Danh sách Bạn đọc ủng hộ mã số 3692 từ ngày 3 đến 24/4/2020

(Dân trí) - Thời gian qua nhiều bạn đọc Dân trí trên mọi miền tổ quốc bày tỏ mong muốn được hỗ trợ những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch Covid - 19, danh sách bạn đọc ủng hộ sẽ được đăng tải hàng ngày.

Danh sách Bạn đọc giúp mã số 3692 từ ngày 3 đến 24/4/2020 tổng số tiền là  1,463,630,000

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn

3/4/2020

Ông Phạm Hoàn, 71 Đỗ Quang

2,000,000

3/4/2020

Nguyễn Đình Trường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Phùng Thế Kha giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Ngọc Hân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Mai Bích Châm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Tú Mai giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Quỳnh Ngọc giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Việt Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Hà Thu Trang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Phương Nhung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Xuân Hinh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vũ Hương Hồng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Việt Hưng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

3,000,000

Đặng Tài giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Anh Thế giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,200,000

Nguyễn Quang Tùng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Thị Oanh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Hoàng Văn Mạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,500,000

Nguyễn Thị Thuỳ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Phạm Nguyễn Phú Thọ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vũ Thị Minh Thương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Đoàn Thị Khánh Hiền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Thị Hồng Hạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vũ Anh Đức giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Hoàng Yến giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Thu Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Bùi Thị Then giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Cấn Mạnh Cường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Trịnh Văn Trọng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Lương Phán giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,500,000

Phạm Huy Thân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

4/4/2020

Huỳnh Nhật Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Thị Băng Châu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vũ Nam Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Hà Tùng Long giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Hồ Bích Ngọc giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Hải Hành giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Thu Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Doãn Công giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Thuỷ Vân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

600,000

Trần Huyền Trang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Thị Thu Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Thị Dung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Thế Nam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Thị Hương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Anh Tuấn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

600,000

Hoàng Thị Hồng Lam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Thị Hồng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Thị Mỹ Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Xuân Sinh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

300,000

Nguyễn Lan Hương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Đình Hoà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

2,000,000

Tạ Thị Như Quỳnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Lê Anh Vi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

200,000

Nguyễn Thuý Diễm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Quốc Triều giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

200,000

Lê Đăng Đức giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Tạ Công Bính giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Bùi Thị Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Tống Đức Văn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Tôn Thất Đại Dương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Trung Thi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

200,000

Dương Bích Diệp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Văn Dương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Văn Hoàng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

200,000

Trịnh Thị Lệ Thu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phan Ngọc Quân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

2,000,000

Nguyễn Thị Mạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Thị Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Dương Quốc Phong giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

200,000

Trần Duy Tuyên giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Thị Châu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Duy Khánh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

300,000

Triệu Xuân Hiểu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn DĐức Hoàng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Đoàn Thị Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Chu Mạnh Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Đặng Thành Đạt giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Văn Tuyền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Thị Hồng Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Viết Hảo giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Đoàn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Cù Thị Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Ngô Trung Việt giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Ngô Xuân Duy giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Trung Kiên giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Phạm Phúc Hưng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phùng Hải Long giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Tuấn Hợp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Văn Thanh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Vũ Toản giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Chu Xuân Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Bảo Trung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vương Hoàng Phi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

2,000,000

Phan Thị Hoài Nam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Ngô Minh Nhật giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Trần Ngọc Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

1,000,000

Nguyễn Thị Hiền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

300,000

Đinh Thu Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

300,000

Bà Phạm Thị Xuân Hảo và Bé Nguyễn Lý Việt Khuê giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

2,000,000

Nguyễn Tiến Hiệp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Huy Lâm - số 2 Giảng Võ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

5,000,000

Phạm Hải Sâm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Võ Hồng Quốc Bảo giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Văn Quang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Văn Phê giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Nguyễn Hùng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Nguyễn Lan Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Bùi Thái Bá giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Đỗ Quốc Quân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Lê Trịnh Trường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

600,000

Phan Hữu Nghị giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Phạm Thị Tám giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

2,000,000

Lê Phương Thaỏ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Mai Anh Dũng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

Vũ Đình Toàn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

500,000

8/4/2020

Ông Lê Hữu Phú - Số 16/19/15 Kim Đồng - Hà Nội giúp Ms3692, 3694 mỗi hc - 1,000,000 đ

2,000,000

9/4/2020

Hội Phụng sự Xã hội - USA giúp Ms 3692

2,000,000

Bạn đọc ủng hộ tại VP Hà Tĩnh

6/4/2020

Hai bé Lê Thanh Vân, Lê Thanh Hằng ở TP Vinh, Nghệ An. Giúp Mã số 3692

2,000,000

Một độc giả giấu tên ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.   Giúp Mã số 3692

1,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank

3/4/2020

IBVCB. 0304200224165001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. Dia chi: So 2 (nha so 48), Giang Vo, Dong Da,   Ha Noi.

200,000

3/4/2020

MBVCB377797540. ms3692 ung ho tuyen dau chong dich Covid 19. CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/4/2020

Sender:01310001. DD:030420. SHGD: 10009938. BO:BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3687 250K, 3688 200K, 3689 200K, 3690 250K,   3691 550K, 3692 550K.

