Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 18/8 (mã số 2631)

Dân trí Tính đến ngày 18/8/2017, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ qua Quỹ Nhân ái với số tiền hơn 826 triệu đồng, ngoài ra hiện vật với giá trị tương đương 1,1 tỷ đồng. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ người dân miền núi phía Bắc bị lũ quét liên tục để bạn đọc tiện theo dõi

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn

8/8/17

Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

100,000,000

8/8/17

Trần Thanh Hương (Số 70 Nguyễn Chí Thanh -HN) Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/17

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

8/8/17

Phạm Tuấn Anh Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/17

Phạm Huy Hoàn Ủng hộ Ms 2631

12,000,000

8/8/17

NGUYEN LUONG PHAN

500,000

8/8/17

PHAM HUY THAN

500,000

8/8/17

NGUYEN THI TU MAI

250,000

8/8/17

VUONG HOANG PHI

200,000

8/8/17

TRIEU XUAN HIEU

200,000

8/8/17

CHU XUAN PHUONG

200,000

8/8/17

TRAN THI DUNG

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN KHANH

350,000

8/8/17

BUI VAN TAM

200,000

8/8/17

PHAM VU TOAN

200,000

8/8/17

BUI THI HANG

200,000

8/8/17

NGUYEN DINH HUNG

200,000

8/8/17

LE BAO TRUNG

200,000

8/8/17

PHAM THI CHAU

500,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG HANH

200,000

8/8/17

VU THI HONG HANH

200,000

8/8/17

CAN MANH CUONG

200,000

8/8/17

TRAN THI HONG HAI

200,000

8/8/17

NGUYEN THU HANG

200,000

8/8/17

NGUYEN THI LAN HUONG

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HIEN

200,000

8/8/17

LE THI PHUONG THAO

200,000

8/8/17

NGUYEN VIET HUNG

300,000

8/8/17

PHAM PHUC HUNG

200,000

8/8/17

NGUYEN SY HUNG

200,000

8/8/17

PHAN HUU NGHI

200,000

8/8/17

NGUYEN TUAN HOP

200,000

8/8/17

NGUYEN THE NAM

300,000

8/8/17

DINH THU HA

200,000

8/8/17

TA THI NHU QUYNH

300,000

8/8/17

NGUYEN TIEN NGUYEN

200,000

8/8/17

NGUYEN QUANG PHONG

200,000

8/8/17

NGUYEN ANH THE

300,000

8/8/17

NGUYEN PHUONG NHUNG

200,000

8/8/17

DUONG BICH DIEP

300,000

8/8/17

PHAM THI OANH

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THU HANG

200,000

8/8/17

DANG THI PHUONG DUNG

200,000

8/8/17

HA THU TRANG

300,000

8/8/17

HO BICH NGOC

500,000

8/8/17

MAI BICH CHAM

200,000

8/8/17

VU XUAN NGOC

500,000

8/8/17

TRINH VAN TRONG

500,000

8/8/17

PHUNG THE KHA

300,000

8/8/17

NGUYEN VAN DUONG

500,000

8/8/17

NGUYEN THI VIET HA

200,000

8/8/17

HA DINH CHUNG

200,000

8/8/17

LUONG THI MY HA

200,000

8/8/17

LUU QUY DOAN

300,000

8/8/17

BUI THAI BA

500,000

8/8/17

TONG DUC VAN

200,000

8/8/17

PHAM THI HAI SAM

300,000

8/8/17

NGUYEN VAN TUYEN

200,000

8/8/17

NGUYEN NGUYEN

300,000

8/8/17

PHAM THI HANG

550,000

8/8/17

CU THI LAN

200,000

8/8/17

NGO BICH VAN

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THANH BINH

200,000

8/8/17

TRAN HUYEN TRANG

500,000

8/8/17

TRAN THU PHUONG

200,000

8/8/17

NGUYEN HOANG YEN

300,000

8/8/17

NGUYEN THUY VAN

300,000

8/8/17

NGUYEN THI THU HANG

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HUONG

500,000

8/8/17

BUI THI THEN

200,000

8/8/17

LE THU LAN

300,000

8/8/17

CHU MANH HAI

500,000

8/8/17

LE TRINH TRUONG

500,000

8/8/17

NGUYEN NGOC DIEP

300,000

8/8/17

TRAN THI LAN

200,000

8/8/17

NGUYEN ANH TUAN

500,000

8/8/17

VU THI MINH THUONG

200,000

8/8/17

NGUYEN THI QUYNH NGOC

500,000

8/8/17

PHAM THE QUANG HUY

200,000

8/8/17

NGO TRUNG VIET

200,000

8/8/17

NGUYEN THI NGOC HAN

500,000

8/8/17

VU ANH DUC

200,000

8/8/17

NGUYEN DOAN

500,000

8/8/17

HOANG VAN MANH

500,000

8/8/17

DOAN THI PHUONG

300,000

8/8/17

PHAN NGOC QUAN

500,000

8/8/17

DANG THANH DAT

200,000

8/8/17

PHUNG HAI LONG

500,000

8/8/17

VU MINH SON

200,000

8/8/17

NGO CONG QUANG

500,000

8/8/17

HOANG THI KIM THOA

300,000

8/8/17

NGUYEN QUANG TUNG

500,000

8/8/17

PHAN THI HOAI NAM

200,000

8/8/17

LE NGUYEN LAN PHUONG

500,000

8/8/17

TRAN TRUNG KIEN

500,000

8/8/17

PHAN NGOC THUY

300,000

8/8/17

HOANG KHAC LINH

500,000

8/8/17

LE MINH PHUNG

200,000

8/8/17

TRAN DINH THAO

200,000

8/8/17

LY THI TOAN THANG

200,000

8/8/17

HOANG TRONG VU

500,000

8/8/17

NGUYEN MINH KHANH

300,000

8/8/17

PHAN PHUOC QUOC

300,000

8/8/17

VO HONG QUOC BAO

200,000

8/8/17

TRAN THI BANG CHAU

500,000

8/8/17

PHAM NGUYEN PHU THO

