Bạn đọc ủng hộ Chương trình "Kiên cường Việt Nam" hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 4/9, Báo điện tử Dân trí đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc ủng hộ Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là: 278,114,500 đồng.

Chi tiết:

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021

432391. 240821. 174222. Ms 4199 chuong trinh kien cuong vn FT21236220020270

       200,000

24/08/2021

IBVCB. 1322062319. Ma so 4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0111000330934 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

24/08/2021

367614. 240821. 164137. Gd Le Tan Thanh uh MS 4199 kien cuong Viet Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21236150007827

       100,000

24/08/2021

279513. 240821. 153645. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4199

       100,000

24/08/2021

625339. 240821. 142539. Ung ho MS 4199 Chuong trinh kien cuong Viet Nam

       500,000

24/08/2021

IBVCB. 1321488017. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4199: Chuong trinh   Kien Cuong Viet Nam . CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

24/08/2021

MBVCB. 1321449595. DAN THANH uh 4199. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

24/08/2021

044028. 240821. 105750. Ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

24/08/2021

MBVCB. 1321372192. NGUYEN SY HUONG DT 0987712899 ung ho chuong trinh kien cuong viet nam ma so 4199. CT tu 0491001699589 NGUYEN SY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

24/08/2021

188763. 240821. 101839. ung ho ma so 4199

         50,000

24/08/2021

MBVCB. 1321316304. 4199 kien cuong viet nam. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

24/08/2021

645804. 240821. 094540. SANHSEACO GUI MS 4199-240821-09:45:39 645804

     2,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321251627. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

24/08/2021

MBVCB. 1321139996. ung ho ms 4199. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

24/08/2021

SHGD:10006029. DD:210824. BO:NGUYEN NGOC BINH. Remark:Ung ho Ms 4199

       200,000

24/08/2021

971038. 240821. 074029. Ma so: 4199 truong trinh: Kien cuong Viet Nam

     1,000,000

24/08/2021

337285. 240821. 155516. moi ms 200k: 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203

       200,000

24/08/2021

MBVCB. 1321864756. Ung ho ms 4199-4201-4202 moi ms 50k cau mong quy vi binh an - A DI DAPHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

25/08/2021

MBVCB. 1324326697. Dong gop MS 4199 Chuong trinh kien cuong VN. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

25/08/2021

IBVCB. 1323804139. Xin ung ho ma so: 4199, 4200, 4201,   4202, 4203, 4204 (moi h/c 200k) . CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

25/08/2021

700300. 250821. 160847. ms 4199 KCVN

     1,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1323473770. Ung ho MS 4199 Kien cuong Viet Nam. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     5,000,000

25/08/2021

IBVCB. 1322809565. ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

25/08/2021

739259. 250821. 071406. Ma so 4199 kien cuong viet nam mong dich benh som ket thuc moi ng co duoc cuoc song vui ve FT21237782024965

       200,000

25/08/2021

MBVCB. 1322761998. MS 4199, CT KIEN CUONG VIET NAM, NGUYEN MINH PHUNG ung ho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

25/08/2021

MBVCB. 1322760587. MS 4199, CT KIEN CUONG VIET NAM, HUYNH THI KHANG ung ho. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/08/2021

635645. 260821. 084211. Ung ho ma so 4199 FT21238778072887

         50,000

26/08/2021

338985. 260821. 223026. Le Thi Hoa ung ho ma so 4199 FT21239770205547

         50,000

26/08/2021

MBVCB. 1326024805. Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/08/2021

222733. 260821. 195236. Nguyen Dinh Luc ung ho luc luong lam nhiem vu tuyen dau chong dich Covid19 va nguoi dan bi anh huong trong dai dich FT21238593836871

       500,000

26/08/2021

MBVCB. 1325744821. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/08/2021

134586. 260821. 181603. Ma so 4199 FT21238820037256

     1,000,000

26/08/2021

038338. 260821. 164619. Ms Hong Dang ung ho CT Kien Cuong Viet Nam FT21238783274036

       300,000

26/08/2021

614029. 260821. 161830. Kien cuong vietnam

       200,000

26/08/2021

MBVCB. 1325451284. Ms 4202 : 500k, 4203 : 500k, 4204 : 500k, 4199 :500k . CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        500,000

