Thứ tư, 25/08/2010 - 14:08

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 03 tháng 08/2010

Dân trí

Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 200,662,579 đồng

Chi tiết danh sách ủng h:             

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ

 SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng

 

13/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  200,000

13/08/2010

Bùi T Phương Chi(Cháu Phg anh+Gia Hiếu): Giúp bạn Lương Văn Mậu

                  200,000

13/08/2010

Phạm T Hương Lan: Giúp E Nhân ái

                  200,000

13/08/2010

Ngô T Minh Ngọc: Giúp cháu Lê Phan Yến Nhi

                  200,000

13/08/2010

Phạm T Thuỳ Dương: Giúp C Đặng T Thanh Thảo

                  500,000

13/08/2010

Phạm T Thuỳ Dương: Giúp Nguyễn Văn Bi

                  500,000

13/08/2010

Tạ Quang Tuấn: Giúp bé Nhân ái

                  500,000

13/08/2010

BQL các Dự án ĐT-BQL Khu Kinh Tế Komtum: ủng hộ QNA

               1,500,000

13/08/2010

Nguyễn Ngọc Hà: Giúp bé Ng Duy Phước

                  500,000

13/08/2010

Ng T Điềm: Giúp A Ng Văn Bi

                  500,000

13/08/2010

Đinh Hoài Thu: Giúp bé Lê Phan Yến Nhi

                  200,000

13/08/2010

TK711A11271709: ủng hộ QNA

                  200,000

13/08/2010

Lê T Hồng Anh: Giúp cháu Ng Thành Luân

                  500,000

13/08/2010

Ng T Trang: Giúp bé Ng Duy Phước

                  100,000

13/08/2010

Dương Thuý Hương: Giúp bé Luân

                  200,000

13/08/2010

Trần T Sinh: Giúp cháu Ng Thành Luân

                    50,000

13/08/2010

Tôn Hoàng Lan Phấn: Giúp Bà Mai T Rách

                  500,000

13/08/2010

Ng Thuý Hà: Giúp C Đặng Thu Sương

               1,000,000

13/08/2010

Huỳnh T Ngọc Trang: Giúp bé Duy Phước

               1,000,000

13/08/2010

Đinh Kim Nguyễn Trinh: Giúp bé Duy Phước+Lê Phan Yến Nhi+Gia Huy+Phan T Tất

               1,200,000

13/08/2010

Ng T Thảo Vi: Giúp bé Ly (TThiên Huế)+E Thúy Hằng+Bé Ly (Hải Phòng) (Chị Thảo thân mến! Do chị ghi chưa đầy đủ thông tin của bé Ly (Hải Phòng), Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền chị giúp bé Ly vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

                  300,000

13/08/2010

Ng t Phương Thuý: Giúp bé Ng Duy Phước

               1,000,000

13/08/2010

Ng Mạnh Ngọc: Giúp bà Ng T Lạc

                  200,000

13/08/2010

Ngô Thanh Thảo: Giúp A Ng Văn Bi

                  300,000

13/08/2010

Đỗ T Thu Hoa: Giúp cho bé Ly (Thừa thiên Huế)+E Thuý Hằng+Bé Ly(Hải Phòng) (Chị Hoa thân mến! Do chị ghi chưa đầy đủ thông tin của bé Ly (Hải Phòng), Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền chị giúp bé Ly vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

               1,200,000

13/08/2010

Dương Thuý Hằng: Giúp bà Đỗ T Bích Liên

                  300,000

13/08/2010

Trần T Thu Trang: Giúp cháu Ng Thành Luân

                  100,000

13/08/2010

P. T Thuỳ Dương: Giúp E Lê Ngọc Hùng ( Chị Dương thân mến! Do chị ghi chưa đầy đủ thông tin về em Lê Ngọc Hùng, Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