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN QUANG

200,000

8/8/17

LUONG TRUNG PHUONG

300,000

8/8/17

NGO XUAN DUY

300,000

8/8/17

LA THI NGOC HA

200,000

8/8/17

NGUYEN DINH HOA

500,000

8/8/17

NGUYEN NGUYEN LE ANH VI

200,000

8/8/17

DOAN THI KHANH HIEN

200,000

8/8/17

TA CONG BINH

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG

200,000

8/8/17

TON THAT DAI DUONG

300,000

8/8/17

LE DOAN CONG

200,000

8/8/17

NGUYEN VIET HAO

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THUY DIEM

250,000

8/8/17

PHAN DUY THAO

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN DUNG

250,000

8/8/17

TRAN DUY TUYEN

500,000

8/8/17

PHAN CAO CUONG

300,000

8/8/17

HOANG THI HONG LAM

500,000

8/8/17

DANG TAI

300,000

8/8/17

LE DANG DUC

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THUY

200,000

8/8/17

HO THI PHUONG

500,000

8/8/17

PHAM XUAN SINH

250,000

8/8/17

PHAN HUY THANG

200,000

8/8/17

PHAM THI TAM

500,000

8/8/17

HUYNH NHAT HAI

300,000

8/8/17

NGUYEN HAI HANH

300,000

8/8/17

CAO XUAN LUONG

300,000

8/8/17

PHAM THI TRANG

400,000

8/8/17

THACH VAN THANH

200,000

8/8/17

LE HOANG TRUNG

400,000

8/8/17

NGUYEN HUU VINH

350,000

8/8/17

TRAN QUANG HAI

300,000

8/8/17

NGUYEN QUYET THANG

200,000

8/8/17

NGUYEN VU CAM TU

300,000

8/8/17

NGUYEN ANH HIEN

150,000

8/8/17

NGUYEN THI MINH NGUYET

150,000

8/8/17

VUONG THANH HA

400,000

8/8/17

NGUYEN THE HUNG

500,000

8/8/17

DAM NGOC QUANG

200,000

8/8/17

HOANG THI THUY NGOC

300,000

8/8/17

NGUYEN NGO MINH NHAT

300,000

8/8/17

PHAM THI DUNG

300,000

8/8/17

DAO HONG THAM

200,000

8/8/17

DO BA DOAN

150,000

8/8/17

TRINH THI LE THU

250,000

8/8/17

NGUYEN DUC HOANG

300,000

8/8/17

VU DINH TOAN

400,000

9/8/17

Lê Thị Thành Minh (Số 22 - Nghách 43/43 Chùa Bộc -HN) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

9/8/17

Nguyễn Thị Thanh Bình (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Vũ Hồng Chi (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Matthew Ellis (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Ban chấp hành công đoàn (C.ty CP Dụng cụ cơ khí xuất khẩu - Lô 15A -HCN Quang Minh -HN) Ủng hộ Ms 2631 PT32 "20,000,000 đ"

20,000,000

9/8/17

Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ (Số 6 ngõ 9, hoàng đạo thúy -HN) Tặng 01 tivi + đầu đĩa đã qua sử dụng cho MS2631

10/8/17

Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Số 124 Tôn Đức -HN) Ủng hộ Ms 2631 PT33 "20, 000,000 đ"

20,000,000

Ngô Lệ Thủy (P205 -Nhà B- Tập thể Bưu điện - Ngõ 84 Chùa Láng- HN) Ủng hộ Ms 2631

2,000,000

Nguyễn Văn Vinh (Đống Đa - HN) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

C.ty TNHH Công Nghiệp Phúc Lâm (Số 33/58 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân -HN) Ủng hộ Ms 2631

1,200,000

AMTNE Ủng hộ Ms 2631 PT02U "300USD)

6,800,000

11/8

Hoàng Khánh Vân - Hoàng Tuấn Anh (Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi -P17 -Phú Nhận -TP.HCM) Giúp ms 2631

5,000,000

Lưu gia Huy (Trường tiểu học Lý Thường Kiệt - Đống Đa -HN Giúp Ms2631

500,000

Đặng Thị Quỳnh Hoa (Số 15/8/779 Đội Cấn - Ba Đình -HN) Giúp Ms2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam

14/8

Nguyễn Thị Lệ

1,000,000

Công ty Cổ phần Đầu tư VNINVEST

20,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng

10/8/17

Hồng Quyên (Hội An, Quảng Nam)

100,000

10/8/17

Nhà báo Nguyễn Đình Hoà (Trưởng đại diện VP Miền Trung & Tây Nguyên)

1,000,000

11/8/17

Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng)

400,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Bắc Miền Trung

8/8/17

Ông Tất Thắng, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/17

Cty Cổ phần GaMa miền Trung, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/17

Ông Nguyễn Văn Đơ, đường Nguyễn Trung Thiên, P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Space Hà Tĩnh

5,000,000

8/8/17

Công ty TNHH Vĩnh Phúc, TP Hà Tĩnh

3,000,000

8/8/17

Cty TNHH Tôn thép và Vận tải Thủy Mạnh, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/17

Anh Hà Văn Thành, Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hà Thành, TP Hà Tĩnh

500,000

8/8/17

Cty Cổ phần An Thịnh, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Cty TNHH Vạn An, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Ông Lê Đình Hải, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/17