26/08/2021

606957. 260821. 155727. ung ho ma 4199 chong dich

     1,000,000

26/08/2021

929382. 260821. 152222. Ung ho ma so 4199 ct Kien Cuong VN FT21238069920159

       500,000

26/08/2021

592132. 260821. 151159. Ung ho ctrinh Kien cuong VN 4199

       500,000

26/08/2021

705072. 260821. 150629. 4199 Kien Cuong Viet Nam

       100,000

26/08/2021

097633. 260821. 144133. ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

26/08/2021

MBVCB. 1325265106. PHAM HAI BANG, HUYNH THI PHUONG, PHAM HUYNH HAI NGAN ung ho Ma so 4199-Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0531002541804 PHAM HUYNH HAI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/08/2021

938612. 260821. 123209. Ck ung ho CT Kien cuong Viet Nam

       500,000

26/08/2021

268492. 260821. 122818. Nguyen The Phong 4199 kien cuong VietNam

       500,000

26/08/2021

808886. 260821. 115201. Tran Thuy Quynh ung ho ma so 4199 FT21238990713075

       100,000

26/08/2021

IBVCB. 1325001727. Ung ho Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/08/2021

791484. 260821. 113247. Ung ho ma so 4199 Kien cuong VN FT21238040334911

       200,000

26/08/2021

261485. 260821. 111931. ung ho ma so 4199

         10,000

26/08/2021

MBVCB. 1324913630. MS 4199 CT Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0011003725168 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/08/2021

732524. 260821. 103307. Ung ho Ma so 4199 chung trinh kien cuong viet nam FT21238373515600

       100,000

26/08/2021

762575. 260821. 095219. IBFT Kien cuong Viet Nam nhe

     1,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324754646. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

26/08/2021

MBVCB. 1324749996. 4199 kien cuong Viet Nam. CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/08/2021

679387. 260821. 093804. Chuong trinh kien cuong viet nam FT21238087221201

       200,000

26/08/2021

MBVCB. 1324735264. code 4199 Kien Cuong VN. Cau chuc binh an toi moi nguoi. CT tu 0021001877946 NGUYEN THI THANH XUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/08/2021

SHGD:10007444. DD:210826. BO:DANG NHAT KHIEM. Remark:Ung ho ma so 4199 Chuong trinh - Kien cuong Viet Nam

     2,000,000

26/08/2021

025800. 260821. 091645. SANHSEACO GUI MS 4199-260821-09:16:45 025800

     1,000,000

26/08/2021

001488. 260821. 091446. Ma so 4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

       200,000

26/08/2021

SHGD:10000846. DD:210826. BO:TRAN TRUNG KIEN. Remark:MA SO 4199: CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

       100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324662980. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4199: (Kien Cuong Viet Nam). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         30,000

26/08/2021

640783. 260821. 084933. MS4199 chuong trinh Kien cuong Vietnam FT21238782386171

       100,000

26/08/2021

MBVCB. 1324611406. NGUYEN THI HONG VAN ma so 4199 kien cuong viet nam. CT tu 0341000086213 NGUYEN THI HONG VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

26/08/2021

563915. 260821. 002812. 4199 kien cuong viet nam oi FT21238524582505

     1,368,000

27/08/2021

543200. 270821. 103248. ung ho ma so 4199 c. trinh kien cuong Viet Nam FT21239068943803

       500,000

27/08/2021

MBVCB. 1326248875. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

27/08/2021

IBVCB. 1327738815. DO THI TINH chuyen khoan ung ho chuong trinh: Kien cuong Viet Nam. Ma so: 4199 . CT tu 0281001265135 DO THI TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

27/08/2021

773118. 270821. 163121. LE THI MY HANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4190 den 4199 moi ma so 100k

       100,000

27/08/2021

SHGD:10016267. DD:210827. BO:BUI TRIEU XA. Remark:Ung ho cac ms 4202 100k, 4203 100k,   4204 100k, 4205 100k, 4199 500k.

       500,000

27/08/2021

MBVCB. 1327140753. PHAM VAN THANG ck ms 4199, ung ho quy kien cuong viet nam . CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/08/2021

MBVCB. 1327024143. Uh ms 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

27/08/2021

377754. 270821. 111931. ma so 4199

         10,000

27/08/2021

MBVCB. 1326644118. NGUYEN THI THU HANG QUANG ung ho ma so 4199 KIEN CUONG VIET NAM. CT tu 0011001183980 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

27/08/2021

MBVCB. 1326367945. Duong Viet Te ung ho ms 4199: chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0041000408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/08/2021

SHGD:10005046. DD:210827. BO:NGUYEN THI ANH DAO. Remark:Xin gui ms 4199 Kien Cuong Viet Nam