550,000

3/4/2020

102180. 030420. 095055. Ma so 3692

100,000

3/4/2020

918928. 030420. 090513. Ung ho 2 van khau trang va quan ao bao ho FT20094055020431

100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200318625002. phan ngoc hung Giup ma so: 3692

50,000

3/4/2020

149163. 030420. 174635. Ung ho chong dich covid 19 ma so 3692 FT20094938188098

200,000

3/4/2020

077963. 030420. 152709. Nguyen thi diu gop chut mua khau trang FT20094953014643

50,000

3/4/2020

MBVCB377957601. ma so 3692. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200429855004. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy MS3690 : 300k, MS3692 :200k

200,000

3/4/2020

Sender:01321001. DD:030420. SHGD:10001530. BO:TRAN DUY THUC. MA SO 3692 BAO DIEN TU DAN TRIDIACHI SO 2 NHA SO 48 GIANG VO DONG DA HA NOI

50,000

3/4/2020

272611. 030420. 113603. UH MS 3692 Khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau corona

300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200022791001. NGUYEN DANH LAM. Ung ho khau trang, quan ao bao ho

200,000

3/4/2020

MBVCB377721090. MS 3692. CT tu 0351000 652688 DAO THI HONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/4/2020

Sender:79334001. DD:030420. SHGD: 10002104. BO: TRINH MINH HANG 0519529. UNG HO KHAU TRANG (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

2,000,000

3/4/2020

918805. 030420. 090453. 3692 FT200940 35500804

50,000

3/4/2020

912388. 030420. 084326. Ma so 3692   Bao dien tu dan tri FT20094061040477

200,000

3/4/2020

430069. 030420. 074218. ung ho ma 3692

1,000,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200712079002. NGUYEN QUOC TUAN. Ma so 3692: chung tay ung ho khau trang, bao ho noi tuyen dau chong dich.

500,000

3/4/2020

MBVCB378046385. dong gop cho tuyen dau phong chong dich. CT tu 0531002508382 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/4/2020

MBVCB377989909. Danh tang tuyen dau chong dich Covid 19 ms 3692. CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/4/2020

MBVCB377987458. ung ho mua khau trang va bo do bao ho. CT tu 0221000034943 PHAM THI THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

3/4/2020

090588. 030420. 155101. Chung tay ung ho 20. 000 khau trang,   quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich FT20094036906001

200,000

3/4/2020

574384. 030420. 153257. Trung san bay ck tien ung ho khau trang va quan ao bao ho

200,000

3/4/2020

078035. 030420. 152717. Ma so 3692 ung ho quan ao bao ho cho bac sy FT200948 71024690

300,000

3/4/2020

MBVCB377963422. ung ho mua khau trang chong covit 19. CT tu 0021001945956 VU LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

3/4/2020

006389. 030420. 121554. Chung tay ung ho 20000 khau trang ma so 3692

1,000,000

3/4/2020

100246. 030420. 221808. Ung ho 3692

200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200167377002. NGUYEN DINH TUAN. Dinh Tuan, ban Van Dung ung ho chong covid

1,000,000

3/4/2020

595581. 030420. 185219. Xin ung ho MS: 3692 (CT:Chung tay ung ho 20. 000 khau trang mu ao)

300,000

3/4/2020

MBVCB378094047. UNG HO CHONG COVID MA SO 3692. CT tu 0341007118205 LUONG THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/4/2020

424611. 030420. 200951. Hoa Hau HHen Nie gop cong suc nho be chong giac Covid 19

100,000,000

3/4/2020

MBVCB378109614. ung ho khau trang tuyen dau chong dich covid. CT tu 0011003845721 PHAM THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/4/2020

MBVCB378021678. ma so 3692. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/4/2020

110649. 030420. 162756. Ma so ba sau chin hai FT2009 4409315671

100,000

3/4/2020

240835. 030420. 154520. ung ho ms 3692

500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200153453001. TRINH HOANG ANH. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri.

500,000

3/4/2020

Sender:01310005. DD:030420. SHGD: 10015428. BO:CAO THAI HA. CAO THAI HA CHUNG TAY DONG GOP MUADO BAO HO CAC BAC SI VA TINH NGUYEN VIEN CHONG DICH COVID19 CHUC CAC BAC SI VUNG TINH THAN

10,000,000

3/4/2020

MBVCB377760591. Ung ho mua Khau trang N95, PPE. CT tu 0541000192151 TRAN LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200871137001. LE THI XUAN TUYEN. ung ho ma so :3692 (Bao Dien Tu Dan Tri)chung tay ung ho 10. 000 khau trang va 10. 000 bo quan ao bao ho ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT)

200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304201011929009. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3692: Bao Dien Tu Dan Tri

200,000

3/4/2020

MBVCB377974678. le huu tam ung ho ma so 3692. . CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/4/2020

304077. 030420. 153649. ung ho mua khau trang chong dich

200,000

3/4/2020

MBVCB377969740. ung ho ma so 3692. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/4/2020

MBVCB377830854. Toi ma so: 3692, bao dien tu dan tri. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/4/2020

973240. 030420. 110907. Ung ho 3692 FT200949 00931710

500,000

3/4/2020

Sender:79604001. DD:030420. SHGD: 10001984. BO:LY QUANG MINH. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3685 MS3686 MS3687 MS3688 MS3689 MS3690 MS3691 MS3692 MOI MS 100K CHARGEDETAILS OUR