Nhà báo Duy Thảo

500,000

8/8/17

Nhà báo Văn Dũng

500,000

8/8/17

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

10,000,000

8/8/17

Trường tiểu học Đông Vệ - Thanh Hóa

2,000,000

8/8/17

Công ty xăng dầu Thanh Hóa

2,000,000

8/8/17

Phóng viên Duy Tuyên

500,000

8/8/17

Phóng viên Nguyễn Thùy

500,000

8/8/17

Công ty TNHH Thịnh Vương (số 96, đường Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An)

5,000,000

8/8/17

Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Thầy Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Nhà báo Nguyễn Duy – Phó trưởng VP Đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc Miền Trung

1,000,000

8/8/17

Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An

700,000

8/8/17

Đoàn Thanh niên Đội CSGT Công an Tp Vinh (Nghệ An)

500,000

8/8/17

Anh Cường (Tp Vinh, Nghệ An)

500,000

8/8/17

Đặng Thanh Hòa (PC81 Công an tỉnh Nghệ An)

200,000

8/8/17

ông Lưu Hoàng Minh, Giám đốc Khách sạn Tường Minh, số 20 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

2,000,000

8/8/17

ông Phùng Tiến Thành, Giám đốc Nhà hàng và Cafe Amada Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

8/8/17

Ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Quyền, phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

9/8/17

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

5,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơ

9/8/17

Công ty Xổ số Cần Thơ số 29 CMT8, TP Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CPTM bia Sài Gòn Sông Hậu giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ tầng 6 số 24,26, đường A1,KDC Hưng Phú I, Hưng Phú- Cái Răng -TP Cần Thơ giúp Ms:2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Đầu tư CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hừng Phú I, Cái Răng- TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hưng Phú I, Cái Răng - TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Hòa Bình 105 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công an TP Cần Thơ số 9A đường Trần Phú- Ninh Kiều- Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty TNHH Đặng Toàn tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Lê Ngọc Điệp 31 Ngô Văn Sở, Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

9/8/17

Trần Y Đồng Công ty TNHH Dược phẩm An

2,000,000

9/8/17

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

10,000,000

9/8/17

Bệnh Viện Đa khoa TP Cần Thơ số 4 Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Nguyễn Tiền Phong tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

9/8/17

Một số cán bộ Thành ủy TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

3,000,000

9/8/17

Dược sĩ Trung tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Sở Y Tế TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

9/8/17

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ giúp số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2,000,000

9/8/17

Phan Huy Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Phạm Tâm Phó Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Cao Xuân Lương (Sóc Trăng) CTV báo Dân trí giúp Ms: 2631

500,000

9/8/17

Công ty Bưu chính liên tỉnh Viettel, TTKV4, số 23, CMT8, phường An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

10/8/17

Công ty TNHH MTV Xổ số Sóc Trăng giúp Ms: 2631

20,000,000

10/8/17

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng giúp Ms: 2631

10,000,000

10/8/17

Công ty TNHH Khánh Sủng xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng giúp Ms:2631

10,000,000

10/8/17

Công ty Phú Thái - Hà Nội giúp Ms: 2631

10,000,000

14/8/2017

Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Cần Thơ giúp Ms: 2631

3,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank

7/8/2017

DUNG THI CAM PHUONG GIUP MS 2631

200,000

7/8/2017

DAO THANH SON GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

NGUYEN THE DUNG GIUP MS 2631

500,000

7/8/2017

HO DUY QUOC GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

NGUYEN HUYEN LINH PHUONG GIUP MS 2631

300,000

7/8/2017

NGUYEN THI MINH HIEN GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

LE THANH TU GIUP MS 2631

500,000

7/8/2017

NGUYEN HUU SON GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

TRAN THI BICH NGOC GIUP MS 2631

300,000

7/8/2017

TRAN NGOC CHAU GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

LE NGOC LAN GIUP MS 2631

300,000

7/8/2017

DANG DUC NHAN GIUP MS 2631

500,000

7/8/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2631

10,000

7/8/2017

NGUYEN VAN DOAN GIUP MS 2631

300,000

7/8/2017

NGUYEN THI THANH GIUP MS 2631

500,000

7/8/2017

VO CHONG NAM NGOAN GIUP MS 2631

500,000

7/8/2017

LE THANH PHONG GIUP MS 2631

100,000

7/8/2017

DO DANG KHOI GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

NGUYEN DUY THANH GIUP MS 2631

50,000

8/8/2017

HOANG CHI HIEP GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

DANG THI THANH VAN GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG HANH GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

BUI THI NGOC, TRAN MINH CAT GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

DO VAN CHUNG GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

NGUYEN VAN DUNG, DO KHANH TOAN GIUP MS 2631

3,200,000

8/8/2017

VU KHAC HUY GIUP MS 2631

3,000,000

8/8/2017

THANH NGUYEN GIUP MS 2631

2,000,000

8/8/2017

TRAN DUC TRUONG GIUP MS 2631

1,700,000

8/8/2017

TRINH XUAN CHUNG GIUP MS 2631

750,000

8/8/2017

PHAN DUNG GIUP MS 2631

1,600,000

8/8/2017

NGUYEN HAI NAM GIUPMS 2631

200,000

8/8/2017

LE XUAN NGUYEN GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

PHAM MINH TAN GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

LE VIET THANG GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

DUONG THI DIEU HUYEN GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG NGOC GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

