07-2021 08:00:32

4151; nguyen thi toi

           100,000

02-07-2021 08:09:30

ung ho ma so 4151

           100,000

02-07-2021 08:20:29

So GD goc: 10000011 TT VNM10MFN1   N 0100007163PAYMENT FOR INVOICES L10SO6 170621 - xây cầu Dantri

   300,000,000

02-07-2021 09:33:36

gui chau thuong; xa hai tien; Ha Trung;   Thanh Hoa

           100,000

02-07-2021 09:43:37

PHAM GIA TU giup Ms 4127

             50,000

02-07-2021 09:44:10

PHAM GIA TU giup Ms 4128

             50,000

02-07-2021 09:44:33

PHAM GIA TU giup Ms 4129

             50,000

02-07-2021 09:44:57

PHAM GIA TU giup Ms 4130

             50,000

02-07-2021 09:45:22

PHAM GIA TU giup Ms 4131

             50,000

02-07-2021 09:45:46

PHAM GIA TU giup Ms 4132

             50,000

02-07-2021 09:50:03

MS 4151; va Nguyen Thi Toi

             50,000

02-07-2021 10:10:42

Tran Thanh Tu ung ho Ma so 4151

           200,000

02-07-2021 10:14:04

ung ho be Nguyen Thi Huyen Thuong

           100,000

02-07-2021 10:48:07

Giup con chi Tran Thi Oanh. Ma so 4149

           500,000

02-07-2021 11:03:28

Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           200,000

02-07-2021 12:06:14

4151 ba nguyen thi toi

           300,000

02-07-2021 12:08:50

Ke Toan Ha Noi ung ho ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           500,000

02-07-2021 12:12:47

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4151

           300,000

02-07-2021 13:08:54

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4151

             30,000

02-07-2021 13:19:36

CT DEN:118306686504 Ma so 4150: Chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

           300,000

02-07-2021 13:23:09

So GD goc: 10015494 Ung ho Ms 4151

             50,000

02-07-2021 13:40:10

4151; ba Nguyen Thi Toi (chau Thuong)

           500,000

02-07-2021 14:13:57

PHUNG DANH NGUYEN UH MS 4150 DIEU KHUY NICH

       2,000,000

02-07-2021 14:18:33

chuyen tien MS 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02-07-2021 14:20:59

4151 ba Nguyen Thi Toi; thon Da Qua 1; xa Yen Trung; huyen Ha Chung; Thanh Hoa;   Nguyen Thi Toi

           500,000

02-07-2021 14:39:12

khach hang nuoc mam huong lien ung ho ms 4150 va 4147

           200,000

02-07-2021 15:38:47

CT DEN:118308609074 Nguyen Dinh Hiep UH ma so 4151 FT21183574226478

           200,000

02-07-2021 16:03:46

CT DEN:118309641938 4151 FT21183924047044

           200,000

02-07-2021 16:27:52

LPT ung ho ms 4151 Ba Nguyen Thi Toi

             50,000

02-07-2021 16:33:52

Ma so 4150; Chi Thi Xuan; me de Dieu Khuy Nich

           200,000

02-07-2021 16:46:56

quyen gop ms 4151 Nguyen Thi Toi

           500,000

02-07-2021 16:52:51

Ung ho MS 4151 ( ba Nguyen Thi Toi ) xa Yen Son; huyen Ha Trung; tinh Thanh Hoa

           500,000

02-07-2021 17:10:47

chuyen MS 4150 Chi thi Xuan me Dieu khuy Nich

           200,000

02-07-2021 18:22:09

CT DEN:020140307243 Gui cho ma so 4150

           500,000

02-07-2021 18:35:46

TRAN VAN THANH ck MS 4151

           200,000

02-07-2021 20:19:39

Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           300,000

02-07-2021 22:00:06

CT DEN:118315018854 4151 FT21184046999902

             50,000

02-07-2021 22:02:01

CT DEN:118331874639 A Tit ung ho em

           100,000

02-07-2021 22:11:56

CT DEN:118331881378 Ban Tit ung ho ban

           100,000

02-07-2021 22:21:18

CT DEN:118331887148 Ban Tit ung ho ban

           100,000

03-07-2021 00:37:01

4150; Thi Xuan;   Dak Nong; thoi gian GD:02/07/2021 23:29:49

          100,000

03-07-2021 04:27:38

ma so 4150 chi Thuy Xuan me de Dieu Khuy Nich

           500,000

03-07-2021 07:43:32

4151; Nguyen Thi Toi

           100,000

03-07-2021 07:44:43

4149; Tran Thi Oanh

           100,000

03-07-2021 07:54:27

4151; Nguyen Thi Toi

           100,000

03-07-2021 09:19:09

Ung ho ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           200,000

03-07-2021 09:30:37

ma so 4151 Nguyen Thi Toi

           200,000

03-07-2021 09:33:43

ma so 4150 Chi Thi Xuan

           200,000

03-07-2021 09:36:56

ma so 4149

           200,000

03-07-2021 09:40:39

ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

03-07-2021 09:44:26

ma so 4147 Le Thi Dan

           200,000

03-07-2021 09:48:07

ma so 4146 Vo Thi Kieu

           200,000

03-07-2021 09:51:12

ma so 4145 Nguyen Van Kien

           200,000

03-07-2021 09:54:42

ma so 4144 Nguyen Thi Binh

           200,000

03-07-2021 09:57:23

ma so 4143 Duong Van Cuong

           200,000

03-07-2021 10:01:05

ma so 4142 Dao Van That

           200,000

03-07-2021 10:14:18

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4152; ong Tran Van Vuong; bo cua Quynh Anh

           100,000

03-07-2021 10:24:49

ung ho MS 4152

           100,000

03-07-2021 10:28:09

4152; Tran Van Vuong

           200,000

03-07-2021 10:36:48

4152; Tran Van Vuong

           100,000

03-07-2021 10:48:42

Giup ma so 4152 Quynh Anh

             50,000

03-07-2021 10:52:58

Ke Toan Ha Noi ung ho ma so 4152 ong Tran Van Vuong

       1,000,000

03-07-2021 11:01:48

4152; Tran Thi Quynh Anh

           100,000

03-07-2021 11:03:22

ung ho 4152 ong tran van vuong

             20,000

03-07-2021 11:10:45

4152; Tran van vuong

           200,000

03-07-2021 11:34:46

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4152; ong tran van vuong( bo cua quynh anh)

           100,000

03-07-2021 11:50:43

LPT ung ho ms 4152 Ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh

             50,000

03-07-2021 12:00:07

NGUYEN DUONG THUY HANG chuyen tien ung ho Quynh Anh ma so 4152

           500,000

03-07-2021 12:33:54

CT DEN:118412495564 Ung ho Ma so 4151

               5,100

03-07-2021 12:34:57

CT DEN:118412496618 Ung ho Ma so 4152

               5,100

03-07-2021 12:52:37

NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho ma 4152

           200,000

03-07-2021 13:10:34

; nga

             10,000

03-07-2021 13:11:43

CT DEN:118406432549 Do Van Chung xin duoc giup do ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh tru tai Long Bien,   Ha Noi FT21184857870070

           200,000

03-07-2021 13:39:16

Chuyen tien cho Tran Thi Quynh Anh (26 tuoi) dang dieu tri tai khoa HSTC benh vien Bach

           500,000

03-07-2021 14:17:31

ung ho Quynh Anh ma so 4152

           200,000

03-07-2021 14:31:00

chu chuyen tien ho tro chau quynh Anh con anh Tran van vuong

           100,000

03-07-2021 14:56:37

HOANG ANH MINH Chuyen tien

             50,000

03-07-2021 15:03:12

4150 -   Thi Xuan - Dieu Khuy Nich

           100,000

03-07-2021 15:35:18

gui quynh anh chua tim

           300,000

03-07-2021 15:38:20

NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho MS 4152 ong Tran van luong

          100,000

03-07-2021 15:56:58

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4152

           500,000

03-07-2021 16:06:06

4152; Tran Van Vuong

           100,000

03-07-2021 16:07:22

MS 4152; ong Tran Van Vuong

             68,000

03-07-2021 16:11:57

CT DEN:118409725041 MA SO 4152 - ONG TRAN VAN VUONG - BO QUYNH ANH

           500,000

03-07-2021 16:22:11

CT DEN:118416005853 UH be Dinh Tue Nhi

       1,000,000

03-07-2021 17:07:58

4150 Thi Xuan

           500,000

03-07-2021 18:05:46

CT DEN:118440980554 Ung ho ma so 4152 chau Tit ung ho co

           100,000

03-07-2021 18:30:18

MS 4152 bo quynh anh

           500,000

03-07-2021 18:42:14

MS4152 chuc Q. Anh mau khoe

           200,000

03-07-2021 18:57:03

CT DEN:118411762537 Ung ho ma so 4150 Chi Thi Xuan me se Dieu Khuy Nich FT21184337158665

           100,000

03-07-2021 19:20:33

DAO DUC VINH chuyen tien ung ho CT Nhan ai; ung ho ms4150; 4151; 4152. Moi hoan canh 500k

       1,500,000

03-07-2021 19:37:29

Ma so 4152. Ong Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)

             50,000

03-07-2021 20:41:00

ung ho ma so 4152

           300,000

03-07-2021 20:44:46

ung ho ms 4152

           500,000

03-07-2021 20:46:53

ung ho ms 4152 ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh Ngoc lam Long Bien Ha Noi

          200,000

03-07-2021 21:48:00

LE ANH TUAN Chuyen tien ung ho chau Quynh Anh

           200,000

3/7/2021

TRAN NGOC MINH chuyen tien ung ho ms4150 Dieu Khuy Nich

           200,000

03-07-2021 22:11:47

MS 4152 Tran Van Vuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

03-07-2021 22:34:12

NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien ung ho chau Tran Thi Quynh Anh

           500,000

04-07-2021 04:04:51

ung ho Tran Thi Quynh Anh

           100,000

04-07-2021 05:30:53

MS 4150; Chi Thi Xuan; Dak Nong

             30,000

04-07-2021 06:01:40

ms 4152; ong Tran Van Vuong bo chau Quynh Anh

             50,000

04-07-2021 06:03:03

ms 4153; chi Le Thi Nga me be Chi Thien

             50,000

04-07-2021 06:28:45

ms4153 chuc be Thien mau khoe

          200,000

04-07-2021 07:13:34

VO TE KHANG chuyen tien giup do BN 4153

             30,000

04-07-2021 07:20:43

4153; le thi nga

             50,000

04-07-2021 07:33:29

ung ho ma so 4153 be chi thien

           100,000

04-07-2021 07:38:15

NGUYEN NGOC TUYEN chuyen tien ung ho ma 4153 Chi Le Thi Nga

           100,000

04-07-2021 07:39:08

NGUYEN NGOC TUYEN chuyen tien ung ho ma 4152 ong Tran Van Vuong

           100,000

04-07-2021 08:47:59

4149; B ung ho chi Tran Thi Oanh

           100,000

04-07-2021 08:49:57

CT DEN:118508324305 Ma so 4153 chi Le Thi Nga

           500,000

04-07-2021 08:50:09

4150; B ung ho chi Thi Xuan

           100,000

04-07-2021 08:51:48

4151; B ung ho ba Nguyen Thi Toi

           100,000

04-07-2021 08:53:35

4152; B ung ho ong Tran Van Vuong

           100,000

04-07-2021 08:54:50

4153; B ung ho chi Le Thi Nga

           100,000

04-07-2021 09:05:08

4153 Le Thi Nga ( be Chi Thien; Ha Ngoc Anh va Ha Do Quang Tuyen

           100,000

04-07-2021 09:05:11

ong Tu Van giup ms 4152 em Tran Thi Quynh Anh

     10,000,000

04-07-2021 09:07:12

Ngo Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho em Tran Thi Quynh Anh bi viem co tim o bv Bach Mai

           100,000

04-07-2021 09:10:41

uh le thi nga me chi thien trang long p7 binh thanh hcm

             50,000

04-07-2021 09:19:02

Ngo Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho chau Nguyen Duc Thien bi tai ung thu. Con chi Le Thi Nga

           100,000

04-07-2021 09:38:39

ung ho chau Quynh Anh ma so 4152

           700,000

04-07-2021 09:57:08

Ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           200,000

04-07-2021 10:26:43

Tan giup do Quynh Anh; ms 4152

           200,000

04-07-2021 10:40:05

THAI QUANG VINH Chuyen tien ung ho ban Tran Thi Quynh Anh

           200,000

04-07-2021 10:42:49

PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho e Quynh Anh

           200,000

04-07-2021 11:37:00

MS 4153; chi Le Thi Nga( me be Chi Thien)

             68,000

04-07-2021 12:50:53

ma so 4153. chi Le Thi Nga ( me be Chi Thien)

           100,000

04-07-2021 13:06:59

CT DEN:118506089387 MBVCB. 1228977053. 089387. LE THI HONG ung ho ma so 4153 me be Chi Thien. Mong phat phap gia ho be nhanh khoi. CT tu 0451000405034 LE THI HONG toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           100,000

04-07-2021 13:14:19

ma so 4153 Chi Le Thi Nga

           100,000

04-07-2021 14:20:13

tu tam

             30,000

04-07-2021 15:00:48

ung ho Quynh Anh; MS 4152 Tran Van Vuong

           500,000

04-07-2021 15:12:43

CT DEN:118550573914 Ung ho ma so 4153 anh Tit ung ho em

           100,000

04-07-2021 15:24:57

MS 4153 LE THI NGA. Binh Thanh. TpHCM.

           500,000

04-07-2021 15:27:48

MS 4152 TRAN VAN VUONG. Long Bien. Ha Noi.

           500,000

04-07-2021 15:39:56

Ma so 4152 OngTran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)

           150,000

04-07-2021 16:20:01

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

04-07-2021 16:26:53

CT DEN:118509143107 Ma so 4153: Chi Le Thi Nga. Thuong be Chi Thien

           100,000

04-07-2021 16:31:53

CT DEN:118516325067 Ma so 4152 o Tran Van Vuong

           500,000

04-07-2021 16:49:26

CT DEN:118509431705 Ung ho ma so 4153 chi Le Thi Nga FT21186483343936

           100,000

04-07-2021 17:50:40

CT DEN:118510156602 giup chi Tho ms 4137

           100,000

04-07-2021 18:55:12

4152

           300,000

04-07-2021 20:08:48

LPT ung ho ms 4153 Chi Le Thi Nga me be Chi Thien

             50,000

04-07-2021 20:26:27

CT DEN:118513407502 ung ho ms 4153. mong chau Thien co them nhieu may man

           100,000

04-07-2021 21:14:50

gui be Chi Thien ms 4153

       2,000,000

04-07-2021 21:32:45

CT DEN:118514675823 Le The Thang ung ho ma so 4153 FT21186052525065

           480,000

04-07-2021 22:11:42

4146; nha Heo goi chi va con

           200,000

04-07-2021 22:27:02

4153 be chi thien bi ung thu mau; chi le thi nga me be chi thien

           500,000

04-07-2021 22:30:37

ung ho ms 4152 Tran Van Vuong (bo cua Quynh Anh)

           200,000

04-07-2021 22:32:21

Chau Chi Thien 4153( Le Thi Nga)

           100,000

04-07-2021 22:38:55

4152 co quynh anh; bac tran van vuong bo cua quynh anh

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

28/06/2021

MB ( 462414) ( Ung ho MS4146)

           300,000

28/06/2021

MB ( 421321) ( NGUYEN THI NHAN uh ms 4144)

           100,000

28/06/2021

MB ( 317830) ( ung ho ma so 4143 anh Duong Van Cuong dc hoi tien boc nhieu dinh hoa thai nguyen)

           500,000

28/06/2021

MB ( 342160) ( ung ho 4145 Ng Van Kien 4146 Vo Thi Kieu)

          200,000

28/06/2021

MB ( 371508) ( ung ho Chi Vo Thi Kieu ma so 4146)

           700,000

28/06/2021

MB ( 428851) ( Ung ho MS 4146 Vo Thi Kieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

28/06/2021

MB ( 464111) ( LE TIEN THANG ung ho ma so 4147,   le thi dan)

             50,000

28/06/2021

MB ( 498401) ( TRAN THI LOI ung ho MS 4147 Le Thi Dam)

           500,000

28/06/2021

635783 -   Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan Tu Pham Nha

           100,000

28/06/2021

MB ( 541164) ( Ung ho MS4146)

           100,000

28/06/2021

844297 -   Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4147 chi le thi dan

           200,000

28/06/2021

635554 -   Agribank; 1400206035022; NGUYEN XUAN TRUONG chuyen khoan toi ma benh nhan 4147 chi Dan

             50,000

29/06/2021

MB ( 757227) ( LE TAN TU chuyen khoan vuong van nam 4148)

           100,000

29/06/2021

448886 -   Cty Thien Tan ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam -   Nghe An FT21180027431707

           100,000

29/06/2021

MB ( 655117) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ma so 4148 vuong van nam)

           100,000

29/06/2021

MB ( 646548) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4146)

             50,000

29/06/2021

MB ( 643515) ( MS 4146,   Vo Thi Kieu,   Ben Tre)

           200,000

29/06/2021

604454 -   Agribank; 1400206035022; KIEU THU HIEN ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021

MB ( 666694) ( Nho chuyen cho ma so 4148)

           500,000

29/06/2021

MB ( 673009) ( NGUYEN THI MINH HONG chuyen khoan ung ho ma 4148)

           100,000

29/06/2021

MB ( 677536) ( NGUYEN XUAN TRUONG chuyen khoan a Nam ma 4148 Dien Hong Dien Chau Nghe An. Chuc a mau khoe. )

             50,000

29/06/2021

419325 -   Agribank; 1400206035022; Ma so 4148 Vuong Van Nam

           300,000

29/06/2021

454129 -   Agribank; 1400206035022; Ung ho anh Luu Van Dien   -     ma so 4147

             50,000

29/06/2021

MB ( 725860) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4148 vuong van nam)

           200,000

29/06/2021

MB ( 739636) ( ung ho ma so 4148)

             10,000

29/06/2021

MB ( 741336) ( Ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam)

           200,000

29/06/2021

MB ( 745144) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4148 gia dinh anh Vuong Van Nam)

           100,000

29/06/2021

MB ( 749612) ( NGUYEN TUYET PHUONG chuyen khoan ung ho MA SO 4148 cua chuong trinh NHAN AI)

           300,000

29/06/2021

MB ( 804260) ( MS 4148 giup gia dinh anh VUONG VAN NAM. )

           200,000

30/06/2021

MB ( 964522) ( Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh)

           100,000

30/06/2021

MB ( 919058) ( UH Oanh MS 4149)

           100,000

30/06/2021

MB ( 899167) ( LE TAN TU chuyen khoan tran thi oanh 4149)

           100,000

30/06/2021

MB ( 869260) ( ms 4149)

       1,000,000

30/06/2021

663701 -   Agribank; 1400206035022; Be Anh Khoa ung ho ma so 4149

           100,000

30/06/2021

MB ( 850084) ( NGUYEN DINH DA chuyen khoan)

           200,000

30/06/2021

MB ( 857619) ( ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh)

           100,000

30/06/2021

MB ( 872989) ( ung ho ma so 4149 )

           200,000

30/06/2021

245745 -   Agribank; 1400206035022; ung ho ma so 4137

           100,000

30/06/2021

995221063053546 ung ho ma so 4149 tran thi oanh

           100,000

30/06/2021

MB ( 914847) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4149 tran thi oanh)

           200,000

30/06/2021

MB ( 938730) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4149)