100,000

3/4/2020

172812. 030420. 103707. PHAM THI THU HA UNG HO MA SO 3689,   3690, 3691, 3692

500,000

3/4/2020

934122. 030420. 094433. Ma so 3692. Good luck so much. FT20094059009601

2,000,000

3/4/2020

451700. 030420. 093822. ung ho chong dich covid 19 ma so 3692

300,000

3/4/2020

MBVCB377668638. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich. CT tu 0491000091468 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/4/2020

912867. 030420. 084522. Ung ho ma so 3692. Day lui dai dich Covid 19 FT200943 12017034

300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200905865001. PHAM HOANG VIET SOC TRANG Ma so 3692:

200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200511471001. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. So 2 nha so 48, Giang Vo,   Dong Da, Ha Noi. Chung tay

100,000

3/4/2020

MBVCB377626362. Ma so 3692: Bao dien tu dan tri. CT tu 0181003253098 NGUYEN THI TUYET MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200358415001. TRUONG VIET HUY. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau phong dich Covid 19

300,000

4/4/2020

514294. 040420. 211227. Chung tay ung ho khau trang FT20097498580855

500,000

4/4/2020

467762. 040420. 182153. khau trang N95, ao bao ho FT20095340336701

500,000

4/4/2020

464811. 040420. 215430. ma so 3692, chong dich COVID 19

500,000

4/4/2020

MBVCB. 378768037. 3692. CT tu 0491001926355 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

4/4/2020

422671. 040420. 211543. ung ho ms 3692 mua khau trang

200,000

4/4/2020

513326. 040420. 210838. Nguyen hung long ung ho LCYT chong Covid FT2009704 8966250

300,000

4/4/2020

MBVCB378668745. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich covid 19. CT tu 0231000554328 NGUYEN THIEN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

4/4/2020

MBVCB. 378658355. MS 3692 ung ho khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

4/4/2020

MBVCB378654805. ung ho Van la chan yeu thuong. CT tu 0441004015925 LE HOANG UYEN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

5,000,000

4/4/2020

MBVCB378644165. ung ho mua khau trang chong dich CV19. CT tu 0081000942818 NGUYEN TRINH BAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

4/4/2020

419491. 040420. 160441. Ung ho quan ao bao ho FT20095237020894

200,000

4/4/2020

MBVCB. 378421728. Ma so 3692 ung ho chong ncovid. CT tu 0451001659831 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

4/4/2020

MBVCB378274272. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau chong dich. CT tu 0441000732746 PHAM KIM BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200320977001. DAO QUANG HUY. Ma so 3692:ung ho khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

1,000,000

4/4/2020

MBVCB. 378657875. MS 3692 khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

4/4/2020

458080. 040420. 175104. Chan thanh cam on cac ban.   Chuc cac ban khoe manh, vung tin chien dau FT20095106069160

200,000

4/4/2020

MBVCB378584808. gop quy ung ho khau khang tuyen dau chong dich. CT tu 0931004198252 DO HONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200300253001. PHAN CONG TUAN. 3692

300,000

4/4/2020

MBVCB378528998. UNG HO MA SO 3692. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

4/4/2020

782318. 040420. 055929. ung ho ma so 3692. so tien12 trieu dong mua 100 bo quan ao ung ho noi tuyen dau chong dich

12,000,000

4/4/2020

MBVCB378271379. Phan Thanh Huyen ung ho ma so: 3692. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/4/2020

526455. 040420. 221018. Ms 3692 ung ho khau trang chong covid 19 FT20097 702298326

200,000

4/4/2020

524264. 040420. 215853. Ma so 3692 FT20097619090624

200,000

4/4/2020

MBVCB378719919. Dizota Packaging 0986587469 ma so 3692. CT tu 0541000198304 NGUYEN BA DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

4/4/2020

484437. 040420. 192230. Binh Nguyen LadiPage Vietnam chung tay ung ho 20000 khau trang FT20097345220094

100,000,000

4/4/2020

MBVCB378625935. Ung ho Ma so 3692. CT tu 0011000959556 LAI THANH TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

630,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200572913002. NGUYEN THU THUY. DO HOAI NAM ung ho khau trang MS: 3692

300,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200697855001. DO HONG SON. Ung ho bac si, y ta chong Covy

200,000

4/4/2020

505829. 040420. 203920. Ung ho 200000 mua khau trang chong dich FT20097082605964

200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200890375001. NGUYEN HAI MINH. Chung tay ung ho tuyen dau chong dich

1,000,000

4/4/2020

MBVCB378689152. Ung ho tuyen dau chong dich Covid   19. CT tu 1013322799 NGUYEN THI NGHIA NGOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/4/2020

VCBPAY378683333. ung ho 20. 000 N95. NGUYEN HUU VU KHOA CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

500,000

4/4/2020

443635. 040420. 170832. Ung ho chuong trinh van la chan yeu thuong FT20095 526503737

100,000

4/4/2020

MBVCB378483102. #10000 khau trang n95 #10000 quan ao bao ho. CT tu 045100 1404897 MAI XUAN DAT toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

4/4/2020

380742. 040420. 123222. Lam Chi giup ma so 3692

4,000,000

4/4/2020

167074. 040420. 093447. SANHSEACO GUI MA SO 3692 040420 09:34:46

200,000

4/4/2020

527417. 030420. 225637. CK tu 0020588 40002 den 0451000476889. ND:Ma so 3692

100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200156899001. PHUNG PHUOC LINH. MS 3692