NGUYEN VAN TU GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

NGUYEN THI BIEN GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

DO NGOC TAM GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

HOANG DUC NHA GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

DO THANH TRANG GIUPMS 2631

500,000

8/8/2017

TRINH THI HUYNH MAI GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

GIA DINH ANH AN GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

PHAM QUANG DUNG GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

TRAN THANH BINH GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

VINH KHANG GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

CTY TNHH TRAN THANH GIUP MS 2631

50,000,000

8/8/2017

CTY TNHH BAO BI VIET HUNG GIUP MS 2631

100,000,000

8/8/2017

NONG THANH CONG GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

VU VIET HUNG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

NGUYEN ANH DUNG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

DO TUAN ANH GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

NGUYEN THI THAM GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

PHAM NGOC SANG GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

TRAN THI MY NHUNG GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

NGO TOAN THANG GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

TRAN THI THU TRANG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

CAO HUYNH THIEN TAM GIUP MS 2631

300,000

8/8/2017

TRAN THANH THUY GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

NGUYEN THI KIM DUNG GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

TRAN NGUYEN HAI GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

DO THUY NGA GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

DAO VAN DAI GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

DAO THI NGAN GIUP MS 2631

1,000,000

8/8/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2631

100,000

8/8/2017

TRAN THI THU HA GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI HIEN GIUP MS 2631

