Ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Dân trí

Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM vừa công bố ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ứng dụng được Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM phối hợp với Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một doanh nghiệp xây dựng nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các bộ tiêu chí của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố ban hành.

ứng dụng phòng chống covid-19.jpg

Ứng dụng đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19

Công cụ này giúp các doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá tính an toàn theo các tiêu chí của thành phố thông qua địa chỉhttps://antoandn.tphcm.gov.vn, và trong thời gian tới ứng dụng sẽ xuất hiện trên điện thoại thông minh qua hai trình duyệt Android và iOS.

Kể từ ngày 5/5, trên hệ thống đã áp dụng cho 5 bộ tiêu chí gồm:Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp; bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch; giao thông vận tải; dịch vụ kinh doanh ăn uống; các chợ đầu mối, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị.

ứng dụng phòng chống covid-19.jpg

Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM phối hợp Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một doanh nghiệp xây dựng ứng dụng.

Các bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với cơ sở giáo dục, các hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục, thể thao sẽ được triển khai từ ngày 8/5.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM cho biết, với việc xây dựng ứng dụng này các hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra đồng thời có giải pháp an toàn
trong việc phòng chống dịch Covid-19.

“Ứng dụng giúp các doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo nắm rõ thông tin về tình hình dịch bệnh, giúp cơ quan quản lý nhà nước, thành phố chủ động trong công tác hoạch định chính sách, ban hành các nội dung trong công tác dự báo và phòng chống dịch trong thời gian tới”.

Nguyễn Quang