1,000,000

4/4/2020

732402. 040420. 092721. Ung ho chuong trinh khau trang quan ao bao ho chong dich

300,000

4/4/2020

814258. 040420. 080553. mr z giup ma so 3692

100,000

5/4/2020

639453. 050420. 140555. Ung ho 20000 khau trang, qao bao ho such Covid19 FT20097873420822

1,000,000

5/4/2020

619707. 050420. 123926. Ung ho Van la chan yeu thuong FT20097294705140

100,000

5/4/2020

MBVCB378917355. chung tay ung ho khau trang, do bao ho chong dich covid 19. CT tu 0421000518357 NGUYEN THI XUAN LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

5/4/2020

119184. 050420. 080937. Vu hong Son 1309A cc789 chung tay chong dich covid19

50,000

5/4/2020

429880. 050420. 015102. ung ho chong covid

500,000

5/4/2020

538275. 040420. 234853. CCL CYCYLIFE Chung tay ung ho 20000 khau trang FT2009705 9301403

1,000,000

5/4/2020

528521. 040420. 222209. Ung ho chong dich FT20097815205702

200,000

5/4/2020

MBVCB379223513. Ung ho chien dich Van la chan yeu thuong. CT tu 0021002076062 DANG THI THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

5/4/2020

611104. 050420. 120513. quan ao bao ho y te cho doi ngu chong dich covid FT20097316349501

500,000

5/4/2020

MBVCB378927105. Chung tay cung dong bao. CT tu 0451000272335 PHAN BA MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

5/4/2020

595000. 050420. 110447. Ung ho khau trang FT20097060317261

500,000

5/4/2020

MBVCB378858074. ma so 3692 ung ho khau trang. CT tu 0451000241901 TOAN DANH NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

5/4/2020

544634. 050420. 013904. Ung ho Ms 3692 FT20097709101976

200,000

5/4/2020

540994. 050420. 002523. 3692 FT20097682590691

1,000,000

5/4/2020

165561. 050420. 160527. Manh Hai ung ho. Cac bac si co len

200,000

5/4/2020

452984. 050420. 132359. Ung ho mua khau trang N95

1,000,000

5/4/2020

137412. 050420. 130753. chung tay day lui covid 19

100,000

5/4/2020

591635. 050420. 105240. Nguyen Dinh Thanh Elite Pr School ung ho chuong trinh 20 000 khau trang chong covid FT20097805758381

100,000

5/4/2020

MBVCB378908004. Hong Dang ung ho khau trang N95. CT tu 0011001025679 LE HONG DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

5/4/2020

564164. 050420. 090411. 3692, ung ho phong dich corona FT20097801342551

100,000

5/4/2020

IBVCB. 0504200925695002. S Dia chi: So 2 (nha so 48), Giang Vo,   Dong Da, Ha N Mã so 3692: báo ien tu Dân trí.

500,000

5/4/2020

220515. 050420. 204831. Ma so 3692 Le Hong Nhung ung ho chong giac Covid

500,000

5/4/2020

366691. 050420. 155858. UNG HO KHAU TRANG NOI TUYEN DAU CHONG DICH 050420 15:58:57

1,000,000

5/4/2020

VCBPAY378980975. Cam on vi da chung tay ho tro khau trang,   quan ao chong dich. TO THI THUY KIEU CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

100,000

5/4/2020

MBVCB378974255. Le Thi Van P 1201 Toa nha Thuy loi 28A Le Trong Tan P La Khe Q Ha Dong HN Ung ho CT Covid 19 ma so 3692. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

5/4/2020

581403. 050420. 101624. Nhan Nguyen Kalapa chung tay ung ho 20000 khau trang FT20097005029017

1,000,000

6/4/2020

390198. 060420. 163621. ung ho 3692 bao dien tu dan tri chien dich mua khau trang va do bao ho y te

300,000

6/4/2020

014103. 060420. 160847. Ma so 3692 Ung ho khau trang chong covid19 FT20097000128904

200,000

6/4/2020

IBVCB. 0604200226191003. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. So 2 (nha so 48), Giang Vo,   Dong Da, Ha Noi. Chung tay ung ho chong dich Covid 19

100,000

6/4/2020

026987. 060420. 075122. ung ho 3692

200,000

6/4/2020

Sender:01310012. DD:060420. SHGD:10011852. BO:PHAM MINH TUAN. UNG HO KHAU TRANG VA THIET BI YTE

500,000

6/4/2020

Sender:01310012. DD:060420. SHGD:10006430. BO:TRAN THI THAI. MA SO 3692 UNG HO CHONG COVID19

1,000,000

6/4/2020

867118. 060420. 105716. Ms 3692 CBNV cty TNHH DT va PT nhan luc Van Xuan ung ho quy covid FT20097207432988

5,000,000

6/4/2020

Sender:79307005. DD:060420. SHGD:10012806. BO:NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3694(200. 000), 3693(300. 000), 3692(150. 000), 3690(150. 000), 3689(150. 000)

150,000

6/4/2020

811789. 060420. 084936. Ung ho ma so 3692 lam mat na covid FT20097056229441

1,000,000

6/4/2020

MBVCB379271059. Ung Ho Covid 19 (Khau Trang; Ao Bao Ho) . CT tu 0451000295890 NGUYEN VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