                  400,000

13/08/2010

Ng Hoàng Phúc: Giúp E Nhân ái

               1,000,000

13/08/2010

Ng Hoàng Phúc: Giúp A Võ Linh Hoạt

               1,000,000

13/08/2010

Ng T Hằng Hoa: Giúp Nhân ái

                  300,000

13/08/2010

Ng T Hằng Hoa: Giúp Con Bà Đỗ T Bích Liên

                  300,000

13/08/2010

Đặng T Thu Hằng: Giúp E Nhân ái

                  200,000

13/08/2010

Đặng T Thu Hằng: Giúp con bà Đỗ T Bích Liên

                  200,000

13/08/2010

Lê Quang Hoà: Giúp bé Ng T Lạc

                  500,000

13/08/2010

Cty TNHH 1 Thành Viên: Giúp C Phan T Luyến

                  500,000

14/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp C Lý T Thu

                  200,000

14/08/2010

Hạ T Ngọc: Giúp cháu Ng Thành Luân

                  300,000

14/08/2010

TT Chuyển giao CN&HTKT Bộ Tài chính: GIúp E Ng T Thúy Hằng

                  500,000

16/08/2010

Hoàng Anh Khuê: Giúp bé Duy Phước

                  500,000

16/08/2010

Hoàng Anh Khuê: Giúp TTBT QBình

                  500,000

16/08/2010

Lê Mỹ Hạnh: Giúp Lâm Tấn Vĩ

                  500,000

16/08/2010

Tạ T Thu Thuỷ: Giúp bé Nhân ái

                  500,000

16/08/2010

Tạ T Thu Thuỷ: Giúp em SV Trường ĐHNN Bị bỏng Hoá Chất

                  500,000

16/08/2010

Trần Trọng Khoa: Giúp E Ng T Thuý Hằng

                  200,000

16/08/2010

Phạm T Hồng Giang: Giúp Bé Lâm Tấn Vĩ

                  200,000

16/08/2010

Việt T Bách Yến+Trần Lan anh; GIúp bé Gia Huy

                  200,000

16/08/2010

Việt T Bách Yến+Trần Lan Anh: Giúp cháu Lê Phan Yến Nhi+Võ t Phương Khương

                  400,000

16/08/2010

Ng Đức Duy: Giúp Ng Văn Bi

                  500,000

16/08/2010

Quách Quỳnh Hoa; Giúp E Ng Tấn Vũ

                  150,000

16/08/2010

Quách Quỳnh Hoa; Giúp Bà Ng T Lan

                  150,000

16/08/2010

P T Thu Hương: Giúp E Ng duy Phước

                  200,000

16/08/2010

Ng Hải Giang: Giúp E Duy Phước

                  100,000

16/08/2010

Ng Ngọc Điệp: ủng hộ QNA

                  500,000

16/08/2010

Hoàng T Huyền: Giúp cháu NG Duy Phước

                  500,000

16/08/2010

Việt T Bách Yến+Trần Lan Anh: Giúp con Anh Phạm Văn Cường+C Trần T Thơm

                  200,000

16/08/2010

Chú Thuỷ: GIúp g.đình A Lâm Tấn Hoa+C Bùi T Cúc

                    50,000

16/08/2010

Việt T Bách Yến+Trần Lan Anh: GIúp con bà Đỗ T Bích Liên

                  200,000

16/08/2010

Từ Thiện Toàn: GIúp bé Lâm Tấn Vĩ

               2,000,000

16/08/2010

Kiều T anh Nga: GIúp e Lâm Tấn Vĩ

                  200,000

16/08/2010

Phan Trà My: Giúp Ng Văn Bi (250)+E Ng Tấn Vũ (Quảng Nam)

                  500,000

16/08/2010

Hoàng T Hồng Nhung: Giúp E Nhân ái

                  200,000

16/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp Lâm Tấn Vĩ

                  100,000

16/08/2010

TK711A22199042: ủng hộ QNA

                  100,000

16/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp E Lâm Tấn Vĩ+Bà Ng t lan

                  400,000

16/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp bà Ng t Lạc+Bà Mai t Rách

                  400,000

16/08/2010

Hoàng T Hồng Nhung: Giúp bé Lâm Tấn Vĩ

                  200,000

16/08/2010

Ng Vũ Linh: ủng hộ QNA

                  200,000

16/08/2010

Ng Thuý Điệp Anh: Giúp cháu Ng Duy Phước

                  200,000

16/08/2010

Đặng Ngọc Thuỳ Dung: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  300,000

16/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp A Đậu Đình Hậu

                  200,000

16/08/2010

Lý T Thuỷ: Giúp Cáhu Lâm Tấn Vĩ

                  100,000

16/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  500,000

17/08/2010

Cty TNHH -TM Vũ Hải: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

               1,000,000

17/08/2010

Phạm Kim Xuân: Giúp E Nhân ái

               1,000,000

17/08/2010

Quách Quỳnh Hoa: GIúp A Vi Đình Khuyên(400)+E Lâm Tấn Vĩ(200)