500,000

8/8/2017

NGUYEN VAN PHUONG GIUP MS 2631

200,000

8/8/2017

NGUYEN VAN CHINH GIUP MS 2631

300,000

9/8/2017

PHAM THI NGOC LAN GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

NGUYEN THI VAN DUNG GIUP MS 2631

2,500,000

9/8/2017

CHU VAN GIAC GIUP MS 2631

2,000,000

9/8/2017

HOANG THI NGOC BICH GIUP MS 2631

4,530,000

9/8/2017

PHAM THANH DO GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

LE THI KIM HUE 2631

200,000

9/8/2017

LAM NGOC DUNG GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

MAI PHUONG THAO GIUP MS 2631

150,000

9/8/2017

PHAM THANH DUNG GIUP MS 2631

300,000

9/8/2017

VAN TUONG VI GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

BAN DOC GIUP MS 2631

50,000

9/8/2017

BUI THI KIM HOA GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

VU DUC THUY GIUP MS 2631

600,000

9/8/2017

TRINH XUAN LAN GIUP MS 2631

500,000

9/8/2017

VU DINH PHUC GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

TRAN THANH HONG GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

DUONG THI MY HANG GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

BUI VIET HUNG GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

DO THI XUAN HOA GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

TRAN THU PHUONG GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

TRAN THI VAN GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

TRUONG DIEM AI GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

NGUYEN MINH THU GIUP MS 2631

300,000

9/8/2017

TA THI MINH HIEU GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

PHAM QUANG TIEN GIUP MS 2631

3,000,000

9/8/2017

VO THI NGOC LAN GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

NGUYEN THI TUYET GIUP MS 2631

200,000

9/8/2017

PHAN THI NGU GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

NGUYEN THE HUY GIUP MS 2631

30,000

9/8/2017

TRIEU MAI LAN GIUP MS 2631

500,000

9/8/2017

NGUYEN THI DINH LAN GIUP MS 2631

150,000

9/8/2017

DOAN THI THANH THUY GIUP MS 2631

500,000

9/8/2017

NGUYEN DUC HINH GIUP MS 2631

300,000

9/8/2017

LUONG THI NGOC TU GIUP MS 2631

2,000,000

9/8/2017

NGO VAN CUONG GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

TRAN THI THU HANG GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

BE DO NGUYEN CANG GIUP MS 2631

500,000

9/8/2017

CAO THI NHU HOA GIUP MS 2631

1,000,000

9/8/2017

TRAN THI THOA GIUP MS 2631

600,000

9/8/2017

NGUYEN HUY QUANG GIUP MS 2631

300,000

9/8/2017

PHAM NGOC TINH, HOANG THI HANH GIUP MS 2631

100,000

9/8/2017

NGUYEN HUYNH HUU TRI GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

NGUYEN VAN TUYEN GIUP MS 2631

500,000

10/8/2017

PHAM XUAN DUY GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

NGUYEN THE HONG GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

DUONG TRANG PHUONG GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2631

100,000

10/8/2017

TRAN THANG LONG GIUP MS 2631

100,000

10/8/2017

NGUYEN THANH MAI GIUP MS 2631

100,000

10/8/2017

CHU MINH DUONG GIUP MS 2631

1,000,000

10/8/2017

PHAM SON TUNG GIUP MS 2631

150,000

10/8/2017

TRAN THI NGOAN GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

HOANG GIA BACH GIUP MS 2631

500,000

10/8/2017

BAN DOC GIUP MS 2631

600,000

10/8/2017

VU VAN TIEN GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

NGUYEN THI VINH GIUP MS 2631

500,000

10/8/2017

PHAM HONG VAN GIUP MS 2631

1,000,000

10/8/2017

TRUONG THI MINH TRAN GIUP MS 2631

200,000

10/8/2017

VU THI NGA GIUP MS 2631

200,000

11/8/2017

NGUYEN VU XUAN TRANG GIUP MS 2631

1,000,000

11/8/2017

HUONG THI HA THU GIUP MS 2631

100,000

11/8/2017

DO TRUNG KIEN GIUP MS 2631

50,000

11/8/2017

BAN DOC GIAU TEN GIUP MS 2631

10,000,000

11/8/2017

HA DANG SON GIUP MS 2631

300,000

11/8/2017

BUI THU HIEN GIUP MS 2631

100,000

11/8/2017

DO THI THUONG GIUP MS 2631

200,000

11/8/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2631

100,000

11/8/2017

VU THI THANH HUYEN GIUP MS 2631

200,000

11/8/2017

TRAN TU KIEN GIUP MS 2631

3,000,000

11/8/2017

NGUYEN THI HONG NHUNG GIUP MS 2631

200,000

11/8/2017

PHI THI PHUONG GIUP MS 2631

200,000

12/8/2017

LE THI HA PHUONG GIUP MS 2631

200,000

12/8/2017

LAI THANH HA GIUP MS 2631

300,000

12/8/2017

PHUNG KIM LONG GIUP MS 2631

200,000

12/8/2017

NGUYEN THI KIM THOA GIUP MS 2631

250,000

13/8/2017

NGUYEN THANH TAI GIUP MS 2631

200,000

13/8/2017

HO THU HA GIUP MS 2631

400,000

14/8/2017

PHAM THI MY TIEN GIUP MS 2631

300,000

14/8/2017

DAO THI NHU KIEU GIUP MS 2631

500,000

14/8/2017

DO THI LUA GIUP MS 2631

100,000

14/8/2017

PHUONG DUNG VA ANH KHOI GIUP MS 2631

100,000

14/8/2017

DINH HONG HAI GIUP MS 2631

2,000,000

14/8/2017

DO THI TU GIUP MS 2631

200,000

14/8/2017

VAN THI HUNG GIUP MS 2631

100,000

14/8/2017

DINH THI THUY GIUP MS 2631

500,000

14/8/2017

BUI QUOC TOAN GIUP MS 2631

5,000,000

14/8/2017

LE THI HA IGUP MS 2631

600,000

14/8/2017

NGUYEN ANH TU GIUP MS 2631

400,000

14/8/2017

NGUYEN BICH THUY GIUP MS 2631

500,000

14/8/2017

PHAM NGOC BAO GIUP MS 2631

500,000

14/8/2017

LE VINH QUANG GIUP MS 2631

300,000

14/8/2017

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2631

30,000

14/8/2017

LE HUU LONG GIUP MS 2631

500,000

14/8/2017

PHAN THI QUYNH GIUP MS 2631

200,000

15/8/2017

TRUONG NAM SON GIUP MS 2631

1,000,000

15/8/2017

TRAN NGOC SON GIUP MS 2631

300,000

15/8/2017

NGO THU HIEN GIUP MS 2631

300,000

15/8/2017

PHAM THI MINH PHUONG GIUP MS 2631

300,000

15/8/2017

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2631

20,000,000

15/8/2017

TRAN THI THU HA GIUP MS 2631

200,000

15/8/2017

LE THI THU HA GIUP MS 2631

500,000

15/8/2017

NGUYEN THI THAM GIUP MS 2631

200,000

16/8/2017

CTY LOI DONG GIUP MS 2631

7,000,000

16/8/2017

CTY ANH DUNG GIUP MS 2631

3,000,000

16/8/2017

HANBAMBI VIETNAM LUFANS GIUP MS 2631

3,200,000

16/8/2017

KEM NHIM GIUP MS 2631

200,000

16/8/2017

NGUYEN HONG THINH GIUP MS 2631

2,000,000

16/8/2017

NGO THI NGOC ANH GIUP MS 2631

1,000,000

16/8/2017

TRAN NGOC QUY GIUP MS 2631

70,000

16/8/2017

PHAM THU THUY GUIP MS 2631

100,000

16/8/2017

LE QUOC HUY GIUP MS 2631

5,000,000

16/8/2017

TRAN THI TAM GIUP MS 2631

500,000

16/8/2017

LE TUAN THANH GIUP MS 2631

300,000

17/8/2017

NGUYEN TRONG CUONG GIUP MS 2631

200,000

17/8/2017

NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2631

400,000

17/8/2017

PHAN LY NGOC HUU GIUP MS 2631

1,500,000

17/8/2017

DO VAN ANH GIUP MS 2631

500,000

17/8/2017

TRAN THI HOA HONG GIUP MS 2631

500,000

17/8/2017

CHU XUAN NINH GIUP MS 2631

1,000,000

17/8/2017

TRAN NGUYEN THUONG NGHI GIUP MS 2631

500,000

18/8/2017

BUI THI KIEU DIEM GIUP MS 2631

200,000

18/8/2017

HOANG THI KIM LUONG GIUP MS 2631

500,000

18/8/2017

NGUYEN MINH PHUOC GIUP MS 2631

3,000,000

18/8/2017

HO THU THAO GIUP MS 2631

3,000,000

18/8/2017

TRAN TRUNG THANH GIUP MS 2631

100,000

18/8/2017

LAM THANH DUC GIUP MS 2631

500,000

18/8/2017

TRUONG NGUYEN TUONG VY GIUP MS 2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội

7/8/17

TRAN THI THUY HUYEN

300,000

7/8/17

NGUYEN VAN THIN

100,000

7/8/17

TRUONG MINH HAI

100,000

8/8/17

DO KIM LOAN

1,000,000

8/8/17

TRAN THI PHUONG

100,000

8/8/17

PHAM THI OANH

1,000,000

8/8/17

NGUYEN TRUONG GIANG

100,000

9/8/2017

NGUYEN NGOC LINH

50,000

9/8/2017

DAO MANH HIEN

1,000,000

9/8/2017

NGUYEN VAN QUYET

200,000

10/8/2017

DO THI BICH THUY

500,000

10/8/2017

NGUYEN THI THU TRANG

50,000

10/8/2017

LINH BR

400,000

11/8/2017

HOA THI THUY

500,000

14/8/2017

NGUYEN CONG BINH

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank truc tuyen

7/8/17

Do Anh Thu giup MS 2631

300,000

8/8/17

Vo Minh Khoi giup MS 2631

200,000

Nguyen Son Tung giup MS 2631

100,000

9/8/17

DHL giup MS 2631

100,000

Pham T Quynh Hoa giup MS 2631

500,000

11/8/17

Bui Thi Tuyet anh

3,000,000

Ban doc

300,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

7/8/17

Sam Linh Huong giup MS 2631

200,000

Nguyen Nam Son giup MS 2631

200,000

8/8/17

Ngo T Phuong Chi giup MS 2631

1,000,000

Trinh T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Ban doc tai CN Tay Ha Noi , PGD Hoai Duc giup MS 2631