6/4/2020

Sender:79303008. DD:060420. SHGD:10003861. BO:DANG KIM ANH. UH. 3688. 3689. 3690. 3691. 3692. MOI MS 500000

500,000

7/4/2020

MBVCB380548347. ct uh ms 3692. CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

7/4/2020

MBVCB380365747. chuyen khoan uh khau trang . CT tu 0101000619844 NGUYEN THI KHUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

7/4/2020

IBVCB.07042 00983307001. DO THI TINH. Ma so 3692: Chung tay ung ho 20.000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

500,000

7/4/2020

Sender: 01310001. DD:070420. SHGD: 10006209.BO: BUI THI THU HIEN.HAI CHAU VU NGAN KHANH + VU HONG ANH THANH PHO HAI DUONG UNG HO CHONG COVID19 MS: 3692

200,000

7/4/2020

IBVCB.0704200709457001.Thanh Tra Chung cu Hausneo, quan 9, HCM Chung tay ung ho chong dich Covid 19, ma so 3692

200,000

7/4/2020

Sender: 79307006.DD: 070420. SHGD: 10008576 .BO:CTY CP DUOC PHAM HUONG VIET. CONG TY HUONG VIETUNG HO KHAU TRANG, QUAN AO BAO HO NOI TUYEN DAU CHONG DICH. MS3692

200,000,000

7/4/2020

MBVCB 380158064. ungr hoi quy ma 3692. CT tu 0141000107155 TRAN THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

5,000,000

7/4/2020

MBVC B380370961. Ms: 3692 chung tay UH 20000 khau trang, do bao ho cho tuyen dau chong dich. CT tu 0031000290704 TRAN THI THU TRANG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

7/4/2020

MBVCB. 380334670. ung ho ms 3692. CT tu 01810033 88123 toi 045100047 6889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

8/4/2020

675414. 080420. 133515. Maso 3692 FT20099093672397

100,000

8/4/2020

Sender: 79202002. DD: 080420. SHGD:10000937. BO: CONG TY CO PHAN TASCO. TASCO UNG HO CTPD CHUNG TAY UNG HO 20. 000KT QUAN AO BAO HO NOI TUYEN DAU CHONG DICH MA SO CT 3692

5,000,000

8/4/2020

Sender: 79604001. DD:0 80420. SHGD:10000889. BO: NGUYEN HONG VIET. MS 3692 CHARGEDETAILS OUR

500,000

8/4/2020

IBVCB. 0804200952453002. Dieu Ung ho ma 3692, 3694

1,000,000

8/4/2020

851908. 080420. 093257. Chung tay ung ho 20. 000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

100,000

8/4/2020

HO VIET THANH (0982518048) KHO23 P. HUNG BINH, TP VINH, NGHEAN UNG HO CHONG DICH COVID

500,000

8/4/2020

714026. 080420. 150841. Ma so 3692- ung ho phong dich COVID FT20099 286246001

200,000

8/4/2020

587505. 080420. 094313. Ung ho quy la chan yeu thuong cho tuyen dau chong dich covid 19 FT20099 700082319

1,000,000

8/4/2020

786842. 080420. 163206.Ung ho CT Van la chan yeu thuong

1,000,000

8/4/2020

525240. 070420. 231318.CK tu 00006680 9999 den 0451000 476889. ND: Chung tay chong Covid-19, MS 3692

1,000,000

9/4/2020

IBVCB. 0904200 366177001. PHAN DIEM OANH. Ms 3692, oanh phan ung ho covid 19

100,000

9/4/2020

908435. 090420. 205730. Ma so 3692

200,000

9/4/2020

IBVCB. 090420056 7677002.LE THANH THAO. Ung ho Tuyen dau chong dich - Ma so 3692

1,000,000

10/4/2020

553361. 100420.202411. Linh ung ho CT 20.000 Bao ho Covid19

150,000

10/4/2020

IBVCB. 100420 0224715006. Bao dien tu Dan Tri - So 2 (nha so 48) - Giang Vo - Dong Da - Ha Noi - Ma so 3692

1,000,000

10/4/2020

595743.1 00420. 084112. chung tay ung ho 20000 khau trang ma so 3692

100,000

11/4/2020

MBVCB 383361058. ms: 3692.CT tu 054 1000217567 TRAN TUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

11/4/2020

MBVCB. 382869645. uh ,92, 91ms 200.000vnd. CT tu 0081000106656 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

12/4/2020

MBVCB383579634.ung ho khau trang chong dich covid .CT tu 0931004214452 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/4/2020

MBVCB383720202.3692 chung tay ung ho 20000 khau trang.CT tu 0021001284450 HOANG HANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

13/04/2020

019489.130420.070631.3692

200,000

13/04/2020

580982.130420.215524.Ung ho 3692 Van la chan yeu thuong FT20105030900601

1,000,000

14/4/2020

CBNV San BB Capital giup ms 3692

22,000,000

14/04/2020

IBVCB. 140420053 4527003. NGUYEN NGUYET DUNG. Ung ho ma so 3692 Chung tay ung ho 20.000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

         500,000

14/04/2020

Sender: 01310001. DD:140420. SHGD:10012023. BO: TRAN DUY TUNG.UNG HO MUA KHAU TRANG, QUAN AO BAO HO CHONG COVID

         300,000

14/04/2020

MBVCB. 384753776. Ms 3692.CT tu 05210007 01718 toi 0451000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