       300,000

27/08/2021

737904. 270821. 083850. Bui Thi Thu ung ho CT kien cuong viet nam 4199

       300,000

27/08/2021

224420. 270821. 080438. Pham Thi Hong Hien chuyen tien ung ho CT Kien cuong Viet Nam

       300,000

27/08/2021

MBVCB. 1326290432. Ma so 4199: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/08/2021

000298. 270821. 063909. Ung ho Kien cuong Viet nam

       200,000

27/08/2021

277888. 270821. 063544. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;1017378606;NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ung ho ma so 4199 Kien Cuong Viet Nam

       200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328101688. Ung ho ms 4199 - 1 va 4205 moi ms 50k cau mong quy vi binh an   ADIDAPHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/08/2021

282696. 280821. 080716. Ung ho ma so 4199 - 1 FT21240397874062

         50,000

28/08/2021

390571. 280821. 051702. mr z giup ma so 4199

       100,000

28/08/2021

199756. 270821. 225136. Ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong Viet Nam FT21240346223493

       500,000

28/08/2021

MBVCB. 1329359895. ma so 4199 - chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/08/2021

MBVCB. 1329307048. Un ho ma so 4199 - 1 kien cuong Viet nam chong covi. CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/08/2021

152775. 280821. 205627. Anne ung ho MS4199

       100,000

28/08/2021

139943. 280821. 194808. Ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       500,000

28/08/2021

MBVCB. 1329132180. MS 4200 va MS 4199 1. CT tu 0351000778621 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       250,000

28/08/2021

740230. 280821. 173127. Le Thi Hoa ung ho ma so 4199 1 FT21240644133253

         50,000

28/08/2021

712781. 280821. 170256. E Huong ung ho ma so 4199 FT21240967326799

       100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328863290. Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

28/08/2021

678493. 280821. 162832. 4199 Kien cuong viet nam FT21240023186195

       200,000

28/08/2021

677801. 280821. 162751. Ung ho ma 4199 - 1 kien cuong viet nam FT21240690115200

       500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328806838. Phan Tuan Nghia ung ho CT Kien cuong Viet Nam Ms 4199 - 1. CT tu 0011000713004 PHAN TUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328774285. 4199 1. CT tu 0051000083810 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328756423. PHAM LE THANH chuyen tien Ma so 4199 - 1: chuong trinh Kien cuong Viet nam. CT tu 0071003320586 PHAM LE THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/08/2021

090024. 280821. 153528. MS 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

28/08/2021

649315. 280821. 152214. ma so 4199

         10,000

28/08/2021

084792. 280821. 151407. dong gop ma 4199 1

       100,000

28/08/2021

182556. 280821. 150746. Ma so 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       200,000

28/08/2021

838717. 280821. 150149. MS 4199 - 1: chuong trinh Kien CuongViet Nam FT21240057177888

       100,000

28/08/2021

178326. 280821. 144526. Ung ho ma so 4199 - 1 chuong trinh kien cuong viet nam

       500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328617176. Ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong Viet Nam chong covi. CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/08/2021

537328. 280821. 133836. Ma so 4199 - 1 Chuong trinh kien cuong Viet Nam FT21240409063591

         50,000

28/08/2021

IBVCB. 1328504854. UNG HO MA SO 4199 1 CT KIEN CUONG VN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/08/2021

476202. 280821. 121224. Ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong viet nam FT21240218898872

       100,000

28/08/2021

470635. 280821. 120530. ung ho ms 4190, 4199 moi ma 500k FT21240057174517

       500,000

28/08/2021

MBVCB. 1328395067. Ung ho Chuong trinh Kien Cuong Vietnam. MS 4199 - 1. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

28/08/2021

928969. 280821. 112744. Vietcombank; 1017378606; Nhung ung ho Ma so 4199 1

     1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328329581. Ung ho Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

28/08/2021

429646. 280821. 101717. SANHSEACO GUI MS 4199 - 1 - 280821 - 10:17:17 429646

     1,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328208778. 4199 - 1 Kien cuong Viet Nam. CT tu 0931004173197 DINH THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/08/2021

MBVCB. 1328184657. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4199 - 1: Kien Cuong Viet Nam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         30,000

28/08/2021

IBVCB. 1328178677. Ma so 4199 - 1. CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/08/2021

326710. 280821. 092154. Ong Tu Van gop cung chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ms 4199 FT21240492972402

     5,000,000

28/08/2021

MBVCB. 1328151660. ung ho ms 4199 1. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

28/08/2021

141672. 280821. 085312. Ma so 4199 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

28/08/2021

MBVCB. 1328089812. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4199 Kien Cuong Viet Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/08/2021