             50,000

30/06/2021

MB ( 954029) ( ung ho ma so 4149)

           100,000

30/06/2021

610180 -   Agribank; 1400206035022; ung ho chi Oanh ma so 4149

          200,000

01/07/2021

MB ( 134452) ( ung ho ms 4150 THI XUAN)

           150,000

01/07/2021

MB ( 129687) ( LE TAN TU chuyen khoan chi thi xuan 4150)

           100,000

01/07/2021

MB ( 100943) ( Dang Khuong Duy goi ma so 4145)

           500,000

01/07/2021

529687 -   Cty Thien Tan ung ho ma so 4150   - Chi Thi Xuan -     Dak Nong FT21182979070840

           100,000

01/07/2021

525861 -   Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4150 chau Dieu Khuy Nich

           200,000

01/07/2021

526662 -   Agribank; 1400206035022; Ma so 4145

           500,000

01/07/2021

581946 -   Agribank; 1400206035022; NGUYEN NGOC CHUYEN chuyen khoan

       1,000,000

01/07/2021

MB ( 050900) ( Ung ho MS 4150 chi Thi Xuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

            10,000

01/07/2021

MB ( 057171) ( NGO THI HONG VAN ung ho ma so 4150)

           200,000

01/07/2021

UNG HO MA SO 4146   -     VO THI KIEU -   AP GIA KHANH   -     CHO LACH   - BEN TRE/CN LANG HA

           300,000

01/07/2021

MB ( 068548) ( NGUYEN VIET HUNG chuyen khoan)

             50,000

01/07/2021

MB ( 071905) ( Tam long nhan ai MS 4150)

           200,000

01/07/2021

MB ( 074866) ( DINH THI QUY chuyen khoan ung ho chau Dieu Khuy Nich)

           200,000

01/07/2021

MB ( 078660) ( NGUYEN THI HONG DOAN ung ho MS 4150 chi Thi Xuan)

           500,000

01/07/2021

MB ( 089588) ( NGUYEN VAN CHUNG UNG HO MS 4150 CHI XUAN ME DIEU KHUY NICH)

             50,000

01/07/2021

MB ( 109064) ( Ung ho ma so 4150)

           100,000

01/07/2021

095142 - Agribank; 1400206035022; Ung ho chau Dieu Khuy Nich

           100,000

01/07/2021

636442 -   Agribank; 1400206035022; Ung ho tran thi oanh 4149

           200,000

01/07/2021

MB ( 134117) ( ung ho be Dieu Khuy Nich,   ma so 4150)

           500,000

01/07/2021

MB ( 155258) ( NGUYEN THI VAN chuyen khoan ung ho chau Nich)

           500,000

01/07/2021

286680 -   Agribank; 1400206035022; MS 4150 em Dieu Khuy Nich

           300,000

01/07/2021

MB ( 190932) ( Ung ho ma so 4150 Dieu Khuy Nich)

          100,000

01/07/2021

MB ( 202933) ( Ung ho ms 4149 va ms 4150)

           400,000

02/07/2021

MB ( 322144) ( Ung ho ma so 4151 be Thom)

           200,000

02/07/2021

MB ( 266865) ( NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho ma 4151)

           100,000

02/07/2021

MB ( 223479) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4150 chi thi xuan)

           200,000

02/07/2021

MB ( 237559) ( UH MS4151)

           100,000

02/07/2021

MB ( 253850) ( MS 4151)

           500,000

02/07/2021

MB ( 263171) ( gui ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi)

           300,000

02/07/2021

MB ( 276969) ( Ung ho ms 4151)

           200,000

02/07/2021

MB ( 280012) ( ung ho ma so 4151)

           500,000

02/07/2021

MB ( 286953) ( NGUYEN THI HUYEN ung ho MS 4151 ba Nguyen Thi Toi)

           200,000

02/07/2021

782550 -   Agribank; 1400206035022; ung ho em Dieu Khuy Nich   -     ms 4150

           200,000

02/07/2021

MB ( 293565) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4151 nguyen thi toi)

           200,000

02/07/2021

927993 -   Agribank; 1400206035022; Giup ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich dc Bon Bu Dach quang tin dak rlap dak nong

           200,000

03/07/2021

MB ( 504446) ( NGUYEN THI NHAN uh ma so 4148)

           100,000

03/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) -   888851 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ba Nguyen Thi Toi   -   ma so 4151

             50,000

03/07/2021

MB ( 409631) ( Gui tien giup do chi Tran Thi Oanh ma so 4149 be con bi bao nao Tue Nhi)

           200,000

03/07/2021

MB ( 456551) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4152 tran van vuong )

           200,000

03/07/2021

MB ( 467244) ( NGUYEN VIET DUNG chuyen khoan)

           200,000

03/07/2021

MB ( 506788) ( NGUYEN MANH HA ung ho ms 4152)

           100,000

03/07/2021

MB ( 507465) ( TRAN THI XUAN PHUONG chuyen khoan giup chau Quynh Anh ,   cu nhan kinh te cap cuu viem co tim )

           500,000

03/07/2021

MB ( 524609) ( UH MS 4152 ONG NGUYEN VAN VUONG)

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 28/06/2021     -   04/07/2021

 

28/06/2021 01:31:35

REM TKThe :19032989128019,   tai TCB. Ung ho ma so 4137 FT21179650085204   -   CTLNHIDI 000 001166958899 -   11 - CRE   - 002 Transaction a

           300,000

28/06/2021 01:31:45

REM TKThe :19032989128019,   tai TCB. Ung ho ma so 4136 FT21179210883281   -   CTLNHIDI 000 001166961899 - 11 -   CRE - 002 Transaction a

           300,000

28/06/2021 07:56:07

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CO LE THI DAN MA SO 4147

             10,000

28/06/2021 08:03:24

REM Tfr Ac: 5311 000 0164553 DANG DINH BAO ung ho ma so 4147

           100,000

28/06/2021 08:30:38

REM TKThe :19028590924019,   tai TCB. Ck ho tro a luu van dien Vinh phuc FT211797 000 60175   -   CTLNHIDI 000 001167224666 -   11 - CRE   - 002

         100,000

28/06/2021 08:34:33

REM Tfr Ac: 4501 000 0161509 VU HOANG HIEP ung ho MS 4147

           500,000

28/06/2021 08:49:39

REM TKThe :066704060022165,   tai VIB. Giup do MS 4138 va 4144,   moi hoan canh 300.   000 d     - CTLNHIDI 000 001167272431 -   11 - CRE   - 002

           600,000

28/06/2021 08:56:58

REM TKThe :190205697 000 10,   tai TCB.   Mong anh binh phuc 4147 FT21179061095550   -   CTLNHIDI 000 001167292219 -   11 - CRE   - 002

             50,000

28/06/2021 09:39:58

REM Tfr Ac: 1601 000 0255718 NGUYEN THI TUYET MAI ung ho ms4147

           300,000

28/06/2021 09:47:07

REM TKThe :020011298525,   tai Sacombank. Chuyen tien ung ho benh nhan ma so. 4147 chi Le Thi Dan   -   CTLNHIDI 000 001167441647 -   11 - CRE   - 002

           300,000

28/06/2021 10:05:27

REM Tfr Ac: 1221 000 0424404 LE DINH NGOC Ung ho ma so 4147

           250,000

28/06/2021 10:43:03

JREM 991021062821306 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4147 Le Thi Dan. Dia chi: Thon Ly Hai, Phu Xuan, Binh Xuyen,   Vinh Phuc. DT 0394887854 chi Dan Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

28/06/2021 10:49:45

REM Tfr Ac: 4401 000 0430437 PHAM THI THU Ung ho ma so 4147

           200,000

28/06/2021 10:58:11

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4144 4145 4146 4147

           800,000

28/06/2021 11:19:28

REM Tfr Ac: 3101 000 2021918 DOAN TRONG TIEN Ung ho MS4137 Chi La Thi Tho

           100,000

28/06/2021 13:47:07

REM TKThe :2893507,   tai ACB. GIUP MS4147 LE THI DAN,   LY HAI,     BINH XUYEN,   VINH PHUC DT 0394887854 - 280621 - 13:46:37 593062   - CTLNHIDI 000 001168079684 - 11 - CRE - 002

           200,000

28/06/2021 15:46:17

REM MA SO 4147

           300,000

28/06/2021 15:48:40

REM Tfr Ac: 2611 000 0015945 TRAN VIET HUNG Chuyen tien tu thien cho ma so 4147 Le Thi Dan

           500,000

28/06/2021 16:08:20

REM TKThe :2233567896688,   tai MB. 4147 le thi dan - CTLNHIDI   000 001168535816 - 11 - CRE - 002

           200,000

28/06/2021 16:16:01

REM TKThe :19032974997010,   tai TCB. Ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan,   thon Ly Hai,   xa Phu Xuan,   huyen Binh Xuyen,   Vinh Phuc FT21179886648540 - CTLNHIDI   000 001168565500 - 11 - CRE - 002

           100,000

28/06/2021 16:16:37

REM Tfr Ac: 3211 000 0322590 PHUNG THI HAI VAN Ung ho ma so 4147

           200,000

28/06/2021 16:18:41

REM TKThe :2233567896688,   tai MB. 4145 nguyen van kien - CTLNHIDI   000 001168575831 - 11 - CRE - 002

           200,000

28/06/2021 16:25:24

REM TKThe :2233567896688,   tai MB. 4143 Duong Van Cuong - CTLNHIDI   000 001168601615 - 11 - CRE - 002

           200,000

28/06/2021 16:36:53

REM Tfr Ac: 4261 000 0111561 HOANG THI MINH CHIEM Chuyen tien ung ho ma so 4147 chi Le Thi Dan

           200,000

28/06/2021 16:53:23

REM Tfr Ac: 2111 000 0767694 LE THUY HANG Le Thuy Hang,   HN ung ho MS 4147

           100,000

28/06/2021 17:23:47

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4147 28. 6. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAM

           500,000

28/06/2021 17:47:16

REM Tfr Ac: 1681 000 0333443 PHAM THANH NHAN MS 4147

           200,000

28/06/2021 18:50:57

REM Tfr Ac: 1361 000 0031717 NGUYEN NGOC BAO TRAN UNG HO MA SO 4147 chi Le Thi Dan

             50,000

28/06/2021 20:53:47

REM Tfr Ac: 7601 000 0798989 NGUYEN VAN BINH ung ho hoan canh chi LeThiDan ma so 4147

           200,000

28/06/2021 21:33:33

REM Tfr Ac: 3451 000 0234149 NGUYEN THE LUC Ma so 4147 Chi Le Thi Dan

           100,000

29/06/2021 07:20:25

REM TKThe :29101985011,   tai TP BANK. ACHUNG HO MA SO 4148 A VUONG VAN NAM - ACH0 20097042 3062907202 42021 cc 7f676866

             50,000

29/06/2021 07:51:29

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHU VUONG VAN NAM MA SO 4148

             10,000

29/06/2021 07:55:17

REM Tfr Ac: 4501 000 6106456 NGUYEN THI PHUONG THAO Chuyen tien Ma 4148 Vuong Van Nam

           500,000

29/06/2021 08:13:49

REM TKThe :05957026996,   tai SCB. ung ho chi le thi dan ms 4147,   anh nguyen van kien ms 4145 - CTLNHIDI   000 001169824250 - 11 - CRE - 002

           100,000

29/06/2021 08:26:51

REM Tfr Ac: 1301 000 1746906 NGO THU HUONG Ma so 4148 Vuong Van Nam

           300,000

29/06/2021 08:28:04

REM Tfr Ac: 4631 000 3160068 NGUYEN THI MINH THUY Duong Van Xuyen,   Bi thu huyen Nam Dach,   Hai Duong,   Ung ho ms 4137, 4135,   4139, 4144, 4143 moi truong hop 200.   000 d

       1,000,000

29/06/2021 08:33:34

REM Tfr Ac: 5131 000     000 6273 NGUYEN THI CHINH ung ho ma so 4148

           300,000

29/06/2021 08:39:18

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4148

           200,000

29/06/2021 09:09:29

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4148 VUONG VAN NAM thon Hoa Thanh,   xa Dien Hong,   Dien Chau,   Nghe An

           500,000

29/06/2021 10:02:37

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU ung ho ms 4148

           500,000

29/06/2021 10:14:28

REM Tfr Ac: 4321 000 0986755 VU THI MINH TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4148 vuong van Nam , Nge An

           200,000

29/06/2021 10:27:57

REM Tfr Ac: 5651 000 0204881 DUONG DINH DUC Ma so 4148 Vuong Van Nam

           150,000

29/06/2021 11:04:21

REM 991021062913870 BO - DO THI KIM TRUC4171070 FO - 2611 000 2631994 bao dien tu dan tri DTLS - gui ung ho chi Nguyen Thi Nam (vo anh Tinh) - ma so 4117 (BIDV) - NH TMCP Dau Tu va Phat trien Viet Nam HA NOI Bank Charge . 00 VAT . 00

           100,000

29/06/2021 11:27:39

REM Tfr Ac: 6501 000 1390100 PHAN DUC LAM ms 4148

            50,000

29/06/2021 12:24:43

REM Tfr Ac: 1251 000 0782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien ung ho ma so 4146 chi Vo Thi Kieu,     Ben Tre

           100,000

29/06/2021 13:57:15

REM Tfr Ac: 3301 000 0020696 VU VAN CANH ung ho vuong van nam ma so 4148

           200,000

29/06/2021 14:01:16

REM Tfr Ac: 1251 000 0256884 PHAM THI HOA ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021 14:07:01

REM Tfr Ac: 1201 000 0108166 PHAM THI THU HA MS 4148 Vuong Van Nam

           300,000

29/06/2021 14:55:53

REM Tfr Ac: 4521 000 0345389 HO THI THOI Chuyen tien ma so 4145 nguyen van kien o dong xung,     viet ngoc,   tan yen,   bac giang

           300,000

29/06/2021 15:50:27

REM DUONG THI BICH THUY UNG HO VUONG VAN NAM MA SO 4148 DIEN CHAU NGHE AN 0964710237

           500,000

29/06/2021 16:10:19

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4148

           200,000

29/06/2021 16:24:02

REM TKThe : 000     000 0284172,   tai VCB. MBVCB. 1220499305. 061584. TRINH THI HOA chuyen tien. CT tu 0141 000 866804 TRINH THI HOA toi 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam - CTLNHIDI 000 001171137552 - 11 - CRE - 002

           200,000

29/06/2021 16:38:01

REM Tfr Ac: 3111 000 0794327 BI MY QUYEN ma so 4148 vuong van nam

           200,000

29/06/2021 17:03:17

REM TKThe :8007041013363,   tai VCCB. NGUYEN LE HOANG TUAN Ung ho MS 4148. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - CTLNHIDI   000 001171274745 - 11 - CRE - 002

           100,000

29/06/2021 17:06:50

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4148 - CTLNHIDI   000 001171286731 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 17:21:53

REM Tfr Ac: 2151 000 2682579 HA DANG DUONG Chuyen tien ung ho vuong van nam MS 4148

           300,000

29/06/2021 17:29:05

REM Tfr Ac: 2221 000 3099174 HOANG VAN THANH Ma so 4148 Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021 18:54:10

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4146 VO THI KIEU. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN

           500,000

29/06/2021 21:50:25

REM Tfr Ac: 2611 000 3472992 LE THI NGOC NUONG ung ho anh Vuong Van Nam

           500,000

29/06/2021 21:51:45

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4147 - CTLNHIDI   000 001171988912 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 21:53:28

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4146 - CTLNHIDI   000 001171991672 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 21:57:28

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4145 - CTLNHIDI   000 001171998114 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:00:43

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4145 - CTLNHIDI   000 001172003250 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:01:59

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho MS 4148

           100,000

29/06/2021 22:06:14

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4144 - CTLNHIDI   000 001172011596 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:08:50

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB.   Tro giup ma so 4143 - CTLNHIDI 000 001172015750 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:11:21

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4141 - CTLNHIDI   000 001172019729 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:14:11

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. Tro giup ma so 4142 - CTLNHIDI   000 001172023969 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:16:52

REM TKThe :025704060648143,   tai VIB. tro giup ma so 4140 - CTLNHIDI   000 001172027810 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

29/06/2021 22:41:57

REM Tfr Ac: 2681 000 0549823 NGUYEN DUC TIEN ung ho Vuong Van Nam,   ma so 4148

       1,000,000

30/06/2021 01:37:59

REM Tfr Ac: 7421 000 0397117 TRUONG BAO VIET Gui anh Vuong Van Nam Transaction at date 2021 - 06 - 29 - 23. 10. 21

             98,900

30/06/2021 05:48:22

REM TKThe :19036454007013,   tai TCB. Ma so 4147 FT21181430480739 - CTLNHIDI   000 001172206176 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/06/2021 05:48:59

REM TKThe :19036454007013,   tai TCB.   Ma so 4148 FT21181203357425 - CTLNHIDI 000 001172206348 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/06/2021 07:54:35

REM TKThe :19023935077029,   tai TCB. Ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh FT21181188904303 - CTLNHIDI 000 001172294472 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/06/2021 08:05:29

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4149 chi Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021 08:13:36

REM TKThe : 000     000 605908,   tai SeABank. ung ho hoan canh 4149 chuc con som khoi benh - CTLNHIDI 000 001172325607 - 11 - CRE - 002

             20,000

30/06/2021 08:25:16

REM Tfr Ac: 1491 000 0157680 NGO QUANG SAM ms 4149 Tran Thi Oanh,   thon Thuong,   Thai Tan,     Nam Sach,   Hai Duong

           300,000

30/06/2021 08:56:07

REM TKThe :03590503401,   tai Tienphongbank. ung ho chi tran thi oanh ma so 4149 - CTLNHIDI   000 001172422321 - 11 - CRE - 002

           200,000

30/06/2021 09:00:56

REM Tfr Ac: 4271 000 0323406 NGUYEN THI HANH C Hanh Ha Noi ung ho ma so 4146

           100,000

30/06/2021 09:02:57

QREM 991021063006959 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4149:chi Tran Thi Oanh. Dia chi: T hon Thuong, xa Thai Tan, huyen Nam Sa ch, Hai Duong. DT:0964947958 Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

30/06/2021 09:05:47

REM Tfr Ac: 2201 000 0103957 O L 026001 212201 0 0 90251752 Ung ho ma so 4149 Chi Oanh

       1,000,000

30/06/2021 09:29:20

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4149 con chi tran thi oanh

           300,000

30/06/2021 09:33:38

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4149. tran thi oanh

           200,000

30/06/2021 09:48:40

REM Tfr Ac: 1231 000 0276143 NGUYEN THI LAN ANH Ck ung ho ma so 4149

           100,000

30/06/2021 10:17:21

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHI TRAN THI OANH MA SO 4149

             10,000

30/06/2021 11:27:12

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4149

           200,000

30/06/2021 11:30:17

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4136

           200,000

30/06/2021 12:27:07

REM Tfr Ac: 6201 000 0182129 HA THI LINH UH ma so 4149 con gai c Tran Thi Oanh

           100,000

30/06/2021 13:32:55

REM Tfr Ac: 2601 000 0802900 MAI THI VAN ANH Ung ho MS 4149 Tran Thi Oanh

       2,000,000

30/06/2021 13:51:26

REM Tfr Ac: 4521 000 0228046 LE VAN GIAP ung ho ma so 4149 chi Tran Thi Oanh. Thon Thuong, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

           200,000

30/06/2021 14:00:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0833372 NGUYEN HOANG SON ma. so. 4149