50,000

Ban doc Dan tri giup MS 2631

500,000

Luu T Hang giup MS 2631

25,000

Hoang Hai Yen giup MS 2631

500,000

Vu T Oanh giup MS 2631

300,000

Duong To Hue giup MS 2631

200,000

Doan T Quy Hoi giup MS 2631

500,000

Nguyen Van Dung giup M S2631

100,000

Tran T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Thang giup MS 2631

400,000

9/8/17

Ngo Ngoc Tam Trang giup MS 2631

500,000

Chu T Thu Hang giup MS 2631

50,000

Ban doc Dan tri giup MS 2631

500,000

Ngo T Que giup MS 2631

700,000

Do Duc Hieu giup MS 2631

500,000

Nguyen Ngoc Dau giup MS 2631

100,000

10/8/17

Nguyen Quang Hai giup MS 2631

200,000

Ban doc Dan tri tai CN Hoang Mai, PGD Dinh Cong giup MS 2631

100,000

Tran Quang giup MS 2631

500,000

Nguyen Thi Lan Anh giup ms 2631

500,000

11/8/2017

Cong ty Mua ban Dien mien Bac giup MS 2631

6,000,000

Tra Xuan Binh giup MS 2631

5,000

Nguyen Phuong Mai giup MS 2631

300,000

14/8/2017

Dinh T Ngoc Linh giup MS 2631

100,000

Cong ty CP TSQ Techco giup MS 2631

3,000,000

18/8/2017

Le Thanh Lam giup MS 2631

2,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp

8/8/2017

Hoang Van Nhat giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Hoang Van Thuy giup MS 2631

500,000

8/8/2017

Tran Minh Tien giup MS 2632

100,000

8/8/2017

Pham T Thu Thuy giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Ngo T Hoa giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Nguyen Dinh Duy giup MS 2631

1,000,000

9/8/2017

Le T Hai Hien giup MS 2631

500,000

10/8/2017

Nguyen T Quan giup MS 2631

500,000

Do Chau Giang giup MS 2631

100,000

Nguyen T Yen Phi giup MS 2631

200,000

11/8/2017

Be Nguyen Vu Kim Phuong giup MS 2631

500,000

14/8/2017

Hai be Cao Dinh An Binh + Cao Dinh Binh An giup MS 2631

300,000

Ong ba noi: Phuong Hue Dan, Huynh Thuc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2631

300,000

Phan T Thu Hien giup MS 2631

2,000,000

Dinh Hong Minh giup MS 2631

1,000,000

Nguyen T Hang giup MS 2631

100,000

18/8/2017

Le Van Thanh giup MS 2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV

7/8/17

Bui T Phuong Li giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 45510000084407 giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 041704060041026 giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Sen giup MS 2631

500,000

8/8/17

Ban doc TK 21210000071055 giup MS 2631

200,000

Bui Dai Thang giup MS 2631

200,000

Ban doc TK 200014949773741 giup MS 2631

200,000

Nguyen T Minh Thu giup MS 2631

200,000

Hoang Dinh Manh giup MS 2631

900,000

Cty TNHH Luong Bang giup MS 2631

4,000,000

Dau T Ngoc Trang giup MS 2631

300,000

Pham T Quynh Trang giup MS 2631

200,000

9/8/17

Pham T Ngoc Anh giup MS 2631

300,000

Pham T Thuy Hang giup MS 2631

2,000,000

Le Dinh Tien giup MS 2631

20,000,000

Nhu Ngoc Toan giup MS 2631

1,000,000

Nguyen T Hang giup MS 2631

100,000

Luong Khanh Duy giup MS 2631

100,000

Pham T Thu Hoai giup MS 2631

200,000

10/8/17

Do Quang Hung giup MS 2631

1,000,000

Tran T Phuong Quynh giup MS 2631

200,000

11/8/2017

Vo T My Nuong giup MS 2631

500,000

Ban doc TK 36010000077664 giup MS 2634

500,000

14/ 8/2017

Le Minh Hang giup MS 2631

400,000

Nguyen T Bay giup MS 2631

300,000

15/ 8/2017

Nguyen Thu Tra giup MS 2631

99,450

17/ 8/2017

Huynh T Hong Nhung giup MS 2631

500,000

Dinh Thuy Lan giup MS 2631

100,000

Doan Thanh Cam Van giup MS 2631

1,000,000

Ban doc TK 74810000123323 giup MS 2631

1,000,000

18/ 8/2017

Hai Hue giup MS 2631

1,200,000

Tổng

826,049,450

Tag :
MỚI NHẤT
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 8 năm 2017
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 8 năm 2017

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 914,138,900 đồng.

Thứ năm, 31/08/2017 - 10:40

Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Thị Doan trao học bổng đến Trường PT Hermann Gmeiner
Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Thị Doan trao học bổng đến Trường PT Hermann Gmeiner

(Dân trí) - Ngày 29/8, GS-TSKH Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã đến thăm và trao 50 triệu đồng học bổng từ “Giải Golf – Vì học sinh vượt khó học giỏi năm 2017” đến học sinh Trường PT Hermann Gmeiner tại Hải Phòng

Thứ năm, 31/08/2017 - 10:25

Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 26/8 (mã số 2631)
Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 26/8 (mã số 2631)

(Dân trí) - Tính đến ngày 26/8/2017, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ qua Quỹ Nhân ái với số tiền hơn 895 triệu đồng, ngoài ra hiện vật với giá trị tương đương 1,1 tỷ đồng. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ người dân miền núi phía Bắc bị lũ quét liên tục để bạn đọc tiện theo dõi

Thứ năm, 31/08/2017 - 07:24

Mẹ đau đớn chứng kiến 3 con lần lượt bị bại liệt
Mẹ đau đớn chứng kiến 3 con lần lượt bị bại liệt

(Dân trí) - 3 lần sinh con là 3 lần người mẹ ấy phải chứng kiến cảnh các con lần lượt bị teo rút chân tay, nằm liệt một chỗ. Những tưởng cuộc sống được san sẻ bớt phần nào khi có chồng bên cạnh, nhưng chẳng may chồng chị lại mắc bệnh khiến các ngón tay dần teo rút. Gánh nặng mưu sinh, chăm lo gia đình giờ đè nặn lên đôi vai gầy của người mẹ khốn khổ.

