Bạn đọc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" qua VNPAY

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 11/7, số tiền bạn đọc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" để ủng hộ chiến sĩ áo trăng tuyến đầu chống dịch thông qua VNPAY là: 11,341,000 đồng.

Chi tiết:

STT

Ngày, tháng, năm

Mã GD

Tên khách hàng

số tiền

1

17/06/2021

050740420

Le Van Pho

100,000

2

17/06/2021

050703369

Nguyễn Thị Thanh Hoa

300,000

3

17/06/2021

050700071

ON NHU BINH

2,000,000

4

17/06/2021

050695463

Trần Thị Thanh

300,000

5

17/06/2021

050693899

Mai Thị Mỹ Hạnh

100,000

6

17/06/2021

050693562

Nguyễn thanh ngọc Tiên

70,000

7

17/06/2021

050693237

Hoàng Thị Hải Yến

500,000

8

17/06/2021

050693117

Nguyễn Bửu Lam

100,000

9

17/06/2021

050692221

Trần Ngọc Anh

1,000,000

10

18/06/2021

050773691

Đỗ Thị Thành Hương

100,000

11

18/06/2021

050792548

TRAN VAN THIEN

1,000,000

12

19/06/2021

050863126

LE PHUOC HOANG

50,000

13

20/06/2021

050915928

Hồ Thị Ngọc Hiền

200,000

14

20/06/2021

051013408

NGUYEN QUOC MINH

100,000

15

20/06/2021

051014047

NGUYEN HOANG VAN

1,000

16

22/06/2021

051118149

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

200,000

17

22/06/2021

051118614

TRAN HAO THIEN

20,000

18

22/06/2021

051118901

DOAN MINH PHUONG

50,000

19

25/06/2021

051344012

PHAM THI KIM

300,000

20

26/06/2021

051484855

TRAN THI PHUONG CHI

3,000,000

21

27/06/2021

051574963

Nguyễn Mạnh Lực

50,000

22

28/06/2021

051599261

AN HONG DUC

100,000

23

30/06/2021

051774129

NGUYEN THI BICH HUONG - My Bao Vu Ha noi ung ho cac chien si ao trang

500,000

24

6/7/2021

052331853

Ngô Chí Công

100,000

25

7/7/2021

052396503

LE THI THU HUYEN

800,000

26

8/7/2021

052466973

NGO THI THU HA

200,000

27

9/7/2021

052541635

NGUYEN THI NGAN

100,000

 

TỔNG CỘNG

11,341,000