           100,000

30/06/2021 14:00:29

REM Tfr Ac: 1261 000 0179030 NGUYEN MINH TRANG Ung ho ms 4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

30/06/2021 14:28:25

REM Tfr Ac: 1241 000 1248780 LAM LAN PHUONG ung ho ma so 4149 tran thi oanh

           200,000

30/06/2021 15:03:16

REM Tfr Ac: 1991 000     000 2697 TRAN THI HOAI ung ho ms 4149

           100,000

30/06/2021 15:11:15

REM TKThe :19134084859017,   tai TCB. Ung ho Tue Nhi, me Oanh ms 4149 FT21181069557964 - CTLNHIDI 000 001173436258 - 11 - CRE - 002

           500,000

30/06/2021 15:21:00

REM Tfr Ac: 7601 000 0443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4149

           100,000

30/06/2021 15:28:54

REM Tfr Ac: 1241 000 1331787 PHAM THI NGOC ANH ung ho ma so 4149 tran thi oanh

           200,000

30/06/2021 15:30:07

REM TKThe :19027921820026,   tai TCB. ung ho 4149. Tran Thi Oanh FT21181584294842 - CTLNHIDI   000 001173504314 - 11 - CRE - 002

           200,000

30/06/2021 15:34:02

REM TKThe :19027921820026,   tai TCB. Ung ho 4147 Le Thi Dan FT21181652241047 - CTLNHIDI 000 001173519260 - 11 - CRE - 002

           200,000

30/06/2021 15:39:14

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4149

           100,000

30/06/2021 16:00:39

REM Tfr Ac: 1231 000 0393510 TRAN DIEU LINH ung ho ma so 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

30/06/2021 16:14:22

REM Tfr Ac: 2221 000 0571813 NGUYEN KIM THO UNG HO MA SO   4148 Vuong van Nam

           100,000

30/06/2021 16:16:23

REM Tfr Ac: 2221 000 0571813 NGUYEN KIM THO UNG HO ms4146 Vo Thi Kieu

           100,000

30/06/2021 16:17:35

REM Tfr Ac: 3101 000 0354043 HUYNH THI KHANH BINH ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           100,000

30/06/2021 16:19:55

REM Tfr Ac: 2221 000 0571813 NGUYEN KIM THO UNG HO ms4149 Tran Thi Oanh

             50,000

30/06/2021 16:27:09

REM TKThe : 97049922 2222 289999,   tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; MS 4149 Tran Thi Oanh huyen Nam Sach Hai Duong - CTLNHIDI 000 001173723379 - 11 - CRE - 002

           300,000

30/06/2021 17:27:25

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH UNG HO MA SO 4149

           300,000

30/06/2021 17:37:56

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI ung ho ms 4148 a Vuong van Nam

           100,000

30/06/2021 19:40:38

REM TKThe :19023758549012,   tai TCB. 4149,     chi tran thi oanh FT21181798803705   - CTLNHIDI 000 001174343717 - 11 - CRE - 002

           500,000

30/06/2021 20:30:26

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4148 4149

           400,000

30/06/2021 21:04:08

REM TKThe :7 000 15867738,   tai Shinhan Bank V. CHUC EM NHANH KHOI BENH - CTLNHIDI   000 001174557638 - 11 - CRE - 002

           150,000

30/06/2021 21:27:36

REM Tfr Ac: 5601 000 1329427 VAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho nguoi ngheo ma so 4149 Tran Thi Oanh

           500,000

30/06/2021 22:15:46

REM Tfr Ac: 1221 000 0375210 LE HONG LONG ung hoc ma so 4149

           400,000

01/07/2021 00:00:00

AFT   000 002111   000 0495904D 000   000 044Tran Thi Thu Hien

           300,000

01/07/2021 01:54:31

REM TKThe :03801014566998,   tai MSB. Ma so 4149 Tran Thi Oanh - CTLNHIDI   000 001174798584 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             50,000

01/07/2021 05:54:41

REM TKThe :102006502771,   tai Vietinbank. NGUYEN MINH DUAN chuyen tien ung ho MS 4145 Nguyen Van Kien - CTLNHIDI 000 001174867041 - 11 - CRE - 002

           300,000

01/07/2021 06:04:45

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4149 TRAN THI OANH 1. 7. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN.

           500,000

01/07/2021 06:21:52

REM Tfr Ac: 6321 000 0149732 VO THANH LAM UNG HO ms4149 tran thi oanh

           200,000

01/07/2021 06:49:02

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4150

           300,000

01/07/2021 06:58:48

REM Tfr Ac: 5801 000 0246343 PHAN THI DIEM THUY ck ung ho Vuong Van Nam

           200,000

01/07/2021 07:09:20

REM Tfr Ac: 1191 000 0267429 PHAN THI QUE ANH UNG HO MS 4149 50K VA MS 4150 50K

           100,000

01/07/2021 07:55:07

REM Tfr Ac: 3981 000 0914678 NGUYEN THE NAM ung ho ma so 4150

             50,000

01/07/2021 08:07:51

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHI THI XUAN MA SO 4150

             10,000

01/07/2021 08:20:08

REM Tfr Ac: 1241 000 0103035 DINH THI VAN HA ung ho ma so 4150 cho be Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021 08:24:40

REM Tfr Ac: 3141 000 0730456 LAM HANG HUNG ma so 4149 ung ho chi Tran Thi Oanh

           500,000

01/07/2021 08:27:26

REM Tfr Ac: 4401 000 0635278 TRINH THI THU Ung ho ma so 4150

           200,000

01/07/2021 08:36:24

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4150 be dieu khuy nich

           300,000

01/07/2021 08:39:02

sREM 9910210 70105984 BO - DINH DUC HIEU FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Chia se voi chi Tran Thi Oanh,   ma s o 4149 Bank Charge . 00 VAT . 00

           500,000

01/07/2021 08:40:18

REM Tfr Ac: 4501 000 6031901 PHAM THANH TU ung ho anh Vuong Van Nam,   ma so 4148

           100,000

01/07/2021 08:51:37

REM Tfr Ac: 4611 000 0350352 VU AN DUC MS4149 chi Tran Thi Oanh

           100,000

01/07/2021 08:58:23

REM Tfr Ac: 1181 000 0038372 DOAN MANH HUNG ung ho ma so 4150

       1,000,000

01/07/2021 09:10:35

REM Tfr Ac: 1441 000 0066860 DANG TRAN KIM HANH ung ho chan gia em Nich MS 4150

       1,000,000

01/07/2021 09:23:40

REM Tfr Ac: 1261 000     000 1188 NGUYEN THI HOANG LIEN ung ho ma so 4150 dieu khuy nich

           100,000

01/07/2021 09:32:41

REM Tfr Ac: 1161 000 0267093 NGUYEN LAN PHUONG MS 4150,   ung ho em Dieu Khuy Nich

           300,000

01/07/2021 09:49:32

REM Tfr Ac: 7481 000 0123323 DOAN THANH CAM VAN ung ho ms 4150

       1,000,000

01/07/2021 09:49:35

REM Tfr Ac: 1681 000 0333443 PHAM THANH NHAN MS 4150

           100,000

01/07/2021 10:00:45

REM Tfr Ac: 4501 000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG uh ms 4150

             50,000

01/07/2021 10:02:36

REM Tfr Ac: 5801 000 0390471 LE KHAC SINH ma so 4150 chi ThiXuan,   mede Dieu Khuy Nich

       2,000,000

01/07/2021 10:10:39

REM Tfr Ac: 4251 000 0768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho ms 4150

           200,000

01/07/2021 10:11:58

REM Tfr Ac: 4251 000 0768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho ms 4149

          200,000

01/07/2021 10:12:31

REM Tfr Ac: 7481 000 0123323 DOAN THANH CAM VAN ung ho ms 4149

           500,000

01/07/2021 10:42:34

REM Tfr Ac: 3211 000 0976881 NGUYEN QUANG VINH Chuyen tien ma so 4150 CHI THI XUAN

           500,000

01/07/2021 11:02:18

REM TKThe :040063367968,   tai Sacombank. IBFT giup ma so 4149 - CTLNHIDI   000 001175475893 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/07/2021 11:06:54

REM Tfr Ac: 6501 000 3306936 DO KIM KHA Ung ho Ma so 4150. Em Dieu Khuy Nich. Bon Bu Dach, Quang Tinh,     Dak Rlap,   Dak Nong

           300,000

01/07/2021 11:12:30

REM Tfr Ac: 3141 000 0137330 NGUYEN THI THANH HAI GIUP DO MS 4150 EM DIEU KHUY NICH

           500,000

01/07/2021 11:29:02

REM Tfr Ac: 1251 000 0835557 NGUYEN TUYET NGA Nguyen Tuyet Nga ung ho ma so 4150 chi Thi Xuan me de chau Dieu Khuy Nich

       2,000,000

01/07/2021 11:46:16

REM TKThe :00904317001,   tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4150 - CTLNHIDI   000 001175599775 - 11 - CRE - 002

           300,000

01/07/2021 11:50:56

REM Tfr Ac: 2151 000 0163397 NGUYEN THI BINH Binh Nguyen ung ho MS 4150 4149 4148 4146 4144 4142 4140 4139 4137 4133

       2,000,000

01/07/2021 11:52:54

REM Tfr Ac: 4111 000 0600575 DO VAN BO Chuyen tien ung ho chau Dieu Khuy Nich cau be khong co chan

           200,000

01/07/2021 11:58:47

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4150 Chi Xuan

           100,000

01/07/2021 12:09:13

REM Tfr Ac: 1221 000 0461252 TRAN NGOC THANG Ma so 4150

           100,000

01/07/2021 12:24:06

REM Tfr Ac: 1601 000 0034290 NGUYEN THI NGA LINH Chuyen tien ung ho ma so 4150

           500,000

01/07/2021 13:00:06

REM TKThe :094010470659 000 8,   tai SCB.   ung ho ma so 4150 - CTLNHIDI 000 001175760562 - 11 - CRE - 002

           300,000

01/07/2021 13:29:06

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4150

           200,000

01/07/2021 13:33:54

REM Tfr Ac: 2151 000 0559543 PHAM HA PHUONG ung ho ma so 4150 em Nich dak nong

           200,000

01/07/2021 13:39:13

REM Tfr Ac: 2151 000 0099535 LE THI NGOC THUONG NgocThuong ung ho MS 4150 Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021 13:44:18

REM Tfr Ac: 4411 000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ngo Huong ung ho ma so 4148 anh Vuong Van Nam

           100,000

01/07/2021 14:14:19

REM Tfr Ac: 2111 000 0952010 MAI THANH HUONG Ung ho MS 4150

           300,000

01/07/2021 14:20:31

REM Tfr Ac: 2891 000 0276391 NGUYEN VAN SON ung ho ma 4150

       1,000,000

01/07/2021 14:27:32

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4150 Dieu khuy nich

           100,000

01/07/2021 14:45:00

REM Tfr Ac: 3621 000 0010812 KHUC VAN PHONG Chuyen tien ung ho maso 4150 dieu khuy nich

       1,000,000

01/07/2021 14:50:07

REM Tfr Ac: 3131 000 0104656 THAI VAN VI Chuyen tien ung ho ma so 4150

           200,000

01/07/2021 14:52:06

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4150

           200,000

01/07/2021 14:52:43

REM Tfr Ac: 5011 000 0021589 LE DANG MANH gui ma 4150 Dieu Khuy Nich

           500,000

01/07/2021 15:17:51

REM TKThe :28208831990,   tai SCB. Ung ho ma so 4150: Chi Thi Xuan. Tu Van Nha   - CTLNHIDI 000 001176090166 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/07/2021 15:34:14

REM TKThe :629704060039703,   tai VIB. Ung ho ma so 4150 - CTLNHIDI   000 001176138019 - 11 - CRE - 002

           200,000

01/07/2021 16:02:32

REM Tfr Ac: 2201 000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho Ms4150 Chi Thi Xuan me Dieu Khuy Nich

           200,000

01/07/2021 16:22:25

REM Tfr Ac: 5801 000 0412481 PHAN ANH KHOA dieu khuy nich dak nong

           200,000

01/07/2021 17:10:44

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN gui ms 4150

           200,000

01/07/2021 17:11:16

REM Tfr Ac: 1211 000 0109546 PHAM NHU KHUE Chuyen tien ung ho MS 4141

           200,000

01/07/2021 17:31:19

REM TKThe :19032249889016,   tai TCB. Ung ho ma so 4150 FT21182186606753 - CTLNHIDI   000 001176535948 - 11 - CRE - 002

           200,000

01/07/2021 18:41:19

REM Tfr Ac: 5021 000     000 2332 NGUYEN NAM TRUNG ung ho ms 4146

           500,000

01/07/2021 20:35:00

REM Tfr Ac: 5101 000 2080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4150

           300,000

01/07/2021 21:17:15

REM Tfr Ac: 4511 000 0978672 DO THI THO ung ho be Tue Nhi

           100,000

01/07/2021 21:25:04

REM Tfr Ac: 7411 000 0511381 DUONG THUY YEN Chuyen tien ung ho Dieu Khuy Nich. Ma so 4150

           300,000

02/07/2021 07:32:00

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4151 NGUYEN THI TOI thon Da qua 1,   xa Yen Son,   Ha Trung,   Thanh Hoa

           200,000

02/07/2021 07:53:17

REM Tfr Ac: 4521 000 0477477 NGUYEN VAN DUONG ms 4150 ,   chuc khuy nich som co mot doi chan nhu y

             50,000

02/07/2021 07:59:31

REM Tfr Ac: 4241 000 0047246 PHAN THI THANH THUY ung ho ma 4151

           100,000

02/07/2021 08:08:32

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO BA NGUYEN THI TOI MA SO 4151

             10,000

02/07/2021 08:12:16

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG THU HANG UH MS 4149 TRAN THI OANH ME BE TUE NHI BAI NAO. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN

           500,000

02/07/2021 08:53:25

REM Tfr Ac: 3211 000 0939583 VU THI MAI ANH ung ho ma so 4151 ba nguyen thi toi

           200,000

02/07/2021 08:55:12

REM Tfr Ac: 2611 000 3472211 O L 026001 212201 0 0 90325509 Ung ho ma so 4136 em Lang Thi Be

           300,000

02/07/2021 08:56:54

REM Tfr Ac: 2611 000 3472211 O L 026001 212201 0 0 90325583 Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           300,000

02/07/2021 09:12:45

REM Tfr Ac: 2601 000 0572683 LE PHUC CAN ung ho ba nguyen thi toi ma so 4151

           300,000

02/07/2021 09:15:35

REM Tfr Ac: 2601 000 0572683 LE PHUC CAN ung ho ma so 4145

           300,000

02/07/2021 09:21:51

REM Tfr Ac: 2121 000 0383653 NGUYEN DUC THINH Ung ho ma so 4149

             50,000

02/07/2021 09:26:34

REM TKThe :01447788001,   tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 4145 - CTLNHIDI   000 001177681200 - 11 - CRE - 002

             50,000

02/07/2021 09:27:50

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4151

             50,000

02/07/2021 09:28:30

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4150

             50,000

02/07/2021 09:30:20

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4145

             50,000

02/07/2021 09:31:32

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4146

             50,000

02/07/2021 09:32:17

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4147

             50,000

02/07/2021 09:33:25

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4148

             50,000

02/07/2021 09:34:27

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4149

             50,000

02/07/2021 09:50:01

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4113

             50,000

02/07/2021 09:50:32

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4114

             50,000

02/07/2021 09:50:59

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4115

             50,000

02/07/2021 09:51:30

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4117

             50,000

02/07/2021 09:57:36

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN gui ma 4151

           300,000

02/07/2021 10:03:24

REM Tfr Ac: 4881 000 0556410 NGUYEN MINH DUC gui 4151

             50,000

02/07/2021 10:10:11

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4118

             50,000

02/07/2021 10:10:46

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4119

             50,000

02/07/2021 10:12:46

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4120

             50,000

02/07/2021 10:13:10

REM Tfr Ac: 2161 000 0570338 DANG XUAN LOAN Chuyen tien de ung ho chau Dieu Khuy Nich co me la Thi Xuan tai Bon Bu Dach,   xa Quang tin,   huyen Dak Rlap,   Dak nong

           500,000

02/07/2021 10:19:35

REM Tfr Ac: 2151 000 9989989 NGUYEN HUY DUNG ung ho ma so 4151 Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021 10:25:37

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4121

             50,000

02/07/2021 10:27:34

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4122

             50,000

02/07/2021 10:28:07

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4123

             50,000

02/07/2021 10:28:57

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4124

             50,000

02/07/2021 10:29:06

REM Tfr Ac: 5221 000     000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4151 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

           200,000

02/07/2021 10:29:38

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4125

             50,000

02/07/2021 10:30:06

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4126

             50,000

02/07/2021 10:30:40

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4127

             50,000

02/07/2021 10:31:08

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4128

             50,000

02/07/2021 10:31:33

REM Tfr Ac: 5221 000     000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4150 tu Bui Dai Thang BIDV Ha Tinh

           200,000

02/07/2021 10:31:43

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4129

             50,000

02/07/2021 10:32:06

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4130

             50,000

02/07/2021 10:32:48

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4131

             50,000

02/07/2021 10:33:40

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4132

             50,000

02/07/2021 10:35:01

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4133

             50,000

02/07/2021 10:35:26

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4134

             50,000

02/07/2021 10:35:47

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4135

             50,000

02/07/2021 10:36:33

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4136

             50,000

02/07/2021 10:37:09

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4137

             50,000

02/07/2021 10:37:33

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4138

             50,000

02/07/2021 10:37:53

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 4139

             50,000

02/07/2021 10:59:55

REM Tfr Ac: 6351 000 0139691 LE THANH DAM ung ho ma so 4150

           200,000

02/07/2021 11:08:14

REM TKThe :19028702360369,   tai TCB. Hoan canh 4151 FT21183075455202 - CTLNHIDI   000 001177993457 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/07/2021 11:36:16

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN ung ho Ma so 4151,   Ba Nguyen Thi Toi,   Ha Trung,     Thanh Hoa

           500,000

02/07/2021 12:00:53

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4150 chi thi xuan

             50,000

02/07/2021 12:02:13

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4151 ba nguyen thi toi

             50,000

02/07/2021 12:27:29

REM TKThe :00904317001,   tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4151 - CTLNHIDI   000 001178197842 - 11 - CRE - 002

           300,000

02/07/2021 12:29:45

REM TKThe :00904317001,   tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4148 - CTLNHIDI   000 001178202511 - 11 - CRE - 002

          300,000

02/07/2021 12:55:08

REM Tfr Ac: 4521 000 0533272 CHU VU HOANG Chuyen tien ung ho chau Thom

           100,000

02/07/2021 13:11:53

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 90334606 ung ho ma so 4145 nguyen thi toi

             30,000

02/07/2021 13:45:08

REM Tfr Ac: 1241 000 0101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4151

           300,000

02/07/2021 13:47:29

REM Tfr Ac: 5621 000 0646534 TRAN QUOC NGHI Dong gop cho Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           250,000

02/07/2021 13:57:03

REM Tfr Ac: 5101 000 1234784 NGUYEN MINH TUAN Chuyen tien ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021 14:03:25

REM Tfr Ac: 1251 000 7588588 O L 009994 211601 0 0 368735784 DO ANH TUAN chuyen tien Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi Dia chi Thon Da Qu

           100,000

02/07/2021 14:05:39

REM Tfr Ac: 3211 000 0698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi.