Thứ năm, 31/08/2017 - 06:56

Gần 45 triệu đồng đến với bé trai bị ung thư xin bố mẹ ở nhà chờ chết
Gần 45 triệu đồng đến với bé trai bị ung thư xin bố mẹ ở nhà chờ chết

(Dân trí) - Ngày 27/8, đại diện báo Dân trí đã trao tận tay Ngô Văn Nam, nhân vật trong bài viết: “Thương bố mẹ chạy vạy từng đồng, bé trai xin ở nhà chờ chết” số tiền 44.750.000 đồng do bạn đọc báo giúp đỡ để gia đình em trang trải chi phí chữa bệnh.

Thứ tư, 30/08/2017 - 04:53

Cán bộ nhân viên NutiFood ủng hộ hơn 178 triệu đồng cứu trợ đồng bào bị lũ quét phía Bắc
Cán bộ nhân viên NutiFood ủng hộ hơn 178 triệu đồng cứu trợ đồng bào bị lũ quét phía Bắc

(Dân trí) - Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, Công ty NutiFood đã phát động chương trình quyên góp hỗ trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và đã thu được 178 triệu 229 ngàn đồng. Số tiền này sẽ được công ty thông qua báo Dân Trí gửi tới hỗ trợ cho người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc gặp lũ quét trong thời gian vừa qua.

Thứ tư, 30/08/2017 - 04:43

Trao hơn 122 triệu đồng đến bé gái giành giật sự sống với vi khuẩn ăn thịt người
Trao hơn 122 triệu đồng đến bé gái giành giật sự sống với vi khuẩn ăn thịt người

(Dân trí) - Sáng ngày 29/8, PV Dân trí tại Nghệ An đã thăm và trao số tiền 122.820.000 đồng tới bé Lê Thị Thanh Thùy (xóm 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc Báo Dân trí quyên góp, ủng hộ trong tuần 2 tháng 8/2017.

Thứ tư, 30/08/2017 - 07:06

Gần 70 triệu đồng đến với người vợ có chồng bệnh hiểm nghèo
Gần 70 triệu đồng đến với người vợ có chồng bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Ngày 26/8, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 69.910.000đ đến gia đình chị Cù Thu Huyền (số nhà 14, Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “ Vợ trẻ ôm ba con thơ bất lực nhìn chồng bệnh hiểm nghèo”.

Thứ tư, 30/08/2017 - 07:03

Chồng kiệt quệ trước cảnh vợ con bệnh ngặt nghèo triền miên
Chồng kiệt quệ trước cảnh vợ con bệnh ngặt nghèo triền miên

(Dân trí) - Mỗi khi nhắc đến bệnh tình của con, chị Cúc lại khóc. Bản thân chị Cúc bị bệnh thần kinh nên cũng là gánh nặng cho chồng. Bao năm qua, vợ con bệnh tật ngặt nghèo đã khiến anh Tình kiệt quệ. Hiện tính mạng của con đang gặp nguy hiểm khi anh Tình không còn khả năng điều trị.

Thứ tư, 30/08/2017 - 06:49

Được cha hiến thận nhưng người mẹ trẻ không có tiền để phẫu thuật
Được cha hiến thận nhưng người mẹ trẻ không có tiền để phẫu thuật

(Dân trí) - Được bố hiến thận nhưng chị Nguyễn Ngọc Thiên Thảo (sinh 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại không có tiền để phẫu thuật ghép thận. Bố chị Thảo đang tính bán căn nhà mà cả gia đình đang sinh sống để lấy tiền cho chị Thảo ghép thận.

Thứ ba, 29/08/2017 - 07:05

“Giờ cha biết lấy gì để lo cho con đây”
“Giờ cha biết lấy gì để lo cho con đây”

(Dân trí) - Qua cửa kính người cha nghèo chỉ biết lặng lẽ nhìn đứa con thơ dại chuẩn bị lên bàn mổ. Gạt vội những giọt nước mắt anh lại tất tưởi về quê chạy vạy vay mượn bà con lối xóm để gom nhặt từng đồng xuống viện với con.

Thứ hai, 28/08/2017 - 05:00

Cha bất lực nhìn con quằn quại trong cơn đau
Cha bất lực nhìn con quằn quại trong cơn đau

(Dân trí) - Đã 4 tuổi nhưng Như Ngọc ốm khẳng khiu và xanh xao, đôi mắt to tròn nhưng hụt sâu và hốc hác. Cha Ngọc bảo: “Vậy là đỡ lắm rồi anh! Những khi nó mới vào thuốc xong, tóc rụng hết, chỉ còn da bọc xương thì nhìn xót lắm…”.

Chủ nhật, 27/08/2017 - 08:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái 3 tháng 8/2017
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái 3 tháng 8/2017

(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 859,749,450 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.