         100,000

15/04/2020

738519. 150420. 145804. Ma so 3692 ung ho tuyen dau chong dich

         500,000

15/04/2020

039283. 150420.075823. Ung ho Ma so 3692 chong dich Covid19

         100,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420.SHGD: 10006144.BO: CTCP TT VA GIAI TRI NGOI SAO MOI.CENGROUP CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH VAN LA CHAN YEU THUONG

   250,000,000

17/04/2020

IBVCB.1704200682431001.NGUYEN NGOC DAU.MS 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694

         100,000

19/04/2020

298499.190420.202714.Ung ho mua dich corona. Huyen Chip

       2,450,000

22/04/2020

659776. 220420. 164423. ung ho van la chan yeu thuong FT20113777929898

           50,000

24/04/2020

Sender: 79614001. DD:240420. SHGD: 10000457. BO: PERNOD RICARD VIETNAM COMPANY LIMITED. OPO0883 3PERNOD RICARD UNG HO CHUONG TRINH VAN LA CHAN YEU THUONG

   500,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

3/4/2020 7:45

3692; bao Dien tu Dan tri

200,000

3/4/2020 9:52

BUI THI LAN ung ho ma 3692

1,000,000

3/4/2020 9:55

MS3692 UNG HO CHONG CIVID19

100,000

3/4/2020 9:55

Le Minh Hang chuyen tien ung ho khau trang chong dich covid

300,000

3/4/2020 10:02

Pham Thi Thanh Binh chuyen tien ung ho tuyen dau chong dich CoV 19

2,000,000

3/4/2020 10:17

ung ho ms 3692 chung tay day lui covid 19

1,000,000

3/4/2020 12:12

Phan Van Quang chuyen tien Chung tay ung ho 20000 khau trang; quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

150,000

3/4/2020 13:20

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3691+3692

10,000

3/4/2020 15:28

Vu Huy Hoang ung ho mua khau trang chong dich

1,000,000

3/4/2020 15:35

BUI DO THIN Chuyen tien ung ho covid19

500,000

3/4/2020 15:41

CT DEN:009415085107 Ma so 3692 chung tay ung ho khau trang N95 chong dich covid 19 FT20094564115748

1,000,000

3/4/2020 16:34

3692; BAO DAN TRI

100,000

3/4/2020 16:45

Con Hoang Tuan Kiet ung ho noi tuyen dau chong dich

200,000

3/4/2020 18:19

3692 Nam Mo DuocSu Luu Ly Quang Vuong Phat

50,000

3/4/2020 18:56

LE TRUNG KIEN Chuyen tien ung ho chong dich covid

2,000,000

3/4/2020 21:08

Le Vuong Phuong Ngan ung ho chong dich covid19

200,000

3/4/2020 21:13

Ung ho khau trang; quan ao tuyen dau chong dich

100,000

4/4/2020 6:06

3692; bao dan tri

200,000

4/4/2020 10:58

LPT ung ho ms 3692 bao Dien tu Dan tri

50,000

4/4/2020 18:17

3692;

1,000,000

4/4/2020 18:18

CT DEN:009500044011 Toi Pham Ngoc Khoi hoa si nhac si thuong binh chong My xin ung ho 1 thang phu cap thuong tat

2,200,000

4/4/2020 18:25

CT DEN:009518468919 Ung ho mua khau trang va quan ao bho chong dich covid 19 FT20095458530354

500,000

4/4/2020 19:26

TRUONG DINH THAI Ung ho chong dich COVID 19

1,000,000

4/4/2020 20:22

CHU TU TRUNG ung ho 20000 khau trang

200,000

4/4/2020 20:58

Ma so 3692. Ung ho tuyen dau chong Covid

200,000

4/4/2020 21:51

Tuan Ung ho khau trang N95

200,000

5/4/2020 14:26

Thai Van Son chuyen tien ung ho phong chong Covid

200,000

5/4/2020 16:22

Ma so 3692. Chung tay day lui dich Covid 19

200,000

5/4/2020 20:46

ho tro dich covid 19;ma so 3692

500,000

6/4/2020 0:46

Bui Thi Thanh Mai chuyen tien Chung Tay Phong chong Covid; thoi gian GD:05/04/2020 22:45:13

10,000,000

6/4/2020 8:39

CT DEN:060052498651 ung ho ma so 3684 3685 3687 3692 3693 3694 moi ma so 500 ngan

500,000

6/4/2020 8:58

So GD goc: 10007612 IB-BUI VAN THANH UNG HO MS 3692

1,000,000

9/4/2020 15:11

CT DEN:010015062899 Ung ho chuong trinh van la chan yeu thuong FT20100692460880

1,000,000

9/4/2020 14:26

Hoi phu nu chi nhanh Truong Son 97 binh doan 12 ung ho ma 3692

5,000,000

9/4/2020 11:17

Truong Cong Thu trung tay ung ho 20.000 khau trang ;ao bao ho

200,000

11/4/2020 0:00

CT DEN:010221674556 Phuong ung ho bao dan tri mua khau trang chong covid cho bac si