           200,000

02/07/2021 14:07:52

REM Tfr Ac: 5101 000 2080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4151

         300,000

02/07/2021 14:46:43

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG ung ho ms 4149,   4150,   4151 moi ms 200k. Nguyen cau cho tat ca moi nguoi vuot len tren moi noi kho dau,   duoc song an lac,   thanh than.

           600,000

02/07/2021 14:51:45

REM Tfr Ac: 2221 000 1187860 NGUYEN THI TUYET Chuyen den MS 4151 cho chau Nguyen T Huyen Thuong

           200,000

02/07/2021 15:08:26

REM Tfr Ac: 1201 000 0152923 NGUYEN CONG DUC Chuyen tien ung ho ma so 4151. ba nguyen thi toi

           200,000

02/07/2021 15:22:46

REM TKThe :3 000 0106   000 4154,   tai BacABank. MA SO 4151 BA NGUYEN THI TOI,   MONG 2 BA CHAU VUOT QUA NOI DAU - CTLNHIDI   000 001178609795 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/07/2021 15:24:14

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4151

             50,000

02/07/2021 15:27:49

REM TKThe :3 000 0106   000 4154,   tai BacABank. MA SO 4149 TRAN THI OANH MONG BE TUE NHI SOM KHOE MANH - CTLNHIDI 000 001178626374 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/07/2021 15:43:23

REM TKThe :19027921820026,   tai TCB. Ung ho Nguyen Thi Toi,   ma so 4151 FT21183277398185 - CTLNHIDI   000 001178678789 - 11 - CRE - 002

           200,000

02/07/2021 16:15:24

REM Tfr Ac: 1301 000 1746906 NGO THU HUONG Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

           200,000

02/07/2021 16:47:35

REM Tfr Ac: 1241 000 0380625 PHAM THANH HUONG ung ho ma so 4151 nguyen thi toi

           100,000

02/07/2021 17:00:43

REM Tfr Ac: 2221 000 0190722 NGUYEN THI THANH THUY gui ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi,   huyen Ha Trung tinh Thanh Hoa,   tel 0865269036

           200,000

02/07/2021 17:19:02

REM Tfr Ac: 2121 000 0669201 VU TIEN DUNG Chuyen tien ung ho Ma so 4151 Nguyen Thi Toi

       1,000,000

02/07/2021 18:13:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4151

           200,000

02/07/2021 18:16:39

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           100,000

02/07/2021 19:58:16

REM TKThe :9704229260325555,   tai MB. Ms 4151   - CTLNHIDI 000 001179452642 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/07/2021 20:50:18

REM Tfr Ac: 12312 000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4150,   Chi Thi Xuan

           200,000

02/07/2021 20:54:49

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4150 chi Thi Xuan,   me de Dieu Khuy Nich

           500,000

02/07/2021 20:57:35

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

           250,000

02/07/2021 21:43:17

REM Tfr Ac: 2601 000 0928666 LE TRUNG THANH Ho tro gia dinh ma so 4151

       1,000,000

03/07/2021 07:23:52

REM Tfr Ac: 7601 000 0109183 HA QUANG DUNG ma so 4151 ung ho ba Nguyen Thi Toi

             50,000

03/07/2021 10:10:37

REM Tfr Ac: 2131 000 0521371 TRAN BA TIEN Gui ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo chau Quynh Anh

           500,000

03/07/2021 10:17:50

REM Tfr Ac: 1241 000 1253997 VU CONG THUONG Chuyen tien ung ho ong Tran Van Vuong

           300,000

03/07/2021 10:20:30

REM Tfr Ac: 5801 000 0016689 TRUONG VAN TRIEU MS 4152

          300,000

03/07/2021 10:36:41

REM Tfr Ac: 1301 000 1574480 NGUYEN VAN DUC Chuyen tien Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong bo cua Quynh Anh

           200,000

03/07/2021 10:52:23

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4152

         200,000

03/07/2021 11:12:28

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4151 nguyen thi toi

           100,000

03/07/2021 11:26:26

REM Tfr Ac: 1601 000 0334477 HA THE LANG Chuyen tien ung ho ma so 4152 ong Tran Van Vuong

           300,000

03/07/2021 11:38:22

REM TKThe :008037132,   tai VIB. nho bao Dan Tri ung ho em Quynh Anh,   chuc em som hoi phuc,   co len em nhe - CTLNHIDI   000 001180590581 - 11 - CRE - 002

           200,000

03/07/2021 11:59:45

REM TKThe :19032228389889,   tai TCB. T10 - 0610 FT21184856836943 - CTLNHIDI   000 001180639669 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/07/2021 12:45:57

REM Tfr Ac: 76012 000 022082 DINH TRON NGHIA ma so 4152

           100,000

03/07/2021 12:50:42

REM Tfr Ac: 2111 000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho ma so 4152

           300,000

03/07/2021 13:09:17

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4152 OngTran Van Vuong bo cua Quynh Anh

             50,000

03/07/2021 13:14:59

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4141Chi Ngo Thuy Trang

             50,000

03/07/2021 14:35:08

REM TKThe :04354427 000 4,   tai LienVietPostBa. ung ho ms4152 tran van vuong bo cua quynh anh - CTLNHIDI 000 001180901055 - 11 - CRE - 002

         100,000

03/07/2021 14:39:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0787259 TRAN THI HAU Ung ho 4152

           500,000

03/07/2021 14:57:31

REM Tfr Ac: 4441 000 0183252 BUI THI THIET ung ho em Tran Thi Quynh Anh 26 tuoi

           100,000

03/07/2021 15:07:06

REM Tfr Ac: 1221 000 0978044 PHI HOANG HAI ung ho 4149

           200,000

03/07/2021 15:11:43

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4152 TRAN VAN VUONG so 6. 25,   Ngoc Lam,   Long Bien,   Ha Noi

           300,000

03/07/2021 15:16:04

REM Tfr Ac: 65112 000 002779 NGUYEN TAN THANH ho tro ma so 4152

           200,000

03/07/2021 15:29:40

REM Tfr Ac: 1301 000 0548093 DINH TAN TOAN Ma so 4152 Ong Tran Van Vuong,   bo Quynh Anh

           500,000

03/07/2021 15:34:22

REM Tfr Ac: 3211 000 0713237 NGUYEN MINH THANH Chuyen tien ung ho ma 4152

           500,000

03/07/2021 15:45:51

REM Tfr Ac: 1351 000 0471909 MAI PHUONG NAM ma so 4152

           200,000

03/07/2021 15:51:55

REM Tfr Ac: 4611 000 0570646 LE THI CHUYEN cho

           100,000

03/07/2021 16:18:04

REM Tfr Ac: 1111 000 0067678 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4152 ong Tran Van Vuong bo Quynh Anh

           350,000

03/07/2021 16:24:23

REM Tfr Ac: 2151 000 0777248 KHUC QUANG TRUNG ung ho ma so 4118 Ba Ly Thi Tho cho chau Nguyen Duc Hieu con cua nu cong nhan Dao Thi Minh

           100,000

03/07/2021 17:24:31

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4151 4152. ms 4150 300k

           700,000

03/07/2021 17:56:05

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4150

           200,000

03/07/2021 19:57:28

REM TKThe :14020810114669,   tai TCB. Ms 4152 ong tran van vuong bo quynh anh FT21186701414278 - CTLNHIDI 000 001181712301 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/07/2021 20:19:13

REM TKThe :614082469888888,   tai Nam A Bank. 4152. 571464 - CTLNHIDI   000 001181760781 - 11 - CRE - 002

           200,000

03/07/2021 20:59:54

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG ung ho ms 4152. Nguyen cau cho tat ca moi nguoi vuot qua moi kho dau trong cuoc song. Nam mo A Di Da Phat

           200,000

03/07/2021 21:04:51

REM Tfr Ac: 3621 000 0036836 LE THI HANG ung ho ms 4143,   4144,   4145,     4146,   4147,   4148 moi ms 200k. Nguyen cau cho tat ca moi nguoi vuot qua moi kho dau trong cuoc song. Nam mo A Di Da Phat

       1,200,000

03/07/2021 21:11:57

REM Tfr Ac: 1211 000 0391316 PHAN THANH CONG ung ho em Tran Thi Quynh Anh

           100,000

03/07/2021 21:38:26

REM Tfr Ac: 2111 000 0761076 QUACH DINH LONG Chuyen tien Ung ho Quynh Anh

             50,000

03/07/2021 22:05:47

REM TKThe :19036454007013,   tai TCB. Ma so 4150 FT21186945944975 - CTLNHIDI   000 001181972049 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/07/2021 22:06:16

REM TKThe :19036454007013,   tai TCB. Ma so 4152 FT2118607 000 8801   - CTLNHIDI 000 001181972859 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/07/2021 22:32:56

REM Tfr Ac: 7111 000 0344995 VO NHUT THUONG Ung ho Tran Thi Quynh Anh 26 tuoi

           200,000

03/07/2021 22:33:50

REM Tfr Ac: 1201 000 0187563 NGUYEN THI THU HANG Ung ho MS 4147 Le Thi Dan

           200,000

03/07/2021 22:35:03

REM Tfr Ac: 1201 000 0187563 NGUYEN THI THU HANG Ung ho MS 4149 Tran Thi Oanh

           200,000

03/07/2021 22:37:32

REM Tfr Ac: 1201 000 0187563 NGUYEN THI THU HANG Ung ho MS 4152 ong Tran Van Vuong

           200,000

04/07/2021 07:15:53

REM Tfr Ac: 1591 000 0250908 GIAP THANH MANH chuyen tien tu thien cho be chi thien k ulympho

           200,000

04/07/2021 08:02:16

REM Tfr Ac: 5511 000 0759380 NGUYEN HUU MAN Ho tro ma so 4150 Dieu Khuy Nich

           300,000

04/07/2021 08:54:51

REM Tfr Ac: 1231 000 0858408 NGUYEN THI THU HANG ung ho ms 1453 c le thi nga

           200,000

04/07/2021 09:17:06

REM Tfr Ac: 4411 000 1163344 NGUYEN CONG KHANH Ung ho cac ma so 4151,   4152,   4153 moi ma 400.   000   d.

       1,200,000

04/07/2021 09:25:22

REM Tfr Ac: 3901 000 1466583 DANG THI NGA gui tang MS4153 be Duc Thien

           200,000

04/07/2021 09:44:15

REM Tfr Ac: 1111 000 0067678 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4149 chi Tran Thi Oanh me be Tue Nhi

           350,000

04/07/2021 10:57:28

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU ung ho ms 4153

           200,000

04/07/2021 12:02:38

REM TKThe :29101985011,   tai TP BANK. ACHUNG HO MS 4153 CHI LE THI NGA - ACH 02009704 23070412023 720210d 50063215

             45,000

04/07/2021 12:34:50

REM Tfr Ac: 3141 000 0730456 LAM HANG HUNG ma so 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           500,000

04/07/2021 12:56:32

REM Tfr Ac: 5701 000 0957660 NGUYEN VAN VIEN Chuyen tien ung ho ma so 4153 chi le thi nga

           200,000

04/07/2021 13:20:23

REM Tfr Ac: 1111 000 0067678 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4153 chi Le Thi Nga me be Chi Thien

           300,000

04/07/2021 13:42:40

REM TKThe :029704060010768,   tai VIB. Ung ho ma so 4152 : Tran Thi Quynh Anh,   Dia chi: So 6 - 25,   Ngoc Lam,     Long Bien,   Ha Noi - CTLNHIDI   000 001182885719 - 11 - CRE - 002

           200,000

04/07/2021 14:34:10

REM Tfr Ac: 1291 000 0166079 LE VAN VIET LE VAN VIET UNG HO MS 4153 Chi LE THI NGA Me be CHI THIEN

           100,000

04/07/2021 14:36:26

REM Tfr Ac: 1291 000 0166079 LE VAN VIET LE VAN VIET UNG HO MS 4149 Chi TRAN THI OANH

           100,000

04/07/2021 14:38:19

REM Tfr Ac: 1291 000 0166079 LE VAN VIET LE VAN VIET UNG HO MS 4152 Ong TRAN VAN VUONG

           100,000

04/07/2021 15:55:38

REM Tfr Ac: 1241 000 0378903 LE DANG THANG ung ho ma so 4142

           300,000

04/07/2021 16:59:06

REM Tfr Ac: 1221 000 0897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4153

           200,000

04/07/2021 17:16:34

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4152 ong tran van vuong

           200,000

04/07/2021 18:07:34

REM TKThe :19035183401016,   tai TCB. MS 4151   - LE DUC LAM -   0985559336 FT21186561867968 - CTLNHIDI 000 001183442932 - 11 - CRE - 002

             50,000

04/07/2021 18:48:51

REM Tfr Ac: 2201 000 0187313 NGUYEN ANH VU ung ho chau Chi Thien,   ms 4153

       1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 28/06/2021 -   04/07/2021

 

28/06/2021 00:01

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4146

           160,963

28/06/2021 00:01

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4145 anh Nguyen Van Kien - Ma gi ao dich/ Trace 942556 117713942556WIBT - SML

       5,500,000

28/06/2021 00:01

DAO NGOC ANH Ma so 4146

           200,000

28/06/2021 00:01

DAO NGOC ANH Ma so 4145

           300,000

28/06/2021 00:01

DOAN TAT AN Ung ho MS 4146: Chi Vo Thi Kieu.

           100,000

28/06/2021 00:01

NGUYEN DUC LONG Ma so 4143 anh duong van cuong

           200,000

28/06/2021 00:01

NGUYEN THI DIEM NGUYEN THI DIEM ung ho ma so 4145

           100,000

28/06/2021 00:01

MAI XUAN TRUONG mai xuan truong da nang 600000 moi ma so ung ho 50000 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4138 4137 4136 4135

           600,000

28/06/2021 00:01

PHAM THANH TUNG Vo Thi Kieu 4146

           100,000

28/06/2021 07:57

4147 Le Thi Dan

           100,000

28/06/2021 09:15

VU HOAI NAM Gui GD chi Le Thi Dan

           100,000

28/06/2021 09:41

LAI THE HIEN Ok

           100,000

28/06/2021 09:43

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4147

           100,000

28/06/2021 10:39

DOAN TAT AN Ung ho MS 4147: Chi Le Thi Dan.

           100,000

28/06/2021 11:25

Thuy Dung HMI TPB ung ho ma so 4146 . Chuc 3 me con mau khoi benh

           300,000

28/06/2021 13:19

HOANG MINH HAI HOANG MINH HAI chuyen khoan ung ho ma so 4146: Vo Thi Kieu

             50,000

28/06/2021 13:25

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4147

             50,000

28/06/2021 15:51

ung ho ms 4147

           500,000

28/06/2021 17:13

DANG MINH HUYEN Ung ho ms 4145

           500,000

28/06/2021 17:41

NGUYEN NAM THUONG NGUYEN NAM THUONG chuyen khoan : mo ng bo ban mau khoe

           100,000

28/06/2021 19:48

NGUYEN NGOC THUY Thuy ho tro Ma so 4147: Chi Le Thi Dan Dia chi: Thon Ly Hai xa Phu Xu an huyen Binh Xuyen tinh Vinh Phu c

           100,000

29/06/2021 04:53

Ung Ho Ms4147

           100,000

29/06/2021 08:00

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4148 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

29/06/2021 08:53

TRUONG THI THUY HA Ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           200,000

29/06/2021 08:56

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4148

           100,000

29/06/2021 08:59

4148 Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021 09:07

VU MY HANG Vu My Hang 69b Thuy Khue HN ung ho ma so 4148

       1,000,000

29/06/2021 09:10

NGUYEN THI THAO CHI NGUYEN THI THAO CHI chuyen khoan un g ho ma so 4148 VUONG VAN NAM

           100,000

29/06/2021 09:17

Ung Ho Ma So 4148

           300,000

29/06/2021 09:19

NGUYEN BICH THUY ck ma so 4148

           500,000

29/06/2021 09:20

DO THI THUY DIEP UNG HO MA 4145 UNG HO MA 4145

           100,000

29/06/2021 09:20

DO THI THUY DIEP UNG HO MA 4148 UNG HO MA 4148

           100,000

29/06/2021 10:29

TRAN LUY TRANG TRAN LUY TRANG chuyen khoan ma so 4 138

           300,000

29/06/2021 11:59

DOAN TAT AN Ung ho MS 4148: Anh Vuong Van Nam

           100,000

29/06/2021 13:21

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4148

             50,000

29/06/2021 13:32

DOAN THI HAO Giup do ma so 4148

           200,000

29/06/2021 13:55

VU THI HOA Ma so 4148: Vuong Van Nam   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             10,000

29/06/2021 14:22

NGUYEN VAN DIEU Ung ho ma so 4148 Vuong Van Nam

           300,000

29/06/2021 14:24

LE THI NGOC NHAT Giup MS: 4140 4142 4143   4144 41 45 4146 . Moi truong hop: 100. 000 d ong.

           600,000

29/06/2021 14:29

NGUYEN HUU DUC Ung ho ms4147. Chuc anh som khoe ma nh.

             50,000

29/06/2021 14:39

DANG THANH TUNG Ho tro gia dinh anh VUONG VAN NAM N ghe An

          500,000

29/06/2021 14:41

NGUYEN HUU DUC Ung ho ms4144

             50,000

29/06/2021 14:58

NGUYEN PHU SON Ung ho ms 4148

           100,000

29/06/2021 16:54

B X T Ung ho MS 4146

           100,000

29/06/2021 17:10

HOANG VAN THO HOANG VAN THO chuyen khoan Cho Vuon g van Nam Ma4148

           100,000

29/06/2021 17:40

TRAN THE KY IBMA SO 4148 VUONG VAN NAM IBMA SO 4148 VUONG VAN NAM

       1,000,000

29/06/2021 18:49

NGO THANH BINH Dong gop MS 4148

           150,000

29/06/2021 20:52

NGUYEN ANH DUC Ma so 4148

           500,000

29/06/2021 21:03

PHAN THI THU HA PHAN THI THU HA ung ho ma so 4148   Vuong van Nam. Que thon Dien hong.   Xa Dien chau . Tinh nghe an

           500,000

29/06/2021 21:04

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4148

         200,000

29/06/2021 21:42

NGUYEN DINH LONG Ung ho ma so 4147. A Luu Van Dien

           500,000

29/06/2021 21:44

LE KHAC HIEU Cho minh ung ho Ma so 4146 Vo Thi K ieu

           300,000

30/06/2021 04:43

Ung Ho Ms4148

           100,000

30/06/2021 08:00

NGUYEN THI THAO Ms 4149

           300,000

30/06/2021 08:35

PHAM TRUNG HUAN 4149 Tran thi Oanh

           100,000

30/06/2021 09:04

NGUYEN THANH HOAI Ung ho chi Le Thi Dan   Vinh Phuc   -   MS 4147

           100,000

30/06/2021 10:01

NGUYEN THI NGA Nguyen Minh quang UH ms 4134 500k   ms 4136 1 trieu.

