Petrovietnam tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số - nền tảng phát triển bền vững"

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Ngày 25/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) sẽ tổ chức hội thảo về công tác chuyển đổi số với chủ đề "Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững".

Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số (CĐS) đối với sự phát triển của tập đoàn, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện CĐS đạt hiệu quả cao trên toàn chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Chuyển đổi số bắt đầu từ nhận thức

Chuyển đổi số là xu hướng của thời đại, đây không còn là việc nên làm mà trở thành việc bắt buộc phải làm để các doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh hiện đại. Điều này giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Trong những năm gần đây, công tác số hóa và ứng dụng công nghệ số đã được nhiều đơn vị thành viên trong tập đoàn Petrovietnam triển khai sâu rộng bằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng số hóa, hệ thống quản lý dữ liệu lớn (Big data).

Petrovietnam tổ chức hội thảo Chuyển đổi số - nền tảng phát triển bền vững - 1
Petrovietnam ký hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số (Ảnh: Petrovietnam).

Ngay từ những ngày đầu chính thức bắt tay triển khai xây dựng chiến lược CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quan điểm của lãnh đạo tập đoàn là thay đổi về nhận thức. Điều này có vai trò quyết định "thành, bại" trong CĐS.

Đây cũng là một hành trình dài, toàn diện và để thành công cần sự tham gia của lãnh đạo đến của toàn thể cán bộ công nhân viên của Petrovietnam.

Và từ năm 2021 đến nay, công ty mẹ - tập đoàn PVN đã tích cực thực hiện các dự án CĐS đủ điều kiện có thể triển khai được ngay và đến nay trong lộ trình CĐS đã đạt những kết quả nhất định.

Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với những module cơ bản được đưa vào vận hành chính thức. Các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai các công tác chuẩn bị. Nền tảng công nghệ và bảo mật được tăng cường và duy trì và cải thiện liên tục.

Công tác truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ nhân viên; năng lực đội ngũ và nhận thức về CĐS, văn hóa số đang được thúc đẩy.

Bên cạnh đó, công ty mẹ tập đoàn, các đơn vị thành viên khác của Petrovietnam đang tích cực đẩy nhanh tiến trình CĐS cũng như triển khai các sáng kiến số một đồng bộ trong toàn tập đoàn. Điều này giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua xây dựng các chuỗi giá trị trên nền tảng số, đạt hiệu quả thiết thực từ CĐS.

Petrovietnam tổ chức hội thảo Chuyển đổi số - nền tảng phát triển bền vững - 2
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi họp "Cập nhật công tác triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (Ảnh: Petrovietnam).

Từ năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng chiến lược CĐS bài bản cho công ty mẹ - PVN, để hướng tới các mục tiêu: Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên toàn chuỗi giá trị năng lượng; đón đầu xu hướng dịch chuyển năng lượng trong khu vực và trên thế giới; tối ưu hoạt động bộ máy quản trị và vận hành; ứng biến linh hoạt với những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, tập đoàn đã ban hành tầm nhìn số và lộ trình CĐS cho công ty mẹ tập đoàn bao gồm: 32 sáng kiến số thuộc 4 chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 và hướng tới mức độ trưởng thành số nâng cao vào năm 2026.

Lộ trình bao gồm những dự án xây dựng nền tảng công nghệ và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu dầu khí quốc gia, số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ, tối ưu hoạt động vận hành, cũng như tăng cường năng lực đội ngũ triển khai công tác cán bộ thực hiện CĐS.

Chuyển đổi số - "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững

Petrovietnam tổ chức hội thảo Chuyển đổi số - nền tảng phát triển bền vững - 3
Chuyển đổi số sẽ thúc đẩy, hỗ trợ cho Petrovietnam đạt được các mục tiêu trong lộ trình phát triển (Ảnh: Petrovietnam).

Bên cạnh những thay đổi về môi trường kinh doanh, ngành dầu khí cũng đang đối mặt với sức ép từ xu hướng dịch chuyển năng lượng, giảm phát thải. Theo cam kết tại COP26, Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải nhà kính ở mức 35% vào năm 2030, hướng đến phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với vai trò là tập đoàn năng lượng hàng đầu trong nước và khu vực. Trước xu hướng, những khó khăn, thách thức đó, các doanh nghiệp dầu khí Petrovietnam nhận thức được mục tiêu về tối ưu phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả.

Điều này thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh và năng lượng, tìm ra những nguồn doanh thu mới, tối đa hóa chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu khí và ứng biến linh hoạt trước những biến động của thị trường. Theo đó, CĐS là một công cụ thúc đẩy, hỗ trợ đắc lực cho Petrovietnam đạt được các mục tiêu trên.

Vào ngày 25/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số Petrovietnam 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững". Đây là một trong các sáng kiến số, nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt về công tác chuyển đổi số của tập đoàn và các đơn vị thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Từ đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể xây dựng mạng lưới nhân sự thực hiện CĐS chuyên trách; tiếp cận và tìm hiểu với những công nghệ số hàng đầu đang được áp dụng trên thế giới có khả năng áp dụng và đem lại hiệu quả lớn cho các đơn vị của Petrovietnam.

Hội thảo cũng là cơ hội để các cán bộ trong tập đoàn chia sẻ về những thành tựu và bài học thu được trong hành trình CĐS tại các đơn vị, tìm kiếm những cơ hội để hợp tác, phối hợp tốt hơn trong hành trình CĐS trong tập đoàn.