500,000

11/4/2020 :40:32 PM

CT DEN:010217882942 UNG HO CHUONG TRINH VAN LA CHAN YEU THUONG FT20102975264130

500,000

11/4/2020 \

NGUYEN THI TAN ung ho ms 3692 khau trang chong covid

200,000

13-04-2020 13:25:31

Nguyen Huu Phuoc chuyen tien Chung tay ung ho 20.000 khau trang

500,000

12/4/2020 9:58

CT DEN:010309063654 BVA VANLACHANYEUTHUONG 120420 09 58 15 063654

200,000

14-04-2020 18:06:29

PHAM GIA TU giup MS 3692

50,000

14-04-2020 15:19:51

Ma so 3692 Chung tay ung ho tuyen dau chong dich

200,000

17-04-2020 18:32:50

UH MS3692 bac st tuyen dau chong Covid19

500,000

24-04-2020 13:20:33

ung ho ms 3692

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV

3/4/2020 10:45

REM TRAN VAN HUAN NOP TIEN UNG HO COVID19 MS3692

500,000

3/4/2020 11:12

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3690 3691 200k. 3692 500k

500,000

3/4/2020 13:12

REM TKThe :002704060118694, tai VIB. Nguyen Quang Giap giup MS3692 -CTLNHIDI0 0000040 6355684 -11- CRE-002

100,000

3/4/2020 13:56

REM TKThe :0459901436005, tai SeABank. chuyen tien ung ho ma so 3692-VNPT2020040328402145 -CTLNHIDI0 000004 06391984 -11 -CRE-002

200,000

3/4/2020 18:59

REM Tfr Ac: 48610000109023 O@L 026001 212201   0 0 71788209   MS3692 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000

3/4/2020 19:36

REM Tfr Ac: 11610000069961 NGUYEN NGOC THANG ms 3692 cam on Dan Tri vi dong hanh cung tuyen dau chong Covid 19

200,000

3/4/2020 19:51

REM TKThe :11520410317015, tai TCB. Chung tay ung ho FT20094640900221 -CTLNHIDI000000406792173-11-CRE-002

100,000

3/4/2020 20:06

REM Tfr Ac: 21310000003091 NGUYEN THI XUYEN Ung ho khau trang quan ao bao ho MS 3692

1,000,000

4/4/2020 12:32

REM Tfr Ac: 58010000152042 PHAM VAN DONG Ma so 3692bao Dien tu Dan tri

150,000

4/4/2020 17:07

REM Tfr Ac: 13510000427629 LAM TO HOAN - Ma so 3692 chung tay ung ho 20000 khau trang

1,000,000

4/4/2020 19:28

REM Tfr Ac: 57010000011399 LE THI HONG DIEM le thi hong diem ung ho covid19

200,000

4/4/2020 21:54

REM Tfr Ac: 31310000830492 NGUYEN THI TRA HUONG Chuyen tien khau trang chong dich covid

300,000

5/4/2020 1:52

REM Tfr Ac: 12510000756630 NGUYEN THI CAM THUY Ung Ho khau trang

100,000

5/4/2020 7:12

REM Tfr Ac: 26010001179005 DINH THI PHUONG - Chung tay Ung ho khau trang chong covis19

3,000,000

5/4/2020 7:46

REM Tfr Ac: 45210000506946 KHUAT THI HOA Chuyen tien ung ho khau trang tuyen dau chong dich

500,000

5/4/2020 7:55

REM Tfr Ac: 36010000263977 KIM THI BIEN Chuyen tien gd ung ho thiet bi yt

1,000,000

5/4/2020 8:05

REM Tfr Ac: 44510000189284 CHU THI PHUONG OANH - Ung ho. Viet nam co len

100,000

5/4/2020 8:21

REM TKThe :13321357011019, tai TCB. Ung ho tuyen dau chong dich FT20097998039303 -CTLNHI DI00000 0 407636573 -11 -CRE-002

200,000

5/4/2020 8:55

REM TKThe :19027783599577, tai TCB. A di da phat - ung ho ma so 3692 FT20097293976006 -CTLNHID I0000004 07650688- 11- CRE-002

200,000

5/4/2020 10:35

REM TKThe :0030105490007, tai MB. Ung ho ma so 3692 -CTLNHI DI000 0004077 13421-11-CRE-002

10,000,000

5/4/2020 10:36

REM Tfr Ac: 21510000491432 TRAN BICH NGOC ung ho covid 19

100,000

5/4/2020 10:41

REM Tfr Ac: 48210000450945 LE MINH HAI HA HaiHa ung ho chong dich covid19

100,000

5/4/2020 14:20

REM Tfr Ac: 14110000349649 HA NHAT THONG La chan yeu thuong

200,000

5/4/2020 15:09

REM Tfr Ac: 15910000057862 TRAN MINH QUANG Chuyen tien ung ho 20.000 bao ho .

1,000,000

5/4/2020 17:38

REM TKThe :19034449684020, tai TCB. Ung ho khau trang FT20097 585969438 -CTLNHI DI00000040 7973447 -11 -CRE-002

100,000

7/4/2020 1:36

REM       Tfr A/c: 26110000210953                 LE VIET DUC ho tro ma so 3692 Transaction at date 2020- 04-06 -23.29.12

200,000

7/4/2020 7:31

REM Tfr Ac: 64610000203994 LUONG PHAM CONG DUNG Chuyen tien cho ma so 3692

500,000

7/4/2020 13:44

REM Tfr Ac: 33010000309049 LUONG THI ANH THU Cung HH LTL ung ho chuong trinh La chan yeu thuong

500,000

8/4/2020 16:40

REM Tfr Ac: 26010000944981 NGUYEN QUY DANG Ung ho ma so 3692

200,000

12/4/2020 0:00

REM Tfr Ac: 58010000224419 DANG HOANG NGUYEN Chuyen tien chung tay ung ho khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich.