243707. 280821. 022936. Ma so 4199 CT kien cuong viet nam FT21240018050797

       500,000

29/08/2021

168663. 280821. 234653. Nguyen Thuy Linh 289 KDT Ung ho ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam, chuc biet doi taxi c

       300,000

29/08/2021

IBVCB. 1329440818. Ung ho Ma so 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0451001286282 NGO MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330851130. Ma so 4199 Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330796031. ma so 4199 - 1 - chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330784228. VU THI MAI ung ho ma so 4199 - 1 kien cuong viet nam. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/08/2021

IBVCB. 1330740594. Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330666397. ung ho ma so 4199. ct Kien cuong VN. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/08/2021

MBVCB. 1330551521. Ung ho ma so 4199 4203 4204 4205 4206. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/08/2021

MBVCB. 1330463518. 4199 -   chuong trinh - kien cuong viet nam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330456232. 4199 -   1 Chuong trinh. kien cuong Viet nam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330366185. ma so 4199 - 1 . Kien cuong Viet Nam. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/08/2021

MBVCB. 1330234990. Ung ho ma so 4199. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/08/2021

189110. 290821. 110724. Gia dinh Nguyen Minh Quang ung ho 4199 ctr Kien cuong Viet Nam FT21242706010837

       500,000

29/08/2021

IBVCB. 1329858604. Xin dong gop ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ma so 4199. CT tu 0011002969080 VU AN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/08/2021

805474. 290821. 103056. Anne ung ho MS4199

       200,000

29/08/2021

MBVCB. 1329694414. 4199 - 1 kien cuong viet nam. CT tu 0931004203289 BUI MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/08/2021

732182. 290821. 090416. Ong Tu Van dong vien Ma so 41991 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

   10,000,000

29/08/2021

002855. 290821. 121646. Ung ho biet doi taxi 4199 1 kien cuong VN

       500,000

30/08/2021

SHGD:10003708. DD:210830. BO:NGUYEN VAN VINH. Remark:IBUNG HO MA SO 4207(500. 000), 4206(500. 000), 4205(500. 000), 4199 - 1(500. 000), 4199(500. 000), 4204(500. 000)

       500,000

30/08/2021

SHGD:10000149. DD:210830. BO:TRAN DUY THUC. Remark:TRAN HIU PHONG GUI GIUP DO MA SO 4199 1

       500,000

30/08/2021

437736. 300821. 212421. co len Viet Nam

       100,000

30/08/2021

504862. 300821. 192810. Thuy Tien ung ho 4199 - 1 chuong trinh kien cuong viet nam FT21242303179887

         50,000

30/08/2021

709945. 300821. 192051. ung ho chuong trinh kien cuong viet nam ma so 4199

       100,000

30/08/2021

SHGD:10032434. DD:210830. BO:NGUYEN DUC THUAN. Remark:Uh ms 4204 4205 4206 4207 4199. 1 moi ms 20k

         20,000

30/08/2021

IBVCB. 1331685142. Tu MS 4192 den MS 4199. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/08/2021

IBVCB. 1331562419. MS4199 KIEN CUONG VIET NAM. CT tu 0541000218699 toi 1017378606 CT nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/08/2021

MBVCB. 1331332967. Tang Ha Ma so 4199 Kien cuong Viet Nam. CT tu 0711000229313 TANG THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/08/2021

SHGD:10017300. DD:210830. BO:NGUYEN THI NHU LY. Remark:Ms 4199 Chuong Trinh Kien cuong Viet Nam

     1,000,000

30/08/2021

SHGD:10007231. DD:210830. BO:NGUYEN NGOC BINH. Remark:Ung ho Ms 4199 - 1

       100,000

31/08/2021

MBVCB. 1332771250. Gd KIM THANH Trung Hoa, Cau Giay, HN ck ung ho ma so (4199 - 1 x100k; MS 4204x100k; MS4206x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

      100,000

31/08/2021

234880. 310821. 211105. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND:Duong Thuy Anh ung ho ma so 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

     1,000,000

31/08/2021

877519. 310821. 195205. Ung ho ms 4199 ctr kien cuong VN

     1,000,000

31/08/2021

133665. 310821. 144753. Ms4199 - 1 Ct Kien cuong Vn FT21243397012745

         50,000

31/08/2021

313567. 310821. 101956. 4199

       174,000

31/08/2021

823230. 310821. 093919. Dinh Thi Ngoc Linh ung ho ma 4199 ctrinh Kien cuong VN FT21243655300618