                  600,000

17/08/2010

Hoàng Xuân - Đặng Cường: GIúp E Lâm Tấn Vĩ

                  500,000

17/08/2010

Cty TNHH Thiết kế Đẹp: GIúp E Duy Phước

               2,190,000

17/08/2010

Vũ T Hương: Giúp Bé Duy Phước

                  300,000

17/08/2010

Phạm T Quỳnh Hoa: Giúp bé Duy Phước

                  500,000

17/08/2010

Ng T Lan Anh: GIúp con C Phạm T Thủy

               2,000,000

17/08/2010

Chị Phan: GIúp E Duy Phước

               1,000,000

17/08/2010

Trần Quốc Huy: Giúp bé Vi Phương Quỳnh

                  500,000

17/08/2010

Trần T Thu Hương: GIúp E Ng Thành Luân

                  200,000

17/08/2010

Đỗ T Hồng Nhung: Giúp con bà Đỗ T Bích Liên

                  100,000

17/08/2010

Chu T Thu HIền: Giúp A Vi Đình Khuyên

                  200,000

17/08/2010

Bạn đọc giấu têm: Giúp A Đậu Đình Hậu+A Vi Đình Khuyên

                  400,000

17/08/2010

Trần Quốc Huy: Giúp bé Phan Yên Nhi

                  500,000

17/08/2010

Mạc T Thu Trang: Giúp E Nhân ái

                  100,000

17/08/2010

P T Hương Giang +Dung(900)+Văn Tâm(300)+Tuấn Ngọc(200)(Hội Viên Viêtlyso.com): Giúp cháu bé bị bỏ rơi ở TT Quảng Bình

               1,400,000

17/08/2010

Ngô T Ngọt: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  500,000

17/08/2010

Bé Nam Phương: Giúp E Nhân ái

                  100,000

17/08/2010

Bé Nam Phương: Giúp bạn Duy Phước+Bạn Yến Nhi+Bạn Gia Huy+Giúp con bà Đỗ T Bích Liên

                  400,000

17/08/2010

Dương Văn Nghi: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

               1,000,000

17/08/2010

Nguyễn  T Nhung: Giúp E Duy Phước

                  200,000

17/08/2010

Triệu T Thu Phương: Giúp bé Nhân ái

                  500,000

17/08/2010

Bùi Ngọc Minh: Giúp A Vi Đình Khuyên

                  300,000

17/08/2010

Ng Thế Quang: Giúp A Lâm Tấn Hòa

                  300,000

17/08/2010

Ng Văn Hải: GIúp A Vi Đình Khuyên

                  200,000

17/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA(Ko có c.từ)

                  200,000

18/08/2010

Ng T Lan Anh: Giúp E Lê Phan Yến Nhi

                  500,000

18/08/2010

Ng Hồng Phong: Giúp Lương VĂn Mậu

               2,000,000

18/08/2010

Vũ T Mai Hương(Gia Hùng con mẹ Hạnh): Giúp con bà Đỗ t Bích Liên

                  100,000

18/08/2010

Lê T Ngọc Loan: Giúp Ng Tấn Vũ

                  200,000

18/08/2010

Trần Diễn Soài: Giúp E Trần Viết Hữu

               1,000,000

18/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp Ng Duy Phước

               1,000,000

18/08/2010

Ng T Hồng Lam+Ng Thu Hoài: Giúp E Nhân ái

                  300,000

18/08/2010

Ng Anh Tuấn: Giúp E Lê Phan Yến Nhi

                  200,000

18/08/2010

Ng T Lan Anh: GIúp cháu Vi Phương Quỳnh

                  500,000

18/08/2010

Lê Văn Hồng: Giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

                  500,000

18/08/2010

Lại T Hồng Vân: Giúp 2 C e Vi Phương Quỳnh

                  400,000

18/08/2010

Ng Dung: Giúp cháu Vi Phương Quỳnh

                  100,000

18/08/2010

Nguyễn T Minh Trang: Giúp bé NHân ái

                  400,000

18/08/2010

Nguyễn T Minh Trang: Giúp con bà Đỗ T Bích Liên

                  300,000

18/08/2010

Ng Anh Tuấn: Giúp C Đặng Thanh Thảo

                  100,000

18/08/2010

Vũ T Mai Hương: Giúp E Nhân ái

                  100,000

18/08/2010

Lê T Thu Hiền: Giúp E Nhân ái

                  300,000

18/08/2010

Bạn đọc Dân trí ủng hộ QNA  (Thiếu chứng từ)

                  200,000

19/08/2010

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Nguyễn Duy Phước

                  200,000

19/08/2010

Lâm và Hậu giúp bé Nguyễn Duy Phước

                  500,000

19/08/2010

Bùi Thị Thu Trang giúp em Thiệu Quang Sơn và Thiệu Thị Thúy

                  200,000

19/08/2010

Bạn đọc Dân trí giúp Anh Lâm Tân Hoa và chị Bùi Thị Cúc + Lê Quốc Huy (Hà Tĩnh)

                  400,000

19/08/2010

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Lâm Tấn Vĩ + Vi P.Quỳnh, Vi Đình Tùng (Nghệ An)

               2,000,000

19/08/2010

Bạn đọc TK: 711A09904273 ủng hộ QNA

                  100,000

19/08/2010

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân giúp chị Ngô Thị Nụ và Lê Thị Xê (Thanh Hóa)