       1,500,000

30/06/2021 10:23

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4147

           100,000

30/06/2021 10:24

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4148

           100,000

30/06/2021 10:24

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4149

           100,000

30/06/2021 10:47

HO TAN LOC Ho Tan Loc ung ho MS 4149

           200,000

30/06/2021 11:00

DANG THI HAI YEN Cau chuc be Tue Nhi khoe manh

           500,000

30/06/2021 11:12

TRAN MINH THANG TRAN MINH THANG chuyen khoan ung ho ms 4149

           300,000

30/06/2021 12:13

PHAN THUY ANH Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh

             50,000

30/06/2021 12:25

HOANG MANH HUNG 4149 Tran Thi Oanh Thon Thuong xa Thai Tan   huyen Nam Sach tinh Hai Duong

           200,000

30/06/2021 12:38

LE VAN THAN Ung ho ma so 4149 - be Tue Nhi

           500,000

30/06/2021 13:15

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4149

             50,000

30/06/2021 13:19

LE THANH TU Ung ho ma so 4149

           500,000

30/06/2021 13:58

NGUYEN DUC HANH Ung ho Ma so 4149 chi Tran Thi Oan h

           100,000

30/06/2021 13:59

NGUYEN THI HOA Giup do MS 4149

       1,000,000

30/06/2021 14:23

DONG KIM NGAN UH ms 4149

           200,000

30/06/2021 14:25

LE THI TUYET NOI LE THI TUYET NOI gui ma so 4149 ch uc be Tue Nhi va gia dinh manh khoe   binh an

           100,000

30/06/2021 14:28

HA MANH THUAN Ung ho MS 4149

           150,000

30/06/2021 14:41

4149 Tran Thi Oanh

           100,000

30/06/2021 15:42

Ung ho Ma so 4149

           200,000

30/06/2021 15:51

ma so 4148 anh Vuong Van Nam

             50,000

30/06/2021 15:58

TRAN THAI PHUONG Ma so 4149: Chi Tran Thi Oanh Dia chi: Thon Thuong xa Thai Tan   huye n Nam Sach tinh Hai Duong.   DT: 09 64947958

           300,000

30/06/2021 16:14

NGUYEN MINH HANH UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN MS414 5 4146 4147 4148 4149 UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN MS4145 4146 4147 4148 4149

           500,000

30/06/2021 16:32

LE VAN DUY Ung ho gd chau Tue Nhi Mong chau b inh phuc khoe manh

           100,000

30/06/2021 16:33

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 118101361073

           500,000

30/06/2021 20:12

NGUYEN THI YEN Ung ho ma so 4145

           250,000

30/06/2021 20:13

NGUYEN THI YEN Ung ho ma so 4146

           250,000

30/06/2021 20:14

NGUYEN THI YEN Ung ho ma so 4143

           250,000

30/06/2021 20:47

NGUYEN HONG TRANG Ung ho chi tran thi oanh ms 4149

           400,000

30/06/2021 21:07

DANG VAN TAM DANG VAN TAM bac Le van Van ung ho chau   chuc chau luon khoe manh

           500,000

30/06/2021 21:25

TA HUY BINH Ung ho c tran thi oanh ms 4149. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           399,000

30/06/2021 21:58

ung ho ma so 4148

           100,000

30/06/2021 22:18

HA MANH CUONG HA MANH CUONG ung ho ma so 4148. Vu ong van Nam

           100,000

01/07/2021 05:29

BUI KHANH DU Ma so 4146: Vo Thi Kieu

           100,000

01/07/2021 06:16

Ung Ho Ms4149

           100,000

01/07/2021 08:33

TRAN VAN CUONG TRAN VAN CUONG chuyen khoan

           200,000

01/07/2021 08:34

TRAN VAN CUONG Ma so 4150: Chi Thi Xuan me de Die u Khuy Nich Dia chi: Bon Bu Dach x a Quang Tin huyen Dak R lap tinh   Dak Nong

           200,000

01/07/2021 09:22

HOANG THI THU NGUYET uh ms 4150 chi thi xuan

           200,000

01/07/2021 09:23

HOANG THI THU NGUYET uh ms 4148 a vuong van nam

           200,000

01/07/2021 10:30

Thuy Dung HMI TPB ung ho ma so 4150 chuc em mau khoi

           300,000

01/07/2021 10:34

HOANG DINH VUONG HOANG DINH VUONG chuyen khoan Ma so 4150

           100,000

01/07/2021 10:35

Thuy Dung TPB HMI ung ho ma so 4149 ,   chuc em mau khoe

           300,000

01/07/2021 11:01

KIEU VAN HUNG Ma so 4150: Chi Thi Xuan me de Die u Khuy Nich

          100,000

01/07/2021 13:19

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4150

             50,000

01/07/2021 14:26

DOAN CAO CUONG DOAN CAO CUONG chuyen khoan ung ho Ma so 4150

           200,000

01/07/2021 15:21

LE VAN THAN Ung ho ma so 4150 - be Dieu Khuy Ni ch

           800,000

01/07/2021 15:54

TRAN THI NGOC HOA TRAN THI NGOC HOA - HCM ung ho ma s o : 4126 4137   4143 4144 4147

       1,500,000

01/07/2021 16:04

MS 4150

           200,000

01/07/2021 16:30

DOAN TAT AN Ung ho MS 4149: chi Tran Thi Oanh.

           100,000

01/07/2021 18:39

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4149

           215,000

01/07/2021 18:40

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4150

           100,000

01/07/2021 20:39

4150 Thi Xuan

           100,000

01/07/2021 20:50

TRAN DOAN GIANG Ung ho Dieu khuy nich

           500,000

01/07/2021 21:32

NGUYEN TUAN ANH Ma so 4150: Chi Thi Xuan me de Die u Khuy Nich

             50,000

01/07/2021 21:39

VU NGOC DAT Vu Ngoc Dat chuyen khoan ung ho cha u Dieu Khuy Nich

       1,000,000

02/07/2021 00:01

4145

           100,000

02/07/2021 00:01

4146

           100,000

02/07/2021 00:01

4149

           100,000

02/07/2021 00:01

4150

           100,000

02/07/2021 00:01

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4150

           200,000

02/07/2021 00:01

LE TRONG DAI UH ms 4150

             60,000

02/07/2021 00:01

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Kh uy Nich - Ma giao dich/ Trace 96359 1 118216963591WIBT - SML

        4,500,000

02/07/2021 00:01

DAO HUY MANH DAO HUY MANH ung ho em Nich

             50,000

02/07/2021 05:15

Ung Ho Ms4150

           100,000

02/07/2021 07:15

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4150

           100,000

02/07/2021 08:05

ung ho ma so 4151

           100,000

02/07/2021 08:09

HOANG THI QUYEN HOANG THI QUYEN chuyen khoan

           200,000

02/07/2021 08:29

PHAM THANH CONG E Chang chuyen toi ma so 4150 - Chi T hi Xuan

           500,000

02/07/2021 10:54

DOAN TAT AN Ung ho MS 4150: chi Thi Xuan   Me d e Dieu Khuy Nich

           100,000

02/07/2021 11:29

TRAN THI HUYEN TRANG TRAN THI HUYEN TRANG chuyen khoan u ng ho ma so 4151

           100,000

02/07/2021 13:24

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4151

           50,000

02/07/2021 13:46

VU THI LA Ung ho ma 4150 4151

           100,000

02/07/2021 13:54

NGUYEN THI THU HUONG NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien un g ho xay nha ma so 4143 anh Duong V an Cuong

       1,000,000

02/07/2021 14:08

DINH THI QUYNH PHUONG Giup ma so 4148 4149 4150   4151

       1,200,000

02/07/2021 14:21

Ma so 4151 Ba Nguyen thi Toi thon   Da Qua 1 xa Yen Son Ha Trung Thanh   Hoa

           300,000

02/07/2021 15:34

Ma so 4151: Ba Nguyen Thi Toi. Xin   chia buon cung gia dinh.

           100,000

02/07/2021 15:36

DO THUY LOAN DO THUY LOAN ung ho ma so 4151

             30,000

02/07/2021 15:52

BUI CONG CUONG BUI CONG CUONG ung ho 4151: Ba Nguy en Thi Toi   Dia chi: Thon Da Qua 1   xa Yen Son huyen Ha Trung tinh T hanh Hoa.

             50,000

02/07/2021 16:43

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma 4151 ba   Nguyen Thi Toi thon Da Qua 1 xa Ye n Son huyen Ha Trung tinh Thanh Hoa

           500,000

02/07/2021 16:57

TRAN MINH THANG TRAN MINH THANG chuyen khoan ung ho ms 4151

           300,000

02/07/2021 17:01

NGUYEN VAN DUC Ung ho MS 4150: chau DIEU KHUY NICH

           100,000

02/07/2021 17:03

NGUYEN VAN DUC Ung ho MS 4131: ba chau ba NGUYEN T HI HONG

           100,000

02/07/2021 17:23

LE VAN HIEN LE VAN HIEN chuyen khoan ma so 4151 chau THUONG

       1,000,000

02/07/2021 21:41

ung ho ms 4151

           100,000

02/07/2021 21:51

NGUYEN DINH THI 4151 ba Nguyen thi toi

           100,000

02/07/2021 21:51

DO THI THANH TAM UH MS 4151 ba Nguyen Thi Toi

           200,000

03/07/2021 00:01

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4151

           200,000

03/07/2021 00:01

TRINH THI MINH THINH Ung ho MS 4128

           100,000

03/07/2021 06:12

Ung Ho Ms4151

           100,000

03/07/2021 08:22

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS 4145 Tam long nhan ai. Ch uc chi va gia dinh hanh phuc.

           300,000

03/07/2021 08:39

4151 Nguyen Thi Toi

           100,000

03/07/2021 10:04

NGUYEN VAN DIEU ung ho Ma so 4152 Ong Tran Van Vuo ng

           500,000

03/07/2021 10:27

VU MANH TAN MS 4152 ong Tran Van Vuong

           300,000

03/07/2021 10:43

NGUYEN TUNG LAM Ung ho ms 4150

           100,000

03/07/2021 11:12

4152 Tran Van Vuong

           100,000

03/07/2021 11:21

VU LONG Ung ho ma so 4152

         100,000

03/07/2021 11:50

LE VAN SANG Ung ho cho be Quynh Anh dieu tri vi em co

           100,000

03/07/2021 14:02

NGUYEN DUC HAI NGUYEN DUC HAI chuyen khoan ung vho oj chu Tran Van Vuong

           200,000

03/07/2021 14:31

DOAN TAT AN Ung ho MS 4152: Ong Tran Van Vuong   Bo cua Quynh Anh

           100,000

03/07/2021 14:42

CAO THI BINH Ung ho chi Quynh Anh. Chuc chi binh an va nhanh chong binh phuc

           100,000

03/07/2021 15:35

NGUYEN TIEN DONG Ung ho 4152

           100,000

03/07/2021 15:37

NGUYEN TIEN DONG Ung ho 4147

           100,000

03/07/2021 16:55

Ma so 4152.   Tu Phuc Hoat

           100,000

03/07/2021 17:50

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4152

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

28/06/2021

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4147

           200,000

28/06/2021

HP Dung ung ho ma so 4140 FT21179257190052(GD 694327)

           300,000

28/06/2021

4147 FT21179877638200(GD 689536)

           100,000

28/06/2021

ung ho ma so 4146

           500,000

28/06/2021

ung ho ms 4146

           200,000

28/06/2021

ung ho ms 4145

           200,000

30/06/2021

ung ho be gai MS 4149(GD 527547)

           200,000

30/06/2021

TRAN PHUONG THANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho chau Tue Nhi

           100,000

30/06/2021

Ung ho Ma so 4149 Tran Thi Oanh(GD 602252)

           200,000

30/06/2021

ung ho chi Tran Thi Oanh ms 4149

           200,000

30/06/2021

kinh tang anh Nam ms 4148

           100,000

01/07/2021

giup do ma so 4150 chi thi xuan me de dieu khuy nich(GD 554283)

       2,000,000

01/07/2021

ung ho ma so 4150

           300,000

01/07/2021

Ta Thanh Son giup MS 4148

           100,000

02/07/2021

ma 4150 chi Xuan

           200,000

02/07/2021

Nho BAO DIEN TU DAN TRI gui ba Toi ma 4151

           200,000

02/07/2021

ung ho ma so 4151

           300,000

03/07/2021

PHAM HUY THONG ung ho gd ong tran van vuong . long bien ha noi

           500,000

04/07/2021

kinh tang chau tue nhi ms 4149

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 28/06/2021 - 04/07/2021

 

28/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4147: 100000

           100,000

28/06/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 50000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

28/06/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 50000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             50,000

28/06/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 50000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

             50,000

28/06/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 100000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           100,000

28/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             20,000

28/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4147: 100000

           100,000

28/06/2021

Hà Anh; 0976838189; 100000; Ma so 4145: 100000

           100,000

28/06/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

28/06/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             50,000

28/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

           200,000

28/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

           200,000

28/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

          200,000

28/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4144 Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

           200,000

28/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

           200,000

28/06/2021

Đặng Kim Hương; 0964610492; 20000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             20,000

28/06/2021

nguyễn thị thúy; 0979332714; 300000; Ma so 4147: 300000

           300,000

28/06/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             30,000

28/06/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

28/06/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

           100,000

28/06/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

           100,000

28/06/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4144 Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

           100,000

28/06/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

           100,000

28/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

               5,000

28/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

               5,000

28/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

28/06/2021

Bùi Quang Trung; 0984589480; 6000; Mã số: 4141 Xót xa cảnh hai đứa trẻ mồ côi,   bơ vơ khát thèm một hộp sữa

               6,000

28/06/2021

Trần Thị mến; 0343474384; 50000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

             50,000

28/06/2021

Nguyễn mai hoa; 0983653708; 300000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

           300,000

29/06/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4147: 300000

           300,000

29/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           100,000

29/06/2021

Luu Ngoc Anb; 0903513648; 300000; Mã số 4148: Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           300,000

29/06/2021

Duy; 0983179778; 300000; Ma so 4148: 300000

           300,000

29/06/2021

Hoàng quang huy; 0973827354; 10000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

             10,000

29/06/2021

Duy; 0983179778; 300000; Ma so 4147: 300000

           300,000

29/06/2021

Hồ Anh Dũng; 0983300139; 100000; Mã số 4148: Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           100,000

29/06/2021

Nguyen Canh Hung; 0983997703; 100000; Mã số: 4142 Số phận người đàn ông khốn khổ và những "tai ương" trùng hợp đến khó tin

           100,000

29/06/2021

Mrs Nương; 0961873880; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             50,000

29/06/2021

PHAN TRAN; 0904425332; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000; Ma so 4148: 200000

           200,000

29/06/2021

NMQTABT; 0984316566; 5000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

               5,000

29/06/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4148: 50000

             50,000

29/06/2021

Nguyễn Thị Lan Anh; 0988599565; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4148: 200000

           200,000

29/06/2021

Bùi Minh Thành; 0935085856; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

Hoa; 0986469169; 100000; Ma so 4146: 100000

           100,000

29/06/2021

hn; 0982348765; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

hn; 0987652872; 200000; Ma so 4144: 200000

           200,000

29/06/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 200000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           200,000

29/06/2021

LE VU CAT GIA; 0979889611; 500000; Ma so 4148: 500000

           500,000

29/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

             20,000

29/06/2021

Chí Thiện; 0354909499; 200000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           200,000

29/06/2021

Lê Hương Quỳnh; 0972472072; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

29/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4148: Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

             50,000

29/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4147: Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

29/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4145: 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             50,000

29/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4144: Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

             50,000

30/06/2021

Doanh; 0392514724; 10000; Mã số: 4144 Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

             10,000

30/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

               5,000

30/06/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 1000000; Ma so 4148: 1000000

       1,000,000

30/06/2021

Phí Huyền Trang; 0326585118; 300000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           300,000

30/06/2021

Phí Huyền Trang; 0326585118; 300000; Mã số: 4128 Cậu bé 8 tuổi nhiều lần đối mặt tử thần và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo

           300,000

30/06/2021

Phí Huyền Trang; 0326585118; 300000; Mã số: 4130 Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học,   vừa chăm mẹ

           300,000

30/06/2021

Phí Huyền Trang; 0326585118; 300000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

           300,000

30/06/2021

Phí Huyền Trang; 0326585118; 300000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           300,000

30/06/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4149: 50000

             50,000

30/06/2021

Be Tin (TDM,   BD); 0907565533; 200000; Ma so 4149: 200000

           200,000

30/06/2021

Nguyen Viet Tung; 0902614996; 200000; Ma so 4149: 200000

           200,000

01/07/2021

Lê đức thọ; 0979778080; 200000; Mã số 4148: Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           200,000

01/07/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 4146: 300000

           300,000

01/07/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 4141: 300000

           300,000

01/07/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 4145: 300000

           300,000

01/07/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 4137: 300000

           300,000

01/07/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 4139: 300000

           300,000

01/07/2021

Nguyễn Công; 0986552932; 50000; Mã số: 4130 Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học,   vừa chăm mẹ

             50,000

01/07/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 100000; Mã số: 4140 Thương cảnh cha mẹ già ngày đêm ngóng tin con sau vụ tại nạn

           100,000

01/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

01/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             20,000

01/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

01/07/2021

Ngo Duy Tran; 0333661568; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

01/07/2021

quan; 0985347080; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

01/07/2021

Vui; ; 500000; Ma so 4150: 500000

           500,000

01/07/2021

Nguyen Quang Huy; 0909926612; 500000; Ma so 4121: 500000

           500,000

01/07/2021

Trần thị thu hà; 0985079149; 100000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           100,000

01/07/2021

Nguyễn Thị Độ,   Nguyễn Thị Thùy Trang,   Đỗ Tuấn Minh,   Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           200,000

01/07/2021

Lưu Thị Tuyết; 0936855486; 500000; Ma so 4150: 500000

           500,000

01/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4150; Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

01/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4137: Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

             50,000

01/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             50,000

01/07/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4150: 200000

           200,000

01/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

01/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

               5,000

01/07/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 4000; Mã số: 4132 Cô gái mắc bệnh "kỳ lạ" phải bỏ học giữa chừng,   ước mình sẽ ngủ giấc dài

               4,000

01/07/2021

VÕ THANH NHÃ; 0913611242; 100000; Ma so 4149: 100000

           100,000

01/07/2021

Phu; 0778689320; 100000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           100,000

01/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

         100,000

01/07/2021

T; 0333493440; 25000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             25,000

01/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             10,000

01/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4150; Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             10,000

02/07/2021

Thúy; 0328743741; 26000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             26,000

02/07/2021

Đàm Văn Quang; 0353599945; 40000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             40,000

02/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

02/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

02/07/2021

Dinh Tram Anh; 0972735575; 1000000; Ma so 4151: 1000000

       1,000,000

02/07/2021

Son ; 0902728373; 300000; Mã số 4150; Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           300,000

02/07/2021

Son ; 0902728373; 300000; Mã số 4146: Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

           300,000

02/07/2021

Son ; 0902728373; 300000; Mã số 4149: Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           300,000

02/07/2021

Phạm Thành Long; 0982801255; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

02/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             20,000

02/07/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           100,000

02/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

02/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             10,000

02/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             10,000

02/07/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

02/07/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             50,000

02/07/2021

LE VU CAT GIA; 0979889611; 500000; Ma so 4151: 500000

           500,000

02/07/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

02/07/2021

Linh; 0395354095; 100000; Ma so 4151: 100000

           100,000

02/07/2021

Lecogn; 0985704387; 100000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           100,000

02/07/2021

Tran Duc Hoai; 0934218679; 300000; Ma so 4151: 300000

           300,000

02/07/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 100000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           100,000

02/07/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 50000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

02/07/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 50000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             50,000

02/07/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 100000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

           100,000

02/07/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 100000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

           100,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

             15,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             10,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

             10,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4144 Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

             10,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

               5,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             10,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             10,000

02/07/2021

Son ; 0902728373; 300000; Mã số 4151: Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           300,000

02/07/2021

Nguyễn Thao; 0908134077; 400000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           400,000

02/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 30000; Mã số: 4138 Thương bé gái 10 tuổi "vô tội" mang căn bệnh thế kỷ do cha,   mẹ truyền sang

             30,000

02/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           100,000

02/07/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             30,000

02/07/2021

T; 0333493440; 15000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             15,000

02/07/2021

Diep Nguyen; 0941763910; 500000; Mã số 4151: Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           500,000

02/07/2021

Gia đình bé Bon; 0123456789; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           200,000

02/07/2021

Liên; 0982171595; 100000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           100,000

03/07/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

             50,000

03/07/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4147 Người nông dân bất ngờ đổ gục trên ruộng cày khẩn cầu sự giúp đỡ

             50,000

03/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4146: Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

             50,000

03/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 50000; Mã số 4151: Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

03/07/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4131 Tiếng khóc xé lòng của bé gái mồ côi ngằn ngặt đòi sữa mẹ

             50,000

03/07/2021

nguyen tho tuan; 0389969239; 50000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

             50,000

03/07/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4148: 100000

           100,000

03/07/2021

Nga; 0989121283; 100000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

           100,000

03/07/2021

Mr Kiên; 0972949665; 100000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           100,000

03/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4152: Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

03/07/2021

Lê Hương Quỳnh; 0868276863; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

03/07/2021

Trần sanh tồn; 0916884654; 50000; Mã số 4152: Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

03/07/2021

THAO TRUONG; 0936516153; 200000; Mã số 4152: Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           200,000

03/07/2021

Ho Thanh Tam; 0913352305; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

03/07/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 200000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           200,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 1000000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

       1,000,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 1000000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

       1,000,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 500000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           500,000

03/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           100,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 500000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           500,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 1000000; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

       1,000,000

03/07/2021

tmt; 0356140000; 1000000; Mã số: 4141 Xót xa cảnh hai đứa trẻ mồ côi,   bơ vơ khát thèm một hộp sữa

       1,000,000

03/07/2021

Nguyễn Mạnh Duy; 0983472388; 300000; Mã số 4152: Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           300,000

03/07/2021

Chúc An & Chúc Thịnh; 0946039378; 50000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

03/07/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

03/07/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

03/07/2021

Thảo; 0982585315; 100000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           100,000

03/07/2021

Thảo; 0982585315; 100000; Mã số: 4151 Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn

           100,000

03/07/2021

Thảo; 0982585315; 100000; Mã số: 4150 Khâm phục nghị lực phi thường của cậu bé đến trường bằng đôi tay

           100,000

03/07/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Ma so 4152: 500000

           500,000

03/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4148 Người đàn ông bất hạnh "chết mòn" trên xe lăn,   thương 2 đứa con tội nghiệp!