       100,000

31/08/2021

767769. 310821. 083750. Ung ho quy 4199 Kien Cuong VN FT21243228823091

       200,000

01/09/2021

IBVCB. 1334751580. Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/09/2021

657440. 010921. 213611. Chia se kho khan cung ms 4199 - 1 FT21249108261053

       200,000

01/09/2021

MBVCB. 1336607492. 4199 : Kien cuong Viet Nam . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/09/2021

570403. 010921. 184448. Ma so 4199 - 1: Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

01/09/2021

184707. 010921. 150336. Ck kien cuong viet nam FT21244842842830

       200,000

01/09/2021

SHGD:10024863. DD:210901. BO:NGUYEN THI VINH. Remark:Ng thi vinh ung ho ms 4199 - 1 chuong trinh Kien cuong Viet Nam1

       200,000

01/09/2021

SHGD:10010916. DD:210901. BO:TRIEU THANH GIANG. Remark:Ung ho Ms 4199. 1 chuong trinh Kien cuong VN

       200,000

02/09/2021

MBVCB. 1338038281. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4199 - 1. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

02/09/2021

MBVCB. 1337812188. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4209, 4210, 4199 - 1. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

02/09/2021

091527. 010921. 231407. UNG HO MS 4199 - 1 CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

       100,000

02/09/2021

570794. 020921. 213907. Ung ho ma so 4199 2 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

     5,000,000

02/09/2021

499963. 020921. 170545. Ma So 4199

       100,000

02/09/2021

IBVCB. 1337448165. Co Thin va nhom ban o Trung Quoc ung ho Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam, ma so 4199 - 2. CT tu 0071005227974 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

03/09/2021

884811. 030921. 172615. Cong dong fan WARPs UP Viet Nam ung ho MS 4199 Quy Kien cuong Viet Nam

     4,250,000

03/09/2021

IBVCB. 1339005048. ma 4199. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       200,000

03/09/2021

649444. 030921. 073040. Ma so 4199 Chuong trinh Kien cuong Viet Nam FT21249159679501

     1,000,000

04/09/2021

MBVCB. 1341314744. Minh Khang ung ho 5 ma so 4207,   4206, 4205, 4204,   4199 - 1 moi ma so 300 ngan. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

04/09/2021

MBVCB. 1340734616. DOAN THI MAU DON ung ho MS4199 - Kien cuong VN. CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

23-08-2021 16:23:58

CT DEN:123551718110 NAM A BANK CAN THO TAI TRO AN SINH CUNG DAN TRI CAN THO

100,000,000

24-08-2021 15:27:11

LPT ung ho ms 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

         50,000

24-08-2021 14:08:56

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4199 chuong trinh KIEN CUONG VIET NAM

       300,000

24-08-2021 13:45:37

ung ho ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

24-08-2021 13:12:07

CT DEN:123660540005 Ung ho ma so 4199 chau Tit ung ho truong trinh

       200,000

24-08-2021 10:01:33

CT DEN:123610260191 Ung ho Ma so 4199 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

         11,500

24-08-2021 07:55:13

MS4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

       200,000

24-08-2021 07:43:36

Vu Thi Luong ung ho 4199 Kien cuong Viet Nam

     1,000,000

24-08-2021 16:58:37

quyen gop ms 4199 kien cuong viet nam

     5,000,000

24-08-2021 15:37:34

4199; kien cuong viet nam

       100,000

24-08-2021 11:49:34

MS 4199; chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

         28,000

25-08-2021 00:59:18

15882629142-0394348437-ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam; thoi gian GD:24/08/2021 23:24:50

         25,000

26-08-2021 09:39:51

CT DEN:123802681028 Ung ho phong chong Covid FT21238925494968

       100,000

26-08-2021 07:31:46

LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4199

     5,000,000

26-08-2021 09:36:03

CT DEN:123809283003 UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 4199

       300,000

26-08-2021 09:41:28

ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam

       200,000

26-08-2021 17:25:15

UH ma so 4199 va 4203 va 4204

       100,000

26-08-2021 21:51:20

CT DEN:123821345346 4199

         50,000

27-08-2021 00:50:05

CT DEN:123881939912 Ung ho ma so 4199 chau Tit ung ho truong trinh; thoi gian GD:26/08/2021 23:04:19