Thứ bảy, 26/08/2017 - 11:03

Hơn 100 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ “nguy cơ bị đẩy ra đường”
Hơn 100 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ “nguy cơ bị đẩy ra đường”

(Dân trí) - Để cứu chồng, chị Thùy Linh đã phải cầm cố nhà đất song vẫn không lo nổi viện phí. Trước cảnh 3 đứa trẻ nguy cơ bị đẩy ra đường, các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua cảnh nguy khốn.

Thứ bảy, 26/08/2017 - 08:03

Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 8 năm 2017
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 8 năm 2017

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 890.578.444 đồng.

Thứ bảy, 26/08/2017 - 07:54

Ước mơ được trở lại trường của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư máu
Ước mơ được trở lại trường của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư máu

(Dân trí) - Đang học lớp 8 thì phát bệnh, đã hơn 1 năm nay cuộc sống của em gắn với bệnh viện. Mỗi lần để có tiền cho con lên viện chữa trị, đôi vợ chồng thuần nông nghèo khó phải vay mượn khắp nơi cũng chỉ đủ cầm cự được mấy hôm… “Nhà nghèo bệnh trọng” khiến cho ước mơ được trở lai trường của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư máu đang ngày càng xa vời …

Thứ bảy, 26/08/2017 - 07:46

Mẹ đau đớn khi hai con song sinh bị bại não
Mẹ đau đớn khi hai con song sinh bị bại não

(Dân trí) - Tưởng rằng hai đứa con song sinh ra đời là niềm hạnh phúc của gia đình, thế nhưng cả hai chào đời lại mang căn bệnh bại não. Mỗi đêm, người mẹ khốn khổ ấy chỉ biết ôm con vào lòng rồi lặng lẽ nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Thứ sáu, 25/08/2017 - 07:16

Mẹ ung thư, 2 con suy dinh dưỡng, cả gia đình lâm cảnh khốn khó
Mẹ ung thư, 2 con suy dinh dưỡng, cả gia đình lâm cảnh khốn khó

(Dân trí) - Trong lúc đang đưa hai con trai đi bệnh viện để điều trị suy dinh dưỡng thì bất ngờ người mẹ bị choáng mặt say sẩm mặt mày rồi lên cơn đau, sau đó đến bệnh viện thì phát hiện bị ung thư máu.

Thứ năm, 24/08/2017 - 06:00

Trao gần 100 triệu đồng đến bé 9 tuổi chăm mẹ nằm liệt giường
Trao gần 100 triệu đồng đến bé 9 tuổi chăm mẹ nằm liệt giường

(Dân trí) - Chiều ngày 20/8, PV Dân trí đã quay trở lại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thăm và trao 99.700.000 đồng của các nhà hảo tâm cho bé Trà My và người mẹ nằm liệt giường đã 9 năm qua.

Thứ tư, 23/08/2017 - 10:21

Hơn 182 triệu đồng đến với người cha bị viêm màng não
Hơn 182 triệu đồng đến với người cha bị viêm màng não

(Dân trí) - Vợ chết để lại 3 đứa con thơ, đang lao lực để nuôi các con, anh Chiến Tuyến bất ngờ mắc căn bệnh viêm màng não nấm. Sự giúp sức của cộng đồng đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị của anh và giúp những đứa trẻ thoát cảnh đói khát.

Thứ tư, 23/08/2017 - 10:18

Chuẩn bị khánh thành cầu Dân trí thứ 13 tại Nghệ An
Chuẩn bị khánh thành cầu Dân trí thứ 13 tại Nghệ An

(Dân trí) - Ngày 1/9 tới - cầu Dân trí thứ 13 sẽ chính thức khánh thành ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. Đây là cây cầu dân sinh mang tên Dân trí được xây dựng ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đầy gian nan vất vả.

Thứ tư, 23/08/2017 - 07:50

Cha mất vì ung thư, mẹ bệnh liệt giường, 4 chị em sống trong đói khát
Cha mất vì ung thư, mẹ bệnh liệt giường, 4 chị em sống trong đói khát

(Dân trí) - Vốn là cô học trò rất giỏi với nhiều ước mơ, nhưng bố vừa qua đời trong cơn bạo bệnh, mẹ mất sức lao động, gia cảnh khánh kiệt, nợ nần, nên có lẽ Hồng đành khép lại tất cả để đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ bệnh tật và 3 đứa em thơ dại.

Thứ tư, 23/08/2017 - 07:35

Người mẹ trẻ khao khát được sống về chăm con thơ
Người mẹ trẻ khao khát được sống về chăm con thơ

(Dân trí) - Đang trong cảnh khó khăn, người mẹ trẻ bất ngờ rơi vào tình trạng nguy nan vì bệnh lý viêm cơ tim cấp, chi phí điều trị rất tốn kém. Mẹ nguy kịch trên giường bệnh, đứa con thơ mới 2 tuổi phải chịu cảnh đói khát, tương lai gia đình nhỏ trở nên mù mịt.

Thứ ba, 22/08/2017 - 06:50

Hơn 41 triệu đồng tiếp tục đến với em Lê Thị Long
Hơn 41 triệu đồng tiếp tục đến với em Lê Thị Long

(Dân trí) - Niềm vui, niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội khi gia đình em Lê Thị Long tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí. Em trai của Long đã có cơ hội được chữa trị và tương lai tươi sáng đang chờ đón em phía trước.

Thứ hai, 21/08/2017 - 04:47

Buốt lòng 3 trẻ mồ côi, bé 12 tuổi: Con cố học hết lớp 9 rồi đi làm thuê...

(Dân trí) - Cuộc đời thật quá nhẫn tâm với 3 đứa trẻ khi nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, đến lượt người bố gặp tai nạn qua đời. Sống cảnh mồ côi, 3 đứa trẻ bơ vơ như bầy chim non vỡ tổ...đến nhói lòng.