Nước nào mua điện thoại “Made in Việt Nam” nhiều nhất thế giới?

(Dân trí) - Trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 10,6%, đạt 40,7 tỷ USD. Mỹ được ghi nhận là nước nhập khẩu điện thoại sản xuất tại Việt Nam nhiều nhất thế giới.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 10,6%, đạt 40,7 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 15,2%, đạt 24,3 tỷ USD.

Có thể thấy kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong 10 tháng qua đã tăng trưởng ấn tượng, với sự đóng góp lớn từ các nhà máy sản xuất của Samsung Electronics.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 43,7%. Như vậy, Hoa Kỳ là nước mua điện thoại “Made in Việt Nam” nhiều nhất thế giới.


Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

Thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam là EU, đạt 34,9 tỷ USD, tăng 9,9%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 26,5%; điện thoại và linh kiện tăng 6,6%.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong 10 tháng qua, đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,3%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 117,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 29,3%.

Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đạt 15 tỷ USD, tăng 23,5%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 50,4%; điện thoại và linh kiện tăng 14,9%.

Trong khi đó, trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 10 tháng là Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34,6 tỷ USD, tăng 13,2%; điện thoại và linh kiện đạt 12,6 tỷ USD.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 52,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xăng dầu tăng 94,9%; vải tăng 17,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng tăng 10,2%; điện thoại và linh kiện tăng 3,9%. Tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Theo Tổng Cục Thống Kê, trong 10 tháng năm 2018, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ xuất 6,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,1 tỷ USD.

Khôi Linh