       200,000

27-08-2021 07:10:34

ms 4199 kien cuong Viet Nam

         50,000

27-08-2021 17:14:44

GDNDHT ung ho MS 4199

     1,000,000

27-08-2021 20:18:40

CT DEN:123920248146 4199

       500,000

28-08-2021 08:38:57

NGUYEN QUANG HUNG Kien Cuong Viet Nam

     1,000,000

28-08-2021 08:49:45

MS 4199; Kien Cuong Viet Nam

         50,000

28-08-2021 08:56:15

LPT ung ho ms 4199 - 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

         50,000

28-08-2021 09:38:22

MS 4199 1; chuong trinh kien cuong viet nam

         28,000

28-08-2021 16:57:53

LE HUU CHUC ung ho MS 4199 1 chuong trinh kien cuong VN

         50,000

28-08-2021 19:41:07

41991; Kien Cuong Viet Nam

       200,000

28-08-2021 20:13:40

ung ho chuong trinh kien cuong viet nam ma so 4199 1

       200,000

28-08-2021 20:59:58

CT DEN:124020158635 4199

       100,000

28-08-2021 21:23:14

ung ho chuong trinh Kien cuong Viet Nam ( ma so 4199 1)

       100,000

28-08-2021 22:09:14

NGUYEN THI KIM DUNG; truong DHCN Viet Tri ung ho Ma so 4199; 4200; 4195; 4203

       500,000

29-08-2021 00:54:52

CT DEN:124001876063 Ung ho ma so 4199 1 chau Tit ung ho; thoi gian GD:28/08/2021 23:21:21

       200,000

29-08-2021 10:16:09

Bui Hai Ly o Bac Ninh ung ho ma so 4199

       500,000

29-08-2021 21:09:02

ma so 4199. ung ho chuong trinh kien cuong Viet Nam

       100,000

30-08-2021 11:55:30

DVM ung ho MS 4199.1 Kien Cuong Viet Nam

       100,000

30-08-2021 13:45:02

Ung ho MS4199 CT Kien cuong VN

     1,500,000

30-08-2021 16:12:15

Pham Huy Lam o Hanoi ung ho ma so 4199 chuong trinh Kien cuong Viet Nam

   10,000,000

30-08-2021 18:22:13

CT DEN:300155605278 ung ho kien cuong viet nam

       200,000

30-08-2021 22:44:43

ma so 4199 chuong trinh KIEN CUONG VIET NAM

       500,000

31-08-2021 20:20:22

CT DEN:124313096574 Bi Bong ung ho ms 4199

       200,000

01-09-2021 10:07:16

Ung ho MS 4199 chuong trinh kien cuong viet nam

       200,000

01-09-2021 17:00:29

DAO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ma 4199 2 kien cuong VN

     1,000,000

02-09-2021 10:29:44

CT DEN:124503915232 Ung ho MS4199 Chuong trinh Kien Cuong VN FT21249960682017

       500,000

03-09-2021 21:45:31

ma so 4199 1; Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021

MB ( 740610) ( NGUYEN THI HOE Trang Duong Diep chuyen khoan ung ho kien cuong Viet Nam)

       500,000

26/08/2021

MB ( 134326) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4199 kien cuong viet nam)

       100,000

26/08/2021

MB ( 149190) ( DINH MANH HA chuyen khoan ma so 4199)

       100,000

27/08/2021

182978-Agribank;1400206035022;NQHung giup 4199 tui an sinh

     5,000,000

28/08/2021

MB (681873) (TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4199 1 chuong trinh kien cuong viet nam)

100,000

28/08/2021

MB (623214) (Tam longnhaai MS 4199 -1)

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021 09:52:39

REM Tfr Ac: 1251 000 0924905 PHAM THI HUONG ma 4199 kien cuong viet nam

     1,000,000

24/08/2021 10:59:50

REM TKThe :6777 776999999, tai MB. Hoang thi thuy ung ho ct Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001303051054 - 11 - CRE - 002

       200,000

26/08/2021 07:49:58

REM Tfr Ac: 1511 000 0891903 NGUYEN NGOC SON Chuyen tien ung ho ms 4199

       500,000

26/08/2021 08:05:30

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 4199

         10,000

26/08/2021 08:42:44

REM Tfr Ac: 4501 000 2432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

       200,000

26/08/2021 09:43:25

REM Tfr Ac: 3301 000 0123498 LY QUE ANH Chuyen tien ung ho CT Kien cuong VN

       500,000

26/08/2021 13:04:19

REM Tfr Ac: 2131 000 0272970 LE THI HAI HIEN ung ho ms 4199

       500,000

26/08/2021 14:06:06

REM Tfr Ac: 3141 000 0050826 HUYNH ANH TUAN Ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ma so 4199