1,000,000

12/4/2020 0:00

REM Tfr Ac: 65010000169857 NGUYEN THANH MY Ung ho Van la chan yeu thuong

500,000

13/04/2020 10:30:24

REM BVA VANLACHANYEUTHUONG DANG MINH TRUNG

5,000,000

18/04/2020 17:24:51

REM TKThe :970499540 0205422194, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam 26110003366882 BVA van la chan yeu thuong Mai Tram 100000n -CTLNHIDI0 00000419554287-11-CRE-002

100,000

19/04/2020 09:45:59

REM TKThe :1903310 5148018, tai TCB. BVA- van la chan yeu thuong-Lynguyen-50000 FT20111188150860 -CTLNHIDI00000 0419869082-11-CRE-002

50,000

19/04/2020 10:33:30

REM TKThe :152956894, tai VPB. BVA van la chan yeu thuong The Hien 200.000 -CTLNHIDI000 000419903856-11-CRE-002

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp

3/4/2020

MB(047444) (Ma 3692 ung ho Khau Trang)

500,000

3/4/2020

545782 - Agribank; 1400206034036; PHAM VAN TIEP ung ho khau trang quan ao chong dich

100,000

3/4/2020

MB(096713) (PHUNG THI KIM THOA giup MS 3692)

100,000

3/4/2020

102467 - Agribank; 1400206034036; Ung ho mua khau trang chong Covid 19

200,000

4/4/2020

MB(137242) (TRINH THE TRUNG chuyen khoan ho tro y te ms 3692)

500,000

4/4/2020

MB(144210 ) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3692.mua bao ho chong covid19)

200,000

4/4/2020

MB(144371) (Chung tay ung ho ma so 3692 mua bao ho phong chong covid 19. )

500,000

4/4/2020

IBKING: FT Trace[996990] - [Trung ung ho mua khau trang]

200,000

6/4/2020

IM Fund Transfer(ABM)-856797-Agribank; 1400206034036 Khu ck ung ho mua khau trang

200,000

6/4/2020

MB(204684) (TRAN LAN HUONG ung ho phong chong Covid)

100,000

6/4/2020

MB(212168) (TONG DUC HOI 3692)

300,000

6/4/2020

MB(213044) (covid-19. maso3692)

50,000

6/4/2020

MB(234250) (TRAN CONG HOA ung ho chong dich covid19)

500,000

6/4/2020

891037-Agribank; 1400206034036; ung ho chong dich covid

200,000

6/4/2020

UNG HO DO BAO HO Y TE BAC SI

500,000

7/4/2020

MB (357415) (Ung ho ma so 3692)

300,000

14/04/2020 11:39:33

REM TKThe :154991042, tai VPB. BVA -van la chan yeu thuong TRINH KHANH HA 1200000 -CTLNHID I0000004 15451564 -11- CRE -002

1,200,000

14/04/2020 12:13:42

REM Tfr Ac: 51010000309290 NGUYEN DINH HUNG Chuyen tien ung ho ms so 3692

1,000,000

14/04/2020 12:54:33

REM TKThe :0291002 241845, tai VCB. BVA _van la chan yeu thuong _Vy Nguyen _Top3 BVA 2019 -CTLNHIDI 0000 0041 5517222-11-CRE-002

1,200,000

15/04/2020 23h 41' 33

MB(183484) (VU VAN HONG ung ho ms 3692)

300,000

17/04/2020 12h 05' 58

MB(477726 )(Ung ho khau trang N95 chong coVid19)

100,000

21/04/2020 00h 33' 21

MB(826737) (Ung ho tuyen dau chong dich Covid ma so 3692)

150,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội

3/4/2020

Ung ho Ma So 3692 Bao dan tri mua k hau trang chong dich

100,000

3/4/2020

Ung Ho Ma So 3692

100,000

3/4/2020

MS 3692 bao dien tu dan tri

5,000,000

4/4/2020

ung ho ma so 3692

300,000

4/4/2020

Ung ho ma so 3692 FT20095863206406 - Ma giao dich/ Trace 246683

50,000

6/4/2020

MB Ung ho chuong trinh 20000 khau tran g. TU: DO XUAN TUAN

1,000,000

7/4/2020

MB Ung ho ma so 3692 bao dan tri chong dich covid 19. TU: DUONG VAN HOAN

50,000

8/4/2020

MB Gui ma 3692 ung ho bao dan tri mua do bao ho cho y bac si tuyen dau c hong covid19. TU: HOANG TO UYEN

500,000

8/4/2020

ung ho phong chong covid mua khau t rang va quan ao

450,000

8/4/2020

MB Ca Sy Thanh Le ung ho Covid 19. TU: DINH THI THANH LE

5,000,000

8/4/2020

MB Van la chan yeu thuong. TU: PHAM THI KIM OANH

300,000

9/4/2020

MB Tamanhchun gui ms: 3692. TU: PHAM VIET ANH

100,000

10/4/2020

MB Hoi phu nu cong ty CP Tu van Truong Son-Binh doan 12 chung tay ung ho 20.000 khau trang N95 va bao ho tan g tuyen dau chong dich Covid-19.. TU: HO THI HUE

2,000,000

12/4/2020

Ma so 3692 Ung ho phong chong Covid

100,000

Tổng

1,463,630,000

 
Tin liên quan