               1,000,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp Ông Phạm Huy Nghinh

                  100,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp vợ chồng anh Trần Xuân Quang

                  100,000

19/08/2010

Nguyễn Minh Quân giúp cháu Lê Phan Yến Nhi

               1,000,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp gia đình anh Phạm Văn Cường - Hà Tĩnh

                  100,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp bé Nhân ái

                  100,000

19/08/2010

Vũ Kiều Anh giúp cháu Lâm Tấn Vĩ

                  200,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp gia đình anh Võ Linh Hoạt

                  100,000

19/08/2010

Nguyễn Thị Quyên (Gia đình Nguyễn Thế Sơn) giúp Lâm Tấn Hoa, Bùi Thị Cúc

                  200,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp bé Lâm Tấn Vĩ

                  100,000

19/08/2010

Hoàng Thị Thu Hà giúp Ngô Thị Nụ

                  100,000

19/08/2010

Nguyễn Hồng Sơn giúp gia đình anh Cao Viết Luận

               1,000,000

19/08/2010

Vũ Kiều Anh giúp các cháu tại TT BTXH tỉnh Quảng Bình

                  500,000

19/08/2010

Nguyễn Võ Văn Anh giúp cháu Nguyễn Duy Phước

                  200,000

19/08/2010

Nguyễn Thanh Bình giúp gia đình chị Phạm thị Ngàn

                  100,000

19/08/2010

Lưu Thị Thu Chung giúp anh Lâm tấn Hoa

                  200,000

19/08/2010

Nguyễn Thị Ngọc Hà giúp cháu Nhân ái

                  200,000

19/08/2010

Nguyễn Thị Ngọc Hà giúp con bà Đỗ Thị Bích Liên

                  200,000

20/08/2010

Wang Tri Hoa; Giúp bé Nhân ái

                  111,000

20/08/2010

Cty CPĐT&XD Đại Thanh: Giúp E NG t Thúy Hằng

               1,000,000

20/08/2010

Lê T Quyên: Giúp E Thiệu T Thuỳ+Võ Linh Hoạt+Lê Quốc Huy+Cao Viet Hien+Bùi T Cúc (Chị Quyên Thân mến! Do chị ghi chưa rõ về địa chỉ Cao Viet Hien, Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền chị giúp Cao Viet Hien vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

               2,500,000

20/08/2010

Cấn T Hiền: Chuyển tiền

             42,000,000

20/08/2010

Phạm T Bích Thuỷ: Giúp cháu Vi Phương Quỳnh

                  500,000

20/08/2010

Lê T Nhàn: Giúp cháu Lê Anh Tú

                  200,000

20/08/2010

Ng Duy Chính: Giúp cháu Anh Tú

                  200,000

20/08/2010

Cty CP Nhân lực Quốc tế Việt: GIúp E Ng Thành Luân

               1,000,000

20/08/2010

Lại T Thu Trà: Giúp cháu Lê Anh Tú

                  200,000

20/08/2010

Trần Thế Anh: Giúp A Ng Văn Bi

                  200,000

20/08/2010

Trần Thế Anh: Giúp C Ngô T Nụ

                  200,000

20/08/2010

TRần Thế Anh: GIúp A Lâm Tấn Hoà

                  200,000

20/08/2010

Vũ T Mai: Giúp A Vi Đình Khuyên

                  100,000

20/08/2010

Lý Đức Duy: Giúp C Lê T Hồng Loan

                  100,000

20/08/2010

Hieu Tam NHCT Sông Nhuệ: Giúp Ng T Lạc

                  200,000

20/08/2010

Ng T Thu Hương: Giúp E Ng Duy Phước

                  500,000

20/08/2010

Tăng Bảo San: Giúp A Vi Đình Khuyên+C Lê T Hồng Loan

               4,000,000

20/08/2010

NG T Thu Hương: Giúp E Lê Phan Yến Nhi

                  300,000

20/08/2010

Ng t Thu Hương: Giúp E Vi Phương Quỳnh và Vi Anh Tùng

                  400,000

20/08/2010

Ng T Hồng Vân: Giúp Bé Nhân ái

               1,000,000

20/08/2010

Trịnh T Nguyệt Anh: Giúp con bà Đỗ T Bích Liên+Bé Nhi+Cao Viết Luận+A Trần Xuân.... (Chị Anh thân mến! Do chứng từ ngân hàng ghi chưa đầy đủ, Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền chị giúp anh Trần Xuân… vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn chị!)