       200,000

26/08/2021 22:42:19

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ms 4199 kien cuong viet nam

       100,000

27/08/2021 08:40:45

REM TKThe :0943728768, tai CAKE by VPBank. 019BAO DIEN TU DAN TRIUng ho MS 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001309865950 - 11 - CRE - 002

       200,000

27/08/2021 09:27:53

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH Ung ho ms 4199 ct kien cuong viet nam

       200,000

27/08/2021 13:56:34

REM Tfr Ac: 2121 000 2179274 LUC ANH TUAN Ung ho Kien cuong Viet Nam

       200,000

27/08/2021 16:21:07

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4199

       300,000

27/08/2021 19:56:46

REM Tfr Ac: 1241 000 0262699 NGUYEN THI NGOC Chuyen tien ung ho MS4199

     1,000,000

27/08/2021 22:48:38

REM Tfr Ac: 3151 000 0799834 TRUNG MY NGOC MY NGOC ung ho CT.   Kien Cuong Viet Nam. MS 4199

     1,000,000

28/08/2021 08:06:59

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM MA SO 41991

         10,000

28/08/2021 09:19:53

REM TKThe : 03801015904506, tai MSB. Ung ho chuong trinh Kien cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001312380296 - 11 - CRE - 002

       500,000

28/08/2021 21:07:09

REM TKThe : 66296596866, tai Standard Chart. Binh Nguyen ung ho MS 4199 - CTLNHIDI 000 001314024822 - 11 - CRE - 002

     1,000,000

29/08/2021 14:23:59

REM TKThe : 19036755162014, tai TCB. Ma so 4199 - 1 FT212420505 000 10 - CTLNHIDI 000 001315087728 - 11 - CRE - 002

          50,000

29/08/2021 21:03:59

REM TKThe : 148098 000 01, tai SCB. ung ho Ma So: 4199 - 1 Kien Cuong Viet Nam - CTLNHIDI 000 001316005455 - 11 - CRE - 002

       500,000

29/08/2021 22:08:01

REM Tfr Ac: 1331 000 0072539 NGUYEN THI THU HANG NGUYEN VAN HOANG UH MS 4199. 1 ctrinh KIEN CUONG VNAM 300 k 29. 8. 21. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH BINH AN

       300,000

31/08/2021 15:01:25

qREM 991021083130971 BO - NGUYEN THE VIET FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ma 4199 - 1 Kien cuong Viet Nam Bank Charge . 00 VAT . 00

       500,000

31/08/2021 16:27:55

REM Tfr Ac: 6361 000 0356080 NGUYEN THI THU HANG Ung ho Ms 4199 500k, Ms 4200 500k, Ms 4208, 4207, 4203, 4201 300k moi gd

     500,000

01/09/2021 14:32:47

REM Tfr Ac: 1601 000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho chuong trinh Kien Cuong Viet Nam ma so 4199

       600,000

01/09/2021 17:20:03

REM Tfr Ac: 2201 000 0788789 BUI THI THUONG HUYEN Ms 41992 CT KIEN CUONG VN

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021 08:50

HOANG HONG TUAN Ung ho ms 4199

       500,000

24/08/2021 13:52

4199 Kien Cuong Viet Nam

       100,000

26/08/2021 08:50

LE THI NGOC Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam

       200,000

26/08/2021 09:12

NGUYEN CHI CONG 4199

       300,000

26/08/2021 09:35

Ung ho ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam FT21238526416255 - Ma giao dich/ Trace 677255 123802677255WIBT-SML

       500,000

26/08/2021 09:42

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4199

       100,000

27/08/2021 05:43

Ung Ho Ms4199

       100,000

27/08/2021 06:41

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4199 mong viet nam vuot qua d ai dich

       100,000

28/08/2021 13:13

4199-1 Kien cuong Viet Nam

       100,000

28/08/2021 15:02

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4199-1

         20,000

28/08/2021 17:47

TRAN MINH THANG Ung ho ms 4199-1

       300,000

28/08/2021 23:16

LE THI TOAN Be Khang Nguyen Ha Noi uh ms 4199-1 biet doi tai cap cu F0

       100,000

30/08/2021 00:01

Ung Ho Ms4199-1

       100,000

30/08/2021 00:01

Ung ho ma 4199 kien cuong viet nam FT21242105120345 - Ma giao dich/ Tr ace 525865 124111525865WIBT-SML

     2,000,000

01/09/2021 12:20

NGUYEN PHUONG QUYNH Ung ho ma so 4199

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

25/08/2021

ung ho ma so 4199

       300,000

26/08/2021

ung ho ma so 4199 chuong trinh kien cuong viet nam

   1,000,000

27/08/2021

ung ho ma so 4199

       200,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021

Hiếu Nghĩa;0913522979;20000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

          20,000

24/08/2021

THANG VU;0984316566;10000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

         10,000

24/08/2021

Võ Hữu Quỳnh;0396622001;200000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