             10,000

03/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4149 Nhói lòng cảnh bé gái 1 tuổi người mềm oặt,   ngày lên cơn co giật mấy lần

             10,000

03/07/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

03/07/2021

Đỗ Văn Hải; 0986890106; 100000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           100,000

03/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             20,000

03/07/2021

Ngọc Phước ; 0902900475; 50000; Mã số: 4146 Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc

            50,000

03/07/2021

Ngọc Phước ; 0902900475; 50000; Mã số: 4143 3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

             50,000

04/07/2021

Trung; 0933117968; 1000000; Ma so 4152: 1000000

       1,000,000

04/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             10,000

04/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4141 Xót xa cảnh hai đứa trẻ mồ côi,   bơ vơ khát thèm một hộp sữa

             10,000

04/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4137 Người mẹ đau khổ ôm con trong ngôi nhà rách nát cầu xin sự sống

               5,000

04/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4136 Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô",   khóc thảm thiết trong đau đớn!

             10,000

04/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5000; Mã số: 4134 Nữ sinh nghẹn ngào xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

               5,000

04/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

04/07/2021

Tran Duc; 0919898299; 50000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             50,000

04/07/2021

Dư Đăng Long; 0914992257; 300000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           300,000

04/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             20,000

04/07/2021

Đinh Văn Luyện; 0964521144; 100000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

04/07/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

04/07/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4144: 100000

           100,000

04/07/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4152: 100000

           100,000

04/07/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4150: 100000

           100,000

04/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

04/07/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 50000; Mã số: 4153 Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             50,000

04/07/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 50000; Mã số: 4152 Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

             50,000

04/07/2021

Nguyễn Đình Tuyến; 0977622129; 500000; Ma so 4153: 500000

           500,000

04/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

             10,000

04/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           100,000

04/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4145: 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

           100,000

04/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4144: Nữ sinh bỏ học ngang chừng ở nhà cấp cứu mẹ thập tử nhất sinh

           200,000

04/07/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 200000; Mã số 4152: Nữ cử nhân kinh tế gục ngã vì viêm cơ tim khẩn khoản xin một lần được sống

           200,000

04/07/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4153: 100000

           100,000

04/07/2021

Tran Tuan Hung; 0389890513; 200000; Mã số 4153: Cậu bé 7 tuổi "tái ung thư": Mẹ vào thuốc. . . con mới sống được

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 28/06/2021   - 04/07/2021

 

28/06/2021

IB LUONG NGO BAO TRAN CHIA SE KHO KHAN - MS 4146 CHI VO THI KIEU

           200,000

28/06/2021

UNG HO QUY TAM LONG NHAN AI - BE GIA NHU DAK NONG GD 001139 - 062721 09:58:39

           300,000

28/06/2021

IB NGO QUOC TUAN UNG HO MS 4146

           100,000

28/06/2021

IB KHOANG QUOC HUY MA SO 4145 ANH NGUYEN VAN KIEN,   GIUP GD VUOT QUA KHO KHAN

           500,000

28/06/2021

IB VO NGUYEN CO THACH 4130 DONG GOP QUY COVID TUYEN DAU

           500,000

28/06/2021

IB LUONG ANH DUONG UNG HO ANH DIEN BI DOT QUY

           200,000

28/06/2021

IB HOANG THI HONG PHUC MS 4147

           100,000

28/06/2021

THAI MY PHUONG - THUONG GUI CHI VO THI KIEU,   MS 4146. CAM ON BAO DAN TRI DA CHUYEN GIUP

           300,000

28/06/2021

4417 LE THI DAN FT21179647372307 GD 305660 - 062821 10:15:22

           200,000

28/06/2021

IB NGUYEN KHANH DUONG MS 4147 CHI LE THI DAN. NHO BAO DAN TRI CHUYEN GIUP DEN CHI. CAM ON NHIEU.

       1,000,000

28/06/2021

IBNGUYEN DINH THONG UNG HO MA SO 4147 CHI LE THI DAN

           200,000

28/06/2021

IB PHAM THI MINH HOA UNG HO MS 4147

           500,000

29/06/2021

UNG HO MA SO 4147 FT21179569808126 GD 899472 - 062821 19:04:22

           100,000

29/06/2021

IBDINH XUAN HUY UH MS 4147 CHI LE THI DAN

           100,000

29/06/2021

IB DO TRAN KHOI MS 4148. VUONG VAN NAM

           500,000

29/06/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4148 - VUONG VAN NAM

           100,000

30/06/2021

UNG HO MA SO 4148 FT21181003063398 GD 951353 - 062921 20:49:31

           100,000

30/06/2021

IB NGUYEN THI THAI BINH UNG HO A NAM MA SO 4148

           300,000

01/07/2021

THU AN UNG HO MS 4149 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT GD 196777 - 070121 00:09:30

             50,000

01/07/2021

CK NHANH - MS 4150 CHI THI XUAN ME DE DIEU KHUY NICH GD 004556 - 070121 13:07:10

         200,000

01/07/2021

UNG HO MA SO 4149 FT21182710400243 GD 783929 - 070121 17:42:57

           100,000

02/07/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4151 - BA NGUYEN THI TOI

           100,000

02/07/2021

IB TRAN ANH TAI UNG HO BA NGUYEN THI TOI ( MS 4151)

           100,000

03/07/2021

IB NGUYEN MINH TIEN UNG HO BE DIEU KHUY NICH MA SO 4150

           100,000

03/07/2021

UNG HO MA SO 4150 FT21184710710711 GD 975597 - 070221 21:06:45

           100,000

03/07/2021

IB TRAN THI MY DUYEN MA SO 4150:CHI THI XUAN ME DE DIEU KHUY NICH

           300,000

03/07/2021

UNG HO MS 4150 - EM DIEU KHUY NICH GD 783640 - 070321 06:42:21

           500,000

03/07/2021

QUAN QUY DONG GIUP GIAI MA 4151 :500. 000D, GIUP GIAI MA 4149 : 500. 000D,   GIAI MA 4124 : 500. 000D. GIAI MA 4119 : 500. 000

       2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua VNPAY từ ngày 28/06/2021 - 04/07/2021

 

28/06/2021

AN HONG DUC

           100,000

30/06/2021

NGUYEN THI BICH HUONG -   My Bao Vu Ha noi ung ho cac chien si ao trang

         500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ví điện tử MOMO từ ngày 28/06/2021 - 04/07/2021

 