               1,000,000

20/08/2010

Hoàng T Thu Hà: Giúp Lê Hồng Loan

                  100,000

20/08/2010

Ng Lam Hùng: Giúp E Lê Anh Tú

                  200,000

20/08/2010

Ng Mạnh Hùng: Giúp sư cô Minh Nguyệt (Chùa Bảo Châu)

               1,000,000

20/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank

 

13/08/2010

Ng Hải Minh: ủng hộ QNA

                  200,000

13/08/2010

Ng T Xuân Hòa: Giúp cháu Luân

                  100,000

16/08/2010

Ng Quang Hiền: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  300,000

16/08/2010

Trần Thu Trang: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  500,000

16/08/2010

Trần T Cẩm Hiền: Giúp E Lâm Tấn Vĩ

                  200,000

16/08/2010

Đặng Thanh Nhã: ủng hộ QNA

                  100,000

17/08/2010

Thái Đắc Anh Tuấn: Giúp A Vi Đình Khuyên

               1,100,000

17/08/2010

Phạm T Hiền: Giúp bé Vi Phương Quỳnh

                  100,000

17/08/2010

E Huấn-Giang: Giúp A Lâm (Em Huấn - Giang thân mến do hai em ghi chưa rõ địa chỉ của anh Lâm, Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền hai em giúp vào QNA. Rất mong hai em liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

                  100,000

18/08/2010

Vũ T Thu Hậu: Giúp cháu Vi Phương Quỳnhvà cháu Vi Đình Tùng

                  200,000

18/08/2010

Trần T Hằng: Giúp cháu Vi Phương Quỳnh+Vi Đình Tùng

                  200,000

18/08/2010

Ng T Hồng Liên: Giúp A Vi Đình kHuyên

                  500,000

18/08/2010

Cty TNHH XD-TM Minh Việt: Giúp A Lâm Tấn Hoa

                  300,000

18/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  200,000

18/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                    50,000

20/08/2010

Trần T Hằng: Giúp cháu Thiều Quang Sơn+Thiều T Thuý

                  200,000

20/08/2010

NHTMCP XNK CN Cầu Giấy: Giúp C Lê T Hồng Loan

                  200,000

20/08/2010

Lê Mỹ Hạnh: Giúp đỡ bé Lê Anh Tú

                  500,000

20/08/2010

Ng T Mỹ Dung: GIúp cháu Tú(Lạc Long Quân)+Cháu Huy(Hà Tĩnh)

                  600,000

20/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  100,000

20/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  100,000

21/08/2010

Bạn đọc giấu tên ủng hộ QNA

                  300,000

21/08/2010

Bạn đọc giấu tên ủng hộ QNA

                  100,000

21/08/2010

Bạn đọc giấu tên ủng hộ QNA

                  300,000

23/08/2010

NHTNHH 1 Thành Viên HSBC (Vũ Mỹ Hằng): GIúp bé Lê Anh Tú

                  300,000

23/08/2010

NHTMCPSài Gòn Hà Noi(Võ Viết Lan: Giúp cháu Lê Anh Tú

                  200,000

23/08/2010

Lê Thu Hương: GIúp C Lê t Hồng Loan

                  100,000

23/08/2010

Đặng trung Dy: Giúp cháu Lê Anh Tú

                  300,000

23/08/2010

Trần Nguyệt Minh: Giúp Sư cô Minh Nguyên ở chừa Bửu Châu

                  500,000

23/08/2010

Lê Ngọc Bích: GIúpbé Trần Duy Phước

                  289,000

23/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  500,000

23/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  300,000

23/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại TK của Sở Giao dịch I

 

12/08/2010

Hoàng T Thu Hà: Giúp Ng T Lanh

                  100,000

13/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp Ng T Thuý Hằng+Trần t Lý

                  600,000

16/08/2010

Đào Dương Hải: ủng hộ QNA 459.17 SEK

               1,170,424

 

Bạn đọc ủng hộ qua TK tiền USD

 

11/06/2010

Trần X Hà: ủng hộ QNA

                  843,275

07/07/2010

Phạm Van Vui ở ngoại quốc giúp cháu Nhân ái bị mẹ bỏ rơi

               1,396,500

21/07/2010

Thị Thuỳ Trang Nguyên: Giúp E Nhân ái

                  771,780

21/07/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  494,000

26/07/2010

Ngô Thanh Hằng: Giúp E Nhân ái

                  465,500

28/07/2010

Vũ Anh Nguyên(Cambridge): Giúp A Vũ Minh Tằng

               2,886,670

02/08/2010

Huỳnh T Phi Thuyền: Giúp E Nhân ái

               1,795,500

05/08/2010

NG Công Khai: Giúp a Cao Viết Luận

                  198,930

12/08/2010

Ng Văn Tường: Giúp bé Ng Trang Nguyên

                  950,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn

 

16/08/2010

Tuyến Nhiễn (Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, Nam Định) giúp bé Nguyễn Duy Phước (HCM) - 100.000đ + cháu Nguyễn Trang Nguyên (Nam Định) - 100.000đ + ông Trương Đình Biên (Hải Dương) - 100.000đ + Bé Yến Nhi (Hải Phòng) - 100.000đ (Bạn Tuyết Nhiễn thân mến! Do bạn ghi chưa đầy đủ thông tin về ppng Trương Đình Biên. Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền bạn giúp ông Biên vào QNA. Rất mong bạn vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 0437366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn!)

