Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện đến 2025

Đại Dương

(Dân trí) - Nhiều lĩnh vực của chính quyền, kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển từ 2021 đến 2025.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa ký kết hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025.

Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện đến 2025 - 1
Lễ ký kết hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025.

Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới, khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của hai bên góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Mục tiêu tới năm 2025, Thừa Thiên Huế giữ vững vị trí "top" 10 địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số: cải cách hành chính, sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định tỉnh xác định phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của tỉnh.