28/6/2021

13357781174

               2,000

28/6/2021

13356530737

               1,000

28/6/2021

13355995165

               5,000

28/6/2021

13358279844

             1,000

28/6/2021

13363134361

               1,000

28/6/2021

13363026410

               1,000

28/6/2021

13358432969

               1,000

28/6/2021

13352999297

               1,000

28/6/2021

13351442692

               1,000

28/6/2021

13348751150

               1,000

28/6/2021

13353254639

               1,920

28/6/2021

13355140185

             10,000

28/6/2021

13354309697

               1,000

28/6/2021

13354005365

             27,000

28/6/2021

13373611065

               1,000

28/6/2021

13371536989

               1,000

28/6/2021

13371530636

               1,000

28/6/2021

13374194671

               1,000

28/6/2021

13376387353

               1,000

28/6/2021

13376210660

               1,000

28/6/2021

13375785053

               1,000

28/6/2021

13366609720

               1,000

28/6/2021

13365786553

               4,000

28/6/2021

13364907062

               1,120

28/6/2021

13366615195

               1,000

28/6/2021

13371256687

               1,000

28/6/2021

13371349469

            50,000

28/6/2021

13367275438

               1,000

28/6/2021

13348079512

             20,000

28/6/2021

13336806695

               1,700

28/6/2021

13336324432

               1,000

28/6/2021

13335957873

               1,000

28/6/2021

13337719646

               1,000

28/6/2021

13338807053

               1,000

28/6/2021

13338232319

               1,000

28/6/2021

13338319547

               1,000

28/6/2021

13334023131

             10,000

28/6/2021

13333171911

               1,000

28/6/2021

13332827674

               1,000

28/6/2021

13334611050

               5,000

28/6/2021

13335980785

               2,000

28/6/2021

13335239064

               1,000

28/6/2021

13334849593

               1,000

28/6/2021

13345286941

              2,000

28/6/2021

13343971355

               1,000

28/6/2021

13343398392

               7,000

28/6/2021

13346280074

               1,000

28/6/2021

13346515651

               1,000

28/6/2021

13346542348

               1,000

28/6/2021

13346284846

               2,000

28/6/2021

13340049741

               1,000

28/6/2021

13339733101

               1,000

28/6/2021

13339248195

               1,000

28/6/2021

13341528148

               1,000

28/6/2021

13342952201

               4,000

28/6/2021

13341870841

             20,000

28/6/2021

13341868874

               1,000

29/6/2021

13399873623

             20,000

29/6/2021

13399873126

               1,000

29/6/2021

13401353714

               1,000

29/6/2021

13407415595

               1,000

29/6/2021

13407363663

               1,000

29/6/2021

13399119948

               1,000

29/6/2021

13397380921

               1,000

29/6/2021

13394465747

               2,000

29/6/2021

13397951513

               1,000

29/6/2021

13398255221

             3,000

29/6/2021

13397954424

               1,000

29/6/2021

13421479746

               1,000

29/6/2021

13416420541

               1,000

29/6/2021

13421525682

               1,000

29/6/2021

13421796013

               1,000

29/6/2021

13421756526

               1,000

29/6/2021

13415797192

               1,000

29/6/2021

13411243795

               2,000

29/6/2021

13411202421

               1,000

29/6/2021

13414306772

               1,120

29/6/2021

13415489032

               1,000

29/6/2021

13414922814

               5,000

29/6/2021

13393364726

             50,000

29/6/2021

13384359490

               1,000

29/6/2021

13382055842

               1,000

29/6/2021

13384500972

               1,000

29/6/2021

13384939470

              1,000

29/6/2021

13384364766

               5,000

29/6/2021

13381365256

               1,000

29/6/2021

13377981348

             20,000

29/6/2021

13377979087

               1,000

29/6/2021

13379585430

               1,000

29/6/2021

13380868577

             50,000

29/6/2021

13380073053

               1,000

29/6/2021

13387772775

               1,000

29/6/2021

13387711463

               1,000

29/6/2021

13391477270

               1,000

29/6/2021

13393134850

               1,000

29/6/2021

13391671474

               5,000

29/6/2021

13387421584

               1,000

29/6/2021

13385212001

               1,000

29/6/2021

13384948100

               1,000

29/6/2021

13385302164

               1,000

29/6/2021

13386710449

            20,000

29/6/2021

13386277725

               1,000

30/6/2021

13439409010

               1,000

30/6/2021

13438501047

               2,000

30/6/2021

13442375646

               1,000

30/6/2021

13448478004

             20,000

30/6/2021

13447155262

               1,000

30/6/2021

13437085589

               1,000

30/6/2021

13434654847

               1,000

30/6/2021

13434106690

               1,000

30/6/2021

13435482487

               1,000

30/6/2021

13436586399

               1,000

30/6/2021

13436539063

               1,000

30/6/2021

13450147561

           500,000

30/6/2021

13463191789

               8,900

30/6/2021

13462894399

               1,000

30/6/2021

13463196898

               1,000

30/6/2021

13465392973

               1,000

30/6/2021

13463724004

               1,000

30/6/2021

13461838777

               1,000

30/6/2021

13456557333

               5,000

30/6/2021

13453253951

               5,000

30/6/2021

13458641993

             20,000

30/6/2021

13460616975

              7,000

30/6/2021

13460612214

               1,111

30/6/2021

13429564586

               1,000

30/6/2021

13429561966

               1,000

30/6/2021

13429627938

               1,000

30/6/2021

13430338109

               1,000

30/6/2021

13430333915

               1,000

30/6/2021

13428061982

               1,000

30/6/2021

13424858863

               1,000

30/6/2021

13423861638

             10,000

30/6/2021

13425223746

               1,000

30/6/2021

13427623134

               1,000

30/6/2021

13427085319

               1,000

30/6/2021

13430720905

               1,000

30/6/2021

13433158867

               1,000

30/6/2021

13432816356

               1,000

30/6/2021

13433110859

               1,000

30/6/2021

13433796704

            20,000

30/6/2021

13433473859

               1,000

30/6/2021

13432406493

               2,000

30/6/2021

13431018735

               1,000

30/6/2021

13430724291

           100,000

30/6/2021

13431380681

               1,000

30/6/2021

13432061436

               1,000

30/6/2021

13431383589

               2,000

1/7/2021

13487097360

               1,000

1/7/2021

13489220927

             20,000

1/7/2021

13497481132

           100,000

1/7/2021

13476205751

               2,000

1/7/2021

13478536065

             20,000

1/7/2021

13480715091

             20,000

1/7/2021

13507549031

               1,000

1/7/2021

13508093655

               1,000

1/7/2021

13509911250

               1,000

1/7/2021

13499707084

             11,000

1/7/2021

13500748771

               5,000

1/7/2021

13504827410

               1,000

1/7/2021

13475849736

               3,600

1/7/2021

13467830661

               1,000

1/7/2021

13469984578

               1,000

1/7/2021

13472033466

             20,000

1/7/2021

13467039564

               1,000

1/7/2021

13467082734

               1,000

1/7/2021

13467317000

               1,000

1/7/2021

13473267968

               1,000

1/7/2021

13473647463

               1,000

1/7/2021

13474880077

               1,000

1/7/2021

13472038075

               1,000

1/7/2021

13472914911

               1,000

1/7/2021

13473313234

               1,000

2/7/2021

13512575759

               1,000

2/7/2021

13515387978

               3,765

2/7/2021

13517878852

              2,000

2/7/2021

13517879976

               1,000

2/7/2021

13518476775

               1,000

2/7/2021

13518477298

               1,000

2/7/2021

13518875021

               2,000

2/7/2021

13518878127

               1,000

2/7/2021

13519231410

               1,000

2/7/2021

13519242243

               1,000

2/7/2021

13519570706

               1,000

2/7/2021

13519572038

               1,200

2/7/2021

13519574841

               1,000

2/7/2021

13521760759

               5,000

2/7/2021

13524711170

           200,000

2/7/2021

13526823196

               2,000

2/7/2021

13526828129

             50,000

2/7/2021

13527001321

               1,000

2/7/2021

13528980819

               1,000

2/7/2021

13531577086

               9,000

2/7/2021

13531788105

               1,000

2/7/2021

13532101211

               1,000

2/7/2021

13534212089

               1,000

2/7/2021

13535045460

             20,000

2/7/2021

13537525946

               1,000

2/7/2021

13538437487

             20,000

2/7/2021

13540170242

               2,000

2/7/2021

13543878525

             10,000

2/7/2021

13546161015

             20,000

2/7/2021

13547749212

           100,000

2/7/2021

13548017120

             50,000

2/7/2021

13552887858

             10,000

2/7/2021

13553877487

               1,000

2/7/2021

13554127777

               2,000

2/7/2021

13556357241

               5,000

2/7/2021

13557344180

               1,000

2/7/2021

13558934959

           150,000

3/7/2021

13559892170

               1,000

3/7/2021

13560066639

               5,000

3/7/2021

13560256026

               1,000

3/7/2021

13560854963

               1,475

3/7/2021

13560928278

               1,000

3/7/2021

13562105879

               1,000

3/7/2021

13562352103

              2,400

3/7/2021

13563700747

               1,000

3/7/2021

13565465450

               5,000

3/7/2021

13566042633

               1,000

3/7/2021

13566460752

               1,000

3/7/2021

13566375706

               1,000

3/7/2021

13566466995

               1,000

3/7/2021

13567404866

               1,000

3/7/2021

13567732008

               1,000

3/7/2021

13569154534

               5,000

3/7/2021

13569813522

             20,000

3/7/2021

13570394339

             20,000

3/7/2021

13571005378

               1,000

3/7/2021

13572195590

               2,000

3/7/2021

13572908348

               1,000

3/7/2021

13575404517

               1,000

3/7/2021

13575778815

               1,000

3/7/2021

13576484636

               2,000

3/7/2021

13580556916

               2,000

3/7/2021

13580791266

             50,000

3/7/2021

13582896060

               1,000

3/7/2021

13583391479

               1,000

3/7/2021

13584194795

               1,000

3/7/2021

13585947088

               5,000

3/7/2021

13587209205

           500,000

3/7/2021

13587951879

               5,000

3/7/2021

13588211176

               1,000

3/7/2021

13588221268

               1,000

3/7/2021

13591171933

               1,000

3/7/2021

13595506219

             20,000

3/7/2021

13595762166

               1,000

3/7/2021

13597571643

           100,000

3/7/2021

13599814632

               1,111

3/7/2021

13600017247

               1,111

4/7/2021

13604672983

               1,000

4/7/2021

13606478885

              2,000

4/7/2021

13608058667

               1,200

4/7/2021

13609273917

               1,000

4/7/2021

13609554795

               1,000

4/7/2021

13609555652

               1,000

4/7/2021

13610353158

               1,000

4/7/2021

13611630048

              1,000

4/7/2021

13612318956

               1,000

4/7/2021

13612420673

               1,000

4/7/2021

13612657939

               1,000

4/7/2021

13613185433

               1,000

4/7/2021

13614969848

               1,000

4/7/2021

13615613585

               1,000

4/7/2021

13615809750

               1,000

4/7/2021

13615887120

             20,000

4/7/2021

13616406792

               5,000

4/7/2021

13616592433

               1,000

4/7/2021

13617072874

               2,000

4/7/2021

13617774325

             20,000

4/7/2021

13618044498

               2,000

4/7/2021

13618047781

           500,000

4/7/2021

13618307771

               1,000

4/7/2021

13618519434

               1,000

4/7/2021

13619874961

             50,000

4/7/2021

13620982803

               1,000

4/7/2021

13620985313

               1,000

4/7/2021

13621451222

             20,000

4/7/2021

13622977905

               1,501

4/7/2021

13623511447

               5,000

4/7/2021

13623736484

             20,000

4/7/2021

13623834217

               2,000

4/7/2021

13624261232

             20,000

4/7/2021

13624515049

             16,000

4/7/2021

13624779205

               1,000

4/7/2021

13624857586

             20,000

4/7/2021

13625028192

           100,000

4/7/2021

13625919786

               1,000

4/7/2021

13625835213

           300,000

4/7/2021

13626470581

               1,000

4/7/2021

13626733579

               1,000

4/7/2021

13627024788

             20,750

4/7/2021

13633500516

               1,000

4/7/2021

13634398529

               1,000

4/7/2021

13634399452

             10,000

4/7/2021

13635430666

             20,000

4/7/2021

13635325576

             20,000

4/7/2021

13635325635

           100,000

4/7/2021

13635431567

              1,000

4/7/2021

13635326426

               1,000

4/7/2021

13635431839

             20,000

4/7/2021

13635431993

             20,000

4/7/2021

13635432365

             50,000

4/7/2021

13635327352

             20,000

4/7/2021

13635432724

              1,000

4/7/2021

13635432984

             20,000

4/7/2021

13635327670

               1,120

4/7/2021

13635433061

             20,000

4/7/2021

13635433074

             20,000

4/7/2021

13635328200

               1,000

4/7/2021

13635434132

              1,000

4/7/2021

13635434247

             20,000

4/7/2021

13635434338

             20,000

4/7/2021

13635569013

             20,000

4/7/2021

13635434541

             20,000

4/7/2021

13635569542

               1,000

4/7/2021

13635569632

             10,000

4/7/2021

13635435054

               1,000

4/7/2021

13635435156

               1,000

4/7/2021

13635570066

               1,000

4/7/2021

13635570205

               1,012

4/7/2021

13635435694

               1,000

4/7/2021

13635435735

             20,634

4/7/2021

13635435900

               1,000

4/7/2021

13635435957

               1,000

4/7/2021

13635570640

               1,000

4/7/2021

13635436081

           100,000

4/7/2021

13635436248

               1,000

4/7/2021

13635570863

               1,000

4/7/2021

13635571049

               5,000

4/7/2021

13635436503

               5,200

4/7/2021

13635436557

             20,000

4/7/2021

13635571231

               2,000

4/7/2021

13635436972

             10,000

4/7/2021

13635437001

               1,000

4/7/2021

13635437115

             20,000

4/7/2021

13635571946

             50,000

4/7/2021

13635571948

             10,000

4/7/2021

13635571988

               1,000

4/7/2021

13635437414

               1,000

4/7/2021

13635572046

               2,000

4/7/2021

13635437559

               1,000

4/7/2021

13635572278

               1,000

4/7/2021

13635572261

               7,000

4/7/2021

13635437671

             12,000

4/7/2021

13635572376

             50,000

4/7/2021

13635572512

           100,000

4/7/2021

13635437938

             20,000

4/7/2021

13635438212

               1,000

4/7/2021

13635572823

               1,000

4/7/2021

13635572956

           500,000

4/7/2021

13635572971

              1,000

4/7/2021

13635573444

             20,000

4/7/2021

13635679044

             20,000

4/7/2021

13635679058

             20,000

4/7/2021

13635573653

               1,000

4/7/2021

13635573652

               1,000

4/7/2021

13635573642

              2,000

4/7/2021

13635679109

               1,000

4/7/2021

13635573701

             20,000

4/7/2021

13635573773

               2,000

4/7/2021

13635679581

             10,000

4/7/2021

13635574232

               1,600

4/7/2021

13635679676

               1,000

4/7/2021

13635679734

               1,000

4/7/2021

13635574382

               1,000

4/7/2021

13635574413

             20,000

4/7/2021

13635574477

               1,000

4/7/2021

13635679867

               1,000

4/7/2021

13635574568

           100,000

4/7/2021

13635679958

             50,000

4/7/2021

13635680090

             20,000

4/7/2021

13635574798

               1,860

4/7/2021

13635680237

               1,000

4/7/2021

13635680422

               1,000

4/7/2021

13635680594

             20,000

4/7/2021

13635680596

             10,000

4/7/2021

13635575205

             20,000

4/7/2021

13635575222

               5,000

4/7/2021

13635680808

             50,000

4/7/2021

13635575416

             20,000

4/7/2021

13635680843

             20,000

4/7/2021

13635680959

               2,000

4/7/2021

13635681235

           100,000

4/7/2021

13635575844

             20,000

4/7/2021

13635681237

           100,000

4/7/2021

13635681252

               4,000

4/7/2021

13635575913

             20,000

4/7/2021

13635681355

               2,000

4/7/2021

13635575923

               1,000

4/7/2021

13635681544

               5,000

4/7/2021

13635576149

             20,000

4/7/2021

13635576114

           500,000

4/7/2021

13635576233

               4,100

4/7/2021

13635682042

               1,000

4/7/2021

13635682044

             20,000

4/7/2021

13635576762

               1,000

4/7/2021

13635577241

               5,000

4/7/2021

13635577318

           100,000

4/7/2021

13635682673

               1,000

4/7/2021

13635682699

             20,000

4/7/2021

13635683127

               1,000

4/7/2021

13635577849

               2,000

4/7/2021

13635577926

             20,000

4/7/2021

13635683350

             10,000

4/7/2021

13635578167

             10,000

4/7/2021

13635578253

             20,000

4/7/2021

13635838482

             50,000

4/7/2021

13635683854

           100,000

4/7/2021

13635838946

               1,000

4/7/2021

13635839046

           20,000

4/7/2021

13635839138

               1,000

4/7/2021

13635684685

               1,000

4/7/2021

13635684822

             20,000

4/7/2021

13635839668

             20,000

4/7/2021

13635839812

             20,000

4/7/2021

13635685223

            20,000

4/7/2021

13635839922

             10,000

4/7/2021

13635685604

               1,000

4/7/2021

13635840493

             20,000

4/7/2021

13635840505

               1,000

4/7/2021

13635686091

             10,000

4/7/2021

13635840915

              2,500

4/7/2021

13635841048

               1,000

4/7/2021

13635686648

               1,000

4/7/2021

13635686766

               1,000

4/7/2021

13635687249

               1,000

4/7/2021

13635841963

               2,000

4/7/2021

13635687358

             27,560

4/7/2021

13635842088

               2,000

4/7/2021

13635687548

             10,000

4/7/2021

13635687939

           100,000

4/7/2021

13635688062

             20,000

4/7/2021

13635842894

             20,000

4/7/2021

13635688328

               5,000

4/7/2021

13635688318

             20,000

4/7/2021

13635843029

               2,000

4/7/2021

13635688372

             20,000

4/7/2021

13635843534

               1,000

4/7/2021

13635843531

               1,000

4/7/2021

13635843571

               9,000

4/7/2021

13635938910

             10,000

4/7/2021

13635938985

             20,000

4/7/2021

13635938999

               1,000

4/7/2021

13635939154

             14,000

4/7/2021

13635939282

             50,000

4/7/2021

13635844036

               1,111

4/7/2021

13635844219

             50,000

4/7/2021

13635844238

               1,000

4/7/2021

13635939597

               1,000

4/7/2021

13635939696

               1,000

4/7/2021

13635844413

               1,000

4/7/2021

13635844606

               3,000

4/7/2021

13635844623

             14,090

4/7/2021

13635939951

               1,000

4/7/2021

13635844854

             20,000

4/7/2021

13635940207

             20,000

4/7/2021

13635940265

             20,000

4/7/2021

13635940304

             20,000

4/7/2021

13635845041

               1,000

4/7/2021

13635845053

             20,000

4/7/2021

13635940385

               1,000

4/7/2021

13635941235

             20,000

4/7/2021

13635941554

               1,000

4/7/2021

13635846561

             20,000

4/7/2021

13635941999

               1,000

4/7/2021

13635942076

             20,000

4/7/2021

13635847329

             10,000

4/7/2021

13635942903

               2,411

4/7/2021

13635943020

               1,000

4/7/2021

13635847922

               1,000

4/7/2021

13635847950

             20,000

4/7/2021

13635943348

               2,000

4/7/2021

13635943433

               1,000

4/7/2021

13635943642

             20,000

4/7/2021

13635943818

               1,000

4/7/2021

13636058594

               4,751

4/7/2021

13636058680

               1,000

4/7/2021

13635944407

             20,000

4/7/2021

13636059550

             50,000

4/7/2021

13635945028

               5,000

4/7/2021

13636060499

               1,000

4/7/2021

13635945956

             20,000

4/7/2021

13636060656

             10,000

4/7/2021

13635946094

             10,000

4/7/2021

13636060932

               1,000

4/7/2021

13636060956

               1,000

4/7/2021

13636061102

               1,220

4/7/2021

13635946621

             10,000

4/7/2021

13635946666

               1,000

4/7/2021

13635946677

               1,510

4/7/2021

13635947288

               1,200

4/7/2021

13636061990

            20,000

4/7/2021

13635947398

               2,000

4/7/2021

13636062180

               5,000

4/7/2021

13636062700

               1,001

4/7/2021

13635948124

               1,000

4/7/2021

13635948231

               1,000

4/7/2021

13636062923

            10,000

4/7/2021

13636063006

               1,000

4/7/2021

13636198547

             20,000

4/7/2021

13636063231

               1,000

4/7/2021

13636063554

               4,000

4/7/2021

13636063871

             20,000

4/7/2021

13636064050

               2,000

4/7/2021

13636199611

               3,008

4/7/2021

13636199907

               3,000

4/7/2021

13636200053

               1,000

4/7/2021

13636200061

               7,670

4/7/2021

13636064841

               2,000

4/7/2021

13636200610

             20,000

4/7/2021

13636201808

             20,000

4/7/2021

13636067076

               1,000

4/7/2021

13636067499

             20,000

4/7/2021

13636067798

               1,000

4/7/2021

13636067990

               1,000

4/7/2021

13636068145

             20,000

4/7/2021

13636203517

             20,000

4/7/2021

13636068318

           100,000

4/7/2021

13636204489

             20,000

4/7/2021

13636204876

             20,000

4/7/2021

13636205104

             10,000

4/7/2021

13636309967

               1,000

4/7/2021

13636205388

               5,000

4/7/2021

13636312533

               1,000

4/7/2021

13636312500

             50,000

4/7/2021

13636208148

             10,000

4/7/2021

13636313207

             20,000

4/7/2021

13636313248

               1,000

4/7/2021

13636313250

               5,000

4/7/2021

13636388842

               1,000

4/7/2021

13636313790

               3,000

4/7/2021

13636313963

               1,000

4/7/2021

13636314020

               1,000

4/7/2021

13636314362

           200,000

4/7/2021

13636314523

             10,000

4/7/2021

13636314625

               1,000

4/7/2021

13636389992

             50,000

4/7/2021

13636390148

               2,400

4/7/2021

13636315366

           20,000

4/7/2021

13636390696

               1,000

4/7/2021

13636315966

               1,000

4/7/2021

13636316221

             20,000

4/7/2021

13636391966

             20,000

4/7/2021

13636316729

               1,000

4/7/2021

13636316958

            20,000

4/7/2021

13636393887

             20,000

4/7/2021

13636394453

               5,000

4/7/2021

13636540268

               1,000

4/7/2021

13636395768

             20,000

4/7/2021

13636398203

             20,000

4/7/2021

13636543637

              1,000

4/7/2021

13636544412

               1,000

4/7/2021

13636650101

               1,000

4/7/2021

13636650897

               5,000

4/7/2021

13636545622

               2,000

4/7/2021

13636546040

               1,000

4/7/2021

13636547091

               6,400

4/7/2021

13636547800

             20,000

4/7/2021

13636547948

             20,000

4/7/2021

13636653665

               1,000

4/7/2021

13636653729

             20,000

4/7/2021

13636654034

               1,000

4/7/2021

13636788900

               1,000

4/7/2021

13636654864

               1,000

4/7/2021

13636655895

               1,000

4/7/2021

13636657096

               2,000

4/7/2021

13636657138

               1,000

4/7/2021

13636657303

               4,000

4/7/2021

13636792273

               1,000

4/7/2021

13636793711

               1,000

4/7/2021

13636909243

             20,000

4/7/2021

13636794438

             50,000

4/7/2021

13636794753

               9,000

4/7/2021

13636910140

             50,000