                  400,000

16/08/2010

Chị Ngô Thị Vân Anh (Hà Nội) giúp bé con bà Đỗ Thị Bích Liên (HCM) - 500.000đ + bé Yến Nhi (Hải Phòng) - 500.000đ

               1,000,000

16/08/2010

Chị Mai Kim Dung - Phòng Tài chính - Tập đoàn Viễn thông quân đội (Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) giúp bé Yến Nhi (Hải Phòng)

               1,000,000

16/08/2010

TT Công đoàn phòng Tài chính - Tập đoàn Viễn thông quân đội (Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) giúp bé Yến Nhi (Hải Phòng)

               5,000,000

16/08/2010

Chú Mai Hoàng Bắc (Nhà 1D, ngõ 144, Bạch Đằng, Hà Nội) giúp bé Yến Nhi (Hải Phòng) - 200.000đ + anh Đậu Đình Hậu (Nghệ An) - 200.000đ + anh Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh) - 200.000đ

                  600,000

16/08/2010

Nhân viên công ty cổ phần dệt 10 - 10 giúp bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh)

                  300,000

16/08/2010

Nhân viên công ty cổ phần dệt 10 - 10 giúp chị Phạm Thị Thủy (Thường tín, Hà Nội)

                  300,000

16/08/2010

Nhân viên công ty cổ phần dệt 10 - 10 giúp anh Cao Viết Luận (HCM)

                  300,000

16/08/2010

Nhân viên công ty cổ phần dệt 10 - 10 giúp bé Yến Nhi (Hải Phòng)

                  300,000

16/08/2010

Nhân viên công ty cổ phần dệt 10 - 10 giúp bé Nhân Ái (HCM)

                  200,000

17/08/2010

Cháu Ngô Thị Như Quỳnh (Xóm Thượng, Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) giúp bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh)

                  200,000

17/08/2010

Cháu Ngô Quang Vinh (Xóm Thượng, Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                  100,000

17/08/2010

Chị Vũ Thị Anh Thư (Việt kiều Úc) giúp anh Nguyễn Hồ (Huế) - 2.000.000đ + chị Đặng Thị Thanh Thảo (HCM) - 3.000.000đ

               5,000,000

17/08/2010

Bạn đọc giấu tên (Hà Nội) giúp bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh)

                  250,000

17/08/2010

Bạn đọc giấu tên (Hà Nội) giúp bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh)

                  200,000

17/08/2010

Anh Nguyễn Anh Việt (Số 117, Phố Vọng, Hà Nội) ủng hộ QNA

               1,000,000

17/08/2010

Anh Trịnh Viết Tuấn (Số 106, tổ 22, phường Thanh Lương, Hà Nội) ủng hộ QNA

                  500,000

18/08/2010

Cô Kim Anh (GV trường Lê Hồng Phong, Nam Đinh) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                  100,000

18/08/2010

Gia đình Phạm Tất Thành (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) giúp bé Lâm Tiến  Vĩ (Tây Ninh) - 100.000đ + bé Yên Nhi (Hải Phòng) - 100.000đ

                  200,000

18/08/2010

Anh Nhân (Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM) - 500.000đ + anh Vi Đình Khuyên (Nghệ An) - 300.000đ

                  800,000

18/08/2010

Chị Nguyễn Đỗ Thùy Dương (Khương Hạ, Hà Nội) giúp em Phan Đình Hậu (Nghệ An) - 100.000đ + bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh) - 100.000đ

                  200,000

18/08/2010

Nguyễn Thu Hằng (Số 180, Hai Bà Trưng, Nam Định) giúp bé con bà Đỗ Thị Bích Liên (HCM) - 300.000đ + TT Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình - 300.000đ + bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh) - 300.000đ

                  900,000

18/08/2010

Nguyễn Gia Bảo (Số 5, ngách 25A, ngõ 49, Vân Hồ, Hà Nội) giúp TT Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

                  200,000

18/08/2010

Chị Nguyễn Hoàng Linh (Nhà 2, ngõ 394, Đội Cấn, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM) - 500.000đ + bé Lâm Tiến Vĩ (Tây Ninh) - 500.000đ

               1,000,000

18/08/2010

Anh Văn & chị Hoa (Hà Nội) giúp ông Lê Hữu Thái (Hà Tĩnh) - 1.000.000đ + ông Trần Viết Tình (Hà Tĩnh) - 1.000.000đ + em Tăng Thanh Bình (Nghệ An) - 1.000.000đ

