Thứ sáu, 06/10/2017 - 08:31

Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs

Dân trí

Steve Jobs là một trong những CEO thành công nhất thế giới. Bên cạnh cuộc cách mạng ông đã thực hiện với Apple thì những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” chính là tài sản tinh thần to lớn nhất mà Jobs đã để lại cho nhân loại.

Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 1
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 2
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 3
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 4
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 5
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 6
Những câu nói truyền cảm hứng “bất hủ” của Steve Jobs - 7

Thảo Vy

Tổng hợp