       200,000

24/08/2021

Khương Văn Mịn;0339442999;20000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

         20,000

25/08/2021

Vi Thị kiên;0985399333;500000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

       500,000

26/08/2021

VU VAN DOAN;0868275123;100000;Ma so 4199: 100000

       100,000

26/08/2021

Hiếu Nghĩa;0913522979;20000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid-19

         20,000

26/08/2021

Tran Duc Hoai;0934218679;300000;Ma so 4199: 300000

       300,000

26/08/2021

2 chị em Hân;0908616619;100000;Ma so 4199: 100000

       100,000

27/08/2021

Khương Văn Mịn;0339442999;15000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid-19

         15,000

27/08/2021

Danh Pham;0902472118;10000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid-19

         10,000

27/08/2021

Danh Pham;0902472118;10000;Mã số: 4199 Trao tặng 2. 000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

         10,000

28/08/2021

Chuc Thinh Chuc An;0046039378;50000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         50,000

28/08/2021

VU VAN DOAN;0868275123;100000;Ma so 4199: 100000

       100,000

28/08/2021

Nxt;0933199313;50000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         50,000

28/08/2021

Khuong Van Minh;0339442999;10000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         10,000

28/08/2021

Nguyễn Thị Tuyết Trang;0968310717;50000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         50,000

28/08/2021

Tuan Nguyen;0796161992;50000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         50,000

28/08/2021

THANG VU;0984316566;20000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         20,000

28/08/2021

Hiếu Nghĩa;0913522979;20000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         20,000

28/08/2021

Trần Xuân Linh;0966450892;100000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       100,000

28/08/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ;0988851581;200000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       200,000

28/08/2021

Trần Văn Hùng;0919379468;1000000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

     1,000,000

29/08/2021

Tran Bao Khanh;0937660113;200000;Ma so 4199: 200000

       200,000

29/08/2021

Chí Thiện;0354909499;200000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       200,000

29/08/2021

Chí Thiện;0354909499;200000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình Kiên cường Việt Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

       200,000

29/08/2021

Nguyễn Hưng Nguyên;0987412365;100000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       100,000

29/08/2021

Nguyễn Hưng Nguyên;0987412365;100000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình Kiên cường Việt Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

       100,000

29/08/2021

Dat;0968506638;100000;Ma so 4199: 100000

       100,000

29/08/2021

Vũ thị thu hiền;0376474536;100000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       100,000

30/08/2021

Hiển;0984816212;75000;Ma so 4199: 75000

         75,000

30/08/2021

Nguyễn Thị Phương Liên;0397278815;100000;Mã số: 4199 Phát động Chương trình Kiên cường Việt Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

       100,000

30/08/2021

Dương Văn Thành;0382014547;200000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       200,000

30/08/2021

Nguyễn Trà My;0384621961;150000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       150,000

31/08/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân, Đỗ Xuân Thành;0915681101;300000;Mã số 4199-1: Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       300,000

31/08/2021

Vũ Trung Hiếu;0984289008;100000;Ma so 4199: 100000

       100,000

31/08/2021

Mai Tuyết Trinh;0333990727;200000;Mã số: 4199 Trao tặng 2.000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM

       200,000

31/08/2021

T;0333493440;60000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

         60,000

31/08/2021

Vũ Thị Phượng;0925013582;200000;Ma so 4199: 200000

       200,000

01/09/2021

Trần Tuấn Việt Đức;0779460220;500000;Ma so 4199: 500000

       500,000

04/09/2021

Trần thị thu hà;0348144333;100000;Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng, có tài xế nhà 4 người F0

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 24/08/2021 - 04/09/2021

 

24/08/2021

IB TRAN NGHE CUONG UNG HO CT KIEN CUONG VIET NAM

       500,000

26/08/2021

IB NGUYEN THI HUYEN KIEN CUONG VIET NAM

       500,000

26/08/2021

IBTHOI THI MY THANG UNG HO MA SO 4199: CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

       200,000

27/08/2021

IB TRAN THI THU NGUYET CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

     1,000,000

28/08/2021

UNG HO 4199-1 KIEN CUONG VIET NAM GD 479691- 082821 08: 44: 34

       200,000

30/08/2021

IB NGUYEN PHUONG THAO UNG HO CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM

       100,000

 

TỔNG CỘNG

278,114,500