               3,000,000

18/08/2010

Cháu Nguyễn Hoàng Bách (Số 25, tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội) giúp bé Lâm Tấn Vĩ (Tây Ninh)

                  100,000

18/08/2010

Bùi Hương Giang (Tổ 1, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) giúp bé Nguyễn Duy Phước (HCM)

                  100,000

18/08/2010

Cháu Đoàn Phương Vy (Số 86, Trần Quốc Toản, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                  200,000

19/08/2010

Chị Diệp (Kim Liên, Hà Nội) giúp TT Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

                  200,000

19/08/2010

Minh Trí (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM) - 200.000đ + bé con bà Đỗ Thị Bích Liên (HCM) - 300.000đ

                  500,000

19/08/2010

Khánh Sỹ và Tú (Đống Đa, Hà Nội) giúp anh Trần Xuân Thiện (Hà Tĩnh)

               1,500,000

19/08/2010

Khánh Sỹ (Đống Đa, Hà Nội) giúp TT Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

               1,000,000

19/08/2010

Chị Hoàng Xuân Hòa - Công ty CP Đầu tư & Phát triển Văn Lang (Số 187B, Giảng Võ, Hà Nội) giúp bé Ngô Thị Nụ & bà Lê Thị Xê (Thanh Hóa)

                  200,000

19/08/2010

Chị Nguyễn Hoài Linh Đan (Số 57, lô B, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) giúp bé Nguyễn Duy Phước (HCM) - 100.000đ + anh Cao Viết Luận (HCM) - 100.000đ

                  200,000

20/08/2010

Trần Thị Nha Trang (Số 1, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) giúp em Yến Nhi (Hải Phòng) - 100.000đ + chị Trịnh Thị Tiến (Thanh Hóa) - 100.000đ

                  200,000

20/08/2010

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh (Số 16, ngõ 155, Tây Sơn, Hà Nội) ủng hộ QNA

                  200,000

20/08/2010

Hai cháu Minh Hiếu + Hoàng Tuấn (P 516, ngõ 9B, bán đảo Linh Đàm, p. Hoàng Liệt, Xuân Hoàng Mai, Hà Nội) giúp em Tú (Hà Nội)

                  200,000

21/08/2010

Ông Nguyễn Văn Hội (Mai Động, Hà Nội) giúp Sư cô Thích Nữ Minh Nguyên () - 400.000đ + chị Lý Thị Thu () - 300.000đ

                  700,000

21/08/2010

Anh Phạm Văn Đức và Phạm Hải Nam (Đống Đa, Hà Nội) giúp TT Bảo trợ tỉnh Quảng Bình

                  100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.TP.HCM

 

16/8/10

Nguyễn Thị Sáu (Q.1) giúp Nguyễn Văn Bi (Trà Vinh) 400,000 + Đặng Thị Thanh Thảo (TPHCM) 100,000 + Lê Quốc Huy (Hà Tĩnh) 200,000 + Nguyễn Văn Toàn (Đồng Tháp) 200,000 + Lê Thị Hợp (Nghệ An) 100,000 + Nguyễn Tấn Hùng (Quảng Nam) 200,000

               1,200,000

16/8/10

Thúy Vi (Q.1) giúp Nguyễn Văn Bi

                  100,000

16/8/10

Bạn đọc (Q.1) giúp Đặng Thị Thu Sương (Hóc Môn)

               1,000,000

16/8/10

Bạn đọc (Q.TB) giúp Đặng Thị Thu Sương

                  400,000

16/8/10

Thiện Nguyện giúp con bà Liên + 19 bé ở Quảng Bình + Võ Thị Phương Khương + Đặng Thị Thu Sương, mỗi người 500,000

               2,000,000

16/8/10

Huỳnh Thị Mỹ Thanh (319A Nguyễn Xí, P.13, Q.BT) giúp bé Nhân Ái

                  500,000

16/8/10

Huỳnh Thị Thanh Mỹ (319A Nguyễn Xí, P.13, Q.BT) giúp con bà Liên

                  500,000

16/8/10

Cty nước mắm Liên Thành giúp Nguyễn Duy Phước (TPHCM)

400,000

17/8/10

Nguyễn Đức Duy (215 lô A, CC Chợ Quán, P.1, Q.5) giúp Nguyễn Thành Luân (Trà Vinh)

300,000

17/8/10

Nguyễn Thành Long (39/21/4 đường 23, KP.5, P.HBC, Thủ Đức) giúp bé Nhân Ái

500,000

17/8/10

Nguyễn Văn Nhựt (tổ lái xe UBND Q.12) giúp bé Nhân Ái

500,000

18/8/10

Bé Chí Anh (30 tháng tuổi, 485/7/15 Quang Trung, P.10, Q.GV) giúp Nguyễn Duy Phước