4/7/2021

13636794813

             20,000

4/7/2021

13636794942

             20,000

4/7/2021

13636910264

             20,000

4/7/2021

13636910538

             50,000

4/7/2021

13636910590

               5,000

4/7/2021

13636910930

             10,000

4/7/2021

13636911101

             20,000

4/7/2021

13636911366

             20,000

4/7/2021

13636796263

               5,000

4/7/2021

13636796286

           100,000

4/7/2021

13636797010

               1,111

4/7/2021

13636912561

           300,000

4/7/2021

13636913182

               1,000

4/7/2021

13636798127

               1,000

4/7/2021

13636913583

               1,000

4/7/2021

13636913965

               1,000

4/7/2021

13637038879

               1,529

4/7/2021

13636914145

              2,000

4/7/2021

13636915413

               1,000

4/7/2021

13636916140

               1,000

4/7/2021

13636916662

               2,000

4/7/2021

13637041583

           100,000

4/7/2021

13636916965

               1,200

4/7/2021

13636917334

             1,200

4/7/2021

13636918174

               1,000

4/7/2021

13637158900

               2,000

4/7/2021

13637043970

             20,000

4/7/2021

13637044254

               1,000

4/7/2021

13637045461

               1,000

4/7/2021

13637045565

             20,000

4/7/2021

13637161393

               1,000

4/7/2021

13637046472

               2,000

4/7/2021

13637046684

               1,000

4/7/2021

13637161917

             20,000

4/7/2021

13637162476

               5,000

4/7/2021

13637047621

             20,000

4/7/2021

13637047653

             10,000

4/7/2021

13637048091

             20,000

4/7/2021

13637163279

             10,000

4/7/2021

13637163627

               1,000

4/7/2021

13637163754

               2,000

4/7/2021

13637289078

             20,000

4/7/2021

13637289249

               1,076

4/7/2021

13637164687

             50,000

4/7/2021

13637167068

             20,000

4/7/2021

13637293256

             20,000

4/7/2021

13637293315

               2,000

4/7/2021

13637293666

           122,000

4/7/2021

13637431732

               1,000

4/7/2021

13637297002

               1,000

4/7/2021

13637297499

               5,550

4/7/2021

13637433247

               1,000

4/7/2021

13637549192

             50,000

4/7/2021

13637550629

               2,349

4/7/2021

13637550763

               1,000

4/7/2021

13637437302

             50,000

4/7/2021

13637437372

             20,000

4/7/2021

13637437912

               1,000

4/7/2021

13637438222

             2,000

4/7/2021

13637553823

           500,000

4/7/2021

13637554244

               2,000

4/7/2021

13637690466

               1,000

4/7/2021

13637556093

               2,000

4/7/2021

13637556122

             20,000

4/7/2021

13637556692

              1,000

4/7/2021

13637558096

               1,000

4/7/2021

13637694255

             10,000

4/7/2021

13637695147

               1,000

4/7/2021

13637811710

             20,000

4/7/2021

13637811983

             10,000

4/7/2021

13637918584

            20,000

4/7/2021

13637919302

               2,000

4/7/2021

13637814529

               2,000

4/7/2021

13637815577

             20,000

4/7/2021

13637920747

             20,000

4/7/2021

13637921431

             20,000

4/7/2021

13637921657

               1,000

4/7/2021

13637817407

             10,000

4/7/2021

13637923031

             20,000

4/7/2021

13637923503

               2,000

4/7/2021

13637923596

             20,000

4/7/2021

13637924088

               2,000

4/7/2021

13637925914

               2,266

4/7/2021

13637926295

             50,000

4/7/2021

13637926424

               3,300

4/7/2021

13638071405

               1,000

4/7/2021

13637926990

             20,000

4/7/2021

13638072389

             20,000

4/7/2021

13638168700

             20,000

4/7/2021

13638170673

             10,000

4/7/2021

13638176433

             20,000

4/7/2021

13638439001

             10,000

4/7/2021

13638439013

               1,000

4/7/2021

13638325957

               1,111

4/7/2021

13638326397

               1,000

4/7/2021

13638443608

             10,000

4/7/2021

13638444393

               1,000

4/7/2021

13638559710

             20,000

4/7/2021

13638445597

               1,000

4/7/2021

13638561040

               1,000

4/7/2021

13638561351

               1,000

4/7/2021

13638446433

               1,500

4/7/2021

13638561764

               1,000

4/7/2021

13638564746

               1,000

4/7/2021

13638565512

               5,000

4/7/2021

13638565685

             20,000

4/7/2021

13638690933

             20,000

4/7/2021

13638566435

             20,000

4/7/2021

13638799738

             20,000

4/7/2021

13638799867

             11,000

4/7/2021

13638696829

             20,000

4/7/2021

13638803246

             1,000

4/7/2021

13638804936

               1,000

4/7/2021

13638930727

             50,000

4/7/2021

13638806422

               1,000

4/7/2021

13638807520

             26,750

4/7/2021

13639019410

             46,000

4/7/2021

13638935902

              2,600

4/7/2021

13638937051

           200,000

4/7/2021

13639153620

             20,000

4/7/2021

13639278795

             50,000

4/7/2021

13639153668

               1,000

4/7/2021

13639278890

               1,000

4/7/2021

13639282058

              1,000

4/7/2021

13639398874

               5,000

4/7/2021

13639399623

             10,000

4/7/2021

13639285689

             20,000

4/7/2021

13639287040

               1,000

4/7/2021

13639402575

               2,000

4/7/2021

13639405603

               1,000

4/7/2021

13639406431

             20,000

4/7/2021

13639512772

             20,000

4/7/2021

13639513927

               1,000

4/7/2021

13639629070

             20,000

4/7/2021

13639635281

               5,000

4/7/2021

13639741111

               2,000

4/7/2021

13639636515

             20,000

4/7/2021

13639638263

               1,000

4/7/2021

13639746475

               5,000

4/7/2021

13639747355

             20,000

4/7/2021

13639747729

             20,000

4/7/2021

13640010697

             20,000

4/7/2021

13639885796

             10,000

4/7/2021

13640130471

             10,000

4/7/2021

13640249047

               2,000

4/7/2021

13640249318

             10,000

4/7/2021

13640134696

               1,000

4/7/2021

13640250495

             20,000

4/7/2021

13640252206

             20,000

4/7/2021

13640253165

               5,000

4/7/2021

13640368748

               2,000

4/7/2021

13640255019

               2,000

4/7/2021

13640255856

             20,000

4/7/2021

13640372558

               5,000

4/7/2021

13640372973

               2,000

4/7/2021

13640258203

             20,000

4/7/2021

13640373099

               1,000

4/7/2021

13640373535

           100,000

4/7/2021

13640514567

               1,000

4/7/2021

13640629667

             20,000

4/7/2021

13640631781

               2,000

4/7/2021

13640633938

               5,000

4/7/2021

13640729339

             20,000

4/7/2021

13640636776

             15,000

4/7/2021

13640732245

             5,000

4/7/2021

13640637533

               1,000

4/7/2021

13640882283

             20,000

4/7/2021

13640882492

               1,350

4/7/2021

13640999549

             50,000

4/7/2021

13641005170

               1,000

4/7/2021

13641005214

          200,000

4/7/2021

13641005960

             20,000

4/7/2021

13641135450

               1,887

4/7/2021

13641261063

           100,000

4/7/2021

13641263277

               2,000

4/7/2021

13641263407

               5,000

4/7/2021

13641384063

            80,000

4/7/2021

13641384429

               1,000

4/7/2021

13641384740

               1,000

4/7/2021

13641385678

             10,000

4/7/2021

13641521552

               2,000

4/7/2021

13641522464

               1,110

4/7/2021

13641387882

               1,200

4/7/2021

13641523996

               2,222

4/7/2021

13641639003

               1,495

4/7/2021

13641639261

             20,000

4/7/2021

13641525719

             20,000

4/7/2021

13641641420

               1,000

4/7/2021

13641528119

               3,000

4/7/2021

13641647668

           109,000

4/7/2021

13641793587

             50,000

4/7/2021

13641794387

               5,000

4/7/2021

13641794910

               1,000

4/7/2021

13641795929

           500,000

4/7/2021

13641913416

             20,000

4/7/2021

13641913456

             10,000

4/7/2021

13642053284

             20,000

4/7/2021

13642053526

               1,000

4/7/2021

13642208629

           100,000

4/7/2021

13642209615

             20,000

4/7/2021

13642210699

               1,766

4/7/2021

13642216006

               1,000

4/7/2021

13642216957

             20,000

4/7/2021

13642218224

             10,000

4/7/2021

13642591315

             10,000

4/7/2021

13642594021

               1,000

4/7/2021

13642735845

             20,000

4/7/2021

13642862241

               5,000

4/7/2021

13642737873

               1,000

4/7/2021

13643011602

               3,000

4/7/2021

13643012377

               1,000

4/7/2021

13643109140

             20,000

4/7/2021

13643017453

             10,000

4/7/2021

13643280586

               1,111

4/7/2021

13643281481

               1,100

4/7/2021

13643400089

               1,000

4/7/2021

13643285333

               2,000

4/7/2021

13643287812

             20,000

4/7/2021

13643406238

             20,000

4/7/2021

13643540623

               1,000

4/7/2021

13643651988

               1,000

4/7/2021

13643547078

             20,000

4/7/2021

13643656483

               1,000

4/7/2021

13644034771

            20,000

4/7/2021

13644037387

             20,000

4/7/2021

13644284566

               1,120

4/7/2021

13644400578

               1,000

4/7/2021

13644529955

               5,000

4/7/2021

13644657062

             20,000

4/7/2021

13644814972

            20,000

4/7/2021

13644815443

               1,000

4/7/2021

13645078734

               1,000

4/7/2021

13644904906

           200,000

4/7/2021

13644907249

               1,000

4/7/2021

13645189714

               1,000

4/7/2021

13645085171

             50,000

4/7/2021

13645196326

               1,251

4/7/2021

13645450518

             50,000

4/7/2021

13645458290

             13,000

4/7/2021

13645635782

             10,000

4/7/2021

13645742250

               1,000

4/7/2021

13645637731

               1,000

4/7/2021

13645911766

               5,000

4/7/2021

13646040534

             20,000

4/7/2021

13646040553

             20,000

Tổng cộng

1,225,364,774

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày 28/06/2021 - 04/07/2021):

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Số tiền

28/06/2021

MBVCB. 1217484187. ms 4145 , nguyen van kien. CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

28/06/2021

MBVCB. 1217467966. TRAN TRA MY chuyen tien 4146 300 4144 300. CT tu 0991000029652 TRAN TRA MY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

600,000

28/06/2021

004038. 280621. 190134. Ung ho 4102 co lan

200,000

28/06/2021

260341. 280621. 165833. IBFT 4102 ung ho ba Lan

200,000

28/06/2021

SHGD:10005552. DD:210628. BO:VU LAN HUONG. Remark:Ung ho chau Tran Duc Anh ma so 4128 bao dantri tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA THANH

500,000

28/06/2021

SHGD:10005545. DD:210628. BO:VU LAN HUONG. Remark:Ung ho Chi Vo Thi Kieu ma so 4146 bao dantri tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA THANH

500,000

29/06/2021

399765. 290621. 214822. Cho minh ung ho Ma so 4145 Nguyen Van Kien

300,000

29/06/2021

114848. 290621. 213011. Ung ho anh Vuong van nam

100,000

29/06/2021

795982. 290621. 203357. PHAM THI THUY chuyen khoan

50,000

29/06/2021

MBVCB. 1220776654. PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so 4148. CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220760357. ung ho anh Nam. . CT tu 0101001198783 DO DUY HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

29/06/2021

807235. 290621. 181557. 4128 chi nguyen thi oanh dt 02439448503 FT21180317797120

100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220720841. LE BA HAI chuyen tien cho anh vuong van nam (4148). CT tu 0251001090123 LE BA HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

29/06/2021

MBVCB. 1220703996. Ung ho anh Vuong Van Nam ma so 4148. CT tu 0491000053200 NGUYEN MANH LUC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

29/06/2021

869416. 290621. 162024. UNG HO MA SO 4148-290621-16:19:37 869416

300,000

29/06/2021

IBVCB. 1220434435. Ung ho anh Vuong Van Nam U4148. CT tu 0351000759476 NGUYEN THI LAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

29/06/2021

077025. 290621. 154921. Ma so 4102 : ba Tran Thi Lan

100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220399401. VO KIM MINH ung ho anh Nam. CT tu 0161001737734 VO KIM MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

29/06/2021

284269. 290621. 145635. Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho Nguyen Van Kien.   MS 4145

100,000

29/06/2021

282684. 290621. 145342. Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho em Vo Thi Kieu.   MS 4146

100,000

29/06/2021

MBVCB. 1220106428. DO THI LAN CHI ung ho MS4148. CT tu 0021001143998 DO THI LAN CHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

29/06/2021

508874. 290621. 122930. ma so 4102 ba Tran Thi Lan

500,000

29/06/2021

032628. 290621. 104616. Ung ho ma so 4148

200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219768937. LE PHI SON chuyen tien 4148. CT tu 0181003659870 LE PHI SON toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

29/06/2021

MBVCB. 1219714400. ung ho : ms 4148( anh Nam). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

29/06/2021

MBVCB. 1219634690. MS4148. CT tu 0011000067371 LE QUANG LONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

29/06/2021

044835. 290621. 065415. Giup do

100,000

29/06/2021

142042. 290621. 002925. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; PHAM VIET HUNG chuyen khoan4102

200,000

29/06/2021

270705. 290621. 000110. ma so 4102 ba Lan

200,000

30/06/2021

483609. 290621. 234838. UH MS 4102

100,000

30/06/2021

673086. 300621. 174014. ung ho ba Tran Thi Lan 4102

100,000

30/06/2021

MBVCB. 1222447996. ung ho ma so 4146 vo thi kieu. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

30/06/2021

MBVCB. 1222429057. ung ho ma so 4145 anh nguyen van kien. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

30/06/2021

600537. 300621. 133402. 4148

200,000

30/06/2021

437938. 300621. 131742. Ung ho ma so 4102 ba Tran Thi Lan FT21181700609056

500,000

30/06/2021

SHGD:10000563. DD:210630. BO:LE HUYNH ANH. Remark:Giup chi la thi tho 4137

500,000

30/06/2021

335218. 300621. 112726. MS 4146. Mong hai chau thanh tai. FT21181434464317

300,000

30/06/2021

MBVCB. 1221646011. MS 4149 Tran Thi Oanh giup cho be. CT tu 0111000299024 DIEP TON KIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

30/06/2021

533197. 300621. 084445. Ung ho Ma so 4102: Ba Tran Thi Lan

100,000

30/06/2021

487518. 300621. 070637. ung ho ma so 4148 anh Vuong Van Nam

200,000

01/07/2021

784048. 010721. 185558. htro Dieu nich

500,000

01/07/2021

987491. 010721. 170833. Ung ho ms 4150

200,000

01/07/2021

658672. 010721. 163211. DINH THI HUONG GIANG chuyen dieu huy nich tien

20,000

01/07/2021

971391. 010721. 162611. Ung ho ma so 4150

500,000

01/07/2021

652286. 010721. 155519. PHAM THUONG chuyen tien ung ho tam long nhan ai ms 4150

100,000

01/07/2021

MBVCB. 1224203261. TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 4150 em Khuy Nich. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1224173063. NGUYEN THI THU GIANG chuyen tien. CT tu 0911000050974 NGUYEN THI THU GIANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

01/07/2021

MBVCB. 1224037508. NGUYEN DUC THIEN chuyen tien. CT tu 5959999999 NGUYEN DUC THIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

5,000,000

01/07/2021

745908. 010721. 140640. Ma so 4150-chi Thi Xuan-me de Dieu Khuy Nich-Bon Du Dach-xa Quang Tin-huyen Dak RLap-tinh Dak Nong

100,000

01/07/2021

508475. 010721. 135547. Ung ho cho ma so 4150- chi Thi Xuan FT21182799092008

500,000

01/07/2021

912017. 010721. 134220. ma 4150 Thi Xuan me Dieu khuy Nich

2,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223960490. Ung ho MS 4150. CT tu 0071000907856 NGUYEN THI NGOC PHUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

01/07/2021

567391. 010721. 133244. ung ho ms 4146 Vo Thi Kieu

50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223814082. ma so 4150: chi ThiXuan. CT tu 0031000227199 PHAM DUY TIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

250,000

01/07/2021

MBVCB. 1223789263. Ma so 4150: Chi Thi Xuan, me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0011003721962 NGUYEN HUU NAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223717231. PHAN HUU HUY chuyen tien tam long hao tam toi Dieu Khuy Nich. . CT tu 0121001668526 PHAN HUU HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223707413. HA XUAN THANH chuyen tien ung ho em Dieu khuy nich. CT tu 0781000438455 HA XUAN THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

01/07/2021

352798. 010721. 110859. Ung ho chau Dieu Khuy Nich - Tinh Dak Nong FT21182882630471

500,000

01/07/2021

337669. 010721. 105604. Ung ho ma so 4150 FT21182979152812

50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223614203. Ung ho ma so 4148. CT tu 0011001653457 NGUYEN THANH HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

01/07/2021

MBVCB. 1223603155. chau be Dieu Khuy Nich. CT tu 0341000669606 NGUYEN XUAN THIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

01/07/2021

142306. 010721. 100929. Ma so 4150 - Chi thi xuan

500,000

01/07/2021

MBVCB. 1223560684. DCH ung ho MS 4150 chi Thi Xuan. CT tu 0301000345504 DOAN CONG HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

01/07/2021

255064. 010721. 094356. Ung ho em Dieu Khuy Nich FT21182464518030

200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223455598. Ma so 4150 Dieu khuy nich. CT tu 0021002248772 DUONG HOANG KHANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

01/07/2021

MBVCB. 1223452166. Tu anh ung ho be Nich. CT tu 0021002244338 DINH THI TU ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

01/07/2021

185453. 010721. 091016. Ung ho em Dieu Khuy Nich mong em som co duoc doi chan cua minh

200,000

01/07/2021

638933. 010721. 090518. ma so 4150

100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223423076. Ung ho Ma so 4148 Vuong Van Nam. CT tu 0071005238981 BUI THI MY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223405824. ung ho ma so 4150 chi thi xuan, me de dieu khuy nich. CT tu 0731000620384 LUU VAN DANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

01/07/2021

MBVCB. 1223357481. VO THANH LONG chuyen tien ung ho chau Dieu Khuy Nich. CT tu 0271000177642 VO THANH LONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

01/07/2021

476556. 010721. 080500. UH 4150 dieu khuy nich

200,000

01/07/2021

648961. 010721. 080121. Ma so 4150: Chi Thi Xuan, me de Dieu Khuy Nich

100,000

01/07/2021

648885. 010721. 075753. Ma so 4150: Chi Thi Xuan, me de Dieu Khuy Nich

100,000

01/07/2021

MBVCB. 1223311687. TRAN VAN MINH chuyen tien ung ho MS 4150 Dieu Khuy Nich. CT tu 0521000698838 TRAN VAN MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

01/07/2021

394726. 010721. 072405. Ung ho 4150 chi Xuan- ung ho chau Ich mua chan gia va xe lan

500,000

01/07/2021

150410. 010721. 072038. Ung ho em Dieu Khuy Nich den truong bang doi tay FT21182622701085

200,000

02/07/2021

078182. 010721. 234846. NGUYEN PHU LAM HO TRO MA SO 4145 ANH NGUYEN VAN KIEN

100,000

02/07/2021

077586. 010721. 230708. NGUYEN PHU LAM HO TRO MA SO 4150 CHI THI XUAN

100,000

02/07/2021

079206. 010721. 224606. Ma so 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich

200,000

02/07/2021

MBVCB. 1226601998. Tran Thi Khanh Trinh ung ho ma so 4150. CT tu 0491001936256 TRAN THI KHANH TRINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

02/07/2021

935640. 020721. 202400. Ung ho chau Thuong ma so 4151 FT21183068348304

300,000

02/07/2021

MBVCB. 1226487251. ung ho ma so 4150 dieu khuy nich. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

02/07/2021

309323. 020721. 182941. Ma so 4151 Ba Nguyen Thi Toi

200,000

02/07/2021

033104. 020721. 181751. 13546579263-0929710721-970436-ung ho be huyen thuong

20,000

02/07/2021

MBVCB. 1226089251. Ung ho ba Nguyen Thi Toi Ma so 4151. CT tu 0611001924512 PHAM XUAN DUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

02/07/2021

836013. 020721. 162031. ma so 4128 chi nguyen thi oanh

200,000

02/07/2021

961771. 020721. 160549. Chuyen khoan tai ATM Agribank

300,000

02/07/2021

070258. 020721. 153757. Ung ho ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

500,000

02/07/2021

776013. 020721. 150924. Ungho chaunich

500,000

02/07/2021

MBVCB. 1225770550. Ung ho MS: 4150 Chi Thi Xuan. CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

02/07/2021

593568. 020721. 135704. UH MS 4151 Nguyen Thi Toi Da Qua 1 Yen Trung Ha Trung TH

300,000

02/07/2021

486251. 020721. 134916. 4151 ba Nguyen Thi Toi FT21183652524017

100,000

02/07/2021

IBVCB. 1225585987. Ung ho Ma so 4150: Chi Thi Xuan, me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0011002122280 NGUYEN THI HONG VAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225521060. PHAN THI THU HIEN chuyen tien giup MS 4151. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

02/07/2021

SHGD:10003279. DD:210702. BO:NGUYEN NGOC HA. Remark:Uh ma so 4128 :Nguyen Thi Oanh tp Vinh Nghe An tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA THANH

300,000

02/07/2021

SHGD:10003273. DD:210702. BO:NGUYEN NGOC HA. Remark:Uh ma so 4125: Vu Thi Hien tinh Nam Dinh tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA THANH

300,000

02/07/2021

MBVCB. 1225459724. MS 4151. CT tu 0211000418551 NGUYEN HUU THIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225433794. ung ho ma so 4150 CHI THI XUAN. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225428016. ung ho ma so 4151 bac NGUYEN THI TOI. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

02/07/2021

728376. 020721. 102823. ma so 4151

500,000

02/07/2021

094405. 020721. 102126. NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4151 NGUYEN THI TOI

100,000

02/07/2021

MBVCB. 1225375961. Ung ho ma so 4151. . CT tu 0011000749996 LUONG VIET LOC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

02/07/2021

219658. 020721. 101009. Do Thi Hang chuyen tien ung ho ma 4150 Dieu khuy Nich

200,000

02/07/2021

468427. 020721. 100843. UNG HO MA 4151-020721-10:10:45 468427

200,000

02/07/2021

261836. 020721. 100432. 4151 FT21183812948417

100,000

02/07/2021

214795. 020721. 100139. Do Thi Hang chuyen tien ung ho ma 4151 . Nguyen thi Toi

200,000

02/07/2021

791076. 020721. 084054. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Bui van dien ung ho ma so 4151

200,000

02/07/2021

MBVCB. 1225024990. Ung ho con Dieu Khuy Nic. CT tu 0451001313638 VU DUC TAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

02/07/2021

095169. 020721. 004636. Ung ho ma so 4150 thi xuan FT21183547272191

200,000

03/07/2021

987168. 020721. 233923. Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4151 ba Nguyen Thi Toi

2,500,000

03/07/2021

707538. 030721. 163200. ung ho 4150

100,000

03/07/2021

258376. 030721. 095412. MS 4150 Chi Thi Xuan. me de Dieu Khuy Nich

300,000

03/07/2021

694259. 030721. 085004. ung ho tien cho be Nguyen thi Huyen Thuong mo coi ba me.

100,000

03/07/2021

127934. 030721. 061246. Ung ho ma so 4150 FT21184275470042

300,000

04/07/2021

336469. 040721. 213805. Ma so 4153: Chi Le Thi Nga (me be Chi Thien)

200,000

04/07/2021

MBVCB. 1229710607. ung ho MS 4150 Chi Thi Xuan me de Dieu Khuy Nich. CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

04/07/2021

517658. 040721. 182408. Ung ho Ma So 4137 La Thi Tho FT21186282110660

100,000

04/07/2021

470210. 040721. 172916. Ung ho ma so 4153 me be Chi Then FT21186426055395

500,000

04/07/2021

MBVCB. 1229338980. NGUYEN VU BANG chuyen tien. CT tu 0071000864731 NGUYEN VU BANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

04/07/2021

147675. 040721. 165139. ung ho chi le thi nga ma so 4153

100,000

04/07/2021

MBVCB. 1228893575. Ung ho ma so 4153. CT tu 0061000264367 NGUYEN VAN HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

04/07/2021

368334. 040721. 114653. ung ho ms 4151 ba Nguyen Thi Toi

50,000

04/07/2021

MBVCB. 1228765305. VU THI HAI ANH chuyen tien ung ho ms 4153 Le Chi Thien. CT tu 0071000364097 VU THI HAI ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

2,000,000

04/07/2021

MBVCB. 1228729912. MS 4153: chi Le Thi Nga (me be Chi Thien). CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

04/07/2021

104379. 040721. 094417. Ung ho ms4153 chi le thi nga FT21186206530231

200,000

04/07/2021

081577. 040721. 091308. Giup cho ms 4153 chi Le thi Nga me be Chi Thien FT21186131450964

3,000,000

04/07/2021

079636. 040721. 091011. 4153 Le Thi Nga me be Chi Thien FT21186870460173

300,000

04/07/2021

075410. 040721. 090339. Ong Tu Van giup dong vien cho ms 4153 chi Le thi Nga me be Chi Thien FT21186052033440

5,000,000

04/07/2021

095928. 040721. 080236. Ma so 4153

150,000

 

Tổng số

48,790,000