500,000

18/8/10

Cô Kim Chi (Q.10) giúp Nguyễn Duy Phước

150,000

18/8/10

Bạn đọc ở cty Xăng dầu khu vực 2 (15 đại lộ Lê Duẩn, Q.1) giúp Lâm Tấn Vĩ (Tây Ninh) 500,000 + bé Duy Phước 1,000,000

1,500,000

18/8/10

Bé Anh Quân + Bảo Châu (328/46 Phan Văn Trị, P.11, Q.BT) giúp bé Duy Phước

500,000

18/8/10

Chú Lý, chú Chí, cô Hoàng (cty CP KTXD PN) giúp Lâm Tấn Vĩ

1,000,000

18/8/10

Bé Minh An + Bảo Ngọc (244 Cống Quỳnh, Q.1) giúp Nguyễn Thị Lan (Hà Tĩnh)

2,000,000

18/8/10

Trần Chánh Duy Tâm (Q.9) giúp bé Nhân Ái 500,000 + con bà Liên 500,000

1,000,000

18/8/10

Bạn đọc giúp Cao Viết Luận 2,000,000 + Phạm Thị Thủy 3,000,000

5,000,000

19/8/10

Nguyễn Thị Thúy (Q.GV) giúp Lâm Tấn Vĩ

200,000

19/8/10

Nguyễn Minh Toàn giúp Vi Đình Khuyên (Nghệ An)

500,000

19/8/10

Jamie Tran (15711 Prim Rose LN, Wesminter, CA 92683 USA) giúp Đặng Thị Thanh Thảo 1,000,000 + 19 bé ở Quảng Bình 1,800,000 + chùa Quan Châu (Đà Nẵng) 1,000,000

3,800,000

20/8/10

Nguyễn Thanh Gỏ (USA) giúp TTBTXH Quảng Bình + Huỳnh Thị Tấn (Bạc Liêu) + Nguyễn Quốc Khánh (Nghệ An) + Lê Quốc Huy (Hà Tĩnh) + Nguyễn Văn Đạt (Đồng Tháp) mỗi trường hợp 200,000

1,000,000

20/8/10

Nguyễn Thị Kim Anh (12B Nguyễn Thị Định, P. An Phú, Q.2) giúp Nguyễn Văn Bi + Lê Thị Hợp (Nghệ An) + bé Nhân Ái, mỗi người 200,000

600,000

20/8/10

Lê Thị Hồng Vân (Q.GV) giúp Lê Anh Tú 400,000 + Thích Nữ Minh Nguyên (Gia Lai) 200,000

600,000

20/8/10

Trần Duy Linh (Q.BT) giúp Võ Thị Phương Khương

300,000

21/8/10

Nguyễn Công Văn (A11/9E QL.50, BH BC, Thủ Đức) giúp Lữ Văn Phụi (Sóc Trăng)

150,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.Đà Nẵng

 

16/08

Trần Vũ Khánh (A6 Vũ Thùng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) giúp bé Nguyễn Duy Phước (Số nhà: 343/35/6D đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM)

                  300,000

17/08

Bạn đọc giấu tên (Đà Nẵng) giúp bé Nguyễn Duy Phước (Số nhà: 343/35/6D đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM)

                  400,000

18/08

Hoàng Trọng Thành (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) giúp Anh Lâm Tấn Hòa và chị Bùi Thị Cúc (ấp Thành Nam, xã Thành Long, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

                  200,000

18/08

Phạm Thanh Hà (Học viện Chính trị Hành chính Khu vực 3, 232 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: bé Nhân Ái (200.000 đ) và bé trai con bà Đỗ Thị Bích Liên (200.000đ)

                  400,000

18/08

Bạn đọc giấu tên (Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: bé Nhân Ái (200.000 đ) và vợ chồng Lâm Tấn Hòa, Bùi Thị Cúc (ấp Thành Nam, xã Thành Long, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, 200.000 đ)

                  400,000

20/08

Độc giả Đà Nẵng giúp đỡ 2 trường hợp: Chị Hồ Thị Tư (xóm 2, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An): 1.000.000đ và Chị Nguyễn Thị Lành (thôn Hòa An, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế): 1.000.000đ

               2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.Hà Tĩnh

 

 

Anh Nguyễn Doãn ( 10/30 Đặng Kim Nở, Hải Phòng) giúp Lê Thị Lệ Thủy, Hà Tĩnh

                  500,000

 

Tổng cộng

           200,662,579

 

Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ trên, Quỹ Nhân Ái báo Điện tử Dân trí xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành! Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
 
Ban quản lý Quỹ Nhân Ái
(
quynhanai@dantri.com.vn)